Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki 1/6 Opetusvirasto, Luonnos: Musiikinluokan varustamisohje: Musiikkiluokkien äänentoistojärjestelmät: Äänentoistojärjestelmän suunnittelu liittyy kiinteästi akustiikkasuunnitteluun ja audiokaapeloinnin suunnitteluun. Nämä suunnitelmat yhdessä muodostavat musiikin oppimisympäristön teknologisen perustan. Niiden lähtökohtana on tilojen toiminnan suunnittelu ja monipuoliset muuntelun mahdollisuudet. Musiikin opetustilojen äänentoistoa suunniteltaessa on lähtökohdaksi asetettava musiikinopetuksen toiminnalliset ja akustiset ratkaisut. Musisoinnin suunta, opetuksen suunta ja videoprojisoinnin suunta määrittelevät sen millaisia järjestelmäratkaisuja tehdään. Lisäksi opetustilan toiminnallinen ja akustinen muunneltavuus tai useamman erillisen opetustilan mahdollisuudet lisäävät muuttujien määrää suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi yksi varsinainen musiikkiluokka, kaksi erillistä opetustilaa, bändiharjoitustilat, äänistudiotoiminta, muutamia erilaisia mahdollisuuksia mainitakseni. Tulevan ohjeistuksen linjanvetona on tässä vaiheessa se, että varsinaisten musiikkiluokkien äänentoistojärjestelmät rakennetaan kiinteiksi. Tärkein syy tähän on äänentoiston merkitys osana musiikkiluokan akustiikkaa, tilan sointia. Kiinteä järjestelmä voidaan rakentaa ja virittää siten, että se sopii optimaalisesti tilan akustiikkaan. Nykyaikainen musiikkikasvatusteknologia edellyttää monimutkaisia kytkentöjä ja laitteistojen yhteensovittamista. Musiikkiluokan äänijärjestelmän purkaminen ja kokoaminen koulun muissa tiloissa tapahtuvaa esitystoimintaa varten on opetuksen näkökulmasta kohtuuton vaatimus. Varsinaiset musiikinopetustilat, musiikkiluokat: Varsinaisessa musiikkiluokassa on suunniteltava audiosähkö ja audiokaapelointi kaiutinpaikoille. Kattoon tai seinille ripustettavat kaiuttimet voidaan sijoittaa ja suunnata siten, että parhaalla mahdollisella tavalla vastaavat tilasuunnittelun vaatimuksia. Huomioitavia asioita ovat mm. Soittajien sijoittuminen, tilan akustiikka, kuulijat ja äänitarkkailija, eli miksaaja (opettajan työpöytä), äänen suunta tilassa, jne Tällainen järjestely mahdollistaa myös pienimuotoiset musiikkiesitykset luokassa. Sähköisesti vahvistetun musisoinnin lisäksi äänentoistojärjestelmä vastaa myös äänitallenteiden toistamisesta ja videoprojisointia tarvitsevien opetusmateriaalin ja tallenteiden äänentoistosta. Tällöin äänen suunta on projisointipinnasta luokkaan päin. Mikäli opetuksen suunta on eri kuin musisoinnin suunta, kuten Hakunilan koulun ehdotuksessa (luonnos 1) ja A. Kiven koulun luokassa 001 (luonnos 2a) on, on tästä suunnata oltava omat kaiuttimet. Nykyteknologialla nämä kaiutinparit voidaan prosessoida käyttämään samaa ääniläh-

2 Helsingin kaupunki 2/6 Opetusvirasto, dettä, eli opetuksen päämikseriä. Samalla luodaan mahdollisuus musiikillisen monikanavaisen äänentoiston opiskeluun. Mikäli on mahdollista rakentaa kaksi musiikkiluokkaa, suositeltavaa on tehdä tiloista akustisesti ja teknisesti erilaiset. Edellä kuvatun Teknologisesti vaativamman ja sähköisesti vahvistettuun musisointiin painottuvan ratkaisun rinnalle voidaan rakentaa akustisempi musiikkiluokka (luonnos 2b). Tällaisen luokan äänentoistojärjestelmä voi olla yksinkertaisempi. Ehdotus: 1. Yksi varsinainen musiikkiluokka 100m²/24 oppilasta. Varsinaiseen musiikkiluokkaan tulee neljä pääkaiutinta, kaksi L/R paria. Luokkaan tulee selkeästi suunnitella tila, jossa livemusisointi tapahtuu. Vastakkaisessa suunnassa on opettajan työpöytä, valkotaulu ja valkokangas / Smartboard(tai vastaava). Pääkaiuttimet A vasen (L) ja A oikea (R) Subwoofer A. Ensimmäinen pääkaiutinpari tulee riittävän kauas seinästä, jotta kiinteästi sijoitettavat soittimet ja yhtye, eli bändi voidaan sijoittaa kaiutinlinjan taakse. Tällöin tulee rakentaa soittajille oma monitorointi musisointialueelle. Pääkaiuttimet B vasen (L) ja B oikea (R) Subwoofer B tulee luokan toiseen päähän. Näitä kaiuttimia käytetään, kun kuunnellaan tallenteita, musiikkia tietokoneelta tai ääntä projisoinnin yhteydessä. Toista kaiutinparia tulee voida myös käyttää monikanava-äänen toistamiseen. Jos valitaan aktiivikaiutinjärjestelmä on huolehdittava myös audiosähkön viemisestä kaiutinpisteiden läheisyyteen. Passiivi-järjestelmässä päätevahvistimet ja kaiutinohjaus tulee sijoittaa opettaja työpisteen läheisyyteen. Äänijärjestelmän hallinta ja ohjaus tapahtuu opettajan työpöydän mikserin ja tietokoneen kautta. Kaikki signaalit reititetään siten, että kytkentöjen muuttamiselle ei ole käytännön tarvetta. Reititysten muuntelu täytyy olla kuitenkin mahdollista laitekannan uusimisen, huollon ja pedagogisten tekijöiden takia. Tätä 4+2 kaiuttimen järjestelmää ohjaamaan tarvitaan erillinen ohjelmoitava kaiutinprosessori, jossa on vähintään 4 sisään menevää linjaa ja vähintään kuusi kaiuttimille ulostulevaa linjaa.

3 Helsingin kaupunki 3/6 Opetusvirasto, Luonnos 1 Kaksi pääkaiutin suuntaa 2. Kaksi musiikkiluokkaa á 70m²/ 20 oppilasta / luokka Luokka 1. Tässä vaihtoehdossa on kaksi erilaista musiikkiluokkaa. Ensimmäinen luokka on periaatteiltaan samanlainen kuin edellä kuvattu. Luokan perälle suunniteltu musisointitila on jopa korotettu noin 100mm muusta lattiatasosta, jolloin syntyy ikään kuin esiintymislava. Luokka on vaimennettu sähköisen äänentoiston vaatimuksia noudattaen.

4 Helsingin kaupunki 4/6 Opetusvirasto, Luonnos 2a, kaksi musiikkiluokkaa, sähköisesti vahvistettu musisointi. Kaksi pääkaiutinsuuntaa Luokka 2. Tässä luokassa lähtökohtana on akustinen ääni: laulu, piano, kitara, kantele, laattasoittimet, jne. Silloin äänen suunta on aina yksittäisestä soittajasta ja laulajasta soiton suuntaan. Sähköinen äänentoisto täytyy silloin rakentaa tilan soivempi akustiikka huomioiden. Tässäkin luokassa tulee olla perussoittimet yhtyemusisointiin, vahvistettuun lauluun ja tallenteiden kuuntelemiseen. Äänijärjestelmä voidaan rakentaa suoraan videoprojisoinnin suunnan mukaiseksi. Pääkaiuttimet vasen (L) ja oikea (R) sekä Subwoofer tulee luokan opettajapöydän ja projisoinnin puoleiseen päähän. Näitä kaiuttimia käytetään sekä musisoinnissa että silloin kun kuunnellaan tallenteita, musiikkia tietokoneelta tai ääntä projisoinnin yhteydessä. Kaiutinjärjestelmää ohjataan opettajapöydän mikserillä, ja ne viritetään master- EQ-limiitterillä tilan akustiikkaan sopivaksi.

5 Helsingin kaupunki 5/6 Opetusvirasto, Luonnos 2b, kaksi musiikkiluokkaa, akustinen ratkaisu. Kaapelointi Musiikin opetustilojen audiokaapelointi tulee rakentaa kiinteäksi opettajan työpisteen ja luokan eri pisteiden välille. Näitä pisteitä ovat: - Kiinteän äänijärjestelmän kaiutinpisteet - Musisointipisteet o Musisointipisteisiin voidaan esim. kiinteistä seinärasioista tuoda ja viedä signaalia erillisten sopivan mittaisten kaukokaapelien avulla - Oppilaiden työasemapisteet o Näissä pisteissä tulee olla sekä audio-, sähkö- että ATK verkkopisteet - Opettajan työpisteen liitännät o Tähän pisteeseen tulee kaikki liitännät. Luokasta tulevat ja sinne lähtevät signaalit, äänentoistojärjestelmän liitännät, sekä mahdolliset studiotarkkaamoon lähtevät ja palaavat signaalit

6 Helsingin kaupunki 6/6 Opetusvirasto, - Erilliset harjoitustilat, bänditilat 35m² - 40m² Erillisissä harjoitustiloissa äänentoisto voidaan toteuttaa kannettavilla kaiutinjärjestelmillä, jolloin niiden siirtäminen muihin tiloihin on yksinkertaisempaa ja mahdollistaa siten tilapäisen äänentoiston saamisen mihin tahansa tarpeelliseen esitystilaan. Näihin tiloihin voidaan äänentoisto rakentaa liikuteltavien järjestelmien avulla. Kummassakin tilassa on oltava erillinen äänentoistojärjestelmä. Usein erilliset bändiharjoitustilat on sijoitettu väestönsuojatiloihin. Jotta tällaista tilaa voidaan käyttää musiikinopetukseen tulee niiden akustiikka suunnitella toimintaa vastaavaksi. Suunnittelussa on tarkoituksenmukaista käyttää irrallisia akustoivia elementtejä. Katon heijastuspintojen vaimentaminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä kiinteillä levyillä. Muunneltava akustiikka on suositeltavaa senkin puolesta, että silloin tiloja voidaan monipuolisemmin käyttää myös studioäänitysten soittotilana. Näiden tilojen audiokaapelointi voidaan rakentaa siten, että pienimuotoinen studiotoiminta on mahdollista. Kiinteä kaapelointi esimerkiksi varaston ja bänditilojen välillä luo mahdollisuuden studiotyyppisen taltiointijärjestelmän rakentamiseen. Studiotilat Nykyisin uusiin kouluihin pyritään suunnittelemaan tilat studioäänitysten toteuttamiseksi. Tällaisten tilojen suunnitteluun on paljon hyvää ohjemateriaalia. Edellä kuvatut tilaratkaisut luovat mahdollisuuden monipuoliseen studiotoimintaan koulujen musiikinopetuksen yhteydessä. Studiotoiminnan liittämisessä koulun musiikinopetukseen on huolehdittava erityisen tarkasti fyysisen infrastruktuurin suunnitteluun. sähköjärjestelmien tulee sopia yhteen, tarkkaamotilojen akustiikka- ja arkkitehtisuunnittelu on tehtävä huolella alan ohjeiden mukaan. Kaapeloinnin rakentamisessa on varmistettava signaaliteiden häiriöttömyys ja kaapeloinnin sekä liitäntöjen laatu ja huolellinen asennus. Tarkkaamot Äänitysstudion tarkkaamoa kouluun rakennettaessa on otettava huomioon monia asioita. Tässä pitäydytään kaapelointiin ja äänentoistojärjestelmän toimivuuteen. Ensin on tietysti sanottava, että tarkkaamon toimivuuden ratkaisee tilan mittasuhteet ja akustiikka. Seuraavaksi tulee yhteys soittotiloihin ja lopulta tekniikka. Tarkkaamon äänijärjestelmästä on hyvin selkeitä ohjeita. Niistä täytyy valita kulloiseenkin tilaan sopiva ratkaisu. Oleellista on, että kaikista musiikinopetuksen tiloista on kaapelointi äänitarkkaamoon. Hyvin tärkeää on myös kunnollisen kuunteluyhteyden rakentaminen tarkkaamon ja soittotilojen välille.

Luokkaäänitys musiikinopetuksen uusi ulottuvuus

Luokkaäänitys musiikinopetuksen uusi ulottuvuus Teknodida 1/13 Luokkaäänitys musiikinopetuksen uusi ulottuvuus Taustaa ja ideologiaa Musiikinluokassa soi Musisointi luokassa on keskeinen osa nykyaikaista musiikinopetusta. Nykyteknologia on tuonut mahdolliseksi

Lisätiedot

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas Toim. Juha Unkari Musiikin opetustilojen suunnitteluopas Peruskoulu ja lukio Sarjan nimi Oppaat ja käsikirjat 2012:8 Oppaat ja käsikirjat 2012:8 Toim. Juha Unkari Musiikin opetustilojen suunnitteluopas

Lisätiedot

9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA

9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA 9. AUDIOTEKNIIKKA ESITYSTOIMINNASSA 9.1 Äänenvahvistus yleisölle (PA, saliääni) 9.1.1 Yleistä Kirjaimet PA tulevat englanninkielen sanoista public address. Tämä voitaisiin suomentaa vaikka "yleisölle osoitettu".

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän tekniikkaopas

Tapahtumajärjestäjän tekniikkaopas Tapahtumaj ärj estäj än tekniikkaopas Tapahtumajärjestäjän tekniikkaopas Sisältö Tekniikka - olennainen osa nykypäivän tapahtumaa... 3 Äänentoisto... 4 Valaistus... 6 Kuvatekniikka... 8 Esiintymislavat...10

Lisätiedot

2. AUDIOJÄRJESTELMIEN TEHTÄVIÄ

2. AUDIOJÄRJESTELMIEN TEHTÄVIÄ 2. AUDIOJÄRJESTELMIEN TEHTÄVIÄ 2.1 Yleistä Audiojärjestelmissä äänensiirtoketjuja tai niiden osia yhdistetään sopivasti halutun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Audiojärjestelmien luokittelu voidaan

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti:

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 5. ÄÄNENMUOKKAUS 5.1 Yleistä Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: - Signaalin taajuussisältöön vaikuttavat laitteet, kuten taajuuskorjaimet ja suodattimet

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2. Ilona Ristan puuseinät s. 14. Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22

K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2. Ilona Ristan puuseinät s. 14. Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22 E c o p h o n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 8 K3:ssa omat huoneet tai avotilaa s. 2 Ilona Ristan puuseinät s. 14 Akustiikkaratkaisut Vaasan asuntomessuilla s. 22 1 Pääkirjoitus Tähän tilaan saa nopeasti

Lisätiedot

Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.)

Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.) Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Elvi Turtiainen ISBN: 952-13-2279-9 Uudistettu 2. painos Edita Prima Oy, Helsinki 2005

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta.

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje 31.10.2014 LUONNOS Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje Tämä teknisluonteinen dokumentti kuvaa sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisen erityispiirteet.

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Opettajien täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus OPEKON, Helsingin

Opettajien täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus OPEKON, Helsingin 6LSRR,QVWLWXXWWL±6LEER,QVWLWXWHW.HKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYXRVLOOH± 7LLYLVWHOPl Oppiminen on kulttuuristen välineiden käyttämistä. Kolme tärkeintä kulttuurista välinettä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä

Lisätiedot

Tampereen Technopolis Yliopistonrinne Huipputason työympäristöjä upeissa puitteissa s. 2. Siltamäen koulussa luotiin unelmaluokka s.

Tampereen Technopolis Yliopistonrinne Huipputason työympäristöjä upeissa puitteissa s. 2. Siltamäen koulussa luotiin unelmaluokka s. Ecophon asiakaslehti 2010 Tampereen Technopolis Yliopistonrinne Huipputason työympäristöjä upeissa puitteissa s. 2 Siltamäen koulussa luotiin unelmaluokka s. 10 Arazzo tarjoaa yksilöllisyyttä sisustukseen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku.

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku. Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku Johdanto Hongisto/26.9.2008/Työterveyspäivät 2008 esitelmäartikkeli

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEKIRJASTO- KULTTUURIAREENAN TARVESELVITYS

ESPOONLAHDEN ALUEKIRJASTO- KULTTUURIAREENAN TARVESELVITYS ESPOONLAHDEN ALUEKIRJASTO- KULTTUURIAREENAN TARVESELVITYS 6.5.2015 Espoon kaupunginkirjaston visio: Kirjastomme inspiroi ja tuo voimaa arkeen. 1. Espoonlahden aluekirjasto-kulttuuriareenan profiili ja

Lisätiedot

Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS. tekninen työ ja tekstiilityö

Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS. tekninen työ ja tekstiilityö Reino Tapaninen (toim.) PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS tekninen työ ja tekstiilityö Opetushallitus 2002 PERUSKOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN SUUNNITTELUOPAS Tekijät ja Opetushallitus

Lisätiedot

1. Ääniympäristö. 1.1. Hyvät ja huonot kuunteluolosuhteet. 1.2. Jälkikaiunta

1. Ääniympäristö. 1.1. Hyvät ja huonot kuunteluolosuhteet. 1.2. Jälkikaiunta Kuulonhuoltoliitto ry LUENTOMATERIAALI sivu 1(9) 1. Ääniympäristö 1.1. Hyvät ja huonot kuunteluolosuhteet Tämän tekstin lukeminen ei luultavasti tuota sinulle mitään vaikeuksia. Selkeä kirjasin ja riittävä

Lisätiedot

Akustiikkasuunnittelu. kuuluu. rakennushankkeeseen

Akustiikkasuunnittelu. kuuluu. rakennushankkeeseen Akustiikkasuunnittelu kuuluu rakennushankkeeseen Sisältö Akustiikan määritelmä.....................................................5 Kenelle tämä opas on tarkoitettu?.........................................5

Lisätiedot

Taidemusiikin äänentoisto eloelektroniikan soittajan käytännön näkökulmasta

Taidemusiikin äänentoisto eloelektroniikan soittajan käytännön näkökulmasta Taidemusiikin äänentoisto eloelektroniikan soittajan käytännön näkökulmasta Tutkielma Kevät 2007 Marko Myöhänen Musiikkiteknologian osasto Sibelius-Akatemia Sisällysluettelo 1 Estetisoitu ääni: mekaniikasta

Lisätiedot

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä Ambisonics Jani Krigsman jkrigsma@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan 3D-äänentoistotekniikkaa nimeltään Ambisonics. Ambisonics on brittiläisen tutkijaryhmän 1970-luvulla kehittämä äänen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA

STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA STUDION RAKENTAMINEN SUUNNITTELUN JA AKUSTIIKAN NÄKÖKULMASTA Joel Kalsi Opinnäytetyö Pohjois-Pirkanmaan Koulutusinstituutti Suunnitteluassistentin YOpohjainen tutkinto 2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot