1. Palvelut kotona asuvalle 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Palvelut kotona asuvalle 6"

Transkriptio

1 OPAS IKÄIHMISILLE

2 Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10 Kauppapalvelu...10 Saunapalvelu...10 Asiointi- ja saattaja-apu Talonmiesapu...12 Kirjaston kotipalvelu...12 Päiväkeskustoiminta Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttava lyhytaikainen jakso Geripoli Kuljetuspalvelut, liikenne Palveluliikenne...16 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu...17 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu...17 Auton pysäköintilupa...18 Omaishoitajana Tampereen kaupungin omaishoidon tuki...18 Palvelukeskuskortti Palvelukeskukset Tampereen kaupungin palvelukeskukset...20 Yksityiset palvelukeskukset...20 Korttelikerhot...21 Muita ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia Tampereen ev.lut seurakuntien ryhmätoiminta Muita päivätoiminnan palveluntarjoajia

3 2. Asuminen 25 Tampereen kaupunki Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen palveluseteli...28 Yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja...29 Vanhainkodit Yksityiset vanhainkodit...30 Muut lyhytaikaista asumista tarjoavat tahot Vuokra-asunnot Omistusasunnot senioritaloissa Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt Korjausavustus ja -neuvonta Terveys 35 Terveydenhuollon palvelut Päivystys...35 Terveysasemat...35 Aikuisneuvolat...37 Laboratoriot...39 Verenpaineen mittauksen itsehoitopisteet...40 Hoitotarvikejakelu...41 Terveystarkastukset 70- ja 80-vuotiaille...41 Hammashuolto...41 Erikoisvastaanotot...42 Kuntoutus Fysioterapia ja toimintaterapia...43 Lääkinnällinen kuntoutus...43 Rintamaveteraanien kuntoutus...43 Kuntoutusohjaus, PSHP...44 Muita kuntoutuspalveluita...44 Apuvälineet...45 Sairaalat...45 Tekonivelleikkaukset...46 Kotisairaalatoiminta

4 Kuulo- ja kuulolaitehuolto Yhteisöjen palveluita ja vertaistukea huonokuuloisille...48 Näkö Yhteisöjen palveluja näkövammaisille...48 Muistin vaikeudet Yhteisöjen palveluja...50 Päivätoiminta...50 Dementia-asumispalvelut ja laitoshoito...50 Mielenterveys Tampereen kaupunki...51 Yhteisöjen mielenterveyspalveluita Sosiaalinen tuki 53 Sosiaalityö Koukkuniemen sosiaalityöntekijät Sosiaaliasemat Päihdepalvelut Kaltoin kohtelu ja väkivallan uhka Turvakodit...56 Tampereen seurakuntien diakoniatyö Yhteisöjen tukea Sotaveteraanit...56 Potilasjärjestöjä...57 Vammaisjärjestö...59 Järjestöjen yhteistyö...59 Palvelevat puhelimet Neuvontaa ja tukea maahanmuuttajille Sotaveteraanien palvelut 61 Sotainvalidien palvelut Muut etuudet

5 6. Taloudelliset etuudet 68 Kela Eläkkeensaajan asumistuki...68 Eläkettä saavan hoitotuki...69 Sairaanhoitokulujen korvaaminen...70 Lääkärin palkkiot...70 Tutkimus ja hoito...70 Hammashoito...71 Matkakulut...71 Lääkkeet...72 Toimeentulotuki Verotus Invalidivähennys...73 Veronmaksukyvyn alentumisvähennys...74 Kotitaloustyön verovähennys...74 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto Liikuntapalvelut 77 Tampereen kaupunki Muita liikuntapaikkoja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, opiskelu 79 Tietotekniikka Oikeusturva ja edunvalvonta 81 Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Vanhusasiamies Edunvalvonta

6 Edunvalvontavaltuutus Lakiasioiden neuvonta ja oikeusapu Päätöksenteko 85 Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta Vanhusneuvosto Asiointi ja neuvonta 86 5

7 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE 1. Palvelut kotona asuvalle Tampereen kaupungin kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut. Tukipalveluita ovat esimerkiksi siivous-, ateria- ja turvapalvelut. Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka tarvitsevat apua päivittäisistä perustoiminnoista selviytymiseen. Kotihoidon palveluja voidaan tarjota asiakkaalle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut, ja hän tarvitsee apua esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa sekä ruokailussa. Kotihoidon palveluja tarjotaan myös asiakkaille, jotka tarvitsevat sairaanhoitoa kotona tai jotka ovat olleet sairaalahoidossa tai jotka ovat kotisairaalan potilaita. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Eri yhteisöjen ja yksityisten palveluntarjoajien tuottamista kotihoidon palveluista saa lisätietoja Kotitorilta. Kotitorin asiakasohjaajat tekevät hintavertailuja yksityisten tuottajien palveluista. Palveluihin hakeutuminen Uudet asiakkaat ottavat aina ensin yhteyttä Kotitorin asiakasohjaajaan, joka kartoittaa alustavasti asiakkaan palvelutarpeet ja sopii asiakkaalle tarjottavista palveluista. Kotitori vastaa kaikkien tamperelaisten asiakkaiden kotihoidon palveluja koskevasta neuvonnasta ja palvelutarpeen ensivaiheen arvioinnista. Kotitorilta saa tietoa sekä julkisista että yksityisistä palveluista, niiden hinnoista ja tuottajista. Kotitori tekee tarvittaessa asiakkaalle hintavertailuja eri vaihtoehtojen edullisuudesta asiakkaalle ja avustaa palveluiden tilaamisessa ja järjestämisessä. 6

8 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo Jos asiakas on oikeutettu kotihoidon palveluihin, ohjataan asiakas Kotitorilta Asiakasohjausyksikköön. Asiakasohjausyksikön palvelut: kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitotarpeen arviointi ja palveluohjaus hoitoneuvottelut palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen tukipalvelujen järjestäminen (mm. turvapuhelin, kauppapalvelut, siivous, ateriapalvelut) asiakkaan saaman palvelun ja hoidon laadun valvonta ja arviointi kotihoidon palveluja ja maksuja koskevat päätökset asiakaslaskutus hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon sekä päiväkeskuksiin Sosiaalihuoltolakiin perustuvien kuljetuspalvelujen myöntäminen Huom! Kotihoidon palvelujen piirissä jo olevat asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä kotihoidon asiakasohjaukseen halutessaan neuvotella kotihoidon palveluistaan. Kotihoidon palvelut Kotihoito sisältää henkilökohtaisen huolenpidon ja hoidon palveluja. Palvelujen tavoitteena on asiakkaan selviytymisen tukeminen päivittäisissä toiminnoissa (mm. ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen wc käynnit) ja elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa. Kotihoidon asiakkaat saavat tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut kotiin (mm. lääkehoidon toteutus, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet esim. haavahoidot ja injektiot sekä terveydenhuollolliset seurannat). Kotihoidon palveluja toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelua on tarvittaessa mahdollista saada useita kertoja päivässä sekä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 7

9 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Tampereen kaupungin kotihoito palvelee sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa tarvitsevia asiakkaita. Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan määräytyy palvelusta perittävä kuukausimaksu. Kotihoidon maksut Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 20 %:n haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia. Kotihoidon yhteystiedot Tampereen kaupungin kotihoidon yhteystiedot saatte Kotitorilta tai internetistä. Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo /ekstrat/sote/kotihoito/index.html Kotihoidon haun avulla saatte osoitteenne perusteella tietää sekä asiakasohjaajan että alueellisen kotihoidon esimiehen yhteystiedot. 8 Kotiutustiimi Kotiutustiimi auttaa potilasta palaamaan laitoksesta kotiin. Tiimi toimii yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa. Tiimin hoitaja tulee tarvittaessa tapaamaan potilasta jo sairaalaan selvittääkseen potilaan tilannetta ja varmistaakseen sujuvan kotiutuksen.

10 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kotiutustiimi palvelee asiakasta enintään kaksi viikkoa kotiutumisen jälkeen. Mahdollisesta jatkohoidosta vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat. Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja. Tarvittaessa tiimi käyttää myös sosiaalityöntekijän palveluja. Kotiutustiimi saa tiedon kotiutettavista potilaista suoraan laitoksista ja sairaaloista, mutta tiimiin voi myös ottaa yhteyttä. Puhelin...(03) Ateriapalvelu Kotiin saatavia tukipalveluita Kotihoidon asiakkaiden kotiateriapalvelusta huolehtii Tampereen Aterian ravintokeskus Koukun Helmi. Tampereen Ateria valmistaa ja toimittaa kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden kotiin kuljetetut ateriat. Lisäksi Tampereen kaupunki tarjoaa sotavammalaissa vähintään 20% haitta-asteen omaaville sotainvalideille kaksi maksutonta ateriaa päivässä. Kotiateriapalvelun ateriat toimitetaan asiakkaille sovittuina kuljetuspäivinä kahdesti viikossa klo 8 16 välisenä aikana. Kotihoidon työntekijät huolehtivat aterian lämmityksestä niille asiakkaille, jotka eivät itse kykene lämmitykseen. Tampereen Ateria palvelee myös kotiaterioita tarvitsevia yksityisiä asiakkaita. Tampereen Ateria, Koukun Helmi Kotiaterioiden asiakaspalvelu Asiakaspalvelu arkisin klo Lisätietoja muiden palveluntarjoajien kotiateriapalveluista saa Kotitorilta. Siivouspalvelu Tampereen kaupunki ostaa yksityissiivouspalvelua kotihoidon asiakkailleen rajoitetusti siihen varattujen määrärahojen puitteissa. 9

11 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Palvelusta peritään bruttotulojen ja asunnon koon mukainen palvelumaksu. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Lisätietoja palvelusta saa Kotitorilta, josta opastetaan myös yksityisten siivouspalvelujen hyödyntämisessä ja neuvotaan kotitaloustyön verovähennyksen hakemisessa. Turvapalvelut Turvapuhelimen avulla yksin asuva asiakas voi saada apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään omaan puhelimeen, ja hälytykset tehdään rannekepainikkeella. Palvelusta peritään bruttotulojen mukainen kiinteä kuukausimaksu. Asiakasmaksuun sisältyy puhelimen asennus, turva-auttajan käynnit ja tarvittaessa turvapuhelimeen kytkettävät muut hälyttävät laitteet. Lisätietoja turvapuhelimen hankinnasta ja muista turvapalveluista saa Kotitorilta. Kauppapalvelu Kauppapalvelujen avulla asiakas saa päivittäistavarat kotiin. Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen kotiin tarjottavista kauppapalveluista Tampereen Superpalvelun kanssa. Tampereen Superpalvelu asiakaspalvelu/tilausnumero arkisin klo Lisätietoja kauppapalvelusta voi kysyä oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta ja Kotitorilta. Saunapalvelu Tampereen kaupungin kotihoito kuljettaa saunapalveluihin kotoa asiakkaita, joilla muutoin ei ole mahdollisuutta saunomiseen tai tarvitsevat apua peseytymisessä. Palvelusta peritään sauna- ja/tai kuljetusmaksu. Lisätietoja saunapalvelusta voi kysyä oman asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajalta ja Kotitorilta. 10

12 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Asiointiapu, saattajapalvelu Alla olevat yhteisöt tarjoavat asiointi- ulkoilu- ja saattaja-apua joko vapaaehtoisvoimin tai maksullisena palveluna. Mummon Kammari, lähimmäistyön keskus... (03) Otavalankatu 12 A, Tampere Tiedustelut ma to klo , pe Saattaja- ja asiointiapua vapaaehtoistyöntekijöiltä Nääsville ry....(03) Salhojankatu 27 C Tampere Korttelikaveri palvelu saattajaksi, ulkoiluseuraksi. Punainen Risti...(03) Rongankatu 11 C 82, Tampere Ystävätoiminta. Tiedustelut p Pirkanmaan Senioripalvelut Oy Tiedustelut: kotihoidon päällikkö Eija Alhonen Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri...(03) Otavalankatu 12 B 4, Tampere Avustajatoiminta sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Tiedustelut Avustaja- ja saattaja-apua ulkoiluun, asiointiin, lääkärissä käynteihin, apua kodin askareisiin, seurana oloa. Tampereen Seudun Näkövammaiset ry. Aleksintupa...(03) Kuninkaankatu 8 A 1, Tampere Asiointi, avustaja- ja opaspalvelua sekä lukuapua näkövammaisille. 11

13 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Verkon vapaaehtoistoiminta...(03) Ruovedenkatu 20, Tampere Vapaaehtoisapua ulkoiluun, asiointiin, harrastuksiin Hervannan alueella. Tampereen seurakunnat Seurakuntien diakonia-avustajat tarjoavat kotona asuville huonokuntoisille vanhuksille mm. kauppa- ja ulkoiluapua. Tiedustelut oman seurakunnan diakoniatyöntekijältä. Talonmiesapu Mummon Kammari, lähimmäistyön keskus... (03) Otavalankatu 12 A, Tampere Tiedustelut ma to klo , pe Talkkari Pikkaraiset auttavat vapaaehtoistyöntekijöinä. Kirjaston kotipalvelu Kirjaston kotipalvelu palvelee tamperelaisia, jotka eivät sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi pääse itse kirjastoon. Kotipalvelu on maksutonta, ja kirjastokassi tuodaan kotiin kerran kuukaudessa. Käytettävissä on kaupunginkirjaston koko aineisto. Kirjaston koti- ja laitospalvelut...(03) Koti- ja laitospalveluosasto toimii pääkirjasto Metsossa. Henkilökunnan tavoittaa parhaiten puhelimitse aamupäivisin. Päiväkeskustoiminta Päiväkeskustoiminta tukee iäkkään henkilön kotona selviytymistä, edistää sosiaalista kanssakäymistä ja tarjoaa virkistystä ja yhdessäoloa sekä tarvittaessa antaa hänen omaisilleen tai hoitajalle mahdollisuuden vapaapäivään. Päiväkeskus tarjoaa asiakkailleen ruokailut sekä erilaisia toimintatuokioita ja tarvittaessa saunotuksen. Päiväkeskuspäivään kuuluvat asiakkaan hakeminen kotoa ja saattaminen kotiin. Palveluun hakeudutaan oman asuinalueen 12

14 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE kotihoidon asiakasohjaajan kautta. Tampereen kaupunki järjestää päiväkeskustoimintaa omana toimintana ylläpitämissään päiväkeskuksissa sekä hankkimalla palvelua eri toimijoilta. Keskusta Annikki Tampereen kaupunki, Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 A, Tampere Kullervo...(03) Tampereen kaupunki, Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 C, Tampere Petsamokoti Tampereen Ensi- ja turvakoti ry Mutkakatu 38 B, Tampere Viola-koti...(03) Viola-kotiyhdistys ry. Juhlatalonkatu 4, Tampere Etelä Nekala Tampereen kaupunki, Nekalan palvelukeskus Kuoppamäentie 24, Tampere Kuusela Kuuselan seniorikeskus/pirkanmaan Senioripalvelut Oy Nuolialantie 46, Tampere Taatala / Taatalan palvelukoti/coronaria Wellcare Oy Sulkavuorenkatu 6, Tampere 13

15 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Itä Pappilanpuisto ( alkaen) Tampereen kaupunki/pappilanpuiston palvelutalo Kourutaltankatu 2, Tampere Kaukaharju / Kaukaharjun seniorikeskus/pirkanmaan Senioripalvelut Oy Keskisenkatu 15, Tampere Keinupuisto Keinupuiston palvelukoti/attendo MedOne Hoiva Oy Orivedenkatu 28, Tampere Länsi Pispan päiväkeskus Tampereen kaupunki, Pispan palvelukeskus Simolankatu 4, Tampere, p. (03) Kotipirtin Palvelutalon Päiväpirtti...(03) Kotipirtti ry Käräjätörmä 12, Tampere, p. 14 Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttava päivätoiminta tarkoittaa määräaikaista, neljän kuukauden mittaista jaksoa, jonka aikana asiakas käy säännöllisesti kotoaan päiväkeskuksessa. Päivätoiminta perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja tarpeen arvioi kotihoidon asiakasohjaaja. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena kaksi kertaa viikossa tapahtuvana toimintana. Asiakas saa päivän aikana ruoan, ja hän osallistuu erilaisiin kuntouttaviin harjoituksiin. Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa mahdollisuuden myös yhdessäoloon ja virkistäytymiseen. Petsamokodin kuntouttava päivätoiminta Tampereen ensi- ja turvakoti ry / Sumeliuksenkatu 18 B, Tampere

16 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuntouttava lyhytaikainen jakso Tampereen kaupunki järjestää kuntouttavia lyhytaikaisia jaksoja ostamalla palvelua Tammenlehväkeskuksesta. Arvion jakson tarpeellisuudesta tekevät Geripoli, kotihoidon asiakasohjaus tai kotiutustiimi. Tavoitteena on tukea toimintakyvyn laskiessa ikääntyneen kotona asumista yksilöllisellä kuntoutuksella. Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuspaikassa asiakas saa ateriat, ja jaksoon kuuluu säännöllinen päiväohjelma, joka sisältää yksilöterapiaa, ohjattua ryhmätoimintaa sekä vapaa-ajantoimintaa. Geripoli Geripoliin kuuluvat laitoshoidon eri sairaaloiden poliklinikat, joita ovat Rauhaniemen sairaalayksikön, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisen osastoryhmän ja Kaupin sairaalan poliklinikat. Geripoli palvelee kotona asuvia henkilöitä. Omalääkäreillä ja kotihoidon työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä Geripoliin, jos huomaavat asiakkaan toimintakyvyn olevan vaarassa laskea tai se on jo laskenut. Potilaan tilanne arvioidaan lääkärin harkinnan mukaan joko potilaan kotona tai poliklinikan vastaanotolla. Jos omaiset tai muut läheiset uskovat henkilön tarvitsevan ammattiapua heikentyneen yleiskunnon tai esimerkiksi muistiongelmien takia, yhteys otetaan ensisijaisesti omalääkäriin, joka ohjaa potilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin poliklinikalle. Rauhaniemen sairaalayksikkö keskus Rauhaniementie Tampere Hatanpään puistosairaalan poliklinikka Hatanpään puistokuja Tampere Osastonsihteeri Puhelin

17 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kaupin sairaalan poliklinikka ja muistipoliklinikka Parantolankatu Tampere Kuljetuspalvelut, liikenne Tampereen joukkoliikenne myöntää 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille 50 %:n alennuksen matkan hintaan klo välisenä aikana. Rintamatunnuksen omavilla tamperelaisilla sotaveteraaneilla on ilmainen matkustusoikeus Tampereen kaupunkiseudulla. Veteraanit joutuvat maksamaan kuitenkin yövuoromaksun, kuten muut matkustajat. 65 vuotta täyttäneiden ja sotaveteraanien on erikseen haettava kyseisen käyttäjäryhmän lipputyyppi joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, palvelupiste Frenckellistä, Frenckellinaukio 2B. Palveluliikenne Palveluliikenne palvelee erityisesti ikäihmisiä, liikuntaesteisiä sekä pyörätuolilla liikkuvia. Matkan hinta on sama kuin kaupungin busseissa. Matkan voi maksaa Tampereen matkakortilla tai rahalla. Palveluliikenne liikennöi16 alueella. Jokaisessa autossa on puhelin, johon soittamalla matkustaja voi pyytää bussin noutamaan kotiovelta. Tarvittaessa matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa. Palveluliikenteessä busseilla on aikataulupisteitä, joista kyytiin pääsee ilman erillistä tilausta. Kaksi palvelubussia liikennöi linjamaisesti ja poikkeaa tarvittaessa kutsusta hieman reitiltään. Tietoja aikatauluista saa mm. terveysasemilta ja palvelubusseista sekä Kotitorilta, Puutarhakatu 6 ja joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, Frenckellinaukio 2 B. Internetissä tiedot palveluliikenteestä ovat osoitteessa /palveluliikenne/. Palveluliikenteen voi tilata matkaa edeltävänä tai samana päivänä soittamalla palvelubussin numeroon. 16

18 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuljetuspalveluun on oikeutettu henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammasta tai sairaudesta johtuen kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistymismatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua voi käyttää Tampereen kaupungissa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla. Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia taksinkuljettajan lisäksi omainen tai tuttava. Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus. Lisätietoja vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiltä. Tampereen kaupunki... (03) Vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystalo Koulukatu 9 PL 98, Tampere Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma, ti, to ja pe klo Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluna voidaan myöntää taksimatkoja yleensä vuodeksi kerrallaan niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Edellytyksenä on, että hakija ei alentuneen toimintakyvyn takia kykene käyttämään julkista liikennettä eikä palvelubusseja. Myöntäminen perustuu yksilölliseen harkintaan. Palvelua myönnetään asiakkaille, joiden säännöllinen bruttotulo on enintään ja kahden henkilön taloudessa Sotainvalideille, joiden haitta-aste on yli 20 % voidaan myöntää kuljetuspalvelua vaikka edellämainitut tulorajat ylittyisivät. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että muut myöntämisperusteet täyttyvät. Kuljetuspalvelun myöntää oma asuinalueen kotihoidon asiakasohjaaja. 17

19 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Hakemuslomakkeita saa oman asuinalueen kotihoidosta, terveydenhoitajilta sekä Kotitorilta. Kotihoito voi tarvittaessa pyytää hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunnon asiakkaan liikkumiskyvystä. Auton pysäköintilupa Poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Pysäköintilupa on henkilökohtainen, ja se myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljetakaan ajoneuvoa. Lupa myönnetään kymmeneksi vuodeksi tai, jos vamma on tilapäinen, sen todennäköiseksi kestoajaksi, kuitenkin korkeintaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Pysäköintilupahakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Lisätietoja: Tampereen kihlakunnan poliisilaitos, lupahallinto Hatanpään valtatie 16, Tampere 18 Omaishoitajana Tampereen kaupungin omaishoidon tuki Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen. Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tampereella omaishoidon tukea myönnetään hakijoille, joiden hoito on erittäin vaativaa ja/tai sitovaa. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Mitä omaishoidon tukeen kuuluu? Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa Omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä Omaishoitajan tapaturmavakuutus

20 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B) tai muu lääkärin antama selvitys, josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus. Sotilasvammalain piiriin kuuluvan hakijan, jonka haitta-aste on vähintään 20 % tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi Valtiokonttorin päätös. Omaishoidon tukitoimisto... (03) (vaihde) faksi...(03) Lisätietoja omaishoidon tuesta ja muista palveluista omaista tai läheistään hoitavalle saa Kotitorilta. Kotitori puhelin, ma pe klo (03) Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6 ma pe klo , lisäksi ajanvarauksella ma to klo Palvelukeskuskortti Kortti on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttävälle eläkeläiselle tai alle 65-vuotiaalle työkyvyttömyyseläkeläiselle. Eläkeläisyys on korttia haettaessa varauduttava todistamaan. Kortti on maksuton ja voimassa kerrallaan 3 vuotta. Korttihakemuksia saa palvelukeskuksista, korttelikerhoista, Kotitorilta tai tulostamalla internetistä: /perhejasosiaalipalvelut/ikaihmiset/paivatoiminta/palvelukeskukset/palvelukeskuskortti.html Hakemus palautetaan Tammelan, Pispan tai Takahuhdin palvelukeskukseen tai Kotitorille, Puutarhakatu 6. Hakija saa kortin myöntämisestä viranhaltijapäätöksen. Palvelukeskuksessa voi ruokailla tai asioida myös ilman palvelukeskuskorttia, ruoan hinta tällöin korkeampi. Palvelukeskuskortin haltija saa aterian tuettuun hintaan kaupungin palvelukeskuksissa, korttelikerhoissa, yksityisissä palvelu- 19

21 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE 20 keskuksissa, joiden kanssa kaupungilla on sopimus sekä lisäksi henkilöstöravintola Satamakellarissa, Satamakatu 17. Palvelukeskukset Tampereen kaupungin palvelukeskukset tarjoavat kotona asumista tukevia päivittäisiä tukipalveluja, kuntouttavaa toimintaa sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (esim.askartelutoimintaa). Palvelukeskusten toiminta on avointa kaikille tamperelaisille ikäihmisille. 65 vuotta täyttäneillä tamperelaisilla eläkeläisillä on mahdollisuus tuettuun ateriointiin maksuttomalla palvelukeskuskortilla. Kaupunki tarjoaa palvelukeskuspalveluita ostopalveluna myös yksityisissä palvelukeskuksissa, joissa tamperelaiset eläkeläiset saavat palvelukeskuskortilla mm. ateriapalveluja alennetulla hinnalla. Yhteisöjen ylläpitämät palvelukeskukset tarjoavat palveluita myös muille asiakkaille. Lisätietoja saa palvelukeskuksista. Tampereen kaupungin palvelukeskukset Nekalan palvelukeskus Muotialantie 38 Pispan palvelukeskus...(03) Simolankatu 4 Takahuhdin palvelukeskus (ruokasali) Laidunkatu 5 G Tammelan palvelukeskus...(03) Itsenäisyydenkatu 21 B Yksityiset palvelukeskukset Seuraavat yksityiset palvelukeskukset toimivat kaupungin kanssa sopimussuhteisina palvelukeskuksina. Kaukaharjun Seniorikeskus Keskisenkatu Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry

22 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kuuselan seniorikeskus Nuolialantie Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys Taatalan palvelukoti Sulkavuorenkatu Tampere Kiinteistön omistaa Tampereen Vanhuspalveluyhdistys. Palveluntuottajana eli hoidosta vastaavana tahona on Coronaria Well Care Oy. Peurankalliokeskus...(03) Peurankallionkatu Tampere Ylläpitäjä: Tampereen Kaupunkilähetys ry. Viola-koti...(03) Juhlatalonkatu Tampere Ylläpitäjä: Viola-koti yhdistys ry Korttelikerhot Tampereen kaupungin korttelikerhot ovat lähipalvelukeskuksia, joissa voi aterioida palvelukeskuskortin hinnoilla. Korttelikerhossa voi myös lukea lehtiä tai viettää aikaa pelaten tai askarrellen. Kerhoissa on myös järjestettyä ohjelmaa. Männistöntupa... (03) Männistönkuja 4, Tampere Peipontupa...(03) Peltolamminkatu 12, Tampere Venlantupa...(03) Teekkarinkatu 5 B, Tampere 21

23 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Muita ruokailu- ja virkistysmahdollisuuksia Saarentupa...(03) Kämmenniemenkatu 46, Tampere (yhteistyössä Teiskon seurakunnan kanssa) Palvelutalo ja voimavarakeskus Kotipirtin Palvelutalo...(03) Käräjätörmä 12, Tampere Ylläpitäjä: Kotipirtti ry Tampereen ev.lut. seurakuntien ryhmätoiminta Kirkontuvat sekä seurakuntien ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ikätovereiden tapaamiseen sekä ateriointiin. Vanhustyö tarjoaa myös mahdollisuuksia henkilökohtaisiin tapaamisiin, kotikäynteihin ja hengellisten asioiden käsittelyyn. Lisäksi asiointi ja ulkoiluapua, opastusta ja ohjausta arjen asioissa. Lisätietoja paikallisseurakunnista. Aitolahden seurakunta Diakonian viranhaltija diakonia-avustaja Harjun seurakunta Diakonian puhelin ma to klo vanhustyönohjaaja Hervannan seurakunta Diakonian työntekijä vanhustyönohjaaja Härmälän seurakunta Diakonian viranhaltija diakonian viranhaltija diakonia-avustaja

24 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Kalevan seurakunta Diakonian viranhaltija vanhustyönohjaaja Messukylän seurakunta Diakonian viranhaltija Pyynikin seurakunta Diakonissa, johtava vanhustyönohjaaja vanhustyöntekijä Ruotsalainen seurakunta diakonian viranhaltija Teiskon seurakunta diakonian viranhaltija vanhustyönohjaaja Tuomiokirkkoseurakunta Diakoniatyöntekijät Diakonia-avustaja Viinikan seurakunta Diakonissa / diakoni...(03) diakonia-avustaja Muita päivätoiminnan palveluntarjoajia Lähimmäispirtti ry....(03) Pyhäjärvenkatu 1 A 5 krs, Tampere Toivonpirtin omatoimiryhmä maanantaisin klo

25 1. PALVELUT KOTONA ASUVALLE Mummon Kammari...(03) Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Otavalankatu 12 A, Tampere Kohtaamispaikka ikäihmisille Kursseja, tapahtumia ja tilaisuuksia Kohtaamispaikka Wihreä Puu Setlementtiyhdistys Naapuri ry Ristinmäenkatu 35, liikesiipi, Tampere Kohtaamispaikka Tesoman alueen asukkaille Harrastus- ja ryhmätoimintaa Nettinurkka perjantaisin klo Seniori-instituutti / Tampereen Kaupunkilähetys ry. Ryhmätoimintaa eri puolilla Tamperetta 24

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3 2012 Luonto tutuksi elämysten kautta SIVU 14 Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8. OTA TAMPERE-LEHDEN

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015

SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015 SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015 KUNTOUTUS Valtion kustantamat rintamaveteraanien kuntoutukset 1. Rintamaveteraanien kuntoutus Kuntoutukseen valittavan tulee olla

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen, IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

OPAS KOTIHAPPIHOIDOSTA

OPAS KOTIHAPPIHOIDOSTA OPAS KOTIHAPPIHOIDOSTA Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Opas on tarkoitettu kotihappihoidossa olevalle ja hänen läheisilleen tueksi arjen kysymyksiin.

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot