Klubin jäsenten motivointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin jäsenten motivointi"

Transkriptio

1 Klubin jäsenten motivointi Tavoitteet: Ymmärtää motivaation tasot klubissasi Antaa ideoita, millä tavoin lisätään motivaatiota klubissasi Organisaatio: Tämä asiakirja on järjestetty useaksi ala-aiheeksi. Jokaisessa ala-aiheessa on: Ala-aihetta yksityiskohtaisesti selittävä yleiskatsaus Yksi tai useampia ehdotuksia tai vihjeitä ala-aiheen esittelemiseksi piirissä/klubissa (Jos sopii) Nykyisen asiakirjan lähde tai lähteitä, jotka tukevat esitettyjä materiaaleja Yleiskatsaus: Lioneilla on motivaatio paikkakuntansa palvelemiseen; mutta joskus tämä motivaatio alkaa vähentyä klubissa. Toisto, osallistumisen puute ja haasteen puute ovat suurimmat tekijät, jotka johtavat motivoimattomiin lioneihin. Tämä työkalupakkisi osa on suunniteltu antamaan sinulle teoreettista tietoa motivaation taustasta ja saamaan sinut ymmärtämään, mikä yhteys sillä on klubiisi. Tämän osan lopussa sinulla on ideoita ja toimintasuunnitelma motivaation lisäämiseksi klubissasi. Ala-aiheet: 1. Olettamukset motivaatiosta 2. Maslowin tarvehierarkia 3. Teoriasta käytäntöön: motivoi mobilisoimaan 4. Nopeita ideoita motivaation lisäämiseksi Yleisiä aiheeseen liittyviä kysymyksiä: Miksi motivaatio klubissani on laskemassa? Mitä voin tehdä motivaation lisäämiseksi klubissani?

2 Klubin jäsenten motivointi 2 Olettamuksia motivaatiosta Douglas McGregorin kirjasta The Human Side of Enterprise Douglas McGregor on tutkinut v julkaistussa kirjassaan "The Human Side of Enterprise" teorioita ihmisten käyttäytymisestä työssä ja on muodostanut kaksi mallia, joita hän kutsuu teoria X:ksi ja teoria Y:ksi. Teoria Y:n olettamukset Jos ihmisille annetaan mahdollisuus, he löytävät yleensä tapoja olla aktiivisia, tuotteliaita ja tyytyväisiä työssään. Työnteko on luontaista ja nautittavaa, jolleivät organisaatioiden toimenpiteet tee niitä vastenmielisiksi. Useimmat ihmiset ovat kunnianhimoisia, haluavat itsenäisyyttä ja itsekontrollia sekä ovat tehokkaita ongelmien ratkaisussa. Luovuus jakaantuu tasaisesti väestössä. Monet eri asiat motivoivat ihmisiä; vain jotkut liittyvät talousetuihin tai turvallisuuteen. Tilanteissa, joissa on mahdollista saada sitoumus tavoitteisiin, on parempi selittää asia perinpohjin, niin että työntekijät ymmärtävät toiminnan tarkoituksen. He ohjaavat ja kontrolloivat sitten itseään tehdäkseen työn paremmin mahdollisesti käyttämällä parempia metodeja kuin jos he olisivat yksinkertaisesti toteuttaneet määräystä, jota he eivät täysin ymmärtäneet. Johtajat huomaavat, että osallistuva lähestymistapa ongelman ratkaisuun johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin verrattuna vaihtoehtoiseen lähestymistapaan jakaa autoritaarisia määräyksiä. McGregor ymmärtää, että jotkut hänen esittämistään teorioista ovat mahdottomia toteuttaa käytännössä, mutta haluaa johtajien toimivan sen perusolettamuksen mukaan, että: Ihmiset avustavat enemmän organisaatiota, jos heitä kohdellaan vastuuntuntoisina ja arvostettuina jäseninä. Motivaatiotekijöiden ymmärtäminen: Klubisi ja sinä Vastaa seuraaviin kysymyksiin klubistasi ja itsestäsi. Klubisi Mitkä ovat klubisi tapahtumat ja projektit, joihin jäsenet näyttävät halukkaimmilta ryhtymään? (Nämä ovat niitä, joihin jäsenillä näyttää olevan motivaatiota.) Mitkä ovat klubisi tapahtumat ja projektit, joihin jäsenet näyttävät haluttomimmilta ryhtymään? (Nämä ovat niitä, joihin heillä ei näytä olevan motivaatiota.) Minkälaisia asioita klubisi (tai yksittäiset jäsenet) ovat tehneet yrittäessään motivoida jäseniä työhön? Sinä Muistele tilannetta, jossa olit keskellä klubin projektia, johon tarvittiin huomattavaa toimintaa ja aikaa (varainkeräys, paikkakunnan projekti ja niin edelleen), ja ajattelit, Miksi teen tätä? Mitä kerroit itsellesi omasta motivaatiostasi.

3 Klubin jäsenten motivointi 3 Harkitse tätä tilannetta: Sinä ja toiset klubisi jäsenet olette keskellä klubin projektia, johon tarvitaan huomattavasti toimintaa ja aikaa. Joku kysyy: Miksi teemme tätä? Mitä kertoisit tälle henkilölle? Klubin jäsenten motivaatiotason ymmärtäminen Esitä itsellesi kaksi kysymystä: 1. Minkä tasoisia taitoja ja kykyjä klubin jäsenet tuovat projektiin? Onko tämä tehtävä, jonka he ovat menestyksellä tehneet monta kertaa aikaisemmin? Onko tämä rutiinitehtävä (mutta tärkeä)? Onko tällä tehtävällä suora yhteys siihen, mitä klubin jäsenet tekevät työssä? Onko tämä uusi tehtävä, joka asettaa haasteen klubin jäsenten taidoille ja kyvyille? Onko tämä monimutkainen tehtävä, jonka suorittamiseen vaaditaan uusia tapoja? Jos tehtävä on rutiininomainen tai vakiintunut, motivointitekniikkasi tulisi keskittyä energian ja tarmon aikaan saamiseen, eikä sinun tulisi kertoa jäsenille, mitä heidän on tehtävä. Jos tehtävä on uusi, haastava tai epämiellyttävä, voit motivoida käyttäytymällä toivotulla tavalla ja antamalla emotionaalista tukea. 2. Mikä on klubin jäsenten halukkuus ja tarmo tehtävän suorittamiseen? Onko tehtävästä tullut niin rutiininomainen, että se näyttää ikävältä pikemmin kuin haastavalta? Ovatko jäsenet oppineet taidot, joita tarvitaan työn tekemiseen? Onko tehtävä niin uusi ja kiinnostava (palveluprojektit), että työ on palkkio sinänsä? Saavatko jäsenet runsaasti myönteisiä viestejä tekemästään työstä? Jos työ on palkkio sinänsä, joskus motivaatio syntyy, kun johtaja antaa vain yleisohjeita ja antaa työntekijöiden suorittaa työn sopivaksi katsomallaan tavalla. Jos jäsenet ovat päteviä mutta ikävystyneitä työhön, johtaja voisi delegoida työnjohtotehtäviä useille ihmisille. Maslowin tarvehierarkia Voidaan väittää, että yksilön käytöksen tietyllä hetkellä päättää tavallisesti hänen voimakkain tarpeensa. Siksi lionjohtajille näyttäisi olevan tärkeää, että he ymmärtävät jossain määrin tarpeita, jotka yleensä ovat tärkeimpiä ihmisille. Abraham Maslow kehitti mielenkiintoisen ja käyttökelpoisen kehyksen, joka auttaa selittämään, miksi tietyt tarpeet ovat voimakkaita. 1. taso: Fysiologiset tarpeet Aivan perustasolla meitä motivoi ravinnon, veden ja muiden fysiologisten perustarpeiden löytäminen. Kunnes nämä perustarpeet on tyydytetty siihen asteeseen, mikä tarvitaan kehon

4 Klubin jäsenten motivointi 4 riittävään toimintaan, suurin osa henkilön aktiviteetista on ehkä tällä tasolla, ja toiset antavat vähän motivaatiota. Mutta mitä tapahtuu henkilön motivaatiolle, kun nämä perustarpeet alkavat täyttyä? Fysiologisten tarpeiden sijasta muut tarvetasot tulevat tärkeiksi, ja nämä motivoivat ja dominoivat yksilön käytöstä. Ja kun nämä tarpeet on jotenkin tyydytetty, tulee esiin muita tarpeita, ja niin edelleen pitkin hierarkiaa. Viihtyisä, hyvin valaistu huone tekee helpommaksi keskittyä kokouksen ohjelmaan tai muuhun aktiviteettiin. 2. taso: Turvallisuuden tarpeet Meitä motivoi turvan, suojelun ja turvallisuuden löytäminen hyökkäykseltä. Nämä ovat turvallisuuden tarpeitamme. Jos yksilön turvallisuus on vaarassa, muut asiat näyttävät vähäpätöisiltä. 3. taso: Sosiaaliset tarpeet Me tunnemme tarvetta liittyä muiden ihmisten joukkoon, tuntea olevamme ryhmän osa. Maslow puhui merkitsevistä ihmissuhteista toisten kanssa, jotka ylittävät jokapäiväiset kohtaamiset, joita meillä on. Nämä ovat sosiaaliset tarpeemme. 4. taso: Arvostuksen tarpeet Meitä motivoi tunnustuksen saaminen ja tavoitteiden saavuttaminen, joita me (ja toiset) pitävät tärkeinä ja hyödyllisinä. Tällä tasolla kohtaamme tunnustuksen tarpeemme. Useimmilla ihmisillä on suuri tarve arvostaa itseään, mikä perustuu vahvasti todellisuuteen, ja saada tunnustusta ja kunnioitusta toisten taholta. Näiden arvostuksen tarpeiden tyydyttäminen tuottaa itseluottamuksen, arvovallan, voiman ja kontrollin tunteita. Ihmiset alkavat tuntea, että he ovat hyödyllisiä ja että heillä on jotain vaikutusta ympäristöönsä. On kuitenkin toisia tilaisuuksia, jolloin ihmiset eivät pysty tyydyttämään arvostuksen tarvettaan rakentavan käytöksen välityksellä. Kun tämä tarve on vallitseva, yksilö voi turvautua häiritsevään tai epäkypsään käytökseen--lapsi voi kiukutella, lionit voivat ryhtyä väittelemään toisten lionien kanssa. Täten tunnustusta ei aina saada kypsän tai mukautuvan käytöksen välityksellä. Se saavutetaan joskus häiritsevillä ja vastuuttomilla toiminnoilla. Itse asiassa joillakin yhteiskunnallisilla ongelmilla, joita meillä nykyisin on, voi olla juurensa arvostuksen tarpeiden turhautumisessa. 5. taso: Itsensä toteuttamisen tarpeet Maslow tunsi, että harvat ihmiset saavuttivat koskaan tämän tason. Tällä tasolla meitä motivoidaan tekemään se, mitä meidän oli tarkoitus tehdä, toteuttamaan itseämme. Tämä on itsensä toteuttamisen tarve. Klubin inventaario Maslowin hierarkiamalli on tarkoitettu ymmärtämään, miten klubin jäseniä voitaisiin motivoida. Kirjoita joitakin muistiinpanoja itsellesi vastauksena seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten klubisi auttaa jäseniä tyydyttämään yhteenkuulumisen eli sosiaaliset tarpeensa? Antavatko esimerkiksi viikoittaiset kokoukset sen? Tai antaisivatko harvemmat kokoukset tämän yhtä hyvin kiireisille ihmisille? Mitä muuta?

5 Klubin jäsenten motivointi 5 2. Miten klubisi auttaa jäseniä tyydyttämään tunnustuksen tunteensa? Esimerkiksi mitä palkintoja ja tunnustuksen ilmaisuja klubissa tai paikkakunnalla yksilö voisi saavuttaa olemalla lionsklubin jäsen? Teoriasta käytäntöön: motivoi mobilisoimaan 1. Mihin tärkeään työhön tai tehtävään klubisi osallistuu seuraavan kolmen kuukauden aikana? (Tämä voisi olla rutiininomainen, mutta tärkeä tehtävä tai uusi projekti. Sen tulisi olla jotain, jonka sinä ja muut klubin johtajat tarvitsette motivoimaan jäseniä suorittamaan hyvin.) 2. Kuka klubissa tarvitsee motivointia tämän tehtävän tekemiseksi? Kuka on kohdeyleisö, jota haluat motivoida tämän tehtävän tekemiseen: kaikki jäsenet, klubin johtajat, uudet jäsenet vai vanhemmat jäsenet? 3. Kuinka tehtävän tekeminen auttaa kohdeyleisöä saavuttamaan yhteenkuulumisen tarpeensa? Huomaa: Kohteesta riippuen yhteenkuulumisen (sosiaalisista) tarpeista huolehtiminen ei ehkä ole erityisen suuri motivaatio. 4. Miten tehtävän suorittaminen auttaa kohdeyleisöä saavuttamaan tunnustuksen tarpeensa? 5. Millä erityisillä tavoilla yllä keskustellut tekijät auttavat mobilisoimaan jäseniä toimintaan? Nopeita ideoita motivaation lisäämiseksi Lisää osallistumista Jaa innostuksesi Asenne on tarttuvaa. Miten tunnet positiivisen muutoksen tekemisestä klubissasi, vaikuttaa siihen, miten jäsenet vastaavat. Ole toiveikas ja innostunut silloin motivoit jäseniäsi tukemaan ponnistuksiasi. Pidä epävirallinen kokous Kutsu uusia jäseniä tapaamaan klubin virkailijoita vapaaaikana klubin ulkopuolella. Tämä auttaa heitä tutustumaan epävirallisesti johtotiimiin, jolloin he voivat esittää kysymyksiä. Ylistä avoimesti Tärkeää kaikille jäsenille ja varsinkin uusille jäsenille, on positiivinen palaute hyvin tehdystä työstä. Usein yksinkertaiset tunnustukset ovat parhaat erityinen kiitos klubin tai toimikunnan kokouksen aikana, henkilökohtainen kiitosviesti, kannustuksen sana. Harkitse "Kunnia"-palstan laatimista tiedotteeseesi tai kotisivulle niiden jäsenten luettelemiseksi, jotka ovat tehneet työnsä hyvin, tehneet erinomaisia ehdotuksia tai ylittäneet velvollisuutensa. Korosta osallistumista yhdessäoloon Haluat jäsenten osallistuvan klubiin yhdessäolohetkissä yhtä hyvin kuin aktiviteeteissa. Keskustele jäsenten kanssa kokousten aikana ja ulkopuolella. Kerro onnellisista tapahtumista syntymäpäivistä, vuosijuhlista ja erityisestä saavutuksesta tai puolison tai lapsen saavutuksesta. Klubin tiedote ja kotisivu ovat mainioita paikkoja näiden erityistapahtumien luettelemiseksi.

6 Klubin jäsenten motivointi 6 Kommunikoi jatkuvasti Avoin kommunikaatio on ratkaisevan tärkeä klubisi menestykselle. Se luo miellyttävän, tuotteliaan ympäristön, joka motivoi jäseniä tekemään parhaansa. Jäsenten panoksen kannustaminen (katso alla) ja klubikokousten, tiedotteen ja kotisivun käyttäminen kommunikoimaan klubin tapahtumista auttaa sinua tässä tehtävässä. Klubin dynamiikka Osanottovihjeitä Perusteellisen huomion kiinnittäminen läsnäolotrendeihin voi auttaa löytämään jäsenten säilyttämisongelmia. Poissaolo kokouksista on yksi ensimmäisiä merkkejä jäsenen mielenkiinnon puutteesta. Neuvottele sihteerisi kanssa ja saa häneltä luettelo jäsenistä, jotka ovat liukumassa pois. Jos he ovat olleet poissa kolmesta tai useammasta peräkkäisestä kokouksesta, soita heille löytääksesi miksi. Soittamalla heille henkilökohtaisesti osoitat, että välität heistä. Jäsenten säilyttäminen koskee kaikkia jäseniä Samalla kun varmistat, että uudet jäsenet tuntevat olevansa tervetulleita, aktiivisia ja tuntevat olonsa mukavaksi, on tärkeää muistaa pitkäaikaisia jäseniä. Kun ihmiset kuuluvat järjestöön pitemmän aikaa, heidän tavoitteensa ja tarpeensa voivat muuttua. Anna pitkäaikaisten jäsenten tietää, että heidän jatkuva jäsenyytensä on tärkeää, kysymällä heiltä ajoittain, ovatko he vielä tyytyväisiä klubiin. Sekoita istumajärjestys Muuta istumajärjestys kokouksissa silloin tällöin, jotta kaikki jäsenet voivat paremmin tutustua toisiinsa. Uusista jäsenistä tulee erinomaisia tervehtijöitä Pyydä uusia jäseniä toimimaan tervehtijöinä klubin tapahtumissa heidän jäsenyytensä ensimmäisten viikkojen ajan. Se on heille erinomainen tapa tavata kaikki klubin jäsenet. Tee kokous hauskaksi Pidä hauskaa kannustaessasi jäseniä seurustelemaan toisten jäsenten kanssa. Valitse ennen kokouksen alkua jäsen Salaiseksi lioniksi. Klikittömässä klubissa jokainen seurustelee vapaasti ja tapaa lopulta "Salaisen lionin". Kun kokous lähestyy loppua, pyydä Salaista lionia tunnistamaan ne jäsenet, jotka eivät koskaan ottaneet yhteyttä, ja kannusta Tail Twisteriä sakottamaan heitä humoristisesti. Kun Salainen lion -menetelmä tehdään kevyesti, sen viesti klikittömyydestä menee perille. Ajattele positiivisesti Kun harkitset muutoksia klubiisi, pidä asenteesi positiivisena. Klubisi voi olla tradition läpitunkema ja tottunut tekemään asioita tietyllä tavalla, mutta tämä ei merkitse sitä, etteikö sinun pitäisi yrittää jotain uutta. Tämän päivän kokeilu voisi olla huomisen uusi traditio. Sekoita Pidä klubisi kokoukset uudenlaisina yrittämällä silloin tällöin jotain uutta. Harkitse, että ihmiset muuttavat istuinpaikkojaan aina muutaman kokouksen välein toveruuden kannustamiseksi uusien ihmisten kanssa, lisää uusi nopea kohta esityslistaan moraalin tukemiseksi (kuten kuukauden ehdotus tai jäsenen tunnustaminen, joka teki enemmän kuin velvollisuutensa) tai muuta esityslistan kohtien järjestystä (varmista, että jokainen osanottaja tietää sen ollakseen valmiina!). Vaihda kokouspaikkoja Vaihtamalla paikkaa annat myös uuden perspektiivin kokoukselle. Mahdollisia paikkoja ovat eri ravintolat, puistot, hotellit tms.

7 Klubin jäsenten motivointi 7 Anna "omistusoikeus" Anna jäsenten johtaa aktiviteetteja. Tämä saa jäsenet tuntemaan itsensä tarpeellisiksi ja lisää heidän motivaatiotaan tehdä enemmän klubissa. Lähteet: 1. Kohdista huomio aktiivisuuteen: Teräviä strategioita pitääksesi jäsenet aktiivisina klubissasi. Presidentin jäsenten säilyttämiskampanja. Heinäkuu Kohdista huomio klubin dynamiikkaan: Teräviä strategioita klikkien ja politiikan käsittelemiseksi. Presidentin jäsenten säilyttämiskampanja. Heinäkuu

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Sisällysluettelo 2 Yhtiö Sivu 3 Hyvinvointi Sivu 4 Henkilökohtainen kasvu ja ihmissuhteet Sivu 5 Mitä on Suosittelumarkkinointi? Sivu 7 Palkkiojärjestelmämme

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Senior-lionien johtajakoulutusinstituutti Projektinhallinta Valmisteleva tehtävä

Senior-lionien johtajakoulutusinstituutti Projektinhallinta Valmisteleva tehtävä Senior-lionien johtajakoulutusinstituutti Projektinhallinta Valmisteleva tehtävä Hyvä instituuttiin osallistuja, Tulet pian osallistumaan senior-lionjohtajien koulutusinstituuttiin. Instituutin aikana

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Mistä motivoituneita ja innostuneita ihmisiä löytyy?

Mistä motivoituneita ja innostuneita ihmisiä löytyy? 2 Mistä motivoituneita ja innostuneita ihmisiä löytyy? Työn luonteessa tapahtunut muutos heijastuu kuvaan työntekijöistä ja työstä. Yhtenä selkeänä seurauksena on, että työn johtaminen ja organisointi

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Kandidaatin tutkielma Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Rewarding models excluding

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot