Keskiviikko kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Taisto Kröger Tauno Lempinen Ritva Puurunen Minna Koistinen Antti Kuronen Markku Suni Marja Sutinen puheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Jarkko Toivanen Teuvo Nissinen kh:n edustaja esittelijä / sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla huhtikuun 03. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Puurunen ja Markku Suni PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Taisto Kröger Tauno Lempinen 28 Teuvo Nissinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tuusniemi / 2013 Ritva Puurunen Markku Suni PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta (1/2) KOILLIS-SAVON URHEILUAUTOILIJAT RY:N HAKEMUS KOSKIEN TUUSNIEMI SPRINT NIMISEN AUTOJEN NOPEUSKILPAILUN JÄRJESTÄMISTÄ Tekn. ltk 28 Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry järjestää TUUSNIEMI SPRINT nimisen nopeuskilpailun Tuusniemen Kirkonkylän taajamassa klo alkaen. Kilpailun järjestäjä hakee tekniseltä lautakunnalta lupaa kilpailureitin sulkemiseksi klo n. klo väliseksi ajaksi. Kilpailureitti käsittää seuraavat katuosuudet: - Keskitie (väli Poikkitie Happolantie) - Patahmotie (kokonaan) - Kangastie (kokonaan) - Keskitie (väli Valkeisen Lohi Hyväriläntie) - Hyväriläntie (kokonaan) - Peltotie (kokonaan) - Huoltotie varikko- ja pysäköintialueeksi Kilpailun järjestämiseksi ovat suljettuna myös seuraavat katuosuudet klo 9.30 n välisenä aikana: - Jokitie (väli Keskitie srk:n huoltorakennuksen liittymä) - Keskitie (väli Jokitie Kirkkopolku / kirkon puoleinen kaista poislukien kirkon liittymä) - Keskitie (Kirkkopolku Sawon Novas) - Poikkitie (kokonaan) Lisäksi Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry tarvitsee Tuusniemen keskustoria, vanhaa toria, museon ympärillä olevaa aluetta sekä Virastotalon paikoitusaluetta autojen ja kuljetuskaluston sijoittamista varten klo 9.00 alkaen. Alueen asukkaille jaetaan kilpailun järjestäjän toimesta tiedote, josta ilmenevät sulkuajat sekä kilpailun järjestäjän puhelinnumerot. Kilpailuhakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä välisenä aikana Tuusniemen kunnan ilmoitustaululla. Kuulutusaikana hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty kirjallisia mielipiteitä. Lisäksi Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry anoo tekniseltä lautakunnalta lupaa tilapäisten opasteiden asettamiseen Tuusniemen taajaman kaavatiestölle klo väliseksi ajaksi. Suunnitelmakartta ja hakemukset ovat liitteenä (liite 1).

3 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 28 jatkuu Lautakunta päättää, että lupa hakemuksen mukaiseen Kirkonkylän taajaman kaavatiestön ym. käyttöön myönnetään Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry:lle TUUSNIEMI SPRINT:in järjestämiseksi seuraavin ehdoin: 1. Kilpailun järjestäjän tulee hankkia tarvittavat viranomaisluvat sekä kilpailulupa. 2. Kilpailun järjestäjän tulee toimia vahvistetun turvallisuussuunnitelman mukaisesti. 3. Kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa asiasta kilpailureitin varren kiinteistöille. 4. Alueen sulkemisesta ilmoitetaan teknisen lautakunnan toimesta Koillis-Savo lehdessä ja ilmoituskulut peritään järjestäjiltä. 5. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia katu- ym. rakenteille aiheutuvien vahinkojen korjauksista ja kilpailualueen puhdistuksesta. Lisäksi lautakunta päättää myöntää luvan tilapäisten opasteiden asettamiseen Tuusniemen taajama-alueen kaavatiestölle klo väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin lisäyksellä, että Koillis-Savon Urheiluautoilijoilla on käyttöoikeus torilla olevaan kioskiin. Merkittiin, että Taisto Kröger katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana toimi Tauno Lempinen.

4 Tekninen lautakunta ESITYS TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNNÖKSI Tekn. ltk 29 Hallinto- ja johtosääntöjen virkamiesvalmistelu on toteutettu tammikuussa Hallinto- ja johtosääntöjä on käsitelty johtoryhmässä ja ammattijärjestöjä on kuultu välisenä aikana ammattijärjestöiltä ei ole tullut muutosesityksiä. Teknisen lautakunnan tulee käsitellä omaa toimialaansa koskeva johtosääntö mennessä, jonka jälkeen hallinto- ja johtosäännöt menevät kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Nykyinen teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö on vahvistettu kunnanvaltuustossa ja siihen tehdyt muutoksen on vahvistettu kunnanvaltuustossa Organisaatiouudistuksen myötä johtosäännön uusiminen on tullut tarpeelliseksi. Liitteenä (liite 2) on esitys uudeksi teknisen toimen johtosäännöksi. Lautakunta päättää hyväksyä liitteen (liite 2) mukaisen ehdotuksen teknisen toimen johtosäännöksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

5 Tekninen lautakunta KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIANKULUTUS VUONNA 2012 Tekn. ltk 30 Teknisellä osastolla on toimistotyönä laadittu energiankulutusvertailu lämmitysenergian osalta. Vertailua on suoritettu öljyn, puun, sähkön ja kaukolämmön osalta koskien kunnan omistuksessa olevaa kiinteistökantaa. Energiankulutusvertailut vuodelta 2012 on liitteenä (liite 3). Lautakunta päättää hyväksyä em. energiankulutusvertailun vuodelta 2012.

6 Tekninen lautakunta PALVELUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN (PALVELUASUMISYKSIKKÖ) RAKENNUSLUPA Tekn. ltk 31 Tuusniemen kunta hakee rakennuslupaa Palvelukeskuksen laajennukselle (Palveluasumisyksikkö). Rakennettavan laajennuksen kerrosala on yhteensä 1199 k-m 2 ja sen tilavuus 4420 m 3. Rakennus sijoittuu Tuusniemen kunnan Tuusniemen kylässä tilalle Suojaharju Rn:o 14:33 (os. Keskitie 29). Laajennusosa sijoittuu Terveyskeskuksen ja Palvelukeskuksen väliin. Laajennusosa liittyy em. rakennuksiin yhdyskäytävillä. Laajennusosa on tarkoitettu vanhusten (13 paikkaa) ja kehitysvammaisten (7 paikkaa) palveluasumisyksiköksi. Lisäksi laajennusosaan tulee ensihoidon asemapaikka. Pelastusviranomainen on myös tarkastanut suunnitelmat lausunto on liitteenä (liite 4). Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä (liite 5) olevaa rakennuslupaa nro koskevan päätösesityksen.

7 Tekninen lautakunta (1/2) PALVELUKESKUS/SAIRAALAN, TERVEYSKESKUKSEN, KOULUKESKUKSEN (ISO SALI/KIRJASTO + TYÖPAJA) VESIKATTOJEN KORJAUS JA KUNNOSTUS Tekn. ltk 32 Syksyllä 2012 Tuusniemen kunta teetätti Kattotutka Oy:llä kuntotarkastuksen seuraavien kiinteistöjen osalta: Palvelukeskus/Sairaala Terveyskeskus Tuusniemen koulukeskus Yläkoulu Iso sali/kirjasto Työpaja Tarkastuksen ovat suorittaneet vesikaton tarkastuksiin erikoistuneet kuntotarkastajat. Tarkastukset ovat perustuneet pääosin pintapuolisiin ja rakenteita rikkomattomiin tarkastusmenetelmiin. Vesikattojen kuntotarkastus on kunkin kohteen osalta sisältänyt: Rakenteiden tarkastuksen Yläpohjan tarkastuksen Vaurioiden, riskien ja puutteiden havainnoinnin Kuvallisen raportin Raporttien pohjalta on Kattotutka Oy tehnyt korjaustarjoukset: Korjauskohde Palvelukeskus / Sairaala Terveyskeskus Koulukeskus Iso sali / Kirjasto Koulukeskus Työpaja Yhteensä Tarjoushinta ,50 e (liite 6) ,20 e (liite 7) 3.721,00 e (liite 8) 1.016,00 e (liite 9) ,70 e Em. vesikattojen korjaustyöt ovat välttämättömiä eikä niitä voida siirtää tuleville vuosille, vaan ne on tehtävä välittömästi ensi kesän aikana. Ko. korjaustöihin ei ole talousarviossa varattu investointimäärärahaa. Hankkeille ei esitetä varattavaksi uutta määrärahaa, vaan siirrot hankkeille tehdään investointiohjelman 2013 sisällä. Huoltoja korjausraportit esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää hyväksyä Kattotutka Oy:n esittämät korjausraportit ja päättää teettää tarjouksen (liitteet 6 9) mukaiset työt Kattotutka Oy:llä. Määrärahasiirrot ko. hankkeissa tehdään investointiohjelman 2013 sisällä.

8 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 32 jatkuu

9 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekn. ltk 33 Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ( :t 1 31). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan päätökset ajalta ( :t 31 loppuosa 39). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

10 Tekninen lautakunta SEURAAVIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk Tuusniemen terveyskeskuksen saneeraus - vastaanottotarkastus (liite 10). 2. Keskitien ja Kirkkopolun peruskorjaus takuutarkastus (liite 11). Lautakunta päättää hyväksyä em. pöytäkirjat ja niissä tehdyt päätökset.

11 Tekninen lautakunta TUUSNIEMEN PALVELUKESKUS/SAIRAALAN ILMASTOINTIKANAVIEN PUHDISTUS- JA SÄÄTÖTARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 35 Tuusniemen palvelukeskus/sairaalan ilmastointikanavien puhdistuksesta on kulunut 5 vuotta, joten niiden puhdistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Varsinaisen puhdistustyön jälkeen urakoitsijan tulee säätää ilmamäärät ilmastointisuunnitelman mukaisiin asetusarvoihin. Urakoitsijan on tullut tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Lisäksi urakoitsijan tulee laatia puhdistustyöstä kirjallinen loppuraportti, joka sisältää ilmamäärien mittauspöytäkirjan. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta urakoitsijoilta: Piipputiimi Oy, Kuopio Virranta-Yhtiöt, Vuorela Siilinjärven Nuohoustoimi Tarjouksensa ovat määräaikaan mennessä jättäneet seuraavat urakoitsijat: Piipputiimi Oy ,00 e (alv 0 %) Virranta-Yhtiöt ,00 e (alv 0 %) Tarjoukset on avattu avauspöytäkirja on liitteenä (liite 12). Edullisimman tarjouksen on tehnyt Virranta-Yhtiöt (tarjoushinta e, alv 0 %). Lautakunta päättää valita Tuusniemen palvelukeskus/sairaalan ilmastointikanavien puhdistustyön ja ilmamäärien säädön toteuttajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Virranta-Yhtiöt tarjoushinta e (alv 0 %).

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot