Torstai kello Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarkko Toivanen Tauno Lempinen Annukka Mustonen Matti Räsänen Marja Sutinen Markku Tiilikainen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen / kh:n edustaja jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Teuvo Nissinen Rauno Miettinen esittelijä / sihteeri rak.mestari LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 1-15 Teknisellä osastolla helmikuun 09. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Sutinen ja Tauno Lempinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jarkko Toivanen Tuusniemi / 2012 Teuvo Nissinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marja Sutinen Tuusniemi Tauno Lempinen Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta SÄHKÖNHINNAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Tekn. ltk 1 Tuusniemen kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet sähköenergian toimitusta koskevan myynti- ja yhteistyösopimuksen, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt (kh 133) ja sen päivityksen (Pro-moduuli sopimus) on tekninen lautakunta hyväksynyt ( 65). Tällä sopimuksella Tuusniemen kunta ja PKS ovat sopineet yhteistyöstä, jossa PKS käyttää sähkömarkkinoiden asiantuntemustaan Tuusniemen kunnan hyväksi. PKS informoi Tuusniemen kuntaa Pohjoismaiden ja Suomen tukkusähkömarkkinoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. PKS hankkii yhteistyössä kunnan kanssa sähköä avoimena toimituksena hankinnoissa pyritään hintariskin hallintaan ja edulliseen hintaan. Hintasuojaukset systeemihintojen osalta vuosille on tehty hintasuojaukset on lautakunta hyväksynyt Aluehintasuojaus vuodelle 2012 on tehty seuraavasti: Tuote Aikajakso Suojauksen Suojaushinta määrä (alv 0 %) % 4,20 / MWh Lopullinen laskutushinta vuodelle 2012 on täten 4,31 snt/kwh (alv 0 %). Vuoden 2011 lopullinen laskutushinta on ollut 3,86 snt/kwh (alv 0 %). Liitteenä suojaushintailmoitus (liite 1). Lautakunta päättää hyväksyä ja merkitä tietoonsa saatetuksi PKS:n Tuusniemen kunnalle tekemän aluehintasuojauksen vuodelle Merkittiin, että Markku Tiilikainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

3 Tekninen lautakunta OSTOLASKUJEN ASIATARKASTAJIEN JA HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN Tekn. ltk 2 Talousarvio on laadittu Pro Econimica taloussuunnitteluohjelmalla osastokartan mukaisesti tiliryhmätasolla. Hallintokuntien ostolaskujen asiatarkastajien ja hyväksyjien nimeämisestä tulee tehdä päätökset ja toimittaa ne taloustoimistoon mennessä. Taloustoimisto tarvitsee hallintokuntien ja hyväksyjien sekä heidän varahenkilöiden tiedot ostolaskujen sähköisen kierrätyksen määrittelyä varten. Lautakunta päättää nimetä teknisen lautakunnan ostolaskujen asiatarkastajaksi Helena Purasen ja varalle Harri Mäkisen sekä ostolaskujen hyväksyjäksi Teuvo Nissisen ja varalle Rauno Miettisen ja Paula Matilaisen.

4 Tekninen lautakunta VARASTOJEN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Tekn. ltk 3 Voimassa olevien ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee keskuudestaan määräämien henkilöiden toimesta vähintään kerran vuodessa tarkastaa kunnan hallinnassa olevat varastot. Vuonna 2011 varastojen tarkastajina ovat olleet Tauno Lempinen ja Annukka Mustonen sekä varalla Markku Tiilikainen. Lautakunta päättää määrätä keskuudestaan henkilöt, jotka suorittavat varastojen tarkastamisen ja toteavat inventaarioluetteloiden oikeellisuuden vuonna Lautakunta nimesi varaston tarkastajiksi vuodelle 2012 Tauno Lempisen ja Marja Sutisen. Varalle valittiin Markku Tiilikainen.

5 Tekninen lautakunta VARASTOJEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN KÄSITTELY Tekn. ltk 4 Lautakunnan valitsemina varastojen tarkastajina Annukka Mustonen ja Tauno Lempinen ovat suorittaneet tarkastukset Halkojen mittaus on suoritettu Nuorelan laanissa. Rakennustoimiston ja vesilaitoksen varastojen osalta on todettu, että irtaimistoluetteloihin merkityt esineet ovat tallessa. Varastojen tarkastajat ovat todenneet, että varastoissa tulee pitää siivoustalkoot ja poistaa tarpeeton tarvikemateriaali. Lautakunta merkitsee varastojen tarkastajien tarkastuspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi (liite 2).

6 Tekninen lautakunta VARASTOJEN INVENTAARIOLUETTELOIDEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 5 Voimassa olevien ohjeiden mukaan rakennustoimiston varasto ja vesilaitoksen varasto on inventoitu vuoden vaihteessa (liitteet 3 ja 4). Samoin on inventoitu kuorma-auton ja traktorin irtaimistot (liitteet 5 ja 6). Voimassa olevan irtaimiston luettelointiohjeen mukaan luetteloista on jätetty pois vähäarvoiset sekä kulutustavaraksi katsottavat esineet, joiden käyttöikä on alle 3 vuotta. Lautakunta päättää hyväksyä liitteiden mukaiset inventaarioluettelot (liitteet 3, 4, 5 ja 6). Samalla lautakunta päättää, että tekninen johtaja vastaa käytöstä poistettujen tavaroiden myynnistä.

7 Tekninen lautakunta POLTTOAINEVARASTOJEN INVENTAARIOLUETELON HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 6 Vuoden vaihteessa on inventoitu polttoainevarastot, halkolaanit, pilkevarasto ja kiinteistöt. Luetteloiden mukaan laaneissa on ollut vuoden vaihteessa halkoja 27 p-m 3 ja pilkkeitä 5 m 3. Kiinteistöillä on ollut hakoja 95 p-m 3 ja pilkkeitä 13 m 3. Inventaarioluettelossa ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia kirjanpitoon. Lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen inventaarioluettelon (liite 7).

8 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTETTÄVÄKSI JÄTETTÄVIEN HANKINTOJEN / URAKKASOPIMUSTEN EUROMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Tekn. ltk 7 Voimassa olevan teknisen toimen päävastuualueen johtosäännön mukaan teknisen johtajan tulee päättää niistä sopimuksista ja hankinnoista, joiden arvo ei ylitä vuosittain vahvistettavaa euromäärää. Vuoden 2011 vahvistettu euromäärä oli teknisen johtajan osalta euroa. Lautakunta päättää euromäärän, jota pienemmistä urakkasopimuksista, suunnittelusopimuksista ja hankinnoista tekninen johtaja päättää. Lautakunta päätti, että teknisen johtajan päätösvaltaan kuuluvan sopimuksen tai hankinnan enimmäishinta on euroa.

9 Tekninen lautakunta (1/2) TEKNISEN TOIMEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 8 Tuusniemen kunta on laatinut vuoden 2012 talousarvion ja valtuusto on sen hyväksynyt Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan talousarvion toimeenpano-ohjeet hallintokunnille tiedoksi ja noudatettavaksi (liite 8a). Valtuusto on päättänyt määrärahoista tehtäväalueittain. Teknisen toimen osalta kunnanvaltuusto on päättänyt seuraavista tehtäväalueista: 1. Hallinto 2. Yhdyskuntatekniset palvelut 3. Kiinteistötoimi 4. Vesihuolto Valtuuston käsittelyn jälkeen tulee toimielimen eli teknisen lautakunnan tarkistaa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston päätöstä määrärahoista, tuloarvioista ja tavoitteista. Lautakunnan pitää sopeuttaa toimintansa tehtäväalueille varattujen määrärahojen puitteissa. Lautakunta vahvistaa seuraavan toimintatasolla tapahtuvan talousarvion jaon: 1. Hallinto teknisen toimen hallinto - - hallinto - - pelastuslaitos - - väestönsuojelu 2. Yhdyskuntatekniset palvelut maankäyttö ja kaavoitus - - asemakaavoitus - - yleiskaavoitus - - muu maankäyttö ja kaavoitus liikenneväylät ja yleiset alueet - - kaavatiet - - Hietarannan tiestö - - muut tiet - - torialue - - satama-alue - - karavaanialue - - puistot ja leikkikentät

10 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 8 jatkuu 3. Kiinteistötoimi Kiinteistöosakeyhtiöt - - kiinteistöosakeyhtiöt Asunto-osakeyhtiöt - - asunto-osakeyhtiöt Muut osakeyhtiöt - - muut osakeyhtiöt Asunnot ja huoneistot - - asunnot ja huoneistot Rakennukset ja rakenteet - - rakennukset ja rakenteet Kiinteistönhuoltopalvelut - - kiinteistönhuoltopalvelut - - ulkopuolisille myydyt palvelut - - jakamattomat erät Maa- ja metsätilat - - maa- ja metsätilat 4. Vesihuoltolaitos vesihuoltolaitos - - vesilaitos - - viemärilaitos Lautakunta vahvistaa liitteenä (liite 8b) olevan toimintatasolla tapahtuvan vastuujaon.

11 Tekninen lautakunta VUODEN 2012 INVESTOINTIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 9 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion Talousarvioon sisältyy investointiohjelma vuodelle Investointiohjelma on liitteenä (liite 9). Lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2012 investointiohjelman.

12 Tekninen lautakunta AJONEUVOJEN HUOLTOTARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 10 Ajoneuvojen huoltotöistä on pyydetty tarjoukset vuodelle 2012 seuraavilta: - PK-Huolto Oy - Koivulahden Mylly Ay - Asemahuolto Oy - Tuusniemen Autohuolto - Kone-Kuusela Huoltopalvelut koskevat huoltamon tuntiveloitushintaa sekä alennusta tarvikkeista ja tarveaineista. Tarjouksensa ovat määräaikaan mennessä jättäneet: Tarjoaja Tarjoushinta (alv 0 %) Tarvikkeet (alv 0 %) PK-Huoltamo Oy 37,50 e/h ovh -15 % Koivulahden Mylly Ay 36,60 e/h nettohinta Tarjoukset on avattu teknisellä osastolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 10). Lautakunta päättää, että huoltamopalvelut ostetaan vuonna 2012 Koivulahden Mylly Ay:ltä ja toissijaisesti PK-Huoltamo Oy:ltä.

13 Tekninen lautakunta (1/2) KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOTARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 11 Kiinteistöjen kunnossapito- ja peruskorjaustarvikkeet niiltä osin kun kyse ei ole suuremmista tarvike-eristä, on vuoden 2011 aikana hankittu pääosin Agrimarket Tuusniemestä ja Sawon Novas Oy:ltä. LVI-tarvikkeet on pääosin ostettu Tuusniemen Lämpö ja Vesi Oy:ltä. Suuremmat ja ei kiireelliset tarvikkeet on hankittu Halo-yhteisön kautta. Vuoden 2012 aikana tarvittavista kunnossapitotarvikkeista on pyydetty tarjoukset seuraavilta: Sawon Novas Oy Agrimarket Hankkija-Maatalous Oy, Toivala Tuusniemen Lämpö ja Vesi Oy (LVI-tarvikkeet) ON Rauta Oy, Kaavi Itä-Suomen Sähkötarvike Putkiveljet Oy (LVI-tarvikkeet) Tarjouksensa ovat jättäneet seuraavat: Sawon Novas Oy Agrimarket Hankkija-Maatalous Oy, Toivala Tuusniemen Lämpö ja Vesi Oy Tarjoukset on avattu teknisellä osastolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 11). Tuusniemi on liittynyt Halo-yhteisön jäseneksi Halo-sopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirto Kuopion hankintatoimelta IS-Hankinta Oy:lle on tapahtunut lukien liiketoimintasiirtona. Tuusniemen kunta on yhtiön osakas ja siten in-house toiminnan piirissä. In-house asema takaa omistajille sen, ettei heidän tarvitse kilpailuttaa kilpailutuspalveluitaan. Lautakunta päättää, että välittömästi tarvittavia ja saatavia kunnossapitotarvikkeita hankitaan Sawon Novas Oy:ltä ja Agrimarket Toivalasta. LVI-tarvikkeiden pienerät hankitaan Tuusniemen Lämpö ja Vesi Oy:ltä. Pääsääntöisesti rakennustarvikkeet hankitaan Halo-yhteisön kautta rakennustarvikkeet Oy Carlsonilta, pinta- ja sisustusmateriaalit RTV-Yhtymä Puijon Väriltä jne.

14 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 11 jatkuu Lisäksi edellytetään, että laskutus tulee hoitaa siten, ettei erillistä laskutuslisää kunnalle tule.

15 Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON TEHTÄVIEN JÄRJESTELY TEKNISEN JOHTAJAN VUOROTTELUVAPAAN AJAKSI Tekn. ltk 12 Tekninen johtaja Teuvo Nissinen on jäämässä vuorotteluvapaalle alkaen. Vuorotteluvapaa kestää n. 6 kk päättyen Teknisellä osastolla syntyy näin henkilöstövajaus, joten organisaation täydentämiseksi tarvitaan yksi tekninen lisähenkilö (rak.mestari tai rak.ins.) Teknisen osaston toimistohenkilöstön osastopalaverissa on teknisen johtajan vuorotteluvapaajärjestelyistä keskusteltu ja päädytty ratkaisuun, jossa Teuvo Nissisen vuorotteluvapaan ajan teknisen johtajan tehtäviä hoitaa Rauno Miettinen ja hänen apurikseen palkataan rak.mestari tai insinööri hoitamaan lähinnä työnjohto-, valvonta- ja isännöintitehtäviä ym. TE-keskukselta on saatu lista kuudesta työttömänä olevasta rak.mestarista tai insinööristä, joista kahta on haastateltu. Haastatteluryhmä Rauno Miettinen ja Teuvo Nissinen on päätynyt valitsemaan rak.mestari Martti Kilpeläisen hoitamaan va. rak.mestarin tehtäviä Teuvo Nissisen vuorotteluvapaan ajan. Muilta osin teknisen osaston tehtävät hoidetaan nykyisin järjestelyin. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että teknisen johtajan tehtäviä hoitaa Teuvo Nissisen vuorotteluvapaan ajan rak.mestari Rauno Miettinen.

16 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekn. ltk 13 Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ( :t / 2011). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan päätökset ajalta ( :t / 2011 ja :t 1 12 / 2012). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllämainitulta ajalta.

17 Tekninen lautakunta SEURAAVIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk Tuusjärvi Laukka-aho yhdysvesijohto ja siirtoviemäri urakan työmaakokous nro (liite 12). 2. Meijerintie jatkeineen, Korpitie ja Kangastie ym. / asfaltointityöt takuutarkastus (liite 13). 3. Hirviseläntien perusparannus taloudellinen loppuselvitys (liite 14). 4. Tuusjärvi Laukka-aho yhdysvesijohto ja siirtoviemäri vastaanottotarkastus (liite 15). Lautakunta päättää hyväksyä em. pöytäkirjat ja niissä tehdyt päätökset.

18 Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tekn. ltk Tuusniemen kunnan Pahkasalon jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun jaksoyhteenveto tammi kesäkuulta 2011 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Katsaus Savo-Pielisen jätelautakunnan vuoteen 2011 tiedote Tuusniemen kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun yhteenveto 2011 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Lautakunta päättää merkitä ko. asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi merkittiin tietoon saatetuksi: 4. Mt5720 parantaminen välillä Vt9 Ruokosentie, Tuusniemi Pohjois-Savon ELY:n luovuttamat ko. tieosat yleiseen liikenteeseen alkaen (620/2011/POS/16). 5. Kankaalan teollisuusalueen tiestön rakentaminen Pohjois-Savon liiton maksatuspäätös ( , dno 0310/EU).

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 5/2006 KOKOUSAIKA: Perjantaina 6.10.2006 klo 10.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 5/2006 KOKOUSAIKA: Perjantaina 6.10.2006 klo 10.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 5/2006 KOKOUSAIKA: Perjantaina 6.10.2006 klo 10.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25 Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot