Maanantai kello Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 22.11.2010 kello 17.00 20.45. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2010 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarkko Toivanen Tauno Lempinen Annukka Mustonen Marja Sutinen Matti Räsänen Jani Ovaskainen Minna Koistinen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Pekka Immonen Teuvo Nissinen kh:n edustaja esittelijä / sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla marraskuun 29. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Koistinen ja Annukka Mustonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jarkko Toivanen Tuusniemi / 2010 Teuvo Nissinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Minna Koistinen Tuusniemi Annukka Mustonen Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta SÄHKÖNHINNAN VAHVISTUS VUODELLE 2011 Tekn. ltk 58 Tuusniemen kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet sähköenergian toimitusta koskevan myynti- ja yhteistyösopimuksen, jonka kunnanhallitus on (kh 133 ) hyväksynyt. Tällä sopimuksella Tuusniemen kunta ja PKS ovat sopineet yhteistyöstä, jossa PKS käyttää sähkömarkkinoiden asiantuntemustaan Tuusniemen kunnan hyväksi. PKS informoi Tuusniemen kuntaa Pohjoismaiden ja Suomen tukkusähkömarkkinoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. PKS hankkii yhteistyössä kunnan kanssa sähköä avoimena toimituksena - hankinnoissa pyritään hintariskin hallintaan ja edulliseen hintaan. Hintasuojaukset systeemihintojen osalta vuosille on tehty hintasuojaukset on lautakunta hyväksynyt Aluehintasuojaus vuodelle 2011 on tehty seuraavasti: Tuote Aikajakso Suojauksen Suojaushinta määrä SYHELYR % 2,05 /MWh (alv. 0 %) Lopullinen myyntihinta vuodelle 2011 on täten 3,86 snt/kwh (alv. 0 %). Liitteenä suojaustaulukko (liite 1). Lautakunta päättää hyväksyä ja merkitä tietoonsa saatetuksi PKS:n Tuusniemen kunnalle tekemän aluehintasuojauksen vuodelle 2011.

3 Tekninen lautakunta (1/2) RÖHMÄNNIEMEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUTARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 59 Tuusniemen kunnan tekninen osasto on pyytänyt suunnittelutarjouksia Pahkasalon saaressa Röhmänniemen asemakaava-alueella olevien Röhmänlahdentien, Röhmänkoukun ja Röhmänkaaren toteutussuunnittelusta, joka käsittää seuraavat osiot: - tielinjan ja tiealueen maastoon merkitseminen - tonttien maastoon merkinnät - teiden ja vesihuollon rakentamissuunnitelmat - maastomallimittaukset ja pohjatutkimukset - kustannusarvio - urakka-asiakirjat Kustakin osiosta on tullut antaa oma hintansa. Rakennussuunnitelmien tulee olla valmiina Suunnittelutarjoukset on pyydetty seuraavilta: - Ramboll Finland Oy - Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy - Maveplan Oy - Pöyry Finland Oy - FCG Finnish Consulting Group Oy Tarjoukset on saatu seuraavilta: Tarjoaja Kokonaistarjous (alv. 0 %) - Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy Pöyry Finland Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Tarjoukset on avattu kunnantalolla avauspöytäkirja liitteenä (liite 2). Edullisimman tarjouksen on tehnyt Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy - tarjoushinta euroa (alv. 0 %). Ko. tarjoushintaan sisältyy lisäksi: maastotöiden aputyövoima konsultilta, tonttien maastoon merkitsemiseen tarvittavat tarvikkeet ja asiakirjat lohkomista varten sekä rajapyykit (100 kpl). Lisäksi kokonaispalkkio sisältää yhden suunnittelijan neuvottelukäynnin Tuusniemellä.

4 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 59 jatkuu Lautakunta päättää valita Röhmänniemen alueen kunnallistekniikan suunnittelijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:n - tarjoushinta euroa (alv. 0 %).

5 Tekninen lautakunta VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tekn. ltk 60 Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvioraamin kokouksessaan Raamin mukaan talousarvio on tasapainossa. Vuoden 2011 talousarvio laaditaan ensimmäistä kertaa Pro Economican budjettisovellusohjelmalla. Talousarvioesitys laaditaan talousarviota varten avatuille tileille (ennen meno/tulolajitaso). Ulkoisten ja sisäisten erien määrärahat syötetään samalle talousarviotilille. Talousarviotileille, joille määrärahat syötetään, ei kirjata tilitapahtumia tai vientejä tilikauden aikana. Vuonna 2011 sisäiset tuotot ja kulut kirjataan omille tileilleen - ennen kirjattu samalle alaerittelylle sisäisenä vientinä. Hallintokuntakohtaisissa taloussuunnitelmissa vakinaisen henkilöstön palkkakustannusten nousu on arvioitu 2,5 %:n mukaisesti. Hallintokuntakohtaisiin maksuihin ja taksoihin tehtävät tasotarkistukset ja -korotukset sekä tarvittavat esitykset tulee tehdä talousarvion laadinnan yhteydessä. Teknisen lautakunnan raami on ollut e e = euroa. Vesihuoltoavustukset on siirretty käyttötalouspuolelta investointiosaan ja teknisen lautakunnan talousarvion loppusumma on näin pienentynyt eurolla. Talousarvioesitys vuodelle 2011 on euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat: Kirjaston saneeraus, Keskitien saneeraus välillä Poikkitie Meijerintie, Laukka-aho Tuusjärvi siirtoviemärin rakentaminen, Terveyskeskuksen vastaanottotilojen saneeraus ja Hirviseläntien rakentaminen. Taksoihin ja maksuihin on tehty tasokorotukset. Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 ja talousarviosuunnitelman vuosille (liite 3), investointisuunnitelman (liite 4) sekä maksut ja taksat (liite 5) ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

6 Tekninen lautakunta PIHATYÖKONEEN HANKINTA Tekn. ltk 61 Tekninen lautakunta käsitteli pihatyökoneen hankintaa kokouksessaan ( 51) ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, koska esitetty Avant 220 oli lautakunnan mielestä liian kallis ja lisäksi soveltumaton viheralueiden hoitotöihin, lumitöihin ym. Kunnan kiinteistönhoitohenkilöstön kanssa on selvitetty ja mietitty parasta ratkaisua kiinteistöjen piha-alueiden, puistojen ja urheilukentän hoitoon. On päädytty siihen, että ISEKI SXG 19 on kunnan kiinteistönhoitotarpeisiin (nurmikoiden niitto, lehtien keräys) soveltuvin työkone. Oy J-Trading Ab:n edustaja kävi esittelemässä ko. konetta ja kiinteistönhoitajat pitivät sitä erinomaisena ja suosittelivat sen hankintaa. J-Tradingin tarjous ko. ruohonleikkurista korkeakaatotyhjennyksellä ja tieliikennevarustuksella sekä rekisteröitynä oli euroa (alv. 0 %) Tuusniemelle toimitettuna. Tekninen johtaja on tehnyt ISEKI SXG 19:sta hankintapäätöksen (viranhaltijapäätös). Lautakunta päättää hyväksyä teknisen johtajan hankintapäätöksen, että pihatyökoneeksi on hankittu ISEKI SXG 19 keräävä ruohonleikkuri korkeakaatotyhjennyksellä, tieliikennevarustuksella ja rekisteröitynä hintaan euroa (alv. 0 %).

7 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 62 SEURAAVIEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN 1. Koivukujan ja ent. sahan katoksen asfaltointi sekä paikkaustyöt vastaanottotarkastus (liite 6). 2. Röhmänniemen asemakaava-alueella olevan Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentaminen urakkaneuvottelu (liite 7). 3. Keskitien ja Kirkkopolun rakentaminen työmaakokous nro (liite 8). 4. Satamatien ja Juojärventien asfaltointi takuutarkastus (liite 9). 5. Meijerintien loppuosan Meijerintie plv ja Meijerintien jatke plv rakentaminen. Takuutarkastus (liite 10). 6. Tornitien peruskorjaus vastaanottotarkastus (liite 11). Lautakunta päättää hyväksyä em. pöytäkirjat ja niissä tehdyt päätökset.

8 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET Tekn. ltk 63 Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu tietoon ( :t 61 72). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan tekemät päätökset ajalta ( :t 73 92). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllämainitulta ajalta.

9 Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tekn. ltk Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n Tuusniemen kunnan vesilaitoksen erityistilanteen kontrollitutkimuksen yhteenveto Hyvärilän vedenottamon raakavedestä ja verkostovesistä aikajaksolla otetuista näytteistä (liite 12). 2. Muistio Tuusniemen kunnan vesilaitoksen erityistilanteen loppupalaverista (liite 13). 3. Lausunto Tuusniemen kunnan Ylä-Aution kaatopaikan tarkkailun tuloksista Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Lautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi: 4. Tuusniemen kunnankirjaston peruskorjaus hankkeen valtionavustuksen myöntäminen Pohjois- Savon ELY-keskus Myönnetty avustus euroa.

Torstai 31.10.2013 kello 17.00 19.45. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 31.10.2013 kello 17.00 19.45. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 kello 17.00 19.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 02.02.2012 kello 17.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 10.10.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 10.10.2012 kello 17.00 20.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.10.2012 kello 17.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.03.2013 kello 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 11.08.2010 kello 17.00 19.09. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 11.08.2010 kello 17.00 19.09. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2010 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.08.2010 kello 17.00 19.09 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 24.02.2011 kello 17.00 18.53 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05

Maanantai 27.5.2013 klo 17.00 20.05 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 27.5.2013 klo 17.00

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA 24.4.2013 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 26.11.2012 klo 15.15 18.00

Maanantai 26.11.2012 klo 15.15 18.00 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 17/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 26.11.2012 klo 15.15 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34

Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 26.8.2010 klo 17.00 19.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot