Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle"

Transkriptio

1 Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista saat nyt valita kiinnostuksesi mukaan viisi tuntia kahdeksannelle luokalle. Ensi vuonna tulet valitsemaan yhdeksättä luokkaa varten vielä kaksi uutta puolen vuoden valinnaisainetta. Valinnat ovat sinulle tärkeitä. Jos valintasi onnistuvat hyvin, voit saada uutta innostusta koulunkäyntiisi ja monipuolista hyötyä jatko-opintoihisi. Valinnaisaineiden joukossa on sekä sinulle tuttuja että uusia aineita. Ole rohkea ja valitse itsenäisesti sinua kiinnostavia aineita! Älä tee valintoja kavereiden päätösten mukaan, sillä paraskaan kaveri ei saa pelastettua epämieluisaa virhevalintaa! Lue huolella tämän oppaan ohjeet ja tarjolla olevien valinnaisaineiden esittelyt. Harkitse tarkkaan eri vaihtoehtoja. Kysele opettajilta, jos haluat lisää tietoja. Keskustele valinnoista vanhempiesi kanssa. Valitse itsellesi sopivimmat aineet. Älä tee valintoja kavereiden vaan oman kiinnostuksesi mukaan! Tee myös varavalinnat. Huolella! Joskus varsinainen valinta ei toteudu. Silloin varavalinnasta tulee sinun valinnaisaineesi!

2 Valintaohjeet Valinnaisaineiden kesto vaihtelee. Tarjolla on 2-vuotisia, 1-vuotisia ja lyhyitä valinnaisaineita. Seitsemännellä luokalla valitset kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten yhden 2-vuotisen valinnaisaineen. Opiskelet tätä ainetta 2 tuntia viikossa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan ajan. yhden 1 vuotisen valinnaisaineen. Opiskelet tätä ainetta 2 tuntia viikossa kahdeksannen luokan ajan. yhden lyhyen valinnan. Opiskelet tätä ainetta 2 tuntia viikossa kevätlukukauden ajan. Musiikkiluokkalaisilla musiikin opiskeluun käytetään valinnaisuudesta kahdeksannella luokalla kaksi tuntia viikossa eli musiikki on musiikkiluokkalaisen 2-vuotinen valinnaisaine. Musiikkiluokkalainen valitsee kahdeksatta luokkaa varten yhden 1 vuotisen valinnaisaineen + yhden lyhyen valinnan. Vapaaehtoisen A-kielen lukija käyttää kielen opiskeluun kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla valinnaisuudesta kaksi tuntia kumpanakin vuonna eli A-kieli on 2-vuotinen valinnaisaine. Vapaaehtoisen A-kielen lukija valitsee kahdeksatta luokkaa varten yhden 1 vuotisen valinnaisaineen + yhden lyhyen valinnan. Musiikkiluokkalainen A-kielen lukija käyttää musiikin ja kielen opintoihin 2- vuotisen ja 1- vuotisen valinnan. Musiikkiluokkalainen A-kielen lukija valitsee kahdeksatta luokkaa varten yhden lyhyen valinnan. Saksan kielikylvyssä opiskellaan saksaa kaikkiaan kolme tuntia viikossa sekä kahdeksannella että yhdeksännellä vuosiluokalla. Kielikylpyläinen valitsee kahdeksatta luokkaa varten ainoastaan 1 vuotisen valinnaisaineen. Painotettua matematiikkaa opiskellaan yksi lyhyt valinta jokaisella vuosiluokalla. Painotetun matematiikan valinnut oppilas valitsee kahdeksannelle luokalle 2-vuotisen valinnaisaineen + 1-vuotisen valinnaisaineen. Varavalinnat Koulu pyrkii aina siihen, että mahdollisimman monen oppilaan valinnat voidaan toteuttaa sellaisinaan. Joskus ryhmä kuitenkin jää syntymättä tai lukujärjestysteknisistä syistä oppilaan valinnaisainetta joudutaan vaihtamaan. Siksi tarvitaan varavalintoja. Valinnaisaineiden arviointi 2- ja 1-vuotiset valinnaisaineet arvioidaan numeroarvosanoilla. Arviointiperusteet ovat joko opetussuunnitelmassa määritellyt oppiaineen yleiset arviointikriteerit tai koulun opetussuunnitelmassa erikseen määritellyt perusteet. Lyhyet valinnat arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää oppilaalta aktiivista osallistumista ja jatkuvaa näyttöä kurssin sisältöalueiden oppimisesta. Jos valinnaisaine syventää yhteisen aineen opintoja, sen suoritus voi päättötodistuksessa vaikuttaa arvosanaan korottavasti. Päättötodistuksen saamiseksi oppilaan kaikkien suoritusmerkinnällä arvioitavien valinnaisaineiden tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

3 Valinnaisaineet 8. luokka-aste 2-VUOTINEN VALINTA Äidinkieli 1. Ilmaisun iloa ja teatterin taikaa Ranskan kieli 2. Ranska valinnaisena B-kielenä Saksan kieli 3. Saksa valinnaisena B-kielenä Kuvataide Tekninen työ 5. Elektroniikka-, metalli- ja puutyökurssi 6. Pelaa, urheile ja kuntoile Kotitalous 7. Ruokaa ja leivonnaisia meiltä ja muualta 4. Syventävä kuvataide 1-VUOTINEN VALINTA Fysiikka ja kemia 1. Kemiaa ja fysiikkaa laboratoriossa Musiikki 2. Bändikurssi Kotitalous 3. Kodin ruokavuosi 1 TVT 4. Työskentele tietokoneella Tekninen työ 5. Työkoneiden ja -laitteiden hallinta ja käyttö Äidinkieli 7. Bloggaa itsesi 8. Taitoa ja taktiikkaa pallopeleissä Kuvataide 9. Kuvataide Usean oppiaineen kokonaisuus 10. Yhdysvaltojen tuntemus Ranskan kieli 11. Ranskan kielen alkeet ja katsaus ranskalaisten elämään Äidinkieli 6. Koululehti

4 KEVÄÄN LYHYT VALINTA Biologia 1. Eläinkurssi Fysiikka ja kemia 2. Tähtitiede TVT 8. Kuvankäsittely ja julkaisukurssi TVT 9. Office-ohjelmat ja Windows Musiikki 3. Laulukurssi Tekstiilityö 4. Monenlaisia käsitöitä omien ideoiden pohjalta Tekninen työ 5. Elektroniikkakurssi Kotitalous 10. Leivontakurssi Englannin kieli 11. Reading and Writing Englannin kieli 12. Grammar Revision 6. Salibandykurssi Kuvataide 13. Kuvataiteen lyhytkurssi 7. Lasten liikunnanohjaus AINEKUVAUKSET 2 VUOTISET VALINNAISAINEET Ilmaisutaito 1. ILMAISUN ILOA JA TEATTERIN TAIKAA (2-vuotinen) Tavoitteena on kehittää ja rohkaista oppilaan omaa ilmaisua. Työtapoina käytetään monipuolisia ilmaisuharjoituksia, joten tutuksi tulevat esimerkiksi tarinateatteri, pantomiimi ja improvisaatio. Tuntien aikana tehdään teatteriesitys, jossa oppilaat pääsevät toteuttamaan omia ideoitaan ja soveltamaan kurssilla opittua. Vieraat kielet 2. RANSKA VALINNAISENA B-KIELENÄ (2-vuotinen) Tavoitteena on oppia ymmärtämään yksinkertaista arkikieltä ja selviytymään tavallisimmista jokapäiväisen elämän puhetilanteista. Samalla tutustutaan monipuolisesti Ranskan ja ranskalaisen kielialueen elämänmuotoon ja kulttuuriin. 3. SAKSA VALINNAISENA B- KIELENÄ (2-vuotinen) Opiskellaan saksan kielen alkeita ja tutustutaan elämään saksankielisissä maissa. Opitaan käyttämään saksan kieltä arkisissa tilanteissa. Kuvataide 4. KUVATAIDE: SYVENTÄVÄ (2-vuotinen) Kuvien tekemistä, taitoja, tietoa ja tekniikoita monipuolisesti kuvataiteen, käyttötaiteen ja kuvaviestinnän syventävässä työpajassa.

5 Tekninen työ 5. ELEKTRONIIKKA-, METALLI- JA PUUTYÖKURSSI (2-vuotinen) Tavoitteet: Teknisen työn kurssilla on tarkoituksena syventää opittuja käsityön perustekniikoita sekä opitaan käyttämään koneita ja välineitä. Sisältö: Oppilas suunnittelee ja valmistelee puusta, metallista, elektroniikasta sekä muista materiaaleista töitä. 6. PELAA JA URHEILE JA KUNTOILE (2-vuotinen) Liikutaan pelaillen ja kuntoillen monipuolisesti vuodenaikojen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös hieman vieraampiin lajeihin. Kotitalous 7. RUOKAA JA LEIVONNAISIA MEILTÄ JA MUUALTA (2-vuotinen) Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin ruokiin ja leivonnaisiin sekä kansainvälisesti että suomalaisittain. Tarkoitus on käytännön työskentelyn kautta kehittää oppilaan arjenhallinta- ja kädentaitoja sekä rutiineja. Tavoitteena on omatoimisuuden, vastuuntunnon ja yhteistyökyvyn kehittäminen sekä kotitöiden arvostaminen. 1-VUOTINEN Fysiikka, kemia 1. KEMIAA JA FYSIIKKAA LABORATORIOSSA (1-vuotinen) Tuntien sisältö perustuu pääasiassa itse tehtäviin kemiallisiin ja fysikaalisiin kokeisiin. Musiikki 2. BÄNDIKURSSI (1-vuotinen) Harjoitellaan bändisoittoa ja laulutaitoja sekä tutustutaan laulamalla ja soittamalla kevyen musiikin helmiin. Oppilaat valmistavat pienimuotoisen musiikkiesityksen. Kotitalous 3. KODIN RUOKAVUOSI 1 (1-vuotinen) Tutustutaan käytännön työskentelyn kautta monipuolisesti erilaisiin suomalaisiin leivonnaisiin ja perusruokiin. Kurkistetaan myös kansainvälisiin keittiöihin ja niiden tyypillisiin edustajiin. Jatketaan myös perustaitojen harjoittelemista vaativienkin suoritusten kautta.

6 Tietotekniikka 4. TYÖSKENTELE TIETOKONEELLA (1- vuotinen) Haluatko oppia käyttämään tehokkaasti Office-ohjelmia, tutustua Windows käyttöjärjestelmän saloihin sekä oppia ratkaisemaan yksinkertaiset tietokoneviat itse. Kurssin aikana perehdymme myös siihen, kuinka hyödyntää Internetiä. Tekninen työ 5. TYÖKONEIDEN JA LAITTEIDEN HALLINTA JA KÄYTTÖ (1-vuotinen) Tavoitteena on kehittää teknistä oivalluskykyä, työtaitoja, pitkäjänteisyyttä sekä luovuutta. Tunneilla kerrataan työstökoneiden käyttöä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Töitä tehdään aluksi valmiiden ohjeiden mukaan, myöhemmin omien suunnitelmien pohjalta. Äidinkieli 6. KOULULEHTI (1-vuotinen) Tutustutaan viestintään monipuolisesti ja harjoitellaan viestinnän eri muotoja, syvennetään mediatuntemusta ja tietotekniikan käyttötaitoja. Tuotetaan ja ylläpidetään materiaalia koulun Internet-kotisivuille ja verkkolehteen. Tutustutaan toimitustyöhän ja verkkojulkaiseminen saloihin. Opetellaan kuvankäsittelyohjelmien käyttöä ja kuvien liittämistä viestinnän tueksi. 7. BLOGGAA ITSESI (1-vuotinen) Tutustutaan blogien maailmaan. Mitä kaikkea muuta sosiaalista mediaa on käytettävissä? Millainen on hyvä ja näyttävä blogi? Miten saa lukijoita? Aloitetaan oman blogin pitäminen. Aiheena voi olla harrastukset, muoti ja tyyli, valokuvaus, kirjallisuus, luonto ja eläimet, tekniikka, mopot ja autot musiikki, kuvataide, sarjakuvat, liikunta ja urheilu ym. Yhdistetään nykyaikainen tekniikka (digikuvaus, tietotekniikka) ja kirjoittaminen." 8. TAITOA JA TAKTIIKKAA PALLOPELEISSÄ (1-vuotinen) Käydään syvällisemmin läpi pallopelien tekniikoita, taktiikkaa, peliajatusta sekä joukkuelajeille tyypillisiä piirteitä. Valinnaiaine antaa valmiudet osallistua lukuvuoden aikana olevin koulusarjoihin. Keskitytään Vantaan oppilasurheilutoiminnan tarjoamiin lajeihin esim. pesäpallo, salibandy, sulkapallo, lentopallo, koripallo, käsipallo, jääpelit ja jalkapallo.

7 Kuvataide 9. KUVATAIDE (1-vuotinen) Kuvataiteen, kuvallisen viestinnän, suunnittelun ja muotoilun työpaja. Tehdään vaihtelevia tehtäviä eri menetelmillä ja välineillä. Voit valita tämän kurssin riippumattomasti muista kuviksen valinnoistasi. Usean oppiaineen yhteistyö 10. YHDYSVALTOJEN TUNTEMUS (1-vuotinen) Tavoitteena on saada käsitys Yhdysvalloista ja amerikkalaisista sen historian, maantieteen ja kulttuurialueiden kautta. Ranskan kieli 11. RANSKAN KIELEN ALKEET JA KATSAUS RANSKALAISTEN ELÄMÄÄN Tutustumista kieleen ja tapakulttuuriin - arjen kielitaitoa - muoti, musiikki - Ranskan alueet ja matkustaminen Ranskassa

8 KEVÄÄN LYHYT VALINNAINEN Biologia 1. ELÄINKURSSI (8. lk lyhyt valinnainen) Perehdytään oppilaita kiinnostaviin muinaisiin ja nykyisiin eläinlajeihin sekä Suomessa että maapallon muilla alueilla. Tehdään tutustumiskäyntejä luonto- ja ympäristöaiheisiin näyttelyihin ja kohteisiin. Olemme käyneet mm. Korkeasaaressa, hevostalleilla, Turkistuottajilla ja akvaariokaupassa. Tehdään esitelmä jostakin eläimestä, ryhmätöitä ja tehtäviä sekä katsotaan eläinohjelmia. Kotieläimet voivat vierailla oppitunneilla, mm. kissa, erilaiset koirat ja kilpikonna ovat vierailleet tunneilla. Fysiikka, kemia 2. TÄHTITIEDE (8. lk lyhyt valinnainen) Tutustutaan mm. aurinkokuntaan, tähtiin, galakseihin ja mustaan aukkoon. Musiikki 3. LAULUKURSSI (8. lk lyhyt valinnainen) Vahvistetaan omaa laulutaitoa laulamalla itse valittuja lauluja yksin tai yhdessä. Tutustutaan tallenteita kuuntelemalla erilaisiin laulutapoihin. Ääniharjoitusten avulla etsitään ja laajennetaan omaa äänialaa ja tutkitaan oman äänen käytön mahdollisuuksia. Tekstiilityö 4. MONENLAISIA KÄSITÖITÄ OMIEN IDEOIDEN POHJALTA (8. lk lyhyt valinnainen) Laajennetaan ja syvennetään käsityöllisiä taitoja. Oppilas suunnittelee käsityönsä omien kiinnostustensa ja tarpeidensa mukaan. Valmistetaan omien ideoidensa pohjalta käsitöitä esim. ommellen, neuloen, virkaten, kangaspuilla kutoen, tai kokeillen kankaan kuviointia erilaisin tekniikoin. Aineen voi valita, vaikka aiemmin ei tekstiilityötä olisi ollutkaan.

9 Tekninen työ 5. ELEKTRONIIKKAKURSSI (8. lk lyhyt valinnainen) Kurssilla tutustutaan elektroniikkarakentamiseen ja tehdään omia tuotoksia. Mahdollisuus rakentaa kaiuttimet tai subbari. 6. SALIBANDYKURSSI (8. lk lyhyt valinnainen) Harjoitellaan ja syvennytään salibandyyn lajina. Sisältää erilaisia lajiharjoitteita ja pienpelejä. Mahdollisuuksien mukaan pelataan myös harjoitusotteluita. Sopii erityisesti koulun salibandyjoukkueeseen tähtääville tytöille ja pojille. Oppilaat vetävät pareittain tai pienryhmissä salibandyyn liittyviä demoharjoitteita. Tunneilla edellytetään omia sisäpelikenkiä. 7. LASTEN LIIKUNNANOHJAUS (8. lk lyhyt valinnainen) Käydään läpi teoriassa ja käytännössä lasten liikunnanohjauksen perusteita. Teoriaosuuden jälkeen oppilaat pitävät pareittain tai pienryhmissä liikuntatuokioita päiväkoti- ja alakoulu ikäisille lapsille. Antaa valmiuksia toimia ohjaajana lasten liikuntakerhoissa. Tietotekniikka 8. KUVANKÄSITTELY JA JULKAISUKURSSI (8. lk lyhyt valinnainen) Kuvankäsittely- ja julkaisukurssi on tarkoitettu kaikille tietotekniikasta kiinnostuneille. Tutustutaan erilaisiin kuvakirjastoihin, opetellaan muokkaamaan kuvia erilaisia käyttötilanteita varten, tuotetaan pieniä omia ja yhteisiä julkaisuja sekä perehdytään tekijänoikeuksien merkitykseen kuvien käytössä. 9. OFFICE-OHJELMAT JA WINDOWS (8. lk lyhyt valinnainen) Haluatko oppia käyttämään tehokkaasti Office-ohjelmia, tutustua Windows käyttöjärjestelmän saloihin? Tuntien aikana perehdymme myös siihen, kuinka hyödyntää Internetiä.

10 Kotitalous 10. LEIVONTAKURSSI (8. lk lyhyt valinnainen) Valmistetaan leivonnaisia monipuolisesti suolaisesta makeaan, suomalaisista perinteistä kansainvälisiin herkkuihin. Tavoitteena on tutustua erilaisiin leivontatapoihin ja taikinatyyppeihin käytännön työskentelyn kautta. Tutustutaan myös leivontaan liittyviin ilmiöihin ja harjoitellaan käden taitoja sekä rutiineja. Kahdeksannella luokalla kerrataan jo opittuja taitoja siirtyen vähitellen vaativampiin herkkuihin. Englannin kieli 11. READING AND WRITING (8. lk lyhyt valinnainen) Käsitellään ja tuotetaan englanninkielisiä tekstejä. Tutustu kirjallisuuden eri tyyppeihin englannin kielellä. Valitse sinua kiinnostava teos ja lue se englanniksi. Teet kirjasta myös esityksen. 12. GRAMMAR REVISION (8. lk lyhyt valinnainen) Kerrataan englannin keskeisiä rakenteita. Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä perinteisiä opiskelumetodeja.

11 Kuvataide 13. KUVATAITEEN LYHYTKURSSI Tämän kurssin voi valita myös muiden kuviskurssien lisäksi, tai jos et pystynyt ottamaan 2- tai 1-vuotista kuvista. Työpaja, jossa voi harjoitella eri tekniikoita kuten piirtämistä, maalaamista ja keramiikkaa.

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk)

Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Kaksivuotiset valinnaisaineet (2 vuosiviikkotuntia 8.-9.lk) Koodi Oppiaine Kuvaus MUV2 Musiikki Harjoitellaan yhden soittimen perustekniikan hallinta tai vaihtoehtoisesti suoriutuminen laulusolistisesta

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2013 2014 VALINNAISAINETARJOTIN 9. LUOKALLE SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ 8- LUOKKALAINEN 3 OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN 4 VALINNAISAINE-ESITTELYT 9. LUOKALLA 5 AIN9 NÄYTELMÄKURSSI

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti

LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti viikossa kahden jakson ajan) MUSIIKKIPROJEKTI 8. lk Kurssilla tutustutaan laajasti eri soittimiin ja lauluun. Kurssilla kokeillaan mahdollisimman

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot