Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, Kuva: Saara Ekström, Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Toim. Johanna Lehto-Vahtera. Aboa Vetus & Ars Nova / Matti Koivurinnan säätiö 2011

2 Sisällys 1. Museon yleisesittely 3 2. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus 5 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmat Maalöytökokoelma Taidekokoelma Muut kokoelmat 7 4. Kokoelmien kartuttaminen Maalöytökokoelma Taidekokoelma Hankintaprosessi Lahjoitukset kokoelmaan Muiden kokoelmien karttuminen Kokoelmien esillä pitäminen Maalöytökokoelma Taidekokoelma Maalöytöjen ja taideteosten esittely museotilojen ulkopuolella Kokoelmien säilyttäminen ja turvaaminen Kiinteät muinaisjäännökset ja maalöytökokoelma Taidekokoelma Muut kokoelmat Lainaus- ja sijoitustoiminta Taideteosten sijoitustoiminta Poistot kokoelmista Säädökset ja etiikka 16

3 3 1. Museon yleisesittely Aboa Vetus & Ars Nova on historian ja nykytaiteen museo. Museo on perustettu vuonna 1995 ja sitä ylläpitää Matti Koivurinnan säätiö. Aboa Vetus & Ars Nova kuuluu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Museolla on säännöllistä historiaan ja nykytaiteeseen keskittyvää tutkimus- ja näyttelytoimintaa jakaantuen kahteen toiminta-alueeseen: Aboa Vetus (vanha Turku) ja Ars Nova (uusi taide). Perustehtäviensä lisäksi museo järjestää tapahtumia, vuokraa tiloja ja pitää yllä museokauppaa. Aboa Vetus & Ars Nova -museon toiminta suuntautuu ulospäin kokoelmien esittelyn, arkeologisten kaivausten ja museopedagogiikan keinoin. Museon toiminta-ajatus: Aboa Vetus & Ars Nova on turkulainen historian ja nykytaiteen museo, jonka toimialana on Suomen keskiajan ja nykytaiteen kulttuuriperintö, sen tutkiminen, säilyttäminen, esittäminen ja välittäminen sekä asiakaspalvelu. Museo tarkastelee ja tuo lähelle historiaa, taidetta ja kulttuuria toteuttamiensa perus- ja oheispalvelujen avulla. Aboa Vetus & Ars Nova etsii, löytää ja välittää. Aboa Vetus on Turun keskiajan asiantuntija, joka tekee tutkimusta erityisesti arkeologian, Suomen ja Itämeren piirin historian sekä museologian parissa. Maanalainen Aboa Vetus muodostuu keskiajalta peräisin olevista kivitalojen raunioista, jotka ovat muinaismuistolailla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aboa Vetus on arkeologinen museo, jossa aitojen raunioiden ja niistä tehtyjen esinelöytöjen avulla kerrotaan Turun ja Suomen keskiajasta, välineenä museon perusnäyttely. Nykyinen perusnäyttely on museon historian toinen ja se avattiin Museon alueella tehdään säännöllisesti arkeologisia kaivauksia, joiden myötä kokoelmat ja tutkimusaineisto karttuvat. Museon arkeologinen löytökokoelma on Suomen kansallismuseon omaisuutta ja on deponoitu Aboa Vetus & Ars Novaan, esineiden löytöpaikkaan. Ars Nova on nykytaiteen museo, joka kartuttaa ja esittelee taidekokoelmaansa kokoelmapolitiikan suuntaviivojen mukaisesti sekä järjestää tiloissaan nykytaiteen näyttelyitä. Ars Novan näyttelyt ovat vierailevien taiteilijoiden yksityis- tai ryhmänäyttelyitä sekä kokoelmanäyttelyjä omasta kokoelmasta. Näyttelyt esittelevät sekä suomalaisia että ulkomaalaisia taiteilijoita. Museo järjestää joka toinen vuosi teemallisen ja korkeatasoisen nykytaiteen Turku Biennaalin.

4 4 Museon toimintaa koskeva ote Matti Koivurinnan säätiön säännöistä ( ): 3 Säätiön ylläpitämä Aboa Vetus on arkeologis-historiallinen museo, jonka ydin on keskiaikainen kaupunkikortteli. Esiin kaivetut rakennukset sekä niiden yhteydessä oleva museonäyttely keskittyy Turun historiaan, josta kerrotaan ja jota havainnollistetaan arkeologisen ja historiallisen tutkimuksen valossa. Aboa Vetuksen tavoitteena on kertoa museon keinoin paitsi Suomen ja Turun historiasta, myös tavallisten ihmisten elämästä. Perusnäyttelyn lisäksi Aboa Vetuksessa järjestetään vaihtuvia näyttelyjä. Aboa Vetus -museon toimintaa ohjaa säätiön hallituksen valitsema arkeologinen toimikunta. 4 Ars Nova on nykytaiteeseen keskittyvä taidemuseo, jonka toiminta rakentuu Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelmaan. Museossa on esillä vaihtuva ripustus omista kokoel mista tai vaihtuvien näyttelyiden vuosittainen ohjelma. Ars Nova -museon toimintaa ohjaa säätiön hallituksen valitsema taidetoimikunta.

5 5 2. Kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus Kokoelmatoiminta on museotyön ydinalueita. Jokaisella museolla on yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokoelmansa, jonka hyvästä tuntemuksesta museo vastaa. Kokoelmatyön periaatteita kirjaava kokoelmapolitiikka on olennainen museota identifioiva asiakirja. Näitä periaatteita ovat kokoelman kartuntahistoria sekä kokoelman sisällölliset tavoitteet ja painopisteet. Kokoelmapoliittinen ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi sekä Aboa Vetus & Ars Novan maalöytökokoelman että taidekokoelman hallinnan ja hallinnoinnin työvälineeksi. Kokoelmapoliittinen ohjelma määrittelee museon kokoelman luonteen, sen statuksen museossa sekä toimintatavat sen parissa. Kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaa kokoelmien kartuttamista, säilyttämistä ja hoitamista. Se määrittää kokoelman esillä pitämistä ja saavutettavuutta suhteessa yleisöön. Ja edelleen teosten lainaustoimintaa sekä muuta kokoelmatyötä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksyy museota ylläpitävän Matti Koivurinnan säätiön hallitus. Ohjelma tarkistetaan ja päivitetään viiden vuoden välein tai tarpeen vaatiessa useammin. Aboa Vetus & Ars Nova -museon ensimmäinen kokoelmapoliittinen ohjelma laadittiin taidekokoelman tarpeisiin ja hyväksyttiin Nyt käsillä olevaan museon toiseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan on päivitetty taidekokoelmaa käsittelevä osuus, ja siihen on sisällytetty myös pitkäaikaissäilytyksessä oleva maalöytökokoelma ja mainintoina museon hallussa olevat muut kokoelmat. Maalöytökokoelman kannalta olennaista on, että Suomen kansallismuseo julkaisi ensimmäisen kokoelmapoliittisen ohjelmansa Siinä määriteltyjä käytäntöjä sovelletaan tässä ohjelmassa kansallismuseosta deponoitujen maalöytöjen kohdalla.

6 6 3. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmat 3.1. Maalöytökokoelma Aboa Vetuksen arkeologinen kokoelma on poikkeuksellinen. Sen ytimenä ovat muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset, jotka ovat peräisin Turun historiallisesta Luostarikorttelista. Ne on kaivettu esiin arkeologisissa tutkimuksissa 1990-luvulla. Raunioiden ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta tukeva perusnäyttely kulkee keskellä raunioita. Perusnäyttely on uusittu vuonna 2005 ja sitä on täydennetty monin tavoin esimerkiksi uusia kaivauslöytöjä vitriineihin lisäämällä. Arkeologinen kokoelma on karttuva maalöytökokoelma, joka karttuu alueella tehtyjen arkeologisten kaivausten myötä. Kokoelma muodostuu kahdesta pitkäaikaislainasta Suomen kansallismuseosta ja Turun museokeskuksesta. Molemmat pitkäaikaislainassa olevat löytökokonaisuudet sisältävät Aboa Vetuksen alueelta (Turun Luostarikortteli) tehtyjä arkeologisten kaivausten myötä esiin tulleita maalöytöjä. Löytöaineisto kuuluu muinaismuistolain piiriin ja se on luetteloitu Suomen kansallismuseon tai Turun museokeskuksen maalöytökokoelmiin. Löytöaineisto on deponoitu Aboa Vetus & Ars Nova -museolle toistaiseksi. Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa lausutaan maalöydöistä seuraavaa: Historiallisen ajan maalöydöt luetteloidaan pääosin historiallisiin kokoelmiin. Tutkimusluvat historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkimiseen myöntää Museoviraston rakennushistorian osasto. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010, 18.) Maalöytökokoelmasta vastaa museolehtori Taidekokoelma Matti Koivurinnan säätiön / Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma on saanut alkunsa kauppaneuvos Matti Koivurinnan yksityisenä taidekokoelmana. Vuonna 1987 perustettiin Matti Koivurinnan säätiö, jolle kokoelma lahjoitettiin. Tällä hetkellä Matti Koivurinnan säätiön / museon kokoelma käsittää yli 600 teosta: maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia ja videoteoksia 1900-luvun alusta tähän päivään. Kokoelman historia on kaksiosainen. Ensimmäinen jakso sisältää teokset, jotka on hankittu säätiön perustajan hankintaperiaatteiden mukaan. Toinen, nyt meneillään oleva ajanjakso sisältää säätiön myöhempien taidehankintatoimikuntien periaatteiden mukaan hankitut teokset. Vuodesta 1995 lähtien taidekokoelman sijoituspaikkana on ollut Aboa Vetus & Ars Nova

7 7 -museo (Itäinen Rantakatu 4 6 Turku). Muutamia kokoelmaan kuuluvia veistoksia on sijoitettu eri puolille kaupunkia julkisten rakennusten yhteyteen. Aboa Vetus & Ars Novan muuriin julkiseksi teokseksi on sijoitettu Jan-Erik Andersonin teos Fredrika Runeberg ja piste (2007). Kansainvälisen vertailun kestävän taidekokoelman pääpaino on 1900-luvun puolivälin jälkeisessä ajassa aina nykypäivään saakka. Kokoelmassa on teoksia eturivin kansainvälisiltä modernisteilta ja nykytaiteen edustajilta. Myös kotimaisen nykytaiteen kärkinimet ovat kokoelmassa merkittävässä asemassa. Eri aikakaudet ja taidesuuntaukset ovat edustettuina kokoelmassa. Oman kokonaisuutensa kokoelmassa muodostavat Otto Mäkilän yli sata piirustusta ja luonnosta. Mäkilän, Kauko Lehtisen ja muiden Turun alueen taiteilijoiden vaikutuksesta kokoelmasta löytyy myös alueellinen vivahde, vaikka alueellisuus sinänsä ei ole hankintoja ohjaava tekijä. Ars Novan tunnettuus modernin ja nykytaiteen näyttelypaikkana on brändi, jota vahvistetaan erityisesti laadukkaiden ja museon profiiliin sopivien uushankintojen ja kokoelman monipuolisen esittelyn avulla. Kokoelman keräämisessä ja ylläpitämisessä noudatetaan Ars Novan kokoelmapolitiikan periaatteita. Turussa on kolme taidemuseota. Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma täydentää Turun taidetarjontaa merkittävällä tavalla. Koska kokoelma on valtakunnallisesti huomion arvoinen, on tärkeää, että osa kokoelmasta on esillä aina kuin mahdollista. Taidekokoelmasta vastaa Ars Novan amanuenssi Muut kokoelmat Arkeologiseen maalöytökokoelmaan ja museon alueen kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvä aineisto Aboa Vetuksen aineistoon kuuluu myös valokuva- ja asiakirjakokoelma sisältäen kaivauskertomukset ja kaivausalueiden karttamateriaalin. Tämä kokoelma on myös museon alueen kaivauskertomusten liiteaineisto. Käsin piirrettyjen karttojen (1990-luvun kaivaukset) originaaleja ja niiden digitaalisia tallenteita ja karttojen liitteitä, sekä myöhempiä kaivauskertomuksia (2005 ) liitteineen säilytetään Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistossa. Kokoelmasta vastaa museonjohtaja. Opetuskokoelma Varsinaisten kokoelmiensa lisäksi Aboa Vetus & Ars Nova -museolla on arkeologisesta aineistosta (keskiajan ja uuden ajan lasi- ja keramiikka-aineistosta) koottu noin sadan esineen opetuskokoelma. Kokoelma on koottu museon perustamisvaiheessa ja se on karttumaton.

8 8 Kokoelmasta vastaa museolehtori. Museon arkisto Arkistoon tallennetaan museon toiminnasta syntyviä asiakirjoja. Arkistokokoelma on karttuva. Kokoelmasta vastaa Aboa Vetuksen näyttelyamanuenssi. Käsikirjasto Museon henkilökunnan käytössä oleva ammattikirjallisuuden kokoelma, joka on karttuva. Aboa Vetuksen alueen löytöaineistoa käytetään runsaasti opinnäytteiden materiaalina. Valmiit opinnäytteet ja artikkelit liitetään museon käsikirjastoon. Kokoelmasta vastaa museonjohtaja.

9 9 4. Kokoelmien kartuttaminen 4.1. Maalöytökokoelma Maalöytökokoelma karttuu arkeologisten kaivausten edetessä ja siihen liittyvistä pitkäaikaistalletuksista tehdään sopimukset Suomen kansallismuseon kanssa. Historiallisen ajan arkeologisten maalöytökokoelmien karttumisesta todetaan Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa seuraavasti: Kaupunkikaivausten määrän lisääntyessä myös kaivausten päänumeroiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Museovirasto on laajentanut muinaismuistolain soveltamista historiallisen ajan arkeologisiin kerrostumiin: muinaismuistolain mukaan rauhoitettuja muinaisjäännöksiä ovat nykyään myös esim. kaupunkien vanhimmat asutusjäännökset. Tieteellinen kiinnostus lukuja kohtaan on kasvanut, ja yliopistoilla, museoilla ja yksittäisillä tutkijaryhmillä on ollut aiempaa enemmän kenttätoimintaa. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010, 18) 4.2. Taidekokoelma Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelma on karttuva. Museon hankintapolitiikka perustuu kokoelmapolitiikan periaatteita noudattaen taidekokoelman jatkuvaan kartuttamiseen kansallisesti ja/tai kansainvälisesti huomionarvoisella nykytaiteella tai kokoelmaa olennaisesti täydentävällä modernilla taiteella. Matti Koivurinnan säätiön hallituksen nimeämä taidetoimikunta määrittelee taidehankinnan periaatteet. Taidekokoelman kartuttaminen sisältää sekä taideteosten ostot että talletusten ja lahjoitusten vastaanottamisen. Kokoelmaa kartutetaan harkitusti, avoimesti esiin kirjatuin perusteluin ja ottaen huomioon erilaiset hankintahetkellä vallitsevat taiteeseen liitettävät arvot ja arvotukset. Kokoelman kartuttaminen on tärkeä osa museon kokoelmatoimintaa ja sitä kautta museotyötä, joka sisältää omat arvonmuodostusprosessinsa. Kokoelmatyön tavoite on laadun säilyttäminen ja myös sen kehittäminen siten että laatua voidaan tarkastella usein erilaisin kriteerein. Arvojen ja laadun ohella aika on keskeinen näkökulma taidekokoelmaan. Teoshankinnoissa pyritään jatkossakin kokoelman laadun ylläpitämiseen ja kohentamiseen, määrään keskittymisen sijaan Hankintaprosessi Taideteosten hankinnat suorittaa sovitun käytännön mukaisesti Matti Koivurinnan säätiön hallituksen nimeämä taidehankintatoimikunta. Hankintatyössä keskitytään uusien nykytaiteen teosten hankkimiseen ja mahdollisuuksien mukaan kokoelmaa voidaan myös

10 10 täydentää suomalaisen ja kansainvälisen modernismin osalta. Hankinnat tehdään suoraan taiteilijoilta, Ars Novassa järjestettävistä näyttelyistä ja gallerioista sekä joissain tapauksissa taidehuutokaupoista ja vastaavista myyntilaisuuksista. Jokaisesta Turku Biennaalista pyritään ostamaan yksi tai useampia teoksia kokoelmaan. Taidehankintatoimikunnan tulee olla hankintapäätöksissään yksimielinen ja toimia hankintoihin varatun määrärahan puitteissa. Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon hankintapäätösten perustelut kirjataan. Tehdyt hankinnat vahvistaa säätiön asiamies ja niistä tiedotetaan säätiön hallitukselle Lahjoitukset kokoelmaan Ars Nova voi harkinnanvaraisesti ottaa vastaan taideteosten lahjoituksia ja talletuksia. Lahjoituksia ja talletuksia vastaanotettaessa otetaan huomioon samat laatukriteerit ja taiteelliset merkitysarvot, jotka tulevat kysymykseen museon omia hankintoja suoritettaessa. Lahjoitusten vastaanotosta ja talletuksista päättää taidetoimikunta ja ne vahvistaa säätiön asiamies. Teoslahjoitus tai -talletusasiat viedään tiedoksi säätiön hallitukselle Muiden kokoelmien karttuminen Opetuskokoelma Kokoelma on koottu museon perustamisvaiheessa ja se on karttumaton. Museon arkisto Arkistokokoelma karttuu museon toiminnan myötä. Käsikirjasto Käsikirjaston kokoelma karttuu museoiden julkaisuvaihdon, lahjoitusten ja hankintojen seurauksena.

11 11 5. Kokoelmien esillä pitäminen 5.1. Maalöytökokoelma Deponoidut maalöytökokoelmat liittyvät Aboa Vetuksen alueen on rauniokohteeseen in situ, jonka tutkimuksesta, hoidosta ja esittelemisestä Aboa Vetus & Ars Nova vastaa. Maalöytökokoelmien pitkäaikaislainaamisen (Suomen kansallismuseolta ja Turun museokeskukselta) tarkoituksena on pitää esillä paikalta tehtyjä löytöjä tutkimusta ja yleisöä varten. Aboa Vetus -museossa on perusnäyttely ja siellä järjestetään myös vaihtuvia näyttelyjä. Perusnäyttelyssä on esillä useita satoja alueelta esiin kaivettuja maalöytöjä, joita laitetaan aiheesta riippuen esille myös vaihtuviin näyttelyihin. Aboa Vetuksen näyttelyohjelman hyväksyy arkeologinen toimikunta ja vahvistaa säätiön hallitus Taidekokoelma Ars Nova -museossa on näyttelytiloina kaksi kerrosta. Näistä ensimmäinen on varattu ensisijaisesti vaihtuville näyttelyille ja toinen museon oman kokoelman esittelyyn. Näyttelyjen lukumäärästä, ajankohdista, luonteesta ja taiteilijoista laaditaan näyttelyohjelma, joka sisältää näyttelyt seuraaville 2 3 vuodelle. Näyttelyohjelman hyväksyy taidetoimikunta ja vahvistaa säätiön hallitus Maalöytöjen tai teosten esillepano museotilojen ulkopuolella Kokoelmiin kuuluvia museoesineitä ja taideteoksia voidaan pitää esillä myös museon muissa tiloissa, mm. myymälässä ja kahvilassa, joissain tapauksissa myös museorakennuksen ulkopuolella. Teoksia sijoitettaessa muualle kuin näyttelytiloihin on huomioidaan museoobjektien tai taideteosten vaatimat säilytys- ja turvallisuusolosuhteet.

12 12 6. Kokoelmien säilyttäminen ja turvaaminen 6.1. Kiinteät muinaisjäännökset ja maalöytökokoelma Arkeologinen toiminta on yksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kolmesta perustehtävästä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja Matti Koivurinnan säätiön tehtävänä on in situ -museon (Aboa Vetus) raunioiden hoito, tutkimus ja esittely. Kävijöille tarjotaan mahdollisuus tutustua menneeseen kaupunkiin, joka sijaitsee maan alla. Toiminnan linjasta vastaa säätiön hallituksen asettama arkeologinen toimikunta. Aboa Vetus & Ars Nova huolehtii ja vastaa Suomen kansallismuseon ja Turun museokeskuksen kokoelmista deponoitujen maalöytökokoelmien säilyttämisestä, turvaamisesta ja esittämisestä asianmukaisissa olosuhteissa. Kaivauslöydöt on luetteloitu Kansallismuseon päänumeroille. Museo ylläpitää Museoviraston ja Kansallismuseon kanssa yhteensopivaa luettelointitietokantaa. Löytöihin liittyviä valokuvia ja muita dokumentteja säilytetään Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistossa. Kaivauskertomukset ja niiden liitteet arkistoidaan sekä Museoviraston rakennushistorian osaston että Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkistoon. Maalöytökokoelman ja siihen liittyvien dokumenttien luetteloinnista, säilyttämisestä ja turvaamisesta kehittämistoimenpiteineen ja henkilökunnan vastuualueista näissä tehtävissä määrätään museon sisäisessä työjärjestyksessä, kokoelmapoliittisessa ohjelmassa ja museon toimintasäännössä (2009). Kaivauslöydöt konservoidaan kaivauslupien edellyttämällä tavalla. Raunioiden olosuhteita tarkkaillaan ympäri vuoden. Konservointitoimenpiteet hankitaan ostopalveluina. Raunioissa tehdään vuosikonservointi 1990-luvulla määriteltyjä periaatteita noudattaen soveltamalla uusinta tutkimustietoa Taidekokoelma Taidemuseotoiminta on yksi Aboa Vetus & Ars Nova -museon kolmesta päätehtävästä. Museon toiminnan perustana on Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Kaikki kokoelmaan hankitut teokset luetteloidaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti kokoelmaa varten kehitettyyn museon omaan taideteostietokantaan. Samalla tiedostosta otetaan varmuuskopio. Tietokantaan liitetään teoksista myös tunnistekuvat. Taideteostietokannan ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Ars Novan amanuenssi.

13 13 Kokoelman teoksia säilytetään museon taidevarastossa. Museon yhteydessä sijaitseva taidevarasto on olosuhteiltaan teosten säilyttämis- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä ja taideteosvarastoksi käyttötarkoitukseltaan oheistiloineen suunniteltu. Ars Novan amanuenssi ja museomestari vastaavat teosten asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä. Taidekokoelmaan kuuluville teoksille tehdään kuntotarkastus konservoinnin ja omien näyttelyjen yhteydessä tai näyttelylainoja annettaessa. Teosten siirtäminen nykyiseen taidevarastoon tapahtui vuonna Samassa yhteydessä tarkastettiin teostiedot ja teosten kunto. Näyttelytiloissa esillä olevien teosten vartioinnista vastaavat museovahtimestarit, muu asiakaspalveluhenkilökunta sekä oppaat. Taidekokoelman luetteloinnista, säilyttämisestä ja turvaamisesta kehittämistoimenpiteineen ja henkilökunnan vastuualueista näissä tehtävissä määrätään museon sisäisessä työjärjestyksessä ja museon toimintasäännössä (2009). Kokoelman teoksille tehdään tarvittaessa konservointitoimenpiteitä ostopalveluna Muut kokoelmat Pysyvästi säilytettävää asiakirja-aineistoa säilytetään arkistokelpoisissa olosuhteissa. Aboa Vetuksen kaivauskertomus (TURKU II/2/3. Rettigin tontti / nykyinen Aboa Vetus -museon alue. Kaupunkiarkeologinen kaivaus ) siihen kuuluvine kaivauskarttaliitteineen on saatavilla osoitteessa:

14 14 7. Lainaus- ja sijoitustoiminta Aboa Vetus & Ars Nova -museo lainaa esineitä tai teoksia sellaisille näyttelynjärjestäjille, joilla on museoammatillista henkilökuntaa ja jotka pystyvät tarjoamaan teoksille vaadittavat olosuhteet. Teoksia voidaan lainata sekä kotimaisiin että ulkomaisiin näyttelyihin. Lainan saaja vastaa kaikista teoslainan aiheuttamista kuluista. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään lainan ehdot. Deponoituun maalöytökokoelmaan tulevat lainapyynnöt käsitellään Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, josta pyynnöt välitetään löydöt omistaviin museoihin. Aboa Vetus & Ars Nova puoltaa löytöaineiston lainapyyntöjä, mikäli lainan esteenä ei ole museo-objektin huono kunto tai museon oma tarve teoksen esillä pitämiseksi. Museolehtori käsittelee maalöytökokoelmaan tulleet lainapyynnöt. Päätöksen lainasta tekee museonjohtaja. Ars Novan amanuenssi käsittelee taidekokoelmaan saapuneet lainapyynnöt. Päätöksen lainasta tekee museonjohtaja. Lainan esteenä voi olla mm. teoksen huono kunto tai museon oma tarve teoksen esillä pitämiseksi Taideteosten sijoitustoiminta Aboa Vetus & Ars Nova -museon taidekokoelmaan kuuluvia teoksia voidaan sijoittaa määräajaksi tai toistaiseksi. Sijoituksen vastaanottajina tulevat kysymykseen lähinnä julkiset tai julkisluonteiset virastot ja laitokset. Sijoitusesityksen tekee taidetoimikunta ja sijoituksesta päättää säätiön hallitus. Sijoituksesta tehdään museon ja vastaanottajan välillä kirjallinen sopimus, jonka mukaan vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan teosten turvallisesta sijoittamisesta ja säilyttämisestä. Mahdollisista siirroista tai vahingoista on ilmoitettava välittömästi museolle. Mikäli taideteos joutuu ilkivallan tai vahingonteon kohteeksi, vastaanottaja korvaa konservoinnista ja arvonmenetyksestä aiheutuneet kustannukset. Ars Novan amanuenssi tallentaa museon tietokantaan tehdyt sijoittamispäätökset ja huolehtii teosten kuntoon kohdistuvasta valvonnasta.

15 15 8. Poistot kokoelmista Museoesineiden poistomenettelystä on määrätty ICOMin museotyön eettisissä säännöissä. Aboa Vetus & Ars Nova -museo noudattaa edellä mainituissa säännöissä, kohdissa , vahvistettuja periaatteita kokoelmista poistamisessa. Aboa Vetus & Ars Novan maalöytö- ja taidekokoelma sisältää ainutkertaisia ja siten korvaamattomia museo-objekteja tai taideteoksia. Pitkäaikaislainassa oleva maalöytökokoelman suhteen noudatetaan Suomen kansallismuseon ja Turun museokeskuksen kokoelmapoliittisia linjauksia. Taideteoksen mahdollisesta katoamisesta merkitään tieto museon tietokantaan. Katoamismerkinnän kirjaamisesta päätetään samalla tavalla kuin taideteoksen hankkimisesta kokoelmaan. Lopullinen merkintä tehdään vasta kun teos on ollut kateissa vähintään viiden vuoden ajan siitä, kun katoaminen kirjattiin. Entisöimiskelvottomiksi rikkoutuneita teoksia ei pääsääntöisesti hävitetä. Museon taideteostietokantaan tehdään asianmukainen merkintä rikkoutumisesta tai tuhoutumisesta ja määräys, että teosta ei saa esittää julkisesti. Mikäli teos jostakin erityisestä syystä on hävitettävä, päätöksen tekee tekijänoikeuslain huomioon ottaen kokoelmista vastaavan henkilökunnan esityksestä säätiön hallitus.

16 16 9. Säädökset ja etiikka Kaikessa toiminnassaan Aboa Vetus & Ars Nova -museo noudattaa Museolakia (877/2005) ja Museoasetusta (1192/2005) ja Muinaismuistolakia (295/63) sekä toimii Museotyön ammattieettisten sääntöjen (Museotyön eettiset säännöt. International Council of Museums ICOM. Käännös Tuukka Talvio. Helsinki 2005) määrittelemällä tavalla sekä noudattaen yleisesti hyväksyttyjä museoalan hyviä käytäntöjä. Maalöytökokoelman osalta Aboa Vetus & Ars Nova noudattaa Suomen kansallismuseon kokoelmakäytäntöjä. (Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Toim. Outi Järvinen. [Helsinki] 2010,18). Aboa Vetus & Ars Nova toimii ylläpitäjänsä Matti Koivurinnan säätiön sääntöjen (2006) ja vuonna 2009 hyväksytyn museon toimintasäännön edellyttämällä tavalla. Ohjelma on hyväksytty Matti Koivurinnan säätiön hallituksessa tammikuussa 2011.

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma

Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Taidekokoelmat Mikkelin taidemuseo 5.1.2006 1. Johdanto Mikkelin taidemuseon toiminta alkoi vuonna 1970 Johannes Haapasalon museo nimisenä. Taidemuseon

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 muokattu 16.10.2008 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf

Lisätiedot

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2010

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2010 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2010 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2010 3 2. TOIMINTA-AJATUS 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2010 4 Taidemuseon perusnäyttely 4 Taidemuseon näyttelyt 4 Arkeologisen

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2011

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2011 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 3 2. TOIMINTA-AJATUS 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2011 4 Taidemuseon perusnäyttely 4 Taidemuseon näyttelyt 4 Arkeologisen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Saimaan kulttuurihistorialliset ja sisävesiliikenteen kokoelmat Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kokoelmat Savonlinnan maakuntamuseo Teksti: Kirsi Liimatainen Kuvat: Mikko

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2008

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2008 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2008 1 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2008... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2008... 4 Taidemuseon perusnäyttely... 4 Taidemuseon näyttelyt...

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2009

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2009 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2009 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2009 3 2. TOIMINTA-AJATUS 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2009 4 Taidemuseon perusnäyttely 4 Taidemuseon näyttelyt 4 Arkeologisen

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O

KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O KYLÄTONTIT SUOJELUN NÄKÖKULMASTA V A D I M A D E L P I R K A N M A A N M A A K U N T A M U S E O M A A S E U D U N A S U T U S - J A E L I N K E I N O H I S T O R I A L L I S E T M U I N A I S J Ä Ä N

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2013

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2013 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2013 2 2. TOIMINTA-AJATUS 3 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2013 3 3.1. Näyttelyt 3 3.2. Toiminta 4 Pedagoginen toiminta 4

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Vahvistettu 14.5.2012 Toimitus: Kati Huovinmaa, vs. intendentti Päivi Rainio, museoamanuenssi Sisällys 1. JOHDANTO...2 2. MUSEOTOIMINNAN PERUSTEET...4 2.1

Lisätiedot

Johanna Lehto-Vahtera Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel

Johanna Lehto-Vahtera Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel Johanna Lehto-Vahtera (@LehtoVah) Museer av olika typ i nätverkssamarbete Projektet Samlingarnar nyckelobjekt som exempel Pooli 6 Taide, oppi ja kokemus (Konst, undervisning och erfarenhet) Poolissa on

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkko Toimintakertomus 2005

Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkko Toimintakertomus 2005 Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkko Toimintakertomus 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUOTEEN 2005... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2005... 4 Raision taidemuseo - Perusnäyttely...

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2007

Raision museo Harkko Toimintakertomus 2007 Raision museo Harkko Toimintakertomus 2007 1 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2007... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. NÄYTTELYT JA TOIMINTA VUONNA 2007... 4 Raision taidemuseo - Perusnäyttely... 5 Raision

Lisätiedot

Kurkistus keskiaikaan

Kurkistus keskiaikaan Kurkistus keskiaikaan Suomen Partion hyväksymän Historiantutkijan taitomerkin suoritusohjeet Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Tervetuloa tutkimaan historiaa! Historian tutkiminen ja opiskelu on todella

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN

SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN s.1 SUNNUNTAINA 18.03.2012 TAIDEMUSEORETKI HELSINKIIN Henkisyys taiteessa Helene Schjerfbeck juhlanäyttely, Gyllenberg taidemuseo Outi Heiskanen Alkumeri, Didrichsenin museo Sunnuntaina 18.03.2012 klo

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman loppuunsaattaminen 2. Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyvän uuden tiedon tuottaminen ja saavutettavuus

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi TOIMINTAKERTOMUS 2010 NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAN TUKISÄÄTIÖ UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA KIASMA MUSEUM OF CONTEMPORARY ART FOUNDATION TOIMINTAKERTOMUS 2010 Y-tunnus: 2199820-1

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009

Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 1 Kokoelmapoliittinen ohjelma vuosille 2009 Laatineet Maria Koskijoki Kristina Tohmo Jonina Jansson Elina Torvinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kokoelmaa määrittävät säännöt, lait ja asetukset 3.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma

Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma Valtion taidemuseon kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma Sisällysluettelo 1.Valtion taidemuseon kokoelma................................ 3 1.1 Kokoelman hallinta-, hoito- ja kartutusvastuun

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka 2012

Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka 2012 Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka 2012 Helsingin taidemuseon kokoelmapolitiikka Taidemuseon johtokunta 11.12.2012 Sisällys 1 Kokoelmapolitiikka eli kokoelmapoliittinen ohjelma... 5 2 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

Kokoelmahallinnon tärket

Kokoelmahallinnon tärket Kokoelmahallinnon tärket rkeät lomakkeet Tiina Paavola Maakunnallinen museopäiv ivä 2.6.2009 Luovutustodistus Juridinen asiakirja, jolla siirretää ään n lahjoitettavan materiaalin omistusoikeus museolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) Taidemuseon johtokunta TMJ/2 19.09.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) Taidemuseon johtokunta TMJ/2 19.09.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 51 Kokoelmakeskus HEL 2014-011018 T 12 02 03 00 Päätös päätti esittää, että kaupunginmuseon ja taidemuseon yhteinen kokoelmakeskushanke toteutetaan. Johtokunta

Lisätiedot

Guggenheim Helsinki. Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia

Guggenheim Helsinki. Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja. Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Guggenheim Helsinki Ritva Viljanen Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja 2.11.2016 Alkuperäinen ehdotus (2012) Kustannukset Selvitys-, suunnittelu- ja perustamiskustannukset 12,6 milj. euroa * Investointimenot

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 Suomen muinaismuistolaki 50 vuotta: vetreä keski-ikäinen vai raihnainen vanhus? & Arkeopeda - opetusta, opastusta, oppimista Toimittaneet: Johanna Enqvist, Juha Ruohonen & Mervi Suhonen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

KOKOELMA- POISTOJEN. Yhteiset käytännöt

KOKOELMA- POISTOJEN. Yhteiset käytännöt 2016 SUOMEN MUSEOLIITTO ABOA VETUS & ARS NOVA, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, HAM HELSINGIN TAIDEMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT, TAMPEREEN TAIDEMUSEO & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Yhteiset käytännöt 100 M,

Lisätiedot

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER-

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER- IAKAS NDENTTI/ IMUS- JA OELMA- SASTO OTOIMEN- HTAJA TKIJAT NSER- TTORIT ETO- JA ERIAALI- RASTOT AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO PÄÄTIEDOSTOT (TIETOVARANNOT) LUETTELOINTITIEDOT VAATIIKO KONSERVOINTIA? MATERIAALIN

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa

Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa Lahden arkkitehtuuripoli0ikka ja taide kaupunki0lassa Päivi Airas 12.5.2015 JULKISEN TAITEEN TYÖRYHMÄ NYT - julkisessa tilassa olevien teosten kunnossapito - virkamiestyöryhmä - ei budjetoituja resursseja

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikkaa määrittävät päätökset ja linjaukset. Varkauden museoiden kokoelmien profiili ja historia

Kokoelmapolitiikkaa määrittävät päätökset ja linjaukset. Varkauden museoiden kokoelmien profiili ja historia Hyväksytty Varkauden sivistyslautakunnassa 28.5.2009 VARKAUDEN KAUPUNGIN MUSEOTOIMI KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 2009 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Kokoelmapolitiikkaa määrittävät päätökset ja linjaukset

Lisätiedot

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Muusa-palvelu Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Keskustelutilaisuus museoiden kokoelmajärjestelmistä ja KDK:n asiakasliittymästä 20.8.2009 Kansallismuseon auditorio, Helsinki Riitta Autere,Valtion taidemuseo

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ORIMATTILAN TAIDEMUSEO 21.2.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Yleistä... 4 2.1 Museo ja hallinto... 4 2.2 Toiminta-ajatus... 4 3. Kokoelmien kuvaus... 5 3.1 Kokoelman synty...

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14)

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14) Neuvottelupäivämäärä 10.11.2010 Dnro 112/005/2010/21 Kauden 2011 2013 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden tarkastuskäynnit 2. Museorakennusten kunnosta huolehtiminen 3. Etelä Savon

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1(10) SISÄLLYS Johdanto 2 Museon tausta ja tehtävä 3 KOKOELMIEN HISTORIA JA NYKYINEN TILANNE Esinekokoelma 3 Kuvakokoelma 4 Etnolainaamo 5 KOKOELMIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Suunnitelma. Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017. Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

Suunnitelma. Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017. Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu Suunnitelma Joensuun taidemuseon alueellisesta toiminnasta 2014-2017 I Johdanto Aluetaidemuseon toiminta-ajatus ja yleiskatsaus toimintaan Joensuun taidemuseo tehtävänä on museolain ja asetusten mukaisesti

Lisätiedot

Journalistinen kuva-arkisto JOKA

Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.-22.11. 2011 Lehtikuvat kellareista ja kotoa kulttuuriperintökäyttöön Ekku Peltomäki ja Aira Samulin JOKA / Kari Pulkkinen JOKA-hanke:

Lisätiedot

Kannen kuva Annu Vertanen: Hengittävä katse, (yksityiskohta), 2014 2015. Puupiirros. Kuva Tommi Kähärä.

Kannen kuva Annu Vertanen: Hengittävä katse, (yksityiskohta), 2014 2015. Puupiirros. Kuva Tommi Kähärä. tavataan museossa Kannen kuva Annu Vertanen: Hengittävä katse, (yksityiskohta), 2014 2015. Puupiirros. Kuva Tommi Kähärä. Aboa Vetus & Ars Novan kanta-asiakaslehti Tavataan museossa julkaistaan kaksi kertaa

Lisätiedot

Elefantit museoissa - kun näyttely floppaa

Elefantit museoissa - kun näyttely floppaa Elefantit museoissa - kun näyttely floppaa Riku Kauhanen Museoon on tulossa uusi näyttely! Järjestänyt taho kutsuu paikallislehtien toimittajia, ehkä radionkin paikalle avajaispäivän lähestyessä. Museotutkija,

Lisätiedot

Muinaisjäännösten kunnostaminen ja viitoittaminen esittelykuntoon Luistarissa, Käräjämäellä ja Linnavuorella Luistarin muinaispuiston kehittäminen

Muinaisjäännösten kunnostaminen ja viitoittaminen esittelykuntoon Luistarissa, Käräjämäellä ja Linnavuorella Luistarin muinaispuiston kehittäminen Arkeologista tutkimusta on tehty viime vuosisadalta lähtien jatkuvasta. Pelastuskaivausten lisäksi kunta on rahoittanut maamme merkittävintä tutkimuskaivausta Luistarin alueella vuosina 1969-92. Tutkittua

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ. 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki.

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ. 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ SÄÄNNÖT: 1 Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä, erityisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat

Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat jaana mellanen, tutkija, arkeologi hilkka vallisaari, museolehtori, helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginmuseossa

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) Kaupunginvaltuusto Kj/64 25.09.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 351 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kunniasta suomalaisuudelle päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON. K o k o e l m a p o l i i t i i k k a

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON. K o k o e l m a p o l i i t i i k k a HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON K o k o e l m a p o l i i t i i k k a 2014 2018/2019 2014 2018/2019 Sisällys Johdanto 7 Kokoelmapolitiikan tavoitteet ja käyttötarkoitus 7 Kokoelmapolitiikkaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

v v Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka v

v v Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka v v v v Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmapolitiikka v v v Sisältö 1. Toimintaa ohjaavat säädökset sekä kokoelmatoimintaa koskevat velvoitteet, ehdot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Alueellinen museotyö ja kuntauudistus Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Kuntauudistuksen valmistelu Peruspalveluiden arvioinnin kehittäminen Museopoliittiset linjaukset Kuntauudistus Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa. toim. Johanna Lehto-Vahtera ja Eeva Holkeri

Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa. toim. Johanna Lehto-Vahtera ja Eeva Holkeri Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa toim. Johanna Lehto-Vahtera ja Eeva Holkeri Tekijä museo yleisö Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa toim. Johanna Lehto-Vahtera ja Eeva Holkeri Aboa Vetus

Lisätiedot

Kulttuuriperintö ja metsätalous - kokemuksia ja käytäntöjä. Sami Oksa Ympäristöpäällikkö UPM Metsä

Kulttuuriperintö ja metsätalous - kokemuksia ja käytäntöjä. Sami Oksa Ympäristöpäällikkö UPM Metsä Kulttuuriperintö ja metsätalous - kokemuksia ja käytäntöjä Sami Oksa Ympäristöpäällikkö UPM Metsä UPM ja kulttuuriperintö UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö perustettiin keväällä 2006. Säätiön omistuksessa ja

Lisätiedot