NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE"

Transkriptio

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN NUTRITION TOIMINTAPERIAATE

2 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Internetistä on kehittynyt vakiintunut kaupan ja viestinnän verkosto, joka tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet liiketoiminnan harjoittamiseen ja verkostoitumiseen. Jotta ALH voisi hyödyntää internetin tarjoamia mahdollisuuksia Amwayn tuotteiden markkinoinnissa, jakamisessa ja myynnissä, Amway on laatinut seuraavat ehdot, jotka perustuvat Amwayn Kaupallisiin periaatteisiin. Tämä toimintaperiaate on voimassa ja korvaa alkaen kaikki aiemmat aihetta koskevat toimintaperiaatteet kaikilla Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelmaa soveltavilla Euroopan markkinoilla lukuun ottamatta Venäjää sekä Isoa- Britanniaa ja Irlantia. Tämä toimintaperiaate ei korvaa Amwayn Kaupallisia periaatteita tai muita ALH:n ja Amway-yhtiöiden välisiä virallisia toimintaperiaatteita ja sopimusehtoja vaan täydentää niitä. Amway pidättää oikeuden muuttaa toimintaperiaatteita Amwayn kaupallisten periaatteiden kohdan 1.3 mukaisesti. I. Yleiset ehdot 1. ALH-sivuston määritelmä: Kaikki internet-sisältö, jonka ALH on tuottanut tukeakseen ja kehittääkseen Amway-liiketoimintaansa. Huomaa: ALH-sivuston tekijästä tai isännöijästä riippumatta kaikkien ALH-sivustojen on täytettävä ALH:n sopimusvelvoitteet, kuten Amwayn Kaupalliset periaatteet, tässä toimintaperiaatteessa annetut ehdot sekä voimassa olevat lait ja määräykset. Amwayn on myös kirjallisesti hyväksyttävä sivustot, ennen kuin ne julkaistaan internetissä. 2. Tarkistaminen ja hyväksyminen Kaikki internet-materiaali on lähetettävä kirjallisesti Amwayn tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ennen kuin sivusto julkaistaan. Tämä koskee myös mahdollisia muutoksia hyväksyttyihin sivustoihin. Amway pidättää oikeuden valvoa ALH-sivustoja varmistaakseen niiden sisällön oikeellisuuden ja hyväksyttävyyden ja ryhtyäkseen tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos ALH-sivusto ei vastaa tätä toimintaperiaatetta ja muita voimassa olevia määräyksiä. 1. Henkilökohtainen ALH-sivusto ALH voi perustaa henkilökohtaisen sivuston jakaakseen tietoa itsestään, Amway-liiketoiminnastaan ja toiminnastaan alalinjan tai muiden kiinnostuneiden kanssa. Sivuston tarkoitus on herättää luottamusta ja luoda henkilökohtainen yhteys niihin, jotka haluavat tietää enemmän liiketoimintamahdollisuudesta. Sivusto ei saa sisältää tuotemainoksia tai tietoa myyntimahdollisuuksista, Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista (lukuun ottamatta kappaleessa 'ALH sivustotyyppien erityisvaatimukset' erikseen hyväksyttyjä tietoja). 2. Tuotetietoa sisältävä ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amwayn tuotteista kiinnostuneita mahdollisia asiakkaita varten. Sivuston tarkoitus on auttaa ALH:aa jakamaan tuotetietoa mahdollisille asiakkaille. Sivustossa voidaan mainita, että Amway-tuotteiden ja -palveluiden myynti voi tuottaa ALH:lle tuloa Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. 3. Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta kiinnostuneita potentiaalisia ALH:ia varten. Sivuston tarkoitus on auttaa mahdollisia tulevia ALH:ia tekemään valistunut päätös Amwayn liiketoimintamahdollisuuteen liittymisestä. Sivustossa saa olla ainoastaan tietoa Amwaysta ja Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta. 4. Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto ALH voi perustaa sivuston Amway-tuotteiden myyntiä varten. 5. Muut ALH-sivustotyypit ALH voi luoda muuntyyppisen sivuston Amway-liiketoimintansa käyttöön vain Amwayn kirjallisella luvalla. II. ALH-sivustojen säännöt ALH-sivustot yhteenveto Seuraavassa esitetään erilaiset ALH-sivustotyypit. Sponsorilinjoja käsittelevät sivustot tarkistetaan erityisen tarkasti, jotta varmistetaan, että ne täyttävät kaikki voimassaolevat tietosuojaa koskevat lait ja määräykset. Yksi sivusto voi mahdollisesti täyttää kaikkien sivustotyyppien ehdot. Näiden toimintaperiaatteiden kappaleessa ALHsivustotyyppien erityisvaatimukset on lisätietoa soveltuvasta sisällöstä. 2

3 III. ALH-sivustojen yleiset vaatimukset NÄMÄ EHDOT KOSKEVAT KAIKKIA SIVUSTOTYYPPEJÄ SEN LISÄKSI, MITÄ MUUALLA ERIKSEEN TODETAAN. ALH- SIVUSTOTYYPPIEN ERITYISVAATIMUKSET ESITETÄÄN OMASSA KAPPALEESSAAN. 1. Sääntöjen noudattaminen Varmistaakseen Amwayn Kaupallisten periaatteiden noudattamisen ALH:n on otettava tarkasti huomioon kohde- ja kotimarkkinoiden sivustoja koskevat säännöt ja toimintaperiaatteet, kun kyseessä on a. mainostamista koskevat säännöt (huomioitava erityisesti kappale 9) b. Amway-liiketoiminnan esittely (huomioitava erityisesti kappale 8) c. Amway-tuotteiden esittely (huomioitava erityisesti kappale 4) d. suoramarkkinointisäännöt (huomioitava erityisesti kappaleet 4 ja 8) e. Koulutus- ja perehdytysmateriaalin (TEM) käyttö (huomioitava erityisesti kappale 7 ja Koulutus- ja perehdytysmateriaalin toimintaperiaatteet) f. kolmannen osapuolen aineettomat oikeudet Amwayn yritysnimi, tavaramerkit ja tekijänoikeudet mukaan lukien (huomioitava erityisesti kappale 9) g. Amwayn tietosuojasäännöt. 2. ALH-sivuston tarkistaminen ALH:n on lähetettävä sivuston sisältö Amwayn paikalliseen toimistoon. Sisältö lähetetään faksitse, sähköpostitse tai postitse. Sisällön tarkistamista varten voidaan perustaa myös salattu URL-osoite. 3. Amwayn aineettomien oikeuksien käyttö ALH saa käyttää Amwayn aineettomia oikeuksia ainoastaan Kaupallisten periaatteiden kappaleen 9 mukaisesti. ALH-sivustoja koskevat seuraavat lisäehdot: a. URL- ja sähköpostiosoite ALH ei saa käyttää sivuston osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä tai tavaraja palvelumerkkejä tai niiden muunnelmia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin (esim. Quickstart.com, Amway4u.com). b. Sivuston hakukoneet ja metatiedot ALH ei saa käyttää metatiedoissa tai sivuston hakukoneissa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä tai tavara- ja palvelumerkkejä tai niiden muunnelmia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin, ellei Amway ole sitä erikseen kirjallisesti hyväksynyt. 4. Sivuston osoite (URL) ja sähköpostiosoite ALH-sivuston osoite tai sähköpostiosoite ei saa olla harhaanjohtava tai Amwayn kaupallisten periaatteiden vastainen (esim. Ezmoney.com, Nosellingrequired.com). 5. Oikeudenmukainen liiketoiminnan harjoittaminen Amwayn Kaupallisten periaatteiden kappaleiden 4 ja 8 mukaisesti ALH ei saa Amway-liiketoiminnan ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä antaa lausuntoja tai pidättäytyä sellaisten lausuntojen antamisesta, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä tai tilanteessa totuudenmukaisia, tarkkoja ja soveliaita. Amwayn tuotteita koskevat lausunnot on lainattava suoraan virallisesta Amway-kirjallisuudesta tai virallisilta Amway-sivustoilta, jotka on tarkoitettu ja hyväksytty käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella. ALH-sivusto saa sisältää esimerkkejä tuloista tai myynti- ja markkinointisuunnitelmasta ainoastaan Amwayn kirjallisella luvalla. Yksityishenkilöä ei saa johdattaa käyttämään ALHsivustoa kertomatta, että sivusto käsittelee Amwayn liiketoimintamahdollisuutta tai tuotteita. Sivuston tarkoituksen on käytävä selkeästi ilmi sivustosta. ALH-sivustossa ei saa käyttää sellaista kieltä, joka asettaa Amwayn liiketoimintamahdollisuuden huonoon valoon. 6. Tuotteet, palvelut ja liiketoimintamahdollisuudet, jotka eivät kuulu Amwaylle ALH-sivustossa ei saa tarjota, esitellä tai myydä suoraan eikä epäsuorasti mainospalkkien, linkkien tai kuvakenttien kautta muita kuin Amwayn tuotteita tai palveluita. 7. Asiakkaiden, alalinjan ja sivustojen käyttäjien tiedot ALH-sivustossa on julkaistava tietosuojaperiaatteet, jotka ovat Amwayn tietosuojaperiaatteiden sekä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaiset. ALH saattaa joutua hankkimaan juridista apua varmistaakseen, että tietosuojaperiaatteet noudattavat voimassa olevia lakeja. Sivustossa voidaan vaatia käyttäjää luovuttamaan vain sellaiset henkilötiedot, jotka tarvitaan sähköpostin lähettämiseksi sivuston isännöijälle. Jos sivuston kautta on mahdollista lähettää sähköpostia sen omistajalle, sivustossa on selvästi ilmoitettava, että tätä toimintoa käytettäessä ALH saa automaattisesti tietoonsa lähettäjän sähköpostiosoitteen. Sivustossa on lisäksi ilmoitettava, että sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan käyttäjän kysymyksiin vastaamiseen, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen ilman käyttäjän lupaa. Lisäksi ALH:n on vakuutettava, että hänellä ei ole aikomusta käyttää sähköpostiosoitetta muuhun tarkoitukseen kuin käyttäjän yhteydenottoon vastaamiseen. 3

4 8. Linkit muihin sivustoihin Henkilökohtainen ALH-sivusto ei saa sisältää linkkejä viralliseen Amway-sivustoon. Muut ALH-sivustot saavat sisältää linkkejä ainoastaan a. virallisiin Amway-sivustoihin (ns. syvät linkit tai linkit muihin sivustoihin eivät ole sallittuja) b. sponsorilinjojen sivustoihin ja liiketoimintamahdollisuudesta kertoviin sivustoihin Amwayn kirjallisella luvalla. 13. ALH-sivuston päivittäminen Kaikkia ALH-sivustoja on päivitettävä. ALH-sivustoa on päivitettävä säännöllisesti tai tarpeen mukaan, ja sivustossa on oltava viimeisen päivityksen päivämäärä. Mahdolliset muutokset lähetetään Amwayn tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen julkaisemista. IV. ALH-sivustotyyppien erityisvaatimukset 9. Kehykset ja kuvakentät Virallisten Amway-sivustojen tai kolmannen osapuolen sivustojen kehysten ja kuvakenttien käyttäminen on kielletty. 10. Kolmannen osapuolen aineettomat oikeudet ALH ei saa käyttää kolmannelle osapuolelle kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä, yritysnimeä, palvelumerkkejä tai muita aineettomia oikeuksia ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa tai lisenssiä. ALH vastaa yksin kaikista aineettomia oikeuksia koskevista rikkomuksista, joihin liittyy kolmas osapuoli, ja muista ALH:aa, Amwayta, Amway-sivuliikkeitä tai muita osapuolia koskevista vaatimuksista, jotka liittyvät ALH:n aineettomien oikeuksien käyttöön tai väärinkäyttöön tai aiheutuvat niistä. ALH:n on huolehdittava siitä, että tällaisista vaatimuksista ei aiheudu velvollisuuksia, kuluja tai vahinkoja Amwaylle ja sen sivuliikkeille. 11. Voimassa oleva lainsäädäntö ALH:n on selvästi ilmoitettava sivustossa sitä koskeva lainsäädäntö ja sivustoon liittyvät toimet. 12. Salasanasuojaus Salasanalla suojatuissa sivustoissa käyttäjän on annettava salasana ennen sivustoon pääsyä. Salasanan on oltava sellainen, jota ulkopuolisten ei ole helppo arvata. Aloitussivu saa sisältää vain sisäänkirjautumisessa tarvittavat tiedot (esim. käyttäjänimi, ALH-numero ja/tai salasana) sekä tervehdystekstin, joka vahvistaa käyttäjälle, että hän on päässyt oikeaan sivustoon. Sivulla voi olla teknisen tuen sähköpostiosoite. ALH-numero tai -salasana ei saa näkyä aloitussivulla niin, että tilapäinen käyttäjä voi päästä sivustoon. ALH saa toimittaa salasanan mahdolliselle tulevalle ALH:lle ainoastaan henkilökohtaisesti tapaamisen yhteydessä tai esim. puhelimitse, kirjeitse tai henkilökohtaisen (ja salatun) sähköpostin välityksellä, jolloin salasana toimitetaan sitä pyytäneelle henkilölle vastaussähköpostin viestikentässä. Salasanan lähetyksessä ei saa käyttää automaattisia sähköpostitoimintoja, kuten automaattista allekirjoitusta tai aihekenttää. ALH ei saa jakaa salasanaa tai ALH-sivuston URL-osoitetta ennen Amwayn lopullista kirjallista lupaa. (1) Henkilökohtainen ALH-sivusto 1. Soveliasta sisältöä ovat muun muassa a. ALH:n nimi ja sijainti (maa/alue/maakunta) b. ALH:n henkilökohtainen historia c. ALH:n tunnustustaso d. Henkilökohtaiset lausunnot Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta e. ALH:n valokuva f. Taiteelliset elementit, jotka rakentavat sivuston luonnetta liiketoimintanäkökulmasta ja joita sivuston omistajalla on oikeus ja lupa käyttää henkilökohtaisessa ALH-sivustossa. g. ALH:n audiovisuaalinen tervehdys h. Yleinen lausunto liiketoimintamahdollisuudesta ALH:n kotimarkkinoilla ja mahdollisuuksista laajentaa Amwayliiketoimintaa kansainvälisesti. 2. Soveliasta sisältöä ovat a. Tuotemainokset b. Tiedot Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista c. Yksityiskohtaiset tiedot Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista d. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin (2) Tuotetietoa sisältävä ALH-sivusto 1. Tuotetietoa sisältävää ALH-sivustoa ei tarvitse suojata salasanalla. 2. Soveltuvaa sisältöä ovat muun muassa a. Amwayn hyväksymät tuotekuvaukset ja tuotekuvat, jotka sopivat kyseiseen maahan (mukaan lukien Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluva tekijänoikeuden alainen materiaali, tavaramerkit, logot ja tuotenimet) ja jotka lainataan suoraan vaadittavat ja soveltuvat tuotemerkit ja tekijänoikeusmerkit sisältävästä virallisesta Amwaykirjallisuudesta. b. Ilmoitus siitä, että kuvatut tuotteet ovat saatavilla vain tietyllä maantieteellisellä alueella, ja siitä, mikä alue on kyseessä. (Maantieteellinen alue saa käsittää vain ne alueet, joilla sivustossa esitettyjen tuotteiden tuoteselosteet ovat juridisesti päteviä ja joilla tuotteet on rekisteröity myyntiin.) c. Linkit kyseisen markkina-alueen virallisiin Amwaysivustoihin (3) Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto 1. Liiketoimintamahdollisuudesta kertova ALH-sivusto on suojattava salasanalla. 4

5 2. Soveliasta sisältöä ovat muun muassa a. Asiatieto Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta ja sen eduista b. Tiedot sivuston omistavasta ALH:sta c. ALH:n henkilökohtainen historia ja ajatukset Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta d. Taustatiedot ja tilastot talouden kehityssuunnista, yleisestä liiketoimintaympäristöstä ja ennusteista. Lähdetiedot on merkittävä selkeästi ja tarkasti. e. Yleisiä neuvoja Amway-liiketoiminnan rakentamisesta uudelle ALH:lle. Neuvot voivat koskea esimerkiksi tuote-esittelyjen pitämistä tai Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esittelemistä. f. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin g. Lausunto, josta käy ilmi, että Amwayn liiketoimintamahdollisuus koskee ainoastaan tiettyä maantieteellistä aluetta ja että Amway-liiketoimintaa on mahdollista laajentaa kansainvälisesti. Myös kyseinen maantieteellinen alue on määriteltävä. h. Sivustossa voidaan esim. kertoa, että sivusto ja kaikki sen tiedot ja materiaalit kuvailevat liiketoimintamahdollisuutta, joka koskee Suomen markkinoita, ja että Amwayn liiketoimintamahdollisuus voi poiketa muissa maissa paikallisen lainsäädännön vuoksi. 3. Sopimatonta sisältöä ovat Tiedot Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista, elleivät kaikki tuotteiden myyntiin tarkoitettujen ALH-sivustojen ehdot täyty. (4) Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto 1. Tuotteiden myyntiin tarkoitettu ALH-sivusto on suojattava salasanalla. 2. Yleiset ehdot: a. Tuotetekstien on oltava suoria lainauksia hyväksytystä Amway-kirjallisuudesta. b. Sivustossa saa olla ainoastaan Amwayn hyväksymää ja tekijänoikeuden alaista Amway-materiaalia. c. Amwayn myymiä tuotteita esittävien kuvien on oltava Amwayn hyväksymiä. d. Sivustossa on oltava selvästi näkyvillä kaikki vaaditut ja sovellettavat tavaramerkki- ja tekijänoikeusmääräykset. e. Sivustossa ei saa olla tietoa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta. Sivustossa voidaan mainita, että tuotteiden myynti voi tuottaa ALH:ille tuloa Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. f. Sivustossa ei saa tarjota muita kuin sivustossa myytäviä Amwayn tuotteita ja palveluita Koulutus- ja perehdytysmateriaali mukaan lukien. g. Sivustossa on selvästi mainittava maantieteellinen kohderyhmä, jotta luvatonta jakelua tai ALHtoimintaa avaamattomilla markkinoilla koskevan nollatoleranssiperiaatteen mukaiset määräykset täyttyvät. Sivustossa on mainittava, että tuotteita ei myydä maissa, joissa tuotteita ei ole rekisteröity myyntiin ja jonka voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ne eivät ole. Sivustossa voidaan esimerkiksi kertoa, että sivusto ja kaikki sen sisältämät tiedot, materiaalit, tuotteet ja palvelut ovat ainoastaan saatavissa, myytävissä ja käytettävissä Suomessa ja että tuotteita ei myydä maissa, joissa niitä ei ole rekisteröity myyntiin tai ne eivät muutoin ole voimassa olevan lain mukaisia. 3. ALH:n on annettava asiakkaille kansallisten lakien ja määräysten mukaiset tiedot ennen internetin kautta tapahtuvaa myyntiä. Tietojen on oltava tarkkoja, ja niiden on oltava selvästi ja helposti saatavilla. Tarvittavia tietoja voivat olla muun muassa a. tavarantoimittajan eli ALH:n tiedot, toimipaikan osoite ja valitusosoite b. ALH-sivustossa myytävien tuotteiden ja palveluiden kuvaus c. tavaroiden tai palveluiden hinta, joka sisältää kaikki verot ja maksut (esim. alv.) d. mahdolliset toimituskulut ja toimitustapa e. kuvaus maksutavasta f. ilmoitus siitä, että asiakas voi perua oston 15 arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ja että tietyissä tapauksissa palautuksesta aiheutuvat suorat kulut on maksettava ("palautusoikeus") g. tietoa palautusmenettelystä h. mahdollinen ajanjakso, jolloin tuote on saatavilla tiettyyn hintaan ja tietyin ehdoin i. tieto jälkimyyntipalvelusta ja takuusta j. sopimuksen vähimmäiskesto ja perumisohjeet, jos kyseessä on tuotteiden tai palveluiden jatkuvaa tai toistuvaa toimittamista koskeva sopimus. ALH voi välittää edellä mainitut tiedot suullisesti. Tiedot on annettava asiakkaalle myös kirjallisesti viimeistään ostettujen tavaroiden toimituksen yhteydessä. 4. Soveltuvaa sisältöä ovat lisäksi muun muassa a. Kansallisten lakien ja määräysten mukainen verkkotilausten käsittelyjärjestelmä ja verkkolomakkeet, joissa asiakas voi havaita ja korjata mahdolliset virheet, muuttaa tilausta, hyväksyä tilauksen ja saada tarkan luettelon ostoksistaan. b. Turvalliset ja helppokäyttöiset maksutoiminnot, ja tieto niiden turvallisuusasteesta voimassa olevien tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. c. Linkit virallisiin Amway-sivustoihin. EU:n etämyyntidirektiivin mukaiset kansalliset määräykset tai muu vastaava kansallinen lainsäädäntö voi tietyssä määrin muuttaa tietoja, jotka asiakkaalle on lain mukaan annettava. ALH:n on hankittava juridista apua varmistaakseen, että sivusto sisältää kaikki kansallisen lainsäädännön edellyttämät tiedot. 5. Sopimatonta sisältöä ovat a. Tiedot, jotka esittelevät Amwayn liiketoimintamahdollisuutta, elleivät liiketoimintamahdollisuudesta kertovan ALH-sivuston 5

6 ehdot täyty. Käyttäjän on voitava ostaa sivustosta tuotteita, ilman että hänen on vastaanotettava tietoja liiketoimintamahdollisuudesta. b. Tuotetiedot ja ostokehotukset, jotka koskevat muita kuin Amwayn tuotteita Koulutus- ja perehdytysmateriaali mukaan lukien. V. Sääntöjen rikkominen Näiden toimintaperiaatteiden rikkominen voidaan tulkita ALH:n sopimusvelvoitteiden vakavaksi laiminlyönniksi, ja se voi johtaa ALH-sopimuksen purkamiseen. Seuraavien pääsääntöjen rikkomista ei sallita: Näiden sääntöjen laiminlyöminen voi johtaa ALH-sopimuksen välittömään keskeyttämiseen tai purkamiseen 1. sääntö ei roskapostia ALH ei saa lähettää roskapostia. Roskapostilla tarkoitetaan sellaisia sähköpostiviestejä, joiden vastaanottamiseen vastaanottaja ei ole antanut kirjallista suostumusta. 8. sääntö Henkilökohtainen ALH-sivusto ei saa sisältää tuotemainoksia tietoa Amway-tuotteiden myyntimahdollisuuksista tietoa Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta tai palveluista linkkejä virallisiin Amway-sivustoihin yhteydenottopyyntöjä tai muita käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. 9. sääntö ALH saa käyttää ainoastaan Amwayn kirjallisella luvalla metatiedoissa tai sivuston hakukoneissa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, kauppanimeä, tavara- ja tuotemerkkejä tai niiden muunnoksia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin. 2. sääntö ALH-sivusto ei saa sisältää esimerkkejä tuloista tai myynti- ja markkinointisuunnitelmasta ilman Amwayn kirjallista lupaa. 3. sääntö Tuotemyyntiin tarkoitetut ALH-sivustot (verkkokaupat) ja Amwayn liiketoimintamahdollisuudesta kertovat ALH-sivustot on suojattava salasanalla. 4. sääntö Sivustossa saa olla ainoastaan tuotelausuntoja, jotka on lainattu suoraan virallisesta Amway-kirjallisuudesta. Mahdollisten kuvien ja tuotetietojen on oltava Amwayn hyväksymiä. 5. sääntö Amwayn on tarkistettava ja hyväksyttävä kirjallisesti ALH-sivuston sisältö ja mahdolliset muutokset ennen niiden julkaisemista internetissä. 6. sääntö ALH-sivuston on noudatettava Amwayn Kaupalllisia periaatteita ja muita Amwayn toimintaperiaatteita, joihin tämä sivustoja koskeva toimintaperiaate lukeutuu. 7. sääntö ALH ei saa käyttää sivuston osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa Amwaylle tai sen sivuliikkeille kuuluvaa tekijänoikeuden alaista materiaalia, yritysnimeä, tavara- tai tuotemerkkejä tai niiden muunnoksia, jotka voidaan sekoittaa Amwayn tai sen sivuliikkeiden yritysnimeen tai tavara- ja palvelumerkkeihin (esim. Quickstart.com, Amway 4u.com). 6

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Esri Finlandin asiakastietokanta

Esri Finlandin asiakastietokanta Esri Finlandin asiakastietokanta Rekisteriseloste Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä (jäljempänä Esri Finland ) Y-tunnus 1837145-9, p. 0207 435 435 Yhteystiedot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Järjestäjä Oy Gustav Paulig Ab

Järjestäjä Oy Gustav Paulig Ab Järjestäjä Oy Gustav Paulig Ab Osallistuminen Voit osallistua kampanjaan ottamalla Elvis-selfien Frezza Limited Edition -pullon kanssa, tägäämällä kuvan #ABCFREZZA ja jakamalla sen Instagramissa. Kampanjaan

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET 1 Sisältö: KAPPALE 1: JOHDANTO 3 KAPPALE 2: SANASTO 3-5 KAPPALE 3: ALH:KSI RYHTYMINEN 5-7 KAPPALE 4: ALH:N YLEISET VELVOLLISUUDET 7-10 KAPPALE

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET

AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION HOME BEAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME BEAUTY NUTRITION YOUR BUSINESS HOME BEAUTY AMWAYN KAUPALLISET PERIAATTEET NUTRITION Sisältö 1. KAPPALE Johdanto 4 2. KAPPALE Sanasto 4 3. KAPPALE

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön 1 SUORAMYYNTI: ALKUPERÄINEN SOSIAALINEN VERKOSTO Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin ja se hyödyntää suullisesti leviävää tietoa.

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Mikä GDPR? The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa Astuu voimaan 25.5.2018

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1 (7) Palvelualusta Palvelualusta. Palvelukuvaus. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Posti Oy

Palvelukuvaus 1 (7) Palvelualusta Palvelualusta. Palvelukuvaus. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Posti Oy Palvelukuvaus 1 (7) Palvelukuvaus Palvelukuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1... 3 2 n käyttäminen... 3 3 ssa myytävät tuotteet... 4 3.1 Palvelutuotteet... 4 3.2 Tavaratuotteet... 4 3.3 Elintarvikkeet (viileä

Lisätiedot

Ohjeet mahdollisuutta koskevien kokemusten esittämiseen

Ohjeet mahdollisuutta koskevien kokemusten esittämiseen Ohjeet mahdollisuutta koskevien kokemusten esittämiseen 1 KIRJALLISET, MAHDOLLISUUTTA KOSKEVAT KOKEMUKSET Yleisesti ottaen, mahdollisuutta koskevat kokemukset ovat mitä tahansa väitteitä, jotka esittävät

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Kuvaus C2 SmartLight Oy on avannut oman verkkokaupan minkä kautta voit ostaa tuotteitamme ja kumppaneidemme tuotteita helposti. Verkkokaupan kautta

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille

Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille Yleistä Tässä dokumentissa on esitetty Ruokaasuomesta.fi palvelun (myöhemmin Palvelu) tilaus- ja toimitusehdot sekä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Sosiaalisen median ja Internet-palveluiden käyttöehdot opetuksessa. Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke

Sosiaalisen median ja Internet-palveluiden käyttöehdot opetuksessa. Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke Sosiaalisen median ja Internet-palveluiden käyttöehdot opetuksessa Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke elias.aarnio@innopark.fi Palveluiden käyttö sisältää sopimussuhteen Erilaisten sosiaalisen median

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Books on Demand GmbH:n sivujen käyttämiseen verkkosivulla www.bod.fi

Books on Demand GmbH:n sivujen käyttämiseen verkkosivulla www.bod.fi Käyttöehdot Books on Demand GmbH:n sivujen käyttämiseen verkkosivulla www.bod.fi Tila 08.10.2013 1. Käyttöehtojen soveltaminen 1.1. Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan Books on Demand GmbH:n, In der Tarpen

Lisätiedot

TILAUSVIHKO. Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika:

TILAUSVIHKO.  Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: TILAUSVIHKO Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: www.gutz.fi NÄIN SE TOIMII 1. KERÄÄ TILAUKSET Nyt on aika kerätä tilaukset, tilausvihkon, kuvaston ja kotisivun avulla. Ole huolellinen ja repäise

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot