1. Palvelut kotona asuvalle 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Palvelut kotona asuvalle 6"

Transkriptio

1 OPAS IKÄIHMISILLE

2 Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10 Kauppapalvelu...10 Saunapalvelu...10 Asiointi- ja saattaja-apu Talonmiesapu...12 Kirjaston kotipalvelu...12 Päiväkeskustoiminta Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttava lyhytaikainen jakso Geripoli Kuljetuspalvelut, liikenne Palveluliikenne...16 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu...17 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu...17 Auton pysäköintilupa...18 Omaishoitajana Tampereen kaupungin omaishoidon tuki...18 Palvelukeskuskortti Palvelukeskukset Tampereen kaupungin palvelukeskukset...20 Yksityiset palvelukeskukset...20 Korttelikerhot...21 Muita ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia Tampereen ev.lut seurakuntien ryhmätoiminta Muita päivätoiminnan palveluntarjoajia

3 2. Asuminen 25 Tampereen kaupunki Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen palveluseteli...28 Yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja...29 Vanhainkodit Yksityiset vanhainkodit...30 Muut lyhytaikaista asumista tarjoavat tahot Vuokra-asunnot Omistusasunnot senioritaloissa Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt Korjausavustus ja -neuvonta Terveys 35 Terveydenhuollon palvelut Päivystys...35 Terveysasemat...35 Aikuisneuvolat...37 Laboratoriot...39 Verenpaineen mittauksen itsehoitopisteet...40 Hoitotarvikejakelu...41 Terveystarkastukset 70- ja 80-vuotiaille...41 Hammashuolto...41 Erikoisvastaanotot...42 Kuntoutus Fysioterapia ja toimintaterapia...43 Lääkinnällinen kuntoutus...43 Rintamaveteraanien kuntoutus...43 Kuntoutusohjaus, PSHP...44 Muita kuntoutuspalveluita...44 Apuvälineet...45 Sairaalat...45 Tekonivelleikkaukset...46 Kotisairaalatoiminta

4 Kuulo- ja kuulolaitehuolto Yhteisöjen palveluita ja vertaistukea huonokuuloisille...48 Näkö Yhteisöjen palveluja näkövammaisille...48 Muistin vaikeudet Yhteisöjen palveluja...50 Päivätoiminta...50 Dementia-asumispalvelut ja laitoshoito...50 Mielenterveys Tampereen kaupunki...51 Yhteisöjen mielenterveyspalveluita Sosiaalinen tuki 53 Sosiaalityö Koukkuniemen sosiaalityöntekijät Sosiaaliasemat Päihdepalvelut Kaltoin kohtelu ja väkivallan uhka Turvakodit...56 Tampereen seurakuntien diakoniatyö Yhteisöjen tukea Sotaveteraanit...56 Potilasjärjestöjä...57 Vammaisjärjestö...59 Järjestöjen yhteistyö...59 Palvelevat puhelimet Neuvontaa ja tukea maahanmuuttajille Sotaveteraanien palvelut 61 Sotainvalidien palvelut Muut etuudet

5 6. Taloudelliset etuudet 68 Kela Eläkkeensaajan asumistuki...68 Eläkettä saavan hoitotuki...69 Sairaanhoitokulujen korvaaminen...70 Lääkärin palkkiot...70 Tutkimus ja hoito...70 Hammashoito...71 Matkakulut...71 Lääkkeet...72 Toimeentulotuki Verotus Invalidivähennys...73 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys...74 Kotitaloustyön verovähennys...74 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto Liikuntapalvelut 77 Tampereen kaupunki Muita liikuntapaikkoja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, opiskelu 79 Tietotekniikka Oikeusturva ja edunvalvonta 81 Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Vanhusasiamies Edunvalvonta

6 Edunvalvontavaltuutus Lakiasioiden neuvonta ja oikeusapu Päätöksenteko 85 Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Vanhusneuvosto Asiointi ja neuvonta 86 5

7 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE 1. Palvelut kotona asuvalle Tampereen kaupungin kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut. Tukipalveluita ovat esimerkiksi siivous-, ateria- ja turvapalvelut. Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka tarvitsevat apua päivittäisistä perustoiminnoista selviytymiseen. Kotihoidon palveluja voidaan tarjota asiakkaalle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut, ja hän tarvitsee apua esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa sekä ruokailussa. Kotihoidon palveluja tarjotaan myös asiakkaille, jotka tarvitsevat sairaanhoitoa kotona tai jotka ovat olleet sairaalahoidossa tai jotka ovat kotisairaalan potilaita. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Eri yhteisöjen ja yksityisten palveluntarjoajien tuottamista kotihoidon palveluista saa lisätietoja Kotitorilta. Kotitorin asiakasohjaajat tekevät hintavertailuja yksityisten tuottajien palveluista. Palveluihin hakeutuminen Uudet asiakkaat ottavat aina ensin yhteyttä Kotitorin asiakasohjaajaan, joka kartoittaa alustavasti asiakkaan palvelutarpeet ja sopii asiakkaalle tarjottavista palveluista. Kotitori vastaa kaikkien tamperelaisten asiakkaiden kotihoidon palveluja koskevasta neuvonnasta ja palvelutarpeen ensivaiheen arvioinnista. Kotitorilta saa tietoa sekä julkisista että yksityisistä palveluista, niiden hinnoista ja tuottajista. Kotitori tekee tarvittaessa asiakkaalle hintavertailuja eri vaihtoehtojen edullisuudesta asiakkaalle ja avustaa palveluiden tilaamisessa ja järjestämisessä. 6

8 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo Jos asiakas on oikeutettu kotihoidon palveluihin, ohjataan asiakas Kotitorilta Asiakasohjausyksikköön. Asiakasohjausyksikön palvelut: kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus hoitoneuvottelut palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut) asiakkaan saaman palvelun ja hoidon laadun valvonta ja arviointi kotihoidon palveluja ja maksuja koskevat päätökset asiakaslaskutus hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päiväkeskuksiin Sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen Huom! Kotihoidon palvelujen piirissä jo olevat asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä kotihoidon asiakasohjaukseen halutessaan neuvotella kotihoidon palveluistaan. Kotihoidon palvelut Kotihoito sisältää henkilökohtaisen huolenpidon ja hoidon palveluja. Palvelujen tavoitteena on asiakkaan selviytymisen tukeminen päivittäisissä toiminnoissa (mm. ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen wc käynnit) ja elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa. Kotihoidon asiakkaat saavat tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut kotiin (mm. lääkehoidon toteutus, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet esim. haavahoidot ja injektiot sekä terveydenhuollolliset seurannat). Kotihoidon palveluja toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelua on tarvittaessa mahdollista saada useita kertoja päivässä sekä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 7

9 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Tampereen kaupungin kotihoito palvelee sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa tarvitsevia asiakkaita. Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan määräytyy palvelusta perittävä kuukausimaksu. Kotihoidon maksut Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 20 %:n haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia. Kotihoidon yhteystiedot Tampereen kaupungin kotihoidon yhteystiedot saatte Kotitorilta tai internetistä. Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo /ekstrat/sote/kotihoito/index.html Kotihoidon haun avulla saatte osoitteenne perusteella tietää sekä asiakasohjaajan että alueellisen kotihoidon esimiehen yhteystiedot. 8 Kotiutustiimi Kotiutustiimi auttaa potilasta palaamaan laitoksesta kotiin. Tiimi toimii yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa. Tiimin hoitaja tulee tarvittaessa tapaamaan potilasta jo sairaalaan selvittääkseen potilaan tilannetta ja varmistaakseen sujuvan kotiutuksen.

10 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kotiutustiimi palvelee asiakasta enintään kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Mahdollisesta jatkohoidosta vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja. Tarvittaessa tiimi käyttää myös sosiaalityöntekijän palveluja. Kotiutustiimi saa tiedon kotiutettavista potilaista suoraan laitoksista ja sairaaloista, mutta tiimiin voi myös ottaa yhteyttä. Puhelin...(03) Ateriapalvelu Kotiin saatavia tukipalveluita Kotihoidon asiakkaiden kotiateriapalvelusta huolehtii Tampereen Aterian ravintokeskus Koukun Helmi. Tampereen Ateria valmistaa ja toimittaa kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden kotiin kuljetetut ateriat. Lisäksi Tampereen kaupunki tarjoaa sotavammalaissa vähintään 20% haitta-asteen omaaville sotainvalideille kaksi maksutonta ateriaa päivässä. Kotiateriapalvelun ateriat toimitetaan asiakkaille sovittuina kuljetuspäivinä kahdesti viikossa klo 8 16 välisenä aikana. Kotihoidon työntekijät huolehtivat aterian lämmityksestä niille asiakkaille, jotka eivät itse kykene lämmitykseen. Tampereen Ateria palvelee myös kotiaterioita tarvitsevia yksityisiä asiakkaita. Tampereen Ateria, Koukun Helmi Kotiaterioiden asiakaspalvelu Asiakaspalvelu arkisin klo Lisätietoja muiden palveluntarjoajien kotiateriapalveluista saa Kotitorilta. Siivouspalvelu Tampereen kaupunki ostaa yksityissiivouspalvelua kotihoidon asiakkailleen rajoitetusti siihen varattujen määrärahojen puitteissa. 9

11 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Palvelusta peritään bruttotulojen ja asunnon koon mukainen palvelumaksu. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Lisätietoja palvelusta saa Kotitorilta, josta opastetaan myös yksityisten siivouspalvelujen hyödyntämisessä ja neuvotaan kotitaloustyön verovähennyksen hakemisessa. Turvapalvelut Turvapuhelimen avulla yksin asuva asiakas voi saada apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään omaan puhelimeen, ja hälytykset tehdään rannekepainikkeella. Palvelusta peritään bruttotulojen mukainen kiinteä kuukausimaksu. Asiakasmaksuun sisältyy puhelimen asennus, turva-auttajan käynnit ja tarvittaessa turvapuhelimeen kytkettävät muut hälyttävät laitteet. Lisätietoja turvapuhelimen hankinnasta ja muista turvapalveluista saa Kotitorilta. Kauppapalvelu Kauppapalvelujen avulla asiakas saa päivittäistavarat kotiin. Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen kotiin tarjottavista kauppapalveluista Tampereen Superpalvelun kanssa. Tampereen Superpalvelu asiakaspalvelu/tilausnumero arkisin klo Lisätietoja kauppapalvelusta voi kysyä oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta ja Kotitorilta. Saunapalvelu Tampereen kaupungin kotihoito kuljettaa saunapalveluihin kotoa asiakkaita, joilla muutoin ei ole mahdollisuutta saunomiseen tai tarvitsevat apua peseytymisessä. Palvelusta peritään sauna- ja/tai kuljetusmaksu. Lisätietoja saunapalvelusta voi kysyä oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta ja Kotitorilta. 10

12 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Asiointiapu, saattajapalvelu Alla olevat yhteisöt tarjoavat asiointi- ulkoilu- ja saattaja-apua joko vapaaehtoisvoimin tai maksullisena palveluna. Mummon Kammari, lähimmäistyön keskus... (03) Otavalankatu 12 A, Tampere Tiedustelut ma to klo , pe Saattaja- ja asiointiapua vapaaehtoistyöntekijöiltä Nääsville ry....(03) Salhojankatu 27 C Tampere Korttelikaveri palvelu saattajaksi, ulkoiluseuraksi. Punainen Risti...(03) Rongankatu 11 C 82, Tampere Ystävätoiminta. Tiedustelut p Pirkanmaan Senioripalvelut Oy Tiedustelut: kotihoidon päällikkö Eija Alhonen Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri...(03) Otavalankatu 12 B 4, Tampere Avustajatoiminta sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Tiedustelut Avustaja- ja saattaja-apua ulkoiluun, asiointiin, lääkärissä käynteihin, apua kodin askareisiin, seurana oloa. Tampereen Seudun Näkövammaiset ry. Aleksintupa...(03) Kuninkaankatu 8 A 1, Tampere Asiointi, avustaja- ja opaspalvelua sekä lukuapua näkövammaisille. 11

13 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Verkon vapaaehtoistoiminta...(03) Ruovedenkatu 20, Tampere Vapaaehtoisapua ulkoiluun, asiointiin, harrastuksiin Hervannan alueella. Tampereen seurakunnat Seurakuntien diakonia-avustajat tarjoavat kotona asuville huonokuntoisille vanhuksille mm. kauppa- ja ulkoiluapua. Tiedustelut oman seurakunnan diakoniatyöntekijältä. Talonmiesapu Mummon Kammari, lähimmäistyön keskus... (03) Otavalankatu 12 A, Tampere Tiedustelut ma to klo , pe Talkkari Pikkaraiset auttavat vapaaehtoistyöntekijöinä. Kirjaston kotipalvelu Kirjaston kotipalvelu palvelee tamperelaisia, jotka eivät sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi pääse itse kirjastoon. Kotipalvelu on maksutonta, ja kirjastokassi tuodaan kotiin kerran kuukaudessa. Käytettävissä on kaupunginkirjaston koko aineisto. Kirjaston koti- ja laitospalvelut...(03) Koti- ja laitospalveluosasto toimii pääkirjasto Metsossa. Henkilökunnan tavoittaa parhaiten puhelimitse aamupäivisin. Päiväkeskustoiminta Päiväkeskustoiminta tukee iäkkään henkilön kotona selviytymistä, edistää sosiaalista kanssakäymistä ja tarjoaa virkistystä ja yhdessäoloa sekä tarvittaessa antaa hänen omaisilleen tai hoitajalle mahdollisuuden vapaapäivään. Päiväkeskus tarjoaa asiakkailleen ruokailut sekä erilaisia toimintatuokioita ja tarvittaessa saunotuksen. Päiväkeskuspäivään kuuluvat asiakkaan hakeminen kotoa ja saattaminen kotiin. Palveluun hakeudutaan oman asuinalueen 12

14 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE kotihoidon asiakasohjaajan kautta. Tampereen kaupunki järjestää päiväkeskustoimintaa omana toimintana ylläpitämissään päiväkeskuksissa sekä hankkimalla palvelua eri toimijoilta. Keskusta Annikki Tampereen kaupunki, Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 A, Tampere Kullervo...(03) Tampereen kaupunki, Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 C, Tampere Petsamokoti Tampereen Ensi- ja turvakoti ry Mutkakatu 38 B, Tampere Viola-koti...(03) Viola-kotiyhdistys ry. Juhlatalonkatu 4, Tampere Etelä Nekala Tampereen kaupunki, Nekalan palvelukeskus Kuoppamäentie 24, Tampere Kuusela Kuuselan seniorikeskus/pirkanmaan Senioripalvelut Oy Nuolialantie 46, Tampere Taatala / Taatalan palvelukoti/coronaria Wellcare Oy Sulkavuorenkatu 6, Tampere 13

15 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Itä Pappilanpuisto ( alkaen) Tampereen kaupunki/pappilanpuiston palvelutalo Kourutaltankatu 2, Tampere Kaukaharju / Kaukaharjun seniorikeskus/pirkanmaan Senioripalvelut Oy Keskisenkatu 15, Tampere Keinupuisto Keinupuiston palvelukoti/attendo MedOne Hoiva Oy Orivedenkatu 28, Tampere Länsi Pispan päiväkeskus Tampereen kaupunki, Pispan palvelukeskus Simolankatu 4, Tampere, p. (03) Kotipirtin Palvelutalon Päiväpirtti...(03) Kotipirtti ry Käräjätörmä 12, Tampere, p. 14 Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttava päivätoiminta tarkoittaa määräaikaista, neljän kuukauden mittaista jaksoa, jonka aikana asiakas käy säännöllisesti kotoaan päiväkeskuksessa. Päivätoiminta perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja tarpeen arvioi kotihoidon asiakasohjaaja. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena kaksi kertaa viikossa tapahtuvana toimintana. Asiakas saa päivän aikana ruoan, ja hän osallistuu erilaisiin kuntouttaviin harjoituksiin. Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa mahdollisuuden myös yhdessäoloon ja virkistäytymiseen. Petsamokodin kuntouttava päivätoiminta Tampereen ensi- ja turvakoti ry / Sumeliuksenkatu 18 B, Tampere

16 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuntouttava lyhytaikainen jakso Tampereen kaupunki järjestää kuntouttavia lyhytaikaisia jaksoja ostamalla palvelua Tammenlehväkeskuksesta. Arvion jakson tarpeellisuudesta tekevät Geripoli, kotihoidon asiakasohjaus tai kotiutustiimi. Tavoitteena on tukea toimintakyvyn laskiessa ikääntyneen kotona asumista yksilöllisellä kuntoutuksella. Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuspaikassa asiakas saa ateriat, ja jaksoon kuuluu säännöllinen päiväohjelma, joka sisältää yksilöterapiaa, ohjattua ryhmätoimintaa sekä vapaa-ajantoimintaa. Geripoli Geripoliin kuuluvat laitoshoidon eri sairaaloiden poliklinikat, joita ovat Rauhaniemen sairaalayksikön, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisen osastoryhmän ja Kaupin sairaalan poliklinikat. Geripoli palvelee kotona asuvia henkilöitä. Omalääkäreillä ja kotihoidon työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä Geripoliin, jos huomaavat asiakkaan toimintakyvyn olevan vaarassa laskea tai se on jo laskenut. Potilaan tilanne arvioidaan lääkärin harkinnan mukaan joko potilaan kotona tai poliklinikan vastaanotolla. Jos omaiset tai muut läheiset uskovat henkilön tarvitsevan ammattiapua heikentyneen yleiskunnon tai esimerkiksi muistiongelmien takia, yhteys otetaan ensisijaisesti omalääkäriin, joka ohjaa potilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin poliklinikalle. Rauhaniemen sairaalayksikkö keskus Rauhaniementie Tampere Hatanpään puistosairaalan poliklinikka Hatanpään puistokuja Tampere Osastonsihteeri Puhelin

17 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kaupin sairaalan poliklinikka ja muistipoliklinikka Parantolankatu Tampere Kuljetuspalvelut, liikenne Tampereen joukkoliikenne myöntää 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille 50 %:n alennuksen matkan hintaan klo välisenä aikana. Rintamatunnuksen omavilla tamperelaisilla sotaveteraaneilla on ilmainen matkustusoikeus Tampereen kaupunkiseudulla. Veteraanit joutuvat maksamaan kuitenkin yövuoromaksun, kuten muut matkustajat. 65 vuotta täyttäneiden ja sotaveteraanien on erikseen haettava kyseisen käyttäjäryhmän lipputyyppi joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2B. Palveluliikenne Palveluliikenne palvelee erityisesti ikäihmisiä, liikuntaesteisiä sekä pyörätuolilla liikkuvia. Matkan hinta on sama kuin kaupungin busseissa. Matkan voi maksaa Tampereen matkakortilla tai rahalla. Palveluliikenne liikennöi16 alueella. Jokaisessa autossa on puhelin, johon soittamalla matkustaja voi pyytää bussin noutamaan kotiovelta. Tarvittaessa matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa. Palveluliikenteessä busseilla on aikataulupisteitä, joista kyytiin pääsee ilman erillistä tilausta. Kaksi palvelubussia liikennöi linjamaisesti ja poikkeaa tarvittaessa kutsusta hieman reitiltään. Tietoja aikatauluista saa mm. terveysasemilta ja palvelubusseista sekä Kotitorilta, Puutarhakatu 6 ja joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, Frenckellinaukio 2 B. Internetissä tiedot palveluliikenteestä ovat osoitteessa /palveluliikenne/. Palveluliikenteen voi tilata matkaa edeltävänä tai samana päivänä soittamalla palvelubussin numeroon. 16

18 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuljetuspalveluun on oikeutettu henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammasta tai sairaudesta johtuen kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistymismatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua voi käyttää Tampereen kaupungissa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla. Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia taksinkuljettajan lisäksi omainen tai tuttava. Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus. Lisätietoja vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiltä. Tampereen kaupunki... (03) Vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystalo Koulukatu 9 PL 98, Tampere Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma, ti, to ja pe klo Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluna voidaan myöntää taksimatkoja yleensä vuodeksi kerrallaan niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Edellytyksenä on, että hakija ei alentuneen toimintakyvyn takia kykene käyttämään julkista liikennettä eikä palvelubusseja. Myöntäminen perustuu yksilölliseen harkintaan. Palvelua myönnetään asiakkaille, joiden säännöllinen bruttotulo on enintään ja kahden henkilön taloudessa Sotainvalideille, joiden haitta-aste on yli 20 % voidaan myöntää kuljetuspalvelua vaikka edellämainitut tulorajat ylittyisivät. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että muut myöntämisperusteet täyttyvät. Kuljetuspalvelun myöntää oma asuinalueen kotihoidon asiakasohjaaja. 17

19 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Hakemuslomakkeita saa oman asuinalueen kotihoidosta, terveydenhoitajilta sekä Kotitorilta. Kotihoito voi tarvittaessa pyytää hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunnon asiakkaan liikkumiskyvystä. Auton pysäköintilupa Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Pysäköintilupa on henkilökohtainen, ja se myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljetakaan ajoneuvoa. Lupa myönnetään kymmeneksi vuodeksi tai, jos vamma on tilapäinen, sen todennäköiseksi kestoajaksi, kuitenkin korkeintaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Pysäköintilupahakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Lisätietoja: Tampereen kihlakunnan poliisilaitos, lupahallinto Hatanpään valtatie 16, Tampere 18 Omaishoitajana Tampereen kaupungin omaishoidon tuki Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tampereella omaishoidon tukea myönnetään hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Mitä omaishoidon tukeen kuuluu? Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa Omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä Omaishoitajan tapaturmavakuutus

20 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B) tai muu lääkärin antama selvitys, josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus. Sotilasvammalain piiriin kuuluvan hakijan, jonka haitta-aste on vähintään 20 % tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi Valtiokonttorin päätös. Omaishoidon tukitoimisto... (03) (vaihde) faksi...(03) Lisätietoja omaishoidon tuesta ja muista palveluista omaista tai läheistään hoitavalle saa Kotitorilta. Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo Palvelukeskuskortti Kortti on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttävälle eläkeläiselle tai alle 65-vuotiaalle työkyvyttömyyseläkeläiselle. Eläkeläisyys on korttia haettaessa varauduttava todistamaan. Kortti on maksuton ja voimassa kerrallaan 3 vuotta. Korttihakemuksia saa palvelukeskuksista, korttelikerhoista, Kotitorilta tai tulostamalla internetistä: /perhejasosiaalipalvelut/ikaihmiset/paivatoiminta/palvelukeskukset/palvelukeskuskortti.html Hakemus palautetaan Tammelan, Pispan tai Takahuhdin palvelukeskukseen tai Kotitorille, Puutarhakatu 6. Hakija saa kortin myöntämisestä viranhaltijapäätöksen. Palvelukeskuksessa voi ruokailla tai asioida myös ilman palvelukeskuskorttia, ruoan hinta tällöin korkeampi. Palvelukeskuskortin haltija saa aterian tuettuun hintaan kaupungin palvelukeskuksissa, korttelikerhoissa, yksityisissä palvelu- 19

21 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE 20 keskuksissa, joiden kanssa kaupungilla on sopimus sekä lisäksi henkilöstöravintola Satamakellarissa, Satamakatu 17. Palvelukeskukset Tampereen kaupungin palvelukeskukset tarjoavat kotona asumista tukevia päivittäisiä tukipalveluja, kuntouttavaa toimintaa sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (esim.askartelutoimintaa). Palvelukeskusten toiminta on avointa kaikille tamperelaisille ikäihmisille. 65 vuotta täyttäneillä tamperelaisilla eläkeläisillä on mahdollisuus tuettuun ateriointiin maksuttomalla palvelukeskuskortilla. Kaupunki tarjoaa palvelukeskuspalveluita ostopalveluna myös yksityisissä palvelukeskuksissa, joissa tamperelaiset eläkeläiset saavat palvelukeskuskortilla mm. ateriapalveluja alennetulla hinnalla. Yhteisöjen ylläpitämät palvelukeskukset tarjoavat palveluita myös muille asiakkaille. Lisätietoja saa palvelukeskuksista. Tampereen kaupungin palvelukeskukset Nekalan palvelukeskus Muotialantie 38 Pispan palvelukeskus...(03) Simolankatu 4 Takahuhdin palvelukeskus (ruokasali) Laidunkatu 5 G Tammelan palvelukeskus...(03) Itsenäisyydenkatu 21 B Yksityiset palvelukeskukset Seuraavat yksityiset palvelukeskukset toimivat kaupungin kanssa sopimussuhteisina palvelukeskuksina. Kaukaharjun Seniorikeskus Keskisenkatu Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry

22 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuuselan seniorikeskus Nuolialantie Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys Taatalan palvelukoti Sulkavuorenkatu Tampere Kiinteistön omistaa Tampereen Vanhuspalveluyhdistys. Palveluntuottajana eli hoidosta vastaavana tahona on Coronaria Well Care Oy. Peurankalliokeskus...(03) Peurankallionkatu Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Kaupunkilähetys ry. Viola-koti...(03) Juhlatalonkatu Tampere Ylläpitäjä: Viola-koti yhdistys ry Korttelikerhot Tampereen kaupungin korttelikerhot ovat lähipalvelukeskuksia, joissa voi aterioida palvelukeskuskortin hinnoilla. Korttelikerhossa voi myös lukea lehtiä tai viettää aikaa pelaten tai askarrellen. Kerhoissa on myös järjestettyä ohjelmaa. Männistöntupa... (03) Männistönkuja 4, Tampere Peipontupa...(03) Peltolamminkatu 12, Tampere Venlantupa...(03) Teekkarinkatu 5 B, Tampere 21

23 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Muita ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia Saarentupa...(03) Kämmenniemenkatu 46, Tampere (yhteistyössä Teiskon seurakunnan kanssa) Palvelutalo ja voimavarakeskus Kotipirtin Palvelutalo...(03) Käräjätörmä 12, Tampere Ylläpitäjä: Kotipirtti ry Tampereen ev.lut. seurakuntien ryhmätoiminta Kirkontuvat sekä seurakuntien ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ikätovereiden tapaamiseen sekä ateriointiin. Vanhustyö tarjoaa myös mahdollisuuksia henkilökohtaisiin tapaamisiin, kotikäynteihin ja hengellisten asioiden käsittelyyn. Lisäksi asiointi ja ulkoiluapua, opastusta ja ohjausta arjen asioissa. Lisätietoja paikallisseurakunnista. Aitolahden seurakunta Diakonian viranhaltija diakonia-avustaja Harjun seurakunta Diakonian puhelin ma to klo vanhustyönohjaaja Hervannan seurakunta Diakonian työntekijä vanhustyönohjaaja Härmälän seurakunta Diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija diakonia-avustaja

24 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kalevan seurakunta Diakonian viranhaltija vanhustyönohjaaja Messukylän seurakunta Diakonian viranhaltija Pyynikin seurakunta Diakonissa, johtava vanhustyönohjaaja vanhustyöntekijä Ruotsalainen seurakunta diakonian viranhaltija Teiskon seurakunta diakonian viranhaltija vanhustyönohjaaja Tuomiokirkkoseurakunta Diakoniatyöntekijät Diakonia-avustaja Viinikan seurakunta Diakonissa / diakoni...(03) diakonia-avustaja Muita päivätoiminnan palveluntarjoajia Lähimmäispirtti ry....(03) Pyhäjärvenkatu 1 A 5 krs, Tampere Toivonpirtin omatoimiryhmä maanantaisin klo

25 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Mummon Kammari...(03) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Otavalankatu 12 A, Tampere Kohtaamispaikka ikäihmisille Kursseja, tapahtumia ja tilaisuuksia Kohtaamispaikka Wihreä Puu Setlementtiyhdistys Naapuri ry Ristinmäenkatu 35, liikesiipi, Tampere Kohtaamispaikka Tesoman alueen asukkaille Harrastus- ja ryhmätoimintaa Nettinurkka perjantaisin klo Seniori-instituutti / Tampereen Kaupunkilähetys ry. Ryhmätoimintaa eri puolilla Tamperetta 24

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISEN PALVELUOPAS IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 1 "Mikä on paras vanhainkoti?" Oikein. Kyllä se on oma koti. Pysy kotona; kysy Tampereen Kotitorilta, miten se on mahdollista. Tampereen Kotitori neuvoo, miten ikäihminen ja tulevakin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014

Veteraanien palvelut Nurmes. Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Veteraanien palvelut Nurmes Veteraaneja Nurmeksessa 81 henkilöä 2014 Ikääntyneitten palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut * seniorikortti oikeuttaa 1 kylpylä- ja kuntosalikäynti /vk, maksaa henkilölle 35

Lisätiedot