UTAJÄRVEN KUNNAN MARKKINOINTISUUNNITELMA JA TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014-2020 UTAJÄRVEN KUNNAN MARKKINOINTISUUNNITELMA JA TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 UTAJÄRVEN KUNNAN MARKKINOINTISUUNNITELMA JA TOIMINTAOHJELMA Asko Merilä UTAJÄRVEN KUNTA

2 1 ALKUSANAT Tämä Utajärven kunnan markkinointisuunnitelma on tarkoitettu arvioitavaksi valtuustokausittain. Toimenpiteet raportoidaan vuosittain. Vuositavoitteet tarkennetaan ja toimenpiteet budjetoidaan vuosittain. - ketkä osallistuvat: kunnan henkilöstö, kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, - tiivistelmä 2 Sisällys 1 ALKUSANAT SWOT Mahdollisuudet Uhkat Vahvuudet Heikkoudet KILPAILUTEKIJÄT Asuminen Matkailu Hyvä maine Elinkeinopolitiikka maakunnan kärkeä Oulujokilaakson brändi Brändihierarkkia MARKKINOINNIN TAVOITTEET Sisäisen markkinoinnin tavoitteet Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Kotiseudustaan ylpeät kuntalaiset Kuntalaiset kuntabrändin sisällön tuottajina - kuntalaiset luovat markkinoinnin sisältöä tekemällä omaan kulttuuriimme kuuluvia asioita ja kertovat niistä Ulkoisen markkinoinnin tavoitteet Maineen hallinta Asukkaiden saaminen Yrityksiä ja työpaikkoja Utajärvelle Matkailijoiden hankkiminen UTAJÄRVEN MARKKINOINNIN KOHDERYHMÄT Lapsiperheet

3 6.2 Yritykset Valokuitua tarvitsevat yritykset Entiset utajärveläiset Matkailijat Potentiaaliset muuttajaryhmät MARKKINOINTITOIMET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Sisäisen markkinoinnin tavoitteet Kuntalaiset kuntalaisia ohjataan ja rohkaistaa luomaan uutta liiketoimintaa matkailu- ja palvelusektorille... 6 konkreettiset toimet: Ulkoisen markkinoinnin ja eri toimialojen markkinointitoimet Maineen hallinnan toimet Tuleviin asukkaisiin suunnatut markkinointitoimet Yrityksien lisäämisen markkinointitoimet... 7 Yrityksiä hankitaan lisää kaavoitetuille tonteille ja tiloihin: Yrityspuistoalueiden markkinointi Matkailun markkinointi... 8 Konkereettiset toimet: MATKAILU... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7.4 PUUTOIMIALA METALLITOIMIALA TIETOTEKNIIKKATOIMIALA MARKKINOINTIKAMPANJA

4 3 SWOT 3.1 Mahdollisuudet - saada markkinoinnin avulla Utajärven imago parannettua ja Utajärvi-brändin arvoa kasvatettua - Rokua Geoparkin markkinoinnin onnistuminen - PK-yritystoiminnan menestys 3.2 Uhkat - kunnan itsenäisyyden menettäminen ja kaiken kehittämistyön valuminen hukkaan 3.3 Vahvuudet - PK-yritystoiminta, josta Utajärven kunta elää - Rokua, Oulujoki,Kiiminkijoki 3.4 Heikkoudet - kunnan pienuus ja resurssien vähäisyys 4 KILPAILUTEKIJÄT 4.1 Asuminen - Jokirantatontit, euron tontit, lomatontit - Oulujokilaakson brändi - Turvallinen asuinympäristö - Lähellä Oulua 4.2 Matkailu - Rokua Geopark + kansallis- ja luonnonpuistot Utajärvi brändiä - Tapahtumat: Tervasoutu, Untorock, Mutafutis SM, Kuvien Virta, Rokua Geopark Challenge, ym. - Oulujoki, Kiiminkijoki, Rokua - Hyvä ja kehittyvä tuotekehitys 4.3 Hyvä maine - Suomen ensimmäinen laatukunta - hyvät kuntapalvelut, nykyaikainen lukio ja koulu, monipuolinen hyvinvoinnin kehittäminen - hyvä kuntatalous tilinpäätöksen vuosikate ollut viimevuosina V, I ja VII:ksi paras Suomessa - Suomen ensimmäinen reilun kaupan kunta - pyöräilykunta - innovatiivinen hallintouudistus - huolehtiva, välittävä, ihmisläheinen, siisti, kehityksen kärjessä! - turvallisuus kokonaisvaltaisesti - lapsiperheiden helppo arki 4.4 Elinkeinopolitiikka maakunnan kärkeä - tutkittu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimesta maineeltaan parhaaksi - suora sähkö voimalaitokselta yrityksiin, Rautatie, Valtatie 22, - valokuitu koko kunnassa kohtuullisella hinnalla 3

5 - runsaat uusiutuvat energiavarat - dynaaminen, vt 22:lle ja rautatielle näkyvä teollisuusalue, teollisuusaluetta noin 130 hehtaaria - elintarviketuotanto ja yritystoiminta ovat hyvä pohja Oulujokivarren ruokalaaksolle 4.5 Oulujokilaakson brändi - Yhteiseksi vetovoimatekijäksi - Utajärvi, Muhos ja Vaala yhteiseen markkinointiin Rokua Geoparkin lisäksi Brändihierarkkia Brändi ja maineenhallinta rakentuvat laajasta yksityiskohtaiseen tuotebrändiin saakka: - maanosan brändi (Eurooppa) - maiden yhteinen brändi (Skandinavia) - valtakunnan brändi (Suomi) - valtakunnan osa-alueen brändi (Matkailualueen brändi esim. Pohjola Arctic) - maakunnan brändi (Pohjois-Pohjanmaa) - maakunnan osabrändi (Oulujokilaakso) - maakunnan osabrändin markkinointialueen brändi (Rokua Geopark) - kuntabrändi (Utajärvi) - tuotebrändit 5 MARKKINOINNIN TAVOITTEET 5.1 Sisäisen markkinoinnin tavoitteet - Utajärven kunnan sisäisellä markkinoinnilla tavoitellaan kunnan asukkaiden osallistumista markkinoinnin ja brändin kehittämiseen Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset - innostuksen kiihdyttäminen osallistumaan kunnan kehittämiseen - - kuntalaisten illat ja niihin osallistuneet - - kyselyt Kotiseudustaan ylpeät ja kiitolliset kuntalaiset - Utajärven asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät ym. markkinoivat ja kertovat hyviä asioita omasta kunnastaan kunnan ulkopuolellekin - - kysely Kuntalaiset kuntabrändin sisällön tuottajina - kuntalaiset luovat markkinoinnin sisältöä tekemällä omaan kulttuuriimme kuuluvia asioita ja kertovat niistä - kuntalaisten tuottamat aktiviteetit (kokous, näytelmä, tapahtuma yms.) - kysely 4

6 5.2 Ulkoisen markkinoinnin tavoitteet - Ulkoisen markkinoinnin tärkein tavoite on saada Utajärveä tunnetummaksi kunnan rajojen ulkopuolella - Saada Utajärvelle lisää asukkaita, yrityksiä, työpaikkoja, vapaa-ajan asukkaita, matkailijoita ja matkailutuloa, lukioon oppilaita ym - Oulujokilaakson brändin kehittäminen koko Oulujokivarren kokonaismarkkinointiin Maineen hallinta - Oulun alueelle suunnataan toimia, joilla saadaan Utajärven imagoa kehitettyä - laadun kehittäminen pidetään mainetekijänä - Utajärvi tunnetaan palvelumuotoiluistaan - - kysely Asukkaiden saaminen - Utajärven tonttitarjontaa tuodaan esille ja myyntiin - - asukasluku, kuntaan muuttaneet - - huoltosuhteen parantaminen Yrityksiä ja työpaikkoja Utajärvelle - Utajärven yrityskulttuurin ja työpaikkojen hienouksia tuodaan enemmän esille yritysyhteistyön ja kampanjoinnin avulla - - yritysten määrän kehitys - - työpaikkojen määrä - - yritysten liikevaihdon kehitys Matkailijoiden ja matkailutulon lisääminen - kotimaan matkailun markkinointi (80%) - ulkomaisten matkailijoiden hankkiminen (Venäjä, Kiina MEK) yhteistyöllä (20%) - aktiviteetit, tekeminen, ostokset (majoitus, ravintolat, ohjelmat, kaupat, - nettikaupan (varausjärjestelmän) kautta myytävät matkailutuotteet - - matkailutulon kehitys - - työpaikkakehitys - - kunnan verotulokehitys 6 UTAJÄRVEN MARKKINOINNIN KOHDERYHMÄT 6.1 Lapsiperheet Lasten olosuhteet parannetaan selvästi paremmiksi kuin muissa kunnissa - päivähoito, terveyspalvelut ja koulu pidetään mainetekijöinä - kunnan päätöksenteossa otetaan huomioon lasten ja nuorten tarpeet 5

7 6.2 Entiset utajärveläiset Hyödynnetään positiivinen asenne, joka useimmilla syntyperäisillä Utajärveläisillä on edelleen. Tämä ryhmä toimii viestinviejänä ja muuttajaryhmänä 6.3 Muut potentiaaliset muuttajaryhmät kartoitetaan erilaisia potentiaaliasia uusia muuttajaryhmiä, jotka voisivat muuttaa sellaisen toiminnan vuoksi, jota Utajärvi voi tarjota 6.4 Yritykset Toimitaan elinkeinostrategian mukaisesti. Kehitetään yrityskulttuuria edelleen ja otetaan huomioon eri toimialat ja niiden erityistarpeet. Utajärven Yrityspuisto Oy (UYP Oy) muotoilee palvelut vastaamaan yritysten tarpeita Valokuitua tarvitsevat yritykset - kartoitetaan ja tuodaan esille sekä kehitetään luovasti uusia mahdollisuuksia, jotka valokuituyhteydet avaavat koko kunnan alueelle - valokuituyhteyksiä hyödyntävät yritykset - valokuituyhteyksiä tarvitsevia palveluja tuottavat yritykset 6.5 Matkailijat - Matkailutuloa lisätään niin kotimaasta kuin ulkomailta - RokuaGeopark-aluetta työstetään yhä tunnetummaksi jäseneksi maailmanlaajuisessa Geoparkkien verkostossa 7 MARKKINOINTITOIMET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 7.1 Sisäisen markkinoinnin tavoitteet Utajärven kunnan asukkaille järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa systemaattisesti kerrotaan hyviä asioita Utajärven kunnasta Kuntalaiset kuntalaisia ohjataan ja rohkaistaan luomaan uutta liiketoimintaa matkailu- ja palvelusektorille - kuntalaisillat, joista paikallislehtiin juttuja - esitteet tuodaan esille ja esitellään, joita kunnan alueella tai alueelta on tehty Vapaa-ajan asukkaat Mökkiläisille ja muutoin Utajärvellä vapaa-aikaa viettäville levitetään tietoa Utajärvestä ja sen kehittämisestä - mökkiläistoimikunta markkinoi ja järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia Utajärvellä - matkailuyritysten asiakkaille (n kävijää/a) tarjotaan tietoa Utajärvestä ja sen palveluista 6

8 7.2 Ulkoisen markkinoinnin ja eri toimialojen markkinointitoimet Ulkoiset markkinointitoimet ovat sellaisia, jotka saavat aikaan positiivisia tuntemuksia Utajärvestä kokonaisuudesta ja sen osatekijöistä; ihmisistä, asumisesta, yrityksistä, matkailusta, järjestöistä, yms Maineen hallinnan toimet Imagomarkkinoinnilla, ilmoituksilla, julisteilla, taulumainoksilla yms. muokataan vähitellen imagoa - toimittaja vierailut ja jutut - laatupalkinnon hakeminen Utajärven palvelualueelle - palvelumuotoilu keinoksi maineen hallintaan ja kehittämiseen - ilmoitukset Tuleville asukkaille suunnatut markkinointitoimet Asuintontit, vapaa-ajantontit, yritystontit sekä tietoja työpaikoista kerrotaan eri tavoin - juttuja toimittajavierailujen avulla - tonttikampanjat uusille asukkaille - tonttiesittelyt eri tilaisuuksissa Yrityksien lisäämisen markkinointitoimet Yrityksiä hankitaan lisää kaavoitetuille tonteille rakentamaan sekä olemassa oleviin tiloihin sekä yhdessä rakennettaviin tiloihin: Yrityksille - myytävien tonttien markkinointi - vuokrattavien tonttien markkinointi - yhdessä rakennettavien tilojen markkinointi - yhdessä kehittämisen markkinointi Yrityspuistoalueiden markkinointi - ilmoitukset - nettimainonta - toimialamainokset eri toimialoilta: Matkailu - lehtijutut 7

9 7.3 Matkailu Utajärven matkailua ja sen uraauurtavaa historiaa koko pitäjän alueelta tuodaan esille systemaattisesti. Rokua Geoparkin kokonaisuutta esitellään ja tuodaan esille mahdollisimman monelle taholle. - matkanjärjestäjille - eri Geopark-alueilla - nettikaupan tarjontaa netin hakukoneille - Rokua Geoparkin tuotemarkkinointi ja -myynti - Oulujoki-alueen tuotemarkkinointi ja -myynti - Kiiminkijoki- alueen tuotemarkkinointi ja -myynti - nettikaupan ja siellä olevien tuotteiden markkinointi ja -myynti - kotimaahan matkailun markkinointipanostuksista (80%) - ulkomaille suunnattu matkailun markkinointi (Venäjä, Kiina MEK) yhteistyöllä (20%) - aktiviteettien ja tekemisen sekä ostoksien tekemisen esille nostaminen ja markkinointi (majoitus, ravintolat, ohjelmat, kaupat ja marketit, yms.) - nettikaupan (varausjärjestelmän) kautta myytävät matkailutuotteet - yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun alueen (Oulun Matkailu, Business Oulu, Oulun kaupunki) ja Syötteen alueen kanssa - matkailutuotteet, tuotekehitys ja palvelut tehtävä kohdemaan kielellä -- englannin kielellä -- saksan kielellä -- venäjän kielellä -- kiinan kielellä - nettimarkkinointi ja myynti eri muodoissaan 7.4 RUOKA- JA ELINTARVIKEALA Oulujokilaakson ruokalaakso-hanke tulee yhdistämään alueen ruokatarjontaa mainetekijäksi. Hankkeeseen kerätään mukaan kaikki tuottajat ja jalostajat, joiden imago nostetaan tietoisesti ja huolehditaan yhteisesti erityisesti alueen osaamisen perinteestä ja laadusta. - hankkeeseen yrityksiä ja tuotteita kaikista Oulujokivarren kunnista 7.5 PUUTOIMIALA Puutoimiala on piristynyt huomattavasti viimevuosien aikana. Saman suuntauksen jatkuessa tarvitaan lisää työntekijöitä ja asuntoja - haketerminaaliin lisää aluetta ja yrityksiä - puutoimialan yrityksiä lisää 8

10 - palamattoman puun markkinointi 7.6 METALLITOIMIALA Metallitoimialalla on Utajärvellä huomattavaa yritystoimintaa, jota pyritään monipuolistamaan ja laajentamaan - Metalliyritysten verikostoyhteistyön markkinointi 7.7 KULJETUSTOIMIALA Utajärven kuljetusyritykset ja yrittäjät ovat vuosien mittaan laajentaneet toimintaansa merkittävästi. Matkailutoimiala ei ole vielä saanut kaikkia tarpeita parhaaseen malliin, vaan yhteistyötä tulisi syventää, jotta Rokua Geoparkin nettikaupasta matkansa ostaneet voivat päästä luontevasti nauttimaan kunnan huippuluokan matkailupalveluista. Puun kuljetuksen ja kalliomurskeen tuotantoa ja kuljetusta voi myös markkinoida omaa kuntaa laajemmalle. - Lentokenttä-Oulu-Oulujokilaakso kuljetukset kuntoon 7.8 TIETOTEKNIIKKATOIMIALA Utajärvelle on rakennettu valokuituverkko koko kuntaan. Sen tuomat mahdollisuudet ja edut alkavat kehittyä vähitellen. - valokuidun kautta palveluja tarjoavien yritysten hankkiminen - valokuidun mahdollisuuksien markkinointi tarpeen ainakin aluksi - valokuituverkon kautta toimivia palveluja tuottavien yritysten haaliminen - 8 MARKKINOINTIKAMPANJA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN -- Tarjonta: POTENTIAALISILLE ASUKKAILLE MARKKINOILLE: KUNNAN UUTISET SÄHKÖISTEN TAULUJEN KAUTTA - Mitä? Missä? Milloin? Mistä? Miten? euron tontit+liittymiä /100 Mt laajakaistayhteydet bioenergia-/maalämpö-/hake-/lämmitys 4. omien - - palvelujen markkinointi - - asukkaiden ja matkailupalvelujen suorituspaikkojen markkinointi 9

11 -? 5. Nettisivut 6. Infotaulut kunnan markkinointiin - Sisäinen markkinointi - - sähköisillä tauluilla Utajärvellä - -- Hankittu Virastolle, Tk:lle, S- ja K-kauppa - Ulkoinen markkinointi - - sähköisillä tauluilla muilla paikkakunnilla (nyt Muhos) - -- Hankittu Leipomo, Jaakon Mylly 7. Esitteet (JS Suomi) 10

Utajärven kunta. Markkinointiohjelma 2014-2020

Utajärven kunta. Markkinointiohjelma 2014-2020 Utajärven kunta Markkinointiohjelma 2014-2020 kehitysjohtaja Asko Merilä, viestinnän asiantuntija Riitta Muhonen 26.2.2014 1. ALKUSANAT Utajärvi-brändin kehittämisohjelma ja alueen markkinointiohjelman

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015 1 Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Lausuntoversio 25.8.2015 Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia?... 2 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 Tuusniemen kunnanvaltuusto 26.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 Elinkeinopolitiikan tavoitetila...3 1.2 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 1. Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Väestö, pendelöinti ja asiointi Sijainti ja liikenne Yrityskentän nykykuvasta Toimialojen ja työpaikkojen kehitys Janakkalassa v.

Väestö, pendelöinti ja asiointi Sijainti ja liikenne Yrityskentän nykykuvasta Toimialojen ja työpaikkojen kehitys Janakkalassa v. Luonnos 4.11.2013 ELINKEINO-OHJELMA Janakkalan kunta SISÄLLYSLUETTELO I Elinkeino-ohjelman tavoitteista yleisesti II Toimintaympäristö Väestö, pendelöinti ja asiointi Sijainti ja liikenne Yrityskentän

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot