Mukaan aluetoimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mukaan aluetoimintaan"

Transkriptio

1 Mukaan aluetoimintaan

2 Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma, -kertomus ja talousarvio 12 Alueiden välinen yhteistyö 12 Aluepäivät 12 Aluejaoston jäsenten toimenkuvia 12 Mitä alue tekee? 18 Kilpailutoiminta 20 Alueellinen liittovalmennus 20 Harraste- ja seuratoiminta 21 Seuratapaaminen 22 Koulutus 23 Seurakehittäminen 24 Alueilla on eri tapoja palkita ja muistaa 25 Alueen tiedotus 26 Talous 29 Seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP) 30 Alueiden puheenjohtajisto (APU) 30 SRL palvelee 31 Alueassistentit 31 Valmennuksen kurssisihteeri 31 Yhteistyön monet mahdollisuudet 32 Palaute ja seuranta 34 Vapaaehtoisen polku 35 Vapaaehtoisuus ja jaksaminen 35 Jälkisanat 38 Lähteet 39 Materiaalia toiminnan tueksi ja linkkiluettelo 39 Liitteet 39 Suomen Ratsastajainliitto ry, 2014 Työryhmässä mukana: Marja Nuuttila, Carina Nyholm, Sanna Vuolle-Apiala, Mirja Herttua-Ruuskanen, Meri Rajaniemi, Kati Honkanen, Nina Kaipio, Emmi Kupiainen ja Sanna Sassi. Kiitos myös Susanna Kallioinen. Kuvat: Mila Munsterhjelm, Susanna Kallioinen, Jaana Ahteela, Kati Honkanen, Jouni Karnasaari, Pekka Pusa ja Tatu Salminen. Koonnut: Sanna Sassi. Oikoluku: Elina Kivi. Taitto: Milla Saarikko. Paino: Sporttipaino Oy.

3 Tervetuloa aluetoimintaan Aluetoimijan käsikirja on perehdytysopas uudelle aluejaoston jäsenelle. Pidempään toiminnassa mukana olleelle se on muistilista ja apu aluetoiminnan aikatauluttamiseen ja organisointiin. Suomen Ratsastajainliitossa (SRL) maamme on jaettu kahdeksaan alueeseen, joita yhdistää alueiden puheenjohtajisto (APU) sekä yhteinen valtakunnallinen toiminta. Alueiden luonteesta ja sijainnista riippuen niiden toiminnassa on eroja. Erot näkyvät esimerkiksi olympialajien lisäksi alueella harrastettavien ja kilpailtavien lajien kirjossa, seurojen ja tallien määrissä sekä maantieteellisissä välimatkoissa. Nämä asettavat kullekin alueelle omia haasteita ja vaatimuksia. Alueen toiminnassa on huomioitava koko sen jäsenistö erilaisine tarpeineen. Aluejaoston jäsenet ovat Ratsastajainliiton edustajia ja vapaaehtoisia toimijoita alueellaan. Aluetoimijan pesti on luottamustehtävä, joka perustuu vapaaehtoiseen, intohimoiseen toimintaan Suomen ratsastuksen hyväksi. Aluetoimijat ovat alueensa seurojen ja tallien, eli jäsenistön, valitsemia luottamushenkilöitä, joiden odotetaan tekevän vastuullista työtä alueensa eteen. Aluetoiminta on mielenkiintoista ja monimuotoista. Se antaa monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja kehittää lajia ja itseä. On tärkeää tiedostaa, millä valtuudella ja vastuulla toimitaan. Vapaaehtoistoiminnassa tulee olla rehellinen sekä itselle että muille. Jokaisen työpanos on arvokas! SRL on laatinut Hyvä hallintotapa -dokumentin, organisaation toimintaohjeen, kuvaamaan liiton toimintaa, sen eri elinten vastuita ja hyvää hallintotapaa Ratsastajainliitossa. Aluetoiminnan ohjesääntö, organisaation toimintaohje ja jäsenten valitsema strategia yhdessä antavat toiminnalle raamit, joihin jokaisen liiton luottohenkilön on hyvä tutustua ymmärtääkseen organisaation toimintaa. Vapaaehtoistoiminta Ratsastajainliitossa on työtä ratsastuksen ja hevosen hyväksi. Tällä työllä on suuri merkitys hyvinvointimme sekä ihmisen ja hevosen välisen ainutlaatuisen kumppanuuden edistämisessä. Alueet ovat merkittävä ja näkyvä osa Suomen Ratsastajainliiton paikallista työtä. Toivotamme kaikille oikein mielekästä ja antoisaa aikaa aluetoiminnan parissa! Kesällä 2014 Carina Nyholm, SRL:n hallitus 3

4 Tarvitsemme sinua Aluetoiminnassa on tilaa erilaisille ihmisille. Toimintakenttä on laaja, ja saman pöydän ääreen kaivataan osaajia monipuolisesti. Oli toimijan intohimona sitten kilpailu- tai valmennustoiminta, seurojen kehittäminen tai nuorison etujen ajaminen, erityisryhmien ratsastus tai hevostaidot, talous tai tiedotus, kaikille löytyy tehtävää, tuoli alle ja kahvikuppi käteen. Aluejaoston jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Ennen kokousta voidaan kannustaa tiettyjen alojen osaajia asettumaan ehdolle, mutta aina myös muut toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Vastuualueet jaetaan jaoston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään joko joulu- tai tammikuussa. Jaostoon ehdolle asettuminen itsessään on jo lupaus oman ajan ja osaamisen antamisesta ratsastuksen käyttöön. Pyrkimys on, että jokainen saa toimia omien resurssiensa ja toiveidensa mukaan. Tavoitteitaan selkeyttääkseen voi esimerkiksi listata, mistä ratsastusharrastuksen osa-alueista on kiinnostunut, miten niitä haluaisi konkreettisesti edistää ja kuinka paljon aikaa on valmis antamaan. Aluetoiminta tarjoaa myös mahdollisuuksia ylittää rajojaan ja tutustua itselle ennestään vieraaseen ratsastuksen osa-alueeseen. Kannattaa antaa itselleen lupa innostua uusista asioista ja ottaa rohkeasti vastaan myös tehtäviä ja vastuita, jotka eivät ole omalla mukavuusalueella. Mitä haluan? - Hyödyntää omaa ammatillista osaamistani vai vastapainoa työlleni? - Syventää hevosharrastustani vai lähteä uusille poluille? - Toimia monipuolisesti lajin eteen vai panostaa yhteen asiaan? - Koko ajan jotain pientä työpöydällä vai projektimaisia rutistuksia? Vaikka aluejaostoon valitaankin seurojen edustajia seurojen ja jäsentallien äänestyksellä, vahva omien sidosryhmien etujen ajaminen täytyy jättää taka-alalle. Toimijan on ymmärrettävä, että alueen ja lajin etu voi olla ristiriidassa oman edun kanssa. Asioita on pystyttävä arvioimaan objektiivisesti huomioiden Ratsastajainliiton ohjeet ja linjaukset. Toimintakenttään kuuluu myös asioita, jotka eivät ehkä ole itselle kiinnostavia, mutta jotka ovat toiminnan kokonaisuuden 4

5 kannalta tärkeitä. Kaikkeen ei tarvitse suhtautua intohimoisesti, mutta velvollisuudet on hoidettava ja monipuoliselle toiminnalle annettava tilaa. Tehtävät mukautuvat henkilöiden mukaan, ja kunkin aluejaoston toiminnan monipuolisuus, elävyys ja persoonallinen ilme lähtevät aina toimijoista. Aluejaostoissa ei ole saappaita täytettäväksi tai muottia johon pitäisi mukautua, tarjolla on vain anonyymi paikka ja tehtävänkuvaus, joihin jokainen tarttuu tavallaan. Tietoa on tarjolla Alueen ja sitä kautta Suomen Ratsastajainliiton toimintaan tullessa on hyvä tutustua liittoon organisaationa ja toimintaympäristönä. Hyvä hallintotapa (organisaation toimintaohje) ja siihen kuuluva aluetoiminnan ohjesääntö, Kaviouralla-strategia, SRL:n toimintasäännöt sekä liiton ja alueen toimintasuunnitelmat ja talousarviot linjaavat toimintaa ja asettavat rajoja, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia. Ainakin aluetoiminnan ohjesääntöön on syytä tutustua jo ennen ehdolle asettumista, ja tämä Mukaan aluetoimintaan -opas tarjoaa tiiviin tietopaketin aluetoiminnan perusasioista. kuva: Susanna Kallioinen Aluepäiville kokoonnutaan kerran vuodessa tutustumaan, suunnittelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. 5

6 Ratsastajainliiton nettisivuilta löytyy paljon tietoa, ohjeita ja apua. Alueassistentit ja muu liiton henkilökunta auttavat ja vastaavat kysymyksiin mielellään. Valiokunnat ja komiteat ovat omien alojensa tietopankkeja. Epäselvistä asioista kannattaa rohkeasti kysyä ei oleteta, että vapaaehtoistoimija tietäisi kaikesta kaiken. Verkostoituminen muiden alueiden samasta asiasta vastaavien henkilöiden kanssa esimerkiksi aluepäivillä (ks. kohta aluepäivät) ja Facebookin ryhmissä tarjoaa vertaistukea ja neuvoja. Kukaan ei ole yksin tehtävässään. Materiaalien ulkoa opettelun sijaan on oleellista ymmärtää oma asemansa ja tehtävänsä organisaatiossa. Lisätietoa asiasta kuin asiasta saa tarvittaessa. Sitä mukaa, kun oma paikka toiminnassa selkeytyy ja tavoitteet ja toiveet kirkastuvat, voi kerätä tietoa kiinnostavista asioista ja perehtyä niihin syvemmin. Liitto tarjoaa lisäkoulutusta vapaaehtoisilleen, ja entisiä ja nykyisiä aluetoimijoita on paljon muun muassa erilaisissa työryhmissä. Harrastaja, joka on tullut mukaan aluetoimintaan tuttujen houkuttelemana, voi muutaman vuoden kuluttua löytää itsensä liiton komiteoista tai jopa hallituksesta kehityttyään arvostetuksi toimijaksi ja asiantuntijaksi omalla osa-alueellaan. Aluejaoston tehtävänä on perehdyttää uusi tulija alueen toimintaan. Hyvä periaate on, että jokainen jakaa osaamistaan ja toiminta-aikana keräämäänsä tietoa uudelle toimijalle lopettaessaan tai siirtyessään uusiin tehtäviin. Uusi toimija voi käydä oman aluejaostonsa pelisäännöt ja toimintatavat sekä vastuualueensa toimenkuvan läpi alueen puheenjohtajan kanssa. Toimenkuvaa voidaan tarvittaessa samalla muokata. Näihin kannattaa tutustua: - liiton strategia - SRL:n toimintasäännöt ja vuosittainen toimintasuunnitelma - organisaation toimintaohje (HHT-materiaali) ja aluetoiminnan ohjesääntö - tallijärjestelmä - seuraopas - kilpailujärjestelmä - koulutusjärjestelmä 6

7 kuva: Susanna Kallioinen Uudet toimijat osaksi aluejaoston porukkaa - Esittäydytään puolin ja toisin - Kerrataan mm. kokouskäytännöt ja alueen pelisäännöt, aluetoiminnan vuosikello ja lyhyesti liiton organisaatio - Kysytään ja keskustellaan kunkin toiveista ja kiinnostuksen kohteista - Ohjeistetaan uusi toimija tutustumaan alueen omiin materiaaleihin (mistä löytyvät?) ja kutsutaan hänet mukaan Facebook- yms. ryhmiin - Otetaan kaikki toimijat aidosti mukaan tekemiseen ja päätöksentekoon - Annetaan uusille toimijoille alusta alkaen vastuuta ja selkeitä tehtäviä, mahdollisesti yhdessä vanhojen toimijoiden kanssa - Opastetaan käytännöissä ja toimintatavoissa - Toteutetaan tehtäviä ja järjestetään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan parin hengen tiimeissä, jolloin on mahdollisuus oppia toisiltaan - Muistetaan, että uusi toimija ei tule aluejaostoon korvaamaan ketään. Saman tehtävän voi hoitaa lukuisilla eri tavoilla hyvin, ja kukin toimija tekee siitä oman näköisensä. 7

8 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla Suomen Ratsastajainliiton korkein päättävä elin on vuosikokous, johon osallistuvat jäsenseurojen ja tallien edustajat. Ratsastaja on jäsenenä ratsastusseurassa ja on sen kautta SRL:n jäsen. Vuosikokous valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. SRL:n toiminnan järjestämiseksi maa on jaettu alueisiin, joiden lukumäärän ja rajat vahvistaa liiton vuosikokous. Tällä hetkellä alueita on kahdeksan: Etelä-Suomi Häme Itä-Suomi Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Lounais-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi Alue = sen toimialueella sijaitsevat ratsastusseurat ja SRL:n jäsentallit Kahden alueen rajalle maantieteellisesti sijoittuva seura saa liittyessään Ratsastajainliiton jäseneksi toivoa aluetta, jolla haluaa toimia. Liiton hallitus vahvistaa aina toiminta-alueen ja on tarvittaessa yhteydessä aluejaostoon ennen päätöksentekoa. Seurojen aluevaihdoksia voidaan tehdä hyvin perustelluista syistä poikkeuksellisesti. Liiton hallitus vahvistaa alueen vaihdoksen, johon on esitetty sekä vanhan että uuden alueen näkemys. 8

9 Ratsastajainliittoa edustettaessa toimitaan esikuvana myös nuorille. Esimerkin näyttäminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on hyvää urheilijamaista kulttuuria. Alueeseen kuuluvat siellä toimivat liiton varsinaiset jäsenet (seurat) ja yhteisöjäsenet (tallit). Aluejaosto on paikallisten jäsenten valitsema SRL:n toimielin, liiton ja koko lajin edustaja paikallistasolla. Sen tehtävänä on ohjata alueen toimintaa liiton toimintasuunnitelman, strategian ja yleisten tavoitteiden mukaisesti. Alueet järjestävät liiton paikallista toimintaa ja kehittävät seuratoiminnan sekä ratsastuksen toimintaedellytyksiä liiton kanssa yhdessä sovitun työjaon puitteissa. Aluejaostolla on ratsastusta koskevissa asioissa paikallistuntemus ja yhteys alueen eri tahoihin. Aluejaosto vaikuttaa ratsastuksen edustajana alueella, joten monet asiat tehdään sen nimissä. Urheiluorganisaationa Suomen Ratsastajainliitto noudattaa Reilun Pelin sääntöjä kaikessa toiminnassaan. Reilun Pelin tunnussanoja ovat tasa-arvo, vastuu kasvatuksesta, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristö, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus eli hyvä hallinto. Edustettaessa aluetta tulee muistaa, että samalla edustaa ratsastusta, Ratsastajainliittoa ja suomalaista urheilua. Mielipiteiden esittämisessä on huomioitava, että ne voidaan helposti mieltää liiton yleiseksi näkemykseksi. Ratsastajainliittoa edustettaessa toimitaan esikuvana myös nuorille esimerkin näyttäminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on hyvää urheilijamaista kulttuuria. Tarkoituksen toteuttamiseksi aluejaosto: 1. Laatii alueen toiminnalle vuosisuunnitelman ja talousarvion, jotka esitetään liiton hallitukselle vahvistettaviksi 2. Valmistelee alueen kokouksissa käsiteltävät asiat 3. Vastaa seura- ja tallitoiminnan kehittämisestä alueella 4. Järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia 5. Vastaa alueen kilpailukalenterista 2-tasolla yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa 6. Tiedottaa liiton toiminnasta alueella 7. Tukee nuoriso- ja harrastetoimintaa 8. Edistää hevosen hyvinvointia ja hevostaitoja alueella 9

10 SRL:n arvot Ihminen Miten näkyy alueen toiminnassa? Miten näkyy omassa toiminnassani? Hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen Yhteisöllisyys ja yhteistyö Taulukossa on mainittu Ratsastajainliiton arvot. Arvot tulevat parhaiten käyttöön, kun niitä peilaa omaan toimintaan. Voit pohtia kirjaamalla oheiseen taulukkoon, kuinka arvot toteutuvat oman ja aluejaostosi toiminnassa. Kokouskäytäntö Alueella on kahden vuosittaisen kokouksen käytäntö. Syksyn vuosikokous vahvistaa liiton hallitukselle esitettäväksi aluejaoston tekemän seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä valitsee aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle. Keväällä pidetään vapaamuotoinen suunnittelukokous, jossa käydään läpi mennyttä vuotta ja suunnitellaan tulevaa. Syyskokouksesta tehdään pöytäkirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat. 10

11 Syyskokous valitsee aluejaoston puheenjohtajan sekä seitsemästä yhdeksään jäsentä. Henkilövalinnat vahvistaa liiton hallitus. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksissa suunnitellaan alueen toimintaa liiton strategian mukaisesti. Kokouksesta laaditaan muistio, johon kirjataan tehdyt päätökset sekä toimenpiteet ja vastuut päätösten toteuttamiseksi. Sihteeri säilyttää muistiot/pöytäkirjat vuoden loppuun, jolloin hän toimittaa ne liittoon arkistoitavaksi. Muistiosta tehdään tiedote alueen nettisivuille julkaistavaksi noin kahden viikon kuluessa kokouksesta. Alueen kokouskäytäntö on määritelty tarkemmin aluetoiminnan ohjesäännössä ( ). Sähköiset liitteet: Esimerkkimuistio, esimerkkitiedote kokouksesta alueen sivuille, esimerkki esityslistasta, esimerkki toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja talousarviosta Jääviys Aluejaoston jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa alueen edun kanssa tai hän on sellaisessa suhteessa asiaan tai sen asianosaisiin, että puo- Kuvaaja: Mila Munsterhjelm Alueilla palkitaan pitkäaikaisia toimijoita. 11

12 lueettomuus voi vaarantua (esimerkiksi sukulaisuussuhde). Henkilö ilmoittaa esteellisyydestään aluejaostolle asian käsittelyn yhteydessä, ratkaisun esteellisyydestä tekevät aluejaoston muut jäsenet. Esteellisyys kirjataan muistioon. Hyväksi koettu käytäntö on laatia alueelle vakiomuotoinen kokousten esityslista. Näin varmistetaan, että joka kokouksessa käydään läpi jokaisen vastuualueen aiheet. Vakioesityslista on avuksi myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa, jolloin uudet vastuuhenkilöt tietävät, mistä jatkaa. Toimintasuunnitelma, -kertomus ja talousarvio Aluejaosto laatii vuosittain alueen toimintasuunnitelman, -kertomuksen ja talousarvion. Alueassistentti valmistelee suunnitelman ja kertomuksen materiaalin aluejaostolle. Toimintaa suunnitellaan käytettävien taloudellisten resurssien mukaan, ja talousarvio pohjautuu edellisen vuoden toteumaan. Hyvä käytäntö on kirjata toimintakertomukseen tulevia tietoja pitkin vuotta ylös yhteen paikkaan (esimerkiksi aluejaoston suljettuun Facebook-ryhmään tai aluejaoston kokousmuistioihin), jolloin ne on helppo koota vuoden lopussa toimintakertomukseen. Alueiden välinen yhteistyö Alueiden välistä yhteistyötä tehdään erilaisissa työryhmissä. Hyviä toimintatapoja ja ideoita sekä koulutusten järjestelyvastuuta kierrätetään alueiden välillä. Voimien yhdistäminen tiedottamisessa ja tapahtumajärjestelyissä ovat keinoja saada lisää näkyvyyttä lajille ja jaksamista talkooväelle. Aluepäivät Aluepäivät järjestetään vuosittain tammikuun viimeisellä viikolla. Järjestelyvastuu kiertää vuosittain alueelta toiselle. Liiton toimisto ja alueassistentit auttavat tapahtuman järjestelyissä. Aluepäiville osallistuvat aluejaostot, liiton toimiston edustajia ja liiton hallitus. Niissä päätetään alueiden yhteisistä suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista. Päivien ohjelmassa on myös koulutusta sekä pienryhmäkokouksia, yhdessäoloa ja virkistäytymistä. Tapaaminen on oivallinen tilaisuus tutustua muiden alueiden toimijoihin ja vaihtaa hyviä kokemuksia. 12

13 Kuvaaja: pekka pusa Alueet ovat järjestäneet yhteistyössä esimerkiksi alueidenvälisiä joukkuemestaruuskilpailuja. Kilpailut on järjestetty hyväntekeväisyyskilpailuna, jonka tuotto on lahjoitettu alueiden valitsemaan kohteeseen. Aluejaoston jäsenten toimenkuvia Aluejaostossa jokaiselle jäsenelle jaetaan vuosittain oma vastuualue. Alueen toiminnassa vastuualue sitoo jaoston jäsentä tehtävään enemmän kuin monessa perinteisessä vapaaehtoistehtävässä. Apuna toimii liiton palkattu alueassistentti, joka palvelee useaa aluetta. Aluejaoston jäsenet vastaavat kukin oman toimenkuvansa mukaisista tehtävistä. Yleisimmät tehtävät ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kokoussihteeri, seura- ja harrastevastaava, nuoriso-, urheilu-, kilpailu-, ja valmennusvastaava. Lisäksi alueella voi olla tarpeen mukaan valittuna henkilöitä eri tehtäviin, kuten tiedotukseen, koulutusjärjestelyihin tai vaikkapa yhteiskuntasuhteita hoitamaan. Yksi henkilö voi hoitaa alueella myös useampaa vastuualuetta tai vastuualue voidaan jakaa useammalle henkilölle. Varsinaisten vastuualueiden lisäksi tarvittaessa alueella voidaan perustaa myös työryhmiä hoitamaan jonkin asian toteutusta projektiluonteisesti. 13

14 Jaoston jäsenten tehtäviä voivat olla puheenjohtaja - vastaa aluejaoston toiminnasta ja taloudesta - koordinoi, kehittää ja johtaa jaoston työskentelyä - toimii alueiden puheenjohtajistossa - valmistelee ja johtaa kokouksia - toimii yhteyshenkilönä sidosryhmiin varapuheenjohtaja - hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt - muut sovitut asiakokonaisuudet - yleensä myös muu vastuualue sihteeri - toimii kokousten sihteerinä, laatii kokousmuistion - vastaa kokousten käytännönjärjestelyistä, tarjoiluista ja paikkavarauksista rahastonhoitaja - hoitaa rahaliikenteen seurannan, laskujen hyväksymisen (Netvisorjärjestelmä) - osallistuu talousarvion laadintaan - kirjanpidon seuranta valmennusvastaava - vastaa lajikohtaisesti alueellisen liittovalmennuksen ja kuivaleirien organisoinnista yhteistyössä kurssisihteerin kanssa - toimii ratsastajien yhteyshenkilönä - ks. myös kurssisihteerin tehtävät ja alueellinen liittovalmennus urheiluvastaava (uusi mahdollinen toimenkuva) - toimii yhteistyössä valmennusvastaavan, valmentajan ja puheenjohtajan kanssa - keskittyy kilpaurheilijan urapolkuun ja huippu-urheilun alkutaipaleeseen liiton ohjeistuksen mukaisesti - on alueen nimeämä yhteyshenkilö urheiluasioissa KUJO:n, HUJO:n, sääntövaliokuntaan ym. nähden kilpailuvastaava - voidaan jakaa jaostossa lajikohtaisesti (voi olla myös yhdistetty esimerkiksi valmennusvastaavan rooliin) - koordinoi 2-tason kilpailukalenteria ja tarkistaa kilpailukutsut - antaa tukea ja järjestää koulutusta kilpailunjärjestäjille - neuvoo kilpailusääntöjä koskevissa kysymyksissä 14

15 - koordinoi alueen arvokilpailuja: aluemestaruudet, Powercup, alueen omat cup-kilpailut nuorisovastaava - suunnittelee ja kehittää nuorisotoimintaa - tekee yhteistyötä seura- ja harrastevastaavan kanssa - huolehtii nuorisotoiminnan koulutuksesta alueella (esimerkiksi hevoskerho-ohjaajakoulutusten toteutumisesta) - tekee yhteistyötä liiton Nuoret Päättäjät ryhmän kanssa seura- ja harrastevastaava - toimii alueen edustajana seura- ja tallipalveluiden (SETAP) alueryhmässä - koordinoi ja seuraa harraste- ja seuratuen käyttöä alueella - huolehtii alueen järjestämien harraste- ja seuratoiminnan koulutuksen toteutumisesta - tekee yhteistyötä liiton seurakehittäjien kanssa vammaisratsastusvastaava - vastaa vammaisratsastuksen alueellisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä lajikomitean kanssa - huolehtii vammaisratsastuskilpailujen järjestäjien löytymisestä ja opastamisesta - rekrytoi uusia harrastajia ja etsii heille harrastuspaikkoja tiedotusvastaava - vastaa alueen Facebook-sivuista - laatii tiedotteita alueen tapahtumista - toimii yhteistyössä alueassistentin kanssa palkintovastaava - vastaa alueen palkintohankinnoista ja palkintojen jakelusta tarvittaville tahoille - ylläpitää alueen palkitsemisohjetta kalusto/laitteistovastaava - koordinoi alueen laitteiston/kaluston vuokraamista - huolehtii laitteiston ja kaluston kunnosta koulutusvastaava - ylläpitää alueen koulutuskalenteria - huolehtii vuosittain sovittujen koulutusten toteutumisesta - yleensä valmennus-, ym. vastaavat huolehtivat omaan vastuualueeseensa kuuluvien koulutusten käytännönjärjestelyistä 15

16 alueen JOULUKUU Alkuvuoden koulutusten kutsut Aluejaoston vuoden päätöskokous, usein uusi ja vanha jaosto yhdessä, ruokatarjoilu SRL:n toimisto joululomalle jouluviikolla MARRASKUU Maajoukkuekatsastukset Seuraavan vuoden 2-tason kilpailut ja alueen arvokilpailut anottava mennessä Loppukuusta SRL:n syyskokous ja urheilufoorumi Alueiden puheenjohtajiston ja SETAPin kokoukset Alkuvuoden ja kevään koulutuspäivien sopiminen Alueen toimintakertomuksen laadinta alkaa LOKAKUU Katsastukset liiton valmennuksiin Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari Helsinki UB Horse Show, koulutuksia ja kokouksia SETAPin kokous Seurojen puheenjohtajien yhteistapaaminen Loka-marraskuussa alueelliset tallitapaamiset SYYSKUU Ensimmäisenä viikonloppuna valtakunnallinen Nouse Ratsaille päivä Aluemestaruudet (ko ja re) Syys-lokakuussa alueiden syyskokoukset (ja seuratapaamiset) Toimintasuunnitelmat ja talousarviot APUn kokous Loppuvuoden koulutusten kutsut ELOKUU Syyskokouksen valmistelu HEINÄKUU Powercup finaali Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus Alkusyksyn koulutusten kutsut Haku valmennuksiin aukeaa 16

17 vuosikello ALKUVUODESTA, yleensä tammi-maaliskuussa Toimihenkilökoulutukset (uudet oikeudet) Lisenssikoulutukset (vanhoille toimihenkilöille) Vuoden Ratsastusseura -kilpailu TAMMIKUU SRL:n toimisto aukeaa loppiaisen jälkeen Sääntökoulutukset alkavat Viimeinen viikonloppu: Aluepäivät, APUn ja SETAPin kokoukset HELMIKUU Alueiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset liittoon Helmi-maaliskuussa alueiden kevään suunnittelukokoukset ja seuratapaamiset Kevään koulutusten päivät ja kutsut Apassionata MAALISKUU Helsinki Horse Fair messut, koulutuksia HUHTIKUU Hevoset-messut Tampereella, koulutuksia Huhtikuun loppu: SRL:n kevätkokous ja Ratsastusgaala Powercup aluekarsinnat huhti-kesäkuussa APUn ja SETAPin kokoukset TOUKOKUU Valtakunnallinen hevostaitomestaruus Syksyn koulutuspäivien sopiminen Syksyn kilpailukalenterin täydennys 17

18 Mitä alue tekee? Toiminnan osa-alue Hevostaidot Mitä alue tekee? Hevostaitokilpailut, hevoskerho-ohjaajakurssit, hevosen hyvinvointiin liittyvät koulutukset Nuorisotoiminta Tallitoiminta Hevoskerho-ohjaajakurssit, nuorisotapahtumat, nuorisojaostot/nuorten edustaja jaostossa Tallikohtaamiset, seura- ja talliyhteistyön tukeminen, koulutukset talliyrittäjille Seuratoiminta Harrastekilpailutoiminta Kilpailutoiminta Valmennus Koulutus Kuntoliikunta Vammaisratsastus Muu, mikä? Järjestötoimijakoulutukset, seura- ja harrastetukien ohjaaminen, seuratoiminnan koulutukset, vuosittaiset seuratapaamiset, verkostojen luominen paikallisesti, seurakehittäminen Koulutukset kilpailijoille ja kilpailunjärjestäjille Talent Program Talent -seuravalmennus, alueellinen liittovalmennus, paikallisten lahjakkuuksien ohjaaminen ja löytäminen kilpailijan urapolulle, kuivaleirit tms. teorialuennot valmennettaville Lisenssi- ja toimihenkilökoulutukset, seura- ja harrastetoiminnan koulutukset, järjestötoimijoiden kouluttaminen, nuorisokoulutukset, hevoskerho-ohjaajakoulutukset, kuntoliikunnan koulutukset Kuntoliikunnan koulutukset Tapaamisten järjestäminen uusille ja vanhoille harrastajille, kilpailijoille sekä toiminnan järjestäjille (esim. tallit); kilpailujärjestäjien rekrytointi ja opastaminen; koulutustilaisuuksien tarjoaminen. Tähän voit miettiä oman toimenkuvasi alueella! 18

19 Tukimateriaalia Hevostaito-opas, saatavana myös merkkisuoritusvihkoina, kerhomateriaali, yhteistyö tallipäällikön ja koulutustoiminnan koordinaattorin kanssa Hevostaito-opas, saatavana myös merkkisuoritusvihkoina, kerhomateriaali, yhteistyö koordinaattorin ja Nuoret Päättäjät -ryhmän kanssa Tallijärjestelmä, Nouse ratsaille -materiaali, yhteistyö tallipäällikön kanssa Valon koulutusmateriaalit seura- ja harrastetuet, lomake tuen hakuun, Seuraopas, sporttirekisterimateriaalit, yhteistyö seurapalvelupäällikön, seurakehittäjien ja alueassistenttien kanssa SRL:n kilpailujärjestelmä, kilpailusäännöt, Ratsastajan opas kilpailumaailmaan, Kilpailijan starttikurssin materiaali, Kilparatsastajan urapolku, Kipa-ohjelma, Equipe-ohjelma, ATU, yhteistyö Sport Officen kanssa SRL:n kilpailu- ja valmennusjärjestelmät, Kilparatsastajan urapolku, Kilpailusäännöt, Kipa-ohjelma, Equipe-ohjelma, ATU, yhteistyö Sport Officen kanssa SRL:n valmennusjärjestelmä, yhteistyö Sport Officen ja kurssisihteerin kanssa SRL:n koulutusjärjestelmä, yhteistyö toimistoon vastuualueiden mukaan Lajianalyysit, Ratsastajan terveysprofiili, Ratsastajan kunto-opas, yhteistyö seurapalvelupäällikön ja Kuntotyöryhmän kanssa Vammaisratsastusopas, Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt, yhteistyö vammaisratsastuksen koordinaattorin sekä vammaisratsastuskomitean kanssa Mitä materiaalia tarvitset oman toimintasi tueksi ja mistä saat sitä? 19

20 Kilpailutoiminta Ratsastajainliiton uusi kilpailujärjestelmä on voimassa vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa kilpailujärjestelmässä alueet vastaavat 2-tason kilpailukalenterin rakentamisesta yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa. Alueet kouluttavat toimihenkilöitä, kilpailijoita ja kilpailujen järjestäjiä sekä opastavat kilpailutoimintaan liittyen. Alueittain käydään aluemestaruuskilpailuita. Alue-sana viittaa tässä yhteydessä maantieteelliseen alueeseen, ei kilpailun tasoon. Alueet päättävät aluemestaruussäännöistä, muun muassa kilpailuiden tasoista. Alueet palkitsevat vuosittain 2-tasolla menestyneimpiä ratsukoita tai esimerkiksi vuosittain helpoissa luokissa menestyneimmät ratsukot. Sähköiset liitteet: Kilpailuluvat, yhteiset termit, kilpailukalenterin laatiminen Alueellinen liittovalmennus Tavoitteellisesti valmentautuville lapsi-, poni- ja junioriratsastajille järjestettävää alueellista liittovalmennusta toteutetaan valmennuskeskuksittain ympäri maata. Valmennuksia on koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa sekä vikellyksessä, lännenratsastuksessa ja valjakkoajossa. Määrätyissä lajeissa valmennus voi olla avointa myös senioreille. Valmennusta koordinoimaan SRL:n hallitus nimeää erikseen ohjausryhmän, jossa on mukana myös aluejaostojen edustajia. Valmennusten talous pyörii Kipa-ohjelman kautta, maksut ohjautuvat liiton tilille. Liitto valitsee hakemusten perusteella valmennuspaikat ja valmentajat sekä määrittelee hinnat. Talouden seurannasta ja valmennusten organisoinnista vastaa valtakunnallinen kurssisihteeri. Kurssisihteerin päävastuu on valtakunnallisen toiminnan seuranta ja aikataulujen mukainen julkaisu- ym. toiminta. Kurssisihteeri vastaa Kipan valmennuskalenterin ylläpidosta, hakijoiden koordinoinnista, valmennuspaikkojen ja valmentajien valmennusleirikohtaisesta sopimisesta sekä talouden seurannasta SRL:n urheilujohtajan ohjeiden mukaisesti. Alueella on erikseen valmennusvastaava, joka vastaa oman alueen toiminnan toteutumisesta SRL:n linjausten mukaan alueen erityistarpeet huomioiden. Valmennusvastaava huolehtii alueen valmennussivuille päivitettävän materiaalin alueassistentille. Valmennusvastaavan ja kurssisihteerin välisistä toimenkuvista sovitaan aluekohtaisesti kurssisihteerin, valmennusvastaavan ja alueen puheenjohtajan kanssa. 20

21 Valmennuskalenteri löytyy Kipasta, osoitteesta kipa.ratsastus.fi Harraste- ja seuratoiminta Alueella on merkittävä rooli harraste- ja seuratoiminnan aktivoinnissa ja seuratoimijoiden kouluttamisessa. Aluejaosto voi itse järjestää tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia alueen jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Seurojen ja tallien järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat eri puolilla aluetta ovat aluejaoston jäsenille oiva tilaisuus edustaa aluetta ja liittoa sekä tehdä tutuksi alueen toimintaa. Hedelmällistä on myös suunnata sekä toiminnallista että rahallista tukea suoraan seurojen järjestämiin tapahtumiin. Liitolla on vuosittain jaossa seura- ja harrastetoiminnan rahallista tukea, joka ohjataan toimintaan aluejaostojen kautta. Tuen edellytyksenä on, että seuran järjestämä tapahtuma on avoin kaikille Ratsastajainliiton jäsenille (ei siis vain oman seuran jäsenille), tilaisuudesta toimitetaan tieto noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa julkaistavaksi alueen nettisivuilla ja tilaisuuden jälkeen alueelle toimitetaan osallistujalista. Harrastetukilistaus ja lomake harrastetuen anomiseen, sekä alueiden laatima seuroille tarkoitettu lomake tuen anomiseen löytyvät liitteistä Alueet voivat halutessaan määritellä seuroille tarkemmat ohjeet tuen hakuun, esimerkki löytyy liitteistä. Järjestettyjen tapahtumien ja tuen käytön seuranta toteutuu Setapin kokouksissa, joissa samalla vaihdetaan alueiden kesken hyviä kokemuksia. Esimerkkejä harraste- ja nuorisotoiminnasta alueella - Seura- ja nuorisokohtaamisia erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärillä - Hevoskerhon ohjaajien perus- ja jatkokurssit - Ensiapu-, turvallisuuspäällikkö-, ja tapahtumajärjestäjäkoulutukset - Hevosen hyvinvointiin liittyvät luennot ja hevostaitokoulutukset - Alueelliset hevostaitokilpailut - Kuntoliikuntaan liittyvät koulutukset ja tapahtumat - Aluevalmennettavien koulutuspäivät 21

Syyskokousmateriaali 2017

Syyskokousmateriaali 2017 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2017 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma2018 Talousarvio vuodelle 2018 ESRAn aluejaosto 2017, erovuoroiset Valtakirja

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 18.9.2014 klo 17.30- n. 20.30 Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä, kokoustilaan ohjaus hotellin vastaanotosta Ohjelma:

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 alueen syyskokous 18.30 Ratsastusseura Aramara:

Lisätiedot

Tervetuloa ESRAn syyskokoukseen

Tervetuloa ESRAn syyskokoukseen Tervetuloa ESRAn syyskokoukseen Aika: 23.9.2015 klo 18 alkaen Paikka: Vermon ravirata, Vermo-kabinetti Vermon ravirata sijaitsee Helsingin puolella aivan Leppävaaran kupeessa. Raviradan osoite on Ravitie

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu 2013 Teemalla koulutus ja osaaminen!

Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu 2013 Teemalla koulutus ja osaaminen! Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu 2013 Teemalla koulutus ja osaaminen! Hyvälle ratsastusseuralle jaetaan vuosittain tunnustuspalkinto laadukkaasta ja monipuolisesta seuratyöstä. Suomen Ratsastajainliitto

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio vuodelle 2013 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Ilmoita myös osallistutko ruokailuun. Esityslista

Ilmoita myös osallistutko ruokailuun. Esityslista Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 11.10. klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 Alueen syyskokous ja kahvitarjoilu 18.30 Seuratapaaminen

Lisätiedot

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi 1 SISÄLTÖ JOHDANTO. 3 RATSASTUSSEURAN VISIO... 4 RATSASTUSSEURAN ARVOT... 4 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET... 5 Vakiintunut vuosittainen toiminta... 5 Seuran

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2014

Syyskokousmateriaali 2014 Syyskokousmateriaali 2014 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2014 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Talousarvio vuodelle 2015 ESRAn aluejaosto

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 ALUEJAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ Käsitelty AVK:ssa 25.4.2008 Käsitelty ja hyväksytty SRL:n hallituksessa 16.11.2008 Käsitelty ja hyväksytty Keski-Suomen aluejaoston hallituksessa

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2013 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Talousarvio vuodelle 2014 ESRAn hallitus 2013, erovuoroiset

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. SAIRILAN RATSASTAJAT Sairilan ratsastajat ry on Suomen ratsastajainliiton jäsenseura, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ratsastuskoulu

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista ESRAn hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011

Lisätiedot

KYRÖ SJÄ RVEN RÄTSÄSTÄJÄT RY TÖIMINTÄLINJÄ

KYRÖ SJÄ RVEN RÄTSÄSTÄJÄT RY TÖIMINTÄLINJÄ KYRÖ SJÄ RVEN RÄTSÄSTÄJÄT RY TÖIMINTÄLINJÄ 5.2.2017 Sisältö JOHDANTO... 3 RATSASTUSSEURAN VISIO...4 RATSASTUSSEURAN ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET... 5 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET...6 Lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Aika: 15.10.2013 klo 18.30 Paikka: Ravintola Aseman vintti, Kouvolan Rautatieasema, Kouvola Esityslista 1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan

Lisätiedot

Alueiden toimintasuunnitelmat 2015

Alueiden toimintasuunnitelmat 2015 Suomen Ratsastajainliitto ry Alueiden toimintasuunnitelmat 2015 www.ratsastus.fi 1 ALUEiden TOIMINTASUUNNITELMAT 2015 Yleistä aluetoiminnasta Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti

Lisätiedot

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Aika: 29.10.2012 klo 19.00 Paikka: Ravintola Aseman vintti, Kouvolan Rautatieasema, Kouvola Esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Urheilufoorumi

Urheilufoorumi Urheilufoorumi 22.11.2014 TOTEUTUS Johdonmukainen ja laadukas tasojärjestelmä etenee ratsukon urapolun mukaisesti Kvaalisäännöt ohjaavat kaikissa lajeissa kehitystä Luokkasuositukset 5-tasoa, jotka ovat

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA

ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA ALAVUDEN RATSASTAJAT RY:N TOIMINTALINJA Alavuden Ratsastajat ry 2013 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT Perinteiden kunnioittaminen: Historian tunteminen antaa näkökulmaa sekä

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2012 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Talousarvio vuodelle 2013 ESRAn hallitus 2012, erovuoroiset

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 1/2017 KOKOUSTIEDOTE

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 1/2017 KOKOUSTIEDOTE Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 1/2017 KOKOUSTIEDOTE Aika: Keskiviikko 22.2.2017 klo 16.00 Paikka: Ratsastajainliiton kokoustilat, Väentupa Osallistujat: Marjukka Manninen, pj Nina Kaipio,

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Mitä uutta hevosalalla -tapahtumaan Vierumäellä osallistuvat Marja Nuuttila, Antero Salja ja Marissa Henttinen.

Mitä uutta hevosalalla -tapahtumaan Vierumäellä osallistuvat Marja Nuuttila, Antero Salja ja Marissa Henttinen. ALUEJAOSTON KOKOUS 7/2017 Aika 31.10.2017 kello 18.00 20.00 Paikka Aapiskukko Pälkäne Läsnä Marja Nuuttila 7(7) Puheenjohtaja, varsinainen jäsen Tarja Kallio 7(7) Sihteeri, varsinainen jäsen Mila Munsterhjelm

Lisätiedot

TOIMINTALINJA. Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA

TOIMINTALINJA. Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA 1 Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA TOIMINTALINJA Seuran toimintalinjan tekemisen tarkoituksena on, että seura miettii toimintansa tarkoitusta, periaatteita ja tapoja toimia. Seuran toimintalinjan

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta.

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta. .Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja ohjeita tässä ohjeessa mainituin poikkeuksin. Lajisäännöissä voidaan tarkentaa tätä ohjetta lajikohtaisesti.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä tuloksia seuratuen seurannasta ja arvioinnista Salla Turpeinen LIKES-tutkimuskeskus LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA

TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 2017-2018 TOIMINTALINJA Toimintalinjan käsikirjassa kuvataan seuran toiminnan periaatteita ja tavoitteita. Tämän asiakirjan tavoitteena on kehittää laadukasta toimintaa jäsenten toiveiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 22. 23.11.2014 Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 22. 23.11.2014 Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 22. 23.11.2014 Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 22. 23.11.2014. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus

Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutuksen kehitys ja maajoukkuevalmennuksen tulevaisuus Valmentajakoulutus 5 tasoa (ratsastusvalmentaja, lajivalmentaja, huippuvalmentaja, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien

Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastuksen kasvulukuja Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten perusteella. Tämä artikkeli päivitetään, kun uusi tutkimus valmistuu. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan läpi vuosien Ratsastusharrastus

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot