INNOVAATIOYLIOPISTO tkk:n arkkitehtiopiskelijoiden töitä Aalto-korkeakoulun kampusrakenteesta KAUPUNGISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOVAATIOYLIOPISTO tkk:n arkkitehtiopiskelijoiden töitä Aalto-korkeakoulun kampusrakenteesta KAUPUNGISSA"

Transkriptio

1 Tulevan Aalto-korkeakoulun kampusrakennetta pohtiva suunnittelukurssi toteutettiin yhdessä yliopistojen kampusalueiden analysoimisesta ja kehittämisestä kuuluisan ETH Zürichin kaupunkisuunnittelun tutkijoiden kanssa. Opiskelijat tutkivat harjoitustöissään uuden yliopiston suhdetta kaupunkiympäristöönsä. Kurssi perustui kolmeen rakennevaihtoehtoon. Yhdessä skenaariossa uuden yliopiston ajateltiin keskittyvän vain yhteen olemassa olevista kampuksista, toisessa lähtökohtana oli verkostomainen rakenne ja kolmas vaihtoehto oli, että kampus sijaitsisi jossain aivan uudessa paikassa.

2 INNOVAATIOYLIOPISTO tkk:n arkkitehtiopiskelijoiden töitä Aalto-korkeakoulun kampusrakenteesta KAUPUNGISSA

3 INNOVAATIOYLIOPISTO KAUPUNGISSA Helsingin Teknillinen Korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos Kaupunkisuunnittelun professuuri Toimitus: Antti Ahlava Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Jonna Taegen Painopaikka:

4 SISÄLLYS Esipuhe 4 VAIHE - ANALYYSI Kehitys? Design Factory Innovative environments XL suuri mittakaava Yliopisto ja kaupunki University and campus Kampus -rakenne ja organisaatio Yliopiston paikka VAIHE 2 - SKENAARIO Tabula Rasa Network Verkosto Klusteri VAIHE 3 - YKSILÖTYÖ Ponnahduslautana Pasila Kehä III Foundation for a City Hietalahti Campus and the City Itämeren kehto Umbrella Link-in University All to Otaniemi Keskusta Yliopisto

5

6 VAIHE ANALYYSI

7 2 JAAKKO JAAKKO PELTONEN PELTONEN Nyky-yhteiskunta haluaa integroida yliopistolaitoksen yhä tiiviimmäksi osaksi ympäröivää yhteisöä. Kehitys? Kehitys? Sen tehtävää halutaan muokata suuriskaalaisesta maailman tutkimisesta ja ymmärtämispyrkimyksestä kohti käytännönläheisempää ja välittömämpää yhteiskunnan pal- velemista. Nyky-yhteiskunta Uuden haluaa tiedon integroida halutaan yliopistolaitoksen yhä tiiviimmäksi osaksi ympäröi- akatemia siirtyvän nopeammivää yhteisöä. tietotaidoksi Sen tehtävää halutaan jota voidaan muokata suuriskaalaisesta takia pelikenttää, jolla yritykset, oppilai- hyödyntää. Nyky-yhteiskunta haluaa integroida yliopistolaitoksen Nyky-yhteiskunta yhä Tämän maailman tiiviimmäksi tutkimisesta haluaa integroida osaksi ympäröivää ja yliopistolaitoksen tutkimusyksiköt Sen yhä tehtävää kohti tokset ymmärtämispyrkimyksestä ja yhteisöä. tiiviimmäksi halutaan käytännönläheisempää suuriskaalaisesta vää ja välittömämpää yhteisöä. Sen maailman tehtävää yhteiskunnan halutaan tutkimisesta pal- muoka- ja vuorovaikuttavat osaksi ympäröi- muokata halutaan akatemia velemista. tiivistää. ymmärtämispyrkimyksestä Yhteistyötä pyritään helpottamaapeammin poistamalla läheisempää tietotaidoksi ymmärtämispyrkimyksestä ja jota fyysiset välittömämpää voidaan kohti esteet hyödyntää. yhteiskunnan käytännönlä- sen väliltä. Eri ta Uuden suuriskaalaisesta tiedon halutaan maailman siirtyvän kohti tutkimisesta käytännön- no- ja heisempää ja välittömämpää yhteiskunnan palvelemista. Uuden tietotaidoksi, tiedon halutaan jota voidaan puolille Tämän takia palvelemista. Suomea pelikenttää, Uuden rakennetut jolla tiedon yritykset, halutaan oppilaitokset ja tutkimusyksiköt vuorovaikuttavat siirtyvän hyödyn- siirtyvän valtio teollisuus nopeammin teknologiapuistot halutaan tiivistää. Yhteistyötä pyritään helpotta- nopeammin keskittämisellä tietotaidoksi jota voidaan lisäämään hyödyntää. pyrkivätkin tää. vuorovaikutustmaan poistamalla laitokset ja luomaan Tämän valtio teollisuus takia pelikenttää, jolla jolla yritykset, oppilai- oppi- ja fyysiset ja tutkimusyksiköt tutkimusyksiköt esteet yhteisön, vuorovaikuttavat sen vuorovaikuttavat väliltä. jossa Eri ha- ympäröivät yritykset puolille Suomea halutaan ruokkivat tiivistää. rakennetut tiivistää. Yhteistyötä toistensa teknologiapuistot pyritään pyritään kasvua. helpotta- helpot- pyrkivätkin tamaan keskittämisellä poistamalla fyysiset lisäämään fyysiset esteet esteet vuorovaikutusta ja Eri puolille luomaan puolille Suomea Suomea yhteisön, rakennetut jossa ympäröivät teknologiapuistot teknologiapuis- sen sen väliltä. väliltä. Eri tot pyrkivätkin pyrkivätkin yritykset ruokkivat toistensa keskittämisellä kasvua. lisäämään lisäämään vuorovai- vuorovaikutusta ja luomaan ja luomaan yhteisön, yhteisön, jossa ympäröivät jossa ympäröivät yritykset yritykset ruokkivat ruokkivat toistensa toistensa kasvua. kasvua MIKROPIIRI mikropiiri mikropiiri mikropiiri valtio akatemi teo ohjelmistokehitys OHJELMISTOKEHITYS ohjelmistokehitys laitteistokehitys laitteistokehitys 2 LAITTEISTOKEHITYS laitteistokehitys Stanfordin yliopisto Stanfordin yliopisto STANFORDIN YLIOPISTO Stanfordin yliopisto Akateemisen maailman halutaan muuttuvan lähemmin yhteiskuntaa palvevaksi elimeksi Akateemisen Akateemisen maailman halutaan muuttuvan muuttuvan lähemmin lähemmin yhteiskuntaa palvevaksi elimeksi esimerkkinä 2 Piilaaksoa yhteiskuntaa pidetään palvevaksi täydellisimpänä elimeksi teknologiakeskittymästä, jossa yliopiston ja eri yritysten 2 Piilaaksoa kehitystyö pidetään hyödyttää täydellisimpänä tiiviissä vuorovaikutuksessa esimerkkinä 2 teknologiakeskittymästä, Piilaaksoa pidetään täydellisimpänä esimerkkinä kaikkia jossa yliopiston ja eri yritysten kehitystyö hyödyttää tiiviissä jossa vuorovaikutuksessa yliopiston ja eri yritys- teknologiakeskittymästä, ten kaikkia kehitystyö hyödyttää tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkia Akateemisen maailman halutaa min yhteiskuntaa palvevaksi elim 2 Piilaaksoa pidetään täydellis teknologiakeskittymästä, jossa yl

8 kehitys? analyysi nyt yritysyhteistyö yritysten hallinnoima tulevaisuus räätälöidyt oppilaat/työntekijät ei yliopistoa etäopinnot pääsykokeeton lukukaudeton monikulttuurillisuus oppilas/opettajavaihto oppilaita ja opettajia yhtä paljon paperiton/ kirjaton jatkuva oppiminen opetus- ja tutkimusyliopistot erikseen oppilaiden hallinnoima ihmisen älyn degeneroituminen, koneet ottavat vallan open source -yliopisto tulevaisuus tähtiopettajat - julkisuuden henkilöitä ja huippupalkattuja holokansi -keinoäly opettaa ihmiselle kaiken mikrosiru päähän -oppiminen Liiallisella yliopistojen tehostamispyrkimyksellä Kaavio potentiaalisista tulevaisuudeen skenaarioista voi olla myös haittapuolensa kun mahdollisuutta yliopistomaailmassa. Sisemmät kehät sisältävät luovaan Kaavio potentiaalisista epäonnistumisen tulevaisuudeen ei enää skenaarioista tarjota. Liiallisella lähitulevaisuuden yliopistojen mahdollisia tehostamispyrkimyksellä tapahtumia ja ulommat yliopistomaailmassa. tavoitteet haudataan Sisemmät kehät käytännön sisältävätin- Utopistiset voi kehät olla myös kaukaisempia haittapuolensa visioita. kun mahdolli- novaatioiden lähitulevaisuuden tieltä. mahdollisia Tässä tapahtumia tilanteessa ja ulommat yliopiston suutta luovaan epäonnistumisen ei enää tarjota.utopistiset ja kehät yritysten kaukaisempia symbioosi visioita. pyrkii parantamaan nykyisyyttä, eikä luomaan tulevaisuutta. Nopeamman kehityksen tavoittelu johtaakin entistä hitaampaan tavoitteet haudataan käytännön innovaatioiden tieltä. Tässä tilanteessa yliopiston ja yritysten symbioosi pyrkii parantamaan lopputulokseen. nykyisyyttä, eikä luomaan tulevaisuutta. Nope- amman kehityksen tavoittelu johtaakin entistä hitaampaan lopputulokseen. 3

9 Design Factory PETJA HYTTINEN PETRIMALJA MALLI - DESIGN SOLUJEN VILJELYYN Mallin lähtökohtana on ajatus siitä että optimaallinen ratkaisu Design Factorylle ei ehkä ole niinkään arkkitehtuurinen ongelma vaan enemmänkin sosiaali taloudellinen. Asioita, joita tulisi välttää Design Factoryä suunniteltaessa: - Toimintojen ja tilojen liian tarkka saneleminen arkkitehtuurilla. - Tilallisesti ja keskenäisiltä etäisyyksiltään liian väljä ja hajautettu työtilojen, toimintojen ja kaupunkitilan suunnittelu. Petrimalja = Design Factoryn alue. Suunnittelulla varmistetaan sisäinen tarkoituksen mukainen ja satunnainen osatekijöiden vuorovaikutus. Kasvuliuos = Design Factoryn infrastruktuuri Kaupallisen alan edustaja Asioita joita tulisi tavoitella ja maksimoida Design Factoryä suunniteltaessa: - Eräänlaisen luonnon valinnan salliminen tilojen ja toimintojen kehityksessä ja laajentumisessa suunnittelemalla monikäyttöisiä tiloja ja rakennuksia. - Ihmisten, yritysten, ideoiden ja ideologioiden jne. vuorovaikutus ja törmääminen. - Ihmisten, yritysten, ideoiden ja ideologioiden jne. diversiteetti. - Ongelmiin ja tarpeisiin vastaaminen kaikilla tasoilla, yksittäisestä käyttäjästä yhteisöön, nyt ja tulevaisuudessa Design Factoryn sisällä/ läheisyydessä. Design alan edustaja Tekniikan alan edustaja Muut DF:n alku: Ihmiset vuorovaikutuksessa toistensa kanssa projekteissa, töissä ja opinnoissa. 2 Alkaa muodostumaan ideoita, ryhmiä, patentteja ja jopa uusia yrityksiä. 3 DF laajenee: Ideoiden, ryhmien, patenttejen ja yritysten kehittyminen ja uuteen alkuun saattaminen. 4 DF kasvaa kun kehitetyt projektit tarvitsevat opiskelijoita, tutkijoita, jatko-opetusta sekä yhteistyö kumppaneita. Kuvattu kehityskaari alkaa osittain alusta. 5 DF:n optimaallisin tulos: solut lisääntyvät eksponentiaallisesti. Hyvä ponnistuspohja innovaatio yliopistolle.

10 2 analyysi 3 4 Kriittisiä asioita Design Factoryn onnistumiselle: 5 - Eriytyneet projektit, uudet maljat, tulee pitää lähellä lähtöpistettä jotta projektit voivat antaa panostuksestaan takaisin Design Factorylle mm. opetuksen ja oppimisen saralla. - Viljelmän oikea lämpötila = rahoitus ja mahd. taloudelliset voitot tulisi turvata kaikille osapuolille tasaisesti. - Kannen auki jättäminen = varmistaa projekteille maksimaallinen näkyvyys ja altistuminen maailmalle, vältetään projekteiden erakoituminen ja sisäänpäin kääntyminen. - Keskeinen sijainti paikassa joka tarjoaa DF:ä tukevia toimintoja ja mahdollistaa alueen kehityksen ja kasvun tulevaisuudessa.

11 Innovative environments ERNO HEIKKOLA KNOWLEDGE CONVERSON AND CHARACTERISTICS OF Ba Nokana and Konno 998 ORIGINATING Ba - Tacit to tacit, knowledge transfer between people: sharing experience INTERACTING Ba - Knowledge transfer through documents, etc. articulating knowhow in words or froms CYBER Ba - Explicit to explicit, documents, messages organized in to indexes, rules, repositories: systemizing words or forms EXERCITION Ba - Internalization of words trough learning by doing TACIT KNOWLEDGE subjective - Knowledge of experience (body) - Simultaneus knowledge (here and now) - Analog knowledge (practice) know how EXPICIT KNOWLEDGE objective - Knowledge of rationaly (mind) - Sequential knowledge (there and then) - Digital knowledge (theory) know that

12 analyysi - Door and permission to enterare in the main role in from structure to privacyboarderzone - Structural place includes elements, which create the athmosphere of hard work as well as joy of work - Protective boarderzone from structure to privacy is a corridoor or staircase or visible artefact to concentration - Formal place - place for cocentration and privacy - Connective place includes elements, which are welcoming, inspire for interaction - automatized doors, logic in signs, lean and light solutions in reception area - The main thing from structure to privacyboarderzone is the brand, which supports the image - Reflective place includes elements which offer a possibility to empower, relax and refresh (coach, fireplace, stand up tables) - The elements which are facilitating internal belogning are in the boarderzone from structure to privacy

13 XL suuri mittakaava JAAKKO PARKKONEN Tärkeä osa Aalto-korkeakoulun menestymistä tulevaisuudessa on sen kyky hyödyntää yhteistyötä kansainvälisesti muiden yliopistojen sekä yritysten kanssa. Kansainvälisyys mahdollistaa erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten luovuuden yhdistämisen kokonaisuudeksi, joka luo hedelmällisen oppimis- ja työympäristön. Maailman johtaviin yliopistoihin uuden teknologian saralta katsottuna kuuluvat Massachusetts Institute of Technology ja Stanfordin yliopisto. Molemmat koostuvat useiden eri alojen koulujen yhdistelmästä, joka sisältää myös insinöörija kauppatieteiden sekä taiteen opetuksen. Molemmilla on oppilasvaihtoa monien maailman muiden huippuyliopistojen kanssa, joten niiden opintojen monipuolisuuteen ja laatuun tarjoamat mahdollisuudet ovat varsin kattavat. Niin MIT:n kuin Stanfordinkin rahoituksessa olennaisessa osassa ovat yritykset ja yhtiöt. Osa näistä on muodostunut yliopistojen omissa yrityshautomoissa, toiset teollisuuden ja koulujen yhteistyön tuloksena. Korkean teknologian teollisuuden räjähdysmäinen kasvu San Franciscon piilaaksossa on suoraa seurausta Stanfordin yliopiston ja teollisuuden yhteishankkeista. Stanford-pohjaisten yhtiöiden joukosta löytyvät muun muassa Electronic Arts, Google, Hewlett- Packard, Logitech, Nike, NVIDIA ja Yahoo. Vuosina yliopiston saama sponsorointi erilaisiin projekteihin liittyen oli yli miljardi dollaria. Koululla on myös oma virasto, jonka tehtävänä on saattaa tutkimustyön tulokset kaupallisille markkinoille. Tutkimuksen ja opetuksen tiivis yhteys on tärkeää Stanfordille. MIT saa myös taloudellista tukea tutkimuksiin, tärkeimpiin rahoittajiin kuuluvat Yhdysvaltojen liittohallituksen lisäksi esimerkiksi Ford Motor Co. ja Microsoft. MIT:n työskentelytapoihin kuuluu eri tiedekuntien ja eri alojen opiskelijoiden yhteistyö poikkitieteellisissä keskuksissa, laboratorioissa ja ohjelmissa, jotka ylittävät yksittäisten koulujen rajat. Aalto-korkeakoulu voi hyödyntää esimerkkiyliopistojen kaltaisia kytköksiä muihin yliopistoihin ja yritysmaailmaan maailmanlaajuisesti, mutta sen on hyvä ponnistaa vahvalta kotimaiselta perustalta, esimerkiksi yhteistyö Helsingin Yliopiston kanssa voidaan luoda erittäin kiinteäksi, jotta osaamisalat eivät rajoitu vain tekniseen, taloudelliseen ja taiteelliseen tietämykseen ja niiden rajapintojen hyväksikäyttöön. Toisaalta uuden yliopiston tavoitteena on pystyä erikoistumaan ja sitä kautta kehittymään vahvaksi omalla tutkimusalallaan, mutta ilman riittävää taustalla olevaa monimuotoisuutta on mahdotonta reagoida maailman mukana muuttuviin tarpeisiin. Yritysyhteistyön laatu riippuu paljolti siitä, kuinka paljon sen osapuolet, yritykset ja yliopisto, voivat hyödyntää toistensa vahvuusalueita. Tavallaan yritysten tulisi olla yliopiston kanava vaikuttaa maailmaan konkreettisesti tutkimustyön käytäntöön saattamisen kautta, samalla kun ne turvaisivat koulutuksen rahoittamisen. Yliopiston tehtävä symbioosissa olisi taata yritysten henkisen pääoman olemassaolo ja kehittyminen, joka tekee niistä kilpailukykyisiä. Yksityisillä varoilla kustannetun yliopiston tutkimuksen monipuolisuus säilyy, jos tutkimuksen tilaajia on riittävän paljon niin eri alojen kuin yksittäisenkin alan sisältä. Yliopiston pitää vain ylittää opetuksen laadussaan ja omaperäisen tutkimuksen merkityksellisyydessä tietty kriittinen massa, jonka jälkeen siitä muodostuu haluttava yhteistyökumppani.

14 analyysi Esimerkki: Stanfordin yliopiston yhteyksiä muihin yliopistoihin maailmalla. Laaja-alainen verkostoituminen tuottaisi Aalto-korkeakoululle kulttuurisesti rikkaan opiskelija-aineksen. 2 Yliopiston ja yritysten välinen vuorovaikutus 2 YLIOPISTO KOULUTUS TUTKIMUS TIETO TAITO TYÖVOIMA RAHA MARKKINOINTI TYÖPAIKAT TUOTANTO- KONEISTO YRITYS

15 Yliopisto ja kaupunki HANNU LOUNA OSA : NELJÄ OLEMASSAOLEVAA YLIOPISTOA Tarkastelussa yliopiston suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja palveluihin; mallista itsenäinen kampus kaupungissa kohti mallia kaupunki kampuksena. Ensinmainitussa mallissa yliopisto sijoittuu kaupunkiin itsenäisenä yksikkönä kaupunkirakenteesta irrallaan. Jälkimmäisessä mallissa kaupungin ja yliopiston struk-tuuri ja toiminnot nivoutuvat toisiinsa. KUVISSA KÄYTETTYJEN MERKKIEN SELITYS -KAUPUNKIRAKENNE kampus keskusta urbaani -LIIKENNE päätiet rautatiet metro -IKONIT kuvaavat yliopistoon liittyvien päivittäisten toimintojen keskittymiä, sekä niiden pääasiallista tarjoajaa: yliopisto opiskelijoille ja henkilökunnalle yleiset kaupungin palvelut (kaupat ym.) yliopisto suurelle yleisölle (museot ym.) ESIMERKKI : BATHIN YLIOPISTO Yliopisto (lähes) kaupungissa ESIMERKKI 2: HARVARDIN YLIOPISTO Bostonin metropolialueella toistensa kanssa vuoro-vaikuttavat kampukset

16 ESIMERKKI 3: OXFORDIN YLIOPISTO Kaupunki=Yliopisto ESIMERKKI 4: HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUS Yliopisto pääkaupungin keskustassa OSA 2: KAKSI EPÄTAVANOMAISTA RATKAISUA HELSINKIIN UUDEN YLIOPISTON MALLIKSI Heti Helsingin ydinkeskustan ulkopuolelta on löydettävissä alueita, joita on vielä varaa kehittää ja tiivistää huomattavasti nykyisestä. Kuten edelläolevan analyysin esimerkeistä näkyy, maailman tunnetut yliopistot ovat usein tiiviissä, molempia osapuolia hyödyttävässä vuorovaikutuksessa ympäröivän kaupunkirakenteen kanssa. Sijoittelun periaatteet: - olemassaolevan kaupunkirakenteen sekä liikenneyhteyksien täydentäminen ja hyödyntäminen - lähellä mahdollisia yhteistyökumppaneita - lähellä julkisia ja kaupallisia palveluita - kaupungin keskustaelämän monimuotoisuuden lisääminen VAIHTOEHTO : KETJUYLIOPISTO, joka yhdistää Pasilan ja Helsingin keskustan, hyödyntäen ja täydentäen Töölönlahden puistovyöhykettä. VAIHTOEHTO 2: KESKITETTY YLIOPISTO Länsisataman alueelle, Helsingin keskustan kupeeseen, tehden uudesta kaupunginosasta monipuolisemman.

17 University and campus CASPER WREDE UNIVERSITY IS - A place of science and education with demonstrated qualities and goals for learning and research - A cultural forum - A social organism in a creativity-inducing environment - A dynamic-globally involved player in the society CAMPUS NEEDS INNERCITY CAMPUS has grown within the city center. City has created university or university has created city. (Philadelphia, PennUniversity) - Cooperation between scolars-industry-public - Integration into society - A shared vision of role and function - A strategy and funding - An integrated sustainable campus concept - Complementary and diverse programmes - Synergy - Service SUBURBAN CAMPUS is like a satellite town, with own services. It can be a former innercity campus or a totally new campus. (FU Berlin) IT SHOULD BE PLANNED Integrate the city into the university or Integrate the university into the city Plan is a dynamic process based on the organism of a town - It is taylor made It should be linked to civic and cultural life - The town of knowledge accepts the mixture of chaos and regulation - and it supports and promotes goals without formalisation GREENFIELD CAMPUS stands freely in a parklike setting with open fields, pedestrian walkways and water elements. (ETH Hönggerberg)

18 CITY VERSUS CAMPUS Environment and topography. City stukture and campus site. Where is the campus situated in relation to the city center? Paradigms of the time and architectural styles. Cultural connection, sociological aspects and user groups. analyysi Connections of civic and business life. The size of the university and fields of science. Campus typology? Public and private places - and security. Sport activity and leasure activity. Economic structure and economic funding. Regional impact and the demography. HIGH-TECH CAMPUS consists of multidimensional spaces, knowledge and synergy. (Saitama Prefectural University) CONGLOMERATE CAMPUS develops a cluster of campuses in big scale. (Guangzhou University City, GZUC) CORPORATE CAMPUS is a mixture of offices, research and manufacturing. Has a good transport network. (The Novartis Campus, Basel) METROPOLITAN CAMPUS consists of an university which is scattered around the whole metropolitan area. (Helsinki metropolitan area) NEW URBAN CAMPUS is a new city of knowledge. Created with services of a city and facilities of an university. (Redevelopment Uithof) REGIONAL UNIVERSITY -campuses are located in different cities of the region. It forms interaction. (Barcelona North Campus, UPC)

19 Kampus - rakenne ja organisaatio VILLE YLÖNEN TKK HSE TKK - Kampusalue muodostaa helposti erottuvan kokonaisuuden - Toiminnot on ryhmitelty tieteenalojen mukaan erillisiksi yksiköiksi TaiK - Vuorovaikutus yksiköiden välillä on heikkoa - Kampuksen kehittäminen vaatii suuria kertainvestointeja 2 HSE - Kampusalue sulautuu osaksi kaupunkirakennetta - Yksiköt koostuvat useista eri tieteenhaaroista - Hyvät mahdollisuudet yksiköiden väliselle vuorovaikutteisuudelle - Kampus on rakenteeltaan joustava ja monipuolinen TaiK - Tiivis rakennuskeskittymä - Yksiköt jakautuneet tiloihin sirpaleisesti Kampusten nykyinen rakenne 2 Yksiköiden sisäisen kollektiivisuuden lisäksi on tärkeää myös niiden välinen yhteistyö - Hyvät mahdollisuudet sisäiseen vuorovaikutukseen ja korkea kollektiivisuuden aste kouluna - Ongelmia tilojen laajennettavuuden ja joustavuuden kanssa

20 analyysi INSTITUUTIOT Yksiköiden sijoittuminen kampuksen rakenteeseen sekä organisaatioon vaikuttaa niiden väliseen vuorovaikutukseen sekä tapaan ja tiiveyteen, jolla ne ovat yhteydessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. YKSIKöT YHTEYDET Sijoituksella voidaan korostaa esimerkiksi tietyn yksikön autonomisuutta tai mahdollista tehtävää kaupunkia ja yliopistoa yhdistävänä tai erottavana vyöhykkeenä. Rakenteiden ja organisaatioiden järjestäytymismahdollisuuksia

21 Yliopiston paikka ESSI VEHKANEN s c h o o l s Useimmissa medialähteissä uuden innovaatioyliopiston on kaavailtu sijoittuvan yhdelle tai in maksimissaan kahdelle keskittyneelle kampukselle. TKY:n kannanotoissa ja Sailaksen raportissa on ilmaistu halu keskisttää suuri osa o kolmen koulun opetuksesta Otaniemeen. f Toisaalta usea taho Helsingin kaupungilla f haluaisi pitää Taideteollisen korkeakoulun pääkaui pungissa ja sijoittaa sen parempien yhteyksien c a päähän Otaniemestä, ehdotetuista sijaintivaihe toehdoista varteenotettavimmat ovat Kalasas c tama ja Koivusaari (kuva2). t Helsingin Kauppakorkeakoulu on selkeästi ili maissut halunsa säilyttää tilansa Helsingin kesv kustassa. Näiden mielipiteiden rinnalle esitin ratkaisuja, i joissa kolme koulua toimivat erillään, mutta t tiiviisti verkostoituneena. Mahdollisena yhdisy tävänä tekijänä voivat toimia esimerkiksi koulujen yhteiset tilat pien- ja suuryritysten sisällä, c kaikkien kolmen koulun helposti saavuttama kohtauspaikka keskustassa tai metroasemien e ja metrokulkuneuvon aktivointi innovaatioyliopisn ton yhteiseksi toimintakentäksi (kuvat 3,4,5). Current situation Taik t t e u r b e School in offices: working life and studying connected 3 Taik Vallila TKK Keilaniemi HKKK Lauttasaari Katajannokka Punavuori Activity Areas center the/ design campuses whereconnecting architecture / technical companies are concentrated. Universities hire room in the companies / in 4 their nearby environment. Master level teaching and research of different fileds is focused to these office environments. Companies and universities as well as different studying fields have efficient co-operation. Taik Universitiy campuses become smaller. Bachelor level courses are still held mostly in campuses. The location of the campuses becomes irrelevant. The real synergy between stydying fields happens in the office environments. TKK HKKK HY Yliopistojen keskus Kampissa Tube - university: campuses and synergy centers along the tube network New activity center connects the campuses. The new center works as a place for campus co-operation and marketing 5 the different education fields of the Innovation Univeristy. Taik The know-how of activity center`s co-operation moves to campuses by Internet and people. Courses (Bachelor level) are still held in campuses. The location and number of campuses is irrelevant. The campuses become smaller and are hired. TKK TKK HKKK Possibility C: Two campuses connected with the future underground network: Art and design (Korpinen) - Engineering and Economics HUT - Helsinki University of Technology HSE - Helsinki School of Economics 2 UIAH - University of Art and Design Helsinki HKKK Kalasatama Otaniemi Koivusaari u n i v e r s i t y Kamppi HUT - Helsinki University of Technology and possibly HSE - Helsinki School of Economics UIAH - University of Art and Design Helsinki, Architecture department from HUT (and possibly other art universities) in Kalasatama Future metroline, travelling from campus to 2 in 5-20 minutes [3] Tubestations and their nearby environment work as campuses` connection, communication and synergy centers Nykyiset kampusten sijainnit 2 Media:Tubeehdotuksia yliopiston sijainnista becomes the most important information table of the campuses. Tube carriages will be filled with advertisements about team work projects, lectures and workshops between the campuses. Location campuses is irrelevant. yhdistämiseen soveltuvia 3 Toimisto jaof the koulutilojen yrityskeskittymäalueita 4 Kolmen yliopiston kohtaamiskeskus: Kamppi 5 Kolmen yliopiston toimintojen yhdistäminen metrokulkuneuvon ja metroasemien avulla

22 analyysi pajatiloja neuvottelutiloja Yliopistojen tilat toimitoissa työssäoppiminen kirjastotiloja yhtiöiden ja yliopiston yhteyskäyttöön kurssitöiden esittely yrityksille 2 vapa-ajan tiloja yliopistojen yhteistyötiloja 4 Synergiakeskuksia: yhteistä kampustoimintaa muunneltavia tiloja keskitetty koulujen kirjasto ruokala-kahvila tapahtumatilaa näyttelytilaa Malli yritys- ja koulutilojen yhdistämisestä 2 Malli koulujen yhteisestä synergiakeskuksesta esim. metroreitin yhteydessä

23

24 VAIHE 2 SKENAARIO

25 Tabula Rasa PETJA HYTTINEN, PETJA HYTTINEN, JAAKKO PARKKONEN, JAAKKO PARKKONEN, JAAKKO PELTONEN, JAAKKO PELTONEN, VILLE YLÖNEN VILLE YLÖNEN Analyysiosiossa käsitellyt kolme kampusaluetta ovat syntyneet hyvin erilaisten tarpeiden sekä voimavarojen yhteisvaikutuksesta. Alueiden Analyysiosiossa sisältö rajaa ja ohjaa käsitellyt jatkokehitystä kolme kampusaluetta voimakkaasti syntyneet ennalta hyvin määrättyyn erilaisten suuntaan. tarpeiden Näi- sekä ovat voimavarojen den olemassa yhteisvaikutuksesta. olevien kampusten kehittäminen Alueiden sisältö uuden rajaa yliopiston ja ohjaa tarpeita jatkokehitystä vastaaviksi voimakkaasti on siis ennalta ongelmallista. määrättyyn suuntaan. Näiden olemassa olevien kampusten kehittäminen uuden yliopiston Uuden tarpeita yliopiston vastaaviksi kannalta on olisi siis ensiarvoisen ongelmallista. Uuden tärkeää yliopiston pystyä sovittamaan kannalta olisi kolme ensiarvoisen erilaista tärkeää tahoa pystyä yhteen sovittamaan ilman, että lopputulos kolme erilaista määräytyy tahoa yhteen jo olemassa ilman, olevien että lopputulos tilojen perusteella. määräytyy Vanhat jo olemassa kampusmallit olevien ohjaavat tilojen perusteella. väistämättä Vanhat vanhoille kampusmallit urille, ja uudesta ohjaavat Innovaatioyliopistosta väistämättä vanhoille kehkeytyy uudesta tällöin Innovaatioyliopistosta vain Suuri kompromissi. kehkeytyy urille, ja tällöin vain Suuri kompromissi. Tabula rasa -mallit tutkivat erilaisia mahdollisuuksia rasa keskittää -mallit innovaatioyliopiston tutkivat erilaisia mahdolli- toimin- Tabula suuksia not täysin keskittää uudeksi kampukseksi. innovaatioyliopiston Yliopis-toimintoalueen täysin kehitys uudeksi voidaan kampukseksi. aloittaa puhtaalta Yliopistoalunoeen pöydältä kehitys hyödyntäen voidaan aloittaa jo olemassa puhtaalta olevaa pöydältä tietoa hyödyntäen tilallisista tarpeista, jo olemassa mutta kuitenkin olevaa tietoa vapaana tilallisista valmiin tarpeista, struktuurin mutta asettamista kuitenkin rajoitteista. vapaana valmiin Näin tarjoutuu struktuurin mahdollisuus asettamista uusien rajoitteista. tilojen Näin tarjoutuu sekä organisaatioiden mahdollisuus tehokkuuden uusien tilojen ja joustavuuden maksimointiin tehokkuuden sekä parhaiden ja joustavuuden mahdol- sekä organisaatioiden maksimointiin listen liikenneyhteyksien sekä parhaiden luomiseen mahdollisten kampusalueelle. luomiseen kampusalueelle. liikenneyhteyksien Pitkällä aikavälillä suurtenkin instituutioiden siirtyminen Pitkällä aikavälillä on täysin suurtenkin mahdollista instituutioiden ja avaa uudenlaisia siirtyminen mahdollisuuksia on täysin mahdollista kohdistaa ja avaa yliopiston uudenlaisia mahdollisuuksia halutulle alueelle. kohdistaa Kampusta yliopiston voidaan vaikutus tällöin vaikutus käyttää halutulle tehokkaana alueelle. työkaluna Kampusta koko voidaan metropolialueen tällöin käyttää kehittämisessä. tehokkaana työkaluna koko metropolialueen kehittämisessä. 2 3 UIAH 4 5 TKK HSE HSE TKK HSE UIAH UIAH TKK TKK HSE HSE TKK UIAH UIAH Uuden Uuden kampuksen kampuksen sijoituksella sijoituksella voidaan voidaan vaikuttaa vaikuttaa metropolialueen metropolialueen kehitykseen. kehitykseen 2 Kolmen Kolmen erilaisen erilaisen yliopiston yliopiston sovittaminen sovittaminen yhdelle yhdelle olemassa olemassa olevalle olevalle kampusalueelle kampusalueelle on on haastavaa. haastavaa UIAH TKK HSE UIAH TKK HSE 3 Alue Alue ei ei tarjoa tarjoa riittävän riittävän kokoisia kokoisia tai tai yhtenäisiä yhtenäisiä tiloja tiloja 4 Yliopiston Yliopiston ja ja ympäristön ympäristön imagot imagot eivät eivät sovi sovi toisiinsa toisiinsa 5 Uudessa kaupunkirakenteessa tilat rakentuvat tarpeen mukaan kotimaiseen ja globaaliseen mittakaavaan. mittakaavaan 2

26 tabula skenaario rasa 2 factory factory yliopisto opetus factory yrittäminen kaupunki ja asukkaat factory factory innovaatioyliopisto uudet tutkinnot ja tutkimusalat uudet yritykset ja innovaatiot yritykset oppilaat 3 08: - 6: 20: - : auditorio kahvila elokuvateatteri Factoryt toimivat tehokkaina kontaktipintoina ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Niissä voi kehittyä prosesseja joilla yliopistoon syötetään uutta opiskelijaainesta. Factoryt toimivat tehokkaina kontaktipintoina ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Niissä voi kehittyä 2 prosesseja Factory-toiminta joilla yliopistoon juurruttaa syötetään yliopiston uutta elimelliseksi opiskeli- osaksi jaainesta. kaupunkirakennetta. Uudet työpaikka- ja liikealueet kurkottavat kohti kaupunkia, kun taas syntyvät opetus- 2 Factory-toiminta ja tutkimustilat juurruttaa kytkevät yliopiston factoryitä elimelliseksi yliopistoon. osaksi kaupunkirakennetta. Uudet työpaikka- ja 3 liikealueet Tilojen muuntojoustavuuteen kurkottavat kohti kaupunkia, ja monikäyttöisyyteen kun taas pyritään syntyvät sekä opetus- lyhyellä ja tutkimustilat että pitkällä kytkevät aikavälillä. factoryitä yliopistoon. 3 Tilojen muuntojoustavuuteen ja monikäyttöisyyteen pyritään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. työpaja laboratorio yritys 3

27 tabula rasa tabula rasa rasa 2 2 tutkimusyksiköt tutkimusyksiköt yksityinen tila yksityinen tila hallinto hallinto osastot/tiedekunnat osastot/tiedekunnat yritykset kollektiivinen kollektiivinen asuminen julkiset palvelut julkiset palvelut kollektiivinen tila kollektiivinen tila yliopisto yliopisto liikenteen solmukohta liikenteen solmukohta julkinen tila julkinen tila,,, 2 Kampuksen Kampuksen Kampuksen tilahierarkia tilahierarkia tilahierarkia vaikuttaa vaikuttaa vaikuttaa tapaan tapaan tapaan ja ja intensiteettiin jolla jolla jolla ja in- intensiteettiin, se se se kommunikoi kommunikoi kommunikoi ympäröivän ympäröivän ympäröivän kaupunkitilan kanssa. kanssa. kanssa. kaupun- kaupunkitilan 3 Yliopiston Yliopiston alueesta voidaan tehdä liikenteellinen solmukohta, Yliopiston alueesta johon alueesta voidaan kaikki voidaan tehdä liikenne tehdä liikenteellinen keskitetään. liikenteellinen solmukohta, Näin johon tarjoutuu optimaaliset johon kaikki kaikki liikenne kulkuyhteydet liikenne keskitetään. keskitetään. Näin sekä kotimaahan Näin tarjoutuu optimaaliset että ulkomaille. kulkuyhteydet sekä sekä kotimaahan että että ulkomaille. 4 Asuminen Asuminen Asuminen keskittyy keskittyy keskittyy solmukohdan solmukohdan solmukohdan ympärille ympärille ympärille kehämäisesti kehämäisesti asumisen asumisen asumisen keston kehä- keston mukaan. mukaan. mukaan. Lyhytaikaisen Lyhytaikaisen Lyhytaikaisen asumisen asumisen keskittyminen keskittyminen keskittyminen solmukohdan solmukohdan solmukohdan välittömään välittömään läheisyyteen tekee alueesta selkeän ja ennakkoluulottomasti lähestyttävän. välittömään läheisyyteen tekee tekee alueesta selkeän Tämä ja kannustaa ja ennakkoluulottomasti ennakkoluulottomasti solmukohdan kotimaista lähestyttävän. lähestyttävän. ja kansainvälistä Tämä Tämä liikennettä. kannustaa kannustaa solmukohdan solmukohdan kotimaista kotimaista ja kansainvälistä ja kansainvälistä liikennettä. liikennettä. 3 lentoliikenne 4 3 lentoliikenne 4 pitkäaikainen asuminen pitkäaikainen asuminen raideliikenne yritykset yliopisto yliopisto solmukohta solmukohta yliopisto yliopisto yritykset vesiliikenne lyhytaikainen asuminen lyhytaikainen asuminen hotelli hotelli solmukohta solmukohta maantieliikenne maantieliikenne 4

28 tabula skenaario rasa 2 yliopisto asuminen yritykset yhteistilat Keskittämisen äärimmäisimpänä muotona voidaan yliopiston kaikki tilat sijoittaa yhteen rakennukseen. 2 Tornitaloon voidaan sijoittaa tiloja yliopiston, yritysten ja ja asumisen tarpeisiin. Suuret Suuret yhteistilat lisäävät lisäävät tornitalon sisäistä liikkumista ja ja toimivat kollektiivisina tapaamispaikkoina. 3 Yliopisto voi voi ottaa ottaa myös myös kaupunkirakenteellisesti aktiivisen roolin ja ja perustaa etäyksiköitään suotuisille alueille. Liikkuvat yliopistoyksiköt voivat voivat seurata seurata alu- alueellisia painopisteitä paremmin paremmin kuin kuin staattiset. staattiset. 3 c c c c retkikunta tutkimusmatkailija innovaatio yliopisto c 5

29 Network CASPER WREDE What is the idea of a Network University? - The three universities can cooperate and emerge while still maintaining their individuality - The network can provide everything from other schools to the own one, without breaking up developed, fine existing structure - The cooperation will provide new forms of synergy in education and research What triggers this development? - The powerful nodes will become centers for information - They will spread and generate new combinations of science - The nodes are the first building parts in a new wider, larger better IY What does it bring or add? - Multidisciplinary education and multidisciplinary new nodes - Better educational possibilities and educational programms - More knowledge - Synergy-creating opportunities - Modern means for a university in global impact How does it change the university culture? - The means and ways of a gaining knowledge gets more practical and time saving - The new synaps creates paths of combinations from different fields - The opening of closed or marginal, even forgotten disciplines will create sub-public nodes - The university will be integrated into society and its networks - The society will have access to certain university sites and networks both for information and polemics CITY NETWORK - NETWORK CITY is a virtual space or a real space The virtual space is real in terms of: Efficiency Producing connections Mastering organisations Distributing knowledge Overcoming distances in any part of the city It create changes in trinomials: Home-work-leisure City-territory-global world Campus-city-region Research-teaching-learning

30 Network typologies: three dimensional 2 cell 3 multilinear 4 group 5 ring 6 bus 7 multidimensional virtual network 8 lateral subnetwork 9 tree NET AND NODES A node is a connection based on the university-city structure. There are different kind of nodes: permanent center nodes, temporary nodes, outlocalised nodes, isolated nodes, transforming nodes, moving nodes, wireless nodes, evolving nodes, distans-learning nodes, hypermedia nodes, submerging nodes... A region forms a grid of nodes. You can place yourself on any node and be at home in the university. Important nodes become centers. The city will densify itself around these nodes and form a super-net structure according to these points of activity. The nodes are attractors, distributors or barriers. Different networks connect to the nodes, constantly creating new systems. Integrating or disclosing nodes create strategical spheres of activity. BENEFITS OF A NETWORK UNIVERSITY ARE: - Flexible submerging of independent universities - Constant change of higher educational systems - The flexible interweaving of programmes - Testing of feasibility of new strategies in education - Bridging cultural differences between different systems - Lower costs of centralization and moving - Higher levels of service, improved access - Maintaining of individual university cultures within a new framework - Savings in site and building costs - Better opportunities for impact on the global society and policy-making

31 Verkosto ERNO HEIKKOLA, ESSI VEHKANEN Ryhmätyön tehtävänä oli miettiä, miten olemassa olevia kampuksia voidaan tulevaisuudessa kehittää opetusmetodien, tilojen ja erilaisten verkostomallien avulla mahdollisimman vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi. Koulujen välisten workshoppien ja factorien lisäksi painotettin ylioppilaskuntien yhä tehokkaampaa toimintaa. Kolmen korkeakoulun ylioppilaskunnat omistavat esimerkiksi lukuisia kiinteistöja pääkaupunkiseudulla (ks. kuva vasemmalla). Näistä tiloista soveltuvimmat voitaisiin tarpeen vaatiessa muuttaa yliopistojen yhteisiksi opetustiloiksi tai vuokrata osittain esimerkiksi poikkitieteellisille itsenäistä työtilaa tarvitseville oppilasryhmille. Tällä tavoin kolmen korkeakoulun välinen yhteistyö saataisiin helposti käyntiin pienillä ponnistuksilla. 2 Kolmen korkeakoulun ylioppilaskunnan omistamat kiinteistöt pääkaupunkiseudulla (kuva: Helsingin Sanomat) 2 Ideakuva Innovaatioyliopiston toiminnon kehittymisestä eri aikaviiveillä

32 skenaario Opetuksessa pitäisi tulevaiuudessa kehittää ns. oppilasvaihtojen (JOO-sopimukset) rinnalle entistä tehokkaampaa opettaja- ja professorivaihtoa. Näin murrettaisiin jo varhaisessa vaiheessa rajoja eri oppiaineiden ja alakokonaisuuksien välillä ja kannustettaisiin opiskelijoita hakemaan oppia laajasti eri aloilta. 2 Kurssien järjestäminen virtuaalitilassa vaatii opetukseen tulevaisuudessa isoja lisäresursseja. Siksi kursseilla olisikin hyvä olla varsinaisten opettajien ja professorien lisäksi ns. kurssimanagereita, jotka vastaisivat sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja myös esimerkiksi vierailevien, poikkitieteellisten opettajien hankinnasta kursseille. Suomi voisi ajan kulessa esittäytyä maailmalle virtuaalitilojen yliopistona. Kolme koulua yhdistyvät pikabussiyhteydellä 2 Virtuaalisen oopimistilan merkitys korostuu innovaatioyliopistossa (kuva: Asymptote Architecture)

33 verkosto 2 Koulujen välistä liikennettä pitäisi kehittää mahdollisimman tehokkaaksi, jotta esimerkiksi poikkitieteellisten opintojen tekeminen ei tuottaisi lisätyötä. Ratkaisuna toimisi esimerkiksi kampusten välinen kolmen pysäkin pikabussiyhteys. Kulkuneuvossa voisi seurata koulujen välisiä sähköisiä tiedotteita ja se toimisi myös hyvin esimerkiksi päätetyöskentelytilana. Ennen kakkea pitäisi kehittää koulujen välinen kohtaamispaikka, synergiasentteri, jossa olisi tilaa niin vapaalle kohtaamiselle kuin tehokkaalle työskentelyllekin. 2 Esimerkki koulujen synergiakeskuksen tilojen jäsentymisestä: päättävät hallintoyksiköt sjoitetaan toiminnan keskukseen, paja-, workshop-, ja työhuonetilojen keskelle, samoin kuin yhteinen kohtaamistila., 3-5 Ideakuvia synergiakeskuksen ilmeestä: ulkoja sisätila, vihreä ja rakennettu vuorottelevt ja elävöittävät kohtaamistiloja 5 3 4

34 skenaario Suomea voidaan markkinoida ulkomaille erilaisten virtuaalitilojen yliopistolla. 3 Metro yhdistää kolme kampusta; metroasemat ja metrokulkuneovo aktivoidaan osaksi yliopistoa.

35 Klusteri ESSI VEHKANEN, HANNU LOUNA, AUVO LINDROOS Jokainen ryhmän jäsen loi skenaarion, jossa yliopistot keskitetään johonkin nykyisistä kampuksisista. Vaihtoehtoja, Otaniemen, Kampin ja Arabian yliopistoklustereita, vertailtiin itsenäisen työn jälkeen ryhmässä ja pohdittiin myös klusterivaihtoehdon etuja ja haittoja muihin ratkaisumalleihin nähden. Eduiksi klusterimallissa nähtiin mahdollisuus tehokkaaseen ja joustavaan tilojen suunnitteluun. Ratkaisumallin mukanaan tuomat lyhyet välimatkat luovat edellytyksiä yhteistyölle eri alojen ja yksiköiden välillä sekä suuren mittakaavan workshopeille. Lisäksi keskittyneen kampuksen ympärille ja sisään saattaa syntyä koulujen kanssa kommunikoivia yritysklustereita. Tiiviisti keskitetyt, useita eri aloja sisältävät klusterit voivat mahdollistaa paremmin ajatustenvaihdon ihmisten välillä, toisin kuin esimerkiksi vain yhteen asiaan keskittyneiden kampusten muodostama verkko. OTANIEMI KAMPPI ARABIA Klusterikampusten sijainnit 2 Klusteriskenaariossa innovaatioita syntyy, kun yhteen paikkaan kerääntyneet eri alojen osaajat kohtaavat. 3 Verkkoskenaariossa on vaarana, että eri alat pysyvät erillään yhteistyöyrityksistä huolimatta.

36 skenaario 2 3???

37 klusteri: Arabia 2 3 Toiminnot aluella: asuminen (valkoinen), teollisuus (harmaa), viheralue (vihreä), toimistotilat (punainen) ja korkeakoulu / julkinen palvelu (pinkki) Arabianranta tarjoaisi mielenkiintoisen ympäristön keskitetylle kampukselle: Taideteollisen korkeakoulun lisäksi alueelle on levittäytynyt laaja muotoilijoiden ja taiteilijoiden työhuoneiden ja toimistojen verkosto. Rakentaminen on alueella monipuolista: uutta joustavaa korttelirakentamista yhdistettynä vanhoihin tiilirakennuksiin ja huviloihin. Ne tarjoavat mielenkiintoisia tiloja yliopistonkäyttöön. Rannan laajoille puistoalueille voisi tarvittaessa laajentaa yliopiston tiloja tai hyödyntää sitä esimerkiksi kesäisten ulkoilmaworkshoppien järestämiseen. 4 2 Näkymä Arabianrannan uusiin kortteleihin: laboratorio- ja pajatiloja yhdistettynä asumiseen 3 Tulevat ja nykyiset liikenneyhteydet 4 Ideakuva Arabian kampuksesta 3 aivoyksiköt toimintaranta TKK TKK bussiyhteys kaavailtu metroyhteys HKKK suunnitteilla oleva metroyhteys Arabia keskusta työn esittely kampus nähtävyytenä

38 skenaario 2 Viikki 3 bussiyhteys Keskuspuisto mahdollinen uusi ratikkayhteys kampusten välilä Arabia Viikki Kumpula Arabia nykyinen ratikkayhteys keskustasta Kalasatama Kaitalahti 4 Näkymäkuva Arabianrantaan 2 Kehitettävät ja olevat yhteydet kampusten välillä 3 Arabian kampus liittyy laajoihin ulkoilualueisiin ja uuteen Kalasataman asuin- ja toimistoalueeseen 4 Ideakuva saapumisesta kampukselle: Yliopistoinformaatio avautuu visuaalisesti aluetta rajaaville teille

39 klusteri: Otaniemi YLEISTÄ OTANIEMEN KAMPUKSESTA Otaniemi sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Merenlahden ympäröimä niemi kasvoi aikaisemmin tiheää metsää. 950-luvulla tehdyissä Otaniemen alkuperäisissä suunnitelmissa Alvar Aalto sijoitteli eri toiminnot maastonmuotoja mukaillen itsenäisiksi ryhmikseen käyttötarkoituksen mukaan, oli kyseessä sitten korkeakoulun eri osastot, opiskelija-asuminen, henkilökunnan asunnot tai virkistystoiminta. Alueen keskellä kulkee leveä viheralue. Otaniemen keskuksena toimii kukkulan päälle sijoitettu Teknillisen korkeakoulun päärakennus. Ennen Otaniemen alueen suunnittelukilpailua Aalto vietti aikaa Bostonissa, toimien opetta- jana Massachusetts Institute of Technologyssä. Näin tyypillisestä amerikkalaisesta nurmikenttäkampuksesta tuli malli myös Otaniemeen. Nykyään viheralueet vähenevät nopeasti Otaniemestä, samalla kun rakentamisen määrä on lisääntynyt huomattavasti verrattuna 950lukuun. Ylhäällä: Alvar Aallon Otaniemi-suunnitelma vuodelta 956 Seuraava sivu: Otaniemen nykytilanne Korkeakoulun rakennukset 2 Asuminen 3 Yritykset 4 Teknologiapuisto 5 Viheralueet 6 Kaupalliset palvelut

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka

Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Verkostoitunut kaupunki IX Kaupunkisuunnitteluseminaari Uhattu kaupunki 20.10.2010 Tiedekeskus Heureka Samuli Alppi Maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen johtaja Hämeenlinnan kaupunki Uhattu kaupunki Imagine

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kampuskehitys ja työympäristöstrategia

Aalto-yliopiston kampuskehitys ja työympäristöstrategia Aalto-yliopiston kampuskehitys ja työympäristöstrategia Päivi Hietanen, Design Manager, ACRE 12.1.2016 1. Otaniemi uudistuu Kampuskehitys & rakentaminen 2. Aallon tilankäytön linjaukset Toimistot, oppimisympäristöt,

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Ari Hynynen Professori Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio 28.01.2016 Miksi asemanseudut? Miksi

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

HUBI. Vantaan. Ota yhteyttä! 842.5m 2-4940m 2 Modernia toimistotilaa erinomaisella sijainnilla!

HUBI. Vantaan. Ota yhteyttä! 842.5m 2-4940m 2 Modernia toimistotilaa erinomaisella sijainnilla! Ota yhteyttä! Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään. Annamme mielellämme lisätietoja ja esittelemme teille Vantaan Hubin. Halutessanne autamme myös tilankäytön suunnittelussa yrityksenne tilatarpeidenne

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa

Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Kansainvälisen henkilöstön aktiivinen rekrytointi : yliopistojen strategiset ja operatiiviset toimenpiteet nyt ja jatkossa Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu 21.5.2013 Levi Anne Kanto Sisältö

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu

Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa. Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Osaamistarveraportin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa Ville Kivimäki Insinööritieteiden korkeakoulu Mallista Plussaa: Tarttuvat nimet skenaarioille Tulevaisuuden ennakointia yhteistyössä eri koulutusasteiden

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Uutta tutkimuksen valossa ja alustavia tuloksia JOThankkeesta

Uutta tutkimuksen valossa ja alustavia tuloksia JOThankkeesta Uutta tutkimuksen valossa ja alustavia tuloksia JOThankkeesta 13.20-13.40 Miten koulu voisi tarjoutua? Palvelukeskeinen oppimisen arkkitehtuuri. Prof Jarmo Suominen Aalto-yliopisto 9 Nobel s Building 20

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen

Pasi Mattila Jukka Miettunen Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Sir Ken Robinson Youngsters and modern learning environments Two Learning Environments: past and present

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

SYNERGIALLA VOIMAA MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJAT

SYNERGIALLA VOIMAA MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJAT ILMOITTAUDU -> TÄSTÄ SYNERGIALLA VOIMAA MUUTOKSEN MAHDOLLISTAJAT TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA UUDELLEEN AJATELTUNA Ajankohta: 5.6.2014 klo 10:00 16:00 Paikka: Aalto-yliopisto Digital Design Lab (ADD

Lisätiedot