Torstai kello Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai kello KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarkko Toivanen Tauno Lempinen Johanna Joukanen-Miettinen Matti Räsänen Marja Sutinen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen / kh:n edustaja jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Teuvo Nissinen esittelijä / sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla maaliskuun 03. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Joukanen-Miettinen ja Tauno Lempinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä ( 21) Jarkko Toivanen Teuvo Nissinen Jarkko Toivanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tuusniemi / 2011 Johanna Joukanen-Miettinen Tauno Lempinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIANKULUTUS VUONNA 2010 Tekn. ltk 15 Teknisellä osastolla on toimistotyönä laadittu energiankulutusvertailu. Vertailua on suoritettu öljyn, puun ja kaukolämmön osalta koskien kunnan omistuksessa olevaa kiinteistökantaa. Kaukolämmön osalta vertailussa on mukana kaukolämpöverkon piirissä oleva kiinteistökanta. Energiankulutusvertailut vuodelta 2010 on liitteenä (liite 1).

3 Tekninen lautakunta VARASTOJEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN KÄSITTELY Tekn. ltk 16 Lautakunnan valitsemina varastojen tarkastajina Annukka Mustonen ja Matti Räsänen ovat suorittaneet tarkastuksen Halkojen mittaus on suoritettu Nuorelan laanissa. Rakennustoimiston ja vesilaitoksen irtaimistoon on tehty tarpeelliset muutokset ja lisäykset. Varastojen tarkastajat ovat todenneet, että irtaimistoluetteloihin merkityt esineet ovat tallessa. Lautakunta merkitsee varastojen tarkastajien tarkastuspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi (liite 2).

4 Tekninen lautakunta VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITOSMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Tekn. ltk 17 Tuusniemen kunta on julistanut haettavaksi vesihuoltolaitoksen laitosmiehen toimen. Toimi on ollut julkisesti haettavana ja sen sijoituspaikka on Tuusniemen kunnan tekninen osasto. Toimeen on haettu vesihuoltolaitoksen laitosmiestä, jolta edellytetään putki- tai LVI-alan ammattitutkintoa tai pitkäaikaista kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi valittavalta edellytetään ajokorttia, mahdollisuutta oman auton käyttöön sekä osallistumista vuorollaan kiinteistö- / vesilaitospäivystykseen. Vesihuoltolaitoksen laitosmiehen tointa on hakenut 13 henkilöä, joista yhteenveto on liitteenä (liite 3). Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri ovat suorittaneet ennakkokarsinnan ja päättäneet kutsua haastatteluun seuraavat: Kostilainen Antti, Kaavi Mönkkönen Seppo, Tuusniemi (Laukka-aho) Harjunsalo Jussi, Tuusniemi (Tuusjärvi) Haastattelut on suoritettu pöytäkirja valintaan liittyvästä haastattelusta on liitteenä (liite 4). Haastattelutyöryhmä Jarkko Toivanen, Tauno Lempinen ja Teuvo Nissinen päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että vesihuoltolaitoksen laitosmiehen toimeen valitaan Jussi Harjunsalo ja varalle Seppo Mönkkönen. Toimen palkkaus ja työehdot määräytyvät kunta-alan teknisen sopimuksen mukaan. Toimeen sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Ennen toimen vastaanottamista valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Lautakunta päättää, että vesihuoltolaitoksen laitosmiehen toimeen valitaan Jussi Harjunsalo Tuusniemeltä (Tuusjärvi) ja varalle Seppo Mönkkönen Tuusniemeltä (Laukka-aho). Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Toimeen kuuluu 6 kk:n koeaika.

5 Tekninen lautakunta KIRKONKYLÄN UIMALAN (ANASKINTIE) LAITURIN JATKO-OSAA KOSKEVIEN RAKENNUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 18 Suunnittelutyön kohteena on nykyisen uimalan laiturin jatkaminen ja hyppytornin siirtäminen. Nykyinen laituri on puupaalujen varaan rakennettu puukantinen pistolaituri. Laiturin päässä on teräsrakenteinen hyppytorni. Kesällä 2010 terveystarkastajan suorittamassa tarkastuksessa todettiin vesisyvyydeksi hyppytornin kohdalla 3,9 m. Viranomaismääräykset edellyttävät 5,0 m:n vesisyvyyttä. Tältä pohjin on FCG:llä teetetty pohjakartoitus ja korjaussuunnitelma. Nykyistä laituria jatketaan 10,5 m ja nykyinen hyppytorni siirretään laiturin jatko-osan päähän. Laiturin jatko-osa perustetaan puupaalujen varaan. Paalut lyödään liejukerroksen läpi kovaan pohjaan tunkeutuviksi. Paalujen latvaläpimitta on > 150 mm. Laiturin jatkeen puurakenteet tehdään A-luokan painekyllästetystä kestopuusta. Laiturin kannen tuki- ja sidepalkit asennetaan vaakasuoraan ja jatkokset tehdään puskujatkoksina paalujen kohdalle. Tukipalkeille leikataan lovet paalun yläpäähän. Tukipalkit kiinnitetään kuumasinkittyjen teräsosien, kierretankojen, hammastettujen aluslevyjen ja muttereiden avulla paikoilleen. Tukipalkkien päät kiinnitetään pulteilla vanhan laiturin palkkien kylkeen. Laiturin kansi tehdään kestopuusta 45 x 120 k 130. Puurakenteet jätetään kyllästetylle puupinnalle. Laiturin jatko-osan rakennussuunnitelmat ovat liitteenä (liite 5). Lautakunta päättää hyväksyä Kirkonkylän uimalan (Anaskintie) laiturin jatko-osan rakennussuunnitelmat.

6 Tekninen lautakunta (1/2) KIRKONKYLÄN UIMALAN (ANASKINTIE) UIMALAITURIN JATKO-OSAN RAKENTAMISTA JA SEN PERUSTUSTEN PAALUTTAMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 19 Tuusniemen kunta on pyytänyt urakkatarjoukset Kirkonkylän uimalan (Anaskintie) uimalaiturin jatko-osan rakentamisesta paalutustöineen. Urakkaan sisältyy työalueen jäädyttäminen työn vaatimaan kantavuuteen. Rakennuttaja on suorittanut alustavan jäädytyksen. Hankkeesta on pyydetty ns. kokonaishintatarjous. Rakennuttaja on pidättänyt itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Talousarviossa hankkeen toteutukseen on varattu euroa, josta suunnitteluun on käytetty 2.867,58 euroa (alv 0 %). Lisäksi jääalueen alustavaa jäädytystä on suorittanut urakoitsija Kari Keinänen rakennuttajan toimeksiannosta. Urakkatarjoukset on pyydetty seuraavilta: Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi Destia Oy, Kuopio Sumorak Ky, Kempele Tarjoukset ovat määräaikaan klo mennessä jättäneet seuraavat: Tarjouksen tekijä Tarjoushinta (alv 0 %) Maansiirto E. Huttunen Oy ,00 e Sumorak Ky ,00 e Tarjoukset on avattu teknisellä osastolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 6). Edullisimman tarjouksen on tehnyt Sumorak Ky tarjoushinta euroa (alv 0 %). Talousarviossa hankkeen toteutukseen varattu määräraha on euroa. Hankkeen toteutus suunnitelmineen ja alkujäädytyksineen maksaa n euroa. Näin ollen hankkeen toteutukseen tarvitaan euron lisämääräraha, jonka voisi siirtää esim. satama-alueen kehittämisestä.

7 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 19 jatkuu Lautakunta päättää, että Kirkonkylän uimalan (Anaskintie) uimalaiturin jatko-osa toteutetaan ja urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt Sumorak Ky. Samalla lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahatarpeen, joka siirretään ko. hankkeelle satama-alueen kehittämisinvestoinnista.

8 Tekninen lautakunta (1/2) VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISILLE VASTUUALUEILLE MYÖNNETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN ERI KUSTANNUSPAIKOILLE Tekn. ltk 20 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vuoden 2011 talousarviosta, jossa se on antanut toimielimille vastuualueittain määrärahat ja tuloarviot. Tämän jälkeen toimielimien tulee päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat vastuualueen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin kustannuspaikkoihin. Teknisen lautakunnan alaisille vastuualueille (ent. tulosalue) kunnanvaltuusto on myöntänyt vuodelle 2011 määrärahoja seuraavasti: 181 Tekninen toimi Menot Tulot Poistot Yhdyskuntatekniset palvelut Menot Tulot Poistot Kiinteistötoimi Menot Tulot Poistot Muu tekninen toimi Menot Tulot - Poistot Vesihuolto Menot Tulot Poistot Teknisen lautakunnan käyttötaloussuunnitelma on esitetty kustannuspaikkatasolla (liite 7).

9 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 20 jatkuu Lautakunta merkitsee kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy sen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaksi ja vahvistaa liitteenä (liite 7) olevan käyttösuunnitelman kustannuspaikkatasolla.

10 Tekninen lautakunta POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAAMINEN Tekn. ltk 21 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on hakenut Tuusniemen kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle. Lainaa tarvitaan Laukansalon vesihuollon (puhdas vesi) rakentamiseen. Vesijohtoverkoston rakentaminen Laukansalosta Levälahden suuntaan on käynnistynyt. Tällä hetkellä vesi tulee jo Kimmo Mikkoselle. Tällä hetkellä Rääpysjärvelle johtavan runkojohdon varressa on 14 varmaa liittyjää ja lisäksi 10 mahdollista liittyjää. Käränkäniemessä (sivuhaara) on 3 varmaa liittyjää ja useita mahdollisia liittyjiä. Kärängäntien tiekunta selvittää lisäksi mahdolliset liittyjät Heinäveden puolelta. Liitteenä kartta suunnitellusta vesijohtoverkostosta (liite 8). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat n euroa (alv 0 %). Kunnan avustusta hankkeelle saadaan 30 % ( euroa), liittymismaksutuloja n euroa. Puuttuva rahoitus euroa katetaan lainalla. Lainan maksavat takaisin ko. alueen liittyjät ns. lainanhoitomaksuna. Rahalaitosten kilpailuttamisen jälkeen on Pohjois-Tuusniemen vok hyväksynyt Riistaveden Osuuspankin lainatarjouksen: 6 kk euribor + 0,65 %, laina-aika 10 vuotta ja lyhennykset puolivuosittain. Lainan ( euroa) vakuudeksi haetaan Tuusniemen kunnan omavelkainen takaus. Puheenjohtajan esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan Riistaveden Osuuspankista otettavalle euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Merkittiin, ettei Teuvo Nissinen esteellisenä ottanut osaa päätöksen tekoon ja esittelijä/sihteerinä toimi tämän pykälän aikana puheenjohtaja Jarkko Toivanen.

11

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25 Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot