Harjoitus 2: Vaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitus 2: Vaatimukset"

Transkriptio

1 XML Ohjelmistokehityksessä /9 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 2: Vaatimukset Harjoitustyön toisen vaiheen tarkoituksena on toteuttaa ensimmäisen vaiheen tietovaraston päälle verkkopalvelu, joka tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden kuin minkä tietovarasto tarjoaa. Tämän lisäksi harjoitustustyössä luodaan staattinen asiakas, jonka kautta voidaan käyttää web-palvelun toimintoja. Verkkopalvelutoiminnallisuuden lisäksi toteutettavaan komponenttiin luodaan julkaisurajapinta, jota käyttäen asiakas voi pyytää palvelun julkaisua, julkaisun kumoamista sekä palvelun informaation noutamista. Tämä toiminto rakennetaan käyttäen hyväksi UDDI-palvelinta, johon julkaistaan palvelun koostava liikealakokonaisuus (business entity eli meillä Warehouse tms.) ja sen lisäksi vastaavat liikealapalvelut (meillä Item Service ja Loan Service). Palveluiden rajapinnoissa on jouduttu tekemään kompromisseja, jotta harjoitusten kolmannen vaiheen toteutus voidaan tehdä käyttäen hyväksi samaa rajapintaa. 1.2 Palautus Harjoitus palautettavat klo (maanantai). 1.3 Versiointi Versio Tila Päiväys Tekijä Selite (muutokset, korjaukset yms.) 1.0 Vedos MM Alustava versio 1.0 Ehdotus MM Korjattu rajapintojen kuvauksia 1.1 Ehdotus MM, AR Katselmointi 1.2 Ehdotus MM, AR Katselmointi 1.3 Julkistus MM,AR Katselmointi

2 XML Ohjelmistokehityksessä /9 2 Vaatimuserittely 2.1 Yleistä Vaatimukset ryhmässä 0000 ovat harjoitustyön kannalta tärkeitä. Muissa ryhmissä esiintyvät asiat ovat enemmänkin täydentäviä vaatimusattribuutteja kuin vaatimuksia. Ainoastaan rajapintojen nimet ja niiden metodien kuvaukset ovat tärkeitä ja ne pitää säilyttää sellaisinaan Vaatimukset 0000 Yleisasiat 0001 Luo web-palvelu Warehouse JWSDP:llä 0002 Toteuttaa nimikepalvelun (ItemService) 0003 Toteuttaa lainauspalvelun (LoanService) 0004 Toteuttaa palvelun julkistuksen (ServicePublisher) 0005 Käytetään hyväksi HT1:n tietovarastoa 0100 Inspector-tarkastajaan opiskelija toteuttaa toiminnallisuuden, joka demoaa rajapintojen toiminnallisuutta 0101 Palvelun käyttämiseksi luodaan staattinen asiakas 0200 Lainaajaa ei tarvitse autentikoida 0201 Rinnakkaisuutta ei tarvitse erikseen huomioida 2.2 Nimikepalvelu (ItemService) Vaatimukset 1000 Nimikepalvelu-rajapinta (ItemService) 1001 Nimikepalvelu toteuttaa HT1:n kohtien kuvausta vastaavan verkkopalvelun 1002 Palvelussa on lisää-operaatio (add), jolla lisätään uusi nimike (Item) tietovarastoon 1003 Palvelussa on poista-operaatio (remove), jolla poistetaan olemassaoleva nimike (Item) varastosta 1004 Palvelussa on etsi-operaatio (find), jolla etsitään nimikettä (Item) tietovarastosta (HUOM! Rajapinta muuttunut) 1005 Palvelussa on muuta-operaatio (change), jolla muutetaan yksittäisen nimikkeen (Item) tietoja 1006 Palvelussa on näytä-operaation (show), jolla listataan kaikki tietovarastossa olevat nimikkeet (Item) (HUOM! Rajapinta muuttunut) 1007 Nimikepalvelu voidaan sijoittaa Tomcatin kontekstiin /warehouse/item

3 XML Ohjelmistokehityksessä /9 Kaikki metodit varautuvat heittämään RemoteException poikkeustilanteessa. «interface» rmi::remote «extends» «interface» IItemService + add(item :Item) : void + remove(identifier :String, label :String) : void + change(identifier :String, label :String, newitem :Item) : void + finditemcount(searchcriteria :Item) : Integer + finditem(index :Integer) : Item + showitemcount() : Integer + showitem(index :Integer) : Item 1100 Lisää operaatio (add) 1101 add-operaatiolla lisätään yksi nimike varastoon 1102 Attribuutit: item: Varastoon lisättävän uuden tuotteen tiedot. Item item 1124 Lisäys toimii kuten harjoituksessa Jos add-operaatio jostain muusta syystä toimii virheellisesti, asiasta huomautetaan poikkeuksella Poista operaatio (remove) 1201 remove-operaatio poistaa annetun nimikkeen varastosta Attribuutit: String identifier String label identifier: Poistettavan tuotteen tunniste label: Poistettavan tuotteen nimi 1225 Jos remove-operaatio jostain syystä toimii virheellisesti, asiasta huomautetaan poikkeuksella 1300 Muuta operaatio (change) 1301 change-operaatio korvaa vanhan tuotteen tiedot uuden tuotteen tiedoilla Attribuutit: String identifier String label Item newitem identifier: Poistettavan tuotteen tunniste label: Poistettavan tuotteen nimi newitem: Tuotteen uudet tiedot. Tyhjä kenttä tarkoittaa, että tieto on kopioitava vanhasta Vanha tuote tunnistetaan samoilla säännöillä kuin Harjoitustyö 1:ssä Virhetilanteessa ilmoitetaan poikkeuksella missä tuli virhe 1400 Etsi operaatio (find) 1401 find-toiminolla haetaan annettua nimikettä Find-toiminto toteutetaan rajapinnassa kahdella iteraattorifunktiolla Integer finditemcount( Item searchcriteria ) Item finditem( Integer index ) 1420 finditemcount-metodilla haetaan tunnistettavien nimikkeiden lukumäärä (>=0) 1421 finditemcount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten finditemcount ja finditem kutsujen ajan 1430 finditem-metodilla haetaan tunnistettavista nimikkeistä halutulla indeksillä oleva nimike 1440 Hakuehdot ovat samat kuin Harjoituksessa 1 find-operaatiolla 1441 Virhetilanteessa palautetaan sopiva poikkeus

4 XML Ohjelmistokehityksessä / Find-toiminnon käyttö: Integer count = itemservice.finditemcount( searchcriteria ); for (int index = 0; index < count; index++) { anitem = itemservice.finditem( index ); // tee jotain itemillä } 1500 Näytä operaatio (show) 1501 show-toiminto palauttaa nimikejoukon kaikista varastossa olevista nimikkeistä Show-toiminto koostuu kahdesta metodista: Integer showitemscount( ) Item showgetitem( Integer index ) 1520 ShowItemsCount-metodi palauttaa kaikkien talletettujen nimikkeiden lukumäärän (>=0) 1521 showitemcount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten showitemcount ja showitem kutsujen ajan 1530 showitem-metodi palauttaa indeksin mukaisen nimikkeen 1540 Jos indeksi on <0 tai suurempi kuin nimikkeiden lukumäärä, huomautetaan asiasta poikkeuksella 1541 Jos show-metodit jostain muusta syystä epäonnistuu, niin asiasta huomautetaan poikkeuksella show-toiminnon käyttö: Integer count = itemservice.showitemcount( ); for (int index = 0; index < count; index++) { anitem = itemservice.showitem( index ); // tee jotain itemillä } 2.3 Lainauspalvelu (LoanService) Vaatimukset 2000 Lainauspalvelu-rajapinta (LoanService) 2001 Lainauspalvelu ylläpitää lainaustietoja 2002 Palvelussa on nimikkeen lainaus-operaatio (borrowitem), jolla voidaan lainata nimike lainaajalle 2003 Palvelussa on lainan palautus-operaation (returnloan), jolla voidaan palauttaa nimike lainasta 2004 Palvelussa on lainan etsintä-operaatio (findloan), jolla voidaan etsiä tiettyä laina 2005 Palvelussa on lainojen näyttö-operaatio (showloans), jolla voidaan näyttää kaikki lainat 2010 Nimikepalvelu tulee sijoittaa Tomcatin kontekstiin /warehouse/loan

5 XML Ohjelmistokehityksessä /9 Kaikki metodit varautuvat heittämään RemoteException poikkeustilanteessa. «interface» rmi::remote «extends» «interface» ILoanService + borrowitem(borrower :String, identifier :String) : void + returnloan(borrower :String, identifier :String) : void + findloancount(borrower :String, identifier :String) : Integer + findloan(index :Integer) : Loan + showloancount() : Integer + showloan(index :Integer) : Loan 2100 Lainaa nimike (borrowitem) 2101 borrowitem-toiminnolla lainataan nimike (Item) jollekin henkilölle. borrower: Lainaajan nimi 2102 Attribuutit: identifier: Lainattavan tuotteen tunniste String borrower String identifier 2110 Toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella Palauta laina (returnloan) 2201 returnloan-toiminnolla voidaan palauttaa laina Attribuutit: String borrower String identifier borrower: Lainaajan nimi identifier: Lainattavan tuotteen tunniste 2210 Toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella Etsi laina (findloan) 2301 findloan-toiminnolla haetaan tietyn nimikkeen tunnisteen tai nimikkeen lainaajan perusteella FindLoan-toiminto koostuu 2:sta iteraatio-metodista Integer findloancount( String borrower, String identifier ) Loan findloan( Integer index ) 2310 findloancount palauttaa etsittyjen lainojen lukumäärän (>= 0) 2311 FindLoanCount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten findloancount ja findloan kutsujen ajan 2320 findloan palauttaa pyydetyllä indeksillä olevan lainan löydettyjen joukosta 2321 Jos indeksi findloan-metodille on virheellinen (indeksi < 0 tai suurempi kuin nimikkeiden lukumäärä), tulee operaation palauttaa poikkeus sisältäen selkeän viestin, miksi operaatio epäonnistui 2330 Muuten toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella.

6 XML Ohjelmistokehityksessä / FindLoan-toiminnon käyttö: Integer count = loanservice.findloancount( identifier, borrower ); for (int index = 0; index < count; index++) { aloan = loanservice.findloan( index ); // tee jotain loanilla } 2400 Näytä lainat (showloans) 2401 showloans-toiminnolla haetaan kaikki lainat. ShowLoans-operaatio koostuu 2:sta iteraatio-metodista Integer showloanscount() 2402 Loan showloan( Integer index ) 2410 ShowLoansCount palauttaa lainojen lukumäärän (>= 0) ShowLoansCount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa 2411 ainakin peräkkäisten showloanscount ja showloan kutsujen ajan 2420 ShowLoan palauttaa pyydetyllä indeksillä olevan lainan Jos indeksi showloan-metodille on virheellinen (indeksi < 0 tai suurempi kuin lainojen lukumäärä), tulee operaation palauttaa poikkeus sisältäen selkeän viestin, miksi 2421 operaatio epäonnistui 2430 Jos tulee joku muu virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella. showloans-toiminnon käyttö: Integer count = loanservice.showloancount( ); for (int index = 0; index < count; index++) { aloan = loanservice.showloan( index ); 2440 } // tee jotain loanilla 2.4 Tarkastus 3000 Tarkastuksen apuvälineet (ExcerciseEngine2) ExcerciseEngine-luokka tarjoaa tehtaan erilaisiin palvelurajapintoihin tarkastusta 3001 varten Opiskelija laajentaa ExcerciseEngine-luokasta luokan ExcerciseEngine2, joka 3002 palauttaa vaaditut rajapinnat opiskelijan haluamasta luokasta (luokista) 3003 getitemservice-operaatio palauttaa ItemService-rajapinnan asiakastoteutuksen 3004 getloanservice -operaatio palauttaa LoanService-rajapinnan asiakastoteutuksen 2.5 Tietovaatimukset 4000 Tietovaatimukset 4001 Nimiketiedot ja lainatiedot tallennetaan yhteen XML-tiedostoon 4002 Lainaaja ei tarvitse tunnistusta 4003 Tietovaraston osalta pätevät harjoituksen 1 ominaisuudet 4004 Tiedoston tallennus (mieluiten) palvelun omaan hakemistoon 2.6 Palvelun asennus (Tomcat deploy) 6000 Palvelun asennus 6001 Tomcat-palvelimelle tulee asentaa (deploy) palvelubinääri

7 XML Ohjelmistokehityksessä / Tomcat-pavelimelta tulee poistaa (undeploy) palvelubinääri 6100 Tomcatille palvelun asentamista varten luotava Manager-tunnus, jonka oikeuksilla asennetaan binääri 6101 JWSDP/conf/tomcat-users.xml-tiedostoon voi lisätä rivin <user username= manager password= manage fullname= Manager roles= manager > 6200 Item palvelu tomcatin kontekstiin /warehouse/item 6201 Loan palvelu tomcatin kontekstiin /warehouse/loan 2.7 Palvelun julkistus UDDI-palveluun (ServicePublisher) 7000 Julkistu-rajapinta (ServicePublisher) 7001 ServicePublisher rajapinta osaa julkistaa palvelun (publishservice), etsiä palvelun (findservice) ja poistaa palvelun (removeservice) annetulta UDDI-palvelimelta 7002 Organisaation tiedoiksi voi laittaa omia tietoja tai jotain huuhaa tietoja. Ainakin organisaatiolle pitää keksiä nimi ja yhteyshenkilö 7100 publishservice-operaatio julkistaa palvelun (organisaatio ja palvelut) UDDIpalvelimelle void publishservice( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String username, // julkaisun käyttäjätunnus String password // julkaisun salasana ) throws Exception 7101 Palvelun julkaisun epäonnistuminen ilmaistaan poikkeuksella (esim. PublishException) 7102 UddiHostName on verkkoosoite UDDI-registeriä tarjoavaan palvelimeen 7103 Username ja password ovat julkaisuun tarvittavat käyttäjätiedot Oletuksena JWSDP:n UDDI-palvelimella ovat testuser ja testuser findservice-operaatio etsii palvelua annetulta UDDI-palvelimelta Document findservice ( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String servicename // Service Item tai Service Loan ) throws Exception 7201 FindService-operaatio palauttaa löydetyn palvelun WSDL-dokumentin 7202 ServiceName:lla voidaan ilmaista se palvelu, josta halutaan tiedot (esim. Service Item tai Service Loan) 7203 Virheen tapahtuessa tai jos palvelua ei löydy UDDI-palvelimelta, ilmaistaan asiasta poikkeuksella 7300 removeservice-operaatio poistaa annetulta palvelimelta sinne julkaisemamme palvelun void removeservice( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String username, // julkaisun käyttäjätunnus String password, // julkaisun salasana String servicename // Service Item tai Service Loan ) throws Exception

8 XML Ohjelmistokehityksessä / Palvelun julkistamisessa käytetään UDDI-palvelimen oletustunnusta registry.username=testuser registry.password=testuser 7400 ServicePublisher toteutukselle voi tehdä oman testaus main-luokan, joka osaa ajaa kolme yllä olevaa metodia seuraavilla kutsuilla (esim.): 2.8 Toteutus java xmlohj.publisher -1 // suorita publishservice java xmlohj.publisher -2 // suorita publishservice java xmlohj.publisher -3 // suorita removeservice 5000 Toteutus 5001 Harjoitustyössä tulee käyttää ensimmäisen harjoituksen tietovarastoa hyväksi joko siten, että kopioi harjoitustyön lähdekoodia hyväksi sellaisenaan (kopioi), tai käännettynä (common-hakemistossa JAR-pakettina) 5002 Toteutuksessa pitää käyttää Java JDK:n ja JWSDP:n tarjoamia kirjastoja 5003 Toteutuksessa saa käyttää ulkopuolisia kirjastoja Poikkeukset ovat vastaavat kuin harjoituksessa 1, mutta ne TULEE periä 5004 RemoteException-luokasta ServicePublisher rajapinnan metodien ei tarvitse heittää virhetilanteessa 5005 RemoteException-poikkeuksia vaan pelkkiä Exception-tyyppisiä ServicePublisher kannattaa kasata JAR-kirjastoksi common-hakemistoon ja käyttää 5006 client-hakemistossa olevaa 2.9 Tuotteenhallinta 8000 Tuotteenhallinta 8001 Ulkopuoliset kirjastot pitää toimittaa palautuspaketin mukana common-hakemistossa ja toimittaa ne Tomcatille (ulkoisten kirjastojen asentuvuus ja toimivuus Tomcatilla pitää olla varmistettu) 8002 Päätason käännösohjaustiedoston (build.xml) pitää sisältää tehtävät: 1) HARJ2 käännä ja aseta ohjelma ajokuntoon (palvelun käännös, asennus, asiakasosuuden kääntö) 2) AJA2 suorita harjoituksen 2 client-ohjelman 3) PALAUTUS tuottaa palautuspaketin 4) PALVELU.JULKISTA julkista organisaatio omilla tiedoillasi sekä palvelut UDDI:in 5) PALVELU.ETSI.ITEM etsi item-palvelu ja tulosta wsdl 6) PALVELU.ETSI.LOAN etsi loan-palvelu ja tulosta wsdl 7) PALVELU.POISTA poista organisaatio UDDIsta 8) PUHDISTA poista käännöstuotteet, poista palvelu Tomcatilta ja UDDIrekisteristä 8003 Harjoitustason käännösohjaustiedosto tulee sisältää vähintään seuraavat tehtävät: 1) build oletustehtävä, joka kääntää ja valmistelee ohjelman ajoa varten 2) run_graf ajaa Inspector:in graafisena 3) clean poistetaan käännöksen aikaiset tiedostot

9 XML Ohjelmistokehityksessä / Konfiguraatiodokumentti, jossa kerrotaan mitä ominaisuuksia pitäisi löytyä xmlohj.properties tiedostosta sekä mitä oletetaan CLASSPATH:in ja PATH:in sisällöstä xmlohj.properties-tiedostosta pitää löytä seuraavat ominaisuudet: xmlohj.home = sinun harjoituksen juurihakemisto (esim. c:/xmlohj/, jos harjoituksesi tulee c:/xmlohj/ hakemistoon) tomcat.host = localhost tms. eli Tomcat palvelimen nimi tomcat.port = 8080 tai 9000 tms. eli portti, josta Tomcat vastaa uddi.host = localhost tms. eli uddi-palvelimen nimi uddi.port = 8080 tai 9000 tms. eli portti, josta uddi vastaa registry.username=testuser uddi-registerin käyttäjätunnus registry.password=testuser uddi-registerin käyttäjätunnuksen salasana 8101 DemoService (nimeltään NewService) sisältää esimerkin xmlohj.properties ja proj.properties tiedostoista Harjoitus voidaan rakentaa hakemistoihin seuraavalla tavalla: / opiskelijanumero build.xml päätason käännösohjaustiedosto Harjoitus2/ ensimmäisen harjoituksen hakemisto build.xml harjoituksen käännösrakentaja proj.properties projektikohtaiset ominaisuudet configure.html.txt dokumentti, joka kertoo mitä ominaisuuksia pitää määritellä, jotta käännös ja ajo onnistuisivat Client/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ client/ asiakasohjelman toteutus inspector/ tarkastuksien toteutus build/ Server/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ server/ palvelimen toteutus build/ Publisher/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ build/ common/ junit.jar munomajokukirjasto.jar Hakemistopuuta saa muokata, mutta vähintään lihavoidut osiot pitää löytyä 2.10Palautus 9000 Palautus 9001 Palautuspaketti sisältää koko harjoitustyöhakemistopuun 9002 Palautuspaketti on jar-paketti 9003 Palautuspaketin nimi on muotoa: xmlohj_ht2_opikelijanumero_etunimisukunimi.jar 9004 Palautetaan vain lähdekoodi ja lisäkirjastot, jotka eivät kuulu oletusympäristöön Eli aja clean ennen pakkausta

Harjoitus 3: Vaatimukset

Harjoitus 3: Vaatimukset XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/5 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 3: Vaatimukset Tämän harjoituksen tavoitteena on luoda liityntä asiakkassovelluksesta palvelimeen. Tämän lisäksi on tarkoitus tutustua

Lisätiedot

XML Ohjelmistokehityksessä

XML Ohjelmistokehityksessä XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/7 1 Yleistä XML Ohjelmistokehityksessä 1.1 Tavoitteet Harjoitustöiden tarkoituksena on tutustuttaa harjoitustyön tekijä XML:n käsittelyn perustekniikoihin ja rajapintoihin.

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Harjoitus 2: Vaatimukset

Harjoitus 2: Vaatimukset Harjoitus 2: Vaatimukset 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Toisen harjoitustyön tarkoituksena on toteuttaa yksinkertainen ajettava BPEL-prosessi. Prosessi mallinnetaan käyttäen BPMN-notaatiota, josta generoidaan

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Ylläpitodokumentti. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Ylläpitodokumentti Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 16.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit

Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit Eclipse ja JUnit-ohjelmoijatestit Tarkoitus on tutustua Eclipsen käyttöön vähän lähemmin ja varsinkin JUnit-ohjelmoijatesteihin (ohjelmoijatesti on vanhalta nimeltä yksikkötesti). Ohjelmoijatestit ovat

Lisätiedot

Harjoitus 5 (viikko 48)

Harjoitus 5 (viikko 48) Moni tämän harjoituksen tehtävistä liittyy joko suoraan tai epäsuorasti kurssin toiseen harjoitustyöhön. Harjoitustyö edistyy sitä paremmin, mitä enemmän tehtäviä ratkaiset. Mikäli tehtävissä on jotain

Lisätiedot

Harjoitus 1: Vaatimukset

Harjoitus 1: Vaatimukset Web-palveluiden toteutustekniikat OHJ-5201 1/9 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 1: Vaatimukset Ensimmäisen harjoitustyön tarkoituksena on toteuttaa tietopalvelu web-sovellukselle käyttäen XML:n käsittelyn

Lisätiedot

Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle.

Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi Java-kielellä komentoikkunaa (komentotulkkia, komentoriviä) simuloiva olioperustainen ohjelma. Hakemistojen sisällöt säilötään linkitetyille listalle. Työ

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017 Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa 2017 Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt17-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi olioperustainen sokkeloseikkailu peli Javakielellä. Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 TURUN YLIOPISTO DEMO III Informaatioteknologian laitos tehtävät Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 1. Tässä tehtävässä tarkastellaan erääntyviä laskuja. Lasku muodostaa oman luokkansa. Laskussa

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1

Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1 3. Komponentit ja rajapinnat 3.1 Komponenttien idea: ohjelmistotuotannon rationalisointi 3.2 Mikä on ohjelmistokomponentti? 3.3 Komponentit ohjelmistoyksikköinä 3.4 Rajapinnat 3.6 Komponenttien räätälöinti

Lisätiedot

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes)

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokista Javan alkeistietotyypit ja vastaavat kääreluokat Autoboxing Integer-luokka Double-luokka Kääreluokista Alkeistietotyyppiset muuttujat (esimerkiksi

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot

Tietokanta.java Luokka tarjoaa välineet tietokannan lukemiseen. Haetuista tiedoista muodostetaan kurssi- ja opetus-olioita.

Tietokanta.java Luokka tarjoaa välineet tietokannan lukemiseen. Haetuista tiedoista muodostetaan kurssi- ja opetus-olioita. Arkkitehtuurikuvaus Käytössä olevat java-luokat: Kansio: /WEB_INF/classes/ - käännetyt luokat Kansio: /WEB_INF/src/ - lähdekoodi custom_pojos: Kurssi.java Java-luokka, jonka sisältö vastaa tietokannassa

Lisätiedot

Sisällys. 18. Abstraktit tietotyypit. Johdanto. Johdanto

Sisällys. 18. Abstraktit tietotyypit. Johdanto. Johdanto Sisällys 18. bstraktit tietotyypit Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.1 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

Harjoitus 1: Vaatimukset

Harjoitus 1: Vaatimukset XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/12 1 Yleistä 1.1 Tavoiteet Harjoitus 1: Vaatimukset Harjoitustöiden tarkoituksena on tutustuttaa harjoitustyön tekijä XML:n käsittelyn perustekniikoihin ja rajapintoihin.

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,...

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,... Java-API, rajapinnat, r poikkeukset, UML,... Janne Käki 12.10.2006 Keskeisimmät Java-API:n pakkaukset API = Application Programming Interface eli sovellusohjelmointirajapinta (!) pakkaus (engl. package)

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelmointi kurssi. Opintopiiri työskentelyn raportti

Rinnakkaisohjelmointi kurssi. Opintopiiri työskentelyn raportti Rinnakkaisohjelmointi kurssi Opintopiiri työskentelyn raportti Opintopiiri: Heikki Karimo, Jesse Paakkari ja Keijo Karhu Päiväys: 15.12.2006 Ohjelmointitehtävä C i C i : Säikeet ja kriittisen vaiheen kontrollointi

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4)

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4) 29.10.12 (rev.4) Mathcad 15 asennus Tässä ohjeessa neuvotaan lähinnä version 15.010 asennus, mutta myös muiden versioiden valintoja selostetaan. Kaikkia Mathcad-versiot asennetaan samalta medialta, ainoastaan

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

XML tehtävien työnkulku

XML tehtävien työnkulku XML tehtävien työnkulku -- TMC työskentelyohjeet LYHYT VERSIO XML harjoitusten toimintaohjeet (lyhyt versio) (XMLStarlet ohjeet löytyvät pitkästä versiosta) ELEC-C1220 - Automaatio 2 Sisältö LYHYT VERSIO

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa 812341A Olio-ohjelmointi 2106 Peruskäsitteet jatkoa Luokkakohtaiset piirteet n Yhteisiä kaikille saman luokan olioille n Liittyvät luokkaan, eivät yksittäiseen olioon n Kaikki ko. luokan oliot voivat käyttää

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT Timo Harju 1999-2004 1 typedef link List; /* Vaihtoehtoisia nimiä */ typedef link Stack; /* nodepointterille */ typedef link Queue typedef struct node Node; /* itse nodelle

Lisätiedot

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely)

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) OHJELMISTOJEN TESTAUS JA HALLINTA Syksy 2015 / Auvo Häkkinen JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) Tehtävässä tarvittava koodi löytyy osoitteella http://users.metropolia.fi/~hakka/oth/mockesimerkki.zip

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010

KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010 KÄYTTÄJÄKOULUTUS HARJOITUKSET IMS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLLÄPITO... 4 1.1 Luo uusi käyttäjäryhmä... 4 1.2 Lisää uusi käyttäjä... 5 1.3 Lisää käyttäjiä ryhmään... 6 1.4 Anna käyttäjäryhmälle oikeuksia...

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

AS-116.3111 Teollisuuden tietojärjestelmät

AS-116.3111 Teollisuuden tietojärjestelmät AS-6.3 Teollisuuden tietojärjestelmät Kotitehtävä 7. Max 5 pistettä. Demo ja/tai 2..204 mennessä sähköpostitse olli.kilkki@aalto.fi. Neuvontaa saa samasta osoitteesta Aihe: Sisältö: Java web-sovelluspalvelun

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

18. Abstraktit tietotyypit 18.1

18. Abstraktit tietotyypit 18.1 18. Abstraktit tietotyypit 18.1 Sisällys Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Ohjelmistojen testaus ja hallinta. Gradle

Ohjelmistojen testaus ja hallinta. Gradle Ohjelmistojen testaus ja hallinta Gradle Perinteiset koontityökalut Ant Maven 2 Maven XML-pohjaiset koontitiedostot (pom.xml) Pohjautuu käytäntöihin (vain poikkeukset käytännöistä kirjoitetaan koontitiedostoon)

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Kristopher Vuorela UBUNTUN ASENNUS JA ALKEET 206101312 Linux järjestelmät Lukukausi: Kevät 2015 Työ valmistui: 15.04.2015

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausraportti. Orava. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausraportti Orava Helsinki 5.5.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juhani Bergström Peter

Lisätiedot

Attribuutti-kyselypalvelu

Attribuutti-kyselypalvelu Attribuutti-kyselypalvelu sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Palvelut... 3 2.1 Ammattioikeudenrajoituslista... 3 2.2 Ammattioikeuslista... 3 2.3 Attribuutti-rajoitustietosanoma... 3 3 Palvelurajapinnan

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Harjoitustyö: Virtuaalikirjasto (VAIHE 2) Ryhmä 3 Jari Pulli, Jarkko Puranen, Anu Niemi ja Annemari Auvinen Sisällysluettelo 1 GUI-MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus

TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus OpenVPN Remote Access Android -puhelimen ja TW-EAV510 välille. OpenVPN Remote Access-yhteydellä voidaan luoda VPN-yhteys, jossa liikenne on sallittu toiseen suuntaan eli

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Linux - käyttöoikeudet

Linux - käyttöoikeudet Linux - käyttöoikeudet Seuraavaksi läpikäydään Linuxin käyttöoikeushallintaa. Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Kuutti, Rantala: Linux http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/c/user-management.html

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

Käyttäjä. Palvelun käyttöohje

Käyttäjä. Palvelun käyttöohje Käyttäjä Palvelun käyttöohje 4.7.2014 Sisällysluettelo Kirjautuminen... 2 Omat toimeksiannot... 3 Poimiminen... 4 Hylkääminen... 4 Peruuttaminen... 5 Käyttäjätilin muokkaus... 6 Sähköposti... 6 Nimi- ja

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Virhetilanteiden käsittely

Olio-ohjelmointi Virhetilanteiden käsittely Olio-ohjelmointi 2016 Virhetilanteiden käsittely Poikkeustilanteet n Java-järjestelmässä voidaan ottaa kiinni ohjelman suoritusaikana tapahtuvia virhetilanteita, joita ei saada kiinni tavanomaisilla ohjausrakenteilla

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

EeNet käyttäjähallinta ohjeet

EeNet käyttäjähallinta ohjeet EeNet käyttäjähallinta ohjeet Käyttäjähallinnassa lisätään EeNettiin joukkueita, käyttäjiä ja testipaikkoja. Käyttäjähallinnan toiminnot ovat: 1. Joukkueiden lisääminen (joukkueet) 2. Valmentajien yms.

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Välikoe / 26.3 Vastaa neljään (4) tehtävään ja halutessa bonustehtäviin B1 ja/tai B2, (tuovat lisäpisteitä). Bonustehtävät saa tehdä vaikkei olisi tehnyt siihen tehtävään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot