Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )"

Transkriptio

1 Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat suoritetaan laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa 2. (TkK 2) lukuvuonna. Teknilliseen fysiikkaan suuntautuvat opiskelijat suorittavat Modernin fysiikan suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin. BM10A0200 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op TkK 1-3 BM20A1401 Tilastomatematiikka I 3 op TkK BM20A1501 Numeeriset menetelmät I 3 op TkK 2 3 BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan 4 op TkK BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op TkK 1 1 BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op TkK 1 2 BM20A5820 Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op TkK 1 3 BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op TkK 1 4 BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op TkK BM30A0310 Fysiikan laboratoriotyöt (SÄTE) 6 op TkK BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4 op TkK 1 1 BM30A2800 Lämpöoppi 4 op TkK 1 2 BM30A2900 Aaltoliikeoppi 3 op TkK 1 3 BM30A3000 Sähköoppi 4 op TkK 1 4 CS31A0210 Yritystalouden perusteet 3 op TkK 3 3 CT60A0201 Ohjelmoinnin perusteet 6 op TkK CT60A0220 C-ohjelmoinnin ja testauksen periaatteet 6 op TkK BM10A0401 Johdatus laskennallisen tekniikan opiskeluun 1 op TkK BM20A1410 Tilastomatematiikan harjoitustyö 1 op TkK BM20A1601 Matriisilaskenta 4 op TkK 2 4 BM20A4310 Teknisen laskennan harjoitustyö 1 op TkK 2 4 BM30A0400 Moderni fysiikka 6 op TkK BM40A0101 Tietojenkäsittelyn perusteet 6 op TkK BM40A0201 Tietojenkäsittelytieteen perusteet 6 op TkK Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op), MaKKieli Valitse lisäksi yhtä samaa vierasta kieltä väh. 4 op. Lisätietoja Kielikeskuksen Uni-sivuilta. FV18A2800 Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op TkK 1, TkK 2 Ryhmä A: 1-2, Ryhmä B: 1-2, Ryhmä C: 1-2, Ryhmä D: 1-2, Ryhmä E: 1-2, Ryhmä F: 3-4, Ryhmä G: 3-4, Ryhmä H: 3-4 Keskenään vaihtoehtoiset opintojaksot. Svenska för teknologer tarkoitettu vain 1. vsk:n opiskelijoille, myöhemmin suoritetaan Teknisk svenska. FV13A0150 Svenska för teknologer 2 op TkK 1 Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 3, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 3, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 4, Ryhmä G: 4 FV13A1200 Teknisk svenska 2 op TkK 2, TkK 3 Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 3-4, Ryhmä D: 4 Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot: Laskennallinen teknikka op, MaKPa101 Valitse yksi suuntautumisvaihtoehto. Seminaariosuuteen kuuluu integroituna FV18A4001 Tekniikan tutkimusviestintä. Opiskelija ei saa kyseisestä opintojaksosta erillistä 2 op:ttä kandidaatintyöstä ja seminaarista saatavan 10 op:en lisäksi. Teknillinen matematiikka op, MaKPa110 Pakolliset opinnot 40 op. Matemaattisen analyysin syventävä kurssi suoritetaan 2. (TkK 2) lukuvuonna. BM10A0300 Kandidaatintyö ja seminaari 10 op TkK BM20A1801 Lineaarinen optimointi 6 op TkK BM20A2401 Matemaattinen mallinnus 5 op TkK BM20A4100 Vektorianalyysi teknillisessä laskennassa 4 op TkK BM20A5500 Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit 6 op TkK BM20A5700 Integraalimuunnokset 5 op TkK BM20A5900 Matemaattisen analyysin syventävä kurssi 4 op TkK Teknillinen fysiikka op, MaKPa120 Pakolliset opinnot 43 op. Elektroniikan perusteet A suoritetaan 2. (TkK 2) lukuvuonna. BM10A0300 Kandidaatintyö ja seminaari 10 op TkK BM30A0400 Moderni fysiikka 6 op TkK BM30A0910 Materiaalifysiikka A 3 op TkK 2 3 BM30A0920 Materiaalifysiikka B 3 op TkK 2 4 BM30A1200 Teollisuusoptiikka 6 op TkK 3 3 BM30A2400 Kvanttimekaniikka 4 op TkK BL30A0300 Sähkömagnetismi 6 op TkK BL50A0010 Elektroniikan perusteet A 5 op TkK Älykäs laskenta op, MaKPa130 Pakolliset opinnot min. 43 op. BM10A0300 Kandidaatintyö ja seminaari 10 op TkK BM40A0301 Tietorakenteet ja algoritmit 6 op TkK BM40A0501 Johdatus laskennalliseen älykkyyteen 6 op TkK BM40A0601 Tietokonegrafiikan perusteet 6 op TkK CT60A2411 Olio-ohjelmointi 6 op TkK 2 1-2

2 Valitse min. 9 op CT30A3401 Hajautetut järjestelmät 6 op TkK 3 3 CT30A3370 Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi 6 op TkK LM10A1000 Project Management 6 op B.Sc. (Tech.) 2, B.Sc. 3-4 (Econ & BA) 2 Sivuopinnot (vähintään 30 op) Sivuopinnoiksi valitaan esitiedot huomioiden mikä tahansa LUT:n tarjoama sivuopintokokonaisuus, lukuun ottamatta opiskelijan oman suuntautumisvaihtoehdon alaa. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa. Sivuopintojen laajuus on väh. 30 op. Valinnaiset opinnot, LaKValin Valinnaisia opintoja on suoritettava niin, että tekniikan kandidaatin tutkinnon kokonaismäärä 180 op täyttyy. Seuraavalta listalta löytyviä opintojaksoja suositellaan sisällytettäväksi valinnaisiin opintoihin, edellyttäen, että niitä ei sisällytetä muualle tutkintoihin. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai työharjoittelua (anomuksesta). BH60A1600 Basic Course on Environmental Management and Economics 5 op TkK 2 2 BK80A2600 Mekaniikka 10 op TkK BL40A0400 Signaalien digitaalinen käsittely 5 op TkK BM20A5900 Matemaattisen analyysin syventävä kurssi 4 op TkK CT30A3202 WWW-sovellukset 6 op TkK CT30A3401 Hajautetut järjestelmät 6 op TkK 3 3 CT60A2411 Olio-ohjelmointi 6 op TkK CT60A4302 Tietokannat 6 op TkK LM10A1000 Project Management 6 op TkK 2 3-4

3 Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics Core Studies (at least 7 ECTS cr), LaDCore YEAR PERIOD Obligatory Studies 7-12 ECTS cr BM10A0500 Research Methods 3 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A3401 Design of Experiments 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Only for students who have no Matlab programming courses in earlier studies BM20A5001 Principles of Technical Computing 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 1 B,Sc (Tech 2) Only for students coming outside of LUT BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies 1 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Language Studies (at least 4 ECTS cr) 4 ECTS cr language studies from the same language. Students are recommended to study FV11A9800 Academic Writing in English Course 1 2 ECTS cr and FV11A9900 Academic Writing in English Course 2 2 ECTS cr. Foreign students are required to study at least one course of Finnish language. Spezialization Studies (at least 70 ECTS cr) Choose one specialization studies from the following Technomathematics Techonomathematics ECTS cr, MaDMa100 Obligatory Studies 50 ECTS ECTS cr BM10A0000 Master's Thesis and Seminar 30 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A2000 Simulation 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 1 BM20A3001 Statistical Analysis in Modelling 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 2 BM20A4000 Case Study Seminar 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A6200 Inverse Problems and Normed Spaces 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Choose min. 20 ECTS cr from these modules. The extent of one of the modules should be at least 10 ECTS cr. Modelling Methodologies 3-30 ECTS cr, MaDMaMM BM20A3301 Stochastic Theory and Models 3-5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A4701 Modelling with Partial Differential Equations 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A6000 Ecomathematics 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BJ02A2010 Modelling of Unit Operations 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Data Analysis 3-30 ECTS cr, MaDMaDB BM20A1901 Statistics II 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A6100 Advanced Data Analysis and Machine Learning 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Numerical and Computational Methods and Optimization 3-30 ECTS cr, MaDMaNC BM20A2701 Numerical Methods II 3 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 3 BM20A2901 Discrete Optimization 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A5100 Scientific Computing and Numerics for PDEs 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 2 4 BM20A6300 Nonlinear Optimization 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM40A1400 GPGPU Computing 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Fuzzy Methods 3-30 ECTS cr, MaDMaFM BM20A3101 Fuzzy Sets and Fuzzy Logic 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A3203 Fuzzy Engineering and Decision Making 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A3602 Fuzzy Data Analysis 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Technical Physics Technical Physics, FyDMa100 Obligatory Studies 74 ECTS cr BM10A0000 Master's Thesis and Seminar 30 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM30A0500 Applied Optics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM30A0601 Optoelectronics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 1 BM30A1500 Advanced Topics in Material Science 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 2 BM30A1600 MiECTS croelectronics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 1 BM30A1701 Physics of Semiconductor Devices 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM30A2200 Semiconductor and Superconductor Physics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM30A2500 Nanophysics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BL50A0600 Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 2 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 2 1 Intelligent Computing Intelligent Computing, MaDMa200 Obligatory Studies 70 ECTS cr

4 BM10A0000 Master's Thesis and Seminar 30 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM40A1400 GPGPU Computing 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM40A0701 Pattern Recognition 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM40A1001 Seminar on Intelligent Computing 3 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM40A1201 Digital Imaging and Image Preprocessing 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Exchangeable courses BM40A0801 Machine Vision and Digital Image Analysis 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM40A0901 Computer Vision 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) Choose min. 13 ECTS cr. BL40A1000 Real-time Operating Systems and Programs 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BL40A1100 Embedded System Programming 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM10A0601 Research Methods, Laboratory Project 1-6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A1901 Statistics II 4 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A2701 Numerical Methods II 3 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 3 BM20A2901 Discrete Optimization 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A3001 Statistical Analysis in Modelling 5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 2 BM20A3101 Fuzzy Sets and Fuzzy Logic 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A3301 Stochastic Theory and Models 3-5 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A3602 Fuzzy Data Analysis 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A6100 Advanced Data Analysis and Machine Learning 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A6200 Inverse Problems and Normed Spaces 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM20A6300 Nonlinear Optimization 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM30A0500 Applied Optics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) BM30A0601 Optoelectronics 6 ECTS cr M.Sc. (Tech.) 1 1 Minor Studies (at least 20 ECTS cr) Students may choose any minor studies taught at LUT if the required prerequisites are fulfilled. Elective Studies Choose enough elective studies to attain the full 120 ECTS cr. Elective studies can include any courses offered by LUT if the required prerequisites are fulfilled. Students may include an internship that improves professional skills to elective studies. An internship may be worth a maximum of 10 ECTS credits. More information: BM10A0100 Work Internship in Master s Degree.

5 Master's Programme for Double Degree Students / Major in Intelligent Computing Language Studies (at least 4 cr) PERIOD 4 ECTS cr language studies from the same language. Students are recommended to study FV11A9800 Academic Writing in English Course 1 2 ECTS cr and FV11A9900 Academic Writing in English Course 2 2 ECTS cr. Specialization Studies (at least 66 cr) (Obligatory Studies 57 ECTS cr) BM10A0000 Master's Thesis and Seminar 30 cr 1-4 BM40A0701 Pattern Recognition 6 cr 1-2 BM40A1001 Seminar on Intelligent Computing 3 cr 2-3 BM40A1201 Digital Imaging and Image Preprocessing 6 cr 1-2 BM40A1400 GPGPU Computing 6 cr 1-2 (Exchangeable courses) BM40A0801 Machine Vision and Digital Image Analysis 6 cr 3-4 BM40A0901 Computer Vision 6 cr 3-4 (Choose min. 9 ECTS cr) BL40A1000 Real-time Operating Systems and Programs 5 cr 1-2 BL40A1601 Embedded System Design 6 cr 1-2 BM10A0500 Research Methods 3 cr 1-2 BM10A0601 Research Methods, Laboratory Project 1-6 cr 1-4 BM10A1100 Advanced Methods in Mathematics, Computing and Physics 3-6 cr 1-4 BM20A1901 Statistics II 4 cr 2 BM20A2701 Numerical Methods II 3 cr 3 BM20A2901 Discrete Optimization 5 cr 4 BM20A3001 Statistical Analysis in Modelling 5 cr 2 BM20A3101 Fuzzy Sets and Fuzzy Logic 6 cr 1-2 BM20A3301 Stochastic Theory and Models 3-5 cr 4 BM20A3401 Design of Experiments 4 cr 4 BM20A3602 Fuzzy Data Analysis 6 cr 3-4 BM20A4701 Modelling with Partial Differential Equations 4 cr 1-4 BM20A6100 Advanced Data Analysis and Machine Learning 6 cr 1-2 BM20A6200 Inverse Problems and Normed Spaces 6 cr 1-2 BM20A6300 Nonlinear Optimization 6 cr 3-4 BM30A0500 Applied Optics 6 cr 2 BM30A0601 Optoelectronics 6 cr 1 Credit Transfer Elective Studies Possible extra courses, students are recommended to study BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies and at least one course of Finnish, FV18A9101 Finnish 1 (2 ECTS cr).

6 Master's Programme for Double Degree Students / Major in Technical Physics Language Studies (at least 4 cr) PERIOD 4 ECTS cr language studies from the same language. Students are recommended to study FV11A9800 Academic Writing in English Course 1 2 ECTS cr and FV11A9900 Academic Writing in English Course 2 2 ECTS cr. Specialization Studies (Obligatory Studies (67 ECTS cr)) BM10A0000 Master's Thesis and Seminar 30 cr 1-4 BM30A0500 Applied Optics 6 cr 2 BM30A0601 Optoelectronics 6 cr 1 BM30A1500 Advanced Topics in Material Science 6 cr 2 BM30A1600 Microelectronics 6 cr 1 BM30A2200 Semiconductor and Superconductor Physics 6 cr 1-2 BM30A2500 Nanophysics 6 cr 1-2 Credit transfer Elective Studies Possible extra courses, students are recommended to study BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies and at least one course of Finnish, FV18A9101 Finnish 1 (2 ECTS cr).

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot, EnKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopintoihin kuuluu yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kartuttavia opintoja 69 op. Yleiset teknistieteelliset

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAn JA FYSIIKAN LAITOS LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAn JA FYSIIKAN LAITOS LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAn JA FYSIIKAN LAITOS LUKUVUOSI 007-008 POISTUVAT OPINTOJAKSOT: Ti41010 Matematiikka EnA1 op Ti41010 Matematiikka KeA1 op Ti410170 Matematiikka SäA1 op Ti410140

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2016 2017 (180 op) Tavoitteet Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman

Lisätiedot

SOVELLETUN MATEMATIIKAN JATKO-OPINTOKURSSI 5-7 op Advanced Topics in Applied Mathematics

SOVELLETUN MATEMATIIKAN JATKO-OPINTOKURSSI 5-7 op Advanced Topics in Applied Mathematics Matematiikan ja fysiikan jatko-opintokurssit 2014 2016 Doctoral courses offered by Mathematics and Physics 2014-2016 op/cr BM20AJ100 Sovelletun matematiikan jatko-opintokurssi 5-7 BM20AJ105 Matemaattinen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2016 2017 (180 op) Tavoitteet Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj )

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj ) Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 2016-2017, Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj. 28.6.2016) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot KaKYleis4 Yleisopinnot 78 op (Pakolliset opinnot

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

Tieteen ja tutkimusalan opintoihin hyväksyttävät opintojaksot ovat (taulukossa A= aineopinnot, S=syventävät opinnot, J = jatko-opinnot):

Tieteen ja tutkimusalan opintoihin hyväksyttävät opintojaksot ovat (taulukossa A= aineopinnot, S=syventävät opinnot, J = jatko-opinnot): Fotoniikka = jatkoopinnot): Opintojakso Koodi (op) A/S/J 2017 Moderni biolääketieteellinen optiikka 3313005 4 J X Optinen mittaaminen sekä valmistusmenetelmät 3313004 4 J X Korkean teknologian kaupallistaminen

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka. Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka. Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Engineering Science Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Computational Engineering

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj )

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj ) Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 2016-2017, Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj. 28.6.2016) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot KaKYleis4 Yleisopinnot 78 op (Pakolliset opinnot

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

ti 27.8. 9-12 Tfy-0.3131 Termodynamiikka tentinvalvonta PHYS K215 Tfy-99.2261 Fysiologia Tfy-99.4275 Signal Processing in Biomedical Engineering

ti 27.8. 9-12 Tfy-0.3131 Termodynamiikka tentinvalvonta PHYS K215 Tfy-99.2261 Fysiologia Tfy-99.4275 Signal Processing in Biomedical Engineering Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu versio 1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 30.5.2013 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2013-2014 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2016-17 Joensuun kampus Syksy 2016, 1. periodi 1.9.-21.10. ja 2. periodi 24.10.-16.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of 1 of 12 15.12.2015 17:38 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op 2 of 12 15.12.2015 17:38 Pääaine: Fysiikka Vuosi/lukukausi 1. syksy

Lisätiedot

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka 7.8.2006/akh Perustetut kurssit Tfy-0 Korvaavat vastaavat opintojaksot Tfy-0.1011 Fysiikka IA (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I alkuosa Tfy-0.1012 Fysiikka IB (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I loppuosa Tfy-0.1023

Lisätiedot

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus

FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA Joensuun kampus FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2017-18 Joensuun kampus Syksy 2017, 1. periodi 1.9.-27.10. ja 2. periodi 30.10.-18.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Versio 2 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 31.10.2012 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

EI ole tarjolla JOOopiskelijoille. sisäisessä liikkuvuudessa MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op

EI ole tarjolla JOOopiskelijoille. sisäisessä liikkuvuudessa MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op Kurssitarjonta lukuvuonna 2015 2016 sekä JOO tarjonnassa ja Aallon. MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op ELEC C3210 Materiaalien ominaisuudet 5 op ELEC C3220 Kvantti ilmiöt 5 op ELEC C3230 Elektroniikka 1 5

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 11.9.2014 School of Engineering B.Sc programme study options 2014 14.2.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Engineering Science Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Chemical Engineering is taught in

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 02.09.13 16:00-19:00 ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 4/S1 A102 T02 36 Mon 02.09.13 16:00-19:00 S-104.3310 Optoelectronics 4/S1 A102 T2 36

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI Tilanne 14.5.2008 KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI 2008-2009 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 Koulutusohjelman johtajan päätös 14.5.2008 Koulutusohjelman johtaja hyväksynyt 19.3.2008

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Opasraportti. Diplomi-insinööri Sähkötekniikka. LUT School of Energy Systems

Opasraportti. Diplomi-insinööri Sähkötekniikka. LUT School of Energy Systems 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Diplomi-insinööri Sähkötekniikka Sähkötekniikan DI-ohjelma 2017-2018 Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) Perustietoja tutkinto diplomi-insinööri

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Opintojaksot. Suoritusvuosi M.Sc. (Tech.) 2. Periodi 1-4. Vastuuhenkilö(t) Associate Professor, D.Sc. (Tech.) Arto Kaarna

Opintojaksot. Suoritusvuosi M.Sc. (Tech.) 2. Periodi 1-4. Vastuuhenkilö(t) Associate Professor, D.Sc. (Tech.) Arto Kaarna Opintojaksot BM10A0000 Master s Thesis and Seminar (30op) Master s Thesis Master s Thesis and Seminar Vastuuopettaja: professori Arto Kaarna Englanti M.Sc. (Tech.) 2 1-4 Associate Professor, D.Sc. (Tech.)

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Tekniikan kandidaatti Ympäristötekniikka Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Envinronmental Technology is taught

Lisätiedot

Exchange Studies Abroad LUT School of Business and management (Business Administration)

Exchange Studies Abroad LUT School of Business and management (Business Administration) Info 20.4.2017 Exchange Studies Abroad LUT School of Business and management (Business Administration) Kaija Huotari Study counselor Studies abroad at Business Administration The School of Business highly

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations Käännökset (su-ru-eng) Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 29.1.18 Translations for School of Technology and Innovations (Finnish-Swedish-English) Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Tekniikan kandidaatti Sähkötekniikka Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Electrical Engineering is taught in Finnish

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Exchange Studies Abroad LUT School of Business (LSB)

Exchange Studies Abroad LUT School of Business (LSB) Info 23.3.2016 Exchange Studies Abroad LUT School of Business (LSB) Kaija Huotari Study counselor Studies abroad at LSB The School of Business highly recommends studies abroad. Periods of study abroad

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ke 25.09.13 10:00-12:00 ELEC-A3110 Mekaniikka 1/B Y203a, 4/S4 A202 VK01 39 Ke 16.10.13 10:00-12:00 ELEC-A3110 Mekaniikka 1/A Y202a VK02 42 Ke 06.11.13

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT Prof. Maija Nissinen Vanha vs. UUSI: pääaineista vahvuusalueisiin ja opintosuuntiin KEMIA! Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia Orgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Soveltava

Lisätiedot

Opasraportti. Tekniikan kandidaatti Tietotekniikka. Tutkintorakenteet. LUT School of Business and Management (23E1)

Opasraportti. Tekniikan kandidaatti Tietotekniikka. Tutkintorakenteet. LUT School of Business and Management (23E1) 1 Opasraportti LUT School of Business and Management (23E1) Tekniikan kandidaatti Tietotekniikka Opinto-opas sisältää seuraavan opetussuunnitelman lukuvuodeksi 2017-2018: Perustietoja Tekniikan kandidaatin

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska Matematiikka (30 op) Mat-1.1010

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 30.6.2005/akh Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, teknillinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET IL 3/2009/15/2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma 1(7) OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot