Mukaan aluetoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mukaan aluetoimintaan"

Transkriptio

1 Mukaan aluetoimintaan

2 Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma, -kertomus ja talousarvio 12 Alueiden välinen yhteistyö 12 Aluepäivät 12 Aluejaoston jäsenten toimenkuvia 12 Mitä alue tekee? 18 Kilpailutoiminta 20 Alueellinen liittovalmennus 20 Harraste- ja seuratoiminta 21 Seuratapaaminen 22 Koulutus 23 Seurakehittäminen 24 Alueilla on eri tapoja palkita ja muistaa 25 Alueen tiedotus 26 Talous 29 Seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP) 30 Alueiden puheenjohtajisto (APU) 30 SRL palvelee 31 Alueassistentit 31 Valmennuksen kurssisihteeri 31 Yhteistyön monet mahdollisuudet 32 Palaute ja seuranta 34 Vapaaehtoisen polku 35 Vapaaehtoisuus ja jaksaminen 35 Jälkisanat 38 Lähteet 39 Materiaalia toiminnan tueksi ja linkkiluettelo 39 Liitteet 39 Suomen Ratsastajainliitto ry, 2014 Työryhmässä mukana: Marja Nuuttila, Carina Nyholm, Sanna Vuolle-Apiala, Mirja Herttua-Ruuskanen, Meri Rajaniemi, Kati Honkanen, Nina Kaipio, Emmi Kupiainen ja Sanna Sassi. Kiitos myös Susanna Kallioinen. Kuvat: Mila Munsterhjelm, Susanna Kallioinen, Jaana Ahteela, Kati Honkanen, Jouni Karnasaari, Pekka Pusa ja Tatu Salminen. Koonnut: Sanna Sassi. Oikoluku: Elina Kivi. Taitto: Milla Saarikko. Paino: Sporttipaino Oy.

3 Tervetuloa aluetoimintaan Aluetoimijan käsikirja on perehdytysopas uudelle aluejaoston jäsenelle. Pidempään toiminnassa mukana olleelle se on muistilista ja apu aluetoiminnan aikatauluttamiseen ja organisointiin. Suomen Ratsastajainliitossa (SRL) maamme on jaettu kahdeksaan alueeseen, joita yhdistää alueiden puheenjohtajisto (APU) sekä yhteinen valtakunnallinen toiminta. Alueiden luonteesta ja sijainnista riippuen niiden toiminnassa on eroja. Erot näkyvät esimerkiksi olympialajien lisäksi alueella harrastettavien ja kilpailtavien lajien kirjossa, seurojen ja tallien määrissä sekä maantieteellisissä välimatkoissa. Nämä asettavat kullekin alueelle omia haasteita ja vaatimuksia. Alueen toiminnassa on huomioitava koko sen jäsenistö erilaisine tarpeineen. Aluejaoston jäsenet ovat Ratsastajainliiton edustajia ja vapaaehtoisia toimijoita alueellaan. Aluetoimijan pesti on luottamustehtävä, joka perustuu vapaaehtoiseen, intohimoiseen toimintaan Suomen ratsastuksen hyväksi. Aluetoimijat ovat alueensa seurojen ja tallien, eli jäsenistön, valitsemia luottamushenkilöitä, joiden odotetaan tekevän vastuullista työtä alueensa eteen. Aluetoiminta on mielenkiintoista ja monimuotoista. Se antaa monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja kehittää lajia ja itseä. On tärkeää tiedostaa, millä valtuudella ja vastuulla toimitaan. Vapaaehtoistoiminnassa tulee olla rehellinen sekä itselle että muille. Jokaisen työpanos on arvokas! SRL on laatinut Hyvä hallintotapa -dokumentin, organisaation toimintaohjeen, kuvaamaan liiton toimintaa, sen eri elinten vastuita ja hyvää hallintotapaa Ratsastajainliitossa. Aluetoiminnan ohjesääntö, organisaation toimintaohje ja jäsenten valitsema strategia yhdessä antavat toiminnalle raamit, joihin jokaisen liiton luottohenkilön on hyvä tutustua ymmärtääkseen organisaation toimintaa. Vapaaehtoistoiminta Ratsastajainliitossa on työtä ratsastuksen ja hevosen hyväksi. Tällä työllä on suuri merkitys hyvinvointimme sekä ihmisen ja hevosen välisen ainutlaatuisen kumppanuuden edistämisessä. Alueet ovat merkittävä ja näkyvä osa Suomen Ratsastajainliiton paikallista työtä. Toivotamme kaikille oikein mielekästä ja antoisaa aikaa aluetoiminnan parissa! Kesällä 2014 Carina Nyholm, SRL:n hallitus 3

4 Tarvitsemme sinua Aluetoiminnassa on tilaa erilaisille ihmisille. Toimintakenttä on laaja, ja saman pöydän ääreen kaivataan osaajia monipuolisesti. Oli toimijan intohimona sitten kilpailu- tai valmennustoiminta, seurojen kehittäminen tai nuorison etujen ajaminen, erityisryhmien ratsastus tai hevostaidot, talous tai tiedotus, kaikille löytyy tehtävää, tuoli alle ja kahvikuppi käteen. Aluejaoston jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Ennen kokousta voidaan kannustaa tiettyjen alojen osaajia asettumaan ehdolle, mutta aina myös muut toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Vastuualueet jaetaan jaoston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään joko joulu- tai tammikuussa. Jaostoon ehdolle asettuminen itsessään on jo lupaus oman ajan ja osaamisen antamisesta ratsastuksen käyttöön. Pyrkimys on, että jokainen saa toimia omien resurssiensa ja toiveidensa mukaan. Tavoitteitaan selkeyttääkseen voi esimerkiksi listata, mistä ratsastusharrastuksen osa-alueista on kiinnostunut, miten niitä haluaisi konkreettisesti edistää ja kuinka paljon aikaa on valmis antamaan. Aluetoiminta tarjoaa myös mahdollisuuksia ylittää rajojaan ja tutustua itselle ennestään vieraaseen ratsastuksen osa-alueeseen. Kannattaa antaa itselleen lupa innostua uusista asioista ja ottaa rohkeasti vastaan myös tehtäviä ja vastuita, jotka eivät ole omalla mukavuusalueella. Mitä haluan? - Hyödyntää omaa ammatillista osaamistani vai vastapainoa työlleni? - Syventää hevosharrastustani vai lähteä uusille poluille? - Toimia monipuolisesti lajin eteen vai panostaa yhteen asiaan? - Koko ajan jotain pientä työpöydällä vai projektimaisia rutistuksia? Vaikka aluejaostoon valitaankin seurojen edustajia seurojen ja jäsentallien äänestyksellä, vahva omien sidosryhmien etujen ajaminen täytyy jättää taka-alalle. Toimijan on ymmärrettävä, että alueen ja lajin etu voi olla ristiriidassa oman edun kanssa. Asioita on pystyttävä arvioimaan objektiivisesti huomioiden Ratsastajainliiton ohjeet ja linjaukset. Toimintakenttään kuuluu myös asioita, jotka eivät ehkä ole itselle kiinnostavia, mutta jotka ovat toiminnan kokonaisuuden 4

5 kannalta tärkeitä. Kaikkeen ei tarvitse suhtautua intohimoisesti, mutta velvollisuudet on hoidettava ja monipuoliselle toiminnalle annettava tilaa. Tehtävät mukautuvat henkilöiden mukaan, ja kunkin aluejaoston toiminnan monipuolisuus, elävyys ja persoonallinen ilme lähtevät aina toimijoista. Aluejaostoissa ei ole saappaita täytettäväksi tai muottia johon pitäisi mukautua, tarjolla on vain anonyymi paikka ja tehtävänkuvaus, joihin jokainen tarttuu tavallaan. Tietoa on tarjolla Alueen ja sitä kautta Suomen Ratsastajainliiton toimintaan tullessa on hyvä tutustua liittoon organisaationa ja toimintaympäristönä. Hyvä hallintotapa (organisaation toimintaohje) ja siihen kuuluva aluetoiminnan ohjesääntö, Kaviouralla-strategia, SRL:n toimintasäännöt sekä liiton ja alueen toimintasuunnitelmat ja talousarviot linjaavat toimintaa ja asettavat rajoja, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia. Ainakin aluetoiminnan ohjesääntöön on syytä tutustua jo ennen ehdolle asettumista, ja tämä Mukaan aluetoimintaan -opas tarjoaa tiiviin tietopaketin aluetoiminnan perusasioista. kuva: Susanna Kallioinen Aluepäiville kokoonnutaan kerran vuodessa tutustumaan, suunnittelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. 5

6 Ratsastajainliiton nettisivuilta löytyy paljon tietoa, ohjeita ja apua. Alueassistentit ja muu liiton henkilökunta auttavat ja vastaavat kysymyksiin mielellään. Valiokunnat ja komiteat ovat omien alojensa tietopankkeja. Epäselvistä asioista kannattaa rohkeasti kysyä ei oleteta, että vapaaehtoistoimija tietäisi kaikesta kaiken. Verkostoituminen muiden alueiden samasta asiasta vastaavien henkilöiden kanssa esimerkiksi aluepäivillä (ks. kohta aluepäivät) ja Facebookin ryhmissä tarjoaa vertaistukea ja neuvoja. Kukaan ei ole yksin tehtävässään. Materiaalien ulkoa opettelun sijaan on oleellista ymmärtää oma asemansa ja tehtävänsä organisaatiossa. Lisätietoa asiasta kuin asiasta saa tarvittaessa. Sitä mukaa, kun oma paikka toiminnassa selkeytyy ja tavoitteet ja toiveet kirkastuvat, voi kerätä tietoa kiinnostavista asioista ja perehtyä niihin syvemmin. Liitto tarjoaa lisäkoulutusta vapaaehtoisilleen, ja entisiä ja nykyisiä aluetoimijoita on paljon muun muassa erilaisissa työryhmissä. Harrastaja, joka on tullut mukaan aluetoimintaan tuttujen houkuttelemana, voi muutaman vuoden kuluttua löytää itsensä liiton komiteoista tai jopa hallituksesta kehityttyään arvostetuksi toimijaksi ja asiantuntijaksi omalla osa-alueellaan. Aluejaoston tehtävänä on perehdyttää uusi tulija alueen toimintaan. Hyvä periaate on, että jokainen jakaa osaamistaan ja toiminta-aikana keräämäänsä tietoa uudelle toimijalle lopettaessaan tai siirtyessään uusiin tehtäviin. Uusi toimija voi käydä oman aluejaostonsa pelisäännöt ja toimintatavat sekä vastuualueensa toimenkuvan läpi alueen puheenjohtajan kanssa. Toimenkuvaa voidaan tarvittaessa samalla muokata. Näihin kannattaa tutustua: - liiton strategia - SRL:n toimintasäännöt ja vuosittainen toimintasuunnitelma - organisaation toimintaohje (HHT-materiaali) ja aluetoiminnan ohjesääntö - tallijärjestelmä - seuraopas - kilpailujärjestelmä - koulutusjärjestelmä 6

7 kuva: Susanna Kallioinen Uudet toimijat osaksi aluejaoston porukkaa - Esittäydytään puolin ja toisin - Kerrataan mm. kokouskäytännöt ja alueen pelisäännöt, aluetoiminnan vuosikello ja lyhyesti liiton organisaatio - Kysytään ja keskustellaan kunkin toiveista ja kiinnostuksen kohteista - Ohjeistetaan uusi toimija tutustumaan alueen omiin materiaaleihin (mistä löytyvät?) ja kutsutaan hänet mukaan Facebook- yms. ryhmiin - Otetaan kaikki toimijat aidosti mukaan tekemiseen ja päätöksentekoon - Annetaan uusille toimijoille alusta alkaen vastuuta ja selkeitä tehtäviä, mahdollisesti yhdessä vanhojen toimijoiden kanssa - Opastetaan käytännöissä ja toimintatavoissa - Toteutetaan tehtäviä ja järjestetään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan parin hengen tiimeissä, jolloin on mahdollisuus oppia toisiltaan - Muistetaan, että uusi toimija ei tule aluejaostoon korvaamaan ketään. Saman tehtävän voi hoitaa lukuisilla eri tavoilla hyvin, ja kukin toimija tekee siitä oman näköisensä. 7

8 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla Suomen Ratsastajainliiton korkein päättävä elin on vuosikokous, johon osallistuvat jäsenseurojen ja tallien edustajat. Ratsastaja on jäsenenä ratsastusseurassa ja on sen kautta SRL:n jäsen. Vuosikokous valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. SRL:n toiminnan järjestämiseksi maa on jaettu alueisiin, joiden lukumäärän ja rajat vahvistaa liiton vuosikokous. Tällä hetkellä alueita on kahdeksan: Etelä-Suomi Häme Itä-Suomi Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Lounais-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi Alue = sen toimialueella sijaitsevat ratsastusseurat ja SRL:n jäsentallit Kahden alueen rajalle maantieteellisesti sijoittuva seura saa liittyessään Ratsastajainliiton jäseneksi toivoa aluetta, jolla haluaa toimia. Liiton hallitus vahvistaa aina toiminta-alueen ja on tarvittaessa yhteydessä aluejaostoon ennen päätöksentekoa. Seurojen aluevaihdoksia voidaan tehdä hyvin perustelluista syistä poikkeuksellisesti. Liiton hallitus vahvistaa alueen vaihdoksen, johon on esitetty sekä vanhan että uuden alueen näkemys. 8

9 Ratsastajainliittoa edustettaessa toimitaan esikuvana myös nuorille. Esimerkin näyttäminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on hyvää urheilijamaista kulttuuria. Alueeseen kuuluvat siellä toimivat liiton varsinaiset jäsenet (seurat) ja yhteisöjäsenet (tallit). Aluejaosto on paikallisten jäsenten valitsema SRL:n toimielin, liiton ja koko lajin edustaja paikallistasolla. Sen tehtävänä on ohjata alueen toimintaa liiton toimintasuunnitelman, strategian ja yleisten tavoitteiden mukaisesti. Alueet järjestävät liiton paikallista toimintaa ja kehittävät seuratoiminnan sekä ratsastuksen toimintaedellytyksiä liiton kanssa yhdessä sovitun työjaon puitteissa. Aluejaostolla on ratsastusta koskevissa asioissa paikallistuntemus ja yhteys alueen eri tahoihin. Aluejaosto vaikuttaa ratsastuksen edustajana alueella, joten monet asiat tehdään sen nimissä. Urheiluorganisaationa Suomen Ratsastajainliitto noudattaa Reilun Pelin sääntöjä kaikessa toiminnassaan. Reilun Pelin tunnussanoja ovat tasa-arvo, vastuu kasvatuksesta, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristö, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus eli hyvä hallinto. Edustettaessa aluetta tulee muistaa, että samalla edustaa ratsastusta, Ratsastajainliittoa ja suomalaista urheilua. Mielipiteiden esittämisessä on huomioitava, että ne voidaan helposti mieltää liiton yleiseksi näkemykseksi. Ratsastajainliittoa edustettaessa toimitaan esikuvana myös nuorille esimerkin näyttäminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on hyvää urheilijamaista kulttuuria. Tarkoituksen toteuttamiseksi aluejaosto: 1. Laatii alueen toiminnalle vuosisuunnitelman ja talousarvion, jotka esitetään liiton hallitukselle vahvistettaviksi 2. Valmistelee alueen kokouksissa käsiteltävät asiat 3. Vastaa seura- ja tallitoiminnan kehittämisestä alueella 4. Järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia 5. Vastaa alueen kilpailukalenterista 2-tasolla yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa 6. Tiedottaa liiton toiminnasta alueella 7. Tukee nuoriso- ja harrastetoimintaa 8. Edistää hevosen hyvinvointia ja hevostaitoja alueella 9

10 SRL:n arvot Ihminen Miten näkyy alueen toiminnassa? Miten näkyy omassa toiminnassani? Hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen Yhteisöllisyys ja yhteistyö Taulukossa on mainittu Ratsastajainliiton arvot. Arvot tulevat parhaiten käyttöön, kun niitä peilaa omaan toimintaan. Voit pohtia kirjaamalla oheiseen taulukkoon, kuinka arvot toteutuvat oman ja aluejaostosi toiminnassa. Kokouskäytäntö Alueella on kahden vuosittaisen kokouksen käytäntö. Syksyn vuosikokous vahvistaa liiton hallitukselle esitettäväksi aluejaoston tekemän seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä valitsee aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle. Keväällä pidetään vapaamuotoinen suunnittelukokous, jossa käydään läpi mennyttä vuotta ja suunnitellaan tulevaa. Syyskokouksesta tehdään pöytäkirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat. 10

11 Syyskokous valitsee aluejaoston puheenjohtajan sekä seitsemästä yhdeksään jäsentä. Henkilövalinnat vahvistaa liiton hallitus. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksissa suunnitellaan alueen toimintaa liiton strategian mukaisesti. Kokouksesta laaditaan muistio, johon kirjataan tehdyt päätökset sekä toimenpiteet ja vastuut päätösten toteuttamiseksi. Sihteeri säilyttää muistiot/pöytäkirjat vuoden loppuun, jolloin hän toimittaa ne liittoon arkistoitavaksi. Muistiosta tehdään tiedote alueen nettisivuille julkaistavaksi noin kahden viikon kuluessa kokouksesta. Alueen kokouskäytäntö on määritelty tarkemmin aluetoiminnan ohjesäännössä ( ). Sähköiset liitteet: Esimerkkimuistio, esimerkkitiedote kokouksesta alueen sivuille, esimerkki esityslistasta, esimerkki toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja talousarviosta Jääviys Aluejaoston jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa alueen edun kanssa tai hän on sellaisessa suhteessa asiaan tai sen asianosaisiin, että puo- Kuvaaja: Mila Munsterhjelm Alueilla palkitaan pitkäaikaisia toimijoita. 11

12 lueettomuus voi vaarantua (esimerkiksi sukulaisuussuhde). Henkilö ilmoittaa esteellisyydestään aluejaostolle asian käsittelyn yhteydessä, ratkaisun esteellisyydestä tekevät aluejaoston muut jäsenet. Esteellisyys kirjataan muistioon. Hyväksi koettu käytäntö on laatia alueelle vakiomuotoinen kokousten esityslista. Näin varmistetaan, että joka kokouksessa käydään läpi jokaisen vastuualueen aiheet. Vakioesityslista on avuksi myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa, jolloin uudet vastuuhenkilöt tietävät, mistä jatkaa. Toimintasuunnitelma, -kertomus ja talousarvio Aluejaosto laatii vuosittain alueen toimintasuunnitelman, -kertomuksen ja talousarvion. Alueassistentti valmistelee suunnitelman ja kertomuksen materiaalin aluejaostolle. Toimintaa suunnitellaan käytettävien taloudellisten resurssien mukaan, ja talousarvio pohjautuu edellisen vuoden toteumaan. Hyvä käytäntö on kirjata toimintakertomukseen tulevia tietoja pitkin vuotta ylös yhteen paikkaan (esimerkiksi aluejaoston suljettuun Facebook-ryhmään tai aluejaoston kokousmuistioihin), jolloin ne on helppo koota vuoden lopussa toimintakertomukseen. Alueiden välinen yhteistyö Alueiden välistä yhteistyötä tehdään erilaisissa työryhmissä. Hyviä toimintatapoja ja ideoita sekä koulutusten järjestelyvastuuta kierrätetään alueiden välillä. Voimien yhdistäminen tiedottamisessa ja tapahtumajärjestelyissä ovat keinoja saada lisää näkyvyyttä lajille ja jaksamista talkooväelle. Aluepäivät Aluepäivät järjestetään vuosittain tammikuun viimeisellä viikolla. Järjestelyvastuu kiertää vuosittain alueelta toiselle. Liiton toimisto ja alueassistentit auttavat tapahtuman järjestelyissä. Aluepäiville osallistuvat aluejaostot, liiton toimiston edustajia ja liiton hallitus. Niissä päätetään alueiden yhteisistä suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista. Päivien ohjelmassa on myös koulutusta sekä pienryhmäkokouksia, yhdessäoloa ja virkistäytymistä. Tapaaminen on oivallinen tilaisuus tutustua muiden alueiden toimijoihin ja vaihtaa hyviä kokemuksia. 12

13 Kuvaaja: pekka pusa Alueet ovat järjestäneet yhteistyössä esimerkiksi alueidenvälisiä joukkuemestaruuskilpailuja. Kilpailut on järjestetty hyväntekeväisyyskilpailuna, jonka tuotto on lahjoitettu alueiden valitsemaan kohteeseen. Aluejaoston jäsenten toimenkuvia Aluejaostossa jokaiselle jäsenelle jaetaan vuosittain oma vastuualue. Alueen toiminnassa vastuualue sitoo jaoston jäsentä tehtävään enemmän kuin monessa perinteisessä vapaaehtoistehtävässä. Apuna toimii liiton palkattu alueassistentti, joka palvelee useaa aluetta. Aluejaoston jäsenet vastaavat kukin oman toimenkuvansa mukaisista tehtävistä. Yleisimmät tehtävät ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kokoussihteeri, seura- ja harrastevastaava, nuoriso-, urheilu-, kilpailu-, ja valmennusvastaava. Lisäksi alueella voi olla tarpeen mukaan valittuna henkilöitä eri tehtäviin, kuten tiedotukseen, koulutusjärjestelyihin tai vaikkapa yhteiskuntasuhteita hoitamaan. Yksi henkilö voi hoitaa alueella myös useampaa vastuualuetta tai vastuualue voidaan jakaa useammalle henkilölle. Varsinaisten vastuualueiden lisäksi tarvittaessa alueella voidaan perustaa myös työryhmiä hoitamaan jonkin asian toteutusta projektiluonteisesti. 13

14 Jaoston jäsenten tehtäviä voivat olla puheenjohtaja - vastaa aluejaoston toiminnasta ja taloudesta - koordinoi, kehittää ja johtaa jaoston työskentelyä - toimii alueiden puheenjohtajistossa - valmistelee ja johtaa kokouksia - toimii yhteyshenkilönä sidosryhmiin varapuheenjohtaja - hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt - muut sovitut asiakokonaisuudet - yleensä myös muu vastuualue sihteeri - toimii kokousten sihteerinä, laatii kokousmuistion - vastaa kokousten käytännönjärjestelyistä, tarjoiluista ja paikkavarauksista rahastonhoitaja - hoitaa rahaliikenteen seurannan, laskujen hyväksymisen (Netvisorjärjestelmä) - osallistuu talousarvion laadintaan - kirjanpidon seuranta valmennusvastaava - vastaa lajikohtaisesti alueellisen liittovalmennuksen ja kuivaleirien organisoinnista yhteistyössä kurssisihteerin kanssa - toimii ratsastajien yhteyshenkilönä - ks. myös kurssisihteerin tehtävät ja alueellinen liittovalmennus urheiluvastaava (uusi mahdollinen toimenkuva) - toimii yhteistyössä valmennusvastaavan, valmentajan ja puheenjohtajan kanssa - keskittyy kilpaurheilijan urapolkuun ja huippu-urheilun alkutaipaleeseen liiton ohjeistuksen mukaisesti - on alueen nimeämä yhteyshenkilö urheiluasioissa KUJO:n, HUJO:n, sääntövaliokuntaan ym. nähden kilpailuvastaava - voidaan jakaa jaostossa lajikohtaisesti (voi olla myös yhdistetty esimerkiksi valmennusvastaavan rooliin) - koordinoi 2-tason kilpailukalenteria ja tarkistaa kilpailukutsut - antaa tukea ja järjestää koulutusta kilpailunjärjestäjille - neuvoo kilpailusääntöjä koskevissa kysymyksissä 14

15 - koordinoi alueen arvokilpailuja: aluemestaruudet, Powercup, alueen omat cup-kilpailut nuorisovastaava - suunnittelee ja kehittää nuorisotoimintaa - tekee yhteistyötä seura- ja harrastevastaavan kanssa - huolehtii nuorisotoiminnan koulutuksesta alueella (esimerkiksi hevoskerho-ohjaajakoulutusten toteutumisesta) - tekee yhteistyötä liiton Nuoret Päättäjät ryhmän kanssa seura- ja harrastevastaava - toimii alueen edustajana seura- ja tallipalveluiden (SETAP) alueryhmässä - koordinoi ja seuraa harraste- ja seuratuen käyttöä alueella - huolehtii alueen järjestämien harraste- ja seuratoiminnan koulutuksen toteutumisesta - tekee yhteistyötä liiton seurakehittäjien kanssa vammaisratsastusvastaava - vastaa vammaisratsastuksen alueellisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä lajikomitean kanssa - huolehtii vammaisratsastuskilpailujen järjestäjien löytymisestä ja opastamisesta - rekrytoi uusia harrastajia ja etsii heille harrastuspaikkoja tiedotusvastaava - vastaa alueen Facebook-sivuista - laatii tiedotteita alueen tapahtumista - toimii yhteistyössä alueassistentin kanssa palkintovastaava - vastaa alueen palkintohankinnoista ja palkintojen jakelusta tarvittaville tahoille - ylläpitää alueen palkitsemisohjetta kalusto/laitteistovastaava - koordinoi alueen laitteiston/kaluston vuokraamista - huolehtii laitteiston ja kaluston kunnosta koulutusvastaava - ylläpitää alueen koulutuskalenteria - huolehtii vuosittain sovittujen koulutusten toteutumisesta - yleensä valmennus-, ym. vastaavat huolehtivat omaan vastuualueeseensa kuuluvien koulutusten käytännönjärjestelyistä 15

16 alueen JOULUKUU Alkuvuoden koulutusten kutsut Aluejaoston vuoden päätöskokous, usein uusi ja vanha jaosto yhdessä, ruokatarjoilu SRL:n toimisto joululomalle jouluviikolla MARRASKUU Maajoukkuekatsastukset Seuraavan vuoden 2-tason kilpailut ja alueen arvokilpailut anottava mennessä Loppukuusta SRL:n syyskokous ja urheilufoorumi Alueiden puheenjohtajiston ja SETAPin kokoukset Alkuvuoden ja kevään koulutuspäivien sopiminen Alueen toimintakertomuksen laadinta alkaa LOKAKUU Katsastukset liiton valmennuksiin Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari Helsinki UB Horse Show, koulutuksia ja kokouksia SETAPin kokous Seurojen puheenjohtajien yhteistapaaminen Loka-marraskuussa alueelliset tallitapaamiset SYYSKUU Ensimmäisenä viikonloppuna valtakunnallinen Nouse Ratsaille päivä Aluemestaruudet (ko ja re) Syys-lokakuussa alueiden syyskokoukset (ja seuratapaamiset) Toimintasuunnitelmat ja talousarviot APUn kokous Loppuvuoden koulutusten kutsut ELOKUU Syyskokouksen valmistelu HEINÄKUU Powercup finaali Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus Alkusyksyn koulutusten kutsut Haku valmennuksiin aukeaa 16

17 vuosikello ALKUVUODESTA, yleensä tammi-maaliskuussa Toimihenkilökoulutukset (uudet oikeudet) Lisenssikoulutukset (vanhoille toimihenkilöille) Vuoden Ratsastusseura -kilpailu TAMMIKUU SRL:n toimisto aukeaa loppiaisen jälkeen Sääntökoulutukset alkavat Viimeinen viikonloppu: Aluepäivät, APUn ja SETAPin kokoukset HELMIKUU Alueiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset liittoon Helmi-maaliskuussa alueiden kevään suunnittelukokoukset ja seuratapaamiset Kevään koulutusten päivät ja kutsut Apassionata MAALISKUU Helsinki Horse Fair messut, koulutuksia HUHTIKUU Hevoset-messut Tampereella, koulutuksia Huhtikuun loppu: SRL:n kevätkokous ja Ratsastusgaala Powercup aluekarsinnat huhti-kesäkuussa APUn ja SETAPin kokoukset TOUKOKUU Valtakunnallinen hevostaitomestaruus Syksyn koulutuspäivien sopiminen Syksyn kilpailukalenterin täydennys 17

18 Mitä alue tekee? Toiminnan osa-alue Hevostaidot Mitä alue tekee? Hevostaitokilpailut, hevoskerho-ohjaajakurssit, hevosen hyvinvointiin liittyvät koulutukset Nuorisotoiminta Tallitoiminta Hevoskerho-ohjaajakurssit, nuorisotapahtumat, nuorisojaostot/nuorten edustaja jaostossa Tallikohtaamiset, seura- ja talliyhteistyön tukeminen, koulutukset talliyrittäjille Seuratoiminta Harrastekilpailutoiminta Kilpailutoiminta Valmennus Koulutus Kuntoliikunta Vammaisratsastus Muu, mikä? Järjestötoimijakoulutukset, seura- ja harrastetukien ohjaaminen, seuratoiminnan koulutukset, vuosittaiset seuratapaamiset, verkostojen luominen paikallisesti, seurakehittäminen Koulutukset kilpailijoille ja kilpailunjärjestäjille Talent Program Talent -seuravalmennus, alueellinen liittovalmennus, paikallisten lahjakkuuksien ohjaaminen ja löytäminen kilpailijan urapolulle, kuivaleirit tms. teorialuennot valmennettaville Lisenssi- ja toimihenkilökoulutukset, seura- ja harrastetoiminnan koulutukset, järjestötoimijoiden kouluttaminen, nuorisokoulutukset, hevoskerho-ohjaajakoulutukset, kuntoliikunnan koulutukset Kuntoliikunnan koulutukset Tapaamisten järjestäminen uusille ja vanhoille harrastajille, kilpailijoille sekä toiminnan järjestäjille (esim. tallit); kilpailujärjestäjien rekrytointi ja opastaminen; koulutustilaisuuksien tarjoaminen. Tähän voit miettiä oman toimenkuvasi alueella! 18

19 Tukimateriaalia Hevostaito-opas, saatavana myös merkkisuoritusvihkoina, kerhomateriaali, yhteistyö tallipäällikön ja koulutustoiminnan koordinaattorin kanssa Hevostaito-opas, saatavana myös merkkisuoritusvihkoina, kerhomateriaali, yhteistyö koordinaattorin ja Nuoret Päättäjät -ryhmän kanssa Tallijärjestelmä, Nouse ratsaille -materiaali, yhteistyö tallipäällikön kanssa Valon koulutusmateriaalit seura- ja harrastetuet, lomake tuen hakuun, Seuraopas, sporttirekisterimateriaalit, yhteistyö seurapalvelupäällikön, seurakehittäjien ja alueassistenttien kanssa SRL:n kilpailujärjestelmä, kilpailusäännöt, Ratsastajan opas kilpailumaailmaan, Kilpailijan starttikurssin materiaali, Kilparatsastajan urapolku, Kipa-ohjelma, Equipe-ohjelma, ATU, yhteistyö Sport Officen kanssa SRL:n kilpailu- ja valmennusjärjestelmät, Kilparatsastajan urapolku, Kilpailusäännöt, Kipa-ohjelma, Equipe-ohjelma, ATU, yhteistyö Sport Officen kanssa SRL:n valmennusjärjestelmä, yhteistyö Sport Officen ja kurssisihteerin kanssa SRL:n koulutusjärjestelmä, yhteistyö toimistoon vastuualueiden mukaan Lajianalyysit, Ratsastajan terveysprofiili, Ratsastajan kunto-opas, yhteistyö seurapalvelupäällikön ja Kuntotyöryhmän kanssa Vammaisratsastusopas, Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt, yhteistyö vammaisratsastuksen koordinaattorin sekä vammaisratsastuskomitean kanssa Mitä materiaalia tarvitset oman toimintasi tueksi ja mistä saat sitä? 19

20 Kilpailutoiminta Ratsastajainliiton uusi kilpailujärjestelmä on voimassa vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa kilpailujärjestelmässä alueet vastaavat 2-tason kilpailukalenterin rakentamisesta yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa. Alueet kouluttavat toimihenkilöitä, kilpailijoita ja kilpailujen järjestäjiä sekä opastavat kilpailutoimintaan liittyen. Alueittain käydään aluemestaruuskilpailuita. Alue-sana viittaa tässä yhteydessä maantieteelliseen alueeseen, ei kilpailun tasoon. Alueet päättävät aluemestaruussäännöistä, muun muassa kilpailuiden tasoista. Alueet palkitsevat vuosittain 2-tasolla menestyneimpiä ratsukoita tai esimerkiksi vuosittain helpoissa luokissa menestyneimmät ratsukot. Sähköiset liitteet: Kilpailuluvat, yhteiset termit, kilpailukalenterin laatiminen Alueellinen liittovalmennus Tavoitteellisesti valmentautuville lapsi-, poni- ja junioriratsastajille järjestettävää alueellista liittovalmennusta toteutetaan valmennuskeskuksittain ympäri maata. Valmennuksia on koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa sekä vikellyksessä, lännenratsastuksessa ja valjakkoajossa. Määrätyissä lajeissa valmennus voi olla avointa myös senioreille. Valmennusta koordinoimaan SRL:n hallitus nimeää erikseen ohjausryhmän, jossa on mukana myös aluejaostojen edustajia. Valmennusten talous pyörii Kipa-ohjelman kautta, maksut ohjautuvat liiton tilille. Liitto valitsee hakemusten perusteella valmennuspaikat ja valmentajat sekä määrittelee hinnat. Talouden seurannasta ja valmennusten organisoinnista vastaa valtakunnallinen kurssisihteeri. Kurssisihteerin päävastuu on valtakunnallisen toiminnan seuranta ja aikataulujen mukainen julkaisu- ym. toiminta. Kurssisihteeri vastaa Kipan valmennuskalenterin ylläpidosta, hakijoiden koordinoinnista, valmennuspaikkojen ja valmentajien valmennusleirikohtaisesta sopimisesta sekä talouden seurannasta SRL:n urheilujohtajan ohjeiden mukaisesti. Alueella on erikseen valmennusvastaava, joka vastaa oman alueen toiminnan toteutumisesta SRL:n linjausten mukaan alueen erityistarpeet huomioiden. Valmennusvastaava huolehtii alueen valmennussivuille päivitettävän materiaalin alueassistentille. Valmennusvastaavan ja kurssisihteerin välisistä toimenkuvista sovitaan aluekohtaisesti kurssisihteerin, valmennusvastaavan ja alueen puheenjohtajan kanssa. 20

21 Valmennuskalenteri löytyy Kipasta, osoitteesta kipa.ratsastus.fi Harraste- ja seuratoiminta Alueella on merkittävä rooli harraste- ja seuratoiminnan aktivoinnissa ja seuratoimijoiden kouluttamisessa. Aluejaosto voi itse järjestää tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia alueen jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Seurojen ja tallien järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat eri puolilla aluetta ovat aluejaoston jäsenille oiva tilaisuus edustaa aluetta ja liittoa sekä tehdä tutuksi alueen toimintaa. Hedelmällistä on myös suunnata sekä toiminnallista että rahallista tukea suoraan seurojen järjestämiin tapahtumiin. Liitolla on vuosittain jaossa seura- ja harrastetoiminnan rahallista tukea, joka ohjataan toimintaan aluejaostojen kautta. Tuen edellytyksenä on, että seuran järjestämä tapahtuma on avoin kaikille Ratsastajainliiton jäsenille (ei siis vain oman seuran jäsenille), tilaisuudesta toimitetaan tieto noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa julkaistavaksi alueen nettisivuilla ja tilaisuuden jälkeen alueelle toimitetaan osallistujalista. Harrastetukilistaus ja lomake harrastetuen anomiseen, sekä alueiden laatima seuroille tarkoitettu lomake tuen anomiseen löytyvät liitteistä Alueet voivat halutessaan määritellä seuroille tarkemmat ohjeet tuen hakuun, esimerkki löytyy liitteistä. Järjestettyjen tapahtumien ja tuen käytön seuranta toteutuu Setapin kokouksissa, joissa samalla vaihdetaan alueiden kesken hyviä kokemuksia. Esimerkkejä harraste- ja nuorisotoiminnasta alueella - Seura- ja nuorisokohtaamisia erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärillä - Hevoskerhon ohjaajien perus- ja jatkokurssit - Ensiapu-, turvallisuuspäällikkö-, ja tapahtumajärjestäjäkoulutukset - Hevosen hyvinvointiin liittyvät luennot ja hevostaitokoulutukset - Alueelliset hevostaitokilpailut - Kuntoliikuntaan liittyvät koulutukset ja tapahtumat - Aluevalmennettavien koulutuspäivät 21

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

Ratsastusseura Majoran ry.

Ratsastusseura Majoran ry. Ratsastusseura Majoran ry. Toimintalinja v. 2014-2016 1 päivitetty 4.3.2014 Ratsastusseura Majoranin toimintalinja vuosille 2014-2016 Tähän toimintalinjaan on kirjattu Ratsastusseura Majoranin tärkeitä

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

ALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014

ALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014 Suomen Ratsastajainliitto ry ALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2014 www.ratsastus.fi 1 ALUEIDEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2014 Yleistä aluetoiminnasta Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot