Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog. Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog. Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog P800521.0."

Transkriptio

1 P Bruksanvisning Bruksanvisning Brukermanual Brukermanual Käyttöohjeet Käyttöohjeet Instruktionshåndbog Instruktionshåndbog Airfree E50/ P100 Airfree E50/ P100

2

3 Index Säkerhetsanvisningar...7 Osynliga fiender...8 Tillämpningar...8 Airfree och mögel...10 Beskrivning av Airfree...10 Installation och anslutning...11 Tekniska egenskaper...12 Såhär fungerar Airfree Underhåll...12 Airfree oberoende effektivitetstester...13 Vanliga frågor...14 Garanti...16 Vi gratulerar dig för ditt köp av Airfree. Airfree luftrenare tillverkas under licens US patent nr , och många andra patent är sökta över hela världen. Airfree har utformats med den mest avancerade amerikanska och tyska tekniken för att effektivt eliminera luftburna mikroorganismer och minska ozonhalterna inomhus. Till skillnad från andra luftrenartillverkare spenderar Airfree inte mycket tid åt att beskriva den fantastiska tekniken med svåra ord och teorier. Airfree erbjuder istället oberoende effektivitetstester. För varje Airfree -påstående finns det ett oberoende test som bevis! Läs noga igenom denna bruksanvisning för att uppnå bästa luftrenande resultat. Njut av din Airfree. Tack! AIRFREE PRODUCTS Copyright 2014 Airfree Produtos Electronicos Lda. Samtliga rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Airfree Produtos Electronicos Lda.

4 Index Sikkerhetsinstrukser...17 Usynlige fiender...18 Brukerveiledning...18 Airfree og Mugg...20 Beskrivelse av Airfree...20 Installasjon og tilkobling...21 Tekniske Egenskaper...22 Tekniske Funksjoner...22 Airfree Uavhengig og effektivitet tester...23 Ofte stilte spørsmål...24 Garanti...26 Gratulerer med kjøpet av Airfree. Airfree luftfilter blir produsert på lisens US Pat , og andre patenter er søkt over hele verden. Airfree er designet med de mest avanserte amerikanske og tysk teknologier for effektivt eliminere luftbårne mikroorganismer og redusere ozonnivåer innendørs. I motsetning til andre luftrensere produsenter bruker ikke Airfree mye tid til å beskrive den fantastiske teknologien med vanskelige ord og teorier. Airfree tilbyr i stedet uavhengig effekt testing. For hver Airfree -påstand, finnes det er en uavhengig test som bevis! Les gjennom denne bruksanvisningen for å oppnå best luftrensende resultat. Nyt Airfree. Takk! AIRFREE PRODUCTS Copyright 2014 Airfree Produtos Electrónicos Lda. Alle rettigheter er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, kopieres, overføres, omskrives, lagres i et gjenfinningssystem, eller oversettes til noe språk i noen form eller på noen måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Airfree Produtos Electronicos Lda.

5 Hakemisto Turvallisuusohjeet...27 Näkymättömät viholliset...28 Sovellukset...28 Airfree ja home...30 Airfreen kuvaus...30 Asentaminen ja yhdistäminen...31 Tekniset ominaisuudet...32 Miten Airfree toimii? Huolto...32 Airfreen riippumattomat tehokkuustestit...33 Usein kysyttyjä kysymyksiä...34 Takuu...36 Onneksi olkoon ostamasi Airfree -tuotteen johdosta. Airfree ilmansterilointilaitteisiin sovelletaan US:n patenttia 5,874,050 sekä useampaa maailmanlaajuista hyväksyntää odottavaa patenttia. Airfree on suunniteltu käyttäen kaikkein kehittyneintä amerikkalaista ja saksalaista teknologiaa, joiden avulla voidaan tuhota huomattavasti sisäilman ilmalevitteisiä mikroorganismeja sekä vähentää otsonin määrää. Toisin kuin muut ilmanpuhdistimienvalmistajat, Airfree ei kuluta aikaa hienon teknologiansa kuvaamiseen vaikein sanoin ja teorioin. Sen sijaan Airfree tarjoaa riippumattomia testituloksia teknologiansa tueksi. Jokaisen Airfreen toimintaväittämän tueksi on olemassa riippumaton testitulos! Luethan käyttöohjeen huolellisesti, jotta saat aikaiseksi parhaan ilmansterilointituloksen. Nauti omasta Airfree -tuotteestasi. Kiitos, AIRFREE PRODUCTS Tekijänoikeus 2014 Airfree Produtos Electronicos Lda. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän dokumentin osaa ei saa uudelleen julkaista, kopioida, lähettää, kirjoittaa puhtaaksi, varastoida hakemistoissa tai kääntää millekään kielelle ilman aiempaa kirjallista lupaa Airfree Produtos Electronicos Lda:n toimesta.

6 Indeks Sikkerhedsinstruktioner De usynlige fjender Anvendelsesområder Airfree og mug Beskrivelse af Airfree Installation og tilslutning Tekniske specifikationer Hvordan virker Airfree? Vedligeholdelse Uafhængige effektivitetstests af Airfree Ofte stillede spørgsmål Garanti Tillykke med købet at din Airfree. Airfree -luftrensere fremstilles under licens iht. USA patent og flere andre patenter. ansøgning indgivet globalt. Airfree er udviklet med de mest avancerede amerikanske og tyske teknologier til i væsentligt omfang at nedbryde indendørs luftbårne mikroorganismer og reducere ozonmængden. Til forskel fra andre producenter af luftrensere bruger Airfree ikke tiden på at beskrive smarte teknologier med svære ord og teorier. Airfree tilbyder i stedet uafhængige effektivitetstests. For hver påstand fra Airfree er der en uafhængig test, der beviser det! Læs venligst denne håndbog grundigt igennem, så du får de bedste resultater. God fornøjelse med din Airfree. Mange tak, AIRFREE PRODUCTS Copyright 2014 Airfree Produtos Electrónicos Lda. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, fotokopieres, udsendes, transskriberes, opbevares i et lagersystem eller oversættes til noget sprog i enhver form eller med enhver metode uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Airfree Produtos Electronicos Lda.

7 Säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller får anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Innan du ansluter Airfree skakar du den för att ta reda på om det finns lösa delar inuti, orsakat av eventuell incident under transport. Om du upptäcker lösa delar returnerar du enheten till återförsäljaren. S v e n s k Placera inte Airfree i direkt kontakt med vatten och vätskor, vilket kan innebära risk för elektriska stötar samt skador på själva enheten. Täck inte Airfrees luftutlopp med föremål som till exempel handdukar, kläder eller gardiner eftersom detta kan orsaka överhettning och irreparabel skada på enheten. Försök inte öppna Airfree eller vidröra de interna komponenterna och/eller föra in föremål, vilket kan ge elektrisk stöt. Alla försök att öppna eller mixtra med Airfree upphäver garantin. För att rengöra Airfree kopplar du ur den från eluttaget och använder en torr trasa för att torka av ytan. Försök inte att öppna Airfree och rengöra den inuti. Endast Airfreeauktoriserade återförsäljare har kompetens och tillstånd att reparera Airfree. Förvara alltid Airfree i lodrätt läge enligt bilden. Anti-stresslampan börjar blinka om Airfree inte befinner sig i vertikalt läge eller om den installerats felaktigt eller vid eventuella driftsstörningar I händelse av returnering för reparation ska du se till att Airfree skickas väl skyddad, helst i originalkartongen, för att undvika ytterligare skador. Airfree närmaste återförsäljare kan du hitta på Airfree får inte placeras i närheten av lättantändliga och giftiga produkter. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess service representant eller motsvarande behörig person för att undvika fara. 7

8 Osynliga fiender De flesta människor tillbringar ca 90% av sin tid inomhus, hemma eller på jobbet. EPA - Environmental Protection Agency hävdar att luftkvaliteten inomhus kan vara så mycket som 100 gånger värre än utomhus. Vissa faktorer bidrar till föroreningar inomhus: - Hög koncentration av människor i rum ökar utvecklingen av svamp, bakterier och virus, och -korskontaminering - Nya byggisoleringstekniker minskar intaget av utomhusluft och därmed luftkonditioneringskostnader, men i sin tur ökas drastiskt mögel- och bakteriekolonier - Bristande rengöring av luftkonditioneringskanaler - Koncentration av organiskt material såsom böcker, mattor, gardiner och soffor. God luftkvalitet inomhus är ett måste för de som drabbats av sjukdomar i andningsorgan såväl som allergier. Förorenad inomhusluft (svamp, luftburna allergener, pollen, ozonhalter) kan utlösa - Astma, bronkit, rinit, och sinusit - Svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar - Irritation i ögon, hals och näsa - Huvudvärk, slöhet, irritabilitet - Hosta och koncentrationssvårigheter Förhållandet mellan mikroorganismer och relaterade sjukdomar. Inokolum (*) X Virulens (**) Människans motståndskraft (*) Mängd mikroorganismer (**) Mikroorganismers aggressivitet Högre Inokolum och Virulens och/eller lägre Människans motståndskraft resulterar i ökad kontaminationsrisk för människor. De främsta orsakerna till kontaminering är flera typer av svamp (en del av dem redan resistenta mot de kraftfullaste kemikalier och gifter), bakterier, virus, små avföring från dammkvalster och skelett innehållande kraftfulla allergener och farliga svampar, samt säsongsbetonad pollen. Airfree kan säkert och tyst eliminera dessa allergener Tillämpningar Friska rum med ren frisk luft - Den effektiva och ljudlösa Airfree -tekniken eliminerar på ett säkert sätt mögelsporer, bakterier, virus och andra luftburna organiska mikroorganismer. Respiratoriska allergier och astma - Airfree minskar drastiskt luftburna organiska allergener och ozonhalter, och förser på så sätt allergiker med en renare och säkrare miljö. Airfree förstör mögelsporer, bakterier, virus, allergener från dammkvalster, sällskapsdjuravlagringar och minskar ozonhalter. Allt detta hålls på miniminivåer. Barn och nyfödda - Studier visar att genom att minska små barns exponering för dammkvalsterallergener minskas uppkomsten av astma. Mögel och mjöldagg - Luftburna mögelsporer som flyter runt i hemmet orsakar potentiellt allergiska reaktioner. Dessa sporer påbörjar även nya mögelkolonier och utökar de befintliga. Airfree förstör luftbruna mögel- och mjöldaggssporer och bidrar till att förhindra nya föroreningar. Lukt - Airfree kan minska vissa lukter som mögellukt och andra organiska lukter. Kök och pentryn - Minskningen av luftburna svampar och sporer i rum som skyddas av Airfree hjälper till att förhindra mögel på livsmedel. Video, film, diabilder, ljud och optisk utrustning - I rum som skyddas av Airfree ger minskningen av luftburna sporer den bästa miljön för förvaring av kameror, video, bilder, diabilder, negativ och alla enheter som kan påverkas av svampar. Lugnt och säkert skyddar Airfree dina ägodelar och minnen. 8

9 Båtar, kryssare - Airfree eliminerar säkert svampsporer, mögel, kvalster, bakterier och främmande lukter. Många av dessa bidrar till ett flertal problem gemensamma för båtägare. Kontor, offentliga byggnader - Bebyggda rum, korridorer och hissar erbjuder en ständig föroreningsrisk för anställda och gäster. Denna situation förvärras av flödet av farliga svampar och andra mikrober som kommer in genom A/C-system, och de ozonhalter som genereras av datorer och kopieringsmaskiner. Spridningen av luftburna överförbara sjukdomar kan accelerera i sådan miljö. Airfree utgör ett kraftfullt vapen vad gäller minskningen av luftburna föroreningar av virus, bakterier, svampar, samt en myriad av allergener. Bibliotek och museer - De svampsporer som blir till mögel eller mjöldagg är alltid närvarande. När temperaturen och fuktigheten i miljön är sådana som lämpar sig för groning så börjar sporerna spricka upp och tillväxten startar. Denna tillväxt förorenar böcker, kläder, dokument och konstverk. Airfree eliminerar mögel och mjöldagg och tillhandahåller således en sundare miljö för användare och anställda. Skolor, daghem - Luftburna överförbara sjukdomar utgör ett stort problem för elever, föräldrar, lärare och rektorer. Influensa, meningit, rubeolla och andra otäcka mikrober flödar fritt i luften. Genom att använda Airfree i klassrummen visar rektorerna sin omtanke om elevers och personals välbefinnande. Detta i sin tur minskar även skolans exponering för stämningar, som i samband med mögel-drabbade sjukdomar kan vara vanliga över hela USA. Pollen - Pollen är inget undantag och i likhet med andra mikroorganismer elimineras de totalt när de passerar genom Airfrees patenterade steriliseringskärna. Efter förbränning släpps resultatet, harmlösa partiklar, tillbaka till miljön. Ozon (O3) - Ozon är en mycket giftig gas som enligt EPA kan skada lungvävnad, orsaka bröstsmärtor, halsirritation och utlösa astma. FDA, amerikanska Food and Drug Administration, rekommenderar att inte använda någon utrustning som direkt eller indirekt genererar ozon på sjukhus eller där det finns patienterna. Det har bevisats att Airfree minskar ozonhalterna med 26 % för var gång det passerar luft genom den keramiska kärnan. Virus, bakterier, svampar och mikrober - Airfree eliminerar alla de luftburna mikroskopiska hotfulla mikroorganismer som nämns ovan, inklusive de minsta mikroberna som de som förekommer vid hjärnhinneinflammation, lunginflammation och scharlakansfeber. Dessa kan inte kan fångas i luftfilter eller annan utrustning där andra tekniker används. Forskare bekräftar att molekylstrukturen hos virus, svamp och bakterier (bestående av proteiner) inte kan överleva höga temperaturer, som de som finns inuti Airfrees patenterade keramiska kärna. Sjukhus, kliniker och laboratorier - luftburna föroreningar innebär ett ganska stort bekymmer på de flesta sjukhus. Med Airfree blir sjukhusmiljön säkrare. Airfree blir oumbärlig på vårdcentraler, i väntrum och återhämtningsrum tack vare dess effektivitet när det gäller att eliminera luftburna virus, bakterier och svampar. Airfree minskar även ozonhalterna vilka kan påverka patienter med sjukdomar i andningsorganen. Laboratorier behöver inte längre avbryta all verksamhet för kemisk luftdesinfektion, och tjänar således in arbetstid. Restauranger - Airfree erbjuder kontinuerlig luftsterilisering. Tyst tillhandahåller Airfree det där extra skyddet som kunderna förväntar sig. Alla virus och bakterier som passerar genom Airfrees patenterade steriliserande keramiska kärna elimineras. Restauranger rekommenderas att lämna in sina planritningar i syfte att säkerställa korrekt täckning i anläggningarna. Dammkvalster - Många allergiska reaktioner orsakas av dammkvalster. Det fina dammet som genereras från deras skelett och exkrementer innehåller farliga svampar och allergener som vid inandning orsakar allergiska reaktioner. Dessa allergener och svampar elimineras till fullo inuti Airfrees keramiska kärna. Minskningen av svampar som Airfree tillhandahåller i inomhusmiljön minskar i sin tur dammkvalsterpopulationen eftersom dammkvalster behöver vissa typer av svamp för att överleva. Hotell och äldreboende - Användning av Airfree i rummen visar på boendets omtanke om sina gästers välbefinnande. Användningen av Airfree kan bidra till en högre beläggning, och kan även utgöra en god försvarslinje vid rättegångar. Airfree har genom oberoende tester bevisad effektivitet. 9 S v e n s k

10 Airfree och mögel Vägledning för installation av Airfree i mögelförorenade rum 1 - Installera Airfree -enheten enligt bruksanvisningen. 2 - Låt enheten vara i drift minst en vecka för att uppnå märkbar nivåminskning av mögelsporer. 3 - Rengör mögelinfekterade objekt och ytor eftersom de är en ständig källa till nya sporer. Det är viktigt att betona att Airfree inte kommer att förstöra eller ta bort mögel från ett förorenat objekt eller förorenad yta. Sådana ytor måste rengöras manuellt. Airfree förhindrar att sporer som släpps av befintliga mögelkolonier kontaminerar andra ytor, och hämmar tillväxten av befintliga och nya kolonier. Utan Airfree Med Airfree Illustration bilder baserat på Airfree oberoende testresultat. Resultaten kan variera beroende på rummet och villkor miljö. Beskrivning av Airfree 1 1- Övre lock med luftutlopp och anti-stresslampa 2- Sidohöljen 3- På/Av Led 4- Bas Luftintag 6- Nätsladd 7- Anti-stresslampa Dimmer 5 6 Airfree anti-stresslampa har en estetisk effekt och kan vara avkopplande. Du kan justera ljusstyrkan med hjälp av dimmern vid Airfrees bas. Lampan är inte involverad i och har inte någon relation med driften av Airfrees patenterade steriliserande kärna. (*) Anti-stresslampor finns inte i Airfree E

11 Installera och ansluta Anslut nätsladden till närmaste vägguttag. Se till att ytan är torr (placera aldrig Airfree på vått golv och sänk inte ned i vatten). Se till att den blå sidolampan tänd. Slå på dimmern och anti-stresslampan, de bör lysa från övre locket (1). Efter 10 minuter bör locket vara varmt. Placera Airfree på golvet. Installera inte under möbler eller hyllor eller bakom gardiner eftersom det minskar luftflödet och Airfrees effektivitet vad gäller att minska mikroorganismer. S v e n s k Placera varje Airfree i rum upp till 24m² för E50 eller 50m² för P100. För större rum använder du proportionellt fler Airfree -enheter. Användningen av endast en Airfree i rum större än rekommendationerna innebär en minskning av Airfree effektivitet. Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfree kan endast användas i rum med minimal luftmängd på 10 m 3, fritt från hinder. Airfree kan installeras i rum med luftkonditionering och värmesystem. Men det rekommenderas inte att placera Airfree närheten av sådana enheter i syfte att undvika eventuella störningar i Airfrees luftflöde. Placera inte Airfree i korridoren i försök att nå hela huset. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. Airfree får inte placeras i närheten av dörrar eller under fönster i syfte att undvika att steriliserad luft släpps ut rummet. 11

12 Tekniska egenskaper Modell E50 P100 Kapacitet Elektrisk Förbrukning 24m 2 45W 50m 2 50W 22m 2 Spänning 220V - 240V 220V - 240V Buller Helt tyst Helt tyst Vikt Mått 1,09 Kg Höjd: 26,5cm Diameter: 21,5cm 1,27 Kg Höjd: 26,5cm Diameter: 21,5cm (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor. Renad luft Så här fungerar Airfree Underhåll Kylkammare Kall och ren luft avges till omgivningen utan väsentlig förändring i rumstemperatur och rumsfuktighet. TSS Steriliserande keramisk kärna Inuti den keramiska kärnan elimineras 99,99 % av alla mikroorganismer från miljön. förorenad luft Luftintag Förorenad luft går in i Airfree med hjälp av konvektion Så fungerar Airfree Förorenad luft går tyst in i Airfree med hjälp av luftkonvektion och steriliseras inuti Airfrees patenterade keramiska kärna där alla mikroorganismer elimineras/förbränns vid höga temperaturer. Oavsett hur farligt virus, svampar eller bakterier kan vara så klarar de inte att motstå den kraftiga värmen i den keramiska kärnan och förbränns. Värmen inuti den keramiska kärnan tvingar steriliserad luft ut till värmeväxlaren och orsakar luftkonvektion, vilket genererar ett negativt tryck under den keramiska kärnan, så att förorenad luft sugs in vid Airfrees nedre luftinlopp i ett kontinuerligt och tyst, och därmed effektivt, luftflöde. Sammanslutningen av den keramiska kärnan, den särskilda keramiken och luftflödet minskar samtidigt giftiga ozonhalter. 12

13 Airfree oberoende effektivitetstester AIRFREE EFFEKTIVITETSTESTER AV OBEROENDE LABORATO- RIER, INSTITUT OCH UNIVERSITET I FÖLJANDE LÄNDER. Laboratorium Lokal Svampar Bakterier Minskning av mikroorganismer Dammkvalster Allergener DerP-1 S v e n s k Insect R&D Limited Cambridge, UK Laboratorium 70,6% to 97,95% SGS Natec Institute* Hamburgo/Tyskland Laboratoriekontor 99% 99% Technical Micronics Control Huntesville/USA Laboratorium 93% 78% Univ. Complutense de Madrid Madrid/Spanien Kliniskt laboratorium 69% 79% AINIA Valença Spanien Kylrum 86% INETI* Lisbon/Portugal Torre do Tombo Portugisiska Riksarkivet 93% 94% INETI* Lisbon/Portugal RTP Videoarkiv 74% 70% INETI* Lisbon/Portugal Bankkontor 77% Univ. Nova of Lisbon Laboratorium 90% 62% Campana Laboratory/ São Paulo/Brasilien Kemiskt laboratorium 99% 83% INETI* Lisbon/Portugal Slutna miljöer 98% 87% INETI* Lisbon/Portugal Hotellrum 92% 82% Ovanstående och ytterligare tester kan ses på vår webbsida * Certifierad enligt ISO

14 Vanliga frågor 1. Så här fungerar Airfree Airfree förstör mikroorganismer vid de upphettade kapillärerna. Förorenad luft dras in Airfrees keramiska kärna med hjälp av luftkonvektion och mikroorganismer förstörs vid höga temperaturer, oavsett hur resistenta och farliga de kan tänkas vara. 2. Finns det några biverkningar? Nej. Airfrees nya teknik använder värme för att rena luften. Inga biverkningar, inga utsläpp, inga joner och inga nya partiklar genereras. Airfree bör användas i alla hem och på alla kontor. Rena luften tyst, ständigt och effektivt. 3. Min Airfree slutar inte blinka. Vad betyder det? Orsak 1: Airfree har en automatisk energisparfunktion inbyggd som automatiskt stänger av den keramiska kärnan när den har nått ett temperaturintervall, i syfte att underlätta luftkonvektion (luft i rummet dras in i maskinen och där förstörs orenheter, föroreningar och lukter). Den keramiska kärnan stängs av under några minuter, lampan släcks och de övre LED-lamporna blinkar. Airfree fortsätter att sterilisera luften under denna tid. Detta indikerar att elförbrukningen konserveras och den keramiska kärnan bevaras. Orsak 2: En annan bidragande orsak till Airfree s blinkande är omgivande luft (luft i miljön). När den omgivande luften når 35 ºC regeras automatiskt Airfree med den keramiska kärnans avstängning under ett par minuter, men fortsätter med sin sterilisering (blinkande av de övre lamporna signalerar detta). I denna process konserveras energi och Airfrees säkerhetsmekanism förstärks. Orsak 3: Airfree har toppmodern elektronik inbyggd som upptäcker eventuell felaktig placering eller felfunktion. Om de övre lamporna inte slutar blinka kontrollerar du att Airfree befinner sig i upprätt läge Om de övre och nedre luftintagen är fria från blockering kan blinkandet bero på felaktigt eluttag. Vänligen koppla in till ett ordentligt vägguttag. Om de övre lamporna fortsätter att blinka under de kommande tio minuterna och din Airfree enhet är korrekt installerad så indikerar det felfunktion. Kontakta din återförsäljare omedelbart i så fall. (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor. 4. Förekommer det någon risk när den övre lampan på Airfree blinkar? Nej. När Airfree-elektroniken upptäcker oegentligheter stängs automatiskt TSS keramiska kärna av. (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor. 5. Vilken är Airfrees luftreningskapacitet? E50 för rum upp till 24m². P100 för rum upp till 50m². 6. Kan jag installera Airfree i min walk-in-garderob? Ja, så länge som den är på minst 10m³ *. Airfree bör inte placeras under hyllor eftersom effektiviteten minskas då. * Som referens är 10m³ ca 2x2 m 7. Kan jag använda Airfree i luftkonditionerade rum? Ja. 8. Hur vet jag om Airfree inte längre fungerar? Kontrollera locket, om det är varmt så fungerar Airfree. 9. Kan jag placera Airfree i korridoren i syfte att nå hela huset? Nej. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. 10. Kan jag placera Airfree i ett stängt rum? Ja. Kom ihåg att rummet måste vara på minst 10m 3 *. * 10m 3 är ungefär 2x2 m. 11. Eliminerar Airfree bakterier och virus? Ja. Till skillnad från luftfiltren på marknaden är Airfree effektivare när de gäller de minsta mikroorganismerna eftersom de lätt transporteras med hjälp av Airfrees luftflöde in i den uppvärmda keramiska kärnan. 14

15 Vanliga frågor 12. Kan jag flytta Airfree från ett rum till ett annat? Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfrees patenterade teknik fungerar gradvis och dess cykel ska inte avbrytas. Att flytta den från en plats till en annan avbryter cykeln och kontaminerar åter rummet. Se fråga 13 nedan. 13. Ska jag stänga av Airfree när jag lämnar huset? Nej. Airfree måste alltid vara på. 14. Vad händer om Airfree är frånkopplad eller om strömmen går? Det tar ungefär samma tid för Airfree att återhämta den tidigare minskade kontamineringsnivån. S v e n s k 15. Mäter CADR Airfrees effektivitet? Inte alls. CADR har inte utformats för att testa Airfrees teknik. AHAM-tätningen (sitter vanligtvis på baksidan av en luftrenare) listar tre CADR-nummer (Clean Air Delivery Rate): ett för tobaksrök, ett för pollen och ett för damm. CADR anger volymen filtrerad luft som levereras av en luftrenare. Ju högre nummer för tobaksrök, pollen och damm, desto snabbare filtrerar enheten luften. Den främsta anledningen till att CADR inte är avsedd för Airfree är att Aifree inte filtrerar utan förstör mikroorganismer. CADR tillämpas på volym av filtrerad luft som levereras av en luftrenare enligt ovan. CADR mäter inte minskning av mikroorganismer som mögel och bakterier som endast kan upptäckas av en mikrobiologilabb. Airfree förstör (fångar inte och lockar inte över till en annan yta) alla mikroorganismer, oavsett hur små de än må vara. 99,99 % av alla organiska partiklar förstörs totalt när de passerar genom Airfree USA-patenterade keramiska kärna. 16. Hur förstör Airfree dammkvalster? Minskning av mögel i miljön gör att även den mögelberoende dammkvalsterpopulationen minskar. Airfree förstör också de skadliga gifter och svampar som frigörs genom dammkvalsteravföring vilken utlöser luftvägsallergier. 17. Hur eliminerar Airfree svampar? Precis som tidigare har nämnts eliminerar Airfree luftburna mikroorganismer, svampar och sporer inkluderade. Genom att eliminera sporer är det osannolikt att nya kolonier utvecklas, vilket resulterar i mindre framtida luftburna sporer. 18. Hur förstör Airfree virus? Dessa mikroskopiska mikroorganismer elimineras lätt inuti Airfrees keramiska kärnkapillärer. Temperaturen inne i Aifrees kapillärer är mycket högre än vad som krävs för att förstöra dem. Airfree utgör din största bundsförvant i förebyggandet av sjukdomar i luftvägarna. 19. Minskar Airfree tobakslukt? Ja, Airfree minskar alla former av organisk lukt i atmosfären, inklusive tobak. 20. Släpper Airfree inte ifrån sig någon gas eller kemisk produkt? Nej. Airfrees steriliseringsprocess är naturlig. Se vår hemsida för entydiga tester gällande partiklar och ozonhalter. 21. Värmer Airfree upp ett rum? Nej. Airfree ökar inte rumstemperaturen märkbart För att få en idé så bidrar två stycken anslutna Airfree - enheter i ett rum med lika mycket värme som närvaron av en vuxen person i samma rum. 22. Producerar Airfree någon förändring av den relativa luftfuktigheten i ett rum? Nej. 23. Behöver Airfree filterbyte? Nej. 15

16 Vanliga frågor 24. Förbrukar Airfree mycket energi? Nej. Airfrees förbrukning ligger bara på 45 watt för E50, 50 watt för P Påverkar Airfree anti-stresslampa Airfrees steriliseringsfunktion? Nej. Anti-stresslampan har en estetisk effekt som kan vara avkopplande eller helt enkelt fungera som en nattlampa i barn- eller spädbarnrum. Enligt färgterapi har det blå ljuset en lugnande och avslappnande effekt. (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor Var tar mikroorganismerna vägen när de har förstörts? Som alla levande organismer består mikroorganismer och deras produkter i grunden av kol, syre och kväve. Eftersom Airfree når nästan 200 C antas det att alla produkter ingår i en förbränningsprocess, vilken frigör koldioxid (samma som släpps ut när vi andas) och vatten. En del kol (eller aska) kan bli kvar i processen. Om det skulle finnas någon kvarvarande allergen kvar kan vi anta att dessa lider av denaturering, en process som innefattar förlust av form och funktion. Det bör noteras att vi talar om reaktioner som sker på mikroskopisk nivå, så alla dessa processer eller biprodukter kommer inte att uppfattas. I detta fall finns det ingen anledning att oroa sig för underhåll. Garanti Denna produkt omfattas av AIRFREE PRODUCTS garanti, till den ursprungliga köparen att produkten är fri från defekter i material och utförande under lämplig användning under en period på två år från inköpsdatum. Under denna period och med bevis på inköp och inköpsdatum kommer denna produkt att repareras eller ersättas med samma eller liknande modell utan avgifter för delar eller arbete (med undantag för en avgift på 10 för försäkring och hantering) på återförsäljarens adress. För att vara berättigad till garantin ska du registrera dig på eller fylla i garantikortet vid köpet och skicka det till återförsäljaren. För att få garantiservice skickar du produktens inköpskvitto eller inköpsbevis och en check eller postanvisning på 10 att betalas till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte en produkt som har felanvänts, missbrukats eller ändrats, utan begränsning av ovannämnda, böjt eller tappat enheten, fel i den elektriska installationen eller fluktuerande effektnivåer antas vara fel som uppstått pga felaktig användning eller missbruk. AIRFREE PRODUCTS och dess dotterbolag eller grossister gör inte något specifikt anspråk vad gäller medicinska användningar av denna produkt, inte heller garanterar tillverkaren att utrustningen förhindrar någon form av sjukdomar. VARKEN DENNA GARANTI ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, SKA UTSTRÄCKAS UTÖVER GA- RANTIPERIODEN. INGET ANSVAR ÅTAS FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BE- GRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. AIRFREE PRODUCTS FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR SOM INTE UTTALATS HÄRI OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM BESKRIVNINGEN HÄRAV. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. * AIRFREE PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão nº 12, Fracção 201/ Lisboa Portugal - Tfn.: Fax: Webbplats: - E-post: 16

17 Sikkerhetsinstrukser Enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de holdes under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan apparatet brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Før du kobler Airfree rist den for å se om det er løse deler inni, forårsaket av en hendelse under transport. Hvis du finner løse deler, returnere enheten til forhandleren. Ikke installer Airfree i direkte kontakt med vann og væsker, som kan innebære en risiko for elektrisk støt og skade på selve enheten. N o r s k Ikke dekk Airfrees luftutgang med ting som håndklær, duker eller gardiner da dette kan føre til overoppheting og uopprettelig skade på enheten. Ikke forsøk å åpne Airfree eller berører interne komponenter og / eller sette inn objekter som kan forårsake elektrisk støt. Ethvert forsøk på å åpne eller tukle med Airfree vil gjøre garantien ugyldig. For å rengjøre Airfree, koble den fra stikkontakten og bruk en tørr klut til å tørke av overflaten. Ikke forsøk å åpne Airfree for å rengjøre den innvendig. Hold alltid Airfree i sin vertikale stilling, som vist. Anti-stress lyset blinker hvis Airfree ikke står i en vertikal stilling, eller hvis den er installert på feil måte eller når som helst avbrudd. Ved retur for reparasjon, sørg for at Airfree enheten leveres godt beskyttet, fortrinnsvis i originalemballasjen, for å unngå ytterligere skade. Airfree nærmeste forhandler, vil du finne på Airfree bør ikke plasseres i nærheten av brannfarlige og giftige produkter. Bare Airfree Autorisert forhandlere har kompetanse og tillatelse til å reparere Airfree. Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, eller forhandleren eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. 17

18 Usynlige fiender De fleste bruker ca 90% av tiden innendørs, hjemme eller på jobben. EPA - Environmental Protection Agency hevder at inneklima kan være så mye som 100 ganger verre enn utendørs. Visse faktorer bidrar til innendørs luftforurensning: - Med mange mennesker i rommet øker utviklingen av sopp, bakterier og virus, og krysskontaminering - Nye byggisoleringsteknikker reduserer inntaket av uteluft og dermed «air condition» kostnader, men i sin tur igjen øker drastisk mugg og bakteriekolonier. - Mangel på rengjøring av luftkanaler - Konsentrasjon av organisk materiale som bøker, tepper, gardiner og sofaer. Godt inneklima er et must for de som lider av sykdommer i luftveiene samt allergi. Forurenset inneluft (sopp, luftbårne allergener, pollen, ozon) kan utløse - Astma, bronkitt, bihulebetennelse ol. -Soppinfeksjoner hos personer med nedsatt immunforsvar - Irritasjon av øyne, hals og nese - Hodepine, tretthet, irritabilitet - Hoste og konsentrasjonsvansker Forholdet mellom mikroorganismene og beslektede sykdommer. Inokolum (*) X Virulens (**) Menneskelig motstandskraft (*) Mengde mikroorganismer (**) mikroorganismers aggressivitet Høyere Inokuler og Virulens og / eller lavere menneskelig motstand som resulterer i økt fare for kontaminering for mennesker. De viktigste årsakene til forurensning finnes i flere typer sopp (noen av dem allerede resistente mot de kraftigste kjemikalier og giftstoffer), bakterier, virus, små avføring av støvmidd og skjelett som inneholder kraftige allergener og skadelig sopp og sesongmessige pollen. Airfree kan trygt og stille eliminere disse allergener. Brukerveiledning Sunne rom med ren frisk luft - Den effektive og lydløs Airfree teknologien eliminerer trygt muggsporer, bakterier, virus og andre luftbårne organiske mikroorganismer. Luftveisallergi og astma - Airfree reduserer drastisk luftbårne organiske allergener og ozon nivåer, og gir så allergikere et renere og tryggere miljø. Airfree ødelegger muggsporer, bakterier, virus, allergener fra støvmidd, kjæledyr innskudd og redusere ozonkonsentrasjoner. Alt dette holdes på et minimumsnivå. Barn og baby - Studier viser at ved å redusere små barns eksponering for støv midd allergener reduserer utviklingen av astma. Humus og mugg - Luftbårne muggsporer som flyter rundt i hjemmet fører til potensielt allergisk reaksjoner. Disse sporene vil også starte nye muggsoppkolonier og utvide de eksisterende. Airfree ødelegger luften brun humus og mugg sporer og bidra til å forhindre ny forurensning. Lukt - Airfree kan redusere noe lukt som mugglukt og andre organiske lukter. Kjøkken og spiskammers - reduksjon av luftbåren sopp og sporer i rom beskyttet av Airfree bidrar til å forhindre mugg på næringsmidler. 18

19 Video, film, lysbilder, lyd-og bildeutstyr - Rom beskyttet av Airfree gir reduksjon av luftbårne sporer, er det beste miljøet til å lagre kameraer, videoer, bilder, lysbilder, negativer og alle enheter som kan bli påvirket av sopp. Rolig og trygt Airfree beskytter eiendelene dine og minner. Båter, Cruisers - Airfree eliminerer trygt soppsporer, mugg, støvmidd, bakterier og fremmede lukter. Mange av disse bidrar til en rekke problemer som er felles for båt eiere. Kontorer, offentlige bygninger - befolkede rom, korridorer og heiser tilbyr en konstant fare for forurensning for ansatte og gjester. Denne situasjon forverres av strømmen av farlig sopp og andre mikrober inn gjennom A C-systemet, eks. ozon generert av datamaskiner og kopimaskiner. Spredningen av luftbårne overførbare sykdommer kan akselerere i slike miljø. Airfree er et kraftig våpen i å redusere luftbåren forurensning av virus, bakterier, sopp, og et mylder av allergener. Biblioteker og museer - De soppsporer som blir humus eller mugg er alltid til stede. Når temperaturen og fuktigheten i miljøet er egnet for spiring, begynner sporer å sprekke opp og veksten starter. Denne veksten forurenser bøker, klær, dokumenter og kunstverk. Airfree eliminerer mold og mugg, og dermed gir et sunnere miljø for brukerne og ansatte. Skoler, barnehager - Luftbårne smittsomme sykdommer er et stort problem for elever, foreldre, lærere og rektorer. Influensa, hjernehinnebetennelse, rubella og andre ekle mikrober som flyter fritt i luften. Gjennom bruk av Airfree i klasserom viser rektorene sin bekymring for studenter og ansattes velbehag og trygghet. Dette i sin tur reduserer skolens eksponering mot atmosfærer, som i tilknytning med mugg-berørte sykdommer kan være vanlig over hele USA. Pollen - Pollen er intet unntak, og som andre mikroorganismer eliminertes de når de passerer gjennom Airfrees patenterte steriliseringskjerne. Etter forbrenning slipper resultatene, harmløse partikler tilbake inn i miljøet. Ozon (O3) - Ozon er en svært giftig gass som i henhold til EPA kan skade lungevev, forårsaker smerter i brystet, halsirritasjon og utløse astma. FDA, US Food and Drug Administration anbefaler ikke å bruke noe utstyr som direkte eller indirekte genererer ozon i sykehus eller hvor det er pasienter. Det har blitt bevist at Airfree reduserer ozon nivåer med 26% hver gang det fører luft gjennom den keramiske kjernen. Virus, bakterier, sopp og mikrober - Airfree eliminerer alle luftbårne mikroskopisk truende mikroorganismer som er nevnt ovenfor, inkludert de minste mikrober som finnes i hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og skarlagensfeber. Disse kan ikke fanges opp i luftfiltre eller annet utstyr der andre teknikker er brukt. Forskere bekrefter at den molekylære strukturen i virus, sopp og bakterier (basert på proteiner) ikke overlever høye temperaturer, de some finnes i Airfrees patenterte keramiske kjerne. Sykehus, klinikker og laboratorier - luftbåren forurensing utgjør en ganske stor bekymring på de fleste sykehus. Med Airfree er sykehusmiljøet tryggere. Airfree er uunnværlig på helsestasjonen, på venterommet og hvilerom på grunn av dens effektivitet i å eliminere luftbårne virus, bakterier og sopp. Airfree reduserer også ozon nivået som kan påvirke pasienter med luftveissykdommer. Laboratorier trenger ikke lenger å bryte av alle operasjoner for kjemisk luft desinfeksjon, og sparer derfor arbeidstid. Restauranter - Airfree gir kontinuerlig luftsterilisering. Silent gi Airfree som ekstra beskyttelse som kundene forventer. Alle virus og bakterier som passerer igjennom Airfrees patenterte steriliserende keramisk kjerne blir eliminert. Restauranter anbefalt å sende inn sine planer for å sikre forsvarlig dekning av planene. Støvmidd - Mange allergiske reaksjoner forårsaket av støvmidd. Det fine støvet som dannes fra deres skjeletter og avføring inneholder farlig sopp og allergener slik at Innånding forårsaker allergiske reaksjoner. Disse allergener og sopp elimineres i sin helhet innen Airfrees keramisk kjerne. Reduksjonen av sopp som Airfree gir innemiljøet, gir i sin tur redusert støvmidd fordi støvmidd trenger visse typer sopp for å overleve. Hotell og aldershjem - bruk av Airfree på gjesterommene viser omsorg for gjestenes komfort. Bruken av Airfree kan bidra til en høyere utnyttelse, og kanskje også gi en god linje av forsvar i rettsaker. Airfree har i uavhengige tester opp gjennom påvist sin gode effekt. 19 N o r s k

20 Airfree og Mugg Veiledning for installasjon av Airfree i muggforurenset rom: 1 - Installer Airfree enhet i henhold til instruksjonene. 2 - La enheten kjøre minst en gang i uken for å oppnå betydelig reduksjon av luftbårne muggsporer. 3 - Rengjør moldinfiserte objekter og overflater som de er en konstant kilde til nye sporer. Det er viktig å understreke at Airfree ikke vil ødelegge eller fjerne mugg fra en forurenset gjenstand eller forurenset område. Det er viktig å understreke at Airfree ikke vil ødelegge eller fjerne mugg fra en forurenset gjenstand eller forurenset område. Slike underlag må rengjøres manuelt. Airfree hindrer sporer som slippes ut av eksisterende moldkolonier forurenser andre flater, og hemmer vekst av eksisterende og nye kolonier. Uten AirFree Med AirFree Airfree hindrer sporer som slippes ut av eksisterende moldkolonier forurenser andre flater, og hemmer vekst av eksisterende og nye kolonier. Beskrivelse av AirFree 1 1- Øvre lokk med lufteventil og Anti-Stress Lampe 2- Side Skap 3- På / Av Led 4- Sokkel Luftinntak 6- Strømledning 7- Anti-stress lys Dimmer 5 6 Airfree anti-stress lyset har en estetisk effekt og kan være avslappende. Du kan justere lysstyrken med dimmeren på Airfreessokkelen. Lampen er ikke involvert i og har ikke noen relasjon til driften av Airfrees patenterte steriliseringskjerne. (*) Anti-stress lysene er ikke i Airfree E

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS XF Cage 940 1 INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS 3 Deleliste / Dellista / Osaluettelo 4 Montering / Asentaminen 5 Viktig informasjon 6 Kontaktinformasjon 7 Viktig information 8 Kontaktinformation 9 Tärkeitä

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Grund / Basis / Perustus

Grund / Basis / Perustus Rev nr: 140310 Grund / Basis / Perustus Armeringsjärn Armeringsjern / Lujiteteräs Armeringsnät Armeringsnett / Lujiteverkko Skarvplåt Skjøteplate / Liitospelti Buntband Buntbånd / Nippuside Distans Avstandsstykke

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2012 vp Työikäisten muistisairaiden huomioiminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa arvioidaan olevan noin 70 000 100 000 Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta. Pääasiassa Alzheimerin

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual FLME 8000 Installationsmanual sennusopas Installasjonsmanual Installation manual TÄNK PÅ! Flame 8000 måste installeras på rätt sätt både för att få god förbränning och funktion och för att garantin ska

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot