Harjoitus 2: Vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitus 2: Vaatimukset"

Transkriptio

1 XML Ohjelmistokehityksessä /9 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 2: Vaatimukset Harjoitustyön toisen vaiheen tarkoituksena on toteuttaa ensimmäisen vaiheen tietovaraston päälle verkkopalvelu, joka tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden kuin minkä tietovarasto tarjoaa. Tämän lisäksi harjoitustustyössä luodaan staattinen asiakas, jonka kautta voidaan käyttää web-palvelun toimintoja. Verkkopalvelutoiminnallisuuden lisäksi toteutettavaan komponenttiin luodaan julkaisurajapinta, jota käyttäen asiakas voi pyytää palvelun julkaisua, julkaisun kumoamista sekä palvelun informaation noutamista. Tämä toiminto rakennetaan käyttäen hyväksi UDDI-palvelinta, johon julkaistaan palvelun koostava liikealakokonaisuus (business entity eli meillä Warehouse tms.) ja sen lisäksi vastaavat liikealapalvelut (meillä Item Service ja Loan Service). Palveluiden rajapinnoissa on jouduttu tekemään kompromisseja, jotta harjoitusten kolmannen vaiheen toteutus voidaan tehdä käyttäen hyväksi samaa rajapintaa. 1.2 Palautus Harjoitus palautettavat klo (maanantai). 1.3 Versiointi Versio Tila Päiväys Tekijä Selite (muutokset, korjaukset yms.) 1.0 Vedos MM Alustava versio 1.0 Ehdotus MM Korjattu rajapintojen kuvauksia 1.1 Ehdotus MM, AR Katselmointi 1.2 Ehdotus MM, AR Katselmointi 1.3 Julkistus MM,AR Katselmointi

2 XML Ohjelmistokehityksessä /9 2 Vaatimuserittely 2.1 Yleistä Vaatimukset ryhmässä 0000 ovat harjoitustyön kannalta tärkeitä. Muissa ryhmissä esiintyvät asiat ovat enemmänkin täydentäviä vaatimusattribuutteja kuin vaatimuksia. Ainoastaan rajapintojen nimet ja niiden metodien kuvaukset ovat tärkeitä ja ne pitää säilyttää sellaisinaan Vaatimukset 0000 Yleisasiat 0001 Luo web-palvelu Warehouse JWSDP:llä 0002 Toteuttaa nimikepalvelun (ItemService) 0003 Toteuttaa lainauspalvelun (LoanService) 0004 Toteuttaa palvelun julkistuksen (ServicePublisher) 0005 Käytetään hyväksi HT1:n tietovarastoa 0100 Inspector-tarkastajaan opiskelija toteuttaa toiminnallisuuden, joka demoaa rajapintojen toiminnallisuutta 0101 Palvelun käyttämiseksi luodaan staattinen asiakas 0200 Lainaajaa ei tarvitse autentikoida 0201 Rinnakkaisuutta ei tarvitse erikseen huomioida 2.2 Nimikepalvelu (ItemService) Vaatimukset 1000 Nimikepalvelu-rajapinta (ItemService) 1001 Nimikepalvelu toteuttaa HT1:n kohtien kuvausta vastaavan verkkopalvelun 1002 Palvelussa on lisää-operaatio (add), jolla lisätään uusi nimike (Item) tietovarastoon 1003 Palvelussa on poista-operaatio (remove), jolla poistetaan olemassaoleva nimike (Item) varastosta 1004 Palvelussa on etsi-operaatio (find), jolla etsitään nimikettä (Item) tietovarastosta (HUOM! Rajapinta muuttunut) 1005 Palvelussa on muuta-operaatio (change), jolla muutetaan yksittäisen nimikkeen (Item) tietoja 1006 Palvelussa on näytä-operaation (show), jolla listataan kaikki tietovarastossa olevat nimikkeet (Item) (HUOM! Rajapinta muuttunut) 1007 Nimikepalvelu voidaan sijoittaa Tomcatin kontekstiin /warehouse/item

3 XML Ohjelmistokehityksessä /9 Kaikki metodit varautuvat heittämään RemoteException poikkeustilanteessa. «interface» rmi::remote «extends» «interface» IItemService + add(item :Item) : void + remove(identifier :String, label :String) : void + change(identifier :String, label :String, newitem :Item) : void + finditemcount(searchcriteria :Item) : Integer + finditem(index :Integer) : Item + showitemcount() : Integer + showitem(index :Integer) : Item 1100 Lisää operaatio (add) 1101 add-operaatiolla lisätään yksi nimike varastoon 1102 Attribuutit: item: Varastoon lisättävän uuden tuotteen tiedot. Item item 1124 Lisäys toimii kuten harjoituksessa Jos add-operaatio jostain muusta syystä toimii virheellisesti, asiasta huomautetaan poikkeuksella Poista operaatio (remove) 1201 remove-operaatio poistaa annetun nimikkeen varastosta Attribuutit: String identifier String label identifier: Poistettavan tuotteen tunniste label: Poistettavan tuotteen nimi 1225 Jos remove-operaatio jostain syystä toimii virheellisesti, asiasta huomautetaan poikkeuksella 1300 Muuta operaatio (change) 1301 change-operaatio korvaa vanhan tuotteen tiedot uuden tuotteen tiedoilla Attribuutit: String identifier String label Item newitem identifier: Poistettavan tuotteen tunniste label: Poistettavan tuotteen nimi newitem: Tuotteen uudet tiedot. Tyhjä kenttä tarkoittaa, että tieto on kopioitava vanhasta Vanha tuote tunnistetaan samoilla säännöillä kuin Harjoitustyö 1:ssä Virhetilanteessa ilmoitetaan poikkeuksella missä tuli virhe 1400 Etsi operaatio (find) 1401 find-toiminolla haetaan annettua nimikettä Find-toiminto toteutetaan rajapinnassa kahdella iteraattorifunktiolla Integer finditemcount( Item searchcriteria ) Item finditem( Integer index ) 1420 finditemcount-metodilla haetaan tunnistettavien nimikkeiden lukumäärä (>=0) 1421 finditemcount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten finditemcount ja finditem kutsujen ajan 1430 finditem-metodilla haetaan tunnistettavista nimikkeistä halutulla indeksillä oleva nimike 1440 Hakuehdot ovat samat kuin Harjoituksessa 1 find-operaatiolla 1441 Virhetilanteessa palautetaan sopiva poikkeus

4 XML Ohjelmistokehityksessä / Find-toiminnon käyttö: Integer count = itemservice.finditemcount( searchcriteria ); for (int index = 0; index < count; index++) { anitem = itemservice.finditem( index ); // tee jotain itemillä } 1500 Näytä operaatio (show) 1501 show-toiminto palauttaa nimikejoukon kaikista varastossa olevista nimikkeistä Show-toiminto koostuu kahdesta metodista: Integer showitemscount( ) Item showgetitem( Integer index ) 1520 ShowItemsCount-metodi palauttaa kaikkien talletettujen nimikkeiden lukumäärän (>=0) 1521 showitemcount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten showitemcount ja showitem kutsujen ajan 1530 showitem-metodi palauttaa indeksin mukaisen nimikkeen 1540 Jos indeksi on <0 tai suurempi kuin nimikkeiden lukumäärä, huomautetaan asiasta poikkeuksella 1541 Jos show-metodit jostain muusta syystä epäonnistuu, niin asiasta huomautetaan poikkeuksella show-toiminnon käyttö: Integer count = itemservice.showitemcount( ); for (int index = 0; index < count; index++) { anitem = itemservice.showitem( index ); // tee jotain itemillä } 2.3 Lainauspalvelu (LoanService) Vaatimukset 2000 Lainauspalvelu-rajapinta (LoanService) 2001 Lainauspalvelu ylläpitää lainaustietoja 2002 Palvelussa on nimikkeen lainaus-operaatio (borrowitem), jolla voidaan lainata nimike lainaajalle 2003 Palvelussa on lainan palautus-operaation (returnloan), jolla voidaan palauttaa nimike lainasta 2004 Palvelussa on lainan etsintä-operaatio (findloan), jolla voidaan etsiä tiettyä laina 2005 Palvelussa on lainojen näyttö-operaatio (showloans), jolla voidaan näyttää kaikki lainat 2010 Nimikepalvelu tulee sijoittaa Tomcatin kontekstiin /warehouse/loan

5 XML Ohjelmistokehityksessä /9 Kaikki metodit varautuvat heittämään RemoteException poikkeustilanteessa. «interface» rmi::remote «extends» «interface» ILoanService + borrowitem(borrower :String, identifier :String) : void + returnloan(borrower :String, identifier :String) : void + findloancount(borrower :String, identifier :String) : Integer + findloan(index :Integer) : Loan + showloancount() : Integer + showloan(index :Integer) : Loan 2100 Lainaa nimike (borrowitem) 2101 borrowitem-toiminnolla lainataan nimike (Item) jollekin henkilölle. borrower: Lainaajan nimi 2102 Attribuutit: identifier: Lainattavan tuotteen tunniste String borrower String identifier 2110 Toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella Palauta laina (returnloan) 2201 returnloan-toiminnolla voidaan palauttaa laina Attribuutit: String borrower String identifier borrower: Lainaajan nimi identifier: Lainattavan tuotteen tunniste 2210 Toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella Etsi laina (findloan) 2301 findloan-toiminnolla haetaan tietyn nimikkeen tunnisteen tai nimikkeen lainaajan perusteella FindLoan-toiminto koostuu 2:sta iteraatio-metodista Integer findloancount( String borrower, String identifier ) Loan findloan( Integer index ) 2310 findloancount palauttaa etsittyjen lainojen lukumäärän (>= 0) 2311 FindLoanCount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten findloancount ja findloan kutsujen ajan 2320 findloan palauttaa pyydetyllä indeksillä olevan lainan löydettyjen joukosta 2321 Jos indeksi findloan-metodille on virheellinen (indeksi < 0 tai suurempi kuin nimikkeiden lukumäärä), tulee operaation palauttaa poikkeus sisältäen selkeän viestin, miksi operaatio epäonnistui 2330 Muuten toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella.

6 XML Ohjelmistokehityksessä / FindLoan-toiminnon käyttö: Integer count = loanservice.findloancount( identifier, borrower ); for (int index = 0; index < count; index++) { aloan = loanservice.findloan( index ); // tee jotain loanilla } 2400 Näytä lainat (showloans) 2401 showloans-toiminnolla haetaan kaikki lainat. ShowLoans-operaatio koostuu 2:sta iteraatio-metodista Integer showloanscount() 2402 Loan showloan( Integer index ) 2410 ShowLoansCount palauttaa lainojen lukumäärän (>= 0) ShowLoansCount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa 2411 ainakin peräkkäisten showloanscount ja showloan kutsujen ajan 2420 ShowLoan palauttaa pyydetyllä indeksillä olevan lainan Jos indeksi showloan-metodille on virheellinen (indeksi < 0 tai suurempi kuin lainojen lukumäärä), tulee operaation palauttaa poikkeus sisältäen selkeän viestin, miksi 2421 operaatio epäonnistui 2430 Jos tulee joku muu virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella. showloans-toiminnon käyttö: Integer count = loanservice.showloancount( ); for (int index = 0; index < count; index++) { aloan = loanservice.showloan( index ); 2440 } // tee jotain loanilla 2.4 Tarkastus 3000 Tarkastuksen apuvälineet (ExcerciseEngine2) ExcerciseEngine-luokka tarjoaa tehtaan erilaisiin palvelurajapintoihin tarkastusta 3001 varten Opiskelija laajentaa ExcerciseEngine-luokasta luokan ExcerciseEngine2, joka 3002 palauttaa vaaditut rajapinnat opiskelijan haluamasta luokasta (luokista) 3003 getitemservice-operaatio palauttaa ItemService-rajapinnan asiakastoteutuksen 3004 getloanservice -operaatio palauttaa LoanService-rajapinnan asiakastoteutuksen 2.5 Tietovaatimukset 4000 Tietovaatimukset 4001 Nimiketiedot ja lainatiedot tallennetaan yhteen XML-tiedostoon 4002 Lainaaja ei tarvitse tunnistusta 4003 Tietovaraston osalta pätevät harjoituksen 1 ominaisuudet 4004 Tiedoston tallennus (mieluiten) palvelun omaan hakemistoon 2.6 Palvelun asennus (Tomcat deploy) 6000 Palvelun asennus 6001 Tomcat-palvelimelle tulee asentaa (deploy) palvelubinääri

7 XML Ohjelmistokehityksessä / Tomcat-pavelimelta tulee poistaa (undeploy) palvelubinääri 6100 Tomcatille palvelun asentamista varten luotava Manager-tunnus, jonka oikeuksilla asennetaan binääri 6101 JWSDP/conf/tomcat-users.xml-tiedostoon voi lisätä rivin <user username= manager password= manage fullname= Manager roles= manager > 6200 Item palvelu tomcatin kontekstiin /warehouse/item 6201 Loan palvelu tomcatin kontekstiin /warehouse/loan 2.7 Palvelun julkistus UDDI-palveluun (ServicePublisher) 7000 Julkistu-rajapinta (ServicePublisher) 7001 ServicePublisher rajapinta osaa julkistaa palvelun (publishservice), etsiä palvelun (findservice) ja poistaa palvelun (removeservice) annetulta UDDI-palvelimelta 7002 Organisaation tiedoiksi voi laittaa omia tietoja tai jotain huuhaa tietoja. Ainakin organisaatiolle pitää keksiä nimi ja yhteyshenkilö 7100 publishservice-operaatio julkistaa palvelun (organisaatio ja palvelut) UDDIpalvelimelle void publishservice( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String username, // julkaisun käyttäjätunnus String password // julkaisun salasana ) throws Exception 7101 Palvelun julkaisun epäonnistuminen ilmaistaan poikkeuksella (esim. PublishException) 7102 UddiHostName on verkkoosoite UDDI-registeriä tarjoavaan palvelimeen 7103 Username ja password ovat julkaisuun tarvittavat käyttäjätiedot Oletuksena JWSDP:n UDDI-palvelimella ovat testuser ja testuser findservice-operaatio etsii palvelua annetulta UDDI-palvelimelta Document findservice ( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String servicename // Service Item tai Service Loan ) throws Exception 7201 FindService-operaatio palauttaa löydetyn palvelun WSDL-dokumentin 7202 ServiceName:lla voidaan ilmaista se palvelu, josta halutaan tiedot (esim. Service Item tai Service Loan) 7203 Virheen tapahtuessa tai jos palvelua ei löydy UDDI-palvelimelta, ilmaistaan asiasta poikkeuksella 7300 removeservice-operaatio poistaa annetulta palvelimelta sinne julkaisemamme palvelun void removeservice( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String username, // julkaisun käyttäjätunnus String password, // julkaisun salasana String servicename // Service Item tai Service Loan ) throws Exception

8 XML Ohjelmistokehityksessä / Palvelun julkistamisessa käytetään UDDI-palvelimen oletustunnusta registry.username=testuser registry.password=testuser 7400 ServicePublisher toteutukselle voi tehdä oman testaus main-luokan, joka osaa ajaa kolme yllä olevaa metodia seuraavilla kutsuilla (esim.): 2.8 Toteutus java xmlohj.publisher -1 // suorita publishservice java xmlohj.publisher -2 // suorita publishservice java xmlohj.publisher -3 // suorita removeservice 5000 Toteutus 5001 Harjoitustyössä tulee käyttää ensimmäisen harjoituksen tietovarastoa hyväksi joko siten, että kopioi harjoitustyön lähdekoodia hyväksi sellaisenaan (kopioi), tai käännettynä (common-hakemistossa JAR-pakettina) 5002 Toteutuksessa pitää käyttää Java JDK:n ja JWSDP:n tarjoamia kirjastoja 5003 Toteutuksessa saa käyttää ulkopuolisia kirjastoja Poikkeukset ovat vastaavat kuin harjoituksessa 1, mutta ne TULEE periä 5004 RemoteException-luokasta ServicePublisher rajapinnan metodien ei tarvitse heittää virhetilanteessa 5005 RemoteException-poikkeuksia vaan pelkkiä Exception-tyyppisiä ServicePublisher kannattaa kasata JAR-kirjastoksi common-hakemistoon ja käyttää 5006 client-hakemistossa olevaa 2.9 Tuotteenhallinta 8000 Tuotteenhallinta 8001 Ulkopuoliset kirjastot pitää toimittaa palautuspaketin mukana common-hakemistossa ja toimittaa ne Tomcatille (ulkoisten kirjastojen asentuvuus ja toimivuus Tomcatilla pitää olla varmistettu) 8002 Päätason käännösohjaustiedoston (build.xml) pitää sisältää tehtävät: 1) HARJ2 käännä ja aseta ohjelma ajokuntoon (palvelun käännös, asennus, asiakasosuuden kääntö) 2) AJA2 suorita harjoituksen 2 client-ohjelman 3) PALAUTUS tuottaa palautuspaketin 4) PALVELU.JULKISTA julkista organisaatio omilla tiedoillasi sekä palvelut UDDI:in 5) PALVELU.ETSI.ITEM etsi item-palvelu ja tulosta wsdl 6) PALVELU.ETSI.LOAN etsi loan-palvelu ja tulosta wsdl 7) PALVELU.POISTA poista organisaatio UDDIsta 8) PUHDISTA poista käännöstuotteet, poista palvelu Tomcatilta ja UDDIrekisteristä 8003 Harjoitustason käännösohjaustiedosto tulee sisältää vähintään seuraavat tehtävät: 1) build oletustehtävä, joka kääntää ja valmistelee ohjelman ajoa varten 2) run_graf ajaa Inspector:in graafisena 3) clean poistetaan käännöksen aikaiset tiedostot

9 XML Ohjelmistokehityksessä / Konfiguraatiodokumentti, jossa kerrotaan mitä ominaisuuksia pitäisi löytyä xmlohj.properties tiedostosta sekä mitä oletetaan CLASSPATH:in ja PATH:in sisällöstä xmlohj.properties-tiedostosta pitää löytä seuraavat ominaisuudet: xmlohj.home = sinun harjoituksen juurihakemisto (esim. c:/xmlohj/, jos harjoituksesi tulee c:/xmlohj/ hakemistoon) tomcat.host = localhost tms. eli Tomcat palvelimen nimi tomcat.port = 8080 tai 9000 tms. eli portti, josta Tomcat vastaa uddi.host = localhost tms. eli uddi-palvelimen nimi uddi.port = 8080 tai 9000 tms. eli portti, josta uddi vastaa registry.username=testuser uddi-registerin käyttäjätunnus registry.password=testuser uddi-registerin käyttäjätunnuksen salasana 8101 DemoService (nimeltään NewService) sisältää esimerkin xmlohj.properties ja proj.properties tiedostoista Harjoitus voidaan rakentaa hakemistoihin seuraavalla tavalla: / opiskelijanumero build.xml päätason käännösohjaustiedosto Harjoitus2/ ensimmäisen harjoituksen hakemisto build.xml harjoituksen käännösrakentaja proj.properties projektikohtaiset ominaisuudet configure.html.txt dokumentti, joka kertoo mitä ominaisuuksia pitää määritellä, jotta käännös ja ajo onnistuisivat Client/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ client/ asiakasohjelman toteutus inspector/ tarkastuksien toteutus build/ Server/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ server/ palvelimen toteutus build/ Publisher/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ build/ common/ junit.jar munomajokukirjasto.jar Hakemistopuuta saa muokata, mutta vähintään lihavoidut osiot pitää löytyä 2.10Palautus 9000 Palautus 9001 Palautuspaketti sisältää koko harjoitustyöhakemistopuun 9002 Palautuspaketti on jar-paketti 9003 Palautuspaketin nimi on muotoa: xmlohj_ht2_opikelijanumero_etunimisukunimi.jar 9004 Palautetaan vain lähdekoodi ja lisäkirjastot, jotka eivät kuulu oletusympäristöön Eli aja clean ennen pakkausta

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

AS-116.3111 Teollisuuden tietojärjestelmät

AS-116.3111 Teollisuuden tietojärjestelmät AS-6.3 Teollisuuden tietojärjestelmät Kotitehtävä 7. Max 5 pistettä. Demo ja/tai 2..204 mennessä sähköpostitse olli.kilkki@aalto.fi. Neuvontaa saa samasta osoitteesta Aihe: Sisältö: Java web-sovelluspalvelun

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta

5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta 68 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta jotka eivät ole palautusta tehneet. Tämä työmäärä on ollut keskimäärin viisi merkintää viikossa kurssilla, jolla on ollut 80-100 palautusta viikossa. 5.1.3 Käyttökokemukset

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät - palvelimet Kimmo Rousku sivu 1. Oulu

KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät - palvelimet Kimmo Rousku sivu 1. Oulu KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät - palvelimet Kimmo Rousku sivu 1 Oulu 9.12.2008 kimmo@ict-tuki.fi tai kimmor@gmail.com http://ict-tuki.fi KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 GetSimple 3 Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Asennus...

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot