VIRTUAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN VAATTEIDEN TUOTESUUNNITTELUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN VAATTEIDEN TUOTESUUNNITTELUSSA"

Transkriptio

1 VIRTUAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN VAATTEIDEN TUOTESUUNNITTELUSSA Selvitys 2013

2 Milka Mustonen, Heikki Mattila, Aino Huhma, Pirjo Kääriäinen, Jane Palmu,

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO: VIRTUAALINEN ARVOVERKOSTO 2. 2D-PIIRROS, KAAVOITUS JA SARJONTA 3. 3D-MALLINNUS D-mallinnus yleistä 3.2. Kankaan ominaisuudet 3D-CAD-järjestelmään D-mallin visualisointi 3.4. Vaatteiden 3D-CAD-järjestelmätoimittajat 3.5. Vaatteiden 3D-CAD-järjestelmien vertailu 3.6. Muiden tekstiilituotteiden 3D-CAD-järjestelmätoimittajat D-mallinnuksen hyödyt ja haasteet 4. MYYNNIN KONFIGURAATTORIT 5. 3D-TULOSTUS JA DIGITAALINEN KANGASTULOSTUS 6. VARTALOMALLINNUS (BODYSKANNAUS) 7. VIRTUAALINEN VAATTEEN SOVITUS TUOTETIEDONHALLINTA (PLM) 8.1. PLM-järjestelmä yleistä 8.2. PLM-järjestelmätoimittajat 8.3. PLM-järjestelmien hyödyt ja haasteet YHTEENVETO 9.1. Miten virtuaaliset työkalut tulevat muuttamaan arvoketjua? 9.2. Mitä virtuaalisuuden työkaluja on saatavilla? 9.3. Mitä hyötyjä ja haasteita on tuotesuunnittelun virtuaalisista työkaluista? 9.4. Ketkä vaatealan yritykset hyödyntävät jo virtuaalisuutta ja miten? 9.5. Mitä 3D-CAD- ja PLM järjestelmiä on markkinoilla? 9.6. Mitä virtuaalisten työkalujen käyttöönottoon kuuluu? 9.7. Miten virtuaalisten työkalujen investoinnin arvo lasketaan?

4 1. JOHDANTO: VIRTUAALINEN ARVOVERKOSTO Tuotteen toimitusketjussa, eli toiminnoissa suunnittelusta myyntiin, pyritään valmistamaan yhä parempia tuotteita nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin. Jotta tämä onnistuu, tulisi toimitusketjun toimia saumattomasti. Ei siis riitä, että materiaalin- ja tiedonkulkua tehostetaan yksittäisen yrityksen sisällä vaan se tulisi tapahtua koko toimitusketjun tasolla. Silloin kun toimitusketjun prosessit lähtevät asiakkaista ja heille maksimaalisen arvon tuottamisesta, toimitusketjun sijaan puhutaan usein arvoketjusta tai arvoverkostosta. Tuotemallinnus, kaavoitus ja sarjonta (2D/3D CAD) Myynnin konfiguraattorit Näytekappaleet Vartalomallinnnus (esim. bodyskanneri) Vaatteen sovitus Tuotantokoneet (CAM) Toiminnanohjaus (ERP) Toimittajahallinta (SRM) Markkinointi (tuotekuvat, tuotekuvaukset, näytekappaleet, esillepano...) Asiakkuudenhallinta (CRM) Tuotetiedonhallinta (PLM) Toimintojen tukijärjestelmät (toimisto- ja taloussovellukset, HRM) Kuva 1. Vaatteen toimitusketjuun liittyy useita vaiheita, tietojärjestelmiä ja koneita. Perinteisessä toimitusketjussa on useita ongelmia, kuten pitkät toimintoajat ja kalliit tuotekehityskustannukset. Tekstiilikuitujen tuotekehitysaika voi olla noin 5 vuotta, kuitumodifikaatioilla noin 2 vuotta ja uusilla kankailla noin 6-12 kuukautta. Tuotesuunnittelu tapahtuu useimmiten 18 kuukautta ennen myyntisesongin alkua. Tällöin mallistokokonaisuuksia mietitään yrityksen sisällä ja suunnitellaan sekä ohjeistetaan näytekappaleet. Näytekappaleita valmistetaan, yksittäispakataan sekä kuljetetaan yrityksen sisällä ja sidosryhmille. Näytekappaleen hinta vaihtelee vaatteen mallista ja brändistä riippuen, mutta keskimäärin näytekappaleen hinta on USD. Tämän tyyppinen perinteinen tuotekehitys vaatii paljon resursseja, sillä tuotesuunnitteluun ja lukuisiin näytekappaleisiin käytetään paljon materiaaleja ja työtunteja. Toiminnot ovat lisäksi usein valmistajakeskeisiä, jolloin asiakaspalaute saadaan vasta ensimmäisten myyntien jälkeen. Messut ja edellä mainittu vakiintunut toimintatapa lukitsevat malliston kehityksen kiinteään 2-4 sesongin kalenteriin, joka aikatauluttaa tuoteprosessia ja aiheuttaa yli- ja alikuormituksia tuotantotehtaissa. 1 1 Tyler, Heeley, Bhramra Supply chain influences on new product development in fashion clothing. Journal of Fashion Marketing and Management. Vol. 10, No

5 Tuotesuunnittelussa piirtämistä, värivalintoja, kaavoitusta, mallintamista ja animointia pyritään tehostamaan tietokoneavusteisten suunnittelutyökalujen (Computer Aided Design CAD) avulla. Tuotteen muotoa, eli geometrista mallinnusta, parannetaan havainnollistavilla tuote- ja rakennekuvilla. Etenkin kolmiulotteisella mallinnuksella (3D) voidaan havainnollistaa tuotteen ulkonäköä ja rakennetta ennen kuin ensimmäistäkään fyysistä näytekappaletta valmistetaan. Jotta tuotesuunnittelua ei tarvitsisi aloittaa joka kerta alusta, ns. tyhjältä pöydältä, voidaan luoda komponenttikirjastoja, joista konfiguraattoreiden avulla aloitetaan tuotesuunnittelu. Tällöin tuotesuunnitteluun voidaan ottaa mukaan myös yrityksen ulkoisia sidosryhmiä, kuten asiakkaita. CAD-järjestelmien avulla vaatetta voidaan myös sovittaa virtuaalisesti avattaren päällä. Avattaren mitat saadaan yksilölliseksi käyttämällä bodyskanneria tai muuta kameratekniikkaa. Virtuaalisten protomallien lisäksi voidaan valmistaa fyysisiä protomalleja tietokone-avusteisilla valmistusmenetelmillä (Computer Aided Manufacturing CAM). CAM-menetelmillä voidaan valmistaa yksittäiskappaleita kustannustehokkaasti, esimerkiksi 3D-tulostimilla, digitaalisilla kangastulostuksella ja valmisneulekoneilla. Tuotannossa pyritään kustannustehokkaampiin, eri tuotantovaiheita yhdistäviin prosesseihin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vaatteiden valmistukseen käytetään erilaisia valmistuskoneita, esimerkiksi kehruu- ja kutomakoneita, ompelukoneita, paino- ja brodeerauskoneita, värjäys- ja viimeistelykoneita, digitointipöytää ja kaavaplotteria, laakaus- ja leikkuujärjestelmiä sekä kuljetusjärjestelmiä. Yrityksissä tuotannon materiaalivirtoja hallitaan toiminnanohjausjärjestelmällä (Enterprise Resource Planning ERP). Hankinnoissa käytetään myös toimittajasuhteiden hallintajärjestelmiä (Supplier Relationship Management SRM). Markkinoinnissa ja myynnissä asiakkaille (b-to-b tai loppukäyttäjä) tarjotaan yhä enemmän yksilöllisiä tuotteita ja palveluita eri kanavia pitkin kaikkina aikoina vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä (24/7). Yritysten näkyvyys on tärkeää sekä reaali- että virtuaalimaailmassa. Yritykset voivat laajentaa näkyvyyttään internetissä esimerkiksi sähköisillä toimialajulkaisulla, hakukoneilla, sekä tuotteen ja toimintojen linkittämisellä sosiaalisiin verkostosivustoihin, sähköpostilistoihin ja blogeihin. Yritys voi myös ylläpitää tuotteiden ja palveluidensa ympärillä yhteisöjä ja keskustelupalstoja asiakkaille tehden näin toimintansa läpinäkyvämmäksi. Tuotteita voi tehdä mielenkiintoisemmiksi paremmilla tuotekuvilla ja -animaatioilla, jotka ovat inspiroivia, havainnollisia, zoomattavia, mitattavia, purettavia ja käänneltäviä. 3D-tuotekuvat voivatat korvata osan valokuvattuja tuotekuvia, fyysisiä myyntinäytteitä ja jopa muotinäytöksiä. Perinteisiä myynnin- ja markkinoinnin kanavia ovat esimerkiksi vähittäismyymälät, showroomit, messut ja postimyynti/verkkokauppa. Vähittäiskauppaan voidaan lisätä virtuaalisuutta tuomalla myymälään näyttöjä, videokameroita ja tekemällä tuotteista hologrammikuvia. 3D-kuvien avulla voidaan esimerkiksi rakentaa myymälän esillepano virtuaalisesti. Asiakaskäyttäytymistä voidaan tarkkailla myymälässä videokameroiden avulla. Tällöin voidaan tehdä lämpökartta asiakkaiden liikkumatiheydestä myymälässä ja nsaada selville mitä tuotteita asiakkaat koskettavat myymälässä ja kuinka kauan. Myös asiakkaiden ikäluokka ja sukupuoli voidaan analysoida kameroilla. 2 Asiakkaiden kanssa interaktiivista vuorovaikutusta voidaan lisätä myös asiakkaiden omien mobiililaitteiden välityksellä. Myös kadun varsille voidaan tehdä yhteisöllisiä kauppapaikkoja. Klikkaa ja kerää (click & collect) palvelussa 2. Woitsch Muotikauppa ja analytiikka. Mirasys Oy. Modin 5

6 asiakas voi hakea tilauksen haluamansa myymälän noutopisteestä. Virtuaalisen tuoteseinän julisteista (virtual shopping wall) esimerkiksi kauppakeskuksissa ja metroasemilla asiakkaat voivat skannata tuotteiden viivakoodit ja tilata tuotteet kotiin. Yrityksessä voidaan hallinnoida asiakkaita asiakkuudenhallintajärjestelmässä (Customer Relationship Management CRM). Yritysten välistä tilaus-toimitusprosessia voidaan automatisoida käyttämällä sähköistä tiedonsiirtoa (Electronic Data Interchange EDI). Esimerkiksi vähittäiskaupalla voi olla automaattinen yhteys bränditoimittajaan kassapäätetietojärjestelmästään (Point of Sales POS). Virtuaalisia myynnin- ja markkinoinnin kanavia ovat esimerkiksi verkkosivut, mobiilisovellukset, sosiaalinen media, virtuaaliset katalogit ja faniverkostot. Asiakaslähtöisesti toteutetut ja informatiiviset verkkosivut ja tuotekatalogit tuovat asiakkaille jatkuvasti tuoretta mielenkiintoista sisältöä. Yritys voi rakentaa paperisen katalogin rinnalle tai sijaan verkkokatalogin, mihin voidaan räätälöidä asiakaskohtaisia ratkaisuja. Myös asiakaskohtaisia mallistoja ja tuotteita voidaan rakentaa myynnin konfiguraattoreilla. Myynnin jälkeisissä palveluissa voidaan helpottaa tuotetiedon saatavuutta asiakkaille. Verkkosivuilla voi olla self help -osioita ja opastavia videoita tuotteiden käytöstä, hoito-ohjeista ja hävityksestä asiakkaalle. Lisäksi asiakkaille voidaan tarjota paikka palautteen ja suosittelun jättämiseen. Yritys voi myös ylläpitää tuotteiden ja palveluidensa ympärillä yhteisöjä ja keskustelupalstoja asiakkaille tehden näin toiminsa läpinäkyvämmäksi. Myyntikanavissa voidaan lisätä visuaalista tuoteinformaatiota ja vaihdella tuotteiden esitystapoja virtuaalisilla työkaluilla. Yritys voi tarjota asiakkaille tuoteräätälöintiä myynnin konfiguraattoreilla, mikä mahdollisesti sitouttaa asiakkaita tehden tuotteista kysynnän mukaisia ja antaa yritykselle uusia ideoita tuotesuunnitteluun. Tuotetiedonhallinta on yhä tärkeämpää globaalissa ja sirpaloituneessa arvoketjussa, jossa on yhä enemmän yksittäisiä tietojärjestelmiä ja valmistuslaitteita. Eri tietojärjestelmissä on paljon tuotetietoa, jotka tulee toiminnan kasvaessa keskittää yhteen paikkaan. Tämä paikka on usein yrityksissä tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmä (Product Lifecycle Management PLM) PLM-järjestelmän tavoitteena on lyhentää tuotekehitys-, valmistus-, ja myyntisykleja ja parantaa näiden tuotetiedonhallintaa. Lisäksi yrityksissä on paljon muitakin tukitietojärjestelmiä esimerkiksi toimistosovelluksiin, hallintoon, laskentaan, rahoitukseen ja henkilöstöhallintaan (Human Resource Management HRM). Virtuaalisuuden työkaluja tutkivat ja kehittävät useat yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Vaateteollisuuden virtuaalisia työkaluja tutkii esimerkiksi Yhdysvalloissa Textile and Clothing Technology Corporation (TC2) ja Etelä-Koreassa ifashion Technology Center. 6

7 2. 2D-PIIRROS, KAAVOITUS JA SARJONTA 1980-luvulta yleistyi vaateteollisuudessa tietokoneavusteinen 2D-piirtäminen, kaavoitus ja sarjonta. Useille eri aloille tarkoitettuja 2D-piirrostyökaluja ovat esimerkiksi Illustrator ja Photoshop (Adobe Systems Incorporated) ja Corel Draw (Corel Corporation). Tekstiili- ja vaatealalle suunnattuja 2D-piirrostyökaluja on esimerkiksi Kaledo (Lectra), Vision Fashion (Gerber Technology) ja Tex-Design (Koppermann Computersysteme GmbH). Kaavoitusohjelmisto on vaatekaavojen muokkaamiseen, kuositteluun, sarjontaan ja asetteluun tarkoitettu tietokonejärjestelmä. Vaatealalla usein käytettyjä kaavoitusohjelmistoja on cad.assyst (Human Solutions), Modaris (Lectra), Accumark (Gerber Technology), PAD Pattern Deesign (Netsoft), TukaCad (Tukatech), Grafis (Software Dr. K. Friedrich, Audaces Apparel Patterns (Aidaces), Coat (Coat-Edv Systeme) ja Fashion Cad (Dad Cam Solutions). 3 Taulukko 1. Esimerkkejä 2D piirrostyökaluista Vector graphics editors e.g Country Drawing General Adobe Systems USA Illustrator Corel Canada Corel Draw For Textile and Clothing Industry Gerber Technology USA Vision Fashion Koppermann Computersysteme Germany Tex-Design GmbH Lectra France Kaledo 3 Sayem Resizable outerwear templates for virtual design and pattern flattening. University of Manchester 7

8 Taulukko 2. Esimerkkejä 2D-kaavoitusohjelmistoista 2D Pattern providers e.g. Country 2d Pattern Software Audaces Brasil Audaces Apparel Patterns Cad Cam Solutions Australia Fashion Cad Coat-EDV Systeme Germany Coat Gerber Technology USA Accumark Grafis Software Germany Grafis Human Solutions Germany Cad.assyst Lectra France Modaris Netsoft/PAD system technologies China PADPattern design Optitex Israel PDS Pattern Maker USA Pattern maker Tukatech USA TukaCad 8

9 3. 3D-MALLINNUS D-mallinnus yleistä Vuodesta 2000 lähtien osa vaateyrityksistä on mallintanut vaatteita 2D-piirrosten lisäksi myös 3D-mallinnuksina. Maailmalla 3D-mallinnusta käytetään yleisesti auto-, huonekalu-, lentokone-, elokuva- ja peliteollisuudessa sekä laitevalmistuksessa. Lentokoneteollisuudessa Boeing 777 oli ensimmäisiä esimerkkejä virtuaalisesta tuotekehityksestä, jossa tuote suunniteltiin ja testattiin virtuaalitilassa. 3D-mallinnusta käyttäviä yrityksiä on nykyään todella paljon, esimerkiksi Ferrari, Audi, Opel, Ikea, Aarikka, Fläkt Woods, Longchamp, HTC Sweden ja Nokia. Vaatteiden 3D-mallinnus on kuitenkin melko uutta ja mallinnus ei korvaa täysin fyysisiä näytteitä, joten 3D-CAD-työkalujen käyttö ei ole vielä yleistä. Toisaalta 3D-mallinnuksella yritykset ovat lyhentäneet tuotesuunnitteluun liittyvää aikaa ja vähentäneet fyysisten protomallien ja näytteiden määrää. 3D-mallin luominen on niin myös niin sanottu one-timecost, eli kun tuote on kerran mallinnettu, voidaan mallia käyttää useassa paikassa tuotesuunnittelusta myyntiin. Kuva 2. Vasemmalla kaava, keskellä kuva ennen virtuaalista ompelua ja oikealla kuva ompelun jälkeen 4 Usein 3D-CAD-järjestelmässä vaatteita voidaan sovittaa avattarien päällä. Järjestelmässä on usein valmiita standardikokoisia avattaria, joiden ulkomuotoa, mittoja, asentoa, ja ulkonäköä voidaan muokata. Joihinkin järjestelmiin voidaan tuoda avatar myös muista ohjelmistoista, kuten bodyskannerista. Avattarille puetaan vaatteet, jolloin vaatteiden istuvuutta ja ulkonäköä voidaan katsoa eri suunnista. Vaatteiden 4 Clo3D

10 istuvuutta voidaan arvioida vaatteen ja vartalon väliin jäävästä alueesta, joka esitetään järjestelmässä esimerkiksi eri väreillä tai läpinäkyvyys-työkalulla. Joillain järjestelmillä myös vaatteen käyttöä voidaan jäljitellä sovituksen yhteydessä, esimerkiksi hihoja voidaan kääriä, nappeja voidaan avata ja sulkea sekä taskuun voidaan kurkistaa. Kaikissa vaatteissa ei välttämättä tarvitse nähdä kerroksien sisään tai läpileikkauskuvia. Esimerkiksi tekninen laskettelutakki luul-tavasti vaatii vuoren ja taskuja, mutta yksinkertainen trikoopaita ei. Trikoopaidassa riittää pelk-kien pinta-mallinnuksien tekeminen, jolloin varsinaisia 3D-tilavuusmallia ei tarvitse tehdä. Pin-ta-mallinnuksia voidaan käyttää havainnollistavina apukuvina myynti- ja markkinointikäytössä, mutta ne eivät sovellu tuotesuunnitteluun. Avatarta voidaan myös joillain järjestelmillä liikuttaa vapaasti ja vaihdella sen asentoja myös sen jälkeen, kun avatar on puettu 3D-vaatteeseen. Tällöin voidaan toteuttaa myös erilaisia animaatioita, esimerkiksi virtuaalisia muotinäytöksiä. Yksittäisen tuotteen suunnitteluaika vaihtelee käyttäjästä ja tuotteesta riippuen, esimerkiksi t-paidan mallinnus kestää noin puolesta tunnista ylöspäin kun taas yksityiskohtaisten työkenkien mallinnus saattaa kestää yli 5 päivää. Toisaalta kun monimutkaiset rakenteet on kerran saatu mallinnettua, ne voidaan myöhemmin rakentaa konfiguraattoreilla. 3D-mallinnuksessa mittaohjautuvuudella sidotaan tietyt mitat toisiinsa, mikä nopeuttaa mallin muokkausta. Suuria muutoksia vaatteeseen voidaan tehdä muokkaamalla 2D-kaavaa ja pieniä muutoksia muokkaamalla suoraan 3D-mallia. Pieniä muutoksia ovat esimerkiksi kankaan kuvion, kuosin, mittasuhteen, värin, leikkuusuunnan vaihtaminen, ja komponenttien lisääminen tai vaihtaminen. 3D-mallin muokkaus onnistuu usein vain 3D-CAD-järjestelmän lisenssin haltijana. Kuvien jakaminen, katsominen ja kommentointi onnistuu myös erillisellä viewer-työkalulla. Viewer työkalussa käyttöliittymä on yksinkertainen, joten siinä ei tarvitse aiempaa kokemusta CAD-järjestelmän käytöstä. Toisaalta Viewer-työkalulla ei pysty tekemään varsinaisia muutoksia malliin. Case. 3D-mallinnus Suomen teollisuudessa 5 Valokynä-lehti ( julkaisee vuosittain CAD/CAE kyselyn, jossa noin tuhannelta suomalaiselta yritykseltä kysytään CAD/CAE käytöstä. Valokynä-lehti on riippumaton tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) ja valmistuksen (CAM), tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM) sekä rakennusten tietomallinnuksen (BIM) ammattilehti. Vuonna 2011 suurin osa kyselyyn vastaavista yrityksistä oli metalliteollisuudesta, kone- ja laitevalmistuksesta, suunnittelusta ja konsultoinnista sekä talo-, maa- ja vesirakentamisesta. Kyselyssä ei ole ollut mukana tekstiili- ja vaatealan yrityksiä. Yli puolet yrityksistä oli pieniä, 1-20 henkeä, kun taas yli 500 hengen yrityksiä oli 9 %. 3D-mallinnusta käytti yli puolet vastaajista arkkitehtuurissa, mekaniikassa, laiva-, LVI- sekä laitosja rakennesuunnittelussa. Suosituimmat 3D-CAD-järjestelmät vaihtelivat eri teollisuudenaloilla. Tärkeimmät valintakriteerit 3D-CAD-järjestelmälle ovat helppokäyttöisyys, ominaisuudet, omat tarpeet, hinta/laatu suhde, asiakastuki ja aiemmat kokemukset. Kehityskohteena nähtiin 3D, osaaminen, käytön tehostaminen ja piirustukset. Suurimmiksi ongelmakohdiksi mainittiin ylläpidon ja lisenssien hinta, ohjelmointivirheet, yhteensopimattomuus, osaamisen puute ja tiedonhallinta. 5 Valokynä 2/

11 Case. Fläkt Woods (FI) 6 Fläkt Woods (www.flaktwoods.fi) on energiatehokkaiden ilmanvaihtoratkaisujen toimittaja asuntorakentamisen, teollisuuden ja yhdyskuntarakentamisen alalla. Kun yritys siirtyi 3D-suunnitteluun, he pitivät 3D-projektia koulutusprojektina eikä niinkään CAD-järjestelmän käyttöönottoprojektina. Tärkein ominaisuus järjestelmälle oli helppokäyttöisyys. Käyttöön-oton vaiheet olivat tavoiteasetanta, omien tarpeiden määrittely, benchmarking, demo/pilotti ja testaus. Käyttöönoton vaiheet olivat tavoiteasetanta, omien tarpeiden määrittely, benchmarking, demo/pilotti ja testaus. Käyttökokemukset 1,5v jälkeen - ensimmäiset 3kk opettelua - down to top suunnittelu on varminta - visuaalisuus toi tarkkuutta - ajansäästö projektin loppupuolella % - parhaimmillaan jopa 50 % nopeampi vrt. 2D - osien yhteensopivuus kokoonpanossa parempi - protojen määrä 50 % pienempi -etuna saadaan muutokset mallista kaikkiin piirustuksiin - kloonauksen teko, kätisyys ja eri koot helppo hallita - tuotteiden laatu parantunut Kustannusten jakautui koulutukseen ja harjoitteluun (61%), 3D-CAD-järjestelmään (27 %) ja muihin järjestelmäkuluihin (12 %). Keskimäärin henkilöltä kului koulutukseen ja harjoitteluun 250 tuntia. Hyötyjä mitattiin yksittäisen tuotteen suunnittelunopeudessa ja takaisinmaksuajassa. Yksittäisen mallin tekemiseen kesti ennen viikko/puhallinkoko, eli 14 puhaltimen suunnittelu kesti yhteensä 14 viikkoa. Nyt 3D-mallintamalla 14 mallin tekeminen jakautuu kahteen osaan; ensimmäisen mallin tekeminen kestää 3-4 päivää ja seuraavien kokojen 1/2-1/4 päivää. Eli kahdessa viikossa tehdään14 puhallinta. 3D-CAD-järjestelmän takaisinmaksuaika on kolme vuotta tai 1,5 vuotta jos tähän lisätään tuotannon ja laadun osuus. 6 Lönnström. Valokynä 1/

12 3.2. Kankaan ominaisuudet 3D-CAD-järjestelmään 7 Tekstiilituotteen totuudenmukaiseen mallinnukseen vaikuttaa hahmomallin lisäksi kankaan väri, kuosi ja kangasrakenne, komponenttien ja lisätarvikkeiden mallinnus sekä saumojen, tikkauksien ja muiden kiinnitysten tyyppi ja paksuus. 3D-CAD-järjestelmässä saattaa olla yleisempien käytössä olevien kankaiden, komponenttien ja kiinnitysten kirjasto. Uusia kankaita voidaan järjestelmään tuoda syöttämällä kankaan ominaisarvoja järjestelmään. Totuudenmukai-sesti mallinnettavia kankaita on helposti valmistuksessa käsiteltävät ja ommeltavat kankaa, kun taas vaikeampia mallinnettavia kankaita on venyvät, rypyttyvät ja liukkaat kankaat. Myös ko-hollaan tai muuta tekstiiliä paksumpia kohtia on haastavaa mallintaa, kuten taskunläppiä ja ve-toketjujen kaksinkertaisia vyötärönauhoja. Vaatteen mallinnukseen vaikuttaa myös käytettävän laitteiston kunto ja ominaisuudet sekä ulkoiset voimat. 3D-CAD-järjestelmätoimittajat OptiTex ja Browzwear myyvät omia testilaitteistojaan kankaan ominaisuuksien määrittämiseen 3D-mallille. FTK Fabric Testing Kit on Browzwearin mittauslaitteisto, joka mittaa kankaan painoa, taipumisjäykkyyttä ja venymää Kangas valokuvataan tai skannataan, jolloin saadaan kuvio tai väri näytölle. Lisäksi mitataan massa, pintakitka, paksuus, taipuisuus, hystereesi, venymä, venytyselastisuus, vinoutumisvastus ja kutistuvuus. FTU Fabric Testing Utility on OptiTexin mittauslaitteisto, jossa testataan neljä kankaan ominaisuutta. Näitä ovat kankaan taipuisuus, kitka- ja hankausominaisuudet, venyvyys ominaisuudet ja kiertojäykkyys. Kankaan ominaisuudet saadaan mittaamalla kangas myös yleisillä kangastesteillä, kuten FAST ja KAWA- BATA KES-FB. FAST eli Fabric Assurance by Simple Testing mittaa kankaan fysikaalisia ominaisuuksia ja tuntuominaisuuksia. Se on optimaalisin paksummille, ei venyville, kankaille. FAST Converter muunnosohjelma laskee puuttuvat arvot olemassa olevien tulosten pohjalta. KAWABATA KES-FB Kawabata Evaluating System mittaa venytyselastisuutta, taipumisvastusta, kokoonpuristuvuus, puristuselastisuutta, pintakitkaa ja pinnan geometrista karheutta. 7 Paananen Tekstiilien 3D Mallinnus. 12

13 3.3. 3D-mallin visualisointi Kun 3D-malli on lähes valmis, se tulee visualisoida, mikä tarkoittaa pintojen ja mallin käsittelyä digitaalisesti siten, että lopputulos vastaa mahdollisimman hyvin todellista tuotetta. Visualisointityökaluilla, renderöimällä, pääsee muokkaamaan tuotteen ulkonäköä ja ympäristöä, eli pintojen värejä, pinnan epätasaisuuksia, heijastavuutta, tekstuureja, materiaaleja, läpinäkyvyyttä sekä valaistusta ja varjoja. Kuvaan voidaan myös yhdistää toisia kuvia tai objekteja, esimerkiksi efektejä. Kankaan pinta luodaan piirtämällä, valokuvaamalla tai skannaamalla aito pintamateriaali. Kankaan kuvio voidaan piirtää kuvankäsittelyohjelmassa. Pinta voidaan myös kuvata dokumenttikameran avulla, joista Saksalainen Real-time Technology Solutions, Inc (RTT) on tehnyt sovelluksen tavalliselle EL- MO-dokumenttikameralle. (www.youtube.com/watch?v=js8oeuce3ei&feature=plcp). Saksalainen Real-time Technology Solutions, Inc. (RTT) toimittaa reaaliaikaisia visualisointityökaluja ja palveluita usealle eri teollisuuden alalle. Heidän referenssiasiakkaita on autoteollisuudesta esimerkiksi Audi, BMW, Ford, Ferrari, GM, Fiat, Honda, Mercedes Benz, Nissan, Opel ja Toyota. Vaateteollisuudessa RTT on adidaksen strateginen partneri virtuaalisessa tuotesuunnittelussa. Yritys tekee yhteistyötä usean IT-yrityksen kanssa, kuten IBM (Rational Software), Hewlett Packard (Mercury Interactive), Microsoft (Visual Studio Team System), Oracle, Teradata ja Siemens Vaatteiden 3D-CAD-järjestelmätoimittajat 8 & 9 Vaatteiden 3D-CAD-järjestelmät, jotka on yhdistetty kaavoitukseen, voidaan luokitella kahteen ryhmään, 3D-kuvasta 2D-kaavaksi - ja 2D-kaavasta 3D-kuvaksi. Lisäksi 3D-mallinnettuja tekstiilituotteista voidaan tehdä ilman yhteyttä kaavoitukseen usealla eri 3D-CAD-järjestelmällä, esimerkiksi McNeel (Rhino), Autodesk (3S Max, Maya) ja Blender (Blender). Myös suuret 3D/PLM-talot tarjoavat 8 Järjestelmätoimittajien kotisivut ja kyselyt 9 Jokinen D-Ohjelmistot vaatetusteollisuudessa. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. 13

14 tekstiilituotteiden mallinnusta, kuten Dassault Systèmes (SolidWorks), PTC (ProEngineer) ja Siemens (NX). Ryhmässä 3D-kuvasta 2D-kaavaksi voidaan luoda vaatteen silhuetteja ja malleja 3D-ympäristössä, joita avataan sitten 2D-kaavaksi. Tällöin digitaalinen kangas asetellaan avattaren päälle, mikä muistuttaa fyysistä haute couture vaatteiden suunnitteluprosessia. Tähän ryhmään löydettiin vain kaksi CAD-järjestelmää, Interactive Software (TPC Limited) ja 3D-Suite (OptiTex). Nämä järjestelmät ovat vielä vajavaisia ja toimivat vain tietyille tuotteille. Myös Design Concept (Lectra) kuuluu tähän ryhmään, mutta se on rajattu autojen penkkien suunnitteluun ja teknisten tekstiilien sovelluksiin. Ryhmässä, 2D-kaavasta 3D-kuvaksi, luodaan ensin 2D-kaava, jonka jälkeen kaavat ommellaan virtuaalisesti yhteen 3D-vaatteeksi. Suurin osa kaupallisista järjestelmistä kuuluu tähän ryhmiin, kuten Modaris 3D-Fit (Lectra), Vstitcher (Browzwear), 3D-Suite (OptiTex), Vidya (Human Solutions), Clo3D (Clo3D), efit Simulator (Tukatech), Haute Couture 3D-(Pad Systems) ja V-Dresser (TC2). Taulukko 3. 3D-CAD-järjestelmätoimittajia Company Country 3D-software Other Softwares Lectra France Modaris 3D fit Other softwares Browzwear Singapore Vstitcher, Vstyler Kaledo, Modaris, Vector, Diamino, Fashion PLM OptiTex Israel 3D Suite FTK, Nscan Human Germany Vidya PDS, FTU Solutions South Clo 3D, cad.assyst, Vitus, GoLive PLM, bodyscanner Clo3D Korea Marvellous Designer 2 - Tukatech USA efit simulator TucaCAD, TUKAstudio, TukaPlan PLM Pad Systems China Haute Couture 3D Master Maker, Pattern design, igarment TC2 USA V-Dresser Bodyscanner TPC (HK) Hongkong Interactive software Automatic pattern generation system Lectra Browzwear OptiTex Human Solutions Clo3D Tukatec Pad Systems TC2 TPC (HK) Lectra Systèmes SA on ranskalainen CAD/CAM-teknologioiden palveluntarjoaja. Sen päämarkkinat ovat tekstiili- ja vaate-, auto-, ja huonekaluteollisuus sekä useat muut alat kuten ilmailu-, meri- ja tuulivoimateollisuus. Yrityksellä on useita yhteistyökumppaneita, kuten WGSN, Walter Wilhelm Associates LLC, X-Rite Pantone ja TC2. Lectran tuoteperheeseen kuuluu Vector automaattileikkuri, Diamino asetteluohjelmisto, Fashion PLM-järjestelmä, Fitnet mittatilausvaate-ratkaisu sekä Kaledo ja Modaris tuotesuunnitteluun. Kaledo Collection kuuluu Kaledo Knit neulossuunnitteluun, Kaledo Weave kudottujen kankaiden suunnitteluun ja Kaledo Print painokankaiden suunnitteluun. Kaledo 3D Trend työka- 14

15 lulla tehdään kolmiulotteisia leikekirjoja ja portfolioita, jossa voidaan yhdistää skannattuja materiaaleja, käsin piirrettyjä luonnoksia ja 3D-taustoja. 3D Visual Merchant (3DVM) paketti auttaa vähittäiskaupassa layouttien ja esillepanon suunnittelussa. Lectran Modaris 2D kaavoitusohjelma ja Modaris 3D Fit yhdessä mahdollistavat 3D-mallinnuksen. Modaris 3D Fit on suunniteltu erityisesti kaavoitustenja prototyyppien tekemiseen. Avataren poseerausasentoja on seitsemän, joka pitää valita ennen vaatteen simulointia. Järjestelmän laajassa kangaskirjastossa on yli 150 kangasta, jonka lisäksi kuosin voi suunnitella Kaledolla. Uusien kankaiden ominaisuudet voidaan testata esimerkiksi Kawabata ja FAST -testilaitteistolla. Kuvien katseluun on myös mahdollinen viewer työkalu. Tässä muokkaus tehdään esimerkiksi nuppineulojen, viivojen tai muistilappujen avulla. Referenssiasiakkaita 3D-mallinnuksessa on esimerkiksi KappAhl, Prontomodel, Zannier, Columbia, Maier Sport, Macron ja Paolo Tonali.. Browzwear Solutions Pte Ltd on israelilainen holdingyhtiö, joka myy 3D simulointi työkaluja vaatteille, sukille ja hatuille. Vuodesta 2011 alkaen yhtiön tuotteita on myynyt ja tukenut singaporelainen Pragma Solutions. Browzwearilla on Vstitcher niminen 3D-CAD-järjestelmä, josta on saatavana sekä standard että professional versio. Professional-versiossa on paremmat kommunikointivälineet yhteistyöhön ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa. Järjestelmä sisältää 100 erilaista valmista vaatetta, joita käyttäjä voivat muokata. Uuden kankaan ominaisuudet saadaan järjestelmän omasta tietokannasta tai kangasmittauksista, joihon voi käyttää Browzwearin Fabric Testing Kit (FTK)-kangastestauslaitteistoa. Materiaalikirjastosta on 13 erilaita virtuaalimallia iän, sukupuolen ja poseerausasennon mukaan. Virtuaalimalleilta voidaan muokata mm. vartalonmitat, asento, ihon väri sekä hiukset.avattarella voidaan mallintaa myös raskauden eri vaiheita ja lapsia. Järjestelmällä kankaan paksuuden simulointi ja vaatteen sisäpuolen visualisointi, esimerkiksi kokomerkintöjen ja pesuohjelappujen näkyminen, on mahdollista. Järjestelmässä on myös analysointityökaluja vaatteen istuvuuden ja miellyttävyyden arviointiin; Tensionmap kartoittaa ne alueet, joissa kangas on kireä tai väljä ja Pressuremap-toiminto näyttää ne kohdat avataren päällä, joista vaate painaa sitä käyttävää henkilöä. Muutettavia avattaren asentoja on kuitenkin vielä käytössä rajoitetusti, eikä avatarta saa esimerkiksi liikkumaan ruudulla, jotta näkisi, miten vaate liikkuu mallin päällä. Järjestelmä on erityisesti hyvä vartalonmyötäisien mallien ja joustavien kankaiden simulointiin. Browzwear voi luoda asiakkaalle myös mallin ja mallintaa tarvittavia asusteita kuten hattuja, silmälaseja, kenkiä, kokonaisen virtuaaliympäristön ja luoda animaatioita virtuaaliseen muotinäytökseen. Vviewer on valmiiden vaatteiden ja mallistojen esittelemiseen viewer-työkalu. Vstyler on järjestelmä on suunnittelijoille, joilla he voivat luoda erilaisia väri ja printti vaihtoehtoja. Vstylerissä kokonaan uuden vaatteen suunnitteleminen ei onnistu, mutta se sisältää kokoelman vaatteiden malleja uudelleen muokattavaksi ja uusien ideoiden soveltamiseksi. Browzwear on kehittänyt myös Cme verkkokauppaan. Cme on ladattavissa internetistä ilmaiseksi, mutta siihen liittyvät konsulttipalvelut ovat maksullisia. Työkalulla voidaan rakentaa HTML-pohjaisia katalogeja tuotteista ja ostaja voi rakentaa mallinuken omilla mitoillaan tai ominaispiirteillään (esim. iho, hiukset) ja kommentoida tai jakaa tätä verkostossaan. Lisäksi yrityksellä on NScan ja NShot -järjestelmät, joissa voidaan paperisia 2D-kaavoja muuttaa virtuaalisiksi kaavoiksi. Browzwearin referenssiasiakkaita 3D-mallinnuksessa ovat Adidas, Nike, VF Group (the North Face, Jeans), Pacific Brands Group (Everlast, Bonds, Jockey). Israelilainen OptiTex Ltd kehittää ja myy 2D-ja 3D-ratkaisuja tekstiileille, vaatteille, verhoiluun, kuljetukseen, kodin kalusteisiin ja muihin ommeltaviin tuotteisiin. Yrityksen tuotteisiin kuuluu kaavoitusohjelmisto (Pattern design software PDS), sarjonta ja asetteluohjelmat (Cutplan, Nest ++, Match++) ja 3D-CAD-järjestelmä (3D Suite/Runway). Yritys tekee yhteistyötä ranskalaisen CAD-järjestelmien kehittäjän C-design kanssa. 3D-CAD-järjestelmällä suunnittelijat voivat muokata valmiita malleja, lisätä niihin yksityiskohtia ja värittää ne haluamallaan tavalla tai piirtää alusta asti oman mallinsa. Järjestelmän avulla voidaan suunnitella myös kudottuja kankaita ja tehdä tarvittavat tekniset piirrokset ja ohjeistuk- 15

TEKSTIILI LEHTI 3. 2013. Tekstiili- ja ompelevan teollisuuden ammattilehti. Kuva: isize Baby. Tekstiili 3/2013 1

TEKSTIILI LEHTI 3. 2013. Tekstiili- ja ompelevan teollisuuden ammattilehti. Kuva: isize Baby. Tekstiili 3/2013 1 TEKSTIILI Tekstiili- ja ompelevan teollisuuden ammattilehti 3. 2013 LEHTI Kuva: isize Baby Tekstiili 3/2013 1 Lähde mukaan STTL ry:n kesäretkelle Pohjanmaalle 18. - 19.6.2013 STTL ry:n kesäretki suuntautuu:

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360

Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360 Autodesk Subscription Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360 Tapani Parmanen, Vianova Systems Finland Oy tapani.parmanen@vianova.fi Monien etujen Autodesk Subscription Autodesk Subscription

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto Ver tex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistoja.

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet Agenda Johdanto Tuotantoprosessi Työkalut Esteet Kehittämisalueet Johdanto Multimediasovellukset tuotetaan erilaisten tuotantotyökalujen avulla Sovellusten käsin koodaaminen on liian kallista Sovellukset

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE SÄHKÖ- JA MEKANIIKKASUUNNITTELUN SAUMATON INTEGROINTI

SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE SÄHKÖ- JA MEKANIIKKASUUNNITTELUN SAUMATON INTEGROINTI SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE SÄHKÖ- JA MEKANIIKKASUUNNITTELUN SAUMATON INTEGROINTI INTEGROITU SÄHKÖJÄRJES- TELMIEN SUUNNITTELU SOLIDWORKS Electrical -ratkaisut yksinkertaistavat sähkötuotteiden suunnittelua

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Valitse ja ompele! Aito ja alkuperäinen PFAFF -ominaisuus! Käyttömukavuus Korkea laatu Niistä PFAFF tunnetaan

Valitse ja ompele! Aito ja alkuperäinen PFAFF -ominaisuus! Käyttömukavuus Korkea laatu Niistä PFAFF tunnetaan TM Valitse ja ompele! Aito ja alkuperäinen PFAFF -ominaisuus! TM Käyttömukavuus Korkea laatu Niistä PFAFF tunnetaan Innostaako ompelu? on valmiina työhön! Valitse, kun kaipaat monipuolista ompelukonetta.

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Kaavat haltuun Opetusmateriaali kauluspaidan mittojen ottoon ja valmiskaavan valintaan Anna Vesamäki Kevät 2011 Oppimateriaalin esittely

Kaavat haltuun Opetusmateriaali kauluspaidan mittojen ottoon ja valmiskaavan valintaan Anna Vesamäki Kevät 2011 Oppimateriaalin esittely Kaavat haltuun Opetusmateriaali kauluspaidan mittojen ottoon ja valmiskaavan valintaan Anna Vesamäki Kevät 2011 Oppimateriaalin esittely Alkuvalmistelut Tarvitset näitä kauluspaidan mittojen ottoon Pari

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

We move everything. Tekniikan Trendit 2016

We move everything. Tekniikan Trendit 2016 We move everything 1 Monta teknologiaa. Yksi ratkaisu. 2 Hydrauliikka Koneikot Pumput Perusventtiilit Säätöventtiilit Venttiiliryhmät Venttiiliohjaimet Akseliohjaimet Sylinterit Nopeakäyntiset moottorit

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA

MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA MAINOSVIESTIN KOHDENTAMINEN ANTURIDATAN AVULLA IOT:N SOVELTAMINEN DIGITAALISESSA MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ Jidoka Technologies Oy - IoT Seminaari 14.4.2016 1 JIDOKA TECHNOLOGIES OY Perustettu 2008 Pirkanmaalle;

Lisätiedot

3D-Tulostus Risto Linturi

3D-Tulostus Risto Linturi 3D-Tulostus Risto Linturi 3D-tulostus Kolmas teollinen vallankumous 500.000 3D-tulostinta myydään 2016 edullisin 3D-tulostin noin 200 euroa Satoja eri materiaaleja: keramiikkaa, muoveja, komposiitteja,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Sini Metsä-Kortelainen, VTT

Sini Metsä-Kortelainen, VTT Sini Metsä-Kortelainen, VTT } Digitaaliset varaosat: konsepti, jossa varaosat ja niihin liittyvä tieto siirretään ja säilytetään digitaalisesti. Varaosan valmistus tapahtuu 3D-tulostamalla tarpeen mukaan,

Lisätiedot