PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN"

Transkriptio

1 Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää vanhuuseläkettä lomakkeella ETK/Kela Hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa Kelan toimistoista, Eläketurvakeskuksesta (ETK) ja työeläkelaitosten palvelupisteistä. Hakemuslomakkeet ja niiden liitteet ovat myös Kelan ja ETK:n internet-sivuilla ( sekä työeläkelaitosten internet-sivuilla ja Työeläke.fi-palvelussa ( Kuka voi hakea? Eläketuki ja samoin edellytyksin myönnettävä vanhuuseläke voidaan myöntää Suomessa asuvalle vuonna syntyneelle pitkäaikaisesti työttömälle. Voitte hakea eläketukea, jos olette alle 62-vuotias eläketuen edellytyksin myönnettävää vanhuuseläkettä, jos olette täyttänyt 62 vuotta Minkälaista tukea maksetaan? Kela maksaa eläketukea, joka koostuu kansaneläkeosuudesta ja työeläkeosuudesta. Eläketukea maksetaan siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 62 vuotta. Henkilölle, joka on täyttänyt 62 vuotta, voidaan myöntää vanhuuseläke eläketuen edellytyksin. Vanhuuseläke voidaan maksaa sekä kansaneläkkeenä että työeläkkeenä. Kansaneläkkeen myöntää Kela, ja työeläkkeen myöntää asianomainen työeläkelaitos. Molempia eläkkeitä haetaan tällä lomakkeella. Vaikka olisitte ollut useamman kuin yhden työeläkelain alaisessa työ-, virka- tai palvelussuhteessa tai harjoittanut yrittäjä- tai maatalousyrittäjätoimintaa, työeläkkeen hakemiseksi riittää tämä lomake. Mikä vaikuttaa tuen määrään? Eläketuen kansaneläkeosuuden ja kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen saamiseen ja määrään vaikuttavat muualta maksettavat eläkkeet ja korvaukset. Eläketuen kansaneläkeosuutta ja kansaneläkkeen vanhuuseläkettä maksetaan, jos hakijan muut eläkkeet ja korvaukset ovat enintään seuraavien euromäärien suuruiset. Ulkomailla asuminen tai työskentely saattaa pienentää näitä euromääriä. Yksin asuvalla Naimisissa olevalla ,29 e/kk 1 028,12 e/kk Uusi hakemuslomake eläketuen saajalle Eläketuen maksaminen päättyy, kun täytätte 62 vuotta. Hyvissä ajoin ennen eläketuen päättymistä Teille lähetetään uusi hakemuslomake, jolla voitte hakea vanhuuseläkettä. Hakemuslomakkeella antamienne tietojen käsittely ja rekisteröinti Kela tai työeläkelaitos käyttää hakemustanne käsitellessään mm. Eläketurvakeskuksen, Kelan ja työeläkelaitoksen omia rekisteritietoja. Hakemuslomakkeessa antamanne tiedot rekisteröi Eläketurvakeskus, Kela ja se tai ne yksityisten tai julkisten alojen työeläkelaitokset, jotka käsittelevät eläkehakemustanne. Nämä rekisterinpitäjät tarvitsevat tietojanne voidakseen käsitellä etuusasiaanne. Kela käyttää hakemuksessa antamianne tietoja myös muun etuusasianne käsittelyssä, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon. Teillä on oikeus tarkastaa Teitä koskevat rekisteritiedot ja Teillä on myös oikeus pyynnöstä saada tiedoistanne kopiot (Henkilötietolaki, 26 ). Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastusoikeuden yhteydessä Teillä on oikeus saada tiedoistanne kopiot maksutta vain kerran vuodessa. ETK/Kela 7006o sivu

2 Jos Teitä koskeva tieto on mielestänne virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, Teillä on oikeus vaatia tällaisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti, ja siinä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditte korjattavaksi ja mikä on mielestänne oikea tieto. Lomakkeen täyttäminen 1. Hakija Merkitkää hakemukseen pyydetyt tiedot. Merkitkää puhelinnumeroksi se numero josta Teidät tavoittaa päivisin. Etuudet ovat veronalaista tuloa. Hakemusta tehtäessä eläketuen tai eläkkeen ennakonpidätysprosentti ei ole useinkaan tiedossa. Ennakonpidätyksessä voidaan aluksi käyttää palkan pidätysprosenttia, jos ilmoitatte sen hakemuslomakkeella. Jos eläkelaitoksella ei ole tiedossa ennakonpidätysprosenttia tai ette toimita eläkelaitokselle verokorttia, eläkkeen ennakonpidätys on 60 prosenttia. 2. Maksuosoite Etuus maksetaan ilmoittamallenne tilille suomalaiseen rahalaitokseen. Merkitkää pankin nimi sekä tilinumeronne täydellisenä. Kun haette eläkettä ulkomailta, täyttäkää myös kohta Kansainväliset pankkiyhteystiedot. Pankin BIC(SWIFT)-koodin ja IBAN-tilinumeron saatte tiliotteestanne tai pankista. Välitämme nämä tiedot hakemuksen mukana ulkomaan eläkelaitokselle. Eläkkeen maksaminen ulkomailta Suomeen kansainvälisiä pankkiyhteyksiä käyttäen on turvallista ja nopeaa. Myös asiakkaalta perittävät siirtokustannukset saattavat olla pienemmät kuin muita yhteyksiä käyttäen. Eläketukea ei makseta ulkomaille, sen sijaan vanhuuseläke voidaan maksaa myös ulkomaille. 3. Hakemus Merkitkää rasti sen mukaan haetteko eläketukea vai vanhuuseläkettä. Mikäli haette vanhuuseläkettä, täyttäkää myös kohta Vanhuuseläke Vanhuuseläke 62 vuotta täyttäneille henkilöille voidaan myöntää samoin edellytyksin kuin eläketuki. Vanhuuseläke voidaan maksaa sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Vanhuuseläkkeeseen ei tällöin tehdä varhennusvähennystä. Merkitkää hakemukseen, mitä eläkettä haette. Kun haette ainoastaan kansaneläkettä, kohtia 7, 8, 9 ja 12 ei tarvitse täyttää. Tällä lomakkeella voitte hakea vanhuuseläkettä myös niistä EU- tai ETA-jäsenvaltioista tai sosiaaliturvasopimusmaista, joissa olette ollut töissä. Asumisen perusteella eläkettä voi hakea muista Pohjoismaista ja Alankomaista. Kun haette ulkomaan vanhuuseläkettä, ilmoittakaa, minkä maan eläkettä haette. Ulkomaan vanhuuseläkettä tulee hakea aikaisintaan samasta ajankohdasta lukien kuin kotimaan vanhuuseläkettä. 5. Asuminen ja työskentely ulkomailla sekä ulkomailta maksetut eläkkeet ja korvaukset Merkitkää aina sekä asumista että työskentelyä koskeva kohta. Jos olette asunut tai työskennellyt ulkomailla 16 ikävuoden täyttämisen jälkeen, ilmoittakaa U-liitteellä (ETK/Kela 7110) tarkemmat tiedot. Ulkomailla olonne saattaa vaikuttaa eläketuen kansaneläkeosuuden ja kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen myöntämiseen ja niiden määrään. ETK tarvitsee tiedot myös välittäessään hakemuksen puolestanne EU- tai ETA-maan tai sosiaaliturvasopimusmaan eläkelaitokselle. Muiden kuin EU- ETA-maiden ja sosiaaliturvasopimusmaiden eläkelaitosten yhteystietoja voitte kysyä ETK:sta. Liittäkää mukaan jäljennökset esimerkiksi työ- ja opiskelutodistuksista ja matkustustai muista asiakirjoista, joista selviää ulkomailla oleskelunne aika. ETK/Kela 7006o sivu

3 Ilmoittakaa myös ulkomailta maksetut eläkkeet tai korvaukset, koska nämä saattavat vaikuttaa etuutenne määrään. 6. Työttömyys Eläketuen saaminen edellyttää, että henkilö on ollut pitkäaikaistyötön ja hänelle on maksettu työmarkkinatukea ja hänelle on maksettu välisenä aikana joko työttömyyspäivärahaa 500 päivältä ja sen lisäksi työmarkkinatukea vähintään päivältä taikka työmarkkinatukea vähintää päivältä. Edellä mainnittuja päiviä laskettaessa otetaan huomioon myös sellaiset päivät, joilta työttömyysetuutta ei ole maksettu sen vuoksi, että henkilölle on maksettu sairauspäivärahaa. Huomioon otetaan myös sellaiset päivät, joilta työttömyysetuuden maksaminen on estynyt puolison tulojen, sovittelun, sosiaalietuuden vähentämisen, odotusajan, omavastuuajan tai hakemuksen myöhästymisen vuoksi. Puolison tulojen vuoksi maksamatta jääneet työttömyysetuuspäivät otetaan huomioon edellyttäen, että henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Merkitkää kohtaan, kuinka monelta päivältä Teille on maksettu työttömyyspäivärahaa ja kuka on päivärahan maksaja. Merkitkää myös, kuinka monelta päivältä Teille on maksettu työmarkkinatukea ja maksettiinko Teille työmarkkinatukea Merkitkää lisäksi ne päivät, joilta työttömyysetuutta ei ole maksettu sairauspäivärahan, puolison tulojen, sovittelun, sosiaalietuuden vähentämisen, odotusajan, omavastuuajan tai hakemuksen myöhästymisen vuoksi. Jos henkilö täyttää muut edellä luetellut eläketuen edellytykset, mutta hänelle ei ole maksettu työmarkkinatukea , voi hänellä kuitenkin olla oikeus eläketukeen. Tällöin edellytetään, että työmarkkinatukea ei ole maksettu jostakin seuraavasta syystä. Merkitkää kohtaan syy, jonka perusteella työmarkkinatukea ei ole maksettu Työmarkkinatukihakemus on myöhästynyt 2. Omavastuuaika 3. Korvaukseton määräaika Korvauksettomalla määräajalla tarkoitetaan aikaa, jolta työmarkkinatukea ei makseta työstä eroamisen, työstä kieltäytymisen tai muun vastaavan menettelyn vuoksi. 4. Työssäolovelvoite Työssäolovelvoitteella tarkoitetaan työssä tai koulutuksessa oloa, jota edellytetään, ennen kuin toistuvasti työstä tai koulutuksesta kieltäytyneelle henkilölle voidaan maksaa uudelleen työmarkkinatukea. 5. Työmarkkinatuen sovittelu tai vähentäminen Soviteltua työmarkkinatukea saava henkilö katsotaan työmarkkinatukeen oikeutetuksi samoin kuin henkilö, jolle työmarkkinatukea ei jää sovittelun jälkeen maksettavaksi. Työmarkkinatukeen oikeutettuna pidetään myös henkilöä, jolle työmarkkinatukea ei jää sosiaalietuuden vähentämisen jälkeen maksettavaksi. 6. Tarveharkinta Henkilöä pidetään työmarkkinatukeen oikeutettuna, jos hänelle ei tarveharkinnan jälkeen jää työmarkkinatukea maksettavaksi esim. puolison tulojen vuoksi. Merkitkää rasti, jos työmarkkinatukea ei ole maksettu siitä syystä, että saitte sairauspäivärahaa. Merkitkää rasti, jos Teillä on työmarkkinatuen muutoksenhaku vireillä eikä Teille ole tästä syystä maksettu työmarkkinatukea Ansiotyö Ilmoittakaa pyydetyt tiedot ansiotyöstänne. ETK/Kela 7006o sivu

4 8. Yrittäjätoiminta Ilmoittakaa pyydetyt tiedot yrittäjätoiminnastanne. 9. Maatalousyrittäjätoiminta Ilmoittakaa pyydetyt tiedot maa- ja metsätalousyrittäjätoiminnastanne, ammattimaisesta kalastuksesta tai poronhoidosta. 10. Eläkettä kartuttavat etuudet alkaen työeläkettä karttuu eräistä sosiaalietuuksista. Lisäksi eläkettä karttuu alle 3- vuotiaan lapsen hoidon ajalta ja suoritetuista tutkinnoista (laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta). Merkitkää lomakkeeseen pyydetyt tiedot vain niistä etuuksista, joita olette saanut jälkeen. Näillä eläkettä kartuttavilla etuuksilla on ensimmäisen kerran vaikutusta eläkkeen määrään, jos jäätte eläkkeelle tai sen jälkeen. Pyydämme Teitä kuitenkin ilmoittamaan saamanne etuudet, koska niillä saattaa olla merkitystä muiden etuuksien myöntämiselle. Eläkettä kartuttavia etuuksia ovat esimerkiksi sairauspäiväraha koulutuspäiväraha työeläkelakien mukainen kuntoutusraha vanhempainetuudet Kelan maksama kuntoutusraha kotihoidontuki tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaus tutkintoon johtavat koulutukset liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaus sotilastapaturman mukainen ansionmenetyskorvaus ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha 11. Tiedot korvauksista ja eläkkeistä Merkitkää tähän kohtaan kaikki muualta saamanne ja hakemanne korvaukset ja eläkkeet. Eläketukeen ei ole oikeutta henkilöllä, joka saa Kelan tai työeläkelaitosten maksamaa työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai näitä vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta. Eläketuen kansaneläkeosuuden ja kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen määrään vaikuttavat työ-, virka- ja yrittäjätoimintaan perustuvat eläkkeet, korvaus tapaturmasta, ammattitaudista ja liikennevahingosta, perhe-eläkkeet sekä muut mahdolliset eläkkeet ja korvaukset. Työeläkkeen määrään vaikuttaa vain lakisääteinen korvaus tapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta. 12. Lapsikorotus Yrittäjäeläkkeissä lapsikorotuksen voi saada 1946 tai sitä ennen syntynyt henkilö, jos hänellä on huollettavanaan omia tai puolison alle 18-vuotiaita lapsia. Kelan lapsikorotus Kela maksaa lapsikorotusta alle 16-vuotiasta lasta huoltavalle henkilölle, joka saa eläketukea tai vanhuuseläkettä. Kelan lapsikorotusta haetaan Kelan lomakkeella LA (EV 264). 13. Tiedot siviilisäädystä ja puolisosta (täyttäkää, kun haette eläketukea tai kansaneläkkeen vanhuuseläkettä) Tiedot siviilisäädystä ja asumisesta tarvitaan, koska niillä on merkitystä eläketuen kansaneläkeosuuden ja kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen määrää laskettaessa. 15. Allekirjoitus Hakemuslomake on aina allekirjoitettava. Jos allekirjoittajana on joku muu kuin hakija, on syy tähän ilmoitettava lomakkeella. Hakemuksen allekirjoittaja vastaa tietojen todenperäisyydestä. ETK/Kela 7006o sivu

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot