AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET"

Transkriptio

1 NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION YOUR BUSINESS HOME BEAUTY AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION

2 Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto 4 3. KAPPALE ALH:ksi ryhtyminen 6 4. KAPPALE ALH:n yleiset velvollisuudet 7 5. KAPPALE Sponsorin velvollisuudet KAPPALE Amway-liiketoiminnan siirtäminen KAPPALE Koulutus- ja perehdytysmateriaali (TEM) KAPPALE Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja myynti- ja markkinointisuunnitelman esitteleminen KAPPALE Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö KAPPALE Perintö KAPPALE Toiminta sopimusloukkauksissa 12 3

3 1. kappale Johdanto ALH-sopimuksen tarkoitus on suojata ALH:aa koskevat Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaiset edut määrittelemällä ALH:n ja Amwayn oikeudet ja velvollisuudet. joka ei tue tai puolusta sellaisten ALH:ien toimintaa, jotka vaarantavat Amway-sivuliikkeen toimintaa tai jotka ovat muutoin ristiriidassa Amwayn sääntöjen määrittelemien kriteerien kanssa, joka noudattaa toiminnassaan kyseisen maan lakeja ja määräyksiä ja osoittaa ymmärtävänsä markkina-alueen kulttuuria. Amway-sivuliike vastaa lakien ja määräysten tulkinnasta. ALH:n on noudatettava Amway-sivuliikkeen tulkintaa. 1.1 Amway-liiketoimintaa yksityiskohtaisesti käsittelevissä kaupallisissa periaatteissa esitellään ALH-sopimuksen yhteydessä esiintyviä haasteita ja menettelytapoja, jotka Amway on ottanut käyttöön haasteiden ratkaisemiseksi. Periaatteiden tarkoituksena on suojata Amway-liiketoimintoja varmistamalla, että liiketoimintamahdollisuutta esitellään asianmukaisesti. Kaupallisten periaatteiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole kattaa kaikkia mahdollisesti esiin tulevia tilanteita. 1.2 Varattu 1.3 Muutokset: Amway pidättää oikeuden muuttaa kokonaan tai osittain Amwayn sääntöjä ja toimintaperiaatteita sekä muita ALHsopimuksen määräyksiä, kuten ALH-sopimuksen sopimusehdoissa on määritelty. Muutokset Amwayn Kaupallisiin periaatteisiin, Toimintaperiaatteisiin ja Myynti- ja Markkinointisuunnitelmaan toimitetaan pohdittavaksi ja arvioitavaksi Euroopan ALH:ien Timanttien neuvoa-antavalle komitealle (EDAC) ja Euroopan sponsorilinjojen vanhemmille edustajille ennen uusien Kaupallisten periaatteiden julkaisemista Amwayn virallisessa kirjallisuudessa, Amwayn virallisissa internet-sivustoissa tai muilla lain sallimilla tavoilla. Kaikki muutokset tulevat voimaan julkaisupäivänä tai julkaisuilmoituksessa määriteltynä ajankohtana. 1.4 Erillisyys: Mikäli jokin sääntö tai sen osa muuttuu pätemättömäksi tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksen vuoksi, muut Kaupallisten periaatteiden sääntökohdat pysyvät yhä voimassa. 1.5 Tämän asiakirjan määräykset eivät heikennä ALH:n lakisääteisiä oikeuksia. 2. kappale Sanasto ABO in Good Standing, hyvämaineinen ALH: Ilmaisu "ABO in Good Standing" tarkoittaa kaupallisten periaatteiden yhteydessä ALH:aa joka on kyseisellä hetkellä Amwayn hyväksymä ALH joka toimii kaupallisten periaatteiden hengen ja kirjaimen mukaisesti sekä Amwayn toimintaperiaatteiden mukaisesti niillä markkinoilla, joilla ALH harjoittaa Amway-liiketoimintaansa, joka ei toiminnallaan vaikuta kielteisesti Amwayn maineeseen, Amway-sivuliikkeisiin eikä muihin ALH:iin Alalinja: ALH:n henkilökohtaisesti sponsoroimat ALH:t sekä näiden sponsoroimat ALH:t jne. ALH: Amwayn Liikkeenharjoittaja eli Amway Business Owner (ABO). Henkilö tai oikeushenkilö, jonka ALH-hakemuksen Amway on hyväksynyt. ALH on itsenäinen sopimuspuoli. Amwayn Liikkeenharjoittajan ja Amwayn välille ei muodostu minkäänlaista työ-, edustus-, toimilupa-, lisenssi- tai muuta riippuvuussuhdetta. ALH ostaa ja myy Amway-tuotteita ja -palveluita omalla nimellään ja omaan laskuunsa. ALH:n nimityksiä voivat olla myös esim. Platina, Smaragdi tai Timantti niiden kelpoisuustasojen mukaan, jotka ALH on saavuttanut Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman ja muun virallisen Amway-kirjallisuuden mukaisesti. ALH-sopimus: ALH-hakemus ja siihen kuuluvat asiakirjat, jotka muodostavat ALH:n ja Amwayn välisen sopimussuhteen ehdot. ALH-hakemus: Lomake, jonka ALH:ksi haluava allekirjoittaa ja lähettää Amwaylle. ALH-sopimus syntyy, kun Amway hyväksyy hakemuksen. Amway: Sen maan Amway-sivuliike, jossa ALH harjoittaa Amwayliiketoimintaansa (Amway Suomi, Malminkaari 9 C, 3. krs, Helsinki) tai kaikki maailman Amway-sivuliikkeet tai osa niistä tekstistä riippuen. Amway-liiketoiminta: Liiketoiminta, jolla on ALH-numero ja jota koskee ALH-sopimus. Amwayn liiketoimintamahdollisuus: Tuotteet sekä markkinointi-, tuki- ja maksujärjestelmät, jotka Amway tarjoaa ALH:lle ALHsopimuksen mukaisesti. Amwayn liiketoimintaperiaatteet: Virallisen Amwaykirjallisuuden säännöt ja toimintaperiaatteet mukaan lukien kaupalliset periaatteet ja muut Amwayn toimintaperiaatteet, joita Amway ylläpitää ja joihin viitataan osana ALH-sopimusta. Amway-tuotteet: Tuotteet, jotka Amway toimittaa ALH:lle myyntiä ja markkinointia varten. Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma: Järjestelmä, jota käytetään tuotteiden myyntiin perustuvien bonusten ja tunnustusten määrittämiseen virallisessa Amway-kirjallisuudessa kuvatulla tavalla. 4

4 Amway-palvelut: Palvelut, joita Amway myy tai toimittaa ALH:lle. Ei kuitenkaan Amwayn koulutus- ja perehdytysmateriaali (TEM). Amway-yhtiö: Amway Corp., 7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355, USA tai mikä tahansa emoyhtiö, sisaryhtiö tai tytäryhtiö asiayhteydestä riippuen. Bonus: Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaiset maksusuoritukset ALH:lle. Bonuksia maksetaan ALH:n ja hänen henkilökohtaisen ryhmänsä suorittamasta Amway-tuotteiden myynnistä loppuasiakkaille. Henkilökohtainen ryhmä tai liiketoiminta: ALH:n alalinjan ALH:t. Henkilökohtaiseen ryhmään eivät kuitenkaan kuulu mahdolliset alalinjan Platinat tai ALH:t, joita sponsoroi alalinjan Platina. Henkilökohtaisesti sponsoroitu ALH: ALH, jonka on henkilökohtaisesti sponsoroinut Amway-liiketoimintaan toinen ALH (kutsutaan myös nimellä etulinjan ALH). Jäsen: Henkilö, jonka jäsensopimuksen Amway on hyväksynyt. Jäsenet voivat ostaa Amway-tuotteita henkilökohtaiseen käyttöön mutta eivät saa toimia sponsoreina. Johtava ALH: ALH, joka on pätevöitynyt 21 %:n tasolle tai jonka liiketoimintaryhmään kuuluu tälle tasolle pätevöitynyt ALH. Kansainvälinen johtajuusbonus: Kuukausibonus, jonka kansainvälinen sponsori on saavuttanut sponsoroimalla kelpoisuusehdot täyttäviä ALH:ia toisella markkina-alueella myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Koulutus- ja perehdytysmateriaali (TEM, Training and Education Material): Koulutusmateriaalin määritelmä on laaja. Se voi sisältää esimerkiksi seuraavaa: painettu materiaali, audiovisuaaliset ja multimediatuotannot, internet-tuotteet ja -palvelut, Amwayn ulkopuoliset tunnustus- ja palkkiojärjestelmät, tapaamiset ja tapahtumat sekä muu materiaali ja laitteisto, jota käytetään Amway-tuotteista ja -palveluista tiedottamiseen tai niiden myynnin tukemiseen, sekä edellä mainittuihin liittyvät kupongit, hyvityskuitit, liput tai avoimet tilausohjelmat. Prospekti: Mahdollinen uusi ALH. Sivuliike ja markkina-alue: Amway-yritys, joka tarjoaa Amwayn liiketoimintamahdollisuutta tietyssä maassa. Sponsorilinja: Kaikki ALH:n yläpuolella olevat ALH:t alkaen ALH:n omasta sponsorista, tämän sponsorista jne. Amwayhin saakka. Sponsorointi: ALH esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuden henkilölle, joka jättää ALH-hakemuksen. Kun Amway on hyväksynyt ALH-hakemuksen, uuden ALH:n sponsorina toimii ALH, joka on esitellyt mahdollisuuden. Sponsorityypit: Henkilökohtainen sponsori: ALH, joka esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuden mahdolliselle uudelle ALH:lle. Kansainvälinen sponsori: Toisella Amwayn markkina-alueella toimiva sponsori (kansainvälinen sponsori), joka esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuden mahdolliselle uudelle ALH:lle. Kummisponsori: Markkina-alueella toimiva ALH, joka on nimetty kansainvälisesti sponsoroidun ALH:n kouluttajaksi. Suoritusbonus: Kuukausibonus ALH:lle, joka on saavuttanut suoritusbonusohjelman mukaisen ryhmä-pa-tason. SV (suoritusvuosi): Amwayn suoritusvuosi on Tunnustuspistearvo: Niiden ALH:ien volyymi, jotka eivät ole saavuttaneet pätevöitymistä. Toinen liiketoiminta tai Liiketoiminta # 2: ALH:n liiketoiminta, jota hänen oma, toisen markkina-alueen Amway-liiketoimintansa sponsoroi kansainvälisesti. Vähittäismyyntiasiakas tai asiakas: Henkilö, jolle ALH myy Amway-tuotteita. Asiakkaita eivät ole muut ALH:t ja ALH:ien puolisot. Linja: Kaikki ALH:n henkilökohtaisesti sponsoroimat ALH:t sekä alalinjan ALH:t. Pätevöityminen tai kelpoisuusehtojen täyttäminen: Bonusten, suoritusbonusten ja tunnustusten kriteerien täyttäminen Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Pätevöitynyt linja tai kelpoisuusehdot täyttävä linja: Linja, jossa vähintään yksi ALH-alalinja on saavuttanut korkeimman mahdollisen suoritusbonustason. Virallinen Amway-kirjallisuus: Amwayn tuottamat tai sille tuotetut tiedotuslehdet, esitteet, tuote-esitteet, tuote-etiketit, ääni- ja videonauhat, CD-ROM-levyt ja muu painettu tai audiovisuaalinen materiaali, jota ALH voi ostaa Amwaylta. Virallinen Amway-sivusto: Amwaysta, Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai Amway-tuotteista ja palveluista kertova internet-sivusto, joka on Amwayn isännöimä tai hallinnoima tai jonka sisällön Amway omistaa, esim. ja Platina: ALH, joka on pätevöitynyt Platinaksi Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Volyymi: Pistearvo (PA) ja/tai myynnin volyymi (MV) ovat asiayhteydestä riippuen tuotteelle määritelty numeroarvo. 5

5 Volyymin perusteella määritetään bonukset ja palkkiot sekä tunnustustasot. 3.1 ALH-sopimus: Jotta henkilö voisi ryhtyä ALH:ksi, hänen on täytettävä ja allekirjoitettava ALH-hakemus ja maksettava Amwayn määrittelemä vuosimaksu. Vuosimaksu peritään hallintokulujen, verkkopalveluiden ylläpitokustannusten ja Amway-kirjallisuuden päivityskustannusten kattamiseksi. Hakemus voidaan täyttää kirjallisesti tai internetissä osoitteessa Jos hakemus täytetään internet-sivustossa, hakijan on toimitettava Amwaylle 30 päivän kuluessa allekirjoitettu kopio lomakkeesta postitse, faksitse tai skannattuna sähköpostitse. Sopimus raukeaa, jos allekirjoitettua kopiota ei lähetetä määräaikaan mennessä. ALH-sopimuksen kääntöpuolella olevien sopimusehtojen kohdat 1 3 käsittelevät ALH:ksi ryhtymiseen liittyviä menettelytapoja ja odotuksia. Seuraavat kohdat ovat esimerkkejä säännöistä, joita Amway soveltaa ALHhakemuksen hyväksymiseen tai hylkää miseen. Amway voi ottaa huomioon myös muita tietoja. 3.2 Vastuullisuus: Allekirjoittamalla ALH-sopimuksen ALH vakuuttaa ymmärtävänsä olevansa vastuussa Amwayliiketoiminnan kanssahakijan toimista, jotka ovat ristiriidassa ALHsopimuksen kanssa kaupalliset periaatteet mukaan lukien. 3.3 ALH:ksi ryhtymisen muut ehdot: Seuraavassa esitetään seikkoja, jotka Amway ottaa huomioon ALH-sopimuksen käsittelyssä, Amwayn oikeuksia rajoittamatta Onko hakija vähintään 18-vuotias, ja kykeneekö hakija harjoittamaan Amway-liiketoimintaa ja noudattamaan sopimusvelvoitteita Onko hakija ollut liiketoimintataukosäännön mukaisesti harjoittamatta lakkautettua tai uusimatonta Amwayliiketoimintaa (Skandinavian Toimintaperiaate numero 1) Onko hakija irtisanottu jostain Amway-sivuliikkeestä Onko hakijalla jo toinen Amway-liiketoiminta samoilla markkinoilla (lukuun ottamatta Skandinavian Toimintaperiaatteen numero 3 kohdassa 3 mainittuja tapauksia). 3.4 Hakemuksen hylkääminen: Amway pidättää oikeuden evätä harkintansa mukaan ALH-sopimuksen hyväksymisen ja hylätä ALH-hakemuksen ALH-sopimuksen kääntöpuolen sopimusehdoissa kuvatulla tavalla. 3.5 Hyväksyminen ja voimaantulo: Jos hakija täyttää ALH:lle asetetut edellytykset, ALH-sopimus katsotaan hyväksytyksi, kun Amway on vastaanottanut täytetyn ja allekirjoitetun ALHhakemuksen ja sopimuksen sisältö on tarkastettu Amwayn ALHtietokannasta. 3. kappale ALH:ksi ryhtyminen Verkkohakemus: Hakija hyväksytään harjoittamaan väliaikaista Amway-liiketoimintaa Amwayn kaupallisten periaatteiden mukaisesti, kun ALH on rekisteröinyt hakemuksensa virallisessa Amwaysivustossa. ALH:n on toimitettava Amwaylle 30 päivän kuluessa allekirjoitettu kopio hakulomakkeesta postitse, faksitse tai skannattuna sähköpostitse. Sopimus raukeaa, jos allekirjoitettua kopiota ei lähetetä määräaikaan mennessä. 3.6 Sponsorointi: Tasa-arvoinen mahdollisuus: ALH:ksi ryhtyminen on esiteltävä tasa-arvoisena mahdollisuutena. ALH:ksi voi ryhtyä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö etnisestä taustasta, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta ALH ei saa vaatia, että mahdollisen tulevan ALH:n tai nykyisen ALH:n täytyisi tehdä jotakin seuraavista tai vastaavista asioista saadakseen ALH:n sponsoroimaan tai tukemaan itseään: a. ostaa tietty määrä tuotteita tai palveluita b. pitää tiettyä tuotevarastoa c. ostaa koulutus- ja perehdytysmateriaalia (TEM). 3.7 Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen: ALH-sopimus päättyy sopimusehtojen mukaisesti, jos sopimusta ei uusita kaupallisten periaatteiden kohdan 3.9 mukaisesti. ALH-sopimus päättyy automaattisesti kuluvana vuonna, jos ALH tai Amway ei ole irtisanonut sopimusta aikaisemmin. Jos sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty 1.7. tai sen jälkeen, sopimus päättyy seuraavana kalenterivuonna. 3.8 ALH voi irtisanoa ALH-sopimuksen kirjallisella ilmoituksella milloin tahansa välittömästi. Mikäli ALH on syyllistynyt tarkoituksella vakaviin Amwayn Kaupallisten tai Toimintaperiaatteiden rikkomuksiin, Amway voi irtisanoa sopimuksen vasta toimittuaan Skandinavian Toimintaperiaatteessa numero 5 asetettujen menettelytapojen mukai sesti ja yritettyään kohtuullisin menetelmin saavuttaa yhteisymmärryksen ALH:n kanssa. Amwayn irtisanoessa sopimuksen ALH:lla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin sekä oikeus päästä Kansainvälisen tarkastuspaneelin kuultavaksi (Skandinavian Toimintaperiaate numero 5) Takaisinostosääntö: Kun ALH-sopimus päättyy tai ALH irtisanoo sopimuksensa vapaaehtoisesti, ALH voi palauttaa myymättä jääneet Amway-tuotteet ja -palvelut takaisin Amwaylle, jos kyseiset tuotteet ovat uusia, käyttämättömiä ja alkuperäisessä kunnossa. Amway hyvittää ALH:n tuotteista maksaman hinnan mutta pidättää käsittelykulut, tuoteostojen perusteella lasketut mahdolliset bonussuoritukset ja mahdolliset palautumattomat kulut. Amway veloittaa mahdolliset saatavansa ALH:lta. Jos ALH-sopimus irtisanotaan ALH:n sääntörikkomuksen vuoksi, Amway voi käyttää harkintaa tuotteiden ja palveluiden takaisinostosäännön soveltamisessa. 6

6 3.9 Uusiminen: ALH:lla on oikeus uusia Amway-sopimuksensa vuosittain. Mikäli ALH on syyllistynyt tarkoituksella vakaviin Amwayn Kaupallisten tai Toimintaperiaatteiden rikkomuksiin, Amwaylla on oikeus hylätä uusimishakemus vasta toimittuaan Skandinavian Toimintaperiaatteessa numero 5 asetettujen menettelytapojen mukaisesti ja yritettyään kohtuullisin menetelmin saavuttaa yhteisymmärryksen ALH:n kanssa Amwayn hyväksymä uusittu ALH-sopimus on voimassa uusimispäivästä sen kalenterivuoden loppuun, jota ALHsopimuksen uusiminen koskee. Uusittuun ALH-sopimukseen sovelletaan niitä ehtoja, jotka ovat uusimishetkenä voimassa. Uusiminen katsotaan hyväksytyksi, mikäli Amway ei ole hylännyt sitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksesta Amwayn hylätessä sopimuksen uusimisen ALH:lla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin sekä oikeus päästä Kansainvälisen tarkastuspaneelin kuultavaksi (Skandinavian Toimintaperiaate numero 5). antamatta tietoja tai vakuutuksia mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaupallisten periaatteiden kohdassa 3.3 esitetyt tiedot ja vakuutukset Varattu 3.23 Luvaton liiketoiminta tai liiketoiminta avaamattomilla markkinoilla 1. ALH ei saa toimia markkina-alueilla, joilla hänellä ei ole lupaa harjoittaa Amway-liiketoimintaa. 2. ALH ei saa toimia markkinoilla, joita Amway ei ole avannut. (Katso myös luvatonta jakelua ja ALH-toimintaa avaamattomilla markkinoilla koskeva nollatoleranssiperiaate osoitteessa Amway määrittelee toiminnaksi kaikki toimenpiteet, jotka markkinoivat tai rakentavat Amway-liiketoimintaa, kuten Amwayn toimintaperiaatteen nro 1 kappaleessa 6 on määritelty Varattu 3.15 Liiketoiminnan harjoittaminen oikeushenkilönä: Amway voi tietyissä olosuhteissa sallia liiketoiminnan harjoittamisen oikeushenkilölle. Katso ALH-sopimuksen kääntöpuolen sopimusehdot. Tällaisessa tapauksessa ALH-hakemuksen täyttää oikeushenkilön valtuutettu edustaja. ALH-hakemukseen on liitettävä Amway-liiketoimintojen valtuutuslomake, jonka saa pyynnöstä Amwaylta. Lomakkeessa annetaan lisätietoa oikeushenkilön identiteetistä, yritysmuodosta, omistajista ja johtajista. Lomake sisältää myös muita sopimusehtoja ja toimii osana ALH-sopimusta. Oikeushenkilön omistajia ja johtajia pyydetään takaamaan oikeushenkilön Amwayhin kohdistuvat velvollisuudet. Amway hyväksyy oikeushenkilöiden hakemuksia vain, jos Amway-liiketoiminta on oikeushenkilön ainoa toimintamuoto. Lisätietoa saa Amwayn paikallisesta toimistosta tai osoitteesta Varattu 3.17 Amway-tapahtumakutsut on rajoitettu koskemaan kahta henkeä: Yhtä Amway-liiketoimintaa kohden lähetetään kutsu vain kahdelle hengelle Amwayn järjestämiin liiketoimintaseminaareihin, johtajaseminaareihin, myynninedistämismatkoille ja muihin tapahtumiin. Kutsu lähetetään niille henkilöille, jotka on merkitty Amway-liiketoiminnan omistajiksi Varattu 3.19 Laiton yhteistoiminta tai väärinkäytöksiin yllyttäminen: ALH ei saa houkutella muita ALH:ia osallistumaan laittomuuksiin tai toimintaan, joka rikkoo ALH-sopimusta tai kaupallisia periaatteita. 4. kappale ALH:n yleiset velvollisuudet ALH:n on käyttäydyttävä asiallisesti, kohteliaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja harjoitettava Amway-liiketoimintaansa taloudellisesti vastuullisella tavalla ja hyvän liiketoimintatavan mukaisesti. ALH ei saa käyttää painostavia myyntimenetelmiä eikä harhaanjohtavia tai petollisia myynti- tai markkinointimenetelmiä. 4.1 Sopimusseuraamukset: ALH:n on noudatettava kaupallisten periaatteiden velvoitteita ja vaatimuksia Rikkomusten raportointi: ALH:n on kerrottava Amwaylle välittömästi kaikista muiden ALH:ien todellisista, suunnitelluista tai epäillyistä rikkomuksista, jotka koskevat ALH-sopimusta kaupalliset periaatteet ja Amwayn muut säännöt ja toimintaperiaatteet mukaan lukien Yhteistyö selvitysten yhteydessä: ALH:n on tehtävä yhteistyötä Amwayn kanssa Amwayn selvittäessä toimintaa, joka on mahdollisesti rikkonut ALH-sopimusta. 4.2 Amway-tuotteiden ostaminen Saadakseen tunnustuksia ja palkkioita Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti ALH saa ostaa Amwaytuotteita ja -palveluita sekä virallista Amway-kirjallisuutta vain suoraan sellaiselta Amway-sivuliikkeeltä, jonka rekisteröity Amwayn liikkeenharjoittaja hän on ALH ei saa myydä Amway-tuotteita tai -palveluita muille ALH:ille tai Jäsenille Varattu 3.21 Tiedot ja vakuutukset: ALH ei saa antaa perättömiä tietoja tai vakuutuksia Amwaylle eikä hakea ALH-sopimuksen hyväksyntää valheellisten tietojen perusteella. ALH ei myöskään saa jättää 4.3 Maahantuonti/maastavienti/vähittäisliikkeet/joukkomarkkinointi: ALH ei saa viedä tuotteita maasta, jossa Amway harjoittaa liiketoimintaa toiseen maahan eikä tuoda maahan Amway-tuotteita eikä tarjota tuotteita maahantuontia tai maastavientiä varten. 7

7 4.3.2 ALH ei saa esitellä eikä myydä tuotteita vähittäismyyntiliikkeissä, kouluissa, messuilla, armeijan liikkeissä tai muussa paikassa, joka ei ole ALH:n henkilökohtainen asunto Varattu ALH ei saa mainostaa Amwayn tuotteita ja palveluja joukkotiedotusvälineissä tai käyttää radiota, televisiota tai muita joukkotiedotusvälineitä asiakkaiden hankkimiseen, Amwayn tuotteiden tai palvelujen kaupitteluun, Amwayn Myynti- ja Markkinointisuunnitelman tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esittelyyn tai kuvaamiseen tai ihmisten houkuttelemiseen ALH:iksi. Tässä kohdassa tarkoitettuja joukkotiedotusvälineitä ovat mm. seuraavat niihin kuitenkaan rajoittumatta: internet-teknologia, mukaan lukien internet-huutokaupparatkaisut, massasähköpostitukset, puhelinmarkkinointi, radio, televisio, roskapostitus (kuten kuvattu kohdassa 4.23) sekä muut menetelmät, joissa ei käytetä henkilökohtaista yhteydenottoa. Yhteisöpalveluja käyttäessään ALH:ien tulee noudattaa Amwayn Kaupallisia periaatteita ja Toimintaperiaatteita sekä kunkin yhteisöpalvelun käyttöehtoja. ALH:lla voi olla internet-sivusto oman Amway-liiketoimintansa ja Amway-tuotteiden ja -palveluiden markkinointiin, jos Amway on antanut siihen luvan internet-sivustoja koskevien Toimintaperiaatteiden mukaisesti (saatavilla os ALH ei saa osallistua Amwayn markkinoimaan tapahtumaan tai mediaan myydäkseen, esitelläkseen tai hyötyäkseen muiden kuin Amwayn tuotteiden ja palvelujen myynnistä. Tämä koskee myös tapahtumia ja medioita, jotka on suunnattu ALH:ien tai mahdollisten tulevien ALH:ien hyödyksi Harhaanjohtaminen: ALH ei saa Amway-liiketoiminnan tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä toimia sellaisilla tavoilla, antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia, tarkkoja tai soveliaita. Amwayn tuotteita koskevat lausunnot on lainattava suoraan virallisesta Amwaykirjallisuudesta tai virallisilta Amway-sivustoilta, jotka on tarkoitettu ja hyväksytty käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella. ALH ei saa: Esittää liioiteltuja ja perusteettomia väitteitä tai antaa sellaisia lausuntoja Amway-tuotteista ja -palveluista, joita ei ole virallisessa Amway-kirjallisuudessa mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta lääketieteelliset tai terveydentilaa koskevat väitteet ja lausunnot sekä lääkärin tai muun ulkopuolisen tahon antamat lausunnot Amway-tuotteista Tarjota myyntiin Amway-tuotteita, jotka eivät ole totuudenmukaisia hinnan (ottaen huomioon, että ALH:t saavat määrätä omat hintansa), laadun, standardien, luokkien, sisällön, tyylin tai mallin, alkuperän tai saatavuuden suhteen Väittää, että Amway-tuotteet tai -palvelut tai Amwayn myymät tuotteet sisältävät tuottoa, varusteita tai käyttöä koskevia ominaisuuksia tai etuja, jotka eivät ole totuudenmukaisia, tai esittää liioiteltuja tai kestämättömiä väitteitä Amway-tuotteista Edustaa tai esitellä Amwayta tai sen myymiä tai jakelemia tuotteita petollisesti tai harhaanjohtavasti tai markkinoida tuotteita, joita Amway ei jakele tai myy, Amwayn valikoimaan kuuluvina ja sen jakelemina tai myyminä tuotteina. 4.5 ALH ei saa uudelleenpakata Amway-tuotteita eikä vaihtaa niiden etikettejä. 4.6 Kirjallinen myyntitosite: ALH:n on annettava Amwaytuotteen tai -palvelun myyntihetkellä asiakkaalle päivätty kirjallinen tilaus- tai myyntitosite, jossa a. eritellään myydyt tuotteet b. ilmoitetaan arvonlisäverollinen hinta c. ilmoitetaan myyjänä toimineen ALH:n nimi, osoite ja puhelinnumero d. on liitteenä Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu e. ja hänen on kerrottava muista kansallisista, lakisääteisistä kuluttajanoikeuksista. 4.7 Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu: ALH:n on myönnettävä asiakkaille Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu tämän kohdan ja tyytyväisyystakuusta virallisessa Amwaykirjallisuudessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 4.8 Voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen: ALH-sopimus velvoittaa ALH:aa harjoittamaan liiketoimintaa voimassa olevien lakien ja verosääntöjen mukaisesti. ALH:n on käyttäydyttävä asiallisesti, kohteliaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyvän liiketoimintatavan vastainen toiminta on kielletty. Sellaista toimintaa on esimerkiksi paikallisten lakien tai säädösten vastainen toiminta paikallisten lakien tai säädösten tulkinta tietoisesti vilpillisellä tai laittomalla tavalla laittomiin liikeyrityksiin tai -toimiin osallistuminen Varattu 4.12 ALH-suhde: ALH ei saa väittää, vihjata tai toimia sellaisella tavalla, joka antaa ymmärtää, että ALH on Amwayn työntekijä tai että ALH ei ole itsenäinen sopimuspuoli, joka harjoittaa liiketoimintaa Amwayn kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti Franchisingliiketoiminta ja alueet: Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaan ei kuulu yksinoikeudella toimivaa franchisingliiketoimintaa eikä alueita Myyntitoiminta, joka ei ole Amway-myyntitoimintaa: Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jos ALH harjoittaa Amwayn ulkopuolista liiketoimintaa tai myy tuotteita, palveluita tai koulutusmateriaalia, jota Amway ei ole hyväksynyt: Muita kuin Amway-tuotteita ja -palveluita (kuten veropalveluita, vakuutuksia, sijoituksia jne.) myyvä ALH ei saa kehottaa sellaisia ALH:ia, joita hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti, myymään kyseisiä tuotteita tai palveluita tai tarjoutua myymään näitä tuotteita tai palveluita sellaisille ALH:ille, joita hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti. 8

8 Kehottaminen tarkoittaa muiden ALH:ien suostuttelemista (tai sen yrittämistä) myymään tuotteita tai palveluita olipa tarkoituksena tulojen hankkiminen tai muut syyt ALH ei saa myydä eikä markkinoida koulutusmateriaalia eikä hankkia tuloja sen myymisellä tai markkinoimisella, ellei toiminta ole Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 7 ja muiden Amwayn toimintaperiaatteiden, erityisesti Euroopan koulutusmateriaalia koskevien periaatteiden, mukaista ALH ei saa käyttää muiden liiketoimien markkinointiin tai laajentamiseen tietoa muista ALH:ista ja yhteyttään ALH:iin, joita hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti, mukaan lukien tieto, joka on saatu ALH:n omilta yksittäisiltä sponsorilinjoilta tai niiden yhteydessä. Säännöllisesti asiakaskontakteja sisältävää liiketoimintaa (kuten autokorjaamot, vähittäisliikkeet, kampaamot ja kauneushoitolat, lakiasiaintoimistot, lääkärit, hammaslääkärit ja tilintarkastajat) harjoittava ALH saa palvella asiakkaina ALH:ia, jotka ovat ottaneet häneen yhteyttä. ALH ei saa aktiivisesti ottaa yhteyttä sellaisen ALH:n asiakaskuntaan, jota hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti. ALH:n on pidettävä ALH-liiketoimintansa täysin erossa kaikesta muusta henkilökohtaisesta tai ammatillisesta (liiketoimintaan liittyvästä) toiminnasta Esimerkkejä toiminnasta, joka aiheuttaa haittaa Amwayliiketoiminnalle, Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmalle ja sponsorilinjan yhtenäisyydelle: 1. Puuttuminen toisen ALH:n lailliseen liiketoimintaan. 2. ALH:n yllyttäminen vaihtamaan sponsoria tai sponsorilinjaa Varattu 4.17 Liiketoiminnan talous: Maksukyvyttömyys/konkurssihakemus: ALH:n tulee ilmoittaa Amwaylle välittömästi itseään koskevista maksukyvyttömyystoimenpiteistä tai jos ALH:n varoja varten nimetään pesänhoitaja tai valvoja, jos varoja takavarikoidaan oikeudenpäätöksellä tai valtion päätöksellä tai jos liiketoimintaan kohdistuu ulosmittausta Amway voi neuvotella maksulakkautus-, maksuhäiriöja konkurssisasioissa valvojan tai vastaavan viranomaisen kanssa Amwayn omistamien mutta ALH:n hallussa olevien tuotteiden myynnistä Jos maksukyvyttömyysmenettely tai vastaava johtaa ALH-sopimuksen osuuden myymiseen tai siirtämiseen, myynti tai siirtäminen suoritetaan voimassa olevan lainsäädännön, ja Skandinavian Toimintaperiaatteen nro 2 mukaisesti Myynti loppuasiakkaille: Amway maksaa bonuksia loppuasiakkaille myytyjen Amway-tuotteiden ja -palveluiden perusteella Varattu 4.23 Massapostitus: Massapostituksesta on kyse silloin kun joku lähettää pyytämättä viestejä sähköisesti (esim. faksilla, sähköpostilla, tekstiviestinä) yksilöille tai ryhmille. ALH saa lähettää, välittää tai viestittää muilla tavoin sähköisessä muodossa (kuten faksitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse) vain sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat antaneet siihen etukäteen kirjallisen luvan (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta uutisryhmien sähköpostiviestit, ostetut sähköpostiosoiteluettelot, "varmat luettelot" tai muut yksit täisistä henkilöistä tai yksiköistä koostuvat luettelot) Varainhankinta: ALH voi käyttää Amway-tuotteita rahankeräysten/hyväntekeväisyyden yhteydessä Amwayn kirjallisella luvalla. Tähän lasketaan mukaan (mutta ei rajoittuen) Amway-tuotteiden tai palveluiden myynti, jonka johdosta hankitut tulot joko kokonaan tai osittain menevät jonkin tietyn hyväksytyn/laillisen hyväntekeväisyys ryhmän, organisaation tai asian hyväksi Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman muokkaaminen: ALH ei saa manipuloida Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa tai tunnustuspistearvoa saadakseen bonuksia, palkkioita tai tunnustuksia, joita ALH ei ole ansainnut Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman tai muun virallisen Amwaykirjallisuuden mukaisesti. Sääntö koskee myös Amwayn kantaa liiketoiminnan rakenteesta, jota käsitellään pinoamista koskevassa Toimintaperiaatteessa (saata vana osoitteessa Henkilökohtaisten ja liiketoimintaa koskevien tietojen päivittäminen: ALH:n velvollisuus on ilmoittaa Amwaylle henkilökohtaisten tietojen muutoksista (kuten nimi, osoite ja puhelinnumero) ja liiketoimintaa koskevien tietojen muutoksista (kuten liiketoimintakumppanin lisääminen tai poistaminen ja liiketoimintamuodon muutos) Tietosuoja ja luottamuksellisuus: ALH:n on noudatettava Amwayn tietosuojamenettelyä (saatavana osoitteessa fi) ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja -määräyksiä. Amwayn toimintaperiaatteen nro 1 Amway-brandin, Amwayn tuotenimien (tuotemerkkien) ja tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttöä koskevien määräysten lisäksi Amwayn luottamukselliseen ja yksityiseen liiketoimintatietoon kuuluu seuraavia tietoja näihin kuitenkaan rajoittumatta: sponsorilinjatiedot (esimerkiksi Amwayn tai ALH:n keräämät tiedot, jotka viittaavat Amway-liiketoiminnan sponsorijärjestelmään mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta ALH-luettelot, sponsorirakenne ja näistä johdettavissa olevat ALH:ia tai Amway-liiketoimintaa koskevat tiedot nykyisessä tai muussa luettelomuodossa), liiketoimintatiedot, valmistustapa- ja tuotekehitystiedot, strategiasuunnitelmat sekä ALH:ien myyntitiedot, ansaintatiedot ja muut taloudelliset tiedot. Nämä luottamukselliset ja yksityiset tiedot ovat ainutlaatuisia ja kaupallisesti haluttuja, Amwaylle kuuluvia teollisuus- ja liikesalaisuuksia. Amway käsittelee niitä sellaisina, ja sopimusehdoissa mainitulla luottamuksellisella liiketoimintatiedolla tarkoitetaan niitä. Amwayn laatima, keräämä, järjestelemä ja ylläpitämä tieto, joka on vaatinut huomattavasti yhtiön aikaa ja 9

9 voimavaroja, on Amwayn omaisuutta. Tämän säännön perusteella Amway antaa ALH:lle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää luottamuksellisia tietoja Amway-liiketoiminnan harjoittamisessa kaupallisten periaatteiden, ALH-sopimuksen ja Amwayn muiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. ALH:lla on oikeus pyytää Amwaylta tietoja asiaankuuluvista sponsorilinjoista, -rakenteista ja liiketoimintaryhmän ALH:ista Amwayn Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti Maineen vaarantaminen: ALH ei saa toimillaan tuhota, heikentää tai vaarantaa Amwayn, Amway-yhtiön, Amwayn liiketoimintamahdollisuuden, Amway-tuotteiden ja -palveluiden tai muiden ALH:ien mainetta Varattu 4.30 Tuotteiden myynti: Vain ALH saa esitellä ja myydä Amway-tuotteita. oikeassa suhteessa tuotemyyntiin asiakkaille. ALH:n tulee Amwayn pyynnöstä toimittaa Amwaylle todisteet tämän säännön noudattamisesta Säilyttää riippumaton suhde sponsoroimiinsa ALH:iin Tehdä parhaansa, että henkilökohtaisesti sponsoroidut ALH:t noudattavat ALH-sopimusta kaupalliset periaatteet, Amwayn toimin taperiaatteet ja voimassa olevat lait ja määräykset mukaan lukien Varattu Saada parhaansa mukaan henkilökohtaisesti sponsoroimansa ALH:t osallistumaan virallisiin Amwaytapaamisiin ja -tapahtumiin Varattu Selittää ALH:lle ALH-sopimuksen mukaiset velvollisuudet mukaan lukien Amwayn kaupalliset periaatteet ja toiminta periaatteet ja neuvoa ALH:lle, miten Amwayliiketoimintaa harjoitetaan ALH-sopimuksen, kaupallisten periaatteiden, muiden Amwayn toimintaperiaatteiden ja muun virallisen Amway-kirjallisuuden mukaisesti Liiketoimintamahdollisuuden esittely: Vain ALH saa esitellä Amwayn liiketoimintamahdollisuutta mahdollisille tuleville ALH:ille. Vain ALH saa sponsoroida uusia ALH:ia Kansainvälinen sponsorointi: Kun ALH perustaa toisen liiketoiminnan sellaiselle markkina-alueelle, jolla hänen alkuperäinen liiketoimintansa ei toimi, alkuperäisen liiketoiminnan on sponsoroitava uutta liiketoimintaa kansainvälisesti. 5. kappale Sponsorin velvollisuudet : Varattu 5.3. Sponsorin yleiset tehtävät ja velvollisuudet: Toimittaa sponsoroidulle ALH:lle kaikki uusille ALH:ille tarkoitettu virallinen Amway-kirjallisuus Varattu Huolehtia sponsoroidun ALH:n koulutuksesta ja motivoinnista Amwayn kaupallisten periaatteiden ja muiden toimintaperiaatteiden mukaan tai huolehtia koulutuksesta ja motivoinnista yhteistyössä ylälinjan Platinan kanssa Varattu Amway ei edellytä varaston ylläpitämistä tai varastoon ostamista. Amwayn Myynti- ja Markkinointisuunnitelman mukaiset bonukset perustuvat asiakasmyyntiin. Jotta ALH olisi oikeutettu Amwayn Myynti- ja Markkinointisuunnitelman mukaiseen korvaukseen, ALH:n tuotemyynnin asiakkaille tulee olla oikeassa suhteessa ALH:n ostoihin. Amwaylla on oikeus pidättäytyä myöntämästä pätevöitymisiä, palkintoja ja palkkioita, mikäli se katsoo, etteivät ALH:n ostot ole 5.4 Platina-tason ja sitä ylempien tasojen ALH:ien velvollisuudet ALH saavuttaa Platina-tason tai sitä ylemmän tason täyttämällä kyseiset kelpoisuusehdot ja säilyttää tason täyttämällä kelpoisuusehdot uudelleen jokaisena suoritusvuotena ( ). Pätevöitymis- ja uudelleenpätevöitymisehdot on kuvattu virallisessa Amway-kirjallisuudessa. Platinan ja sitä ylemmän velvollisuus on Noudattaa sopimusvelvollisuuksia kaupalliset periaatteet mukaan lukien sekä neuvoa muita liiketoimintaryhmän ALH:ia ja kannustaa heitä samaan Suojata liiketoimintaryhmän ja sponsorilinjan ALH:ien sponsorointioikeuksia Neuvoa ALH-hakemuksen täyttämisessä Antaa liiketoimintaryhmän ALH:ille Amway-liiketoimintakoulutusta ja Amway-tuotekoulutusta Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu mukaan lukien. 6. kappale Amway-liiketoiminnan siirtäminen ALH-sopimuksen mukaisesti ALH-liiketoimintaa ei voi siirtää ulkopuoliselle ilman Amwayn etukäteen antamaa kirjallista lupaa. ALH ei saa yrittää siirtää tai luovuttaa ALH-sopimusta ilman Amwayn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Amwayn toimintaperiaatteessa nro 1 (ALH-liiketoiminnan uudelleen aktivoiminen tai siirtäminen toiseen sponsorilinjaan) ja Amwayn toimintaperiaatteessa nro 2 (ALH-liiketoiminnan siirtäminen tai luovuttaminen) kuvataan olosuhteet, joissa 10

10 Amway voi hyväksyä ALH-sopimuksen siirtämisen ulkopuoliselle, ja hyväksynnän hakemismenettely. Toimintaperiaatteet ovat osoitteessa 7. kappale Koulutus- ja perehdytysmateriaali (TEM) Ottaen huomioon Amwayn Koulutus- ja perehdytysmateriaalia koskevassa toimintaperiaatteessa (saatavilla os. mainitut rajoitukset ja toimintatavat, Amway ei pidä ALH:ille suunnatun ja heidän Amway-liiketoimintansa kehittämiseen tarkoitetun koulutus-, auttamis- tai motivointimateriaalin tuottamista ja myymistä ALH-sopimuksen vastaisena, jos materiaali noudat taa paikallisia kyseisen materiaalin tuottamista ja markkinointia koskevia lakeja ja säädöksiä. Amwayn säännöt ja toimintaperiaatteet on laadittu käsittelemään paikallisten lakien ja säädösten noudattamista ja varmistamaan, että Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma, Amwayn nimi, goodwill-arvo ja maine sekä muiden ALH:ien liiketoiminta säilyvät loukkaamat tomina. Säännöt ja toimintaperiaatteet ovat osoitteessa 8. kappale Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja myynti- ja markkinoin tisuunnitelman esitteleminen 8.1 Kutsut ja esittelyt: Kutsuessaan mahdollisen uuden ALH:n Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman esittelyyn ALH ei saa antaa väärää kuvaa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta eikä esitellä liiketoimintamahdollisuutta tai antaa kutsua tai esittelyä harhaanjohtavasti. ALH ei saa Antaa ymmärtää, että esittelyssä tai Amwayn liiketoimintamahdollisuudessa on kyse työmahdollisuudesta Antaa ymmärtää, että kutsu on vapaa-ajan tapahtumaan Antaa ymmärtää, että kutsu on markkinatutkimukseen Markkinoida tapahtumaa veroseminaarina Markkinoida Amwayn liiketoimintamahdollisuutta liiketoimintasuhteena jonkun muun henkilön, yrityksen tai järjestön kanssa kuin Amwayn Antaa ymmärtää, että Amwayn tuotteet ja palvelut ovat Amwayn sijaan vain osa jonkun toisen henkilön, yrityksen tai organisaation harjoittamaa tai välittämää meklari- komissio- tai jakelutoimintaa Antaa ymmärtää, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus, ALH:t ja Amway-tuotteet ja -palvelut ovat osa jotain muuta liiketoimintaa Jättää kertomatta tai myöntämättä kutsun yhteydessä, että esittely koskee Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa ja Amwayn liiketoimintamahdollisuutta Esitellä harhaanjohtavalla tavalla suoraan tai epäsuorasti Amwayn liiketoimintamahdollisuutta ja ALH:n suhdetta Amwayhin tai Amway-liiketoiminnan ominaisuuksia tai jättää kertomatta tietoja, joita kutsun saajan tai esittelyyn tai tapahtumaan osallistuvan henkilön voidaan odottaa tarvitsevan Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja Amway-tuotteiden ja -palveluiden arvioimiseksi Väittää, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus on passiivinen investointimahdollisuus, franchising-mahdollisuus tai elinkorkoa, kiinteitä tuloja, pääomaosuuksia tai vastaavia tarjoava mahdollisuus Antaa ymmärtää, että ALH voi saada etuja (palkkioita) Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman kautta muista lähteistä kuin ostamalla ja myymällä Amway-tuotteita ja -palveluita loppuasiakkaille (Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmassa kuvatulla tavalla). 8.2 Ensimmäinen yhteydenotto mahdolliseen tulevaan ALH:aan ja asiakkaaseen: ALH:n on esiteltävä itsensä nimellä ALH:n on kerrottava olevansa Amwayn Liikkeenharjoittaja ALH:n on kerrottava tyhjentävästi Amwaysta ja ALH:n ja Amwayn välisestä suhteesta ALH:n on selitettävä yhteydenoton tarkoitus, eli Amway-tuotteiden tai -palveluiden myynti tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esitteleminen mahdolliselle uudelle ALH:lle ALH:n on vastattava selkeästi, totuudenmukaisesti ja rehellisesti kaikkiin kysymyksiin, joita mahdollinen tuleva ALH esittää Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta, Amwaytuotteista ja -palveluista, Amwayn Liikkeenharjoittajista ja Amwaysta. 8.3 Ohjeet sponsorointiin ALH ei saa Amway-liiketoiminnan tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä toimia sellaisilla tavoilla, antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia ja tarkkoja. Näihin esimerkkeihin rajoittumatta: ALH saa kertoa vain Amwayn virallisesti julkaisemia voimassaolevia keskimääräisiä ansaintalukuja, myyntilukuja ja -prosentteja tai taloudellisia tietoja ALH saa käyttää vain virallista Amway-kirjallisuutta tai Amwayn hyväksymää koulutusmateriaalia Varattu ALH saa käyttää tulo- tai bonusesimerkkinä vain ALH:n omiin kokemuksiin ja liiketoimintaan perustuvia lukuja, 11

11 jos ne vastaavat Amwayn julkaisemia voimassaolevia keskimääräisiä ansaintalukuja tai myyntilukuja ja -prosentteja ALH saa antaa esimerkkejä henkilökohtaisesta elämäntyylistä ja hyväntekeväisyyslahjoituksista, jos elämäntyyli ja lahjoitukset ovat ALH:n Amway-liiketoiminnan ja siitä saatujen palkkioiden ansiota ALH ei saa väittää, että menestyvän Amway-liiketoiminnan voi rakentaa eräänlaisena tukkuostokerhona, jossa tuotteita ostetaan vain henkilökohtaiseen käyttöön ALH:n on korostettava, että Amway maksaa bonuksia vain Amway-tuotteiden ja -palveluiden myynnin perusteella ALH ei saa esittää veroetuja parhaana tai ensisijaisena syynä aloittaa Amway-liiketoiminnan harjoittaminen ALH ei saa väittää, että Amway-liiketoiminta olisi nopea tapa rikastua tai että menestyminen olisi helposti saavutettavissa ilman ajallisia uhrauksia ja omaa panostusta Varattu ALH ei saa kuvata harhaanjohtavasti Amwayn ja Amwayhin liittyvien yritysten välistä suhdetta. 8.4 ALH ei saa esittää, että Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma tarjoaa yksinoikeuden asiakaskuntaan tai toimialueeseen tai että ALH:lla tai jollakin muulla henkilöllä on valtuudet myöntää tällaisia yksinoikeuksia. 8.5 Ei ostopakkoa: ALH ei saa vaatia, että mahdollinen tuleva ALH ostaa tuotteita tai palveluita lukuun ottamatta uusille ALH:ille tarkoitettua virallista Amway-kirjallisuutta. 11. kappale Toiminta sopimusrikkomustapauksissa Tätä kappaletta koskevat yksityiskohdat on esitetty Skandinavian Toimintaperiaatteessa numero 5. Amway voi ryhtyä toimiin, joihin lukeutuu näihin kuitenkaan rajoittumatta pakollinen koulutus, määräaikainen erottaminen tai sponsoriaseman lakkauttaminen. Amwayn toimintaperiaatteessa nro 5 (ALH-sopimusta koskevat toimenpiteet ja valitusten käsittely) käsitellään kanteiden käsittelymenettelyä ja annetaan tietoa ALH-sopimuksen puutteelliseen noudattamiseen liittyvistä tapauksista. Huomaa: Seuraavat Kaupallisissa periaatteissa mainitut Amwayn Toimintaperiaatteet ovat saatavilla osoitteesta tai Amwayn paikallisesta toimistosta: Euroopan koulutus- ja perehdytysmateriaalia koskevat säännöt (TEM-säännöt) Euroopan ALH:ien internet-sivustosäännöt Maailmanlaajuinen nollatoleranssiperiaate koskien luvatonta ALH-toimintaa avaamattomilla markkina-alueilla Amwayn suhtautuminen liikerakenteen pinoamiseen Amwayn tietosuojamenettely Amwayn Eettiset Säännöt Skandinavian Toimintaperiaatteet numerot 1 5 Yhteisöllisen median käytännöt Euroopassa 9. kappale Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö ALH vakuuttaa ymmärtävänsä, että hän ei ALH-sopimuksen ehtojen mukaisesti saa osallistua toimintaan, joka voi vahingoittaa Amwayn aineettomia oikeuksia. ALH saa käyttää Amwayn yritysnimeä, tuote- ja palvelumerkkejä tai tekijänoikeuden alaista materiaalia vain saatuaan siihen Amwaylta etukäteen kirjallisen luvan Amwayn toimintaperiaatteen nro 3 (Amwayn kauppanimen, kauppamerkin ja tekijänoikeudellisten materiaalien käyttö) mukaisesti, kunhan käyttö ei riko Amwayn oikeuksia. 10. kappale Perintö ALH-liiketoiminta voidaan testamentata ja periä. Lisätietoja on Skandinavian Toimintaperiaatteen numero 2 kohdassa 5. 12

12 Muistiinpanot 13

13 Amway Suomi, Malminkaari 9 C, 3. krs, Helsinki 09/2011

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA HOME KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA HOME KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE NUTRITION

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Tämä asiakirja sisältää toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan suhteessasi Nu Skin International Inc. -yritykseen.

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

FBuShare Yhtiösi, osakkeesi FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta...1 1.1 Selitykset...1 1.2 Tulkinta...5 2. Kutsu ja hakemus...6 2.1 Kutsu...6 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo...7

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) tehdään ja se astuu voimaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välillä ja se on voimassa ohjaajan Zumba

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Markkinointisäännöt. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice

Markkinointisäännöt. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice Sisällys Johdanto... 5 Sääntöjen tarkoitus... 6 Rakenne... 6 Soveltamisala

Lisätiedot

ISDA. International Swaps & Derivatives Association, Inc. YLEISSOPIMUS. päivätty 16.7.2012

ISDA. International Swaps & Derivatives Association, Inc. YLEISSOPIMUS. päivätty 16.7.2012 (Monivaluuttainen - rajat ylittävä) ISDA International Swaps & Derivatives Association, Inc. YLEISSOPIMUS päivätty 16.7.2012 Suomen tasavalta ja Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito ovat

Lisätiedot

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:**

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:** American Express -tilihakemus Tällä hakemuksella suosittelija saa 3 000 Membership Rewards -pistettä, kun suositeltava on ottanut kortin käyttöönsä ja tehnyt sillä ensimmäisen ostoksen. Lisäksi suositeltava

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot