Paikkatietoratkaisut. cgi.fi 2015 CGI GROUP INC.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatietoratkaisut. cgi.fi 2015 CGI GROUP INC."

Transkriptio

1 Paikkatietoratkaisut Facta Kartta mahdollistaa kuntarekisterin kohteiden esittämisen paikkatietona muiden kartta- ja paikkatietoaineistojen kanssa järjestelmän sisälle upotetussa karttaikkunassa. Facta Kartassa on avoimen standardin mukainen rajapinta erimuotoisten (WMS, WFS, WMTS) aineistojen käyttämiseen kartta-aineistoina. Helppokäyttöiset toiminnot ja työkalut mahdollistavat kohteen sijainnin ja tietojen lisäämiseen sekä muuttamiseen. Facta Karttaa voi käyttää myös Factan osajärjestelmien hakutoiminnoissa ja kohdesivuilla. FactaMap ja FactaGIS FactaMap on monipuolinen järjestelmä kunnan paikkatietojen ylläpitoon ja kartantuotantoon. Se on suunniteltu kuntien mittaus- ja kiinteistötoimen työtehtäviin, kuten karttatietojen (esim. pohjakartta, virastokartta, opaskartta) ylläpitoon, kiinteistö-toimitusten tekoon, maastomittausten käsittelyyn sekä yleiskaavoitukseen (laajennus). FactaGIS on työasemapohjainen ohjelmisto, joka hyödyntää yllämainittuja tietoja. Molemmat ohjelmat sisältävät alan edistyneimmät paikkatietotoiminnot, joiden avulla voidaan tuottaa teemakarttoja ja tehdä paikkatietoihin pohjautuvia analyysejä. Ominaisuudet ovat hyödynnettävissä kaikissa kuntaorganisaation suunnittelu-, kartantuotanto- ja paikkatietotehtävissä CGI GROUP INC.

2 FactaMap/FactaGIS sijaintitieto KTJ-lukijalla kunnan kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) paikkatietoja voidaan ylläpitää suoraan KTJ:n tietopalvelusanomien avulla. KTJ-lukijalla paikkatietokantaan voidaan ladata koko kunnan tai valitun alueen kiinteistöjen sijaintitiedot Facta WebGIS on monipuolinen väline paikkatiedon julkaisuun. WebGIS tarjoaa edullisen tavan välittää ja julkaista tietovarastoja ja paikkatieto-aineistoja laajalle käyttäjäjoukolle kunnan intranetissä ja Internetissä. Käyttöön tarvitaan vain Internet -selain. WebGIS:n keskeiset toiminnot: Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen esittäminen helppokäyttöisessä selainkäyttöliittymässä kunnan intranet -verkossa Valmiit hakutoiminnot ja käyttöliittymät Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien tietojen esittämiseen ja käsittelyyn kartalla Karttaliikenne Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien kanssa Helppokäyttöiset ja monipuoliset toiminnot ja työkalut myös kuntalaisille ja matkailijoille suunnattujen Internet -karttapalveluiden toteuttamiseen Avoimen standardin mukaiset toiminnot rajapinta-aineistojen käyttämiseen ja julkaisuun (WMS, WFS, WMTS) liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Facta MapInfo Karttaliittymä mahdollistaa myös MapInfon käyttämisen Facta -kuntarekisterin kanssa. Helppokäyttöinen sovellus pohjautuu tällä hetkellä jo lähes 200 kunnassa käytettävään KuntaNet Karttaliittymään. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mm. Rekisterikohtaiset käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaiset asetukset Yhteinen käyttäjätunnus Factan kanssa Factan tietokannan tiedot saadaan automaattisesti kartalle Siirtyminen rekisteristä kartalle ja päinvastoin Helpot hakutoiminnot rekisteritietojen hakemiseen ja paikantamiseen Helposti ja nopeasti tietoa valitusta kohteesta Mahdollisuus antaa sijainti ja päivittää sitä Karttatuloste ja kartta-aineistosta haku Maanmittauslaitoksen KTJ-tulospalvelun hyödyntäminen VesiGIS ja VesiWebGIS tarjoavat karttaliittymät CGI:n Vesikanta järjestelmään. VesiGIS tuo karttaliittymän monipuoliset toiminnot työasemaympäristöön ja VesiWebGIS selainkäyttöliittymään. Ratkaisu on toteutettu ESRI:n teknologiaa hyödyntäen. Sovelluksella voidaan tarkastella Vesikannan kulutuspistekohteita kartalla ja tehdä monipuolisia hakuja Vesikanta-järjestelmään käyttämällä rajaavana tekijänä kartalta valittuja aluejakoja (esim. toiminta-alueet, kiinteistöt, tilastoalueet, postinumeroalueet). Tarkastelun kohteena voi olla esim. valittujen alueiden veden ja jäteveden vuosikulutus. LISÄTIETOJA PALVELUISTA CGI 2015 CGI GROUP INC.

3 Lisäksi ohjelmalla voidaan muodostaa teemakarttoja kuvaamaan veden kulutusta ja sen alueellista jakaumaa. Paikkatieto väestöpohjaisen suunnittelun apuna ReittiGIS, MediGIS, SosGIS Opetus- ja sosiaalitoimen sekä terveydenhuollon toimintaa voidaan suunnitella ja johtaa käyttämällä paikannettuja väestötietoja muiden paikkatietojen kanssa. ReittiGIS on kehittynyt paikkatietopohjainen työkalu henkilökuljetusten suunnitteluun ja optimointiin. Se soveltuu hyvin etenkin kuntien sivistystoimen käyttöön oppilaskuljetusten hallintaan. Sovellus hyödyntää kunnan omia ajantasaisia rakennus- ja väestötietoja ja integroituu Primusoppilashallintojärjestelmän kanssa. ReittiGIS:n avulla voidaan myös mitata koulumatkat, suunnitella oppilaaksiottoalueita, tehdä oppilasennusteita. MediGIS sopii terveydenhuollon vastuualueiden suunnitteluun. Alueellisissa väestöjakaumaraporteissa voidaan huomioida asiakkaiden poikkeavat omalääkäri merkinnät. Alue tai omalääkäri/hoitaja tietoja voidaan päivittää suoraan Pegasokseen. liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa SosGIS on työkalu sosiaalitoimen kartta-pohjaiseen raportointiin hyödyntäen Pro Consonan sosiaalitoimen järjestelmän tietoja. Raportteja on erityisesti päivähoidon, vanhustyön ja sosiaalitoimen alalta. LISÄTIETOJA PALVELUISTA CGI 2015 CGI GROUP INC.

4 Facta Kartta Facta-kuntarekisterin karttasovellus F acta Kartta on karttaikkuna, joka on upotettu osaksi Facta Kuntarekisteriä. Facta Kartta mahdollistaa Facta Kuntarekisterin kohteiden esittämisen paikkatietona muiden kartta- ja paikkatietoaineistojen kanssa järjestelmän sisälle upotetussa karttaikkunassa. Päätoiminnot Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen esittäminen Facta Kuntarekisterin käyttöliittymään upotetussa karttaikkunassa. Käytössä Factan osajärjestelmien hakutoiminnoissa ja kohdesivuilla. Helppokäyttöiset toiminnot ja työkalut kohteen sijainnin ja tietojen lisäämiseen sekä muuttamiseen. Avoimen standardin mukainen rajapinta eri muotoisten (WMS, WFS, WMTS) aineistojen käyttämiseen kartta-aineistoina. HYÖDYT Kohteiden paikkatiedot ja kartat helposti Factan käyttäjän saatavilla Kuntarekisterin käyttö kartan kautta Käyttöliittymään upotettu kartta helpottaa loppukäyttäjän työtä Facta osajärjestelmäkohtaisesti räätälöidyt karttatoiminnot tukevat ja parantavat käytettävyyttä Mahdollista kytkeytyä julkisiin WMS- ja WFS- aineistopalveluihin (MML, SYKE) Sijaintikartta ja Toimintokartta Facta Kartasta on kaksi versiota; Sijaintikartta ja Toimintokartta. Sijaintikartta sisältää toiminnot kohteen sijainnin esittämiseen kartalla ja valintatyökalun kohteiden valintaan. Sijaintikartassa on käytössä vain yksi taustakartta ja Factan kohdetasot. Toimintokartan sisältö on asiakaskohtainen ja se sisältää enemmän toimintoja ja työkaluja kartan käsittelyyn, kohteiden valintoihin, tulostukseen sekä Factan osajärjestelmäkohtaisia toimintoja.

5 Toimintokartan ominaisuuksia Facta kuntarekisteriaineistot ajantasaisina suoraan operatiivisesta järjestelmästä. WMS, WMTS ja WFS muotoiset aineistolähteet Tasojen läpinäkyvyys loppukäyttäjän säädettävissä aineistokohtaisesti Kartalla liikkumisen työkalut ja monipuoliset graafiset valintatyökalut Info- työkalu kartan kohteiden ominaisuustietojen avaamiseen Kartta toimii Factan hakusivuilla yhtenä hakutekijänä tai haun rajaajana (kartalta valitut kohteet, alueet jne.) liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Matkan ja pinta-alan mittaus Pdf -karttatuloste Karttaliikenne Facta kuntarekisterin kanssa Kartalta valituilta kohteilta siirtyminen Factassa kohdesivulle ja Facta kuntarekisteristä haettujen kohteiden näyttäminen kartalla Toimipaikkojen (kiinteistö, hallintayksikkö, rakennus) liittäminen Ympäristövalvonnan ja Ympäristöterveyden kohteille Sijainnin (koordinaatit) määritys Facta kuntarekisterin kohteille Uusien vuokra-aluekohteiden piirtäminen ja lisääminen WFS-T rajapinnan kautta Facta kuntarekisteriin Käytettävät tietovarastot Kunnan paikkatietoaineistoja kantakarttaa opaskarttaa kaava-aineistoja kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja kunnallistekniikan ja vesilaitoksen aineistoja. Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelun (WMS, WFS) aineistoja taustakartta, maastokartta, ortokuvat Muut julkiset aineistopalvelut mm. ympäristöön liittyviä aineistoja (SYKE) LISÄTIETOJA PALVELUSTA CGI cgi.com

6 FactaMap Kunnan paikkatietojen ylläpito ja kartantuotanto FactaMap on monipuolinen järjestelmä kunnan paikkatietojen ylläpitoon ja kartantuotantoon. FactaMap on suunniteltu kuntien mittaus- ja kiinteistötoimen työtehtäviin, kuten karttatietojen ylläpitoon, kiinteistötoimitusten tekoon ja maastomittausten käsittelyyn. Lisäksi siinä on alan edistyneimmät GIS-toiminnot. FactaMapia voi hyödyntää kaikissa organisaation kartantuotanto- ja paikkatietotehtävissä. Päätoiminnot Karttakohteiden piirtämiseen ja muokkaamiseen tarvittavat työkalut ja tyypilliset kartoitustoiminnot Aineisto tallennetaan paikkatietokantaan, joka voi olla joko yhden käyttäjän ylläpitämä tai useille yhtä aikaiselle editoijalle versioitu relaatiotietokanta Valmiit hakutoiminnot ja käyttöliittymät Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien tietojen käsittelemiseen Karttaliikenne Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien kanssa Karttaliikenne kuntarekisterien kanssa FactaMapissa on kaksisuuntainen karttaliikenne kartan ja kuntarekisterin välillä. Kartalta valitut kohteet voidaan nähdä listana kuntarekisterissä ja siirtyä syvemmälle kohteiden tietoihin. Kuntarekisteristä haetut kohteet nähdään kartalle sijoitettuna. Rakennusten, rakennuslupien ja kiinteistöjen koordinaatit voidaan tallentaa FactaMapin kautta. Sijainti osoitetaan kartalta ja koordinaatit tallentuvat kuntarekisterin tietokantaan. HYÖDYT Keskeinen osa Facta- ja KuntaNet -kuntarekistereitä Yhtenäinen kokonaisuus yhdessä FactaGISin ja WebGISin kanssa Kehitetty keskitettyyn paikkatiedon ylläpitoon monen samanaikaisen käyttäjän tietokantaympäristössä Monipuolinen käyttöliittymä ja kuntarekisterin helppo käyttö kartan kautta Helposti visuaalista raportointitietoa kunnan suunnittelun ja johtamisen tarpeisiin Lähes 80 erilaisen tietoformaatin käyttö mahdollista

7 Ominaisuuksia FactaMapissa on monipuoliset paikkatietotoiminnot, joita on räätälöity erityisesti kunnan tarpeisiin esim.: Kartalla liikkuminen ja siihen perustuvat valintamahdollisuudet (mm. puskurointi, naapurien valinta, valinta alueella) Monipuoliset kartoitustoiminnot Kuntarekisteritietojen haku (rakennusluvat, rakennukset, kiinteistöt, väestö, kiinteistöjen omistajat) Tietojen haku kartta-aineistoista Lisäosan avulla kunnan paikkatietokantaan voidaan lukea KTJpaluusanomasta muuttuneiden ja uusien kiinteistöjen sijaintitiedot Helppo karttojen julkaisu Teemakartan esitystavat erittäin monipuoliset, käytetään hyödyksi ESRIn tuotteiden monipuolisia ominaisuuksia Karttoja voidaan käyttää FactaGISissä ja julkaista suoraan WebGISissä sekä ArcGIS Onlinessa liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Käytetty tekniikka Perustuu ESRI ArcGIS paikkatieto-ohjelmistoon Paikkatietokantana käytetään Oracle-tietokannan päällä olevaa ArcGIS Server Enterprise Basic-tuotetta. Tiedon tallennusmuotona voidaan käyttää avointa Oracle Spatial/Locator -muotoa ja ESRIn binäärimuotoa Paikkatiedon automaattiseen prosessointiin voidaan käyttää Data InterOperability -laajennusta Käytettävät ja tuotettavat tietovarastot Käytettävissä on n. 70 erilaista paikkatietoformaattia vektoreina ja rastereina. Laaja tuki perustuu ESRIn ohjelmistojen ominaisuuksiin. Kantakartta Kaava-aineistot KuntaGML -aineistot KTJ-paluusanomat Opaskartta Virastokartta Maastotietokanta Tie- ja katuverkko (osoiteaineisto) Väestötiedot pisteinä tai alueina Kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotiedot Kunnallistekniikan ja vesilaitoksen aineistot Ympäristöön liittyviä aineistot Erilaisilla GIS-sovelluksilla tuotetut tiedot: MediGIS, SosGIS, VesiGIS, mski jne. LISÄTIETOJA PALVELUSTA

8 WebGIS Kunnan paikkatiedot selaimeen WebGIS on monipuolinen väline paikkatiedon julkaisuun ja esittämiseen. Se tarjoaa edullisen ja helpon tavan välittää ja julkaista tietovarastoja ja paikkatieto-aineistoja laajalle käyttäjäjoukolle kunnan intranetissä. Käyttöön tarvitaan vain web-selain. WebGIS on laajennettavissa myös Internet-paikkatietopalveluksi. PÄÄTOIMINNOT Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen esittäminen selainkäyttöliittymässä kunnan intranet-verkossa. Valmiit hakutoiminnot ja käyttöliittymät Facta- ja KuntaNet -kuntarekisterien tietojen käsittelemiseen. Karttaliikenne Facta- ja KuntaNet-kuntarekisterien kanssa Helppokäyttöiset ja monipuoliset toiminnot ja työkalut koko kunnan intranet-karttapalveluiden toteuttamiseen. OGC-standardin mukainen rajapinta aineistojen käyttämiseen ja julkaisuun. HYÖDYT Paikkatiedot ja kartat kaikkien ulottuville Kuntarekisterin helppo käyttö kartan kautta Helppo käyttöliittymä karttoihin, ei tarvita ohjelmisto-asennuksia Mahdollista kytkeytyä julkisiin WMS- ja WFS-aineistopalveluihin (MML, SYKE) Saadaan helposti visuaalista raportointitietoa kunnan suunnittelun ja johtamisen tarpeisiin Karttaliikenne kuntarekisterien kanssa WebGIS:ssä on kaksisuuntainen karttaliikenne kartan ja kuntarekisterin välillä. Kartalta valitut kohteet voidaan nähdä listana kuntarekisterissä, josta voi edetä yksittäisen kohteen tietojen selailuun tai editointiin. Kuntarekisteristä haetut kohteet voidaan nähdä kartalle sijoitettuina. Rakennusten, rakennuslupien ja kiinteistöjen sijaintikoordinaatit voidaan tallentaa WebGIS:n avulla. Sijainti osoitetaan kartalta ja koordinaatit tallentuvat kuntarekisterin tietokantaan.

9 Ominaisuuksia WebGISissä on monipuoliset paikkatietotoiminnot, joita on räätälöity erityisesti kunnan tarpeisiin. Kartalla liikkuminen ja monipuoliset valintamahdollisuudet mm. puskurointi, naapurien valinta, valinta alueella. Kuntarekisteritietojen haku mm. rakennusluvat, rakennukset, kiinteistöt, kiinteistöjen omistajat. Liittymä MML:n kiinteistötietojen tulostepalveluun. Käyttäjätunnistus perustuu kuntarekisterin tunnuksiin. Käytettävissä olevat toiminnot ja aineistot voidaan rajata käyttäjäryhmittäin. Pdf-karttatulosteet Matkan ja pinta-alan mittaus liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Tekniikkaa Perustuu OpenLayers -ratkaisuun Nopeasti kehittyvä vapaan lähdekoodin web-karttakäyttöliittymä Aineistoina käytetään WMS, WMTS ja WFS -palveluita. WMS, WMTS ja WFS -palveluita voidaan tuottaa esim. GeoServer, Esri ArcGIS for Server, Bentley WebPublisher, jne. -ohjelmistoilla Kartta- ja rekisteriaineistot ajantasaisena operatiivisesta tietokannasta (esim. Facta tai KuntaNet) Yhteensopiva MML:n Rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) kanssa Toimii standardiselaimilla Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ilman laajennusten asentamista Käytettävät tietovarastot Aineistoina voidaan käyttää esim. Kunnan paikkatietoaineistoja kantakarttaa opaskarttaa kaava-aineistoja maastotietokantaa kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja kunnallistekniikan ja vesilaitoksen aineistoja. Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelun (WMS, WFS) aineistoja taustakartat maastokartta ortokuvat kiinteistörajat, -tunnukset. Muut julkiset aineistopalvelut mm. ympäristöön liittyviä aineistoja (SYKE) LISÄTIETOJA PALVELUSTA CGI cgi.com

10 VesiGIS ja VesiWebGIS VesiGIS ja VesiWebGIS tarjoavat karttaliittymät CGI:n Vesikanta järjestelmään. VesiGIS tuo karttaliittymän monipuoliset toiminnot työasemaympäristöön ja VesiWebGIS selainkäyttöliittymään. Ratkaisu on toteutettu ESRI:n teknologiaa hyödyntäen. CGI:llä on laaja kokonaisuus muitakin kunnille suunnattuja toimialakohtaisia paikkatietoratkaisuja, jotka integroituvat kunnan operatiivisiin rekistereihin. Kulutuspisteet kartalla Sovelluksella voidaan tarkastella Vesikannan kulutuspistekohteita kartalla ja tehdä monipuolisia hakuja Vesikanta-järjestelmään käyttämällä rajaavana tekijänä kartalta valittuja aluejakoja (esim. toiminta-alueet, kiinteistöt, tilastoalueet, postinumeroalueet). Tarkastelun kohteena voi olla esim. valittujen alueiden veden ja jäteveden vuosikulutus. Myös kulutuspisteiden mittarityyppiä, toimenpidettä (esim. vaihto, huolto, jne.) ja ajankohtaa voidaan käyttää rajaavina ehtoina. Teemakartat VesiGIS on työkalu Vesikanta -tietojen karttapohjaiseen raportointiin ja analysointiin. Tämän lisäksi ohjelmalla voidaan muodostaa teemakarttoja kuvaamaan veden kulutusta ja sen alueellista jakaumaa. Lähtötietonsa sovellus lukee suoraan Vesikannan tietokannasta ja kunnan perusrekisteristä. HYÖDYT Vesikannan kohteille voidaan tallentaa sijainnit kartan avulla Saadaan helposti visuaalista raportointitietoa kunnan suunnittelun ja johtamisen tarpeisiin WebGIS -liittymällä tiedot helposti intranet käyttäjille Helppo muuttaa karttateemojen esitystapoja Poikkeavien vesikulutusten havainnointi kartalta

11 VESIKANNAN KARTTALIITTYMÄN TOIMINTOYMPÄRISTÖT Työasemaympäristö VesiGIS Kulutuspisteiden sijainnit havainnollisesti kartalla Monipuoliset kyselytoiminnot Vesikannan kohteille Kulutuspisteen numero, Nimi, Aluerajaus (aluejaot kartalla), Huoltotoimenpiteet, Aikaväli, Mittarityyppi Vesikannan kohteille sijainnin tallennus (koordinaatit) kartalta Kartta-rekisteriliikenne Kartalta valitun kohteen tiedot Vesikanta ohjelmassa Vesikanta ohjelmasta valitun kohteen sijainti kartalla Kattavat ja helpot toiminnot teemakartoituksen ja raportoinnin toteutukseen liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Selainkäyttöliittymä VesiWebGIS Kulutuspisteiden sijainnit ja perustiedot havainnollisesti internetselaimella toimivassa karttapalvelussa Ei vaadi käyttäjältä asennusta eikä työasemaan lisenssiä Monipuoliset hakutoiminnot Vesikannan kohteille Kulutuspisteen numero, Nimi, Aluerajaus, Huoltotoimenpiteet, Aikaväli, Mittarityyppi Kartalta rajatulta alueelta mahdollisuus muodostaa CSV -tiedosto (mm. matkapuhelinnumerot) esim. vikaviestintää varten Teemakarttojen ja raporttien julkaisu sekä esittäminen LISÄTIETOJA PALVELUSTA

12 ReittiGIS R eittigis on kehittynyt paikkatietopohjainen työkalu henkilökuljetusten suunnitteluun ja optimointiin. Se soveltuu hyvin etenkin kuntien sivistystoimen käyttöön oppilaskuljetusten hallintaan. Sovellus hyödyntää kunnan omia ajantasaisia rakennus- ja väestötietoja ja integroituu Primus-oppilashallintojärjestelmän kanssa. Kunnissa tapahtuvat muutokset ja kuntaliitokset edellyttävät tehokkaita tapoja suunnitella ja toteuttaa henkilökuljetukset. Hallittavan tiedon määrä, laajat vastuualueet ja muun muassa polttoaine- ja työvoimakustannusten nousu ovat kaikki osatekijöitä, jotka tulee huomioida kuljetusten suunnittelussa. ReittiGIS on tehokas ja monipuolinen reitinsuunnitteluohjelmisto, joka etsii optimaaliset reittivaihtoehdot ja mahdollistaa reittien havainnollisen tarkastelun karttapohjalla. ReittiGIS on ensisijaisesti suunniteltu sivistystoimen tarpeisiin, mutta soveltuu erinomaisesti muidenkin henkilökuljetusten suunnitteluvälineeksi. Suunnittelussa on helppo yhdistää kunnan kaikki henkilökuljetustarpeet yksiköstä riippumatta. Näin vaikkapa sivistys- ja sosiaalitoimen asiakkaiden kuljetukset voidaan järjestää samaa kuljetuskapasiteettia hyödyntäen. ReittiGISin päätoimintoja ovat: kuljetusten suunnittelu koulumatkojen mittaus oppilaaksiottoalueiden suunnittelu. LYHYESTI ReittiGIS on CGI:n kehittämä toisen sukupolven työkalu henkilökuljetusten suunnitteluun. Karttapohjaista sovellusta käytetään jo yli 40 kunnassa koulukuljetusten suunnittelutyökaluna. Integroituu Starsoft Oy:n Primusoppilashallintojärjestelmään sekä kunnan rakennus- ja väestötietojärjestelmiin Sovellus yhdistää useat tietolähteet ja aineistot yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi Päätoimintoina reittien suunnittelu, koulumatkojen mittaaminen sekä oppilaaksiottoalueiden hallinta Kartalla näkyvät väestö- ja oppilastiedot auttavat suunnittelu- ja tilastointitehtävissä Kuljetuskustannusten tiliöinti Monipuoliset raportit reiteistä, oppilaista ja kustannuksista Reittitietojen tallennus ReittiGIS:stä suoraan Primukseen (ja Wilmaan)

13 REITTIGIS MITTAA MATKAT JA SUUNNITTELEE REITIT Sivistystoimen suunnittelutarpeisiin ReittiGIS sopii erityisen hyvin yhdistettynä Starsoft Oy:n Primus-ratkaisun kanssa. Primus tarjoaa reittisuunnittelun pohjaksi tarvittavat oppilas- ja lukujärjestystiedot. Kuljetussuunnittelun lisäksi ReittiGIS laskee oppilaiden koulumatkojen pituuden. Tiedot tallentuvat suoraan Primukseen. Myös oppilaaksiottoalueiden hallinta hoituu helposti ReittiGIS:n avulla ja aluetieto voidaan tallentaa Primukseen oppilaskohtaisesti. ReittiGIS:in käytöllä saavutetaan seuraavia etuja: Koko kuljetusprosessin erilaisten tietojen hallinta yhdellä sovelluksella Ohjelma suunnittelee reitit yhtäaikaisesti kaikille oppilaille huomioiden näiden koulun aloitus-/loppumisajankohdan Reitinoptimointi ja kuljetuskustannusten parempi seuranta mahdollistavat kustannussäästöt. Lisäksi reittien suunnitteluun kuluvaa työaikaa säästyy ReittiGIS:in ja Primuksen välinen tiedonsiirto toimii kahteen suuntaan. Mm. oppilaiden lukujärjestystiedot ja vaihtoehtoiset haku- tai vientipaikat tuodaan suunnittelun pohjatiedoiksi ReittiGIS:iin ja tulostietoja taas voidaan viedä Primukseen Kuljetettavien tietoja voidaan tuoda ReittiGIS:iin mistä tahansa järjestelmästä Excel-muodossa ja erityyppiset kuljetukset voidaan yhdistellä samoille reiteille Voidaan hyödyntää myös kilpailutustilanteissa tarjouspyynnön suunnitteluun ja tarjousten vertailuun (kustannusvertailu) Koulumatkojen laskenta voidaan suorittaa yhdelle oppilaalle tai useammalle (kaikille) oppilaille kerralla. Yhden oppilaan koulumatkasta voidaan tehdä karttatuloste. Oppilas- ja väestötietojen visualisointi ja tilastointi kartalla Eri ikäryhmät näkyviin kartalle (myös alle kouluikäiset) Eri koulujen oppilaat Oppilaaksiottoalueiden oppilaat Näkymät päivittyvät automaattisesti kun väestötiedot päivittyvät Monipuoliset mahdollisuudet aluejakojen muokkaamiseen ja niihin perustuvaan suunnitteluun ja tilastointiin esimerkiksi suunniteltaessa uusia kouluja tai oppilaaksiottoalueita Sovellus sisältää erilaisia tulosteita ja raportteja (mm. reittien tiedot, kustannukset ja oppilasennuste), joiden avulla tietoja voidaan jakaa kouluille, autoilijoille ja koteihin Kuljetuskustannusten tiliöinti liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa LISÄTIETOJA PALVELUSTA CGI

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Heikki Karttunen 30.5.2007 1 Agenda Hyvinkään metsät ja suunnittelu Hyvinkään paikkatiedot metsäsuunnittelun kannalta

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Pasila 17.9.2013 Marko Kauppi Tampereen kaupunki Taustaa Tampere käyttänyt

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Kaupunkimittauksen tietopalvelut KMO:n tietopalvelut, Jussila ja Uotila

Kaupunkimittauksen tietopalvelut KMO:n tietopalvelut, Jussila ja Uotila Kaupunkimittauksen tietopalvelut Kaupunkimittauksen tietopalvelut Mitä tietopalvelut ovat? Tietopalvelutiimi Tietopalvelujen murros Tietopalvelujen vaikuttavuus Mitä tietopalvelut ovat? Tavoite Tuottaa

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Paikkatietopalveluiden tuottaminen ja käyttö Tikessä

Paikkatietopalveluiden tuottaminen ja käyttö Tikessä Paikkatietopalveluiden tuottaminen ja käyttö Tikessä Jukka Rahkonen Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 9. toukokuuta 2014 Tiken paikkatietojen rajapintapalvelut WFS tuotannossa 2006

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa

KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa KuntaGML rajapinnat Kuopiosta: Neljä prosessia - neljä rajapintaa Jari Torvinen 10.2.2016 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ KuntaGML rajapintojen käyttöönoton tilanne KuntaGML rajapinnat osana prosesseja tai palvelua

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

Palvelualustat karttojen julkaisemiseen verkkokäyttöön

Palvelualustat karttojen julkaisemiseen verkkokäyttöön Palvelualustat karttojen julkaisemiseen verkkokäyttöön Vesa Raulos Senior Systems Engineer Pitney Bowes Software vesa.raulos@pb.com MapInfo Suite MapInfo Professional: analyysin ja visualisoinnin työkalu

Lisätiedot

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmä: Käyttäjänäkökulma paikkatietoon ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen Keskiviikko 13.4.2011 Sisältö Asiakkaiden tarpeet

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon tuotteilla Vesa Raulos Senior Systems Engineer Pitney Bowes Software Taustaa ja yritys MapInfo Corporation perustettiin USA:ssa vuonna 1986 Pioneeri helppokäyttöisten

Lisätiedot

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Mikko Tallgren, vastuualuepäällikkö MML / Sovelluspalvelut 7.9.2016 Kiinteistötehtävien koulutuspäivä, Helsinki 2 Esityksen sisältö KTJ:n tietopalvelumuodot Toteutusprojektin

Lisätiedot

MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari)

MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari) MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari) 7.3.2013 Teemu Sipilä Maanmittauslaitos Aiheet 1. Taustaa MML:n karttakuvapalveluista MML:n nykyiset WMS-

Lisätiedot

Läpileikkaus kuntarekistereihin

Läpileikkaus kuntarekistereihin Läpileikkaus kuntarekistereihin Road Show 2015 CGI Group Inc. Sisältöä Versiokatsausta mitä tehty vuoden aikana mitä tehdään vuoden 2015 aikana mm. Facta 4.1-4.2 Siirtyminen KuntaNetistä Factaan Tuotepaketointeja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki TARJOUS 74747 24.2.2015 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Eero Sarjanen PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI FACTA 4.0 VERSIOPÄIVITYS 1 Tarjouksen kohde Tarjoamme

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Verkkopalveluiden hyödyntäminen

Verkkopalveluiden hyödyntäminen Verkkopalveluiden hyödyntäminen Verkkopalveluiden toteutus ja käyttäminen MapInfo Professional ja MapInfo Manager -ohjelmistoilla Vesa Raulos Pitney Bowes Business Insight Esityksen sisältö MapInfo Professional

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

Hallinnon karttapalvelu

Hallinnon karttapalvelu Hallinnon karttapalvelu Maanmittauslaitoksen tarjoama palvelu www-sivuille upotettavan kartan julkaisuun JulkICTLab-seminaari Jani Kylmäaho / Teija Tarvainen Maanmittauslaitos Mikä Hallinnon karttapalvelu?

Lisätiedot

MapInfon palvelintuotteet aineistojen julkaisemisessa Inspire-koulutuspäivä II

MapInfon palvelintuotteet aineistojen julkaisemisessa Inspire-koulutuspäivä II MapInfon palvelintuotteet aineistojen julkaisemisessa Inspire-koulutuspäivä II 25.1.2011 Vesa Raulos Risto Mustonen Karttapalvelimen perustaminen (MapInfo) Aineistojen tarjoaminen katseltavaksi tai ladattavaksi

Lisätiedot

BORIS 2. Järjestelmän rajapinnat. Samuli Neuvonen, SYKE Rajapinnat tehokäyttöön -seminaari

BORIS 2. Järjestelmän rajapinnat. Samuli Neuvonen, SYKE Rajapinnat tehokäyttöön -seminaari BORIS 2 Järjestelmän rajapinnat Samuli Neuvonen, SYKE Rajapinnat tehokäyttöön -seminaari 7.3.2013 BORIS 2 -hanke öljysuojarahaston ja SYKEn rahoittama hanke yhteistyössä mukana kaikki öljyntorjunnan toimijat

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan konsepti

Paikkatiedon palvelualustan konsepti Paikkatiedon palvelualustan konsepti - karttajulkaisusta palvelualustaksi Paikkatietoasiain neuvottelukunta Antti Rainio 2.3.2012 Karttaikkuna http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/rakennuskiellot/rakennuskieltoalueetkartalla.html

Lisätiedot

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012 KYSELYPALVELU HARAVA Tietoisku Dimenteq Oy SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen vauhdittamisohjelma) Asumisen ja Rakentamisen

Lisätiedot

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi

Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Väestövastuualueiden oikea sijoittaminen paikkatietoanalyyseillä, sekä kynätön lupaprosessi Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 2011 Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö Petri Kapanen

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Oskari.org. kehittäminen

Oskari.org. kehittäminen Oskari.org ohjelmakirjaston kehittäminen Jani Kylmäaho SOVELLUSKERROS Asioinnin tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Paikkatieto-ohjelmistot (GIS, Geographical Information Systems)

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto

Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? Tuuli Toivonen Geotieteiden ja maantieteen laitos Helsingin yliopisto "Kartta on maantieteen tärkein aineisto ja metodi. Ellei ole karttaa, ei ole maantiedettäkään.

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

TornaMarket-Metsät metsätilamarkkinointisovelluksen käyttöohje (ohje tehty PC käytölle)

TornaMarket-Metsät metsätilamarkkinointisovelluksen käyttöohje (ohje tehty PC käytölle) OHJE 4.5.2015 1 (5) TornaMarket-Metsät metsätilamarkkinointisovelluksen käyttöohje (ohje tehty PC käytölle) 1. Yleistä Järjestelmä on julkaisusovellus, jolla Tornator Oyj:n omista järjestelmistä julkaistaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin kehittyminen - paikkatietotyökalu johtamisen tukena. Alueraportointi

Espoon kaupungin kehittyminen - paikkatietotyökalu johtamisen tukena. Alueraportointi Espoon kaupungin kehittyminen - paikkatietotyökalu johtamisen tukena Alueraportointi / Paikkatietomarkkinat Tiina Järvinen ja Ari Purhonen Espoon kaupungin kehitystyö 2011-2013 Suomessa alansa ensimmäinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen käytännön toteutus EUREF-II teemapäivä Jukka Vänttinen Sisältö Koordinaattimuunnokset Teklan ohjelmistoissa Muunnostyön valmistelu ja vaiheistus Muunnokset tietojärjestelmän

Lisätiedot

Yleisten alueiden hallinta ja Yleiskaava Vesihuolto

Yleisten alueiden hallinta ja Yleiskaava Vesihuolto Seuraavat KuntaGML-rajapinnat valmistelussa Yleisten alueiden hallinta ja Yleiskaava Vesihuolto Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi puh. 0400

Lisätiedot

Kantakarttakyselyn tuloksia

Kantakarttakyselyn tuloksia Kantakarttakyselyn tuloksia Kansallinen maastotietokanta-hanke Tilannekuva-työpaketti 28.11.2016 YHTEISTYÖSSÄ: Vastanneiden kuntien määrä Kyselyyn vastanneet kunnat Ei vastausta 154 kuntaa 49,2 % Vastaus

Lisätiedot

Kokemuksia digikarttojen käytöstä

Kokemuksia digikarttojen käytöstä Kokemuksia digikarttojen käytöstä Jakelun ajankohtaispäivä 29112007 Bernt Söderlund HS digikarttojen hyödyntämisvaihe 1: Kuljetusoptimointia Itse digitoidut kartat ja tanskalainen kuljetussuunnittelumalli

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

FOSS4G at CSC. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Kylli Ek

FOSS4G at CSC. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Kylli Ek FOSS4G at CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Kylli Ek OKM:n omistama OY 280 henkilöä Esimerkkipalveluja: Superkoneet FUNET Kirjastopalvelut OODI HAKA CSC 2 GIS@CSC Paikkatietojen käytön edistäminen

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 29.1.2013 Mitä tapahtunut viime vuosina 2009 Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus WMS rajapintapalvelun pilotointi

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005. Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus

Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005. Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005 Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot 24.11.2005 A 2 Paikkatieto on kohdetta kuvaavan sijaintitiedon

Lisätiedot

Tiken paikkatietopalvelut

Tiken paikkatietopalvelut Tiken paikkatietopalvelut Jukka Rahkonen Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 10. helmikuuta 2011 Palvelut ja tuetut versiot WMS Versiot 1.0.0, 1.1.0 ja 1.1.1 Versio 1.3.0 keväällä 2011

Lisätiedot

Liikuntapaikat.fi. LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä. Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntapaikat.fi. LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä. Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntapaikat.fi LIPAS liikuntapaikkatiedon lähteenä Kirsi Vehkakoski, Lipas- projekti, liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntapaikat siellä ja täällä Lipas Liikuntapaikat.fi on valtakunnallinen tietokanta

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän karttapalvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän karttapalvelu Museovirasto Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän karttapalvelu Vaatimusmäärittely Museovirasto 1/23 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Määriteltävä kokonaisuus lyhyesti... 3 1.2. Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä...

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

ja ilmakuvauksen hankinta

ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS, liite 6 1 /6 Imatran kaupungin 3Dkaupunkimalli: Laserkeilausdatan ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS ja KILPAILUTUSMENETTELY Vasemmalla rakennuskaavan pohjakarttaa Vuoksenniskalta1930 luvulta,

Lisätiedot

Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) Luonnonvarakeskus.

Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) Luonnonvarakeskus. LifeData 2011-2015 Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) 3.11.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvarakeskus Lähtökohdat Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET 28.11.2013

Lisätiedot

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202 Ohje 1 Metsätien vaikutusalueen määritys ja puustotiedot Marko Keisala ALKUSANAT Oheinen ohjeisto on

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla

Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla Jani Kylmäaho 13.5.2013 13.5.2013 Paikkatiedon palvelualustat Paikkatiedon palvelualustat mahdollistavat paikkatietoinfrastruktuurin tarjoamien

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Eveliina Toivola PAIKKATIEDON HYÖDYNTÄMINEN KOULUMATKOJEN MITTAAMISESSA JA KOULUKULJETUSTEN SUUNNIT- TELUSSA

Eveliina Toivola PAIKKATIEDON HYÖDYNTÄMINEN KOULUMATKOJEN MITTAAMISESSA JA KOULUKULJETUSTEN SUUNNIT- TELUSSA Eveliina Toivola PAIKKATIEDON HYÖDYNTÄMINEN KOULUMATKOJEN MITTAAMISESSA JA KOULUKULJETUSTEN SUUNNIT- TELUSSA Tekniikka ja liikenne 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologia TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä)

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) Pilotointi Tarkoituksena oli käytännön avulla selvittää käsitteiden eroavuutta ja siitä aiheutuvia YT-ohjelman toimintojen sovellettavuutta,

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet

Paikkatiedon mahdollisuudet Paikkatiedon mahdollisuudet Taustatietoryhmä 26.2.2016 Laatija: Mari Väänänen Paikkatieto / GIS 2 LÄHDE: http://www.itewiki.fi/opas/paikkatieto-gis-ja-karttapalvelut/ Esimerkkejä paikkatietoanalyyseistä

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä

Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilymittaustietojen hallinta turvajärjestelyissä Säteilyturvakeskus Turvateknologia Tarja Ilander tarja.ilander@stuk.fi 4.11.2009 3-4.11.2009 Organisaatio Luvut kuvaavat henkilöstön määrää vuoden 2008

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011 Matti Sirén, Keypro Oy Keypron osuus KRYSP:issä Maankäyttö / opastavat tiedot / katuverkon topologia Maankäyttö / kantakartta

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Johdatus paikkatietoon

Johdatus paikkatietoon Johdatus paikkatietoon - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatiedon määritelmiä Paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijaintitiedon ja ominaisuustiedon looginen kokonaisuus

Lisätiedot

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016 Geomedia ja nuorten elämismaailma MARKUS JUNE 05, Amazing race - GoogleEarth-pohjalla seikkaillaan ympäri maailmaa Ensiksi google earth perusjuttuja. Tavallisiin karttoihin verattuna ongelmia, esim. GE

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Palveluiden hyötyjen ja vaikutusten todistaminen Palveluiden hyötyjen ja vaikutusten todistaminen/ Ville Jussila

Palveluiden hyötyjen ja vaikutusten todistaminen Palveluiden hyötyjen ja vaikutusten todistaminen/ Ville Jussila Palveluiden hyötyjen ja vaikutusten todistaminen Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston rajapintapalvelut - julkaisuputki Primääriaineistot Julkaisutietokanta Web-palvelin sekä rajapintaohjelmisto Asiakkaat

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013

TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 TTA palvelukokonaisuuden esittely Korkeakoulujen IT-päivät 6.11.2013 CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Tutkimuksen tietoaineistot 2014-2017 Keskeinen tavoite edistää sähköisten tutkimusaineistojen hyödyntämistä,

Lisätiedot