KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden toteutumat Yleishallinto 11 Opetus- ja kulttuuritoimi 19 Tekninen toimi 27 Käyttötalous yhteensä 35 Kassan riittävyys 36 Tase 37 Liite Investointien toteutumisen seuranta 39

3 1 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA (määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75 %) TULOSLASKELMA: Toimintatuottojen toteutuma 66,7 %: Toimintatuotoissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu korvaus eläkemenoperusteisista maksuista ja puunmyyntituloja saatu (tot-% 91,4), jotka nostavat toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentti ilman näitä tuloja on 55,8. Henkilöstökulujen toteutuma 73,7 %: Eläkemenoperusteiset maksut 9 kk kirjattu KEVA:n ilmoituksen mukaisina. Prosenttia nostaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen toteutuma 72,2 %: Jämsä on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina, joten toteutumaprosentti on soten osalta 75 %. Jämsästä saadun syyskuun toteutuman mukaan olemme maksaneet ennakoina 4,5 % enemmän kun toteutuneeet kustannukset on. Euroina tämä on Vammaispalveluiden kustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet, mutta muut kustannuspaikat ovat alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,5 %: Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 71,5 eli on käytetty budjetoitua vähemmän. Verotulot 77,9 % Verotuloissa kunnallisverotuotto on kertynyt budjetoitua paremmin toteutuma-% on 83,7. Kunnallisverotuotto näyttää todellisuuteen liian suurelta, marraskuussa tilityksestä vähennetään joulukuussa veronmaksajille palautettavat verot, marraskuun tilitys todennäköisesti on 0. Yhteisöveron tuotto on myös kertynyt budjetoitua paremmin, tämän hetkinen toteutuma-% on 82,4. Kiinteistöveroista on syyskuussa tilitetty ensimmäinen erä, marraskuussa saadaan toinen päätilitys, toteutumaprosentti on tällä hetkellä 50,4. Verotuloja talousarvioon on budjetoitu 7,7 milj. euroa, lokakuussa saadun veroennusteen mukaan verotulokertymä vuodelta 2014 olisi 7,695 milj. euroa eli ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat budjetoidusti. Valtionosuudet 75,2 %: Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Poistot ja arvonalentumiset 66,2 %: Poistoihin kirjattu vanhan käyttöomaisuuden poistot. Vuonna 2014 valmistuvat investointihankkeet puuttuvat poistolaskennasta. RAHOITUSLASKELMA: Investointien toteutuma on 47,9 %. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,2 milj.. Lyhytaikaisen lainan nostolla on kunnan maksuvalmius saatu hyvälle tasolle ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Kesäkuussa lyhennettiin lainaa 0,7 milj. ja syyskuuss 0,1 milj :lla. HALLINTOKUNNAT: Yleishallinto toteutunut tähän mennessä talousarvion mukaisena, menot 74,31 %. Opetus- ja kulttuuritoimi toteutunut alle talousarvion, menot 67,89 %. Tekninen lautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 69,34 %. Rakennuslautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 60,30 %. Laitostoiminta (ulkoiset ja sisäiset) menot toteutunut alle talousarvion 59,06 %. Tulojen toteutuminen 38,85 %. (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpölaskutus saakka tehty.)

4 2 TULOSLASKELMA (ulkoinen) Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edell. + muutos summa Toteutu- vuosi ma-% tot-% Myyntituotot , ,69 59,0 67,0 Maksutuotot , ,74 95,3 94,8 Tuet ja avustukset , ,67 69,7 56,4 Vuokratuotot , ,17 78,2 71,1 Muut toimintatuotot , ,42 116,0 136,5 TOIMINTATUOTOT , ,85 66,7 69,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,68 73,4 71,1 Henkilöstökorvaukset , ,01 Palkat ja palkkiot , ,69 72,8 70,3 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 77,2 84,4 Muut henkilösivukulut , ,59 65,8 63,0 Henkilösivukulut , ,06 75,9 81,7 Henkilöstökulut , ,75 73,7 73,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,15 74,2 73,9 Muiden palvelujen ostot , ,37 60,1 68,1 Palvelujen ostot , ,52 72,2 73,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 62,5 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,81 62,5 65,8 Avustukset , ,94 56,4 66,1 Vuokrat , ,13 73,2 71,2 Muut toimintakulut , ,71 54,5 98,0 TOIMINTAKULUT , ,86 71,5 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 72,4 73,1 VEROTULOT , ,98 77,9 80,6 VALTIONOSUUDET , ,20 75,2 74,9 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT KORKOTUOTOT , ,84 124,6 78,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,06 11,6 27,1 KORKOKULUT , ,65 79,9 30,2 MUUT RAHOITUSKULUT , ,59-49,6 31,1 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT , ,02 176,7 87,6 VUOSIKATE , ,85 431,9 253,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) , ,12 66,2 78,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 66,2 78,1 TILIKAUDEN TULOS , ,97-8,3-12,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97-8,3-12,2

5 3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset) TALOUSARVION TOIMINTATULOT Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % TOIMINTATULOT 1-9 kk v ,85 66,67 % 33,33 % ,15 HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA Henkilöstökulut , ,75 73,73 % 26,27 % HENKILÖSTÖKULUT 1-9 kk v ,75 73,73 % 26,27 % ,25

6 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ) As.palv. ostot , ,00 75,00 % 25,00 % (Jämsä) ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (Jämsä) 1-9 kk v ,00 75,00 % 25,00 % ,00 MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT Muiden palv. ostot , ,37 60,05 % 39,95 % MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT 1-9 kk v ,37 60,05 % 39,95 % ,63

7 5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Aineet, tarvikk. ja tavarat , ,81 62,52 % 37,48 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1-9 kk v ,81 62,52 % 37,48 % ,19 VEROTULOT Kunnan tulovero , ,38 83,72 % 16,28 % Yhteisövero , ,70 82,41 % 17,59 % Kiinteistövero , ,90 50,44 % 49,56 % Verotulot yht , ,98 77,94 % 22,06 % Kiinteistöverosta saatu ensimmäinen tilitys syyskuussa. Marraskuussa kunnallisverotilitys todennäköisesti 0. Joulukuussa maksettavat veronpalautukset peritään kunnilta marraskuun tilityksestä. Kunnan tuloveron toteutuma näyttää tässä vaiheessa liian suurelta. VEROTULOT 1-9 kk v ,98 77,94 % ,02 22,06 %

8 6 VEROTULOJEN VERTAILU V V V V V V Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , , , ,22-1,85 % Yhteisövero , , , ,44 0,98 % Kiinteistövero , , , ,62 306,17 % Verotulot yht , , , ,84 1,31 % JOULUKUUN 2013 TILANNE V V Tot ( ) Tot ( ) Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , ,37-0,54 % Yhteisövero , ,65 23,85 % Kiinteistövero , ,33 4,96 % Verotulot yht , ,61 2,06 % VALTIONOSUUDET Peruspalv , ,91 74,32 % 25,68 % Verotulotasaus , ,04 75,00 % 25,00 % Järjestel.muutos , ,25 75,03 % 24,97 % Opetus- ja kultt , ,00 61,12 % 38,88 % Valtionos. yht , ,20 75,24 % 24,76 % VALTIONOSUUDET 1-9 kk v ,20 75,24 % 24,76 % ,80

9 7 POISTOT Poistot , ,12 66,18 % 33,82 % Kaukolämpöverkostolla ei ole vielä poistoa alkuvuodella ,12 POISTOT 1-9 kk v ,18 % 33,82 % ,88 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate Toteutuma Tilikauden tulos Toteutuma Toteutuma Ta+muutos vuosikate Ta+muutos tilikauden tulos tilikauden tulos v tammi , , ,88 helmi , , ,54 maalis , , ,17 huhti , , ,92 touko , , ,49 kesä , , ,50 heinä , , ,14 elo , , ,56 syys , , ,11 Keskiarvo , , , , , , , ,00 0, , , ,00 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 1-9 kk v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys vuosikate tilikauden tulos Lin. (vuosikate ) Lin. (tilikauden tulos)

10 8 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutu- +muutos summa ma % TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,85 431,9 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,00 0,0 TULORAHOITUS , ,85 434,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,34 47,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , ,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKK. LUOVUTUSTULOT , ,00 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,19-6,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,00 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,75 78,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , ,00 58,3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN , ,94-37,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,59 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0,00 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS , ,47 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT , ,59 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,41-108,2 KASSAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,40 RAHAVARAT ,99 KASSAVAROJEN MUUTOS ,41

11 9 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset) INVESTOINNIT Investointimenot , ,34 47,91 % 52,09 % Investointitulot 0, , , ,34 INVESTOINTIMENOT 1-9 kk v ,91 % 52,09 % ,66 INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso) Tarkempi hankekohtainen toteutuma liittenä. Määräraha Maa-alueet Menot ,00 104,00 % As. Oy Peltohokklan lainaosuus Menot ,52 Laajakaistahanke Menot ,00 0,00 % Kaukolämpöverkon suunn. ja rakent. Menot ,80 90,94 % Investoinnit kiinteistöihin Menot ,08 36,77 % Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin Menot ,99 49,31 % Kalankäsittelytilojen suunn. Ja rakentam. Menot ,00 0,00 % Investoinnit vesihuoltolaitokseen Menot ,00 0,00 % Yleiset alueet ja liikenneväylät Menot ,63 45,41 % Varavoimalaitteiden hankinta Menot ,83 98,89 % Pientraktori työlaitteineen Menot ,81 94,95 % Menot yhteensä ,66 47,91 %

12 10 LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET Lainan otto (pa*) 0 0,00 0,00 Lyhennykset (pa*) , ,75 78,23 % 21,77 % Lyhytaikaiset lainat (muutos) , ,00 58,33 % 41,67 % LAINOJEN LYHENNYKSET (pa*) 1-9 kk v ,75 78,23 % ,25 21,77 % *) pitkäaikainen

13 11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (valtuuston sitovuustaso) ULKOISTEN TULOJEN JA MENOJEN TOTEUTUMAT (määrärahojen tasaisella toteutumisella kuuden kk toteutuma olisi 75 %) VAALIT Toimintatulot ,00-198,00 Toimintamenot ,14 38,86 99,03 % 0,97 % Toimintakate 0 236,86-236,86 VAALIEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,14 99,03 % 0,97 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot ,76 249,24 75,80 % 24,20 % Toimintakate ,76-249,24 75,80 % 24,20 %

14 12 TILINTARKASTUS Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,39 64,80 % 35,20 % Toimintakate , ,39 64,80 % 35,20 % TILINTARKASTUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,39 64,80 % 35,20 % 9 746,61 Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,26 49,09 % 50,91 % Toimintakate , ,26 49,09 % 50,91 %

15 13 HALLINTO Toimintatulot , ,94 48,40 % 51,60 % Toimintamenot , ,57 74,94 % 25,06 % Toimintakate , ,63 79,19 % 20,81 % HALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,94 48,40 % 51,60 % ,06 HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,57 74,94 % ,43 25,06 % Toimintatulot , ,29 51,00 % 49,00 % Toimintamenot , ,24 66,44 % 33,56 % Toimintakate , ,95 68,15 % 31,85 %

16 14 SISÄISET PALVELUT Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,28 40,43 % 59,57 % Toimintakate , ,28 40,51 % 59,49 % SISÄISTEN PALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,28 40,43 % 59,57 % ,72 Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,65 53,11 % 46,89 % Toimintakate , ,65 53,23 % 46,77 %

17 15 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Toimintatulot , ,19 86,78 % 13,22 % Toimintamenot , ,00 63,14 % 36,86 % Toimintakate , ,81 226,62 % -126,62 % Puunmyyntituloja saatu , budjetoitu ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,19 86,78 % ,81 13,22 % ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,00 63,14 % 36,86 % ,00 Toimintatulot , ,42 101,80 % -1,80 % Toimintamenot , ,33 85,42 % 14,58 % Toimintakate , ,75 158,77 % -58,77 %

18 16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OMA TOIMINTA Toimintatulot , ,78 134,21 % -34,21 % Toimintamenot , ,67 76,36 % 23,64 % Toimintakate , ,45 55,87 % 44,13 % Toimintatuloissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu suoritus eläkemenoperusteisiin maksuihin , ei budjetissa. Eläkemenoperusteiset maksut kirjattu 9 kk KEVA:n ilmoituksen mukaan. SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,78 134,21 % -34,21 % SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,36 % ,33 23,64 % Toimintatulot , ,94 51,28 % 48,72 % Toimintamenot , ,02 97,53 % 2,47 % Toimintakate , ,92 120,42 % -20,42 %

19 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,82 74,99 % 25,01 % Toimintakate , ,82 74,99 % 25,01 % SOS. JA TERV.TOIMEN OSTOPALVELUIDEN (JÄMSÄ JA KEURUU) MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,82 74,99 % ,18 25,01 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,53 74,57 % 25,43 % Toimintakate , ,53 74,57 % 25,43 %

20 18 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot , ,35 87,18 % 12,82 % Toimintamenot , ,59 74,31 % 25,69 % Toimintakate , ,24 73,63 % 26,37 % YLEISHALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,65 87,18 % 12,82 % YLEISHALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,59 74,31 % ,41 25,69 % Toimintatulot , ,81 79,08 % 20,92 % Toimintamenot , ,27 74,61 % 25,39 % Toimintakate , ,46 74,38 % 25,62 %

21 19 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatulot , ,58 Toimintamenot , ,67 76,27 % 23,73 % Toimintakate , ,25 75,33 % 24,67 % SIVISTYSTOIMEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,27 % ,33 23,73 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,67 73,70 % 26,30 % Toimintakate , ,67 73,70 % 26,30 %

22 20 LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot , ,92 110,96 % -10,96 % Toimintamenot , ,03 66,89 % 33,11 % Toimintakate , ,95 64,34 % 35,66 % LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,92 110,96 % -10,96 % LASTEN PÄIVÄHOIDON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,03 66,89 % 33,11 % ,97 Toimintatulot , ,05 81,87 % 18,13 % Toimintamenot , ,59 69,15 % 30,85 % Toimintakate , ,54 68,41 % 31,59 %

23 21 ESI- JA PERUSOPETUS Toimintatulot , ,37 249,31 % -149,31 % Toimintamenot , ,36 68,28 % 31,72 % Toimintakate , ,73 66,12 % 33,88 % ESI- JA PERUSOPETUKSEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,37 249,31 % -149,31 % ,37 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,36 68,28 % ,64 31,72 % Toimintatulot , ,65 246,70 % -146,70 % Toimintamenot , ,05 67,34 % 32,66 % Toimintakate , ,70 66,17 % 33,83 %

24 22 LUKIO Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,91 68,50 % 31,50 % Toimintakate , ,91 68,50 % 31,50 % LUKION MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,91 68,50 % 31,50 % ,09 Toimintatulot 0 340,00-340,00 Toimintamenot , ,00 62,64 % 37,36 % Toimintakate , ,00 62,56 % 37,44 %

25 23 RUOKAPALVELU Toimintatulot , ,89 75,27 % 24,73 % Toimintamenot , ,35 71,84 % 28,16 % Toimintakate , ,46 57,87 % 42,13 % RUOKAPALVELUIDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,89 75,27 % ,11 24,73 % RUOKAPALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 71,84 % 28,16 % ,65 Toimintatulot , ,54 72,07 % 27,93 % Toimintamenot , ,31 69,03 % 30,97 % Toimintakate , ,77 56,50 % 43,50 %

26 24 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot ,62-666,62 103,56 % -3,56 % Toimintamenot , ,35 62,34 % 37,66 % Toimintakate , ,97 59,63 % 40,37 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,62 103,56 % -3,56 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 62,34 % 37,66 % ,65 Toimintatulot ,11 28,89 99,85 % 0,15 % Toimintamenot , ,47 77,48 % 22,52 % Toimintakate , ,58 75,96 % 24,04 %

27 25 VAPAA-AIKATOIMI Toimintatulot , ,20 3,38 % 96,62 % Toimintamenot , ,30 57,56 % 42,44 % Toimintakate , ,10 78,40 % 21,60 % Toimintatuloissa on Vesuriryhmän hankerahoja, käyttö tällä hetkellä on 0 %. VAPAA-AIKATOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,38 % ,20 96,62 % 2 318,80 VAPAA-AIKATOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 57,56 % 42,44 % ,70 Toimintatulot , ,55 18,05 % 81,95 % Toimintamenot , ,83 64,37 % 35,63 % Toimintakate , ,28 74,07 % 25,93 %

28 26 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot , ,60 76,18 % 23,82 % Toimintamenot , ,97 67,89 % 32,11 % Toimintakate , ,37 66,08 % 33,92 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,60 76,18 % ,40 23,82 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,97 67,89 % 32,11 % ,03 Toimintatulot , ,38 73,14 % 26,86 % Toimintamenot , ,92 68,16 % 31,84 % Toimintakate , ,54 67,14 % 32,86 %

29 27 TEKNINEN HALLINTO Toimintatulot , ,00 37,94 % 62,06 % Toimintamenot , ,75 80,09 % 19,91 % Toimintakate , ,75 80,80 % 19,20 % TEKNISEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,75 80,09 % ,25 19,91 % Toimintatulot ,02-498,02 129,30 % -29,30 % Toimintamenot , ,56 75,66 % 24,34 % Toimintakate , ,58 74,89 % 25,11 %

30 28 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ Toimintatulot , ,98 173,94 % -73,94 % Toimintamenot , ,65 72,80 % 27,20 % Toimintakate , ,63 69,53 % 30,47 % KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,98 173,94 % -73,94 % ,98 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,65 72,80 % ,35 27,20 % Toimintatulot ,79-972,79 106,04 % -6,04 % Toimintamenot , ,40 77,89 % 22,11 % Toimintakate , ,19 76,39 % 23,61 %

31 29 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatulot , ,41 75,28 % 24,72 % Toimintamenot , ,33 66,24 % 33,76 % Toimintakate , ,92 52,05 % 47,95 % KIINTEISTÖTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,41 75,28 % ,59 24,72 % KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,33 66,24 % 33,76 % ,67 Toimintatulot , ,79 69,56 % 30,44 % Toimintamenot , ,70 63,00 % 37,00 % Toimintakate , ,91 56,02 % 43,98 %

32 30 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatulot , ,26 67,94 % 32,06 % Toimintamenot , ,23 72,65 % 27,35 % Toimintakate , ,97 73,39 % 26,61 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,26 67,94 % 32,06 % ,74 PALO- JA PELASTUSTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,23 72,65 % 27,35 % ,77 Toimintatulot , ,42 75,48 % 24,52 % Toimintamenot , ,27 76,14 % 23,86 % Toimintakate , ,85 76,27 % 23,73 %

33 31 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot , ,69 76,49 % 23,51 % Toimintamenot , ,96 69,34 % 30,66 % Toimintakate , ,27 64,79 % 35,21 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,69 76,49 % ,31 23,51 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,96 69,34 % 30,66 % ,04 Toimintatulot , ,40 70,95 % 29,05 % Toimintamenot , ,93 68,06 % 31,94 % Toimintakate , ,53 66,45 % 33,55 %

34 32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot ,10-546,10 101,44 % -1,44 % Toimintamenot , ,32 60,30 % 39,70 % Toimintakate , ,42 50,20 % 49,80 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,10 101,44 % -1,44 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,32 60,30 % 39,70 % ,68 Toimintatulot , ,64 106,01 % -6,01 % Toimintamenot , ,69 60,55 % 39,45 % Toimintakate , ,33 49,23 % 50,77 %

35 33 LAITOSTOIMINTA (ulkoiset) Toimintatulot , ,31 39,60 % 60,40 % Toimintamenot , ,02 59,18 % 40,82 % Toimintakate , ,29 264,32 % -164,32 % LAITOSTOIMINTA (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot , ,09 38,85 % 61,15 % Toimintamenot , ,02 59,06 % 40,94 % Toimintakate , ,07-169,70 % 269,70 % (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpö saakka laskutettu.) LAITOSTOIMINNAN TULOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,09 38,85 % 61,15 % ,91 LAITOSTOIMINNAN MENOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,02 59,06 % ,98 40,94 % (ulkoiset) Toimintatulot , ,30 46,16 % 53,84 % Toimintamenot , ,96 93,05 % 6,95 % Toimintakate , ,34-121,93 % 221,93 %

36 34 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatulot , ,90 54,97 % 45,03 % Toimintamenot , ,30 64,94 % 35,06 % Toimintakate , ,40 78,33 % 21,67 % TEKNISEN TOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,90 54,97 % 45,03 % ,10 TEKNISEN TOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 64,94 % 35,06 % ,70 Toimintatulot , ,06 62,68 % 37,32 % Toimintamenot , ,58 71,01 % 28,99 % Toimintakate , ,52 78,56 % 21,44 %

37 35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % Toimintamenot , ,86 71,49 % 28,51 % Toimintakate , ,01 72,39 % 27,61 % KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,85 66,67 % ,15 33,33 % KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,86 71,49 % ,14 28,51 % Toimintatulot , ,25 69,67 % 30,33 % Toimintamenot , ,77 72,64 % 27,36 % Toimintakate , ,52 73,09 % 26,91 %

38 Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla Sijoitukset Ilman v mukana sijoituksia tammi 47,7 7,9 (lyhytaik. Lainaa nostettu ) helmi 64,4 13,3 maalis 82,2 (lyhytaik. Lainaa nostettu ja maksettu pois vuoden 2013 tp. 26,1 saldo) huhti 83,6 27,1 touko 86,1 28,0 kesä 49,5 6,2 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) heinä 65,3 13,2 elo 62,7 5,3 syys 62,0 10,6 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) Keskiarvo 1-9 kk 67,1 15,3 lokakuu ,5 10,2 marraskuu ,5 13,5 joulukuu ,8 1,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Sijoitukset mukana Ilman sijoituksia Lin. (Sijoitukset mukana) Lin. (Ilman sijoituksia)

39 37 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 288, ,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,98 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 Koneet ja kalusto , ,09 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363, ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,07 Aineelliset hyödykkeet , ,18 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,39 Kuntayhtymäosuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,58 Muut osakkeet ja osuudet 5 178, ,00 Osakkeet ja osuudet , ,78 Muut pitkäaikaiset lainasaamiset , ,70 Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Sijoitukset , ,48 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,46 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,12 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,72 Lyhytaikaiset saamiset , ,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,90 Siirtosaamiset , ,90 Saamiset , ,74 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,20

40 38 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 OMA PÄÄOMA , ,58 Poistoero , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,89 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,02 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,34 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 3 531, ,95 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0, ,01 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,30 Siirtovelat Siirtyvät korot 2 688, ,94 Lomapalkkajaksotus , ,48 Valtionosuusennakot 0, ,00 Muut siirtovelat , ,38 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,91 VASTATTAVAA , ,20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta oletus, 17.8.2009 (EUR) 2 800 000 2 800 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 800 000 800 000 400 000 400 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot