Tutkimus- ja innovaatiot Terveysalan kasvustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus- ja innovaatiot Terveysalan kasvustrategia"

Transkriptio

1 Tutkimus- ja innovaatiot Terveysalan kasvustrategia Mikko Alkio Strategiatyöryhmien puheenjohtaja 1

2 Kiitos! 2

3 Aikataulu Analyysin ja strategisten tavoitteiden esittely Lokakuu 9, 2013 Palaute 2013 maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras 2014 Life Science Finland -ryhmä perustetaan Kesäkuu 2013 Valmisteluvaihe Koko strategialuonnoksen, ml. toimenpideohjelman esittely Joulukuu 10, 2013 Strategiavaihe Strategian luovutus ministeriöille Helmikuu 2014 Seurantavaihe Tiivis kommunikointi ja julkisen / yksityisen sektorin vuoropuhelu

4 Analyysin peruslähtökohtia Globaali kasvusektori Paikallisilla toimintaympäristöillä suuri merkitys Merkittävä osa terveyshyödystä tuotetaan uusilla innovaatioilla, tutkimustoiminnasta lisäarvoa potilaille Terveyssektorin innovaatioiden kysyntä tulee viime kädessä potilailta Kuluttajien suora rooli korostuu terveyden edistämisen tukena olevissa innovaatioissa Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus, yritysten rooli kaupallistaja Pitkäjänteisyys Teollisuuden muutos suljetuista malleista verkostoihin

5 Suomen tavoitteena Kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä, mikä hyödyttää ihmisten terveyttä ja toimintakykyä Monipuolisen ja tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien keksintöjen ja innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä Alan start-up yritysten dynaaminen toimintaympäristö ja yritysten kansainväliselle kasvulle suotuisa toimintaympäristö Houkutteleva ja luotettava terveysalan investointien kohdemaa Kestävän terveysjärjestelmän mallimaa 5

6 Realistista? 6

7 Kaksi kuvaa Kansainvälisen menestyksen kynnyksellä oleva kasvusektori? vai Yrityssaneerauksessa oleva ekosysteemi? 7

8 Suomen lähtökohdat terveystoimialoilla 1. Suomen heikkoudet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden korjaaminen on kansallisesti tehtävissä ja korjaavat toimet ovat tehtävissä suhteellisen lyhyessä ajassa. 2. Suomella on merkittäviä sellaisia vahvuuksia, joiden kehittäminen veisi eri mailta pitkään, tavallisesti vuosikymmeniä. 3. Korjaustoimenpiteet pitää tehdä nykyisillä tai mahdollisesti jopa pienenevillä julkisilla resursseilla 8

9 Yritysten rooli kumppanina ja keksintöjen kaupallistajana The important thing for Government is not to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a little worse, but to do those things which at present are not done at all. John Maynard Keynes (1926) 9

10 Tiekartta Terveysalan innovaatioekosysteemin rikkonaisuudet ja toimenpidesuositukset sen korjaamiseksi 10

11 Sirpaleisuus? 11

12 Rikkonaisuudet 1. Sairaalakeskittymät 2. Riittämätön yliopistojen välinen yhteistyö ja yleinen instituutiokeskeinen ajattelutapa 3. Alan johtavan tutkimuslaitoksen puuttuminen 4. Julkisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen teknologiasiirtotoimintojen laatu ja mittakaavaetujen puute. 5. Rikkonainen kasvurahoituksen polku 6. Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen pirstaloituneisuus. 7. Henkilökohtaisen terveystiedon ja potilastietojen heikko hyödyntäminen. 8. Hajallaan oleva terveyteen liittyvä EU-vaikuttamistyö. 9. Heikko markkinoillepääsy, pilotointi- ja testausympäristöjen puuttuminen 10. Osaamisen ja investointimahdollisuuksien markkinointitoiminnan puuttuminen. 12

13 Korjaustoimenpiteet (1) 1. Toimet sairaalakeskittymien tutkimus- ja innovaatioekosysteemien sekä tähän liittyvän yritysyhteistyön kehittämiseksi. 2. Kansallinen työnjako eri sairaanhoitopiirien välillä ja perustetaan tätä varten tarvittavat kansainvälisesti kilpailukykyiset keskittymät. 3. Arvioidaan tarve alan johtavan tutkimuslaitoksen perustamiseksi (esim. Institute of Finnish Health Sciences) tai muu uudelleenjärjestely. 4. Yliopistot ja tutkimuslaitokset perustavat kansallisen eri keskeisillä yliopistopaikkakunnilla toimivan teknologiansiirto- ja kaupallistamistoimiston. 5. Kasvurahoituksen polun korjaustoimenpiteet: 1. Kasvurahoitusinstrumentti 2. Rahastojen rahasto 6. Julkisten toimijoiden tiivistetyn yhteistyön toimintamalli 13

14 Korjaustoimenpiteet (2) 7. Henkilökohtaisten terveystietojen, potilastietojen sekä genomitiedon hyödyntämistä kansallinen toimintaohjelma ja pelisäännöt 8. Yhteistoimintamalli EU-vaikuttamiseen (sääntely ja rahoitus) 9. Innovatiivisten hyödykkeiden käyttöönottoa edistetään terveysteknologia- ja lääkelainsäädäntöä uudistettaessa 10. Fimean aloittama lääkeneuvolakonsepti kattamaan koko terveysalan lainsäädäntöön liittyvä neuvonta. 11. Toiminta alan ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi ja siihen liittyvä työnjako 12. Perustetaan Team Health Finland verkosto, vuosittainen kasvutapahtuma 14

15 Tavoitteena 1. Tieteen ja osaamisen korkea taso ja monipuolisuus 2. Tutkimustoiminta ja innovaatiot tuottavat terveyshyötyjä 3. Kasvu 1. Uudet yritykset 2. Tutkimuskumppanuudet 3. Investoinnit 4. Liikevaihto 5. Työllisyys 15

16 Toimeenpano ja seuranta 16

17 "[ ] historian todellisia luojia ovat tavalliset naiset ja miehet maassamme. Heidän osallistumisensa jokaiseen tulevaisuutta koskevaan päätökseen on ainoa takuu todellisesta demokratiasta ja vapaudesta. Nelson Rolihlahla Mandela (1990) 17

18 Palaute Strategiaryhmien puheenjohtaja Mikko Alkio p

19 Keskustelu (klo 16.20) 19

20 Sairaalakeskittymät Yliopistot ja yliopistosairaalakaupungit laativat toimintasuunnitelmat sairaalakeskittymien tutkimus- ja innovaatioekosysteemien sekä tähän liittyvän yritysyhteistyön kehittämiseksi. Suunnitelmien keskiössä on paikallisen toimintaympäristön ja tukimekanismien kehittäminen niissä toimivien luovien ja innovatiivisten ihmisten näkökulmasta. (Rikkonaisuus 1; vastuu: STM, TEM, VM ja OKM) Laaditaan yliopistojen, yliopistosairaaloiden ja eri tutkimuslaitosten osaamispohjainen (esim. eri teknologiat, syöpäkeskus, neurotieteet, diabetes) työnjako eri sairaanhoitopiirien välillä ja perustetaan tätä varten tarvittavat kansainvälisesti kilpailukykyiset keskittymät. Vetovastuun ottavat alueet pyrkivät integroimaan verkostoon tiiviisti muissa alueellisissa osaamiskeskittymissä olevia tutkimusyksiköitä ja osaajia. Työssä hyödynnetään muun muassa meneillään olevaa Innovatiiviset kaupungit (INKA) -prosessia. (Rikkonaisuudet 1 ja 2; vastuu: STM, OKM ja TEM) 20

21 Riittämätön yliopistojen välinen yhteistyö ja yleinen instituutiokeskeinen ajattelutapa Laaditaan yliopistojen, yliopistosairaaloiden ja eri tutkimuslaitosten osaamispohjainen (esim. eri teknologiat, syöpäkeskus, neurotieteet, diabetes) työnjako eri sairaanhoitopiirien välillä ja perustetaan tätä varten tarvittavat kansainvälisesti kilpailukykyiset keskittymät. Vetovastuun ottavat alueet pyrkivät integroimaan verkostoon tiiviisti muissa alueellisissa osaamiskeskittymissä olevia tutkimusyksiköitä ja osaajia. Työssä hyödynnetään muun muassa meneillään olevaa Innovatiiviset kaupungit (INKA) -prosessia. (Rikkonaisuudet 1 ja 2; vastuu: STM, OKM ja TEM) 21

22 Alan johtavan tutkimuslaitoksen puuttuminen Arvioidaan tarve alan johtavan tutkimuslaitoksen perustamiseksi (esim. Institute of Finnish Health Sciences) tai muuta uudelleenjärjestelyä tavalla, jossa eriytetään yleinen päätöksenteon tueksi tehtävä selvitystoiminta varsinaisesta teknologisesta ja lääketieteellisestä tieteellisestä toiminnasta (ks. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi). Työssä hyödynnetään Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten (Soterko) yhteistyön puitteissa saatuja kokemuksia. Tutkimuslaitoksen tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä yliopistosairaalakampusten sekä biopankkien kanssa ja huolehtia erityisesti yksilöllisen lääketieteen ratkaisujen kehittämisestä Suomessa sekä niiden integroimisesta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. (Rikkonaisuus 3; vastuu: STM, VM, OKM ja TEM) 22

23 Julkisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen teknologiasiirtotoimintojen laatu ja mittakaavaetujen puute Yliopistot ja tutkimuslaitokset perustavat kansallisen eri keskeisillä yliopistopaikkakunnilla toimivan teknologiansiirto- ja kaupallistamistoimiston. Toimisto integroituu tiiviisti keskeisten keksintöpotentiaalia omaavien tiedekuntien ja näiden kärkiosaajien kanssa avustaen ideoiden ja keksintöjen kehitystyössä ja oikeiden kumppanuuksien identifioinnissa. Toimisto on ekosysteemin merkittävä solmukohta ja sen tehtävänä on verkottua kansainvälisesti yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa sekä hankkia tarvittavaa patentointi- ja muuta substanssiosaamista tapauskohtaisesti. (Rikkonaisuus 4; vastuu: OKM, TEM ja STM) 23

24 Rikkonainen kasvurahoituksen polku Perustetaan erityinen kasvurahoitusinstrumentti (esim. n EUR / hanke), joka kannustaa erityisesti tutkijoita ja tutkijaryhmiä yritysten tai muiden kaupallistamishankkeiden perustamiseen 1 3 vuoden koeajaksi kansainvälistä potentiaalia omaavien ideoiden pohjalle (tarvelähtöisyys). Lisäksi perustetaan terveysalan rahastojen rahasto. Tavoitteena on ensivaiheessa noin 50 miljoonan euron rahasto. Rahastoa kehitetään huomioiden alan pitkäjänteisen rahoituksen tarpeellisuus. (Rikkonaisuus 5; vastuu: TEM, Sitra) 24

25 Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen pirstaloituneisuus Luodaan terveyssektorille tutkimus- ja innovaatiorahoittajien (Suomen Akatemia ja Tekes) tiivistetyn yhteistyön toimintamalli strategisessa sekä käytännön operatiivisessa toiminnassa. (Rikkonaisuus 6; vastuu: OKM, TEM ja STM) 25

26 Henkilökohtaisen terveystiedon ja potilastietojen heikko hyödyntäminen Laaditaan henkilökohtaisten terveystietojen, potilastietojen sekä genomitiedon hyödyntämistä koskeva kansallinen toimintaohjelma ja pelisäännöt. (Rikkonaisuus 7; vastuu: STM, OKM, TEM, OM ja Sitra) 26

27 Hajallaan oleva terveyteen liittyvä EU-vaikuttamistyö Perustetaan keskeisten ministeriöiden ja elinkeinoelämän EU:ssa tapahtuvaa vaikuttamistyötä tehostava yhteinen toimintamalli (Rikkonaisuus 8; vastuu: STM, TEM ja OKM) 27

28 Heikko markkinoillepääsy, pilotointi- ja testausympäristöjen puuttuminen Innovatiivisten hyödykkeiden käyttöönottoa edistetään terveysteknologia- ja lääkelainsäädäntöä uudistettaessa ja toimialan instituutioiden strategioissa sekä julkisissa hankinnoissa ja muissa päätöksissä. Huolehditaan yliopistosairaaloiden järjestelmien rajapintojen avoimuudesta, joka mahdollistaa yritysten mahdollisuudet pilotointiin ja yhteistyöhön erilaisessa kehitystyössä. (Rikkonaisuus 9; vastuu: STM) Kehitetään Fimean aloittama lääkeneuvolakonsepti kattamaan koko terveysalan lainsäädäntöön liittyvä neuvonta. Luodaan seuranta- ja valvontajärjestelmä, jonka avulla saadaan tietoa innovaatioiden vaikuttavuudesta ja varmistutaan niiden turvallisuudesta. (Rikkonaisuus 9; vastuu: STM) 28

29 Osaamisen ja investointimahdollisuuksien markkinointitoiminnan puuttuminen Aloitetaan systemaattinen toiminta alan ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi ja päätetään siihen liittyvästä työnjaosta. (Rikkonaisuus 10; vastuu: TEM ja Sitra) Perustetaan Team Health Finland -verkosto ja laaditaan yhteistyössä toimialaliittojen ja osaamiskeskittymien kanssa vuotuinen alan markkinointisuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä alan toimialaliittojen ja Slush-tapahtuman järjestäjien kanssa vuotuinen terveysalan kasvutapahtuma, joka kokoaa alan tutkijat, yrittäjät, rahoittajat, kansallisen ja kansainvälisen teollisuuden sekä julkisen sektorin keskeiset toimijat. (Rikkonaisuus 10; vastuu: TEM, Sitra, STM ja OKM) 29

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

Huhtikuu 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta Huhtikuu 2014 Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 1 Johdanto TÄLLÄ PERIAATEPÄÄTÖKSELLÄ kootaan yhteen aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmaksi vuosille 2014

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS

METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS METROPOLIALUEEN OSAAMISJULISTUS Metropolialueen osaaminen pitää huolta Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten, yritysten ja kaupunkien

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä KTM Julkaisuja 25/2007 Marko Salonen Tero Lausala Mine Kortel

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä Toukokuu 2014 Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä 1. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoite VALTIONEUVOSTON CLEANTECH- STRATEGIAN tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen

Lisätiedot

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 40/2012 Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017

Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017 Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2014 2017 ISBN 978-92-893-2740-4 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-723

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot