Ajankohtaista kuntarekisteri- ja paikkatietoratkaisuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista kuntarekisteri- ja paikkatietoratkaisuista"

Transkriptio

1 Ajankohtaista kuntarekisteri- ja paikkatietoratkaisuista Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalisissa Hannu Lammi Logica All rights reserved

2 Logicaa lukuina Logicassa yhteensä noin työntekijää Logica Suomi on Logican 5. suurin maayhtiö Logica Suomi työllistää 2700 henkilöä Kuntatoimialan Teknisen toimen yksikössä on yli 40 työntekijää Logican kuntarekisterituotteet on käytössä n. 300 Suomen kunnassa Tiesitkö että: Logican järjestelmien kautta päivittäin siirrettävä rahamäärä vastaa Yhdysvaltain vuosibudjettia. 1/3 maailman satelliiteista toimii Logican ohjelmistojen avulla. Logican palkkajärjestelmien kautta maksetaan yli dollaria palkkoja vuosittain Tekninen toimi No. 2

3 Facta- ja KuntaNet -kuntarekisterien osat/kokonaisuudet Raportointi ja tietopalveluosat kartan kanssa tai ilman Kartan- Tuotanto Väestö Kaavoitus ja Kiinteistönmuodostus Rakennusvalvonta Maaomaisuuden hallinta Ympäristö Paikkatiedon ylläpito Tietohuolto Facta-tietokanta, paikkatietokanta Dokumentinhallinta Kunnan paikkatietopalvelut No. 3

4 Facta- ja KuntaNet -kuntarekisterien osat/kokonaisuudet Raportointi ja tietopalveluosat kartan kanssa tai ilman Tietopalvelu Kyselyosa Tilasto-osa FactaGIS FactaWebGIS Rajapintapalvelut Kartantuotan. Kartantuotanto FactaMap KuntaGMLlaajennus FactaMap kaavasovellus Kaava+kiint. Suunnitelma Kiinteistö Kaavoitus Toimitus ja Kiinteistönmuodostus Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta Rakennus- ja huoneistorekisteri Väestö Maaomaisuus Hallintarekisteri Maaomaisuuden kirjanpito Ympäristö Ympäristöluvat Jätevesien valvonta FactaMap KTJ-lataus KTJ-lataus Hakemusosa KOKItontinvuokra Maa-ainesluvat Paikkatiedon ylläpito: FactaMap, ArcGIS Server / ArcSDE Tietohuolto-osat: Alueellistaminen Osapuolien hallinta Nimistö Tietovarastot Facta/KuntaNet-tietokanta FactaMap-paikkatietokanta Oracle + ArcGIS Server Dokumentinhallinta Kunnan paikkatietopalvelut No. 4

5 Facta kuntarekisteri, perusosia Rakennusvalvontaosa Rakennuslupien ja rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoon Kiinteistöosa Kiinteistötietojen hallintaan Erilliset osat KTJ-tietojen lukemiseen Mahdollisuus lukea järjestelmään kiinteistöjen omistajatiedot KOM tai LHP-aineistoista Suunnitelmaosa Kaavoituksen tietojen ylläpitoon Väestöosa Tietopalveluosa Kuntarekisterin tietojen yleisempään käyttöön Paikkatietoratkaisut FactaMap, FactaGIS, FactaWebGIS, MapLocus 2010 Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut No. 5

6 Facta kuntarekisteri, käyttöä laajentavia osia Rakennusvalvonnan hakemusosa Rakennusvalvonnan lupaprosessin sähköinen ratkaisu Facta Kyselyosa kyselyjen tuottaminen tekeminen kiinteistö-, kaavoitus ja rakennustietoihin ja tiedon jalostaminen muihin käyttötarkoituksiin Avoin kyselyrajapinta tietojen hakemiseksi 3. osapuolten sovellusten käyttöön Facta Tilasto-osa Tilastojen tuottamiseen Facta Alueellistaminen Aluetiedon reaaliaikaiseen hallintaan Factassa Facta Väestöteemat Väestötiedot automaattisesti tilastollisiksi karttateemoiksi kunnan aluejaoilla Facta Kartta- ja arkistopalvelut Factasta linkkejä ulkoisiin karttapalveluihin ja sähköisiin arkistoihin / dokumentinhallintaan Facta Nimistöosa Nimistötietojen ylläpitoon Facta Maaomaisuuden kirjanpito hallitaan kunnan/kaupungin maaomaisuudessa ja niiden kirjanpitoarvossa tapahtuvia muutoksia 2010 Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut No. 6

7 Facta ja KuntaNet teknisen toimen kokonaisratkaisu Facta toimii selaimella - suuret samanaikaiset käyttäjämäärät, myös langattomilla yhteyksillä mahdollistaa ohjelmiston käytön myös toimiston ulkopuolella sekä usean samanaikaisen käyttäjän käyttöliittymä jaettu pienempiin osiin isommille kunnille/kaupungeille ja alueelliseen käyttöön Käyttäjinä on n. 50 kuntaa mm. Helsinki, Kuopio, Mikkeli, Imatra, Nokia, Kotka, Vantaa, Tampere, Hyvinkää, Kerava, Ylivieska, Vihti, Loimaa, Savonlinna. Seutukunnat: Oulun seutu, Suupohja KuntaNet työasemasovellus käyttöliittymässä keskitytty kokonaisiin prosesseihin pienemmille kunnille/kaupungeille käyttäjinä n. 250 kuntaa uusimpia käyttäjiä Laukaa, Keminmaa, Tervola, Lapinjärvi, Hartola, Juva, Artjärvi, Vähäkyrö, Isokyrö, Nilsiä Yhteiset karttakäyttöliittymät (pääosin) 2010 Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut No. 7

8 Paikkatietoratkaisujen laaja kokonaisuus kunnille FactaMap 9.2 Laaja ohjelmistokokonaisuus kuntien mittaus- ja kiinteistötoimen työtehtäviin ja keskitettyyn paikkatiedon hallintaan kuten karttatietojen ylläpitoon, kiinteistötoimitusten kartantuotantoon ja maastomittausten käsittelyyn Paikkatiedon hallinta ja ylläpito tietokannassa täysin integroitu Facta & KuntaNet -kuntarekistereihin FactaWebGIS 2.1 / MapLocus Selainpohjainen karttaliittymä Facta & KuntaNet -kuntarekistereihin Toiminnallisuus sisältää siirtymisen Factasta tai KuntaNetistä kartalle ja toiseen suuntaan Käyttäjä voi rajata kartalla kohdejoukon ja pyytää Factaa tai KuntaNettiä näyttämään halutut kohteet ja niiden tiedot Käyttäjä voi kartalta hakea kohteisiin liitettyä tietoa FactaGIS 9.2 Facta & KuntaNet -kuntarekisterien työasemapohjainen karttaliittymä välineet teemakarttatuotantoon sekä suoriin kyselyihin kuntarekisterin tietokannasta. FactaGIS:n avulla voidaan päivittää Facta tai KuntaNet -rekisterin sijaintiin liittyviä tietoja, esimerkiksi rakennustietojen koordinaatteja. Voidaan myös muokata erilaisia kartta-aineistoja. FactaGIS:n päälle rakentuu monipuolinen palvelukokonaisuus myös teknisen sektorin ulkopuolelle mm. koulutoimeen, sosiaalitoimeen ja terveystoimeen MapInfo 9.0/9.5 KuntaNet-kuntarekisterin työasemapohjainen karttaliittymä Versio 9.5 ja MapCAD Kunnan paikkatietopalvelut No. 8

9 Facta/Kuntanet järjestelmäkokonaisuus FactaGIS, FactaMap, WebGIS Kartta-rekisteri liikenne Facta MapInfo 9 WMS Suorakäyttö ArcIMS ja ArcGIS tiedostomuotoiset aineistot SDE Spatial/ Locator Oracle Facta KuntaNet Kuntarekisteri ja paikkatietokanta ArcGIS ja DataInterOperability dgn Dwg, dgn Stella muut aineistot StellaNet, AutoCad Kunnan paikkatietopalvelut No. 9

10 Logican Kuntarekisteri-ja paikkatietoratkaisuja Tampereen seudulla Facta-kuntarekisteri Tampere Kangasala Nokia Lempäälä Hämeenkyrö KuntaNet-kuntarekisteri Ylöjärvi Pirkkala Sastamala Ikaalinen FactaMap-kartantuotanto Nokia Ylöjärvi Kangasala Kunnan paikkatietopalvelut No. 10

11 Ympäristönsuojelu Ympäristölupajestelmällä kunnan ympäristöviranomaiset voivat tehdä ympäristökohteille valvontasuunnitelmia, myöntää lupia seurata määräaikoja ja tilanteita. Tietojärjestelmän asiakokonaisuuksina ovat ympäristölupien lisäksi, hajaasutusalueiden jätevesijärjestelmien arvionti ja ilmoitukset, maa-ainesten ottoluvat. Lisäksi järjestelmällä hallitaan asioihin ja kohteisiin liittyviä sähköisiä dokumentteja. Ratkaisu on kehitetty yhdessä Tampereen, Nokian, Kangasalan, Kurikan sekä Naantalin kaupunkien kanssa. 10 May,

12 Facta Ympäristöosa Facta Ympäristöosa Kohde-, tarkastus- ja valvontatietojen kirjaus Ympäristönsuojelu Ympäristölupavelvollisten valvonta Ympäristöluvat Jätevesien käsittelyjärjestelmät Maa-aineiston ottoluvat Terveysvalvonta Terveydensuojelulain mukaiset kohteet Lääkelain valvonta Kemikaalivalvonta Tupakkalain valvonta Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvonna n kohteet (KUTI) Tulosteet, raportointi, tiedonsiirtorajapinnat 2010 Tekninen toimi No. 12

13 - Ympäristölupavelvollisten toiminta -Ympäristölupakäsittely Ympäristönsuojelu -Lausuntopyynnöt, lausunnot -Ympäristölupapäätökset -Ympäristölupavelvollisten toiminnan valvonta -Valvottavat kohteet kohdetiedot -Valvontasuunnittelu ja valvontasuunnitelman toteutus -Valvontatapahtumat -Laboratorio-/mittaustulokset -Lupavelvollisen valvontailmoitukset -Ilmoitukset ja valitukset -Aiheina mm. melu, haju, tärinä, pöly yms. -Valitus tai ilmoitus voi kohdistua lupavelvollisen kohteeseen tai muuhun kohteeseen (esim. roskien poltto) -Aina kohdetta ei voi yksilöidä 2010 Tekninen toimi No. 13

14 Ympäristönsuojelu -Onnettomuudet, äkilliset päästöt, vaaratilanteet -Valvontakäynti -Seuranta -Varoittaminen -Raportointi -Viranomaisvalvonta -Katselmukset -Ympäristöntarkkailu -Ilmoitusvelvolliset -Ilmoitusten vastaanotto - esim. -meluilmoitukset, -ilmoitukset poikkeuksellisista tilanteista, -nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset 2010 Tekninen toimi No. 14

15 Ympäristönsuojelu rakennusvalvonnassa - Haja-alueiden jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevat rakennus- tai toimenpideluvat - Ympäristölupavelvollisten rakennushankkeet - Ympäristölupakohteiden vaikutusalueet ja rakentaminen näillä alueilla (lentomelualueet ym. vaikutustai haitta-alueet) - Pilaantuneiden maa-ainesten alueet, vaikutukset maankäyttöön (yhteydet Matti rekisteriin KRYSP-rajapinnan kautta) 2010 Tekninen toimi No. 15

16 Ympäristöosa Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut No. 16

17 Uuden asian lisäys Haku Kohteen tiedot: Toimipaikka: Toiminta: Toiminnan tila: Järvensivun jäteasema Akkujätteen hyötykäyttö Päättynyt , velvollisuudet jatkuu Ympäristölupa: LSY-2005-Y-403 Toimipaikka Järvensivun jäteasema Parolantie TOIMIPAIKKA Kiinteistötunnus Vaihda Lisätiedot >> Yhteyshenkilö Matti Meikäläinen Järvensivun jäteasema Oy Akkujätteenhyöty Toiminta Akkujätteen hyötykäyttö Toimiala Laitostyyppi Riskiluokka Toiminta alkoi 2003 Lupavelvollisuus Kyllä Ei Ympäristölupa LSY-2005-Y-403 Toiminta päättynyt Velvollisuudet päättyneet Toiminnanharjoittaja Oy Akkujätteen hyöty Mallikatu TOIMIPAIKKA Yhteyshenkilö Matti Meikäläinen Sijainti Paikallakäynti Valitus/ilmoitus Tallenna Saapumispvm tapahtumaa ILM Diaaritunnus 734/2009/124 Aihe Pöly NÄYTÄ ASIAKOKONAISUUS >> Aiheuttaja Liikennepöly Valittaja/Ilmoittaja Jarmo Karvonen lisää >> Tarkastuskäynti Yhteydenotto Tarkastuskäynti Kuvaus Ilmoittaja ilmoitti että Hattulantien varrella on ollut runsaasti pölyä maanantain ja tiistain aikana johtuen Järvensivun jäteaseman liikenteestä Asiamies Marko Tarkiainen lisää >> LISÄÄ KOHTEEN TAPAHTUMA + Selvityspyyntö Käsittelijä Käsittelypvm Asian tilanne VIR Vireillä Tilannepvm Sijainti lisää >>

18 Kuntarekisteritiedon hyödyntäminen Tiedot myös kartalla Toimialaosaajien ja johdon roolikohtaiset työpöytänäkymät Johtamisessa tarvittavat tiedot Terveys Sosiaali Talous Henkilöstöhallinto Tekninen Ympäristö Muut Tietopalvelu Kyselyosa Kyselyrajapinta Tilasto-osa FactaGIS WebGIS Rajapintapalvelut (KuntaGML, WMS,WFS) Factan Raportointi ja tietopalveluosat kartan kanssa tai ilman Kartantuotanto Väestö Kaavoitus ja Kiinteistönmuodostus Rakennusvalvonta Maaomaisuuden hallinta Ympäristö 2010 Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut No. 18

19 ReittiGIS, väestöanalyyseihin ja oppilaskuljetusten suunnitteluun Logica All rights reserved

20 Kuntien kuljetuslogistiikan ratkaisukokonaisuus Palvelujen suunnittelu Suunnittelu Julkaisu Operatiivinen toiminta ReittiGIS ReittiWebGIS Mukana WWW-karttapalvelin Kaluston hallinta Kaluston varaus Raportit Työnohjaus Ajoneuvoseuranta Tiestö (tie- ja katuverkko) Kartta-aineistot Kalustotiedot Asiakas-/väestöja tilaustiedot Reitit Raportit Kulkuohjeet Aikataulut Tiedonhallinta Tilannetieto Raportit Työaika Tapahtuma Kohde jne Kuntien kuljetusten suunnittelu paikkatiedon keinoin No. 20

21 ReittiGIS väestöanalyyseihin ja kuljetusten suunnitteluun Kuljetusten suunnittelu Sivistystoimi (mm. oppilaat) Ateriapalvelut / ruokapalvelut Sosiaalitoimi Terveystoimi jne Väestön alueelliset analyysit Asiakkaiden sijainti Sosiaalitoimen vastuualueiden suunnittelu Oppilaaksiottoalueiden suunnittelu Teemakartoitus Faktojen visualisointi Päätöksenteon tuki Kuntien kuljetusten suunnittelu paikkatiedon keinoin No. 21

22 ReittiGIS Sivistystoimen tarpeisiin Koulumatkojen laskenta Integroitu Primuksen kanssa (matkat suoraan Primukseen) Myös muista lähteistä (esim. Excel) Voidaan tehdä myös palveluna Koululaiskuljetusten suunnittelu Oppilaan sijainti suhteessa julkisen liikenteen reittiin Matka ja kävelyaika lähipysäkille Koululaiskuljetusten suunnittelu helpommaksi ja reitit taloudellisesti kannattavimmiksi Oppilaaksiottoalueiden suunnittelu Väestöpohjalta suunnittelu ja oppilaaksiottoaluetieto suoraan Primukseen WILMA Kuntien kuljetusten suunnittelu paikkatiedon keinoin No. 22

23 Kiitos Onko kysymyksiä? 10 May,

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009 TEKIJÄT Vesa Valpasvuo Maija Hakanen Marjut Mynttinen ISBN 978-952-213-669-5 (pdf) 1. painos Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN N KEHITTÄMINEN Larri Liikonen 1, Hannu Airola 1, Yki Laine 2, Tiia Kiiski 2, Anna Strandell 2, Eljas Hietamäki 3 1 Uudenmaan Ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14. PL 36, 00521 Helsinki Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Asumisen ja Rakentamisen epalvelut 1 Hallitusohjelma sekä Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Viestintä Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Kunnan sidosryhmien ja resurssien hallinta yhdellä sovellusalustalla

Kunnan sidosryhmien ja resurssien hallinta yhdellä sovellusalustalla Kunnan sidosryhmien ja resurssien yhdellä sovellusalustalla Public Sector Day 24.3.2015 Carl Erik Wikström, FT, seniorikonsultti, Mepco Oy Leo Merikallio, tuotepäällikkö, Mepco Oy Agenda Microsoft Dynamics

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Alkavien yrittäjien tukena

Alkavien yrittäjien tukena Alkavien yrittäjien tukena Neljännesvuosisata laadukasta yritysneuvontaa Vuodesta 1989 lähtien uusyrityskeskusneuvonnan avulla on perustettu 120 321 uutta yritystä. Yritykset tarvitsevat ympärilleen verkostoja.

Lisätiedot