Muonion kunta Esityslista/ 1/ (15) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Esityslista/ 1/2013 1 (15) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen"

Transkriptio

1 Muonion kunta Esityslista/ 1/ (15) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo Tolvanen Riikka Muotka npitäjä Poissa Pentti Reponiemi Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat 1-12 Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi Riikka Muotka ja varmennus puheenjohtaja npitäjä Pöytäkirjan tarkastus ke , kunnantalo Tarja Salo Juha Särkijärvi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä to Riikka Muotka npitäjä

2 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus lautakunnan päättämällä tavalla. Esityslistan toimittamisesta päättää lautakunta. Lautakunnan kokouksissa myös tilintarkastajalla on läsnäolo -ja puheoikeus. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi Kokouskutsut lähetetään jäsenille postitse viikkoa ennen kokousta. n tarkastajat: /

3 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla npitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa npitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Valittiin n tarkastajiksi Tarja Salo ja Juha Särkijärvi Pöytäkirja tarkastetaan entisen käytännön mukaan. Pöytäkirjan tarkastajat kutsutaan paikalle, kun on valmistunut. n tarkastajat: /

4 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Tarkastuslautakunnan vaalin, esteellisyyksien ja palkkioiden toteaminen Kuntalain 71 :n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikauttaan vaativien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Anne-Mari Keimiöniemi Juha Särkijärvi Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen varajäsen Elina Ahola Timo Liikavainio Oula Kotakorva Sirkka Syväjärvi Jari Muotka Puheenjohtajaksi valtuusto on valinnut Anne-Mari Keimiöniemen ja varapuheenjohtajaksi Juha Särkijärven. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain 10 ja 11 :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiankohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Valtuusto hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 200 euroa ja kokouspalkkiot 40 euroa kokoukselta. Jos kokous kestää yli 3 tuntia, palkkiota korotetaan 50 %:lla. n tarkastajat: /

5 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Lautakunta totesi, ettei Oula Kotakorva ole vaalikelpoinen tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Kuntalain 71 : mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole sellainen henkilö joka on pysyväluonteisessa palvelusuhteessa kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön. Lautakunta pyytää kunnanvaltuustoa valitsemaan uuden varajäsenen Pentti Reponiemelle. Lautakunnan jäsenillä ei ollut tiedossaan ns. pysyviä esteellisyyksiä Asia hyväksyttiin. Luottamustehtävien osalta esteellisyydet tulevat huomioitaviksi tilinpäätöksen käsittelyn osalta ja tapauskohtaisesti tarkasteltuna muiden hallinnonalan päätösten käsittelyn osalta. Anne-Mari Keimiöniemi Pentti Reponiemi Tarja Salo Juha Särkijärvi Teuvo Tolvanen suhteellisten vaalien vaaliltk suhteellisten vaalien vaaliltk sivistyslautakunta elinkeino ja tekninen lautakunta sivistys- ja keskusvaalilautakunta Uusi luottamushenkilöiden palkkiosääntö saatettiin lautakunnalle tiedoksi. n tarkastajat: /

6 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Lautakunnan esittelijä ja npitäjä Hallintosäännön mukaan asiat päätetään viranhaltijan esittelystä ja tarkastuslautakunnan esittelijästä ja valmistelijasta päättää lautakunta. Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat on ratkaistu puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja npitäjänä on toiminut toimistoyksikköön kuuluva toimistosihteeri. Päätöksenteko tapahtuu lautakunnassa puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Lautakunta pyytää asiantuntijoita tarvittaessa paikalle. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistoyksikköön kuuluva toimistosihteeri n tarkastajat: /

7 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Hallintosäännön mukaan pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään 2 päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Lautakunnan esityslista ja julkaistaan internetissä Muonion kunnan kotisivuilla ja muutoin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. n tarkastajat: /

8 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Arvioinnin käytännön suorittaminen on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Valmistelu tapahtuu yhteistyössä tilintarkastajan tarkastussuunnitelman valmistelun kanssa. JHTT-tilintarkastaja laatii vuosityösuunnitelman Muonion kunnassa, jossa tarkastus jakautuu yhdeksälle tarkastuspäivälle. Tilintarkastajaa pyydetään toimittamaan suunnitelma seuraavaan kokoukseen. Tilintarkastajaa pyydetään toimittamaan tarkastussuunnitelma sekä vuosisuunnitelma. Tapauskohtaisesti arviointeihin käytetään myös muita asiantuntijoita. Tarkastuslautakunnan oma tarkastussuunnitelma keskittyy vuonna 2013 tekniselle puolelle ja hallintoon. Vuonna 2014 on tarkoitus keskittyä sosiaalipuolelle, jonka jälkeen 2015 sivistyspuolelle ja 2016 elinkeinopuolelle. Tarkastussuunnitelmaa voidaan muuttaa ja tarkentaa tarvittaessa. Tarkastussuunnitelmassa huomioidaan lisäksi yhteistyö tilintarkastajien valitsemien kohteiden kanssa. n tarkastajat: /

9 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Tarkastuslautakunnan talousarvio ja menojen hyväksyminen maksettavaksi Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion. Lautakunnan menojen loppusumma on euroa. Talousarvion sitovuussäännösten mukaan talousarvio sitoo valtuustoon nähden toimielimen kokonaismenojen tasolla. Esityslistan ohessa toimitetaan kopio ta -vertailusta Talousarvio saatettiin lautakunnalle tiedoksi n tarkastajat: /

10 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Lautakunnan tietojensaantioikeus ja jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat Kuntalain 74 :n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi. Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää lautakunnan päätöstä. Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että heille toimitetaan säännöllisesti (kotiin) tehtävän kannalta keskeisiä asiakirjoja. Kunnanvaltuuston, hallituksen, sosiaali ja sivistyslautakunnan t sekä osa teknisenlautakunnan pöytäkirjoista on luettavissa Internetistä kunnan kotisivuilta. Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti mm. seuraavat asiakirjat: - talousarvio ja suunnitelma - osavuosikatsaukset tai muut kunnan kokonaiskehitystä kuvaavat raportit - johtosäännöt ja niiden muutokset - lautakuntien esityslistat ja t Hyväksyttiin ehdotus ja todettiin, että lautakuntien pöytäkirjojen jakoa voidaan tarkistaa ja muuttaa tarpeen mukaan. Esityslistojen ja pöytäkirjojen päivittäminen kunnan nettisivuille on varsin vaihtelevaa, joten tarkastuslautakunnan työn sujuvuuden kannalta ne pyydetään toimittamaan kaikille jäsenille sähköpostitse. n tarkastajat: /

11 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Ehdotuksen tekeminen valtuustolle tilintarkastajan valitsemiseksi Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja taloudenhoidon tarkistamista varten tarkastuslautakunnan. Tilintarkastajan valinta kuuluu tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia. Tarjouspyynnössä tulee esittää ne asiat, jotka hinnan lisäksi otetaan huomioon tarjouksia arvioitaessa. päätti pyytää tarjoukset yhdeksältä tarkastuspäivältä. Tarjouspyynnössä pyydetään ottamaan huomioon kunnan tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kulleron ja Kiinteistö Oy Kotikonnun tarkistamiset kahdelta tarkastuspäivältä. Määräaikaan mennessä on tullut kolme tarjousta. tekee esityksen seuraavaan valtuuston kokoukseen. Esityslistan ohessa toimitetaan kopio tarjouspyynnöstä. tekee esityksen seuraavaan valtuuston kokoukseen. Tilintarkastustarjousten vertailussa arviointikriteerit olivat seuraavat: a) tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksessa 25% b) kokonaishinta sopimuskaudella 75% Laadun osalta tarkastuslautakunta päätti maksimipisteiksi 40 pistettä ja hinnan osalta 50 pistettä. Painotetut maksimipisteet laadun osalta ovat tällöin 40p *25% = 10 pistettä ja hinnan osalta 50p * 75%= 37,5 pistettä. aukaisi määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja päätti käsitellä tarjousvertailut. Määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, Pohjolan Tilintarkastus Oy ja BDO Audiator Oy. Kaikki jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kriteerit. n tarkastajat: /

12 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Laatuvertailussa kokemuksen osalta löytyi jonkin verran eroavaisuuksia. Lautakunta antoi laadun osalta pisteet seuraavasti: BDO Audiator Oy 40 pistettä Pohjolan Tilintarkastus Oy 30 pistettä KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 20 pistettä JHTT-tilintarkastuksen kokonaishinta (kunnan tilintarkastus + tytäryhtei söjen tilintarkastus) vuodessa on seuraava: a) BDO Audiator Oy (5v / ) b) KPMG Julkihallinnon Palvelut Oy (5v / ) c) Pohjolan Tilintarkastus Oy (5v / ) Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja sisältävät todelliset matkakustannukset. Hintapisteet laskettiin seuraavalla kaavalla: maksimipisteet *halvin tarjottu hinta / ao tarjouksen hinta Hinnan osalta BDO Audiator Oy sai 41,6 pistettä, Pohjolan Tilintarkastus Oy 50 pistettä ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 30,8 pistettä. Painotetut kokonaispisteet ovat: BDO Audiator Oy 40p * 25 % + 41,6p * 75% = 41,2 p Pohjolan Tilintarkastus Oy 30p * 25 % + 50,0p * 75% = 45,0p KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 20p * 25 % + 30,8p * 75% = 28,1p katsoo, että Pohjolan Tilintarkastuksen tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin ja esittää valtuustolle yhtiön valintaa kunnan JHTT-tilintarkastusyhtiöksi sekä vastuulliseksi tilintarkastajaksi Rauno Lohta. Varalle tarkastuslautakunta esittää BDO Audiator Oy:tä vastuullisena tilintarkastajanaan Antero Hyvärinen. n tarkastajat: /

13 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen Lautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta perehtyy ja kouluttautuu tehtäväänsä hyvin. Lautakunta käy keskustelun ja päättää tarvittavasta perehtymissuunnitelmastaan ja koulutukseen osallistumisesta. Aluekoulutus järjestää tarkastuslautakunnille koulutuspäivän Oulussa Esityslistan ohessa toimitetaan kopio aluekoulutuksesta. Aluekoulutuksen järjestämään koulutuspäivään Oulussa tai Pohjolan Tilintarkastuksen 3.4. järjestämään koulutukseen Rovaniemelle ilmoittaudutaan mahdollisuuksien mukaan. Tarja Salo, Teuvo Tolvanen ja Juha Särkijärvi olivat halukkaita lähtemään koulutukseen. n tarkastajat: /

14 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Muut asiat Ei muita asioita n tarkastajat: /

15 Muonion kunta Esityslista/ 1/ Kokouksen päättäminen Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava viranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Pj. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo n tarkastajat: /

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, valtuustosali LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot