1. Palvelut kotona asuvalle 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Palvelut kotona asuvalle 6"

Transkriptio

1 OPAS IKÄIHMISILLE

2 Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10 Kauppapalvelu...10 Saunapalvelu...10 Asiointi- ja saattaja-apu Talonmiesapu...12 Kirjaston kotipalvelu...12 Päiväkeskustoiminta Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttava lyhytaikainen jakso Geripoli Kuljetuspalvelut, liikenne Palveluliikenne...16 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu...17 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu...17 Auton pysäköintilupa...18 Omaishoitajana Tampereen kaupungin omaishoidon tuki...18 Palvelukeskuskortti Palvelukeskukset Tampereen kaupungin palvelukeskukset...20 Yksityiset palvelukeskukset...20 Korttelikerhot...21 Muita ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia Tampereen ev.lut seurakuntien ryhmätoiminta Muita päivätoiminnan palveluntarjoajia

3 2. Asuminen 25 Tampereen kaupunki Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen palveluseteli...28 Yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja...29 Vanhainkodit Yksityiset vanhainkodit...30 Muut lyhytaikaista asumista tarjoavat tahot Vuokra-asunnot Omistusasunnot senioritaloissa Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt Korjausavustus ja -neuvonta Terveys 35 Terveydenhuollon palvelut Päivystys...35 Terveysasemat...35 Aikuisneuvolat...37 Laboratoriot...39 Verenpaineen mittauksen itsehoitopisteet...40 Hoitotarvikejakelu...41 Terveystarkastukset 70- ja 80-vuotiaille...41 Hammashuolto...41 Erikoisvastaanotot...42 Kuntoutus Fysioterapia ja toimintaterapia...43 Lääkinnällinen kuntoutus...43 Rintamaveteraanien kuntoutus...43 Kuntoutusohjaus, PSHP...44 Muita kuntoutuspalveluita...44 Apuvälineet...45 Sairaalat...45 Tekonivelleikkaukset...46 Kotisairaalatoiminta

4 Kuulo- ja kuulolaitehuolto Yhteisöjen palveluita ja vertaistukea huonokuuloisille...48 Näkö Yhteisöjen palveluja näkövammaisille...48 Muistin vaikeudet Yhteisöjen palveluja...50 Päivätoiminta...50 Dementia-asumispalvelut ja laitoshoito...50 Mielenterveys Tampereen kaupunki...51 Yhteisöjen mielenterveyspalveluita Sosiaalinen tuki 53 Sosiaalityö Koukkuniemen sosiaalityöntekijät Sosiaaliasemat Päihdepalvelut Kaltoin kohtelu ja väkivallan uhka Turvakodit...56 Tampereen seurakuntien diakoniatyö Yhteisöjen tukea Sotaveteraanit...56 Potilasjärjestöjä...57 Vammaisjärjestö...59 Järjestöjen yhteistyö...59 Palvelevat puhelimet Neuvontaa ja tukea maahanmuuttajille Sotaveteraanien palvelut 61 Sotainvalidien palvelut Muut etuudet

5 6. Taloudelliset etuudet 68 Kela Eläkkeensaajan asumistuki...68 Eläkettä saavan hoitotuki...69 Sairaanhoitokulujen korvaaminen...70 Lääkärin palkkiot...70 Tutkimus ja hoito...70 Hammashoito...71 Matkakulut...71 Lääkkeet...72 Toimeentulotuki Verotus Invalidivähennys...73 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys...74 Kotitaloustyön verovähennys...74 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto Liikuntapalvelut 77 Tampereen kaupunki Muita liikuntapaikkoja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, opiskelu 79 Tietotekniikka Oikeusturva ja edunvalvonta 81 Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Vanhusasiamies Edunvalvonta

6 Edunvalvontavaltuutus Lakiasioiden neuvonta ja oikeusapu Päätöksenteko 85 Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Vanhusneuvosto Asiointi ja neuvonta 86 5

7 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE 1. Palvelut kotona asuvalle Tampereen kaupungin kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut. Tukipalveluita ovat esimerkiksi siivous-, ateria- ja turvapalvelut. Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka tarvitsevat apua päivittäisistä perustoiminnoista selviytymiseen. Kotihoidon palveluja voidaan tarjota asiakkaalle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut, ja hän tarvitsee apua esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa sekä ruokailussa. Kotihoidon palveluja tarjotaan myös asiakkaille, jotka tarvitsevat sairaanhoitoa kotona tai jotka ovat olleet sairaalahoidossa tai jotka ovat kotisairaalan potilaita. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Eri yhteisöjen ja yksityisten palveluntarjoajien tuottamista kotihoidon palveluista saa lisätietoja Kotitorilta. Kotitorin asiakasohjaajat tekevät hintavertailuja yksityisten tuottajien palveluista. Palveluihin hakeutuminen Uudet asiakkaat ottavat aina ensin yhteyttä Kotitorin asiakasohjaajaan, joka kartoittaa alustavasti asiakkaan palvelutarpeet ja sopii asiakkaalle tarjottavista palveluista. Kotitori vastaa kaikkien tamperelaisten asiakkaiden kotihoidon palveluja koskevasta neuvonnasta ja palvelutarpeen ensivaiheen arvioinnista. Kotitorilta saa tietoa sekä julkisista että yksityisistä palveluista, niiden hinnoista ja tuottajista. Kotitori tekee tarvittaessa asiakkaalle hintavertailuja eri vaihtoehtojen edullisuudesta asiakkaalle ja avustaa palveluiden tilaamisessa ja järjestämisessä. 6

8 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo Jos asiakas on oikeutettu kotihoidon palveluihin, ohjataan asiakas Kotitorilta Asiakasohjausyksikköön. Asiakasohjausyksikön palvelut: kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus hoitoneuvottelut palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut) asiakkaan saaman palvelun ja hoidon laadun valvonta ja arviointi kotihoidon palveluja ja maksuja koskevat päätökset asiakaslaskutus hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päiväkeskuksiin Sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen Huom! Kotihoidon palvelujen piirissä jo olevat asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä kotihoidon asiakasohjaukseen halutessaan neuvotella kotihoidon palveluistaan. Kotihoidon palvelut Kotihoito sisältää henkilökohtaisen huolenpidon ja hoidon palveluja. Palvelujen tavoitteena on asiakkaan selviytymisen tukeminen päivittäisissä toiminnoissa (mm. ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen wc käynnit) ja elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa. Kotihoidon asiakkaat saavat tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut kotiin (mm. lääkehoidon toteutus, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet esim. haavahoidot ja injektiot sekä terveydenhuollolliset seurannat). Kotihoidon palveluja toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelua on tarvittaessa mahdollista saada useita kertoja päivässä sekä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 7

9 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Tampereen kaupungin kotihoito palvelee sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa tarvitsevia asiakkaita. Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan määräytyy palvelusta perittävä kuukausimaksu. Kotihoidon maksut Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 20 %:n haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia. Kotihoidon yhteystiedot Tampereen kaupungin kotihoidon yhteystiedot saatte Kotitorilta tai internetistä. Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo /ekstrat/sote/kotihoito/index.html Kotihoidon haun avulla saatte osoitteenne perusteella tietää sekä asiakasohjaajan että alueellisen kotihoidon esimiehen yhteystiedot. 8 Kotiutustiimi Kotiutustiimi auttaa potilasta palaamaan laitoksesta kotiin. Tiimi toimii yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa. Tiimin hoitaja tulee tarvittaessa tapaamaan potilasta jo sairaalaan selvittääkseen potilaan tilannetta ja varmistaakseen sujuvan kotiutuksen.

10 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kotiutustiimi palvelee asiakasta enintään kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Mahdollisesta jatkohoidosta vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja. Tarvittaessa tiimi käyttää myös sosiaalityöntekijän palveluja. Kotiutustiimi saa tiedon kotiutettavista potilaista suoraan laitoksista ja sairaaloista, mutta tiimiin voi myös ottaa yhteyttä. Puhelin...(03) Ateriapalvelu Kotiin saatavia tukipalveluita Kotihoidon asiakkaiden kotiateriapalvelusta huolehtii Tampereen Aterian ravintokeskus Koukun Helmi. Tampereen Ateria valmistaa ja toimittaa kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden kotiin kuljetetut ateriat. Lisäksi Tampereen kaupunki tarjoaa sotavammalaissa vähintään 20% haitta-asteen omaaville sotainvalideille kaksi maksutonta ateriaa päivässä. Kotiateriapalvelun ateriat toimitetaan asiakkaille sovittuina kuljetuspäivinä kahdesti viikossa klo 8 16 välisenä aikana. Kotihoidon työntekijät huolehtivat aterian lämmityksestä niille asiakkaille, jotka eivät itse kykene lämmitykseen. Tampereen Ateria palvelee myös kotiaterioita tarvitsevia yksityisiä asiakkaita. Tampereen Ateria, Koukun Helmi Kotiaterioiden asiakaspalvelu Asiakaspalvelu arkisin klo Lisätietoja muiden palveluntarjoajien kotiateriapalveluista saa Kotitorilta. Siivouspalvelu Tampereen kaupunki ostaa yksityissiivouspalvelua kotihoidon asiakkailleen rajoitetusti siihen varattujen määrärahojen puitteissa. 9

11 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Palvelusta peritään bruttotulojen ja asunnon koon mukainen palvelumaksu. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Lisätietoja palvelusta saa Kotitorilta, josta opastetaan myös yksityisten siivouspalvelujen hyödyntämisessä ja neuvotaan kotitaloustyön verovähennyksen hakemisessa. Turvapalvelut Turvapuhelimen avulla yksin asuva asiakas voi saada apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään omaan puhelimeen, ja hälytykset tehdään rannekepainikkeella. Palvelusta peritään bruttotulojen mukainen kiinteä kuukausimaksu. Asiakasmaksuun sisältyy puhelimen asennus, turva-auttajan käynnit ja tarvittaessa turvapuhelimeen kytkettävät muut hälyttävät laitteet. Lisätietoja turvapuhelimen hankinnasta ja muista turvapalveluista saa Kotitorilta. Kauppapalvelu Kauppapalvelujen avulla asiakas saa päivittäistavarat kotiin. Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen kotiin tarjottavista kauppapalveluista Tampereen Superpalvelun kanssa. Tampereen Superpalvelu asiakaspalvelu/tilausnumero arkisin klo Lisätietoja kauppapalvelusta voi kysyä oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta ja Kotitorilta. Saunapalvelu Tampereen kaupungin kotihoito kuljettaa saunapalveluihin kotoa asiakkaita, joilla muutoin ei ole mahdollisuutta saunomiseen tai tarvitsevat apua peseytymisessä. Palvelusta peritään sauna- ja/tai kuljetusmaksu. Lisätietoja saunapalvelusta voi kysyä oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta ja Kotitorilta. 10

12 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Asiointiapu, saattajapalvelu Alla olevat yhteisöt tarjoavat asiointi- ulkoilu- ja saattaja-apua joko vapaaehtoisvoimin tai maksullisena palveluna. Mummon Kammari, lähimmäistyön keskus... (03) Otavalankatu 12 A, Tampere Tiedustelut ma to klo , pe Saattaja- ja asiointiapua vapaaehtoistyöntekijöiltä Nääsville ry....(03) Salhojankatu 27 C Tampere Korttelikaveri palvelu saattajaksi, ulkoiluseuraksi. Punainen Risti...(03) Rongankatu 11 C 82, Tampere Ystävätoiminta. Tiedustelut p Pirkanmaan Senioripalvelut Oy Tiedustelut: kotihoidon päällikkö Eija Alhonen Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri...(03) Otavalankatu 12 B 4, Tampere Avustajatoiminta sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Tiedustelut Avustaja- ja saattaja-apua ulkoiluun, asiointiin, lääkärissä käynteihin, apua kodin askareisiin, seurana oloa. Tampereen Seudun Näkövammaiset ry. Aleksintupa...(03) Kuninkaankatu 8 A 1, Tampere Asiointi, avustaja- ja opaspalvelua sekä lukuapua näkövammaisille. 11

13 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Verkon vapaaehtoistoiminta...(03) Ruovedenkatu 20, Tampere Vapaaehtoisapua ulkoiluun, asiointiin, harrastuksiin Hervannan alueella. Tampereen seurakunnat Seurakuntien diakonia-avustajat tarjoavat kotona asuville huonokuntoisille vanhuksille mm. kauppa- ja ulkoiluapua. Tiedustelut oman seurakunnan diakoniatyöntekijältä. Talonmiesapu Mummon Kammari, lähimmäistyön keskus... (03) Otavalankatu 12 A, Tampere Tiedustelut ma to klo , pe Talkkari Pikkaraiset auttavat vapaaehtoistyöntekijöinä. Kirjaston kotipalvelu Kirjaston kotipalvelu palvelee tamperelaisia, jotka eivät sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi pääse itse kirjastoon. Kotipalvelu on maksutonta, ja kirjastokassi tuodaan kotiin kerran kuukaudessa. Käytettävissä on kaupunginkirjaston koko aineisto. Kirjaston koti- ja laitospalvelut...(03) Koti- ja laitospalveluosasto toimii pääkirjasto Metsossa. Henkilökunnan tavoittaa parhaiten puhelimitse aamupäivisin. Päiväkeskustoiminta Päiväkeskustoiminta tukee iäkkään henkilön kotona selviytymistä, edistää sosiaalista kanssakäymistä ja tarjoaa virkistystä ja yhdessäoloa sekä tarvittaessa antaa hänen omaisilleen tai hoitajalle mahdollisuuden vapaapäivään. Päiväkeskus tarjoaa asiakkailleen ruokailut sekä erilaisia toimintatuokioita ja tarvittaessa saunotuksen. Päiväkeskuspäivään kuuluvat asiakkaan hakeminen kotoa ja saattaminen kotiin. Palveluun hakeudutaan oman asuinalueen 12

14 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE kotihoidon asiakasohjaajan kautta. Tampereen kaupunki järjestää päiväkeskustoimintaa omana toimintana ylläpitämissään päiväkeskuksissa sekä hankkimalla palvelua eri toimijoilta. Keskusta Annikki Tampereen kaupunki, Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 A, Tampere Kullervo...(03) Tampereen kaupunki, Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 C, Tampere Petsamokoti Tampereen Ensi- ja turvakoti ry Mutkakatu 38 B, Tampere Viola-koti...(03) Viola-kotiyhdistys ry. Juhlatalonkatu 4, Tampere Etelä Nekala Tampereen kaupunki, Nekalan palvelukeskus Kuoppamäentie 24, Tampere Kuusela Kuuselan seniorikeskus/pirkanmaan Senioripalvelut Oy Nuolialantie 46, Tampere Taatala / Taatalan palvelukoti/coronaria Wellcare Oy Sulkavuorenkatu 6, Tampere 13

15 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Itä Pappilanpuisto ( alkaen) Tampereen kaupunki/pappilanpuiston palvelutalo Kourutaltankatu 2, Tampere Kaukaharju / Kaukaharjun seniorikeskus/pirkanmaan Senioripalvelut Oy Keskisenkatu 15, Tampere Keinupuisto Keinupuiston palvelukoti/attendo MedOne Hoiva Oy Orivedenkatu 28, Tampere Länsi Pispan päiväkeskus Tampereen kaupunki, Pispan palvelukeskus Simolankatu 4, Tampere, p. (03) Kotipirtin Palvelutalon Päiväpirtti...(03) Kotipirtti ry Käräjätörmä 12, Tampere, p. 14 Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttava päivätoiminta tarkoittaa määräaikaista, neljän kuukauden mittaista jaksoa, jonka aikana asiakas käy säännöllisesti kotoaan päiväkeskuksessa. Päivätoiminta perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja tarpeen arvioi kotihoidon asiakasohjaaja. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena kaksi kertaa viikossa tapahtuvana toimintana. Asiakas saa päivän aikana ruoan, ja hän osallistuu erilaisiin kuntouttaviin harjoituksiin. Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa mahdollisuuden myös yhdessäoloon ja virkistäytymiseen. Petsamokodin kuntouttava päivätoiminta Tampereen ensi- ja turvakoti ry / Sumeliuksenkatu 18 B, Tampere

16 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuntouttava lyhytaikainen jakso Tampereen kaupunki järjestää kuntouttavia lyhytaikaisia jaksoja ostamalla palvelua Tammenlehväkeskuksesta. Arvion jakson tarpeellisuudesta tekevät Geripoli, kotihoidon asiakasohjaus tai kotiutustiimi. Tavoitteena on tukea toimintakyvyn laskiessa ikääntyneen kotona asumista yksilöllisellä kuntoutuksella. Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuspaikassa asiakas saa ateriat, ja jaksoon kuuluu säännöllinen päiväohjelma, joka sisältää yksilöterapiaa, ohjattua ryhmätoimintaa sekä vapaa-ajantoimintaa. Geripoli Geripoliin kuuluvat laitoshoidon eri sairaaloiden poliklinikat, joita ovat Rauhaniemen sairaalayksikön, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisen osastoryhmän ja Kaupin sairaalan poliklinikat. Geripoli palvelee kotona asuvia henkilöitä. Omalääkäreillä ja kotihoidon työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä Geripoliin, jos huomaavat asiakkaan toimintakyvyn olevan vaarassa laskea tai se on jo laskenut. Potilaan tilanne arvioidaan lääkärin harkinnan mukaan joko potilaan kotona tai poliklinikan vastaanotolla. Jos omaiset tai muut läheiset uskovat henkilön tarvitsevan ammattiapua heikentyneen yleiskunnon tai esimerkiksi muistiongelmien takia, yhteys otetaan ensisijaisesti omalääkäriin, joka ohjaa potilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin poliklinikalle. Rauhaniemen sairaalayksikkö keskus Rauhaniementie Tampere Hatanpään puistosairaalan poliklinikka Hatanpään puistokuja Tampere Osastonsihteeri Puhelin

17 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kaupin sairaalan poliklinikka ja muistipoliklinikka Parantolankatu Tampere Kuljetuspalvelut, liikenne Tampereen joukkoliikenne myöntää 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille 50 %:n alennuksen matkan hintaan klo välisenä aikana. Rintamatunnuksen omavilla tamperelaisilla sotaveteraaneilla on ilmainen matkustusoikeus Tampereen kaupunkiseudulla. Veteraanit joutuvat maksamaan kuitenkin yövuoromaksun, kuten muut matkustajat. 65 vuotta täyttäneiden ja sotaveteraanien on erikseen haettava kyseisen käyttäjäryhmän lipputyyppi joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2B. Palveluliikenne Palveluliikenne palvelee erityisesti ikäihmisiä, liikuntaesteisiä sekä pyörätuolilla liikkuvia. Matkan hinta on sama kuin kaupungin busseissa. Matkan voi maksaa Tampereen matkakortilla tai rahalla. Palveluliikenne liikennöi16 alueella. Jokaisessa autossa on puhelin, johon soittamalla matkustaja voi pyytää bussin noutamaan kotiovelta. Tarvittaessa matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa. Palveluliikenteessä busseilla on aikataulupisteitä, joista kyytiin pääsee ilman erillistä tilausta. Kaksi palvelubussia liikennöi linjamaisesti ja poikkeaa tarvittaessa kutsusta hieman reitiltään. Tietoja aikatauluista saa mm. terveysasemilta ja palvelubusseista sekä Kotitorilta, Puutarhakatu 6 ja joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, Frenckellinaukio 2 B. Internetissä tiedot palveluliikenteestä ovat osoitteessa /palveluliikenne/. Palveluliikenteen voi tilata matkaa edeltävänä tai samana päivänä soittamalla palvelubussin numeroon. 16

18 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuljetuspalveluun on oikeutettu henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammasta tai sairaudesta johtuen kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistymismatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua voi käyttää Tampereen kaupungissa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla. Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia taksinkuljettajan lisäksi omainen tai tuttava. Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus. Lisätietoja vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiltä. Tampereen kaupunki... (03) Vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystalo Koulukatu 9 PL 98, Tampere Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma, ti, to ja pe klo Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluna voidaan myöntää taksimatkoja yleensä vuodeksi kerrallaan niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Edellytyksenä on, että hakija ei alentuneen toimintakyvyn takia kykene käyttämään julkista liikennettä eikä palvelubusseja. Myöntäminen perustuu yksilölliseen harkintaan. Palvelua myönnetään asiakkaille, joiden säännöllinen bruttotulo on enintään ja kahden henkilön taloudessa Sotainvalideille, joiden haitta-aste on yli 20 % voidaan myöntää kuljetuspalvelua vaikka edellämainitut tulorajat ylittyisivät. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että muut myöntämisperusteet täyttyvät. Kuljetuspalvelun myöntää oma asuinalueen kotihoidon asiakasohjaaja. 17

19 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Hakemuslomakkeita saa oman asuinalueen kotihoidosta, terveydenhoitajilta sekä Kotitorilta. Kotihoito voi tarvittaessa pyytää hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunnon asiakkaan liikkumiskyvystä. Auton pysäköintilupa Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Pysäköintilupa on henkilökohtainen, ja se myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljetakaan ajoneuvoa. Lupa myönnetään kymmeneksi vuodeksi tai, jos vamma on tilapäinen, sen todennäköiseksi kestoajaksi, kuitenkin korkeintaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Pysäköintilupahakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Lisätietoja: Tampereen kihlakunnan poliisilaitos, lupahallinto Hatanpään valtatie 16, Tampere 18 Omaishoitajana Tampereen kaupungin omaishoidon tuki Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tampereella omaishoidon tukea myönnetään hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Mitä omaishoidon tukeen kuuluu? Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa Omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä Omaishoitajan tapaturmavakuutus

20 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B) tai muu lääkärin antama selvitys, josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus. Sotilasvammalain piiriin kuuluvan hakijan, jonka haitta-aste on vähintään 20 % tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi Valtiokonttorin päätös. Omaishoidon tukitoimisto... (03) (vaihde) faksi...(03) Lisätietoja omaishoidon tuesta ja muista palveluista omaista tai läheistään hoitavalle saa Kotitorilta. Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo Palvelukeskuskortti Kortti on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttävälle eläkeläiselle tai alle 65-vuotiaalle työkyvyttömyyseläkeläiselle. Eläkeläisyys on korttia haettaessa varauduttava todistamaan. Kortti on maksuton ja voimassa kerrallaan 3 vuotta. Korttihakemuksia saa palvelukeskuksista, korttelikerhoista, Kotitorilta tai tulostamalla internetistä: /perhejasosiaalipalvelut/ikaihmiset/paivatoiminta/palvelukeskukset/palvelukeskuskortti.html Hakemus palautetaan Tammelan, Pispan tai Takahuhdin palvelukeskukseen tai Kotitorille, Puutarhakatu 6. Hakija saa kortin myöntämisestä viranhaltijapäätöksen. Palvelukeskuksessa voi ruokailla tai asioida myös ilman palvelukeskuskorttia, ruoan hinta tällöin korkeampi. Palvelukeskuskortin haltija saa aterian tuettuun hintaan kaupungin palvelukeskuksissa, korttelikerhoissa, yksityisissä palvelu- 19

21 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE 20 keskuksissa, joiden kanssa kaupungilla on sopimus sekä lisäksi henkilöstöravintola Satamakellarissa, Satamakatu 17. Palvelukeskukset Tampereen kaupungin palvelukeskukset tarjoavat kotona asumista tukevia päivittäisiä tukipalveluja, kuntouttavaa toimintaa sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (esim.askartelutoimintaa). Palvelukeskusten toiminta on avointa kaikille tamperelaisille ikäihmisille. 65 vuotta täyttäneillä tamperelaisilla eläkeläisillä on mahdollisuus tuettuun ateriointiin maksuttomalla palvelukeskuskortilla. Kaupunki tarjoaa palvelukeskuspalveluita ostopalveluna myös yksityisissä palvelukeskuksissa, joissa tamperelaiset eläkeläiset saavat palvelukeskuskortilla mm. ateriapalveluja alennetulla hinnalla. Yhteisöjen ylläpitämät palvelukeskukset tarjoavat palveluita myös muille asiakkaille. Lisätietoja saa palvelukeskuksista. Tampereen kaupungin palvelukeskukset Nekalan palvelukeskus Muotialantie 38 Pispan palvelukeskus...(03) Simolankatu 4 Takahuhdin palvelukeskus (ruokasali) Laidunkatu 5 G Tammelan palvelukeskus...(03) Itsenäisyydenkatu 21 B Yksityiset palvelukeskukset Seuraavat yksityiset palvelukeskukset toimivat kaupungin kanssa sopimussuhteisina palvelukeskuksina. Kaukaharjun Seniorikeskus Keskisenkatu Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry

22 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuuselan seniorikeskus Nuolialantie Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys Taatalan palvelukoti Sulkavuorenkatu Tampere Kiinteistön omistaa Tampereen Vanhuspalveluyhdistys. Palveluntuottajana eli hoidosta vastaavana tahona on Coronaria Well Care Oy. Peurankalliokeskus...(03) Peurankallionkatu Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Kaupunkilähetys ry. Viola-koti...(03) Juhlatalonkatu Tampere Ylläpitäjä: Viola-koti yhdistys ry Korttelikerhot Tampereen kaupungin korttelikerhot ovat lähipalvelukeskuksia, joissa voi aterioida palvelukeskuskortin hinnoilla. Korttelikerhossa voi myös lukea lehtiä tai viettää aikaa pelaten tai askarrellen. Kerhoissa on myös järjestettyä ohjelmaa. Männistöntupa... (03) Männistönkuja 4, Tampere Peipontupa...(03) Peltolamminkatu 12, Tampere Venlantupa...(03) Teekkarinkatu 5 B, Tampere 21

23 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Muita ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia Saarentupa...(03) Kämmenniemenkatu 46, Tampere (yhteistyössä Teiskon seurakunnan kanssa) Palvelutalo ja voimavarakeskus Kotipirtin Palvelutalo...(03) Käräjätörmä 12, Tampere Ylläpitäjä: Kotipirtti ry Tampereen ev.lut. seurakuntien ryhmätoiminta Kirkontuvat sekä seurakuntien ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ikätovereiden tapaamiseen sekä ateriointiin. Vanhustyö tarjoaa myös mahdollisuuksia henkilökohtaisiin tapaamisiin, kotikäynteihin ja hengellisten asioiden käsittelyyn. Lisäksi asiointi ja ulkoiluapua, opastusta ja ohjausta arjen asioissa. Lisätietoja paikallisseurakunnista. Aitolahden seurakunta Diakonian viranhaltija diakonia-avustaja Harjun seurakunta Diakonian puhelin ma to klo vanhustyönohjaaja Hervannan seurakunta Diakonian työntekijä vanhustyönohjaaja Härmälän seurakunta Diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija diakonia-avustaja

24 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kalevan seurakunta Diakonian viranhaltija vanhustyönohjaaja Messukylän seurakunta Diakonian viranhaltija Pyynikin seurakunta Diakonissa, johtava vanhustyönohjaaja vanhustyöntekijä Ruotsalainen seurakunta diakonian viranhaltija Teiskon seurakunta diakonian viranhaltija vanhustyönohjaaja Tuomiokirkkoseurakunta Diakoniatyöntekijät Diakonia-avustaja Viinikan seurakunta Diakonissa / diakoni...(03) diakonia-avustaja Muita päivätoiminnan palveluntarjoajia Lähimmäispirtti ry....(03) Pyhäjärvenkatu 1 A 5 krs, Tampere Toivonpirtin omatoimiryhmä maanantaisin klo

25 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Mummon Kammari...(03) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Otavalankatu 12 A, Tampere Kohtaamispaikka ikäihmisille Kursseja, tapahtumia ja tilaisuuksia Kohtaamispaikka Wihreä Puu Setlementtiyhdistys Naapuri ry Ristinmäenkatu 35, liikesiipi, Tampere Kohtaamispaikka Tesoman alueen asukkaille Harrastus- ja ryhmätoimintaa Nettinurkka perjantaisin klo Seniori-instituutti / Tampereen Kaupunkilähetys ry. Ryhmätoimintaa eri puolilla Tamperetta 24

Lukijalle. Tampereella. Harri Airaksinen Apulaispormestari

Lukijalle. Tampereella. Harri Airaksinen Apulaispormestari Lukijalle Kotona asuvan ikäihmisen hyvään elämään kuuluvat riittävä apu jokapäiväisiin toimintoihin sekä mahdollisuus virkistäytymiseen ja osallistumiseen mielenkiinnon ja voimien mukaan. Epävarmuus pärjäämisestä

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan?

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? HYVINVOINTIPALVELUT Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella 2 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat Palveluliikenteellä kuljet pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 8.30-14.30. Osa palveluliikenteen autoista liikennöi arkisin pidempään ja myös viikonloppuisin. Palveluliikenteen avulla pääset lähipalveluihisi,

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ ASIAKAS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ OMAISHOIDONTUKI, KOTIHOIDON ASIAKAS JA IKI-SAS 11.6.2014 Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, Asiakasohjausyksikkö (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen) Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet 1.1.2018 alkaen Yhtymähallitus 12.12.2017 158 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISEN PALVELUOPAS IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 1 "Mikä on paras vanhainkoti?" Oikein. Kyllä se on oma koti. Pysy kotona; kysy Tampereen Kotitorilta, miten se on mahdollista. Tampereen Kotitori neuvoo, miten ikäihminen ja tulevakin

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas LAPUAN KAUPUNKI Kotipalveluopas Kotihoito Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikäihminen tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

ASUMINEN TAMPEREELLA

ASUMINEN TAMPEREELLA ASUMINEN TAMPEREELLA Tietoa ikäihmisille 1 ASUNTOTORI JA KOTITORI Asuntotori palvelee, jos olet vailla asuntoa Vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnoista saat ajantasaista tietoa Asuntotorilta. VTS-kodeilla,

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Tilapäinen ateriapalvelu on mahdollinen esim. toipilasajan yhteydessä.

Tilapäinen ateriapalvelu on mahdollinen esim. toipilasajan yhteydessä. HANGON PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERIAATTEET IKÄÄNTYNEIDEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PALVELUJEN MYÖNTÄMISELLE Iäkkäiden palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot.

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot. KOTIHOIDON PALVELUT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L K U A L U K I

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET

Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1 2 Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Perusturva SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1. Sotainvalidien kuntoutus (Sotilasvammalaki) eli

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT oksalla ylimmällä www.kangasala.fi KANGASALAN KUNTA VAIHDE 03 5655 3000 VANHUSPALVELUT Kunnanvirasto 3 Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Vanhustyön johtaja 050 406 1181 Kotihoidon

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot