KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden toteutumat Yleishallinto 11 Opetus- ja kulttuuritoimi 19 Tekninen toimi 27 Käyttötalous yhteensä 35 Kassan riittävyys 36 Tase 37 Liite Investointien toteutumisen seuranta 39

3 1 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA (määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75 %) TULOSLASKELMA: Toimintatuottojen toteutuma 66,7 %: Toimintatuotoissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu korvaus eläkemenoperusteisista maksuista ja puunmyyntituloja saatu (tot-% 91,4), jotka nostavat toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentti ilman näitä tuloja on 55,8. Henkilöstökulujen toteutuma 73,7 %: Eläkemenoperusteiset maksut 9 kk kirjattu KEVA:n ilmoituksen mukaisina. Prosenttia nostaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen toteutuma 72,2 %: Jämsä on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina, joten toteutumaprosentti on soten osalta 75 %. Jämsästä saadun syyskuun toteutuman mukaan olemme maksaneet ennakoina 4,5 % enemmän kun toteutuneeet kustannukset on. Euroina tämä on Vammaispalveluiden kustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet, mutta muut kustannuspaikat ovat alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,5 %: Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 71,5 eli on käytetty budjetoitua vähemmän. Verotulot 77,9 % Verotuloissa kunnallisverotuotto on kertynyt budjetoitua paremmin toteutuma-% on 83,7. Kunnallisverotuotto näyttää todellisuuteen liian suurelta, marraskuussa tilityksestä vähennetään joulukuussa veronmaksajille palautettavat verot, marraskuun tilitys todennäköisesti on 0. Yhteisöveron tuotto on myös kertynyt budjetoitua paremmin, tämän hetkinen toteutuma-% on 82,4. Kiinteistöveroista on syyskuussa tilitetty ensimmäinen erä, marraskuussa saadaan toinen päätilitys, toteutumaprosentti on tällä hetkellä 50,4. Verotuloja talousarvioon on budjetoitu 7,7 milj. euroa, lokakuussa saadun veroennusteen mukaan verotulokertymä vuodelta 2014 olisi 7,695 milj. euroa eli ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat budjetoidusti. Valtionosuudet 75,2 %: Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Poistot ja arvonalentumiset 66,2 %: Poistoihin kirjattu vanhan käyttöomaisuuden poistot. Vuonna 2014 valmistuvat investointihankkeet puuttuvat poistolaskennasta. RAHOITUSLASKELMA: Investointien toteutuma on 47,9 %. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,2 milj.. Lyhytaikaisen lainan nostolla on kunnan maksuvalmius saatu hyvälle tasolle ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Kesäkuussa lyhennettiin lainaa 0,7 milj. ja syyskuuss 0,1 milj :lla. HALLINTOKUNNAT: Yleishallinto toteutunut tähän mennessä talousarvion mukaisena, menot 74,31 %. Opetus- ja kulttuuritoimi toteutunut alle talousarvion, menot 67,89 %. Tekninen lautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 69,34 %. Rakennuslautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 60,30 %. Laitostoiminta (ulkoiset ja sisäiset) menot toteutunut alle talousarvion 59,06 %. Tulojen toteutuminen 38,85 %. (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpölaskutus saakka tehty.)

4 2 TULOSLASKELMA (ulkoinen) Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edell. + muutos summa Toteutu- vuosi ma-% tot-% Myyntituotot , ,69 59,0 67,0 Maksutuotot , ,74 95,3 94,8 Tuet ja avustukset , ,67 69,7 56,4 Vuokratuotot , ,17 78,2 71,1 Muut toimintatuotot , ,42 116,0 136,5 TOIMINTATUOTOT , ,85 66,7 69,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,68 73,4 71,1 Henkilöstökorvaukset , ,01 Palkat ja palkkiot , ,69 72,8 70,3 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 77,2 84,4 Muut henkilösivukulut , ,59 65,8 63,0 Henkilösivukulut , ,06 75,9 81,7 Henkilöstökulut , ,75 73,7 73,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,15 74,2 73,9 Muiden palvelujen ostot , ,37 60,1 68,1 Palvelujen ostot , ,52 72,2 73,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 62,5 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,81 62,5 65,8 Avustukset , ,94 56,4 66,1 Vuokrat , ,13 73,2 71,2 Muut toimintakulut , ,71 54,5 98,0 TOIMINTAKULUT , ,86 71,5 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 72,4 73,1 VEROTULOT , ,98 77,9 80,6 VALTIONOSUUDET , ,20 75,2 74,9 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT KORKOTUOTOT , ,84 124,6 78,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,06 11,6 27,1 KORKOKULUT , ,65 79,9 30,2 MUUT RAHOITUSKULUT , ,59-49,6 31,1 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT , ,02 176,7 87,6 VUOSIKATE , ,85 431,9 253,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) , ,12 66,2 78,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 66,2 78,1 TILIKAUDEN TULOS , ,97-8,3-12,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97-8,3-12,2

5 3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset) TALOUSARVION TOIMINTATULOT Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % TOIMINTATULOT 1-9 kk v ,85 66,67 % 33,33 % ,15 HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA Henkilöstökulut , ,75 73,73 % 26,27 % HENKILÖSTÖKULUT 1-9 kk v ,75 73,73 % 26,27 % ,25

6 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ) As.palv. ostot , ,00 75,00 % 25,00 % (Jämsä) ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (Jämsä) 1-9 kk v ,00 75,00 % 25,00 % ,00 MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT Muiden palv. ostot , ,37 60,05 % 39,95 % MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT 1-9 kk v ,37 60,05 % 39,95 % ,63

7 5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Aineet, tarvikk. ja tavarat , ,81 62,52 % 37,48 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1-9 kk v ,81 62,52 % 37,48 % ,19 VEROTULOT Kunnan tulovero , ,38 83,72 % 16,28 % Yhteisövero , ,70 82,41 % 17,59 % Kiinteistövero , ,90 50,44 % 49,56 % Verotulot yht , ,98 77,94 % 22,06 % Kiinteistöverosta saatu ensimmäinen tilitys syyskuussa. Marraskuussa kunnallisverotilitys todennäköisesti 0. Joulukuussa maksettavat veronpalautukset peritään kunnilta marraskuun tilityksestä. Kunnan tuloveron toteutuma näyttää tässä vaiheessa liian suurelta. VEROTULOT 1-9 kk v ,98 77,94 % ,02 22,06 %

8 6 VEROTULOJEN VERTAILU V V V V V V Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , , , ,22-1,85 % Yhteisövero , , , ,44 0,98 % Kiinteistövero , , , ,62 306,17 % Verotulot yht , , , ,84 1,31 % JOULUKUUN 2013 TILANNE V V Tot ( ) Tot ( ) Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , ,37-0,54 % Yhteisövero , ,65 23,85 % Kiinteistövero , ,33 4,96 % Verotulot yht , ,61 2,06 % VALTIONOSUUDET Peruspalv , ,91 74,32 % 25,68 % Verotulotasaus , ,04 75,00 % 25,00 % Järjestel.muutos , ,25 75,03 % 24,97 % Opetus- ja kultt , ,00 61,12 % 38,88 % Valtionos. yht , ,20 75,24 % 24,76 % VALTIONOSUUDET 1-9 kk v ,20 75,24 % 24,76 % ,80

9 7 POISTOT Poistot , ,12 66,18 % 33,82 % Kaukolämpöverkostolla ei ole vielä poistoa alkuvuodella ,12 POISTOT 1-9 kk v ,18 % 33,82 % ,88 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate Toteutuma Tilikauden tulos Toteutuma Toteutuma Ta+muutos vuosikate Ta+muutos tilikauden tulos tilikauden tulos v tammi , , ,88 helmi , , ,54 maalis , , ,17 huhti , , ,92 touko , , ,49 kesä , , ,50 heinä , , ,14 elo , , ,56 syys , , ,11 Keskiarvo , , , , , , , ,00 0, , , ,00 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 1-9 kk v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys vuosikate tilikauden tulos Lin. (vuosikate ) Lin. (tilikauden tulos)

10 8 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutu- +muutos summa ma % TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,85 431,9 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,00 0,0 TULORAHOITUS , ,85 434,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,34 47,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , ,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKK. LUOVUTUSTULOT , ,00 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,19-6,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,00 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,75 78,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , ,00 58,3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN , ,94-37,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,59 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0,00 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS , ,47 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT , ,59 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,41-108,2 KASSAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,40 RAHAVARAT ,99 KASSAVAROJEN MUUTOS ,41

11 9 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset) INVESTOINNIT Investointimenot , ,34 47,91 % 52,09 % Investointitulot 0, , , ,34 INVESTOINTIMENOT 1-9 kk v ,91 % 52,09 % ,66 INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso) Tarkempi hankekohtainen toteutuma liittenä. Määräraha Maa-alueet Menot ,00 104,00 % As. Oy Peltohokklan lainaosuus Menot ,52 Laajakaistahanke Menot ,00 0,00 % Kaukolämpöverkon suunn. ja rakent. Menot ,80 90,94 % Investoinnit kiinteistöihin Menot ,08 36,77 % Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin Menot ,99 49,31 % Kalankäsittelytilojen suunn. Ja rakentam. Menot ,00 0,00 % Investoinnit vesihuoltolaitokseen Menot ,00 0,00 % Yleiset alueet ja liikenneväylät Menot ,63 45,41 % Varavoimalaitteiden hankinta Menot ,83 98,89 % Pientraktori työlaitteineen Menot ,81 94,95 % Menot yhteensä ,66 47,91 %

12 10 LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET Lainan otto (pa*) 0 0,00 0,00 Lyhennykset (pa*) , ,75 78,23 % 21,77 % Lyhytaikaiset lainat (muutos) , ,00 58,33 % 41,67 % LAINOJEN LYHENNYKSET (pa*) 1-9 kk v ,75 78,23 % ,25 21,77 % *) pitkäaikainen

13 11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (valtuuston sitovuustaso) ULKOISTEN TULOJEN JA MENOJEN TOTEUTUMAT (määrärahojen tasaisella toteutumisella kuuden kk toteutuma olisi 75 %) VAALIT Toimintatulot ,00-198,00 Toimintamenot ,14 38,86 99,03 % 0,97 % Toimintakate 0 236,86-236,86 VAALIEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,14 99,03 % 0,97 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot ,76 249,24 75,80 % 24,20 % Toimintakate ,76-249,24 75,80 % 24,20 %

14 12 TILINTARKASTUS Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,39 64,80 % 35,20 % Toimintakate , ,39 64,80 % 35,20 % TILINTARKASTUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,39 64,80 % 35,20 % 9 746,61 Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,26 49,09 % 50,91 % Toimintakate , ,26 49,09 % 50,91 %

15 13 HALLINTO Toimintatulot , ,94 48,40 % 51,60 % Toimintamenot , ,57 74,94 % 25,06 % Toimintakate , ,63 79,19 % 20,81 % HALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,94 48,40 % 51,60 % ,06 HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,57 74,94 % ,43 25,06 % Toimintatulot , ,29 51,00 % 49,00 % Toimintamenot , ,24 66,44 % 33,56 % Toimintakate , ,95 68,15 % 31,85 %

16 14 SISÄISET PALVELUT Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,28 40,43 % 59,57 % Toimintakate , ,28 40,51 % 59,49 % SISÄISTEN PALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,28 40,43 % 59,57 % ,72 Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,65 53,11 % 46,89 % Toimintakate , ,65 53,23 % 46,77 %

17 15 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Toimintatulot , ,19 86,78 % 13,22 % Toimintamenot , ,00 63,14 % 36,86 % Toimintakate , ,81 226,62 % -126,62 % Puunmyyntituloja saatu , budjetoitu ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,19 86,78 % ,81 13,22 % ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,00 63,14 % 36,86 % ,00 Toimintatulot , ,42 101,80 % -1,80 % Toimintamenot , ,33 85,42 % 14,58 % Toimintakate , ,75 158,77 % -58,77 %

18 16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OMA TOIMINTA Toimintatulot , ,78 134,21 % -34,21 % Toimintamenot , ,67 76,36 % 23,64 % Toimintakate , ,45 55,87 % 44,13 % Toimintatuloissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu suoritus eläkemenoperusteisiin maksuihin , ei budjetissa. Eläkemenoperusteiset maksut kirjattu 9 kk KEVA:n ilmoituksen mukaan. SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,78 134,21 % -34,21 % SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,36 % ,33 23,64 % Toimintatulot , ,94 51,28 % 48,72 % Toimintamenot , ,02 97,53 % 2,47 % Toimintakate , ,92 120,42 % -20,42 %

19 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,82 74,99 % 25,01 % Toimintakate , ,82 74,99 % 25,01 % SOS. JA TERV.TOIMEN OSTOPALVELUIDEN (JÄMSÄ JA KEURUU) MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,82 74,99 % ,18 25,01 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,53 74,57 % 25,43 % Toimintakate , ,53 74,57 % 25,43 %

20 18 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot , ,35 87,18 % 12,82 % Toimintamenot , ,59 74,31 % 25,69 % Toimintakate , ,24 73,63 % 26,37 % YLEISHALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,65 87,18 % 12,82 % YLEISHALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,59 74,31 % ,41 25,69 % Toimintatulot , ,81 79,08 % 20,92 % Toimintamenot , ,27 74,61 % 25,39 % Toimintakate , ,46 74,38 % 25,62 %

21 19 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatulot , ,58 Toimintamenot , ,67 76,27 % 23,73 % Toimintakate , ,25 75,33 % 24,67 % SIVISTYSTOIMEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,27 % ,33 23,73 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,67 73,70 % 26,30 % Toimintakate , ,67 73,70 % 26,30 %

22 20 LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot , ,92 110,96 % -10,96 % Toimintamenot , ,03 66,89 % 33,11 % Toimintakate , ,95 64,34 % 35,66 % LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,92 110,96 % -10,96 % LASTEN PÄIVÄHOIDON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,03 66,89 % 33,11 % ,97 Toimintatulot , ,05 81,87 % 18,13 % Toimintamenot , ,59 69,15 % 30,85 % Toimintakate , ,54 68,41 % 31,59 %

23 21 ESI- JA PERUSOPETUS Toimintatulot , ,37 249,31 % -149,31 % Toimintamenot , ,36 68,28 % 31,72 % Toimintakate , ,73 66,12 % 33,88 % ESI- JA PERUSOPETUKSEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,37 249,31 % -149,31 % ,37 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,36 68,28 % ,64 31,72 % Toimintatulot , ,65 246,70 % -146,70 % Toimintamenot , ,05 67,34 % 32,66 % Toimintakate , ,70 66,17 % 33,83 %

24 22 LUKIO Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,91 68,50 % 31,50 % Toimintakate , ,91 68,50 % 31,50 % LUKION MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,91 68,50 % 31,50 % ,09 Toimintatulot 0 340,00-340,00 Toimintamenot , ,00 62,64 % 37,36 % Toimintakate , ,00 62,56 % 37,44 %

25 23 RUOKAPALVELU Toimintatulot , ,89 75,27 % 24,73 % Toimintamenot , ,35 71,84 % 28,16 % Toimintakate , ,46 57,87 % 42,13 % RUOKAPALVELUIDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,89 75,27 % ,11 24,73 % RUOKAPALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 71,84 % 28,16 % ,65 Toimintatulot , ,54 72,07 % 27,93 % Toimintamenot , ,31 69,03 % 30,97 % Toimintakate , ,77 56,50 % 43,50 %

26 24 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot ,62-666,62 103,56 % -3,56 % Toimintamenot , ,35 62,34 % 37,66 % Toimintakate , ,97 59,63 % 40,37 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,62 103,56 % -3,56 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 62,34 % 37,66 % ,65 Toimintatulot ,11 28,89 99,85 % 0,15 % Toimintamenot , ,47 77,48 % 22,52 % Toimintakate , ,58 75,96 % 24,04 %

27 25 VAPAA-AIKATOIMI Toimintatulot , ,20 3,38 % 96,62 % Toimintamenot , ,30 57,56 % 42,44 % Toimintakate , ,10 78,40 % 21,60 % Toimintatuloissa on Vesuriryhmän hankerahoja, käyttö tällä hetkellä on 0 %. VAPAA-AIKATOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,38 % ,20 96,62 % 2 318,80 VAPAA-AIKATOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 57,56 % 42,44 % ,70 Toimintatulot , ,55 18,05 % 81,95 % Toimintamenot , ,83 64,37 % 35,63 % Toimintakate , ,28 74,07 % 25,93 %

28 26 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot , ,60 76,18 % 23,82 % Toimintamenot , ,97 67,89 % 32,11 % Toimintakate , ,37 66,08 % 33,92 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,60 76,18 % ,40 23,82 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,97 67,89 % 32,11 % ,03 Toimintatulot , ,38 73,14 % 26,86 % Toimintamenot , ,92 68,16 % 31,84 % Toimintakate , ,54 67,14 % 32,86 %

29 27 TEKNINEN HALLINTO Toimintatulot , ,00 37,94 % 62,06 % Toimintamenot , ,75 80,09 % 19,91 % Toimintakate , ,75 80,80 % 19,20 % TEKNISEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,75 80,09 % ,25 19,91 % Toimintatulot ,02-498,02 129,30 % -29,30 % Toimintamenot , ,56 75,66 % 24,34 % Toimintakate , ,58 74,89 % 25,11 %

30 28 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ Toimintatulot , ,98 173,94 % -73,94 % Toimintamenot , ,65 72,80 % 27,20 % Toimintakate , ,63 69,53 % 30,47 % KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,98 173,94 % -73,94 % ,98 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,65 72,80 % ,35 27,20 % Toimintatulot ,79-972,79 106,04 % -6,04 % Toimintamenot , ,40 77,89 % 22,11 % Toimintakate , ,19 76,39 % 23,61 %

31 29 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatulot , ,41 75,28 % 24,72 % Toimintamenot , ,33 66,24 % 33,76 % Toimintakate , ,92 52,05 % 47,95 % KIINTEISTÖTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,41 75,28 % ,59 24,72 % KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,33 66,24 % 33,76 % ,67 Toimintatulot , ,79 69,56 % 30,44 % Toimintamenot , ,70 63,00 % 37,00 % Toimintakate , ,91 56,02 % 43,98 %

32 30 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatulot , ,26 67,94 % 32,06 % Toimintamenot , ,23 72,65 % 27,35 % Toimintakate , ,97 73,39 % 26,61 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,26 67,94 % 32,06 % ,74 PALO- JA PELASTUSTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,23 72,65 % 27,35 % ,77 Toimintatulot , ,42 75,48 % 24,52 % Toimintamenot , ,27 76,14 % 23,86 % Toimintakate , ,85 76,27 % 23,73 %

33 31 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot , ,69 76,49 % 23,51 % Toimintamenot , ,96 69,34 % 30,66 % Toimintakate , ,27 64,79 % 35,21 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,69 76,49 % ,31 23,51 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,96 69,34 % 30,66 % ,04 Toimintatulot , ,40 70,95 % 29,05 % Toimintamenot , ,93 68,06 % 31,94 % Toimintakate , ,53 66,45 % 33,55 %

34 32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot ,10-546,10 101,44 % -1,44 % Toimintamenot , ,32 60,30 % 39,70 % Toimintakate , ,42 50,20 % 49,80 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,10 101,44 % -1,44 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,32 60,30 % 39,70 % ,68 Toimintatulot , ,64 106,01 % -6,01 % Toimintamenot , ,69 60,55 % 39,45 % Toimintakate , ,33 49,23 % 50,77 %

35 33 LAITOSTOIMINTA (ulkoiset) Toimintatulot , ,31 39,60 % 60,40 % Toimintamenot , ,02 59,18 % 40,82 % Toimintakate , ,29 264,32 % -164,32 % LAITOSTOIMINTA (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot , ,09 38,85 % 61,15 % Toimintamenot , ,02 59,06 % 40,94 % Toimintakate , ,07-169,70 % 269,70 % (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpö saakka laskutettu.) LAITOSTOIMINNAN TULOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,09 38,85 % 61,15 % ,91 LAITOSTOIMINNAN MENOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,02 59,06 % ,98 40,94 % (ulkoiset) Toimintatulot , ,30 46,16 % 53,84 % Toimintamenot , ,96 93,05 % 6,95 % Toimintakate , ,34-121,93 % 221,93 %

36 34 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatulot , ,90 54,97 % 45,03 % Toimintamenot , ,30 64,94 % 35,06 % Toimintakate , ,40 78,33 % 21,67 % TEKNISEN TOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,90 54,97 % 45,03 % ,10 TEKNISEN TOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 64,94 % 35,06 % ,70 Toimintatulot , ,06 62,68 % 37,32 % Toimintamenot , ,58 71,01 % 28,99 % Toimintakate , ,52 78,56 % 21,44 %

37 35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % Toimintamenot , ,86 71,49 % 28,51 % Toimintakate , ,01 72,39 % 27,61 % KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,85 66,67 % ,15 33,33 % KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,86 71,49 % ,14 28,51 % Toimintatulot , ,25 69,67 % 30,33 % Toimintamenot , ,77 72,64 % 27,36 % Toimintakate , ,52 73,09 % 26,91 %

38 Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla Sijoitukset Ilman v mukana sijoituksia tammi 47,7 7,9 (lyhytaik. Lainaa nostettu ) helmi 64,4 13,3 maalis 82,2 (lyhytaik. Lainaa nostettu ja maksettu pois vuoden 2013 tp. 26,1 saldo) huhti 83,6 27,1 touko 86,1 28,0 kesä 49,5 6,2 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) heinä 65,3 13,2 elo 62,7 5,3 syys 62,0 10,6 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) Keskiarvo 1-9 kk 67,1 15,3 lokakuu ,5 10,2 marraskuu ,5 13,5 joulukuu ,8 1,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Sijoitukset mukana Ilman sijoituksia Lin. (Sijoitukset mukana) Lin. (Ilman sijoituksia)

39 37 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 288, ,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,98 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 Koneet ja kalusto , ,09 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363, ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,07 Aineelliset hyödykkeet , ,18 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,39 Kuntayhtymäosuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,58 Muut osakkeet ja osuudet 5 178, ,00 Osakkeet ja osuudet , ,78 Muut pitkäaikaiset lainasaamiset , ,70 Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Sijoitukset , ,48 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,46 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,12 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,72 Lyhytaikaiset saamiset , ,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,90 Siirtosaamiset , ,90 Saamiset , ,74 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,20

40 38 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 OMA PÄÄOMA , ,58 Poistoero , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,89 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,02 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,34 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 3 531, ,95 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0, ,01 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,30 Siirtovelat Siirtyvät korot 2 688, ,94 Lomapalkkajaksotus , ,48 Valtionosuusennakot 0, ,00 Muut siirtovelat , ,38 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,91 VASTATTAVAA , ,20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot