Harjoitus 2: Vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitus 2: Vaatimukset"

Transkriptio

1 Harjoitus 2: Vaatimukset 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Toisen harjoitustyön tarkoituksena on toteuttaa yksinkertainen ajettava BPEL-prosessi. Prosessi mallinnetaan käyttäen BPMN-notaatiota, josta generoidaan BPEL-kuvaus. Generoitu BPEL-prosessi laitetaan ajoon Intalio BPMS Server 6.0-palvelimelle. On tärkeää, että versiot ovat edellä mainitut. Apuna BPEL-prosessin generointiin käytetään XML Schema- ja WSDL -tiedostoja. Harjoitustyö edellyttää ainakin yhden oman XML Scheman luontia. 1.2 Versiointi Versio Tila Päiväys Tekijä Selite (muutokset, korjaukset yms.) 1.0 Final MH Ensimmäinen versio 2 Vaatimuserittely 2.1 Yleistä Tarkoituksena on mallintaa kohdassa 2.2 kuvattu prosessi BPMN-notaatiolla, josta generoidaan BPELprosessi. BPEL-prosessi voidaan käynnistää millä tahansa vapaavalintaisella viestillä. Prosessi päättyy loputusviestin lähettämiseen. Lopetusviestin rakenteen saa päättää itse. Lopetusviestin rakenne tulee määritellä XML Schemalla ja viestin sisällössä tulisi olla tietoa prosessin suorituksesta Yleisasiat 0001 Prosessi tulee mallintaa BPMN:llä 0002 BPMN-mallista pitää pystyä generoimaan ajettavaa BPEL-koodia 0003 Prosessi on myös web-palvelu, jota voidaan kutsua SOAP-viesteillä 0004 Kaikki palvelut tulee mallintaa omana altaana (pool) (esim. ConversionRate) 0005 Prosessissa tulee käyttää vähintään start, end, task, looping sub-proces-, connector, timer intermediate, ja gateway -elementtejä BPMN-prosessi tulee mallintaa Intalio Designer 6.0 -sovelluksella 0007 Generoidun BPEL-koodin tulee olla ajettavissa Intalio BPMS Server 6.0 -palvelimella 2.2 Kuvaus prosessista Vaihe 1: Yrityksen työntekijöille on tarkoitus luoda lomake, jolla he voivat tehdä työmatkahakemuksia. Lomake on yksinkertaistettu versio, jossa kysytään työntekijältä kuvausta matkasta, matkan kestoa, matkan hintaa (euroina) ja omavalintaista tietoa, jota voidaan käyttää omanvalintaisen palvelun yhteydessä. Koska maailman taloudellinen tilanne on heikko, pitää yrityksen rajoittaa työmatkojen kestoa 14 vuorokauteen. Jos kesto ylittää 14 vuorokautta annetaan työntekijälle ilmoitus, että matka on liian pitkä ja palataan takaisin työmatkanhakulomakkeeseen. Tarkistus tulee tehdä ennen ulkopuolisten palveluiden kutsua. Vaihe 2: Huono taloudellinen tilanne on vaikuttanut yrityksen toimintaan ja yrityksen johto on ulkoistettu Venäjälle, Moskovaan. Työntekijät eivät tätä tiedä, sillä prosessin älykäs suunnittelu pitää huolen

2 tarpeellisten muunnosten tekemisestä. Rahayksiköiden muuttaminen rupliksi tehdään käyttämällä ConversionRate-palvelua. Ulkoistettu johto ei suostu hyväksymään mitään matka-anomuksia ennen auringon nousua. Tämä pyritään ennakoimaan jo prosessia tehdessä. Sun / Moon Webservice -palvelusta näkee milloin aurinko nousee Moskovassa (55 pohjoista leveyttä, 37 itäistä pituutta) sinä päivänä, jolloin prosessi ajetaan. Jos aurinko ei ole vielä noussut tai matka on liian kallis (> ruplaa), annetaan työntekijälle ilmoitus matkan hylkäämisestä ja palataan takaisin työmatkanhakulomakkeeseen. Vaihe 3: Jos lomake täyttää kaikki ehdot, näytetään johtajalle matkahakemus. Johtajalle näytetyssä matkahakemuksessa tulisi ainakin näkyä rupliksi muunnettu hinta matkalle ja kuvaus matkasta. Johtaja voi omalla lomakkeellaan hyväksyä tai hylätä matkan ja kirjoittaa perustelun hylkäykselle. Jos johtaja hylkää matkan, hylkäyksen syy näytetään työntekijälle ja palataan takaisin työnmatkahakulomakkeeseen. Vaihe 4: Hyväksynnän matkaan saatuaan työntekijälle haetaan tietoa matkakohteesta omavalintaisen palvelun avulla. Tieto näytetään työntekijälle ja toivotetaan hyvää matkaa. Prosessi lopetetaan viestillä, joka sisältää kentät: toistojen määrä (eli kuinka monta kertaa matkaa piti hakea ennen kuin se hyväksyttiin), matka hinta, matkan kuvaus ja kellon aika milloin matkaa haettiin. Koska maailman taloudellinen tilanne pakottaa yrityksen toimimaan tehokkaasti ja aikaa tuhlaamatta, joudutaan myös työmatkan hakua tehostamaan. Työntekijän ja johtajan yhteensä käyttämä aika ei saisi ylittää viittä minuuttia. Jos aika kuitenkin ylittyy, aiheuttaa se virheen prosessissa ja prosessi keskeytetään poikkeuksella. Ennen poikkeuksen vuotamista työntekijälle näytetään ilmoitus liian pitkästä kestosta prosessin suorituksessa. 2.2 Prosessi 1000 Prosessi 1001 Prosessi voidaan käynnistää millä tahansa vapaavalintaisella SOAP-viestillä Prosessi ohjaa muiden palveluiden toimintaa lähettämällä ja vastaanottamalla niille SOAP-viestejä Prosessi kutsuu ConversionRate ja Sun / Moon Webservice -palveluita, ja yhtä omavalintaista palvelua Kaikki palvelukutsut tulee suorittaa onnistuneesti Prosessin tulee käsitellä kutsujen välillä liikkuvaa dataa 1006 Prosessin pitää haarautua riippuen viestissä olevasta datasta 1007 Prosessi lopetetaan SOAP-viestin lähettämiseen Jokainen ulkoinen palvelu tulee toteuttaa omana poolina Lopetusviesti 1101 Lopetusviestin XML Schema pitää tehdä itse Lopetusviestin rakenteen voi itse päättää Lopetusviestin tulisi sisältää vähintään seuraavat kentät: toistojen määrä (eli kuinka monta kertaa matkaa piti hakea ennen kuin se hyväksyttiin), matkan hinta, matkan kuvaus ja kellonaika milloin matkaa haettiin Lomakeet 1201 Lomakkeet toteutetaanworkflow formina Lomakkeita tulisi tehdä vähintään kolme: työmatkahakemuslomake, työmatkahyväksymislomake ja ilmoituslomake Työmatkahakemus- ja työmatkahyväksymislomakkeet tulisi tehdä People Activityna Ilmoituslomake tulisi tehdä Notificationina

3 1205 Kaikkiin työntekijälle kohdistuneisiin ilmoituksiin käytetään ilmoituslomaketta 1206 Kaikissa lomakkeissa käytetään oletuskäyttäjätunnusta (intalio\manager). Tällöin kaikki tehtävät ja ilmoitukset näkyvät palvelimella manager-käyttäjätunnuksen alla. Normaalisti johtajalle ja työntekijälle tehtäisiin omat käyttäjätunnukset ja kummallekin tulisi roolia vastaavat tehtävät ja ilmoitukset. Jotta opiskelija voi keskittyä olennaiseen, ei palvelimia tarvitse konfiguroida ja käytetään vain yhtä tunnusta Lomakkeisiin tulee asettaa prosessin ajon aikana kuvaus (description) 1300 Työmatkahakemuslomake 1301 Lomakkeen tulee sisältää vähintään seuraavat kentät: kuvaus matkasta, matkan kesto, matkan hinta euroina ja kentät omaa vapaavalintaista palvelua varten Kaikkia kenttiä voi muokata työmatkahyväksymislomake Lomakkeen tulee sisältää vähintään seuraavat kentät: kuvaus matkasta, matkan hinta 1401 ruplina, hylkäyksen syy ja hylkää/hyväksy napit. Kuvaus matkasta -kenttä näyttää työntekijän antaman kuvauksen matkasta. Kenttää ei 1402 voi muokata Matkan hinta ruplina -kenttä näyttää työntekijän antaman matkan hinnan, joka on muunnettu rupliksi. Kenttää ei voi muokata ConversionRate (ulkoinen palvelu) 1501 Palvelua käytetään kun haetaan euro-rupla muuntokerroin Syötteinä käytetään EUR ja RUB 1503 Paluuarvona saadaan muuntokerroin 1504 Palvelu löytyy osoitteesta Sun / Moon Webservice (ulkoinen palvelu) 1601 Palvelua käytetään kun haetaan auringon nousuaikaa Moskovassa 1602 Syötteinä on sen prosessin ajopäivä ja Moskovan sijainti (55 pohjoista leveyttä, 37 itäistä pituutta) 1603 Paluuarvona saadaan auringon nousuaika Moskovassa 1604 Palvelu löytyy osoitteesta Omavalintainen palvelu (ulkoinen palvelu) 1701 Palvelun voi itse valita, kunhan se jotenkin liittyy harjoitustyön teemaan Palvelua käytetään, kun haetaan lisätietoa matkasta 1703 Syötteinä voi käyttää esimerkiksi yhdysvaltojen ZIP-koodeja 1704 Paluuarvo tulostetaan työntekijälle 1800 Rajoitteet Jos matkan kesto on yli 14 päivää, työntekijälle näytetään ilmoitus liian pitkästä 1801 kestosta ja palataan takaisin työmatkahakemuslomakkeeseen. Tarkistus tehdään ennen kuin ulkopuolisia palveluita kutsutaan. Jos auringon nousuaika Moskovassa on myöhäisempi kuin aika, jolloin prosessi 1802 ajetaan, johtajat eivät ole henkisesti hereillä ja työntekijälle näytetään ilmoitus liian aikaisesta matkahaun tekemisestä ja palataan takaisin työmatkahakemuslomakkeeseen Jos matkan hinta ylittää ruplaa, työntekijälle näytetään ilmoitus liian kalliista matkasta ja palataan takaisin työmatkahakemuslomakkeeseen Jos työntekijän ja johtajan yhdessä käyttämä aika kestää kauemmin kuin 5 minuuttia, annetaan työntekijälle ilmoitus liiallisesta ajankäytöstä ja prosessi keskeytetään

4 vuotamalla poikkeus. 2.3 Testaus 3000 Testaus 3010 Prosessi tulee testata Intalio BPMS Server:ssä. Viestien sisällöstä tulee nähdä, että prosessi todella toimii tehtävänannon mukaisesti Koko prosessi tulee ajaa onnistuneesti läpi. 2.4 Prosessin asennus (deploy) 4000 Palvelun asennus 4001 Prosessi tulee asentaa Intalio designeria käyttäen. Asennus tapahtuu mukaillen Intalion tutoriaalia (http://bpms.intalio.com/tutorials/deploying-formsand-process-with-people-activity-with-intalio-bpms-5.0-intermediate.html). Versiossa 6.0 asennus on 4002 muuttunut hieman, mutta idea on sama Prosessin poisto tapahtuu Intalio BPMS Server:istä käsin 2.5 Muita asioita 5000 Toteutus 5001 BPMN-kaavion tulee olla selkeä. Turhista prosessin välivaiheista ja epäselvästä kaaviosta voidaan vähentää pisteitä Synkronointia ei tarvitse huomioida. Oletustilanne on siis se, että palveluita käyttää AINA vain YKSI asiakas kerrallaan Esimerkkiympäristöä saa mukauttaa omien tarpeiden ja tämän harjoituksen vaatimusten puitteissa 6000 Tuotteenhallinta 6001 Tässä harjoitustyössä palautetaan koko projektikansio sellaisenaan kuin sen on tehty. Projektikansion juuressa tulee sijaita harjoitustyönä tehty BPMN-kaavio. Muutoin 6002 projektikansion rakennetta ei rajoiteta. Pääasia on, että prosessin ajaminen toimii tehtävänannon mukaan. Käytetyt XSD- ja WSDL-tiedostot pitää sijaita palautuspaketin mukana niin, että 6003 prosessi osaa ne löytää. 2.8 Palautus 9000 Palautus 9001 Palautuspaketti sisältää koko Intalion projektikansion (esim. WebserHT2_123456) Palautettavan jar-paketin nimi on muotoa: harj2_opikelijanumero_etunimisukunimi.jar

5 3 Muuta 3.1 Vinkkejä harjoitustyön tekoon 1. Tutoriaaleja Intalion käyttöön löytyy osoitteessa 2. Web-palveluita löytyy esimerkiksi osoitteista: 3. Ikkuna, josta prosessi käynnistetään [Kuva ], tulisi sulkea prosessin käynnistyksen jälkeen (kun loading... teksti ilmestyy ikkunaan). Muussa tapauksessa kesken prosessin saattaa tulla timeout ja prosessin ajaminen epäonnistuu. Kuva 1 Prosessin käynnistys 4. Prosessien aikana liikkuvien viestien sisältöjä voi katsella valitsemalla: Instances -> <oma_prosessi> -> data [Kuva ]

6 Kuva 2 Viestit 5. Intalion palvelimen käyttö saattaa toimia nopeammin, jos käyttää selaamiseen jotain muuta web-selainta kuin intalio BPMN:n työkalun kanssa integroitua web-selainta. 3.3 Harjoitustyöalustan asennus 1. Rekisteröidy Intalio-sivustolle osoitteessa: 2. Kirjaudu sisään Intalion sivulle 3. Imuroi Itsellesi Intalio Designer 6.0 ja Intalio BPMS Server 6 osoitteesta: 4. Pura paketit haluamaasi kansioon. 5. Käynnistä palvelin <palvemen_hakemisto>\intalio-bpms \bin\startup.bat 6. Käynnistä Designer 7. Luo uusi "Intalio Designer Business Process Project" 8. Projektin nimeksi annetaan WebserHT2 + <oma_op_num> (esim. WebserHT2_123456) Huom. Designer kysyy jossain vaiheessa kirjautumistietoja palvelimen käyttöä varten. Käytä tähän samaa tunnusta, jolla kirjauduit Intalion sivuille.

Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko. Käyttöönotto-opas

Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko. Käyttöönotto-opas Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Käyttöönotto-opas Oppaan päiväys: 15.12.2010. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Harjoitus 2: Vaatimukset

Harjoitus 2: Vaatimukset XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/9 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 2: Vaatimukset Harjoitustyön toisen vaiheen tarkoituksena on toteuttaa ensimmäisen vaiheen tietovaraston päälle verkkopalvelu,

Lisätiedot

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1

DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.1 DOKUMENTTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.1 Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen Antti Tuomaala i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Tekninen määrittely. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Tekninen määrittely ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 0.1 13.11.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 25.11.2004 Jani Honkanen ETL-moottori 0.3 26.11.2004

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost

SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) AMMATTIOPPILAITOS NIKO LINDELL 28.2.2007 GHOST. Mikä on ghost SALON KAUPAN JA TERVEYDEN GHOST 1 (16) GHOST Mikä on ghost Ghost on ohjelma, joka auttaa sinua tallentamaan tärkeitä tiedostoja. Se on tehty tallentamaan koko koneesi sisällön yhteen pakettiin, josta se

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

1 Yleistä. Lakisääteisyys

1 Yleistä. Lakisääteisyys Arkistointi 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Palvelunhallinta... 4 3 Käynnistys ja oikeudet... 5 3.1 Arkistoinnin käynnistys... 5 3.2 Käyttöoikeustasot... 6 3.3 Käyttöoikeuksien määritys... 7 4 Arkiston käyttö...

Lisätiedot

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Ohjelmistotekniikan Laboratorio Marko Suhonen Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille Kandidaatintyön aihe on hyväksytty 20.09.2009

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6.

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6. Memeo AutoBackup käyttöohje Memeo AutoBackupin asentaminen Tärkeää: Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet siihen tietokoneeseen, johon olet asentamassa Memeo AutoBackupia. Memeo AutoBackupia

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 07/2014 Enterprise by HansaWorld Read Me version 7.2 1/25 SISÄLTÖ 1. YLEISET JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...4 2. ASENNUS......5 2.1. Yhden kayttajan jarjestelma... 5 2.1.1

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot