LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA (Lastensuojelulaki 12 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 )"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA (Lastensuojelulaki 12 ) Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin PL Sodankylä Hyväksytty PTLTK Hyväksytty SIVLTK Hyväksytty KH Hyväksytty KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN TARKOITUS JA LAADINTAPROSESSI UUSIA SUUNNITELMAVELVOLLISUUKSIA OPISKELUHUOLTOON EDELLISEN LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN ARVIOINTIA LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ LASTENSUOJELUN NYKYTILA JA TARVE SODANKYLÄSSÄ Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset Avohuolto Sijaishuolto Jälkihuolto Huolto- ja tapaamissopimukset, elatussopimukset, oikeudelle annettavat selvitykset, ottolapsineuvonta Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella Toimiva Lapsi ja perhe menetelmät, Lapset puheeksi keskustelu VOIMAVARAT LASTENSUOJELUSSA LASTENSUOJELUN TILAN ARVIOINTIA: KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET JA KONKREEETTISET TOIMENPITEET PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA LÄHTEET LIITTEET

3 1 LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN TARKOITUS JA LAADINTAPROSESSI Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Sodankylässä suunnitelmaa kutsutaan nimellä Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma. Lastensuojelulain mukaan ohjelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista. Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma on tehty prosessina yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien kanssa kuullen kuntalaisia, asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä. Sodankylässä ohjelman päävastuu on ollut perusturvalautakunnalla. Kuntalaisille on järjestetty kuulemistilaisuus ja mahdollisuus antaa palautetta kunnan kansalaiskanavan kautta erityisesti lapsiperheiden palveluista. Ohjelman valmistelusta on vastannut lapsiasianeuvosto, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Milja Mettiäinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Arja Mäkitalo, kunnanhallituksen edustaja Leea Seitaniemi, perusturvalautakunnan jäsen Hanna Kuusela, kirkkoherra Marja Tuovinen, osastonhoitaja Tuula Annala, terveydenhoitaja Veli-Matti Vaarala, ylikonstaapeli Heikki Lakkala, rehtori Jaana Hannula, koulukuraattori Satu Hoikka-Hietanen, koulukuraattori Sirpa Takala, perhetyöntekijä Ritva Ollila, päiväkodin johtaja Marke Mäntynen, Mannerheimin lastensuojeluliiton edustaja Raija Toivola, psykiatrinen sairaanhoitaja Marjut Aikio, sosiaalityöntekijä Harri Tiuraniemi, perusturvajohtaja, työryhmän pj. Kati Aikio, sosiaalityön johtaja, työryhmän siht. Samalla ohjelma on vastaus kunnanvaltuuston 12/2012 tekemään selvityspyyntöön, joka koski lastensuojelun tilannetta Sodankylässä. Lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa siihen, mitä mahdollisia puutteita lastensuojelun palveluverkossa on ja onko lastensuojelulla 3

4 riittävästi resursseja sekä ehkäisevään että korjaavaan työhön. Sodankylän lastensuojelun tilaa verrataan muiden Suomen kuntien tilanteeseen. Ohjelman kirjoittamiseen ovat osallistuneet vs. sosiaalityöntekijä Susanna Takala, perhetyöntekijät Anita Tervo ja Henna Tasala, osastonhoitaja Marja Tuovinen, päivähoidon vastuualuepäällikkö Ritva Ollila, koulukuraattori Jaana Hannula, erityisnuorisotyöntekijä Jouni Salminen, vapaa-aikasihteeri Arja Nieminen, sovitteluohjaaja Jenni Äärelä, psykiatrinen sairaanhoitaja Raija Toivola, MLL:n edustaja Marke Mäntynen, sosiaalityön johtaja Kati Aikio ja opiskelija Sari Pekkala. Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma linkittyy kunnan sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja kuntastrategiaan. Lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta kertovat mittarit (väestörakenne, työllisyys/työttömyys, asuminen ja asuinympäristö, terveystiedot, lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta, lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen ja tehdyt rikokset, lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo, koulutustaso) ja niiden tulkinta on siirretty sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Lastensuojelun työntekijät ovat osallistuneet mittareiden tulkintaan. 2 UUSIA SUUNNITELMAVELVOLLISUUKSIA OPISKELUHUOLTOON Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Kunnalla tulee olla tarjolla alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Laki säätää myös määräajoista. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun on oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Myös terveydenhoitajalle tulee päästä tarvittaessa ilman ajanvarausta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suunnitelmavelvollisuuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma) tulee kirjata laissa säädetyt oppilas- ja opiskelijahuollon asiat. Tämän lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava lakisääteiset tehtävät. Uudessa laissa säädetään myös opiskeluhuoltoryhmien perustamisesta. Uudessa laissa säädetään myös opiskeluhuoltoryhmien perustamisesta kolmella eri tasolla. Koko kunnan opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta, kehittämisestä ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Oppilaitostasolla opiskeluhuollosta vastaa rehtorien johtama oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Tämän lisäksi yksittäisen opiskelijan tai tietyn ryhmän tuen tarpeen selvittämisestä ja palvelujen järjestämisestä vastaa tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön yksittäisen opiskelijan asiaa hoitamaan. Oppilas- ja opiskelijahuollon yksityiskohtainen toteutus Sodankylässä on kirjattu lukuun 4.3. (nettiversiossa). Sodankylässä oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät palvelut toteutuvat lain hengessä. Kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut ja muu opiskeluhuolto toimivat. Perheneuvolassa on aloittanut uusi psykologi 1/

5 3 EDELLISEN LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN ARVIOINTIA Tavoitteena ensimmäisessä Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa oli, että kehittämisehdotusten määrä olisi kohtuullinen, jotta uudistukset saadaan vietyä läpi. Jälkikäteen voidaan todeta periaatteen olleen oikeansuuntainen: toimenpideohjelmassa sovitut asiat ovat menneet eteenpäin. Urheilupuiston leikkikenttä on saanut uusia välineitä, kenttä on laajentunut. Tekniselle toimelle on välitetty toive aidatusta leikkipuistosta, jossa olisi helpompi järjestää ohjattua toimintaa. Neuvola on saanut oman perhetyöntekijän vuoden 2011 neuvola- ja kouluterveydenhuoltoasetuksen velvoittamana. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi suunnitellusti neuvolan yhteydessä. Uudella ohjelmakaudella otetaan kantaa lapsiperheiden kotipalvelun laajuuteen, organisoitumiseen ja siihen, osoitetaanko toiminnalle pysyvä määräraha. Päivähoidon varahoitojärjestelmää on kehitetty uuden Poikkijoen päiväkodin avulla sujuvaksi. Kuntalaistilaisuudessa varahoito ei noussut enää esille erityisenä ongelmakohtana. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on tiivistetty monialaista yhteistyötä mm. osoittamalla koulujen oppilashuoltotyöryhmiin omat vastuusosiaalityöntekijänsä. Lastensuojelutyö on uudella ohjelmakaudella ollut suurien haasteiden edessä: lastensuojeluun on tarvittu lisää resursseja sekä virka-aikaan että sen ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen. Edellisellä ohjelmakaudella ongelmalliseksi koettiin lakisääteisten lääkärintarkastusten järjestäminen koululaisille ja opiskelijoille sekä koulupsykologipalvelujen riittämättömyys. Perheneuvolaan on saatu palkattua psykologi vuoden 2014 alusta alkaen. Kouluterveydenhuoltoon on tarkoitus nimetä oma lääkäri. 4 LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ Kts. 5 LASTENSUOJELUN NYKYTILA JA TARVE SODANKYLÄSSÄ 5.1 Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset Lastensuojelun tilanne on muuttunut olennaisesti edellisen Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman teon jälkeen. Lastensuojelun tarve on kasvanut vuosi vuodelta. Lastensuojeluilmoitusten määrä on nelinkertaistunut viidessä vuodessa. Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä on kaksinkertaistunut samaan aikaan. Taulukko 1. Lastensuojeluilmoitusten määrä vuosina (kpl) Ilmoituksia tekivät lasten omat perheet, kouluviranomaiset, poliisi, naapurit, omaiset ja terveydenhuoltoviranomaiset. Ilmoitusten sisältö on liittynyt epäsosiaaliseen käytökseen, koulunkäyntivaikeuksiin, mielenterveysongelmiin, perheväkivaltaan, vanhempien kasvatuskyvyttömyyteen ja päihteiden käyttöön, nuorten omaan päihteiden käyttöön ja rajattomuuteen, pienten lasten hoidon laiminlyöntiin. Taulukko 2. Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä vuosina (kpl)

6 Lastensuojelutarpeen selvitys tarkoittaa useita tapaamisia (6-10 kpl) lapsen ja perheen kanssa ja lopputuotoksena parin sivun mittaista raporttia. Lievimmissä tapauksissa lastensuojelutarpeen selvitys merkitsee puhelinsoittoa vanhemmille ja dokumentointia lyhyesti. Osa henkilöistä, joista tehdään lastensuojelutarpeen selvitys, jää lastensuojelun asiakkaiksi. 5.2 Avohuolto Lastensuojelun avohuollon tukitoimina on käytetty perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, leiritoimintaa, taloudellista tukea, lapsiperheiden kotipalvelua, MLL:n lastenhoitotoimintaa sekä sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa. Tukiperheinä ja tukihenkilöinä toimii Sodankylässä noin 20 henkilöä. Vuosittain noin 30 lapsella on tukiperhe (esim. 1 viikonloppu/kk tukiperheessä) tai hänelle on nimetty lastensuojelun tukihenkilö. Vuonna 2013 lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli 83 lasta ja nuorta. Vuonna 2013 tarkistettiin 48 avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmaa. Tärkein avohuollollinen tukimuoto on lastensuojelun perhetyö, jonka painopiste on tehostetussa perhetyössä, jolloin lapsesta on jo erityistä huolta. Perhetyö on todistanut vaikuttavuutensa sillä, että yhtään lasta ei ole huostaanotettu lastensuojelun perhetyötä saaneista perheistä. Vuonna 2013 lastensuojelun perhetyön piirissä oli 15 perhettä. Taulukko 3. Lastensuojelun avohuollon piirissä olleiden lasten määrä Sodankylässä vuosina (henkilöä) Sodankylän kunta tukee Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitotoimintaa taloudellisesti. Lastenhoitotoiminnan tarve on kasvanut merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminta täydentää lapsiperheiden palveluita ja lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Taulukko 4. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnan toteutuminen Sodankylässä vuosina Tunteja Asiakkaat Tilaus Sijaishuolto Lastensuojelutarpeen kasvu Sodankylässä on näkynyt erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrissä. Sodankylän kunnassa huostaanotettujen ja sijoitettujen määrät olivat vuoteen 2010 koko maan ja Lapin läänin keskiarvojen alapuolella. Tilanne on muuttunut vastaamaan koko Suomen ja Lapin tilannetta vuoden 2012 aikana. Sijoitettujen lasten määrä on käynyt Sodankylän tasolla ennätyksellisen korkealla vuoden 2013 aikana (26 sijoitettua lasta ja nuorta 9/2013). Perhekoteihin on jouduttu tekemään etenkin yläasteikäisten sijoituksia. Sijoitusten syynä ovat olleet erilaiset kasvatusvaikeudet perheissä, vanhempien alkoholinkäyttö, perheväkivalta, avuttomuus sekä nuorten oma päihteiden käyttö. 6

7 Taulukko 5. Lastensuojelun sijoitettujen määrä Sodankylässä vuosina (henkilöä) Taulukko 6. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuosina Koko maa Lappi Sodankylä ,4 % 1,4 % 1,0 % ,5 % 1,4 % 1,4 % Taulukko 7. Huostassa olleet 0-17 vuotiaat viimeisimman sijoitustiedon mukaan, prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuosina Koko maa Lappi Sodankylä ,1 % 1,0 % 0,6 % ,1 % 1,1 % 1,1 % sijoitettuja lapsia ja nuoria oli 23, joista perhekodeissa oli 15 henkilöä ja sijaisperheissä kahdeksan henkilöä. Perhehoitosijoitusten määrä on vähitellen noussut. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on toiminut lastensuojelulaki, joka edellyttää kartoittamaan lapsen läheisverkostot ennen sijoitusta. Kolme sodankyläläistä perhettä on saanut tuleville sijaisvanhemmille tarkoitetun Pride - koulutuksen Tunturi -Lapin Perhehoitohankkeen kautta vuoden 2012 aikana. Kaikilla sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on ajantasainen asiakassuunnitelma. Biologisille vanhemmille on tehty tarvittaessa oma kuntoutussuunnitelma. Huostaanotot ja sijoitukset ovat useiden asioiden summa; yksinkertaista selitystä ei yleensä löydy. Huostaanoton perusteet liittyvät vakaviin puutteisiin vanhemmuudessa, päihteiden käyttöön sekä lapsen/nuoren omaan terveyttä ja kehitystä vakavasti vaarantavaan käyttäytymiseen. 5.4 Jälkihuolto Jälkihuollossa olevien nuorten määrä on viime vuosina pysynyt Sodankylässä samalla tasolla ( nuorta, 2012 kahdeksan nuorta, 2013 yhdeksän nuorta). Jälkihuollollinen tukeminen on tarkoittanut sosiaalityöntekijän antamaa ohjausta ja neuvontaa, taloudellista tukea, tukihenkilön antamaa tukea tai perhekotihoidon jatkumista. Kaikille jälkihuollossa oleville nuorille on tehty jälkihuollon suunnitelma. Mikäli nuori on asunut muualla kuin Sodankylässä, hänelle on voitu ostaa jälkihuollollisia tukipalveluita sopivilta palveluntuottajilta esim. perhekodeilta. Sodankylässä asuvien nuorten jälkihuollon tuesta on vastannut nuoren oma sosiaalityöntekijä. Jälkihuollollinen tukeminen on ollut suunnitelmallista. Nuorelle on maksettu lastensuojelulain mukaiset itsenäistymisvarat. Jälkihuollon suunnitelma on tehty yhteistyössä nuoren kanssa. 5.5 Huolto- ja tapaamissopimukset, elatussopimukset, oikeudelle annettavat selvitykset, ottolapsineuvonta Huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia tehtiin vuoden 2013 aikana 64 kpl. Suurin osa huolto- ja tapaamisoikeussopimuksista tehdään lapsen isyyden vahvistamisen yhteydessä. Viime vuosina vuoroasumissopimukset ovat lisääntyneet. Vuonna 2013 elatussopimuksia oli 125 kpl. Elatussopimusten määrä on syystä Sodankylässä noussut muuta Lappia ja koko Suomen keskiarvoa suuremmak- 7

8 si. Nousun syyksi on arvioitu lyhytaikaisten sopimusten määrän kasvu ja isolapsisten perheiden määrän nousu. Taulukko 8. Sosiaalilautakuntien vahvistamia elatussopimuksia, prosenttiosuus 0-17 vuotiaista vuosina Koko maa Lappi Sodankylä ,1 % 6,0 % 7,2 % ,3 % 6,1 % 10,6 % Oikeudelle annettavien olosuhdeselvitysten (riitatilanteet lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden suhteen) määrä vaihtelee 0-5 kpl/vuosi. Ottolapsineuvonnan tarve Sodankylässä on ollut hyvin vähäistä. 5.6 Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella Sodankylässä on aloitettu virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Päivystys toteutetaan viikon jaksoina varallaolona ja tarvittaessa aktiivityönä. Päivystäjinä toimivat neljä sosiaalityöntekijää sekä perusturvajohtaja ja sosiaalityön johtaja. Etupäivystys ostetaan edelleen Lapin ensi- ja turvakodilta. Sosiaalityöntekijät on perehdytetty ja ohjeistettu virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen. Kunnan oman sosiaalipäivystyksen käynnistäminen liittyi lastensuojeluilmoitusten määrän merkittävään lisääntymiseen. Vuoden 2013 aikana yhteydenotot Rovaniemen kaupungin hoitamaan takapäivystykseen lisääntyivät ja niiden vaativuus kasvoi. Myös rikosuhripäivystyksessä huomioitiin Sodankylän lisääntynyt lastensuojelutarve parin viime vuoden aikana Sosiaalipäivystys perustuu perustuslain säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitavaa viipymättä. Olennaista on, että on olemassa järjestelmä, jolla tarvittaessa saadaan yhteys toimivaltaiseen viranomaiseen. Sosiaalipäivystykseen liittyy hyvin usein sellaisia viranomaistehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, ja jotka on hoidettava virkasuhteessa. Päivystystilanteessa riittää usein puhelimen välityksellä saatu apu (STM:n opas 2005:8, 16). Päivystävällä työntekijällä tulee kuitenkin olla valmius mennä selvittämään tilannetta paikan päälle. Sosiaalipäivystyksen kehittämistä koskevassa STM:n oppaassa (2006:64, 18, 29-30) todetaan, että päivystysaikana tehdään tarvittaessa kotikäyntejä. Asiakastyö voi muodostua puhelimitse tehtävästä selvitystyöstä sekä asiakkaan tapaamisesta. Ajalla sosiaalipäivystykseen tuli noin 20 yhteydenottoa. Yhteydenottojen syitä olivat lapsen turvattomuus, lapsi/nuori karkumatkalla, lapsen/nuoren päihteiden käyttö, asunnottomuus, vanhemman jaksaminen, vanhemman päihteiden käyttö, perheväkivalta tai sen uhka, tulipalo, nuoren kuulustelu. Mainittuna ajankohtana sosiaalipäivystyksessä tehtiin yksi kiireellinen sijoitus. Kotikäyntejä sosiaalipäivystäjät tekivät kolme kertaa. 5.7 Toimiva Lapsi ja perhe menetelmät, Lapset puheeksi keskustelu Toimiva Lapsi ja perhe -menetelmät ovat THL:n johdolla kehitettyjä ja juurrutettavia lasten hyvinvointia tukevia käytäntöjä perus- ja erityispalveluissa. TLP-menetelmät haluttiin nostaa erityisen huomion 8

9 kohteeksi Lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa, koska ne ovat saaneet kunnassa laajalti jalansijaa. Toimiva Lapsi & perhe -työmenetelmiä voidaan käyttää jo lähes kaikissa psykososiaalisen työn palveluissa kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa (aikuisten ja lasten), työvoimahallinnossa ja sivistystoimessa. Sodankylässä on erityisesti kehitetty Lapset puheeksi työmenetelmää. Tavoitteena on tunnistaa lapsen hyvinvointia tukevat ja vaarantavat tekijät sekä sopia konkreettisista toimista lapsen kehityksen tukemiseksi. Lapsen vanhempaa tai vanhempia tapaava työntekijä keskustelee heidän kanssaan lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen toimivuudesta lapsen arjessa. Työntekijä kertoo lapsia suojaavista tekijöistä ja pyrkii löytämään yhdessä vanhempien kanssa, mitä konkreettista lapsen arjessa voi tehdä suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi. Keskusteluun tarvitaan yhdestä kahteen tapaamiskertaa. Jos lapsi tai vanhempi tarvitsee erityisempää tukea, on mahdollista järjestää Lapset puheeksi -neuvonpito. Lapset puheeksi koulutukset alkoivat Sodankylässä vuonna 2011 kahdeksan paikkakuntalaisen kouluttajan voimin. Nyt kouluttajia Sodankylässä on yhdeksän. Tällä hetkellä Sodankylässä on 82 täysin koulutettua Lapset puheeksi ja Neuvonpito menetelmän käyttäjää. 19 työntekijällä koulutus on aloitettu, mutta vielä kesken. LPNP-menetelmän koulutusta on tähän mennessä saanut 101 kunnan työntekijää ja lisäksi menetelmää käyttää yhdeksän kouluttajaa. Kesällä 2013 organisoitiin kysely koulutetuille. TLP -menetelmät on Sodankylän perusturva- ja sivistyspalveluissa otettu hyvin vastaan. Palautetta antoi 20 koulutettua työntekijää. Palautteiden mukaan LPNP-menetelmän käyttöä omassa työssä edistää menetelmän toimivuus ja yksinkertaisuus. Menetelmän avulla on helppo tutustua uuteen lapseen ja saada myös ns. hiljaista tietoa, mikä muuten jäisi kuulematta. Tämän avulla työntekijän ymmärrys lapsesta ja perheestä lisääntyvät. Suurin este menetelmän käytölle oli yhteisten käytäntöjen ja ajan puute. Lastensuojelussa on koettu, että menetelmät laajentavat lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tekijöiden määrää. Opettajilta on saatu palautetta, että Lapset puheeksi -keskustelu on kaivattu työväline, joka helpottaa lapsen ja perheen asioista keskustelua perheitä leimaamatta. Huolimatta TLP-menetelmien aktiivisesta soveltamisesta Sodankylässä, vielä ei olla valmiita siihen, että menetelmää sovellettaisiin suunnitelmallisesti tietyille ikäluokille. Kehittämistyötä jatketaan ja seurataan aktiivisesti, miten menetelmää järjestelmällisesti sovellettaessa ratkaistaan valtakunnallisesti esim. tietosuoja-asioihin ja opettajien työaikakysymyksiin liittyvät haasteet. 6 VOIMAVARAT LASTENSUOJELUSSA Sodankylässä lastensuojelu ruuhkautui juuri samaan aikaan, kun THL/Valvira alkoivat toteuttaa lastensuojelulain käsittelyaikojen toteutumista koskevaa seurantaa Kunnilta kysytään kahdesti vuodessa määräaikojen toteutumista lastensuojeluasian vireille tulosta (7 arkipäivää) sekä lastensuojelutarpeen selvityksestä (3 kk). Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun henkilöstövoimavarojen tila on kohtuullinen. Lastensuojelu on saanut luvan määräaikaiseen työntekijään siihen saakka, että sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän ja kehitysvammahuollon esimiehen toimenkuvat eläköitymisen yhteydessä organisoidaan uudelleen. Lastensuojelua tekee tällä hetkellä kolme sosiaalityöntekijää sekä kaksi perhetyöntekijää. Sosiaalityön johtaja toimii lastensuojelulain 13 mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Perhetyöntekijät tekevät sosiaalityöntekijöiden työparina lastensuojelutarpeen selvityksiä. Lastensuojelun osaamisen tila on hyvä: lastensuojelua tekevät pitkäaikaiset, ammatillisesti pätevät työntekijät. 9

10 7 LASTENSUOJELUN TILAN ARVIOINTIA: KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET JA KONKREEETTISET TOIMENPITEET Lastensuojelun tilasta on olemassa tuoreita Sosiaali- ja terveysministeriön (Toimiva lastensuojelu 2013) ja Kuntaliiton (Lastensuojelun kuntakysely 2013) selvityksiä. Selvityksistä käy ilmi, että Sodankylän lastensuojelun tilanne ei poikkea muiden Suomen kuntien tilanteesta luvun laman aikana tehdyt leikkaukset peruspalveluissa vaikuttavat edelleen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lastensuojelun kuormitus on koko Suomessa lisääntynyt 1990-luvulta kaksinkertaiseksi, mutta henkilöstöä ei ole lisätty samassa suhteessa. Lastensuojelun kustannukset ovat nousseet tasaisesti koko maassa erityisesti sijaishuollon johdosta. Joissakin tilanteissa sijaishuollolle ei ole vaihtoehtoa, mutta kustannuksia on kuitenkin hyödyllistä verrata avohuollon kustannuksiin. Lapsen sijoittaminen laitoshuoltoon maksaa keskimäärin ,00 /vuosi. Samalla rahasummalla voitaisiin tarjota perheelle intensiivistä perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi (Heinonen et al. 2012, 36). Samalla rahalla voitaisiin palkata kaksi sosiaalityöntekijää. Useissa tutkimuksissa on todettu, että niukat sosiaalityöntekijäresurssit vahvistavat sosiaalityön roolia ongelmien korjaajana ja lisäävät sijaishuollon kustannuksia. Näin on käynyt myös Sodankylässä. Sijaishuolto vie kasvavan määrän taloudellisista voimavaroista; ollaan kierteessä budjettiylitysten ja lisätalousarvioiden kanssa. Pääosin viranomaisyhteistyö Sodankylässä toimii, mutta siihen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Toimivaan tietojenvaihtoon ja yhteistyöhön on olemassa hyviä käytäntöjä, mm. yhteyshenkilöiden nimeäminen poliisiin ja toimintatavoista sopiminen säännöllisesti. Yhteistyötä ylläpidetään yhteisillä koulutuksilla ja tapaamisilla. Sodankylän kokoisessa kunnassa tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret löydetään kohtalaisen hyvin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti viikoittain koulujen, perheneuvolan, mielenterveystoimiston, äitiys- ja lastenneuvolan sekä päivähoidon kanssa. Koulujen oppilashuoltotyöryhmiin on nimetty omat vastuusosiaalityöntekijänsä. Sosiaalityön virka-aikaisen päivystyksen avulla perheet ja yhteistyökumppanit saavat päivittäin yhteyden sosiaalityöntekijään. Yhteistyö ei ole ollut kiinni rakenteista eikä saman katon alla toimimisesta. Kehittämisehdotusten laadinnassa painopisteenä on ollut lastensuojelulain keskeisten tavoitteiden huomioon ottaminen: ennaltaehkäisevä lastensuojelu, varhainen tuki ja lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Strateginen suunnittelu on tehty yhteistyönä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja eri toimijoiden kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheet ovat ilmaisseet toiveensa kasvatuksen tukipalveluiden ja erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun tarpeesta. Perheet kaipaavat joustavaa tukea eri elämäntilanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu saatiin käynnistymään vuoden 2012 aikana kokeiluna kotihoidon yhteydessä. Määräraha kotipalveluun siirrettiin lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Kotipalvelu siirrettiin lastenneuvolan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Keskustelua on käyty erilaisista vaihtoehdoista organisoida lapsiperheiden kotipalvelu kunnan pysyväksi toiminnaksi vuodesta 2015 alkaen. Lastensuojelun sosiaalityön lisäresurssi Lastensuojelu on saanut luvan määräaikaiseen työntekijään siihen saakka, että sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän ja kehitysvammahuollon esimiehen toimenkuvat eläköitymisen yhteydessä organisoidaan uudelleen alkaen. Ei ole todennäköistä, että eläkkeelle jäävien sosiaalityöntekijöiden virat voitaisiin jättää täyttämättä. Sosiaalityön virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Pääsääntö sosiaalipäivystyksen järjestämisessä tulee olla se, että sosiaalipäivystysalue on laajuudeltaan sellainen, että sosiaalipäivystäjällä on tosiasiallisesti mahdollisuus tarvittaessa tehdä kotikäynti. Sodankylän kunnassa kasvanut lastensuojelun tarve edellyttää sosiaalipäivystyksen organisointia omassa kunnassa. Virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä kehitetään sekä Lapin aluehallintoviraston että Lapin sairaanhoitopiirin johtamissa yhteistyöryhmissä. Erityisesti seurataan Lapin 10

11 ensi- ja turvakodin etupäivystyksen suodattavuutta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Lapin alueen kuntien yhteistä etupäivystystä. Päätökset etupäivystyksen suhteen tehdään alkaen. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Lastensuojelulaki (2008) velvoittaa kuntia perustamaan sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuvan lastensuojelun asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Ryhmä antaa myös lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon pohjaksi. Perusturvalautakunta on irtisanoutunut Inarin kunnan kanssa 2008 perustetusta yhteistyöryhmästä ja nimennyt Sodankylästä lastensuojelun asiantuntijaryhmään seuraavat henkilöt: - perheneuvola: psykologi Sonja Nykänen (varalla Raija Toivola, Merja Tammi, Marjo Sukuvaara) - lastenpsykiatria: Antti Kuulasmaa - lastenneuvola: Marja Tuovinen (varalla Tuula Annala) - terveydenhuolto: Kaisa-Maria Eronen (varalla Hanna-Lena Sammela-Paasimaa, Minna Bruun) - kouluterveydenhuolto: Satu Seppälä (varalla Paula Karjula) - opiskeluhuolto: Jaana Hannula (varalla Satu Hoikka-Hietanen) - päivähoito: Ritva Ollila (varalla Tuula Rouhiainen, Taina Kravik, Tarja Ylitepsa-Hietala) - erityisopetus: Anne Savelius - poliisi: Tiina Heikkilä - mielenterveystoimisto: Sari Häkkinen - sosiaalityö: Raija Kumpula, Marjut Aikio, Anne Köngäs, Susanna Takala, sihteeri - perhetyö: Anita Tervo, Sirpa Takala - Kati Aikio, koollekutsuja, puheenjohtaja Asiantuntijaryhmälle järjestetään perehdytystä syksyllä 2014 sosiaalityöntekijätilanteen vakiinnuttua. Sodankylän kunta osallistuu kumppanina lastensuojelun kehittämiseen Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on mm. yhtenäistää lastensuojelun työkäytäntöjä mallintamalla lastensuojelun alueellinen palveluprosessimalli. Olennaista on löytää lastensuojeluprosessin kriittiset pisteet, joihin mietitään yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen tuloksena odotetaan mm. lasten ja perheiden saavan oikea-aikaista tarpeisiinsa vastaavaa tukea, työntekijöiden osaamisen lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä vahvistuvan ja saavan uusia muotoja, avohuollon tukitoimien valikoiman laajenevan ja lastensuojelun raskaimpien palvelujen kustannusten vähenevän. Hanke toteutetaan mm. verkosto-oppimistapaamisten ja koulutusten avulla. Kehittämisehdotuksiin on myös kirjattu voimaan tulevan lain oppilas- ja opiskelijahuollosta keskeiset vaatimukset ja vastuu niiden toteutumisesta. 8 PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA Sodankylän lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma viedään perusturva- ja sivistyslautakuntien käsiteltäväksi elo-syyskuussa Lapsiasianeuvosto kokoontuu ohjelman valmistuttua vuosittain kaksi kertaa seuraamaan kehittämisehdotusten toteutumista. Seuraava ohjelma valmistellaan vuonna

12 9 LÄHTEET Heinonen Hanna & Väisänen Antti (2012) Mistä lastensuojelun kustannukset koostuvat? Hel-sinki: Lastensuojelun keskusliitto ja THL Kiireellinen sosiaalipalvelu. Sosiaalipäivystyksen järjestäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:8. Puustinen-Korhonen, Aila 2013: Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:64. Toimiva lastensuojelu. Selvitystyöryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 19. Tilastot: Sotkanet 10 LIITTEET Liite 1 Yhteenveto kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Liite 2 Lapsi ja perhepoliittisen ohjelman toimenpideohjelma vuosille

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista

Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Säästöjä vai kustannuksia - lasten suojelun kustannuksista Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Esityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto Hallituksen esitykset annettu 6.6.2013 Oppilas- ja opiskelijahuolto Janne Öberg HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilasja opiskelijahuoltoa

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017 (ohm 8 )

Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017 (ohm 8 ) Perusturvalautakunta 39 24.04.2014 Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2014-2017 (ohm 8 ) Ptltk 39 YK:n lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus turvalliseen, virikkeelliseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Lastensuojelusuunnitelma vuosille 2010-2012 1580/05.08/2010 Sote 23.2.2010 22 Valmistelija:

Lisätiedot

Kv 16.12.2010, liite nro 9. Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma vuosille 2010-2012

Kv 16.12.2010, liite nro 9. Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma vuosille 2010-2012 Kv 16.12.2010, liite nro 9 Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma vuosille 2010-2012 Perusturvalautakunta 26.10.2010 125 Sivistyslautakunta 10.11.2010 86 Kunnanhallitus 07.12.2010 379 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lastensuojelun kehityssuuntia

Lastensuojelun kehityssuuntia Lastensuojelun kehityssuuntia Valtakunnalliset neuvolapäivät 21.-22.10.2014 Neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen Lastensuojelun laatusuositus Julkaistiin toukokuussa 2014 yhdessä Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016

Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus 113 15.04.2013 Perusturvalautakunta 58 16.05.2013 Kunnanhallitus 170 19.08.2013 Kunnanhallitus 34 02.02.2015 Ilomantsin kunnan lapsiasiaintyöryhmän perustaminen vuosille 2013-2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Näkökulmia lastensuojelun kehittämiseen

Näkökulmia lastensuojelun kehittämiseen Näkökulmia lastensuojelun kehittämiseen Kipupisteitä ja kehittämiskohteita Marjo Lavikainen 7.10.2013 Selvitysryhmän loppuraportti (Toimiva lastensuojelu, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus?

Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 14.9.2017 Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILANNE KESKI-SUOMESSA

LASTENSUOJELUN TILANNE KESKI-SUOMESSA LASTENSUOJELUN TILANNE KESKI-SUOMESSA SELVITYS LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄTILANTEESTA JA LASTENSUOJELULAIN MUKAISTEN MÄÄRÄAIKOJEN TOTEUTUMISESTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON ALUEELLA

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot