Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog. Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog P

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog. Bruksanvisning. Brukermanual. Käyttöohjeet. Instruktionshåndbog P800521.0."

Transkriptio

1 P Bruksanvisning Bruksanvisning Brukermanual Brukermanual Käyttöohjeet Käyttöohjeet Instruktionshåndbog Instruktionshåndbog Airfree E50/ P100 Airfree E50/ P100

2

3 Index Säkerhetsanvisningar...7 Osynliga fiender...8 Tillämpningar...8 Airfree och mögel...10 Beskrivning av Airfree...10 Installation och anslutning...11 Tekniska egenskaper...12 Såhär fungerar Airfree Underhåll...12 Airfree oberoende effektivitetstester...13 Vanliga frågor...14 Garanti...16 Vi gratulerar dig för ditt köp av Airfree. Airfree luftrenare tillverkas under licens US patent nr , och många andra patent är sökta över hela världen. Airfree har utformats med den mest avancerade amerikanska och tyska tekniken för att effektivt eliminera luftburna mikroorganismer och minska ozonhalterna inomhus. Till skillnad från andra luftrenartillverkare spenderar Airfree inte mycket tid åt att beskriva den fantastiska tekniken med svåra ord och teorier. Airfree erbjuder istället oberoende effektivitetstester. För varje Airfree -påstående finns det ett oberoende test som bevis! Läs noga igenom denna bruksanvisning för att uppnå bästa luftrenande resultat. Njut av din Airfree. Tack! AIRFREE PRODUCTS Copyright 2014 Airfree Produtos Electronicos Lda. Samtliga rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Airfree Produtos Electronicos Lda.

4 Index Sikkerhetsinstrukser...17 Usynlige fiender...18 Brukerveiledning...18 Airfree og Mugg...20 Beskrivelse av Airfree...20 Installasjon og tilkobling...21 Tekniske Egenskaper...22 Tekniske Funksjoner...22 Airfree Uavhengig og effektivitet tester...23 Ofte stilte spørsmål...24 Garanti...26 Gratulerer med kjøpet av Airfree. Airfree luftfilter blir produsert på lisens US Pat , og andre patenter er søkt over hele verden. Airfree er designet med de mest avanserte amerikanske og tysk teknologier for effektivt eliminere luftbårne mikroorganismer og redusere ozonnivåer innendørs. I motsetning til andre luftrensere produsenter bruker ikke Airfree mye tid til å beskrive den fantastiske teknologien med vanskelige ord og teorier. Airfree tilbyr i stedet uavhengig effekt testing. For hver Airfree -påstand, finnes det er en uavhengig test som bevis! Les gjennom denne bruksanvisningen for å oppnå best luftrensende resultat. Nyt Airfree. Takk! AIRFREE PRODUCTS Copyright 2014 Airfree Produtos Electrónicos Lda. Alle rettigheter er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, kopieres, overføres, omskrives, lagres i et gjenfinningssystem, eller oversettes til noe språk i noen form eller på noen måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Airfree Produtos Electronicos Lda.

5 Hakemisto Turvallisuusohjeet...27 Näkymättömät viholliset...28 Sovellukset...28 Airfree ja home...30 Airfreen kuvaus...30 Asentaminen ja yhdistäminen...31 Tekniset ominaisuudet...32 Miten Airfree toimii? Huolto...32 Airfreen riippumattomat tehokkuustestit...33 Usein kysyttyjä kysymyksiä...34 Takuu...36 Onneksi olkoon ostamasi Airfree -tuotteen johdosta. Airfree ilmansterilointilaitteisiin sovelletaan US:n patenttia 5,874,050 sekä useampaa maailmanlaajuista hyväksyntää odottavaa patenttia. Airfree on suunniteltu käyttäen kaikkein kehittyneintä amerikkalaista ja saksalaista teknologiaa, joiden avulla voidaan tuhota huomattavasti sisäilman ilmalevitteisiä mikroorganismeja sekä vähentää otsonin määrää. Toisin kuin muut ilmanpuhdistimienvalmistajat, Airfree ei kuluta aikaa hienon teknologiansa kuvaamiseen vaikein sanoin ja teorioin. Sen sijaan Airfree tarjoaa riippumattomia testituloksia teknologiansa tueksi. Jokaisen Airfreen toimintaväittämän tueksi on olemassa riippumaton testitulos! Luethan käyttöohjeen huolellisesti, jotta saat aikaiseksi parhaan ilmansterilointituloksen. Nauti omasta Airfree -tuotteestasi. Kiitos, AIRFREE PRODUCTS Tekijänoikeus 2014 Airfree Produtos Electronicos Lda. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän dokumentin osaa ei saa uudelleen julkaista, kopioida, lähettää, kirjoittaa puhtaaksi, varastoida hakemistoissa tai kääntää millekään kielelle ilman aiempaa kirjallista lupaa Airfree Produtos Electronicos Lda:n toimesta.

6 Indeks Sikkerhedsinstruktioner De usynlige fjender Anvendelsesområder Airfree og mug Beskrivelse af Airfree Installation og tilslutning Tekniske specifikationer Hvordan virker Airfree? Vedligeholdelse Uafhængige effektivitetstests af Airfree Ofte stillede spørgsmål Garanti Tillykke med købet at din Airfree. Airfree -luftrensere fremstilles under licens iht. USA patent og flere andre patenter. ansøgning indgivet globalt. Airfree er udviklet med de mest avancerede amerikanske og tyske teknologier til i væsentligt omfang at nedbryde indendørs luftbårne mikroorganismer og reducere ozonmængden. Til forskel fra andre producenter af luftrensere bruger Airfree ikke tiden på at beskrive smarte teknologier med svære ord og teorier. Airfree tilbyder i stedet uafhængige effektivitetstests. For hver påstand fra Airfree er der en uafhængig test, der beviser det! Læs venligst denne håndbog grundigt igennem, så du får de bedste resultater. God fornøjelse med din Airfree. Mange tak, AIRFREE PRODUCTS Copyright 2014 Airfree Produtos Electrónicos Lda. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, fotokopieres, udsendes, transskriberes, opbevares i et lagersystem eller oversættes til noget sprog i enhver form eller med enhver metode uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Airfree Produtos Electronicos Lda.

7 Säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller får anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Innan du ansluter Airfree skakar du den för att ta reda på om det finns lösa delar inuti, orsakat av eventuell incident under transport. Om du upptäcker lösa delar returnerar du enheten till återförsäljaren. S v e n s k Placera inte Airfree i direkt kontakt med vatten och vätskor, vilket kan innebära risk för elektriska stötar samt skador på själva enheten. Täck inte Airfrees luftutlopp med föremål som till exempel handdukar, kläder eller gardiner eftersom detta kan orsaka överhettning och irreparabel skada på enheten. Försök inte öppna Airfree eller vidröra de interna komponenterna och/eller föra in föremål, vilket kan ge elektrisk stöt. Alla försök att öppna eller mixtra med Airfree upphäver garantin. För att rengöra Airfree kopplar du ur den från eluttaget och använder en torr trasa för att torka av ytan. Försök inte att öppna Airfree och rengöra den inuti. Endast Airfreeauktoriserade återförsäljare har kompetens och tillstånd att reparera Airfree. Förvara alltid Airfree i lodrätt läge enligt bilden. Anti-stresslampan börjar blinka om Airfree inte befinner sig i vertikalt läge eller om den installerats felaktigt eller vid eventuella driftsstörningar I händelse av returnering för reparation ska du se till att Airfree skickas väl skyddad, helst i originalkartongen, för att undvika ytterligare skador. Airfree närmaste återförsäljare kan du hitta på Airfree får inte placeras i närheten av lättantändliga och giftiga produkter. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess service representant eller motsvarande behörig person för att undvika fara. 7

8 Osynliga fiender De flesta människor tillbringar ca 90% av sin tid inomhus, hemma eller på jobbet. EPA - Environmental Protection Agency hävdar att luftkvaliteten inomhus kan vara så mycket som 100 gånger värre än utomhus. Vissa faktorer bidrar till föroreningar inomhus: - Hög koncentration av människor i rum ökar utvecklingen av svamp, bakterier och virus, och -korskontaminering - Nya byggisoleringstekniker minskar intaget av utomhusluft och därmed luftkonditioneringskostnader, men i sin tur ökas drastiskt mögel- och bakteriekolonier - Bristande rengöring av luftkonditioneringskanaler - Koncentration av organiskt material såsom böcker, mattor, gardiner och soffor. God luftkvalitet inomhus är ett måste för de som drabbats av sjukdomar i andningsorgan såväl som allergier. Förorenad inomhusluft (svamp, luftburna allergener, pollen, ozonhalter) kan utlösa - Astma, bronkit, rinit, och sinusit - Svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar - Irritation i ögon, hals och näsa - Huvudvärk, slöhet, irritabilitet - Hosta och koncentrationssvårigheter Förhållandet mellan mikroorganismer och relaterade sjukdomar. Inokolum (*) X Virulens (**) Människans motståndskraft (*) Mängd mikroorganismer (**) Mikroorganismers aggressivitet Högre Inokolum och Virulens och/eller lägre Människans motståndskraft resulterar i ökad kontaminationsrisk för människor. De främsta orsakerna till kontaminering är flera typer av svamp (en del av dem redan resistenta mot de kraftfullaste kemikalier och gifter), bakterier, virus, små avföring från dammkvalster och skelett innehållande kraftfulla allergener och farliga svampar, samt säsongsbetonad pollen. Airfree kan säkert och tyst eliminera dessa allergener Tillämpningar Friska rum med ren frisk luft - Den effektiva och ljudlösa Airfree -tekniken eliminerar på ett säkert sätt mögelsporer, bakterier, virus och andra luftburna organiska mikroorganismer. Respiratoriska allergier och astma - Airfree minskar drastiskt luftburna organiska allergener och ozonhalter, och förser på så sätt allergiker med en renare och säkrare miljö. Airfree förstör mögelsporer, bakterier, virus, allergener från dammkvalster, sällskapsdjuravlagringar och minskar ozonhalter. Allt detta hålls på miniminivåer. Barn och nyfödda - Studier visar att genom att minska små barns exponering för dammkvalsterallergener minskas uppkomsten av astma. Mögel och mjöldagg - Luftburna mögelsporer som flyter runt i hemmet orsakar potentiellt allergiska reaktioner. Dessa sporer påbörjar även nya mögelkolonier och utökar de befintliga. Airfree förstör luftbruna mögel- och mjöldaggssporer och bidrar till att förhindra nya föroreningar. Lukt - Airfree kan minska vissa lukter som mögellukt och andra organiska lukter. Kök och pentryn - Minskningen av luftburna svampar och sporer i rum som skyddas av Airfree hjälper till att förhindra mögel på livsmedel. Video, film, diabilder, ljud och optisk utrustning - I rum som skyddas av Airfree ger minskningen av luftburna sporer den bästa miljön för förvaring av kameror, video, bilder, diabilder, negativ och alla enheter som kan påverkas av svampar. Lugnt och säkert skyddar Airfree dina ägodelar och minnen. 8

9 Båtar, kryssare - Airfree eliminerar säkert svampsporer, mögel, kvalster, bakterier och främmande lukter. Många av dessa bidrar till ett flertal problem gemensamma för båtägare. Kontor, offentliga byggnader - Bebyggda rum, korridorer och hissar erbjuder en ständig föroreningsrisk för anställda och gäster. Denna situation förvärras av flödet av farliga svampar och andra mikrober som kommer in genom A/C-system, och de ozonhalter som genereras av datorer och kopieringsmaskiner. Spridningen av luftburna överförbara sjukdomar kan accelerera i sådan miljö. Airfree utgör ett kraftfullt vapen vad gäller minskningen av luftburna föroreningar av virus, bakterier, svampar, samt en myriad av allergener. Bibliotek och museer - De svampsporer som blir till mögel eller mjöldagg är alltid närvarande. När temperaturen och fuktigheten i miljön är sådana som lämpar sig för groning så börjar sporerna spricka upp och tillväxten startar. Denna tillväxt förorenar böcker, kläder, dokument och konstverk. Airfree eliminerar mögel och mjöldagg och tillhandahåller således en sundare miljö för användare och anställda. Skolor, daghem - Luftburna överförbara sjukdomar utgör ett stort problem för elever, föräldrar, lärare och rektorer. Influensa, meningit, rubeolla och andra otäcka mikrober flödar fritt i luften. Genom att använda Airfree i klassrummen visar rektorerna sin omtanke om elevers och personals välbefinnande. Detta i sin tur minskar även skolans exponering för stämningar, som i samband med mögel-drabbade sjukdomar kan vara vanliga över hela USA. Pollen - Pollen är inget undantag och i likhet med andra mikroorganismer elimineras de totalt när de passerar genom Airfrees patenterade steriliseringskärna. Efter förbränning släpps resultatet, harmlösa partiklar, tillbaka till miljön. Ozon (O3) - Ozon är en mycket giftig gas som enligt EPA kan skada lungvävnad, orsaka bröstsmärtor, halsirritation och utlösa astma. FDA, amerikanska Food and Drug Administration, rekommenderar att inte använda någon utrustning som direkt eller indirekt genererar ozon på sjukhus eller där det finns patienterna. Det har bevisats att Airfree minskar ozonhalterna med 26 % för var gång det passerar luft genom den keramiska kärnan. Virus, bakterier, svampar och mikrober - Airfree eliminerar alla de luftburna mikroskopiska hotfulla mikroorganismer som nämns ovan, inklusive de minsta mikroberna som de som förekommer vid hjärnhinneinflammation, lunginflammation och scharlakansfeber. Dessa kan inte kan fångas i luftfilter eller annan utrustning där andra tekniker används. Forskare bekräftar att molekylstrukturen hos virus, svamp och bakterier (bestående av proteiner) inte kan överleva höga temperaturer, som de som finns inuti Airfrees patenterade keramiska kärna. Sjukhus, kliniker och laboratorier - luftburna föroreningar innebär ett ganska stort bekymmer på de flesta sjukhus. Med Airfree blir sjukhusmiljön säkrare. Airfree blir oumbärlig på vårdcentraler, i väntrum och återhämtningsrum tack vare dess effektivitet när det gäller att eliminera luftburna virus, bakterier och svampar. Airfree minskar även ozonhalterna vilka kan påverka patienter med sjukdomar i andningsorganen. Laboratorier behöver inte längre avbryta all verksamhet för kemisk luftdesinfektion, och tjänar således in arbetstid. Restauranger - Airfree erbjuder kontinuerlig luftsterilisering. Tyst tillhandahåller Airfree det där extra skyddet som kunderna förväntar sig. Alla virus och bakterier som passerar genom Airfrees patenterade steriliserande keramiska kärna elimineras. Restauranger rekommenderas att lämna in sina planritningar i syfte att säkerställa korrekt täckning i anläggningarna. Dammkvalster - Många allergiska reaktioner orsakas av dammkvalster. Det fina dammet som genereras från deras skelett och exkrementer innehåller farliga svampar och allergener som vid inandning orsakar allergiska reaktioner. Dessa allergener och svampar elimineras till fullo inuti Airfrees keramiska kärna. Minskningen av svampar som Airfree tillhandahåller i inomhusmiljön minskar i sin tur dammkvalsterpopulationen eftersom dammkvalster behöver vissa typer av svamp för att överleva. Hotell och äldreboende - Användning av Airfree i rummen visar på boendets omtanke om sina gästers välbefinnande. Användningen av Airfree kan bidra till en högre beläggning, och kan även utgöra en god försvarslinje vid rättegångar. Airfree har genom oberoende tester bevisad effektivitet. 9 S v e n s k

10 Airfree och mögel Vägledning för installation av Airfree i mögelförorenade rum 1 - Installera Airfree -enheten enligt bruksanvisningen. 2 - Låt enheten vara i drift minst en vecka för att uppnå märkbar nivåminskning av mögelsporer. 3 - Rengör mögelinfekterade objekt och ytor eftersom de är en ständig källa till nya sporer. Det är viktigt att betona att Airfree inte kommer att förstöra eller ta bort mögel från ett förorenat objekt eller förorenad yta. Sådana ytor måste rengöras manuellt. Airfree förhindrar att sporer som släpps av befintliga mögelkolonier kontaminerar andra ytor, och hämmar tillväxten av befintliga och nya kolonier. Utan Airfree Med Airfree Illustration bilder baserat på Airfree oberoende testresultat. Resultaten kan variera beroende på rummet och villkor miljö. Beskrivning av Airfree 1 1- Övre lock med luftutlopp och anti-stresslampa 2- Sidohöljen 3- På/Av Led 4- Bas Luftintag 6- Nätsladd 7- Anti-stresslampa Dimmer 5 6 Airfree anti-stresslampa har en estetisk effekt och kan vara avkopplande. Du kan justera ljusstyrkan med hjälp av dimmern vid Airfrees bas. Lampan är inte involverad i och har inte någon relation med driften av Airfrees patenterade steriliserande kärna. (*) Anti-stresslampor finns inte i Airfree E

11 Installera och ansluta Anslut nätsladden till närmaste vägguttag. Se till att ytan är torr (placera aldrig Airfree på vått golv och sänk inte ned i vatten). Se till att den blå sidolampan tänd. Slå på dimmern och anti-stresslampan, de bör lysa från övre locket (1). Efter 10 minuter bör locket vara varmt. Placera Airfree på golvet. Installera inte under möbler eller hyllor eller bakom gardiner eftersom det minskar luftflödet och Airfrees effektivitet vad gäller att minska mikroorganismer. S v e n s k Placera varje Airfree i rum upp till 24m² för E50 eller 50m² för P100. För större rum använder du proportionellt fler Airfree -enheter. Användningen av endast en Airfree i rum större än rekommendationerna innebär en minskning av Airfree effektivitet. Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfree kan endast användas i rum med minimal luftmängd på 10 m 3, fritt från hinder. Airfree kan installeras i rum med luftkonditionering och värmesystem. Men det rekommenderas inte att placera Airfree närheten av sådana enheter i syfte att undvika eventuella störningar i Airfrees luftflöde. Placera inte Airfree i korridoren i försök att nå hela huset. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. Airfree får inte placeras i närheten av dörrar eller under fönster i syfte att undvika att steriliserad luft släpps ut rummet. 11

12 Tekniska egenskaper Modell E50 P100 Kapacitet Elektrisk Förbrukning 24m 2 45W 50m 2 50W 22m 2 Spänning 220V - 240V 220V - 240V Buller Helt tyst Helt tyst Vikt Mått 1,09 Kg Höjd: 26,5cm Diameter: 21,5cm 1,27 Kg Höjd: 26,5cm Diameter: 21,5cm (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor. Renad luft Så här fungerar Airfree Underhåll Kylkammare Kall och ren luft avges till omgivningen utan väsentlig förändring i rumstemperatur och rumsfuktighet. TSS Steriliserande keramisk kärna Inuti den keramiska kärnan elimineras 99,99 % av alla mikroorganismer från miljön. förorenad luft Luftintag Förorenad luft går in i Airfree med hjälp av konvektion Så fungerar Airfree Förorenad luft går tyst in i Airfree med hjälp av luftkonvektion och steriliseras inuti Airfrees patenterade keramiska kärna där alla mikroorganismer elimineras/förbränns vid höga temperaturer. Oavsett hur farligt virus, svampar eller bakterier kan vara så klarar de inte att motstå den kraftiga värmen i den keramiska kärnan och förbränns. Värmen inuti den keramiska kärnan tvingar steriliserad luft ut till värmeväxlaren och orsakar luftkonvektion, vilket genererar ett negativt tryck under den keramiska kärnan, så att förorenad luft sugs in vid Airfrees nedre luftinlopp i ett kontinuerligt och tyst, och därmed effektivt, luftflöde. Sammanslutningen av den keramiska kärnan, den särskilda keramiken och luftflödet minskar samtidigt giftiga ozonhalter. 12

13 Airfree oberoende effektivitetstester AIRFREE EFFEKTIVITETSTESTER AV OBEROENDE LABORATO- RIER, INSTITUT OCH UNIVERSITET I FÖLJANDE LÄNDER. Laboratorium Lokal Svampar Bakterier Minskning av mikroorganismer Dammkvalster Allergener DerP-1 S v e n s k Insect R&D Limited Cambridge, UK Laboratorium 70,6% to 97,95% SGS Natec Institute* Hamburgo/Tyskland Laboratoriekontor 99% 99% Technical Micronics Control Huntesville/USA Laboratorium 93% 78% Univ. Complutense de Madrid Madrid/Spanien Kliniskt laboratorium 69% 79% AINIA Valença Spanien Kylrum 86% INETI* Lisbon/Portugal Torre do Tombo Portugisiska Riksarkivet 93% 94% INETI* Lisbon/Portugal RTP Videoarkiv 74% 70% INETI* Lisbon/Portugal Bankkontor 77% Univ. Nova of Lisbon Laboratorium 90% 62% Campana Laboratory/ São Paulo/Brasilien Kemiskt laboratorium 99% 83% INETI* Lisbon/Portugal Slutna miljöer 98% 87% INETI* Lisbon/Portugal Hotellrum 92% 82% Ovanstående och ytterligare tester kan ses på vår webbsida * Certifierad enligt ISO

14 Vanliga frågor 1. Så här fungerar Airfree Airfree förstör mikroorganismer vid de upphettade kapillärerna. Förorenad luft dras in Airfrees keramiska kärna med hjälp av luftkonvektion och mikroorganismer förstörs vid höga temperaturer, oavsett hur resistenta och farliga de kan tänkas vara. 2. Finns det några biverkningar? Nej. Airfrees nya teknik använder värme för att rena luften. Inga biverkningar, inga utsläpp, inga joner och inga nya partiklar genereras. Airfree bör användas i alla hem och på alla kontor. Rena luften tyst, ständigt och effektivt. 3. Min Airfree slutar inte blinka. Vad betyder det? Orsak 1: Airfree har en automatisk energisparfunktion inbyggd som automatiskt stänger av den keramiska kärnan när den har nått ett temperaturintervall, i syfte att underlätta luftkonvektion (luft i rummet dras in i maskinen och där förstörs orenheter, föroreningar och lukter). Den keramiska kärnan stängs av under några minuter, lampan släcks och de övre LED-lamporna blinkar. Airfree fortsätter att sterilisera luften under denna tid. Detta indikerar att elförbrukningen konserveras och den keramiska kärnan bevaras. Orsak 2: En annan bidragande orsak till Airfree s blinkande är omgivande luft (luft i miljön). När den omgivande luften når 35 ºC regeras automatiskt Airfree med den keramiska kärnans avstängning under ett par minuter, men fortsätter med sin sterilisering (blinkande av de övre lamporna signalerar detta). I denna process konserveras energi och Airfrees säkerhetsmekanism förstärks. Orsak 3: Airfree har toppmodern elektronik inbyggd som upptäcker eventuell felaktig placering eller felfunktion. Om de övre lamporna inte slutar blinka kontrollerar du att Airfree befinner sig i upprätt läge Om de övre och nedre luftintagen är fria från blockering kan blinkandet bero på felaktigt eluttag. Vänligen koppla in till ett ordentligt vägguttag. Om de övre lamporna fortsätter att blinka under de kommande tio minuterna och din Airfree enhet är korrekt installerad så indikerar det felfunktion. Kontakta din återförsäljare omedelbart i så fall. (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor. 4. Förekommer det någon risk när den övre lampan på Airfree blinkar? Nej. När Airfree-elektroniken upptäcker oegentligheter stängs automatiskt TSS keramiska kärna av. (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor. 5. Vilken är Airfrees luftreningskapacitet? E50 för rum upp till 24m². P100 för rum upp till 50m². 6. Kan jag installera Airfree i min walk-in-garderob? Ja, så länge som den är på minst 10m³ *. Airfree bör inte placeras under hyllor eftersom effektiviteten minskas då. * Som referens är 10m³ ca 2x2 m 7. Kan jag använda Airfree i luftkonditionerade rum? Ja. 8. Hur vet jag om Airfree inte längre fungerar? Kontrollera locket, om det är varmt så fungerar Airfree. 9. Kan jag placera Airfree i korridoren i syfte att nå hela huset? Nej. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. 10. Kan jag placera Airfree i ett stängt rum? Ja. Kom ihåg att rummet måste vara på minst 10m 3 *. * 10m 3 är ungefär 2x2 m. 11. Eliminerar Airfree bakterier och virus? Ja. Till skillnad från luftfiltren på marknaden är Airfree effektivare när de gäller de minsta mikroorganismerna eftersom de lätt transporteras med hjälp av Airfrees luftflöde in i den uppvärmda keramiska kärnan. 14

15 Vanliga frågor 12. Kan jag flytta Airfree från ett rum till ett annat? Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfrees patenterade teknik fungerar gradvis och dess cykel ska inte avbrytas. Att flytta den från en plats till en annan avbryter cykeln och kontaminerar åter rummet. Se fråga 13 nedan. 13. Ska jag stänga av Airfree när jag lämnar huset? Nej. Airfree måste alltid vara på. 14. Vad händer om Airfree är frånkopplad eller om strömmen går? Det tar ungefär samma tid för Airfree att återhämta den tidigare minskade kontamineringsnivån. S v e n s k 15. Mäter CADR Airfrees effektivitet? Inte alls. CADR har inte utformats för att testa Airfrees teknik. AHAM-tätningen (sitter vanligtvis på baksidan av en luftrenare) listar tre CADR-nummer (Clean Air Delivery Rate): ett för tobaksrök, ett för pollen och ett för damm. CADR anger volymen filtrerad luft som levereras av en luftrenare. Ju högre nummer för tobaksrök, pollen och damm, desto snabbare filtrerar enheten luften. Den främsta anledningen till att CADR inte är avsedd för Airfree är att Aifree inte filtrerar utan förstör mikroorganismer. CADR tillämpas på volym av filtrerad luft som levereras av en luftrenare enligt ovan. CADR mäter inte minskning av mikroorganismer som mögel och bakterier som endast kan upptäckas av en mikrobiologilabb. Airfree förstör (fångar inte och lockar inte över till en annan yta) alla mikroorganismer, oavsett hur små de än må vara. 99,99 % av alla organiska partiklar förstörs totalt när de passerar genom Airfree USA-patenterade keramiska kärna. 16. Hur förstör Airfree dammkvalster? Minskning av mögel i miljön gör att även den mögelberoende dammkvalsterpopulationen minskar. Airfree förstör också de skadliga gifter och svampar som frigörs genom dammkvalsteravföring vilken utlöser luftvägsallergier. 17. Hur eliminerar Airfree svampar? Precis som tidigare har nämnts eliminerar Airfree luftburna mikroorganismer, svampar och sporer inkluderade. Genom att eliminera sporer är det osannolikt att nya kolonier utvecklas, vilket resulterar i mindre framtida luftburna sporer. 18. Hur förstör Airfree virus? Dessa mikroskopiska mikroorganismer elimineras lätt inuti Airfrees keramiska kärnkapillärer. Temperaturen inne i Aifrees kapillärer är mycket högre än vad som krävs för att förstöra dem. Airfree utgör din största bundsförvant i förebyggandet av sjukdomar i luftvägarna. 19. Minskar Airfree tobakslukt? Ja, Airfree minskar alla former av organisk lukt i atmosfären, inklusive tobak. 20. Släpper Airfree inte ifrån sig någon gas eller kemisk produkt? Nej. Airfrees steriliseringsprocess är naturlig. Se vår hemsida för entydiga tester gällande partiklar och ozonhalter. 21. Värmer Airfree upp ett rum? Nej. Airfree ökar inte rumstemperaturen märkbart För att få en idé så bidrar två stycken anslutna Airfree - enheter i ett rum med lika mycket värme som närvaron av en vuxen person i samma rum. 22. Producerar Airfree någon förändring av den relativa luftfuktigheten i ett rum? Nej. 23. Behöver Airfree filterbyte? Nej. 15

16 Vanliga frågor 24. Förbrukar Airfree mycket energi? Nej. Airfrees förbrukning ligger bara på 45 watt för E50, 50 watt för P Påverkar Airfree anti-stresslampa Airfrees steriliseringsfunktion? Nej. Anti-stresslampan har en estetisk effekt som kan vara avkopplande eller helt enkelt fungera som en nattlampa i barn- eller spädbarnrum. Enligt färgterapi har det blå ljuset en lugnande och avslappnande effekt. (*) Airfree E50 har inte inbyggda anti-stresslampor Var tar mikroorganismerna vägen när de har förstörts? Som alla levande organismer består mikroorganismer och deras produkter i grunden av kol, syre och kväve. Eftersom Airfree når nästan 200 C antas det att alla produkter ingår i en förbränningsprocess, vilken frigör koldioxid (samma som släpps ut när vi andas) och vatten. En del kol (eller aska) kan bli kvar i processen. Om det skulle finnas någon kvarvarande allergen kvar kan vi anta att dessa lider av denaturering, en process som innefattar förlust av form och funktion. Det bör noteras att vi talar om reaktioner som sker på mikroskopisk nivå, så alla dessa processer eller biprodukter kommer inte att uppfattas. I detta fall finns det ingen anledning att oroa sig för underhåll. Garanti Denna produkt omfattas av AIRFREE PRODUCTS garanti, till den ursprungliga köparen att produkten är fri från defekter i material och utförande under lämplig användning under en period på två år från inköpsdatum. Under denna period och med bevis på inköp och inköpsdatum kommer denna produkt att repareras eller ersättas med samma eller liknande modell utan avgifter för delar eller arbete (med undantag för en avgift på 10 för försäkring och hantering) på återförsäljarens adress. För att vara berättigad till garantin ska du registrera dig på eller fylla i garantikortet vid köpet och skicka det till återförsäljaren. För att få garantiservice skickar du produktens inköpskvitto eller inköpsbevis och en check eller postanvisning på 10 att betalas till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte en produkt som har felanvänts, missbrukats eller ändrats, utan begränsning av ovannämnda, böjt eller tappat enheten, fel i den elektriska installationen eller fluktuerande effektnivåer antas vara fel som uppstått pga felaktig användning eller missbruk. AIRFREE PRODUCTS och dess dotterbolag eller grossister gör inte något specifikt anspråk vad gäller medicinska användningar av denna produkt, inte heller garanterar tillverkaren att utrustningen förhindrar någon form av sjukdomar. VARKEN DENNA GARANTI ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, SKA UTSTRÄCKAS UTÖVER GA- RANTIPERIODEN. INGET ANSVAR ÅTAS FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BE- GRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. AIRFREE PRODUCTS FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR SOM INTE UTTALATS HÄRI OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM BESKRIVNINGEN HÄRAV. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. * AIRFREE PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão nº 12, Fracção 201/ Lisboa Portugal - Tfn.: Fax: Webbplats: - E-post: 16

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJEET ADVARSEL! Læs konsolinstruktionerne til Xbox 360, vejledningen til KINECT-sensoren og alle andre vejledninger til periferiudstyr for at få vigtige

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning SE NO FI DK Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning Båndsav ARG 200 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 250 Standard ARG 250 ARG 250 Plus ARG 300 Standard

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3

Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 Manual-DK Manual-SE Håndbok-NO Käsikirja-FI Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 1 Manual DK 1 Generelt Sandfiltersystemet består af en filtertank i h jkvalitets polypropylen, som er produceret ud i ét stykke

Lisätiedot

geotherm exclusiv VWS NO, FI

geotherm exclusiv VWS NO, FI geotherm exclusiv VWS NO, FI For brukeren Bruksanvisning geotherm exclusiv Varmepumpe med integrert varmtvannstank og ekstra kjølefunksjon VWS NO Innhold Innhold Generelt... 3 Merkeskilt... 3 1 Råd om

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR TILL

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0)

SVENSKA. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500. www.lg.com MFL67986002 (1.0) SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-V500 MFL67986002 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver Viktig användarinformation Vigtige oplysninger for brugeren Tärkeää tietoa käyttäjälle Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver SPH-DA120 Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se

Lisätiedot