Paikkatietoratkaisut. cgi.fi 2015 CGI GROUP INC.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatietoratkaisut. cgi.fi 2015 CGI GROUP INC."

Transkriptio

1 Paikkatietoratkaisut Facta Kartta mahdollistaa kuntarekisterin kohteiden esittämisen paikkatietona muiden kartta- ja paikkatietoaineistojen kanssa järjestelmän sisälle upotetussa karttaikkunassa. Facta Kartassa on avoimen standardin mukainen rajapinta erimuotoisten (WMS, WFS, WMTS) aineistojen käyttämiseen kartta-aineistoina. Helppokäyttöiset toiminnot ja työkalut mahdollistavat kohteen sijainnin ja tietojen lisäämiseen sekä muuttamiseen. Facta Karttaa voi käyttää myös Factan osajärjestelmien hakutoiminnoissa ja kohdesivuilla. FactaMap ja FactaGIS FactaMap on monipuolinen järjestelmä kunnan paikkatietojen ylläpitoon ja kartantuotantoon. Se on suunniteltu kuntien mittaus- ja kiinteistötoimen työtehtäviin, kuten karttatietojen (esim. pohjakartta, virastokartta, opaskartta) ylläpitoon, kiinteistö-toimitusten tekoon, maastomittausten käsittelyyn sekä yleiskaavoitukseen (laajennus). FactaGIS on työasemapohjainen ohjelmisto, joka hyödyntää yllämainittuja tietoja. Molemmat ohjelmat sisältävät alan edistyneimmät paikkatietotoiminnot, joiden avulla voidaan tuottaa teemakarttoja ja tehdä paikkatietoihin pohjautuvia analyysejä. Ominaisuudet ovat hyödynnettävissä kaikissa kuntaorganisaation suunnittelu-, kartantuotanto- ja paikkatietotehtävissä CGI GROUP INC.

2 FactaMap/FactaGIS sijaintitieto KTJ-lukijalla kunnan kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) paikkatietoja voidaan ylläpitää suoraan KTJ:n tietopalvelusanomien avulla. KTJ-lukijalla paikkatietokantaan voidaan ladata koko kunnan tai valitun alueen kiinteistöjen sijaintitiedot Facta WebGIS on monipuolinen väline paikkatiedon julkaisuun. WebGIS tarjoaa edullisen tavan välittää ja julkaista tietovarastoja ja paikkatieto-aineistoja laajalle käyttäjäjoukolle kunnan intranetissä ja Internetissä. Käyttöön tarvitaan vain Internet -selain. WebGIS:n keskeiset toiminnot: Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen esittäminen helppokäyttöisessä selainkäyttöliittymässä kunnan intranet -verkossa Valmiit hakutoiminnot ja käyttöliittymät Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien tietojen esittämiseen ja käsittelyyn kartalla Karttaliikenne Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien kanssa Helppokäyttöiset ja monipuoliset toiminnot ja työkalut myös kuntalaisille ja matkailijoille suunnattujen Internet -karttapalveluiden toteuttamiseen Avoimen standardin mukaiset toiminnot rajapinta-aineistojen käyttämiseen ja julkaisuun (WMS, WFS, WMTS) liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Facta MapInfo Karttaliittymä mahdollistaa myös MapInfon käyttämisen Facta -kuntarekisterin kanssa. Helppokäyttöinen sovellus pohjautuu tällä hetkellä jo lähes 200 kunnassa käytettävään KuntaNet Karttaliittymään. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mm. Rekisterikohtaiset käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaiset asetukset Yhteinen käyttäjätunnus Factan kanssa Factan tietokannan tiedot saadaan automaattisesti kartalle Siirtyminen rekisteristä kartalle ja päinvastoin Helpot hakutoiminnot rekisteritietojen hakemiseen ja paikantamiseen Helposti ja nopeasti tietoa valitusta kohteesta Mahdollisuus antaa sijainti ja päivittää sitä Karttatuloste ja kartta-aineistosta haku Maanmittauslaitoksen KTJ-tulospalvelun hyödyntäminen VesiGIS ja VesiWebGIS tarjoavat karttaliittymät CGI:n Vesikanta järjestelmään. VesiGIS tuo karttaliittymän monipuoliset toiminnot työasemaympäristöön ja VesiWebGIS selainkäyttöliittymään. Ratkaisu on toteutettu ESRI:n teknologiaa hyödyntäen. Sovelluksella voidaan tarkastella Vesikannan kulutuspistekohteita kartalla ja tehdä monipuolisia hakuja Vesikanta-järjestelmään käyttämällä rajaavana tekijänä kartalta valittuja aluejakoja (esim. toiminta-alueet, kiinteistöt, tilastoalueet, postinumeroalueet). Tarkastelun kohteena voi olla esim. valittujen alueiden veden ja jäteveden vuosikulutus. LISÄTIETOJA PALVELUISTA CGI 2015 CGI GROUP INC.

3 Lisäksi ohjelmalla voidaan muodostaa teemakarttoja kuvaamaan veden kulutusta ja sen alueellista jakaumaa. Paikkatieto väestöpohjaisen suunnittelun apuna ReittiGIS, MediGIS, SosGIS Opetus- ja sosiaalitoimen sekä terveydenhuollon toimintaa voidaan suunnitella ja johtaa käyttämällä paikannettuja väestötietoja muiden paikkatietojen kanssa. ReittiGIS on kehittynyt paikkatietopohjainen työkalu henkilökuljetusten suunnitteluun ja optimointiin. Se soveltuu hyvin etenkin kuntien sivistystoimen käyttöön oppilaskuljetusten hallintaan. Sovellus hyödyntää kunnan omia ajantasaisia rakennus- ja väestötietoja ja integroituu Primusoppilashallintojärjestelmän kanssa. ReittiGIS:n avulla voidaan myös mitata koulumatkat, suunnitella oppilaaksiottoalueita, tehdä oppilasennusteita. MediGIS sopii terveydenhuollon vastuualueiden suunnitteluun. Alueellisissa väestöjakaumaraporteissa voidaan huomioida asiakkaiden poikkeavat omalääkäri merkinnät. Alue tai omalääkäri/hoitaja tietoja voidaan päivittää suoraan Pegasokseen. liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa SosGIS on työkalu sosiaalitoimen kartta-pohjaiseen raportointiin hyödyntäen Pro Consonan sosiaalitoimen järjestelmän tietoja. Raportteja on erityisesti päivähoidon, vanhustyön ja sosiaalitoimen alalta. LISÄTIETOJA PALVELUISTA CGI 2015 CGI GROUP INC.

4 Facta Kartta Facta-kuntarekisterin karttasovellus F acta Kartta on karttaikkuna, joka on upotettu osaksi Facta Kuntarekisteriä. Facta Kartta mahdollistaa Facta Kuntarekisterin kohteiden esittämisen paikkatietona muiden kartta- ja paikkatietoaineistojen kanssa järjestelmän sisälle upotetussa karttaikkunassa. Päätoiminnot Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen esittäminen Facta Kuntarekisterin käyttöliittymään upotetussa karttaikkunassa. Käytössä Factan osajärjestelmien hakutoiminnoissa ja kohdesivuilla. Helppokäyttöiset toiminnot ja työkalut kohteen sijainnin ja tietojen lisäämiseen sekä muuttamiseen. Avoimen standardin mukainen rajapinta eri muotoisten (WMS, WFS, WMTS) aineistojen käyttämiseen kartta-aineistoina. HYÖDYT Kohteiden paikkatiedot ja kartat helposti Factan käyttäjän saatavilla Kuntarekisterin käyttö kartan kautta Käyttöliittymään upotettu kartta helpottaa loppukäyttäjän työtä Facta osajärjestelmäkohtaisesti räätälöidyt karttatoiminnot tukevat ja parantavat käytettävyyttä Mahdollista kytkeytyä julkisiin WMS- ja WFS- aineistopalveluihin (MML, SYKE) Sijaintikartta ja Toimintokartta Facta Kartasta on kaksi versiota; Sijaintikartta ja Toimintokartta. Sijaintikartta sisältää toiminnot kohteen sijainnin esittämiseen kartalla ja valintatyökalun kohteiden valintaan. Sijaintikartassa on käytössä vain yksi taustakartta ja Factan kohdetasot. Toimintokartan sisältö on asiakaskohtainen ja se sisältää enemmän toimintoja ja työkaluja kartan käsittelyyn, kohteiden valintoihin, tulostukseen sekä Factan osajärjestelmäkohtaisia toimintoja.

5 Toimintokartan ominaisuuksia Facta kuntarekisteriaineistot ajantasaisina suoraan operatiivisesta järjestelmästä. WMS, WMTS ja WFS muotoiset aineistolähteet Tasojen läpinäkyvyys loppukäyttäjän säädettävissä aineistokohtaisesti Kartalla liikkumisen työkalut ja monipuoliset graafiset valintatyökalut Info- työkalu kartan kohteiden ominaisuustietojen avaamiseen Kartta toimii Factan hakusivuilla yhtenä hakutekijänä tai haun rajaajana (kartalta valitut kohteet, alueet jne.) liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Matkan ja pinta-alan mittaus Pdf -karttatuloste Karttaliikenne Facta kuntarekisterin kanssa Kartalta valituilta kohteilta siirtyminen Factassa kohdesivulle ja Facta kuntarekisteristä haettujen kohteiden näyttäminen kartalla Toimipaikkojen (kiinteistö, hallintayksikkö, rakennus) liittäminen Ympäristövalvonnan ja Ympäristöterveyden kohteille Sijainnin (koordinaatit) määritys Facta kuntarekisterin kohteille Uusien vuokra-aluekohteiden piirtäminen ja lisääminen WFS-T rajapinnan kautta Facta kuntarekisteriin Käytettävät tietovarastot Kunnan paikkatietoaineistoja kantakarttaa opaskarttaa kaava-aineistoja kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja kunnallistekniikan ja vesilaitoksen aineistoja. Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelun (WMS, WFS) aineistoja taustakartta, maastokartta, ortokuvat Muut julkiset aineistopalvelut mm. ympäristöön liittyviä aineistoja (SYKE) LISÄTIETOJA PALVELUSTA CGI cgi.com

6 FactaMap Kunnan paikkatietojen ylläpito ja kartantuotanto FactaMap on monipuolinen järjestelmä kunnan paikkatietojen ylläpitoon ja kartantuotantoon. FactaMap on suunniteltu kuntien mittaus- ja kiinteistötoimen työtehtäviin, kuten karttatietojen ylläpitoon, kiinteistötoimitusten tekoon ja maastomittausten käsittelyyn. Lisäksi siinä on alan edistyneimmät GIS-toiminnot. FactaMapia voi hyödyntää kaikissa organisaation kartantuotanto- ja paikkatietotehtävissä. Päätoiminnot Karttakohteiden piirtämiseen ja muokkaamiseen tarvittavat työkalut ja tyypilliset kartoitustoiminnot Aineisto tallennetaan paikkatietokantaan, joka voi olla joko yhden käyttäjän ylläpitämä tai useille yhtä aikaiselle editoijalle versioitu relaatiotietokanta Valmiit hakutoiminnot ja käyttöliittymät Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien tietojen käsittelemiseen Karttaliikenne Facta ja KuntaNet -kuntarekisterien kanssa Karttaliikenne kuntarekisterien kanssa FactaMapissa on kaksisuuntainen karttaliikenne kartan ja kuntarekisterin välillä. Kartalta valitut kohteet voidaan nähdä listana kuntarekisterissä ja siirtyä syvemmälle kohteiden tietoihin. Kuntarekisteristä haetut kohteet nähdään kartalle sijoitettuna. Rakennusten, rakennuslupien ja kiinteistöjen koordinaatit voidaan tallentaa FactaMapin kautta. Sijainti osoitetaan kartalta ja koordinaatit tallentuvat kuntarekisterin tietokantaan. HYÖDYT Keskeinen osa Facta- ja KuntaNet -kuntarekistereitä Yhtenäinen kokonaisuus yhdessä FactaGISin ja WebGISin kanssa Kehitetty keskitettyyn paikkatiedon ylläpitoon monen samanaikaisen käyttäjän tietokantaympäristössä Monipuolinen käyttöliittymä ja kuntarekisterin helppo käyttö kartan kautta Helposti visuaalista raportointitietoa kunnan suunnittelun ja johtamisen tarpeisiin Lähes 80 erilaisen tietoformaatin käyttö mahdollista

7 Ominaisuuksia FactaMapissa on monipuoliset paikkatietotoiminnot, joita on räätälöity erityisesti kunnan tarpeisiin esim.: Kartalla liikkuminen ja siihen perustuvat valintamahdollisuudet (mm. puskurointi, naapurien valinta, valinta alueella) Monipuoliset kartoitustoiminnot Kuntarekisteritietojen haku (rakennusluvat, rakennukset, kiinteistöt, väestö, kiinteistöjen omistajat) Tietojen haku kartta-aineistoista Lisäosan avulla kunnan paikkatietokantaan voidaan lukea KTJpaluusanomasta muuttuneiden ja uusien kiinteistöjen sijaintitiedot Helppo karttojen julkaisu Teemakartan esitystavat erittäin monipuoliset, käytetään hyödyksi ESRIn tuotteiden monipuolisia ominaisuuksia Karttoja voidaan käyttää FactaGISissä ja julkaista suoraan WebGISissä sekä ArcGIS Onlinessa liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Käytetty tekniikka Perustuu ESRI ArcGIS paikkatieto-ohjelmistoon Paikkatietokantana käytetään Oracle-tietokannan päällä olevaa ArcGIS Server Enterprise Basic-tuotetta. Tiedon tallennusmuotona voidaan käyttää avointa Oracle Spatial/Locator -muotoa ja ESRIn binäärimuotoa Paikkatiedon automaattiseen prosessointiin voidaan käyttää Data InterOperability -laajennusta Käytettävät ja tuotettavat tietovarastot Käytettävissä on n. 70 erilaista paikkatietoformaattia vektoreina ja rastereina. Laaja tuki perustuu ESRIn ohjelmistojen ominaisuuksiin. Kantakartta Kaava-aineistot KuntaGML -aineistot KTJ-paluusanomat Opaskartta Virastokartta Maastotietokanta Tie- ja katuverkko (osoiteaineisto) Väestötiedot pisteinä tai alueina Kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotiedot Kunnallistekniikan ja vesilaitoksen aineistot Ympäristöön liittyviä aineistot Erilaisilla GIS-sovelluksilla tuotetut tiedot: MediGIS, SosGIS, VesiGIS, mski jne. LISÄTIETOJA PALVELUSTA

8 WebGIS Kunnan paikkatiedot selaimeen WebGIS on monipuolinen väline paikkatiedon julkaisuun ja esittämiseen. Se tarjoaa edullisen ja helpon tavan välittää ja julkaista tietovarastoja ja paikkatieto-aineistoja laajalle käyttäjäjoukolle kunnan intranetissä. Käyttöön tarvitaan vain web-selain. WebGIS on laajennettavissa myös Internet-paikkatietopalveluksi. PÄÄTOIMINNOT Paikkatieto- ja rekisteriaineistojen esittäminen selainkäyttöliittymässä kunnan intranet-verkossa. Valmiit hakutoiminnot ja käyttöliittymät Facta- ja KuntaNet -kuntarekisterien tietojen käsittelemiseen. Karttaliikenne Facta- ja KuntaNet-kuntarekisterien kanssa Helppokäyttöiset ja monipuoliset toiminnot ja työkalut koko kunnan intranet-karttapalveluiden toteuttamiseen. OGC-standardin mukainen rajapinta aineistojen käyttämiseen ja julkaisuun. HYÖDYT Paikkatiedot ja kartat kaikkien ulottuville Kuntarekisterin helppo käyttö kartan kautta Helppo käyttöliittymä karttoihin, ei tarvita ohjelmisto-asennuksia Mahdollista kytkeytyä julkisiin WMS- ja WFS-aineistopalveluihin (MML, SYKE) Saadaan helposti visuaalista raportointitietoa kunnan suunnittelun ja johtamisen tarpeisiin Karttaliikenne kuntarekisterien kanssa WebGIS:ssä on kaksisuuntainen karttaliikenne kartan ja kuntarekisterin välillä. Kartalta valitut kohteet voidaan nähdä listana kuntarekisterissä, josta voi edetä yksittäisen kohteen tietojen selailuun tai editointiin. Kuntarekisteristä haetut kohteet voidaan nähdä kartalle sijoitettuina. Rakennusten, rakennuslupien ja kiinteistöjen sijaintikoordinaatit voidaan tallentaa WebGIS:n avulla. Sijainti osoitetaan kartalta ja koordinaatit tallentuvat kuntarekisterin tietokantaan.

9 Ominaisuuksia WebGISissä on monipuoliset paikkatietotoiminnot, joita on räätälöity erityisesti kunnan tarpeisiin. Kartalla liikkuminen ja monipuoliset valintamahdollisuudet mm. puskurointi, naapurien valinta, valinta alueella. Kuntarekisteritietojen haku mm. rakennusluvat, rakennukset, kiinteistöt, kiinteistöjen omistajat. Liittymä MML:n kiinteistötietojen tulostepalveluun. Käyttäjätunnistus perustuu kuntarekisterin tunnuksiin. Käytettävissä olevat toiminnot ja aineistot voidaan rajata käyttäjäryhmittäin. Pdf-karttatulosteet Matkan ja pinta-alan mittaus liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Tekniikkaa Perustuu OpenLayers -ratkaisuun Nopeasti kehittyvä vapaan lähdekoodin web-karttakäyttöliittymä Aineistoina käytetään WMS, WMTS ja WFS -palveluita. WMS, WMTS ja WFS -palveluita voidaan tuottaa esim. GeoServer, Esri ArcGIS for Server, Bentley WebPublisher, jne. -ohjelmistoilla Kartta- ja rekisteriaineistot ajantasaisena operatiivisesta tietokannasta (esim. Facta tai KuntaNet) Yhteensopiva MML:n Rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) kanssa Toimii standardiselaimilla Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ilman laajennusten asentamista Käytettävät tietovarastot Aineistoina voidaan käyttää esim. Kunnan paikkatietoaineistoja kantakarttaa opaskarttaa kaava-aineistoja maastotietokantaa kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja kunnallistekniikan ja vesilaitoksen aineistoja. Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelun (WMS, WFS) aineistoja taustakartat maastokartta ortokuvat kiinteistörajat, -tunnukset. Muut julkiset aineistopalvelut mm. ympäristöön liittyviä aineistoja (SYKE) LISÄTIETOJA PALVELUSTA CGI cgi.com

10 VesiGIS ja VesiWebGIS VesiGIS ja VesiWebGIS tarjoavat karttaliittymät CGI:n Vesikanta järjestelmään. VesiGIS tuo karttaliittymän monipuoliset toiminnot työasemaympäristöön ja VesiWebGIS selainkäyttöliittymään. Ratkaisu on toteutettu ESRI:n teknologiaa hyödyntäen. CGI:llä on laaja kokonaisuus muitakin kunnille suunnattuja toimialakohtaisia paikkatietoratkaisuja, jotka integroituvat kunnan operatiivisiin rekistereihin. Kulutuspisteet kartalla Sovelluksella voidaan tarkastella Vesikannan kulutuspistekohteita kartalla ja tehdä monipuolisia hakuja Vesikanta-järjestelmään käyttämällä rajaavana tekijänä kartalta valittuja aluejakoja (esim. toiminta-alueet, kiinteistöt, tilastoalueet, postinumeroalueet). Tarkastelun kohteena voi olla esim. valittujen alueiden veden ja jäteveden vuosikulutus. Myös kulutuspisteiden mittarityyppiä, toimenpidettä (esim. vaihto, huolto, jne.) ja ajankohtaa voidaan käyttää rajaavina ehtoina. Teemakartat VesiGIS on työkalu Vesikanta -tietojen karttapohjaiseen raportointiin ja analysointiin. Tämän lisäksi ohjelmalla voidaan muodostaa teemakarttoja kuvaamaan veden kulutusta ja sen alueellista jakaumaa. Lähtötietonsa sovellus lukee suoraan Vesikannan tietokannasta ja kunnan perusrekisteristä. HYÖDYT Vesikannan kohteille voidaan tallentaa sijainnit kartan avulla Saadaan helposti visuaalista raportointitietoa kunnan suunnittelun ja johtamisen tarpeisiin WebGIS -liittymällä tiedot helposti intranet käyttäjille Helppo muuttaa karttateemojen esitystapoja Poikkeavien vesikulutusten havainnointi kartalta

11 VESIKANNAN KARTTALIITTYMÄN TOIMINTOYMPÄRISTÖT Työasemaympäristö VesiGIS Kulutuspisteiden sijainnit havainnollisesti kartalla Monipuoliset kyselytoiminnot Vesikannan kohteille Kulutuspisteen numero, Nimi, Aluerajaus (aluejaot kartalla), Huoltotoimenpiteet, Aikaväli, Mittarityyppi Vesikannan kohteille sijainnin tallennus (koordinaatit) kartalta Kartta-rekisteriliikenne Kartalta valitun kohteen tiedot Vesikanta ohjelmassa Vesikanta ohjelmasta valitun kohteen sijainti kartalla Kattavat ja helpot toiminnot teemakartoituksen ja raportoinnin toteutukseen liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa Selainkäyttöliittymä VesiWebGIS Kulutuspisteiden sijainnit ja perustiedot havainnollisesti internetselaimella toimivassa karttapalvelussa Ei vaadi käyttäjältä asennusta eikä työasemaan lisenssiä Monipuoliset hakutoiminnot Vesikannan kohteille Kulutuspisteen numero, Nimi, Aluerajaus, Huoltotoimenpiteet, Aikaväli, Mittarityyppi Kartalta rajatulta alueelta mahdollisuus muodostaa CSV -tiedosto (mm. matkapuhelinnumerot) esim. vikaviestintää varten Teemakarttojen ja raporttien julkaisu sekä esittäminen LISÄTIETOJA PALVELUSTA

12 ReittiGIS R eittigis on kehittynyt paikkatietopohjainen työkalu henkilökuljetusten suunnitteluun ja optimointiin. Se soveltuu hyvin etenkin kuntien sivistystoimen käyttöön oppilaskuljetusten hallintaan. Sovellus hyödyntää kunnan omia ajantasaisia rakennus- ja väestötietoja ja integroituu Primus-oppilashallintojärjestelmän kanssa. Kunnissa tapahtuvat muutokset ja kuntaliitokset edellyttävät tehokkaita tapoja suunnitella ja toteuttaa henkilökuljetukset. Hallittavan tiedon määrä, laajat vastuualueet ja muun muassa polttoaine- ja työvoimakustannusten nousu ovat kaikki osatekijöitä, jotka tulee huomioida kuljetusten suunnittelussa. ReittiGIS on tehokas ja monipuolinen reitinsuunnitteluohjelmisto, joka etsii optimaaliset reittivaihtoehdot ja mahdollistaa reittien havainnollisen tarkastelun karttapohjalla. ReittiGIS on ensisijaisesti suunniteltu sivistystoimen tarpeisiin, mutta soveltuu erinomaisesti muidenkin henkilökuljetusten suunnitteluvälineeksi. Suunnittelussa on helppo yhdistää kunnan kaikki henkilökuljetustarpeet yksiköstä riippumatta. Näin vaikkapa sivistys- ja sosiaalitoimen asiakkaiden kuljetukset voidaan järjestää samaa kuljetuskapasiteettia hyödyntäen. ReittiGISin päätoimintoja ovat: kuljetusten suunnittelu koulumatkojen mittaus oppilaaksiottoalueiden suunnittelu. LYHYESTI ReittiGIS on CGI:n kehittämä toisen sukupolven työkalu henkilökuljetusten suunnitteluun. Karttapohjaista sovellusta käytetään jo yli 40 kunnassa koulukuljetusten suunnittelutyökaluna. Integroituu Starsoft Oy:n Primusoppilashallintojärjestelmään sekä kunnan rakennus- ja väestötietojärjestelmiin Sovellus yhdistää useat tietolähteet ja aineistot yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi Päätoimintoina reittien suunnittelu, koulumatkojen mittaaminen sekä oppilaaksiottoalueiden hallinta Kartalla näkyvät väestö- ja oppilastiedot auttavat suunnittelu- ja tilastointitehtävissä Kuljetuskustannusten tiliöinti Monipuoliset raportit reiteistä, oppilaista ja kustannuksista Reittitietojen tallennus ReittiGIS:stä suoraan Primukseen (ja Wilmaan)

13 REITTIGIS MITTAA MATKAT JA SUUNNITTELEE REITIT Sivistystoimen suunnittelutarpeisiin ReittiGIS sopii erityisen hyvin yhdistettynä Starsoft Oy:n Primus-ratkaisun kanssa. Primus tarjoaa reittisuunnittelun pohjaksi tarvittavat oppilas- ja lukujärjestystiedot. Kuljetussuunnittelun lisäksi ReittiGIS laskee oppilaiden koulumatkojen pituuden. Tiedot tallentuvat suoraan Primukseen. Myös oppilaaksiottoalueiden hallinta hoituu helposti ReittiGIS:n avulla ja aluetieto voidaan tallentaa Primukseen oppilaskohtaisesti. ReittiGIS:in käytöllä saavutetaan seuraavia etuja: Koko kuljetusprosessin erilaisten tietojen hallinta yhdellä sovelluksella Ohjelma suunnittelee reitit yhtäaikaisesti kaikille oppilaille huomioiden näiden koulun aloitus-/loppumisajankohdan Reitinoptimointi ja kuljetuskustannusten parempi seuranta mahdollistavat kustannussäästöt. Lisäksi reittien suunnitteluun kuluvaa työaikaa säästyy ReittiGIS:in ja Primuksen välinen tiedonsiirto toimii kahteen suuntaan. Mm. oppilaiden lukujärjestystiedot ja vaihtoehtoiset haku- tai vientipaikat tuodaan suunnittelun pohjatiedoiksi ReittiGIS:iin ja tulostietoja taas voidaan viedä Primukseen Kuljetettavien tietoja voidaan tuoda ReittiGIS:iin mistä tahansa järjestelmästä Excel-muodossa ja erityyppiset kuljetukset voidaan yhdistellä samoille reiteille Voidaan hyödyntää myös kilpailutustilanteissa tarjouspyynnön suunnitteluun ja tarjousten vertailuun (kustannusvertailu) Koulumatkojen laskenta voidaan suorittaa yhdelle oppilaalle tai useammalle (kaikille) oppilaille kerralla. Yhden oppilaan koulumatkasta voidaan tehdä karttatuloste. Oppilas- ja väestötietojen visualisointi ja tilastointi kartalla Eri ikäryhmät näkyviin kartalle (myös alle kouluikäiset) Eri koulujen oppilaat Oppilaaksiottoalueiden oppilaat Näkymät päivittyvät automaattisesti kun väestötiedot päivittyvät Monipuoliset mahdollisuudet aluejakojen muokkaamiseen ja niihin perustuvaan suunnitteluun ja tilastointiin esimerkiksi suunniteltaessa uusia kouluja tai oppilaaksiottoalueita Sovellus sisältää erilaisia tulosteita ja raportteja (mm. reittien tiedot, kustannukset ja oppilasennuste), joiden avulla tietoja voidaan jakaa kouluille, autoilijoille ja koteihin Kuljetuskustannusten tiliöinti liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Meitä on asiantuntijaa yli 40 maassa. Asiakaskeskeinen asiakkaidemme käytössä on pysyvä, omistautunut ja joustava tiimi, joka vastaa toiminnasta paikallisesti, lähellä asiakasta. Lisätietoa LISÄTIETOJA PALVELUSTA CGI

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana

2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana 2/05 ESRI Finland u u t i s e t ESRI laajenee asiakkaan mukana 3 4 6 8 10 11 12 14 15 19 Streetmap Finland Suomen tieaineisto paikannukseen ja reititykseen Paikkatietolainaamosta näytepalat eri aineistoista

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntarekisteri- ja paikkatietoratkaisuista

Ajankohtaista kuntarekisteri- ja paikkatietoratkaisuista Ajankohtaista kuntarekisteri- ja paikkatietoratkaisuista Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalisissa Hannu Lammi 18.3.2010 Logica 2008. All rights reserved Logicaa lukuina Logicassa yhteensä noin

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta Asiakaslehti ArcGISin käyttö kunnissa laajenee 10 Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Datajournalismi kaipaa paikkatietoanalyysejä

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista Asiakaslehti CityEngine apuna kaavoituksessa 12 Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGISillä tehty karttoja Marsista 31 Kuljetussuunnitteluun

Lisätiedot

Paikkatiedolla tuottavuutta ja tehokkuutta liiketoimintaan

Paikkatiedolla tuottavuutta ja tehokkuutta liiketoimintaan Paikkatiedolla tuottavuutta ja tehokkuutta liiketoimintaan Paikkatieto tuo uuden ulottuvuuden tiedon tarkasteluun Paikkatieto on paljon enemmän kuin pelkkä kartta, osoite tai piste kartalla. Nämä ovat

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

2/06. Management by paikkatieto

2/06. Management by paikkatieto 2/06 Management by paikkatieto S I SÄLTÖ 10 14 17 18 20 22 24 27 28 30 Karttatuotanto uusiksi ArcGIS 9.2 uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia paikkatiedon hyödyntämiseen ArcLogistics Route ratkaisu reititykseen

Lisätiedot

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sisällysluettelo Saatteeksi 3 Johdanto 5 Paikkatietojen kouluopetusta tukemassa 7 Paikkatietoa työpöydältä verkkoon 11

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Asiakaslehti SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Sivu 9 paikkatiedostaan Sivu 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGIS 10 - enemmän kuin paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS

HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Esa Hannus HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t) Esa

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 0.10 14.7.2010 Janne Grekula Luotu 0.82 8.10.2010 Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon 2/09 AsiakaSlehti Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon SISÄLTÖ 7 12 14 18 19 20 22 24 27 GTK etsii ratkaisuja digitoinnin ergonomiaan Ylläpito- ja tukipalvelu varmistaa investoinnin hyödyt Paikkatieto

Lisätiedot

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille Ilkka Blomqvist ja Tino Johansson OPH 2004 Sisällys 1 Paikkatieto kouluopetuksessa... 3 1.1 Paikkatieto lukioiden uudessa opetussuunnitelmassa...

Lisätiedot

Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa. Olli Rinne

Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa. Olli Rinne AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Mobiilit paikannus- ja karttapalvelut luontomatkailussa Kandidaatintyö Olli Rinne Tietotekniikan

Lisätiedot