Utajärven kunta. Markkinointiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utajärven kunta. Markkinointiohjelma 2014-2020"

Transkriptio

1 Utajärven kunta Markkinointiohjelma kehitysjohtaja Asko Merilä, viestinnän asiantuntija Riitta Muhonen

2 1. ALKUSANAT Utajärvi-brändin kehittämisohjelma ja alueen markkinointiohjelman luominen ja toteuttaminen ovat yksi Utajärven kunnan strategia 2013:n määrittelemistä toimenpiteistä. Markkinointiohjelma koostuu markkinointistrategiasta ja toimenpidekorteista. Markkinointistrategia ohjaa toimintaa ja on voimassa vuoteen 2020 asti. Strategia on tiivistetty Utajärven logoa jäljittelevän kuvan muotoon. Utajärven markkinointiohjelma kokoaa ainutlaatuisen laajasti kaiken Utajärven brändin arvon kasvattamiseen tarvittavat elementit yhdeksi kehittämisalueeksi, kokonaismarkkinoinniksi. Markkinointiohjelman taustalla on analysoitu ja tiivistetty ymmärrys julkisen ja yksityisen sektorin yhteisestä alueen imagon kehittämisestä nykyaikaisena ja aikaansa seuraavana innovatiivisena alueena, jonka menestys perustuu parhaan mahdollisen kehittämistyön tekemiseen työpaikoilla. Markkinoinnin toimenpidekortit laaditaan syksyllä budjetoinnin yhteydessä seuraavaa kalenterivuotta varten. Toimenpidekorteissa määritellään tulevan vuoden markkinointitoimet sekä niiden aikataulut, vastuuhenkilöt, kustannukset ja arviointitapa. Markkinointiohjelman päivittämisestä vastaa kehitysjohtaja Asko Merilä ja työikäisten toimikunta valtuustokausittain. Markkinointistrategian hyväksyy kunnanhallitus. Toimenpidekorteissa määritellyn markkinoinnin kokonaisbudjetin hyväksyy kunnanvaltuusto osana normaalia kunnan talousarvion hyväksymistä. 2. MARKKINOINNIN TAVOITE JA VISIO 2020 Utajärven kunnan markkinoinnin tarkoitus on lisätä kuntalaisten aktiivisuutta sekä saada kuntaan lisää asukkaita, yrityksiä ja matkailutuloa. Markkinoinnilla tavoitellaan myös yleistä tunnettuuden lisäämistä. Tunnettuuden lisäämisen visio vuodelle 2020 on, että Utajärvi tunnetaan osana Oulun aluetta ja kansainvälistä Geopark-brändiä. Utajärven kunnan visio on: Utajärvi luo edellytyksiä onnelliselle elämälle. 3. SWOT a. Mahdollisuudet Saada markkinoinnin avulla Utajärven imagoa parannettua ja Utajärvi-brändin arvoa kasvatettua Rokua Geoparkin markkinoinnin onnistuminen PK-yritystoiminnan menestys Hiljaisuuden ja tilan hyödyntäminen Lukio Ruoka ja Ruokalaakso Valokuitulaajakaista Mökkiläiset b. Uhkat Kunnan itsenäisyyden menettäminen Väestöpohjan pieneneminen Työpaikkojen väheneminen Kunnan henkilöstön uupuminen c. Vahvuudet PK-yritystoiminta, josta Utajärven kunta elää Rokua, Oulujoki ja Kiiminkijoki Tehokas laatukunta Kunnan hallintokulttuuri Matalan kynnyksen harrastukset Lapsiperheiden helppo arki Turvallisuus Pohjois-Pohjanmaan alhaisin veroäyri

3 d. Heikkoudet Kunnan pienuus ja resurssien vähäisyys Erikoispalvelujen puute Pitkät matkat, valtion teiden huono kunto Muhoksen ohitustien puuttuminen 4. MARKKINOINNIN KILPAILUTEKIJÄT TAVOITTEITTAIN 1. Lisää asukkaita: - Lapsiperheiden helppo arki - Roinilan jokirantatontit, euron tontit, lomatontit - Lähellä Oulua - Turvallinen ja siisti asuinympäristö - Hyvät kuntapalvelut: nykyaikainen lukio ja koulu, monipuolinen hyvinvoinnin kehittäminen - Hyvä kuntatalous: matala veroprosentti - Huolehtiva, välittävä ja ihmisläheinen kunta - Oulujokivarren brändin kehittäminen ja yhteinen markkinointi 2. Lisää työpaikkoja: - Valokuitu Utajärvi-brändin valovoimaiseksi osaksi; koko kunnassa kohtuullisella hinnalla - Teollisuusalue näkyy Valtatie 22:lle ja rautatielle - Elinkeinopalvelut maineeltaan hyvät - Utajärven Yrityspuisto Oy:n nopea reagointi - Kunnan ohut hallinto ja kehitysmyönteisyys - Suora sähkölinja voimalaitokselta Mustikkakankaalle - Hyvät kulkuyhteydet: rautatie, Valtatie 22 ja lentokentän läheisyys (noin yhden tunnin matka) - pk-yritystoiminnan kehitys, olemassa oleva pohja Ruokalaaksolle ja sen markkinoinnille 3. Aktiiviset kuntalaiset: - Tunnettu erikoisista tapahtumista: Tervasoutu, Untorock, Mutafutis SM, Geopark Challenge, ym. - Aktiiviset kylät Utajärvi-brändin kehittäjiksi ja aktiivisiksi osallistujiksi - Innovatiivinen hallintomalli: aidot vaikuttamismahdollisuudet - Kunnan esimerkki: aina kehityksen kärjessä - Suomen ensimmäinen laatukunta - Suomen ensimmäinen Reilun Kaupan kunta - Pyöräilykunta 4. Lisää matkailijoita, kansainvälinen kohde: - Rokua Geopark -status ja -yhteistyö Utajärvi-brändin ja Oulujoki-brändin tärkeäksi osaksi - Hiljaisuus, aitous, puhtaus ja tila - Rokua sekä kansallis- ja luonnonpuistot - Oulujoki, Kiiminkijoki ja järvet - Lähiruoka ja lähdevesi - Historian kunnioitus - Tervareitistö - Kansainvälinen taso, monipuoliset palvelut - Rokua Geoparkin markkinoinnin onnistuminen, kehittyvä tuotekehitys 5. PERUSVIESTIT TAVOITTEITTAIN Kaikkiin neljään päätavoitteeseen liittyy oma perusviestinsä, jota kunta tuo julki markkinoinnissaan.

4 1. Lisää asukkaita: Arki on helppoa Oulujoen rannalla 2. Lisää työpaikkoja: Yrityspuisto auttaa nopeasti 3. Kuntalaisten aktivoiminen: Kunta tukee luovuutta 4. Lisää matkailijoita: Utajärvi ja Rokua Geopark tarjoavat aitoutta ja luontoa kansainväliseen makuun Viidennessä tavoitteessa eli yleisen tunnettuuden lisäämisessä hyödynnetään seuraavia viestejä: - Utajärvi on Suomen ensimmäinen Reilun Kaupan kunta - Utajärvi on laatukunta - Utajärvi on pyöräilykunta - Utajärvi on osa Rokua Geoparkia - Utajärvi kulukee eellä 6. MARKKINOINNIN EDELLYTYKSET Markkinoinnin pitää perustua tosiasioihin. Esimerkiksi, jotta arkea voidaan markkinoida helppona, täytyy kunnan kaikkien hallintoalojen pyrkiä tuottamaan sellaisia palveluja ja sillä tavalla, että kuntaan muuttaminen ja kunnassa asuminen on helppoa ja arki sujuvaa. Toimenpidekorteissa on erikseen mainittuna useita muita, markkinointiin liittymättömiä, toimenpiteitä, jotka täytyy toteuttaa, jotta markkinointisuunnitelmaa voidaan täysimääräisesti toteuttaa. Nämä niin sanotut markkinoinnin edellytykset ovat toimia, jotka tukevat omalta osaltaan Utajärven kunnan strategiassa 2013 linjattua kunnan visiota: Utajärvi luo edellytykset onnelliselle elämälle. Markkinointistrategian kuvassa voi nähdä hammasrattaat, jotka lähtevät liikkeelle siitä, että kunta tekee arjesta helppoa. Kun Helppouden hammasratas pyörii, se laittaa liikkeelle Lisää asukkaita -rattaan. Kun kunta lisää Nopeusrattaaseen vauhtia esimerkiksi Yrityspuiston antamalla nopealla palvelulla, se antaa lisävauhtia Lisää työpaikkoja - rattaalle. Kun kunta tukee Luovuutta, se lisää Aktiiviset kuntalaiset -rattaan vauhtia. Aitoutta korostavilla toimenpiteillä kunta edesauttaa matkailua ja Kansainvälinen kohde -rattaan pyörimistä. Markkinoinnin kannalta Utajärvi luo edellytyksiä onnelliselle elämälle tekemällä Helppoutta, Nopeutta, Luovuutta ja Aitoutta tukevia toimia. 7. TÄRKEIMMÄT KOHDERYHMÄT TAVOITTEITTAIN 1. Lisää asukkaita: - Oulun lapsiperheet - Entiset kuntalaiset 2. Lisää työpaikkoja: - Lähiruoka- ja matkailuyrittäjät - Valokuitua hyödyntävät yritykset - Puutoimiala 3. Kuntalaisten aktivoiminen: - Kuntalaiset - Vapaa-ajan asukkaat (samalla mahdollinen muuttajakohderyhmä) 4. Lisää matkailijoita, kansainvälinen kohde: - Tervantien matkailijat (valtatien 22 autoilijat) - Päiväkävijät (kokous- ja tyhy-ryhmät, tapahtumien osallistujat) - Rokua Geopark - Kansainvälinen markkinointi yhteistyössä kansainvälisen Geopark verkoston, Oulun ja Syötteen alueen sekä Mekin kanssa 8. ARVIOINTI

5 Työikäisten toimikunta arvioi toimenpidevuotta seuraavana vuonna, miten markkinointitoimenpiteissä on onnistuttu. Markkinointitoimista ja -arvioinnista raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle vuosittain. 9. RESURSSIT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kunnassa toimii markkinointitiimi, jota johtaa kehitysjohtaja Asko Merilä. Tiimiin kuuluvat hallintojohtaja Arja Rantanen, tekninen johtaja Mirja Savolainen, hyvinvointivastaava Hannele Karhu, kulttuurisihteeri Tarja Vimpari, palvelusihteeri Anne Huhtala ja viestinnän asiantuntija Riitta Muhonen. Humanpolis Oy:tä ja Rokua Geoparkkia markkinointitiimissä edustavat toimitusjohtaja Ritva Okkonen ja toiminnanjohtaja Vesa Krökki. Markkinointi, viestintä ja matkailu linkittyvät kiinteästi yhteen, joten markkinointitiimi tekee yhteistyötä kunnan viestintätiimin ja alueen matkailun kehittämisen kanssa. Viestintätiimiä johtaa hallintojohtaja Arja Rantanen. Kunnan viestintää ohjaa muun muassa Utajärven kunnan työntekijöiden viestintäohje. Utajärven kunnan varoilla on viestinnälle ja markkinoinnille osoitettu henkilöstöresurssi vuonna 2014n viestinnän asiantuntijan työpanos, 20 % kokoaikaisesta työajasta, Supan työntekijät (vakinainen Thomas Virta ja 2-3 työntekijää työllistämisrahoituksella hyvinvointitalon kautta). Supan työntekijöiden työpanos kohdistuu osaksi Supan ylläpitoon. Supassa sijaitsee matkailun varausjärjestelmä ja alueellisen markkinoinnin toimeenpano. Näihin kustannuksiin tulee koko alueen julkisen ja yksityisen sektorin jatkossa osallistua. 10. LIITTEET - Markkinoinnin toimenpidekortit, 5 päätavoitetta, joita toteutetaan vuosibudjettien puitteissa.

6

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 1 Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 2 1. Viestintästrategian tarkoitus Viestintä- ja markkinointistrategialla tarkoitetaan niitä valintoja ja määrittelyjä, joilla

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka. Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016. www.toivakka.fi VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 1 (11) Toivakka Viestintä- ja markkinointiohjeet valtuustokaudelle 2013-2016 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJEET 2 (11) 1. Viestintä Menestyksekäs kunta viestii kaikilla osillaan.

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot