Mitä seuraavaksi? Oivalla organisaatiosi kypsyystaso liiketoimintatiedon hallinnassa. Pirita Mäyrä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä seuraavaksi? Oivalla organisaatiosi kypsyystaso liiketoimintatiedon hallinnassa. Pirita Mäyrä"

Transkriptio

1

2 Mitä seuraavaksi? Oivalla organisaatiosi kypsyystaso liiketoimintatiedon hallinnassa Pirita Mäyrä

3 Agenda 1) BI on prosessi, ei projekti 2) Kehityshankkeiden arviointi ja priorisointi 3) IT:n ja liiketoimintajohdon yhteistyö hankkeissa 4) Satama MS BI toimittajana 5) MS BPIO malli 6) Toimenpide-ehdotuksia # 3. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

4 BI on prosessi, ei projekti Projekti On yksittäinen tapahtuma Sillä on erityinen näkökulma Ei välttämättä sisällä arkkitehtuurisuunnittellua keskittyy lyhyen tähtäimen tuloksiin Ei ota välttämättä huomioon standardien ja uudelleenkäytön etuja Prosessi On jatkuvaa Sillä on laaja kokonaisnäkökulma Vaatii arkkitehtuurisuunnittelua Suuntautuu pitkän tähtäimen tuloksiin Hyödyntää standardeja ja uudelleenkäyttöä Sisältää useita projekteja Strategialinjaukset on huomioitu

5 Kehityshankkeiden arviointi ja priorisointi Vaikutus Arvioi jokainen alihanke kahden parametrin mukaan Mitä vaikutuksia projektilla on organisaatioon? Tyytyväisyys tämänhetkisiin ratkaisuihin? Korkea Suuri vaikutus Alhainen tyytyväisyys Suuri vaikutus Korkea tyytäväisyys Alhainen Pieni vaikutus Alhainen tyytyväisyys Alhainen 2007 Copyright Intelligent Solutions, Inc. Tyytyväisyys Pieni vaikutus Korkea tyytyväisyys Korkea

6 IT :n ja liiketoimintajohdon yhteisymmärrys BI hankkeissa BI ontärkeä apuväline ylimmälle johdolle päätöksenteossa, TTTK:n tutkimuksen mukaan yrityksien BI kehityshankkeet ovat parhaiten saavuttaneet tulokset niissä yrityksissä joissa on nimetty päävastuullinen BI henkilö IT:n menestyksen tai epäonnistumisen mittarit Opittua Hankkeita ei voida mitata vain teknologisen kyvykkyyden mittareilla Tarvitaan mittareita siitä, miten projekti on parantanut liiketoimintaa (esim. tehokkuus nousee, tulot kasvavat tai riskit alenee) Tietohallintojohdolla täytyy olla selkeä liiketoimintaa parantava tavoite, joka tukee kustannuspäätöstä, erityisesti jos kyseessä on uudet hankkeet Tietohallintojohdon täytyy saada tukea liiketoimintayksiköstä, jossa hyödyt konkretisoituvat Esitykset johdolle tulevat olla selkeitä, ilman teknologia jargonia Liiketoimintajohdon ei tule kärsiä teknofobiasta tietotekniikka on osa strategiaa, sitä vastaan ei voi väittää 2007 Copyright Intelligent Solutions, Inc.

7 Satama Microsoft BI toimittajana Suomessa ensimmäisenä Bi sertifioinnin suorittaneet asiantuntijat Osaaminen korkealuokkaista kaikilla osa-alueilla: tietovarastot ja kannat, raportointi ja analysointi sekä Performance Management ja Intranet Asiakkaita valmistavan teollisuuden alalta, vähittäiskaupasta, finanssi- ja pankkitoimialalta, metsäteollisuudesta, julkinen sektori jne. BI jokaiselle työpöydälle! Toteuttanut innovatiivisia BI ratkaisuja, myös kustomoituja asiakaskohtaisia ratkaisuja # 7. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

8 Mikä on Business Productivity Infrastructure Optimization- malli ( BPIO)? 4 -tasoinen malli, jonka avulla organisaatio voi analysoida liiketoimintatiedon hallinnan kypsyystasoa ja tunnistaa kehityskohteita Malli ei ole teknologiariippuvainen, ei ota kantaa tuotteisiin Tasot: Perus, Standardi, Rationaalinen ja Dynaaminen Microsoftin, Gartnerin maturiteettimallin ja Forresterin kollaboraatiomallin pohjalta, jalostama malli, jota asiakkaat ja kumppanit voivat hyödyntää Mallissa otetaan huomioon organisaation prosessit, teknologiat ja ihmiset Antaa selkeitä suuntaviivoja kehitykseen ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia # 8. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

9 Kartoita BI- ratkaisujen kehitys Perus Standardisoitu Rationalisoitu Dynaaminen Data siiloja, räätälöityjä raportteja, IT kuormittuu Datan hallintaa ei automatisoitu Suorituskyky Manuaalisesti hallitut KPI:t ja staattinen suorituskyvyn hallinta IT lähtöinen raportointi ja analysointi Osittain Automatisoidut tiedonsiirtoprosessit Osastokohtaiset tuloskortit, KPI t johdetaan tietokannasta Infra keskitettyihin tuloskortteihin, itsepalveluraportointi Keskitetty datanhallinta Tuloskortit linjattu strategiaan Automatisoidut työvälineet: budjetointi, suunnittelu, ennustaminen Reaaliaikainen, rullaava ja proaktiivinen analyysi Raportointi & Analysointi Statattiset, hajautetut raportit ja räätälöidyt rapotointiratkaisut Standalone excelit analysointiin IT johtoinen raportointi stadardisoiduista datalähteistä Analyyttiset työkalut käytössä Käyttäjävetoinen raporttien luominen, määrittely ja ajastus Wizardin avulla datan julkaisu analyyttisista työvälineistä ja Webbipohjainen interaktiivisuus Business Intelligence prosesseihin linjattu Kehitetty visualisointi Ennustavat analyysit Data Warehousing ad-hoc tyyppinen käyttö jokapäiväisessä työssä Perus ETL prosessit datan siirtoon Keskitetty ja hallittu tietovarasto Automatisoitu ETL prosessi ja ylläpito

10 Hallitsematon,manuaalinen Infrastruktuu ri, Tietoa ei pystytä hyödyntämään Hallittu IT Infra Mutta rajoitettu automaatio, eikä itseohjautuvuutta tueta Hallittu ja konsolidoitu ITInfra, Automatisoidu t prosessit, tietoa hyödynnetään/ uudelleenkäyt etään Täysin automatisoitu Dynaaminen resurssien käyttö, linjattu strategiaan Tiedon keräys ja käyttö automatisoitu Draamaattisesti virtaviivaistetut ja automatisoidut prosessit ja toiminnot IT: Kustannuspaikka Tehokkaampi kustannuspaik ka Liiketoiminnan mahdollistaja Strateginen kilpailuetu Perus Standardi Rationaalinen Dynaaminen

11 Kyselykaavake # 11. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

12 Näkymä tuloksen yhteenvedosta # 12. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

13 Miksi käyttää BPIO mallia? auttaa ratkaisemaan ongelmia Sen avulla voidaan lisätä järjestelmien joustavuutta vähentää IT Infran kokonaiskustannuksia lisäämällä automatisointia auttaa realisoimaan IT investointien hyödyt luo teknologia- roadmapin asiakkaan tarpeet huomioiden auttaa luomaan tietotekniikasta strategisen kilpailuedun kustannuksien sijaan Auttaa liiketoimintajohdon ja IT välistä dialogia ja luo suunnittelulle viitekehyksen # 13. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

14 Toimenpide-ehdotuksia Perustasolta Standardisoituun Standardisoidusta Rationalisoituun Rationalisoidusta Dynaamiseen BI ratkaisuesittelyn järjestäminen organisaation avainhenkilöille BI maturiteetin määrittely IO workshopin avulla Roadmap kehityshankkeille Aloitetaan esimerkiksi IThelpdesk toimintojen raportoinnilla tai myyntilukujen raportoinnilla (POC esim) Keskitetään tietovarastointi Luodaan itsepalvelu - raportointiportaali Tuloskortit ja mittaristot intraan Myynti- ja markkinointimonitorointi intranetissä Taloushallinnon perusprosessien automatisointi BI strategian iterointi Proaktiiivinen ennustava analyysi, siirrytään katsomaan eteenpäin historiatiedon sijaan Reaaliaikaisuus ja mobiiiliratkaisut Linjataan tuotanto, myynti, logistiikka, markkinointi, asiakaspalvelu, strategiat, johtaminen jne. Visualisointia kehitetään, roolipohjaiset näkymät ja työnkulut liitetään osaksi BI ratkaisuja # 14. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

15 Yhteenvetona Business Intelligence on nyt tietohallinnon prioriteettilistalla ykkösenä BI on laaja kokonaisuus, strateginen linjanveto on suotavaa siten että se tukee jatkuvaa kehitystä ja alihankkeisiin jakamista Liiketoimintajohdon tulee ymmärtää tietohallintoa ja toisinpäin! Satamalla on vankka MS BI osaaminen, ja olemme vahvasti etunojassa myös uuden PerformancePoint Serverin osaamisessa. Yhtenä mallina strategian tueksi voidaan käyttää IO- mallia, jonka pohjalta voidaan hallitusti viedä BI ratkaisuja seuraavalle tasolle liiketoimintaa hyödyttäen Lähteinä käytetty: -Microsoft BI konferenssin materiaalia ( Seattle Toukokuuussa 2007) -Microsoft BPIO materiaali partnereille.knightsbridge- tutkimus Top 10 Trends in BI ebrc Research Reports: Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa suuryrityksissä vuonna 2007 ( Mika Hannula, Petteri Halonen) # 15. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

16 Kiitos! Pirita Mäyrä # 16. Copyright May 24, 2007 Satama. All rights reserved.

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta. Sanomatalo 18.3.2010

Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta. Sanomatalo 18.3.2010 Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta Sanomatalo 18.3.2010 Tervetuloa! ICMI Oy 2009 Asiakkaan huono kannattavuus ei ole asiakkaan, vaan yrityksen syy Yrityksellä on kaikki keinot kannattavuuden parantamiseen

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

PIENET ERIKOISKAUPAT BIG DATAN AIKAKAUDELLA: ASIAKASTIEDONJOHTAMISEN EDELLYTTÄMÄT STRATEGISET ORIENTAATIOT

PIENET ERIKOISKAUPAT BIG DATAN AIKAKAUDELLA: ASIAKASTIEDONJOHTAMISEN EDELLYTTÄMÄT STRATEGISET ORIENTAATIOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Business and Management Tietojohtaminen PIENET ERIKOISKAUPAT BIG DATAN AIKAKAUDELLA: ASIAKASTIEDONJOHTAMISEN EDELLYTTÄMÄT STRATEGISET ORIENTAATIOT Sari

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma terveydenhuollon asiointipalveluihin

Kansainvälinen näkökulma terveydenhuollon asiointipalveluihin 1 Kansainvälinen näkökulma terveydenhuollon asiointipalveluihin Terveydenhuollon atk-päivät Lahti 24.5.2011 Petri Tuominen Marketvisio, Gartner Sisältö 2 Marketvision ja Gartnerin näkökulma Kansainvälisiä

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot