TOIMINTALINJA. Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie VAALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTALINJA. Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie 11 91700 VAALA"

Transkriptio

1 1 Oulujärven Ratsastajat ry Tapulitie VAALA TOIMINTALINJA Seuran toimintalinjan tekemisen tarkoituksena on, että seura miettii toimintansa tarkoitusta, periaatteita ja tapoja toimia. Seuran toimintalinjan tekemisestä huolehtii seuran hallitus. Toimintalinjasta viestitään jäsenistölle ja ulkopuolisille tahoille seuran nettisivulla ja Facebooksivulla. Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa toimintalinjan sisältöön. Sisällys: 1. Ratsastusseuran visio 2. Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset 3. Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toiminta ja periaatteet 5. Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako 6. Toimintalinjan vahvistaminen ja päivittäminen 7. Seuran yhteystiedot 1. Ratsastusseuran visio Visio vastaa kysymyksiin siitä, millainen seura haluaa olla, mihin suuntaan toimintaa halutaan kehittää ja miltä seura näyttää tulevaisuudessa. Vision pohjana on ajatus siitä, miksi seura on perustettu. Oulujärven Ratsastajat ry perustettiin alun perin tukemaan Pirjo Hiltusen tallitoimintaa Vanhakylmälän tilalla. Tällä hetkellä seuralla ei kuitenkaan ole yhteistyötallia, koska Vanhakylmälän tila lopetti toimintansa.

2 2 Oulujärven Ratsastajat ry:n visiona on yhdistää hevosharrastajia Vaalan ja lähiseutujen alueella. Seura pyrkii myös edistämään ratsastus- ja hevosharrastuksen kasvua Vaalassa ja lähiseutujen alueella ja siten lisäämään ihmisten hyvinvointia. Seura on avoin kaikille: kaikilla halukkailla tulee olla mahdollisuus tulla mukaan toimintaan haluamallaan tavalla. Seura haluaa olla luotettava, aktiivinen ja helposti lähestyttävä. Seura pyrkii myös olemaan innostava ja sellainen seura, johon on mukava tulla mukaan. Seuran toimintaa halutaan kehittää yhä monipuolisempaan suuntaan jäsenten toiveet huomioiden. Kilpailuiden järjestämistä jatketaan, samoin muiden tapahtumien, kuten perheille suunnattujen tapahtumien, järjestämistä. Toimintaa pyritään kehittämään kaikin puolin sujuvammaksi. Seura jatkaa tulevaisuudessa hidasta kasvuaan. Aktiivisuus toiminnassa pyritään pitämään yllä jatkossakin. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja harrastusmahdollisuuksia lisäämään. Tapahtumia pyritään lisäämään ja monipuolistamaan. 2. Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset Seuran arvot määrittelevät kaikkea tekemistä ja ohjaavat seuran toimintaa. Arvot ja eettiset linjaukset toimivat myös toiminnan turvana. Seuramme toiminnan tärkeimpiä tekijöitä on hevonen. Olennaisena osana toimintaamme ihminen on yhteydessä hevoseen. Tavoitteena on, että hevosta arvostetaan ja siitä pidetään hyvää huolta. Seurassa myös opastetaan hyviin hevostaitoihin. Hevosen hyvinvointiin kuuluu sopivien varusteiden oikea hoitaminen ja käsittely sekä sopiva määrä ravintoa, liikuntaa ja lepoa. Kaikki hevosharrastuksesta kiinnostuneet ihmiset ovat tervetulleita seuraamme. Pyrimme järjestämään toimintaa niin, että halutessaan kaikki seuran jäsenet voivat osallistua seuran tapahtumiin. Seurassamme kaikki jäsenet ovat samanarvoisia taidoista ja kokemuksesta riippumatta. Kokeneempien velvollisuus on ohjata aloittelijoita kaikissa seuran toimintamuodoissa jo pelkästään aloittelijoiden oman turvallisuuden kannalta. Toisten ihmisten kunnioittaminen ja huomioiminen on olennainen osa toimintaa. Myös luotettavuus on tärkeää. Kaikilla seuralaisilla on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana seuran toiminnassa, ja jäsenien lisäksi myös ulkopuolisia tahoja kannustetaan osallistumaan seuran toimintaan.

3 3 Hevosharrastuksessa on hevosen ja ihmisen välistä tiimityötä sekä ihmisten keskinäistä tiimityötä. Tiimityöhön on hyvä harjoitella jo nuorella iällä hyvän harrastuksen parissa. Yhteistyö on toiminnan perustana: asioista päätetään yhdessä ja ne toteutetaan yhdessä. 3. Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet Tavoitteet toteuttavat seuran visiota. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi kasvatuksellisia, urheilullisia, hevosen hyvinvointiin liittyviä tai ilmapiiriin liittyviä tavoitteita. Oulujärven Ratsastajat ry:n kasvatuksellisena tavoitteena ovat nuorten ja aikuisten ohjaaminen hevosharrastuksen pariin. Hevosharrastuksen parissa oppii muun muassa vastuullisuutta, itsenäisyyttä, rohkeutta ja ongelmanratkaisukykyä. Tavoitteena on myös, että jäsenet oppisivat tekemään yhteistyötä ja auttamaan toisia. Seuralle on tärkeää, että se pystyy parantamaan yhteishenkeä ja luomaan kontakteja hevosharrastajien keskuudessa. Tavoitteena on järjestää jatkossakin koko perheen tapahtumia, joissa pohjustetaan pienten lasten hevosharrastusta ja annetaan heidän kasvaa kilpailutoimintaankin ihan pienestä pitäen. Seuramme urheilullisia tavoitteita ovat jäsenten kehittyminen hevosharrastuksessa ja heidän yleiskuntonsa paraneminen. Tavoitteena on, että jäsenet menestyvät kilpailuissa. Seura toivoo myös saavansa lisää kilpailevia jäseniä. Hevosten hyvinvointiin liittyvänä tavoitteena seuralla on hevosten hyvinvoinnin huomioiminen kaikessa toiminnassa. Oulujärven Ratsastajat ry:n tavoitteena on löytää jäsentalli. Seura voi tehdä muutenkin yhteistyötä lähiseudun tallien kanssa. Seura pyrkii myös kannustamaan jäseniään terveellisiin elämäntapoihin. Tähän liittyy muun muassa oikeaan ruokavalioon ja sopivaan liikuntaan kannustaminen. Seura pyrkii luomaan avointa ilmapiiriä. Jäseniä pyritään jatkuvasti aktivoimaan mukaan toimintaan. Tavoitteena on, että kaikilla on hyvä mieli ja että kaikki tekevät yhteistyötä niin paljon kuin haluavat ja pystyvät. Jokaisen panoksesta, olipa se minkäkokoinen tahansa, muistetaan aina kiittää. Tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa tervetullut ja hyödyllinen. Seuralla on tavoitteena saada taloudellinen tilanne sellaiseksi, että voimme jatkaa toimintaa pitkällä tähtäimellä. Seuran yhteiskunnallisena tavoitteena on tuoda Vaalan ja lähiseutujen alueelle tapahtumia muillekin kuin hevosharrastajille, eli tarkoitus on kantaa oma kortemme kekoon Vaalan ja lähiseutujen alueen

4 4 tapahtumien järjestämisessä. Tavoitteenamme on parantaa yksilöiden elämänlaatua seuran toiminnan kautta. Seuran muita tavoitteita ovat jäsenmäärän kasvattaminen sekä nettisivujen ja seuran Facebooksivujen pitäminen ajankohtaisina, aktiivisina ja mielenkiintoisina. Tavoitteena on myös järjestää muutamat kilpailut vuosittain. Seuran tavoitteena on myös tietoisuuden lisääminen seurasta ja sen toiminnasta. Näihin tavoitteisiin pääseminen edesauttaisi sitä, että Vaalan alueelle tulisi lisää hevosia ja mahdollisesti myös toimiva ratsastustalli, jonka kanssa voisimme tehdä yhteistyötä. 4. Käytännön toiminta ja periaatteet Seura pyrkii järjestämään mahdollisimman monipuolisesti ja resurssiensa mukaan mahdollisimman paljon tapahtumia, kuten erilaisia kilpailuita, koko perheen tapahtumia ja jäsenistölle suunnattuja tapahtumia. Kilpailuita pyritään järjestämään tulevaisuudessa myös muissa kuin este- ja kouluratsastuksessa. Lisäksi pyritään resurssien ja jäsenten halukkuuden mukaan järjestämään myös muun muassa koulutuksia, valmennuksia ja niin edelleen. Seura pyrkii myös tekemään yhteistyötä sekä lähiseudun muiden ratsastusseurojen että paikallisten ratsastajien kanssa. Vapaaehtoisuus on olennainen osa seuramme toimintaa. Talkootyö tapahtumien edellä ja niiden yhteydessä on kaikille vapaaehtoista. Jokainen seuran jäsen voi osallistua talkoisiin oman halukkuutensa ja resurssiensa mukaisesti. Pienestäkin työpanoksesta annetaan aina kiitosta. Tiedotustoiminta on myös olennainen osa seuran toimintaa. Seuran tiedotuksen perustana on tiedotussuunnitelma, jossa kuvataan konkreettisesti, miten tiedotusta toteutetaan sekä seuran ulkoettä sisäpuolelle. Jäseniä pyritään aina informoimaan seuran toiminnasta usealla eri kanavalla, jotta viesti tavoittaa paremmin kaikki seuran jäsenet. Sama periaate koskee myös ulkoista tiedotusta. Yleisimmin tapahtumista ilmoitetaan seuran ja nettisivulla ja Facebook-sivulla. Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuin, hakemalla erilaisia apurahoja sekä järjestämällä tapahtumia ja osallistumalla muuten varainkeruuseen.

5 5 5. Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako kattaa seuran hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden työnjaon, roolit ja tehtävät seurassa. Hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on omat vastuualueensa, joista kyseiset henkilöt ovat pääasiassa vastuussa. Kaikki suuremmat päätökset ja suurin osa kaikesta puuhastelusta tehdään kuitenkin koko hallituksen voimin kuunnellen aina myös seuran jäseniä. Seuraavassa esitellään työnjako toimijoittain: Puheenjohtaja: - Kokousten koollekutsuminen, valmisteleminen ja vetäminen - Yhdistysrekisterin muutosilmoituksen ym. vastaavien virallisten asioiden hoitaminen - Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen tekeminen Varapuheenjohtaja: - Puheenjohtajan tehtävien hoitaminen tarvittaessa Sihteeri: - Pöytäkirjojen ja muistioiden tekeminen - Lehtijuttujen tekstien kirjoittaminen Jäsensihteeri: - Nykyisten ja uusien jäsenien asioiden hoitaminen - Yhteydenpito alueelle ja liittoon Rahastonhoitaja: - Seuran rahaliikenteen hoitaminen - Seuran tiliasioiden seuraaminen - Talousarvion ja tilinpäätöksen tekeminen Tiedotusvastaava: - Viestit jäsenistölle - Yhteydenpito medioihin ja muihin seuroihin - Facebook-sivun päivittäminen

6 6 Valmennusvastaava: - Valmennusten järjestäminen - Valmennuksiin liittyvien asioiden koordinointi Kilpailuvastaava: - Kilpailuihin liittyvien asioiden koordinointi Juniorivastaava: - Toiminnan järjestäminen juniorijäsenille Nettisivu-, mainos- ja tilausvastaava: - Nettisivujen päivitys - Mainosten tekeminen erilaisiin tapahtumiin - Materiaalihankintojen hoitaminen Hallituksen jäsen: - Osallistuminen seuran hallituksen toimintaan - Muiden mahdollisten asioiden hoitaminen Juniorijäsen: - Osallistuminen seuran hallituksen toimintaan, ei äänioikeutta - Juniorijäsenten asioiden esille tuominen Varajäsenet: - Osallistuminen seuran hallituksen toimintaan, ei äänioikeutta - Muiden mahdollisten asioiden hoitaminen 6. Toimintalinjan vahvistaminen ja päivittäminen Toimintalinja on hyväksytty hallituksen kokouksessa Hallitus päätti, että toimintalinjan sisältöä tarkistetaan vuosittain syyskokouksen yhteydessä.

7 7 Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintalinjan sisältöön. Jäsenille laitetaan vuosittain hyvissä ajoin ennen syyskokousta viestiä asiasta sähköpostitse. Seuran toimintalinja on luettavissa seuran nettisivulla ja Facebook-sivulla. 7. Seuran yhteystiedot Oulujärven Ratsastajat ry (OjR) Tapulitie Vaala oulujarvenratsastajat.sporttisaitti.com Puheenjohtaja Suvi Määttä Varapuheenjohtaja ja avustusvastaava Pirjo Mäkelä Jäsensihteeri Katriina Holappa Tiedotusvastaava Annamari Moilanen Rahastonhoitaja ja varajäsen Jenni Airaksinen

8 8 Sihteeri Laura Alakurtti Valmennusvastaava Pauliina Martiskainen Valmennusvastaava Marika Kela Kilpailuvastaava Heidi Haataja Juniorivastaava ja varajäsen Raisa Kovalainen Nettisivu-, mainos- ja tilausvastaava Mari Meriläinen

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

9.10.2012 KYMIJOEN RATSASTAJAT RATSASTUSSEURAN TOIMINTALINJA

9.10.2012 KYMIJOEN RATSASTAJAT RATSASTUSSEURAN TOIMINTALINJA 9.10.2012 KYMIJOEN RATSASTAJAT RY RATSASTUSSEURAN TOIMINTALINJA Sisältö JOHDANTO... 3 RATSASTUSSEURAN VISIO... 4 RATSASTUSSEURAN ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET... 5 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ratsastusseura Majoran ry.

Ratsastusseura Majoran ry. Ratsastusseura Majoran ry. Toimintalinja v. 2014-2016 1 päivitetty 4.3.2014 Ratsastusseura Majoranin toimintalinja vuosille 2014-2016 Tähän toimintalinjaan on kirjattu Ratsastusseura Majoranin tärkeitä

Lisätiedot

KLAUKKALAN RATSASTAJAT ry KLR TOIMINTALINJA

KLAUKKALAN RATSASTAJAT ry KLR TOIMINTALINJA 1 KLAUKKALAN RATSASTAJAT ry KLR TOIMINTALINJA 2 JOHDANTO Tämä toimintalinja on laadittu osana Suomen Ratsastajainliiton seurankehittämisvalmennusta vuonna 2015. Pohjana toimintalinjalle on KLR:n toimintasäännöt

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Ala-Keiteleen Ratsastajat ry. Toimintalinja Tukeminen tekemiseen

Ala-Keiteleen Ratsastajat ry. Toimintalinja Tukeminen tekemiseen Ala-Keiteleen Ratsastajat ry Toimintalinja Tukeminen tekemiseen 1 Sisältö Johdanto s. 3 Ratsastusseuran visio s. 4 Ratsastusseuran arvot s. 5 Toiminnan tavoitteet s. 6 Vuosikello 2014 s. 7 Käytännön toiminta

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

- Kilpailujen järjestäminen. - Kilpailuihin osallistuminen. - Menestyksen tavoittelu. - Harjoitusten järjestäminen. - Toimintaa kaikenikäisille

- Kilpailujen järjestäminen. - Kilpailuihin osallistuminen. - Menestyksen tavoittelu. - Harjoitusten järjestäminen. - Toimintaa kaikenikäisille URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 SEURAKÄSIKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi.. 1 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 1.1. Toiminnan perusperiaatteet. 1 1.1.1. Arvot 1 1.1.2. Missio.. 1 1.1.3. Visio 1 1.1.4. Seuramme

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

OULUN RATSASTAJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

OULUN RATSASTAJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 OULUN RATSASTAJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Oulu 24.11.2010 2 1. TARKOITUS JA STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ Tarkoitus Oulun Ratsastajien tarkoituksena on edistää toimialueellaan ratsastuksen harrastamista

Lisätiedot

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINNAN PERIAATTEET

TOIMINNAN PERIAATTEET TOIMINNAN PERIAATTEET Sisältö 1 JYVÄSLENTIKSEN TOIMINTA-AJATUS... 3 2 EETTISET JA KASVATUKSELLISET PERIAATTEET... 3 2.1 Seura huolehtii jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta... 3 2.2 Kasvatuksellisuus

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot