RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA"

Transkriptio

1 RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA E. Klemolan ehdotuksen pohjalta muokannut Miska Eilola

2 KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka määrittelee kokoelmatehtävän ja pyrkii kiteyttämään Raahen museon kokoelmien identiteetin sekä toiminta-ajatuksen. Kokoelmapolitiikka ohjaa museon kokoelmatoimintaa ja linjaa tavoitteita. Sen avulla luodaan käytänteet kokoelmien karttumiselle, dokumentoinnille, tutkimiselle, säilyttämiselle ja esittämiselle. Kokoelmapolitiikka toimii henkilökunnan ohjeena ja apuvälineenä kokoelmia koskevissa kysymyksissä ja kertoo, miten kokoelmaprosesseja viedään läpi ja mitä seikkoja kokoelmatyössä tulee ottaa huomioon. Se on myös hyvä apuväline perehdytettäessä uutta työntekijää museotyöhön. Samalla turvataan yhtenäisyys ja jatkuvuus museon kokoelmatyössä. Kokoelmapolitiikan on laatinut kokoelma-amanuenssi Miska Eilola edeltäjänsä Elina Klemolan luonnoksen pohjalta ja sen sisällöstä on keskusteltu museonjohtaja Eija Turusen ja konservaattori Jouko Turusen kanssa yhteisesti hyväksyttyjen päämäärien ja käytäntöjen löytämiseksi. Kokoelmapoliittista ohjelmaa kehitetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Kokoelmapolitiikan vahvistaa Raahen kaupungin kulttuurilautakunta. Sisältö 1. Raahen museon tausta, toiminta-ajatus ja kohteet 3 2. Raahen museon kokoelmat 4 3. Kokoelmien hallinta: kartunta, dokumentointi, säilyttäminen ja poistot 6 a. Arvoluokitus Konservointi Kokoelmien saavutettavuus Tulevaisuuden tavoitteet ja suunnitelmat 15 Liitteet: 1. Prosessikuvaukset 2. Poistodokumentti 2

3 1. RAAHEN MUSEON TAUSTA, TOIMINTA-AJATUS JA KOHTEET Tausta Vuonna 1862 perustettu Raahen museo on tiettävästi vanhin yliopistojen ulkopuolinen museo Suomessa. Museon perusti piirilääkäri Carl Robert Ehrström. Raahen museon johtokunta lahjoitti museon kokoelmat kaupungille vuonna Valtuusmiehet päättivät tuolloin nimetä toimikunnan vastaanottamaan museon kokoelmat ja pitämään huolta sen eduista. Tuolla valtuusmiesten päätöksellä Raahen kaupunki sitoutui huolehtimaan Raahen museon kokoelmista. Raahen kaupunki omistaa Raahen museon ja ylläpitää sitä edelleen. Raahen museo toimii kulttuurilautakunnan alaisuudessa osana sivistyspalvelukeskusta sen yhtenä tulosyksikkönä. Toiminta-ajatus ja kokoelmatehtävä Raahen museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja virkistystä tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Raahen museon perustehtäviä ovat paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttäminen ja vaaliminen, museotoiminnan kehittäminen koko kunnan alueella sekä museotoimelle lahjoitettujen esineiden säilyttämisestä, kunnostamisesta, tutkimuksesta ja esilläpidosta huolehtiminen. Nämä tehtävät voidaan nähdä museon kokoelmatehtävänä. Museon tehtäviin kuuluvat lisäksi aineelliseen ympäristöön liittyvien perinteiden, esineiden ja rakennusten sekä luonnon säilyttäminen, tutkiminen, suojelu ja tunnetuksi tekeminen sekä kotiseututyön ja historian harrastuksen edistäminen. Toiminta-ajatusta ohjaavat museolain ja -asetuksen asettamat vaatimukset ja Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in museoeettiset säännöt. Raahen museotoimen kohteet 1. Pakkahuoneen museo (perusnäyttely) 2. Soveliuksen talo (Laivapatruunin koti-interiöörimuseo, vaihtuvien näyttelyiden tila, museon toimisto, kirjasto ja valokuva-arkisto) 3. Apteekkimuseo 4. Kruununmakasiinimuseo (perusnäyttely, kokoelmatilat ja konservointi) 5. Arkkukarin kotiseutumuseo Saloisissa 6. Ojalan kotiseutumuseo Pattijoella 7. Olkijoen Rauhanpirtti 3

4 2. RAAHEN MUSEON KOKOELMAT Kokoelmaorganisaatio ja resurssit Museon organisaatio on museon kokoon, yksiköiden määrään ja kokoelmien laajuuteen nähden pieni. Henkilökuntaan kuuluu viisi työntekijää: museonjohtaja, kokoelma-amanuenssi, konservaattori ja kaksi museovirkailijaa. Henkilökunnan tehtävänkuvat ovat tämän vuoksi varsin laajoja. Kokoelmatyötä tekevät pääasiassa kokoelma-amanuenssi ja konservaattori, joiden toimenkuvaan kuuluu kuitenkin myös esimerkiksi näyttelytyö ja museopedagogia. Museonjohtaja osallistuu myös kokoelmatyöhön esimerkiksi jakaen laajaa tietouttaan museon kokoelmista. Raahen museolla ei ole erillistä kokoelmabudjettia, vaan kokoelmienhoito on sisällytetty toimintabudjettiin. Resursseja esimerkiksi kokoelmaostoihin ei ole osoitettu. Kokoelmanhallinta Raahen museon kokoelmiin on luetteloitu kaikkiaan objektia. Tästä esineistön osuus on noin ja arkistomateriaalin reilut kappaletta. Valokuvamateriaalia on puolestaan jopa kappaletta. Ojalan kotiseutumuseossa on noin esinettä ja Saloisten kotiseutumuseon kokoelmat muodostuvat noin esineestä. Yhteensä museon kokoelmat käsittävät arvion mukaan noin objektia, kun luetteloimattomat esineet otetaan huomioon. Raahen museolla on kokoelmanhallintaansa varten käytössään museotietojärjestelmä WebMusketti, joka mahdollistaa erityyppisten esineiden ja arkistoaineiston tallentamisen standardoidusti. Vuoden 2015 alussa valokuvia oli digitoitu WebMuskettiin kappaletta ja esineitä kappaletta. Loput luetteloidut esineet löytyvät perinteisiltä esinekorteilta tai esineluettelosta. Kokonaan luetteloimatta on vielä tuhansia esineitä. Esinekokoelma Kokoelmien pohjana ovat ns. eksoottiset esineet, jotka ovat peräisin 1800-luvun purjelaivakaudelta. Tähän esineistöön sisältyy matkamuistoja, eksoottisia kasveja ja eläimiä sekä merenkulkuun liittyvää esineistöä. Vähitellen museoon alettiin kerätä myös muuta Raahen kaupungin historiaan ja raahelaisten elämään liittyvää aineistoa. Merkittävimpiä esineitä museossa edustavat mm luvulla valmistettu sukelluspuku Wanha Herra ja Mikael Baltin tekemät kirkkoveistokset 1600-luvulta. Museon kokoelmat karttuivat etenkin luvuilla isojen lahjoituserien myötä. Näitä olivat mm. Anna Mustosen, Håkan Soveliuksen ja Brita Pohjaman perikuntien lahjoitukset. Kokoelmista löytyy myös sukellushistoriaan liittyvää esineistöä. Paikkakunnan koulutoimintaan liittyvää aineistoa on saatu toimintansa lopettaneilta Raahen opettajaseminaarilta, Pitkänkarin ja Myllymäen kouluilta sekä vielä toiminnassa olevilta Keskuskoululta ja lukiolta. Oman kokonaisuutensa muodostavat myös terveydenhoidollinen ja lääketieteellinen esineistö, joka sisältää Gellmanin sairaalan (sittemmin Raahen aluesairaala), Raahen terveyskeskuksen ja 4

5 kaupunginlääkäri Tauno Kiesvaaran esineistöä. Yksityisomistuksesta ostettu Apteekkimuseon kokoelma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja on yksi arvokkaimmista apteekkialan kokoelmista Suomessa. Talonpoikaista maatalouskulttuuria edustavat sekä Saloisten kotiseutumuseon että Ojalan kotiseutumuseon kokoelmat. Museokokonaisuuteen vuonna 1992 liitetty Saloisten kotiseutumuseo kertoo seudun menneisyydestä ja etenkin elinkeinoista. Pattijoen kotiseutumuseo Ojala siirtyi Raahen museon alaisuuteen kuntaliitoksen myötä vuonna Ojalan kotiseutumuseon kokoelmat esittelevät vauraan maatalon elämää 1900-luvun alkupuolella. Valokuvakokoelma Valokuvakokoelma on museon kokoon nähden erityisen laaja, noin kappaletta. Kokoelma koostuu historiallisista kuvista, joiden keskiössä ovat kaupunkinäkymät, raahelaisten elämänpiiri, asuminen, elinkeinoelämä, paikalliset tapahtumat ja henkilökuvat. Kokoelmat ajoittuvat luvulta nykypäivään ja sisältävät erilaisia valokuvatyyppejä dagerrotyypeistä nykypäivän digitaalisiin kuviin. Arkistokokoelma Museon arkistokokoelma sisältää henkilö- ja paikallishistoriallista arkistoaineistoa, kirjoja, sanomaja aikakauslehtiä, sarjajulkaisuja jne. Museon hallussa on myös vielä järjestämistä odottava paikkakunnan teollisuushistoriaan liittyvä Ruona Oy:n piirustusarkisto, jossa on tuhansia piirroksia. Arkistokokoelman digitoiminen on yksi kokoelmatyön suurimmista haasteista tulevaisuudessa, sillä laajasta kokoelmasta on digitoitu vasta 60 arkistokappaletta. Opetus- ja käyttökokoelma Museolla on opetus- ja käyttökokoelma, jossa on kaksoiskappaleita ja muita museon varsinaisiin kokoelmiin soveltumattomia käyttöesineitä sekä alkuperäisen mallin mukaan tehtyjä kopioita. Esineet voidaan korvata ja niiden museaalinen arvo on vähäinen esimerkiksi kontekstitietojen puuttumisen vuoksi. Kokoelmaa käytetään museopedagogiikassa, työnäytöksissä ja näyttelyissä, kun halutaan, että esineitä voi koskettaa tai kokeilla. Myös vitriinit, mallinuket ja muut näyttelyrakenteet sekä rekvisiitta kuuluvat käyttökokoelmaan. Käyttökokoelmasta lainataan esineitä pääasiassa opetustarkoituksiin kokoelma-amanuenssin harkinnan mukaan. Käyttöesineistölle tehdään kevyempi luettelointi (excel) kuin varsinaisille museoesineille ja ne osastoidaan erikseen muista kokoelmista. Käyttökokoelma kasvaa perusteltujen kokoelmapoistojen, lahjoitusten ja omia näyttelyitä varten syntyneen materiaalin kautta. Käsikirjasto Museolla on henkilökunnan käytössä lahjoituksista, ostoista ja julkaisuvaihdosta muodostunut käsikirjasto, joka on sijoitettu Soveliuksen taloon. 5

6 3. KOKOELMIEN HALLINTA: KARTUNTA, DOKUMENTOINTI, SÄILYTTÄMINEN JA POISTOT Kartunta Kokoelmien karttuminen on suureksi osaksi passiivista eli lahjoitusten kautta tapahtuvaa, mutta kokoelma karttuu myös ostoina tai keräystoiminnan tuloksena. Näistä tulee olla tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi testamentti, lahjoitussopimus, kauppakirja tai kuitti. Lahjoituksessa esineen täysi omistus- ja hallintaoikeus luovutetaan museolle vastikkeetta. Lahjoituksen täyttyminen edellyttää, että museo ottaa lahjan vastaan; museo ei ole velvollinen vastoin tahtoaan ottamaan vastaan lahjoituksia. Lahjoituksista tehdään lahjakirja (luovutussopimus tai kuitti) ja kaupasta tehdään ostosopimus tai kauppakirja. Kaupassa esineen omistus- ja hallintaoikeus siirtyy museolle vastiketta vastaan. Objektin (esineen, kuvan tai arkistomateriaalin) vastaanottamisessa ja liittämisessä kokoelmiin arvioidaan seuraavia seikkoja: 1) Soveltuvuus museon edustamaan alaan ja keruukohteisiin Raahen museon ensisijaiset keruukohteet ovat Raahen seudun historiaan sekä erityisesti merenkulkuun, teollisuushistoriaan ja sukellukseen liittyvät aineistot. Vastaan ei oteta aineistoa toimialan ja toimialueen ulkopuolelta tai museon kokoelmissa jo entuudestaan hyvin edustettua aineistoa. 2) Historiallinen merkitys Esineen vastaanottamispäätöksen yhteydessä punnitaan, liittyykö esine johonkin merkittävään historialliseen tapahtumaan, ilmiöön tai henkilöön ja kertooko esine jotain olennaista ajastaan tai sen erilaisista ilmiöistä. 3) Museoarvo (objektin tietoarvo = oheis- ja kontekstitiedot) Objektin museaalinen arvo on sidoksissa siitä saataviin oheis- ja kontekstitietoihin, joiden avulla se välittää tietoa ja tunnetta menneisyydestä. Siksi esineen vastaanottaminen ja liittäminen museon kokoelmiin edellyttää, että siitä on olemassa käyttö- ja taustatiedot. Museoarvo mitataan myös suhteessa kokoelmapolitiikkaan eli kokoelmien laajuuden, kattavuuden ja edustavuuden käsitteisiin. 4) Esineen kunto Raahen museo ei ota vastaan rikkinäisiä esineitä. Esineen kuluneisuus tai käytön jäljet eivät kuitenkaan estä esineen ottamista kokoelmiin. 6

7 Kun vastaanottopäätös lahjoituksesta on tehty, täytetään lahjoittajan kanssa vastaanottolomake, jonka myötä esine siirtyy Raahen museon omistukseen ja siitä tulee museo-objekti. Raahen museo ei ota vastaan säilytyksiä tai tallennuksia, vaan ainoastaan lahjoituksia täysin omistusoikeuksin. Museo voi harkintansa mukaan ottaa vastaan myös esineistöä, joka sijoitetaan käyttökokoelmaan. Käyttökokoelman materiaalia käytetään esimerkiksi työnäytöksissä ja opetustarkoituksissa. Mikäli museo ei voi syystä tai toisesta ottaa vastaan lahjoituksena tarjottua aineistoa, pyritään kuitenkin neuvomaan ja ohjaamaan lahjoittajaa ottamaan yhteyttä tahoon, jonka tallennusvastuuseen kyseinen aineisto kuuluu. Museon henkilöstöä koskee ICOM:in eettinen ohjeisto. Museon henkilöstö ei saa kilpailla museon kanssa esineistä eikä käyttää hyväkseen asemassaan saamiaan tietoja. Jos työntekijän ja museon välille kehittyy eturistiriita, museon hyödyn tulee olla etusijalla. Museon kokoelmiin saadut lahjoitukset ja hankinnat julkistetaan säännöllisesti vuosikertomuksessa. Posliinisia leluja 1800-luvulta, lahjoitus vuodelta

8 Dokumentointi Tavoitteena on, että jokainen museon kokoelmiin otettava esine dokumentoidaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Dokumentoinnissa käytetään yleensä kahta luettelointitasoa: tunnistus- ja tutkimusluettelointia. Tämä on perusteltua rajallisten resurssien vuoksi. Lahjoitusta vastaanotettaessa tehdään ns. perusluettelointi eli tunnistusluettelointi, jolloin kirjataan ylös kaikki mahdollinen tieto esineen kontekstista sekä lahjoittajan perustiedot. Esine valokuvataan ja sen ominaisuudet kuvaillaan suoraan WebMuskettiin. Erityisesti suurten lahjoituserien kohdalla voidaan joutua tyytymään tunnistusluettelointiin. Esineestä tehdään tarkempi ns. tutkimusluettelointi, kun sitä tarvitaan näyttelyä tai tutkimusta varten tai kun luettelointiin on mahdollista saada asiantuntija-apua. Tutkimusluetteloinnissa mennään esinetietoudessa syvemmälle tutkien esineen taustaa tarkemmin (esim. valmistajatehtaan historia). Tärkeää on, ettei varastoon päätyisi enempää täysin dokumentoimatonta aineistoa kuin siellä jo entuudestaan on. Tarkempi esineprosessi on kuvattu liitteessä 1. Säilyttäminen Museon pääasiallinen kokoelmavarasto (esineet ja tekstiilit) ja arkisto sijaitsevat Kruununmakasiinissa. Tavoitteena on, että Raahen museon koko esinekokoelma olisi sijoitettuna Kruununmakasiiniin lukuun ottamatta eri museokohteiden perusnäyttelyissä olevaa esineistöä. Kokoelman suurimmat esineet (esim. ajoneuvot ja koneet) eivät kuitenkaan mahdu Kruununmakasiiniin, vaan niille tarvitaan kuiva (ja mahdollisuuksien mukaan myös peruslämmin) varastohalli. Kyseiset esineet on väliaikaisesti sijoitettu kaupunginvarikolle, jonka tilat eivät vastaa kokoelmien säilytykselle asetettuja museaalisia vaatimuksia. Kokoelmaesineet pyritäänkin siirtämään mahdollisimman pian pois varikolta. Varikolla olevaa esineistöä varten tullaan remontoimaan kylmävarasto Ojalan kotiseutumuseon piharakennukseen. Tulevaisuuden toiveena ja tavoitteena on lämmin varasto myös tälle kokoelman osalle. Kokoelmatilat ovat Kruununmakasiinin muuton myötä asianmukaiset ja turvalliset. Koko talossa on palo- ja murtohälytyslaitteet. Kokoelman turvallisuudesta huolehditaan myös tehokkaalla omalla valvonnalla. Varastotiloihin menevät ovet lukitaan aina, kun museotiloihin ei jää henkilökuntaa (esim. iltatilaisuuksien aikana), jotta tiloissa ei liiku asiattomia henkilöitä. Museon ulkopuoliset henkilöt pääsevät kokoelmatiloihin vain henkilökunnan seurassa. 8

9 Kulttuurihistoriallisten esinekokoelmien kartoitusta ja haltuunottoa varten on jo alustavasti tehty järjestelyä ja osastointia esineryhmittäin. Kokoelmien inventointi sekä digitointi kestää useita vuosia ja vaatii paljon työvoimaresursseja, mutta se on välttämätöntä kokoelmanhallinnan, -hoidon ja -käytön vuoksi. Varaston järjestämisen yhteydessä luodaan varastopaikkakoodisto, joka tekee esineen varastosta löytämisen helpoksi. Jokainen esine saa siis tulevaisuudessa varastopaikkakoodin, joka koostuu hyllykön ja hyllyn numerosta. Koodi merkitään WebMusketin esinetietueeseen. Arkistomateriaalille on Kruununmakasiinissa oma arkistostandardit täyttävä huone. Arkiston järjestäminen vaatii oman projektinsa sekä lisätyövoimaa. Kuva-arkisto on toistaiseksi sijoitettuna Soveliuksen talon toimistoon, eikä suunnitelmia sen siirtämiseksi ole toistaiseksi tehty. Suuri osa valokuvista on digitoitu, mutta WebMuskettiin valokuvia on viety toistaiseksi hyvin vähän verrattuna kuvakokoelman kokoon. Kuva-arkiston digitointia jatketaan resurssien mukaan. Poistot (ns. poistopolitiikka) Lähtökohtaisesti museon kokoelmat ovat pysyviä, eikä suunnitelmallisesti kerätystä kokoelmasta ole tarpeen tehdä poistoja. Poistopolitiikkaa kuitenkin tarvitaan, sillä kokoelmat ovat karttuneet vuosikymmenten saatossa melko hallitsemattomasti. Poistopolitiikka ja arvoluokitus ovat osa nykyaikaista kokoelmapolitiikkaa, jolla pyritään hallitsemaan paisuneita kokoelmia. Kaikilla esineillä on elinkaari, ja esineen tai ilmiön voi tallentaa muutenkin kuin fyysisesti säilyttämällä. Museolla on tarvittaessa oikeus poistaa esineitä kokoelmistaan, jos siihen on painavat museoammatillisesti hyväksyttävät perusteet. Poistamisesta tehdään virallinen päätös, johon osallistuvat museonjohtaja, kokoelma-amanuenssi ja konservaattori. Vastuu poistamisesta on museonjohtajalla ja kokoelma-amanuenssilla. Luetteloitujen esineiden poistot perustellaan ja dokumentoidaan tarkasti, ja esine kuvataan ennen poistoa. Poistot kirjataan WebMuskettiin, perinteiseen esinekorttiin (mikäli sellainen on) ja diarioon. Lisäksi tehdään poistopöytäkirja, josta otetaan paperituloste erilliseen mappiin. Samaa esinenumeroa ei käytetä enää uudelleen, vaan esinenumero säilyy osana kokoelmahistoriaa, vaikka objekti on fyysisesti poistunut kokoelmista. Poistoperusteita ovat: esine on rikki tai erittäin huonokuntoinen, vahingoittunut tai loppuun kulutettu niin, ettei sillä ole enää tieteellistä ja museaalista arvoa (esineen elinkaari on tullut päätepisteeseen) esine on hävinnyt tai varastettu esine on vaaraksi muulle kokoelmalle (esim. home, tuholaiset) esine on erittäin huonokuntoinen tai suurikokoinen, jolloin säilyttäminen ja hoito on kohtuuttoman kallista (taloudellinen syy) 9

10 esineen kontekstitiedot puuttuvat esinettä ei tunnisteta kohtuullisesta tutkimustyöstä huolimatta tallentamisen päällekkäisyys eli useampi sama objekti identtisillä kontekstitiedoilla (kaksoiskappale voidaan tallentaa, jos samanlaisilla esineillä on tunnettu ja dokumentoitu käyttöhistoria) esine on muuten sopimaton museon kokoelmapolitiikassa määriteltyyn tallennusohjelmaan (esim. kertoo toisen alueen elämästä). Poistamisen mahdollisuuksia: esine palautetaan alkuperäiselle omistajalle esine annetaan toiselle museolle/julkiselle yhteisölle (eettiset ohjeet kieltävät luovuttamasta yksityiselle taholle) esine siirretään museon käyttökokoelmaan esine myydään tai vaihdetaan esine tuhotaan ja hävitetään (kaatopaikka). Poistoja voidaan tulevaisuudessa tehdä myös museoarvoluokituksen pohjalta. Tämä on mahdollista kuitenkin vasta, kun kokoelmat ovat hallinnassa ja ne on luetteloitu sähköisiin tietojärjestelmiin. Kokoelmaesineiden poistamisesta mahdollisesti saatu tulo käytetään kokoelman hyväksi, esimerkiksi hankintoihin. Museon omalla henkilökunnalla, sen hallintoelimen jäsenillä tai heidän perheenjäsenillään ja muilla läheisillään ei ole etuosto-oikeutta museokokoelmasta poistettuihin objekteihin. Luetteloimattoman materiaalin eli einojen poisto Eino -sanalla viitataan esineeseen, jota säilytetään museon kokoelmatiloissa, mutta jolle ei ole annettu kokoelmanumeroa. Näiden esineiden poistoprosessi on kevyempi kuin jo kokoelmaan otettujen ja numeroitujen esineiden poisto. Luetteloimaton esine voidaan poistaa raportoimatta, mutta noudattaen kuitenkin samoja poistopäätöksen perusteita kuin kokoelmaesineen poistossakin. Kaiken varalta kerättyjen objektien säilyttäminen vie tilaa, maksaa ja sitoo resursseja myös tulevaisuudessa, joten tästä tavasta pyritään eroon. Luetteloimatonta materiaalia on käyty läpi Auratien, Myllymäen ja Palon kouluilla sijainneiden varastotilojen tyhjentämisen yhteydessä poistaen kokoelmiin soveltumattomat objektit. Kruununmakasiinissa sijoitettuna olevan esineistön osalta inventointi on aloitettu, ja sitä jatketaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan osana kokoelma-amanuenssin perustyötä. Inventointiin pyritään samaan apuvoimia hankerahalla tai harjoittelijoista. 10

11 Arvoluokitus Museoarvoluokituksessa kriteerejä ovat mm. yleisyys, tyypillisyys, merkittävyys, alueellisuus (raahelaisuus, pohjoispohjalaisuus, suomalaisuus) ja kunto. Ehdotus Raahen museon esineistön arvoluokitukseen tulevaisuudessa I. Kokoelman ydin ja helmet Ensimmäinen luokka edustaa keskeisintä tallennuskohdetta ja muodostaa kokonaiskuvan aihealueesta ollen tärkein kokoelman osa. II. Variaatiot, rinnakkaiset objektit Toisessa luokassa on merkittäviä objekteja, jotka rikastuttavat näkökulmaa aihealueeseen mutta eivät ole korvaamattomia. III. Hyväkuntoiset objektit Kolmannen luokan esineistöä tarvitaan pitkäaikaisiin näyttelyihin esimerkiksi ajankuvan täydentämiseksi ja/tai ne ovat merkityksellisiä osana opetus- ja käyttökokoelmaa. IV. Poistettavat Aiemmin mainittujen perusteiden nojalla poistoiksi luokiteltavat esineet. 4. KONSERVOINTI Museolla on oma konservaattori. Myös koko muu henkilökunta pyrkii harjoittamaan ennaltaehkäisevää konservointia vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Kokoelmaesineistö on osittain huonokuntoista. Jotta esineistön kunto ei enää enempää huonontuisi, on kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisevään konservointiin eli oikeisiin toimintatapoihin esineiden käsittelyssä sekä oikeisiin säilytysmateriaaleihin ja säilytysolosuhteisiin. Koko henkilökunnan tulee olla selvillä oikeista menettelytavoista esineistön suhteen. Konservoitavien esineiden kohdalla noudatetaan priorisointia, joka tässä vaiheessa pohjautuu museon näyttelytarpeisiin. Kun resurssit antavat myöten, kokoelmien kuntokartoitusta jatketaan ja sen pohjalta priorisoidaan akuuteimmin konservoitavat objektit. Esineitä koskevat konservointitiedot viedään WebMuskettiin. 11

12 Purjelaivan peräsin ennen konservointia. 5. KOKOELMIEN SAAVUTETTAVUUS Raahen museon esineistöä ja arkistomateriaalia on esillä museon monissa perusnäyttelyissä, ja museo käyttää varastokokoelmiaan aktiivisesti vaihtuvissa näyttelyissä. Ennen Kruununmakasiinin käyttöönottoa vaihtuvien näyttelyiden tilana toimi Soveliuksen talon alakerta. Nyttemmin näyttelytoiminta on siirtynyt Kruununmakasiinin toiseen kerrokseen, jossa on toistaiseksi tilaa vaihtuville näyttelyille. Pakkahuoneen yläkerrassa on kausittain vaihtuva mininäyttely. Raahen museo tiedottaa aktiivisesti kokoelmistaan ja näyttelyistään sekä omien tiedotuskanaviensa kuten nettisivujen, sosiaalisen median ja tutkimusjulkaisujen sekä ulkopuolisten kanavien, esimerkiksi lehdistön kautta. Kokoelmiin liittyvä asiakaspalvelu on yksi museon perustehtävistä ja sitä hoidetaan museon voimavarat huomioiden. Museon kokoelmat ovat tutkijoiden hyödynnettävissä sopimuksen mukaan. Pyynnön kokoelmaesineen, kuvan tai arkistokappaleen tutkimiseen voi esittää museonjohtajalle tai kokoelma-amanuenssille. Tutkimusta voidaan tehdä ensisijaisesti museon omissa tiloissa ja ottaen huomioon luottamuksellisuus- ja turvallisuusnäkökohdat. Museolla säilytettävään aineistoon on museon tiloissa mahdollista tutustua museoammatillisen henkilöstön läsnä ollessa, kun siitä erikseen ja etukäteen hyvissä ajoin sovitaan. Näin kokoelmat ovat yleisön saatavilla muutenkin kuin näyttelyiden kautta. Museolta annetaan esinetietoja, esineistön ja eri materiaalien hoito- ja säilytysohjeita ja ohjataan kysyjiä oikeille palveluntarjoajille (asiantuntijat, konservaattorit ym.). Esineiden rahallisen arvon määrittelyä museo ei tee. Museo osallistuu näyttely- ja esinevaihtoon muiden museoiden ja julkisyhteisöjen kanssa. Kokoelma- ja näyttely-yhteistyötä muiden museoiden ja toimijoiden kanssa tehdään tieteellisiin, tutkimuksellisiin ja kasvatuksellisiin tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita on mahdollista hankkia, kun kokoelmia esitellään näyttelyissä ja samalla tehdään syventävää perustutkimusta museon 12

13 kokoelmista. Tutkimusyhteistyötä voitaisiin kehittää yliopistojen kanssa ja kokoelmiin liittyviä aiheita nostaa tutkimusten ja opinnäytetöiden aiheiksi. Museo päättää harkintansa mukaan aineiston lainaamisesta museon ulkopuolelle. Museokokoelmiin kuuluvia objekteja ei lainata yksityishenkilöille. Käyttökokoelmasta lainoja voidaan antaa harkinnan mukaan. Museo itse hyödyntää opetus- ja käyttökokoelmaa muun muassa museopedagogisessa toiminnassa ja työnäytöksissä. Kokoelmiin perustuva tietopalvelu ja kuvienlainauspalvelu ovat tarjolla myös suurelle yleisölle. Kuvien skannaamisesta peritään 10 euron ja käyttöoikeudesta 30 euron maksu. Museo2015- hankkeen myötä siirryttäneen koko Suomen kattavaan kokoelmanhallintajärjestelmään, joka on ainakin osittain avoin myös yleisölle. Valokuvakokoelman dagerrotyyppien osalta saavutettavuus on jo kansainvälisellä tasolla: Raahen museon dagerrotyypit on digitoitu daguerreobase.org -tietokantaan. Tietokantaan on koottu eurooppalaiset dagerrotyypit museoiden, arkistojen, kirjastojen ja yksityishenkilöiden kokoelmista. Daguerreobase palvelee varhaisimman valokuvahistorian tutkijoita ja instituutiota, mutta myös kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita yksityisiä kansalaisia. Tietokantaa pitää yllä European Daguerreotype Association (EDA). Talletteet, deponointi ja lainat Esineiden talletus tai lainaaminen museolle Museon esinekokoelmiin ei oteta lainoja tai talletteita, koska niiden turvallisuutta ja säilytysolosuhteita ei pystytä varmistamaan. Museo lainaa esineistöä käyttöönsä vain erityistapauksessa, kuten kulttuurihistoriallisiin näyttelyihin. Lainaustapauksessa asiasta tehdään tarvittavat kirjalliset dokumentit kahtena kappaleena. Mikäli päädyttäisiin poikkeuksellisesti ottamaan vastaan talletus, museolla on oltava täysi hallintaja käyttöoikeus, määräysvalta sekä huolenpitovelvollisuus talletettuihin esineisiin. Huolenpitovelvollisuudella tarkoitetaan sitoumusta esineiden asianmukaiseen säilyttämiseen ja huolenpitoon samojen periaatteiden mukaan, jotka koskevat museon omia kokoelmia. Museota rajoittaa esineitä koskeva luovutuskielto. Museon esineiden talletus toisaalle Museo voi tallettaa esineitä tai taideteoksia kaupungin virastoihin tai sovittujen yhteistyökumppaneiden hallitsemiin tiloihin kulttuurisen tehtävänsä ja museopedagogian tavoitteita edistääkseen. Talletettujen esineiden käyttöoikeus sekä vastuu esineistön tai teoksen asianmukaisesta säilyttämisestä siirtyy talletuksen vastaanottajalle. Talletettavista esineistä tehdään aina osapuolten allekirjoittama talletussopimus kahtena kappaleena. Talletuksilla saattaa 13

14 olla määräaika tai ne voivat olla pysyväistalletuksia. Talletuksen voi tallettaja aina halutessaan myös peruuttaa. Talletuksista laadittavassa talletussopimuksessa a. identifioidaan tallettaja ja talletuksen kohteet b. dokumentoidaan esineiden kunto c. määritellään kohteiden käyttöoikeuksien laajuus, mahdollinen edelleentalletus ja lainaaminen d. sovitaan kohteiden vakuuttamisesta ja määritellään museon vastuu vahinkotilanteissa e. määritetään talletuksen voimassaoloaika f. sovitaan tekijänoikeuksista g. sovitaan huolenpitovastuusta h. sovitaan riitojen ratkaisutavasta. Esineen lainaaminen museolta (esinelainausprosessi ja -periaatteet) Museolta lainataan esineitä vain tieteellisiin, näyttely- ja kasvatuksellisiin tarkoituksiin. Lainaajalla on oltava asianmukaiset ja valvotut tilat sekä tarpeellinen asiantuntemus lainan käsittelyä varten. Objektit tulee vakuuttaa museon ilmoittamasta arvosta kuljetuksen ja lainan ajaksi, ja lainaajan tulee sitoutua lainan sopimusehtoihin. Kaikki lainasta aiheutuvat kulut maksaa lainan ottaja. Näitä kuluja ovat kuljetus-, vakuutus- ( naulasta naulaan ), pakkaamis-, konservointi- tai suojauskulut. Esinelainoja ei anneta yksityishenkilöille eikä kaupallisiin tarkoituksiin. Huonokuntoisia tai konservointia vaativia esineitä lainataan harkinnan mukaan ja vain, mikäli objektin konservointi onnistuu ennen lainan antamista tai lainaaja suostuu kustantamaan konservoinnin. Lainapyynnöt tulee osoittaa museolle hyvissä ajoin ennen lainan tarkoitettua alkamista ja samalla selvittää lainalle asetettujen ehtojen täyttäminen. Esinelainapyyntö osoitetaan museonjohtajalle tai kokoelma-amanuenssille, jotka myös tekevät lainapäätöksen. Lainattavista objekteista tehdään aina osapuolten allekirjoittama lainaussopimus kahtena kappaleena. Lainaukselle sovitaan määräaika, jonka umpeuduttua laina täytyy palauttaa tai lainaussopimus tulee uusia. Laadittavassa lainaussopimuksessa a. identifioidaan lainaaja ja lainauksen kohde b. selvitetään lainattavan kohteen käyttötarkoitus c. sovitaan lainan voimassaoloaika d. määritellään lainattavan kohteen käyttöoikeudet e. määritellään lainattavan kohteen mahdolliset käyttörajoitukset f. sovitaan lainattavan kohteen vakuutuksista sen kuljetuksissa ja lainan aikana sekä vastuut vahinkotilanteissa. Konservaattori tarkastaa esineiden kunnon ennen lainaamista ja uudelleen niiden palauduttua museolle. Esineiden pakkaamisesta vastaa konservaattori tai kokoelma-amanuenssi. Lainanantajan 14

15 nimi (Raahen museo) tulee olla esillä julkaisuissa, tiedotteissa, näyttelyissä yms., joissa esine mainitaan tai on esillä. Museon opetus- ja käyttökokoelmasta voidaan lainata esineitä kokoelma-amanuenssin harkinnan mukaan pääasiassa opetustarkoituksiin. Näitä lainoja ei tarvitse vakuuttaa, mutta lainasta laaditaan kirjallinen lainaussopimus ja toimitaan normaalin esinelainan edellyttämällä tavalla. 6. TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA SUUNNITELMAT Kokoelmien inventointi ja digitointi Museotiloiksi kunnostettu ja vuonna 2012 käyttöönotettu Kruununmakasiini asiaankuuluvine säilytys- ja arkistotiloineen mahdollistaa kokoelmien inventoinnin, mikä puolestaan edesauttaa laajojen kokoelmien haltuunottoa ja samalla kokoelmien entistä tehokkaampaa esittelyä yleisölle. Kokoelmien inventointia jatketaan resurssien mukaan tavoitteena hyvin hallinnassa olevat ja helposti saavutettavat kokoelmat. Kokoelmien saattamista digitaaliseen muotoon jatketaan sekä vakituisen henkilökunnan että määräaikaisten työntekijöiden voimin. Kokoelmien keskittyminen yhteen rakennukseen vähentää objektien siirrosta aiheutuvia haittoja ja helpottaa museoväen työtä. Keruu Museon resurssit keskittyvät vielä muutaman vuoden ajan uuteen museorakennukseen liittyviin projekteihin kuten näyttelyn täydentämiseen, hajasijoitetun esineistön uudelleensijoittamiseen sekä kokoelmien inventointiin. Näin ollen aktiiviselle keruulle ei todennäköisesti juuri jää aikaa. Tavoitteena on kuitenkin muutosajan ja uusiin tiloihin asettumisen jälkeen tapahtuva aktiivinen keruu ja kokoelmien puutteiden täydentäminen yhteistyöhankkeina. Raahen museo on mukana valtakunnallisessa Tallennus- ja kokoelmayhteistyössä (TAKO), ja toivon mukaan jossain vaiheessa voidaan osallistua myös TAKOn nykydokumentointihankkeisiin. Diario siirretään tulevaisuudessa sähköiseen muotoon, jotta lahjoituksen diariointi ei olisi riippuvainen diariokirjan fyysisestä sijainnista. Sähköisen diarion sivut tulostetaan ja sidotaan kirjaksi tietyin väliajoin. Hakemiston digitointiin käytetään esim. opiskelijoiden ja harjoittelijoiden työpanosta. Keruusuunnitelma Kulttuuriperintö Asuminen ja pukeutuminen porvariskulttuuri talonpoikaiskulttuuri 15

16 Tuotanto metalliteollisuus maatalous elintarviketeollisuus metsä- ja puutavarateollisuus muu teollisuus Kauppa, liikenne ja palvelut Liikenne vesistöt, tiet, rautatiet Julkinen elämä sairaala, poliisi, palokunta, koulutoimi Vapaa-aika Yhteisöllinen kulttuuri 16

17 LIITE 1. PROSESSIKUVAUKSET Esineen kulun kuvaus ja toimenpiteet museossa (ns. esineprosessi) Esineprosessi alkaa yleensä mahdollisen lahjoittajan yhteydenotosta. Ensin otetaan selville lahjoitettavan esineen tai lahjoituskokonaisuuden perustiedot, tausta ja kunto. Tarvittaessa esine kuvataan. Samalla selvitetään hankittavan objektin laillisuus. Objektia, jonka omistajaa tai historiaa ei tunneta, ei voida vastaanottaa. Seuraavaksi punnitaan, sopiiko tarjottu materiaali museon tallennuspolitiikkaan ja kokoelmaprofiiliin ja löytyykö perusteita tai tarvetta ottaa lahjoitus kokoelmiin. Esimerkiksi kaksoiskappaleita teollisesti valmistuista tuotteista ei oteta. Samalla mietitään, pystytäänkö tarjotusta materiaalista huolehtimaan asianmukaisesti ja tarjoamaan sille turvalliset säilytysolosuhteet. Myös esineen sijoituspaikkaa mietitään (varasto/näyttely/ käyttökokoelma). Kokoelma-amanuenssi tekee näihin syihin pohjautuvan myönteisen tai kielteisen päätöksen. Tarvittaessa apuun pyydetään muuta museon henkilökuntaa tai asiantuntijoita kulloisenkin lahjoitettavaksi tarjottavan esinekokonaisuuden mukaan. Esineen vastaanotto ja hankintatietojen kirjaaminen diarioon eli diariointi tehdään mahdollisimman pian vastaanoton tapahduttua. Lahjoituserä tai esine saa numeron, ja viimeistään tässä vaiheessa esineestä kirjataan tarkemmat tiedot ja saatavissa oleva informaatio. Lahjoituserästä tehdään inventaarilista, mikäli sitä ei ole tehty jo luovutussopimuksessa. Vastaanotetun erän kunto tarkastetaan, esineet puhdistetaan ja tarvittaessa pakastetaan (lähinnä tekstiilit ja puuesineet, joiden pakastusaika on 2 x 2 viikkoa). Pakastaminen joudutaan toistaiseksi tekemään Pohjois-Pohjanmaan museon tiloissa Oulussa, sillä Kruununmakasiiniin ei pakastinta ole saatu. Lahjoituksen perusluettelointi eli tunnistusluettelointi tehdään WebMuskettiin. Ohjenuorana käytetään Museo2015-hankkeen luomaa Museoiden luettelointiohjetta. Luetteloinnin yhteydessä on käytetty Museoalan asiasanastoa (MASA), nyttemmin Museoalan ontologiaa (MAO), jota tarpeen mukaan täydennetään Yleisellä suomalaisella asiasanastolla (YSA). Luetteloinnin yhteydessä objektin kunto tarkistetaan ja siitä otetaan digitaaliset käyttö- eli tunnistekuvat. Oman henkilökunnan ottamien kuvien tekijänoikeudet ovat museolla. Esinenumero maalataan esineeseen punaisella öljy- tai akryylimaalilla. Tekstiileihin ommellaan numerolappu, johon numero on kirjoitettu tussilla. Paperisiin ja pahvisiin esineisiin numero merkitään lyijykynällä. Luetteloinnin jälkeen esine kääritään hapottomaan silkkipaperiin ja pakataan pahvilaatikkoon tilatehokkaasti. Kokoelma-amanuenssi tai konservaattori määrittelee varastopaikan. Esine viedään säilytystilaan asianmukaiseen säilytyspaikkaan ja varastopaikka merkitään WebMuskettiin. Selkeät 17

18 perusohjeet esineistön käsittelystä, puhdistamisesta, luetteloinnista ja pakkaamisesta löytyvät kirjasta Opas paikallismuseon hoitoon. Esineestä tehdään tarkempi ns. tutkimusluettelointi, kun esinettä tarvitaan näyttelyä tai tutkimusta varten tai kun luettelointiin on mahdollista saada asiantuntija-apua. Luettelointi kahdella tasolla on perusteltua rajallisten resurssien vuoksi. Luettelointia varten tarvittavaa kirjallisuutta voidaan siirtää Soveliuksen talosta Kruununmakasiinin kokoelmatiloihin. Luetteloinnissa ja kokoelmatyössä erityisen tärkeää on saattaa keskeneräiset työt loppuun. Jos työ jää kesken, on siitä laadittava väliraportti (keneltä, mikä työ, mihin asti päästy jne.), jotta siitä voi joku toinen ongelmitta jatkaa. Kokoelmatiloihin ei jätetä epäselviä esinekasoja. Arkisto- ja valokuvaprosessit Arkistomateriaalin ja valokuvien osalta prosessi on periaatteiltaan samanlainen esineprosessin kanssa. Arkistomateriaalille ja valokuville on omat erilliset diarionsa. Valokuvat skannataan ja tallennetaan WebMuskettiin. Toistaiseksi kuvat tallennetaan myös Museon valokuvat -verkkokansioon ja siellä sopivaan alakansioon. Tulevaisuuden tavoitteena on kaikkien valokuvien siirtäminen WebMuskettiin, jolloin haku helpottuu huomattavasti. Fyysisen kuvan kääntöpuolelle merkitään kokoelmanumero lyijykynällä. Kuva pakataan hapottomasta silkkipaperista tehtyyn pussiin ja talletetaan Soveliuksen talossa sijaitsevaan kuva-arkistoon. Arkistoaineisto järjestetään ennen luettelointia teemoittain ja yksittäisille arkistokappaleille annetaan oma arkistonumeronsa, joka merkitään kappaleeseen lyijykynällä. Arkistoaineisto luetteloidaan suoraan arkistodiarioon sekä mahdollisuuksien mukaan tarkemmin WebMuskettiin. Tulevaisuuden tavoitteena on myös arkistokokoelman digitointi WebMuskettiin. Arkistomateriaali pakataan hapottomaan silkkipaperiin ja pahvisiin arkistokansioihin. Arkistomateriaalia säilytetään erillisessä arkistohuoneessa. 18

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke2015-2020 Kuva-arkistokurssi 4.10.2016 Anni Wallenius NELJÄN ORGANISAATION YHTEISHANKE Suomen valokuvataiteen museo - valtakunnallinen erikoismuseo Aalborg stadsarkiv

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1(10) SISÄLLYS Johdanto 2 Museon tausta ja tehtävä 3 KOKOELMIEN HISTORIA JA NYKYINEN TILANNE Esinekokoelma 3 Kuvakokoelma 4 Etnolainaamo 5 KOKOELMIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Pienpainatteet Luston museokokoelmissa. Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo

Pienpainatteet Luston museokokoelmissa. Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo Pienpainatteet Luston museokokoelmissa Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo Luston kirjastokokoelma käsikirjastoluontoinen; yleisöllä pyynnöstä mahdollisuus tutustua aineistoihin ensisijaisesti museotyön

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

Salon paikallismuseot - onko visiota?

Salon paikallismuseot - onko visiota? Salon paikallismuseot - onko visiota? Mikä on Salon historiallinen museo? Se on elektroniikkamuseo sekä paikallismuseot. Millaisena näemme Salon historiallisen museon tulevaisuuden? Minkä luonteisena kaupunkimme

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN museot. Palveluhinnasto

LAPPEENRANNAN museot. Palveluhinnasto LAPPEENRANNAN museot Palveluhinnasto 2014 1 2 LAPPEENRANNAN museot Palveluhinnasto 2014 Sisältö Avoinnaoloajat ja lippujen hinnat... 4 Ilmaiskävijät... 5 Opastusmaksut... 5 Kuvapalveluhinnasto... 6 Tilavuokrat...

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Valokuvakokoelman tie museoon hankintaa ja harkintaa

Valokuvakokoelman tie museoon hankintaa ja harkintaa Valokuvakokoelman tie museoon hankintaa ja harkintaa Täydellinen valokuvakokoelmalahjoitus koostuu taitavasti kuvatuista, hyväkuntoisista valokuvista, joiden tuottaminen ja käyttö on hyvin dokumentoitu.

Lisätiedot

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA kulttuurihistorialliset museot, korkeakoulut ja kirjastot; tutkimuksen tulevaisuus 11.11. 2016 Valokuva Espoon kaupunginmuseo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Taidemuseon taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 2014. Fiskarsin museo Hangon museo Lohjan museo Karkkilan Ruukkimuseo Senkka Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Vihdin museo

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 2014. Fiskarsin museo Hangon museo Lohjan museo Karkkilan Ruukkimuseo Senkka Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Vihdin museo KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 2014 Fiskarsin museo Hangon museo Lohjan museo Karkkilan Ruukkimuseo Senkka Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Vihdin museo KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 2014 2 SISÄLTÖ I JOHDANTO...

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 18.10.2011 Sisältö Kirjaston tehtävä... 3 Kokoelmatyön periaatteet... 3 Aineiston valinta ja hankinta... 4 Kokoelmien

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa Anne Isomursu 22.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessit Esitutkimus ja hankintaraportti Hankintapäätöksen tekeminen Kokoelmaselvitys

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO Helsinki 8.2.2005 Y:\hallinto\tekstit\Tulossopimus 2005-2007.doc OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 Opetusministeriö ja Suomen elokuva-arkisto

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Arvoluokitus nyt! Miten Tampereen museot on soveltanut arvoluokitusjärjestelmää käytännön kokoelmatyöhön. Tampereen museot Ritva Palo-oja

Arvoluokitus nyt! Miten Tampereen museot on soveltanut arvoluokitusjärjestelmää käytännön kokoelmatyöhön. Tampereen museot Ritva Palo-oja Arvoluokitus nyt! Miten Tampereen museot on soveltanut arvoluokitusjärjestelmää käytännön kokoelmatyöhön Tampereen museot Ritva Palo-oja Tampereen museoiden kokoelmat Yksityisten museoiden aika 1904-1969

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Sarka toimii muita museoita tutkimuksessa konsultoivana tahona, sekä asiantuntijana museoiden julkaisuissa ja seminaareissa.

Sarka toimii muita museoita tutkimuksessa konsultoivana tahona, sekä asiantuntijana museoiden julkaisuissa ja seminaareissa. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Perusnäyttelyn uudistaminen vastaamaan parasta nykytietämystä Suomen maatalouden historiasta 2. Maatalousteemaisten museoiden yhteistyö museotoiminnan

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Karjalan tutkimuslaitoksen toimintakäsikirja Liite 6 KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Sisältö 1. Lainaaminen...2 2. Palauttaminen...3 3. Aineiston paikantaminen...4 Kirjasto...4 Työhuoneet...5

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE 1 (5) HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu uusien -asunto-osakkeiden (jäljempänä -asuntojen) myyjille ja hakijoille/ostajille. Ohjeen tarkoitus on myös kohdentaa perheasunnot

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Toimintasuunnitelma 2017 2019 2 1. TAKOn toiminta-ajatus Ammatillisten museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60 00180 Helsinki

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittäminen

Luetteloinnin kehittäminen Luetteloinnin kehittäminen Leena Furu 14.2.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo Ahonen-Kolu, Suomen käsityön museo Áile Aikio,

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot