Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2013-2014"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku Digital Media Finland Elokuu 2015

2 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Kirjoittaja FT Jari Muikku on luovien alojen asiantuntija, joka toimii konsulttina Digital Media Finlandissa. Hänellä on yli 20 vuoden mittainen kokemus kansainvälisestä musiikkiteollisuudesta, ja hänen toimialaosaamisensa kattaa musiikin lisäksi myös esimerkiksi radion, television sekä internet- ja mobiilipalvelut. Jälkisanat: Music Finland ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y Taitto: Music Finland Paino: WhyPrint

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Tausta... 6 Käsitteet... 6 Tutkimusmenetelmä... 7 Musiikkiviennin markkina-arvo... 9 Elävä musiikki...10 Äänitteet...11 Tekijänoikeudet...11 Muut vientitulot...12 Muut tavarat ja palvelut...14 Johtopäätökset...15 Jälkisanat: Miten suomalainen musiikki näkyi maailmalla ?

4 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tiivistelmä Suomalaisen musiikkiviennin arvo vuonna 2014 oli 42,8 miljoonaa euroa. Edeltävänä vuonna musiikkivienti toi Suomeen 40,4 miljoonaa euroa. Vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvua oli 13 prosenttia ja vuosien 2013 ja 2014 välillä kuusi prosenttia. Tutkimuksessa selvitettiin musiikkivienti viidessä eri kategoriassa: elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet, muut vientitulot sekä muut tavarat ja palvelut. Kaikki tutkitut kategoriat ovat kasvaneet vuosien 2013 ja 2014 välillä. Kasvua on tullut erityisen paljon elävän musiikin kentältä, jonka arvo on kaksinkertaistunut kuluvan vuosikymmenen aikana. Elävän musiikin arvo kasvoi viime vuonna 10 prosenttia. Tutkimusta koskevat tiedot keräsi Music Finland ja raportin kirjoitti Digital Media Finland. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Johdanto Tutkimuksessa on selvitetty suomalaisen musiikkiviennin arvo vuosina Vuonna 2013 musiikkivienti toi Suomeen 40,4 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvua oli 13 % ja vuosien 2013 ja 2014 välillä 6 %. Musiikkivientiä on tarkasteltu tutkimuksessa viiden eri osa-alueen kautta: elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet, muut vientitulot sekä muut tavarat ja palvelut. Tutkimuksen lähtökohta on tällä kertaa ollut erilainen edellisvuosiin verrattuna. Aiem pien vuosien tutkimukset oli jaettu kansantalouden tilinpidon mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: tavaroiden myynti, palvelut ja tekijänoikeudet. Alan toimijoiden ja tiedon käyttäjien kannalta uusi jako on helpompi hahmottaa, sillä se perustuu selkeämmin musiikkiliiketoiminnan käytäntöihin. Samalla tutkimus on haluttu saattaa vertailukelpoisemmaksi Musiikkialan talous Suomessa - tutkimuksen ja muissa Pohjoismaissa tehtävien vastaavien tutkimusten kanssa. Tulonlähteiden osuudet kokonaisuudesta olivat vuosina seuraavat: TULOT 2013 MILJ. M U UTOS TU LOT 2014 % 1 MILJ. MUUTOS % ELÄVÄ MUSIIKKI 12,1 (+33 %) 13,3 +10 % ÄÄNITTEET 4,9 ( 24 %) 5,2 +6 % TEKIJÄNOIKEUDET 4,6 ( 8 %) 4,9 +6 % MUUT VIENTITULOT 2,6 (+288 %) 3,0 +15 % MUUT TAVARAT JA PALVELUT 16,2 (+15 %) 16,4 +1 % YHTEENSÄ 40,4 +13 % 42,8 +6 % TAULUKKO 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO TULONLÄHTEITTÄIN Koska edellisvuosien tutkimuksessa jaottelu on ollut erilainen, muutosprosentti perustuu arvioon. 5

6 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tausta Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvoa koskeva ensimmäinen kattava tutkimus julkaistiin vuonna Tämän jälkeen tutkimuksia tehtiin vuosittain vuoteen 2010 saakka. Vuosia ja koskevat tutkimukset on julkaistu kahden vuoden erissä. Vuosina tutkimustyön teki Media Clever Oy. Vuodesta 2014 alkaen työstä on vastannut Music Finland. Vuosia koskevat tiedot keräsi Music Finland ja raportin laati Digital Media Finland Oy. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää musiikkiviennistä ulkomailta Suomeen tulevat tulot, jotka ovat saaneet aikaan musiikkiteollisuuden parissa toimivat tahot. Käsitteet MUSIIKKIVIENNILLÄ tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittamaa musiikkiteollisuuden ydinalueisiin liittyvää toimintaa. MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVOLLA tarkoitetaan edellä mainitusta toiminnasta Suomeen palautuvan rahavirran määrää. Tarkasteltavat musiikkiviennin osa-alueet ovat seuraavat: 1. ELÄVÄ MUSIIKKI Elävän musiikin alueen tulot koostuvat pääasiassa lipputuloista ja ulkomailla tapahtuneista esiintymisistä maksetuista palkkioista. Tähän alueeseen lukeutuvat lisäksi muun muassa ohjelmatoimistojen ja agenttien palkkiot, erilaiset kiertuetuet sekä kotimaisten festivaalien lipunmyynti ulkomaille. 2. ÄÄNITTEET Äänitetulot koostuvat sekä fyysisten että digitaalisten äänitteiden vähittäismyynnistä ja mainostuotoista. Lisäksi tähän ryhmään on laskettu mukaan äänitteiden lisensointi ulkomaisille levy-yhtiöille sekä äänitteiden lisensointi ja synkronointi ulkomaille tv-ohjelmiin, elokuviin, mainoksiin ja peleihin. 3. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Tekijänoikeuskorvaukset koostuvat pääasiassa tekijänoikeusjärjestöjen ulkomailla tapahtuneesta teosten ja äänitteiden käytöstä keräämistä ja tilittämistä esitys- ja tallennusoikeuskorvauksista. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat musiikkikustantajien lisensoimat graafiset, synkronointi- ja ns. suuret oikeudet sekä yksittäisten oikeudenomistajien suoraan lisensoimat oikeudet. 4. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot ovat tuloja, jotka liittyvät erottamattomasti muihin edellä esitettyihin musiikkiteollisuuden ydinalueisiin, mutta joita ei voida jakaa perus- 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 tellusti näiden kesken. Tällaisia ovat muun muassa kansainväliset apurahat ja tuet, koulutusviennistä saatavat tulot, nuottimyynti ja -vuokraus, oheistuotteet eli merchandise, pelimusiikki, studiovuokrat (kun tilaajana ulkomainen taho), tilaussävellyspalkkiot ja tuottajien palkkiot. 5. MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut ovat tuloja, jotka liittyvät musiikkiin, mutta eivät ole riippuvaisia muiden osa-alueiden aktiivisuudesta ja liiketoiminnasta. Näitä ovat muun muassa musiikkilaitteet, musiikkiohjelmistot ja -sovellukset (applikaatiot), soittimet, startup- ja muiden yritysten tuottamat musiikkiin liittyvät sekalaiset palvelut 2 ja teknologia. KESKEISIÄ MUSIIKKIALAN KAUPALLISIA TOIMIJOITA ovat muun muassa ohjelmatoimistot, agentit, esiintyvät taiteilijat ja heidän yhtiönsä, promoottorit, levy-yhtiöt, tuotantoyhtiöt, musiikkikustantajat, säveltäjät, sanoittajat, sovittajat, tuottajat, studiot sekä laite- ja instrumenttivalmistajat. Musiikkiviennin tilastoinnin kannalta KESKEISIÄ ALAN JÄRJESTÖJÄ ovat Musiikkituottajat IFPI Finland ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry. Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena toukokesäkuussa Music Finlandin asiakasrekisteriin perustuvalle 160 yrityksen otokselle 3 toimitettiin kysymyslomake, jossa pyydettiin erittelemään ulkomailta Suomeen tuloutuneet rahavirrat edellä esitettyjen osa-alueiden mukaisesti. Lisäksi haastateltiin yksittäisiä eri osa-alueiden edustajia. Tietoja saatiin myös kootusti edellä mainituilta alan keskeisiltä järjestöiltä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin vastauksia 60 yritykseltä. Näistä yli 80 % ilmoitti saaneensa vientituloja. Vastausprosentti vaihteli osa-alueittain. Tämän vuoksi suoritettiin osa-alueittain täydentäviä arvioita, jotka perustuivat toisaalta vastaamattomien yritysten määrään ja toisaalta niiden suhteelliseen merkitykseen tutkittavien osa-alueiden vientitulojen kannalta. Tiedonkeruussa varmistettiin myös, ettei samoja tuottoja laskettu kahteen kertaan. Vientilukujen selvittäminen on tutkimustoiminnan vakiintuneisuudesta huolimatta edelleen haasteellista. Yksi syy tähän on se, että lukujen selvittäminen on yritykselle työlästä ja kynnys vastata on siksi korkea. Toinen syy on haluttomuus luovuttaa ulkopuoliselle taholle liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa 2 Musiikkialan startupit Suomessa 2014, 3 Otoksessa otettiin huomioon sekä yritysten toimialat edellä kuvattujen osa-alueiden perusteella että liikevaihtoon perustuvat yritysten erilaiset koot. Näiden ryhmien sisällä otos oli satunnainen eli kyseessä oli ns. ositettu satunnaisotanta. 7

8 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO tietoa. Kolmas syy on tulkintavaikeudet tutkimukseen kuuluvien tulovirtojen osalta. Yksittäisten yritysten antamien lukujen oikeellisuutta ei ole tutkimuksen puitteissa mahdollista tarkistaa ellei kyseessä ole helposti havaittavissa oleva mittasuhdevirhe. Lisäksi kaikilla musiikkiliiketoiminnan osa-alueilla ei ole kattojärjestöjä, jotka keräisivät oman osa-alueensa tietoja säännöllisesti ja kattavasti. Näiden haasteiden vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen on kompensoitu hyödyntämällä eri otoksista saatavaa tietoa. Edellä esitetyistä varaumista huolimatta katsomme, että tutkimusta varten kerätyt tiedot sisältävät kattavan osan tärkeimmistä vientiä harjoittavista tahoista osa-alueittain. Musiikkiin liittyvän liiketoiminnan tilastointia on pyritty yhdenmukaistamaan pohjoismaisella tasolla. Kaikissa maissa lähtökohtana on edellä esitetyn kaltainen jako liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Laskennan perusteissa ja menetelmissä sekä eri osa-alueiden rajauksissa on kuitenkin joissain määrin vaihtelua, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tarkempaa tietoa näistä seikoista on saatavana kyseisten maiden vastaavista tutkimuksista 4. 4 Raporttia kirjoitettaessa viimeisimmät pohjoismaiset tutkimukset ovat seuraavat: Norja: Musikk i tall 2013 (Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen, Jon Martin Sjøvold; Kulturrådet 2015), Ruotsi: Musikbranschen i siffror. Statistik för 2013 (Musiksverige), Tanska: Dansk Musikstatistik 2013 (Rambøll), 9100CF43908FE2B8B2F3C883E1.ashx 8

9 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Musiikkiviennin markkina-arvo Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo vuonna 2013 oli 40,4 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 viennin arvo kasvoi 13 % ja vuodesta 2013 vuoteen %. Musiikkiviennin arvo on kehittynyt 2000-luvulla seuraavasti: ARVO, MILJ. M U UTOS EDELLISEEN VUOTEEN, % , , % ,4 +64 % ,9 +16 % ,0 +12 % ,7 +8 % ,9 +33 % ,2 9 % ,8 24 % ,3 +18 % ,1 +38 % ,5 +7 % ,1 4% ,8 +8 % ,4 +13 % ,8 +6 % TAULUKKO 2. SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN ARVO

10 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO KUVA 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO (MILJ. EUROA) ELÄVÄ MUSIIKKI Elävää musiikkia koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä artisteilta. Elävän musiikin viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (6,8) (9,1) +33 % ,1 +33 % ,3 +10 % TAULUKKO 3. ELÄVÄN MUSIIKIN VIENNIN ARVO Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 10

11 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Elävän musiikin piirissä syntyneiden tulojen kasvu heijastaa ensinnäkin sitä, että elävän musiikin suhteellinen merkitys musiikkialan vientitulojen kannalta on ollut viime vuosina kasvussa äänitetulojen pitkäaikaisen laskun vuoksi. Toiseksi se kertoo siitä, että suomalaista musiikkia esitetään ja suomalaiset taiteilijat esiintyvät entistä enemmän ulkomailla. Vientitoimintamme on laajentunut myös siten, että musiikin kaikkien tyylilajien piirissä toimii säännöllisesti lukuisia ulkomailla esiintyviä yksittäisiä taiteilijoita ja erilaisia taiteilijaryhmiä. ÄÄNITTEET Äänitteitä koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä, Musiikkituottajat IFPI ry:ltä sekä yksittäisiltä artisteilta. Äänitteiden viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (4,9) (6,4) +30 % ,9 24 % ,2 +6 % TAULUKKO 4. ÄÄNITTEIDEN VIENNIN ARVO Äänitemarkkinoiden arvon kehityksessä näkyy alan rakennemuutos. Fyysisten tallenteiden markkinat ovat olleet viime vuosina selvässä laskussa ja digitaaliset merkittävässä kasvussa, mutta digikasvu ei ole toistaiseksi pystynyt täyttämään fyysisten tallenteiden myynnin arvon pudotuksen jättämää aukkoa. Tämän lisäksi digitaalisilla markkinoilla on parhaillaan menossa painopisteen siirtyminen yksittäisten teosten ja albumien lataamisesta tilauspohjaisiin suoratoisto- eli streaming-palveluihin. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeuksia koskevat tiedot koostettiin pääosin Nordic Copyright Bureaun (NCB), Suomen musiikkikustantajat ry:n, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n toimittamista luvuista. Mukana on myös kustantajien suoralisensointeja. 6 Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 11

12 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tekijänoikeuksien arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti 7 : ARVO, MILJ. MUUTOS, % , ,0 6 % ,6 8 % ,9 +6 % TAULUKKO 5. TEKIJÄNOIKEUSTULOT ULKOMAILTA Tekijänoikeustulojen kehitys heijastaa edellä kuvattuja elävän musiikin ja äänitemarkkinoiden tilanteita. Yhtäältä fyysisten äänitteiden markkinoiden lasku on vähentänyt mekanisointikorvausten määrää ja toisaalta digitaalisen äänitebisneksen ja elävän musiikin kasvu ovat kasvattaneet tuloja. Lisäksi musiikin käytön kasvu kaikenlaisessa sähköisessä viestinnässä on tasoittanut muutoksia. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot -ryhmää koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä toimijoilta. Viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (1,1) (0,9) 18 % , % ,0 +15 % TAULUKKO 6. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot koostuvat useista hyvin erilaisista tulonlähteistä, joilla kullakin on omat trendinsä. Taloudellisesti merkittävimpiä alueita ovat muun muassa oheistuotteiden myynti, studiopalvelut sekä nuottien myynti ja vuokraus. 7 Tekijänoikeustulojen osalta on syytä huomioida, että ulkomailta Suomeen tilitettävissä tuloissa voi olla huomattavaakin ajallista viivettä käyttötapahtuman ja Suomeen tuloutumisen välillä eikä niitä voida aina jakaa täsmällisesti yksittäisiin vuosiin. Lisäksi joinain vuosina saatetaan tilittää jonkin osa alueen useamman vuoden korvaukset kerralla, jos viennin kohdemaassa on esimerkiksi ollut menossa pitkäaikainen hinnoittelua koskeva oikeusprosessi. 8 Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 12

13 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 ELÄVÄ MUSIIKKI (6,8) (9,1) 12,1 13,3 ÄÄNITTEET (4,9) (6,4) 4,9 5,2 TEKIJÄNOIKEUDET 5,3 5,0 4,6 4,9 MUUT VIENTITULOT (1,1) (0,9) MILJOONA EUROA 2,6 3,0 MUUT TAVARAT JA PALVELUT (13,9) (14,1) 16,2 16,4 YHTEENSÄ 33,1 35,8 40,4 42,8 KUVA 2. VIENTITULOJEN JAKAUTUMINEN LÄHTEITTÄIN (MILJ. EUROA) 13

14 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut -ryhmää koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä toimijoilta. Viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (13,9) (14,1) +1 % ,2 +15 % ,4 +1 % TAULUKKO 7. MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut koostuvat myös useista hyvin erilaisista tulonlähteistä, joilla kullakin on omat trendinsä. Sen lisäksi esimerkiksi musiikkiin liittyvien startup-yritysten vientituloista ei ole saatavana tarkkaa tietoa, vaan ne on huomioitu luvuissa arviona. Yksittäisistä alueista taloudellisesti merkittävin on suomalaisen äänentoistoteknologian ja -laitteiden vienti Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 10 Äänentoistoteknologian ja laitteiden vienti on tässä esitettyä laajempaa liiketoimintaa, mutta tutkimuksessa se on rajattu musiikin kannalta keskeisiin osa alueisiin. 14

15 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Johtopäätökset Suomalainen musiikkivienti on jatkanut kasvuaan alan rakennemuutosten aiheuttamista haasteista huolimatta. Erityisesti elävän musiikin alue on kasvanut ilahduttavasti, kun sen viennin arvo on kaksinkertaistunut 2010-luvun aikana. Äänite- ja tekijänoikeustuloissa on heijastunut digitalisaation vaikutukset eli ennen kaikkea fyysisten äänitteiden myynnin pudotus. Siitä huolimatta tulot on onnistuttu pitämään useamman vuoden ajan jotakuinkin samalla tasolla. Tätä voidaan olosuhteisiin nähden pitää positiivisena ilmiönä. Jatkossa äänitetuottojen kasvua odotetaan erityisesti suoratoisto- eli streaming-palveluista. Tekijänoikeustulot ovat pysyneet jokseenkin samalla tasalla, kun elävän musiikin vienti on kasvanut ja fyysisten äänitteiden kauppa pudonnut. Musiikkiteknologian ja soitinten vienti ovat myös pysyneet vakaalla tasolla. Musiikkiviennin kannalta uusia ja samalla suurimpia potentiaalisen kasvun lähteitä ovat musiikkiin liittyvät erilaiset internet- ja sovelluspohjaiset palvelut. Niiden liikevaihdon ennustetaan kymmenkertaistuvan jo vuoden 2015 aikana. Jos ennusteet toteutuvat, palvelut voivat tuoda merkittävää kasvua musiikin vientituloihin. 15

16 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Jälkisanat Miten suomalainen musiikki näkyi maailmalla ? Markkina-arvon lisäksi suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä kertoo sen saama huomio kansainvälisellä musiikkikentällä. Vuosina menestystarinoita oli monia. Levyt saavuttivat kansainvälisiä listasijoja, kiertueet olivat aktiivisia ja keräsivät paljon yleisöä, ja kansainväliset verkostot avasivat uusia ovia maailmalla. Pitkän aikavälin menestyksestä kertovat myös erilaiset palkinnot, joita on saatu eri genreissä. Yksi näiden vuosien suomalainen menestystarina oli SUNRISE AVENUE. Yhtyeen albumi Unholy Ground (2013) nousi jo ensimmäisellä julkaisuviikollaan albumimyyntilistan kolmanneksi Saksassa ja saavutti siellä kultalevyrajan. Merkittäviä kansainvälisiä listasijoituksia saavuttivat myös esimerkiksi HIMIN Tears on Tape (15. sija Billboard Top 200 -listalla) ja AMORPHISIN Circle (13. Saksassa, 14. Ison-Britannian rock-listalla, toinen Japanin kansainvälisellä listalla). Klassisen musiikin levytysten arvostus näkyi monina kansainvälisinä palkintoina: levy-yhtiö ONDINE esimerkiksi sai vuonna 2014 Grammy-palkinnon Hindemith-levystään. Muusikoista ja säveltäjistä palkintoja keräsivät muiden muassa HELSINGIN BAROKKIORKESTERI (ECHO 2013), kapellimestarisäveltäjä ESA-PEKKA SALONEN (ECHO 2013), säveltäjä KAIJA SAARIAHO (BBC Music Magazine Jury Award 2013) sekä kapellimestari OSMO VÄNSKÄ (Grammy 2014). Indie-kentällä suurin arvostelumenestys oli MIREL WAGNERIN levy When the Cellar Children See the Light of Day, jonka julkaisi amerikkalainen Sub Pop ja joka voitti vuoden parhaalle pohjoismaiselle levylle annettavan Phonophile Nordic Music Prizen. Muista indie-artisteista kansainvälistä huomiota herättivät esimerkiksi JAAKKO EINO KALEVI (levytyssopimus Domino Recordsin kanssa), SHINE 2009 (levytyssopimus Modular Recordingsin kanssa) ja LENNO (levytyssopimus Casablanca Recordsin kanssa). 16

17 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Ylipäätään suomalaiset musiikkialan yritykset kasvattivat kansainvälisiä kumppaniverkostojaan, ja saivat siten entistä parempaa jalansijaa kohdemarkkinalla. Hyvät kumppanit antavat entistä paremmat avaimet menestykseen. Metallimusiikki on vahva osa-alue suomalaisessa musiikkiviennissä. Vuosina 2013 ja 2014 suomalaiset bändit olivat toistuvia vieraita eurooppalaisilla festivaaleilla, ja monien kiertueet ulottuivat myös Euroopan ulkopuolelle. Isoihin tapahtumiin kuului esimerkiksi NIGHTWISHIN esiintyminen elokuussa 2013 saksalaisella Wacken-festivaalilla yli hengen yleisölle. Elävän musiikin vienti ei ollut kuitenkaan yksin metallin varassa, vaan keskeisiä nimiä kiertueilla olivat esimerkiksi rockyhtyeet POETS OF THE FALL, DISCO ENSEMBLE ja SATELLITE STORIES. Klassisen musiikin orkestereista ulkomailla esiintyi ahkerimmin HELSINGIN BAROKKIORKESTERI, jolla oli kahden vuoden aikana yhteensä 19 konserttia Suomen ulkopuolella; kaikilla suomalaisorkestereilla yhteensä ulkomaan konsertteja oli 104. Erityisen paljon yleisöä keräsi vuonna 2014 AVANTI-kamariorkesterin ja metallibändi APOCALYPTICAN yhteiskiertue. Jazzmuusikoista näkyvää kansainvälistä uraa tekivät monet, ja esimerkiksi IIRO RANTALA levytti saksalaiselle ACT-yhtiölle ja esiintyi aktiivisesti etenkin Keski-Euroopassa. Kansainvälistä huomiota saivat myös ODDARRANG, ALE XI TUOMARILA TRIO ja VERNERI POHJOLA QUARTET (levytyssopimukset Edition Recordsin kanssa) sekä AKI RISSANEN (levytyssopimus Ozella Musicin kanssa). 30-vuotista uraansa juhliva kansanmusiikkiyhtye VÄRTTINÄ palkittiin suomalaisten levy-yhtiöiden Export-Emma-palkinnolla vuonna Isossa- Britanniassa keikoillaan huomiota herättivät esimerkiksi PEKKO KÄPPI, FRIGG ja TSUUMI SOUND SYSTEM, ja saksankielisessä Euroopassa suosikkina pysyi SVÄNG. USA:n kiertueita oli esimerkiksi viulisti ARTO JÄRVELÄLLÄ sekä kanteleyhtye KARDEMIMMEILLÄ. Womexin showcasessa vuonna 2014 esiintyi ILKKA HEINONEN TRIO. Viulisti PEKKA KUUSISTO palkittiin vuonna 2013 Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla. Muista klassisen musiikin esiintyvistä taiteilijoista menestyneimpiä olivat kapellimestarit, joista huomattavan moni oli tärkeässä asemassa merkittävässä ulkomaisessa orkesterissa esimerkkeinä E SA- PE KK A SALONEN (Philharmonia Orchestra), SAKARI ORAMO (BBC Symphony Orchestra), JOHN STORGÅRDS (BBC Philharmonic), JUKKA-PEKKA SARASTE (WDR Sinfonieorchester Köln), OSMO VÄNSKÄ (Minnesota Orchestra), LE I F SEGERSTAM (Malmö Opera), PIETARI INKINEN (New Zealand Symphony Orchestra & Japan Philharmonic Orchestra) sekä SUSANNA MÄLKKI (Gulbenkian Orchestra). 17

18 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Suomalaiset säveltäjät saivat arvostettuja kansainvälisiä palkintoja: merkittävimpiä näistä olivat KAIJA SAARIAHON Polar Music Prize 2013, E SA- PE KK A SALOSEN Michael Ludwig Nemmers -palkinto 2014 ja TUOMAS KANTELISEN Pohjoismaisen elokuvasävellyspalkinto Suomessa Musiikkikustantajat ry palkitsi paljon ulkomaillakin esitetyn KALEVI AHON Vuoden säveltäjänä Palkintojen lisäksi arvostuksesta kertoivat myös lukuisat suomalaisten säveltäjien teoksille omistetut teemafestivaalit sekä säveltäjäresidenssit merkittävissä orkestereissa. Myös esityksiä ylipäätään oli paljon, ja muun muassa amerikkalaisten orkesterien ohjelmistossa Esa-Pekka Salonen listattiin viidenneksi suosituimmaksi nykysäveltäjäksi. Suomalaiset laulunkirjoittajat tekivät monia yhteistyöprojekteja kansainvälisesti menestyvien artistien kanssa. PESSI LEVANTO sai Musiikkikustantajien Vuoden Vientiteko -palkinnon vuonna 2014: Levannon kirjoittama single oli myynyt Koreassa yli kappaletta. TEEMU BRUNILA oli mukana tekemässä kappaleita David Guettan menestysalbumille Listen. Muita kansainvälisesti menestyneitä lauluntekijöitä olivat esimerkiksi THOMAS KIRJONEN, JOONAS ANGERIA, JORI HULKKONEN ja SANSA. Music Finland tuki musiikkivientiä erilaisin tapahtumin ja tuin. Tuet olivat merkityksellisiä etenkin niille toimijoille, jotka investoivat voimakkaasti uusiin markkina-alueisiin. Tapahtumista suurimmat olivat Suomi-fokukset Eurosonicissa Alankomaissa tammikuussa 2013 sekä The Great Escapessa Isossa- Britanniassa toukokuussa

19 Music Finland T +358 (0) Urho Kekkosen katu 2 C, 6. kerros FI Helsinki

20 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

Suomalaisen. Suomalaisen. musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku. Elokuu Music Finland

Suomalaisen. Suomalaisen. musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku. Elokuu Music Finland Tunnuslukuja ja tutkimuksia 813 Suomalaisen Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2015 2013-2014 Jari Muikku Tuomas Digital Media Ilmavirta Finland Elokuu 2015 Music Finland ISSN 2243-0210

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2004

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2004 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2004 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

1 2009 Musex File. www.musex.fi

1 2009 Musex File. www.musex.fi 1 2009 Musex File Music Export Finland - Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2008 - Music Export Finland Goodwill 2008 Tutkimusraportti ja tiedotteet: MARKKINA-ARVON TUTKIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 36 Kansainväliset matka-avustukset, 3. jako HEL 2014-003735 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainvälisiä matkaavustuksia seuraavasti: Hakija Kohdemaa Avustus

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011

Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011 Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011 Q3 Pääkohdat Voitollinen kolmas vuosineljännes lyhyesti: Aasian yritysmyynnin kasvu lähes 50 % Finnair kolmen suurimman joukossa Eurooppa-Aasia-liikenteessä

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015

MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI 12.5.2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 41901 KÄYTTÖMENOT MYYNTITUOLOT TOT 2013 TA 2014 EHD 2015 * Myyntituloja esim. Pro Filharmonialle myynnistä * Ruokalippujen myyntitulo * Pääsylipputulot

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot