EmvCard sovelluksen tuki myös loppuu jossain vaiheessa, kun taas Lumon tuki jatkuu pidemmälle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EmvCard sovelluksen tuki myös loppuu jossain vaiheessa, kun taas Lumon tuki jatkuu pidemmälle."

Transkriptio

1 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ YLEISTÄ: K: Mitä rajapintaa suosittelette käytettäväksi ja miksi? V: XML -API -rajapintaa. Se tarjoaa huomattavasti DoPay rajapintaa laajemman ja joustavamman valikoiman toiminnallisuuksia. Lumo XML -API:lle on myös saatavilla kattava referenssisovelluksen lähdekoodi, joka helpottaa toteutusta. K: Mitä hyötyjä Lumo -integraatiosta saadaan? V: Lumo on jatkokehityksiä varten tehty rajapinta. Sillä mm. päästään käyttämään uudempia päätelaitteita ja sen tarjoamien ratkaisujen kautta voidaan haluttaessa siirtyä PCI:n alle. EmvCard sovelluksen tuki myös loppuu jossain vaiheessa, kun taas Lumon tuki jatkuu pidemmälle. K: Millaisella aikavälillä Lumo-integraatio pitää tehdä? V: Tässä vaiheessa emme osaa antaa tarkkoja suosituksia, mutta kuten aina ohjelmistokehityksessä, pieni etunoja ei ole koskaan haitaksi, kun tiedetään jo varmasti mihin suuntaan tuettu ympäristö tulee muuttumaan. EmvCard -päätteiden uusmyynti päättyy kevään 2013 aikana ja olemassa olevia ympäristöjä tuetaan toistaiseksi. K: Milloin i3380 maksupäätteet ja tuki EmvCard - ohjelmalle loppuvat? V: i3380 laitteen valmistus on jo loppunut, ja niiden uusmyynti loppuu viimeistään EmvCard sovelluksen tuki jatkuu toistaiseksi. K: Miten usein uusia versioita julkaistaan? V: Lumo -versioita julkaistaan 2-4 vuodessa. K: Miten voin tilata testipäätteen ja mistä saan testikortteja? V: Testipäätteen kehitystä varten voi tilata Luottokunnan maksupäätetuesta Testikortit tilataan korttien liikkeellelaskijoilta omalla sopimuksellaan, ja sopimuksissa yleensä kielletään luovuttaminen kolmansien osapuolien käyttöön.

2 Luottokunnan korttien (Business EuroCard) osalta voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: K: Tarvitseeko minun tehdä jotain sopimuksia testejä varten? V: Tyypillisesti testikortteja varten joutuu tekemään liikkeellelaskijan / liikkeellelaskijoiden kanssa erilliset sopimukset. Luottokunnan maksupäätteiden kanssa ei tarvita erillistä sopimusta testauksesta. K: Millä maksupäätteellä integraatio kannattaa tehdä? V: Nyrkkisääntönä integraatiokehitys kannattaa tehdä sillä päätteellä jota aikoo käyttää. Testipäätteeksi Luottokunta toimittaa tyypillisesti ipp350-päätteen. Lumo-rajapinta toimii suoraan muiden siihen integroitavissa olevien päätteiden kanssa, joten rajapinta on suoraan hyödynnettävissä näiden kanssa. Luettelon Lumoon integroitavista päätteistä löydät täältä: Ts. Lumo peittää varsin hyvin takanaan olevan maksupäätteen, joten useimmiten voidaan varsin pitkälle käyttää esimerkiksi ipp350-päätettä geneerisenä päätteen mallina kehityksessä. K: Eroaako maksupäätteiden asennus 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä vs. 32-bittinen V: Kyllä. Asennus eroaa laitteen USB -ohjaimen osalta sekä SQLite komponentti on korvattava 64- bittisellä. K: Miksi lähimaksamiseen tarkoitetut testikortit eivät toimi teidän päätteissä? Milloin ko. ominaisuutta päästään testaamaan? V: Luottokunta on sertifioinut lähimaksamiseen soveltuvat erillismaksupäätteet. Kassaan liitettävät (integroitavat) päätteet sertifioidaan kevään 2013 aikana. Jatkossa lähimaksamisominaisuutta tukevia kassaan liitettäviä päätteitä ovat: ipp350 ja iwl250. Huomioitahan, että lähimaksamisominaisuutta ei tarvitse erikseen testata, koska lähimaksaminen ei näy kassarajapintaan eikä kassaintegraattorille. K: Mistä saan tarvittavat rajapintakuvaukset ja release Notesit integraation tekemiseen? V: Tuotetuki toimittaa uusien versioiden release notesit suoraan kassatoimittajakumppaneille. Osoitteesta löytyvät asennettavat Lumopaketit, API -kuvaukset sekä joitakin muita dokumentteja. Referenssisovelluksen koodin saat tilattua Luottokuntain tuotetuesta

3 K: Meillä todennäköisesti tulee Windows 8 seuraavien koneiden mukana. Tukeeko Lumo Windows 8:aa? V: Windows 8 tuki on tulossa kevään aikana.

4 TEKNISEMPÄÄ K: Mitkä ovat EmvCard -sovelluksen merkittävimmät erot Lumoon verrattuna? V: Dokumentissa EmvCard - Lumo (Siirtyminen_EmvCard_Lumo_1.0.pdf) on kuvattu havainnollisesti näiden kahden eri ratkaisun eroavaisuudet. K: Tarvitseeko EmvLumoAgent -sovelluksen olla käynnissä, kun meidän omasta kassaohjelmasta tehdään maksutapahtumia riippumatta siitä mitä rajapintaa käytetään? V: Jos Lumossa käytetään XML-API tai DoPay -rajapintaa, täytyy EmvLumoAgent -sovelluksen olla käynnissä. EmvLumoAgent -sovelluksessa täytyy olla aktivoituna kyseisen rajapinnan kuuntelu.. Jos ActiveX-komponentti on otettu osaksi kassasovellusta, se latautuu kassasovelluksen mukana ja sitä ei tarvitse erikseen latailla. K: Mikä on Watchdog -sivun tarkoitus ja sen asetukset? V: Watchdog on Lumon erillinen prosessi, jolla tarkkaillaan prosessien määrää. Tämä on kehitetty erityistarpeita varten, ja sillä ei normaalioloissa ole juuri käyttöä. K: Yritän saada yhteyden maksupäätteeseen käyttäen XML-yhteyttä. Yhteys muodostuu ok, mutta saan aina vastaukseksi vain <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><emvlumo xmlns="http://www.luottokunta.fi/emvlumo"><statusupdate><statuscode>1000</statuscode><st atusinfo>isalive :50:14</StatusInfo></StatusUpdate></EMVLumo> Tämä huolimatta siitä, että yritän testata yhteyttä nettisivujen esimerkkitransaktion mukaisena. Osaatteko kertoa mitä teen väärin? V: Kuvaus on tässä varsin suppea, joten joudumme olettamaan joitakin asioita. Oletamme, että kokeilija asiakas on tässä tehnyt jonkin käskyn ja odottanut siihen vastausta. Sen sijaan sieltä on tullutkin vastaukseksi IsAlive -viesti, joka hämmentää. Todennäköisesti asiakkaan odottama viesti olisi ollut seuraavana jonossa, mutta hän on lopettanut TCP -socketin kuuntelun. Rajapinta ei ole synkroninen. Kun sinne lähettää käskyn, niin vastaus tulee, mutta se ei välttämättä ole se odotettu vastaus. Välissä voi tulla muitakin viestejä kuten status-päivityksiä tai IsAlive -viestejä.

5 K: Miten ML30-maksupäätteen magneettijuovanlukija toimii? V: Sirupäätteessä luku tehdään lähtökohtaisesti sirulta ja magneettijuovan luku on ainoastaan varajärjestelmänä. Rajapintadokumentaatiosta löydät komennot, joilla lukea magneettijuovan sisällön. K: Miten saan luettua eri Bonus-kortteja maksupäätteellä? tällä hetkellä saan vain ilmoituksen Kanta-asiakkuutta ei tunnistettu V: API -dokumentista löydät komennot, joilla bonuskortteja luetaan. Ilmoitus kanta-asiakkuutta ei tunnistettu johtuu siitä, että maksupäätteeseen ei ole aktivoitu ko. kanta-asiakasohjelman sopimusta. Tarjolla on kaksi funktiota: 1) ReadMagStripe ja 2) ReadBonusInformation. ReadMagStripe palauttaa Track2:n sisällön, kunhan on ensin todettu, että kyseessä ei ole maksukortti. Huom! ReadMagStripe on vanha komento ja sen käyttöä ei suositella ellei sen käyttöön ole erityistä syytä, kuten erikoisempien ei-standardien henkilökuntakorttien lukeminen tms. ReadBonusInformation on uudempi ja pidemmälle jalostettu ja se palauttaa bonustiedot joko sirulta tai magneettijuovalta. ReadBonusInformation mahdollistaa vain haluttujen bonustietojen palauttamisen päätteen konfiguroinnista riippuen. Näin esimerkiksi yhden kauppaketjun sinänsä löydettyjä ja luettuja bonustietoja ei ilmoiteta tunnistetuiksi, kun ollaan toisen kauppaketjun kaupassa. Voit kysyä lisätietoja maksupäätetuesta K: Miten päivän päätös hoidetaan (erien lukitseminen)? V: Päivän päätöksen aloittaminen riippuu päätteen asetuksista. Pääte voidaan asettaa toimimaan yhdellä seuraavista tavoista: 1. Normal mode eli tapahtumat säilytetään päätteen sisällä. Päivän päätös voidaan tehdä: a. Päätteeltä päätteen menusta b. Päätteellä ajastetusti c. Integroidulta kassalta käsin XML rajapintaa käyttäen. 2. Matador mode eli tapahtumat välitetään aina heti palvelimelle, joka osaa tehdä päivän päätöksen jommallakummalla tavalla: a. Slave/Master mode. Slave-pääte ei tee koskaan päivänpäätöstä, vaan master -päätteeksi määritelty pääte voi pyytää lukituksen ja päivänpäätöksen.

6 b. Kaikki saman maksatustunnuksen päätteet slave -tilassa ja maksupäätepalvelun back-endin palvelin tekee lukituksen ajastetusti. K: Onko asiakkaiden mahdollista käyttää EmvCardia ja Lumoa rinnakkain? V: Tilitysten seurannan kannalta näin ei missään nimessä kannata tehdä. K: Ilmeisesti EmvCard ohjelma ei enää mitenkään toimi Lumon kanssa? V: Lumo tarjoaa DoPay socket rajapinnan, mutta tiedostopohjainen ratkaisu on vanhentunut eikä sitä enää tueta. K: EmvLumoAgent.exe sovelluksen optiot eivät tallennu joissakin ympäristöissä. V: Ohjelma pitää käynnistää järjestelmänvalvojan (admin) tunnuksilla, jotta asetukset tallentuvat rekisteriin. Versiosta 1.6. SP4 lähtien Lumo osaa ilmoittaa jos tallentaminen epäonnistuu. K: EmvLumoAgentin ikkuna jää taustalle eikä etualalle. V: Lumon ikkuna on määritelty päällimmäiseksi ikkunaksi. Jos ko. dialogi kaikesta huolimatta jää taustalle, kilpailee joku muu ohjelma Lumon kanssa. K: Miksi pääte ei palauta kaikkien kanta-asiakaskorttien korttinumeroa? V: Pieni osa kanta-asiakaskorttien numeroista on päällekkäisiä maksukorttien numeroavaruuden kanssa, minkä takia EMV -säännöt kieltävät korttinumeron palauttamisen. K: Tukeeko Lumon rajapinta epästandardeja uratietoja? Uralta saattaa puuttua esim. = tai icc-bitti. V: Riippuu tapauksesta miten Lumo käsittelee epästandardeja kortteja. Jos törmää tällaiseen tilanteeseen, kannattaa ottaa yhteys tuotetukeen. K: Mistä saan selville pääteohjelmiston tai Lumon version? V: Lumon versionumero löytyy kahdesta paikasta: - EmvLumoAgentin käyttöliittymästä About välilehdeltä. - Lumon asennushakemistosta build_version.txt tiedostosta Pääteohjelmiston version taas saa selville päätteen näppäimillä painamalla Menu Installer PrintDev Info.

7 K: Jos pääte on jäänyt edellisestä tapahtumasta vaikka odottamaan korttia tms., niin miten kassa voi komentaa päätteen aloittamaan alusta? V: Kassa voi lähettää CancelTransaction komennon. K: Miksi maksutapahtuman peruuttaminen ei aina onnistu? V: Peruuttaminen tehdään aina arkistoviitteellä ja summalla. Maksuun käytetyn kortin parametrit voivat vaatia kortin paikallaoloa myös peruutuksessa. Jos alkuperäistä tapahtumaa ei löydy (esim. jos tapahtumista on muodostettu lähetyserä) peruutustapahtuma muuttuu hyvitykseksi. Tapahtuman peruuttaminen samalla tapahtuman arkistoviitteellä kumoaa maksutapahtuman joten ko. parista ei synny maksupalvelusta eteenpäin kirjanpitoon mitään vietävää, kun taas hyvitys (eri viite) kuuluu viedä samankokoisena mutta erillisenä ja alkuperäiseen tapahtumaan nähden vastakkaisena kirjanpitoon asti. K: Miksi maksupäätteen Cancel näppäintä saattaa joutua painamaan useita kertoja ennen kuin pääte keskeyttää tapahtuman. V: Tapahtuman keskeyttäminen ei ole aivan joka hetkellä mahdollista, vaan riippuu tapahtuman tilasta. Kortin poistaminen keskeyttää tapahtuman aina turvallisesti heti seuraavassa mahdollisessa kohdassa. K: Maksun vieminen loppuun on ilmeisesti pakko tehdä vain sillä, että kassa saa CardHolderReceiptin tai maksu epäonnistuu. Socket ei tule koskaan suljetuksi jos sitä jää vain odottamaan? V: TransactionStatus viesteistä voi päätellä lähettääkö pääte kuitit ja tuleeko event kortin poistamisesta. K: Miten Lumo kannattaa asentaa client koneelle jos kassa on selainpohjainen? V: Lumo kannattaa asentaa client koneelle ja antaa serverin kommunikoida verkon yli Lumon kanssa. Selainpohjaisten ratkaisujen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä tuotetukeen.

Ohjeistus integraatiota ja käyttöönottoa varten. Integroitavat Lumo-maksupäätteet. Ingenico ML30 Ingenico ipp350 Ingenico iwl250b

Ohjeistus integraatiota ja käyttöönottoa varten. Integroitavat Lumo-maksupäätteet. Ingenico ML30 Ingenico ipp350 Ingenico iwl250b Ohjeistus integraatiota ja käyttöönottoa varten Integroitavat -maksupäätteet Ingenico ML30 Ingenico ipp350 Ingenico iwl250b DOKUMENTIN TIEDOT Tekijä: Arto Kangas Päiväys: Versionumero: 1.3 Hyväksyjä: Jukka

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia 1 SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia Sisältö KORTTIEN KÄYTTÖÖNOTTO... 2 AIKATAULUT... 2 KORTTIEHDOT... 3 MITEN TOIMIA KAUPASSA TAI RAVINTOLASSA?... 3 TUNNUSLUVUN KÄYTTÖ... 5 ONGELMAT MAKSUTAPAHTUMAN

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Käyttöohje. Kannettava iwl250g Kannettava iwl250b. Kiinteä ict250 Kiinteä ict250g. EMV FI versio 5.1.0

Käyttöohje. Kannettava iwl250g Kannettava iwl250b. Kiinteä ict250 Kiinteä ict250g. EMV FI versio 5.1.0 Käyttöohje Kiinteä ict250 Kiinteä ict250g Kannettava iwl250g Kannettava iwl250b EMV FI versio 5.1.0 Onnittelut uudesta maksupäätteestäsi! Kiitos, että valitsit maksupäätteen Netsiltä. Maksupäätteellämme

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Käyttöönotto- ja laskutusohje. Content Gateway Versio 4.0 Versio 1.1 12.05.2011 TeliaSonera Finland Oyj

Käyttöönotto- ja laskutusohje. Content Gateway Versio 4.0 Versio 1.1 12.05.2011 TeliaSonera Finland Oyj Käyttöönotto- ja laskutusohje Content Gateway Versio 4.0 Versio 1.1 12.05.2011 TeliaSonera Finland Oyj 2 (44) Sisällysluettelo 1 Content Gateway -ohjelmiston käyttöoikeusehdot... 4 2 Johdanto... 5 3 CGW

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)...4 2.2 Maksukorttitapahtuma

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin

SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin Matti Suhonen Samba Tiedosto -ja tulostinpalvelin 1.Johdanto...2 2.Mikä Samba on?...3 2.1.Esittely...3 2.2.Toiminta verkoissa...3 2.2.1.Protokolla...3 2.2.2.Työryhmä

Lisätiedot

Käyttöohje. ict250e ipp350 iwl250g iwl250b

Käyttöohje. ict250e ipp350 iwl250g iwl250b Käyttöohje ict250e ipp350 iwl250g iwl250b 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Maksupäätteen käyttöönotto 4 1.1 Toimituspakkauksen sisältö 4 1.2 ICT250E asennus 5 1.3 IPP350 asennus 5 1.4 IWL250B / G asennus 6 1.5

Lisätiedot

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0 Käyttöohje Nets ict250 Nets ict250g Nets iwl250be Nets iwl250g EMV FI versio 5.3.0 www.nets.fi Sisällysluettelo 1. Tervetuloa Nets-maksupäätteen käyttäjäksi...4 2. Perusasetukset...5 3. Maksupäätteen päivittäminen...6

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11)

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: Kolme välilehteä: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI Käyttöohje 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Sisällys 1. TOIMITUSSISÄLTÖ 4 2. SEMEL IWL286 NÄYTTÖ, NÄPPÄIMISTÖ JA KORTINLUKIJAT 5 2.1 Näytön ikonit ja informaatio 5 2.2

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja

Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja Point TCS Tapahtumien koontipalvelu Käyttäjän ohjekirja 16.8.2012 Versio 2.0 Sisällysluettelo 1 Yleistä palvelusta... 3 1.1 Tietoturva ja käytettävyys... 3 2 Palveluun kirjautuminen... 4 3 Palvelun etusivu...

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot