AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET"

Transkriptio

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION

2 Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto 4 3. KAPPALE ALH:ksi ryhtyminen 6 4. KAPPALE ALH:n yleiset velvollisuudet 7 5. KAPPALE Sponsorin velvollisuudet KAPPALE Amway-liiketoiminnan siirtäminen KAPPALE Koulutus- ja perehdytysmateriaali (BSM) KAPPALE Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja myynti- ja markkinointisuunnitelman esitteleminen KAPPALE Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö KAPPALE Perintö KAPPALE Toiminta sopimusloukkauksissa 12 3

3 1. kappale Johdanto ALH-sopimuksen tarkoitus on suojata ALH:aa koskevat Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaiset edut määrittelemällä ALH:n ja Amwayn oikeudet ja velvollisuudet. joka ei tue tai puolusta sellaisten ALH:ien toimintaa, jotka vaarantavat Amway-sivuliikkeen toimintaa tai jotka ovat muutoin ristiriidassa Amwayn sääntöjen määrittelemien kriteerien kanssa, joka noudattaa toiminnassaan kyseisen maan lakeja ja määräyksiä ja osoittaa ymmärtävänsä markkina-alueen kulttuuria. Amway-sivuliike vastaa lakien ja määräysten tulkinnasta. ALH:n on noudatettava Amway-sivuliikkeen tulkintaa. 1.1 Amway-liiketoimintaa yksityiskohtaisesti käsittelevissä kaupallisissa periaatteissa esitellään ALH-sopimuksen yhteydessä esiintyviä haasteita ja menettelytapoja, jotka Amway on ottanut käyttöön haasteiden ratkaisemiseksi. Periaatteiden tarkoituksena on suojata Amway-liiketoimintoja varmistamalla, että liiketoimintamahdollisuutta esitellään asianmukaisesti. Kaupallisten periaatteiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole kattaa kaikkia mahdollisesti esiin tulevia tilanteita. 1.2 Varattu 1.3 Muutokset: Amway pidättää oikeuden muuttaa kokonaan tai osittain Amwayn sääntöjä ja toimintaperiaatteita sekä muita ALHsopimuksen määräyksiä, kuten ALH-sopimuksen sopimusehdoissa on määritelty. Muutokset Amwayn Kaupallisiin periaatteisiin, Toimintaperiaatteisiin ja Myynti- ja Markkinointisuunnitelmaan toimitetaan pohdittavaksi ja arvioitavaksi Euroopan ALH:ien Timanttien neuvoa-antavalle komitealle (EDAC) ja Euroopan sponsorilinjojen vanhemmille edustajille ennen uusien Kaupallisten periaatteiden julkaisemista Amwayn virallisessa kirjallisuudessa, Amwayn virallisissa internet-sivustoissa tai muilla lain sallimilla tavoilla. Kaikki muutokset tulevat voimaan julkaisupäivänä tai julkaisuilmoituksessa määriteltynä ajankohtana. 1.4 Erillisyys: Mikäli jokin sääntö tai sen osa muuttuu pätemättömäksi tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksen vuoksi, muut Kaupallisten periaatteiden sääntökohdat pysyvät yhä voimassa. 1.5 Tämän asiakirjan määräykset eivät heikennä ALH:n lakisääteisiä oikeuksia. 2. kappale Sanasto ABO in Good Standing, hyvämaineinen ALH: Ilmaisu "ABO in Good Standing" tarkoittaa kaupallisten periaatteiden yhteydessä ALH:aa joka on kyseisellä hetkellä Amwayn hyväksymä ALH joka toimii kaupallisten periaatteiden hengen ja kirjaimen mukaisesti sekä Amwayn toimintaperiaatteiden mukaisesti niillä markkinoilla, joilla ALH harjoittaa Amway-liiketoimintaansa, joka ei toiminnallaan vaikuta kielteisesti Amwayn maineeseen, Amway-sivuliikkeisiin eikä muihin ALH:iin Alalinja: ALH:n henkilökohtaisesti sponsoroimat ALH:t sekä näiden sponsoroimat ALH:t jne. ALH: Amwayn Liikkeenharjoittaja eli Amway Business Owner (ABO). Henkilö tai oikeushenkilö, jonka ALH-hakemuksen Amway on hyväksynyt. ALH on itsenäinen sopimuspuoli. Amwayn Liikkeenharjoittajan ja Amwayn välille ei muodostu minkäänlaista työ-, edustus-, toimilupa-, lisenssi- tai muuta riippuvuussuhdetta. ALH ostaa ja myy Amway-tuotteita ja -palveluita omalla nimellään ja omaan laskuunsa. ALH:n nimityksiä voivat olla myös esim. Platina, Smaragdi tai Timantti niiden kelpoisuustasojen mukaan, jotka ALH on saavuttanut Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman ja muun virallisen Amway-kirjallisuuden mukaisesti. ALH-sopimus: ALH-hakemus ja siihen kuuluvat asiakirjat, jotka muodostavat ALH:n ja Amwayn välisen sopimussuhteen ehdot. ALH-hakemus: Lomake, jonka ALH:ksi haluava allekirjoittaa ja lähettää Amwaylle. ALH-sopimus syntyy, kun Amway hyväksyy hakemuksen. Amway: Sen maan Amway-sivuliike, jossa ALH harjoittaa Amwayliiketoimintaansa (Amway Suomi, Malminkaari 9 C, 3. krs, Helsinki) tai kaikki maailman Amway-sivuliikkeet tai osa niistä tekstistä riippuen. Amway-liiketoiminta: Liiketoiminta, jolla on ALH-numero ja jota koskee ALH-sopimus. Amwayn liiketoimintamahdollisuus: Tuotteet sekä markkinointi-, tuki- ja maksujärjestelmät, jotka Amway tarjoaa ALH:lle ALHsopimuksen mukaisesti. Amwayn liiketoimintaperiaatteet: Virallisen Amwaykirjallisuuden säännöt ja toimintaperiaatteet mukaan lukien kaupalliset periaatteet ja muut Amwayn toimintaperiaatteet, joita Amway ylläpitää ja joihin viitataan osana ALH-sopimusta. Amway-tuotteet: Tuotteet, jotka Amway toimittaa ALH:lle myyntiä ja markkinointia varten. Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma: Järjestelmä, jota käytetään tuotteiden myyntiin perustuvien bonusten ja tunnustusten määrittämiseen virallisessa Amway-kirjallisuudessa kuvatulla tavalla. 4

4 Amway-palvelut: Palvelut, joita Amway myy tai toimittaa ALH:lle. Ei kuitenkaan Amwayn koulutus- ja perehdytysmateriaali (TEM). Amway-yhtiö: Amway Corp., 7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355, USA tai mikä tahansa emoyhtiö, sisaryhtiö tai tytäryhtiö asiayhteydestä riippuen. Bonus: Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaiset maksusuoritukset ALH:lle. Bonuksia maksetaan ALH:n ja hänen henkilökohtaisen ryhmänsä suorittamasta Amway-tuotteiden myynnistä loppuasiakkaille. Henkilökohtainen ryhmä tai liiketoiminta: ALH:n alalinjan ALH:t. Henkilökohtaiseen ryhmään eivät kuitenkaan kuulu mahdolliset alalinjan Platinat tai ALH:t, joita sponsoroi alalinjan Platina. Henkilökohtaisesti sponsoroitu ALH: ALH, jonka on henkilökohtaisesti sponsoroinut Amway-liiketoimintaan toinen ALH (kutsutaan myös nimellä etulinjan ALH). Jäsen: Henkilö, jonka jäsensopimuksen Amway on hyväksynyt. Jäsenet voivat ostaa Amway-tuotteita henkilökohtaiseen käyttöön mutta eivät saa toimia sponsoreina. Johtava ALH: ALH, joka on pätevöitynyt 21 %:n tasolle tai jonka liiketoimintaryhmään kuuluu tälle tasolle pätevöitynyt ALH. Kansainvälinen johtajuusbonus: Kuukausibonus, jonka kansainvälinen sponsori on saavuttanut sponsoroimalla kelpoisuusehdot täyttäviä ALH:ia toisella markkina-alueella myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Koulutus- ja perehdytysmateriaali (BSM, Business Support Material): Koulutusmateriaalin määritelmä on laaja. Se voi sisältää esimerkiksi seuraavaa: painettu materiaali, audiovisuaaliset ja multimediatuotannot, internet-tuotteet ja -palvelut, Amwayn ulkopuoliset tunnustus- ja palkkiojärjestelmät, tapaamiset ja tapahtumat sekä muu materiaali ja laitteisto, jota käytetään Amway-tuotteista ja -palveluista tiedottamiseen tai niiden myynnin tukemiseen, sekä edellä mainittuihin liittyvät kupongit, hyvityskuitit, liput tai avoimet tilausohjelmat. Prospekti: Mahdollinen uusi ALH. Sivuliike ja markkina-alue: Amway-yritys, joka tarjoaa Amwayn liiketoimintamahdollisuutta tietyssä maassa. Sponsorilinja: Kaikki ALH:n yläpuolella olevat ALH:t alkaen ALH:n omasta sponsorista, tämän sponsorista jne. Amwayhin saakka. Sponsorointi: ALH esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuden henkilölle, joka jättää ALH-hakemuksen. Kun Amway on hyväksynyt ALH-hakemuksen, uuden ALH:n sponsorina toimii ALH, joka on esitellyt mahdollisuuden. Sponsorityypit: Henkilökohtainen sponsori: ALH, joka esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuden mahdolliselle uudelle ALH:lle. Kansainvälinen sponsori: Toisella Amwayn markkina-alueella toimiva sponsori (kansainvälinen sponsori), joka esittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuuden mahdolliselle uudelle ALH:lle. Kummisponsori: Markkina-alueella toimiva ALH, joka on nimetty kansainvälisesti sponsoroidun ALH:n kouluttajaksi. Suoritusbonus: Kuukausibonus ALH:lle, joka on saavuttanut suoritusbonusohjelman mukaisen ryhmä-pa-tason. SV (suoritusvuosi): Amwayn suoritusvuosi on Tunnustuspistearvo: Niiden ALH:ien volyymi, jotka eivät ole saavuttaneet pätevöitymistä. Toinen liiketoiminta tai Liiketoiminta # 2: ALH:n liiketoiminta, jota hänen oma, toisen markkina-alueen Amway-liiketoimintansa sponsoroi kansainvälisesti. Vähittäismyyntiasiakas tai asiakas: Henkilö, jolle ALH myy Amway-tuotteita. Asiakkaita eivät ole muut ALH:t ja ALH:ien puolisot. Linja: Kaikki ALH:n henkilökohtaisesti sponsoroimat ALH:t sekä alalinjan ALH:t. Pätevöityminen tai kelpoisuusehtojen täyttäminen: Bonusten, suoritusbonusten ja tunnustusten kriteerien täyttäminen Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Pätevöitynyt linja tai kelpoisuusehdot täyttävä linja: Linja, jossa vähintään yksi ALH-alalinja on saavuttanut korkeimman mahdollisen suoritusbonustason. Virallinen Amway-kirjallisuus: Amwayn tuottamat tai sille tuotetut tiedotuslehdet, esitteet, tuote-esitteet, tuote-etiketit, ääni- ja videonauhat, CD-ROM-levyt ja muu painettu tai audiovisuaalinen materiaali, jota ALH voi ostaa Amwaylta. Virallinen Amway-sivusto: Amwaysta, Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai Amway-tuotteista ja palveluista kertova internet-sivusto, joka on Amwayn isännöimä tai hallinnoima tai jonka sisällön Amway omistaa, esim. ja Platina: ALH, joka on pätevöitynyt Platinaksi Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Volyymi: Pistearvo (PA) ja/tai myynnin volyymi (MV) ovat asiayhteydestä riippuen tuotteelle määritelty numeroarvo. 5

5 Volyymin perusteella määritetään bonukset ja palkkiot sekä tunnustustasot. 3.1 ALH-sopimus: Jotta henkilö voisi ryhtyä ALH:ksi, hänen on täytettävä ja allekirjoitettava ALH-hakemus ja maksettava Amwayn määrittelemä vuosimaksu. Vuosimaksu peritään hallintokulujen, verkkopalveluiden ylläpitokustannusten ja Amway-kirjallisuuden päivityskustannusten kattamiseksi. Hakemus voidaan täyttää kirjallisesti tai internetissä osoitteessa Jos hakemus täytetään internet-sivustossa, hakijan on toimitettava Amwaylle 30 päivän kuluessa allekirjoitettu kopio lomakkeesta postitse, faksitse tai skannattuna sähköpostitse. Sopimus raukeaa, jos allekirjoitettua kopiota ei lähetetä määräaikaan mennessä. ALH-sopimuksen kääntöpuolella olevien sopimusehtojen kohdat 1 3 käsittelevät ALH:ksi ryhtymiseen liittyviä menettelytapoja ja odotuksia. Seuraavat kohdat ovat esimerkkejä säännöistä, joita Amway soveltaa ALHhakemuksen hyväksymiseen tai hylkää miseen. Amway voi ottaa huomioon myös muita tietoja. 3.2 Vastuullisuus: Allekirjoittamalla ALH-sopimuksen ALH vakuuttaa ymmärtävänsä olevansa vastuussa Amwayliiketoiminnan kanssahakijan toimista, jotka ovat ristiriidassa ALHsopimuksen kanssa kaupalliset periaatteet mukaan lukien. 3.3 ALH:ksi ryhtymisen muut ehdot: Seuraavassa esitetään seikkoja, jotka Amway ottaa huomioon ALH-sopimuksen käsittelyssä, Amwayn oikeuksia rajoittamatta Onko hakija vähintään 18-vuotias, ja kykeneekö hakija harjoittamaan Amway-liiketoimintaa ja noudattamaan sopimusvelvoitteita Onko hakija ollut liiketoimintataukosäännön mukaisesti harjoittamatta lakkautettua tai uusimatonta Amwayliiketoimintaa (Skandinavian Toimintaperiaate numero 1) Onko hakija irtisanottu jostain Amway-sivuliikkeestä Onko hakijalla jo toinen Amway-liiketoiminta samoilla markkinoilla (lukuun ottamatta Skandinavian Toimintaperiaatteen numero 3 kohdassa 3 mainittuja tapauksia). 3.4 Hakemuksen hylkääminen: Amway pidättää oikeuden evätä harkintansa mukaan ALH-sopimuksen hyväksymisen ja hylätä ALH-hakemuksen ALH-sopimuksen kääntöpuolen sopimusehdoissa kuvatulla tavalla. 3.5 Hyväksyminen ja voimaantulo: Jos hakija täyttää ALH:lle asetetut edellytykset, ALH-sopimus katsotaan hyväksytyksi, kun Amway on vastaanottanut täytetyn ja allekirjoitetun ALHhakemuksen ja sopimuksen sisältö on tarkastettu Amwayn ALHtietokannasta. 3. kappale ALH:ksi ryhtyminen Verkkohakemus: Hakija hyväksytään harjoittamaan väliaikaista Amway-liiketoimintaa Amwayn kaupallisten periaatteiden mukaisesti, kun ALH on rekisteröinyt hakemuksensa virallisessa Amwaysivustossa. ALH:n on toimitettava Amwaylle 30 päivän kuluessa allekirjoitettu kopio hakulomakkeesta postitse, faksitse tai skannattuna sähköpostitse. Sopimus raukeaa, jos allekirjoitettua kopiota ei lähetetä määräaikaan mennessä. 3.6 Sponsorointi: Tasa-arvoinen mahdollisuus: ALH:ksi ryhtyminen on esiteltävä tasa-arvoisena mahdollisuutena. ALH:ksi voi ryhtyä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö etnisestä taustasta, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta riippumatta ALH ei saa vaatia, että mahdollisen tulevan ALH:n tai nykyisen ALH:n täytyisi tehdä jotakin seuraavista tai vastaavista asioista saadakseen ALH:n sponsoroimaan tai tukemaan itseään: a. ostaa tietty määrä tuotteita tai palveluita b. pitää tiettyä tuotevarastoa c. ostaa koulutus- ja perehdytysmateriaalia (BSM). 3.7 Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen: ALH-sopimus päättyy sopimusehtojen mukaisesti, jos sopimusta ei uusita kaupallisten periaatteiden kohdan 3.9 mukaisesti. ALH-sopimus päättyy automaattisesti kuluvana vuonna, jos ALH tai Amway ei ole irtisanonut sopimusta aikaisemmin. Jos sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty 1.7. tai sen jälkeen, sopimus päättyy seuraavana kalenterivuonna. 3.8 ALH voi irtisanoa ALH-sopimuksen kirjallisella ilmoituksella milloin tahansa välittömästi. Mikäli ALH on syyllistynyt tarkoituksella vakaviin Amwayn Kaupallisten tai Toimintaperiaatteiden rikkomuksiin, Amway voi irtisanoa sopimuksen vasta toimittuaan Skandinavian Toimintaperiaatteessa numero 5 asetettujen menettelytapojen mukai sesti ja yritettyään kohtuullisin menetelmin saavuttaa yhteisymmärryksen ALH:n kanssa. Amwayn irtisanoessa sopimuksen ALH:lla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin sekä oikeus päästä Kansainvälisen tarkastuspaneelin kuultavaksi (Skandinavian Toimintaperiaate numero 5) Takaisinostosääntö: Kun ALH-sopimus päättyy tai ALH irtisanoo sopimuksensa vapaaehtoisesti, ALH voi palauttaa myymättä jääneet Amway-tuotteet ja -palvelut takaisin Amwaylle, jos kyseiset tuotteet ovat uusia, käyttämättömiä ja alkuperäisessä kunnossa. Amway hyvittää ALH:n tuotteista maksaman hinnan mutta pidättää käsittelykulut, tuoteostojen perusteella lasketut mahdolliset bonussuoritukset ja mahdolliset palautumattomat kulut. Amway veloittaa mahdolliset saatavansa ALH:lta. Jos ALH-sopimus irtisanotaan ALH:n sääntörikkomuksen vuoksi, Amway voi käyttää harkintaa tuotteiden ja palveluiden takaisinostosäännön soveltamisessa. 6

6 3.9 Uusiminen: ALH:lla on oikeus uusia Amway-sopimuksensa vuosittain. Mikäli ALH on syyllistynyt tarkoituksella vakaviin Amwayn Kaupallisten tai Toimintaperiaatteiden rikkomuksiin, Amwaylla on oikeus hylätä uusimishakemus vasta toimittuaan Skandinavian Toimintaperiaatteessa numero 5 asetettujen menettelytapojen mukaisesti ja yritettyään kohtuullisin menetelmin saavuttaa yhteisymmärryksen ALH:n kanssa Amwayn hyväksymä uusittu ALH-sopimus on voimassa uusimispäivästä sen kalenterivuoden loppuun, jota ALHsopimuksen uusiminen koskee. Uusittuun ALH-sopimukseen sovelletaan niitä ehtoja, jotka ovat uusimishetkenä voimassa. Uusiminen katsotaan hyväksytyksi, mikäli Amway ei ole hylännyt sitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksesta Amwayn hylätessä sopimuksen uusimisen ALH:lla on oikeus ryhtyä oikeustoimiin sekä oikeus päästä Kansainvälisen tarkastuspaneelin kuultavaksi (Skandinavian Toimintaperiaate numero 5). antamatta tietoja tai vakuutuksia mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaupallisten periaatteiden kohdassa 3.3 esitetyt tiedot ja vakuutukset Varattu 3.23 Luvaton liiketoiminta tai liiketoiminta avaamattomilla markkinoilla 1. ALH ei saa toimia markkina-alueilla, joilla hänellä ei ole lupaa harjoittaa Amway-liiketoimintaa. 2. ALH ei saa toimia markkinoilla, joita Amway ei ole avannut. (Katso myös luvatonta jakelua ja ALH-toimintaa avaamattomilla markkinoilla koskeva nollatoleranssiperiaate osoitteessa Amway määrittelee toiminnaksi kaikki toimenpiteet, jotka markkinoivat tai rakentavat Amway-liiketoimintaa, kuten Amwayn toimintaperiaatteen nro 1 kappaleessa 6 on määritelty Varattu 3.15 Liiketoiminnan harjoittaminen oikeushenkilönä: Amway voi tietyissä olosuhteissa sallia liiketoiminnan harjoittamisen oikeushenkilölle. Katso ALH-sopimuksen kääntöpuolen sopimusehdot. Tällaisessa tapauksessa ALH-hakemuksen täyttää oikeushenkilön valtuutettu edustaja. ALH-hakemukseen on liitettävä Amway-liiketoimintojen valtuutuslomake, jonka saa pyynnöstä Amwaylta. Lomakkeessa annetaan lisätietoa oikeushenkilön identiteetistä, yritysmuodosta, omistajista ja johtajista. Lomake sisältää myös muita sopimusehtoja ja toimii osana ALH-sopimusta. Oikeushenkilön omistajia ja johtajia pyydetään takaamaan oikeushenkilön Amwayhin kohdistuvat velvollisuudet. Amway hyväksyy oikeushenkilöiden hakemuksia vain, jos Amway-liiketoiminta on oikeushenkilön ainoa toimintamuoto. Lisätietoa saa Amwayn paikallisesta toimistosta tai osoitteesta Varattu 3.17 Amway-tapahtumakutsut on rajoitettu koskemaan kahta henkeä: Yhtä Amway-liiketoimintaa kohden lähetetään kutsu vain kahdelle hengelle Amwayn järjestämiin liiketoimintaseminaareihin, johtajaseminaareihin, myynninedistämismatkoille ja muihin tapahtumiin. Kutsu lähetetään niille henkilöille, jotka on merkitty Amway-liiketoiminnan omistajiksi Varattu 3.19 Laiton yhteistoiminta tai väärinkäytöksiin yllyttäminen: ALH ei saa houkutella muita ALH:ia osallistumaan laittomuuksiin tai toimintaan, joka rikkoo ALH-sopimusta tai kaupallisia periaatteita. 4. kappale ALH:n yleiset velvollisuudet ALH:n on käyttäydyttävä asiallisesti, kohteliaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja harjoitettava Amway-liiketoimintaansa taloudellisesti vastuullisella tavalla ja hyvän liiketoimintatavan mukaisesti. ALH ei saa käyttää painostavia myyntimenetelmiä eikä harhaanjohtavia tai petollisia myynti- tai markkinointimenetelmiä. 4.1 Sopimusseuraamukset: ALH:n on noudatettava kaupallisten periaatteiden velvoitteita ja vaatimuksia Rikkomusten raportointi: ALH:n on kerrottava Amwaylle välittömästi kaikista muiden ALH:ien todellisista, suunnitelluista tai epäillyistä rikkomuksista, jotka koskevat ALH-sopimusta kaupalliset periaatteet ja Amwayn muut säännöt ja toimintaperiaatteet mukaan lukien Yhteistyö selvitysten yhteydessä: ALH:n on tehtävä yhteistyötä Amwayn kanssa Amwayn selvittäessä toimintaa, joka on mahdollisesti rikkonut ALH-sopimusta. 4.2 Amway-tuotteiden ostaminen Saadakseen tunnustuksia ja palkkioita Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti ALH saa ostaa Amwaytuotteita ja -palveluita sekä virallista Amway-kirjallisuutta vain suoraan sellaiselta Amway-sivuliikkeeltä, jonka rekisteröity Amwayn liikkeenharjoittaja hän on ALH ei saa myydä Amway-tuotteita tai -palveluita muille ALH:ille tai Jäsenille Varattu 3.21 Tiedot ja vakuutukset: ALH ei saa antaa perättömiä tietoja tai vakuutuksia Amwaylle eikä hakea ALH-sopimuksen hyväksyntää valheellisten tietojen perusteella. ALH ei myöskään saa jättää 4.3 Maahantuonti/maastavienti/vähittäisliikkeet/joukkomarkkinointi: ALH ei saa viedä tuotteita maasta, jossa Amway harjoittaa liiketoimintaa toiseen maahan eikä tuoda maahan Amway-tuotteita eikä tarjota tuotteita maahantuontia tai maastavientiä varten. 7

7 4.3.2 ALH ei saa esitellä eikä myydä tuotteita vähittäismyyntiliikkeissä, kouluissa, messuilla, armeijan liikkeissä tai muussa paikassa, joka ei ole ALH:n henkilökohtainen asunto ALH saa osallistua messuille tai julkisiin tapahtumiin vain Amwayn kirjallisella luvalla, jota on pyydettävä vähintään neljä viikkoa etukäteen ALH ei saa mainostaa Amwayn tuotteita ja palveluja joukkotiedotusvälineissä tai käyttää radiota, televisiota tai muita joukkotiedotusvälineitä asiakkaiden hankkimiseen, Amwayn tuotteiden tai palvelujen kaupitteluun, Amwayn Myynti- ja Markkinointisuunnitelman tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esittelyyn tai kuvaamiseen tai ihmisten houkuttelemiseen ALH:iksi. Tässä kohdassa tarkoitettuja joukkotiedotusvälineitä ovat mm. seuraavat niihin kuitenkaan rajoittumatta: internet-teknologia, mukaan lukien internet-huutokaupparatkaisut, massasähköpostitukset, puhelinmarkkinointi, radio, televisio, roskapostitus (kuten kuvattu kohdassa 4.23) sekä muut menetelmät, joissa ei käytetä henkilökohtaista yhteydenottoa. Yhteisöpalveluja käyttäessään ALH:ien tulee noudattaa Amwayn Kaupallisia periaatteita ja Toimintaperiaatteita sekä kunkin yhteisöpalvelun käyttöehtoja. ALH:lla voi olla internet-sivusto oman Amway-liiketoimintansa ja Amway-tuotteiden ja -palveluiden markkinointiin, jos Amway on antanut siihen luvan internet-sivustoja koskevien Toimintaperiaatteiden mukaisesti (saatavilla os ALH ei saa osallistua Amwayn markkinoimaan tapahtumaan tai mediaan myydäkseen, esitelläkseen tai hyötyäkseen muiden kuin Amwayn tuotteiden ja palvelujen myynnistä. Tämä koskee myös tapahtumia ja medioita, jotka on suunnattu ALH:ien tai mahdollisten tulevien ALH:ien hyödyksi Harhaanjohtaminen: ALH ei saa Amway-liiketoiminnan tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä toimia sellaisilla tavoilla, antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia, tarkkoja tai soveliaita. Amwayn tuotteita koskevat lausunnot on lainattava suoraan virallisesta Amwaykirjallisuudesta tai virallisilta Amway-sivustoilta, jotka on tarkoitettu ja hyväksytty käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella. ALH ei saa: Esittää liioiteltuja ja perusteettomia väitteitä tai antaa sellaisia lausuntoja Amway-tuotteista ja -palveluista, joita ei ole virallisessa Amway-kirjallisuudessa mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta lääketieteelliset tai terveydentilaa koskevat väitteet ja lausunnot sekä lääkärin tai muun ulkopuolisen tahon antamat lausunnot Amway-tuotteista Tarjota myyntiin Amway-tuotteita, jotka eivät ole totuudenmukaisia hinnan (ottaen huomioon, että ALH:t saavat määrätä omat hintansa), laadun, standardien, luokkien, sisällön, tyylin tai mallin, alkuperän tai saatavuuden suhteen Väittää, että Amway-tuotteet tai -palvelut tai Amwayn myymät tuotteet sisältävät tuottoa, varusteita tai käyttöä koskevia ominaisuuksia tai etuja, jotka eivät ole totuudenmukaisia, tai esittää liioiteltuja tai kestämättömiä väitteitä Amway-tuotteista Edustaa tai esitellä Amwayta tai sen myymiä tai jakelemia tuotteita petollisesti tai harhaanjohtavasti tai markkinoida tuotteita, joita Amway ei jakele tai myy, Amwayn valikoimaan kuuluvina ja sen jakelemina tai myyminä tuotteina. 4.5 ALH ei saa uudelleenpakata Amway-tuotteita eikä vaihtaa niiden etikettejä. 4.6 Kirjallinen myyntitosite: ALH:n on annettava Amwaytuotteen tai -palvelun myyntihetkellä asiakkaalle päivätty kirjallinen tilaus- tai myyntitosite, jossa a. eritellään myydyt tuotteet b. ilmoitetaan arvonlisäverollinen hinta c. ilmoitetaan myyjänä toimineen ALH:n nimi, osoite ja puhelinnumero d. on liitteenä Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu e. ja hänen on kerrottava muista kansallisista, lakisääteisistä kuluttajanoikeuksista. 4.7 Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu: ALH:n on myönnettävä asiakkaille Amwayn 100 %:n asiakastyytyväisyystakuu tämän kohdan ja tyytyväisyystakuusta virallisessa Amwaykirjallisuudessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 4.8 Voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen: ALH-sopimus velvoittaa ALH:aa harjoittamaan liiketoimintaa voimassa olevien lakien ja verosääntöjen mukaisesti. ALH:n on käyttäydyttävä asiallisesti, kohteliaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyvän liiketoimintatavan vastainen toiminta on kielletty. Sellaista toimintaa on esimerkiksi paikallisten lakien tai säädösten vastainen toiminta paikallisten lakien tai säädösten tulkinta tietoisesti vilpillisellä tai laittomalla tavalla laittomiin liikeyrityksiin tai -toimiin osallistuminen Varattu 4.12 ALH-suhde: ALH ei saa väittää, vihjata tai toimia sellaisella tavalla, joka antaa ymmärtää, että ALH on Amwayn työntekijä tai että ALH ei ole itsenäinen sopimuspuoli, joka harjoittaa liiketoimintaa Amwayn kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti Franchisingliiketoiminta ja alueet: Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaan ei kuulu yksinoikeudella toimivaa franchisingliiketoimintaa eikä alueita Myyntitoiminta, joka ei ole Amway-myyntitoimintaa: Amway-sopimuksen ollessa voimassa ALH ei saa osallistua muiden suoramyyntinä myytävien tuotteiden eikä Amwayn markkinoimien, myymien ja jakelemien tuotteiden kanssa kilpailevien tuotteiden markkinointiin, myymiseen tai jakelemiseen. Jos ALH kuitenkin osallistuu muuhun kuin edellä kuvattuun muiden kuin Amway-tuotteiden tai palveluiden liiketoimintaan tai käyttää muuta kuin Amwayn hyväksymää koulutus- ja perehdy- 8

8 tysmateriaalia, seuraavat ehdot on täytettävä: Muita kuin Amway-tuotteita ja -palveluita (kuten veropalveluita, vakuutuksia, sijoituksia jne.) myyvä ALH ei saa kehottaa sellaisia ALH:ia, joita hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti, myymään kyseisiä tuotteita tai palveluita tai tarjoutua myymään näitä tuotteita tai palveluita sellaisille ALH:ille, joita hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti. Kehottaminen tarkoittaa muiden ALH:ien suostuttelemista (tai sen yrittämistä) myymään tuotteita tai palveluita olipa tarkoituksena tulojen hankkiminen tai muut syyt ALH ei saa myydä eikä markkinoida koulutusmateriaalia eikä hankkia tuloja sen myymisellä tai markkinoimisella, ellei toiminta ole Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 7 ja muiden Amwayn toimintaperiaatteiden, erityisesti Euroopan koulutusmateriaalia koskevien periaatteiden, mukaista ALH ei saa käyttää muiden liiketoimien markkinointiin tai laajentamiseen tietoa muista ALH:ista ja yhteyttään ALH:iin, joita hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti, mukaan lukien tieto, joka on saatu ALH:n omilta yksittäisiltä sponsorilinjoilta tai niiden yhteydessä. Säännöllisesti asiakaskontakteja sisältävää liiketoimintaa (kuten autokorjaamot, vähittäisliikkeet, kampaamot ja kauneushoitolat, lakiasiaintoimistot, lääkärit, hammaslääkärit ja tilintarkastajat) harjoittava ALH saa palvella asiakkaina ALH:ia, jotka ovat ottaneet häneen yhteyttä. ALH ei saa aktiivisesti ottaa yhteyttä sellaisen ALH:n asiakaskuntaan, jota hän ei sponsoroi henkilökohtaisesti. ALH:n on pidettävä ALH-liiketoimintansa täysin erossa kaikesta muusta henkilökohtaisesta tai ammatillisesta (liiketoimintaan liittyvästä) toiminnasta Esimerkkejä toiminnasta, joka aiheuttaa haittaa Amwayliiketoiminnalle, Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmalle ja sponsorilinjan yhtenäisyydelle: 1. Puuttuminen toisen ALH:n lailliseen liiketoimintaan. 2. ALH:n yllyttäminen vaihtamaan sponsoria tai sponsorilinjaa Varattu 4.17 Liiketoiminnan talous: Maksukyvyttömyys/konkurssihakemus: ALH:n tulee ilmoittaa Amwaylle välittömästi itseään koskevista maksukyvyttömyystoimenpiteistä tai jos ALH:n varoja varten nimetään pesänhoitaja tai valvoja, jos varoja takavarikoidaan oikeudenpäätöksellä tai valtion päätöksellä tai jos liiketoimintaan kohdistuu ulosmittausta Amway voi neuvotella maksulakkautus-, maksuhäiriöja konkurssisasioissa valvojan tai vastaavan viranomaisen kanssa Amwayn omistamien mutta ALH:n hallussa olevien tuotteiden myynnistä Jos maksukyvyttömyysmenettely tai vastaava johtaa ALH-sopimuksen osuuden myymiseen tai siirtämiseen, myynti tai siirtäminen suoritetaan voimassa olevan lainsäädännön, ja Skandinavian Toimintaperiaatteen nro 2 mukaisesti Myynti loppuasiakkaille: Amway maksaa bonuksia loppuasiakkaille myytyjen Amway-tuotteiden ja -palveluiden perusteella Varattu 4.23 Massapostitus: Massapostituksesta on kyse silloin kun joku lähettää pyytämättä viestejä sähköisesti (esim. faksilla, sähköpostilla, tekstiviestinä) yksilöille tai ryhmille. ALH saa lähettää, välittää tai viestittää muilla tavoin sähköisessä muodossa (kuten faksitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse) vain sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat antaneet siihen etukäteen kirjallisen luvan (Tämä koskee esimerkiksi viestien lähettämistä sosiaalisen median, uutisryhmien, ostettujen postitusluetteloiden, hyväksyttyjen luetteloiden tai muiden luetteloiden avulla.) 4.24 Varainhankinta: ALH voi käyttää Amway-tuotteita rahankeräysten/hyväntekeväisyyden yhteydessä Amwayn kirjallisella luvalla. Tähän lasketaan mukaan (mutta ei rajoittuen) Amway-tuotteiden tai palveluiden myynti, jonka johdosta hankitut tulot joko kokonaan tai osittain menevät jonkin tietyn hyväksytyn/laillisen hyväntekeväisyys ryhmän, organisaation tai asian hyväksi Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman muokkaaminen: ALH ei saa manipuloida Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa tai tunnustuspistearvoa saadakseen bonuksia, palkkioita tai tunnustuksia, joita ALH ei ole ansainnut Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman tai muun virallisen Amwaykirjallisuuden mukaisesti. Sääntö koskee myös Amwayn kantaa liiketoiminnan rakenteesta, jota käsitellään pinoamista koskevassa Toimintaperiaatteessa (saata vana osoitteessa Henkilökohtaisten ja liiketoimintaa koskevien tietojen päivittäminen: ALH:n velvollisuus on ilmoittaa Amwaylle henkilökohtaisten tietojen muutoksista (kuten nimi, osoite ja puhelinnumero) ja liiketoimintaa koskevien tietojen muutoksista (kuten liiketoimintakumppanin lisääminen tai poistaminen ja liiketoimintamuodon muutos) Tietosuoja ja luottamuksellisuus: ALH:n on noudatettava Amwayn tietosuojamenettelyä (saatavana osoitteessa fi) ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja -määräyksiä. Luottamukselliset tiedot tuotteista, liiketoiminnasta, sponsorilinjasta ja ALH:ista sekä sponsorointilinjoista ovat Amwayn omaisuutta ("luottamukselliset tiedot"). ALH hyväksyy, että kaikki tällaiset luottamukselliset tiedot pysyvät aina Amwayn omaisuutena, ja että ALH saa käyttää luottamuksellisia tietoja vain sopimuksen ollessa voimassa ja vain sopimuksessa määritetyllä tavalla. ALH:lla ei ole oikeutta siirtää tai paljastaa luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille muut ALH:t mukaan lukien muutoin kuin sopimuksessa määritetyllä tavalla ilman Amwayn etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Jos sopimus päättyy tai sitä ei uudisteta, ALH palauttaa kaikki hallussaan olevat luottamukselliset 9

9 tiedot Amwaylle. ALH ymmärtää, että tämän ehdon rikkominen aiheuttaa Amwaylle pysyvää vahinkoa, jolloin Amwayllä on oikeus saada korvaus sopimusrikkomusten tai luottamuksellisten tietojen paljastamisen estämiseksi. Kaikki tämän ehdon velvoitteet luottamuksellisuuden säilyttämiseen jäävät voimaan, vaikka sopimus päättyisi. 7. kappale Koulutus- ja perehdytysmateriaali (TEM) Ottaen huomioon Amwayn Koulutus- ja perehdytysmateriaalia koskevassa toimintaperiaatteessa (saatavilla os. mainitut rajoitukset ja toimintatavat, Amway ei pidä ALH:ille suunnatun ja heidän Amway-liiketoimintansa kehittämiseen tarkoitetun koulutus-, auttamis- tai motivointimateriaalin tuottamista ja myymistä ALH-sopimuksen vastaisena, jos materiaali noudat taa paikallisia kyseisen materiaalin tuottamista ja markkinointia koskevia lakeja ja säädöksiä. Amwayn säännöt ja toimintaperiaatteet on laadittu käsittelemään paikallisten lakien ja säädösten noudattamista ja varmistamaan, että Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma, Amwayn nimi, goodwill-arvo ja maine sekä muiden ALH:ien liiketoiminta säilyvät loukkaamat tomina. Säännöt ja toimintaperiaatteet ovat osoitteessa 8. kappale Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja myynti- ja markkinoin tisuunnitelman esitteleminen 8.1 Kutsut ja esittelyt: Kutsuessaan mahdollisen uuden ALH:n Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman esittelyyn ALH ei saa antaa väärää kuvaa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta eikä esitellä liiketoimintamahdollisuutta tai antaa kutsua tai esittelyä harhaanjohtavasti. ALH ei saa Antaa ymmärtää, että esittelyssä tai Amwayn liiketoimintamahdollisuudessa on kyse työmahdollisuudesta Antaa ymmärtää, että kutsu on vapaa-ajan tapahtumaan Antaa ymmärtää, että kutsu on markkinatutkimukseen Markkinoida tapahtumaa veroseminaarina Markkinoida Amwayn liiketoimintamahdollisuutta liiketoimintasuhteena jonkun muun henkilön, yrityksen tai järjestön kanssa kuin Amwayn Antaa ymmärtää, että Amwayn tuotteet ja palvelut ovat Amwayn sijaan vain osa jonkun toisen henkilön, yrityksen tai organisaation harjoittamaa tai välittämää meklari- komissio- tai jakelutoimintaa Antaa ymmärtää, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus, ALH:t ja Amway-tuotteet ja -palvelut ovat osa jotain muuta liiketoimintaa Jättää kertomatta tai myöntämättä kutsun yhteydessä, että esittely koskee Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa ja Amwayn liiketoimintamahdollisuutta Esitellä harhaanjohtavalla tavalla suoraan tai epäsuorasti Amwayn liiketoimintamahdollisuutta ja ALH:n suhdetta Amwayhin tai Amway-liiketoiminnan ominaisuuksia tai jättää kertomatta tietoja, joita kutsun saajan tai esittelyyn tai tapahtumaan osallistuvan henkilön voidaan odottaa tarvitsevan Amwayn liiketoimintamahdollisuuden ja Amway-tuotteiden ja -palveluiden arvioimiseksi Väittää, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus on passiivinen investointimahdollisuus, franchising-mahdollisuus tai elinkorkoa, kiinteitä tuloja, pääomaosuuksia tai vastaavia tarjoava mahdollisuus Antaa ymmärtää, että ALH voi saada etuja (palkkioita) Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman kautta muista lähteistä kuin ostamalla ja myymällä Amway-tuotteita ja -palveluita loppuasiakkaille (Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmassa kuvatulla tavalla). 8.2 Ensimmäinen yhteydenotto mahdolliseen tulevaan ALH:aan ja asiakkaaseen: ALH:n on esiteltävä itsensä nimellä ALH:n on kerrottava olevansa Amwayn Liikkeenharjoittaja ALH:n on kerrottava tyhjentävästi Amwaysta ja ALH:n ja Amwayn välisestä suhteesta ALH:n on selitettävä yhteydenoton tarkoitus, eli Amway-tuotteiden tai -palveluiden myynti tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esitteleminen mahdolliselle uudelle ALH:lle ALH:n on vastattava selkeästi, totuudenmukaisesti ja rehellisesti kaikkiin kysymyksiin, joita mahdollinen tuleva ALH esittää Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta, Amwaytuotteista ja -palveluista, Amwayn Liikkeenharjoittajista ja Amwaysta. 8.3 Ohjeet sponsorointiin ALH ei saa Amway-liiketoiminnan tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä toimia sellaisilla tavoilla, antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia ja tarkkoja. Näihin esimerkkeihin rajoittumatta: ALH saa kertoa vain Amwayn virallisesti julkaisemia voimassaolevia keskimääräisiä ansaintalukuja, myyntilukuja ja -prosentteja tai taloudellisia tietoja ALH saa käyttää vain virallista Amway-kirjallisuutta tai Amwayn hyväksymää koulutusmateriaalia. 10

10 Varattu ALH saa käyttää tulo- tai bonusesimerkkinä vain ALH:n omiin kokemuksiin ja liiketoimintaan perustuvia lukuja, jos ne vastaavat Amwayn julkaisemia voimassaolevia keskimääräisiä ansaintalukuja tai myyntilukuja ja -prosentteja ALH saa antaa esimerkkejä henkilökohtaisesta elämäntyylistä ja hyväntekeväisyyslahjoituksista, jos elämäntyyli ja lahjoitukset ovat ALH:n Amway-liiketoiminnan ja siitä saatujen palkkioiden ansiota ALH ei saa väittää, että menestyvän Amway-liiketoiminnan voi rakentaa eräänlaisena tukkuostokerhona, jossa tuotteita ostetaan vain henkilökohtaiseen käyttöön ALH:n on korostettava, että Amway maksaa bonuksia vain Amway-tuotteiden ja -palveluiden myynnin perusteella ALH ei saa esittää veroetuja parhaana tai ensisijaisena syynä aloittaa Amway-liiketoiminnan harjoittaminen ALH ei saa väittää, että Amway-liiketoiminta olisi nopea tapa rikastua tai että menestyminen olisi helposti saavutettavissa ilman ajallisia uhrauksia ja omaa panostusta Varattu ALH ei saa kuvata harhaanjohtavasti Amwayn ja Amwayhin liittyvien yritysten välistä suhdetta. 8.4 ALH ei saa esittää, että Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelma tarjoaa yksinoikeuden asiakaskuntaan tai toimialueeseen tai että ALH:lla tai jollakin muulla henkilöllä on valtuudet myöntää tällaisia yksinoikeuksia. 8.5 Ei ostopakkoa: ALH ei saa vaatia, että mahdollinen tuleva ALH ostaa tuotteita tai palveluita lukuun ottamatta uusille ALH:ille tarkoitettua virallista Amway-kirjallisuutta. ALH-liiketoiminta voidaan testamentata ja periä. Lisätietoja on Skandinavian Toimintaperiaatteen numero 2 kohdassa kappale Toiminta sopimusrikkomustapauksissa Tätä kappaletta koskevat yksityiskohdat on esitetty Skandinavian Toimintaperiaatteessa numero 5. Amway voi ryhtyä toimiin, joihin lukeutuu näihin kuitenkaan rajoittumatta pakollinen koulutus, määräaikainen erottaminen tai sponsoriaseman lakkauttaminen. Amwayn toimintaperiaatteessa nro 5 (ALH-sopimusta koskevat toimenpiteet ja valitusten käsittely) käsitellään kanteiden käsittelymenettelyä ja annetaan tietoa ALH-sopimuksen puutteelliseen noudattamiseen liittyvistä tapauksista. Huomaa: Seuraavat Kaupallisissa periaatteissa mainitut Amwayn Toimintaperiaatteet ovat saatavilla osoitteesta tai Amwayn paikallisesta toimistosta: Euroopan koulutus- ja perehdytysmateriaalia koskevat säännöt (TEM-säännöt) Euroopan ALH:ien internet-sivustosäännöt Maailmanlaajuinen nollatoleranssiperiaate koskien luvatonta ALH-toimintaa avaamattomilla markkina-alueilla Amwayn suhtautuminen liikerakenteen pinoamiseen Amwayn tietosuojamenettely Amwayn Eettiset Säännöt Skandinavian Toimintaperiaatteet numerot kappale Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö ALH vakuuttaa ymmärtävänsä, että hän ei ALH-sopimuksen ehtojen mukaisesti saa osallistua toimintaan, joka voi vahingoittaa Amwayn aineettomia oikeuksia. ALH saa käyttää Amwayn yritysnimeä, tuote- ja palvelumerkkejä tai tekijänoikeuden alaista materiaalia vain saatuaan siihen Amwaylta etukäteen kirjallisen luvan Amwayn toimintaperiaatteen nro 3 (Amwayn kauppanimen, kauppamerkin ja tekijänoikeudellisten materiaalien käyttö) mukaisesti, kunhan käyttö ei riko Amwayn oikeuksia. 10. kappale Perintö 11

11 Muistiinpanot 13

12 NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS BEAUTY HOME NUTRITION Amway Suomi, Malminkaari 9 C, 3. krs, Helsinki FD3 09/2012 YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t.

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen Näitä sääntöjä, jotka koskevat Nu Skinin Blue Diamond ja Team Elite Business Builder -asemaa ( BD BBP ja TE BBP ), sovelletaan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö Säännöt 1. Yleissäännöt 1.1. Säätiön nimi on Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus. Suomeksi: Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. 1.2. Suomalaisen kulttuurin

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot