Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2013-2014"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 8 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne Jari Muikku Digital Media Finland Elokuu 2015

2 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Kirjoittaja FT Jari Muikku on luovien alojen asiantuntija, joka toimii konsulttina Digital Media Finlandissa. Hänellä on yli 20 vuoden mittainen kokemus kansainvälisestä musiikkiteollisuudesta, ja hänen toimialaosaamisensa kattaa musiikin lisäksi myös esimerkiksi radion, television sekä internet- ja mobiilipalvelut. Jälkisanat: Music Finland ISSN Graafinen suunnittelu: L E R O Y Taitto: Music Finland Paino: WhyPrint

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Tausta... 6 Käsitteet... 6 Tutkimusmenetelmä... 7 Musiikkiviennin markkina-arvo... 9 Elävä musiikki...10 Äänitteet...11 Tekijänoikeudet...11 Muut vientitulot...12 Muut tavarat ja palvelut...14 Johtopäätökset...15 Jälkisanat: Miten suomalainen musiikki näkyi maailmalla ?

4 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tiivistelmä Suomalaisen musiikkiviennin arvo vuonna 2014 oli 42,8 miljoonaa euroa. Edeltävänä vuonna musiikkivienti toi Suomeen 40,4 miljoonaa euroa. Vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvua oli 13 prosenttia ja vuosien 2013 ja 2014 välillä kuusi prosenttia. Tutkimuksessa selvitettiin musiikkivienti viidessä eri kategoriassa: elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet, muut vientitulot sekä muut tavarat ja palvelut. Kaikki tutkitut kategoriat ovat kasvaneet vuosien 2013 ja 2014 välillä. Kasvua on tullut erityisen paljon elävän musiikin kentältä, jonka arvo on kaksinkertaistunut kuluvan vuosikymmenen aikana. Elävän musiikin arvo kasvoi viime vuonna 10 prosenttia. Tutkimusta koskevat tiedot keräsi Music Finland ja raportin kirjoitti Digital Media Finland. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Johdanto Tutkimuksessa on selvitetty suomalaisen musiikkiviennin arvo vuosina Vuonna 2013 musiikkivienti toi Suomeen 40,4 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuosien 2012 ja 2013 välillä kasvua oli 13 % ja vuosien 2013 ja 2014 välillä 6 %. Musiikkivientiä on tarkasteltu tutkimuksessa viiden eri osa-alueen kautta: elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet, muut vientitulot sekä muut tavarat ja palvelut. Tutkimuksen lähtökohta on tällä kertaa ollut erilainen edellisvuosiin verrattuna. Aiem pien vuosien tutkimukset oli jaettu kansantalouden tilinpidon mukaisesti kolmeen osa-alueeseen: tavaroiden myynti, palvelut ja tekijänoikeudet. Alan toimijoiden ja tiedon käyttäjien kannalta uusi jako on helpompi hahmottaa, sillä se perustuu selkeämmin musiikkiliiketoiminnan käytäntöihin. Samalla tutkimus on haluttu saattaa vertailukelpoisemmaksi Musiikkialan talous Suomessa - tutkimuksen ja muissa Pohjoismaissa tehtävien vastaavien tutkimusten kanssa. Tulonlähteiden osuudet kokonaisuudesta olivat vuosina seuraavat: TULOT 2013 MILJ. M U UTOS TU LOT 2014 % 1 MILJ. MUUTOS % ELÄVÄ MUSIIKKI 12,1 (+33 %) 13,3 +10 % ÄÄNITTEET 4,9 ( 24 %) 5,2 +6 % TEKIJÄNOIKEUDET 4,6 ( 8 %) 4,9 +6 % MUUT VIENTITULOT 2,6 (+288 %) 3,0 +15 % MUUT TAVARAT JA PALVELUT 16,2 (+15 %) 16,4 +1 % YHTEENSÄ 40,4 +13 % 42,8 +6 % TAULUKKO 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO TULONLÄHTEITTÄIN Koska edellisvuosien tutkimuksessa jaottelu on ollut erilainen, muutosprosentti perustuu arvioon. 5

6 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tausta Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvoa koskeva ensimmäinen kattava tutkimus julkaistiin vuonna Tämän jälkeen tutkimuksia tehtiin vuosittain vuoteen 2010 saakka. Vuosia ja koskevat tutkimukset on julkaistu kahden vuoden erissä. Vuosina tutkimustyön teki Media Clever Oy. Vuodesta 2014 alkaen työstä on vastannut Music Finland. Vuosia koskevat tiedot keräsi Music Finland ja raportin laati Digital Media Finland Oy. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää musiikkiviennistä ulkomailta Suomeen tulevat tulot, jotka ovat saaneet aikaan musiikkiteollisuuden parissa toimivat tahot. Käsitteet MUSIIKKIVIENNILLÄ tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittamaa musiikkiteollisuuden ydinalueisiin liittyvää toimintaa. MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVOLLA tarkoitetaan edellä mainitusta toiminnasta Suomeen palautuvan rahavirran määrää. Tarkasteltavat musiikkiviennin osa-alueet ovat seuraavat: 1. ELÄVÄ MUSIIKKI Elävän musiikin alueen tulot koostuvat pääasiassa lipputuloista ja ulkomailla tapahtuneista esiintymisistä maksetuista palkkioista. Tähän alueeseen lukeutuvat lisäksi muun muassa ohjelmatoimistojen ja agenttien palkkiot, erilaiset kiertuetuet sekä kotimaisten festivaalien lipunmyynti ulkomaille. 2. ÄÄNITTEET Äänitetulot koostuvat sekä fyysisten että digitaalisten äänitteiden vähittäismyynnistä ja mainostuotoista. Lisäksi tähän ryhmään on laskettu mukaan äänitteiden lisensointi ulkomaisille levy-yhtiöille sekä äänitteiden lisensointi ja synkronointi ulkomaille tv-ohjelmiin, elokuviin, mainoksiin ja peleihin. 3. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Tekijänoikeuskorvaukset koostuvat pääasiassa tekijänoikeusjärjestöjen ulkomailla tapahtuneesta teosten ja äänitteiden käytöstä keräämistä ja tilittämistä esitys- ja tallennusoikeuskorvauksista. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat musiikkikustantajien lisensoimat graafiset, synkronointi- ja ns. suuret oikeudet sekä yksittäisten oikeudenomistajien suoraan lisensoimat oikeudet. 4. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot ovat tuloja, jotka liittyvät erottamattomasti muihin edellä esitettyihin musiikkiteollisuuden ydinalueisiin, mutta joita ei voida jakaa perus- 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 tellusti näiden kesken. Tällaisia ovat muun muassa kansainväliset apurahat ja tuet, koulutusviennistä saatavat tulot, nuottimyynti ja -vuokraus, oheistuotteet eli merchandise, pelimusiikki, studiovuokrat (kun tilaajana ulkomainen taho), tilaussävellyspalkkiot ja tuottajien palkkiot. 5. MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut ovat tuloja, jotka liittyvät musiikkiin, mutta eivät ole riippuvaisia muiden osa-alueiden aktiivisuudesta ja liiketoiminnasta. Näitä ovat muun muassa musiikkilaitteet, musiikkiohjelmistot ja -sovellukset (applikaatiot), soittimet, startup- ja muiden yritysten tuottamat musiikkiin liittyvät sekalaiset palvelut 2 ja teknologia. KESKEISIÄ MUSIIKKIALAN KAUPALLISIA TOIMIJOITA ovat muun muassa ohjelmatoimistot, agentit, esiintyvät taiteilijat ja heidän yhtiönsä, promoottorit, levy-yhtiöt, tuotantoyhtiöt, musiikkikustantajat, säveltäjät, sanoittajat, sovittajat, tuottajat, studiot sekä laite- ja instrumenttivalmistajat. Musiikkiviennin tilastoinnin kannalta KESKEISIÄ ALAN JÄRJESTÖJÄ ovat Musiikkituottajat IFPI Finland ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ja Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry. Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena toukokesäkuussa Music Finlandin asiakasrekisteriin perustuvalle 160 yrityksen otokselle 3 toimitettiin kysymyslomake, jossa pyydettiin erittelemään ulkomailta Suomeen tuloutuneet rahavirrat edellä esitettyjen osa-alueiden mukaisesti. Lisäksi haastateltiin yksittäisiä eri osa-alueiden edustajia. Tietoja saatiin myös kootusti edellä mainituilta alan keskeisiltä järjestöiltä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin vastauksia 60 yritykseltä. Näistä yli 80 % ilmoitti saaneensa vientituloja. Vastausprosentti vaihteli osa-alueittain. Tämän vuoksi suoritettiin osa-alueittain täydentäviä arvioita, jotka perustuivat toisaalta vastaamattomien yritysten määrään ja toisaalta niiden suhteelliseen merkitykseen tutkittavien osa-alueiden vientitulojen kannalta. Tiedonkeruussa varmistettiin myös, ettei samoja tuottoja laskettu kahteen kertaan. Vientilukujen selvittäminen on tutkimustoiminnan vakiintuneisuudesta huolimatta edelleen haasteellista. Yksi syy tähän on se, että lukujen selvittäminen on yritykselle työlästä ja kynnys vastata on siksi korkea. Toinen syy on haluttomuus luovuttaa ulkopuoliselle taholle liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa 2 Musiikkialan startupit Suomessa 2014, 3 Otoksessa otettiin huomioon sekä yritysten toimialat edellä kuvattujen osa-alueiden perusteella että liikevaihtoon perustuvat yritysten erilaiset koot. Näiden ryhmien sisällä otos oli satunnainen eli kyseessä oli ns. ositettu satunnaisotanta. 7

8 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO tietoa. Kolmas syy on tulkintavaikeudet tutkimukseen kuuluvien tulovirtojen osalta. Yksittäisten yritysten antamien lukujen oikeellisuutta ei ole tutkimuksen puitteissa mahdollista tarkistaa ellei kyseessä ole helposti havaittavissa oleva mittasuhdevirhe. Lisäksi kaikilla musiikkiliiketoiminnan osa-alueilla ei ole kattojärjestöjä, jotka keräisivät oman osa-alueensa tietoja säännöllisesti ja kattavasti. Näiden haasteiden vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen on kompensoitu hyödyntämällä eri otoksista saatavaa tietoa. Edellä esitetyistä varaumista huolimatta katsomme, että tutkimusta varten kerätyt tiedot sisältävät kattavan osan tärkeimmistä vientiä harjoittavista tahoista osa-alueittain. Musiikkiin liittyvän liiketoiminnan tilastointia on pyritty yhdenmukaistamaan pohjoismaisella tasolla. Kaikissa maissa lähtökohtana on edellä esitetyn kaltainen jako liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Laskennan perusteissa ja menetelmissä sekä eri osa-alueiden rajauksissa on kuitenkin joissain määrin vaihtelua, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tarkempaa tietoa näistä seikoista on saatavana kyseisten maiden vastaavista tutkimuksista 4. 4 Raporttia kirjoitettaessa viimeisimmät pohjoismaiset tutkimukset ovat seuraavat: Norja: Musikk i tall 2013 (Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen, Jon Martin Sjøvold; Kulturrådet 2015), Ruotsi: Musikbranschen i siffror. Statistik för 2013 (Musiksverige), Tanska: Dansk Musikstatistik 2013 (Rambøll), 9100CF43908FE2B8B2F3C883E1.ashx 8

9 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Musiikkiviennin markkina-arvo Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo vuonna 2013 oli 40,4 miljoonaa euroa ja vuonna ,8 miljoonaa euroa. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 viennin arvo kasvoi 13 % ja vuodesta 2013 vuoteen %. Musiikkiviennin arvo on kehittynyt 2000-luvulla seuraavasti: ARVO, MILJ. M U UTOS EDELLISEEN VUOTEEN, % , , % ,4 +64 % ,9 +16 % ,0 +12 % ,7 +8 % ,9 +33 % ,2 9 % ,8 24 % ,3 +18 % ,1 +38 % ,5 +7 % ,1 4% ,8 +8 % ,4 +13 % ,8 +6 % TAULUKKO 2. SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN ARVO

10 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO KUVA 1. MUSIIKKIVIENNIN ARVO (MILJ. EUROA) ELÄVÄ MUSIIKKI Elävää musiikkia koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä artisteilta. Elävän musiikin viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (6,8) (9,1) +33 % ,1 +33 % ,3 +10 % TAULUKKO 3. ELÄVÄN MUSIIKIN VIENNIN ARVO Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 10

11 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Elävän musiikin piirissä syntyneiden tulojen kasvu heijastaa ensinnäkin sitä, että elävän musiikin suhteellinen merkitys musiikkialan vientitulojen kannalta on ollut viime vuosina kasvussa äänitetulojen pitkäaikaisen laskun vuoksi. Toiseksi se kertoo siitä, että suomalaista musiikkia esitetään ja suomalaiset taiteilijat esiintyvät entistä enemmän ulkomailla. Vientitoimintamme on laajentunut myös siten, että musiikin kaikkien tyylilajien piirissä toimii säännöllisesti lukuisia ulkomailla esiintyviä yksittäisiä taiteilijoita ja erilaisia taiteilijaryhmiä. ÄÄNITTEET Äänitteitä koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä, Musiikkituottajat IFPI ry:ltä sekä yksittäisiltä artisteilta. Äänitteiden viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (4,9) (6,4) +30 % ,9 24 % ,2 +6 % TAULUKKO 4. ÄÄNITTEIDEN VIENNIN ARVO Äänitemarkkinoiden arvon kehityksessä näkyy alan rakennemuutos. Fyysisten tallenteiden markkinat ovat olleet viime vuosina selvässä laskussa ja digitaaliset merkittävässä kasvussa, mutta digikasvu ei ole toistaiseksi pystynyt täyttämään fyysisten tallenteiden myynnin arvon pudotuksen jättämää aukkoa. Tämän lisäksi digitaalisilla markkinoilla on parhaillaan menossa painopisteen siirtyminen yksittäisten teosten ja albumien lataamisesta tilauspohjaisiin suoratoisto- eli streaming-palveluihin. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeuksia koskevat tiedot koostettiin pääosin Nordic Copyright Bureaun (NCB), Suomen musiikkikustantajat ry:n, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n toimittamista luvuista. Mukana on myös kustantajien suoralisensointeja. 6 Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 11

12 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Tekijänoikeuksien arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti 7 : ARVO, MILJ. MUUTOS, % , ,0 6 % ,6 8 % ,9 +6 % TAULUKKO 5. TEKIJÄNOIKEUSTULOT ULKOMAILTA Tekijänoikeustulojen kehitys heijastaa edellä kuvattuja elävän musiikin ja äänitemarkkinoiden tilanteita. Yhtäältä fyysisten äänitteiden markkinoiden lasku on vähentänyt mekanisointikorvausten määrää ja toisaalta digitaalisen äänitebisneksen ja elävän musiikin kasvu ovat kasvattaneet tuloja. Lisäksi musiikin käytön kasvu kaikenlaisessa sähköisessä viestinnässä on tasoittanut muutoksia. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot -ryhmää koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä toimijoilta. Viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (1,1) (0,9) 18 % , % ,0 +15 % TAULUKKO 6. MUUT VIENTITULOT Muut vientitulot koostuvat useista hyvin erilaisista tulonlähteistä, joilla kullakin on omat trendinsä. Taloudellisesti merkittävimpiä alueita ovat muun muassa oheistuotteiden myynti, studiopalvelut sekä nuottien myynti ja vuokraus. 7 Tekijänoikeustulojen osalta on syytä huomioida, että ulkomailta Suomeen tilitettävissä tuloissa voi olla huomattavaakin ajallista viivettä käyttötapahtuman ja Suomeen tuloutumisen välillä eikä niitä voida aina jakaa täsmällisesti yksittäisiin vuosiin. Lisäksi joinain vuosina saatetaan tilittää jonkin osa alueen useamman vuoden korvaukset kerralla, jos viennin kohdemaassa on esimerkiksi ollut menossa pitkäaikainen hinnoittelua koskeva oikeusprosessi. 8 Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 12

13 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 ELÄVÄ MUSIIKKI (6,8) (9,1) 12,1 13,3 ÄÄNITTEET (4,9) (6,4) 4,9 5,2 TEKIJÄNOIKEUDET 5,3 5,0 4,6 4,9 MUUT VIENTITULOT (1,1) (0,9) MILJOONA EUROA 2,6 3,0 MUUT TAVARAT JA PALVELUT (13,9) (14,1) 16,2 16,4 YHTEENSÄ 33,1 35,8 40,4 42,8 KUVA 2. VIENTITULOJEN JAKAUTUMINEN LÄHTEITTÄIN (MILJ. EUROA) 13

14 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut -ryhmää koskevat tiedot kerättiin osa-alueen eri yrityksiltä sekä yksittäisiltä toimijoilta. Viennin arvo on kehittynyt vuosina seuraavasti: ARVO, MILJ. MUUTOS, % 2011 (13,9) (14,1) +1 % ,2 +15 % ,4 +1 % TAULUKKO 7. MUUT TAVARAT JA PALVELUT Muut tavarat ja palvelut koostuvat myös useista hyvin erilaisista tulonlähteistä, joilla kullakin on omat trendinsä. Sen lisäksi esimerkiksi musiikkiin liittyvien startup-yritysten vientituloista ei ole saatavana tarkkaa tietoa, vaan ne on huomioitu luvuissa arviona. Yksittäisistä alueista taloudellisesti merkittävin on suomalaisen äänentoistoteknologian ja -laitteiden vienti Vuosia 2011 ja 2012 koskevat luvut ovat arvioita, jotka on koottu edellisen tutkimuksen datan perusteella jälkikäteen. 10 Äänentoistoteknologian ja laitteiden vienti on tässä esitettyä laajempaa liiketoimintaa, mutta tutkimuksessa se on rajattu musiikin kannalta keskeisiin osa alueisiin. 14

15 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Johtopäätökset Suomalainen musiikkivienti on jatkanut kasvuaan alan rakennemuutosten aiheuttamista haasteista huolimatta. Erityisesti elävän musiikin alue on kasvanut ilahduttavasti, kun sen viennin arvo on kaksinkertaistunut 2010-luvun aikana. Äänite- ja tekijänoikeustuloissa on heijastunut digitalisaation vaikutukset eli ennen kaikkea fyysisten äänitteiden myynnin pudotus. Siitä huolimatta tulot on onnistuttu pitämään useamman vuoden ajan jotakuinkin samalla tasolla. Tätä voidaan olosuhteisiin nähden pitää positiivisena ilmiönä. Jatkossa äänitetuottojen kasvua odotetaan erityisesti suoratoisto- eli streaming-palveluista. Tekijänoikeustulot ovat pysyneet jokseenkin samalla tasalla, kun elävän musiikin vienti on kasvanut ja fyysisten äänitteiden kauppa pudonnut. Musiikkiteknologian ja soitinten vienti ovat myös pysyneet vakaalla tasolla. Musiikkiviennin kannalta uusia ja samalla suurimpia potentiaalisen kasvun lähteitä ovat musiikkiin liittyvät erilaiset internet- ja sovelluspohjaiset palvelut. Niiden liikevaihdon ennustetaan kymmenkertaistuvan jo vuoden 2015 aikana. Jos ennusteet toteutuvat, palvelut voivat tuoda merkittävää kasvua musiikin vientituloihin. 15

16 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Jälkisanat Miten suomalainen musiikki näkyi maailmalla ? Markkina-arvon lisäksi suomalaisen musiikin kansainvälisestä menestyksestä kertoo sen saama huomio kansainvälisellä musiikkikentällä. Vuosina menestystarinoita oli monia. Levyt saavuttivat kansainvälisiä listasijoja, kiertueet olivat aktiivisia ja keräsivät paljon yleisöä, ja kansainväliset verkostot avasivat uusia ovia maailmalla. Pitkän aikavälin menestyksestä kertovat myös erilaiset palkinnot, joita on saatu eri genreissä. Yksi näiden vuosien suomalainen menestystarina oli SUNRISE AVENUE. Yhtyeen albumi Unholy Ground (2013) nousi jo ensimmäisellä julkaisuviikollaan albumimyyntilistan kolmanneksi Saksassa ja saavutti siellä kultalevyrajan. Merkittäviä kansainvälisiä listasijoituksia saavuttivat myös esimerkiksi HIMIN Tears on Tape (15. sija Billboard Top 200 -listalla) ja AMORPHISIN Circle (13. Saksassa, 14. Ison-Britannian rock-listalla, toinen Japanin kansainvälisellä listalla). Klassisen musiikin levytysten arvostus näkyi monina kansainvälisinä palkintoina: levy-yhtiö ONDINE esimerkiksi sai vuonna 2014 Grammy-palkinnon Hindemith-levystään. Muusikoista ja säveltäjistä palkintoja keräsivät muiden muassa HELSINGIN BAROKKIORKESTERI (ECHO 2013), kapellimestarisäveltäjä ESA-PEKKA SALONEN (ECHO 2013), säveltäjä KAIJA SAARIAHO (BBC Music Magazine Jury Award 2013) sekä kapellimestari OSMO VÄNSKÄ (Grammy 2014). Indie-kentällä suurin arvostelumenestys oli MIREL WAGNERIN levy When the Cellar Children See the Light of Day, jonka julkaisi amerikkalainen Sub Pop ja joka voitti vuoden parhaalle pohjoismaiselle levylle annettavan Phonophile Nordic Music Prizen. Muista indie-artisteista kansainvälistä huomiota herättivät esimerkiksi JAAKKO EINO KALEVI (levytyssopimus Domino Recordsin kanssa), SHINE 2009 (levytyssopimus Modular Recordingsin kanssa) ja LENNO (levytyssopimus Casablanca Recordsin kanssa). 16

17 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 8 Ylipäätään suomalaiset musiikkialan yritykset kasvattivat kansainvälisiä kumppaniverkostojaan, ja saivat siten entistä parempaa jalansijaa kohdemarkkinalla. Hyvät kumppanit antavat entistä paremmat avaimet menestykseen. Metallimusiikki on vahva osa-alue suomalaisessa musiikkiviennissä. Vuosina 2013 ja 2014 suomalaiset bändit olivat toistuvia vieraita eurooppalaisilla festivaaleilla, ja monien kiertueet ulottuivat myös Euroopan ulkopuolelle. Isoihin tapahtumiin kuului esimerkiksi NIGHTWISHIN esiintyminen elokuussa 2013 saksalaisella Wacken-festivaalilla yli hengen yleisölle. Elävän musiikin vienti ei ollut kuitenkaan yksin metallin varassa, vaan keskeisiä nimiä kiertueilla olivat esimerkiksi rockyhtyeet POETS OF THE FALL, DISCO ENSEMBLE ja SATELLITE STORIES. Klassisen musiikin orkestereista ulkomailla esiintyi ahkerimmin HELSINGIN BAROKKIORKESTERI, jolla oli kahden vuoden aikana yhteensä 19 konserttia Suomen ulkopuolella; kaikilla suomalaisorkestereilla yhteensä ulkomaan konsertteja oli 104. Erityisen paljon yleisöä keräsi vuonna 2014 AVANTI-kamariorkesterin ja metallibändi APOCALYPTICAN yhteiskiertue. Jazzmuusikoista näkyvää kansainvälistä uraa tekivät monet, ja esimerkiksi IIRO RANTALA levytti saksalaiselle ACT-yhtiölle ja esiintyi aktiivisesti etenkin Keski-Euroopassa. Kansainvälistä huomiota saivat myös ODDARRANG, ALE XI TUOMARILA TRIO ja VERNERI POHJOLA QUARTET (levytyssopimukset Edition Recordsin kanssa) sekä AKI RISSANEN (levytyssopimus Ozella Musicin kanssa). 30-vuotista uraansa juhliva kansanmusiikkiyhtye VÄRTTINÄ palkittiin suomalaisten levy-yhtiöiden Export-Emma-palkinnolla vuonna Isossa- Britanniassa keikoillaan huomiota herättivät esimerkiksi PEKKO KÄPPI, FRIGG ja TSUUMI SOUND SYSTEM, ja saksankielisessä Euroopassa suosikkina pysyi SVÄNG. USA:n kiertueita oli esimerkiksi viulisti ARTO JÄRVELÄLLÄ sekä kanteleyhtye KARDEMIMMEILLÄ. Womexin showcasessa vuonna 2014 esiintyi ILKKA HEINONEN TRIO. Viulisti PEKKA KUUSISTO palkittiin vuonna 2013 Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla. Muista klassisen musiikin esiintyvistä taiteilijoista menestyneimpiä olivat kapellimestarit, joista huomattavan moni oli tärkeässä asemassa merkittävässä ulkomaisessa orkesterissa esimerkkeinä E SA- PE KK A SALONEN (Philharmonia Orchestra), SAKARI ORAMO (BBC Symphony Orchestra), JOHN STORGÅRDS (BBC Philharmonic), JUKKA-PEKKA SARASTE (WDR Sinfonieorchester Köln), OSMO VÄNSKÄ (Minnesota Orchestra), LE I F SEGERSTAM (Malmö Opera), PIETARI INKINEN (New Zealand Symphony Orchestra & Japan Philharmonic Orchestra) sekä SUSANNA MÄLKKI (Gulbenkian Orchestra). 17

18 MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO Suomalaiset säveltäjät saivat arvostettuja kansainvälisiä palkintoja: merkittävimpiä näistä olivat KAIJA SAARIAHON Polar Music Prize 2013, E SA- PE KK A SALOSEN Michael Ludwig Nemmers -palkinto 2014 ja TUOMAS KANTELISEN Pohjoismaisen elokuvasävellyspalkinto Suomessa Musiikkikustantajat ry palkitsi paljon ulkomaillakin esitetyn KALEVI AHON Vuoden säveltäjänä Palkintojen lisäksi arvostuksesta kertoivat myös lukuisat suomalaisten säveltäjien teoksille omistetut teemafestivaalit sekä säveltäjäresidenssit merkittävissä orkestereissa. Myös esityksiä ylipäätään oli paljon, ja muun muassa amerikkalaisten orkesterien ohjelmistossa Esa-Pekka Salonen listattiin viidenneksi suosituimmaksi nykysäveltäjäksi. Suomalaiset laulunkirjoittajat tekivät monia yhteistyöprojekteja kansainvälisesti menestyvien artistien kanssa. PESSI LEVANTO sai Musiikkikustantajien Vuoden Vientiteko -palkinnon vuonna 2014: Levannon kirjoittama single oli myynyt Koreassa yli kappaletta. TEEMU BRUNILA oli mukana tekemässä kappaleita David Guettan menestysalbumille Listen. Muita kansainvälisesti menestyneitä lauluntekijöitä olivat esimerkiksi THOMAS KIRJONEN, JOONAS ANGERIA, JORI HULKKONEN ja SANSA. Music Finland tuki musiikkivientiä erilaisin tapahtumin ja tuin. Tuet olivat merkityksellisiä etenkin niille toimijoille, jotka investoivat voimakkaasti uusiin markkina-alueisiin. Tapahtumista suurimmat olivat Suomi-fokukset Eurosonicissa Alankomaissa tammikuussa 2013 sekä The Great Escapessa Isossa- Britanniassa toukokuussa

19 Music Finland T +358 (0) Urho Kekkosen katu 2 C, 6. kerros FI Helsinki

20 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012 Janne Silvonen Media Clever Lokakuu 2013 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2013

Musiikkialan talous Suomessa 2013 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

Musiikkiala 2009 Digital Media Finland Oy Timo argillander ja Virpi Martikainen kesäkuu 2009

Musiikkiala 2009 Digital Media Finland Oy Timo argillander ja Virpi Martikainen kesäkuu 2009 Musiikkiala 2009 Digital Media Finland Oy Timo Argillander ja Virpi Martikainen Kesäkuu 2009 Esipuhe Musiikki on Suomen ja suomalaisuuden arvostettu edustaja maailmalla. Musiikilla on paikkansa kaikkien

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y.

Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. Vuosikertomus säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Hallituksen puheenjohtajalta Teoston ensimmäistä henkilökuntaa 1930-luvulla. 85 vuotta rakkaudesta musiikkiin K evättalvella 1928 Suomen

Lisätiedot

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys RAPORTTEJA 76 2012 Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys MATTI SANTALAHTI JARI HANDELBERG PERTTI KIURU Musiikkialan ennakointija osaamistarveselvitys SANTALA MATTI HANDELBERG JARI KIURU PERTTI

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot

perinteisin menetelmin Modernia musiikkia Kalevi Aho Vauvakin nauttii musiikista NRJ haluaa olla edelläkävijä Teosto on myös MySpacessa

perinteisin menetelmin Modernia musiikkia Kalevi Aho Vauvakin nauttii musiikista NRJ haluaa olla edelläkävijä Teosto on myös MySpacessa NRJ haluaa olla edelläkävijä Vauvakin nauttii musiikista Teosto on myös MySpacessa TEOSTON ASIAKASLEHTI 1 2010 Kalevi Aho Modernia musiikkia perinteisin menetelmin Pääkirjoitus Uutta puhtia kilpailukyvylle

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013

POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALA 2013 SELVITYS POHJOIS-KARJALAN MUSIIKKIALAN NYKYTILANTEESTA, ALAN TOIMIJOISTA JA VERKOSTOISTA SEKÄ ALUETALOUDELLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA Musiikkialan klusteri -hanke (S12279)

Lisätiedot

1. Taustaa. Helsingissä 31.7.2013. Petra Theman

1. Taustaa. Helsingissä 31.7.2013. Petra Theman Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Selvityksen tarkoitus ja luonne... 4 3. Toteuttaja... 5 4. Audiovisuaalinen ala ja sen ansaintalogiikka lyhesti... 6 5. Kansainväliset tulot ja rahoitus... 8 6. Kansainvälisten

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex

Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2011 Vuosikertomus Tekijänoikeusjärjestö Gramex 2 Työskentelytuet ovat artistille elintärkeitä, samoin keikkojen ja kiertueiden tukeminen varsinkin ulkomailla on usein ratkaisevaa. Michael Monroe ESEKin

Lisätiedot

Visioita Internet-markkinoille. Suuria tunteita harrastemusiikista. Ruisrock täyttää 40 vuotta TEOSTON ASIAKASLEHTI 2 2010. Mikä oikeastaan. jazzia?

Visioita Internet-markkinoille. Suuria tunteita harrastemusiikista. Ruisrock täyttää 40 vuotta TEOSTON ASIAKASLEHTI 2 2010. Mikä oikeastaan. jazzia? Visioita Internet-markkinoille Suuria tunteita harrastemusiikista Ruisrock täyttää 40 vuotta TEOSTON ASIAKASLEHTI 2 2010 Mikä oikeastaan jazzia? on Pääkirjoitus Sanoista tekoihin Kulttuurin ulottuvuuksia

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ylen Kivinen Midemissä

Tekijänoikeudet Ylen Kivinen Midemissä Tekijänoikeudet puhuttavat puolueita Ylen Kivinen uskoo sisältöjen voimaan Midemissä katsottiin tulevaisuuteen TEOSTON ASIAKASLEHTI 1 2011 MARISKA uuden iskelmäbuumin ytimessä Pääkirjoitus Mistä löytyy

Lisätiedot

Gramexpress. Naiset tähtien takana. Tekijänoikeuspäivä koko maassa Mikko Haapala luo elämyksiä 24/7 Jenni Vartiainen soi eniten

Gramexpress. Naiset tähtien takana. Tekijänoikeuspäivä koko maassa Mikko Haapala luo elämyksiä 24/7 Jenni Vartiainen soi eniten Gramexpress E s i t t ä v i e n ta i t e i l i j o i d e n j a ä ä n i t t e i d e n t u o t ta j i e n t e k i j ä n o i k e u s y h d i s t y s G r a m e x 2/12 Naiset tähtien takana Tekijänoikeuspäivä

Lisätiedot

Gramexpress. Karita Mattilan. joulu on lämmin. Keikka alkaa ripustamisesta s. 16. Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille s.

Gramexpress. Karita Mattilan. joulu on lämmin. Keikka alkaa ripustamisesta s. 16. Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille s. Gramexpress 4 2006 ESITTÄVIEN TAITEILIJOIDEN JA ÄÄNITTEIDEN TUOTTAJIEN TEKIJÄNOIKEUSYHDISTYS GRAMEX RY:N ASIAKASLEHTI Keikka alkaa ripustamisesta s. 16 Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

s. 6-10 s. 13 Naisilla työsuhde voimassa, pienillä lapsilla kotihoito Markkinatuotannon kasvun rakenne on muuttunut Suomessa.

s. 6-10 s. 13 Naisilla työsuhde voimassa, pienillä lapsilla kotihoito Markkinatuotannon kasvun rakenne on muuttunut Suomessa. Tietoaika 4/2000 s. 6-10 Markkinatuotannon kasvun rakenne on muuttunut Suomessa. Pääomapanosten lisäämiseen perustuvasta kasvusta on siirrytty kasvuun, joka perustuu tuottavuuden parantumiseen. Oma osuutensa

Lisätiedot

CHISU: "Biisintekijänä hiljennyn." Teosto-palkittu. Festarijärjestäminen ammattimaistui. Musiikkiväki Musamaratonille!

CHISU: Biisintekijänä hiljennyn. Teosto-palkittu. Festarijärjestäminen ammattimaistui. Musiikkiväki Musamaratonille! Kim Kuusi Teoston puheenjohtajaksi Festarijärjestäminen ammattimaistui Musiikkiväki Musamaratonille! TEOSTON ASIAKASLEHTI 2 2011 Teosto-palkittu CHISU: "Biisintekijänä hiljennyn." Pääkirjoitus Musiikki

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Villi ja vapaa. Santtu-Matias Rouvali. Emma Gaala on iso juhla Gramex tilitti miljoonia musiikille Viitasen Piian lauluissa on elämää

Villi ja vapaa. Santtu-Matias Rouvali. Emma Gaala on iso juhla Gramex tilitti miljoonia musiikille Viitasen Piian lauluissa on elämää 1 2015 Villi ja vapaa Santtu-Matias Rouvali Emma Gaala on iso juhla Gramex tilitti miljoonia musiikille Viitasen Piian lauluissa on elämää 1 hän Haastattelu lauri kaira Kuva Matti matikainen jorma Waldén

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. DIGITAALINEN MUSIIKKI JA PIRATISMI - Musiikkimarkkinoiden kehittyminen Euroopassa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. DIGITAALINEN MUSIIKKI JA PIRATISMI - Musiikkimarkkinoiden kehittyminen Euroopassa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu DIGITAALINEN MUSIIKKI JA PIRATISMI - Musiikkimarkkinoiden kehittyminen Euroopassa Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma 16.9.2010 Laatija: Tuomas Pakkanen Ohjaajat:

Lisätiedot

barrikadeilla Räppäri-isä yhä Spotify mullistaa musiikkiteollisuuden? Komissio vauhdittaa nettikauppaa Legendaarinen Tavastia 40 v.

barrikadeilla Räppäri-isä yhä Spotify mullistaa musiikkiteollisuuden? Komissio vauhdittaa nettikauppaa Legendaarinen Tavastia 40 v. Spotify mullistaa musiikkiteollisuuden? Komissio vauhdittaa nettikauppaa Legendaarinen Tavastia 40 v. TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2010 Räppäri-isä yhä barrikadeilla Pääkirjoitus Aloitetaan alusta Itse sain

Lisätiedot

soi Nykykansanmusiikki monimuotoisena Laillisia palveluita Pirate Bayn tilalle? Musiikintekijästä yrittäjäksi EU-ehdokkaiden kulttuurinäkemyksiä

soi Nykykansanmusiikki monimuotoisena Laillisia palveluita Pirate Bayn tilalle? Musiikintekijästä yrittäjäksi EU-ehdokkaiden kulttuurinäkemyksiä Laillisia palveluita Pirate Bayn tilalle? Musiikintekijästä yrittäjäksi EU-ehdokkaiden kulttuurinäkemyksiä TEOSTON ASIAKASLEHTI 2 2009 Nykykansanmusiikki soi monimuotoisena Pääkirjoitus Myönteisiä signaaleja

Lisätiedot