RT PUISET SISÄVERHOUKSET SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 82-10582 PUISET SISÄVERHOUKSET SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 RT ohjetiedosto syyskuu (16) PUISET SISÄVERHOUKSET puutalo, verhousleudot, verhouslevyt trähus, invändiga paneler, träplattor timber frame house, boards, wall panels Tässä RT-ohjekortissa käsitellään puuaineisia sisäverhouksia, sekä niiden suunnitte luo ja asennusta. Verhouksia havainnollistavat piirrosesimerkit on esitetty puurakenteiseen asuintaloon, mutta ratkaisut ovat sovellettavissa myös muihin rakennuksiin. Ohjeet on tarkoitettu lähinnä paikallarakentamiseen, mutta ne soveltuvat myös teolliseen talotuotantoon. Puisen sisäverhouksen pintakäsittelyt on esitetty RT-ohjekortissa RT Puisen sisäverhousten pintakäsittelyt. Puisen pientalon rakenteelliset ratkaisut on esitetty RT-ohjekortissa RT Pientalon puurakenteet. Kortissa (CAD)-merkittyjen kuvien cadtiedostot ovat cd:llä hakemistossa Cadkuvat\ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄVERHOUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2 PUULAJIT 3 PUUTAVARAN LAATU JA KOSTEUSPITOISUUS 3.1 Puutavaran laatu 3.2 Kosteuspitoisuus 4 LAUTALATTIAT 4.1 Yleistä 4.2 Lattialaudan mitat 4.3 Lattialautojen kiinnitys 4.4 Lattialautojen jatkokset 5 SISÄVERHOUSLAUDAT JA KIINNITYSVAIHTOEHDOT 5.1 Yleistä 5.2 Verhouslaudan mitat 5.3 Verhouslautojen kiinnitys 5.4 Verhouslautojen jatkokset 6 PYSTYVERHOUKSET 6.1 Yleistä 6.2 Avosaumalaudoitus 6.3 Ponttilaudoitus umpisaumoin 6.4 Kaarevat seinäpinnat 6.5 Kiinnitysalusta 7 VAAKAVERHOUKSET 7.1 Yleistä 7.2 Avosaumalaudoitus 7.3 Kaarevat seinäpinnat 7.4 Kiinnitysalusta 8 VINOON ASENNETTU LAUTAVERHOUS 9 SISÄKATOT, LAUTAVERHOUS 10 LEVYVERHOUKSET 10.1 Yleistä 10.2 Puukuitulevyt 10.3 Lastulevyt 10.4 Vanerit 10.5 Liimapuulevyt 10.6 MDF-levy 11 PUUVERHOUKSET KOSTEISSA TILOISSA 12 PUUVERHOUKSEN LIITTYMÄT JA SOVITUKSET 12.1 Jalkalistat 12.2 Kattoliittymät 12.3 Nurkat 12.4 Muut listat

2 RT ohjetiedosto 2 1 SISÄVERHOUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 3 PUUTAVARAN LAATU JA KOSTEUSPITOISUUS Rakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 1) Sisäverhouksia koskee pintakerrosten luokkavaatimus, joka sisältää syttymisherkkyysluokan ja palonlevittämisluokan. Paloahidastavan asuinrakennuksen seinien ja kattojen sisäpuolisten pintakerrosten luokkavaatimus (syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka) enintään 1-kerroksisella ja 2-osuntoisella rakennuksella on -/- ja muutoin 2/-. Myös kellaritilojen pintakerrokset saavat olla luokkaa 2 /- kattilahuoneita ja autosuojia lukuunottamatta lioissa seinien ja kattojen pintakerrosten tulee olla luokkaa 1/1, ja lattioiden pintakerrokset on tehtävä palamattomista rakennustarvikkeista). Paloapidättävällä (asuin)rakennuksella vaatimus on aina 1/1, mikä rajoittaa huomattavasti puun käyttöä sisäverhouksiin. Palonkestävällä asuinrakennuksella vaatimukset ovat vastaavat kuin paloahidastavalla kellarikerrosta lukuunottamatta. 3.1 Puutavaran laatu Havupuusta (männystä tai kuusesta) valmistettujen, höylättyjen verhouslautojen ulkonäköön perustuvat laatuvaatimukset on esitetty RT-ohjekortissa RT ) Pohjoismainen mänty- ja kuusisahatavaran ulkonäköön perustuva yleislajittelu käsittää neljä peruslaatuluokkaa A, B, C ja D. Näistä paras on luokka A, joko jakaantuu neljään alaluokkaan A1-A4. Höylätyt sisäverhouslaudat valmistetaan pääasiassa luokkiin A3, A4 ja B sijoittuvasta sahatavara sta. Höylätyt listat valmistetaan pääasiassa luokkiin A1 ja A2 sijoittuvasta sahatavarasta. Sisäverhouksiin tarkoitettu puutavara on tavallisesti höylättyä mutta myös hienosahattua tai sahattua lautaa voidaan käyttää. Pintaa voidaan elävöittää myös muilla työstötavoilla. 3.2 Kosteuspitoisuus Elävän puun kosteuspitoisuus on yli 30 % (puun kuivapainosta). Kuivatun puutavaran kosteuspitoisuus vaihtelee noin 10 % (erikoiskuiva)...20 % (ulkokuiva keskimäärin). Sisäverhoukseen käytettävän puutavaran kosteuspitoisuudeksi asennusvaiheessa suositellaan alle 16 % (RYL 90: %) ja lattianpäällysteiden osalta alle 10 % (RYL 90: %). Tämä edellyttää myös sitä, että sisäverhouksen asennusvaiheessa tulisi rakennuksen lämpötilan ja ilman kosteuden olla asettunut likimain lopullista käyttötilannetta vastaaviin arvoihin. Sisäverhouksen asennuksen jälkeen ei sisätiloissa saa tehdä sellaisia rakennustöitä, jotka aiheuttavat olennaisia muutoksia sisäilman kosteuspitoisuuteen. 2 PUULAJIT Sisäverhouksiin käytetään kotimaisista puulajeista lähinnä mäntyä ja kuusta sekä jonkin verran myös koivua. Näistä kuusen pääasiallinen käyttöalue on seinä- ja kattoverhouksissa ja mäntyä käytetään kaikissa sisäpinnoissa. Koivu on em. puulajeista kovin. Tämän vuoksi se on hieman hankalammin työstettävissä. Kotimaisista puulajeista myös leppä ja haapa soveltuvat seinä- ja kattoverhouksiin. Tuontipuulajien käyttömahdollisuudet sisäverhouksiin on syytä selvittää puulaji- ja tapauskohtaisesti. Kuva 1. Kotimoisia puulajeja. Vasemmalta mänty, kuusi, koivu, leppä ja haapa. 1) RakMK E1 Rakenteellinen paloturvallisuus. Määräykset ) RT Höylää verhouslaudat, laatuvaatimukset (SFS 4892)

3 3 ohjetiedosto RT LAUTALATTIAT 4.1 Yleistä Asuinhuoneistojen osalta ei lattioiden pinta kerroksille ole paloturvallisuusmääräyksissä asetettu luokkavaatimusta. Puuta voidaan käyttää myös tiloissa joissa lattian pintakerrosten luokkavaatimus on L (sairaanhoito- huolto- tai rangaistuslaitoksia lukuunottamatta). Ks. Taulukko 4 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E 1. Parkettilattioita ei tässä RT-ohjekortissa käsitellä. 4.2 Lattialaudan mitat Höylättyjen lattialautojen pituus vaihtelee keskimäärin 3,9...4,2 metriin. Tyvitukista sahattujen lattialautojen pituus voi olla 5,1...6,0 m. Pituudet saattavat vaihdella sahakohtaisesti. Lattialautoja valmistetaan myös sormijatkettuna. Tavallisin puulaji on mänty. Käytetyimmät paksuudet ovat 21, 28 ja 33 mm ja leveydet vaihtelevat millimetriin. Lattialautojen HLL yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty RTohjekortin RT Sahattu ja höylätty puutavara mitat kohdassa 4.3. Yleisin lattialaudan paksuus on 28 mm jolloin tukiväli on enintään 500 mm. Mikäli käytetään ohuempaa lautaa tulee tukivälin olla vastaavasti pienempi. Kuva 3 Esimerkki lattialaudan jatkoksesta. Ponttaamaton päittäisjatkos sijoitetaan aina tuen päälle. Laudat katkaistaan noin 5 kunniassa jotta sauman yläpinnasta saadaan tiivis. 4.3 Lattialautojen kiinnitys Lattialaudat asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa siten etteivät lautojen näkyviin jäävät särmät vaurioidu. Kiinnitys tehdään yleisimmin pontista piilonaulaamalla. Naulan pituudeksi soveltuu 60 mm/kampanaula tai 75 mm/lankanaula. Lattia erotetaan ympäröivistä (ja läpäisevistä) rakennusosista noin 10 mm:n liikuntasaumalla. Ks. kuvat 2 ja 4. Lattialautojen kiinnityksen aikana ja sen jälkeen tulee huoneilman suhteellisen kosteuden olla noin % ja huoneilman lämpötilan vähintään +15 (RYL 90 kohta 29.5). 4.4 Lattialautojen jatkokset Mahdolliset jatkokset tehdään siten että saumasta saadaan tiivis ja huomaamaton. Ks. kuva 3. Jatkokset hajautetaan tasaisesti koko latian alalle. Vierekkäisten lattialautojen jatkoskohdat eivät saa olla samalla kiinnitystuella. Lattialautoja valmistetaan myös päistään pontattuina jolloin jatkoksien ei tarvitse sijoittua tuen päälle mikä vähentää materiaalihukkaa. Pontattu päittäisjatkos suositellaan vahvistettavaksi liimalla. Jatkoksien välttämiseksi on syytä ottaa huomioon huoneen koko lahjalautoja tilattaessa. Kuva 2. Ensimmäinen lattialauta asennetaan siten, että laudan ja seinän väliin jää noin 10 mm rako. Lauta kiinnitetään sekä päältä että pontista. Jalkalistan käyttö on mahdollista (mutta ei välttämätöntä) kaikkien eri seinäverhouslautojen yhteydessä. Seinäverhouksen asentaminen ennen lattianpäällystettä edellyttää aina jalkalistaa. Pystyleikkaus. Kuva 4. Viimeinen lattialauta asennetaan siten että laudan ja seinän väliin jää noin 10 mm rako. Jalkalistana toimivan vaakalaudan tulisi olla hieman Perhosleutoa paksumpi, jotta vähetään verhouslautojen alapäiden kolhiintuminen. Pystyleikkaus.

4 RT ohjetiedosto 4 5 SISÄVERHOUSLAUDAT JA KIINNITYSVAIHTOEHDOT 5.1 Yleistä RT-ohjekortissa RT Höylätyt laudat, mitat on kohdassa 5 esitetty yleisimmät sisäverhouslautojen profiilit. Ks kuva 6. Pyöreäkulmaista STP-verhouslautaa valmistetaan myös yhdellä tai kahdella valeponttiuralla varustettuna. Ks. kuva 7. Sisäverhoukseen voidaan käyttää myös höylättyä ponttilautaa HPL tai sileäksi höylättyä lautaa SHL, jonka poikkileikkausmitat on ilmoitettu RT-ohjekortin RT Sahattu ja höylätty puutavara, mitat taulukossa 5. Verhouslautoja voi teettää myös mittojen mukaan. Näin sisäverhouksen suunnittelussa ei ole välttämätöntä pitäytyä tavallisimpiin profiileihin. Palo-ominaisuuksiltaan sisäverhouslaudat (puu) luokitellaan seuraavasti: Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: 2/ Verhouslaudan mitat Höylättyjen mänty- ja kuusiverhouslautojen keskimääräinen pituus on 3,9...4,2 metriä (oksattomat laudat noin 3 metriä). Pituudet saattavat vaihdella sahakohtaisesti. Verhouslautoja on saatavana myös sormijatkettuna, jolloin enimmäispituus on vapaasti valittavissa (käytännössä pituus määräytyy kuljetuskaluston mukaani. Sormijatkoksissa käytettävän liiman tulee olla väritöntä, jos verhousta ei peittomaalata. Verhouslaudan vähimmäispaksuus on riippuvainen laudan leveydestä, ks. taulukko 1. Ohuimmat höylätyt verhouslaudat ovat paksuudeltaan 12 mm, mutta suositeltavaa on käyttöä vähintään 15 mm tai paksumpaa verhouslauta Kosteissa tiloissa laudan suositeltava vähimmäispaksuus on aina 15 mm. Taulukko 1. Sisäverhouslautojen suositeltava paksuus leveydestä riippuen. Laudan leveys mm enintään yli 145 Laudan paksuus mm 15 (min 12) 18 (min 15) 21 (min) Verhouslautojen kiinnitys Verhouslautojen kiinnitykseen soveltuvat täyskantaiset lankanaulat sekä ruuvit. Kiinnitystarvikkeet voivat olla sähkö- tai kiiltosinkittyä terästä, messinkiä, kuparia, yms. Paineilmanaulainto käytettäessä on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Naulan kanta ei saa myöskään jäädä koholle, vaan sen tulisi upota hieman laudan pintaa syvemmälle. Hakasien käyttöä ei suositella, koska ne rikkovat laudan pinnan. Naulan suositeltava pituus on 3 kertoa ja ruuvin 2,5 kertoa verhouslaudan paksuus kuitenkin vähintään 30 mm. Yli 75 mm leveät ponttaamattomat laudat kiinnitetään molemmista reunoistaan. Naulat ja ruuvit eivät saa aiheuttaa halkeamia verhouslaudassa. Tarvittaessa (lähellä laudan päätä) esiporataan kiinnitystä varten reiät. Piilokiinnitys tehdään joko pontista naulaamalla tai metallikiinnikkein (kuva 29). Koska piilokiinnityksessä lauta kiinnittyy alustaansa vain toisesta reunastaan sitä ei suositella 120 mm tai sitä leveämpien verhouslautojen asennukseen. Tapauskohtaisesti voidaan verhouslaudat kiinnittää seinäpintaan myös tarkoitukseen sopivalla liimalla tai elastisella massalla, joka pursotetaan verhouslaudan takapintaan noin 200 mm:n välein. Se edellyttää kiinteää ja puhdasta kiinnitysalustaa. Tarvittaessa verhous tuetaan väliaikaisesti alusteansa liiman tai massan kuivumisen ajaksi. Työssä noudatetaan kiinnitysaineen valmistajan ohjeita. 5.4 Verhouslautojen jatkokset Kuivissa sisätiloissa jatkokset eivät ole teknisesti ongelmallisia. Siten sisäverhouslautoihin on mahdollista tehdä jatkoksia, jos ne katsotaan ulkonäöllisesti hyväksyttäviksi. Jatkokset voidaan jakoa tasaisesti koko verhoiltavalle pinnalle (ei kahta vierekkäistä jatkosta), tai ne voivat muodostaa selkeän aiheen. Seinä- ja kettoverhouksissa jatkos voidaan tehdä puskusauman ohella myös muutaman millimetrin avosaumana. Ks. kuva 5. Päistä pontattua verhouslautaa käytettäessä jatkoksia ei tarvitse sijoittaa kiinnitystuen kohdalle. Tällainen jatkos suositellaan vahvistettavaksi liimalla. Lautojen päät karkaistu noin 5 kulmassa Tukeva kiinnitys edellyttää isokantaisia nauloja Jatkoskohta naulataan viimeisenä Kuva 5. Verhouslautojen jatkokset. Naulattaessa läheltä laudan päätä tehdään kiinnitysreiät poralla laudan mahdollisen halkeamisen välttämiseksi. Avosauma 110 mm soveltuu erityisesti avosaumalaudoitukseen ja jatkos voi muodostaa koko verhoiltavan pinnan jakavan saumakohdan (a). Puskusauma, jossa sauman kohta naulataan viimeiseksi muiden kiinnityskohtien naulauksen jälkeen. Lautojen päät suositellaan sahattavaksi muutaman asteen kulmaan, jona saumasta saadaan tiivis (b). Naulaus voidaan tehdä myös jatkoksen molemmin puolin.

5 5 ohjetiedosto RT PYSTYVERHOUKSET Kuva 6. Sisäverhouslautojen yleisimpiä profiileja (RT ). Katkoviivalla esitetyn pinnan muoto on valmistaja- tai tilauskohtainen. 6.1 Yleistä Sisäpuolisten seinäpintojen pystyverhous voidaan tehdä kaikilla yleisimmillä verhouslaudoilla. Perinteisistä sisäverhouslaudoista mainittakoon helmiponttilauta. Höylätyillä puolipondilaudoilla voidaan saumaura säätää halutun levyiseksi. Ks. kuva Avosaumalaudoitus Pystyverhouksessa voidaan sileäksi höylätyt laudat asentaa siten, että lautojen väliin jää mm avoin rako. Ks. kuva 10. Jotta verhouksen taustarakenteet eivät näkyisi lautojen välisistä raoista, voidaan välittömästi verhouksen alla käyttää tummapintaista rakennuspaperia. Tällöin on suositeltavaa pintakäsitellä ainakin lautojen syrjät ennen asennusta, mikäli verhouksen pintakäsittely katsotaan tarpeelliseksi. 6.3 Ponttilaudoitus umpisaumoin Sileä ja yhtenäinen pintavaikutelma aikaansaadaan umpisaumoin asennetuin ponttilaudoin (HPL). Huoneilman suhteellisen kosteuden muutokset aiheuttavat kuitenkin jossain määrin puun kosteuselämistä. Sen seurauksena saumat aukeavat puun kuivuessa ja vastaavasti sulkeutuvat kosteuden lisääntyessä ja puun turvotessa. Ponttilaudoilla suositellaan saumoihin jätettäväksi mm:n elämisvara (riippuen puutavaran kosteuspitoisuudesta ja ilman suhteellisesta kosteudesta asennusvaiheessa). 6.4 Kaarevat seinäpinnat Pystyverhous mahdollistua myös kaarevat seinäpinnat. Kaarevilla seinäpinnoilla on suositeltavaa käyttöä kapeaa höylättyä lautaa ( mm, kaarevuussäteestä riippuen). Täysponttilautojen asennus on mahdollista vain hyvin suurilla kaarevuussäteillä. Pieni kaarevuussäde voidaan tehdä siten, että laudan takapintaan työstetään tiheästi pituussuuntaisia uria. Tämä mahdollistaa laudan pakottamisen koveraan tai kuperaan muotoon asennusvaiheessa. 6.5 Kiinnitysalusta Koska puurunkoiset seinät tehdään yleensä pystysuuntaisin runkotolpin, joudutaan pystyverhousta varten asentamaan vaakasuuntaiset kiinnitystuet (kiinnityslaudat). Kiinnitystukina käytetään esimerkiksi 22 mm x 100 mm sahattua lautaa, joka kiinnitetään runkotolppien päälle (tai upotetaan runkotolppiin) enintään 600 mm:n välein, kuva 11. Runkotolppien päälle asennettu kiinnityslauta kasvattaa seinän paksuutta, mutta toisaalta näin muodostuva välitila voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköasennuksissa. Mikäli ulkoseinä tehdään ns. ristirunkojärjestelmällä, on sisäpuolisen pystyverhouksen kannalta suositeltavaa sijoittua vaakarunko sisäpuolelle, jolloin erillisiä kiinnityslautoja ei tarvita, vaan verhous kiinnitetään vaakarunkoon (vaakarunko yleensä 50 mm x 50 mm), kuva 12. Kuva 7. Esimerkkejä sisäverhouslaudoissa. (a) Helmiponttilauta, pyöreäkulmainen STP-sisäverhouslauta (b) yhdellä tai (c) kahdella valeponttiuralla varustettuna ja (d) ponttilauta 12 mm V-uralla. Kuva 8. Pystyverhous umpisaumoin.

6 RT ohjetiedosto 6 Seinän runkotolppa Ilma- tai höyrysulku Kiinnityslauta 22 x 100 Puoliponttilauta, tässä 15 x 95 Kuva 9. Pystyverhous puoliponttilaudoin. Saumauran leveydeksi voidaan säätää 110 mm. Vaakaleikkaus 1:5. Seinän runkotolppa Rakennuspaperi (tai kova tai puolikova puukuitulevy; voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myös välittömästi verhouksen alle) Kiinnityslauta 22 x 100 Höylätty lauta 18 x 120 Kuva 10. Pystyverhous höylätyin laudoin ja noin 5 mm avosaumoin. Vaakaleikkaus 1:5.

7 7 ohjetiedosto RT VAAKAVERHOUKSET 7.1 Yleistä Kaikki yleisimmät sisäverhouslaadut soveltuvat myös vaakaverhoukseen. Suorakulmainen STS-verhouslauta on kuitenkin tarkoitettu etupäässä pystyverhouksiin ja vastaava viistetty STV-verhouslauta vaakaverhouksiin. Viistetyt vaakasaumojen urat keräävät pölyä suorakulmaisia vaakauria vähemmän. Ks. kuva Avosaumalaudoitus Myös vaakaverhouksessa voidaan sileäksi höylätyt laudat asentoa siten, että lautojen väliin jää mm avoin rako. Jotta verhouksen takana olevat alusrakenteet eivät näkyisi lautojen välisistä raoista, voidaan välittömästi verhouksen alla käyttää tummapintaista rakennuspaperia. Tällöin on suositeltavaa pintakäsitellä ainakin lautojen syrjät ennen asennusta, mikäli verhouksen pintakäsittely katsotaan tarpeelliseksi. 7.3 Kaarevat seinäpinnat Kaarevan seinäpinnan teko vaakalaudoin on pystyverhousta hankalampea, koska laudat joudutaan tällöin taivuttamaan. Kaarevuussäteen on oltava suuri, ja lautojen kiinnitys on syytä tehdä ruuvein. Parhaiten tarkoitukseen soveltuvat ponttaamattomat laudat tai puoliponttilaudat. 7.4 Kiinnitysalusta Koska puurunkoiset seinät tehdään yleensä pystysuuntaisin runkotolpin, voidaan vaakaverhous kiinnittää välittömästi seinärunkoon (ilman- tai höyrynsulun asennuksen jälkeen}. Seinän rankajaon tulisi olla enintään 600 mm, kuva 11. Mikäli ulkoseinä tehdään ns. ristirunkojärjestelmällä, on sisäpuolisen vaakaverhouksen kannalta suositeltavaa sijoittaa vaakarunko ulkopuolelle kuva VINOON ASENNETTU LAUTAVERHOUS Verhouslaudat voidaan asentoa myös pysty- tai vaakasuorasta poikkeavaan kulmaan. Vaikutelma on tällöin pysty- ja vaakasuuntoisia verhouksia selvästi voimakkaampi, ja siksi vinoon asennetun verhouksen käyttöä on harkittava tapauskohtaisesti. Vaakaverhouslauta Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Vaakaverhouslauta Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Seinän vaakatolppa Pystyverhouslauta Kiinnityslauta 22 x 100 (välitila) Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Pystyverhouslauta Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Seinän vaakatolppa Kuva 11. Sisäverhouslautojen asennus yksirunkojärjestelmän ulkoseinään. Vaakaverhous voidaan kiinnittää välittömästi runkotolppiin (a) pystyverhous edellyttää runkotolppien pääl- Kuva 12. Sisäverhouslautojen asennus ristirunkojärjestelmän ulkoseinään. Vaakaverhous soveltuu parhaiten kun seinän vaakarunko sijaitsee pystytolppien ulkopuolella (a) Pystyverhous soveltuu parhaiten kun seinän vaaka-

8 RT ohjetiedosto 8 Seinän runkotolppa Ilman- tai höyrynsulku STV-verhouslauta, tässä 15 x 95 Kuva 13. Vaakaverhous STV-verhouslaudoin. Vaakaverhous voidaan kuivissa sisätiloissa kiinnittää välittömästi seinän runkotolppiin. Pystyleikkaus 1:5. Seinän runkotolppa Rakennuspaperi (tai kova tai puolikova puukuitulevy) Höylätty lauta, tässä 15 x 95 Kuva 14 Vaakaverhous höylätyin laudoin ja noin 5 mm:n avosaumoin. Pystyleikkaus 1:5.

9 9 ohjetiedosto RT SISÄKATOT, LAUTAVERHOUS Sisäkatoissa voidaan käyttää kaikkia edellä mainittuja verhouslautoja. Pontattujen lautojen käyttö helpottaa hieman asennustyötä. Verhousta varten asennetaan kattopolkkien olopistoon kiinnitystuet enintään 600 mm:n välein (tai verhous kiinnitetään välittömästi kattopalkkien alapintaan). Kiinnitystuet voivat olla esimerkiksi 45 mm x 45 mm rimoja tai koksinkertainen ristiin asennettu 22 mm x 100 mm laudoitus. Niiden kiinnitys tehdään tukevasti kampa- tai kierrenauloin tai ruuvein. Samalla verhouksen yläpuolelle muodostuu tila sähköasennuksille ja upotettaville valaisinrasioille. Mahdollisen kattolämmityksen yhteydessä otetaan lisäksi huomioon lämmitysmaton valmistajan ohjeet. Jos kattoverhoukseen on tarkoitus upottaa valaisimia, kiinnitystuet mitoitetaan tarvittavan upotussyvyyden mukaan tai verhous asennetaan muutoin riittävän alas. Kaikissa tapauksissa varmistetaan, että kiinnitykset kestävät sekä verhouslautojen että mahdollisten valaisinten painon. Raskaita valaisimia tai muita painavia ripustuksia varten on kattopalkkeihin (verhouksen yläpuolelle) asennettava erilliset kiinnitystuet. 10 LEVYVERHOUKSET 10.1 Yleistä Rakennuslevyjen seinäverhouksissa on pystysuunta käytännössä vakiintunut yleisimmäksi asennustavaksi. Se onkin sekä työmäärältään, että materiaalimenekiltään selvästi vaakasuuntaista asennusta edullisempi (tavanomaisilla huonekorkeuksilla). Mikäli ulkoseinä tehdään ristirunkojärjestelmällä on sisäpuolisen levyverhouksen kannalta edullisinta sijoittaa vaakarunko ulkopuolelle. Rungon suunnitteluvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota myös levysaumojen suunnitteluun, jotta saumajaosta muodostuu selkeä ja rauhallinen. Sisäkattojen levyverhousta varten asennetaan kattopalkkien alapintaan kiinnitystuet enintään mm:n välein (rakennuslevystä riippuen). Muutoin kiinnitystukia, mahdollisia valaisinupotuksia ja raskaita ripustuksia koskevat samat ohjeet kuin edellä kohdassa 9 on esitetty. Nämä levyverhouksia koskevat yleisperiaatteet soveltuvat myös kipsikartonki- ja puukipsilevyille, joita ei tässä yhteydessä tarkemmin käsitellä Puukuitulevyt Puukuitulevyjen pääasiallinen raaka-aine on puu (liiman ja mahdollisten muiden lisäaineiden määrä on alle 1 %). Puukuitulevyjen mittatietoja ja laatuominaisuuksia on käsitelty tarkemmin RTohjekortissa RT Puukuitulevyt. Levypaksuudet vaihtelevat millimetriin, ja tavanomainen levykoko on noin 1200 mm x mm. Kovuudeltaan puukuitulevyjä valmistetaan kolmea eri tyyppiä: kova, puolikova (rakennekuitulevy) ja huokoinen. Palo-ominaisuuksiltaan ne ovat kaikki palavia rakennustarvikkeita. Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: kovat ja puolikovat 2/- huokoiset -/- Puukuitulevyt suositellaan kiinnitettäväksi ruuvein, joiden pituus on vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus kuitenkin vähintään 25 mm, tai kampanauloin, joiden pituus on vähintään 3 kertaa levyn paksuus kuitenkin vähintään 30 mm. Kiinnityspisteiden väli levyn reunoilla on noin 100 mm ja keskellä mm. Kiinnityspisteen etäisyys levyn reunasta on noin 10 mm. Kiinnitystukien (aluslaudat tai runkotolpat) väli seinissä on enintään k 600 mm ja sisäkatoissa enintään k 300 mm. Huokoinen puukuitulevy on selvästi puolikovaa pehmeämpää. Sillä on huokoisuutensa vuoksi ääntä absorboiva ominaisuus, joten sitä voidaan käyttää myös akustointilevynä. Huokoinen puukuitulevy toimii myös lisälämmöneristeenä. Puukuitulevyjä valmistetaan myös mm. poperille ja kankaalla päällystettynä ja pitkiltä sivuilla pontattuina. Levyjen väliset saumat (3...5 mm) voidaan täyttää elastisella saumausmassalla tai jättää avosaumoiksi. Puukuitulevyjä on käsitelty RT-ohjekorteissa RT ) ja RT ) Lastulevyt 1) RT Puukuitulevy. Ominaisuudet (SFS 2 190) Kuva 15. Kuivan tilan katto. Mäntyrima avosaumoin. 2) RT Puukuitulevyt Kuva 16. Kuivan tilan seinä- ja katto. Verhouslaudat mäntyä.

10 RT ohjetiedosto 10 Lastulevyt valmisteitaan puulastuista liimaamalla (liiman määrä on hieman alle 10 %) Vähäformaldehydisestä E1 -laatuluokan lastulevystä ei erity huoneilmaan haitallisia koesuin. Lastulevyjen mittatietoja ja laatuominaisuuksia on käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa RT Lastulevyt. Levypaksuudet vaihtelevat millimetriin seinä- ja kattolevyillä, ja millimetriin lattialevyillä. Tavanomainen levykoko on mm x mm. Palo-ominaisuuksiltaan lastulevyt ovat palavia rakennustarvikkeita. Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: tavallisesti 2/ alkyditasoitettu 1 /- tai 1/II Lastulevyt suositellaan kiinnitettäväksi ruuvein, joiden pituus on vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus, kuitenkin vähintään 25 mm, tai kampa- tai kierrenauloin, joiden pituus on vähintään 3 kertoa levyn paksuus, kuitenkin vähintään 30 mm. Kiinnityspisteiden väli levyn reunoilla on mm ja keskellä mm. Kiinnityspisteen etäisyys levyn reunasta on noin 10 mm. Lattialevyjen kiinnityspisteiden väli on reunoilla mm ja keskellä mm. Liima- ja ruuvikiinnitteinen lattialevy jäykistää tehokkaasti lattiarakennetta. Kiinnitystukien väli on seinissä enintään k 600 mm, sisäkatoissa enintään k 400 mm ja lattioissa enintään k mm levyn paksuudesta riippuen). Lastulevyjä valmistetaan myös mm. puuviilulla laminaatilla tai melamiinikalvolla pinnoitettuna, sekä tasoitekäsiteltynä tai alkydimaalilla pohjamaalattuna. Kattolevyjä valmistetaan myös reunoiltaan ympäripontattuna ja mm leveinä. Kosteuden kestävän V313-lastulevyn käytöstä kerrotaan kohdassa 11 Puuverhoukset kosteissa tiloissa. Levyjen väliset saumat (1...5 mm) on suositeltavaa jättää avosaumoiksi, tai ne voidaan täyttää elastisella saumausmassalla. Lastulevyverhouksien nurkkiin suositellaan jätettäväksi noin 5 mm elämisvara Vanerit Vaneri valmistetaan 1,4...3,2 mm paksuista viiluista ristikkäin liimaten. Viilut voivat olla koivua, mäntyä tai kuusta. Yleisimmät vanerityypit ovat koivuviiluista valmistettu koivuvaneri, havupuuviiluista valmistettu havuvaneri, ja sekavaneri, jossa on sekä koivu- että havupuuviiluja. Koivuviilupintaisten ja havupuuvanereiden Ulkonäköön perustuvat laatumääritelmät on esitelty RT-ohjekortissa RT Vanerilevyjen laatuluokat. Vanerien paksuudenvaihtelevat millimetriin. Yleisimmät levykoot ovat 1200 mm x mm ja suurimmillaan noin 1500 mm x 3600 mm. Sisäverhouksiin käytettävän koivuvanerin laatuluokaksi suositellaan vähintään luokkaa I (B) (lakattavat pinnat) tai II (S) (maalattavat pinnat), ja havuvanerin laatuluokaksi I (lakattavat pinnat, vain mäntypintaisena) tai II (maalattavat pinnat, ehjäpintainen jalostelaatu). Liimakerrokset tekevät vanerista lähes höyrytiiviin materiaalin, mikä on otettava huomioon rakenteiden ilman- tai höyryntiiviyttä tarkasteltaessa. Kuva 17. Lattia ja seinä mäntylautaa. Kuva 18. Katto ja seinä havuvaneria.

11 11 ohjetiedosto RT Palo-ominaisuuksiltaan vanerit ovat palavia rakennustarvikkeita. Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: tavallisesti 2/- pinnoitetut 1/- tai 1/11 Levyt kiinnitetään ruuvein tai nauloin, joiden pituus on 2,5...3 kertaa levyn paksuus. Kiinnityspisteiden väli levyn reunoille on noin 150 mm ja keskellä noin 300 mm. Kiinnityspisteen etäisyys levyn reunasta on noin 10 mm. Seinäverhoukseen käytettävän levyn paksuudeksi suositellaan mm, kun kiinnitystukien väli on enintään k 600 mm, tai 4...6,5 mm, kun kiinnitystukien väli on enintään k 300 mm. Kattoverhouksissa suositeltava kiinnitystukien väli on enintään k 400 mm. Ympäri pontattujen lattialevyjen paksuudet vaihtelevat mm, ja ne ovat yleensä havuvaneria. Niiden paksuudeksi suositellaan vähintään 15 mm, kun tukiväli on enintään k 600 mm, tai vähintään 12 mm, kun tukiväli on enintään k 400 mm. Liima ja ruuvikiinnitteiden lattialevy jäykistää tehokkaasti lattiarakennetta. Kuivissa sisätiloissa vanerin kosteuseläminen on vähäistä. Levyjen väliset saumat suositellaan tehtäväksi avosaumoin (1...3 mm), kuva 19. Vanereja valmistetaan usealla tavalla jatkojalostettuina mm. eri tavoin pinnoitettuina (esimerkiksi fenolifilmi tai laminaatti) valmiiksi lakattuina tai maalattuina, sekä lisäksi pintakuvioituina tai työstettynä niihin paneeliverhousta jäljittelevä uritus. Lisäksi vanerilevyjä valmistetaan joko kaikilta tai pitkiltä sivuilta pontattuina. Vanerista voiduon tehdä myös kaarevia seinäpintoja. Pieni taivutussäde aiheuttaa kuitenkin levyn pintaan helposti hiushalkeamia. Vesi- tai höyrykäsittely helpottaa vanerin taivuttamista. Taivutettu levy kiinnitetään aina ruuvein. Vanerien pienimmät taivutussäteet on esitetty RT-ohjekortissa RT Puujulkisivut taulukossa Liimapuulevyä Liimapuulevyt valmistetaan noin 40 mm leveistä rimoista liimaamalla. Puulajeine käytetään yleisesti mäntyä tai kuusta, mutta myös koivua ja tuontipuulajeja käytetään etenkin pöytälevyiksi tarkoitettujen levyjen valmistukseen. Levyt ovat kaikilta pinnoiltaan höylättyjä. Tavallisimmat levypaksuudet ovat ja 38 mm. Leveys vaihtelee millimetriin ja pituus millimetriin. Liimapuulevyjä käytetään tavallisesti portaiden ja kalusteiden valmistukseen. Ne soveltuvat kuitenkin myös seinä- ja kattoverhouksiin MDF-levyt MDF-levy (medium density fiberboard) valmistetaan puukuiduista liiman kanssa puristamalla Liiman määrä vaihtelee tuotekohtaisesti. MDF-levyä käytetään etenkin kalusteteollisuudessa, mutta siitä valmistetaan myös sisäkäyttöön tarkoitettuja viilupintaisia tai maalattuja lista- ja paneelituotteita. Seinän runkotolppa (tai kattolevyjen kiinnitystuki) Mahdollinen peitelista Avosauma mm voidaan täyttää myös elastisella massalla Vaneri (tässä 12 mm) mm, kun tukiväli on enintään 600 mm Kuva 19. Vaneriverhoukset tehdään joko mm:n avosaumoin tai asentamalla mahdollinen lista sauman päälle. Vaakaleikkaus. listan muoto on vapaasti valittavissa, kunhan huomioidaan liittyminen muuhun listoitukseen (jalka-, ikkuna- ja ovilistat). Sauma on mahdollista täyttää myös elastisena saumamassalla (akryylikitti tai vastaava). Kuva 20. Sisäverhouksissa on käytetty maalattua ja käsittelemätöntä puuta. Porrasaskelmat ovat liimattua mäntyä.

12 RT ohjetiedosto PUUVERHOUKSET KOSTEISSA TILOISSA Puuverhouksetsoveltuvattietyinrajoituksinmyösasunnonkosteisiintiloihin.KosteantilanrakenteitaonkäsiteltyRT-ohjekorteissa RT Pientalon puurakenteet kohdassa 11 ja RT Asunnon kosteiden tilojen rakenteet. Saunatilojen rakenteita ja rakennusosia on käsitelty RT-ohjekorteissa RT Saunon rakenteiden suunnittelu ja RT Saunan lauteet ja kalusteet. Sisäverhouslaudat soveltuvat kosteissa tiloissa sekä seinä- että kattoverhouksiin. Tällöin on kuitenkin jätettävä verhouksen taakse noin 20 mm tuulettuva ilmarako. Suihkutilan seiniin puuverhoustaeikuitenkaansuositella.lautojen kiinnitykseen on käytettävä sinkittyjä teräsnoutoja tai kupari tai messinkinauloja (tai ruuveja).ks.kuvat 21 ja 22. Puukuitulevyjäeisuositellakosteisiin tiloihin eivätkö ne sovellu laatoitusalustaksi. Puolikovaa puukuitulevyä on kuitenkin mahdollista käyttää kostean tilan kattoverhoukseen kalvon muodostavalla maalilla maalattuna. KosteudenkestävääV313-lastulevyä voidaan käyttää kosteissa tiloissa kattoverhouksiin maalattuna seinälevynä laatoituksentaimuovitapetinalustana.lattianalusrakenteenakäytettäessä setulee päällystää vedeneristeellä (muovimatto} jamahdollisestitämänpäälleasennetuin keraamisin laatoin. Laattojen muovitapettien tai -mattojen kiinnitykset tehdään levyvalmistajan ohjeiden mukaan. Kosteudenkestäväälastulevyävalmistetaanmyöspinnoitettuna(mm.melamiinikalvolla) ja reunasuojattuna jolloin sitä voidaan käyttää sisäverhouslautojen tapaanjättämällälevyntaaksenoin20mm tuulettava ilmarako. Vanerien käyttö kosteissa tiloissa tuleeharkitatapauskohtaisestiottaenhuomioon eri pintakäsittelyvaihtoehdot. Voimakkaatkosteusvaihtelutsaartavataiheuttaa pinnan hiushalkeilua (ehkäistävissä oikealla pintakäsittelyllä) sekä mahdollistaviilujenliimasaumojenaukeamista {ehkäistävissä reunojen huolellisella pintakäsittelyllä).vaneriverhous tulee sijoittua kosteaan tilaan siten ettei se ole alttiina roiskevedelle. Vaneri soveltuu V313-lastulevyntapaanhuolellavedeneristettynä myös kosteiden tilojen lattiarakenteisiin mm Verhouslauta mm Pystyverhouslauta (paksuus vähintään 15 mm) Kiinnityslauta 22 x 100, k 600, kiinnitetään korotusrimojen läpi tukevasti seinän runkotolppiin Korotusrima 15 x 50, kiinnitetään seinän runkotolppiin Höyrynsulkumuovi Puulista (tässä 12 x 28), varmistaa höyrynsulkumuovin ja vesieristeen limisauman tiiviyden (lista ei saa tukkia tuuletusrakoa) Lautojen alapäät katkaistaan noin 30 kulmaan mm Mahdollinen keraaminen laatoitus kiinnityslaasteineen Vedeneriste (esimerkiksi muovimatto hitsatuin saumoin), nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Rakennuslevy (upotettu seinän runkorakenteisiin) noin 5 mm Kuva 21. (CAD) Esimerkki verhouslautojen käytöstä kostean tilan seinä- ja kattoverhoukseen. Seinässä pystyverhous. Pystyleikkaus 1:10. Höyrynsulkumuovi voidaan korvata kahteen kertaan kosteudensulkukäsitellyllä kipsikartonkilevyllä. Pienessä kuvassa vaihtoehtoinen seinä- ja kattoverhouksen liittymä varustettuna varjolistalla.

13 13 ohjetiedosto RT Puoliponttilauta 15 x mm Puoliponttilauta 15 x 95, laudan alasyrjä höylätty "tippanokaksi" (noin 30 kulmaan) Kiinnityslauta 22 x 100, kiinnitetään tukevasti seinän runkotolppiin Höyrynsulkumuovi Puulista, viimeistelee jalkalistana toimivan laatoituksen yläreunan mm mm Kuva 23. Kostean tilan seinäverhouksen liittyminen lattiaan. Verhouslaudat mäntyä. Keraaminen lattialaatoitus kiinnityslaasteineen Vedeneriste (esimerkiksi muovimatto hitsatuin saumoin), nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Rakennuslevy (asennettuna seinän runkorakenteiden päälle) Lattian alusrakenteet tehdään RT-ohjekortin RT Pientalon puurakenteet kohdan 11.1 mukaan Seinä- ja kattoverhouksen tuuletusraon ilmankiertoa ei saa estää listoituksella tai kiinnityslaudoilla Kuva 22. (CAD) Esimerkki verhouslautojen käytöstä kostean tilan seinä- ja kattoverhoukseen. Seinässä vaakaverhous. Pystyleikkaus 1:10. Höyrynsulkumuovi voidaan korvata kahteen kertaan kosteudensulkukäsitellyllä kipsikartonkilevyllä. Kuva 24. Kostean tilan katto. Verhouslaudat mäntyä.

14 RT ohjetiedosto PUUVERHOUKSEN LIITTYMÄT JA SOVITUKSET 12.1 Jalkalistat Jalkalistojen tarpeellisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti käytettävän seinäverhouksen ja lattianpäällysteen mukaan. Rakennuslevyillä verhottujen seinäpintojen yhteydessä ovat jalkalistat tarpeen lähes poikkeuksetta. Sen sijaan verhouslautojen yhteydessä myös jalkalistaton ratkaisu on mahdollinen, kuva 2. Pystyverhouksissa jalkalistat muodostavat laudoituksen saumaurien kohdalle pölyä keräävät kolot. Tämä voidaan välttää jalkalistattomassa ratkaisussa, tai aloittamalla laudoitus vasta jalkalistan (vaakalaudan) päältä, kuva 4. Vaakaverhouksissa voidaan jalkalista korvata alimmalla verhouslaudalla. Jalkalistaton ratkaisu edellyttää verhouslautojen huolellista ja viimeisteltyä asennusta sekä lattianpäällysteen asentamista ennen seinäverhousta. Pontti on postettu laudan takalappeesta asennuksen helpottamiseksi Pystyverhouslauta (tässä 15 x 70) Kuva 26. Esimerkki pustylautojen nurkkaratka<isuista. Vaakaleikkaus Kattoliittymät Seinäverhouksen liittyminen kattoverhoukseen on mahdollista avo- tai puskusaumoin tai erilaisin listaratkaisuin (L-listat, varjolistat, yms.), kuva 25. Mahdollinen kulmalista Pysty- tai vaakaverhouslauta (tai rakennuslevy) mahdollinen lista Kuva 27. Sisänurkka voidaan tehdä myös joko näkyvälle avosaumalla tai listalla peitettynä. Ratkaisu soveltuu sekä levy- että pystyja vaakaverhouksiin. Vaakaleikkaus. Pystyrima, näkyvä kulma pyöristetty Vaakaverhouslauta, lautojen päät sahattu noin 5 kulmaan Kuva 25. Seinä- ja kattoverhouksen kertymä voidaan tehdä joko näkyvällä avosaumalla tai listalla peitettynä. Ylemmän kuvan ratkaisu on mahdollinen, kun kattoverhous asennetaan seinäverhouksen jälkeen. Alemmassa kuvassa seinä- ja kajoverhouksen liitoskohdassa on varjolista Kuva 28. Ratkaisu, jossa nurkkaan asennetaan noin 5 mm verhouslautoja paksumpi pystyrima, soveltuu etenkin vaakaverhoukseen. Edellytyksenä on verhouslautojen täsmällinen katkaisu oikeaan pituuteensa. Lisäksi lautojen katkaisu on syytä tehdä muutaman asteen kulmassa. Vaakaleikkaus.

15 15 ohjetiedosto RT Nurkat Sisätiloissa seinäpintojen muodostamat nurkat ovat etupäässä sisänurkkia. Lautaverhoiltujen seinien nurkat voidaan tehdä joko avo- tai puskusaumoin tai erilaisin listaratkaisuin, kuvat Levyverhouksiin soveltuu mm:n levyinen avosauma, joka rakennuslevystä riippuen on mahdollista myös täyttöä elastisella saumamassalla. Myös levyverhousten yhteydessä nurkkalistat ovat mahdollisia Muut listat Ikkuna- ja ovilistoitusta käsitellään erillisessä puutalon ikkuna- ja ovisovituksia käsittelevässä RT-ohjekortissa. Puolipaneeli tehdään tavallisesti pysy verhouslaudoin. Verhouksen yläreuna viimeistellään tarkoitukseen soveltuvalla vaakalistalla, kuva 31. Kuva 29. Piilokiinnitys nauloin tehdään laudan kielipontista (urospontista) siten, että naulan kanta jää seuraavan laudan urapontin (naaraspontin) sisään piiloon. Naulojen tulee olla mahdollisimman ohuita, jotta laudan reuna ei halkea. Metallikiinnikkeet asennetaan laudan uraponttiin ja naulaus tehdään kiinnikkeen reiästä. Vaakaverhouksessa työ aloitetaan ylhäältä alaspäin. Kuva 30. Esimerkki vaakaverhouksesta. Kuva 31. Esimerkkejä puolipaneeleiden vaakalistoista.

16 RT ohjetiedosto 16 Kuva 32. Esimerkki männyn käytöstä sisäverhoukseen. Valokuvien lähdetietoja: Kansikuva. Kirkkonummen seurakuntokeskus, suunnittelija Juha Leiviskä/Vilhelm Helander Juha Leiviskä arkkitehti/ SAFA. Kuva Arno de la Chapelle. Kuva 1. Kuva Seppo Kaksonen Kuva 8. Villa Tanskanen suunnittelija Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen. Kuva Jussi Tiainen. Kuvat 15, 16, 23, 24 ja 30 Jarmo Saari. Kuva 17. Metsämökki Puolarmaari suunnittelija arkkitehti SAFA Päivi Siponen. Kuva 18. Talo Puurtinen - Kahiluoto, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Ulla ja Lasse Vahtera Oy. Kuva 20. Talo Louko, suunnittelija, Arkkitehtitoimisto Ulla ja Lasse Vahtera Oy. Kuva Jussi Tiainen. Kuva 32. Villa Thoren - Söderström, suunnittelija Juho Leiviskä, arkkitehti SAFA. Kuva Arno de la Chapelle. Tämän RT-ohjekortin laadintaan on osallistunut Rakennustietosäätiön toimikunta TK 170 Puurakenteet: arkkitehti Jussi Vepsäläinen pj toim.joht. Pertti Hämäläinen arkkitehti Jarmo Saari arkkitehti Jukka Jaatinen siht. Ohjeen pohjatyön on tehnyt Jarmo Saari.

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

RT 82-10829 PUUJULKISIVUT SISÄLLYSLUETTELO

RT 82-10829 PUUJULKISIVUT SISÄLLYSLUETTELO RT 82-10829 ohjetiedosto syyskuu 2004 korvaa RT 82-10571 1 (16) PUUJULKISIVUT puutalo, verhouslaudat, verhouslevyt trähus, utvändiga paneler, träplattor timber frame house, boards, wall panels Tässä RT-ohjekortissa

Lisätiedot

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET Sisällysluettelo Puu tekee tyylikkään ja nuorekkaan kodin Paneeliseinä 4-5 Lastenhuone 6-7 Raitapaneeli 8-9 Listapaneeli 10-11 Kirstu

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

Puu- ulkoverhous. Tee itse puusta

Puu- ulkoverhous. Tee itse puusta Puu- ulkoverhous Tee itse puusta Yleistä Julkisivuverhoukseen suositellaan käytettäväksi kuusta (laatu B). Kuusen solukkorakenne sulkeutuu kuivuessaan ja se on pintapuusta sydänpuuhun samanlaista vastaten

Lisätiedot

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT Sisällysluettelo Luo puupinnoilla asuntoosi lämpöä ja viihtyisyyttä. Lohikäärmepaneeli 4-5 Hienosahattu puuseinä 6-7

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ on kehittänyt uuden kiinnitysjärjestelmän keraamisten julkisivulaattojen kiinnitykseen. HT- Julkisivujärjestelmää voidaan käyttää tuulettuvissa julkisivuissa

Lisätiedot

NAULAUSOPAS. [ Puu tekee kodin ]

NAULAUSOPAS. [ Puu tekee kodin ] NAULAUSOPAS [ Puu tekee kodin ] ENNEN KUIN ALAT NAULATA Joutuvatko naulat alttiiksi kosteudelle? Mitä materiaalia kiinnitän? Mikä on alustana? Viimeistelenkö työn tasoitteella ja maalilla? TAVALLISIMMAT

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan ULTITHERM -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Ultitherm Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Ultitherm tuo tehoa työmaalle nopea ja helppo asentaa, asennusajassa säästöä yli 50

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 RunkoRYL 2010 712 Puujulkisivutyö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 71 Puurunkorakentaminen 712 Puujulkisivutyö Sisältö julkisivun puuverhoukset ja räystäiden laudoitukset verhouksen kiinnitystuet

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia.

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia. 1. Listat asennetaan rakentamisen ja korjaamisen loppuvaiheessa. Yleensä listojen asennusjärjestys on kattolistat, vuorauslaudat ja jalkalistat. Käsittelemättömät listat kiinnitetään, tiivistetään ja maalataan

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

RT ohjetiedosto 2

RT ohjetiedosto 2 RT 8-0605 ohjetiedosto YLEISIMMÄT IKKUNATYYPIT JA ULKO-OVET Asuinrakentamisessa käytetään nykyään yleisimmin sisäänaukeavaa ikkunatyyppiä. Puitteita on tavallisesti kaksi tai kolme. Useimmissa tämän RT-

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

PANELOINTI. [ Puu tekee kodin ]

PANELOINTI. [ Puu tekee kodin ] PANELOINTI [ Puu tekee kodin ] SUUNNITTELE ENNEN KUIN ALOITAT Huone näyttää vaakapaneloituna leveämmältä ja matalammalta, kun taas pystypaneloituna se näyttää korkeammalta ja kapeammalta. Puolipaneeli,

Lisätiedot

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE Kohde: XXX 2.11.2013 Alapohjan rakenne Nykyinen alapohjarakenne on maanvarainen laatta, jossa on ollut puinen koolausrakenne. Lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua.

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

l a n k k u l a t t i a t l a n k k u l a t t i a t TRINITY TUMMA Tammi öljyvahattu TRINITY tammi ebenpuu öljyvahattu TRINITY tammi valkoinen öljyvahattu Poikkilaudalla korostat tilaa YHDISTELE ERI LEVEYKSIÄ

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

HT - JULKISIVUJÄRJESTELMÄ

HT - JULKISIVUJÄRJESTELMÄ 1 KAUNIS JA AJATON JULKISIVU Laattojen välisten saumojen leveys voidaan minimoida 0 3 mm ja vaakasuman leveys voidaan maksimoida 0-25 mm. Kiinnitysorsi voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisesti. Samassa

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Pintojen ja katteiden paloluokat

Pintojen ja katteiden paloluokat TEKNINEN TIEDOTE 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään rakennustarvikkeiden ja katteiden jakoa erilaisiin paloluokkiin eurooppalaisen paloluokitusjärjestelmän mukaan. 2.0 RAKENNUSTARVIKKEIDEN

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

wedi wedi 1 Lataa kuva PDF- ja DWG-muodoissa: www.heikkiharu.fi 29 Sisältö MÄRKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA

wedi wedi 1 Lataa kuva PDF- ja DWG-muodoissa: www.heikkiharu.fi 29 Sisältö MÄRKÄTILAN VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ; LATTIAKALLISTUS VALUMASSALLA akennedetaljikuvat Heikki Haru Oy tarjoaa -rakennedetaljikuvia helpottaakseen mm. suunnittelijan työtä. Kuvat ovat DWG-muodossa, jolloin suunnittelija voi helposti ladata ne käyttöönsä suoraan esim. AutoCad-ohjelmaan.

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ PUUSTA. [ Puu tekee kodin ]

HYVÄ TIETÄÄ PUUSTA. [ Puu tekee kodin ] HYVÄ TIETÄÄ PUUSTA [ Puu tekee kodin ] PUUN OMINAISUUDET Ulkokuori eli kaarna Sisäkuori eli nila Jälsi Pintapuu Sydänpuu Pintapuu Ydin Vuosirenkaat Puu on lujaa ja kevyttä. Suhteessa painoonsa puu on lujempaa

Lisätiedot

wedi Fundo lattiaratkaisu

wedi Fundo lattiaratkaisu Työtapaehdotus wedi Fundo lattiaratkaisu Yhteensopiva Vieser -lattiakaivojärjestelmien kanssa Järjestelmän sertifikaatit ja hyväksynnät: wedin Fundo lattialevy kaivoreiällä (koko: 900 x 900 x 40 mm) on

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

KOSTEAN TILAN TUOTTEET - Vedeneristekynnykset - PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan

KOSTEAN TILAN TUOTTEET - Vedeneristekynnykset - PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan 1 KOSTEAN TILAN TUOTTEET - Vedeneristekynnykset - PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan VEDENERISTEKYNNYKSET Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys.

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä LaPROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 LAPROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

Putketon uppoasennus

Putketon uppoasennus Putketon uppoasennus Asennus rakenteeseen: perusasiat Kaapelia asennettaessa suoraan rakenteeseen ilman asennusputkea jätetään kaapelille liikkumavaraa. Vältetään risteämiä muiden kaapeleiden kanssa. Asennustilaa

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Tilaa ilmaiset näytteet Trinity lankuista osoitteesta. www.trinitylattia.fi

Tilaa ilmaiset näytteet Trinity lankuista osoitteesta. www.trinitylattia.fi l a n k k u l a t t i a t Tilaa ilmaiset näytteet Trinity lankuista osoitteesta www.trinitylattia.fi l a n k k u l a t t i a t TRINITY TUMMA Tammi öljyvahattu TRINITY tammi ebenpuu öljyvahattu TRINITY

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

RT 82-10804 AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ. Runkorakenteet SISÄLLYSLUETTELO

RT 82-10804 AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ. Runkorakenteet SISÄLLYSLUETTELO RT 82-10804 ohjetiedosto lokakuu 2003 korvaa RT 82-10678 1 (8) AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ Runkorakenteet puukerrostalo, pientalo, puurunko, avoin puurakennusjärjestelmä flervåningshus av trä, småhus,

Lisätiedot

RT 38430. Kosteudenkestävät SPA-paneelit ja -listat Méa-sisustuspaneelit MDF-paneelit MDF-ja puulistat Puupaneelit Kynnykset Maler Oy

RT 38430. Kosteudenkestävät SPA-paneelit ja -listat Méa-sisustuspaneelit MDF-paneelit MDF-ja puulistat Puupaneelit Kynnykset Maler Oy TARVIKETIETO syyskuu 2013 voimassa 31.10.2015 asti 1 (6) RT 38430 433 Talo 2000 542 Talo 90 U SfB Kosteudenkestävät SPA-paneelit ja -listat Méa-sisustuspaneelit MDF-paneelit MDF-ja puulistat Puupaneelit

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää.

Rakennusohjeet. Tee koti, jossa mieli lepää. Rakennusohjeet Tee koti, jossa mieli lepää. Hyvä Cello-saunan rakentaja Onnea hyvästä saunavalinnasta. Olemme koonneet ohjeita ja neuvoja, joiden avulla Cello-saunan rakentaminen onnistuu helposti. Näin

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

fermacell Asennusopas

fermacell Asennusopas fermacell Asennusopas 2 Miksi valita fermacell kuitukipsilevyt Yksi kerros riittää muuttamaan vanhat tottumuksesi fermacell kuitukipsilevyillä voit säästää paljon. Yksi ainoa kerros riittää usein täyttämään

Lisätiedot

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 7 Yleistä Amtico Click Smart on integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta. Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä

Lisätiedot

ARTTELIPUU. Suunnitteluopas

ARTTELIPUU. Suunnitteluopas ARTTELIPUU Suunnitteluopas Arttelipuun keittiöt Arttelipuu on pienehkö keittiöitä ja muita kodin kiintokalusteita valmistava puusepänverstas. Arttelipuun toiminnan perusajatus on valmistaa hyvistä materiaaleista

Lisätiedot

Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista

Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista Porrasvalmistajat ry 2013 2 Sisällys 1. Nousu, etenemä ja kulkulinja... 3 2. Muita ohjeita / määräyksiä... 4 3. Syöksyn

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

RT 21-10750 SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA SISÄLLYSLUETTELO

RT 21-10750 SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA SISÄLLYSLUETTELO RT 21-10750 ohjetiedosto kesäkuu 2001 korvaa RT 21-10626 1 (32) SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA puutavara, sahatavara, sahattu puutavara, höylätty puutavara virke, sågat virke, hyvlat virke timber, sawn

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 X-RAY PROTECT: lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

Pinkopahvin kiinnitys seinään

Pinkopahvin kiinnitys seinään Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös Tammelassa 13.4.2010 Niko Palonen Juhani Korpinen SataEDU Nakkilan toimipiste Kahden ajan maailmanperinnöt projekti 2010 Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös

Lisätiedot

VAJA. [ Puu tekee kodin ]

VAJA. [ Puu tekee kodin ] VAJA [ Puu tekee kodin ] ENNEN KUIN ALOITAT Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen WoodPax-tuoteperheestä löydät valmiit tuotteet monenlaiseen rakentamiseen:

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

Leikkimökki ja huvimaja. tee itse puusta

Leikkimökki ja huvimaja. tee itse puusta Leikkimökki ja huvimaja tee itse puusta Leikkimökki ja huvimaja Ennen aloitusta Tässä vihkosessa esitetään ohjeet puusta rakennettavan leikkimökin tai huvimajan tekemiseen. Molemmat rakennustyypit ovat

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot