Mukaan aluetoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mukaan aluetoimintaan"

Transkriptio

1 Mukaan aluetoimintaan

2 Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma, -kertomus ja talousarvio 12 Alueiden välinen yhteistyö 12 Aluepäivät 12 Aluejaoston jäsenten toimenkuvia 12 Mitä alue tekee? 18 Kilpailutoiminta 20 Alueellinen liittovalmennus 20 Harraste- ja seuratoiminta 21 Seuratapaaminen 22 Koulutus 23 Seurakehittäminen 24 Alueilla on eri tapoja palkita ja muistaa 25 Alueen tiedotus 26 Talous 29 Seura- ja tallipalveluiden alueryhmä (SETAP) 30 Alueiden puheenjohtajisto (APU) 30 SRL palvelee 31 Alueassistentit 31 Valmennuksen kurssisihteeri 31 Yhteistyön monet mahdollisuudet 32 Palaute ja seuranta 34 Vapaaehtoisen polku 35 Vapaaehtoisuus ja jaksaminen 35 Jälkisanat 38 Lähteet 39 Materiaalia toiminnan tueksi ja linkkiluettelo 39 Liitteet 39 Suomen Ratsastajainliitto ry, 2014 Työryhmässä mukana: Marja Nuuttila, Carina Nyholm, Sanna Vuolle-Apiala, Mirja Herttua-Ruuskanen, Meri Rajaniemi, Kati Honkanen, Nina Kaipio, Emmi Kupiainen ja Sanna Sassi. Kiitos myös Susanna Kallioinen. Kuvat: Mila Munsterhjelm, Susanna Kallioinen, Jaana Ahteela, Kati Honkanen, Jouni Karnasaari, Pekka Pusa ja Tatu Salminen. Koonnut: Sanna Sassi. Oikoluku: Elina Kivi. Taitto: Milla Saarikko. Paino: Sporttipaino Oy.

3 Tervetuloa aluetoimintaan Aluetoimijan käsikirja on perehdytysopas uudelle aluejaoston jäsenelle. Pidempään toiminnassa mukana olleelle se on muistilista ja apu aluetoiminnan aikatauluttamiseen ja organisointiin. Suomen Ratsastajainliitossa (SRL) maamme on jaettu kahdeksaan alueeseen, joita yhdistää alueiden puheenjohtajisto (APU) sekä yhteinen valtakunnallinen toiminta. Alueiden luonteesta ja sijainnista riippuen niiden toiminnassa on eroja. Erot näkyvät esimerkiksi olympialajien lisäksi alueella harrastettavien ja kilpailtavien lajien kirjossa, seurojen ja tallien määrissä sekä maantieteellisissä välimatkoissa. Nämä asettavat kullekin alueelle omia haasteita ja vaatimuksia. Alueen toiminnassa on huomioitava koko sen jäsenistö erilaisine tarpeineen. Aluejaoston jäsenet ovat Ratsastajainliiton edustajia ja vapaaehtoisia toimijoita alueellaan. Aluetoimijan pesti on luottamustehtävä, joka perustuu vapaaehtoiseen, intohimoiseen toimintaan Suomen ratsastuksen hyväksi. Aluetoimijat ovat alueensa seurojen ja tallien, eli jäsenistön, valitsemia luottamushenkilöitä, joiden odotetaan tekevän vastuullista työtä alueensa eteen. Aluetoiminta on mielenkiintoista ja monimuotoista. Se antaa monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua ja kehittää lajia ja itseä. On tärkeää tiedostaa, millä valtuudella ja vastuulla toimitaan. Vapaaehtoistoiminnassa tulee olla rehellinen sekä itselle että muille. Jokaisen työpanos on arvokas! SRL on laatinut Hyvä hallintotapa -dokumentin, organisaation toimintaohjeen, kuvaamaan liiton toimintaa, sen eri elinten vastuita ja hyvää hallintotapaa Ratsastajainliitossa. Aluetoiminnan ohjesääntö, organisaation toimintaohje ja jäsenten valitsema strategia yhdessä antavat toiminnalle raamit, joihin jokaisen liiton luottohenkilön on hyvä tutustua ymmärtääkseen organisaation toimintaa. Vapaaehtoistoiminta Ratsastajainliitossa on työtä ratsastuksen ja hevosen hyväksi. Tällä työllä on suuri merkitys hyvinvointimme sekä ihmisen ja hevosen välisen ainutlaatuisen kumppanuuden edistämisessä. Alueet ovat merkittävä ja näkyvä osa Suomen Ratsastajainliiton paikallista työtä. Toivotamme kaikille oikein mielekästä ja antoisaa aikaa aluetoiminnan parissa! Kesällä 2014 Carina Nyholm, SRL:n hallitus 3

4 Tarvitsemme sinua Aluetoiminnassa on tilaa erilaisille ihmisille. Toimintakenttä on laaja, ja saman pöydän ääreen kaivataan osaajia monipuolisesti. Oli toimijan intohimona sitten kilpailu- tai valmennustoiminta, seurojen kehittäminen tai nuorison etujen ajaminen, erityisryhmien ratsastus tai hevostaidot, talous tai tiedotus, kaikille löytyy tehtävää, tuoli alle ja kahvikuppi käteen. Aluejaoston jäsenet valitaan syyskokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Ennen kokousta voidaan kannustaa tiettyjen alojen osaajia asettumaan ehdolle, mutta aina myös muut toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Vastuualueet jaetaan jaoston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään joko joulu- tai tammikuussa. Jaostoon ehdolle asettuminen itsessään on jo lupaus oman ajan ja osaamisen antamisesta ratsastuksen käyttöön. Pyrkimys on, että jokainen saa toimia omien resurssiensa ja toiveidensa mukaan. Tavoitteitaan selkeyttääkseen voi esimerkiksi listata, mistä ratsastusharrastuksen osa-alueista on kiinnostunut, miten niitä haluaisi konkreettisesti edistää ja kuinka paljon aikaa on valmis antamaan. Aluetoiminta tarjoaa myös mahdollisuuksia ylittää rajojaan ja tutustua itselle ennestään vieraaseen ratsastuksen osa-alueeseen. Kannattaa antaa itselleen lupa innostua uusista asioista ja ottaa rohkeasti vastaan myös tehtäviä ja vastuita, jotka eivät ole omalla mukavuusalueella. Mitä haluan? - Hyödyntää omaa ammatillista osaamistani vai vastapainoa työlleni? - Syventää hevosharrastustani vai lähteä uusille poluille? - Toimia monipuolisesti lajin eteen vai panostaa yhteen asiaan? - Koko ajan jotain pientä työpöydällä vai projektimaisia rutistuksia? Vaikka aluejaostoon valitaankin seurojen edustajia seurojen ja jäsentallien äänestyksellä, vahva omien sidosryhmien etujen ajaminen täytyy jättää taka-alalle. Toimijan on ymmärrettävä, että alueen ja lajin etu voi olla ristiriidassa oman edun kanssa. Asioita on pystyttävä arvioimaan objektiivisesti huomioiden Ratsastajainliiton ohjeet ja linjaukset. Toimintakenttään kuuluu myös asioita, jotka eivät ehkä ole itselle kiinnostavia, mutta jotka ovat toiminnan kokonaisuuden 4

5 kannalta tärkeitä. Kaikkeen ei tarvitse suhtautua intohimoisesti, mutta velvollisuudet on hoidettava ja monipuoliselle toiminnalle annettava tilaa. Tehtävät mukautuvat henkilöiden mukaan, ja kunkin aluejaoston toiminnan monipuolisuus, elävyys ja persoonallinen ilme lähtevät aina toimijoista. Aluejaostoissa ei ole saappaita täytettäväksi tai muottia johon pitäisi mukautua, tarjolla on vain anonyymi paikka ja tehtävänkuvaus, joihin jokainen tarttuu tavallaan. Tietoa on tarjolla Alueen ja sitä kautta Suomen Ratsastajainliiton toimintaan tullessa on hyvä tutustua liittoon organisaationa ja toimintaympäristönä. Hyvä hallintotapa (organisaation toimintaohje) ja siihen kuuluva aluetoiminnan ohjesääntö, Kaviouralla-strategia, SRL:n toimintasäännöt sekä liiton ja alueen toimintasuunnitelmat ja talousarviot linjaavat toimintaa ja asettavat rajoja, mutta tarjoavat myös mahdollisuuksia. Ainakin aluetoiminnan ohjesääntöön on syytä tutustua jo ennen ehdolle asettumista, ja tämä Mukaan aluetoimintaan -opas tarjoaa tiiviin tietopaketin aluetoiminnan perusasioista. kuva: Susanna Kallioinen Aluepäiville kokoonnutaan kerran vuodessa tutustumaan, suunnittelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. 5

6 Ratsastajainliiton nettisivuilta löytyy paljon tietoa, ohjeita ja apua. Alueassistentit ja muu liiton henkilökunta auttavat ja vastaavat kysymyksiin mielellään. Valiokunnat ja komiteat ovat omien alojensa tietopankkeja. Epäselvistä asioista kannattaa rohkeasti kysyä ei oleteta, että vapaaehtoistoimija tietäisi kaikesta kaiken. Verkostoituminen muiden alueiden samasta asiasta vastaavien henkilöiden kanssa esimerkiksi aluepäivillä (ks. kohta aluepäivät) ja Facebookin ryhmissä tarjoaa vertaistukea ja neuvoja. Kukaan ei ole yksin tehtävässään. Materiaalien ulkoa opettelun sijaan on oleellista ymmärtää oma asemansa ja tehtävänsä organisaatiossa. Lisätietoa asiasta kuin asiasta saa tarvittaessa. Sitä mukaa, kun oma paikka toiminnassa selkeytyy ja tavoitteet ja toiveet kirkastuvat, voi kerätä tietoa kiinnostavista asioista ja perehtyä niihin syvemmin. Liitto tarjoaa lisäkoulutusta vapaaehtoisilleen, ja entisiä ja nykyisiä aluetoimijoita on paljon muun muassa erilaisissa työryhmissä. Harrastaja, joka on tullut mukaan aluetoimintaan tuttujen houkuttelemana, voi muutaman vuoden kuluttua löytää itsensä liiton komiteoista tai jopa hallituksesta kehityttyään arvostetuksi toimijaksi ja asiantuntijaksi omalla osa-alueellaan. Aluejaoston tehtävänä on perehdyttää uusi tulija alueen toimintaan. Hyvä periaate on, että jokainen jakaa osaamistaan ja toiminta-aikana keräämäänsä tietoa uudelle toimijalle lopettaessaan tai siirtyessään uusiin tehtäviin. Uusi toimija voi käydä oman aluejaostonsa pelisäännöt ja toimintatavat sekä vastuualueensa toimenkuvan läpi alueen puheenjohtajan kanssa. Toimenkuvaa voidaan tarvittaessa samalla muokata. Näihin kannattaa tutustua: - liiton strategia - SRL:n toimintasäännöt ja vuosittainen toimintasuunnitelma - organisaation toimintaohje (HHT-materiaali) ja aluetoiminnan ohjesääntö - tallijärjestelmä - seuraopas - kilpailujärjestelmä - koulutusjärjestelmä 6

7 kuva: Susanna Kallioinen Uudet toimijat osaksi aluejaoston porukkaa - Esittäydytään puolin ja toisin - Kerrataan mm. kokouskäytännöt ja alueen pelisäännöt, aluetoiminnan vuosikello ja lyhyesti liiton organisaatio - Kysytään ja keskustellaan kunkin toiveista ja kiinnostuksen kohteista - Ohjeistetaan uusi toimija tutustumaan alueen omiin materiaaleihin (mistä löytyvät?) ja kutsutaan hänet mukaan Facebook- yms. ryhmiin - Otetaan kaikki toimijat aidosti mukaan tekemiseen ja päätöksentekoon - Annetaan uusille toimijoille alusta alkaen vastuuta ja selkeitä tehtäviä, mahdollisesti yhdessä vanhojen toimijoiden kanssa - Opastetaan käytännöissä ja toimintatavoissa - Toteutetaan tehtäviä ja järjestetään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan parin hengen tiimeissä, jolloin on mahdollisuus oppia toisiltaan - Muistetaan, että uusi toimija ei tule aluejaostoon korvaamaan ketään. Saman tehtävän voi hoitaa lukuisilla eri tavoilla hyvin, ja kukin toimija tekee siitä oman näköisensä. 7

8 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla Suomen Ratsastajainliiton korkein päättävä elin on vuosikokous, johon osallistuvat jäsenseurojen ja tallien edustajat. Ratsastaja on jäsenenä ratsastusseurassa ja on sen kautta SRL:n jäsen. Vuosikokous valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. SRL:n toiminnan järjestämiseksi maa on jaettu alueisiin, joiden lukumäärän ja rajat vahvistaa liiton vuosikokous. Tällä hetkellä alueita on kahdeksan: Etelä-Suomi Häme Itä-Suomi Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Lounais-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi Alue = sen toimialueella sijaitsevat ratsastusseurat ja SRL:n jäsentallit Kahden alueen rajalle maantieteellisesti sijoittuva seura saa liittyessään Ratsastajainliiton jäseneksi toivoa aluetta, jolla haluaa toimia. Liiton hallitus vahvistaa aina toiminta-alueen ja on tarvittaessa yhteydessä aluejaostoon ennen päätöksentekoa. Seurojen aluevaihdoksia voidaan tehdä hyvin perustelluista syistä poikkeuksellisesti. Liiton hallitus vahvistaa alueen vaihdoksen, johon on esitetty sekä vanhan että uuden alueen näkemys. 8

9 Ratsastajainliittoa edustettaessa toimitaan esikuvana myös nuorille. Esimerkin näyttäminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on hyvää urheilijamaista kulttuuria. Alueeseen kuuluvat siellä toimivat liiton varsinaiset jäsenet (seurat) ja yhteisöjäsenet (tallit). Aluejaosto on paikallisten jäsenten valitsema SRL:n toimielin, liiton ja koko lajin edustaja paikallistasolla. Sen tehtävänä on ohjata alueen toimintaa liiton toimintasuunnitelman, strategian ja yleisten tavoitteiden mukaisesti. Alueet järjestävät liiton paikallista toimintaa ja kehittävät seuratoiminnan sekä ratsastuksen toimintaedellytyksiä liiton kanssa yhdessä sovitun työjaon puitteissa. Aluejaostolla on ratsastusta koskevissa asioissa paikallistuntemus ja yhteys alueen eri tahoihin. Aluejaosto vaikuttaa ratsastuksen edustajana alueella, joten monet asiat tehdään sen nimissä. Urheiluorganisaationa Suomen Ratsastajainliitto noudattaa Reilun Pelin sääntöjä kaikessa toiminnassaan. Reilun Pelin tunnussanoja ovat tasa-arvo, vastuu kasvatuksesta, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristö, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus eli hyvä hallinto. Edustettaessa aluetta tulee muistaa, että samalla edustaa ratsastusta, Ratsastajainliittoa ja suomalaista urheilua. Mielipiteiden esittämisessä on huomioitava, että ne voidaan helposti mieltää liiton yleiseksi näkemykseksi. Ratsastajainliittoa edustettaessa toimitaan esikuvana myös nuorille esimerkin näyttäminen ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on hyvää urheilijamaista kulttuuria. Tarkoituksen toteuttamiseksi aluejaosto: 1. Laatii alueen toiminnalle vuosisuunnitelman ja talousarvion, jotka esitetään liiton hallitukselle vahvistettaviksi 2. Valmistelee alueen kokouksissa käsiteltävät asiat 3. Vastaa seura- ja tallitoiminnan kehittämisestä alueella 4. Järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia 5. Vastaa alueen kilpailukalenterista 2-tasolla yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa 6. Tiedottaa liiton toiminnasta alueella 7. Tukee nuoriso- ja harrastetoimintaa 8. Edistää hevosen hyvinvointia ja hevostaitoja alueella 9

10 SRL:n arvot Ihminen Miten näkyy alueen toiminnassa? Miten näkyy omassa toiminnassani? Hevosen hyvinvointi ja luonnon kunnioittaminen Yhteisöllisyys ja yhteistyö Taulukossa on mainittu Ratsastajainliiton arvot. Arvot tulevat parhaiten käyttöön, kun niitä peilaa omaan toimintaan. Voit pohtia kirjaamalla oheiseen taulukkoon, kuinka arvot toteutuvat oman ja aluejaostosi toiminnassa. Kokouskäytäntö Alueella on kahden vuosittaisen kokouksen käytäntö. Syksyn vuosikokous vahvistaa liiton hallitukselle esitettäväksi aluejaoston tekemän seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä valitsee aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle. Keväällä pidetään vapaamuotoinen suunnittelukokous, jossa käydään läpi mennyttä vuotta ja suunnitellaan tulevaa. Syyskokouksesta tehdään pöytäkirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat. 10

11 Syyskokous valitsee aluejaoston puheenjohtajan sekä seitsemästä yhdeksään jäsentä. Henkilövalinnat vahvistaa liiton hallitus. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksissa suunnitellaan alueen toimintaa liiton strategian mukaisesti. Kokouksesta laaditaan muistio, johon kirjataan tehdyt päätökset sekä toimenpiteet ja vastuut päätösten toteuttamiseksi. Sihteeri säilyttää muistiot/pöytäkirjat vuoden loppuun, jolloin hän toimittaa ne liittoon arkistoitavaksi. Muistiosta tehdään tiedote alueen nettisivuille julkaistavaksi noin kahden viikon kuluessa kokouksesta. Alueen kokouskäytäntö on määritelty tarkemmin aluetoiminnan ohjesäännössä ( ). Sähköiset liitteet: Esimerkkimuistio, esimerkkitiedote kokouksesta alueen sivuille, esimerkki esityslistasta, esimerkki toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja talousarviosta Jääviys Aluejaoston jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa alueen edun kanssa tai hän on sellaisessa suhteessa asiaan tai sen asianosaisiin, että puo- Kuvaaja: Mila Munsterhjelm Alueilla palkitaan pitkäaikaisia toimijoita. 11

12 lueettomuus voi vaarantua (esimerkiksi sukulaisuussuhde). Henkilö ilmoittaa esteellisyydestään aluejaostolle asian käsittelyn yhteydessä, ratkaisun esteellisyydestä tekevät aluejaoston muut jäsenet. Esteellisyys kirjataan muistioon. Hyväksi koettu käytäntö on laatia alueelle vakiomuotoinen kokousten esityslista. Näin varmistetaan, että joka kokouksessa käydään läpi jokaisen vastuualueen aiheet. Vakioesityslista on avuksi myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa, jolloin uudet vastuuhenkilöt tietävät, mistä jatkaa. Toimintasuunnitelma, -kertomus ja talousarvio Aluejaosto laatii vuosittain alueen toimintasuunnitelman, -kertomuksen ja talousarvion. Alueassistentti valmistelee suunnitelman ja kertomuksen materiaalin aluejaostolle. Toimintaa suunnitellaan käytettävien taloudellisten resurssien mukaan, ja talousarvio pohjautuu edellisen vuoden toteumaan. Hyvä käytäntö on kirjata toimintakertomukseen tulevia tietoja pitkin vuotta ylös yhteen paikkaan (esimerkiksi aluejaoston suljettuun Facebook-ryhmään tai aluejaoston kokousmuistioihin), jolloin ne on helppo koota vuoden lopussa toimintakertomukseen. Alueiden välinen yhteistyö Alueiden välistä yhteistyötä tehdään erilaisissa työryhmissä. Hyviä toimintatapoja ja ideoita sekä koulutusten järjestelyvastuuta kierrätetään alueiden välillä. Voimien yhdistäminen tiedottamisessa ja tapahtumajärjestelyissä ovat keinoja saada lisää näkyvyyttä lajille ja jaksamista talkooväelle. Aluepäivät Aluepäivät järjestetään vuosittain tammikuun viimeisellä viikolla. Järjestelyvastuu kiertää vuosittain alueelta toiselle. Liiton toimisto ja alueassistentit auttavat tapahtuman järjestelyissä. Aluepäiville osallistuvat aluejaostot, liiton toimiston edustajia ja liiton hallitus. Niissä päätetään alueiden yhteisistä suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista. Päivien ohjelmassa on myös koulutusta sekä pienryhmäkokouksia, yhdessäoloa ja virkistäytymistä. Tapaaminen on oivallinen tilaisuus tutustua muiden alueiden toimijoihin ja vaihtaa hyviä kokemuksia. 12

13 Kuvaaja: pekka pusa Alueet ovat järjestäneet yhteistyössä esimerkiksi alueidenvälisiä joukkuemestaruuskilpailuja. Kilpailut on järjestetty hyväntekeväisyyskilpailuna, jonka tuotto on lahjoitettu alueiden valitsemaan kohteeseen. Aluejaoston jäsenten toimenkuvia Aluejaostossa jokaiselle jäsenelle jaetaan vuosittain oma vastuualue. Alueen toiminnassa vastuualue sitoo jaoston jäsentä tehtävään enemmän kuin monessa perinteisessä vapaaehtoistehtävässä. Apuna toimii liiton palkattu alueassistentti, joka palvelee useaa aluetta. Aluejaoston jäsenet vastaavat kukin oman toimenkuvansa mukaisista tehtävistä. Yleisimmät tehtävät ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kokoussihteeri, seura- ja harrastevastaava, nuoriso-, urheilu-, kilpailu-, ja valmennusvastaava. Lisäksi alueella voi olla tarpeen mukaan valittuna henkilöitä eri tehtäviin, kuten tiedotukseen, koulutusjärjestelyihin tai vaikkapa yhteiskuntasuhteita hoitamaan. Yksi henkilö voi hoitaa alueella myös useampaa vastuualuetta tai vastuualue voidaan jakaa useammalle henkilölle. Varsinaisten vastuualueiden lisäksi tarvittaessa alueella voidaan perustaa myös työryhmiä hoitamaan jonkin asian toteutusta projektiluonteisesti. 13

14 Jaoston jäsenten tehtäviä voivat olla puheenjohtaja - vastaa aluejaoston toiminnasta ja taloudesta - koordinoi, kehittää ja johtaa jaoston työskentelyä - toimii alueiden puheenjohtajistossa - valmistelee ja johtaa kokouksia - toimii yhteyshenkilönä sidosryhmiin varapuheenjohtaja - hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt - muut sovitut asiakokonaisuudet - yleensä myös muu vastuualue sihteeri - toimii kokousten sihteerinä, laatii kokousmuistion - vastaa kokousten käytännönjärjestelyistä, tarjoiluista ja paikkavarauksista rahastonhoitaja - hoitaa rahaliikenteen seurannan, laskujen hyväksymisen (Netvisorjärjestelmä) - osallistuu talousarvion laadintaan - kirjanpidon seuranta valmennusvastaava - vastaa lajikohtaisesti alueellisen liittovalmennuksen ja kuivaleirien organisoinnista yhteistyössä kurssisihteerin kanssa - toimii ratsastajien yhteyshenkilönä - ks. myös kurssisihteerin tehtävät ja alueellinen liittovalmennus urheiluvastaava (uusi mahdollinen toimenkuva) - toimii yhteistyössä valmennusvastaavan, valmentajan ja puheenjohtajan kanssa - keskittyy kilpaurheilijan urapolkuun ja huippu-urheilun alkutaipaleeseen liiton ohjeistuksen mukaisesti - on alueen nimeämä yhteyshenkilö urheiluasioissa KUJO:n, HUJO:n, sääntövaliokuntaan ym. nähden kilpailuvastaava - voidaan jakaa jaostossa lajikohtaisesti (voi olla myös yhdistetty esimerkiksi valmennusvastaavan rooliin) - koordinoi 2-tason kilpailukalenteria ja tarkistaa kilpailukutsut - antaa tukea ja järjestää koulutusta kilpailunjärjestäjille - neuvoo kilpailusääntöjä koskevissa kysymyksissä 14

15 - koordinoi alueen arvokilpailuja: aluemestaruudet, Powercup, alueen omat cup-kilpailut nuorisovastaava - suunnittelee ja kehittää nuorisotoimintaa - tekee yhteistyötä seura- ja harrastevastaavan kanssa - huolehtii nuorisotoiminnan koulutuksesta alueella (esimerkiksi hevoskerho-ohjaajakoulutusten toteutumisesta) - tekee yhteistyötä liiton Nuoret Päättäjät ryhmän kanssa seura- ja harrastevastaava - toimii alueen edustajana seura- ja tallipalveluiden (SETAP) alueryhmässä - koordinoi ja seuraa harraste- ja seuratuen käyttöä alueella - huolehtii alueen järjestämien harraste- ja seuratoiminnan koulutuksen toteutumisesta - tekee yhteistyötä liiton seurakehittäjien kanssa vammaisratsastusvastaava - vastaa vammaisratsastuksen alueellisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä lajikomitean kanssa - huolehtii vammaisratsastuskilpailujen järjestäjien löytymisestä ja opastamisesta - rekrytoi uusia harrastajia ja etsii heille harrastuspaikkoja tiedotusvastaava - vastaa alueen Facebook-sivuista - laatii tiedotteita alueen tapahtumista - toimii yhteistyössä alueassistentin kanssa palkintovastaava - vastaa alueen palkintohankinnoista ja palkintojen jakelusta tarvittaville tahoille - ylläpitää alueen palkitsemisohjetta kalusto/laitteistovastaava - koordinoi alueen laitteiston/kaluston vuokraamista - huolehtii laitteiston ja kaluston kunnosta koulutusvastaava - ylläpitää alueen koulutuskalenteria - huolehtii vuosittain sovittujen koulutusten toteutumisesta - yleensä valmennus-, ym. vastaavat huolehtivat omaan vastuualueeseensa kuuluvien koulutusten käytännönjärjestelyistä 15

16 alueen JOULUKUU Alkuvuoden koulutusten kutsut Aluejaoston vuoden päätöskokous, usein uusi ja vanha jaosto yhdessä, ruokatarjoilu SRL:n toimisto joululomalle jouluviikolla MARRASKUU Maajoukkuekatsastukset Seuraavan vuoden 2-tason kilpailut ja alueen arvokilpailut anottava mennessä Loppukuusta SRL:n syyskokous ja urheilufoorumi Alueiden puheenjohtajiston ja SETAPin kokoukset Alkuvuoden ja kevään koulutuspäivien sopiminen Alueen toimintakertomuksen laadinta alkaa LOKAKUU Katsastukset liiton valmennuksiin Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari Helsinki UB Horse Show, koulutuksia ja kokouksia SETAPin kokous Seurojen puheenjohtajien yhteistapaaminen Loka-marraskuussa alueelliset tallitapaamiset SYYSKUU Ensimmäisenä viikonloppuna valtakunnallinen Nouse Ratsaille päivä Aluemestaruudet (ko ja re) Syys-lokakuussa alueiden syyskokoukset (ja seuratapaamiset) Toimintasuunnitelmat ja talousarviot APUn kokous Loppuvuoden koulutusten kutsut ELOKUU Syyskokouksen valmistelu HEINÄKUU Powercup finaali Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus Alkusyksyn koulutusten kutsut Haku valmennuksiin aukeaa 16

17 vuosikello ALKUVUODESTA, yleensä tammi-maaliskuussa Toimihenkilökoulutukset (uudet oikeudet) Lisenssikoulutukset (vanhoille toimihenkilöille) Vuoden Ratsastusseura -kilpailu TAMMIKUU SRL:n toimisto aukeaa loppiaisen jälkeen Sääntökoulutukset alkavat Viimeinen viikonloppu: Aluepäivät, APUn ja SETAPin kokoukset HELMIKUU Alueiden toimintakertomukset ja tilinpäätökset liittoon Helmi-maaliskuussa alueiden kevään suunnittelukokoukset ja seuratapaamiset Kevään koulutusten päivät ja kutsut Apassionata MAALISKUU Helsinki Horse Fair messut, koulutuksia HUHTIKUU Hevoset-messut Tampereella, koulutuksia Huhtikuun loppu: SRL:n kevätkokous ja Ratsastusgaala Powercup aluekarsinnat huhti-kesäkuussa APUn ja SETAPin kokoukset TOUKOKUU Valtakunnallinen hevostaitomestaruus Syksyn koulutuspäivien sopiminen Syksyn kilpailukalenterin täydennys 17

18 Mitä alue tekee? Toiminnan osa-alue Hevostaidot Mitä alue tekee? Hevostaitokilpailut, hevoskerho-ohjaajakurssit, hevosen hyvinvointiin liittyvät koulutukset Nuorisotoiminta Tallitoiminta Hevoskerho-ohjaajakurssit, nuorisotapahtumat, nuorisojaostot/nuorten edustaja jaostossa Tallikohtaamiset, seura- ja talliyhteistyön tukeminen, koulutukset talliyrittäjille Seuratoiminta Harrastekilpailutoiminta Kilpailutoiminta Valmennus Koulutus Kuntoliikunta Vammaisratsastus Muu, mikä? Järjestötoimijakoulutukset, seura- ja harrastetukien ohjaaminen, seuratoiminnan koulutukset, vuosittaiset seuratapaamiset, verkostojen luominen paikallisesti, seurakehittäminen Koulutukset kilpailijoille ja kilpailunjärjestäjille Talent Program Talent -seuravalmennus, alueellinen liittovalmennus, paikallisten lahjakkuuksien ohjaaminen ja löytäminen kilpailijan urapolulle, kuivaleirit tms. teorialuennot valmennettaville Lisenssi- ja toimihenkilökoulutukset, seura- ja harrastetoiminnan koulutukset, järjestötoimijoiden kouluttaminen, nuorisokoulutukset, hevoskerho-ohjaajakoulutukset, kuntoliikunnan koulutukset Kuntoliikunnan koulutukset Tapaamisten järjestäminen uusille ja vanhoille harrastajille, kilpailijoille sekä toiminnan järjestäjille (esim. tallit); kilpailujärjestäjien rekrytointi ja opastaminen; koulutustilaisuuksien tarjoaminen. Tähän voit miettiä oman toimenkuvasi alueella! 18

19 Tukimateriaalia Hevostaito-opas, saatavana myös merkkisuoritusvihkoina, kerhomateriaali, yhteistyö tallipäällikön ja koulutustoiminnan koordinaattorin kanssa Hevostaito-opas, saatavana myös merkkisuoritusvihkoina, kerhomateriaali, yhteistyö koordinaattorin ja Nuoret Päättäjät -ryhmän kanssa Tallijärjestelmä, Nouse ratsaille -materiaali, yhteistyö tallipäällikön kanssa Valon koulutusmateriaalit seura- ja harrastetuet, lomake tuen hakuun, Seuraopas, sporttirekisterimateriaalit, yhteistyö seurapalvelupäällikön, seurakehittäjien ja alueassistenttien kanssa SRL:n kilpailujärjestelmä, kilpailusäännöt, Ratsastajan opas kilpailumaailmaan, Kilpailijan starttikurssin materiaali, Kilparatsastajan urapolku, Kipa-ohjelma, Equipe-ohjelma, ATU, yhteistyö Sport Officen kanssa SRL:n kilpailu- ja valmennusjärjestelmät, Kilparatsastajan urapolku, Kilpailusäännöt, Kipa-ohjelma, Equipe-ohjelma, ATU, yhteistyö Sport Officen kanssa SRL:n valmennusjärjestelmä, yhteistyö Sport Officen ja kurssisihteerin kanssa SRL:n koulutusjärjestelmä, yhteistyö toimistoon vastuualueiden mukaan Lajianalyysit, Ratsastajan terveysprofiili, Ratsastajan kunto-opas, yhteistyö seurapalvelupäällikön ja Kuntotyöryhmän kanssa Vammaisratsastusopas, Vammaisratsastuksen kilpailusäännöt, yhteistyö vammaisratsastuksen koordinaattorin sekä vammaisratsastuskomitean kanssa Mitä materiaalia tarvitset oman toimintasi tueksi ja mistä saat sitä? 19

20 Kilpailutoiminta Ratsastajainliiton uusi kilpailujärjestelmä on voimassa vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa kilpailujärjestelmässä alueet vastaavat 2-tason kilpailukalenterin rakentamisesta yhteistyössä lajikomiteoiden kanssa. Alueet kouluttavat toimihenkilöitä, kilpailijoita ja kilpailujen järjestäjiä sekä opastavat kilpailutoimintaan liittyen. Alueittain käydään aluemestaruuskilpailuita. Alue-sana viittaa tässä yhteydessä maantieteelliseen alueeseen, ei kilpailun tasoon. Alueet päättävät aluemestaruussäännöistä, muun muassa kilpailuiden tasoista. Alueet palkitsevat vuosittain 2-tasolla menestyneimpiä ratsukoita tai esimerkiksi vuosittain helpoissa luokissa menestyneimmät ratsukot. Sähköiset liitteet: Kilpailuluvat, yhteiset termit, kilpailukalenterin laatiminen Alueellinen liittovalmennus Tavoitteellisesti valmentautuville lapsi-, poni- ja junioriratsastajille järjestettävää alueellista liittovalmennusta toteutetaan valmennuskeskuksittain ympäri maata. Valmennuksia on koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa sekä vikellyksessä, lännenratsastuksessa ja valjakkoajossa. Määrätyissä lajeissa valmennus voi olla avointa myös senioreille. Valmennusta koordinoimaan SRL:n hallitus nimeää erikseen ohjausryhmän, jossa on mukana myös aluejaostojen edustajia. Valmennusten talous pyörii Kipa-ohjelman kautta, maksut ohjautuvat liiton tilille. Liitto valitsee hakemusten perusteella valmennuspaikat ja valmentajat sekä määrittelee hinnat. Talouden seurannasta ja valmennusten organisoinnista vastaa valtakunnallinen kurssisihteeri. Kurssisihteerin päävastuu on valtakunnallisen toiminnan seuranta ja aikataulujen mukainen julkaisu- ym. toiminta. Kurssisihteeri vastaa Kipan valmennuskalenterin ylläpidosta, hakijoiden koordinoinnista, valmennuspaikkojen ja valmentajien valmennusleirikohtaisesta sopimisesta sekä talouden seurannasta SRL:n urheilujohtajan ohjeiden mukaisesti. Alueella on erikseen valmennusvastaava, joka vastaa oman alueen toiminnan toteutumisesta SRL:n linjausten mukaan alueen erityistarpeet huomioiden. Valmennusvastaava huolehtii alueen valmennussivuille päivitettävän materiaalin alueassistentille. Valmennusvastaavan ja kurssisihteerin välisistä toimenkuvista sovitaan aluekohtaisesti kurssisihteerin, valmennusvastaavan ja alueen puheenjohtajan kanssa. 20

21 Valmennuskalenteri löytyy Kipasta, osoitteesta kipa.ratsastus.fi Harraste- ja seuratoiminta Alueella on merkittävä rooli harraste- ja seuratoiminnan aktivoinnissa ja seuratoimijoiden kouluttamisessa. Aluejaosto voi itse järjestää tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia alueen jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Seurojen ja tallien järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat eri puolilla aluetta ovat aluejaoston jäsenille oiva tilaisuus edustaa aluetta ja liittoa sekä tehdä tutuksi alueen toimintaa. Hedelmällistä on myös suunnata sekä toiminnallista että rahallista tukea suoraan seurojen järjestämiin tapahtumiin. Liitolla on vuosittain jaossa seura- ja harrastetoiminnan rahallista tukea, joka ohjataan toimintaan aluejaostojen kautta. Tuen edellytyksenä on, että seuran järjestämä tapahtuma on avoin kaikille Ratsastajainliiton jäsenille (ei siis vain oman seuran jäsenille), tilaisuudesta toimitetaan tieto noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa julkaistavaksi alueen nettisivuilla ja tilaisuuden jälkeen alueelle toimitetaan osallistujalista. Harrastetukilistaus ja lomake harrastetuen anomiseen, sekä alueiden laatima seuroille tarkoitettu lomake tuen anomiseen löytyvät liitteistä Alueet voivat halutessaan määritellä seuroille tarkemmat ohjeet tuen hakuun, esimerkki löytyy liitteistä. Järjestettyjen tapahtumien ja tuen käytön seuranta toteutuu Setapin kokouksissa, joissa samalla vaihdetaan alueiden kesken hyviä kokemuksia. Esimerkkejä harraste- ja nuorisotoiminnasta alueella - Seura- ja nuorisokohtaamisia erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärillä - Hevoskerhon ohjaajien perus- ja jatkokurssit - Ensiapu-, turvallisuuspäällikkö-, ja tapahtumajärjestäjäkoulutukset - Hevosen hyvinvointiin liittyvät luennot ja hevostaitokoulutukset - Alueelliset hevostaitokilpailut - Kuntoliikuntaan liittyvät koulutukset ja tapahtumat - Aluevalmennettavien koulutuspäivät 21

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 alueen syyskokous 18.30 Ratsastusseura Aramara:

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2014

Syyskokousmateriaali 2014 Syyskokousmateriaali 2014 Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2014 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Talousarvio vuodelle 2015 ESRAn aluejaosto

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Urheilufoorumi

Urheilufoorumi Urheilufoorumi 22.11.2014 TOTEUTUS Johdonmukainen ja laadukas tasojärjestelmä etenee ratsukon urapolun mukaisesti Kvaalisäännöt ohjaavat kaikissa lajeissa kehitystä Luokkasuositukset 5-tasoa, jotka ovat

Lisätiedot

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SAIRILAN RATSASTAJAT ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. SAIRILAN RATSASTAJAT Sairilan ratsastajat ry on Suomen ratsastajainliiton jäsenseura, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ratsastuskoulu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto

Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Suomen Ratsastajainliitto ry Etelä-Suomen Ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2013 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Talousarvio vuodelle 2014 ESRAn hallitus 2013, erovuoroiset

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen

Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Tervetuloa Kaakkois-Suomen alueen syyskokoukseen Aika: 15.10.2013 klo 18.30 Paikka: Ravintola Aseman vintti, Kouvolan Rautatieasema, Kouvola Esityslista 1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Yhdistysakuutti auttaa. Hallitustyöskentelyn ABC

Yhdistysakuutti auttaa. Hallitustyöskentelyn ABC Yhdistysakuutti auttaa Hallitustyöskentelyn ABC Miksi osallistua hallitustyöhön? Yhdistyksillä on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Jotta yhdistykset ylipäänsä voivat toimia, tarvitaan henkilöitä, jotka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta.

Hevonen saa osallistua yhteen enintään 100 cm tai helppo B-tasoiseen luokkaan päivässä sinä kalenterivuonna, jona se täyttää 4 vuotta. .Aluekilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä ja kilpailuiden järjestämismääräyksiä ja ohjeita tässä ohjeessa mainituin poikkeuksin. Lajisäännöissä voidaan tarkentaa tätä ohjetta lajikohtaisesti.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020

N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020 Suomen Ratsastajainliitto ry N UORTEN ÄÄN ELLÄ 2020 Ratsastuksen nuorisotoiminnan strategia N uorten ään ellä Strateginen tahtotila/visio Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot