KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden toteutumat Yleishallinto 11 Opetus- ja kulttuuritoimi 19 Tekninen toimi 27 Käyttötalous yhteensä 35 Kassan riittävyys 36 Tase 37 Liite Investointien toteutumisen seuranta 39

3 1 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA (määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75 %) TULOSLASKELMA: Toimintatuottojen toteutuma 66,7 %: Toimintatuotoissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu korvaus eläkemenoperusteisista maksuista ja puunmyyntituloja saatu (tot-% 91,4), jotka nostavat toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentti ilman näitä tuloja on 55,8. Henkilöstökulujen toteutuma 73,7 %: Eläkemenoperusteiset maksut 9 kk kirjattu KEVA:n ilmoituksen mukaisina. Prosenttia nostaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen toteutuma 72,2 %: Jämsä on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina, joten toteutumaprosentti on soten osalta 75 %. Jämsästä saadun syyskuun toteutuman mukaan olemme maksaneet ennakoina 4,5 % enemmän kun toteutuneeet kustannukset on. Euroina tämä on Vammaispalveluiden kustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet, mutta muut kustannuspaikat ovat alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,5 %: Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 71,5 eli on käytetty budjetoitua vähemmän. Verotulot 77,9 % Verotuloissa kunnallisverotuotto on kertynyt budjetoitua paremmin toteutuma-% on 83,7. Kunnallisverotuotto näyttää todellisuuteen liian suurelta, marraskuussa tilityksestä vähennetään joulukuussa veronmaksajille palautettavat verot, marraskuun tilitys todennäköisesti on 0. Yhteisöveron tuotto on myös kertynyt budjetoitua paremmin, tämän hetkinen toteutuma-% on 82,4. Kiinteistöveroista on syyskuussa tilitetty ensimmäinen erä, marraskuussa saadaan toinen päätilitys, toteutumaprosentti on tällä hetkellä 50,4. Verotuloja talousarvioon on budjetoitu 7,7 milj. euroa, lokakuussa saadun veroennusteen mukaan verotulokertymä vuodelta 2014 olisi 7,695 milj. euroa eli ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat budjetoidusti. Valtionosuudet 75,2 %: Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Poistot ja arvonalentumiset 66,2 %: Poistoihin kirjattu vanhan käyttöomaisuuden poistot. Vuonna 2014 valmistuvat investointihankkeet puuttuvat poistolaskennasta. RAHOITUSLASKELMA: Investointien toteutuma on 47,9 %. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,2 milj.. Lyhytaikaisen lainan nostolla on kunnan maksuvalmius saatu hyvälle tasolle ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Kesäkuussa lyhennettiin lainaa 0,7 milj. ja syyskuuss 0,1 milj :lla. HALLINTOKUNNAT: Yleishallinto toteutunut tähän mennessä talousarvion mukaisena, menot 74,31 %. Opetus- ja kulttuuritoimi toteutunut alle talousarvion, menot 67,89 %. Tekninen lautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 69,34 %. Rakennuslautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 60,30 %. Laitostoiminta (ulkoiset ja sisäiset) menot toteutunut alle talousarvion 59,06 %. Tulojen toteutuminen 38,85 %. (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpölaskutus saakka tehty.)

4 2 TULOSLASKELMA (ulkoinen) Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edell. + muutos summa Toteutu- vuosi ma-% tot-% Myyntituotot , ,69 59,0 67,0 Maksutuotot , ,74 95,3 94,8 Tuet ja avustukset , ,67 69,7 56,4 Vuokratuotot , ,17 78,2 71,1 Muut toimintatuotot , ,42 116,0 136,5 TOIMINTATUOTOT , ,85 66,7 69,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,68 73,4 71,1 Henkilöstökorvaukset , ,01 Palkat ja palkkiot , ,69 72,8 70,3 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 77,2 84,4 Muut henkilösivukulut , ,59 65,8 63,0 Henkilösivukulut , ,06 75,9 81,7 Henkilöstökulut , ,75 73,7 73,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,15 74,2 73,9 Muiden palvelujen ostot , ,37 60,1 68,1 Palvelujen ostot , ,52 72,2 73,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 62,5 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,81 62,5 65,8 Avustukset , ,94 56,4 66,1 Vuokrat , ,13 73,2 71,2 Muut toimintakulut , ,71 54,5 98,0 TOIMINTAKULUT , ,86 71,5 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 72,4 73,1 VEROTULOT , ,98 77,9 80,6 VALTIONOSUUDET , ,20 75,2 74,9 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT KORKOTUOTOT , ,84 124,6 78,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,06 11,6 27,1 KORKOKULUT , ,65 79,9 30,2 MUUT RAHOITUSKULUT , ,59-49,6 31,1 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT , ,02 176,7 87,6 VUOSIKATE , ,85 431,9 253,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) , ,12 66,2 78,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 66,2 78,1 TILIKAUDEN TULOS , ,97-8,3-12,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97-8,3-12,2

5 3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset) TALOUSARVION TOIMINTATULOT Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % TOIMINTATULOT 1-9 kk v ,85 66,67 % 33,33 % ,15 HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA Henkilöstökulut , ,75 73,73 % 26,27 % HENKILÖSTÖKULUT 1-9 kk v ,75 73,73 % 26,27 % ,25

6 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ) As.palv. ostot , ,00 75,00 % 25,00 % (Jämsä) ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (Jämsä) 1-9 kk v ,00 75,00 % 25,00 % ,00 MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT Muiden palv. ostot , ,37 60,05 % 39,95 % MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT 1-9 kk v ,37 60,05 % 39,95 % ,63

7 5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Aineet, tarvikk. ja tavarat , ,81 62,52 % 37,48 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1-9 kk v ,81 62,52 % 37,48 % ,19 VEROTULOT Kunnan tulovero , ,38 83,72 % 16,28 % Yhteisövero , ,70 82,41 % 17,59 % Kiinteistövero , ,90 50,44 % 49,56 % Verotulot yht , ,98 77,94 % 22,06 % Kiinteistöverosta saatu ensimmäinen tilitys syyskuussa. Marraskuussa kunnallisverotilitys todennäköisesti 0. Joulukuussa maksettavat veronpalautukset peritään kunnilta marraskuun tilityksestä. Kunnan tuloveron toteutuma näyttää tässä vaiheessa liian suurelta. VEROTULOT 1-9 kk v ,98 77,94 % ,02 22,06 %

8 6 VEROTULOJEN VERTAILU V V V V V V Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , , , ,22-1,85 % Yhteisövero , , , ,44 0,98 % Kiinteistövero , , , ,62 306,17 % Verotulot yht , , , ,84 1,31 % JOULUKUUN 2013 TILANNE V V Tot ( ) Tot ( ) Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , ,37-0,54 % Yhteisövero , ,65 23,85 % Kiinteistövero , ,33 4,96 % Verotulot yht , ,61 2,06 % VALTIONOSUUDET Peruspalv , ,91 74,32 % 25,68 % Verotulotasaus , ,04 75,00 % 25,00 % Järjestel.muutos , ,25 75,03 % 24,97 % Opetus- ja kultt , ,00 61,12 % 38,88 % Valtionos. yht , ,20 75,24 % 24,76 % VALTIONOSUUDET 1-9 kk v ,20 75,24 % 24,76 % ,80

9 7 POISTOT Poistot , ,12 66,18 % 33,82 % Kaukolämpöverkostolla ei ole vielä poistoa alkuvuodella ,12 POISTOT 1-9 kk v ,18 % 33,82 % ,88 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate Toteutuma Tilikauden tulos Toteutuma Toteutuma Ta+muutos vuosikate Ta+muutos tilikauden tulos tilikauden tulos v tammi , , ,88 helmi , , ,54 maalis , , ,17 huhti , , ,92 touko , , ,49 kesä , , ,50 heinä , , ,14 elo , , ,56 syys , , ,11 Keskiarvo , , , , , , , ,00 0, , , ,00 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 1-9 kk v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys vuosikate tilikauden tulos Lin. (vuosikate ) Lin. (tilikauden tulos)

10 8 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutu- +muutos summa ma % TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,85 431,9 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,00 0,0 TULORAHOITUS , ,85 434,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,34 47,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , ,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKK. LUOVUTUSTULOT , ,00 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,19-6,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,00 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,75 78,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , ,00 58,3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN , ,94-37,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,59 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0,00 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS , ,47 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT , ,59 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,41-108,2 KASSAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,40 RAHAVARAT ,99 KASSAVAROJEN MUUTOS ,41

11 9 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset) INVESTOINNIT Investointimenot , ,34 47,91 % 52,09 % Investointitulot 0, , , ,34 INVESTOINTIMENOT 1-9 kk v ,91 % 52,09 % ,66 INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso) Tarkempi hankekohtainen toteutuma liittenä. Määräraha Maa-alueet Menot ,00 104,00 % As. Oy Peltohokklan lainaosuus Menot ,52 Laajakaistahanke Menot ,00 0,00 % Kaukolämpöverkon suunn. ja rakent. Menot ,80 90,94 % Investoinnit kiinteistöihin Menot ,08 36,77 % Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin Menot ,99 49,31 % Kalankäsittelytilojen suunn. Ja rakentam. Menot ,00 0,00 % Investoinnit vesihuoltolaitokseen Menot ,00 0,00 % Yleiset alueet ja liikenneväylät Menot ,63 45,41 % Varavoimalaitteiden hankinta Menot ,83 98,89 % Pientraktori työlaitteineen Menot ,81 94,95 % Menot yhteensä ,66 47,91 %

12 10 LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET Lainan otto (pa*) 0 0,00 0,00 Lyhennykset (pa*) , ,75 78,23 % 21,77 % Lyhytaikaiset lainat (muutos) , ,00 58,33 % 41,67 % LAINOJEN LYHENNYKSET (pa*) 1-9 kk v ,75 78,23 % ,25 21,77 % *) pitkäaikainen

13 11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (valtuuston sitovuustaso) ULKOISTEN TULOJEN JA MENOJEN TOTEUTUMAT (määrärahojen tasaisella toteutumisella kuuden kk toteutuma olisi 75 %) VAALIT Toimintatulot ,00-198,00 Toimintamenot ,14 38,86 99,03 % 0,97 % Toimintakate 0 236,86-236,86 VAALIEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,14 99,03 % 0,97 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot ,76 249,24 75,80 % 24,20 % Toimintakate ,76-249,24 75,80 % 24,20 %

14 12 TILINTARKASTUS Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,39 64,80 % 35,20 % Toimintakate , ,39 64,80 % 35,20 % TILINTARKASTUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,39 64,80 % 35,20 % 9 746,61 Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,26 49,09 % 50,91 % Toimintakate , ,26 49,09 % 50,91 %

15 13 HALLINTO Toimintatulot , ,94 48,40 % 51,60 % Toimintamenot , ,57 74,94 % 25,06 % Toimintakate , ,63 79,19 % 20,81 % HALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,94 48,40 % 51,60 % ,06 HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,57 74,94 % ,43 25,06 % Toimintatulot , ,29 51,00 % 49,00 % Toimintamenot , ,24 66,44 % 33,56 % Toimintakate , ,95 68,15 % 31,85 %

16 14 SISÄISET PALVELUT Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,28 40,43 % 59,57 % Toimintakate , ,28 40,51 % 59,49 % SISÄISTEN PALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,28 40,43 % 59,57 % ,72 Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,65 53,11 % 46,89 % Toimintakate , ,65 53,23 % 46,77 %

17 15 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Toimintatulot , ,19 86,78 % 13,22 % Toimintamenot , ,00 63,14 % 36,86 % Toimintakate , ,81 226,62 % -126,62 % Puunmyyntituloja saatu , budjetoitu ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,19 86,78 % ,81 13,22 % ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,00 63,14 % 36,86 % ,00 Toimintatulot , ,42 101,80 % -1,80 % Toimintamenot , ,33 85,42 % 14,58 % Toimintakate , ,75 158,77 % -58,77 %

18 16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OMA TOIMINTA Toimintatulot , ,78 134,21 % -34,21 % Toimintamenot , ,67 76,36 % 23,64 % Toimintakate , ,45 55,87 % 44,13 % Toimintatuloissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu suoritus eläkemenoperusteisiin maksuihin , ei budjetissa. Eläkemenoperusteiset maksut kirjattu 9 kk KEVA:n ilmoituksen mukaan. SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,78 134,21 % -34,21 % SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,36 % ,33 23,64 % Toimintatulot , ,94 51,28 % 48,72 % Toimintamenot , ,02 97,53 % 2,47 % Toimintakate , ,92 120,42 % -20,42 %

19 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,82 74,99 % 25,01 % Toimintakate , ,82 74,99 % 25,01 % SOS. JA TERV.TOIMEN OSTOPALVELUIDEN (JÄMSÄ JA KEURUU) MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,82 74,99 % ,18 25,01 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,53 74,57 % 25,43 % Toimintakate , ,53 74,57 % 25,43 %

20 18 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot , ,35 87,18 % 12,82 % Toimintamenot , ,59 74,31 % 25,69 % Toimintakate , ,24 73,63 % 26,37 % YLEISHALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,65 87,18 % 12,82 % YLEISHALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,59 74,31 % ,41 25,69 % Toimintatulot , ,81 79,08 % 20,92 % Toimintamenot , ,27 74,61 % 25,39 % Toimintakate , ,46 74,38 % 25,62 %

21 19 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatulot , ,58 Toimintamenot , ,67 76,27 % 23,73 % Toimintakate , ,25 75,33 % 24,67 % SIVISTYSTOIMEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,27 % ,33 23,73 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,67 73,70 % 26,30 % Toimintakate , ,67 73,70 % 26,30 %

22 20 LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot , ,92 110,96 % -10,96 % Toimintamenot , ,03 66,89 % 33,11 % Toimintakate , ,95 64,34 % 35,66 % LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,92 110,96 % -10,96 % LASTEN PÄIVÄHOIDON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,03 66,89 % 33,11 % ,97 Toimintatulot , ,05 81,87 % 18,13 % Toimintamenot , ,59 69,15 % 30,85 % Toimintakate , ,54 68,41 % 31,59 %

23 21 ESI- JA PERUSOPETUS Toimintatulot , ,37 249,31 % -149,31 % Toimintamenot , ,36 68,28 % 31,72 % Toimintakate , ,73 66,12 % 33,88 % ESI- JA PERUSOPETUKSEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,37 249,31 % -149,31 % ,37 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,36 68,28 % ,64 31,72 % Toimintatulot , ,65 246,70 % -146,70 % Toimintamenot , ,05 67,34 % 32,66 % Toimintakate , ,70 66,17 % 33,83 %

24 22 LUKIO Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,91 68,50 % 31,50 % Toimintakate , ,91 68,50 % 31,50 % LUKION MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,91 68,50 % 31,50 % ,09 Toimintatulot 0 340,00-340,00 Toimintamenot , ,00 62,64 % 37,36 % Toimintakate , ,00 62,56 % 37,44 %

25 23 RUOKAPALVELU Toimintatulot , ,89 75,27 % 24,73 % Toimintamenot , ,35 71,84 % 28,16 % Toimintakate , ,46 57,87 % 42,13 % RUOKAPALVELUIDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,89 75,27 % ,11 24,73 % RUOKAPALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 71,84 % 28,16 % ,65 Toimintatulot , ,54 72,07 % 27,93 % Toimintamenot , ,31 69,03 % 30,97 % Toimintakate , ,77 56,50 % 43,50 %

26 24 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot ,62-666,62 103,56 % -3,56 % Toimintamenot , ,35 62,34 % 37,66 % Toimintakate , ,97 59,63 % 40,37 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,62 103,56 % -3,56 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 62,34 % 37,66 % ,65 Toimintatulot ,11 28,89 99,85 % 0,15 % Toimintamenot , ,47 77,48 % 22,52 % Toimintakate , ,58 75,96 % 24,04 %

27 25 VAPAA-AIKATOIMI Toimintatulot , ,20 3,38 % 96,62 % Toimintamenot , ,30 57,56 % 42,44 % Toimintakate , ,10 78,40 % 21,60 % Toimintatuloissa on Vesuriryhmän hankerahoja, käyttö tällä hetkellä on 0 %. VAPAA-AIKATOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,38 % ,20 96,62 % 2 318,80 VAPAA-AIKATOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 57,56 % 42,44 % ,70 Toimintatulot , ,55 18,05 % 81,95 % Toimintamenot , ,83 64,37 % 35,63 % Toimintakate , ,28 74,07 % 25,93 %

28 26 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot , ,60 76,18 % 23,82 % Toimintamenot , ,97 67,89 % 32,11 % Toimintakate , ,37 66,08 % 33,92 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,60 76,18 % ,40 23,82 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,97 67,89 % 32,11 % ,03 Toimintatulot , ,38 73,14 % 26,86 % Toimintamenot , ,92 68,16 % 31,84 % Toimintakate , ,54 67,14 % 32,86 %

29 27 TEKNINEN HALLINTO Toimintatulot , ,00 37,94 % 62,06 % Toimintamenot , ,75 80,09 % 19,91 % Toimintakate , ,75 80,80 % 19,20 % TEKNISEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,75 80,09 % ,25 19,91 % Toimintatulot ,02-498,02 129,30 % -29,30 % Toimintamenot , ,56 75,66 % 24,34 % Toimintakate , ,58 74,89 % 25,11 %

30 28 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ Toimintatulot , ,98 173,94 % -73,94 % Toimintamenot , ,65 72,80 % 27,20 % Toimintakate , ,63 69,53 % 30,47 % KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,98 173,94 % -73,94 % ,98 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,65 72,80 % ,35 27,20 % Toimintatulot ,79-972,79 106,04 % -6,04 % Toimintamenot , ,40 77,89 % 22,11 % Toimintakate , ,19 76,39 % 23,61 %

31 29 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatulot , ,41 75,28 % 24,72 % Toimintamenot , ,33 66,24 % 33,76 % Toimintakate , ,92 52,05 % 47,95 % KIINTEISTÖTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,41 75,28 % ,59 24,72 % KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,33 66,24 % 33,76 % ,67 Toimintatulot , ,79 69,56 % 30,44 % Toimintamenot , ,70 63,00 % 37,00 % Toimintakate , ,91 56,02 % 43,98 %

32 30 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatulot , ,26 67,94 % 32,06 % Toimintamenot , ,23 72,65 % 27,35 % Toimintakate , ,97 73,39 % 26,61 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,26 67,94 % 32,06 % ,74 PALO- JA PELASTUSTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,23 72,65 % 27,35 % ,77 Toimintatulot , ,42 75,48 % 24,52 % Toimintamenot , ,27 76,14 % 23,86 % Toimintakate , ,85 76,27 % 23,73 %

33 31 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot , ,69 76,49 % 23,51 % Toimintamenot , ,96 69,34 % 30,66 % Toimintakate , ,27 64,79 % 35,21 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,69 76,49 % ,31 23,51 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,96 69,34 % 30,66 % ,04 Toimintatulot , ,40 70,95 % 29,05 % Toimintamenot , ,93 68,06 % 31,94 % Toimintakate , ,53 66,45 % 33,55 %

34 32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot ,10-546,10 101,44 % -1,44 % Toimintamenot , ,32 60,30 % 39,70 % Toimintakate , ,42 50,20 % 49,80 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,10 101,44 % -1,44 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,32 60,30 % 39,70 % ,68 Toimintatulot , ,64 106,01 % -6,01 % Toimintamenot , ,69 60,55 % 39,45 % Toimintakate , ,33 49,23 % 50,77 %

35 33 LAITOSTOIMINTA (ulkoiset) Toimintatulot , ,31 39,60 % 60,40 % Toimintamenot , ,02 59,18 % 40,82 % Toimintakate , ,29 264,32 % -164,32 % LAITOSTOIMINTA (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot , ,09 38,85 % 61,15 % Toimintamenot , ,02 59,06 % 40,94 % Toimintakate , ,07-169,70 % 269,70 % (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpö saakka laskutettu.) LAITOSTOIMINNAN TULOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,09 38,85 % 61,15 % ,91 LAITOSTOIMINNAN MENOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,02 59,06 % ,98 40,94 % (ulkoiset) Toimintatulot , ,30 46,16 % 53,84 % Toimintamenot , ,96 93,05 % 6,95 % Toimintakate , ,34-121,93 % 221,93 %

36 34 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatulot , ,90 54,97 % 45,03 % Toimintamenot , ,30 64,94 % 35,06 % Toimintakate , ,40 78,33 % 21,67 % TEKNISEN TOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,90 54,97 % 45,03 % ,10 TEKNISEN TOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 64,94 % 35,06 % ,70 Toimintatulot , ,06 62,68 % 37,32 % Toimintamenot , ,58 71,01 % 28,99 % Toimintakate , ,52 78,56 % 21,44 %

37 35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % Toimintamenot , ,86 71,49 % 28,51 % Toimintakate , ,01 72,39 % 27,61 % KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,85 66,67 % ,15 33,33 % KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,86 71,49 % ,14 28,51 % Toimintatulot , ,25 69,67 % 30,33 % Toimintamenot , ,77 72,64 % 27,36 % Toimintakate , ,52 73,09 % 26,91 %

38 Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla Sijoitukset Ilman v mukana sijoituksia tammi 47,7 7,9 (lyhytaik. Lainaa nostettu ) helmi 64,4 13,3 maalis 82,2 (lyhytaik. Lainaa nostettu ja maksettu pois vuoden 2013 tp. 26,1 saldo) huhti 83,6 27,1 touko 86,1 28,0 kesä 49,5 6,2 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) heinä 65,3 13,2 elo 62,7 5,3 syys 62,0 10,6 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) Keskiarvo 1-9 kk 67,1 15,3 lokakuu ,5 10,2 marraskuu ,5 13,5 joulukuu ,8 1,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Sijoitukset mukana Ilman sijoituksia Lin. (Sijoitukset mukana) Lin. (Ilman sijoituksia)

39 37 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 288, ,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,98 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 Koneet ja kalusto , ,09 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363, ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,07 Aineelliset hyödykkeet , ,18 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,39 Kuntayhtymäosuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,58 Muut osakkeet ja osuudet 5 178, ,00 Osakkeet ja osuudet , ,78 Muut pitkäaikaiset lainasaamiset , ,70 Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Sijoitukset , ,48 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,46 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,12 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,72 Lyhytaikaiset saamiset , ,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,90 Siirtosaamiset , ,90 Saamiset , ,74 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,20

40 38 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 OMA PÄÄOMA , ,58 Poistoero , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,89 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,02 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,34 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 3 531, ,95 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0, ,01 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,30 Siirtovelat Siirtyvät korot 2 688, ,94 Lomapalkkajaksotus , ,48 Valtionosuusennakot 0, ,00 Muut siirtovelat , ,38 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,91 VASTATTAVAA , ,20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot