SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA Sodankylän ja Inarin kunnat ovat sopineet yhteistyöstä kuntalaisille tarjottavista terveyskeskuspalveluista. Sopimuksen mukaan Sodankylän kunnan pohjoisosan asukkaat Kakslauttasesta, Vuotsosta ja Lokasta voivat käyttää Ivalon terveyskeskuksen päivystyspalveluita. Yhteistoimintasopimus on alkanut ja on voimassa toistaiseksi. Seuraavilta sivuilta löydät toimintaohjeet äkillisten sairaustapausten varalle sekä ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä Sodankylän ja Ivalon terveyskeskuksissa. Toimintaohjeet on syytä lukea huolella ja säilyttää. Ohjeet löytyvät myös Sodankylän kunnan nettisivuilta, osoitteesta SOAĐEGILI DEARVVASVUOĐAGUOVDDÁŠ ALMMUHA Soađegili ja Anára gielddat leat soahpan ovttasbarggus gieldalaččaide fállon dearvvasvuođaguovddášbálvalusain. Soahpamuša mielde Soađegili gieldda daváoasi ássit Kakslauttasis, Vuohčus ja Lokkas sáhttet geavahit Avvila dearvvasvuođaguovddáža gohcinbálvalusaid. Ovttasdoaibmasoahpamuš lea álgán ja lea fámus doaisttážii. Čuovvovaš siidduin gávnnat doaibmanrávvagiid fáhkkatlaš buohccándáhpáhusaid várás sihke rávvagiid gohcinbálvalusaid geavaheamis Soađegili ja Avvila dearvvasvuođaguovddážiin. Doaibmanrávvagiid lea sivva lohkat fuolalaččat ja seailluhit. Rávvagat gávdnojit maiddái Soađegili gieldda neahttasiidduin, čujuhusas

2 SODANKYLÄN KUNNAN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYSPALVELUT 1. Hälytyksen teko äkillisissä sairaustapauksissa Soita hätänumeroon 112 (ei suuntanumeroa) Soita hätäpuhelu näin: kerro mitä on tapahtunut ja missä ilmoita onnettomuuspaikan osoite ja sijainti vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin rauhallisesti, apua lähetetään paikalle jo puhelun aikana kuuntele annetut toimintaohjeet tarkoin älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan älä tämänkään jälkeen varaa puhelinta muihin puheluihin, sillä sinulle saatetaan soittaa vastapuhelu lisätietojen saamiseksi 2. Sodankylän terveyskeskuksen ympärivuorokautinen lääkäripäivystys Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa päivystykseen voi olla yhteydessä mihin aikaan tahansa. Päivystykseen annetaan ohjeellisia tuloaikoja arkisin klo 8.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 alkaen. Yhteydenotot: p Käyntiosoite: Sodankylän terveyskeskus, Ratsutie 9, Sodankylä

3 3. Ivalon terveyskeskuksen päivystyspalvelut Sodankylän ja Inarin kunnat ovat tehneet yhteistyösopimuksen terveyskeskuspäivystykseen liittyvistä palveluista (Perusturvaltk ). Sopimuksen mukaan Sodankylän kunnan pohjoisosassa asuvat Kakslauttasen, Vuotson ja Lokan asukkaat voivat soittaa kiireellistä apua tarvitessaan ensin Ivalon päivystykseen, josta tilanteen mukaan hoitaja/lääkäri joko - antaa tarvittavat kotihoito-ohjeet tai - ohjaa potilaan Ivalon terveyskeskukseen Mikäli edellä mainitun alueen asukas hakeutuu Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen soittamatta etukäteen, hänet tutkitaan ja hoidetaan sairauden edellyttämällä tavalla (=kiireellinen sairaanhoito). 4. Muut terveysongelmat Yhteydenotot: Ivalon terveyskeskuksen päivystävä sairaanhoitaja, p Käyntiosoite: Ivalon terveyskeskus, Sairaalantie 20, Ivalo Sellaiset terveysongelmat, jotka eivät edellytä päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa, tulee hoitaa Sodankylän terveyskeskuksen/ oman alueen vastaanotolla tai työterveyshuollossa. Jos sairaudentila vaatii hoitoa muutaman vuorokauden sisällä, aika oman alueen lääkärille järjestetään 1-3 vuorokauden kuluessa. Yhteydenotot: p Käyntiosoite: Sodankylän terveyskeskus, Ratsutie 9, Sodankylä

4 Äkilliset sairaustapaukset Sekä Sodankylän että Ivalon päivystysvastaanotot on tarkoitettu äkillisiä, kiireellistä hoitoa vaativia sairaustapauksia varten, joissa sairaus vaatii välitöntä hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa. Päivystyksellisiä terveysongelmia ovat esim: * rintakipu * äkillinen hengenahdistus * halvausoire * kaatava huimaus * kouristelu * äkillinen, kova päänsärky * äkillinen sekavuus tai tajunnanlasku * korkea kuume ja yleistilan lasku * yleistilan lasku * kuivumisepäily rajun ripulin ja/tai oksentelun seurauksena * tuoreet vammat vähäisiä ruhjeita lukuun ottamatta * vuotava haava * todennäköinen luunmurtuma * äkillinen, kova vatsakipu * laaja palovamma * keskenmenon uhka * paha korvakipu (lapsi ei hellitä itkemästä vaikka on lääkitty asianmukaisesti) * virtsaumpi * mielenterveyspotilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa * alkoholi- ja huumepotilaat, joiden tilanne vaatii välitöntä hoitoa * äkillinen ja paha selkäkipu ja puutumisoireet * paha allerginen reaktio

5 SOAĐEGILI GIELDDA DOAVTTERGOHCINBÁLVALUSAT 1. Veahki diŋgon fáhkkatlaš buohccándáhpáhusain Riŋge heahtenummirii 112 (ii guovlonummir) Riŋge heahtetelefovnna ná: muital, mii lea dáhpáhuvvan ja gos almmut lihkuhisvuođabáikki dárkilis čujuhusa ja sajádaga vástit dus jerron gažaldagaide ráfálaččat, veahkki sáddejuvvo báikki ala jo telefovnna áigge guldal addojuvvon doaibmanrávvagiid dárkilit ale botke telefovnna ovdalgo oaččot lobi ale dánge maŋŋá várre telefovnna eará riŋgemiidda, dasgo dutnje sáhttet riŋget ruovttoluotta lassidieđuid oažžuma várás 2. Soađegili dearvvasvuođaguovddáža birra jándor doaibmi doavttergohcin Hohpolaš dikšuma gáibideaddji dáhpáhusain gohcimii sáhttá leat okta-vuođas man áigge beare. Gohcimii addojit dihto boahtináiggit árgan dmu 8.00 ja vahkuloahpain dmu 9.00 rájes. Oktavuohtaváldimat: t Uksačujuhus: Soađegili dearvvasvuođaguovddáš, Ratsutie 9, Soađegilli

6 3. Avvila dearvvasvuođaguovddáža gohcinbálvalusat Soađegili ja Anára gielddat leat bargan ovttasbargosoahpamuša dearv-vasvuođaguovddášgohcimii gulavaš bálvalusain (Vuođđodorvoldg 75 / ). Soahpamuša mielde KAKSLAUTTANEN, VUOHČU JA LOKKA ÁSSIT, GEAT ÁSSET SOAĐEGILI GIELDDA DAVVIOASIS sáhttet riŋget hohpolaš veahki dárbbašettiin vuos Avvila gohcimii, gos dili mielde divššár/doavttir jogo - addá dárbbašlaš ruoktodikšunrávvagiid dahje - rávve buohcci Avvila dearvvasvuođaguovddážii. Juos ovdalis namuhuvvon guovllu ássi ohcala Avvila dearvvas-vuođaguovddáža gohcimii riŋgetkeahttá ovddalgihtii, su dutket ja dikšot buohccáma eaktudan vugiin (=hohpolaš buohccedikšun). Oktavuohtaváldimat: Avvila dearvvasvuođaguovddáža gohcci buohcce-divššár, t Uksačujuhus: Avvila dearvvasvuođaguovddáš, Sairaalantie 20, Avvil. 4. Eará dearvvasvuođaváttut Dakkár dearvvasvuođaváttuid, mat eai gáibit gohcima bokte dutkama ja dikšuma, galgá dikšut Soađegili dearvvasvuođaguovddáža/iežas guovllu vuostáiváldimis dahje bargodearvvasvuođafuolahusas. Juos buozalmas gáibida dikšuma moatte jándora siste, áigi iežas guovllu doaktárii lágiduvvo 1-3 jándora siste. Oktavuohtaváldimat: Soađegili dearvvasvuođaguovddáža áiggivárren árgan 8-14, t Uksačujuhus: Soađegili dearvvasvuođaguovddáš, Ratsutie 9, Soađegilli

7 Fáhkkatlaš buohccándáhpáhusat Nu Soađegili go Avvila gohcinvuostáiváldimat leat dárkkuhuvvon fáhkkatlaš, hohpolaš divššu gáibideaddji buohccándáhpáhusaid várás, main buozalmas eaktuda dikšundárbbu dakkaviđe árvvoštallama ja dikšuma. Gohcimii gulavaš váttut leat omd: * raddebávččas * fáhkkatlaš vuoigŋanváttisvuohta * gáldnan * njeaidi oaivejorgásat * krámpa * fáhkkatlaš, garra oaivebávččas * fáhkkatlaš seagasvuohta dahje áddejumi njiedjan * alla feber ja oppalašdili hedjoneapmi * oppalašdili hedjoneapmi * goikama eahpideapmi vearrás čoallasa ja/dahje vuoksima dihtii * ođđa váttut earret uhcánaš deađvašuvvamiid * golgi hávvi * eahpiduvvon dáktegullan * fáhkkatlaš, garra čoavjebávččas * viiddis buollinváddu * cuovkaneami áitta * garra bealljebávččas (mánná ii heaitte čierrumis vaikke lea dálkkoduv von áššáigulavaččat) * gužžabava * mielladearvvasvuođabuohccit, geaid dilli eaktuda dalán dikšuma * alkohola- ja narkotihkkabuohccit, geaid dilli eaktuda dalán dikšuma * fáhkkatlaš ja garra čielgebávččas ja čerggiideapmi * vearrás allergiija reakšuvdna

8 Sodankylän kunnan terveyskeskus Ratsutie SODANKYLÄ ajanvaraus arkisin klo 8-14, p áiggivárren árgan 8-14, t Ivalon terveyskeskus Sairaalantie IVALO päivystävä sairaanhoitaja p gohcci buohccedivššár, t

Liite 3. Lehdistötiedotteet

Liite 3. Lehdistötiedotteet Liite 3. Lehdistötiedotteet Lehdistötiedote Marraskuu 2006 Saamelaismuseo Siidassa on käynnissä saamelaisen esineellisen kulttuuriperinnön taltioimiseen keskittyvä projekti Recalling Ancestral Voices.

Lisätiedot

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) 310 42305, jukka.pellinen@hel.fi HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka

Lisätiedot

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Sápmelašvuohta lea dego skeaŋka

Sápmelašvuohta lea dego skeaŋka Sápmelašvuohta lea dego skeaŋka Saamelaisuus on kuin lahja Minna Rasmus Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä

Lisätiedot

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7 HOITOPAIKAN VALINTAOPAS 2012 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja Nro 1/2012 2 Sisältö OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT...

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Maakunnan tiedotuslehti

Maakunnan tiedotuslehti Maakunnan tiedotuslehti Joulukuu 2011 - Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen Hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2012! 3 Laboratorioon ajanvarauksella 4-5 Kainuun mielenterveys-

Lisätiedot

KAUPUNKITIEDOTE 4/2015

KAUPUNKITIEDOTE 4/2015 KAUPUNKITIEDOTE 4/2015 KANSALAISOPISTON UUDET ALKAVAT KURSSIT Ilmoittaudu p. 044-4745 244 tai heli.makitalo@kannus.fi https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ VILLIYRTIT - LÄÄKKEITÄ LUONNOSTA ti 5.5.-2.6.

Lisätiedot

Hoitopalvelut Västmanlandissa Hoitopalveluopas

Hoitopalvelut Västmanlandissa Hoitopalveluopas Finska Hoitopalvelut Västmanlandissa Hoitopalveluopas Esitteessä kerrotaan, miten saat parhaiten yhteyden hoidonantajiin Västmanlandin läänissä Hoitopalvelut Västmanlandissa HOITOPALVELUOPAS Sairaanhoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996 N:o 51 58 SISÄLLYS N:o Sivu 51 Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 :n muuttamisesta... 125 52 Asetus

Lisätiedot

1. ALKUSANAT. Onnea matkaan, Ohjelmaryhmä

1. ALKUSANAT. Onnea matkaan, Ohjelmaryhmä SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2 VARAUTUMINEN ENNEN LEIRIÄ... 4 3 RUOKAMYRKYTYS... 4 4 VATSAKIPU... 6 5 AIVOTÄRÄHDYS... 7 6 ASTMA... 8 7 AURINGONPISTOS... 9 8 LÄMPÖUUPUMINEN... 9 9 DIABETES... 10 10 EPILEPSIA...

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto

Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

LEIRIN ENSIAPU OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA

LEIRIN ENSIAPU OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA LEIRIN ENSIAPU OHJELMARYHMÄN JULKAISUJA LEIRIN ENSIAPU Teksti: Sasi Arponen Kannen kuva: Pekka Huima Taitto: Ville Salo Julkaisija: Ohjelmaryhmä / Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 2. painos 2009 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan palvelunumeroita

Ilmajoen kunnan palvelunumeroita Ilmajoen kunnan palvelunumeroita Kunnanvirasto, Ilkantie 18, virka-aika 9-15 Vaihde 4191 111, avoinna ma-to klo 8-15.45, pe klo 8-15 Telefax 06-4191 204 www.ilmajoki.fi etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Saamelaiskulttuurikeskus

Saamelaiskulttuurikeskus LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:7 Saamelaiskulttuurikeskus Toimikunnan mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:7 Saamelaiskulttuurikeskus Toimikunnan mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2005 ISSN 1458-7149

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA Lääkehoitosuunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima Turvallinen lääkehoito-opas (STM 2005:32) ja sen pohjalta

Lisätiedot

Akwé: Kon. Ohjeiden soveltaminen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa

Akwé: Kon. Ohjeiden soveltaminen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa Loppuraportti Loahpparaporta Final Report Akwé: Kon Ohjeiden soveltaminen Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa Rávvagiid heiveheapmi Bátneduoddara meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplánas

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut OTA TALTEEN! Sosiaali- ja Terveyspalvelut SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA - 6 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA - 7 Asiointi neuvontapisteessä...

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi 2 SISÄLLYSLUETTELO... 1... 1... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 Tietoja laitoksesta... 3 1.2 Palolaitoksen toimintavalmiusaika...

Lisätiedot

VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA

VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA 1 (5) INFEKTIOYKSIKKÖ 2015 VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA Lisäohje muihin toimipisteisiin: Verialtistustapaturman hoito-ohje Satakunnan sairaanhoitopiirin sivutoimipisteisiin

Lisätiedot

Killan kriisiohjeet 2006

Killan kriisiohjeet 2006 Killan kriisiohjeet 2006 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta Näihin kriisiohjeisiin on koottu ohjeita erilaisten odottamattomien tilanteiden varalle. On hyvä tietää, kuinka toimia onnettomuuksien,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Kauniaisten kaupunki 6.4.2010 Sosiaali- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja esiopetus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja

Lisätiedot

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Örebron lääni (Region Örebro län) meille kaikille Örebron läänin maakäräjäkunta ja Örebron alueliitto yhdistyivät 1.1.2015 uudeksi organisaatioksi, Örebron

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Ennakoitavat vaaratilanteet 5 sisäiset riskit 5 ulkopuolelta uhkaavat vaarat 5 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 5 3. Poistumis-

Lisätiedot

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJELMA 3 2. LAPSIIN KOHDISTUVA KALTOINKOHTELU 3 2.1. Pahoinpitelyn

Lisätiedot