NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE"

Transkriptio

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

2 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Internetistä on kehittynyt vakiintunut kaupan ja viestinnän verkosto, joka tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet liiketoiminnan harjoittamiseen ja verkostoitumiseen. Jotta ALH voisi hyödyntää internetin tarjoamia mahdollisuuksia Amwayn tuotteiden markkinoinnissa, jakamisessa ja myynnissä, Amway on laatinut seuraavat ehdot, jotka perustuvat Amwayn Kaupallisiin periaatteisiin. Tämä toimintaperiaate on voimassa ja korvaa alkaen kaikki aiemmat aihetta koskevat toimintaperiaatteet kaikilla Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa soveltavilla Euroopan markkinoilla lukuun ottamatta Venäjää sekä Isoa- Britanniaa ja Irlantia. Tämä toimintaperiaate ei korvaa Amwayn Kaupallisia periaatteita tai muita ALH:n ja Amway-yhtiöiden välisiä virallisia toimintaperiaatteita ja sopimusehtoja vaan täydentää niitä. Amway pidättää oikeuden muuttaa toimintaperiaatteita Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 1.3 mukaisesti. I. Yleiset ehdot 1. ALH-sivuston määritelmä: Kaikki internet-sisältö, jonka ALH on tuottanut tukeakseen ja kehittääkseen Amway-liiketoimintaansa. Huomaa: ALH-sivuston tekijästä tai isännöijästä riippumatta kaikkien ALH-sivustojen on täytettävä ALH:n sopimusvelvoitteet, kuten Amwayn Kaupalliset periaatteet, tässä toimintaperiaatteessa annetut ehdot sekä voimassa olevat lait ja määräykset. Amwayn on myös kirjallisesti hyväksyttävä sivustot, ennen kuin ne julkaistaan internetissä. 2. Tarkistaminen ja hyväksyminen Kaikki internet-materiaali on lähetettävä kirjallisesti Amwayn tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ennen kuin sivusto julkaistaan. Tämä koskee myös mahdollisia muutoksia hyväksyttyihin sivustoihin. Amway pidättää oikeuden valvoa ALH-sivustoja varmistaakseen niiden sisällön oikeellisuuden ja hyväksyttävyyden ja ryhtyäkseen tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos ALH-sivusto ei vastaa tätä toimintaperiaatetta ja muita voimassa olevia määräyksiä. 1. Henkilökohtainen ALH-sivusto ALH voi perustaa henkilökohtaisen sivuston jakaakseen tietoa itsestään, Amway-liiketoiminnastaan ja toiminnastaan alalinjan tai muiden kiinnostuneiden kanssa. Sivuston tarkoitus on herättää luottamusta ja luoda henkilökohtainen yhteys niihin, jotka haluavat tietää enemmän liiketoimintamahdollisuudesta. Sivusto ei saa sisältää tuotemainoksia tai tietoa myyntimahdollisuuksista, Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista (lukuun ottamatta kappaleessa 'ALH sivustotyyppien erityisvaatimukset' erikseen hyväksyttyjä tietoja). 2. Tuotetietoa sisältävä ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amwayn tuotteista kiinnostuneita mahdollisia asiakkaita varten. Sivuston tarkoitus on auttaa ALH:aa jakamaan tuotetietoa mahdollisille asiakkaille. Sivustossa voidaan mainita, että Amway-tuotteiden ja -palveluiden myynti voi tuottaa ALH:lle tuloa Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. 3. Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta kiinnostuneita potentiaalisia ALH:ia varten. Sivuston tarkoitus on auttaa mahdollisia tulevia ALH:ia tekemään valistunut päätös Amwayn liiketoimintamahdollisuuteen liittymisestä. Sivustossa saa olla ainoastaan tietoa Amwaysta ja Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta. 4. Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amway-tuotteiden myyntiä varten. 5. Muut ALH-sivustotyypit ALH voi luoda muuntyyppisen sivuston Amway-liiketoimintansa käyttöön vain Amwayn kirjallisella luvalla. II. ALH-sivustojen säännöt ALH-sivustot yhteenveto Seuraavassa esitetään erilaiset ALH-sivustotyypit. Sponsorilinjoja käsittelevät sivustot tarkistetaan erityisen tarkasti, jotta varmistetaan, että ne täyttävät kaikki voimassaolevat tietosuojaa koskevat lait ja määräykset. Yksi sivusto voi mahdollisesti täyttää kaikkien sivustotyyppien ehdot. Näiden toimintaperiaatteiden kappaleessa ALHsivustotyyppien erityisvaatimukset on lisätietoa soveltuvasta sisällöstä. 2

3 III. ALH-sivustojen yleiset vaatimukset NÄMÄ EHDOT KOSKEVAT KAIKKIA SIVUSTOTYYPPEJÄ SEN LISÄKSI, MITÄ MUUALLA ERIKSEEN TODETAAN. ALH- SIVUSTOTYYPPIEN ERITYISVAATIMUKSET ESITETÄÄN OMASSA KAPPALEESSAAN. 1. Sääntöjen noudattaminen Varmistaakseen Amwayn Kaupallisten periaatteiden noudattamisen ALH:n on otettava tarkasti huomioon kohde- ja kotimarkkinoiden sivustoja koskevat säännöt ja toimintaperiaatteet, kun kyseessä on a. mainostamista koskevat säännöt (huomioitava erityisesti kappale 9) b. Amway-liiketoiminnan esittely (huomioitava erityisesti kappale 8) c. Amway-tuotteiden esittely (huomioitava erityisesti kappale 4) d. suoramarkkinointisäännöt (huomioitava erityisesti kappaleet 4 ja 8) e. Koulutus- ja perehdytysmateriaalin (TEM) käyttö (huomioitava erityisesti kappale 7 ja Koulutus- ja perehdytysmateriaalin toimintaperiaatteet) f. kolmannen osapuolen aineettomat oikeudet Amwayn yritysnimi, tavaramerkit ja tekijänoikeudet mukaan lukien (huomioitava erityisesti kappale 9) g. Amwayn tietosuojasäännöt. 2. ALH-sivuston tarkistaminen ALH:n on lähetettävä sivuston sisältö Amwayn paikalliseen toimistoon. Sisältö lähetetään faksitse, sähköpostitse tai postitse. Sisällön tarkistamista varten voidaan perustaa myös salattu URL-osoite. 3. Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö ALH saa käyttää Amwayn aineettomia oikeuksia ainoastaan Kaupallisten periaatteiden kappaleen 9 mukaisesti. ALH-sivustoja koskevat seuraavat lisäehdot: a. URL- ja sähköpostiosoite ALH ei saa käyttää sivuston osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä tai tavaraja palvelumerkkejä tai niiden muunnelmia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin (esim. Quickstart.com, Amway4u.com). b. Sivuston hakukoneet ja metatiedot ALH ei saa käyttää metatiedoissa tai sivuston hakukoneissa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä tai tavara- ja palvelumerkkejä tai niiden muunnelmia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin, ellei Amway ole sitä erikseen kirjallisesti hyväksynyt. 4. Sivuston osoite (URL) ja sähköpostiosoite ALH-sivuston osoite tai sähköpostiosoite ei saa olla harhaanjohtava tai Amwayn kaupallisten periaatteiden vastainen (esim. Ezmoney.com, Nosellingrequired.com). 5. Oikeudenmukainen liiketoiminnan harjoittaminen Amwayn Kaupallisten periaatteiden kappaleiden 4 ja 8 mukaisesti ALH ei saa Amway-liiketoiminnan ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia, tarkkoja ja soveliaita. Amwayn tuotteita koskevat lausunnot on lainattava suoraan virallisesta Amway-kirjallisuudesta tai virallisilta Amway-sivustoilta, jotka on tarkoitettu ja hyväksytty käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella. ALH-sivusto saa sisältää esimerkkejä tuloista tai myynti- ja markkinointisuunnitelmasta ainoastaan Amwayn kirjallisella luvalla. Yksityishenkilöä ei saa johdattaa käyttämään ALHsivustoa kertomatta, että sivusto käsittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuutta tai tuotteita. Sivuston tarkoituksen on käytävä selkeästi ilmi sivustosta. ALH-sivustossa ei saa käyttää sellaista kieltä, joka asettaa Amwayn liiketoimintamahdollisuuden huonoon valoon. 6. Tuotteet, palvelut ja liiketoimintamahdollisuudet, jotka eivät kuulu Amwaylle ALH-sivustossa ei saa tarjota, esitellä tai myydä suoraan eikä epäsuorasti mainospalkkien, linkkien tai kuvakenttien kautta muita kuin Amwayn tuotteita tai palveluita. 7. Asiakkaiden, alalinjan ja sivustojen käyttäjien tiedot ALH-sivustossa on julkaistava tietosuojaperiaatteet, jotka ovat Amwayn tietosuojaperiaatteiden sekä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaiset. ALH saattaa joutua hankkimaan juridista apua varmistaakseen, että tietosuojaperiaatteet noudattavat voimassa olevia lakeja. Sivustossa voidaan vaatia käyttäjää luovuttamaan vain sellaiset henkilötiedot, jotka tarvitaan sähköpostin lähettämiseksi sivuston isännöijälle. Jos sivuston kautta on mahdollista lähettää sähköpostia sen omistajalle, sivustossa on selvästi ilmoitettava, että tätä toimintoa käytettäessä ALH saa automaattisesti tietoonsa lähettäjän sähköpostiosoitteen. Sivustossa on lisäksi ilmoitettava, että sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan käyttäjän kysymyksiin vastaamiseen, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen ilman käyttäjän lupaa. Lisäksi ALH:n on vakuutettava, että hänellä ei ole aikomusta käyttää sähköpostiosoitetta muuhun tarkoitukseen kuin käyttäjän yhteydenottoon vastaamiseen. 3

4 8. Linkit muihin sivustoihin Henkilökohtainen ALH-sivusto ei saa sisältää linkkejä viralliseen Amway-sivustoon. Muut ALH-sivustot saavat sisältää linkkejä ainoastaan a. virallisiin Amway-sivustoihin (ns. syvät linkit tai linkit muihin sivustoihin eivät ole sallittuja) b. sponsorilinjojen sivustoihin ja liiketoimintamahdollisuudesta kertoviin sivustoihin Amwayn kirjallisella luvalla. 13. ALH-sivuston päivittäminen Kaikkia ALH-sivustoja on päivitettävä. ALH-sivustoa on päivitettävä säännöllisesti tai tarpeen mukaan, ja sivustossa on oltava viimeisen päivityksen päivämäärä. Mahdolliset muutokset lähetetään Amwayn tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen julkaisemista. IV. ALH-sivustotyyppien erityisvaatimukset 9. Kehykset ja kuvakentät Virallisten Amway-sivustojen tai kolmannen osapuolen sivustojen kehysten ja kuvakenttien käyttäminen on kielletty. 10. Kolmannen osapuolen aineettomat oikeudet ALH ei saa käyttää kolmannelle osapuolelle kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä, yritysnimeä, palvelumerkkejä tai muita aineettomia oikeuksia ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa tai lisenssiä. ALH vastaa yksin kaikista aineettomia oikeuksia koskevista rikkomuksista, joihin liittyy kolmas osapuoli, ja muista ALH:aa, Amwayta, Amway-sivuliikkeitä tai muita osapuolia koskevista vaatimuksista, jotka liittyvät ALH:n aineettomien oikeuksien käyttöön tai väärinkäyttöön tai aiheutuvat niistä. ALH:n on huolehdittava siitä, että tällaisista vaatimuksista ei aiheudu velvollisuuksia, kuluja tai vahinkoja Amwaylle ja sen sivuliikkeille. 11. Voimassa oleva lainsäädäntö ALH:n on selvästi ilmoitettava sivustossa sitä koskeva lainsäädäntö ja sivustoon liittyvät toimet. 12. Salasanasuojaus Salasanalla suojatuissa sivustoissa käyttäjän on annettava salasana ennen sivustoon pääsyä. Salasanan on oltava sellainen, jota ulkopuolisten ei ole helppo arvata. Aloitussivu saa sisältää vain sisäänkirjautumisessa tarvittavat tiedot (esim. käyttäjänimi, ALH-numero ja/tai salasana) sekä tervehdystekstin, joka vahvistaa käyttäjälle, että hän on päässyt oikeaan sivustoon. Sivulla voi olla teknisen tuen sähköpostiosoite. ALH-numero tai -salasana ei saa näkyä aloitussivulla niin, että tilapäinen käyttäjä voi päästä sivustoon. ALH saa toimittaa salasanan mahdolliselle tulevalle ALH:lle ainoastaan henkilökohtaisesti tapaamisen yhteydessä tai esim. puhelimitse, kirjeitse tai henkilökohtaisen (ja salatun) sähköpostin välityksellä, jolloin salasana toimitetaan sitä pyytäneelle henkilölle vastaussähköpostin viestikentässä. Salasanan lähetyksessä ei saa käyttää automaattisia sähköpostitoimintoja, kuten automaattista allekirjoitusta tai aihekenttää. ALH ei saa jakaa salasanaa tai ALH-sivuston URL-osoitetta ennen Amwayn lopullista kirjallista lupaa. (1) Henkilökohtainen ALH-sivusto 1. Soveliasta sisältöä ovat muun muassa a. ALH:n nimi ja sijainti (maa/alue/maakunta) b. ALH:n henkilökohtainen historia c. ALH:n tunnustustaso d. Henkilökohtaiset lausunnot Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta e. ALH:n valokuva f. Taiteelliset elementit, jotka rakentavat sivuston luonnetta liiketoimintanäkökulmasta ja joita sivuston omistajalla on oikeus ja lupa käyttää henkilökohtaisessa ALH-sivustossa. g. ALH:n audiovisuaalinen tervehdys h. Yleinen lausunto liiketoimintamahdollisuudesta ALH:n kotimarkkinoilla ja mahdollisuuksista laajentaa Amwayliiketoimintaa kansainvälisesti. 2. Soveliasta sisältöä ovat a. Tuotemainokset b. Tiedot Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista c. Yksityiskohtaiset tiedot Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista d. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin (2) Tuotetietoa sisältävä ALH-sivusto 1. Tuotetietoa sisältävää ALH-sivustoa ei tarvitse suojata salasanalla. 2. Soveltuvaa sisältöä ovat muun muassa a. Amwayn hyväksymät tuotekuvaukset ja tuotekuvat, jotka sopivat kyseiseen maahan (mukaan lukien Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluva tekijänoikeuden alainen materiaali, tavaramerkit, logot ja tuotenimet) ja jotka lainataan suoraan vaadittavat ja soveltuvat tuotemerkit ja tekijänoikeusmerkit sisältävästä virallisesta Amwaykirjallisuudesta. b. Ilmoitus siitä, että kuvatut tuotteet ovat saatavilla vain tietyllä maantieteellisellä alueella, ja siitä, mikä alue on kyseessä. (Maantieteellinen alue saa käsittää vain ne alueet, joilla sivustossa esitettyjen tuotteiden tuoteselosteet ovat juridisesti päteviä ja joilla tuotteet on rekisteröity myyntiin.) c. Linkit kyseisen markkina-alueen virallisiin Amwaysivustoihin (3) Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto 1. Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto on suojattava salasanalla. 4

5 2. Soveliasta sisältöä ovat muun muassa a. Asiatieto Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta ja sen eduista b. Tiedot sivuston omistavasta ALH:sta c. ALH:n henkilökohtainen historia ja ajatukset Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta d. Taustatiedot ja tilastot talouden kehityssuunnista, yleisestä liiketoimintaympäristöstä ja ennusteista. Lähdetiedot on merkittävä selkeästi ja tarkasti. e. Yleisiä neuvoja Amway-liiketoiminnan rakentamisesta uudelle ALH:lle. Neuvot voivat koskea esimerkiksi tuote-esittelyjen pitämistä tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esittelemistä. f. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin g. Lausunto, josta käy ilmi, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus koskee ainoastaan tiettyä maantieteellistä aluetta ja että Amway-liiketoimintaa on mahdollista laajentaa kansainvälisesti. Myös kyseinen maantieteellinen alue on määriteltävä. h. Sivustossa voidaan esim. kertoa, että sivusto ja kaikki sen tiedot ja materiaalit kuvailevat liiketoimintamahdollisuutta, joka koskee Suomen markkinoita, ja että Amwayn liiketoimintamahdollisuus voi poiketa muissa maissa paikallisen lainsäädännön vuoksi. 3. Sopimatonta sisältöä ovat Tiedot Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista, elleivät kaikki tuotteiden myyntiin tarkoitettujen ALH-sivustojen ehdot täyty. (4) Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto 1. Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto on suojattava salasanalla. 2. Yleiset ehdot: a. Tuotetekstien on oltava suoria lainauksia hyväksytystä Amway-kirjallisuudesta. b. Sivustossa saa olla ainoastaan Amwayn hyväksymää ja tekijänoikeuden alaista Amway-materiaalia. c. Amwayn myymiä tuotteita esittävien kuvien on oltava Amwayn hyväksymiä. d. Sivustossa on oltava selvästi näkyvillä kaikki vaaditut ja sovellettavat tavaramerkki- ja tekijänoikeusmääräykset. e. Sivustossa ei saa olla tietoa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta. Sivustossa voidaan mainita, että tuotteiden myynti voi tuottaa ALH:ille tuloa Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. f. Sivustossa ei saa tarjota muita kuin sivustossa myytäviä Amwayn tuotteita ja palveluita Koulutus- ja perehdytysmateriaali mukaan lukien. g. Sivustossa on selvästi mainittava maantieteellinen kohderyhmä, jotta luvatonta jakelua tai ALHtoimintaa avaamattomilla markkinoilla koskevan nollatoleranssiperiaatteen mukaiset määräykset täyttyvät. Sivustossa on mainittava, että tuotteita ei myydä maissa, joissa tuotteita ei ole rekisteröity myyntiin ja jonka voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ne eivät ole. Sivustossa voidaan esimerkiksi kertoa, että sivusto ja kaikki sen sisältämät tiedot, materiaalit, tuotteet ja palvelut ovat ainoastaan saatavissa, myytävissä ja käytettävissä Suomessa ja että tuotteita ei myydä maissa, joissa niitä ei ole rekisteröity myyntiin tai ne eivät muutoin ole voimassa olevan lain mukaisia. 3. ALH:n on annettava asiakkaille kansallisten lakien ja määräysten mukaiset tiedot ennen internetin kautta tapahtuvaa myyntiä. Tietojen on oltava tarkkoja, ja niiden on oltava selvästi ja helposti saatavilla. Tarvittavia tietoja voivat olla muun muassa a. tavarantoimittajan eli ALH:n tiedot, toimipaikan osoite ja valitusosoite b. ALH-sivustossa myytävien tuotteiden ja palveluiden kuvaus c. tavaroiden tai palveluiden hinta, joka sisältää kaikki verot ja maksut (esim. alv.) d. mahdolliset toimituskulut ja toimitustapa e. kuvaus maksutavasta f. ilmoitus siitä, että asiakas voi perua oston 15 arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ja että tietyissä tapauksissa palautuksesta aiheutuvat suorat kulut on maksettava ("palautusoikeus") g. tietoa palautusmenettelystä h. mahdollinen ajanjakso, jolloin tuote on saatavilla tiettyyn hintaan ja tietyin ehdoin i. tieto jälkimyyntipalvelusta ja takuusta j. sopimuksen vähimmäiskesto ja perumisohjeet, jos kyseessä on tuotteiden tai palveluiden jatkuvaa tai toistuvaa toimittamista koskeva sopimus. ALH voi välittää edellä mainitut tiedot suullisesti. Tiedot on annettava asiakkaalle myös kirjallisesti viimeistään ostettujen tavaroiden toimituksen yhteydessä. 4. Soveltuvaa sisältöä ovat lisäksi muun muassa a. Kansallisten lakien ja määräysten mukainen verkkotilausten käsittelyjärjestelmä ja verkkolomakkeet, joissa asiakas voi havaita ja korjata mahdolliset virheet, muuttaa tilausta, hyväksyä tilauksen ja saada tarkan luettelon ostoksistaan. b. Turvalliset ja helppokäyttöiset maksutoiminnot, ja tieto niiden turvallisuusasteesta voimassa olevien tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. c. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin. EU:n etämyyntidirektiivin mukaiset kansalliset määräykset tai muu vastaava kansallinen lainsäädäntö voi tietyssä määrin muuttaa tietoja, jotka asiakkaalle on lain mukaan annettava. ALH:n on hankittava juridista apua varmistaakseen, että sivusto sisältää kaikki kansallisen lainsäädännön edellyttämät tiedot. 5. Sopimatonta sisältöä ovat a. Tiedot, jotka esittelevät Amwayn liiketoimintamahdollisuutta, elleivät liiketoimintamahdollisuudesta kertovan ALH-sivuston 5

6 ehdot täyty. Käyttäjän on voitava ostaa sivustosta tuotteita, ilman että hänen on vastaanotettava tietoja liiketoimintamahdollisuudesta. b. Tuotetiedot ja ostokehotukset, jotka koskevat muita kuin Amwayn tuotteita Koulutus- ja perehdytysmateriaali mukaan lukien. V. Sääntöjen rikkominen Näiden toimintaperiaatteiden rikkominen voidaan tulkita ALH:n sopimusvelvoitteiden vakavaksi laiminlyönniksi, ja se voi johtaa ALH-sopimuksen purkamiseen. Seuraavien pääsääntöjen rikkomista ei sallita: Näiden sääntöjen laiminlyöminen voi johtaa ALH-sopimuksen välittömään keskeyttämiseen tai purkamiseen 1. sääntö ei roskapostia ALH ei saa lähettää roskapostia. Roskapostilla tarkoitetaan sellaisia sähköpostiviestejä, joiden vastaanottamiseen vastaanottaja ei ole antanut kirjallista suostumusta. 8. sääntö Henkilökohtainen ALH-sivusto ei saa sisältää tuotemainoksia tietoa Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista tietoa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista linkkejä virallisiin Amway-sivustoihin yhteydenottopyyntöjä tai muita käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. 9. sääntö ALH saa käyttää ainoastaan Amwayn kirjallisella luvalla metatiedoissa tai sivuston hakukoneissa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, kauppanimeä, tavara- ja tuotemerkkejä tai niiden muunnoksia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin. 2. sääntö ALH-sivusto ei saa sisältää esimerkkejä tuloista tai myynti- ja markkinointisuunnitelmasta ilman Amwayn kirjallista lupaa. 3. sääntö Tuotemyyntiin tarkoitetut ALH-sivustot (verkkokaupat) ja Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta kertovat ALH-sivustot on suojattava salasanalla. 4. sääntö Sivustossa saa olla ainoastaan tuotelausuntoja, jotka on lainattu suoraan virallisesta Amway-kirjallisuudesta. Mahdollisten kuvien ja tuotetietojen on oltava Amwayn hyväksymiä. 5. sääntö Amwayn on tarkistettava ja hyväksyttävä kirjallisesti ALH-sivuston sisältö ja mahdolliset muutokset ennen niiden julkaisemista internetissä. 6. sääntö ALH-sivuston on noudatettava Amwayn Kaupalllisia periaatteita ja muita Amwayn toimintaperiaatteita, joihin tämä sivustoja koskeva toimintaperiaate lukeutuu. 7. sääntö ALH ei saa käyttää sivuston osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä, tavara- tai tuotemerkkejä tai niiden muunnoksia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin (esim. Quickstart.com, Amway 4u.com). 6

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA HOME KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA HOME KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME EUROOPAN KOULUTUSJA PEREHDYTYSMATERIAALIA KOSKEVA TOIMINTAPERIAATE NUTRITION

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Tämä asiakirja sisältää toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan suhteessasi Nu Skin International Inc. -yritykseen.

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Johdanto Tämä oikeudellinen huomautus koskee koko varausjärjestelmän sisältöä. Lue huolellisesti nämä käyttöehdot ("käyttöehdot"), sillä varausjärjestelmää käyttämällä

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen

XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen XANGO Jakelijan toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä kompensaatiosuunnitelma SUOMI Voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen Sisällysluettelo Section 1 Jakelijaksi tuleminen:... 4 Section 2 Jakelijan velvoitteet

Lisätiedot