Yhteenveto turpeen tuotanto ja käyttöteknologioiden tutkimuksesta ja ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto turpeen tuotanto ja käyttöteknologioiden tutkimuksesta ja ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudesta"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R { Loppuraportti Yhteenveto turpeen tuotanto ja käyttöteknologioiden tutkimuksesta ja ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudesta Toimittanut: Arvo Leinonen Luottamuksellisuus: Julkinen Jyväskylä

2 Raportin nimi: Yhteenveto turpeen tuotanto ja käyttöteknologioiden tutkimuksesta ja ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudesta Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Työ- ja elinkeinoministeriö Hanne Siikavirta ja Aimo Aalto Projektin nimi Esiselvitys koskien turpeen tuotanto- ja käyttöteknologioiden tutkimus- ja kehitystyötä sekä taustatyö kansallista suo- ja turvemaiden strategiaa varten Raportin laatija(t) TEM/4026/ Projektin numero/lyhytnimi TEMTURVE Sivujen/liitesivujen lukumäärä Toim. Arvo Leinonen 34 s. + liitt. 65 s. Avainsanat Raportin numero Turve, tuotanto, käyttö, tutkimus ja kehitys Tiivistelmä Selvitys on tehty VTT:ssä työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tässä raportissa on esitetty yhteenveto turpeen tuotantoon ja käyttöön liittyneestä julkisesta tutkimuksesta ja ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudesta. Lisäksi raportissa on esitetty Suomen turvevarat ja niiden käyttö sekä tällä hetkellä käytössä oleva turpeen tuotanto- ja käyttöteknologia. Työ palvelee suo- ja turvemaiden strategiatyöryhmän työtä. Turpeen tuotannon haasteet tällä hetkellä keskittyvät uusien tuotantoalueiden avaamiseen, turvetuotannon ympäristövaikutuksiin sekä tuotantoalueiden koon pienenemiseen. Uutta tuotantoalaa tarvitaan vuoteen 2020 mennessä noin ha. Turvetuotannon ja turpeen käytön ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää edelleen kehitystyön avulla. Turpeella on monia vahvuuksia, joita tulee Suomen energiantuotannossa hyödyntää. Näitä ovat: turvevarat ovat suuret, turpeen käyttö seospoltossa vähentää polton päästöjä, turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa, sillä se tapahtuu Suomen rajojen sisällä, turve kotimaisena polttoaineen työllistää suomalaisia ja turve kotimaisena raaka-aineena lisää energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Turvetta käytetään paljon myös kasvu- ja ympäristöturpeena. Ehdotetun kehittämishankekokonaisuuden tavoitteet ovat: Turpeen tuotannon ja käytön kasvihuonekaasuvaikutusten vähentäminen (1), Turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten vähentäminen (2), Turpeen tuotannon kustannustehokkuuden parantaminen ja sääriippuvuuden vähentäminen (3), Turvetuotantoalueiden jälkikäytön kehittäminen (4) ja Innovatiivisten uusien turvepohjaisten tuotteiden kehittäminen (5). Turvetuotannon ja käytön kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää (1) valitsemalla turvetuotantoon runsaspäästöisiä soita ja käyttämällä kuivempaa energiaturvetta sekä hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla biopolttoaineiden tuotannossa. Turpeen ympäristöpäästöjä voidaan vähentää (2) pienentämällä turvesuon vesistöpäästöjä ja kehittämällä turpeen polton tuhkan lannoitekäyttöä vähentämällä arseenipitoisuutta tuhkassa. Turpeen tuotannon kustannustehokkuutta (3) voidaan parantaa kehittämällä tuotantoteknologiaa pienille soille ja sääriippuvuutta voidaan vähentää kehittämällä tehdasmaista turvetuotantoa. Turvetuotannon jälkikäyttöä (4) voidaan kehittää tutkimalla ja kehittämällä turvesuon uudelleen soistamista ja energiapuun kasvatusta suopohjalla. Kehitettävät turvetuotteet (5) ovat teolliset turvetuotteet etanoli, turvepohjaiset kuitutuotteet sekä erilaiset kasvu- ja ympäristöturpeet. Hankekokonaisuuden kesto on viisi vuotta. Kokonaisbudjetti on 12,6 milj.. Hankekokonaisuus toteutetaan yhteistyössä eri suomalaisten tutkimuslaitosten ja turvetuottajien kanssa. Hankekokonaisuudessa tehdään myös yhteistyötä ruotsalaisten, irlantilaisten ja virolaisten tutkimuslaitosten kanssa. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Jyväskylä Laatija Arvo Leinonen Johtava tutkija VTT:n yhteystiedot Jakelu TEM 2 kpl + VTT 5 kpl. Tarkastaja Satu Helynen Teknologiajohtaja Hyväksyjä Jouni Hämäläinen Teknologiapäällikkö VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 Alkusanat Selvitys on tehty VTT:ssä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilauksesta. Tässä raportissa on esitetty yhteenveto turpeen tuotantoon ja käyttöön liittyneestä tutkimuksesta ja ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudesta. Lisäksi raportissa on esitetty turvevarat ja niiden käyttö sekä 2000-luvun turpeen tuotanto- ja käyttöteknologia Suomessa, mikä on ollut lähtökohtana kehittämishankekokonaisuuden laadinnalle. Koko työ palvelee meneillään olevaa suo- ja turvemaiden strategiatyöryhmän työtä. Kehittämishankekokonaisuuden sisällön ovat laatineet VTT:n, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat yhdessä turvetuottajien asiantuntijoiden kanssa. Yhteenvedon turpeen tuotantoon ja käyttöön liittyneestä julkisesta tutkimuksesta sekä luvun turpeen tuotanto- ja käyttöteknologiasta ovat tehneet VTT:n tutkijat Arvo Leinonen, Ari Erkkilä, Kari Hillebrand, Kirsi Immonen, Leena Fagernäs ja Martti Flyktman. Projektin vastuuhenkilönä on toiminut TkT Arvo Leinonen. Ehdotetussa turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudessa esitetyt hankkeet edustavat hankkeen vastuuorganisaationa toimineen VTT:n näkemystä aihealueen tärkeimmistä tutkimustarpeista ja tarvittavasta kehitystyöstä. Työ- ja elinkeinoministeriöstä yhteyshenkilöinä selvityksessä ovat toimineet ylitarkastajat Hanne Siikavirta ja Aimo Aalto. Projektin loppuraporttia sen luonnosvaiheessa ovat heidän lisäksi kommentoineet Kari Mutka ja Pirkko Selin Vapo Oy:stä, Jaakko Silpola Turveteollisuusliitto ry:stä, Jari Kostama ja Matti Nuutila Energiateollisuus Ry:stä, Jatta Jussila Cleen Oy:stä, Kimmo Virtanen, Markku Mäkilä ja Riitta Korhonen GTK:sta sekä Matti Jauhiainen ja Risto Leukkunen Huoltovarmuuskeskuksesta. Jyväskylä Tekijät 1

4 Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Turvetuotannon haasteet ja mahdollisuudet Haasteet Mahdollisuudet Ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudeksi Hankekokonaisuuden tavoitteet Hankekokonaisuuden sisältö Turpeen tuotannon ja käytön kasvihuonevaikutusten vähentäminen Turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten vähentäminen Turpeen tuotannon kustannustehokkuuden parantaminen ja sääriippuvuuden vähentäminen Turvetuotantosuon jälkikäytön kehittäminen Innovatiivisten uusien turvepohjaisten tuotteiden kehittäminen Yhteenveto hankekokonaisuudesta...33 LIIITTEET 2

5 1 Johdanto Valtioneuvoston päätös kotimaisen energian lisäämisestä 1970-luvun energiakriisin seurauksena käynnisti pitkän kehitysketjun, jonka tuloksena turpeen tuotannosta ja käytöstä on syntynyt monialainen teollisuuden ala. Turve työllistää tällä hetkellä merkittävän määrän suomalaisia ja sillä on tärkeä asema Suomen energiajärjestelmässä. Lisäksi turvetta käytetään laaja-alaisesti myös ympäristö- ja kasvuturpeena. Turpeen tuotannon ja käytön teknologiaa lähdettiin kehittämään Suomessa voimakkaasti heti turpeen laajemman hyödyntämisen myötä. Turpeen tuotanto tapahtui aluksi silloisesta Neuvostoliitosta tuodulla teknologialla ja koneilla. Turpeen käyttö energian tuotannossa pohjautui suomalaiseen teknologiaan ja laitteisiin, sillä Suomessa oli tällöin voimakas kattilateollisuus. Vuonna 1980 perustettiin VTT:n Kotimaisten polttoaineiden laboratorio Jyväskylään, mihin keskitettiin kotimaisten polttoaineiden kuten turpeen tuotannon ja polton tutkimus. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena turpeen tuotantoteknologia ja laitteet pohjautuvat tällä hetkellä suomalaiseen osaamiseen ja valmistukseen. Turpeen käyttöön ja tuotantoon on kohdistunut ja kohdistuu monia haasteita. Suurimmat haasteet ovat liittyneet turpeen kilpailukykyyn, tuotannon sääriippuvuuteen ja tuotannon ympäristövaikutuksiin. Kuitenkin kehitys- ja tutkimustyön tuloksena turpeesta on saatu kilpailukykyinen ja toimitusvarma kotimainen polttoaine. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena turpeen tuotannon ja käytön ominaispäästöt ovat vähentyneet. Turpeen tuotannon ja käytön haasteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan tutkimus- ja kehitystyöllä. Tässä raportissa esitetään alustava sisältö turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudeksi. Raportissa esitetään alustava hankkeiden sisältö, tavoite, toteutus ja budjetti. Laadinnassa on käytetty hyväksi CLEEN Oy:lle tehtyä Kiinteiden biopolttoaineiden tuotannon ja käytön -ohjelman valmistelua. Tähän SBFC-ohjelmaan kuului yhtenä osana turpeen tuotannon kehittäminen. Ohjelma ei kuitenkaan käynnisty ja näin SBFCohjelman turveosuutta on sisällytetty tähän esitettyyn hankekokonaisuuteen. Raportissa on myös esitetty kehittämishankekokonaisuuden lähtökohdaksi turpeen nykyinen käyttö ja ennuste tulevasta käytöstä. Lisäksi on esitetty turpeen tuotantoon ja käyttöön liittynyt tutkimus, joka on tehty vuosina Lisäksi esitetään tämän hetkinen turpeen tuotanto ja käyttöteknologia. 3

6 2 Turvetuotannon haasteet ja mahdollisuudet 2.1 Haasteet Seuraavassa on esitetty turpeen tuotantoon liittyviä haasteita. 1. Uusien soiden hyödyntämisen aloittaminen turvetuotannossa on vaikeaa. Tuotannon aloittamiseen tarvittavien ympäristölupien saanti on ajoittain hidasta ja haasteellista. Lupien myöntämisessä ollaan tarkkoja ennen kaikkea turvetuotannon vesistövaikutuksista. Lupahakemusten valitusten käsittely vie aikaa. 2. Monien kansalaisten suhtautuminen turpeen käyttöön on kriittistä. Tavalliset kansalaiset kiinnittävät huomiota turpeen tuotannon ympäristövaikutuksiin ja ennen kaikkea vesistövaikutuksiin. 3. Työntekijöitä on vaikea saada turvetuotantoon. Turpeen tuotanto on sesonkiluonteista ja työajat ovat sääriippuvaisia. Maatilojen viljelypinta-alat ovat kasvaneet ja näin viljelijöiden aika sivutoimeen on vähentynyt kesäisin. Lisäksi maaseudulta on muuttanut pois ihmisiä ja työvoima on vähentynyt. 4. Ilmaston muutos vaikuttaa turpeen tuotantoon. Myönteisenä asiana on kesien lämpeneminen ja turpeen tuotannon tehostuminen. Kielteisenä vaikutuksena on talvien tulo leudommiksi ja sateisemmiksi. Suot ovat pitempään sulina ja vesistöpäästöt kasvavat. Lisäksi turpeen toimitukset hankaloituvat roudan vähentymisen vuoksi. 5. Tuotanto- ja kuljetuskustannukset kasvavat. Tähän on vaikuttamassa polttoaineen hinnan kallistuminen. Tuotantosuot ovat entistä pienempiä ja kauempana käyttöpaikoista, mikä lisää tuotanto- ja kuljetuskustannuksia. 6. Turpeen toimituksissa on ollut vaikeuksia viime vuosina. Tämän on johtunut sääoloiltaan huonoista kesistä, erityisesti jos nämä ovat osuneet peräkkäisiksi kesiksi. Tasausvarastoja ei ole ollut riittävästi. Lisäksi mataloituvilta soilta, jotka ovat lisääntyneet viime vuosina turvetuotannossa, tuotanto on haastavampaa kuin uusilla suoalueilla. 7. Turpeen veromuutoksen vaikutus turpeen käyttöön 8. Turpeen tuhkalle on löytynyt huonosti hyötykäyttöä. Tämä johtuu turve-puu - sekatuhkan kemiallisesta koostumuksesta. Ilman käsittelyä se sopii huonosti uusiokäyttöön. 9. Jäteveron vaikutus tuhkan uusiokäyttöön 10. Turpeen polton CO 2 -päästöt ovat merkittävät. 2.2 Mahdollisuudet 1. Suomen turvevarat ovat suuret. 2. Turpeen käyttö lisääntyy kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannossa tulevaisuudessa. 3. Turpeen käyttö mahdollistaa huonompien biomassapolttoaineiden käytön ja vähentää poltossa niiden päästöjä. 4. Turve kotimaisena polttoaineena lisää energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta 5. Turve kotimaisena polttoaineen työllistää suomalaisia. 4

7 6. Turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa, sillä se tapahtuu Suomen rajojen sisällä. 7. Ympäristöturpeen käyttö pienentää useiden toimialojen ympäristövaikutuksia (karjatalous, peltoviljely, jätteiden käsittely ja jätteiden loppusijoittaminen) 8. Turvetta voidaan jalostaa uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi. 5

8 3 Ehdotus turpeen tuotannon ja käytön kehittämishankekokonaisuudeksi 3.1 Hankekokonaisuuden tavoitteet Turpeen tuotannon käytön haasteiden pohjalta turpeen kehittämishankekokonaisuuden tavoitteiksi on määritelty: - Turpeen tuotannon ja käytön kasvihuonekaasuvaikutusten vähentäminen - Turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten vähentäminen - Turpeen tuotannon kustannustehokkuuden parantaminen ja sääriippuvuuden vähentäminen - Turvetuotantoalueiden jälkikäytön kehittäminen - Innovatiivisten uusien turvepohjaisten tuotteiden kehittäminen Seuraavassa on tavoite- ja tutkimuskohtaisesti uusia tutkimushankkeita. Hankekuvauksessa on esitetty ongelma ja aiheeseen liittyen tähän mennessä tehty tutkimustyö. Tämän pohjalta on luotu hankkeen tavoite, sisältö, toteutus ja budjetti. 6

9 3.2 Kehittämiskokonaisuuden sisältö Turpeen tuotannon ja käytön kasvihuonevaikutusten vähentäminen Metsäojitettujen soiden vaihtoehtoiset käyttömuodot Ehdotuksen laatija Lähtökohta ja tutkimustarpeet Kari Hillebrand VTT Jukka Laine Metla - Suot muodostavat Suomessa maaperän suurimman hiilivaraston. Luonnontilaisina suot ovat hiiltä kerryttäviä ekosysteemejä. Alun perin lähes 10 miljoonasta suohehtaarista on ojitettu metsätalouskäyttöön yli 5 milj. ha ja maatalouteen n. 0,7 milj. hehtaaria. - Suomen kansallisen suostrategian mukaan turvetuotanto ehdotetaan jatkossa suunnattavaksi luontoarvonsa menettäneille soille, eli muille, kuin luonnontilaisille soille, sekä alueille, joilla ilmastovaikutukset minimoituvat. Metsätaloudesta vapautuu merkittävä ala puuntuotannollisesti kannattamattomia turvemaita, joista osaa voitaisiin käyttää turvetuotantoon. - Turvetuotannon ilmastovaikutukset voidaan minimoida suuntaamalla tuotantoa sellaisille soille, jotka nykykäytössä tuottavat runsaasti kasvihuonekaasuja ilmakehään, mutta eivät sovellu muuhun käyttöön. Nykytiedon mukaan näitä ovat typen suhteen runsasravinteiset suot, jotka kärsivät kivennäisravinteiden puutteesta (P, K, Mg). Näillä alueilla puuntuotantoa voitaisiin jatkaa ainoastaan lannoittamalla, mikä tekee puuntuotannon kannattamattomaksi. Erityisesti lehtipuuvaltaiset, alkuperältään avoimet ja hyvin märät suot ovat tällaisia. - Hyvin karut ojitetut suot päästävät yleensä vähemmän kasvihuonekaasuja ilmakehään. Suomessa on kuitenkin ojitettu ja lannoitettu runsaasti kaikkein karuimpia soita (rahkaiset ja lyhytkortiset rämeet ja nevat). On mahdollista, että erityisesti lannoitus on muuttanut tällaiset alueet kasvihuonekaasujen lähteiksi, ja niitä olisi sen vuoksi järkevää käyttää turvetuotantoon. Karujen soiden käyttöönottoa puoltaa, että ne ovat yleensä paksuturpeisia soita, jolloin niiden energiasisältö on suuri. - Tietoa runsasravinteisten soiden päästöistä on kerätty edellisissä tutkimusohjelmissa (Metla, HY). Valmiita päästökertoimia ei kaikille suotyyppiryhmille (kuten lehtipuuvaltaiset alkuperältään avoimet suot) ole käytettävissä. Päästökertoimet on kuitenkin mahdollista tarvittaessa tuottaa mallituksen ja lisätiedon keruun avulla. - Metsäntutkimuslaitoksella on tilastoja erilaisten suometsien pinta-aloista ja jakaumista eri puolella Suomea. Aineistojen avulla voidaan tuottaa tieto runsasravinteisten lehtipuuvaltaisten alueiden määristä, jotta voitaisiin arvioida niiden riittävyys ja laajuus turvetuotantoon. - Kaikkein karuimpien ojitettujen soiden päästöjä ei ole juurikaan tutkittu edellisissä tutkimusohjelmissa, koska ne ovat olleet metsätaloudellisesti kiinnostamattomia. Vallitseva hypoteesi on ollut, että niiden KHK-taseet eivät merkittävästi poikkea luonnontilaisten soiden KHK-taseista, koska muutokset näiden turvemaiden kasvillisuudessa ja hydrologiassa ovat olleet, ojituksesta huolimatta, vähäisiä. Lannoitus on kuitenkin voinut ojituksen ohella lisätä päästöjä. Päästökertoimien määrittämiseksi tarvitaan uutta tutkimusaineistoa karuilta, lannoitetuilta ojitetuilta soilta. - Osa metsätaloudesta vapautuvista soista tullaan ennallistamaan. Nykytiedon mukaan ennallistaminen lisää hiilidioksidin sidontaa mutta samalla metaanin päästöjä. Ennallistamisen KHK-vaikutuksista on kerätty jonkin verran tietoa edellisissä tut- 7

10 kimusohjelmissa (Metla, HY), mutta esim. metaanin suhteen aineistot ovat vielä käsittelemättä ja kvalitatiivisesti tieto on vielä keskeneräistä. - Vaihtoehtoisten käyttömuotojen ilmastovaikutusta voidaan tarkastella elinkaaritarkastelun avulla, joka ottaa huomioon maankäytön muutosten ajallisen vaikutuksen kasvihuonekaasujen taseisiin. Eri maankäyttöketjut johtavat hyvinkin erilaisiin ilmastovaikutuksiin. Elinkaaritarkastelussa tarvitaan tieto erilaisten turvemaan maankäyttömuotojen päästökertoimista. Tavoite - Tavoitteena on arvioida vaihtoehtoisten maankäyttömuotojen elinkaaren ilmastovaikutukset. Tarkasteltavia suon käyttömuotoja ovat seuraavat kolme vaihtoehtoa: (1) metsäojitettu suo säilytetään ennallaan nykyisessä muodossaan, (2) suo ojitetaan turvetuotantoa varten, tuotannon loputtua alue metsitetään, (3) metsäojitettu suo ennallistetaan. - Turvetuotannon osalta selvitetään: 1) voidaanko ilmastovaikutuksia merkittävästi vähentää suuntaamalla tuotantoa runsaspäästöisille metsäojitusalueille, 2) kuinka suuri hyödyntämispotentiaali tällaisissa alueissa on ja 3) mikä on jälkikäytön vaikutus ilmastovaikutukseen. Sisältö - Tutkimus jakaantuu seuraaviin osatehtäviin: Toteutus Tulos Osatehtävä 1. Päästökertoimien muodostaminen Hankitaan tiedot erilaisten metsäojitettujen soiden päästökertoimista, erityisesti metsätaloudesta poisjäävien ravinteikkaiden lehtipuuvaltaisten sekä karujen, lannoitettujen soiden päästöistä sekä ennallistamisen päästöistä / sidonnoista. Tutkimusmenetelmä: Olemassa olevien aineistojen käsittely, mallitus, uusien aineistojen keruu. Osatehtävä 2. Pinta-alajakaumat ja hyödyntämispotentiaali Määritetään erilaisten turvetuotantoon soveltuvien metsäojitusalueiden pinta-alat ja käytettävissä oleva turvemäärä eri alueilla Suomessa VMI-aineistojen perusteella Osatehtävä 3. Metsäojitettujen soiden eri käyttömuotojen ilmastovaikutuksen laskenta Lasketaan erilaisten runsaspäästöisten metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasuista aiheutuva ilmastovaikutus. Laskennassa sovelletaan elinkaarilähestymistapaa ja ilmastovaikutus lasketaan säteilypakotemallilla suon kolmelle eri käyttömuodolle. Osatehtävä 4: Metsäojitettujen soiden muut vaikutukset Selvitetään myös metsäojitettujen soisen eri käyttömuotojen taloudelliset vaikutukset - Tutkimus tehdään yhteistyössä VTT:n, Metlan ja Helsingin yliopiston kanssa. Metla ja HY laativat päästökertoimet ja pinta-alaestimaatit. VTT laskee suon eri käyttömuotojen elinkaaren mukaisen ilmastovaikutuksen säteilypakotemallilla. Tutkimuksessa hyödynnetään aikaisemmin tehdyt tutkimukset. - Tunnetaan erilaisten metsäojitettujen soiden vaihtoehtoisten käyttömuotojen aiheuttamat ilmastovaikutukset. Tunnetaan metsäojitettujen soiden paras käyttömuoto, joka minimoi kasvihuonekaasuista aiheutuvan ilmastovaikutuksen. Voidaan arvi- 8

11 oida paremmin turvetuotannon suuntaamisen mahdollisuudet ilmastovaikutuksen hillinnässä. Aikataulu ja budjetti - Tutkimus on kolmevuotinen ja kokonaisbudjetti

12 Turpeen tuotanto- ja käyttötekniikan kehittäminen polton päästöjen vähentämiseksi Ehdotuksen laatija Jouni Hämäläinen ja Ari Erkkilä VTT Lähtökohta ja tutkimustarpeet - Polttoturpeen kosteus vaikuttaa CO 2 -päästöihin ja samalla päästökertoimeen. Tällä hetkellä turpeen polton CO 2 -päästökerroin on 105,9 g/mj ja kivihiilen 94,6 g/mj. Turpeen kosteus käytössä tulisi pienetä noin 45 p-%;sta noin 25 p-%:iin, jotta turpeen polton CO 2 -päästö laskisi arvoon 100 g/mj. - Jyrsinpolttoturpeen toimituskosteus on nykyisin noin 45 % ja palaturpeen vähän alle 40 %. Jyrsinturpeen ja palaturpeen kosteudelle on laitoskohtaiset alarajat käsittelyturvallisuuden vuoksi. Toimituserän keskikosteus saa olla jyrsinturpeella alle 40 % ja palaturpeella alle 30 % vain, jos vastaanottava laitos on suunniteltu arvojen alittavan turpeen turvalliseen käyttöön. Tavoite Sisältö - Tutkimuksen tavoitteena on tutkia perusteet ja kehittää energiaturpeen tuotanto- ja käyttöteknologia, jolla voidaan tuottaa ja käyttää nykyistä selvästi kuivempaa turvetuotetta (25 p-%). - Tutkimus koostuu seuraavista osatehtävistä: - Osatehtävä 1: Kuivan turvetuotteen käyttöominaisuudet ja tuotantomenetelmät sekä käsittelymenetelmät erilaisissa käyttökohteissa Määritetään nykyistä selvästi kuivemmalta turvetuotteelta vaadittavat turvetuotteen ominaisuudet käsittelyn ja polton kannalta. Käyttöturvallisuuden kannalta suurin ongelma on jyrsinturpeen pölyäminen ja sen kerääntyminen kuljetuslaitteisiin laitoksella. Tässä ensisijaisesti tarkastellaan kuivan palaturpeen kaltaisen tuotteen tuottamista aurinkoenergiaan perustuvalla kuivausteknologialla. Palaturpeella pölyäminen on vähäisempää. - Osatehtävä 2. Kostean turpeen kuivaaminen laitoksella Tarkastellaan tekniset ja taloudelliset mahdolliset nykyisen jyrsinturpeen (kosteus 45 p-%) kuivaamiseen voimalaitoksella. Lisäksi tarkastellaan mahdolliset muutostarpeet käsittelylaitteille sekä tarkastellaan tuotteen poltto-ominaisuudet. - Osatehtävä 3: Kuivan turvetuotteen tuotantomenetelmän kehittäminen Tutkitaan ja kehitetään osatehtävässä 1 määritettyjen vaatimusten mukaisen turvetuotteen tuotantoa. Laboratoriossa kuivauskoelaitteen avulla aluksi optimoidaan tuotteen kuivumisominaisuuksia ja sen jälkeen tehdään tuotantokokeet turvekentällä. Kenttäkokeissa tutkitaan tuotteen kuivuminen, tuottavuus ja kausisaanto. - Osatehtävä 4: Käsittelytekniikan kehittäminen kuivalle turpeelle Kehitetään laitos- ja käsittelytekniikkaa, mikä mahdollistaa kuivan turpeen käytön laitoksella turvallisesti. Tässä käydään läpi koko polttoaineen käsittelyketju vastaanotosta polttoaineen syöttöön kattilaan asti. 10

13 - Osatehtävä 5: Turve-puuseoksen valmistaminen Mikäli kuivan turpeen käyttöä ei sada kehitettyä riittävän turvalliseksi, niin tutkitaan kuivan turpeen ja kostea hakkeen sekoittamista toisiinsa. Myös tällä tavoin turpeen käytön kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista saada pienemmiksi. - Osatehtävä 6: Polttokokeet Toteutus Tulos Tehdään polttokokeet niin kuivalla kuin myös kuivan turpeen ja kostean hakkeen seoksella. Kokeet tehdään käytännössä. Kokeissa tutkitaan polttoaineen paloturvallisuutta, polttoa ja polton päästöjä. - Tutkimus tehdään VTT:n, turvetuottajien, laitevalmistajien ja voimalaitosten yhteistyönä. Projektissa määritetään optimaaliset turvetuotteen ja turve-puu-seoksen ominaisuudet, kehitetään tuote laboratoriomitan ja käytännön kokein ja tutkitaan käytännön mittakaavan tuotanto- ja käyttökokein. - Tutkimustuloksena syntyy uusi kuivan turpeen tuotanto- ja käyttöteknologia, jossa turpeen polton päästöt ja erityisesti CO2-päästöt ovat nykyistä pienemmät. Aikataulu ja budjetti - Tutkimus on 3-vuotinen ja kokonaisbudjetti

14 Hiilidioksidin talteenotto turvetta raaka-aineena käyttävän Fischer-Tropschsynteesilaitoksen yhteydessä Ehdotuksen laatija Matti Nieminen VTT Tausta - Suomeen on suunniteltu rakennettavaksi useampia ns. toisen sukupolven biodiesellaitoksia. Näissä laitoksissa biomassa kaasutetaan, kaasu puhdistetaan erittäin puhtaaksi synteesikaasuksi, joka käytetään ns. Fisher-Tropsch-synteesin (F-T-synteesi) raaka-aineena. Lopputuloksena saadaan ns. F-T-vahaa, josta voidaan edelleen valmistaa mm. synteettistä dieselpolttoainetta. Synteesikaasun puhdistuksen yhteydessä kaasusta poistetaan mm. hiilidioksidi, joka saadaan talteen käytännössä puhtaana CO 2 :na. Biodiesellaitosten suunnittelupolttoaineet ovat ensisijaisesti puuperäisiä sivujakeita, kuten metsätähde, metsähake ja kuori, mutta teknisesti raaka-aineeksi sopii myös turve. - Fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten CO 2 -päästöjen vähentämistekniikaksi on kehitetty ja osin jo demonstroitukin ns. CCS-teknologiaa (Carbon Capture and Storage eli hiilidioksidin talteenotto ja varastointi), jossa CO 2 erotetaan savukaasusta tai polttoainetta kaasutettaessa saatavasta synteesikaasusta ja erotettu ja puhdistettu CO 2 kuljetetaan varastoitavaksi ensisijaisesti geologisiin varastoihin. CCS-teknologian kallein vaihe on CO 2 :n erottaminen. Synteettistä dieseliä F-Ttekniikalla valmistavan laitoksen yhteydessä CO 2 saadaan talteen prosessin sivutuotteena eli sen talteen ottamiseksi ei tarvitse tehdä CCS:n kannalta lisäinvestointeja. Koko CCS-ketjun toteuttamiseksi F-T-prosessin yhteydessä erotetun CO 2 :n puhtauden on kuitenkin täytettävä geologisen varastoinnin asettamat vaatimukset, CO 2 -logistiikka on järjestettävä ja CO 2 :lle on löydettävä sopiva loppusijoituspaikka. Tavoite - Hankkeen tavoitteena on arvioida tekniset edellytykset F-T-laitoksen yhteydessä talteen otettavan CO 2 :n saattamiseksi pysyvästi eristykseen ilmakehästä. Samalla arvioidaan alustavasti toiminnan avulla saatavat hyödyt sekä toiminnan kustannusvaikutukset. Hankkeeseen sisällytetään myös puuperäisiä tai muita biomassoja raaka-aineena käyttävien F-T-laitosten sivuvirtana saatavan CO 2 :n, sillä erotetun CO 2 :n kannalta nämä ovat samanlaisia tapauksia. Tehtävät - Osatehtävä 1. Tekniset toimenpiteet Arvioidaan F-T-laitoksen yhteydessä erotettavan CO 2 :n prosessoinnin vaatimat tekniset toimenpiteet, logistiset vaihtoehdot (välivarastointi ja kuljetus) sekä loppusijoitusvaihtoehdot. Arviointi toteutetaan siten, että se kattaa myös puuperäisiä tai muita biomassoja raaka-aineena käyttävien F-T-laitosten tarpeet. - Osatehtävä 2. Kustannukset Toteutus Arvioidaan osatehtävä 1:stä saatavien eri vaihtoehtojen kustannukset ja vaikutukset ilmastonmuutoksen torjuntaan. - Tutkimuksen toteuttaa VTT. 12

15 Tulos - Hankkeen tuloksena saadaan teknis-taloudellinen arvio F-T-prosessin yhteydessä erotettavan CO 2 :n puhdistamisen, logistiikan ja varastoinnin teknisistä edellytyksistä, vaadittavista teknisistä ratkaisuista sekä arvio kustannuksista ja vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin. Aikataulu ja budjetti - Hankkeen kokonaisbudjetti kahdelle vuodelle on noin

16 3.2.2 Turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten vähentäminen Eri maankäyttömuotojen vesistövaikutukset ja niiden vähentäminen Ehdotuksen laatija Kaisa Heikkinen SYKE Tausta - Suomessa on juuri käynnistynyt EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toteuttamisen ensimmäinen kuusivuotiskausi, jonka tavoitteena on parantaa vesien tilaa. Vesienhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa valuma-alueita tarkastellaan kokonaisuuksina. Tämä merkitsee sitä, että suunniteltaessa toimenpiteitä vesistökuormituksen vähentämiseksi otetaan huomioon kaikki vesistöön kohdistuva kuormitus ja sen vesistövaikutukset. Kokemuksia valuma-alueiden kokonaisvaltaisesta vesiensuojelun suunnittelusta on kuitenkin vielä vähän. Tässä hankkeessa näitä kokemuksia pyritään hankkimaan kolmelta turvevaltaiselta jokialueelta eri puolelta Suomea. Lisäksi hankitaan vesiensuojelussa tarvittavaa tietoa maankäytön vesistökuormituksesta. Seurannan kohteeksi pyritään löytämään erityisesti sellaista toimintaa, jonka aiheuttamasta vesistökuormituksesta tietoja on vielä vähän. Tavoite - Hankkeen tavoitteena on arvioida eri maankäyttömuodoista (maatalous, metsätalous ja turvetuotanto) aiheutuva vesistökuormitus ja vesistövaikutukset sekä vesiensuojelun tarpeet ja kustannustehokkuus pienehkön jokivaluma-alueen eri osissa. Lisäksi tavoitteena on hankkia vesiensuojelussa tarvittavaa tietoa maankäytön vesistökuormituksesta. Tehtävät - Osatehtävä 1. Koealueiden valinta Osatehtävässä valitaan tutkimukseen kolme valuma-aluetta, jotka edustavat maastollisesti erityyppisiä (savimaavaltainen, vaaramaavaltainen) sekä elinkeinorakenteellisesti /sijainnillisesti erilaisia kohteita. Kohdealueiksi valitaan tyypillinen pienehkö jokivesistö (esimerkiksi Kärsämänjoki tai Neittävänjoki Pohjois-Pohjanmaan alueelta). - Osatehtävä 2. Arvio vesistöön kohdistuvasta kuormituksesta valuma-alueen eri osissa Kuormitusarviossa huomioidaan kaikki SYKE:n tilastoimat elinkeinot: metsätalous (kivennäismaat ja suot), maatalous, turvetuotanto, turkistarhaus, vakituinen ja loma-asutus. Lisäksi huomioidaan typen osalta myös laskeuma. Kuormitusarviot tehdään ympäristöhallinnossa käytössä olevalla VEPS-työkalulla ja RiverLifeGIS-työkalulla sekä tarpeen mukaan myös SYKE:n vesistömallijärjestelmää hyödyntämällä. Tarkastelussa hyödynnetään mahdolliset aiemmin suoritetut mittaukset. - Osatehtävä 2. Lisätiedon hankinta maankäytön vesistökuormituksesta Vesiensuojelussa tarvittavan maankäytön vesistökuormitusta koskevan lisätiedon hankkimiseksi jokaiselle kohdevaluma-alueelle tai sen läheisyyteen perustetaan 3 mittausasemaa. Näistä yhdessä seurataan metsätalouden puitteissa tehtävästä energiapuun korjuusta (esim. kannonnostosta) aiheutuvaa vesistökuormitusta. Muilla mittausasemilla seurataan vesiensuojelukosteikkojen puhdistustehokkuutta ylä- ja alapuolisin vesimäärien sekä kiintoaineen, ravinteiden, raudan ja orgaanisten aineiden pitoisuuksien mittauksin. Seurannan kohteeksi otetaan 1 turvetuotannon ja 1 14

17 metsätalouden vesiensuojelukosteikko. Projektin puitteissa tehtävistä seurannoista saatavia tuloksia käytetään vesistölle tehtyjen kuormitusarvioiden tarkentamiseen. - Osatehtävä 3. Selvitys vesistöjen tilasta ja kuormituksen vähentämistarpeesta valuma-alueen eri osissa Tarvetta vesistökuormituksen vähentämiseen kohdealueilla arvioidaan pääasiassa vesistön tilan ja vesistössä esiintyvien eliöiden asettamien tarpeiden pohjalta, tavoitteena VPD:n vesienhoidolle asettama vesistön hyvä tila. Vesistön tila selvitetään alueelta olemassa olevan tiedon (vedenlaatu ja ekologista tilaa kuvaava eliöstö) perusteella. Tätä tietoa tarkennetaan ottamalla näytteitä erityisesti tutkimuskohteena olevan joen sivuhaaroista ja latvapuroista, joiden tilaan maan käytöstä aiheutuvalla kiintoaine- ja ravinnekuormituksella on suurin vaikutus. Kuormituksen vähentämistarpeen arviointityökaluina käytetään Osatehtävässä 1 mainittuja kuormituksen arviointityökaluja. - Osatehtävä 4. Arvio mahdollisuuksista saavuttaa vesistön hyvä tila käytettävissä olevalla vesiensuojelutekniikalla (vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisilla nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä ja lisätoimenpiteillä) Toteutus Tulos Mahdollisuudet saavuttaa vesistön hyvä tila käytettävissä olevalla vesiensuojelutekniikalla (VPD:n tavoitteiden toteuttamiseen liittyvillä nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä ja lisätoimenpiteillä) arvioidaan näistä menetelmistä olemassa olevan tiedon (puhdistustehokkuus ja kustannukset) perusteella. Arviointityökaluina käytetään Osatehtävässä 1 mainittuja kuormituksen arviointityökaluja. - Tutkimus tehdään SYKE:n, Oulun yliopiston, turvetuottajien, maanviljelijöiden sekä metsänomistajien yhteistyönä. Tutkimuksessa hyödynnetään aikaisempien tutkimusten tulokset. - Hanke antaa tietoa maankäytön vesiensuojelun tarpeista ja mahdollisuuksista pohjoissuomalaisessa jokivesistössä, jonka valuma-alueella on maataloutta, metsätaloutta ja turvetuotantoa. Turvetuotanto on Suomessa keskittynyt suurelta osin juuri tällaisten jokivesien valuma-alueille. Aikataulu ja budjetti - Hankkeen kokonaisbudjetti kolmelle vuodelle on noin

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä Arvo Leinonen (toim.) ISBN 978-951-38-7648-7

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Luonnos 19.9.2013 / Marko Tanttu ja Sanna Poutamo Sisällys 1. Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa...

Lisätiedot

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä

Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08729-11 Palaturpeen markkinat Suomessa Tilastotietoa sekä käyttäjien ja tuottajien näkemyksiä Kirjoittajat: Esa Alakoski, Ari Erkkilä Luottamuksellisuus: julkinenn 2 (38) Alkusanat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi AUTOMAATIO VOL. LII julkaisija Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 kustantaja Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Bioenergia maa- ja metsätaloudessa Helsinki 2008 Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Muistio 1 BIOENERGIA MAA- JA METSÄTALOUDESSA SISÄLLYS Alkusanat... 3 1. Johdanto... 4 2. Eri

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

VAPO 1.1.2013 30.4.2014

VAPO 1.1.2013 30.4.2014 VAPO 1.1.2013 30.4.2014 Toimimme vastuullisesti työllistämme paikallisesti Vapon vuosikertomus 2013/2014 KATSAUKSET LIIKETOIMINTA TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Asiakasaktiivisuutta,

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot