KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014"

Transkriptio

1 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden toteutumat Yleishallinto 11 Opetus- ja kulttuuritoimi 19 Tekninen toimi 27 Käyttötalous yhteensä 35 Kassan riittävyys 36 Tase 37 Liite Investointien toteutumisen seuranta 39

3 1 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA (määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 75 %) TULOSLASKELMA: Toimintatuottojen toteutuma 66,7 %: Toimintatuotoissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu korvaus eläkemenoperusteisista maksuista ja puunmyyntituloja saatu (tot-% 91,4), jotka nostavat toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentti ilman näitä tuloja on 55,8. Henkilöstökulujen toteutuma 73,7 %: Eläkemenoperusteiset maksut 9 kk kirjattu KEVA:n ilmoituksen mukaisina. Prosenttia nostaa heinäkuussa maksetut lomarahat. Palvelujen ostojen toteutuma 72,2 %: Jämsä on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina, joten toteutumaprosentti on soten osalta 75 %. Jämsästä saadun syyskuun toteutuman mukaan olemme maksaneet ennakoina 4,5 % enemmän kun toteutuneeet kustannukset on. Euroina tämä on Vammaispalveluiden kustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet, mutta muut kustannuspaikat ovat alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62,5 %: Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 71,5 eli on käytetty budjetoitua vähemmän. Verotulot 77,9 % Verotuloissa kunnallisverotuotto on kertynyt budjetoitua paremmin toteutuma-% on 83,7. Kunnallisverotuotto näyttää todellisuuteen liian suurelta, marraskuussa tilityksestä vähennetään joulukuussa veronmaksajille palautettavat verot, marraskuun tilitys todennäköisesti on 0. Yhteisöveron tuotto on myös kertynyt budjetoitua paremmin, tämän hetkinen toteutuma-% on 82,4. Kiinteistöveroista on syyskuussa tilitetty ensimmäinen erä, marraskuussa saadaan toinen päätilitys, toteutumaprosentti on tällä hetkellä 50,4. Verotuloja talousarvioon on budjetoitu 7,7 milj. euroa, lokakuussa saadun veroennusteen mukaan verotulokertymä vuodelta 2014 olisi 7,695 milj. euroa eli ennusteen mukaan verotulot toteutuisivat budjetoidusti. Valtionosuudet 75,2 %: Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidusti. Poistot ja arvonalentumiset 66,2 %: Poistoihin kirjattu vanhan käyttöomaisuuden poistot. Vuonna 2014 valmistuvat investointihankkeet puuttuvat poistolaskennasta. RAHOITUSLASKELMA: Investointien toteutuma on 47,9 %. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,2 milj.. Lyhytaikaisen lainan nostolla on kunnan maksuvalmius saatu hyvälle tasolle ja laskut on voitu maksaa ajallaan. Kesäkuussa lyhennettiin lainaa 0,7 milj. ja syyskuuss 0,1 milj :lla. HALLINTOKUNNAT: Yleishallinto toteutunut tähän mennessä talousarvion mukaisena, menot 74,31 %. Opetus- ja kulttuuritoimi toteutunut alle talousarvion, menot 67,89 %. Tekninen lautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 69,34 %. Rakennuslautakunta toteutunut alle talousarvion, menot 60,30 %. Laitostoiminta (ulkoiset ja sisäiset) menot toteutunut alle talousarvion 59,06 %. Tulojen toteutuminen 38,85 %. (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpölaskutus saakka tehty.)

4 2 TULOSLASKELMA (ulkoinen) Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edell. + muutos summa Toteutu- vuosi ma-% tot-% Myyntituotot , ,69 59,0 67,0 Maksutuotot , ,74 95,3 94,8 Tuet ja avustukset , ,67 69,7 56,4 Vuokratuotot , ,17 78,2 71,1 Muut toimintatuotot , ,42 116,0 136,5 TOIMINTATUOTOT , ,85 66,7 69,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,68 73,4 71,1 Henkilöstökorvaukset , ,01 Palkat ja palkkiot , ,69 72,8 70,3 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 77,2 84,4 Muut henkilösivukulut , ,59 65,8 63,0 Henkilösivukulut , ,06 75,9 81,7 Henkilöstökulut , ,75 73,7 73,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,15 74,2 73,9 Muiden palvelujen ostot , ,37 60,1 68,1 Palvelujen ostot , ,52 72,2 73,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 62,5 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,81 62,5 65,8 Avustukset , ,94 56,4 66,1 Vuokrat , ,13 73,2 71,2 Muut toimintakulut , ,71 54,5 98,0 TOIMINTAKULUT , ,86 71,5 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 72,4 73,1 VEROTULOT , ,98 77,9 80,6 VALTIONOSUUDET , ,20 75,2 74,9 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT KORKOTUOTOT , ,84 124,6 78,7 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,06 11,6 27,1 KORKOKULUT , ,65 79,9 30,2 MUUT RAHOITUSKULUT , ,59-49,6 31,1 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT , ,02 176,7 87,6 VUOSIKATE , ,85 431,9 253,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) , ,12 66,2 78,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 66,2 78,1 TILIKAUDEN TULOS , ,97-8,3-12,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97-8,3-12,2

5 3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset) TALOUSARVION TOIMINTATULOT Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % TOIMINTATULOT 1-9 kk v ,85 66,67 % 33,33 % ,15 HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA Henkilöstökulut , ,75 73,73 % 26,27 % HENKILÖSTÖKULUT 1-9 kk v ,75 73,73 % 26,27 % ,25

6 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ) As.palv. ostot , ,00 75,00 % 25,00 % (Jämsä) ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (Jämsä) 1-9 kk v ,00 75,00 % 25,00 % ,00 MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT Muiden palv. ostot , ,37 60,05 % 39,95 % MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT 1-9 kk v ,37 60,05 % 39,95 % ,63

7 5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Aineet, tarvikk. ja tavarat , ,81 62,52 % 37,48 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1-9 kk v ,81 62,52 % 37,48 % ,19 VEROTULOT Kunnan tulovero , ,38 83,72 % 16,28 % Yhteisövero , ,70 82,41 % 17,59 % Kiinteistövero , ,90 50,44 % 49,56 % Verotulot yht , ,98 77,94 % 22,06 % Kiinteistöverosta saatu ensimmäinen tilitys syyskuussa. Marraskuussa kunnallisverotilitys todennäköisesti 0. Joulukuussa maksettavat veronpalautukset peritään kunnilta marraskuun tilityksestä. Kunnan tuloveron toteutuma näyttää tässä vaiheessa liian suurelta. VEROTULOT 1-9 kk v ,98 77,94 % ,02 22,06 %

8 6 VEROTULOJEN VERTAILU V V V V V V Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , , , ,22-1,85 % Yhteisövero , , , ,44 0,98 % Kiinteistövero , , , ,62 306,17 % Verotulot yht , , , ,84 1,31 % JOULUKUUN 2013 TILANNE V V Tot ( ) Tot ( ) Erotus Muutos-% Kunnan tulovero , ,37-0,54 % Yhteisövero , ,65 23,85 % Kiinteistövero , ,33 4,96 % Verotulot yht , ,61 2,06 % VALTIONOSUUDET Peruspalv , ,91 74,32 % 25,68 % Verotulotasaus , ,04 75,00 % 25,00 % Järjestel.muutos , ,25 75,03 % 24,97 % Opetus- ja kultt , ,00 61,12 % 38,88 % Valtionos. yht , ,20 75,24 % 24,76 % VALTIONOSUUDET 1-9 kk v ,20 75,24 % 24,76 % ,80

9 7 POISTOT Poistot , ,12 66,18 % 33,82 % Kaukolämpöverkostolla ei ole vielä poistoa alkuvuodella ,12 POISTOT 1-9 kk v ,18 % 33,82 % ,88 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate Toteutuma Tilikauden tulos Toteutuma Toteutuma Ta+muutos vuosikate Ta+muutos tilikauden tulos tilikauden tulos v tammi , , ,88 helmi , , ,54 maalis , , ,17 huhti , , ,92 touko , , ,49 kesä , , ,50 heinä , , ,14 elo , , ,56 syys , , ,11 Keskiarvo , , , , , , , ,00 0, , , ,00 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 1-9 kk v tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys vuosikate tilikauden tulos Lin. (vuosikate ) Lin. (tilikauden tulos)

10 8 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutu- +muutos summa ma % TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,85 431,9 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,00 0,0 TULORAHOITUS , ,85 434,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,34 47,9 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , ,00 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKK. LUOVUTUSTULOT , ,00 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,19-6,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,00 0,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,75 78,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , ,00 58,3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN , ,94-37,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,59 PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS 0,00 0,00 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS , ,47 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT , ,59 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,41-108,2 KASSAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT ,40 RAHAVARAT ,99 KASSAVAROJEN MUUTOS ,41

11 9 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset) INVESTOINNIT Investointimenot , ,34 47,91 % 52,09 % Investointitulot 0, , , ,34 INVESTOINTIMENOT 1-9 kk v ,91 % 52,09 % ,66 INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso) Tarkempi hankekohtainen toteutuma liittenä. Määräraha Maa-alueet Menot ,00 104,00 % As. Oy Peltohokklan lainaosuus Menot ,52 Laajakaistahanke Menot ,00 0,00 % Kaukolämpöverkon suunn. ja rakent. Menot ,80 90,94 % Investoinnit kiinteistöihin Menot ,08 36,77 % Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin Menot ,99 49,31 % Kalankäsittelytilojen suunn. Ja rakentam. Menot ,00 0,00 % Investoinnit vesihuoltolaitokseen Menot ,00 0,00 % Yleiset alueet ja liikenneväylät Menot ,63 45,41 % Varavoimalaitteiden hankinta Menot ,83 98,89 % Pientraktori työlaitteineen Menot ,81 94,95 % Menot yhteensä ,66 47,91 %

12 10 LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET Lainan otto (pa*) 0 0,00 0,00 Lyhennykset (pa*) , ,75 78,23 % 21,77 % Lyhytaikaiset lainat (muutos) , ,00 58,33 % 41,67 % LAINOJEN LYHENNYKSET (pa*) 1-9 kk v ,75 78,23 % ,25 21,77 % *) pitkäaikainen

13 11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN (valtuuston sitovuustaso) ULKOISTEN TULOJEN JA MENOJEN TOTEUTUMAT (määrärahojen tasaisella toteutumisella kuuden kk toteutuma olisi 75 %) VAALIT Toimintatulot ,00-198,00 Toimintamenot ,14 38,86 99,03 % 0,97 % Toimintakate 0 236,86-236,86 VAALIEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,14 99,03 % 0,97 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot ,76 249,24 75,80 % 24,20 % Toimintakate ,76-249,24 75,80 % 24,20 %

14 12 TILINTARKASTUS Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,39 64,80 % 35,20 % Toimintakate , ,39 64,80 % 35,20 % TILINTARKASTUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,39 64,80 % 35,20 % 9 746,61 Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,26 49,09 % 50,91 % Toimintakate , ,26 49,09 % 50,91 %

15 13 HALLINTO Toimintatulot , ,94 48,40 % 51,60 % Toimintamenot , ,57 74,94 % 25,06 % Toimintakate , ,63 79,19 % 20,81 % HALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,94 48,40 % 51,60 % ,06 HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,57 74,94 % ,43 25,06 % Toimintatulot , ,29 51,00 % 49,00 % Toimintamenot , ,24 66,44 % 33,56 % Toimintakate , ,95 68,15 % 31,85 %

16 14 SISÄISET PALVELUT Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,28 40,43 % 59,57 % Toimintakate , ,28 40,51 % 59,49 % SISÄISTEN PALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,28 40,43 % 59,57 % ,72 Toimintatulot 300 0,00 300,00 0,00 % 100,00 % Toimintamenot , ,65 53,11 % 46,89 % Toimintakate , ,65 53,23 % 46,77 %

17 15 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN Toimintatulot , ,19 86,78 % 13,22 % Toimintamenot , ,00 63,14 % 36,86 % Toimintakate , ,81 226,62 % -126,62 % Puunmyyntituloja saatu , budjetoitu ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,19 86,78 % ,81 13,22 % ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMISEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,00 63,14 % 36,86 % ,00 Toimintatulot , ,42 101,80 % -1,80 % Toimintamenot , ,33 85,42 % 14,58 % Toimintakate , ,75 158,77 % -58,77 %

18 16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OMA TOIMINTA Toimintatulot , ,78 134,21 % -34,21 % Toimintamenot , ,67 76,36 % 23,64 % Toimintakate , ,45 55,87 % 44,13 % Toimintatuloissa Pirkanmaan SHP:ltä saatu suoritus eläkemenoperusteisiin maksuihin , ei budjetissa. Eläkemenoperusteiset maksut kirjattu 9 kk KEVA:n ilmoituksen mukaan. SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,78 134,21 % -34,21 % SOS. JA TERV.TOIMEN OMAN TOIMINNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,36 % ,33 23,64 % Toimintatulot , ,94 51,28 % 48,72 % Toimintamenot , ,02 97,53 % 2,47 % Toimintakate , ,92 120,42 % -20,42 %

19 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN/OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,82 74,99 % 25,01 % Toimintakate , ,82 74,99 % 25,01 % SOS. JA TERV.TOIMEN OSTOPALVELUIDEN (JÄMSÄ JA KEURUU) MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,82 74,99 % ,18 25,01 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,53 74,57 % 25,43 % Toimintakate , ,53 74,57 % 25,43 %

20 18 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatulot , ,35 87,18 % 12,82 % Toimintamenot , ,59 74,31 % 25,69 % Toimintakate , ,24 73,63 % 26,37 % YLEISHALLINNON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,65 87,18 % 12,82 % YLEISHALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,59 74,31 % ,41 25,69 % Toimintatulot , ,81 79,08 % 20,92 % Toimintamenot , ,27 74,61 % 25,39 % Toimintakate , ,46 74,38 % 25,62 %

21 19 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatulot , ,58 Toimintamenot , ,67 76,27 % 23,73 % Toimintakate , ,25 75,33 % 24,67 % SIVISTYSTOIMEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,67 76,27 % ,33 23,73 % Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,67 73,70 % 26,30 % Toimintakate , ,67 73,70 % 26,30 %

22 20 LASTEN PÄIVÄHOITO Toimintatulot , ,92 110,96 % -10,96 % Toimintamenot , ,03 66,89 % 33,11 % Toimintakate , ,95 64,34 % 35,66 % LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,92 110,96 % -10,96 % LASTEN PÄIVÄHOIDON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,03 66,89 % 33,11 % ,97 Toimintatulot , ,05 81,87 % 18,13 % Toimintamenot , ,59 69,15 % 30,85 % Toimintakate , ,54 68,41 % 31,59 %

23 21 ESI- JA PERUSOPETUS Toimintatulot , ,37 249,31 % -149,31 % Toimintamenot , ,36 68,28 % 31,72 % Toimintakate , ,73 66,12 % 33,88 % ESI- JA PERUSOPETUKSEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,37 249,31 % -149,31 % ,37 ESI- JA PERUSOPETUKSEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,36 68,28 % ,64 31,72 % Toimintatulot , ,65 246,70 % -146,70 % Toimintamenot , ,05 67,34 % 32,66 % Toimintakate , ,70 66,17 % 33,83 %

24 22 LUKIO Toimintatulot 0 0,00 0,00 Toimintamenot , ,91 68,50 % 31,50 % Toimintakate , ,91 68,50 % 31,50 % LUKION MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,91 68,50 % 31,50 % ,09 Toimintatulot 0 340,00-340,00 Toimintamenot , ,00 62,64 % 37,36 % Toimintakate , ,00 62,56 % 37,44 %

25 23 RUOKAPALVELU Toimintatulot , ,89 75,27 % 24,73 % Toimintamenot , ,35 71,84 % 28,16 % Toimintakate , ,46 57,87 % 42,13 % RUOKAPALVELUIDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,89 75,27 % ,11 24,73 % RUOKAPALVELUIDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 71,84 % 28,16 % ,65 Toimintatulot , ,54 72,07 % 27,93 % Toimintamenot , ,31 69,03 % 30,97 % Toimintakate , ,77 56,50 % 43,50 %

26 24 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot ,62-666,62 103,56 % -3,56 % Toimintamenot , ,35 62,34 % 37,66 % Toimintakate , ,97 59,63 % 40,37 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,62 103,56 % -3,56 % KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,35 62,34 % 37,66 % ,65 Toimintatulot ,11 28,89 99,85 % 0,15 % Toimintamenot , ,47 77,48 % 22,52 % Toimintakate , ,58 75,96 % 24,04 %

27 25 VAPAA-AIKATOIMI Toimintatulot , ,20 3,38 % 96,62 % Toimintamenot , ,30 57,56 % 42,44 % Toimintakate , ,10 78,40 % 21,60 % Toimintatuloissa on Vesuriryhmän hankerahoja, käyttö tällä hetkellä on 0 %. VAPAA-AIKATOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,38 % ,20 96,62 % 2 318,80 VAPAA-AIKATOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 57,56 % 42,44 % ,70 Toimintatulot , ,55 18,05 % 81,95 % Toimintamenot , ,83 64,37 % 35,63 % Toimintakate , ,28 74,07 % 25,93 %

28 26 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Toimintatulot , ,60 76,18 % 23,82 % Toimintamenot , ,97 67,89 % 32,11 % Toimintakate , ,37 66,08 % 33,92 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,60 76,18 % ,40 23,82 % OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,97 67,89 % 32,11 % ,03 Toimintatulot , ,38 73,14 % 26,86 % Toimintamenot , ,92 68,16 % 31,84 % Toimintakate , ,54 67,14 % 32,86 %

29 27 TEKNINEN HALLINTO Toimintatulot , ,00 37,94 % 62,06 % Toimintamenot , ,75 80,09 % 19,91 % Toimintakate , ,75 80,80 % 19,20 % TEKNISEN HALLINNON MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,75 80,09 % ,25 19,91 % Toimintatulot ,02-498,02 129,30 % -29,30 % Toimintamenot , ,56 75,66 % 24,34 % Toimintakate , ,58 74,89 % 25,11 %

30 28 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ Toimintatulot , ,98 173,94 % -73,94 % Toimintamenot , ,65 72,80 % 27,20 % Toimintakate , ,63 69,53 % 30,47 % KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,98 173,94 % -73,94 % ,98 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,65 72,80 % ,35 27,20 % Toimintatulot ,79-972,79 106,04 % -6,04 % Toimintamenot , ,40 77,89 % 22,11 % Toimintakate , ,19 76,39 % 23,61 %

31 29 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatulot , ,41 75,28 % 24,72 % Toimintamenot , ,33 66,24 % 33,76 % Toimintakate , ,92 52,05 % 47,95 % KIINTEISTÖTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,41 75,28 % ,59 24,72 % KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,33 66,24 % 33,76 % ,67 Toimintatulot , ,79 69,56 % 30,44 % Toimintamenot , ,70 63,00 % 37,00 % Toimintakate , ,91 56,02 % 43,98 %

32 30 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintatulot , ,26 67,94 % 32,06 % Toimintamenot , ,23 72,65 % 27,35 % Toimintakate , ,97 73,39 % 26,61 % PALO- JA PELASTUSTOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,26 67,94 % 32,06 % ,74 PALO- JA PELASTUSTOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,23 72,65 % 27,35 % ,77 Toimintatulot , ,42 75,48 % 24,52 % Toimintamenot , ,27 76,14 % 23,86 % Toimintakate , ,85 76,27 % 23,73 %

33 31 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot , ,69 76,49 % 23,51 % Toimintamenot , ,96 69,34 % 30,66 % Toimintakate , ,27 64,79 % 35,21 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,69 76,49 % ,31 23,51 % TEKNISEN LAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,96 69,34 % 30,66 % ,04 Toimintatulot , ,40 70,95 % 29,05 % Toimintamenot , ,93 68,06 % 31,94 % Toimintakate , ,53 66,45 % 33,55 %

34 32 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot ,10-546,10 101,44 % -1,44 % Toimintamenot , ,32 60,30 % 39,70 % Toimintakate , ,42 50,20 % 49,80 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v , ,10 101,44 % -1,44 % RAKENNUSLAUTAKUNNAN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,32 60,30 % 39,70 % ,68 Toimintatulot , ,64 106,01 % -6,01 % Toimintamenot , ,69 60,55 % 39,45 % Toimintakate , ,33 49,23 % 50,77 %

35 33 LAITOSTOIMINTA (ulkoiset) Toimintatulot , ,31 39,60 % 60,40 % Toimintamenot , ,02 59,18 % 40,82 % Toimintakate , ,29 264,32 % -164,32 % LAITOSTOIMINTA (ulkoiset ja sisäiset) Toimintatulot , ,09 38,85 % 61,15 % Toimintamenot , ,02 59,06 % 40,94 % Toimintakate , ,07-169,70 % 269,70 % (Laitostoiminan tulot: vesilaskutus saakka ja kaukolämpö saakka laskutettu.) LAITOSTOIMINNAN TULOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,09 38,85 % 61,15 % ,91 LAITOSTOIMINNAN MENOJEN (ulkoiset ja sisäiset) TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,02 59,06 % ,98 40,94 % (ulkoiset) Toimintatulot , ,30 46,16 % 53,84 % Toimintamenot , ,96 93,05 % 6,95 % Toimintakate , ,34-121,93 % 221,93 %

36 34 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintatulot , ,90 54,97 % 45,03 % Toimintamenot , ,30 64,94 % 35,06 % Toimintakate , ,40 78,33 % 21,67 % TEKNISEN TOIMEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,90 54,97 % 45,03 % ,10 TEKNISEN TOIMEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,30 64,94 % 35,06 % ,70 Toimintatulot , ,06 62,68 % 37,32 % Toimintamenot , ,58 71,01 % 28,99 % Toimintakate , ,52 78,56 % 21,44 %

37 35 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintatulot , ,85 66,67 % 33,33 % Toimintamenot , ,86 71,49 % 28,51 % Toimintakate , ,01 72,39 % 27,61 % KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,85 66,67 % ,15 33,33 % KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN TOTEUTUMINEN 1-9 kk v ,86 71,49 % ,14 28,51 % Toimintatulot , ,25 69,67 % 30,33 % Toimintamenot , ,77 72,64 % 27,36 % Toimintakate , ,52 73,09 % 26,91 %

38 Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla Sijoitukset Ilman v mukana sijoituksia tammi 47,7 7,9 (lyhytaik. Lainaa nostettu ) helmi 64,4 13,3 maalis 82,2 (lyhytaik. Lainaa nostettu ja maksettu pois vuoden 2013 tp. 26,1 saldo) huhti 83,6 27,1 touko 86,1 28,0 kesä 49,5 6,2 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) heinä 65,3 13,2 elo 62,7 5,3 syys 62,0 10,6 (lyhytaik. lainaa maksettu pois ) Keskiarvo 1-9 kk 67,1 15,3 lokakuu ,5 10,2 marraskuu ,5 13,5 joulukuu ,8 1,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Sijoitukset mukana Ilman sijoituksia Lin. (Sijoitukset mukana) Lin. (Ilman sijoituksia)

39 37 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 288, ,80 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,98 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,45 Koneet ja kalusto , ,09 Muut aineelliset hyödykkeet 3 363, ,76 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,07 Aineelliset hyödykkeet , ,18 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,39 Kuntayhtymäosuudet , ,81 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,58 Muut osakkeet ja osuudet 5 178, ,00 Osakkeet ja osuudet , ,78 Muut pitkäaikaiset lainasaamiset , ,70 Muut pitkäaikaiset saamiset , ,00 Sijoitukset , ,48 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,46 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,21 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,12 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,72 Lyhytaikaiset saamiset , ,84 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , ,90 Siirtosaamiset , ,90 Saamiset , ,74 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,76 Rahoitusarvopaperit , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,73 VASTAAVAA , ,20

40 38 Tilivuosi Tilivuosi TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,33 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 OMA PÄÄOMA , ,58 Poistoero , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,89 Valtion toimeksiannot 423,80 423,80 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,02 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,34 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot 3 531, ,95 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 Pitkäaikainen vieraspääoma , ,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0, ,01 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,30 Siirtovelat Siirtyvät korot 2 688, ,94 Lomapalkkajaksotus , ,48 Valtionosuusennakot 0, ,00 Muut siirtovelat , ,38 Siirtovelat , ,80 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,91 VASTATTAVAA , ,20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus 28.3.2011 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) 2010

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.6.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.6.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

talousarvio muutokset

talousarvio muutokset 204 11.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 11.1.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 8 SISÄLTÖ Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18 TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA ASUKASLUKU

Lisätiedot

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 92 10 TULOSLASKELMA 93 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 Toimintatuotot Myyntituotot 211 176 402,89 209 268 070,49 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot