Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2013-2014"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku Digital Media Finland Elokuu 2015

2 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Kirjoittaja FT Jari Muikku on luovien alojen asiantuntija, joka toimii konsulttina Digital Media Finlandissa. Hänellä on yli 20 vuoden mittainen kokemus kansainvälisestä musiikkiteollisuudesta, ja hänen toimialaosaamisensa kattaa musiikin lisäksi myös esimerkiksi radion, television sekä internet- ja mobiilipalvelut. Jälkisanat: Music Finland ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y Taitto: Music Finland Paino: WhyPrint

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Tausta... 6 Käsitteet... 6 Tutkimusmenetelmä... 7 Musiikkiviennin markkina-arvo... 9 Elävä musiikki...10 Äänitteet...11 Tekijänoikeudet...11 Muut vientitulot...12 Muut tavarat ja palvelut...14 Johtopäätökset...15 Jälkisanat: Miten suomalainen musiikki näkyi maailmalla ?

4 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tiivistelmä Suomalaisen musiikkiviennin arvo vuonna 2014 oli 42,8 miljoonaa euroa. Edeltävänä vuonna musiikkivienti toi Suomeen 40,4 miljoonaa euroa. Vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvua oli 13 prosenttia ja vuosien 2013 ja 2014 välillä kuusi prosenttia. Tutkimuksessa selvitettiin musiikkivienti viidessä eri kategoriassa: elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet, muut vientitulot sekä muut tavarat ja palvelut. Kaikki tutkitut kategoriat ovat kasvaneet vuosien 2013 ja 2014 välillä. Kasvua on tullut erityisen paljon elävän musiikin kentältä, jonka arvo on kaksinkertaistunut kuluvan vuosikymmenen aikana. Elävän musiikin arvo kasvoi viime vuonna 10 prosenttia. Tutkimusta koskevat tiedot keräsi Music Finland ja raportin kirjoitti Digital Media Finland. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Johdanto Tutkimuksessa on selvitetty suomalaisen musiikkiviennin arvo vuosina Vuonna 2013 musiikkivienti toi Suomeen 40,4 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvua oli 13 % ja vuosien 2013 ja 2014 välillä 6 %. Musiikkivientiä on tarkasteltu tutkimuksessa viiden eri osa-alueen kautta: elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet, muut vientitulot sekä muut tavarat ja palvelut. Tutkimuksen lähtökohta on tällä kertaa ollut erilainen edellisvuosiin verrattuna. Aiem pien vuosien tutkimukset oli jaettu kansantalouden tilinpidon mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: tavaroiden myynti, palvelut ja tekijänoikeudet. Alan toimijoiden ja tiedon käyttäjien kannalta uusi jako on helpompi hahmottaa, sillä se perustuu selkeämmin musiikkiliiketoiminnan käytäntöihin. Samalla tutkimus on haluttu saattaa vertailukelpoisemmaksi Musiikkialan talous Suomessa - tutkimuksen ja muissa Pohjoismaissa tehtävien vastaavien tutkimusten kanssa. Tulonlähteiden osuudet kokonaisuudesta olivat vuosina seuraavat: TULOT 2013 MILJ. M U UTOS TU LOT 2014 % 1 MILJ. MUUTOS % ELÄVÄ MUSIIKKI 12,1 (+33 %) 13,3 +10 % ÄÄNITTEET 4,9 ( 24 %) 5,2 +6 % TEKIJÄNOIKEUDET 4,6 ( 8 %) 4,9 +6 % MUUT VIENTITULOT 2,6 (+288 %) 3,0 +15 % MUUT TAVARAT JA PALVELUT 16,2 (+15 %) 16,4 +1 % YHTEENSÄ 40,4 +13 % 42,8 +6 % TAULUKKO 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO TULONLÄHTEITTÄIN Koska edellisvuosien tutkimuksessa jaottelu on ollut erilainen, muutosprosentti perustuu arvioon. 5

6 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tausta Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvoa koskeva ensimmäinen kattava tutkimus julkaistiin vuonna Tämän jälkeen tutkimuksia tehtiin vuosittain vuoteen 2010 saakka. Vuosia ja koskevat tutkimukset on julkaistu kahden vuoden erissä. Vuosina tutkimustyön teki Media Clever Oy. Vuodesta 2014 alkaen työstä on vastannut Music Finland. Vuosia koskevat tiedot keräsi Music Finland ja raportin laati Digital Media Finland Oy. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää musiikkiviennistä ulkomailta Suomeen tulevat tulot, jotka ovat saaneet aikaan musiikkiteollisuuden parissa toimivat tahot. Käsitteet MUSIIKKIVIENNILLÄ tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittamaa musiikkiteollisuuden ydinalueisiin liittyvää toimintaa. MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVOLLA tarkoitetaan edellä mainitusta toiminnasta Suomeen palautuvan rahavirran määrää. Tarkasteltavat musiikkiviennin osa-alueet ovat seuraavat: 1. ELÄVÄ MUSIIKKI Elävän musiikin alueen tulot koostuvat pääasiassa lipputuloista ja ulkomailla tapahtuneista esiintymisistä maksetuista palkkioista. Tähän alueeseen lukeutuvat lisäksi muun muassa ohjelmatoimistojen ja agenttien palkkiot, erilaiset kiertuetuet sekä kotimaisten festivaalien lipunmyynti ulkomaille. 2. ÄÄNITTEET Äänitetulot koostuvat sekä fyysisten että digitaalisten äänitteiden vähittäismyynnistä ja mainostuotoista. Lisäksi tähän ryhmään on laskettu mukaan äänitteiden lisensointi ulkomaisille levy-yhtiöille sekä äänitteiden lisensointi ja synkronointi ulkomaille tv-ohjelmiin, elokuviin, mainoksiin ja peleihin. 3. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Tekijänoikeuskorvaukset koostuvat pääasiassa tekijänoikeusjärjestöjen ulkomailla tapahtuneesta teosten ja äänitteiden käytöstä keräämistä ja tilittämistä esitys- ja tallennusoikeuskorvauksista. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat musiikkikustantajien lisensoimat graafiset, synkronointi- ja ns. suuret oikeudet sekä yksittäisten oikeudenomistajien suoraan lisensoimat oikeudet. 4. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot ovat tuloja, jotka liittyvät erottamattomasti muihin edellä esitettyihin musiikkiteollisuuden ydinalueisiin, mutta joita ei voida jakaa perus- 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 tellusti näiden kesken. Tällaisia ovat muun muassa kansainväliset apurahat ja tuet, koulutusviennistä saatavat tulot, nuottimyynti ja -vuokraus, oheistuotteet eli merchandise, pelimusiikki, studiovuokrat (kun tilaajana ulkomainen taho), tilaussävellyspalkkiot ja tuottajien palkkiot. 5. MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut ovat tuloja, jotka liittyvät musiikkiin, mutta eivät ole riippuvaisia muiden osa-alueiden aktiivisuudesta ja liiketoiminnasta. Näitä ovat muun muassa musiikkilaitteet, musiikkiohjelmistot ja -sovellukset (applikaatiot), soittimet, startup- ja muiden yritysten tuottamat musiikkiin liittyvät sekalaiset palvelut 2 ja teknologia. KESKEISIÄ MUSIIKKIALAN KAUPALLISIA TOIMIJOITA ovat muun muassa ohjelmatoimistot, agentit, esiintyvät taiteilijat ja heidän yhtiönsä, promoottorit, levy-yhtiöt, tuotantoyhtiöt, musiikkikustantajat, säveltäjät, sanoittajat, sovittajat, tuottajat, studiot sekä laite- ja instrumenttivalmistajat. Musiikkiviennin tilastoinnin kannalta KESKEISIÄ ALAN JÄRJESTÖJÄ ovat Musiikkituottajat IFPI Finland ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry. Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena toukokesäkuussa Music Finlandin asiakasrekisteriin perustuvalle 160 yrityksen otokselle 3 toimitettiin kysymyslomake, jossa pyydettiin erittelemään ulkomailta Suomeen tuloutuneet rahavirrat edellä esitettyjen osa-alueiden mukaisesti. Lisäksi haastateltiin yksittäisiä eri osa-alueiden edustajia. Tietoja saatiin myös kootusti edellä mainituilta alan keskeisiltä järjestöiltä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin vastauksia 60 yritykseltä. Näistä yli 80 % ilmoitti saaneensa vientituloja. Vastausprosentti vaihteli osa-alueittain. Tämän vuoksi suoritettiin osa-alueittain täydentäviä arvioita, jotka perustuivat toisaalta vastaamattomien yritysten määrään ja toisaalta niiden suhteelliseen merkitykseen tutkittavien osa-alueiden vientitulojen kannalta. Tiedonkeruussa varmistettiin myös, ettei samoja tuottoja laskettu kahteen kertaan. Vientilukujen selvittäminen on tutkimustoiminnan vakiintuneisuudesta huolimatta edelleen haasteellista. Yksi syy tähän on se, että lukujen selvittäminen on yritykselle työlästä ja kynnys vastata on siksi korkea. Toinen syy on haluttomuus luovuttaa ulkopuoliselle taholle liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa 2 Musiikkialan startupit Suomessa 2014, 3 Otoksessa otettiin huomioon sekä yritysten toimialat edellä kuvattujen osa-alueiden perusteella että liikevaihtoon perustuvat yritysten erilaiset koot. Näiden ryhmien sisällä otos oli satunnainen eli kyseessä oli ns. ositettu satunnaisotanta. 7

8 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO tietoa. Kolmas syy on tulkintavaikeudet tutkimukseen kuuluvien tulovirtojen osalta. Yksittäisten yritysten antamien lukujen oikeellisuutta ei ole tutkimuksen puitteissa mahdollista tarkistaa ellei kyseessä ole helposti havaittavissa oleva mittasuhdevirhe. Lisäksi kaikilla musiikkiliiketoiminnan osa-alueilla ei ole kattojärjestöjä, jotka keräisivät oman osa-alueensa tietoja säännöllisesti ja kattavasti. Näiden haasteiden vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen on kompensoitu hyödyntämällä eri otoksista saatavaa tietoa. Edellä esitetyistä varaumista huolimatta katsomme, että tutkimusta varten kerätyt tiedot sisältävät kattavan osan tärkeimmistä vientiä harjoittavista tahoista osa-alueittain. Musiikkiin liittyvän liiketoiminnan tilastointia on pyritty yhdenmukaistamaan pohjoismaisella tasolla. Kaikissa maissa lähtökohtana on edellä esitetyn kaltainen jako liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Laskennan perusteissa ja menetelmissä sekä eri osa-alueiden rajauksissa on kuitenkin joissain määrin vaihtelua, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tarkempaa tietoa näistä seikoista on saatavana kyseisten maiden vastaavista tutkimuksista 4. 4 Raporttia kirjoitettaessa viimeisimmät pohjoismaiset tutkimukset ovat seuraavat: Norja: Musikk i tall 2013 (Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen, Jon Martin Sjøvold; Kulturrådet 2015), Ruotsi: Musikbranschen i siffror. Statistik för 2013 (Musiksverige), Tanska: Dansk Musikstatistik 2013 (Rambøll), 9100CF43908FE2B8B2F3C883E1.ashx 8

9 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Musiikkiviennin markkina-arvo Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo vuonna 2013 oli 40,4 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 viennin arvo kasvoi 13 % ja vuodesta 2013 vuoteen %. Musiikkiviennin arvo on kehittynyt 2000-luvulla seuraavasti: ARVO, MILJ. M U UTOS EDELLISEEN VUOTEEN, % , , % ,4 +64 % ,9 +16 % ,0 +12 % ,7 +8 % ,9 +33 % ,2 9 % ,8 24 % ,3 +18 % ,1 +38 % ,5 +7 % ,1 4% ,8 +8 % ,4 +13 % ,8 +6 % TAULUKKO 2. SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN ARVO

10 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO KUVA 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO (MILJ. EUROA) ELÄVÄ MUSIIKKI Elävää musiikkia koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä artisteilta. Elävän musiikin viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (6,8) (9,1) +33 % ,1 +33 % ,3 +10 % TAULUKKO 3. ELÄVÄN MUSIIKIN VIENNIN ARVO Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 10

11 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Elävän musiikin piirissä syntyneiden tulojen kasvu heijastaa ensinnäkin sitä, että elävän musiikin suhteellinen merkitys musiikkialan vientitulojen kannalta on ollut viime vuosina kasvussa äänitetulojen pitkäaikaisen laskun vuoksi. Toiseksi se kertoo siitä, että suomalaista musiikkia esitetään ja suomalaiset taiteilijat esiintyvät entistä enemmän ulkomailla. Vientitoimintamme on laajentunut myös siten, että musiikin kaikkien tyylilajien piirissä toimii säännöllisesti lukuisia ulkomailla esiintyviä yksittäisiä taiteilijoita ja erilaisia taiteilijaryhmiä. ÄÄNITTEET Äänitteitä koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä, Musiikkituottajat IFPI ry:ltä sekä yksittäisiltä artisteilta. Äänitteiden viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (4,9) (6,4) +30 % ,9 24 % ,2 +6 % TAULUKKO 4. ÄÄNITTEIDEN VIENNIN ARVO Äänitemarkkinoiden arvon kehityksessä näkyy alan rakennemuutos. Fyysisten tallenteiden markkinat ovat olleet viime vuosina selvässä laskussa ja digitaaliset merkittävässä kasvussa, mutta digikasvu ei ole toistaiseksi pystynyt täyttämään fyysisten tallenteiden myynnin arvon pudotuksen jättämää aukkoa. Tämän lisäksi digitaalisilla markkinoilla on parhaillaan menossa painopisteen siirtyminen yksittäisten teosten ja albumien lataamisesta tilauspohjaisiin suoratoisto- eli streaming-palveluihin. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeuksia koskevat tiedot koostettiin pääosin Nordic Copyright Bureaun (NCB), Suomen musiikkikustantajat ry:n, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n toimittamista luvuista. Mukana on myös kustantajien suoralisensointeja. 6 Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 11

12 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tekijänoikeuksien arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti 7 : ARVO, MILJ. MUUTOS, % , ,0 6 % ,6 8 % ,9 +6 % TAULUKKO 5. TEKIJÄNOIKEUSTULOT ULKOMAILTA Tekijänoikeustulojen kehitys heijastaa edellä kuvattuja elävän musiikin ja äänitemarkkinoiden tilanteita. Yhtäältä fyysisten äänitteiden markkinoiden lasku on vähentänyt mekanisointikorvausten määrää ja toisaalta digitaalisen äänitebisneksen ja elävän musiikin kasvu ovat kasvattaneet tuloja. Lisäksi musiikin käytön kasvu kaikenlaisessa sähköisessä viestinnässä on tasoittanut muutoksia. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot -ryhmää koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä toimijoilta. Viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (1,1) (0,9) 18 % , % ,0 +15 % TAULUKKO 6. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot koostuvat useista hyvin erilaisista tulonlähteistä, joilla kullakin on omat trendinsä. Taloudellisesti merkittävimpiä alueita ovat muun muassa oheistuotteiden myynti, studiopalvelut sekä nuottien myynti ja vuokraus. 7 Tekijänoikeustulojen osalta on syytä huomioida, että ulkomailta Suomeen tilitettävissä tuloissa voi olla huomattavaakin ajallista viivettä käyttötapahtuman ja Suomeen tuloutumisen välillä eikä niitä voida aina jakaa täsmällisesti yksittäisiin vuosiin. Lisäksi joinain vuosina saatetaan tilittää jonkin osa alueen useamman vuoden korvaukset kerralla, jos viennin kohdemaassa on esimerkiksi ollut menossa pitkäaikainen hinnoittelua koskeva oikeusprosessi. 8 Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 12

13 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 ELÄVÄ MUSIIKKI (6,8) (9,1) 12,1 13,3 ÄÄNITTEET (4,9) (6,4) 4,9 5,2 TEKIJÄNOIKEUDET 5,3 5,0 4,6 4,9 MUUT VIENTITULOT (1,1) (0,9) MILJOONA EUROA 2,6 3,0 MUUT TAVARAT JA PALVELUT (13,9) (14,1) 16,2 16,4 YHTEENSÄ 33,1 35,8 40,4 42,8 KUVA 2. VIENTITULOJEN JAKAUTUMINEN LÄHTEITTÄIN (MILJ. EUROA) 13

14 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut -ryhmää koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä toimijoilta. Viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (13,9) (14,1) +1 % ,2 +15 % ,4 +1 % TAULUKKO 7. MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut koostuvat myös useista hyvin erilaisista tulonlähteistä, joilla kullakin on omat trendinsä. Sen lisäksi esimerkiksi musiikkiin liittyvien startup-yritysten vientituloista ei ole saatavana tarkkaa tietoa, vaan ne on huomioitu luvuissa arviona. Yksittäisistä alueista taloudellisesti merkittävin on suomalaisen äänentoistoteknologian ja -laitteiden vienti Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 10 Äänentoistoteknologian ja laitteiden vienti on tässä esitettyä laajempaa liiketoimintaa, mutta tutkimuksessa se on rajattu musiikin kannalta keskeisiin osa alueisiin. 14

15 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Johtopäätökset Suomalainen musiikkivienti on jatkanut kasvuaan alan rakennemuutosten aiheuttamista haasteista huolimatta. Erityisesti elävän musiikin alue on kasvanut ilahduttavasti, kun sen viennin arvo on kaksinkertaistunut 2010-luvun aikana. Äänite- ja tekijänoikeustuloissa on heijastunut digitalisaation vaikutukset eli ennen kaikkea fyysisten äänitteiden myynnin pudotus. Siitä huolimatta tulot on onnistuttu pitämään useamman vuoden ajan jotakuinkin samalla tasolla. Tätä voidaan olosuhteisiin nähden pitää positiivisena ilmiönä. Jatkossa äänitetuottojen kasvua odotetaan erityisesti suoratoisto- eli streaming-palveluista. Tekijänoikeustulot ovat pysyneet jokseenkin samalla tasalla, kun elävän musiikin vienti on kasvanut ja fyysisten äänitteiden kauppa pudonnut. Musiikkiteknologian ja soitinten vienti ovat myös pysyneet vakaalla tasolla. Musiikkiviennin kannalta uusia ja samalla suurimpia potentiaalisen kasvun lähteitä ovat musiikkiin liittyvät erilaiset internet- ja sovelluspohjaiset palvelut. Niiden liikevaihdon ennustetaan kymmenkertaistuvan jo vuoden 2015 aikana. Jos ennusteet toteutuvat, palvelut voivat tuoda merkittävää kasvua musiikin vientituloihin. 15

16 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Jälkisanat Miten suomalainen musiikki näkyi maailmalla ? Markkina-arvon lisäksi suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä kertoo sen saama huomio kansainvälisellä musiikkikentällä. Vuosina menestystarinoita oli monia. Levyt saavuttivat kansainvälisiä listasijoja, kiertueet olivat aktiivisia ja keräsivät paljon yleisöä, ja kansainväliset verkostot avasivat uusia ovia maailmalla. Pitkän aikavälin menestyksestä kertovat myös erilaiset palkinnot, joita on saatu eri genreissä. Yksi näiden vuosien suomalainen menestystarina oli SUNRISE AVENUE. Yhtyeen albumi Unholy Ground (2013) nousi jo ensimmäisellä julkaisuviikollaan albumimyyntilistan kolmanneksi Saksassa ja saavutti siellä kultalevyrajan. Merkittäviä kansainvälisiä listasijoituksia saavuttivat myös esimerkiksi HIMIN Tears on Tape (15. sija Billboard Top 200 -listalla) ja AMORPHISIN Circle (13. Saksassa, 14. Ison-Britannian rock-listalla, toinen Japanin kansainvälisellä listalla). Klassisen musiikin levytysten arvostus näkyi monina kansainvälisinä palkintoina: levy-yhtiö ONDINE esimerkiksi sai vuonna 2014 Grammy-palkinnon Hindemith-levystään. Muusikoista ja säveltäjistä palkintoja keräsivät muiden muassa HELSINGIN BAROKKIORKESTERI (ECHO 2013), kapellimestarisäveltäjä ESA-PEKKA SALONEN (ECHO 2013), säveltäjä KAIJA SAARIAHO (BBC Music Magazine Jury Award 2013) sekä kapellimestari OSMO VÄNSKÄ (Grammy 2014). Indie-kentällä suurin arvostelumenestys oli MIREL WAGNERIN levy When the Cellar Children See the Light of Day, jonka julkaisi amerikkalainen Sub Pop ja joka voitti vuoden parhaalle pohjoismaiselle levylle annettavan Phonophile Nordic Music Prizen. Muista indie-artisteista kansainvälistä huomiota herättivät esimerkiksi JAAKKO EINO KALEVI (levytyssopimus Domino Recordsin kanssa), SHINE 2009 (levytyssopimus Modular Recordingsin kanssa) ja LENNO (levytyssopimus Casablanca Recordsin kanssa). 16

17 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Ylipäätään suomalaiset musiikkialan yritykset kasvattivat kansainvälisiä kumppaniverkostojaan, ja saivat siten entistä parempaa jalansijaa kohdemarkkinalla. Hyvät kumppanit antavat entistä paremmat avaimet menestykseen. Metallimusiikki on vahva osa-alue suomalaisessa musiikkiviennissä. Vuosina 2013 ja 2014 suomalaiset bändit olivat toistuvia vieraita eurooppalaisilla festivaaleilla, ja monien kiertueet ulottuivat myös Euroopan ulkopuolelle. Isoihin tapahtumiin kuului esimerkiksi NIGHTWISHIN esiintyminen elokuussa 2013 saksalaisella Wacken-festivaalilla yli hengen yleisölle. Elävän musiikin vienti ei ollut kuitenkaan yksin metallin varassa, vaan keskeisiä nimiä kiertueilla olivat esimerkiksi rockyhtyeet POETS OF THE FALL, DISCO ENSEMBLE ja SATELLITE STORIES. Klassisen musiikin orkestereista ulkomailla esiintyi ahkerimmin HELSINGIN BAROKKIORKESTERI, jolla oli kahden vuoden aikana yhteensä 19 konserttia Suomen ulkopuolella; kaikilla suomalaisorkestereilla yhteensä ulkomaan konsertteja oli 104. Erityisen paljon yleisöä keräsi vuonna 2014 AVANTI-kamariorkesterin ja metallibändi APOCALYPTICAN yhteiskiertue. Jazzmuusikoista näkyvää kansainvälistä uraa tekivät monet, ja esimerkiksi IIRO RANTALA levytti saksalaiselle ACT-yhtiölle ja esiintyi aktiivisesti etenkin Keski-Euroopassa. Kansainvälistä huomiota saivat myös ODDARRANG, ALE XI TUOMARILA TRIO ja VERNERI POHJOLA QUARTET (levytyssopimukset Edition Recordsin kanssa) sekä AKI RISSANEN (levytyssopimus Ozella Musicin kanssa). 30-vuotista uraansa juhliva kansanmusiikkiyhtye VÄRTTINÄ palkittiin suomalaisten levy-yhtiöiden Export-Emma-palkinnolla vuonna Isossa- Britanniassa keikoillaan huomiota herättivät esimerkiksi PEKKO KÄPPI, FRIGG ja TSUUMI SOUND SYSTEM, ja saksankielisessä Euroopassa suosikkina pysyi SVÄNG. USA:n kiertueita oli esimerkiksi viulisti ARTO JÄRVELÄLLÄ sekä kanteleyhtye KARDEMIMMEILLÄ. Womexin showcasessa vuonna 2014 esiintyi ILKKA HEINONEN TRIO. Viulisti PEKKA KUUSISTO palkittiin vuonna 2013 Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla. Muista klassisen musiikin esiintyvistä taiteilijoista menestyneimpiä olivat kapellimestarit, joista huomattavan moni oli tärkeässä asemassa merkittävässä ulkomaisessa orkesterissa esimerkkeinä E SA- PE KK A SALONEN (Philharmonia Orchestra), SAKARI ORAMO (BBC Symphony Orchestra), JOHN STORGÅRDS (BBC Philharmonic), JUKKA-PEKKA SARASTE (WDR Sinfonieorchester Köln), OSMO VÄNSKÄ (Minnesota Orchestra), LE I F SEGERSTAM (Malmö Opera), PIETARI INKINEN (New Zealand Symphony Orchestra & Japan Philharmonic Orchestra) sekä SUSANNA MÄLKKI (Gulbenkian Orchestra). 17

18 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Suomalaiset säveltäjät saivat arvostettuja kansainvälisiä palkintoja: merkittävimpiä näistä olivat KAIJA SAARIAHON Polar Music Prize 2013, E SA- PE KK A SALOSEN Michael Ludwig Nemmers -palkinto 2014 ja TUOMAS KANTELISEN Pohjoismaisen elokuvasävellyspalkinto Suomessa Musiikkikustantajat ry palkitsi paljon ulkomaillakin esitetyn KALEVI AHON Vuoden säveltäjänä Palkintojen lisäksi arvostuksesta kertoivat myös lukuisat suomalaisten säveltäjien teoksille omistetut teemafestivaalit sekä säveltäjäresidenssit merkittävissä orkestereissa. Myös esityksiä ylipäätään oli paljon, ja muun muassa amerikkalaisten orkesterien ohjelmistossa Esa-Pekka Salonen listattiin viidenneksi suosituimmaksi nykysäveltäjäksi. Suomalaiset laulunkirjoittajat tekivät monia yhteistyöprojekteja kansainvälisesti menestyvien artistien kanssa. PESSI LEVANTO sai Musiikkikustantajien Vuoden Vientiteko -palkinnon vuonna 2014: Levannon kirjoittama single oli myynyt Koreassa yli kappaletta. TEEMU BRUNILA oli mukana tekemässä kappaleita David Guettan menestysalbumille Listen. Muita kansainvälisesti menestyneitä lauluntekijöitä olivat esimerkiksi THOMAS KIRJONEN, JOONAS ANGERIA, JORI HULKKONEN ja SANSA. Music Finland tuki musiikkivientiä erilaisin tapahtumin ja tuin. Tuet olivat merkityksellisiä etenkin niille toimijoille, jotka investoivat voimakkaasti uusiin markkina-alueisiin. Tapahtumista suurimmat olivat Suomi-fokukset Eurosonicissa Alankomaissa tammikuussa 2013 sekä The Great Escapessa Isossa- Britanniassa toukokuussa

19 Music Finland T +358 (0) Urho Kekkosen katu 2 C, 6. kerros FI Helsinki

20 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

Suomalaisen. Suomalaisen. musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku. Elokuu Music Finland

Suomalaisen. Suomalaisen. musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku. Elokuu Music Finland Tunnuslukuja ja tutkimuksia 813 Suomalaisen Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2015 2013-2014 Jari Muikku Tuomas Digital Media Ilmavirta Finland Elokuu 2015 Music Finland ISSN 2243-0210

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012 Janne Silvonen Media Clever Lokakuu 2013 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 Tutkimusraportti ja tiedotteet: TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010 Media Clever / Music Finland 2012 Tutkimuksen tausta Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2004

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2004 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2004 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry

Faktoja Teostosta. säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry Faktoja Teostosta säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto ry 2013 Tekijänoikeus lyhyesti Tekijä päättää teostensa käytöstä Teosto - yhdysside musiikin tekijöiden ja musiikin käyttäjien välillä. lakiin

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo 2016

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo 2016 Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo 2016 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) 2017 Tilaaja: FILI Kirjallisuuden vientikeskus 1 Selvityksen tausta Vuonna 2016 julkaistiin loppuraportti vuonna

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

1 2009 Musex File. www.musex.fi

1 2009 Musex File. www.musex.fi 1 2009 Musex File Music Export Finland - Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2008 - Music Export Finland Goodwill 2008 Tutkimusraportti ja tiedotteet: MARKKINA-ARVON TUTKIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12. Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.2016 Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen Lainsäädännön lähtötilanne

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BANDILLE SUOMEN BAND -YHDISTYS RY A A SUOMEN BAND -YHDISTYS RY Big Bang Markus Ketola (s. 1968) Suomen big band -yhdistyksen projekti big

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2012

Musiikkialan talous Suomessa 2012 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 4 Musiikkialan talous Suomessa 2012 Eero Tolppanen Elements Music Oy Lokakuu 2013 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Kirjoittaja

Lisätiedot

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007 Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Sisältö Tunnuslukuja Liiketoiminta Premedia Tv-sisällöntuotanto Suoramarkkinointi Kustannustoiminta Missio, visio, strategiset

Lisätiedot

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2014 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Syyskuu 2015

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2014 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Syyskuu 2015 Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2014 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Syyskuu 2015 Tilaaja: FILI ja Suomen Kustannusyhdistys ry Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

Äänitteen tuottajan opas

Äänitteen tuottajan opas J J Äänitteen tuottajan opas Sisällysluettelo Johdanto 3 1. Tuotannon yhteistyötahot 5 2. Tallennettavat teokset 9 3. Äänitteen julkaiseminen ja jakelu 13 4. Gramex-ilmoitus 17 5. Äänitteen muu käyttö

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu 14.6.2012 kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Lottaliina Lehtinen lakiasiainpäällikkö Suomen Muusikkojen Liitto ry Tekijäfoorumin työvaliokunnan jäsen Tekijäfoorumi Animaatioklinikka

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Sähköposti: Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Sähköposti: SiV@eduskunta.fi HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TEKIJÄNOIKEUDEN YHTEISHALLINNOINNISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 119/2016 VP) Suomen

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys /

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Luovien sisältöjen käyttö verkossa

Luovien sisältöjen käyttö verkossa Luovien sisältöjen käyttö verkossa Arvonsiirrosta oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön Mikä on muuttunut Mitä muutos tarkoittaa Ongelma Ratkaisu Alustapalvelut hallitsevat luovien sisältöjen verkkomarkkinoita

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

SOPIMUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVYN VAROJEN OHJAAMISESTA YKSINÄISILLE ROMANIVANHUKSILLE IMATRALLA

SOPIMUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVYN VAROJEN OHJAAMISESTA YKSINÄISILLE ROMANIVANHUKSILLE IMATRALLA IMATRAN KRISTILLINEN ROMANIYHDISTYS (IKRY) SAA VÄHINTÄÄN 5 000 EURON LAHJOITUKSEN LEVY-YHTIÖ / OHJELMATOIMISTO KING & ROSE PRODUCTION OY:ltä VANHUSTYÖHÖN Sopimuksen allekirjoitus 23.05.2008 (vas. Imatran

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/2 25.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 36 Kansainväliset matka-avustukset, 3. jako HEL 2014-003735 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää kansainvälisiä matkaavustuksia seuraavasti: Hakija Kohdemaa Avustus

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Teosto: Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman

Teosto: Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman Teosto: Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman Kulttuuri ja luovat alat = kasvua, hyvinvointia ja uusia työpaikkoja Tulevissa europarlamenttivaaleissa määritellään Euroopan suuntaa. Vaaleissa

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU BUDJETOINTITEHTÄVÄ Taloushallinto Budjetointitehtävä: Ohjelmatoimisto X Minttu Kukkonen & Julia Palmu Kulttuurituotanto/ Kauniainen Essi Aittamaa 15.10.2013 www.humak.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS B (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Teoston jakosääntö määrittelee teoksen oikeudenhaltijoiden väliset osuudet teokselle tilitettävistä korvauksista.

Teoston jakosääntö määrittelee teoksen oikeudenhaltijoiden väliset osuudet teokselle tilitettävistä korvauksista. TEOSTON JAKOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2008 JAKOSÄÄNTÖ Teoston jakosääntö määrittelee teoksen oikeudenhaltijoiden väliset osuudet teokselle tilitettävistä korvauksista. ESITYSKORVAUSTEN

Lisätiedot

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2013 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Marraskuu 2014

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2013 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Marraskuu 2014 Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2013 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Marraskuu 2014 Tilaaja: FILI ja Suomen Kustannusyhdistys ry Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo

Lisätiedot

Musiikinkustantamisen hyvä käytäntö

Musiikinkustantamisen hyvä käytäntö Musiikinkustantamisen hyvä käytäntö Tämän Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n sekä Suomen Säveltäjät ry:n yhteisesti hyväksymän näkemyksen tarkoituksena on osaltaan turvata

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Musiikin streaming-palvelut. Elvis-aamukahvitilaisuus 13.10.2015 Lumi Vesala /Teosto

Musiikin streaming-palvelut. Elvis-aamukahvitilaisuus 13.10.2015 Lumi Vesala /Teosto Musiikin streaming-palvelut Elvis-aamukahvitilaisuus 13.10.2015 Lumi Vesala /Teosto 2 3 Digitaalinen vallankumous: median kulutustottumukset muuttuvat, bisnesmallit seuraavat perässä Nousussa 1. Av-streaming-palvelut:

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A

MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A MUSIIKINKUSTANNUSSOPIMUS A (sopimus nro ) (säveltäjä), (sanoittaja), (sovittaja), (kääntäjä), jota/joita jäljempänä kutsutaan Tekijäksi tai tekstiyhteyden niin vaatiessa Säveltäjäksi, Sanoittajaksi, Sovittajaksi

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Luova talous kasvava talouden sektori Kulutustutkimusten mukaan kulttuurin talous ollut 1980-luvulta lähtien Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

welc me to X Cultural Kitchen X

welc me to X Cultural Kitchen X KULTTUURIKEITTIÖ HELSINKI PIETARI FRANKFURT Kulttuurikeittiö / Cultural Kitchen on kulttuurikarnevaali, jossa yhdistyvät ruoka, matkailu, design, taide ja musiikki. Joka ilta kolmen ruokalajin kattauksesta

Lisätiedot

Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa. Toukokuu 2017

Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa. Toukokuu 2017 Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa Toukokuu 2017 Kulutus tekstiiliin ja muotiin eri Euroopan maissa / sisällysluettelo Keskeiset huomiot 1. Kulutus vaatteisiin ja jalkineisiin yhteensä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot