Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, Kuva: Saara Ekström, Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Toim. Johanna Lehto-Vahtera. Aboa Vetus & Ars Nova / Matti Koivurinnan säätiö 2011

2 Sisällys 1. Museon yleisesittely 3 2. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus 5 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmat Maalöytökokoelma Taidekokoelma Muut kokoelmat 7 4. Kokoelmien kartuttaminen Maalöytökokoelma Taidekokoelma Hankintaprosessi Lahjoitukset kokoelmaan Muiden kokoelmien karttuminen Kokoelmien esillä pitäminen Maalöytökokoelma Taidekokoelma Maalöytöjen ja taideteosten esittely museotilojen ulkopuolella Kokoelmien säilyttäminen ja turvaaminen Kiinteät muinaisjäännökset ja maalöytökokoelma Taidekokoelma Muut kokoelmat Lainaus- ja sijoitustoiminta Taideteosten sijoitustoiminta Poistot kokoelmista Säädökset ja etiikka 16

3 3 1. Museon yleisesittely Aboa Vetus & Ars Nova on historian ja nykytaiteen museo. Museo on perustettu vuonna 1995 ja sitä ylläpitää Matti Koivurinnan säätiö. Aboa Vetus & Ars Nova kuuluu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Museolla on säännöllistä historiaan ja nykytaiteeseen keskittyvää tutkimus- ja näyttelytoimintaa jakaantuen kahteen toiminta-alueeseen: Aboa Vetus (vanha Turku) ja Ars Nova (uusi taide). Perustehtäviensä lisäksi museo järjestää tapahtumia, vuokraa tiloja ja pitää yllä museokauppaa. Aboa Vetus & Ars Nova -museon toiminta suuntautuu ulospäin kokoelmien esittelyn, arkeologisten kaivausten ja museopedagogiikan keinoin. Museon toiminta-ajatus: Aboa Vetus & Ars Nova on turkulainen historian ja nykytaiteen museo, jonka toimialana on Suomen keskiajan ja nykytaiteen kulttuuriperintö, sen tutkiminen, säilyttäminen, esittäminen ja välittäminen sekä asiakaspalvelu. Museo tarkastelee ja tuo lähelle historiaa, taidetta ja kulttuuria toteuttamiensa perus- ja oheispalvelujen avulla. Aboa Vetus & Ars Nova etsii, löytää ja välittää. Aboa Vetus on Turun keskiajan asiantuntija, joka tekee tutkimusta erityisesti arkeologian, Suomen ja Itämeren piirin historian sekä museologian parissa. Maanalainen Aboa Vetus muodostuu keskiajalta peräisin olevista kivitalojen raunioista, jotka ovat muinaismuistolailla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aboa Vetus on arkeologinen museo, jossa aitojen raunioiden ja niistä tehtyjen esinelöytöjen avulla kerrotaan Turun ja Suomen keskiajasta, välineenä museon perusnäyttely. Nykyinen perusnäyttely on museon historian toinen ja se avattiin Museon alueella tehdään säännöllisesti arkeologisia kaivauksia, joiden myötä kokoelmat ja tutkimusaineisto karttuvat. Museon arkeologinen löytökokoelma on Suomen kansallismuseon omaisuutta ja on deponoitu Aboa Vetus & Ars Novaan, esineiden löytöpaikkaan. Ars Nova on nykytaiteen museo, joka kartuttaa ja esittelee taidekokoelmaansa kokoelmapolitiikan suuntaviivojen mukaisesti sekä järjestää tiloissaan nykytaiteen näyttelyitä. Ars Novan näyttelyt ovat vierailevien taiteilijoiden yksityis- tai ryhmänäyttelyitä sekä kokoelmanäyttelyjä omasta kokoelmasta. Näyttelyt esittelevät sekä suomalaisia että ulkomaalaisia taiteilijoita. Museo järjestää joka toinen vuosi teemallisen ja korkeatasoisen nykytaiteen Turku Biennaalin.

4 4 Museon toimintaa koskeva ote Matti Koivurinnan säätiön säännöistä ( ): 3 Säätiön ylläpitämä Aboa Vetus on arkeologis-historiallinen museo, jonka ydin on keskiaikainen kaupunkikortteli. Esiin kaivetut rakennukset sekä niiden yhteydessä oleva museonäyttely keskittyy Turun historiaan, josta kerrotaan ja jota havainnollistetaan arkeologisen ja historiallisen tutkimuksen valossa. Aboa Vetuksen tavoitteena on kertoa museon keinoin paitsi Suomen ja Turun historiasta, myös tavallisten ihmisten elämästä. Perusnäyttelyn lisäksi Aboa Vetuksessa järjestetään vaihtuvia näyttelyjä. Aboa Vetus -museon toimintaa ohjaa säätiön hallituksen valitsema arkeologinen toimikunta. 4 Ars Nova on nykytaiteeseen keskittyvä taidemuseo, jonka toiminta rakentuu Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelmaan. Museossa on esillä vaihtuva ripustus omista kokoel mista tai vaihtuvien näyttelyiden vuosittainen ohjelma. Ars Nova -museon toimintaa ohjaa säätiön hallituksen valitsema taidetoimikunta.

5 5 2. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus Kokoelmatoiminta on museotyön ydinalueita. Jokaisella museolla on yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokoelmansa, jonka hyvästä tuntemuksesta museo vastaa. Kokoelmatyön periaatteita kirjaava kokoelmapolitiikka on olennainen museota identifioiva asiakirja. Näitä periaatteita ovat kokoelman kartuntahistoria sekä kokoelman sisällölliset tavoitteet ja painopisteet. Kokoelmapoliittinen ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi sekä Aboa Vetus & Ars Novan maalöytökokoelman että taidekokoelman hallinnan ja hallinnoinnin työvälineeksi. Kokoelmapoliittinen ohjelma määrittelee museon kokoelman luonteen, sen statuksen museossa sekä toimintatavat sen parissa. Kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaa kokoelmien kartuttamista, säilyttämistä ja hoitamista. Se määrittää kokoelman esillä pitämistä ja saavutettavuutta suhteessa yleisöön. Ja edelleen teosten lainaustoimintaa sekä muuta kokoelmatyötä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksyy museota ylläpitävän Matti Koivurinnan säätiön hallitus. Ohjelma tarkistetaan ja päivitetään viiden vuoden välein tai tarpeen vaatiessa useammin. Aboa Vetus & Ars Nova -museon ensimmäinen kokoelmapoliittinen ohjelma laadittiin taidekokoelman tarpeisiin ja hyväksyttiin Nyt käsillä olevaan museon toiseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan on päivitetty taidekokoelmaa käsittelevä osuus, ja siihen on sisällytetty myös pitkäaikaissäilytyksessä oleva maalöytökokoelma ja mainintoina museon hallussa olevat muut kokoelmat. Maalöytökokoelman kannalta olennaista on, että Suomen kansallismuseo julkaisi ensimmäisen kokoelmapoliittisen ohjelmansa Siinä määriteltyjä käytäntöjä sovelletaan tässä ohjelmassa kansallismuseosta deponoitujen maalöytöjen kohdalla.

6 6 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmat 3.1. Maalöytökokoelma Aboa Vetuksen arkeologinen kokoelma on poikkeuksellinen. Sen ytimenä ovat muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset, jotka ovat peräisin Turun historiallisesta Luostarikorttelista. Ne on kaivettu esiin arkeologisissa tutkimuksissa 1990-luvulla. Raunioiden ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta tukeva perusnäyttely kulkee keskellä raunioita. Perusnäyttely on uusittu vuonna 2005 ja sitä on täydennetty monin tavoin esimerkiksi uusia kaivauslöytöjä vitriineihin lisäämällä. Arkeologinen kokoelma on karttuva maalöytökokoelma, joka karttuu alueella tehtyjen arkeologisten kaivausten myötä. Kokoelma muodostuu kahdesta pitkäaikaislainasta Suomen kansallismuseosta ja Turun museokeskuksesta. Molemmat pitkäaikaislainassa olevat löytökokonaisuudet sisältävät Aboa Vetuksen alueelta (Turun Luostarikortteli) tehtyjä arkeologisten kaivausten myötä esiin tulleita maalöytöjä. Löytöaineisto kuuluu muinaismuistolain piiriin ja se on luetteloitu Suomen kansallismuseon tai Turun museokeskuksen maalöytökokoelmiin. Löytöaineisto on deponoitu Aboa Vetus & Ars Nova -museolle toistaiseksi. Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa lausutaan maalöydöistä seuraavaa: Historiallisen ajan maalöydöt luetteloidaan pääosin historiallisiin kokoelmiin. Tutkimusluvat historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkimiseen myöntää Museoviraston rakennushistorian osasto. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010, 18.) Maalöytökokoelmasta vastaa museolehtori Taidekokoelma Matti Koivurinnan säätiön / Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma on saanut alkunsa kauppaneuvos Matti Koivurinnan yksityisenä taidekokoelmana. Vuonna 1987 perustettiin Matti Koivurinnan säätiö, jolle kokoelma lahjoitettiin. Tällä hetkellä Matti Koivurinnan säätiön / museon kokoelma käsittää yli 600 teosta: maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia ja videoteoksia 1900-luvun alusta tähän päivään. Kokoelman historia on kaksiosainen. Ensimmäinen jakso sisältää teokset, jotka on hankittu säätiön perustajan hankintaperiaatteiden mukaan. Toinen, nyt meneillään oleva ajanjakso sisältää säätiön myöhempien taidehankintatoimikuntien periaatteiden mukaan hankitut teokset. Vuodesta 1995 lähtien taidekokoelman sijoituspaikkana on ollut Aboa Vetus & Ars Nova

7 7 -museo (Itäinen Rantakatu 4 6 Turku). Muutamia kokoelmaan kuuluvia veistoksia on sijoitettu eri puolille kaupunkia julkisten rakennusten yhteyteen. Aboa Vetus & Ars Novan muuriin julkiseksi teokseksi on sijoitettu Jan-Erik Andersonin teos Fredrika Runeberg ja piste (2007). Kansainvälisen vertailun kestävän taidekokoelman pääpaino on 1900-luvun puolivälin jälkeisessä ajassa aina nykypäivään saakka. Kokoelmassa on teoksia eturivin kansainvälisiltä modernisteilta ja nykytaiteen edustajilta. Myös kotimaisen nykytaiteen kärkinimet ovat kokoelmassa merkittävässä asemassa. Eri aikakaudet ja taidesuuntaukset ovat edustettuina kokoelmassa. Oman kokonaisuutensa kokoelmassa muodostavat Otto Mäkilän yli sata piirustusta ja luonnosta. Mäkilän, Kauko Lehtisen ja muiden Turun alueen taiteilijoiden vaikutuksesta kokoelmasta löytyy myös alueellinen vivahde, vaikka alueellisuus sinänsä ei ole hankintoja ohjaava tekijä. Ars Novan tunnettuus modernin ja nykytaiteen näyttelypaikkana on brändi, jota vahvistetaan erityisesti laadukkaiden ja museon profiiliin sopivien uushankintojen ja kokoelman monipuolisen esittelyn avulla. Kokoelman keräämisessä ja ylläpitämisessä noudatetaan Ars Novan kokoelmapolitiikan periaatteita. Turussa on kolme taidemuseota. Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma täydentää Turun taidetarjontaa merkittävällä tavalla. Koska kokoelma on valtakunnallisesti huomion arvoinen, on tärkeää, että osa kokoelmasta on esillä aina kuin mahdollista. Taidekokoelmasta vastaa Ars Novan amanuenssi Muut kokoelmat Arkeologiseen maalöytökokoelmaan ja museon alueen kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvä aineisto Aboa Vetuksen aineistoon kuuluu myös valokuva- ja asiakirjakokoelma sisältäen kaivauskertomukset ja kaivausalueiden karttamateriaalin. Tämä kokoelma on myös museon alueen kaivauskertomusten liiteaineisto. Käsin piirrettyjen karttojen (1990-luvun kaivaukset) originaaleja ja niiden digitaalisia tallenteita ja karttojen liitteitä, sekä myöhempiä kaivauskertomuksia (2005 ) liitteineen säilytetään Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistossa. Kokoelmasta vastaa museonjohtaja. Opetuskokoelma Varsinaisten kokoelmiensa lisäksi Aboa Vetus & Ars Nova -museolla on arkeologisesta aineistosta (keskiajan ja uuden ajan lasi- ja keramiikka-aineistosta) koottu noin sadan esineen opetuskokoelma. Kokoelma on koottu museon perustamisvaiheessa ja se on karttumaton.

8 8 Kokoelmasta vastaa museolehtori. Museon arkisto Arkistoon tallennetaan museon toiminnasta syntyviä asiakirjoja. Arkistokokoelma on karttuva. Kokoelmasta vastaa Aboa Vetuksen näyttelyamanuenssi. Käsikirjasto Museon henkilökunnan käytössä oleva ammattikirjallisuuden kokoelma, joka on karttuva. Aboa Vetuksen alueen löytöaineistoa käytetään runsaasti opinnäytteiden materiaalina. Valmiit opinnäytteet ja artikkelit liitetään museon käsikirjastoon. Kokoelmasta vastaa museonjohtaja.

9 9 4. Kokoelmien kartuttaminen 4.1. Maalöytökokoelma Maalöytökokoelma karttuu arkeologisten kaivausten edetessä ja siihen liittyvistä pitkäaikaistalletuksista tehdään sopimukset Suomen kansallismuseon kanssa. Historiallisen ajan arkeologisten maalöytökokoelmien karttumisesta todetaan Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa seuraavasti: Kaupunkikaivausten määrän lisääntyessä myös kaivausten päänumeroiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Museovirasto on laajentanut muinaismuistolain soveltamista historiallisen ajan arkeologisiin kerrostumiin: muinaismuistolain mukaan rauhoitettuja muinaisjäännöksiä ovat nykyään myös esim. kaupunkien vanhimmat asutusjäännökset. Tieteellinen kiinnostus lukuja kohtaan on kasvanut, ja yliopistoilla, museoilla ja yksittäisillä tutkijaryhmillä on ollut aiempaa enemmän kenttätoimintaa. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010, 18) 4.2. Taidekokoelma Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma on karttuva. Museon hankintapolitiikka perustuu kokoelmapolitiikan periaatteita noudattaen taidekokoelman jatkuvaan kartuttamiseen kansallisesti ja/tai kansainvälisesti huomionarvoisella nykytaiteella tai kokoelmaa olennaisesti täydentävällä modernilla taiteella. Matti Koivurinnan säätiön hallituksen nimeämä taidetoimikunta määrittelee taidehankinnan periaatteet. Taidekokoelman kartuttaminen sisältää sekä taideteosten ostot että talletusten ja lahjoitusten vastaanottamisen. Kokoelmaa kartutetaan harkitusti, avoimesti esiin kirjatuin perusteluin ja ottaen huomioon erilaiset hankintahetkellä vallitsevat taiteeseen liitettävät arvot ja arvotukset. Kokoelman kartuttaminen on tärkeä osa museon kokoelmatoimintaa ja sitä kautta museotyötä, joka sisältää omat arvonmuodostusprosessinsa. Kokoelmatyön tavoite on laadun säilyttäminen ja myös sen kehittäminen siten että laatua voidaan tarkastella usein erilaisin kriteerein. Arvojen ja laadun ohella aika on keskeinen näkökulma taidekokoelmaan. Teoshankinnoissa pyritään jatkossakin kokoelman laadun ylläpitämiseen ja kohentamiseen, määrään keskittymisen sijaan Hankintaprosessi Taideteosten hankinnat suorittaa sovitun käytännön mukaisesti Matti Koivurinnan säätiön hallituksen nimeämä taidehankintatoimikunta. Hankintatyössä keskitytään uusien nykytaiteen teosten hankkimiseen ja mahdollisuuksien mukaan kokoelmaa voidaan myös

10 10 täydentää suomalaisen ja kansainvälisen modernismin osalta. Hankinnat tehdään suoraan taiteilijoilta, Ars Novassa järjestettävistä näyttelyistä ja gallerioista sekä joissain tapauksissa taidehuutokaupoista ja vastaavista myyntilaisuuksista. Jokaisesta Turku Biennaalista pyritään ostamaan yksi tai useampia teoksia kokoelmaan. Taidehankintatoimikunnan tulee olla hankintapäätöksissään yksimielinen ja toimia hankintoihin varatun määrärahan puitteissa. Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon hankintapäätösten perustelut kirjataan. Tehdyt hankinnat vahvistaa säätiön asiamies ja niistä tiedotetaan säätiön hallitukselle Lahjoitukset kokoelmaan Ars Nova voi harkinnanvaraisesti ottaa vastaan taideteosten lahjoituksia ja talletuksia. Lahjoituksia ja talletuksia vastaanotettaessa otetaan huomioon samat laatukriteerit ja taiteelliset merkitysarvot, jotka tulevat kysymykseen museon omia hankintoja suoritettaessa. Lahjoitusten vastaanotosta ja talletuksista päättää taidetoimikunta ja ne vahvistaa säätiön asiamies. Teoslahjoitus tai -talletusasiat viedään tiedoksi säätiön hallitukselle Muiden kokoelmien karttuminen Opetuskokoelma Kokoelma on koottu museon perustamisvaiheessa ja se on karttumaton. Museon arkisto Arkistokokoelma karttuu museon toiminnan myötä. Käsikirjasto Käsikirjaston kokoelma karttuu museoiden julkaisuvaihdon, lahjoitusten ja hankintojen seurauksena.

11 11 5. Kokoelmien esillä pitäminen 5.1. Maalöytökokoelma Deponoidut maalöytökokoelmat liittyvät Aboa Vetuksen alueen on rauniokohteeseen in situ, jonka tutkimuksesta, hoidosta ja esittelemisestä Aboa Vetus & Ars Nova vastaa. Maalöytökokoelmien pitkäaikaislainaamisen (Suomen kansallismuseolta ja Turun museokeskukselta) tarkoituksena on pitää esillä paikalta tehtyjä löytöjä tutkimusta ja yleisöä varten. Aboa Vetus -museossa on perusnäyttely ja siellä järjestetään myös vaihtuvia näyttelyjä. Perusnäyttelyssä on esillä useita satoja alueelta esiin kaivettuja maalöytöjä, joita laitetaan aiheesta riippuen esille myös vaihtuviin näyttelyihin. Aboa Vetuksen näyttelyohjelman hyväksyy arkeologinen toimikunta ja vahvistaa säätiön hallitus Taidekokoelma Ars Nova -museossa on näyttelytiloina kaksi kerrosta. Näistä ensimmäinen on varattu ensisijaisesti vaihtuville näyttelyille ja toinen museon oman kokoelman esittelyyn. Näyttelyjen lukumäärästä, ajankohdista, luonteesta ja taiteilijoista laaditaan näyttelyohjelma, joka sisältää näyttelyt seuraaville 2 3 vuodelle. Näyttelyohjelman hyväksyy taidetoimikunta ja vahvistaa säätiön hallitus Maalöytöjen tai teosten esillepano museotilojen ulkopuolella Kokoelmiin kuuluvia museoesineitä ja taideteoksia voidaan pitää esillä myös museon muissa tiloissa, mm. myymälässä ja kahvilassa, joissain tapauksissa myös museorakennuksen ulkopuolella. Teoksia sijoitettaessa muualle kuin näyttelytiloihin on huomioidaan museoobjektien tai taideteosten vaatimat säilytys- ja turvallisuusolosuhteet.

12 12 6. Kokoelmien säilyttäminen ja turvaaminen 6.1. Kiinteät muinaisjäännökset ja maalöytökokoelma Arkeologinen toiminta on yksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kolmesta perustehtävästä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja Matti Koivurinnan säätiön tehtävänä on in situ -museon (Aboa Vetus) raunioiden hoito, tutkimus ja esittely. Kävijöille tarjotaan mahdollisuus tutustua menneeseen kaupunkiin, joka sijaitsee maan alla. Toiminnan linjasta vastaa säätiön hallituksen asettama arkeologinen toimikunta. Aboa Vetus & Ars Nova huolehtii ja vastaa Suomen kansallismuseon ja Turun museokeskuksen kokoelmista deponoitujen maalöytökokoelmien säilyttämisestä, turvaamisesta ja esittämisestä asianmukaisissa olosuhteissa. Kaivauslöydöt on luetteloitu Kansallismuseon päänumeroille. Museo ylläpitää Museoviraston ja Kansallismuseon kanssa yhteensopivaa luettelointitietokantaa. Löytöihin liittyviä valokuvia ja muita dokumentteja säilytetään Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistossa. Kaivauskertomukset ja niiden liitteet arkistoidaan sekä Museoviraston rakennushistorian osaston että Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistoon. Maalöytökokoelman ja siihen liittyvien dokumenttien luetteloinnista, säilyttämisestä ja turvaamisesta kehittämistoimenpiteineen ja henkilökunnan vastuualueista näissä tehtävissä määrätään museon sisäisessä työjärjestyksessä, kokoelmapoliittisessa ohjelmassa ja museon toimintasäännössä (2009). Kaivauslöydöt konservoidaan kaivauslupien edellyttämällä tavalla. Raunioiden olosuhteita tarkkaillaan ympäri vuoden. Konservointitoimenpiteet hankitaan ostopalveluina. Raunioissa tehdään vuosikonservointi 1990-luvulla määriteltyjä periaatteita noudattaen soveltamalla uusinta tutkimustietoa Taidekokoelma Taidemuseotoiminta on yksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kolmesta päätehtävästä. Museon toiminnan perustana on Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Kaikki kokoelmaan hankitut teokset luetteloidaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti kokoelmaa varten kehitettyyn museon omaan taideteostietokantaan. Samalla tiedostosta otetaan varmuuskopio. Tietokantaan liitetään teoksista myös tunnistekuvat. Taideteostietokannan ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Ars Novan amanuenssi.

13 13 Kokoelman teoksia säilytetään museon taidevarastossa. Museon yhteydessä sijaitseva taidevarasto on olosuhteiltaan teosten säilyttämis- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä ja taideteosvarastoksi käyttötarkoitukseltaan oheistiloineen suunniteltu. Ars Novan amanuenssi ja museomestari vastaavat teosten asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä. Taidekokoelmaan kuuluville teoksille tehdään kuntotarkastus konservoinnin ja omien näyttelyjen yhteydessä tai näyttelylainoja annettaessa. Teosten siirtäminen nykyiseen taidevarastoon tapahtui vuonna Samassa yhteydessä tarkastettiin teostiedot ja teosten kunto. Näyttelytiloissa esillä olevien teosten vartioinnista vastaavat museovahtimestarit, muu asiakaspalveluhenkilökunta sekä oppaat. Taidekokoelman luetteloinnista, säilyttämisestä ja turvaamisesta kehittämistoimenpiteineen ja henkilökunnan vastuualueista näissä tehtävissä määrätään museon sisäisessä työjärjestyksessä ja museon toimintasäännössä (2009). Kokoelman teoksille tehdään tarvittaessa konservointitoimenpiteitä ostopalveluna Muut kokoelmat Pysyvästi säilytettävää asiakirja-aineistoa säilytetään arkistokelpoisissa olosuhteissa. Aboa Vetuksen kaivauskertomus (TURKU II/2/3. Rettigin tontti / nykyinen Aboa Vetus -museon alue. Kaupunkiarkeologinen kaivaus ) siihen kuuluvine kaivauskarttaliitteineen on saatavilla osoitteessa:

14 14 7. Lainaus- ja sijoitustoiminta Aboa Vetus & Ars Nova -museo lainaa esineitä tai teoksia sellaisille näyttelynjärjestäjille, joilla on museoammatillista henkilökuntaa ja jotka pystyvät tarjoamaan teoksille vaadittavat olosuhteet. Teoksia voidaan lainata sekä kotimaisiin että ulkomaisiin näyttelyihin. Lainan saaja vastaa kaikista teoslainan aiheuttamista kuluista. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään lainan ehdot. Deponoituun maalöytökokoelmaan tulevat lainapyynnöt käsitellään Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, josta pyynnöt välitetään löydöt omistaviin museoihin. Aboa Vetus & Ars Nova puoltaa löytöaineiston lainapyyntöjä, mikäli lainan esteenä ei ole museo-objektin huono kunto tai museon oma tarve teoksen esillä pitämiseksi. Museolehtori käsittelee maalöytökokoelmaan tulleet lainapyynnöt. Päätöksen lainasta tekee museonjohtaja. Ars Novan amanuenssi käsittelee taidekokoelmaan saapuneet lainapyynnöt. Päätöksen lainasta tekee museonjohtaja. Lainan esteenä voi olla mm. teoksen huono kunto tai museon oma tarve teoksen esillä pitämiseksi Taideteosten sijoitustoiminta Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelmaan kuuluvia teoksia voidaan sijoittaa määräajaksi tai toistaiseksi. Sijoituksen vastaanottajina tulevat kysymykseen lähinnä julkiset tai julkisluonteiset virastot ja laitokset. Sijoitusesityksen tekee taidetoimikunta ja sijoituksesta päättää säätiön hallitus. Sijoituksesta tehdään museon ja vastaanottajan välillä kirjallinen sopimus, jonka mukaan vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan teosten turvallisesta sijoittamisesta ja säilyttämisestä. Mahdollisista siirroista tai vahingoista on ilmoitettava välittömästi museolle. Mikäli taideteos joutuu ilkivallan tai vahingonteon kohteeksi, vastaanottaja korvaa konservoinnista ja arvonmenetyksestä aiheutuneet kustannukset. Ars Novan amanuenssi tallentaa museon tietokantaan tehdyt sijoittamispäätökset ja huolehtii teosten kuntoon kohdistuvasta valvonnasta.

15 15 8. Poistot kokoelmista Museoesineiden poistomenettelystä on määrätty ICOMin museotyön eettisissä säännöissä. Aboa Vetus & Ars Nova -museo noudattaa edellä mainituissa säännöissä, kohdissa , vahvistettuja periaatteita kokoelmista poistamisessa. Aboa Vetus & Ars Novan maalöytö- ja taidekokoelma sisältää ainutkertaisia ja siten korvaamattomia museo-objekteja tai taideteoksia. Pitkäaikaislainassa oleva maalöytökokoelman suhteen noudatetaan Suomen kansallismuseon ja Turun museokeskuksen kokoelmapoliittisia linjauksia. Taideteoksen mahdollisesta katoamisesta merkitään tieto museon tietokantaan. Katoamismerkinnän kirjaamisesta päätetään samalla tavalla kuin taideteoksen hankkimisesta kokoelmaan. Lopullinen merkintä tehdään vasta kun teos on ollut kateissa vähintään viiden vuoden ajan siitä, kun katoaminen kirjattiin. Entisöimiskelvottomiksi rikkoutuneita teoksia ei pääsääntöisesti hävitetä. Museon taideteostietokantaan tehdään asianmukainen merkintä rikkoutumisesta tai tuhoutumisesta ja määräys, että teosta ei saa esittää julkisesti. Mikäli teos jostakin erityisestä syystä on hävitettävä, päätöksen tekee tekijänoikeuslain huomioon ottaen kokoelmista vastaavan henkilökunnan esityksestä säätiön hallitus.

16 16 9. Säädökset ja etiikka Kaikessa toiminnassaan Aboa Vetus & Ars Nova -museo noudattaa Museolakia (877/2005) ja Museoasetusta (1192/2005) ja Muinaismuistolakia (295/63) sekä toimii Museotyön ammattieettisten sääntöjen (Museotyön eettiset säännöt. International Council of Museums ICOM. Käännös Tuukka Talvio. Helsinki 2005) määrittelemällä tavalla sekä noudattaen yleisesti hyväksyttyjä museoalan hyviä käytäntöjä. Maalöytökokoelman osalta Aboa Vetus & Ars Nova noudattaa Suomen kansallismuseon kokoelmakäytäntöjä. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010,18). Aboa Vetus & Ars Nova toimii ylläpitäjänsä Matti Koivurinnan säätiön sääntöjen (2006) ja vuonna 2009 hyväksytyn museon toimintasäännön edellyttämällä tavalla. Ohjelma on hyväksytty Matti Koivurinnan säätiön hallituksessa tammikuussa 2011.

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2015 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2015 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2015 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 3 Pedagoginen toiminta 3

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2012

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2012 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2012 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2012 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2012 3 Pedagoginen toiminta 4 Sijoitukset 4 Tapahtumat 4 4. KOKOELMA

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Johanna Lehto-Vahtera Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel

Johanna Lehto-Vahtera Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel Johanna Lehto-Vahtera (@LehtoVah) Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel Pooli 6 Taide, oppi ja kokemus (Konst, undervisning och erfarenhet) Poolissa on

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

Guggenheim Helsinki. Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Guggenheim Helsinki. Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Guggenheim Helsinki Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja 2.11.2016 Alkuperäinen ehdotus (2012) Kustannukset Selvitys-, suunnittelu- ja perustamiskustannukset 12,6 milj. euroa * Investointimenot

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Taidemuseon taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa Anne Isomursu 22.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessit Esitutkimus ja hankintaraportti Hankintapäätöksen tekeminen Kokoelmaselvitys

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa Minna Kangasmaa Lace Square - pylväitä ja silmukoita betoni 450 x 450 x 450 cm 2009 Kaakkurin tori, Oulu Julkinen

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (8) 19 n taideteoslaina, Annantaloon 07.04.-16.06.2014 HEL 2014-003325 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Annantalolle. lainaa teokset sopimuksessa

Lisätiedot

Suunnitelma. Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017. Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

Suunnitelma. Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017. Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu Suunnitelma Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017 I Johdanto Aluetaidemuseon toiminta-ajatus ja yleiskatsaus toimintaan Joensuun taidemuseo tehtävänä on museolain ja asetusten mukaisesti

Lisätiedot

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke2015-2020 Kuva-arkistokurssi 4.10.2016 Anni Wallenius NELJÄN ORGANISAATION YHTEISHANKE Suomen valokuvataiteen museo - valtakunnallinen erikoismuseo Aalborg stadsarkiv

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 351 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kunniasta suomalaisuudelle päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (5) 117 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Outi Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta kulttuurin prosenttiperiaatteen laajentamisesta Helsingissä HEL 2013-002196

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

KOKOELMA- POISTOJEN. Yhteiset käytännöt

KOKOELMA- POISTOJEN. Yhteiset käytännöt 2016 SUOMEN MUSEOLIITTO ABOA VETUS & ARS NOVA, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, HAM HELSINGIN TAIDEMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT, TAMPEREEN TAIDEMUSEO & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Yhteiset käytännöt 100 M,

Lisätiedot

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 ONKO MODERNILLA VÄLIÄ? Seminaari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

EU:n kulttuuriesineiden vientiä säätelevät asetukset

EU:n kulttuuriesineiden vientiä säätelevät asetukset 1 Kulttuuriesineiden maastavienti Yleistä Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annettu laki (115/99) ja asetus (189/99), opetusministeriön päätös 7/600/99 sekä neuvoston asetus (EY) 116/2009

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Karjalan tutkimuslaitoksen toimintakäsikirja Liite 6 KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSEN KIRJASTOKÄSIKIRJA Sisältö 1. Lainaaminen...2 2. Palauttaminen...3 3. Aineiston paikantaminen...4 Kirjasto...4 Työhuoneet...5

Lisätiedot

Näyttelyprosessin monet kasvot

Näyttelyprosessin monet kasvot Näyttelyprosessin monet kasvot Pohdintaa museonäyttelyiden toteutuksesta Ringa Takanen Jokaisen museossa esitettävän näyttelyn suunnittelu ja toteutus on pitkällinen projekti, jolla on omat erityispiirteensä.

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1(10) SISÄLLYS Johdanto 2 Museon tausta ja tehtävä 3 KOKOELMIEN HISTORIA JA NYKYINEN TILANNE Esinekokoelma 3 Kuvakokoelma 4 Etnolainaamo 5 KOKOELMIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 15.11.2016, klo 16:10-17:05 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO Helsinki 8.2.2005 Y:\hallinto\tekstit\Tulossopimus 2005-2007.doc OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 Opetusministeriö ja Suomen elokuva-arkisto

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sarka toimii muita museoita tutkimuksessa konsultoivana tahona, sekä asiantuntijana museoiden julkaisuissa ja seminaareissa.

Sarka toimii muita museoita tutkimuksessa konsultoivana tahona, sekä asiantuntijana museoiden julkaisuissa ja seminaareissa. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Perusnäyttelyn uudistaminen vastaamaan parasta nykytietämystä Suomen maatalouden historiasta 2. Maatalousteemaisten museoiden yhteistyö museotoiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON. K o k o e l m a p o l i i t i i k k a

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON. K o k o e l m a p o l i i t i i k k a HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON K o k o e l m a p o l i i t i i k k a 2014 2018/2019 2014 2018/2019 Sisällys Johdanto 7 Kokoelmapolitiikan tavoitteet ja käyttötarkoitus 7 Kokoelmapolitiikkaprosessin vaiheet

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA

VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA VTM dnro 4/020/2006 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2005-07 TARKISTUS VUODEN 2007 OSALTA 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseo on Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo

Lisätiedot

Biopankkilain ohjaus ja valvonta

Biopankkilain ohjaus ja valvonta Biopankkilain ohjaus ja valvonta 19.8.2013 Lakimies Sandra Liede Ylitarkastaja Tiina Wahlfors 19.8.2013 Liede/Wahlfors 1 Valviran toimiala ja perustehtävä Valvira on STM:n alainen keskusvirasto, joka edistää

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjaston eri toimipisteistä lainatut aineistot voi palauttaa mihin tahansa muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen.

Seinäjoen kaupunginkirjaston eri toimipisteistä lainatut aineistot voi palauttaa mihin tahansa muuhun Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteeseen. KULTTUURIKURKISTUS Tähän esitteeseen on koottu tietoa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelujen lainattavista kulttuurisalkuista. Kulttuurikurkistus-salkkujen sisällöt antavat välineitä taide- ja kulttuurikasvatukseen

Lisätiedot

3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi

3 Sara Hildénin taidemuseon talousraportointi Ehdotus Sara Hildénin taidemuseon v talousarvioksi Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 26.09.2016, klo 16:00-17:00 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 08.03.2017, klo 16:33-17:40 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

-FORTUNAN PUUTTAVA KULMA

-FORTUNAN PUUTTAVA KULMA Museorakennus sijaitsee Turun ydinkeskustassa, historiallisessa Fortunakorttelissa. Fortuna on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas kortteli, jonka historia alkaa 1600-luvulta. Fortuna on historiansa

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa)

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 www.nba.fi 1. PERUSTIEDOT Kunta: Suomussalmi Mj-rekisteritunnus:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3

Lisätiedot