Vapaaehtoisuuden muutostuulet puhaltavat innostusta ja virtaa järjestöihin ja yhdistyksiin. Satakunnan yhteisökeskus, Pori 26.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoisuuden muutostuulet puhaltavat innostusta ja virtaa järjestöihin ja yhdistyksiin. Satakunnan yhteisökeskus, Pori 26.8."

Transkriptio

1 Vapaaehtoisuuden muutostuulet puhaltavat innostusta ja virtaa järjestöihin ja yhdistyksiin Satakunnan yhteisökeskus, Pori Liisa Reinman

2 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin, jos kutsu tulisi henkilökohtaisesti Tulisin mukaan, jos minua pyydettäisiin. Eduskuntaan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä 2009 Käynnistäjänä Kansalaisareena Kansalaisareena on kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittämiskeskus (www.kansalaisareena.fi ) Kansalaisareena vapaaehtoistyötä varten

3 Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 Vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia, josta nuoret keski-ikäiset hyötyvät eniten. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana 1,4 miljoona suomalaista, joista naisia on hieman useampi kuin miehiä. Tämä selviää Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella 2015 teettämässä tutkimuksessa.

4

5 Vapaaehtoistyö on yleensä säännöllistä ja organisoitua Puolet vapaaehtoistyöstä (50%) on ollut pitkäkestoista Lyhytkestoista reilu kolmannes (38%) 14% ilmoittaa molempia olleen yhtä paljon 82% tapahtunut ensisijaisesti kasvotusten ja vain 3% ensisijaisesti internetissä 53% vapaaehtoistyöstä ollut ensisijaisesti järjestön tai yhteisön organisoimaa 31% ensisijaisesti organisoimatonta 16% sekä että

6 Vapaaehtoistehtävät neljän viikon sisällä Naiset Miehet Auttaminen 42% 45% 38% Talkootyö 25% 21% 28% Hallinto-ja 20% 17% 22% luottamustoimet

7 Nuorten ja seniorien vapaaehtoistehtävät Nuoret (15-24v) Seniorit (65-79v) Auttaminen 49% Auttaminen 39% Opetus 27% Ystävätoiminta 18% - ja koulutus Talkootyö 23% Talkootyö 16% Ryhmän ja 20% Hallinto-ja 14% kerhon ohjaaminen luottamustoimet

8

9

10 Vapaaehtoistoiminnalla on merkitystä Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on mukana vapaaehtoista Sama apu palkallisessa työssä on henkilön vuoden työpanos (järjestöbarometri Järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitetulla 1 eurolla saadaan noin 6-kertainen tuotos yhtä työtuntia kohti laskettuna. Ruralia-instituutin (Helsingin yliopisto) tutkimus 2011:

11 Vapaaehtoistoiminnalle on kysyntää Avuntarve lisääntyy - väestö ikääntyy, vanhusväestön määrä kasvaa Odotukset ja toiveet vapaaehtoistoiminnalle kasvaneet Vapaaehtoisten odotukset vapaaehtoistyölle kasvaneet -toiminnan tulee olla hyvin organisoitua ja johdettua -vapaaehtoiset odottavat hyvää ja laadukasta koulutusta -toiveissa ehkä uusi urakin vapaaehtoissaralla (työuralta hyvinvointiuralle) Vapaaehtoistoiminnan rooli ammattityön rinnalla -uudenlainen työkulttuuri ja yhteistyön toimintatapa Yritysten vapaaehtoistoiminta (yhteiskuntavastuu)

12 Odotukset kansalaistoimintaa kohtaan ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen Julkinen sektori ulkoistaa ainakin osin toimintojaan = > Kansallisen hyvinvoinnin toteuttamisessa yksityisen ja kolmannen sektorin rooli korostuu Kunnat vetäytyvät peruspalveluihin Kansalaistoiminnan asema?

13 Hallitusohjelma nostaa kärkeen varhaisen tuen, kokemusasiantuntemuksen, osallisuuden, vapaaehtoistyön ja yhteisöllisyyden. Haasteena miten uusien toimintamallien ja vapaaehtoistyön integrointi julkiseen palvelujärjestelmään sovitetaan. Ammattityön ja vapaaehtoistyön rajapintoja tullaan koettelemaan aivan uudella tavalla.

14 Miten löytää tasapaino julkisten palvelujen, vapaaehtoistyön ja yritystoiminnan välillä Niitä kaikkia tarvitaan rinnan. Poliitikot eivät saa käyttää onnistunutta vapaaehtoistyötä perusteena palveluista tinkimiseen. (Marianne Nylund)

15 Perinteisen vapaaehtoistoiminnan rinnalla kasvaa spontaani, epämuodollinen kansalaistoiminta Yhteisöllisyys ei ole kadonnut, mutta se pirstaloituu. Oman elämän laatu korostuu Vaikuttaminen yksilöityy, kevenee ja muuttuu hetkellisemmäksi Vapaamuotoisessa kansalaistoiminnassa korostuu - henkilökohtaisuus, dynaamisuus, verkostomaisuus, lyhytjänteisyys, kampanjakeskeisyys - kansalaisten omatoiminen ja itseohjautuva aloitteellisuus

16 2010-luvulla MINÄ muuttuu MEiksi ja syntyy VERTAISYHTEISKUNTA (David Milliband ennakoi) Tulevaisuus on korvien välissä (tulevaisuustutkija Olli Hietanen) Merkitykselliselle toiminnalle on kysyntää, kiinnostava toiminta on kaiken A ja O En muista mitä sanoit, mutta muistan mitä sait minut tuntemaan Löyhäsidonnaiset verkostot läpivirtaus lisääntyy (kevytosallistumista) Meidän juttu Asukasyhdistykset Paikallisuus Tilannekohtaisuus Innostavuus Verkostomaisuus Kampanjakeskeisyys Vapaamuotoinen kansalaisaktivismi

17 Megatrendejä Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti - hoiva-/terveys-,kulttuuri-, elämys-, hemmottelupalvelut Aineellisesta hyvinvoinnista henkiseen hyvinvointiin -itsensä toteuttaminen, osallisuus ja osallistuminen Kansalaistoiminnalle eri muodoissaan on kysyntää -harrastaminen, vertaistuki, vaikuttaminen, elämänhallinta, identiteetti Julkisen sektorin keskittyminen peruspalveluihin - tilaa kolmannelle ja yksityiselle sektorille => Yhdistysten ja järjestöjen mahdollisuudet! (Juha Heikkala 2013)

18 Trendejä suomalaisessa yhteiskunnassa Väestön ikääntyminen - Menojen kasvu voimakkainta sosiaali- ja terveyssektorilla - Väestön eliniän odote nousee ja ikääntyvien toimintakykyisyyden merkitys korostuu - Superseniorit ja heidän kulutuskäyttäytymisensä kiinnostaa Pohdittavaksi: Mahdollisuus vapaaehtoistoiminnalle? (Juha Heikkala, ennakointijohtaja, Tulevaisuusnavigaattori 1.0 Valo ry)

19 Alueellinen keskittyminen - Väestö keskittyy muutamiin kasvukeskuksiin ja erityisesti Etelä-Suomeen Helsinki-Turku-Tampere kolmioon - Kuntien keskittyminen peruspalveluihin harventaa ja keskittää palveluverkkoa ja karsii palveluiden sisältöä Pohdittavaksi: Haasteet vapaaehtoistoiminnalle? (Juha Heikkala)

20 Hyvinvointiyhteiskunta - Avainkysymyksenä on hyvinvoinnin tason säilyttäminen ja miten haluttu hyvinvointi tuotetaan. - Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rooleja määritellään uudelleen. - Yksilön ja lähipiirin oma vastuu itsestä ja lähimmäisistä kasvaa - Yksilöiden odotetaan ottavan enemmän vastuuta oman ja lähipiirinsä hyvinvoinnin luomisesta. - Hyvinvointi ja pahoinvointi kasautuvat ja hyvinvointierot polarisoituvat. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet? (Juha Heikkala)

21 Työelämä ja ammatit - Elinkeinorakenne muuttuu edelleen kohti korkean jalostusasteen tehtäviä. - Yrittäjyyden ja palvelujen merkitys työpaikkojen ja talouden kasvun lähteenä kasvaa. - Samoin kasvaa hyvinvointiin liittyvien ammattien määrää ja palvelujen kysyntä. - Työnteon tavat ja paikat monimuotoistuvat. - Osaamisen jatkuvaa kehittämistä tarvitaan. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet? (Juha Heikkala)

22 Arvot - Suomalainen yhtenäiskulttuuri pirstaloituu ja arvot eriytyvät. - Onnellisuuden lisäämisessä henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa. - Elämäntapavalinnoissa nousevat esiin mm. - henkilökohtaisesti mielekäs ja merkityksellinen tekeminen - ei-omistaminen - kiireettömyys - perheily ja kotoilu Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet? (Juha Heikkala

23 Merkitys-ja huomiotalous - Elämäntyylejä ja vapaa-aikaa koskevien houkuttelevien tarjousten määrä kasvaa voimakkaasti. - Mielikuvat palvelusta tai tuotteesta sekä näissä käytetyt kuvat ja käsitteet ratkaisevat. - Erottautuminen, vetovoimaiset bränditsekä houkuttelevasti räätälöidyt palveludesign it ovat avainasemassa. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet? (Juha Heikkala)

24 Yhteisöllisyys - Yhteisöllisyys ei katoa mutta sekin eriytyy ja pirstaloituu. - Perinteinen luokitteluihin perustuva yhteisöllisyys korvautuu yksilölliseen elämäntapaan, elämäntyyliin ja identiteettiin keskittyvillä yhteisöillä, heimoilla ja makuluokilla. Sosiaalinen media kiihdyttää tätä muutosta. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

25 Mielikuvat ja käsitteet tärkeitä Nutturapäisten ompeluseura - Urbaani uudistaja? = uudenlaiset kysynnän muodot (uusavuttomuus) Pölyttynyt perinneyhdistys - Mediaseksikäs ilmiö? = Jos olet mediassa olet olemassa Yksin tekeminen Kumppanuus? = Onnistumme vain tekemällä yhteistyötä (yksinäisten susien aika on ohi) Vammainen lapsi - Erityistä tukea vaativa lapsi? Kankea ry Ketterä sosiaalinen media? = vaikuttamisen ja asiantuntijuuden kanavat muuttuvat (Juha Heikkala 2013)

26 Kansalaistoiminnalla on kysyntää/vetovoimaa Motivaatio merkityksellisyys Sitoutumisen haikailusta läpivirtaamisen hallintaan Uusien sosiaalisten toimintakanavien haltuunotto Jäsenet mukaan kehitystyöhön (jäsenten aktivointi) Tehtävien räätälöinti Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti Toiminta-ajatus ja arvot kohdallaan Brändit käsitteineen kuntoon ( mukaellen Juha Heikkala))

27 Uusia muotoja Auttaminen ja vertaistuki Naapuriapu kivempi asuinympäristö Herttoniemen asukastalo Harrastaminen ja elämäntyyli Kyllä maistuu -Ravintolapäivä Kunhan on kivaa -Kaljakellunta Vaikuttaminen ja aktivismi Hattu kiertämään joukkoistaminen Kuluttaja vaikuttaa -porkkanamafia Kansalaistottelemattomuutta - Talonvaltaajat Kallio-liike.

28 Haasteet järjestöille ja yhdistyksille Miten houkutella ja motivoida ihmisiä yhdistystoimintaan -luottamustehtäviin/hallitukseen - vapaaehtoisiksi Miten kehittää yhdistystoiminnasta jäsenille houkutteleva ja tavoiteltu vapaaehtoistoiminta, josta kaikki osapuolet saavat hyötyä ja hyvää Miten tehdä yhteistyötä ja verkostoitua (yli sektorirajojen) alueen toisten yhdistysten (erilaistenkin) kanssa

29 Perinteinen ja jäykkärakenteinenkin ry - Vetovoimainen ja kukoistava yhdistys? Vapaaehtoistoiminnan muutostuulet puhaltavat innostusta ja uutta virtaa yhdistyksiin? ja luovat elintilaa uusille kokeiluille?

30 Vapaaehtoistoiminnan haasteet

31 Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen esteet ja kehittämistarpeet Verotukseen liittyvät esteet Kulukorvaukset Kannusteet Ateriat Lainsäädäntöön liittyvät esteet Rahankeräyslaki Työttömien vapaaehtoistoiminta Hallinnolliset ja käytännölliset esteet Vakuutukset Vapaaehtoistoiminnan koordinointi Tilat ja avustukset (Kane, Eduskunnan tukiryhmä, Kansalaisareena ry

32 Vapaaehtoistoiminnan haasteet (1/4) Vapaaehtoistoiminnan rooli ammattityön rinnalla vapaaehtoistoiminta ei saa eikä voi korvata ammattityötä (rajapintakeskustelu) lisäarvo, arjen rikastuttaja ( Hyvä ja kannustava johtaminen) Rahoitus-ja työntekijäresurssit kuka organisaatiossa vastaa vapaaehtoistoiminnan johtamisesta koordinaattori, lähiesimiehet, yhdyshenkilöt (Ihmisten ja tehtävien johtaminen)

33 Vapaaehtoistoiminnan haasteet (2/4) Järjestöjen/eri tahojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen yhdessä vaikuttaminen (vapaaehtoistoiminnan oikeuksienvalvonta) (verkostojohtaminen) Vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyö työyhteisössä uudenlainen työkulttuuri (monialaista johtamista) vapaaehtoistyö entistä vahvemmin täydentävänä lisänä julkisissa palveluissa

34 Vapaaehtoistoiminnan haasteet 3/4 Miten tunnistaa yhteiskunnan muutosilmiöitä ja trendejä ja havainnoida arjen heikotkin signaalit ja kyetä hyödyntämään nämä viestit vapaaehtoistoiminnassa (ennakoiva strateginen johtaminen)

35 Vapaaehtoistoiminnan haasteet 4/4 Miten saada vapaaehtoisia ja löytää heille oikea tehtävä ja saada heidät pysymään mukana toiminnassa - koulutus, huomioiminen, kiitos, kannustus sitouttaminen (vapaaehtoisia motivoiva ja innostava johtaminen) Ihmisten ja tehtävien johtaminen Vapaaehtoistoiminnan hyvä johtaminen Vapaaehtoistoiminta ansaitsee tulla hyvin johdetuksi!

36 Haasteet ja mahdollisuudet vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoisten johtamisessa Vapaaehtoisuuden motiivien ymmärtäminen on avainasia hyvään vapaaehtoistoiminnan johtamiseen

37 Mikä vetää vapaaehtoistoimintaan Halu tehdä jotain hyvää ja hyödyllistä ja saada siitä itselleenkin ja omaan elämään jotain hyvää ja hyödyllistä.. (win win) Saada sisältöä elämään - ryhtiä, rytmitystä arkeen - saada vaihtelua, uutta näkökulmaa - saada jotain.. Tuntea olevansa merkityksellinen (tunnejohtaminen) - minua tarvitaan, olen tarpeellinen - vapaaehtoistyöllä on merkitystä haluan tehdä jotain hyvää, jolla on merkitystä Ryhmän kaipuu - kuulua johonkin yhteisöön, porukkaan (ryhmän johtaminen) - saada uusia ystäviä, luoda verkostoja

38 ..mikä vetää vapaaehtoistoimintaan Toive saada kokemusta vapaaehtoistyöstä - tulevalle työuralle, työelämään hakeutumiselle - työelämään palaamiselle Halu oppia jotain uutta (johtaminen tukea oppimisprosessia) - oppia uusia taitoja ja saada lisävirtaa elämään - katsella elämää eri kantilta, erilaisuuttakin - oppia uutta, oppia uutta itsestäänkin, löytää uusia kykyjä Saada uusi hyvinvointiura työuran jälkeen (johtaminen tukea vapaaehtoisen kehittymistä hyvinvointiuralla) Vapaaehtoisen arvostettu identiteetti Ystävän hyvät kokemukset toiminnasta ja toimipaikasta Uteliaisuus, kokeilunhalu, sattuma, lehti-ilmoitus, netti Tulisin jos MINUA kutsuttaisiin!

39 Vapaaehtoistyön johtamisessa pitää integroida vapaaehtoistyö, palkkatyö ja johtaminen. Tehokas johtaminen pitää huolen siitä, että vapaaehtoistoimijan henkilökohtaiset odotukset sekä hänen taidot kohtaavat järjestön tarpeet (Fryer, A., Noble, J,) Ihmisten johtamisessa keskitytään yhteisen tavoitteen ja tarkoituksen löytämiseen, sitoutumisen onnistumiseen ja ihmisten korkean motivaatiotason säilyttämiseen. (Kauppinen 1999,37) Kun työyhteisössä suunnitellaan miten toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan, on hyvä pohtia mikä rooli ja lisäarvo hyvin hoidetulla vapaaehtoistoiminnalla ja motivoituneilla/sitoutuneilla vapaaehtoisilla on tässä!

40 Johdon aito tuki lähiesimiehille, koordinaattoreille ja yhdyshenkilöille Ylimmän johdon tulee ymmärtää miten vapaaehtoistoimija täydentää palkattua henkilökuntaa että vapaaehtoistoiminta ei ole ilmaista mutta sen kautta saavutettu hyöty hyvin onnistuessaan ylittää monin kerroin aiheutuneet kulut. (McCurley S.& Lynch R s. 184)

41 Vapaaehtoisten sitouttaminen työyhteisöön on johtamisen yksi olennainen tehtävä Sitouttamisprosessin suotuisalle kehitykselle luodaan pohja jo hyvin hoidetussa ensitapaamisessa (vapaaehtoissopimus) Vapaaehtoisten sitouttaminen yhteisön perustehtävään ja arvoihin - vapaaehtoinen haluaa panoksellaan edistää organisaation hyviä ja arvokkaita päämääriä Työyhteisössä jokainen työntekijä omalla arvostavalla ja kannustavalla panoksellaan vahvistaa vapaaehtoisen sitoutumista tehtävään

42 Vapaaehtoisten johtaminen on ihmisläheistä vuorovaikutusta uudenlaista johtamista vuorovaikutusta enemmän yhteisöllistä johtamista arjessa mukana toimimista me-henkeä aitoa läsnäoloa vapaaehtoistyön arjessa kannustusta, motivointia ja tsemppausta vapaaehtoisen työhön Edellyttää vuorovaikutukseen liittyviä johtamisominaisuuksia, joissa henkilökohtainen persoona ja tapa kohdata ihminen on tärkeää. (Hänninen, 2012)

43 Vapaaehtoisten johtaminen Johtamista organisaatiossa on kolmella tasolla: Yksilötasolla: henkinen tuki, valmentaja, motivoija Ryhmätasolla: tiimien rakentaja, konfliktien ratkaisija Organisaatiotasolla: organisaatiokulttuurin rakentaja - luodaan normistoa, miten meillä toimitaan erilaisissa tilanteissa (Rinnetmäki, 2013)

44 Ammattilaisen ja vapaaehtoisen hyvä yhteistyö Selkeät roolit ja vastuualueet = > Yhdessä luodaan työssä toimimisen malli ja yhteistyön pelisäännöt

45 Henkilöstön sitouttaminen vapaaehtoistoimintaan Henkilöstö -näkee vapaaehtoisten roolin osana koko yhteisön toimintaa -tietää miksi yhteisössä on vapaaehtoisia ja mitä nämä tekevät ja miksi - ymmärtää miten vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoisten panos edistää yhteisön tavoitteita ja hyvinvointia -tietää miten ammattityön ja vapaaehtoisen työn roolit eroavat toisistaan = > TEEMME YHDESSÄ TYÖTÄ TYÖYHTEISÖN ARVOJEN JA TAVOITTEIDEN PUOLESTA

46 Muutos on mahdollisuus Ensin on määriteltävä MIKSImuutosta tarvitaan MIHIN sillä pyritään MITEN asetetut päämäärät saavutetaan Muutoksessa on olennaista ajattelutavan muutos => hallituksella avainasema (sitouduttava uudistusten taakse ) => sitoutettava jäsenistö

47 Myötätunnon mullistava voima Tavoitteenamme on synnyttää uutta, kestävää osaamista myötätunnon johtamisen ja ylläpitämisen myötä sekä ennakoida pitkän aikavälin muutosta siirryttäessä entistä enemmän arvopohjaiseen, kokemusta ja merkityksellisyyttä korostavaan sekä ihmisen kokonaisuutena huomioivaan palvelevaan johtajuuteen ja työkulttuuriin. (professori Anne Birgitta Pessi, 2014) Erityisesti tutkitaan myötätuntoharjoitteiden voimaa ja vaikutusta yrityksissä ja yhteisöissä sekä yritysvapaaehtoistoimintaa. Tekes-rahoitus Anne Birgitta Pessin tutkimushankkeeseen Myötätunnon mullistava voima

48

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle

Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle Liisa Reinman Kansalaisareena ry AUTTAMINEN ANTAA HYVÄN MIELEN - VAPAAEHTOISTOIMINTA VANHUSTYÖSSÄ Seminaari Mikkelissä 25.9.2014 Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN ROOLI JA HAASTEET TULEVAISUUDESSA

KOLMANNEN SEKTORIN ROOLI JA HAASTEET TULEVAISUUDESSA Sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumi Hämeenlinna 19.4.2013 KOLMANNEN SEKTORIN ROOLI JA HAASTEET TULEVAISUUDESSA YTT Juha Heikkala SEKTOREIDEN SUHTEIDEN MUUTOS Yhdistys- ja järjestötoimijoiden motiivit?

Lisätiedot

tulevaisuusnavigaattori

tulevaisuusnavigaattori YTT Juha Heikkala Ennakointijohtaja, Valo Puh. 0400-759459 juha.heikkala@valo.fi Talvi 2014 tulevaisuusnavigaattori 1.0 SISÄLLYS Ennakoiva strateginen johtaminen 03 Arkisia ilmiöitä ja signaaleja 04 Liikuntakulttuurin

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Salla Kuuluvainen VAPAAEHTOISTYÖN JOHTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Vapaaehtoistyön johtaminen ammatillistuneissa ja kansalaisjärjestömäisissä yhdistyksissä Opinnäytetyö Nuorisotyön ja kansalaistoiminnan koulutusohjelma

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTE Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa! VALIKKO-verkoston osaamiskartoituksen tulkinnoista tulevaisuuden osaamistarpeisiin Marika Aro Järjestö- ja

Lisätiedot

VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Sari ValliluotO

VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Sari ValliluotO VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä Sari ValliluotO Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Selvitys on toteutettu Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Tomi Oravasaari & Timo Järvensivu (toim.) Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Toimitsijan ja aktiivin suhde ja vuorovaikutus kansalaisjärjestössä - aktiivin motivoinnista ihmisten innostamiseen

Toimitsijan ja aktiivin suhde ja vuorovaikutus kansalaisjärjestössä - aktiivin motivoinnista ihmisten innostamiseen Lopputyö Toimitsijan ja aktiivin suhde ja vuorovaikutus kansalaisjärjestössä - aktiivin motivoinnista ihmisten innostamiseen korjattu 27.11.2001 Ari Myllyviita järjestösihteeri, webmaster Kemianliitto

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Laadullinen tutkimus jalkapalloseurojen vapaaehtoistoimijoiden ja päätoimisten seurajohtajien käsityksistä hyvästä vapaaehtoisten johtamisesta jalkapalloseurassa

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot