SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004-250-200-150-100-50 0 50 100 150 200 250 S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S"

Transkriptio

1 SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004 miehiä naisia S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S VUOSINA

2 Sipoon kunta/ Hallinto- osasto/ RLÖ / Käännös Lisätietoja: suunnittelusihteeri Rita Lönnroth, puh. (09) , Sipoon kunta, Iso Kylätie 18, Sipoo

3 SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA Väestönkasvu 2. Muuttoliike 3. Ikärakenne 4. Kielijakauma 5. Osa- alueiden väestö Taulukot 1. Väestömuutokset Sipoossa vuosina Tulo- ja lähtömuutto muuttajan iän mukaan vuosina Tulo- ja lähtömuutto muuttopaikkakunnan mukaan vuosina Väestön ikä- ja sukupuolijakauma Sipoossa Ikärakenne ja kielisuhteet Sipoossa vuonna Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina 2000, 2003 ja Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, henkilöitä 9. Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, %- osuudet 10. Suurten osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004 Lähde: Tilastokeskus

4 SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA V Ä E S T Ö N K A S V U Sipoo on asukasmäärältään jatkuvasti kasvava kunta. Kolmenkymmenen viime vuoden aikana asukasluku on kasvanut 49 %:lla, runsaalla henkilöllä, henkilöstä vuonna henkilöön vuonna henkilöitä LSRRQYlHVW PllUlYXRVLQD Nopeimmin sipoolaisten määrä kasvoi vuosituhannenvaihteessa, jolloin vuotuinen väestönkasvu oli kaksinkertainen keskivertovuosiin verrattuna. Vuosina 1998, 1999 ja 2002 asukasluku kasvoi henkilöllä vuodessa. 1

5 Väestönkasvu oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella noin 1 % vuodessa. Vuodesta 1996 lähtien kasvu on ollut noin 2 %. Noin 3 %:n huippulukema saavutettiin vuosina 1998 ja 1999, jonka jälkeen kasvuprosentti on laskenut 1,2 %:iin vuonna 2003 ja vaatimattomaan 0,3 %:iin vuonna % 4,0 9lHVW QNDVYXYXRVLQD 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Väestönkasvu johtuu sekä syntyvyyden enemmyydestä että muuttovoitosta. Syntyneiden määrä on noin 200 henkilöä vuodessa, kuolleiden määrä reilut 100 vuodessa. Muut tovoitto on ollut henkilöä vuodessa, poikkeuksena vuosi 2004, jolloin lähtömuutto oli suurempi kuin tulomuutto. "!#$% &' '"( henkilöitä syntyneitä kuolleita

6 Asukasluvun kasvaessa syntyneiden ja kuolleiden vuosittainen määrä on lisääntynyt luvun loppupuolella Sipoossa syntyi vuosittain noin 150 lasta, vastasyntyneiden sipoolaisten määrä on nyt noin 230 vuodessa. Vastaavasti kuolleiden määrä on lisääntynyt 1970-luvun lopun noin 100 henkilöstä noin 140 henkilöön vuodessa. Noin 80 % kuolleista on 65 vuotta täyttäneitä. Vuosien aikana on syntyneiden vuotuinen osuus vaihdellut 1,0 %:sta 1,5 %:iin koko väestömäärästä, kuolleiden osuus 0,7 %:sta 1,0 %:iin. Vuonna 2004 syntyneiden osuus oli 1,2 %, kuolleiden osuus 0,8 %. 2. M U U T T O L I I K E Vuotuiset muuttotapahtumat ovat 1970-luvun puolivälistä lähtien lähes kaksinkertaistuneet. Niitä on vajaat vuodessa. Muuttotapahtumilla tarkoitetaan tulomuuttoa Sipooseen ja lähtömuuttoa Sipoosta sekä kunnan sisäistä muuttoa. henkilöitä )+* *,-,/., ,4* 5+0, 6 *

7 Muuttotapahtumat ovat kolmenkymmenen viime vuoden aikana lisääntyneet suhteessa kasvavaan asukasmäärään 13 %:sta %:iin. Täten joka kuudes sipoolainen muuttaa vuoden aikana luvun puolivälistä lähtien vuosittainen tulomuutto on kasvanut henkilöstä henkilöön. Lähtömuutto on kasvanut :sta noin 900:aan. Muuttovoitto on kasvanut keskimäärin 100 henkilöstä henkilöön, mutta se on vaihdellut voimakkaasti. Vuosina 1975, 1980 ja 2004 lähtömuutto oli hieman suurempi kuin tulomuutto. Vuonna 1998 muuttovoitto oli huippulukemissaan, 466 henkilöä, kun henkilöä muutti Sipooseen, mutta vain 690 henkilöä muutti pois. henkilöitä XORMDOlKW PXXWWRYXRVLQD tulomuutto lähtömuutto Sipoon ja ulkomaiden välinen muuttoliike on melko vaatimatonta. Vuosittain Sipooseen muuttaa henkilöä ulkomailta ja sipoolaista muuttaa ulkomaille. 4

8 Runsaat puolet tulomuuttajista on Helsingistä ja Vantaalta. Vajaat puolet poismuuttajista muuttaa Helsinkiin ja Vantaalle. muutto Sipooseen inflyttning muutto Sipoosta till Sibbo 0XXWWROLLNHYXRVLQD ulkomaat muut kunnat kommuner Vantaa Tuusula Porvoo Järvenpää Kerava Espoo Helsinki henkilöitä Vuonna 2004 Sipooseen muutti 401 henkilöä Helsingistä, 131 Vantaalta, 64 Keravalta, 58 Porvoosta, 50 Espoosta, 31 Järvenpäästä ja 24 Tuusulasta. Muista maamme kunnista muutti 156 henkilöä ja ulkomailta 41 henkilöä. Yhteensä 956 uutta sipoolaista. Vuonna 2004 Sipoosta muutti 306 henkilöä Helsinkiin, 104 Vantaalle, 87 Keravalle, 103 Porvooseen, 34 Espooseen, 33 Järvenpäähän ja 28 Tuusulaan. Muihin maamme kuntiin muutti 267 ja ulkomaille 29 henkilöä. Yhteensä 991 henkilöä muutti kyseisenä vuonna Sipoosta. Vuonna 2004 Sipooseen muutti muista kunnista 712 suomenkielistä ja 175 ruotsinkielistä (muut kieliryhmät: 28). Vuonna 2004 Sipoosta muutti muihin kuntiin 742 suomenkielistä ja 191 ruotsinkielistä (muut kieliryhmät: 29). Lapsiperheet muodostavat suurimman tulomuuttoryhmän, kun taas suuri osa lähtömuuttajista on nuoria, jotka muuttavat muualle opintojen takia. 5

9 henkilöitä HVNLPllUlLQHQYXRVLWWDLQHQPXXWWRYRLWWRYXRVLQD ikäryhmät Vuosien keskimääräinen vuotuinen muuttovoitto osoittaa, että vilkas m uutt oliike tuot taa merkitt ävän ylijäämän 0 4-vuotiaiden, 5 9- vuotiaiden, vuotiaden, vuotiaiden, vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Muuttoliike tuottaa merkittävän alijäämän nuorten vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. henkilöitä 200 soner 150 7XORMDOlKW PXXWWRYXRQQDLNlUDNHQQH lähtömuutt outflyttning tulomuutto ikäryhmät

10 Vuonna 2004 väestönkasvu oli vain 0,3 %, mikä johtui siitä, että lähtömuutto oli suurempaa kuin tulomuutto ensimmäistä kertaa vuoden 1980 jälkeen. Poikkeuksellista oli myös, että Sipoosta muuttaneiden 0-9-vuotiaiden lukumäärä oli yhtä suuri kuin Sipooseen muuttaneiden 0-9-vuotiaiden. 3. I K Ä R A K E N N E Väestön eri ikäryhmien välillä esiintyy suuria vaihteluja ja vuotiaiden määrät ovat suuret (> 220) ja vuotiaiden määrät ovat pienet (< 150). Ikäryhmien väliset vaihtelut heijastavat vilkasta muuttoliikettä. Lapsiperheitä, ts. 30-vuotiaita lapsineen, muuttaa Sipooseen, kun henkilötä 450 9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRQQD vuotiaat taas nuoret muuttavat muualle lähinnä opintojensa takia vuotiaiden suhteellisen alhaiseen lukumäärään vaikuttaa todennäköisesti myös se, että 1970-luvun lamavuosina syntyi tavallista vähemmän lapsia. 50-vuotiaiden suuri määrä johtuu osittain siitä, että toisen maailmansodan jälkeen syntyvyys oli suuri. 7

11 Ikäryhmät luonnollisesti pienenevät mitä vanhempia ihmisiä tarkastellaan, mutta henkilöiden määrä ikäryhmittäin jää alle 100:n vasta 78:nnen ikävuoden jälkeen. Vuosina väestönkasvu oli 700 henkilöä. Tuolloin 0-4-vuotiaiden (vuonna 2004), , ja vuotiaiden määrä vähentyi jossain määrin sekä ja vuotiaiden määrä huomattavasti. henkilöitä lHVW QLNlUDNHQQHYXRVLQDYLLVLYXRWLVU\KPlW vuotiaat , , , , ja vuotiaiden määrä on kasvanut jossain määrin, kun taas , , ja vuotiaiden määrä on kasvanut huomattavasti. Vielä 1980-luvulla naisten osuus Sipoon väestöstä oli 1 % suurempi kuin miesten. Ero on lähes tasaantunut. Vuonna 2004 Sipoossa oli naista (50,2 %) ja miestä (49,8 %). Nuoremmissa ikäryhmissä on enemmän poikia ja miehiä kuin tyttöjä ja naisia, kun taas naisia on enemmän etenkin 30-vuotiaiden ja eläkeläisten keskuudessa. 8

12 100 % 0LHVWHQMDQDLVWHQRVXXVYXRQQD naisia 50 % miehiä 0 % vuotiaat Kymmenen viime vuoden aikana Sipoon asukasluku on kasvanut 20 %:lla. Vuonna vuotiaiden osuus oli 10 %, 7-18-vuotiaiden 19 %, vuotiaiden 24 %, vuotiaiden 35 %, vuotiaiden 7 % ja vuotiaiden 5 % koko väestömäärästä. henkilöitä BDCEFGH IJ KLC MN KLE I I EO PQFJ IN RLSS"T U V WW"T

13 4. K I E L I J A K A U M A Vuoden 2004 lopussa Sipoossa asui henkilöä, joista :llä oli Suomen kansalaisuus, vain 252:lla (1,4 %:lla) oli muun maan kansalaisuus. Suomenkielisiä oli (58,5 %), ruotsinkielisiä (40,0 %) ja muunkielisiä tai äidinkieleltään tuntemattomia 280 (1,5 %). 6LSRRQYlHVW YXRQQD.DQVDODLVXXV.LHOL Suomi suomi muut maat 252 ruotsi Ruotsi 48 muut kielet 280 Viro 50 viro 64 Venäjä 27 venäjä 65 Iso-Britannia 10 englanti 28 Saksa 18 saksa 25 Thaimaa 13 thai 15 Vietnam 8 vietnam 15 Norja 9 norja 12 Hollanti 10 hollanti 10 Ranska 5 ranska 8 Turkki 5 turkki 5 muut 49 muut 33 Suurimmat ulkomaan kansalaisuuden omaavat ryhmät ovat Ruotsista (48 henkilöä) ja Virosta (50 henkilöä). Tavallisimmat ulkomaiset kielet ovat viron (64 henkilöä) ja venäjän kieli (65 henkilöä). Äidinkieleltään muunkielisten kuin suomen- ja ruotsinkielisten henkilöiden määrä on pitkään ollut pieni. Ruotsinkielinen kieliryhm ä on pysynyt lukumääräisesti samana usean vuosikymmenen ajan. Kokonaisväestönkasvu ja suomenkielisen kieliryhmän kasvu ovat kutakuinkin vastanneet toisiaan. Tästä syystä suomenkielisen väestön väestörakenne on huomattavasti nuorempaa kuin ruotsinkielisen väestön, sillä muuttoliikkeellä on nuorentava vaikutus väestön ikärakenteeseen. 10

14 % 80.LHOLMDNDXPDYXRQQD ruotsinkieliset, suomenkieliset, muut -vuotiaat Suomenkielisestä kieliryhm äst ä 0-6-vuotiaiden osuus on 11 %, vuotiaiden 19 %, vuotiaiden 25 %, vuotiaiden 36 %, vuotiaiden 6 % ja vuotiaiden 3 %. Ruotsinkielisen kieliryhmän osuudet ovat 9 %, 17 %, 21 %, 35 %, 9 % ja 9 %. Muunkielisten kieliryhmän henkilöitä X Y Z [ Y1\/]Y ^"_L`-] ^LZ a a Zcbdfega a"]+h iikj ruotsinkieliset, suomenkieliset, muut -vuotiaat 11

15 osuudet ovat 6 %, 14 %, 43 %, 35 %, 1 % ja 1 %. 5. O S A - A L U E I D E N V Ä E S T Ö Kymmenen viime vuoden aikana asukasluku on kasvanut nopeimmin Lounais- Sipoossa. Kun koko kunnan väestömäärä ( asukasta) on lisääntynyt 20 %:lla, ovat Itäsalmen ja Majvikin osa- alueiden väestömäärät enemmän kuin kaksinkertaistuneet yhteensä 861 henkilöstä henkilöön ( ). Vastaavana aikana Söderkullan osa- alueen (Eriksnäs sisältyy) asukasluku kasvoi henkilöstä henkilöön (+ 376). Lounais- Sipoon voimakas väestönkasvu on johtanut siihen, että Itäsalmen seutu ja Söderkulla muodostavat nykyisin kaksi asukasluvultaan yhtä suurta taajama- aluetta. Vuosina Nikkilän väkiluku kasvoi 203:lla, ts henkilöön. Entisen Nikkilän sairaalan alueen väestökato on pysähtynyt, koska alue on muutettu Itäisen Jokipuiston asuinalueeksi, jolla on kasvava väestöpohja. Viime vuoden aikana on kuitenkin sekä Itäisen Jokipuiston että Nikkilän keskustan osa- alueiden väestö vähentynyt. Nikkilän kartanon alueen väestö väheni vuonna 2003 monen kasvuvuoden jälkeen. 721 asukkaan Savijärvi on vuoden 2004 aikana kasvanut nopeammin kuin siihen rajoittuva Nikkilä. Savijärven väestömäärä kasvoi 239 henkilöllä vuosina Massby, Myyras, Talman keskusta, Martinkylä, Nikkilän keskusta, Nikkilän kart ano ja Etelä- Paippinen ovat osa- alueit a, jotka ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin koko kunta. Väestö on vähentynyt Granön ja Simsalön osa- alueilla (todennäköisesti tilastotietojen korjauksesta johtuen) sekä Hindsbyn osa- alueella. Sipoon väest östä oli vuonna vuotiaiden osuus 29 %, vuotiaiden 59 % ja 65 vuotta täyttäneiden 12 % (koko maan luvut: 22 %, 62 % ja 16 %). 12

16 9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRQQD {n}ym1oqlyl~m s tlu"vw xnxqv lnm-oqprm st"ulv/w xyxyv 12 % 29 % 59 % oqznm {q m s tlulv/w xyxyv Itäsalmen seudun nopea väestönkasvu on johtanut Lounais- Sipoon suhteellisen nuoren ikärakenteen syntymiseen Sipoon muihin alueisiin verrattuna. Itäsalmen, Majvikin, Savijärven ja Nikkilän kartanon osa- alueilla on lasten ja nuorten osuus suuri (33-39 %) ja 65 vuotta täyttäneiden osuus on pieni (5-9 %). Myös Itäisessä Jokipuistossa on 65 vuotta täyttäneiden osuus pieni (9 %). Lasten ja nuorten m äärä on suhteellisen pieni Granön, Simsalön, Kitö- Löparön, Spjutsundin, Hindsbyn, Itäisen Jokipuiston ja Etelä- Paippisten osaalueilla (18-24 %). Erityisesti saaristoalueilla, mutta myös Nikkilän keskustassa on 65 vuotta täyttäneiden määrä suuri (17-47 %). Eniten vuotiaita on Itäisen Jokipuiston ja Spjutsundin alueilla (68-69 %), vähiten Granön osa- alueella (35 %) ja Simsalön, Kitö- Löparön, Itäsalmen, Majvikin, Nikkilän kartanon ja Pohjois- Paippisten osa- alueilla (56-57 %)

17 L I I T T E E T 1. Väestömuutokset Sipoossa vuosina \QW\QHHW.XROOHHW 7XORPXXWWR /lkw PXXWWR 6LVlLQHQPXXWWR.RUMDXV 9lHVW QOLVl\V 9lNLOXNX vuosi henkilöitä % n " L , n " "ƒ , n " " , n " " , n " " , n " " , n " , n " " , n " " , n " nˆ , n " L , n " "ƒ , n " " , n " " , n " " , n " " , n " , n " " , n " " , n " nˆ , n " L , n " "ƒ , n " " , n " " , n " " , " " " , " " , " " " , " " " , " " nˆ , \QW\QHHW.XROOHHW 7XORPXXWWR /lkw PXXWWR 6LVlLQHQPXXWWR.RUMDXV 9lHVW QOLVl\V 9lNLOXNX

18 2. Tulo- ja lähtömuutto muuttajan iän mukaan vuosina / Ikä % Henkilöitä /b+7g Ikä % Henkilöitä

19 3. Tulo- ja lähtömuutto muuttopaikkakunnan mukaan vuosina / Š Šy Œ 4Š Š Ž 4Š Šk 4Š Š 4Š Šy 4Š Š k q k k k k q k Espoo Helsinki Järvenpää Kerava Porvoo Tuusula Vantaa Muut kunnat XXWWR6LSRRVHHQ PXLVWDNXQQLVWD XONRPDLOWD TULOMUUTTO, henkilöitä /b+7g Š Šq 4Š Š Ž 4Š Šk 4Š Š Œ 4Š Šy 4Š Š k q k k k k q k Espoo Helsinki Järvenpää Kerava Porvoo Tuusula Vantaa Muut kunnat XXWWR6LSRRVWD PXLKLQNXQWLLQ XONRPDLOOH LÄHTÖMUUTTO, henkilöitä

20 4. Väestön ikä- ja sukupuolijakauma Sipoossa vuosi šc "œ1 " ž"ÿf Ÿ vuosi šc "œ1 " ž"ÿf Ÿ ª ª f « « n «f f « n «f n «f ª «ª « n««f« « n «f n «f f f f ª Lª f«« f f f f f f f f f ª ª f«f« f f f f ª f ª ª f ª f ªfª ª ª ª «f« ª ª f ª f y f " ž f ± ² œ1 n ª"ªfª ³ n

21 5. Ikärakenne ja kielisuhteet Sipoossa vuonna 2004 henkilöitä.rnrylhvw XRWVLQNLHOLVHW XRPHQNLHOLVHW XXWNLHOLU\KPlW % 5XRWVLQNLHOLVHW 35,8 37,1 35,3 39,1 53,9 67,4 40,0 6XRPHQNLHOLVHW 63,3 61,7 62,0 59,3 46,8 32,3 58,5 0XXWNLHOLU\KPlW 1,0 1,1 2,7 1,5 0,2 0,3 1,5 %.RNRYlHVW 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5, XRWVLQNLHOLVHW 9,0 17,2 20,9 34,6 9,5 8, XRPHQNLHOLVHW 10,9 19,5 25,1 35,9 5,8 2, XXWNLHOLU\KPlW 6,4 13,6 42,5 35,4 1,1 1,1 100 %.RNRYlHVW 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5, XRWVLQNLHOLVHW 3,6 6,9 8,3 13,8 3,8 3,5 40,0 6XRPHQNLHOLVHW 6,4 11,4 14,7 21,0 3,4 1,7 58,5 0XXWNLHOLU\KPlW 0,1 0,2 0,6 0,5 0,0 0,0 1,5

22 6. Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina 2000, 2003 ja µ f L f¹"¹lº lisäys» lisäys» 1. Granö n¼ ½ ¾ ÀfÀ 2. Simsalö Á" ¾-à ¾1ÃyÄ Ã Å ¾ÀLà ¾1ÃfÆ 3. Kitö-Löparö Ç"¹ È ÈÉÄ ÈkÊ Ê Ê 4. Itäsalmi f¼"¼ Èy ÈÉÄ ÊÅ ÃÅ È ËÈ 5. Majvik Á º Ë ½ ËnÄ-Ì"Ì ÈkÊÀ ÈLÅ 6. Immersby ºfºfÍ Å ÈÉÄ1 L½ Ê Å 7. Västerskog Á ¹" ¾ÉÈfÈ ¾ ÈÉÄ ÃÀ Ê Å Ã 8. Söderkulla f¹ ÈLÅ ½qÄ/ÅyÆ ÆfÆ Ë 9. Hangelby fµ" ¾ÉÈ ¾½qÄ Ëà ¾1Ì ¾ Ë 10. Massby º ņº ÈkË ÃyÄ ËÈ ¾ ÈkÊ ¾-à 11. Träskby Í Â Í ¾ÉÈqÀ ¾1ÊyÄ-ÀfÌ ÊfÃ Ë 12. Spjutsund Ļº"º ½ ½qÄ-½"½ ¾-Ê ¾ÉÈ 13. Box ¼fÇ À ½qÄ1 yë Ê Ã 14. Myyras Í Á Ç ¾-à ¾½qÄ-À È ÈqÆ Ã 15. Hindsby fç"¹ ¾ ¾1ÊyÄ-½"à ¾1ÊÅ ¾1Ì 16. Kirkonkylä µf¼"¹ Èy ËnÄ-ÀLÊ ¾-à ¾ÉÈ 17. Talman keskusta  µ" ¾ÉÈLÅ ¾1ÊyÄ1 LÊ ¾ ÈÎÀ ¾-Ê 18. Talman seutu  ¹"¹ ÈqÆ ÃyÄ-½"Ì ÀfÆ ÈfÈ 19. Martinkylä  º¹ ¾ÉÈ ¾½qÄ Èy Èq½ Ê 20. Gesterby Í " ÈqÀ ÃyÄ-½LÊ Å ÈqÀ 21. Savijärvi ¼f ½qÄ-ÆnË È"ÈqÌ Ê½ 22. Nikkilä Ç Á Ç ¾-ÊÆ ¾½qÄ-Ì"Ã Æ È Ã 23. Itäinen Jokipuisto º "Ç ¾ Ë Ì ¾ÉÈq½qÄ ÊfÀ ÀfÌ Èy 24. Nikkilän kartano  ¹ Á ¾-à ¾½qÄ Ë Ì ¾ ÅqÊ ¾ È"È 25. Linnanpelto Í n¹ Æ ÈÉÄ-À"Ì ÈLÅ Ã 26. Etelä-Paippinen ¼ nµ ¾ÉÈq½ ¾ ÈÉÄ ÃÆ ÈLÅ Ê 27. Pohjois-Paippinen  ¼" ÈqÌ ÊyÄ-Ì È Ë Å Jakamattomat arvot nílº ÈÎÊ ÆqÄ ËÀ ¾1ÊÅ ¾ ÈÎÀ SIPOO Á º"ºfº Ë Å ½qÄ Ê Ìf Å,

23

24 7. Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina osa-alue/vuosi Ï4Ð Ð Ñ Ï4Ð ÐkÒ Ï4Ð ÐkÓ Ï/Ð ÐkÔ Ï4Ð Ð Õ Ï4Ð Ð Ð Ök Ök qï Ök Ö Ök Ø Ök Ñ Ï4Ð Ð ÑkÙ Ök Ñ henkilöitä % 1. Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras Hindsby Kirkonkylä Talman keskusta Talman seutu Martinkylä Gesterby Savijärvi Nikkilä Itäinen Jokipuisto Nikkilän kartano Linnanpelto Etelä-Paippinen Pohjois-Paippinen Jakamattomat arvot SIPOO

25 8. Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, henkilöitä osa-alue/ikäryhmät ÚfÛ Ü ÝfÛÞyß ÞnàfÛ á"à âúû ÜLâ ÜLã Û ÝLâ ÝLã Û ÚÛ1ÞnÚ"Ú 1. Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras Hindsby Kirkonkylä Talman keskusta Talman seutu Martinkylä Gesterby Savijärvi Nikkilä Itäinen Jokipuisto Nikkilän kartano Linnanpelto Etelä-Paippinen Pohjois-Paippinen Jakamattomat arvot SIPOO, henkilöitä Þß"ÜfÚ áâúfà âäáfü"å Üæã Þyà Þ~á"åfÜ à"üfß Þnßâfâ"â

26 9. Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, % osa-alue/ikäryhmät çnè é ênè-ëyìíëyînè ïnîñðfçnè éyðòénólè êqð ênólèôçlè-ëyçnçöõy 4øÎùòøkúy û üýûyþq 4øÎõnõ % 1. Granö 11,8 5,9 11,8 23,5 35,3 11,8 100 ÿ 2. Simsalö 2,3 17,4 11,6 44,2 12,8 11, Kitö-Löparö 7,8 14,4 16,7 40,0 8,9 12,2 100 ÿ 4. Itäsalmi 17,2 22,1 26,9 28,9 3,4 1, Majvik 13,9 20,5 23,0 33,1 6,8 2, Immersby 12,8 16,9 22,2 36,4 5,8 5,8 100 ÿ 7. Västerskog 7,1 18,3 20,8 39,0 10,3 4,4 100 ÿ 8. Söderkulla 9,3 18,3 24,3 34,8 6,2 7,0 100 ÿ 9. Hangelby 9,9 16,8 20,7 40,9 7,3 4,3 100 ÿ 10. Massby 9,7 16,0 26,4 36,6 5,7 5,7 100 ÿnÿ 11. Träskby 11,0 17,5 21,8 38,4 6,5 4,8 100 ÿnÿ 12. Spjutsund 7,8 11,1 24,2 43,4 8,6 4,9 100 ÿ ÿ 13. Box 9,4 18,7 23,9 34,4 9,0 4,7 100 ÿ 14. Myyras 10,4 17,3 22,1 37,2 10,7 2,4 100 ÿ 15. Hindsby 6,6 16,9 21,0 41,0 7,9 6,6 100 ÿ 16. Kirkonkylä 10,3 15,1 24,6 37,6 7,8 4,6 100 ÿ 17. Talman keskusta 8,4 20,7 21,0 39,4 5,1 5,4 100 ÿ ÿ 18. Talman seutu 9,7 19,8 21,2 38,0 7,8 3,5 100 ÿnÿ 19. Martinkylä 7,0 22,7 20,8 38,4 7,7 3,4 100 ÿnÿ 20. Gesterby 12,5 16,4 26,0 32,1 8,8 4,1 100 ÿ 21. Savijärvi 14,3 19,0 27,6 30,4 5,4 3, Nikkilä 8,1 16,8 23,0 34,9 8,2 9,0 100 ÿ 23. Itäinen Jokipuisto 10,7 11,9 33,8 35,0 4,7 4, Nikkilän kartano 10,7 27,8 21,2 34,4 4,8 1, Linnanpelto 10,2 20,6 24,1 33,5 6,7 4,9 100 ÿ ÿnÿ 26. Etelä-Paippinen 7,9 15,7 25,8 35,2 10,0 5,5 100 ÿ ÿ 27. Pohjois-Paippinen 10,3 19,5 21,3 35,4 7,7 5,8 100 ÿ Jakamattomat arvot 1,3 16,2 31,8 39,6 5,2 5,8 100 ÿ "ÿ ÿnÿ SIPOO, % 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5,2 100 ÿ

27 10. Suurten osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004 osa-alue/ikäryhmät osa-alue nro 6DDULVWR /RXQDLV6LSRR ,PPHUVE\ GHUNXOOD DDNNRLV6LSRR HVNL6LSRR DOPD LNNLOl RKMRLV6LSRR ,322!" #%$& ' ()& * DDULVWR ,7 15,0 14,0 40,4 13,0 11,9 100 /RXQDLV6LSRR ,5 20,6 24,1 32,9 6,3 2,6 100,PPHUVE\ ,3 16,5 24,3 36,5 5,8 5, GHUNXOOD 8 9,3 18,3 24,3 34,8 6,2 7,0 100.DDNNRLV6LSRR ,7 17,1 22,9 37,7 8,0 4,7 100.HVNL6LSRR ,6 18,4 23,9 35,4 7,9 3, DOPD ,0 20,3 21,1 38,7 6,4 4, LNNLOl ,5 17,9 24,1 35,0 7,2 7, RKMRLV6LSRR ,3 18,4 23,7 34,8 8,3 5, ,322, 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5,2 100

28

Väestön toiminta Sipoossa

Väestön toiminta Sipoossa henkilöitä 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Väestön toiminta Sipoossa 1990 1 1995 2 2000 3 2006 4 Työlliset Työttömät 0-14 -vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset

Lisätiedot

9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRVLQDMD S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S

9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRVLQDMD S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S 9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRVLQDMD!!" #$ $ S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S VUOSINA 1987-2003 Sipoon kunta/ Hallinto- osasto/ rlö 23.6.2004/ käännös Lisät iet oj a: suunnit t elusiht eer i Rit a

Lisätiedot

3(5+(,7b$ ,$$68172-$

3(5+(,7b$ ,$$68172-$ 6LSRRQNXQWD+DOOLQWRRVDVWR5/gKXO /lkgh7lodvwrnhvnxv 3(5+(,7b$68172.817,$$68172-$ -$5$.(118.6,$6,32266$98211$ Vuonna 2002 Sipoon väkiluku oli 18 177 henkilöä. Asuntoväestöön luettiin kuuluvaksi 17 927 henkilöä.

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

henkilöä Sipoon väestönkasvu Kasvu Syntyneiden enemmyys Nettomuutto Sipoo numeroina

henkilöä Sipoon väestönkasvu Kasvu Syntyneiden enemmyys Nettomuutto Sipoo numeroina henkilöä 1 Sipoon väestönkasvu 1995-215 5 1995 2 25 21 215-5 -1-1 5-2 Kasvu Syntyneiden enemmyys Nettomuutto Sipoo numeroina VÄESTÖNKASVU Sipoossa asui 19 399 henkilöä 31.12.215. Väestö kasvoi 1,9 prosentilla

Lisätiedot

$($VXQWRNXQQDW6LSRRVVDPXXWWXMLQD2VDDOXH7DORW\\SSLMD$VXQWRNXQQDQNRNR. $(%RVWDGVKXVKnOOHQOLJWGHORPUnGHKXVW\SRFKVWRUOHNL6LEER

$($VXQWRNXQQDW6LSRRVVDPXXWWXMLQD2VDDOXH7DORW\\SSLMD$VXQWRNXQQDQNRNR. $(%RVWDGVKXVKnOOHQOLJWGHORPUnGHKXVW\SRFKVWRUOHNL6LEER $($VXQWRNXQQDW6LSRRVVDPXXWWXMLQD2VDDOXH7DORW\\SSLMD$VXQWRNXQQDQNRNR $(%RVWDGVKXVKnOOHQOLJWGHORPUnGHKXVW\SRFKVWRUOHNL6LEER Asuntokunnat 753 Sipoo-Sibbo Kaikki talotyypit 6 994 1 727 2 308 1 032 1 174 562

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 TILASTOKATSAUS 4 / 2011 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Irja Henriksson 27.6.2011 VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 Väkiluku kasvoi 0,7 % Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Väestörakenne ja väestönmuutokset

Väestörakenne ja väestönmuutokset Väestörakenne ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 20.6.2016 Väestörakenne ja väestönmuutokset Suurista kaupungeista 0 6 vuotiaiden osuus korkein Espoon

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.6.2015 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 103 754. Kaupungin

Lisätiedot

Väestökatsaus. Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa Elokuu 2016

Väestökatsaus. Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa Elokuu 2016 Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa 2016 Sinisissä kunnissa (88 kpl) väestö kasvoi tai oli ennallaan, punaisissa (225 kpl) väheni. Kahdeksan suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-elokuussa

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Muutot ja muuton suunnat Vantaalla VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C18:2003 Etelä-Suomi Espoo 73 33 92 32 Pakkala 24 14 Ulkomaat 122 316 Muu seutu 51 65 99 Helsinki 522 290 43 72 Muu Vantaa Muu Suomi Muutot ja muuton suunnat Vantaalla

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 3/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike 2000 2014

Vaasan muuttoliike 2000 2014 Vaasan muuttoliike 2000 2014 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 9.6.2015 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2014 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja lähtömuuttojen

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 henkilöä Irja Henriksson 10.8.2016 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 Lahden ja Nastolan yhdistyttyä viime vuodenvaihteessa tuli uudesta Lahdesta Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2008-2017 Teija Jokiranta ESPOON KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRYHMÄ Esbo stads utvecklings och utrednings grupp City of Espoo Research and Development 2007 Espoon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike

Vaasan muuttoliike Vaasan muuttoliike 2000 2016 Tilastosuunnittelija Jaakko Löytynoja, Kaupunkikehitys, 10.7.2017 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2016 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Väestökatsaus. Joulukuu 2015

Väestökatsaus. Joulukuu 2015 Väestökatsaus Joulukuu 2015 Turun väestökatsaus joulukuu 2015 Turun ennakkoväkiluku 2015 oli 185 810, lisäys edellisvuodesta 1986. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Turun väestönkasvu oli edelleen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 %

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 % Hamina 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 20 654 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,4 % Hamina. 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,3 % VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väestökatsaus Huhtikuu 2016 Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väkiluku kasvoi tai oli ennallaan 95 kunnassa (vihreä) ja väheni 218 kunnassa (punainen). Oulu 426 Väestö jatkaa keskittymistään

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2016 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % henkilöä Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2017 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 2001 51 758 244 0,5 1900 2 984 2002 52 140 382 0,7 1910 4 789

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 3/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 4/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt neljä lasta enemmän

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2015 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus heinäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä tammi-heinäkuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016 henkilöä Irja Henriksson 31.5.2017 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016 on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 119 452. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2017

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2017 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2017 Ennakkoväkiluku 172 869 Muutos 9 kk -912 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot