Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, Kuva: Saara Ekström, Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Toim. Johanna Lehto-Vahtera. Aboa Vetus & Ars Nova / Matti Koivurinnan säätiö 2011

2 Sisällys 1. Museon yleisesittely 3 2. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus 5 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmat Maalöytökokoelma Taidekokoelma Muut kokoelmat 7 4. Kokoelmien kartuttaminen Maalöytökokoelma Taidekokoelma Hankintaprosessi Lahjoitukset kokoelmaan Muiden kokoelmien karttuminen Kokoelmien esillä pitäminen Maalöytökokoelma Taidekokoelma Maalöytöjen ja taideteosten esittely museotilojen ulkopuolella Kokoelmien säilyttäminen ja turvaaminen Kiinteät muinaisjäännökset ja maalöytökokoelma Taidekokoelma Muut kokoelmat Lainaus- ja sijoitustoiminta Taideteosten sijoitustoiminta Poistot kokoelmista Säädökset ja etiikka 16

3 3 1. Museon yleisesittely Aboa Vetus & Ars Nova on historian ja nykytaiteen museo. Museo on perustettu vuonna 1995 ja sitä ylläpitää Matti Koivurinnan säätiö. Aboa Vetus & Ars Nova kuuluu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Museolla on säännöllistä historiaan ja nykytaiteeseen keskittyvää tutkimus- ja näyttelytoimintaa jakaantuen kahteen toiminta-alueeseen: Aboa Vetus (vanha Turku) ja Ars Nova (uusi taide). Perustehtäviensä lisäksi museo järjestää tapahtumia, vuokraa tiloja ja pitää yllä museokauppaa. Aboa Vetus & Ars Nova -museon toiminta suuntautuu ulospäin kokoelmien esittelyn, arkeologisten kaivausten ja museopedagogiikan keinoin. Museon toiminta-ajatus: Aboa Vetus & Ars Nova on turkulainen historian ja nykytaiteen museo, jonka toimialana on Suomen keskiajan ja nykytaiteen kulttuuriperintö, sen tutkiminen, säilyttäminen, esittäminen ja välittäminen sekä asiakaspalvelu. Museo tarkastelee ja tuo lähelle historiaa, taidetta ja kulttuuria toteuttamiensa perus- ja oheispalvelujen avulla. Aboa Vetus & Ars Nova etsii, löytää ja välittää. Aboa Vetus on Turun keskiajan asiantuntija, joka tekee tutkimusta erityisesti arkeologian, Suomen ja Itämeren piirin historian sekä museologian parissa. Maanalainen Aboa Vetus muodostuu keskiajalta peräisin olevista kivitalojen raunioista, jotka ovat muinaismuistolailla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aboa Vetus on arkeologinen museo, jossa aitojen raunioiden ja niistä tehtyjen esinelöytöjen avulla kerrotaan Turun ja Suomen keskiajasta, välineenä museon perusnäyttely. Nykyinen perusnäyttely on museon historian toinen ja se avattiin Museon alueella tehdään säännöllisesti arkeologisia kaivauksia, joiden myötä kokoelmat ja tutkimusaineisto karttuvat. Museon arkeologinen löytökokoelma on Suomen kansallismuseon omaisuutta ja on deponoitu Aboa Vetus & Ars Novaan, esineiden löytöpaikkaan. Ars Nova on nykytaiteen museo, joka kartuttaa ja esittelee taidekokoelmaansa kokoelmapolitiikan suuntaviivojen mukaisesti sekä järjestää tiloissaan nykytaiteen näyttelyitä. Ars Novan näyttelyt ovat vierailevien taiteilijoiden yksityis- tai ryhmänäyttelyitä sekä kokoelmanäyttelyjä omasta kokoelmasta. Näyttelyt esittelevät sekä suomalaisia että ulkomaalaisia taiteilijoita. Museo järjestää joka toinen vuosi teemallisen ja korkeatasoisen nykytaiteen Turku Biennaalin.

4 4 Museon toimintaa koskeva ote Matti Koivurinnan säätiön säännöistä ( ): 3 Säätiön ylläpitämä Aboa Vetus on arkeologis-historiallinen museo, jonka ydin on keskiaikainen kaupunkikortteli. Esiin kaivetut rakennukset sekä niiden yhteydessä oleva museonäyttely keskittyy Turun historiaan, josta kerrotaan ja jota havainnollistetaan arkeologisen ja historiallisen tutkimuksen valossa. Aboa Vetuksen tavoitteena on kertoa museon keinoin paitsi Suomen ja Turun historiasta, myös tavallisten ihmisten elämästä. Perusnäyttelyn lisäksi Aboa Vetuksessa järjestetään vaihtuvia näyttelyjä. Aboa Vetus -museon toimintaa ohjaa säätiön hallituksen valitsema arkeologinen toimikunta. 4 Ars Nova on nykytaiteeseen keskittyvä taidemuseo, jonka toiminta rakentuu Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelmaan. Museossa on esillä vaihtuva ripustus omista kokoel mista tai vaihtuvien näyttelyiden vuosittainen ohjelma. Ars Nova -museon toimintaa ohjaa säätiön hallituksen valitsema taidetoimikunta.

5 5 2. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus Kokoelmatoiminta on museotyön ydinalueita. Jokaisella museolla on yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokoelmansa, jonka hyvästä tuntemuksesta museo vastaa. Kokoelmatyön periaatteita kirjaava kokoelmapolitiikka on olennainen museota identifioiva asiakirja. Näitä periaatteita ovat kokoelman kartuntahistoria sekä kokoelman sisällölliset tavoitteet ja painopisteet. Kokoelmapoliittinen ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi sekä Aboa Vetus & Ars Novan maalöytökokoelman että taidekokoelman hallinnan ja hallinnoinnin työvälineeksi. Kokoelmapoliittinen ohjelma määrittelee museon kokoelman luonteen, sen statuksen museossa sekä toimintatavat sen parissa. Kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaa kokoelmien kartuttamista, säilyttämistä ja hoitamista. Se määrittää kokoelman esillä pitämistä ja saavutettavuutta suhteessa yleisöön. Ja edelleen teosten lainaustoimintaa sekä muuta kokoelmatyötä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksyy museota ylläpitävän Matti Koivurinnan säätiön hallitus. Ohjelma tarkistetaan ja päivitetään viiden vuoden välein tai tarpeen vaatiessa useammin. Aboa Vetus & Ars Nova -museon ensimmäinen kokoelmapoliittinen ohjelma laadittiin taidekokoelman tarpeisiin ja hyväksyttiin Nyt käsillä olevaan museon toiseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan on päivitetty taidekokoelmaa käsittelevä osuus, ja siihen on sisällytetty myös pitkäaikaissäilytyksessä oleva maalöytökokoelma ja mainintoina museon hallussa olevat muut kokoelmat. Maalöytökokoelman kannalta olennaista on, että Suomen kansallismuseo julkaisi ensimmäisen kokoelmapoliittisen ohjelmansa Siinä määriteltyjä käytäntöjä sovelletaan tässä ohjelmassa kansallismuseosta deponoitujen maalöytöjen kohdalla.

6 6 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmat 3.1. Maalöytökokoelma Aboa Vetuksen arkeologinen kokoelma on poikkeuksellinen. Sen ytimenä ovat muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset, jotka ovat peräisin Turun historiallisesta Luostarikorttelista. Ne on kaivettu esiin arkeologisissa tutkimuksissa 1990-luvulla. Raunioiden ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta tukeva perusnäyttely kulkee keskellä raunioita. Perusnäyttely on uusittu vuonna 2005 ja sitä on täydennetty monin tavoin esimerkiksi uusia kaivauslöytöjä vitriineihin lisäämällä. Arkeologinen kokoelma on karttuva maalöytökokoelma, joka karttuu alueella tehtyjen arkeologisten kaivausten myötä. Kokoelma muodostuu kahdesta pitkäaikaislainasta Suomen kansallismuseosta ja Turun museokeskuksesta. Molemmat pitkäaikaislainassa olevat löytökokonaisuudet sisältävät Aboa Vetuksen alueelta (Turun Luostarikortteli) tehtyjä arkeologisten kaivausten myötä esiin tulleita maalöytöjä. Löytöaineisto kuuluu muinaismuistolain piiriin ja se on luetteloitu Suomen kansallismuseon tai Turun museokeskuksen maalöytökokoelmiin. Löytöaineisto on deponoitu Aboa Vetus & Ars Nova -museolle toistaiseksi. Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa lausutaan maalöydöistä seuraavaa: Historiallisen ajan maalöydöt luetteloidaan pääosin historiallisiin kokoelmiin. Tutkimusluvat historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkimiseen myöntää Museoviraston rakennushistorian osasto. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010, 18.) Maalöytökokoelmasta vastaa museolehtori Taidekokoelma Matti Koivurinnan säätiön / Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma on saanut alkunsa kauppaneuvos Matti Koivurinnan yksityisenä taidekokoelmana. Vuonna 1987 perustettiin Matti Koivurinnan säätiö, jolle kokoelma lahjoitettiin. Tällä hetkellä Matti Koivurinnan säätiön / museon kokoelma käsittää yli 600 teosta: maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia ja videoteoksia 1900-luvun alusta tähän päivään. Kokoelman historia on kaksiosainen. Ensimmäinen jakso sisältää teokset, jotka on hankittu säätiön perustajan hankintaperiaatteiden mukaan. Toinen, nyt meneillään oleva ajanjakso sisältää säätiön myöhempien taidehankintatoimikuntien periaatteiden mukaan hankitut teokset. Vuodesta 1995 lähtien taidekokoelman sijoituspaikkana on ollut Aboa Vetus & Ars Nova

7 7 -museo (Itäinen Rantakatu 4 6 Turku). Muutamia kokoelmaan kuuluvia veistoksia on sijoitettu eri puolille kaupunkia julkisten rakennusten yhteyteen. Aboa Vetus & Ars Novan muuriin julkiseksi teokseksi on sijoitettu Jan-Erik Andersonin teos Fredrika Runeberg ja piste (2007). Kansainvälisen vertailun kestävän taidekokoelman pääpaino on 1900-luvun puolivälin jälkeisessä ajassa aina nykypäivään saakka. Kokoelmassa on teoksia eturivin kansainvälisiltä modernisteilta ja nykytaiteen edustajilta. Myös kotimaisen nykytaiteen kärkinimet ovat kokoelmassa merkittävässä asemassa. Eri aikakaudet ja taidesuuntaukset ovat edustettuina kokoelmassa. Oman kokonaisuutensa kokoelmassa muodostavat Otto Mäkilän yli sata piirustusta ja luonnosta. Mäkilän, Kauko Lehtisen ja muiden Turun alueen taiteilijoiden vaikutuksesta kokoelmasta löytyy myös alueellinen vivahde, vaikka alueellisuus sinänsä ei ole hankintoja ohjaava tekijä. Ars Novan tunnettuus modernin ja nykytaiteen näyttelypaikkana on brändi, jota vahvistetaan erityisesti laadukkaiden ja museon profiiliin sopivien uushankintojen ja kokoelman monipuolisen esittelyn avulla. Kokoelman keräämisessä ja ylläpitämisessä noudatetaan Ars Novan kokoelmapolitiikan periaatteita. Turussa on kolme taidemuseota. Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma täydentää Turun taidetarjontaa merkittävällä tavalla. Koska kokoelma on valtakunnallisesti huomion arvoinen, on tärkeää, että osa kokoelmasta on esillä aina kuin mahdollista. Taidekokoelmasta vastaa Ars Novan amanuenssi Muut kokoelmat Arkeologiseen maalöytökokoelmaan ja museon alueen kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvä aineisto Aboa Vetuksen aineistoon kuuluu myös valokuva- ja asiakirjakokoelma sisältäen kaivauskertomukset ja kaivausalueiden karttamateriaalin. Tämä kokoelma on myös museon alueen kaivauskertomusten liiteaineisto. Käsin piirrettyjen karttojen (1990-luvun kaivaukset) originaaleja ja niiden digitaalisia tallenteita ja karttojen liitteitä, sekä myöhempiä kaivauskertomuksia (2005 ) liitteineen säilytetään Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistossa. Kokoelmasta vastaa museonjohtaja. Opetuskokoelma Varsinaisten kokoelmiensa lisäksi Aboa Vetus & Ars Nova -museolla on arkeologisesta aineistosta (keskiajan ja uuden ajan lasi- ja keramiikka-aineistosta) koottu noin sadan esineen opetuskokoelma. Kokoelma on koottu museon perustamisvaiheessa ja se on karttumaton.

8 8 Kokoelmasta vastaa museolehtori. Museon arkisto Arkistoon tallennetaan museon toiminnasta syntyviä asiakirjoja. Arkistokokoelma on karttuva. Kokoelmasta vastaa Aboa Vetuksen näyttelyamanuenssi. Käsikirjasto Museon henkilökunnan käytössä oleva ammattikirjallisuuden kokoelma, joka on karttuva. Aboa Vetuksen alueen löytöaineistoa käytetään runsaasti opinnäytteiden materiaalina. Valmiit opinnäytteet ja artikkelit liitetään museon käsikirjastoon. Kokoelmasta vastaa museonjohtaja.

9 9 4. Kokoelmien kartuttaminen 4.1. Maalöytökokoelma Maalöytökokoelma karttuu arkeologisten kaivausten edetessä ja siihen liittyvistä pitkäaikaistalletuksista tehdään sopimukset Suomen kansallismuseon kanssa. Historiallisen ajan arkeologisten maalöytökokoelmien karttumisesta todetaan Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa seuraavasti: Kaupunkikaivausten määrän lisääntyessä myös kaivausten päänumeroiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Museovirasto on laajentanut muinaismuistolain soveltamista historiallisen ajan arkeologisiin kerrostumiin: muinaismuistolain mukaan rauhoitettuja muinaisjäännöksiä ovat nykyään myös esim. kaupunkien vanhimmat asutusjäännökset. Tieteellinen kiinnostus lukuja kohtaan on kasvanut, ja yliopistoilla, museoilla ja yksittäisillä tutkijaryhmillä on ollut aiempaa enemmän kenttätoimintaa. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010, 18) 4.2. Taidekokoelma Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma on karttuva. Museon hankintapolitiikka perustuu kokoelmapolitiikan periaatteita noudattaen taidekokoelman jatkuvaan kartuttamiseen kansallisesti ja/tai kansainvälisesti huomionarvoisella nykytaiteella tai kokoelmaa olennaisesti täydentävällä modernilla taiteella. Matti Koivurinnan säätiön hallituksen nimeämä taidetoimikunta määrittelee taidehankinnan periaatteet. Taidekokoelman kartuttaminen sisältää sekä taideteosten ostot että talletusten ja lahjoitusten vastaanottamisen. Kokoelmaa kartutetaan harkitusti, avoimesti esiin kirjatuin perusteluin ja ottaen huomioon erilaiset hankintahetkellä vallitsevat taiteeseen liitettävät arvot ja arvotukset. Kokoelman kartuttaminen on tärkeä osa museon kokoelmatoimintaa ja sitä kautta museotyötä, joka sisältää omat arvonmuodostusprosessinsa. Kokoelmatyön tavoite on laadun säilyttäminen ja myös sen kehittäminen siten että laatua voidaan tarkastella usein erilaisin kriteerein. Arvojen ja laadun ohella aika on keskeinen näkökulma taidekokoelmaan. Teoshankinnoissa pyritään jatkossakin kokoelman laadun ylläpitämiseen ja kohentamiseen, määrään keskittymisen sijaan Hankintaprosessi Taideteosten hankinnat suorittaa sovitun käytännön mukaisesti Matti Koivurinnan säätiön hallituksen nimeämä taidehankintatoimikunta. Hankintatyössä keskitytään uusien nykytaiteen teosten hankkimiseen ja mahdollisuuksien mukaan kokoelmaa voidaan myös

10 10 täydentää suomalaisen ja kansainvälisen modernismin osalta. Hankinnat tehdään suoraan taiteilijoilta, Ars Novassa järjestettävistä näyttelyistä ja gallerioista sekä joissain tapauksissa taidehuutokaupoista ja vastaavista myyntilaisuuksista. Jokaisesta Turku Biennaalista pyritään ostamaan yksi tai useampia teoksia kokoelmaan. Taidehankintatoimikunnan tulee olla hankintapäätöksissään yksimielinen ja toimia hankintoihin varatun määrärahan puitteissa. Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon hankintapäätösten perustelut kirjataan. Tehdyt hankinnat vahvistaa säätiön asiamies ja niistä tiedotetaan säätiön hallitukselle Lahjoitukset kokoelmaan Ars Nova voi harkinnanvaraisesti ottaa vastaan taideteosten lahjoituksia ja talletuksia. Lahjoituksia ja talletuksia vastaanotettaessa otetaan huomioon samat laatukriteerit ja taiteelliset merkitysarvot, jotka tulevat kysymykseen museon omia hankintoja suoritettaessa. Lahjoitusten vastaanotosta ja talletuksista päättää taidetoimikunta ja ne vahvistaa säätiön asiamies. Teoslahjoitus tai -talletusasiat viedään tiedoksi säätiön hallitukselle Muiden kokoelmien karttuminen Opetuskokoelma Kokoelma on koottu museon perustamisvaiheessa ja se on karttumaton. Museon arkisto Arkistokokoelma karttuu museon toiminnan myötä. Käsikirjasto Käsikirjaston kokoelma karttuu museoiden julkaisuvaihdon, lahjoitusten ja hankintojen seurauksena.

11 11 5. Kokoelmien esillä pitäminen 5.1. Maalöytökokoelma Deponoidut maalöytökokoelmat liittyvät Aboa Vetuksen alueen on rauniokohteeseen in situ, jonka tutkimuksesta, hoidosta ja esittelemisestä Aboa Vetus & Ars Nova vastaa. Maalöytökokoelmien pitkäaikaislainaamisen (Suomen kansallismuseolta ja Turun museokeskukselta) tarkoituksena on pitää esillä paikalta tehtyjä löytöjä tutkimusta ja yleisöä varten. Aboa Vetus -museossa on perusnäyttely ja siellä järjestetään myös vaihtuvia näyttelyjä. Perusnäyttelyssä on esillä useita satoja alueelta esiin kaivettuja maalöytöjä, joita laitetaan aiheesta riippuen esille myös vaihtuviin näyttelyihin. Aboa Vetuksen näyttelyohjelman hyväksyy arkeologinen toimikunta ja vahvistaa säätiön hallitus Taidekokoelma Ars Nova -museossa on näyttelytiloina kaksi kerrosta. Näistä ensimmäinen on varattu ensisijaisesti vaihtuville näyttelyille ja toinen museon oman kokoelman esittelyyn. Näyttelyjen lukumäärästä, ajankohdista, luonteesta ja taiteilijoista laaditaan näyttelyohjelma, joka sisältää näyttelyt seuraaville 2 3 vuodelle. Näyttelyohjelman hyväksyy taidetoimikunta ja vahvistaa säätiön hallitus Maalöytöjen tai teosten esillepano museotilojen ulkopuolella Kokoelmiin kuuluvia museoesineitä ja taideteoksia voidaan pitää esillä myös museon muissa tiloissa, mm. myymälässä ja kahvilassa, joissain tapauksissa myös museorakennuksen ulkopuolella. Teoksia sijoitettaessa muualle kuin näyttelytiloihin on huomioidaan museoobjektien tai taideteosten vaatimat säilytys- ja turvallisuusolosuhteet.

12 12 6. Kokoelmien säilyttäminen ja turvaaminen 6.1. Kiinteät muinaisjäännökset ja maalöytökokoelma Arkeologinen toiminta on yksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kolmesta perustehtävästä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja Matti Koivurinnan säätiön tehtävänä on in situ -museon (Aboa Vetus) raunioiden hoito, tutkimus ja esittely. Kävijöille tarjotaan mahdollisuus tutustua menneeseen kaupunkiin, joka sijaitsee maan alla. Toiminnan linjasta vastaa säätiön hallituksen asettama arkeologinen toimikunta. Aboa Vetus & Ars Nova huolehtii ja vastaa Suomen kansallismuseon ja Turun museokeskuksen kokoelmista deponoitujen maalöytökokoelmien säilyttämisestä, turvaamisesta ja esittämisestä asianmukaisissa olosuhteissa. Kaivauslöydöt on luetteloitu Kansallismuseon päänumeroille. Museo ylläpitää Museoviraston ja Kansallismuseon kanssa yhteensopivaa luettelointitietokantaa. Löytöihin liittyviä valokuvia ja muita dokumentteja säilytetään Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistossa. Kaivauskertomukset ja niiden liitteet arkistoidaan sekä Museoviraston rakennushistorian osaston että Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistoon. Maalöytökokoelman ja siihen liittyvien dokumenttien luetteloinnista, säilyttämisestä ja turvaamisesta kehittämistoimenpiteineen ja henkilökunnan vastuualueista näissä tehtävissä määrätään museon sisäisessä työjärjestyksessä, kokoelmapoliittisessa ohjelmassa ja museon toimintasäännössä (2009). Kaivauslöydöt konservoidaan kaivauslupien edellyttämällä tavalla. Raunioiden olosuhteita tarkkaillaan ympäri vuoden. Konservointitoimenpiteet hankitaan ostopalveluina. Raunioissa tehdään vuosikonservointi 1990-luvulla määriteltyjä periaatteita noudattaen soveltamalla uusinta tutkimustietoa Taidekokoelma Taidemuseotoiminta on yksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kolmesta päätehtävästä. Museon toiminnan perustana on Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Kaikki kokoelmaan hankitut teokset luetteloidaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti kokoelmaa varten kehitettyyn museon omaan taideteostietokantaan. Samalla tiedostosta otetaan varmuuskopio. Tietokantaan liitetään teoksista myös tunnistekuvat. Taideteostietokannan ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Ars Novan amanuenssi.

13 13 Kokoelman teoksia säilytetään museon taidevarastossa. Museon yhteydessä sijaitseva taidevarasto on olosuhteiltaan teosten säilyttämis- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä ja taideteosvarastoksi käyttötarkoitukseltaan oheistiloineen suunniteltu. Ars Novan amanuenssi ja museomestari vastaavat teosten asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä. Taidekokoelmaan kuuluville teoksille tehdään kuntotarkastus konservoinnin ja omien näyttelyjen yhteydessä tai näyttelylainoja annettaessa. Teosten siirtäminen nykyiseen taidevarastoon tapahtui vuonna Samassa yhteydessä tarkastettiin teostiedot ja teosten kunto. Näyttelytiloissa esillä olevien teosten vartioinnista vastaavat museovahtimestarit, muu asiakaspalveluhenkilökunta sekä oppaat. Taidekokoelman luetteloinnista, säilyttämisestä ja turvaamisesta kehittämistoimenpiteineen ja henkilökunnan vastuualueista näissä tehtävissä määrätään museon sisäisessä työjärjestyksessä ja museon toimintasäännössä (2009). Kokoelman teoksille tehdään tarvittaessa konservointitoimenpiteitä ostopalveluna Muut kokoelmat Pysyvästi säilytettävää asiakirja-aineistoa säilytetään arkistokelpoisissa olosuhteissa. Aboa Vetuksen kaivauskertomus (TURKU II/2/3. Rettigin tontti / nykyinen Aboa Vetus -museon alue. Kaupunkiarkeologinen kaivaus ) siihen kuuluvine kaivauskarttaliitteineen on saatavilla osoitteessa:

14 14 7. Lainaus- ja sijoitustoiminta Aboa Vetus & Ars Nova -museo lainaa esineitä tai teoksia sellaisille näyttelynjärjestäjille, joilla on museoammatillista henkilökuntaa ja jotka pystyvät tarjoamaan teoksille vaadittavat olosuhteet. Teoksia voidaan lainata sekä kotimaisiin että ulkomaisiin näyttelyihin. Lainan saaja vastaa kaikista teoslainan aiheuttamista kuluista. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään lainan ehdot. Deponoituun maalöytökokoelmaan tulevat lainapyynnöt käsitellään Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, josta pyynnöt välitetään löydöt omistaviin museoihin. Aboa Vetus & Ars Nova puoltaa löytöaineiston lainapyyntöjä, mikäli lainan esteenä ei ole museo-objektin huono kunto tai museon oma tarve teoksen esillä pitämiseksi. Museolehtori käsittelee maalöytökokoelmaan tulleet lainapyynnöt. Päätöksen lainasta tekee museonjohtaja. Ars Novan amanuenssi käsittelee taidekokoelmaan saapuneet lainapyynnöt. Päätöksen lainasta tekee museonjohtaja. Lainan esteenä voi olla mm. teoksen huono kunto tai museon oma tarve teoksen esillä pitämiseksi Taideteosten sijoitustoiminta Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelmaan kuuluvia teoksia voidaan sijoittaa määräajaksi tai toistaiseksi. Sijoituksen vastaanottajina tulevat kysymykseen lähinnä julkiset tai julkisluonteiset virastot ja laitokset. Sijoitusesityksen tekee taidetoimikunta ja sijoituksesta päättää säätiön hallitus. Sijoituksesta tehdään museon ja vastaanottajan välillä kirjallinen sopimus, jonka mukaan vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan teosten turvallisesta sijoittamisesta ja säilyttämisestä. Mahdollisista siirroista tai vahingoista on ilmoitettava välittömästi museolle. Mikäli taideteos joutuu ilkivallan tai vahingonteon kohteeksi, vastaanottaja korvaa konservoinnista ja arvonmenetyksestä aiheutuneet kustannukset. Ars Novan amanuenssi tallentaa museon tietokantaan tehdyt sijoittamispäätökset ja huolehtii teosten kuntoon kohdistuvasta valvonnasta.

15 15 8. Poistot kokoelmista Museoesineiden poistomenettelystä on määrätty ICOMin museotyön eettisissä säännöissä. Aboa Vetus & Ars Nova -museo noudattaa edellä mainituissa säännöissä, kohdissa , vahvistettuja periaatteita kokoelmista poistamisessa. Aboa Vetus & Ars Novan maalöytö- ja taidekokoelma sisältää ainutkertaisia ja siten korvaamattomia museo-objekteja tai taideteoksia. Pitkäaikaislainassa oleva maalöytökokoelman suhteen noudatetaan Suomen kansallismuseon ja Turun museokeskuksen kokoelmapoliittisia linjauksia. Taideteoksen mahdollisesta katoamisesta merkitään tieto museon tietokantaan. Katoamismerkinnän kirjaamisesta päätetään samalla tavalla kuin taideteoksen hankkimisesta kokoelmaan. Lopullinen merkintä tehdään vasta kun teos on ollut kateissa vähintään viiden vuoden ajan siitä, kun katoaminen kirjattiin. Entisöimiskelvottomiksi rikkoutuneita teoksia ei pääsääntöisesti hävitetä. Museon taideteostietokantaan tehdään asianmukainen merkintä rikkoutumisesta tai tuhoutumisesta ja määräys, että teosta ei saa esittää julkisesti. Mikäli teos jostakin erityisestä syystä on hävitettävä, päätöksen tekee tekijänoikeuslain huomioon ottaen kokoelmista vastaavan henkilökunnan esityksestä säätiön hallitus.

16 16 9. Säädökset ja etiikka Kaikessa toiminnassaan Aboa Vetus & Ars Nova -museo noudattaa Museolakia (877/2005) ja Museoasetusta (1192/2005) ja Muinaismuistolakia (295/63) sekä toimii Museotyön ammattieettisten sääntöjen (Museotyön eettiset säännöt. International Council of Museums ICOM. Käännös Tuukka Talvio. Helsinki 2005) määrittelemällä tavalla sekä noudattaen yleisesti hyväksyttyjä museoalan hyviä käytäntöjä. Maalöytökokoelman osalta Aboa Vetus & Ars Nova noudattaa Suomen kansallismuseon kokoelmakäytäntöjä. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010,18). Aboa Vetus & Ars Nova toimii ylläpitäjänsä Matti Koivurinnan säätiön sääntöjen (2006) ja vuonna 2009 hyväksytyn museon toimintasäännön edellyttämällä tavalla. Ohjelma on hyväksytty Matti Koivurinnan säätiön hallituksessa tammikuussa 2011.

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Taidekokoelmat Mikkelin taidemuseo 5.1.2006 1. Johdanto Mikkelin taidemuseon toiminta alkoi vuonna 1970 Johannes Haapasalon museo nimisenä. Taidemuseon

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 muokattu 16.10.2008 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2016 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2016 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2016 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2015 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2015 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 3 Pedagoginen toiminta 3

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2010

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2010 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2010 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2010 3 2. TOIMINTA-AJATUS 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2010 4 Taidemuseon perusnäyttely 4 Taidemuseon näyttelyt 4 Arkeologisen

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2011

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2011 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 3 2. TOIMINTA-AJATUS 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2011 4 Taidemuseon perusnäyttely 4 Taidemuseon näyttelyt 4 Arkeologisen

Lisätiedot

Pooli 6 Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja hyvinvointi*

Pooli 6 Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja hyvinvointi* Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja hyvinvointi* Poolissa mukana 16 toimijaa: Aaltoyliopisto Aboa Vetus & Ars Nova Designmuseo Helsingin yliopisto Hiekan taidemuseo Jyväskylän taidemuseo Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Tutkimuslupapäätös MV/29/ / (3) NAANTALI, Tutkimuslupahakemus Naantalin Kukola Naviren seutu muinaismuistoalueella

Tutkimuslupapäätös MV/29/ / (3) NAANTALI, Tutkimuslupahakemus Naantalin Kukola Naviren seutu muinaismuistoalueella Tutkimuslupapäätös MV/29/05.04.01.02/2014 1 (3) 22.05.2014 Muuritutkimus ky Suovillankatu 3 20780 KAARINA Viite Tutkimuslupahakemuksenne 17.4.2014 Asia NAANTALI, Tutkimuslupahakemus Naantalin Kukola Naviren

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Saimaan kulttuurihistorialliset ja sisävesiliikenteen kokoelmat Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kokoelmat Savonlinnan maakuntamuseo Teksti: Kirsi Liimatainen Kuvat: Mikko

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2008

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2008 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2008 1 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2008... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2008... 4 Taidemuseon perusnäyttely... 4 Taidemuseon näyttelyt...

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2009

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2009 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2009 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2009 3 2. TOIMINTA-AJATUS 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2009 4 Taidemuseon perusnäyttely 4 Taidemuseon näyttelyt 4 Arkeologisen

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O M A A S E U D U N A S U T U S - J A E L I N K E I N O H I S T O R I A L L I S E T M U I N A I S J Ä Ä N

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu 14.5.2012 Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi Sisällys 1. JOHDANTO...2 2. MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET...4 2.1

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2012

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2012 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2012 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2012 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2012 3 Pedagoginen toiminta 4 Sijoitukset 4 Tapahtumat 4 4. KOKOELMA

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2013

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2013 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Johanna Lehto-Vahtera Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel

Johanna Lehto-Vahtera Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel Johanna Lehto-Vahtera (@LehtoVah) Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel Pooli 6 Taide, oppi ja kokemus (Konst, undervisning och erfarenhet) Poolissa on

Lisätiedot

Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkko Toimintakertomus 2005

Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkko Toimintakertomus 2005 Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkko Toimintakertomus 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUOTEEN 2005... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2005... 4 Raision taidemuseo - Perusnäyttely...

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

26 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

26 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 5/2017 1 (8) Aika 29.08.2017, klo 16:20-17:57 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2007

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2007 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2007 1 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2007... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2007... 4 Raision taidemuseo - Perusnäyttely... 5 Raision

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Kurkistus keskiaikaan

Kurkistus keskiaikaan Kurkistus keskiaikaan Suomen Partion hyväksymän Historiantutkijan taitomerkin suoritusohjeet Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Tervetuloa tutkimaan historiaa! Historian tutkiminen ja opiskelu on todella

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman loppuunsaattaminen 2. Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyvän uuden tiedon tuottaminen ja saavutettavuus

Lisätiedot

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN s.1 SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN Henkisyys taiteessa Helene Schjerfbeck juhlanäyttely, Gyllenberg taidemuseo Outi Heiskanen Alkumeri, Didrichsenin museo Sunnuntaina 18.03.2012 klo

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Kuva-aineistojen säilyttäminen

Kuva-aineistojen säilyttäminen Kuva-aineistojen säilyttäminen Paperivalokuvat Valokuvien kunnolliseen säilyttämiseen vaaditaan mahdollisimman tasaiset olosuhteet Paperikuvat, diat ja negatiivit Kuvien säilytystilan olisi oltava lämpötilaltaan

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet 2 1. Yleistä...3 2. Vastuutahot ja vastuuhenkilöt...4 3. Irtaimistoluetteloon merkittävä omaisuus...4 4. Luettelointiohjeet...4

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MITÄ MUINAISJÄÄNNÖKSET OVAT? Maisemassa, maaperässä tai vedessä säilyneitä ihmisen aikaansaamia rakenteita ja kerrostumia

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS LIITTYEN HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYRAKENTEIDEN TUOTTAMISEN KILPAILUTUKSEEN VUOSILLE

PALVELUKUVAUS LIITTYEN HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYRAKENTEIDEN TUOTTAMISEN KILPAILUTUKSEEN VUOSILLE 1/5 LIITTYEN HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYRAKENTEIDEN TUOTTAMISEN KILPAILUTUKSEEN VUOSILLE 2016 2019. 1. Yleiskuva näyttelyrakenteiden valmistamisesta: Palvelun tilaaja on. Taidemuseo tilaa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 1 Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 Laatineet Maria Koskijoki Kristina Tohmo Jonina Jansson Elina Torvinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kokoelmaa määrittävät säännöt, lait ja asetukset 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi TOIMINTAKERTOMUS 2010 NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAN TUKISÄÄTIÖ UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA KIASMA MUSEUM OF CONTEMPORARY ART FOUNDATION TOIMINTAKERTOMUS 2010 Y-tunnus: 2199820-1

Lisätiedot

Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma

Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma Sisällysluettelo 1.Valtion taidemuseon kokoelma................................ 3 1.1 Kokoelman hallinta-, hoito- ja kartutusvastuun

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka 2012

Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka 2012 Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka 2012 Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka Taidemuseon johtokunta 11.12.2012 Sisällys 1 Kokoelmapolitiikka eli kokoelmapoliittinen ohjelma... 5 2 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (6) 43 n taideteoslainat, Tampereen taidemuseolle HEL 2015-009055 T 12 02 03 00 Päätös Päätöksen perustelut n johtaja päätti taidelainasta Tampereen taidemuseolle.

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ORIMATTILAN TAIDEMUSEO 21.2.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Yleistä... 4 2.1 Museo ja hallinto... 4 2.2 Toiminta-ajatus... 4 3. Kokoelmien kuvaus... 5 3.1 Kokoelman synty...

Lisätiedot

Kokoelmahallinnon tärket

Kokoelmahallinnon tärket Kokoelmahallinnon tärket rkeät lomakkeet Tiina Paavola Maakunnallinen museopäiv ivä 2.6.2009 Luovutustodistus Juridinen asiakirja, jolla siirretää ään n lahjoitettavan materiaalin omistusoikeus museolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) Taidemuseon johtokunta TMJ/2 19.09.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) Taidemuseon johtokunta TMJ/2 19.09.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 51 Kokoelmakeskus HEL 2014-011018 T 12 02 03 00 Päätös päätti esittää, että kaupunginmuseon ja taidemuseon yhteinen kokoelmakeskushanke toteutetaan. Johtokunta

Lisätiedot

Guggenheim Helsinki. Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Guggenheim Helsinki. Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Guggenheim Helsinki Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja 2.11.2016 Alkuperäinen ehdotus (2012) Kustannukset Selvitys-, suunnittelu- ja perustamiskustannukset 12,6 milj. euroa * Investointimenot

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 Suomen muinaismuistolaki 50 vuotta: vetreä keski-ikäinen vai raihnainen vanhus? & Arkeopeda - opetusta, opastusta, oppimista Toimittaneet: Johanna Enqvist, Juha Ruohonen & Mervi Suhonen

Lisätiedot

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun 1 / 13 2015 Etelä-Karjalan taidemuseo Sisällys 3 Johdanto tehtävät: 4 Museo ilmiönä 1 5 Museo ilmiönä 2 6 Henkilökohtainen taidekokemus 1 7 Henkilökohtainen taidekokemus

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Taidemuseon taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa Anne Isomursu 22.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessit Esitutkimus ja hankintaraportti Hankintapäätöksen tekeminen Kokoelmaselvitys

Lisätiedot

Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa

Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa Päivi Airas 12.5.2015 JULKISEN TAITEEN TYÖRYHMÄ NYT - julkisessa tilassa olevien teosten kunnossapito - virkamiestyöryhmä - ei budjetoituja resursseja

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

KOKOELMA- POISTOJEN. Yhteiset käytännöt

KOKOELMA- POISTOJEN. Yhteiset käytännöt 2016 SUOMEN MUSEOLIITTO ABOA VETUS & ARS NOVA, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, HAM HELSINGIN TAIDEMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT, TAMPEREEN TAIDEMUSEO & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Yhteiset käytännöt 100 M,

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

KANSALLIS GALLERIAN KOKOELMATOIMINTA

KANSALLIS GALLERIAN KOKOELMATOIMINTA KANSALLIS GALLERIAN KOKOELMATOIMINTA KG DNRO 1/400/2017 Tämä asiakirja korvaa vuonna 2011 valmistuneen asiakirjan Valtion taide museon kokoelmastrategia ja kokoelma poliittinen ohjelma, VTM dnro 3/500/2011.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot