Harjoitus 2: Vaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitus 2: Vaatimukset"

Transkriptio

1 XML Ohjelmistokehityksessä /9 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 2: Vaatimukset Harjoitustyön toisen vaiheen tarkoituksena on toteuttaa ensimmäisen vaiheen tietovaraston päälle verkkopalvelu, joka tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden kuin minkä tietovarasto tarjoaa. Tämän lisäksi harjoitustustyössä luodaan staattinen asiakas, jonka kautta voidaan käyttää web-palvelun toimintoja. Verkkopalvelutoiminnallisuuden lisäksi toteutettavaan komponenttiin luodaan julkaisurajapinta, jota käyttäen asiakas voi pyytää palvelun julkaisua, julkaisun kumoamista sekä palvelun informaation noutamista. Tämä toiminto rakennetaan käyttäen hyväksi UDDI-palvelinta, johon julkaistaan palvelun koostava liikealakokonaisuus (business entity eli meillä Warehouse tms.) ja sen lisäksi vastaavat liikealapalvelut (meillä Item Service ja Loan Service). Palveluiden rajapinnoissa on jouduttu tekemään kompromisseja, jotta harjoitusten kolmannen vaiheen toteutus voidaan tehdä käyttäen hyväksi samaa rajapintaa. 1.2 Palautus Harjoitus palautettavat klo (maanantai). 1.3 Versiointi Versio Tila Päiväys Tekijä Selite (muutokset, korjaukset yms.) 1.0 Vedos MM Alustava versio 1.0 Ehdotus MM Korjattu rajapintojen kuvauksia 1.1 Ehdotus MM, AR Katselmointi 1.2 Ehdotus MM, AR Katselmointi 1.3 Julkistus MM,AR Katselmointi

2 XML Ohjelmistokehityksessä /9 2 Vaatimuserittely 2.1 Yleistä Vaatimukset ryhmässä 0000 ovat harjoitustyön kannalta tärkeitä. Muissa ryhmissä esiintyvät asiat ovat enemmänkin täydentäviä vaatimusattribuutteja kuin vaatimuksia. Ainoastaan rajapintojen nimet ja niiden metodien kuvaukset ovat tärkeitä ja ne pitää säilyttää sellaisinaan Vaatimukset 0000 Yleisasiat 0001 Luo web-palvelu Warehouse JWSDP:llä 0002 Toteuttaa nimikepalvelun (ItemService) 0003 Toteuttaa lainauspalvelun (LoanService) 0004 Toteuttaa palvelun julkistuksen (ServicePublisher) 0005 Käytetään hyväksi HT1:n tietovarastoa 0100 Inspector-tarkastajaan opiskelija toteuttaa toiminnallisuuden, joka demoaa rajapintojen toiminnallisuutta 0101 Palvelun käyttämiseksi luodaan staattinen asiakas 0200 Lainaajaa ei tarvitse autentikoida 0201 Rinnakkaisuutta ei tarvitse erikseen huomioida 2.2 Nimikepalvelu (ItemService) Vaatimukset 1000 Nimikepalvelu-rajapinta (ItemService) 1001 Nimikepalvelu toteuttaa HT1:n kohtien kuvausta vastaavan verkkopalvelun 1002 Palvelussa on lisää-operaatio (add), jolla lisätään uusi nimike (Item) tietovarastoon 1003 Palvelussa on poista-operaatio (remove), jolla poistetaan olemassaoleva nimike (Item) varastosta 1004 Palvelussa on etsi-operaatio (find), jolla etsitään nimikettä (Item) tietovarastosta (HUOM! Rajapinta muuttunut) 1005 Palvelussa on muuta-operaatio (change), jolla muutetaan yksittäisen nimikkeen (Item) tietoja 1006 Palvelussa on näytä-operaation (show), jolla listataan kaikki tietovarastossa olevat nimikkeet (Item) (HUOM! Rajapinta muuttunut) 1007 Nimikepalvelu voidaan sijoittaa Tomcatin kontekstiin /warehouse/item

3 XML Ohjelmistokehityksessä /9 Kaikki metodit varautuvat heittämään RemoteException poikkeustilanteessa. «interface» rmi::remote «extends» «interface» IItemService + add(item :Item) : void + remove(identifier :String, label :String) : void + change(identifier :String, label :String, newitem :Item) : void + finditemcount(searchcriteria :Item) : Integer + finditem(index :Integer) : Item + showitemcount() : Integer + showitem(index :Integer) : Item 1100 Lisää operaatio (add) 1101 add-operaatiolla lisätään yksi nimike varastoon 1102 Attribuutit: item: Varastoon lisättävän uuden tuotteen tiedot. Item item 1124 Lisäys toimii kuten harjoituksessa Jos add-operaatio jostain muusta syystä toimii virheellisesti, asiasta huomautetaan poikkeuksella Poista operaatio (remove) 1201 remove-operaatio poistaa annetun nimikkeen varastosta Attribuutit: String identifier String label identifier: Poistettavan tuotteen tunniste label: Poistettavan tuotteen nimi 1225 Jos remove-operaatio jostain syystä toimii virheellisesti, asiasta huomautetaan poikkeuksella 1300 Muuta operaatio (change) 1301 change-operaatio korvaa vanhan tuotteen tiedot uuden tuotteen tiedoilla Attribuutit: String identifier String label Item newitem identifier: Poistettavan tuotteen tunniste label: Poistettavan tuotteen nimi newitem: Tuotteen uudet tiedot. Tyhjä kenttä tarkoittaa, että tieto on kopioitava vanhasta Vanha tuote tunnistetaan samoilla säännöillä kuin Harjoitustyö 1:ssä Virhetilanteessa ilmoitetaan poikkeuksella missä tuli virhe 1400 Etsi operaatio (find) 1401 find-toiminolla haetaan annettua nimikettä Find-toiminto toteutetaan rajapinnassa kahdella iteraattorifunktiolla Integer finditemcount( Item searchcriteria ) Item finditem( Integer index ) 1420 finditemcount-metodilla haetaan tunnistettavien nimikkeiden lukumäärä (>=0) 1421 finditemcount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten finditemcount ja finditem kutsujen ajan 1430 finditem-metodilla haetaan tunnistettavista nimikkeistä halutulla indeksillä oleva nimike 1440 Hakuehdot ovat samat kuin Harjoituksessa 1 find-operaatiolla 1441 Virhetilanteessa palautetaan sopiva poikkeus

4 XML Ohjelmistokehityksessä / Find-toiminnon käyttö: Integer count = itemservice.finditemcount( searchcriteria ); for (int index = 0; index < count; index++) { anitem = itemservice.finditem( index ); // tee jotain itemillä } 1500 Näytä operaatio (show) 1501 show-toiminto palauttaa nimikejoukon kaikista varastossa olevista nimikkeistä Show-toiminto koostuu kahdesta metodista: Integer showitemscount( ) Item showgetitem( Integer index ) 1520 ShowItemsCount-metodi palauttaa kaikkien talletettujen nimikkeiden lukumäärän (>=0) 1521 showitemcount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten showitemcount ja showitem kutsujen ajan 1530 showitem-metodi palauttaa indeksin mukaisen nimikkeen 1540 Jos indeksi on <0 tai suurempi kuin nimikkeiden lukumäärä, huomautetaan asiasta poikkeuksella 1541 Jos show-metodit jostain muusta syystä epäonnistuu, niin asiasta huomautetaan poikkeuksella show-toiminnon käyttö: Integer count = itemservice.showitemcount( ); for (int index = 0; index < count; index++) { anitem = itemservice.showitem( index ); // tee jotain itemillä } 2.3 Lainauspalvelu (LoanService) Vaatimukset 2000 Lainauspalvelu-rajapinta (LoanService) 2001 Lainauspalvelu ylläpitää lainaustietoja 2002 Palvelussa on nimikkeen lainaus-operaatio (borrowitem), jolla voidaan lainata nimike lainaajalle 2003 Palvelussa on lainan palautus-operaation (returnloan), jolla voidaan palauttaa nimike lainasta 2004 Palvelussa on lainan etsintä-operaatio (findloan), jolla voidaan etsiä tiettyä laina 2005 Palvelussa on lainojen näyttö-operaatio (showloans), jolla voidaan näyttää kaikki lainat 2010 Nimikepalvelu tulee sijoittaa Tomcatin kontekstiin /warehouse/loan

5 XML Ohjelmistokehityksessä /9 Kaikki metodit varautuvat heittämään RemoteException poikkeustilanteessa. «interface» rmi::remote «extends» «interface» ILoanService + borrowitem(borrower :String, identifier :String) : void + returnloan(borrower :String, identifier :String) : void + findloancount(borrower :String, identifier :String) : Integer + findloan(index :Integer) : Loan + showloancount() : Integer + showloan(index :Integer) : Loan 2100 Lainaa nimike (borrowitem) 2101 borrowitem-toiminnolla lainataan nimike (Item) jollekin henkilölle. borrower: Lainaajan nimi 2102 Attribuutit: identifier: Lainattavan tuotteen tunniste String borrower String identifier 2110 Toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella Palauta laina (returnloan) 2201 returnloan-toiminnolla voidaan palauttaa laina Attribuutit: String borrower String identifier borrower: Lainaajan nimi identifier: Lainattavan tuotteen tunniste 2210 Toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella Etsi laina (findloan) 2301 findloan-toiminnolla haetaan tietyn nimikkeen tunnisteen tai nimikkeen lainaajan perusteella FindLoan-toiminto koostuu 2:sta iteraatio-metodista Integer findloancount( String borrower, String identifier ) Loan findloan( Integer index ) 2310 findloancount palauttaa etsittyjen lainojen lukumäärän (>= 0) 2311 FindLoanCount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa ainakin peräkkäisten findloancount ja findloan kutsujen ajan 2320 findloan palauttaa pyydetyllä indeksillä olevan lainan löydettyjen joukosta 2321 Jos indeksi findloan-metodille on virheellinen (indeksi < 0 tai suurempi kuin nimikkeiden lukumäärä), tulee operaation palauttaa poikkeus sisältäen selkeän viestin, miksi operaatio epäonnistui 2330 Muuten toiminnallisuus kuten harjoituksessa Jos tulee joku virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella.

6 XML Ohjelmistokehityksessä / FindLoan-toiminnon käyttö: Integer count = loanservice.findloancount( identifier, borrower ); for (int index = 0; index < count; index++) { aloan = loanservice.findloan( index ); // tee jotain loanilla } 2400 Näytä lainat (showloans) 2401 showloans-toiminnolla haetaan kaikki lainat. ShowLoans-operaatio koostuu 2:sta iteraatio-metodista Integer showloanscount() 2402 Loan showloan( Integer index ) 2410 ShowLoansCount palauttaa lainojen lukumäärän (>= 0) ShowLoansCount-metodin palauttaman joukon voidaan olettaa säilyvän palvelussa 2411 ainakin peräkkäisten showloanscount ja showloan kutsujen ajan 2420 ShowLoan palauttaa pyydetyllä indeksillä olevan lainan Jos indeksi showloan-metodille on virheellinen (indeksi < 0 tai suurempi kuin lainojen lukumäärä), tulee operaation palauttaa poikkeus sisältäen selkeän viestin, miksi 2421 operaatio epäonnistui 2430 Jos tulee joku muu virhe, niin siitä tulee ilmoittaa poikkeuksella. showloans-toiminnon käyttö: Integer count = loanservice.showloancount( ); for (int index = 0; index < count; index++) { aloan = loanservice.showloan( index ); 2440 } // tee jotain loanilla 2.4 Tarkastus 3000 Tarkastuksen apuvälineet (ExcerciseEngine2) ExcerciseEngine-luokka tarjoaa tehtaan erilaisiin palvelurajapintoihin tarkastusta 3001 varten Opiskelija laajentaa ExcerciseEngine-luokasta luokan ExcerciseEngine2, joka 3002 palauttaa vaaditut rajapinnat opiskelijan haluamasta luokasta (luokista) 3003 getitemservice-operaatio palauttaa ItemService-rajapinnan asiakastoteutuksen 3004 getloanservice -operaatio palauttaa LoanService-rajapinnan asiakastoteutuksen 2.5 Tietovaatimukset 4000 Tietovaatimukset 4001 Nimiketiedot ja lainatiedot tallennetaan yhteen XML-tiedostoon 4002 Lainaaja ei tarvitse tunnistusta 4003 Tietovaraston osalta pätevät harjoituksen 1 ominaisuudet 4004 Tiedoston tallennus (mieluiten) palvelun omaan hakemistoon 2.6 Palvelun asennus (Tomcat deploy) 6000 Palvelun asennus 6001 Tomcat-palvelimelle tulee asentaa (deploy) palvelubinääri

7 XML Ohjelmistokehityksessä / Tomcat-pavelimelta tulee poistaa (undeploy) palvelubinääri 6100 Tomcatille palvelun asentamista varten luotava Manager-tunnus, jonka oikeuksilla asennetaan binääri 6101 JWSDP/conf/tomcat-users.xml-tiedostoon voi lisätä rivin <user username= manager password= manage fullname= Manager roles= manager > 6200 Item palvelu tomcatin kontekstiin /warehouse/item 6201 Loan palvelu tomcatin kontekstiin /warehouse/loan 2.7 Palvelun julkistus UDDI-palveluun (ServicePublisher) 7000 Julkistu-rajapinta (ServicePublisher) 7001 ServicePublisher rajapinta osaa julkistaa palvelun (publishservice), etsiä palvelun (findservice) ja poistaa palvelun (removeservice) annetulta UDDI-palvelimelta 7002 Organisaation tiedoiksi voi laittaa omia tietoja tai jotain huuhaa tietoja. Ainakin organisaatiolle pitää keksiä nimi ja yhteyshenkilö 7100 publishservice-operaatio julkistaa palvelun (organisaatio ja palvelut) UDDIpalvelimelle void publishservice( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String username, // julkaisun käyttäjätunnus String password // julkaisun salasana ) throws Exception 7101 Palvelun julkaisun epäonnistuminen ilmaistaan poikkeuksella (esim. PublishException) 7102 UddiHostName on verkkoosoite UDDI-registeriä tarjoavaan palvelimeen 7103 Username ja password ovat julkaisuun tarvittavat käyttäjätiedot Oletuksena JWSDP:n UDDI-palvelimella ovat testuser ja testuser findservice-operaatio etsii palvelua annetulta UDDI-palvelimelta Document findservice ( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String servicename // Service Item tai Service Loan ) throws Exception 7201 FindService-operaatio palauttaa löydetyn palvelun WSDL-dokumentin 7202 ServiceName:lla voidaan ilmaista se palvelu, josta halutaan tiedot (esim. Service Item tai Service Loan) 7203 Virheen tapahtuessa tai jos palvelua ei löydy UDDI-palvelimelta, ilmaistaan asiasta poikkeuksella 7300 removeservice-operaatio poistaa annetulta palvelimelta sinne julkaisemamme palvelun void removeservice( String uddihostname, // UDDI-registeri esim. localhost String username, // julkaisun käyttäjätunnus String password, // julkaisun salasana String servicename // Service Item tai Service Loan ) throws Exception

8 XML Ohjelmistokehityksessä / Palvelun julkistamisessa käytetään UDDI-palvelimen oletustunnusta registry.username=testuser registry.password=testuser 7400 ServicePublisher toteutukselle voi tehdä oman testaus main-luokan, joka osaa ajaa kolme yllä olevaa metodia seuraavilla kutsuilla (esim.): 2.8 Toteutus java xmlohj.publisher -1 // suorita publishservice java xmlohj.publisher -2 // suorita publishservice java xmlohj.publisher -3 // suorita removeservice 5000 Toteutus 5001 Harjoitustyössä tulee käyttää ensimmäisen harjoituksen tietovarastoa hyväksi joko siten, että kopioi harjoitustyön lähdekoodia hyväksi sellaisenaan (kopioi), tai käännettynä (common-hakemistossa JAR-pakettina) 5002 Toteutuksessa pitää käyttää Java JDK:n ja JWSDP:n tarjoamia kirjastoja 5003 Toteutuksessa saa käyttää ulkopuolisia kirjastoja Poikkeukset ovat vastaavat kuin harjoituksessa 1, mutta ne TULEE periä 5004 RemoteException-luokasta ServicePublisher rajapinnan metodien ei tarvitse heittää virhetilanteessa 5005 RemoteException-poikkeuksia vaan pelkkiä Exception-tyyppisiä ServicePublisher kannattaa kasata JAR-kirjastoksi common-hakemistoon ja käyttää 5006 client-hakemistossa olevaa 2.9 Tuotteenhallinta 8000 Tuotteenhallinta 8001 Ulkopuoliset kirjastot pitää toimittaa palautuspaketin mukana common-hakemistossa ja toimittaa ne Tomcatille (ulkoisten kirjastojen asentuvuus ja toimivuus Tomcatilla pitää olla varmistettu) 8002 Päätason käännösohjaustiedoston (build.xml) pitää sisältää tehtävät: 1) HARJ2 käännä ja aseta ohjelma ajokuntoon (palvelun käännös, asennus, asiakasosuuden kääntö) 2) AJA2 suorita harjoituksen 2 client-ohjelman 3) PALAUTUS tuottaa palautuspaketin 4) PALVELU.JULKISTA julkista organisaatio omilla tiedoillasi sekä palvelut UDDI:in 5) PALVELU.ETSI.ITEM etsi item-palvelu ja tulosta wsdl 6) PALVELU.ETSI.LOAN etsi loan-palvelu ja tulosta wsdl 7) PALVELU.POISTA poista organisaatio UDDIsta 8) PUHDISTA poista käännöstuotteet, poista palvelu Tomcatilta ja UDDIrekisteristä 8003 Harjoitustason käännösohjaustiedosto tulee sisältää vähintään seuraavat tehtävät: 1) build oletustehtävä, joka kääntää ja valmistelee ohjelman ajoa varten 2) run_graf ajaa Inspector:in graafisena 3) clean poistetaan käännöksen aikaiset tiedostot

9 XML Ohjelmistokehityksessä / Konfiguraatiodokumentti, jossa kerrotaan mitä ominaisuuksia pitäisi löytyä xmlohj.properties tiedostosta sekä mitä oletetaan CLASSPATH:in ja PATH:in sisällöstä xmlohj.properties-tiedostosta pitää löytä seuraavat ominaisuudet: xmlohj.home = sinun harjoituksen juurihakemisto (esim. c:/xmlohj/, jos harjoituksesi tulee c:/xmlohj/ hakemistoon) tomcat.host = localhost tms. eli Tomcat palvelimen nimi tomcat.port = 8080 tai 9000 tms. eli portti, josta Tomcat vastaa uddi.host = localhost tms. eli uddi-palvelimen nimi uddi.port = 8080 tai 9000 tms. eli portti, josta uddi vastaa registry.username=testuser uddi-registerin käyttäjätunnus registry.password=testuser uddi-registerin käyttäjätunnuksen salasana 8101 DemoService (nimeltään NewService) sisältää esimerkin xmlohj.properties ja proj.properties tiedostoista Harjoitus voidaan rakentaa hakemistoihin seuraavalla tavalla: / opiskelijanumero build.xml päätason käännösohjaustiedosto Harjoitus2/ ensimmäisen harjoituksen hakemisto build.xml harjoituksen käännösrakentaja proj.properties projektikohtaiset ominaisuudet configure.html.txt dokumentti, joka kertoo mitä ominaisuuksia pitää määritellä, jotta käännös ja ajo onnistuisivat Client/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ client/ asiakasohjelman toteutus inspector/ tarkastuksien toteutus build/ Server/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ server/ palvelimen toteutus build/ Publisher/ src/ lähdekoodihakemisto xmlohj/ build/ common/ junit.jar munomajokukirjasto.jar Hakemistopuuta saa muokata, mutta vähintään lihavoidut osiot pitää löytyä 2.10Palautus 9000 Palautus 9001 Palautuspaketti sisältää koko harjoitustyöhakemistopuun 9002 Palautuspaketti on jar-paketti 9003 Palautuspaketin nimi on muotoa: xmlohj_ht2_opikelijanumero_etunimisukunimi.jar 9004 Palautetaan vain lähdekoodi ja lisäkirjastot, jotka eivät kuulu oletusympäristöön Eli aja clean ennen pakkausta

Harjoitus 3: Vaatimukset

Harjoitus 3: Vaatimukset XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/5 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 3: Vaatimukset Tämän harjoituksen tavoitteena on luoda liityntä asiakkassovelluksesta palvelimeen. Tämän lisäksi on tarkoitus tutustua

Lisätiedot

XML Ohjelmistokehityksessä

XML Ohjelmistokehityksessä XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/7 1 Yleistä XML Ohjelmistokehityksessä 1.1 Tavoitteet Harjoitustöiden tarkoituksena on tutustuttaa harjoitustyön tekijä XML:n käsittelyn perustekniikoihin ja rajapintoihin.

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä

Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä Formaalit menetelmät: Kirjaston formalisointi Z-kuvauskielellä 7.5.2002 Annemari Auvinen Anu Niemi Sisällysluettelo 1 Perustana olevat käyttötapaukset... 1 1.1 Käyttäjäryhmät... 1 1.2 Järjestelmään sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi olioperustainen sokkeloseikkailu peli Javakielellä. Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa

812341A Olio-ohjelmointi Peruskäsitteet jatkoa 812341A Olio-ohjelmointi 2106 Peruskäsitteet jatkoa Luokkakohtaiset piirteet n Yhteisiä kaikille saman luokan olioille n Liittyvät luokkaan, eivät yksittäiseen olioon n Kaikki ko. luokan oliot voivat käyttää

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

18. Abstraktit tietotyypit 18.1

18. Abstraktit tietotyypit 18.1 18. Abstraktit tietotyypit 18.1 Sisällys Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,...

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,... Java-API, rajapinnat, r poikkeukset, UML,... Janne Käki 12.10.2006 Keskeisimmät Java-API:n pakkaukset API = Application Programming Interface eli sovellusohjelmointirajapinta (!) pakkaus (engl. package)

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Harjoitus 1: Vaatimukset

Harjoitus 1: Vaatimukset Web-palveluiden toteutustekniikat OHJ-5201 1/9 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 1: Vaatimukset Ensimmäisen harjoitustyön tarkoituksena on toteuttaa tietopalvelu web-sovellukselle käyttäen XML:n käsittelyn

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Välikoe / 26.3 Vastaa neljään (4) tehtävään ja halutessa bonustehtäviin B1 ja/tai B2, (tuovat lisäpisteitä). Bonustehtävät saa tehdä vaikkei olisi tehnyt siihen tehtävään

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k

Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa k 1 Web-palvelu voidaan ajatella jaettavaksi kahteen erilliseen kokonaisuuteen: itse palvelun toiminnallisuuden toteuttava osa ja osa, joka mahdollistaa ko. toiminnallisuuden hyödyntämisen Web-palveluna.

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Virhetilanteiden käsittely

Olio-ohjelmointi Virhetilanteiden käsittely Olio-ohjelmointi 2016 Virhetilanteiden käsittely Poikkeustilanteet n Java-järjestelmässä voidaan ottaa kiinni ohjelman suoritusaikana tapahtuvia virhetilanteita, joita ei saada kiinni tavanomaisilla ohjausrakenteilla

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Rajapinnat ja sisäluokat Rajapinnat Java-kieli ei tue luokkien moniperintää. Jokaisella luokalla voi olla vain yksi välitön yliluokka. Toisinaan olisi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje HeTLi Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juha Halme Isto Havu Jussi

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Millosemeni

Harjoitustyö 3 - Millosemeni Harjoitustyö 3 - Millosemeni Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuillaan Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen reaaliaikaiseen seurantaan. Näinpä erilaisille

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Poikkeukset ja tietovirrat: Virhetilanteiden ja syötevirtojen käsittely Poikkeukset Poikkeuksella tarkoitetaan yllättävää ajonaikaista tilannetta, joka

Lisätiedot

Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen. Ohjelmistotalopäivä Matti Rounamo VH/TIHA

Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen. Ohjelmistotalopäivä Matti Rounamo VH/TIHA Ilmoitin.fi rajapinnat, liittyminen, testaaminen Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Matti Rounamo VH/TIHA Palvelusta yleensä Ilmoitin.fi on Verohallinnon omistama sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi

Lisätiedot

Listarakenne (ArrayList-luokka)

Listarakenne (ArrayList-luokka) Listarakenne (ArrayList-luokka) Mikä on lista? Listan määrittely ArrayList-luokan metodeita Listan läpikäynti Listan läpikäynti indeksin avulla Listan läpikäynti iteraattorin avulla Listaan lisääminen

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II

Verifioinnin ja validoinnin ero. 7. Verifiointi ja validointi. Verifiointi- ja validointitekniikat. Verifiointi- ja validointitekniikat II 7. Verifiointi ja validointi Verifiointi ja validointi (V&V) on ohjelmistotuotannon työvaihe, missä varmistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut implisiittiset ja eksplisiittiset vaatimukset ja

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

private TreeMap nimella; private TreeMap numerolla;

private TreeMap<String, Opiskelija> nimella; private TreeMap<String, Opiskelija> numerolla; Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja 1. Opiskelijarekisteri-luokka saadaan toteutetuksi käyttämällä kahta tasapainotettua binäärihakupuuta. Toisen binäärihakupuun avaimina pidetään opiskelijoiden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa

Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Vaatimusmäärittely julkaisujen tuelle Theseuksessa Johdanto Theseus suunniteltiin pilottivaiheessa opinnäytteitä varten. Julkaisuille oli varattu aikaisemmassa suunnitelmassa yksi kokoelma per ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

niissä olevan viallisen zlib-koodin takia. Spectra Linux 1.2:n kerneleissä tämä vika on korjattu. Raimo Koski

niissä olevan viallisen zlib-koodin takia. Spectra Linux 1.2:n kerneleissä tämä vika on korjattu. Raimo Koski Lisäohjelmalevy Lisäohjelmalevy on pyritty tekemään erittäin helpoksi käyttää. Ohjelmat käynnistyvät tai asentuvat yhdellä hiiren näpäytyksellä. Lisäksi levyllä on kolme eri ajokelpoista versiota OpenOfficesta.

Lisätiedot

Hankintaesityksen tekeminen EBSCOhost Collection Managerissa

Hankintaesityksen tekeminen EBSCOhost Collection Managerissa Hankintaesityksen tekeminen EBSCOhost Collection Managerissa Päivitetty 7.4.2016 Kaarina Meriläinen EBSCOn e-kirjanhankintaohjelmassa (ECM) on yliopiston henkilökunnan jäsenten mahdollista tehdä hankintaesityksiä,

Lisätiedot