NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE"

Transkriptio

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

2 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Internetistä on kehittynyt vakiintunut kaupan ja viestinnän verkosto, joka tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet liiketoiminnan harjoittamiseen ja verkostoitumiseen. Jotta ALH voisi hyödyntää internetin tarjoamia mahdollisuuksia Amwayn tuotteiden markkinoinnissa, jakamisessa ja myynnissä, Amway on laatinut seuraavat ehdot, jotka perustuvat Amwayn Kaupallisiin periaatteisiin. Tämä toimintaperiaate on voimassa ja korvaa alkaen kaikki aiemmat aihetta koskevat toimintaperiaatteet kaikilla Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa soveltavilla Euroopan markkinoilla lukuun ottamatta Venäjää sekä Isoa- Britanniaa ja Irlantia. Tämä toimintaperiaate ei korvaa Amwayn Kaupallisia periaatteita tai muita ALH:n ja Amway-yhtiöiden välisiä virallisia toimintaperiaatteita ja sopimusehtoja vaan täydentää niitä. Amway pidättää oikeuden muuttaa toimintaperiaatteita Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 1.3 mukaisesti. I. Yleiset ehdot 1. ALH-sivuston määritelmä: Kaikki internet-sisältö, jonka ALH on tuottanut tukeakseen ja kehittääkseen Amway-liiketoimintaansa. Huomaa: ALH-sivuston tekijästä tai isännöijästä riippumatta kaikkien ALH-sivustojen on täytettävä ALH:n sopimusvelvoitteet, kuten Amwayn Kaupalliset periaatteet, tässä toimintaperiaatteessa annetut ehdot sekä voimassa olevat lait ja määräykset. Amwayn on myös kirjallisesti hyväksyttävä sivustot, ennen kuin ne julkaistaan internetissä. 2. Tarkistaminen ja hyväksyminen Kaikki internet-materiaali on lähetettävä kirjallisesti Amwayn tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ennen kuin sivusto julkaistaan. Tämä koskee myös mahdollisia muutoksia hyväksyttyihin sivustoihin. Amway pidättää oikeuden valvoa ALH-sivustoja varmistaakseen niiden sisällön oikeellisuuden ja hyväksyttävyyden ja ryhtyäkseen tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos ALH-sivusto ei vastaa tätä toimintaperiaatetta ja muita voimassa olevia määräyksiä. 1. Henkilökohtainen ALH-sivusto ALH voi perustaa henkilökohtaisen sivuston jakaakseen tietoa itsestään, Amway-liiketoiminnastaan ja toiminnastaan alalinjan tai muiden kiinnostuneiden kanssa. Sivuston tarkoitus on herättää luottamusta ja luoda henkilökohtainen yhteys niihin, jotka haluavat tietää enemmän liiketoimintamahdollisuudesta. Sivusto ei saa sisältää tuotemainoksia tai tietoa myyntimahdollisuuksista, Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista (lukuun ottamatta kappaleessa 'ALH sivustotyyppien erityisvaatimukset' erikseen hyväksyttyjä tietoja). 2. Tuotetietoa sisältävä ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amwayn tuotteista kiinnostuneita mahdollisia asiakkaita varten. Sivuston tarkoitus on auttaa ALH:aa jakamaan tuotetietoa mahdollisille asiakkaille. Sivustossa voidaan mainita, että Amway-tuotteiden ja -palveluiden myynti voi tuottaa ALH:lle tuloa Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. 3. Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta kiinnostuneita potentiaalisia ALH:ia varten. Sivuston tarkoitus on auttaa mahdollisia tulevia ALH:ia tekemään valistunut päätös Amwayn liiketoimintamahdollisuuteen liittymisestä. Sivustossa saa olla ainoastaan tietoa Amwaysta ja Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta. 4. Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amway-tuotteiden myyntiä varten. 5. Muut ALH-sivustotyypit ALH voi luoda muuntyyppisen sivuston Amway-liiketoimintansa käyttöön vain Amwayn kirjallisella luvalla. II. ALH-sivustojen säännöt ALH-sivustot yhteenveto Seuraavassa esitetään erilaiset ALH-sivustotyypit. Sponsorilinjoja käsittelevät sivustot tarkistetaan erityisen tarkasti, jotta varmistetaan, että ne täyttävät kaikki voimassaolevat tietosuojaa koskevat lait ja määräykset. Yksi sivusto voi mahdollisesti täyttää kaikkien sivustotyyppien ehdot. Näiden toimintaperiaatteiden kappaleessa ALHsivustotyyppien erityisvaatimukset on lisätietoa soveltuvasta sisällöstä. 2

3 III. ALH-sivustojen yleiset vaatimukset NÄMÄ EHDOT KOSKEVAT KAIKKIA SIVUSTOTYYPPEJÄ SEN LISÄKSI, MITÄ MUUALLA ERIKSEEN TODETAAN. ALH- SIVUSTOTYYPPIEN ERITYISVAATIMUKSET ESITETÄÄN OMASSA KAPPALEESSAAN. 1. Sääntöjen noudattaminen Varmistaakseen Amwayn Kaupallisten periaatteiden noudattamisen ALH:n on otettava tarkasti huomioon kohde- ja kotimarkkinoiden sivustoja koskevat säännöt ja toimintaperiaatteet, kun kyseessä on a. mainostamista koskevat säännöt (huomioitava erityisesti kappale 9) b. Amway-liiketoiminnan esittely (huomioitava erityisesti kappale 8) c. Amway-tuotteiden esittely (huomioitava erityisesti kappale 4) d. suoramarkkinointisäännöt (huomioitava erityisesti kappaleet 4 ja 8) e. Koulutus- ja perehdytysmateriaalin (TEM) käyttö (huomioitava erityisesti kappale 7 ja Koulutus- ja perehdytysmateriaalin toimintaperiaatteet) f. kolmannen osapuolen aineettomat oikeudet Amwayn yritysnimi, tavaramerkit ja tekijänoikeudet mukaan lukien (huomioitava erityisesti kappale 9) g. Amwayn tietosuojasäännöt. 2. ALH-sivuston tarkistaminen ALH:n on lähetettävä sivuston sisältö Amwayn paikalliseen toimistoon. Sisältö lähetetään faksitse, sähköpostitse tai postitse. Sisällön tarkistamista varten voidaan perustaa myös salattu URL-osoite. 3. Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö ALH saa käyttää Amwayn aineettomia oikeuksia ainoastaan Kaupallisten periaatteiden kappaleen 9 mukaisesti. ALH-sivustoja koskevat seuraavat lisäehdot: a. URL- ja sähköpostiosoite ALH ei saa käyttää sivuston osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä tai tavaraja palvelumerkkejä tai niiden muunnelmia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin (esim. Quickstart.com, Amway4u.com). b. Sivuston hakukoneet ja metatiedot ALH ei saa käyttää metatiedoissa tai sivuston hakukoneissa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä tai tavara- ja palvelumerkkejä tai niiden muunnelmia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin, ellei Amway ole sitä erikseen kirjallisesti hyväksynyt. 4. Sivuston osoite (URL) ja sähköpostiosoite ALH-sivuston osoite tai sähköpostiosoite ei saa olla harhaanjohtava tai Amwayn kaupallisten periaatteiden vastainen (esim. Ezmoney.com, Nosellingrequired.com). 5. Oikeudenmukainen liiketoiminnan harjoittaminen Amwayn Kaupallisten periaatteiden kappaleiden 4 ja 8 mukaisesti ALH ei saa Amway-liiketoiminnan ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia, tarkkoja ja soveliaita. Amwayn tuotteita koskevat lausunnot on lainattava suoraan virallisesta Amway-kirjallisuudesta tai virallisilta Amway-sivustoilta, jotka on tarkoitettu ja hyväksytty käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella. ALH-sivusto saa sisältää esimerkkejä tuloista tai myynti- ja markkinointisuunnitelmasta ainoastaan Amwayn kirjallisella luvalla. Yksityishenkilöä ei saa johdattaa käyttämään ALHsivustoa kertomatta, että sivusto käsittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuutta tai tuotteita. Sivuston tarkoituksen on käytävä selkeästi ilmi sivustosta. ALH-sivustossa ei saa käyttää sellaista kieltä, joka asettaa Amwayn liiketoimintamahdollisuuden huonoon valoon. 6. Tuotteet, palvelut ja liiketoimintamahdollisuudet, jotka eivät kuulu Amwaylle ALH-sivustossa ei saa tarjota, esitellä tai myydä suoraan eikä epäsuorasti mainospalkkien, linkkien tai kuvakenttien kautta muita kuin Amwayn tuotteita tai palveluita. 7. Asiakkaiden, alalinjan ja sivustojen käyttäjien tiedot ALH-sivustossa on julkaistava tietosuojaperiaatteet, jotka ovat Amwayn tietosuojaperiaatteiden sekä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaiset. ALH saattaa joutua hankkimaan juridista apua varmistaakseen, että tietosuojaperiaatteet noudattavat voimassa olevia lakeja. Sivustossa voidaan vaatia käyttäjää luovuttamaan vain sellaiset henkilötiedot, jotka tarvitaan sähköpostin lähettämiseksi sivuston isännöijälle. Jos sivuston kautta on mahdollista lähettää sähköpostia sen omistajalle, sivustossa on selvästi ilmoitettava, että tätä toimintoa käytettäessä ALH saa automaattisesti tietoonsa lähettäjän sähköpostiosoitteen. Sivustossa on lisäksi ilmoitettava, että sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan käyttäjän kysymyksiin vastaamiseen, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen ilman käyttäjän lupaa. Lisäksi ALH:n on vakuutettava, että hänellä ei ole aikomusta käyttää sähköpostiosoitetta muuhun tarkoitukseen kuin käyttäjän yhteydenottoon vastaamiseen. 3

4 8. Linkit muihin sivustoihin Henkilökohtainen ALH-sivusto ei saa sisältää linkkejä viralliseen Amway-sivustoon. Muut ALH-sivustot saavat sisältää linkkejä ainoastaan a. virallisiin Amway-sivustoihin (ns. syvät linkit tai linkit muihin sivustoihin eivät ole sallittuja) b. sponsorilinjojen sivustoihin ja liiketoimintamahdollisuudesta kertoviin sivustoihin Amwayn kirjallisella luvalla. 13. ALH-sivuston päivittäminen Kaikkia ALH-sivustoja on päivitettävä. ALH-sivustoa on päivitettävä säännöllisesti tai tarpeen mukaan, ja sivustossa on oltava viimeisen päivityksen päivämäärä. Mahdolliset muutokset lähetetään Amwayn tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen julkaisemista. IV. ALH-sivustotyyppien erityisvaatimukset 9. Kehykset ja kuvakentät Virallisten Amway-sivustojen tai kolmannen osapuolen sivustojen kehysten ja kuvakenttien käyttäminen on kielletty. 10. Kolmannen osapuolen aineettomat oikeudet ALH ei saa käyttää kolmannelle osapuolelle kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä, yritysnimeä, palvelumerkkejä tai muita aineettomia oikeuksia ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa tai lisenssiä. ALH vastaa yksin kaikista aineettomia oikeuksia koskevista rikkomuksista, joihin liittyy kolmas osapuoli, ja muista ALH:aa, Amwayta, Amway-sivuliikkeitä tai muita osapuolia koskevista vaatimuksista, jotka liittyvät ALH:n aineettomien oikeuksien käyttöön tai väärinkäyttöön tai aiheutuvat niistä. ALH:n on huolehdittava siitä, että tällaisista vaatimuksista ei aiheudu velvollisuuksia, kuluja tai vahinkoja Amwaylle ja sen sivuliikkeille. 11. Voimassa oleva lainsäädäntö ALH:n on selvästi ilmoitettava sivustossa sitä koskeva lainsäädäntö ja sivustoon liittyvät toimet. 12. Salasanasuojaus Salasanalla suojatuissa sivustoissa käyttäjän on annettava salasana ennen sivustoon pääsyä. Salasanan on oltava sellainen, jota ulkopuolisten ei ole helppo arvata. Aloitussivu saa sisältää vain sisäänkirjautumisessa tarvittavat tiedot (esim. käyttäjänimi, ALH-numero ja/tai salasana) sekä tervehdystekstin, joka vahvistaa käyttäjälle, että hän on päässyt oikeaan sivustoon. Sivulla voi olla teknisen tuen sähköpostiosoite. ALH-numero tai -salasana ei saa näkyä aloitussivulla niin, että tilapäinen käyttäjä voi päästä sivustoon. ALH saa toimittaa salasanan mahdolliselle tulevalle ALH:lle ainoastaan henkilökohtaisesti tapaamisen yhteydessä tai esim. puhelimitse, kirjeitse tai henkilökohtaisen (ja salatun) sähköpostin välityksellä, jolloin salasana toimitetaan sitä pyytäneelle henkilölle vastaussähköpostin viestikentässä. Salasanan lähetyksessä ei saa käyttää automaattisia sähköpostitoimintoja, kuten automaattista allekirjoitusta tai aihekenttää. ALH ei saa jakaa salasanaa tai ALH-sivuston URL-osoitetta ennen Amwayn lopullista kirjallista lupaa. (1) Henkilökohtainen ALH-sivusto 1. Soveliasta sisältöä ovat muun muassa a. ALH:n nimi ja sijainti (maa/alue/maakunta) b. ALH:n henkilökohtainen historia c. ALH:n tunnustustaso d. Henkilökohtaiset lausunnot Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta e. ALH:n valokuva f. Taiteelliset elementit, jotka rakentavat sivuston luonnetta liiketoimintanäkökulmasta ja joita sivuston omistajalla on oikeus ja lupa käyttää henkilökohtaisessa ALH-sivustossa. g. ALH:n audiovisuaalinen tervehdys h. Yleinen lausunto liiketoimintamahdollisuudesta ALH:n kotimarkkinoilla ja mahdollisuuksista laajentaa Amwayliiketoimintaa kansainvälisesti. 2. Soveliasta sisältöä ovat a. Tuotemainokset b. Tiedot Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista c. Yksityiskohtaiset tiedot Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista d. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin (2) Tuotetietoa sisältävä ALH-sivusto 1. Tuotetietoa sisältävää ALH-sivustoa ei tarvitse suojata salasanalla. 2. Soveltuvaa sisältöä ovat muun muassa a. Amwayn hyväksymät tuotekuvaukset ja tuotekuvat, jotka sopivat kyseiseen maahan (mukaan lukien Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluva tekijänoikeuden alainen materiaali, tavaramerkit, logot ja tuotenimet) ja jotka lainataan suoraan vaadittavat ja soveltuvat tuotemerkit ja tekijänoikeusmerkit sisältävästä virallisesta Amwaykirjallisuudesta. b. Ilmoitus siitä, että kuvatut tuotteet ovat saatavilla vain tietyllä maantieteellisellä alueella, ja siitä, mikä alue on kyseessä. (Maantieteellinen alue saa käsittää vain ne alueet, joilla sivustossa esitettyjen tuotteiden tuoteselosteet ovat juridisesti päteviä ja joilla tuotteet on rekisteröity myyntiin.) c. Linkit kyseisen markkina-alueen virallisiin Amwaysivustoihin (3) Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto 1. Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto on suojattava salasanalla. 4

5 2. Soveliasta sisältöä ovat muun muassa a. Asiatieto Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta ja sen eduista b. Tiedot sivuston omistavasta ALH:sta c. ALH:n henkilökohtainen historia ja ajatukset Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta d. Taustatiedot ja tilastot talouden kehityssuunnista, yleisestä liiketoimintaympäristöstä ja ennusteista. Lähdetiedot on merkittävä selkeästi ja tarkasti. e. Yleisiä neuvoja Amway-liiketoiminnan rakentamisesta uudelle ALH:lle. Neuvot voivat koskea esimerkiksi tuote-esittelyjen pitämistä tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esittelemistä. f. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin g. Lausunto, josta käy ilmi, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus koskee ainoastaan tiettyä maantieteellistä aluetta ja että Amway-liiketoimintaa on mahdollista laajentaa kansainvälisesti. Myös kyseinen maantieteellinen alue on määriteltävä. h. Sivustossa voidaan esim. kertoa, että sivusto ja kaikki sen tiedot ja materiaalit kuvailevat liiketoimintamahdollisuutta, joka koskee Suomen markkinoita, ja että Amwayn liiketoimintamahdollisuus voi poiketa muissa maissa paikallisen lainsäädännön vuoksi. 3. Sopimatonta sisältöä ovat Tiedot Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista, elleivät kaikki tuotteiden myyntiin tarkoitettujen ALH-sivustojen ehdot täyty. (4) Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto 1. Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto on suojattava salasanalla. 2. Yleiset ehdot: a. Tuotetekstien on oltava suoria lainauksia hyväksytystä Amway-kirjallisuudesta. b. Sivustossa saa olla ainoastaan Amwayn hyväksymää ja tekijänoikeuden alaista Amway-materiaalia. c. Amwayn myymiä tuotteita esittävien kuvien on oltava Amwayn hyväksymiä. d. Sivustossa on oltava selvästi näkyvillä kaikki vaaditut ja sovellettavat tavaramerkki- ja tekijänoikeusmääräykset. e. Sivustossa ei saa olla tietoa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta. Sivustossa voidaan mainita, että tuotteiden myynti voi tuottaa ALH:ille tuloa Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. f. Sivustossa ei saa tarjota muita kuin sivustossa myytäviä Amwayn tuotteita ja palveluita Koulutus- ja perehdytysmateriaali mukaan lukien. g. Sivustossa on selvästi mainittava maantieteellinen kohderyhmä, jotta luvatonta jakelua tai ALHtoimintaa avaamattomilla markkinoilla koskevan nollatoleranssiperiaatteen mukaiset määräykset täyttyvät. Sivustossa on mainittava, että tuotteita ei myydä maissa, joissa tuotteita ei ole rekisteröity myyntiin ja jonka voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ne eivät ole. Sivustossa voidaan esimerkiksi kertoa, että sivusto ja kaikki sen sisältämät tiedot, materiaalit, tuotteet ja palvelut ovat ainoastaan saatavissa, myytävissä ja käytettävissä Suomessa ja että tuotteita ei myydä maissa, joissa niitä ei ole rekisteröity myyntiin tai ne eivät muutoin ole voimassa olevan lain mukaisia. 3. ALH:n on annettava asiakkaille kansallisten lakien ja määräysten mukaiset tiedot ennen internetin kautta tapahtuvaa myyntiä. Tietojen on oltava tarkkoja, ja niiden on oltava selvästi ja helposti saatavilla. Tarvittavia tietoja voivat olla muun muassa a. tavarantoimittajan eli ALH:n tiedot, toimipaikan osoite ja valitusosoite b. ALH-sivustossa myytävien tuotteiden ja palveluiden kuvaus c. tavaroiden tai palveluiden hinta, joka sisältää kaikki verot ja maksut (esim. alv.) d. mahdolliset toimituskulut ja toimitustapa e. kuvaus maksutavasta f. ilmoitus siitä, että asiakas voi perua oston 15 arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ja että tietyissä tapauksissa palautuksesta aiheutuvat suorat kulut on maksettava ("palautusoikeus") g. tietoa palautusmenettelystä h. mahdollinen ajanjakso, jolloin tuote on saatavilla tiettyyn hintaan ja tietyin ehdoin i. tieto jälkimyyntipalvelusta ja takuusta j. sopimuksen vähimmäiskesto ja perumisohjeet, jos kyseessä on tuotteiden tai palveluiden jatkuvaa tai toistuvaa toimittamista koskeva sopimus. ALH voi välittää edellä mainitut tiedot suullisesti. Tiedot on annettava asiakkaalle myös kirjallisesti viimeistään ostettujen tavaroiden toimituksen yhteydessä. 4. Soveltuvaa sisältöä ovat lisäksi muun muassa a. Kansallisten lakien ja määräysten mukainen verkkotilausten käsittelyjärjestelmä ja verkkolomakkeet, joissa asiakas voi havaita ja korjata mahdolliset virheet, muuttaa tilausta, hyväksyä tilauksen ja saada tarkan luettelon ostoksistaan. b. Turvalliset ja helppokäyttöiset maksutoiminnot, ja tieto niiden turvallisuusasteesta voimassa olevien tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. c. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin. EU:n etämyyntidirektiivin mukaiset kansalliset määräykset tai muu vastaava kansallinen lainsäädäntö voi tietyssä määrin muuttaa tietoja, jotka asiakkaalle on lain mukaan annettava. ALH:n on hankittava juridista apua varmistaakseen, että sivusto sisältää kaikki kansallisen lainsäädännön edellyttämät tiedot. 5. Sopimatonta sisältöä ovat a. Tiedot, jotka esittelevät Amwayn liiketoimintamahdollisuutta, elleivät liiketoimintamahdollisuudesta kertovan ALH-sivuston 5

6 ehdot täyty. Käyttäjän on voitava ostaa sivustosta tuotteita, ilman että hänen on vastaanotettava tietoja liiketoimintamahdollisuudesta. b. Tuotetiedot ja ostokehotukset, jotka koskevat muita kuin Amwayn tuotteita Koulutus- ja perehdytysmateriaali mukaan lukien. V. Sääntöjen rikkominen Näiden toimintaperiaatteiden rikkominen voidaan tulkita ALH:n sopimusvelvoitteiden vakavaksi laiminlyönniksi, ja se voi johtaa ALH-sopimuksen purkamiseen. Seuraavien pääsääntöjen rikkomista ei sallita: Näiden sääntöjen laiminlyöminen voi johtaa ALH-sopimuksen välittömään keskeyttämiseen tai purkamiseen 1. sääntö ei roskapostia ALH ei saa lähettää roskapostia. Roskapostilla tarkoitetaan sellaisia sähköpostiviestejä, joiden vastaanottamiseen vastaanottaja ei ole antanut kirjallista suostumusta. 8. sääntö Henkilökohtainen ALH-sivusto ei saa sisältää tuotemainoksia tietoa Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista tietoa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista linkkejä virallisiin Amway-sivustoihin yhteydenottopyyntöjä tai muita käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. 9. sääntö ALH saa käyttää ainoastaan Amwayn kirjallisella luvalla metatiedoissa tai sivuston hakukoneissa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, kauppanimeä, tavara- ja tuotemerkkejä tai niiden muunnoksia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin. 2. sääntö ALH-sivusto ei saa sisältää esimerkkejä tuloista tai myynti- ja markkinointisuunnitelmasta ilman Amwayn kirjallista lupaa. 3. sääntö Tuotemyyntiin tarkoitetut ALH-sivustot (verkkokaupat) ja Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta kertovat ALH-sivustot on suojattava salasanalla. 4. sääntö Sivustossa saa olla ainoastaan tuotelausuntoja, jotka on lainattu suoraan virallisesta Amway-kirjallisuudesta. Mahdollisten kuvien ja tuotetietojen on oltava Amwayn hyväksymiä. 5. sääntö Amwayn on tarkistettava ja hyväksyttävä kirjallisesti ALH-sivuston sisältö ja mahdolliset muutokset ennen niiden julkaisemista internetissä. 6. sääntö ALH-sivuston on noudatettava Amwayn Kaupalllisia periaatteita ja muita Amwayn toimintaperiaatteita, joihin tämä sivustoja koskeva toimintaperiaate lukeutuu. 7. sääntö ALH ei saa käyttää sivuston osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä, tavara- tai tuotemerkkejä tai niiden muunnoksia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin (esim. Quickstart.com, Amway 4u.com). 6

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön 1 SUORAMYYNTI: ALKUPERÄINEN SOSIAALINEN VERKOSTO Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin ja se hyödyntää suullisesti leviävää tietoa.

Lisätiedot

TILAUSVIHKO. Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika:

TILAUSVIHKO.  Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: TILAUSVIHKO Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: www.gutz.fi NÄIN SE TOIMII 1. KERÄÄ TILAUKSET Nyt on aika kerätä tilaukset, tilausvihkon, kuvaston ja kotisivun avulla. Ole huolellinen ja repäise

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto

Rekisteriseloste. MyLyconet-verkkosivusto Rekisteriseloste MyLyconet-verkkosivusto Tietosuojan turvaaminen on Lyonessille ja tämän MyLyconet-verkkosivuston ( Verkkosivusto ) omistajalle ( Omistaja ) [omistajan nimi] ehdottoman tärkeää. Alla olevissa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman Tietosuoja-asetus Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 20.10.2016 1 If your shop assistant was an app? Kuvasitaatti: https://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeeperspermissions-apps-smartphone-privacy

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 6.4.2011 Ilkka Kaikuvuo 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi Tilauksesta toimitukseen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano Yleiset myyntiehdot Sisältö Pätevyys Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset Hinnat ja toimituskulut Toimitus Omistuksenpidätys Vastuu ja takuu Maksaminen Tietosuoja Myyjäyrityksen tiedot

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot