KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden toteutumat Yleishallinto 11 Opetus- ja kulttuuritoimi 19 Tekninen toimi 27 Käyttötalous yhteensä 35 Kassan riittävyys 36 Tase 37 Liite Investointien toteutumisen seuranta 39

3 1 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA (määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75 %) TULOSLASKELMA: Toimintatuottojen toteutuma 66,7 %: Toimintatuotoissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu korvaus eläkemenoperusteisista maksuista ja puunmyyntituloja saatu (tot-% 91,4), jotka nostavat toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentti ilman näitä tuloja on 55,8. Henkilöstökulujen toteutuma 73,7 %: Eläkemenoperusteiset maksut 9 kk kirjattu KEVA:n ilmoituksen mukaisina. Prosenttia nostaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen toteutuma 72,2 %: Jämsä on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina, joten toteutumaprosentti on soten osalta 75 %. Jämsästä saadun syyskuun toteutuman mukaan olemme maksaneet ennakoina 4,5 % enemmän kun toteutuneeet kustannukset on. Euroina tämä on Vammaispalveluiden kustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet, mutta muut kustannuspaikat ovat alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,5 %: Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 71,5 eli on käytetty budjetoitua vähemmän. Verotulot 77,9 % Verotuloissa kunnallisverotuotto on kertynyt budjetoitua paremmin toteutuma-% on 83,7. Kunnallisverotuotto näyttää todellisuuteen liian suurelta, marraskuussa tilityksestä vähennetään joulukuussa veronmaksajille palautettavat verot, marraskuun tilitys todennäköisesti on 0. Yhteisöveron tuotto on myös kertynyt budjetoitua paremmin, tämän hetkinen toteutuma-% on 82,4. Kiinteistöveroista on syyskuussa tilitetty ensimmäinen erä, marraskuussa saadaan toinen päätilitys, toteutumaprosentti on tällä hetkellä 50,4. Verotuloja talousarvioon on budjetoitu 7,7 milj. euroa, lokakuussa saadun veroennusteen mukaan verotulokertymä vuodelta 2014 olisi 7,695 milj. euroa eli ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat budjetoidusti. Valtionosuudet 75,2 %: Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Poistot ja arvonalentumiset 66,2 %: Poistoihin kirjattu vanhan käyttöomaisuuden poistot. Vuonna 2014 valmistuvat investointihankkeet puuttuvat poistolaskennasta. RAHOITUSLASKELMA: Investointien toteutuma on 47,9 %. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,2 milj.. Lyhytaikaisen lainan nostolla on kunnan maksuvalmius saatu hyvälle tasolle ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Kesäkuussa lyhennettiin lainaa 0,7 milj. ja syyskuuss 0,1 milj :lla. HALLINTOKUNNAT: Yleishallinto toteutunut tähän mennessä talousarvion mukaisena, menot 74,31 %. Opetus- ja kulttuuritoimi toteutunut alle talousarvion, menot 67,89 %. Tekninen lautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 69,34 %. Rakennuslautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 60,30 %. Laitostoiminta (ulkoiset ja sisäiset) menot toteutunut alle talousarvion 59,06 %. Tulojen toteutuminen 38,85 %. (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpölaskutus saakka tehty.)

4 2 TULOSLASKELMA (ulkoinen) Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edell. + muutos summa Toteutu- vuosi ma-% tot-% Myyntituotot , ,69 59,0 67,0 Maksutuotot , ,74 95,3 94,8 Tuet ja avustukset , ,67 69,7 56,4 Vuokratuotot , ,17 78,2 71,1 Muut toimintatuotot , ,42 116,0 136,5 TOIMINTATUOTOT , ,85 66,7 69,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,68 73,4 71,1 Henkilöstökorvaukset , ,01 Palkat ja palkkiot , ,69 72,8 70,3 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 77,2 84,4 Muut henkilösivukulut , ,59 65,8 63,0 Henkilösivukulut , ,06 75,9 81,7 Henkilöstökulut , ,75 73,7 73,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,15 74,2 73,9 Muiden palvelujen ostot , ,37 60,1 68,1 Palvelujen ostot , ,52 72,2 73,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 62,5 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,81 62,5 65,8 Avustukset , ,94 56,4 66,1 Vuokrat , ,13 73,2 71,2 Muut toimintakulut , ,71 54,5 98,0 TOIMINTAKULUT , ,86 71,5 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 72,4 73,1 VEROTULOT , ,98 77,9 80,6 VALTIONOSUUDET , ,20 75,2 74,9 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT KORKOTUOTOT , ,84 124,6 78,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,06 11,6 27,1 KORKOKULUT , ,65 79,9 30,2 MUUT RAHOITUSKULUT , ,59-49,6 31,1 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT , ,02 176,7 87,6 VUOSIKATE , ,85 431,9 253,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) , ,12 66,2 78,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 66,2 78,1 TILIKAUDEN TULOS , ,97-8,3-12,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97-8,3-12,2

5 3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset) TALOUSARVION TOIMINTATULOT Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % TOIMINTATULOT 1-9 kk v ,85 66,67 % 33,33 % ,15 HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA Henkilöstökulut , ,75 73,73 % 26,27 % HENKILÖSTÖKULUT 1-9 kk v ,75 73,73 % 26,27 % ,25

6 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ) As.palv. ostot , ,00 75,00 % 25,00 % (Jämsä) ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (Jämsä) 1-9 kk v ,00 75,00 % 25,00 % ,00 MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT Muiden palv. ostot , ,37 60,05 % 39,95 % MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT 1-9 kk v ,37 60,05 % 39,95 % ,63

7 5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Aineet, tarvikk. ja tavarat , ,81 62,52 % 37,48 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1-9 kk v ,81 62,52 % 37,48 % ,19 VEROTULOT Kunnan tulovero , ,38 83,72 % 16,28 % Yhteisövero , ,70 82,41 % 17,59 % Kiinteistövero , ,90 50,44 % 49,56 % Verotulot yht , ,98 77,94 % 22,06 % Kiinteistöverosta saatu ensimmäinen tilitys syyskuussa. Marraskuussa kunnallisverotilitys todennäköisesti 0. Joulukuussa maksettavat veronpalautukset peritään kunnilta marraskuun tilityksestä. Kunnan tuloveron toteutuma näyttää tässä vaiheessa liian suurelta. VEROTULOT 1-9 kk v ,98 77,94 % ,02 22,06 %

8 6 VEROTULOJEN VERTAILU V V V V V V Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , , , ,22-1,85 % Yhteisövero , , , ,44 0,98 % Kiinteistövero , , , ,62 306,17 % Verotulot yht , , , ,84 1,31 % JOULUKUUN 2013 TILANNE V V Tot ( ) Tot ( ) Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , ,37-0,54 % Yhteisövero , ,65 23,85 % Kiinteistövero , ,33 4,96 % Verotulot yht , ,61 2,06 % VALTIONOSUUDET Peruspalv , ,91 74,32 % 25,68 % Verotulotasaus , ,04 75,00 % 25,00 % Järjestel.muutos , ,25 75,03 % 24,97 % Opetus- ja kultt , ,00 61,12 % 38,88 % Valtionos. yht , ,20 75,24 % 24,76 % VALTIONOSUUDET 1-9 kk v ,20 75,24 % 24,76 % ,80

9 7 POISTOT Poistot , ,12 66,18 % 33,82 % Kaukolämpöverkostolla ei ole vielä poistoa alkuvuodella ,12 POISTOT 1-9 kk v ,18 % 33,82 % ,88 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate Toteutuma Tilikauden tulos Toteutuma Toteutuma Ta+muutos vuosikate Ta+muutos tilikauden tulos tilikauden tulos v tammi , , ,88 helmi , , ,54 maalis , , ,17 huhti , , ,92 touko , , ,49 kesä , , ,50 heinä , , ,14 elo , , ,56 syys , , ,11 Keskiarvo , , , , , , , ,00 0, , , ,00 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 1-9 kk v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys vuosikate tilikauden tulos Lin. (vuosikate ) Lin. (tilikauden tulos)

10 8 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutu- +muutos summa ma % TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,85 431,9 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,00 0,0 TULORAHOITUS , ,85 434,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,34 47,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , ,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKK. LUOVUTUSTULOT , ,00 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,19-6,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,00 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,75 78,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , ,00 58,3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN , ,94-37,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,59 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0,00 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS , ,47 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT , ,59 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,41-108,2 KASSAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,40 RAHAVARAT ,99 KASSAVAROJEN MUUTOS ,41

11 9 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset) INVESTOINNIT Investointimenot , ,34 47,91 % 52,09 % Investointitulot 0, , , ,34 INVESTOINTIMENOT 1-9 kk v ,91 % 52,09 % ,66 INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso) Tarkempi hankekohtainen toteutuma liittenä. Määräraha Maa-alueet Menot ,00 104,00 % As. Oy Peltohokklan lainaosuus Menot ,52 Laajakaistahanke Menot ,00 0,00 % Kaukolämpöverkon suunn. ja rakent. Menot ,80 90,94 % Investoinnit kiinteistöihin Menot ,08 36,77 % Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin Menot ,99 49,31 % Kalankäsittelytilojen suunn. Ja rakentam. Menot ,00 0,00 % Investoinnit vesihuoltolaitokseen Menot ,00 0,00 % Yleiset alueet ja liikenneväylät Menot ,63 45,41 % Varavoimalaitteiden hankinta Menot ,83 98,89 % Pientraktori työlaitteineen Menot ,81 94,95 % Menot yhteensä ,66 47,91 %

12 10 LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET Lainan otto (pa*) 0 0,00 0,00 Lyhennykset (pa*) , ,75 78,23 % 21,77 % Lyhytaikaiset lainat (muutos) , ,00 58,33 % 41,67 % LAINOJEN LYHENNYKSET (pa*) 1-9 kk v ,75 78,23 % ,25 21,77 % *) pitkäaikainen

13 11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (valtuuston sitovuustaso) ULKOISTEN TULOJEN JA MENOJEN TOTEUTUMAT (määrärahojen tasaisella toteutumisella kuuden kk toteutuma olisi 75 %) VAALIT Toimintatulot ,00-198,00 Toimintamenot ,14 38,86 99,03 % 0,97 % Toimintakate 0 236,86-236,86 VAALIEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,14 99,03 % 0,97 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot ,76 249,24 75,80 % 24,20 % Toimintakate ,76-249,24 75,80 % 24,20 %

14 12 TILINTARKASTUS Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,39 64,80 % 35,20 % Toimintakate , ,39 64,80 % 35,20 % TILINTARKASTUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,39 64,80 % 35,20 % 9 746,61 Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,26 49,09 % 50,91 % Toimintakate , ,26 49,09 % 50,91 %

15 13 HALLINTO Toimintatulot , ,94 48,40 % 51,60 % Toimintamenot , ,57 74,94 % 25,06 % Toimintakate , ,63 79,19 % 20,81 % HALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,94 48,40 % 51,60 % ,06 HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,57 74,94 % ,43 25,06 % Toimintatulot , ,29 51,00 % 49,00 % Toimintamenot , ,24 66,44 % 33,56 % Toimintakate , ,95 68,15 % 31,85 %

16 14 SISÄISET PALVELUT Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,28 40,43 % 59,57 % Toimintakate , ,28 40,51 % 59,49 % SISÄISTEN PALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,28 40,43 % 59,57 % ,72 Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,65 53,11 % 46,89 % Toimintakate , ,65 53,23 % 46,77 %

17 15 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Toimintatulot , ,19 86,78 % 13,22 % Toimintamenot , ,00 63,14 % 36,86 % Toimintakate , ,81 226,62 % -126,62 % Puunmyyntituloja saatu , budjetoitu ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,19 86,78 % ,81 13,22 % ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,00 63,14 % 36,86 % ,00 Toimintatulot , ,42 101,80 % -1,80 % Toimintamenot , ,33 85,42 % 14,58 % Toimintakate , ,75 158,77 % -58,77 %

18 16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OMA TOIMINTA Toimintatulot , ,78 134,21 % -34,21 % Toimintamenot , ,67 76,36 % 23,64 % Toimintakate , ,45 55,87 % 44,13 % Toimintatuloissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu suoritus eläkemenoperusteisiin maksuihin , ei budjetissa. Eläkemenoperusteiset maksut kirjattu 9 kk KEVA:n ilmoituksen mukaan. SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,78 134,21 % -34,21 % SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,36 % ,33 23,64 % Toimintatulot , ,94 51,28 % 48,72 % Toimintamenot , ,02 97,53 % 2,47 % Toimintakate , ,92 120,42 % -20,42 %

19 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,82 74,99 % 25,01 % Toimintakate , ,82 74,99 % 25,01 % SOS. JA TERV.TOIMEN OSTOPALVELUIDEN (JÄMSÄ JA KEURUU) MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,82 74,99 % ,18 25,01 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,53 74,57 % 25,43 % Toimintakate , ,53 74,57 % 25,43 %

20 18 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot , ,35 87,18 % 12,82 % Toimintamenot , ,59 74,31 % 25,69 % Toimintakate , ,24 73,63 % 26,37 % YLEISHALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,65 87,18 % 12,82 % YLEISHALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,59 74,31 % ,41 25,69 % Toimintatulot , ,81 79,08 % 20,92 % Toimintamenot , ,27 74,61 % 25,39 % Toimintakate , ,46 74,38 % 25,62 %

21 19 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatulot , ,58 Toimintamenot , ,67 76,27 % 23,73 % Toimintakate , ,25 75,33 % 24,67 % SIVISTYSTOIMEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,27 % ,33 23,73 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,67 73,70 % 26,30 % Toimintakate , ,67 73,70 % 26,30 %

22 20 LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot , ,92 110,96 % -10,96 % Toimintamenot , ,03 66,89 % 33,11 % Toimintakate , ,95 64,34 % 35,66 % LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,92 110,96 % -10,96 % LASTEN PÄIVÄHOIDON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,03 66,89 % 33,11 % ,97 Toimintatulot , ,05 81,87 % 18,13 % Toimintamenot , ,59 69,15 % 30,85 % Toimintakate , ,54 68,41 % 31,59 %

23 21 ESI- JA PERUSOPETUS Toimintatulot , ,37 249,31 % -149,31 % Toimintamenot , ,36 68,28 % 31,72 % Toimintakate , ,73 66,12 % 33,88 % ESI- JA PERUSOPETUKSEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,37 249,31 % -149,31 % ,37 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,36 68,28 % ,64 31,72 % Toimintatulot , ,65 246,70 % -146,70 % Toimintamenot , ,05 67,34 % 32,66 % Toimintakate , ,70 66,17 % 33,83 %

24 22 LUKIO Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,91 68,50 % 31,50 % Toimintakate , ,91 68,50 % 31,50 % LUKION MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,91 68,50 % 31,50 % ,09 Toimintatulot 0 340,00-340,00 Toimintamenot , ,00 62,64 % 37,36 % Toimintakate , ,00 62,56 % 37,44 %

25 23 RUOKAPALVELU Toimintatulot , ,89 75,27 % 24,73 % Toimintamenot , ,35 71,84 % 28,16 % Toimintakate , ,46 57,87 % 42,13 % RUOKAPALVELUIDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,89 75,27 % ,11 24,73 % RUOKAPALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 71,84 % 28,16 % ,65 Toimintatulot , ,54 72,07 % 27,93 % Toimintamenot , ,31 69,03 % 30,97 % Toimintakate , ,77 56,50 % 43,50 %

26 24 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot ,62-666,62 103,56 % -3,56 % Toimintamenot , ,35 62,34 % 37,66 % Toimintakate , ,97 59,63 % 40,37 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,62 103,56 % -3,56 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 62,34 % 37,66 % ,65 Toimintatulot ,11 28,89 99,85 % 0,15 % Toimintamenot , ,47 77,48 % 22,52 % Toimintakate , ,58 75,96 % 24,04 %

27 25 VAPAA-AIKATOIMI Toimintatulot , ,20 3,38 % 96,62 % Toimintamenot , ,30 57,56 % 42,44 % Toimintakate , ,10 78,40 % 21,60 % Toimintatuloissa on Vesuriryhmän hankerahoja, käyttö tällä hetkellä on 0 %. VAPAA-AIKATOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,38 % ,20 96,62 % 2 318,80 VAPAA-AIKATOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 57,56 % 42,44 % ,70 Toimintatulot , ,55 18,05 % 81,95 % Toimintamenot , ,83 64,37 % 35,63 % Toimintakate , ,28 74,07 % 25,93 %

28 26 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot , ,60 76,18 % 23,82 % Toimintamenot , ,97 67,89 % 32,11 % Toimintakate , ,37 66,08 % 33,92 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,60 76,18 % ,40 23,82 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,97 67,89 % 32,11 % ,03 Toimintatulot , ,38 73,14 % 26,86 % Toimintamenot , ,92 68,16 % 31,84 % Toimintakate , ,54 67,14 % 32,86 %

29 27 TEKNINEN HALLINTO Toimintatulot , ,00 37,94 % 62,06 % Toimintamenot , ,75 80,09 % 19,91 % Toimintakate , ,75 80,80 % 19,20 % TEKNISEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,75 80,09 % ,25 19,91 % Toimintatulot ,02-498,02 129,30 % -29,30 % Toimintamenot , ,56 75,66 % 24,34 % Toimintakate , ,58 74,89 % 25,11 %

30 28 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ Toimintatulot , ,98 173,94 % -73,94 % Toimintamenot , ,65 72,80 % 27,20 % Toimintakate , ,63 69,53 % 30,47 % KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,98 173,94 % -73,94 % ,98 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,65 72,80 % ,35 27,20 % Toimintatulot ,79-972,79 106,04 % -6,04 % Toimintamenot , ,40 77,89 % 22,11 % Toimintakate , ,19 76,39 % 23,61 %

31 29 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatulot , ,41 75,28 % 24,72 % Toimintamenot , ,33 66,24 % 33,76 % Toimintakate , ,92 52,05 % 47,95 % KIINTEISTÖTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,41 75,28 % ,59 24,72 % KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,33 66,24 % 33,76 % ,67 Toimintatulot , ,79 69,56 % 30,44 % Toimintamenot , ,70 63,00 % 37,00 % Toimintakate , ,91 56,02 % 43,98 %

32 30 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatulot , ,26 67,94 % 32,06 % Toimintamenot , ,23 72,65 % 27,35 % Toimintakate , ,97 73,39 % 26,61 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,26 67,94 % 32,06 % ,74 PALO- JA PELASTUSTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,23 72,65 % 27,35 % ,77 Toimintatulot , ,42 75,48 % 24,52 % Toimintamenot , ,27 76,14 % 23,86 % Toimintakate , ,85 76,27 % 23,73 %

33 31 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot , ,69 76,49 % 23,51 % Toimintamenot , ,96 69,34 % 30,66 % Toimintakate , ,27 64,79 % 35,21 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,69 76,49 % ,31 23,51 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,96 69,34 % 30,66 % ,04 Toimintatulot , ,40 70,95 % 29,05 % Toimintamenot , ,93 68,06 % 31,94 % Toimintakate , ,53 66,45 % 33,55 %

34 32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot ,10-546,10 101,44 % -1,44 % Toimintamenot , ,32 60,30 % 39,70 % Toimintakate , ,42 50,20 % 49,80 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,10 101,44 % -1,44 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,32 60,30 % 39,70 % ,68 Toimintatulot , ,64 106,01 % -6,01 % Toimintamenot , ,69 60,55 % 39,45 % Toimintakate , ,33 49,23 % 50,77 %

35 33 LAITOSTOIMINTA (ulkoiset) Toimintatulot , ,31 39,60 % 60,40 % Toimintamenot , ,02 59,18 % 40,82 % Toimintakate , ,29 264,32 % -164,32 % LAITOSTOIMINTA (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot , ,09 38,85 % 61,15 % Toimintamenot , ,02 59,06 % 40,94 % Toimintakate , ,07-169,70 % 269,70 % (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpö saakka laskutettu.) LAITOSTOIMINNAN TULOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,09 38,85 % 61,15 % ,91 LAITOSTOIMINNAN MENOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,02 59,06 % ,98 40,94 % (ulkoiset) Toimintatulot , ,30 46,16 % 53,84 % Toimintamenot , ,96 93,05 % 6,95 % Toimintakate , ,34-121,93 % 221,93 %

36 34 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatulot , ,90 54,97 % 45,03 % Toimintamenot , ,30 64,94 % 35,06 % Toimintakate , ,40 78,33 % 21,67 % TEKNISEN TOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,90 54,97 % 45,03 % ,10 TEKNISEN TOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 64,94 % 35,06 % ,70 Toimintatulot , ,06 62,68 % 37,32 % Toimintamenot , ,58 71,01 % 28,99 % Toimintakate , ,52 78,56 % 21,44 %

37 35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % Toimintamenot , ,86 71,49 % 28,51 % Toimintakate , ,01 72,39 % 27,61 % KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,85 66,67 % ,15 33,33 % KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,86 71,49 % ,14 28,51 % Toimintatulot , ,25 69,67 % 30,33 % Toimintamenot , ,77 72,64 % 27,36 % Toimintakate , ,52 73,09 % 26,91 %

38 Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla Sijoitukset Ilman v mukana sijoituksia tammi 47,7 7,9 (lyhytaik. Lainaa nostettu ) helmi 64,4 13,3 maalis 82,2 (lyhytaik. Lainaa nostettu ja maksettu pois vuoden 2013 tp. 26,1 saldo) huhti 83,6 27,1 touko 86,1 28,0 kesä 49,5 6,2 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) heinä 65,3 13,2 elo 62,7 5,3 syys 62,0 10,6 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) Keskiarvo 1-9 kk 67,1 15,3 lokakuu ,5 10,2 marraskuu ,5 13,5 joulukuu ,8 1,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Sijoitukset mukana Ilman sijoituksia Lin. (Sijoitukset mukana) Lin. (Ilman sijoituksia)

39 37 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 288, ,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,98 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 Koneet ja kalusto , ,09 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363, ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,07 Aineelliset hyödykkeet , ,18 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,39 Kuntayhtymäosuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,58 Muut osakkeet ja osuudet 5 178, ,00 Osakkeet ja osuudet , ,78 Muut pitkäaikaiset lainasaamiset , ,70 Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Sijoitukset , ,48 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,46 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,12 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,72 Lyhytaikaiset saamiset , ,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,90 Siirtosaamiset , ,90 Saamiset , ,74 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,20

40 38 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 OMA PÄÄOMA , ,58 Poistoero , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,89 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,02 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,34 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 3 531, ,95 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0, ,01 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,30 Siirtovelat Siirtyvät korot 2 688, ,94 Lomapalkkajaksotus , ,48 Valtionosuusennakot 0, ,00 Muut siirtovelat , ,38 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,91 VASTATTAVAA , ,20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO 01-03/2016 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot