TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3"

Transkriptio

1 TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3 LUENTOPÄIVÄKIRJA ryhtiä opiskeluun Luentopäiväkirja on ajatus siitä, että pidät ainakin kirjaa kurssiin käytetystä ajasta ja aihealueista. Esimerkiksi lista, jossa on: päivämäärä, käytetty aika, tehtävä, tavoite (opittava asia) ja epäselvät kohdat (jotka selvitetään kertausluennolla tai demoissa). Esim , 13-15, osan I läpikäynti, tietokanta-ajattelu ja tietomalli, system catalog? Lisäksi kannattaa suunnitella etukäteen viikon ohjelman eli milloin perehtyy aineistoon, milloin tekee harjoituksia ja demoja, milloin kertaa jne. Tämä seuranta ja suunnittelu auttavat kurssin haltuunottamisessa, koska luentojen määrä on vähäinen. Kurssin suorittaminen kuitenkin vaatii perehtymistä ja harjoittelua useita kymmeniä tunteja, joten työsuunnitelma kannattaa miettiä etukäteen. Epäselvissä tilanteissa voit aina ottaa yhteyden kurssin vetäjiin. Ryhmätyö on myös sallittua eli voitte tehdä harjoituksia esimerkiksi samassa ryhmässä, joka tekee myös kurssin ryhmätyön (n. 4-5 opiskelijaa). Johdanto tietokantoihin ja mallinnuksen merkitys tietokannan laatuun Aiheen käsittelystä ja jäsennyksestä Pyri omaksumaan keskeiset käsitteet ja asiakokonaisuudet merkityksineen sekä osien liittyminen toisiinsa (kokonaisuus). Alla on eras ehdotus johdanto-osan aihealueen jäsennykseksi. Tutustuminen aiheeseen kannattaa mieltää spiraalimallin mukaisesti, jolloin perehdyt jokaiseen osaan neljä (tai oikeastaan viisi) kertaa. Tällöin aiheeseen tutustuminen ja sen sisäistäminen, ulkoistaminen ja arviointi tulevat luonnollisesti kurssin eri vaiheiden mukaan. Viides kontrollikerta on sitten tentti. A. Peruskäsitteet haltuun - tietokanta - metadata - systeemihakemisto (system catalog) - tietomallit ja tiedonmallinnusprosessi - tietokannat ja tietojärjestelmät B. Tietokanta-ajattelu tutuksi - miksi tietokanta-ajattelua tarvitaan? o paljon toisiinsa liittyvää tietoa o erilaisia kyselyjä ja raportteja samasta kannasta

2 o muuttuvat tietotarpeet o järjestelmän tekniset kehittämistarpeet - vertailu perinteiseen tiedostojen käsittelyyn - kolmitasoarkkitehtuuri - hyvän tiedonhallinnan periaatteet - tietoriippumattomuus C. Käyttäjäryhmien vaatimuksia: tietokanta-ajattelun hyötyjä eri ryhmille - loppukäyttäjät - suunnittelijat - ylläpitäjät - kehittäjät D. Suunnittelun luonteesta - (korkean tason) tietomalli kuvaa toteutettavan tietokannan (entiteetit ja niiden väliset liittymät, säännöt ja rajoitukset) - analyysi, kohteen toiminnan ja luonteen ymmärtäminen (usein sosiaalinen kyselyprosessi) (kuvataan bisnessääntöjä, miten tieto käyttäytyy kohteessa, esim. TILAUS sisältää aina viittauksen ASIAKAS-entiteettiin) - tietokanta on tiettyä tarkoitusta varten tietylle käyttäjäryhmälle (muista siis rajaus ja tapauskohtaisuus) - kuvataan tietoa, EI toimintaa; siis [ASIAKAS <-tekee-> TILAUS] ei kuvaa tilausprosessia vaan kahden entiteetin välistä bisnes sääntöä. o ohjenuorana liittymille: tutki entiteettien välisiä (ja sisäisiä, rekursio) oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia. Esim. TILAUS tarkoittaa, että joku taho (ASIAKAS) on tehnyt sopimuksen TUOTTEIDEN tilaamisesta - suunnittelun kulmakivi, myös ylläpidossa keskeinen - implementaatioriippumaton, eri notaatioita - varo halpoja kopioita ; laadukkaan mallin laatiminen on vaativa tehtävä, joka vaatii kohdealueen semantiikan tuntemusta ja erilaisia tiedonhankintatapoja E. Teknisiä ominaisuuksia - DBMS:n osat - tietojen talletuksen merkitys ja ratkaisuja - hakemistot (index) F. Tietokanta-lähestymistavan vaikutukset Huom! Tarkastele allaolevia ominaisuuksia kolmitaso-arkkitehtuurin eri tasoilla ja eri käyttäjäryhmien näkökulmista! - tehokkuus - joustavuus - ylläpidettävyys - helppokäyttöisys - laatu 2

3 Kertauskysymyksiä, osio I Seuraavat kysymykset pyrkivät liittymään aihealueeseen laajasti ja soveltavasti jaoteltuna kirjan rakenteen mukaan. Siten ne sopivat mietittäväksi demojen ja harjoitusten jälkeen. Kysymykset pyrkivät testaamaan käsitteiden ja aihealueiden tuntemista, joten niiden avulla voit myös kerrata kurssin sisältöä ennen tenttiä. Toki voit käyttää materiaalia myös omalla tavallasi. Kpl 1 1. Mikä on tietokanta? 2. Mitä metadata tarkoittaa? 3. Tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS) hyviä ja ei-niin-hyviä ominaisuuksia? Kpl 2 4. Mitä tietoriippumattomuus tarkoittaa ja miten se toimii (keksi esimerkki)? 5. Selitä itsellesi kirjan kuva 2.3. (s. 33) siten että kaikki kappaleen 1 keskeiset käsitteet löytyvät siitä. Kpl 3 ja 4 5. Miten tietokantojen suunnittelu liittyy tietojärjestelmiin ja muuhun aiemmin oppimaasi? Pohdi myös miten tietokannan elinkaari (kuva 3.1., myös s. 533) liittyy tietojärjestelmäkokonaisuuteen. 6. ER-mallinnus pitäisi olla tekniikkana tuttu juttu. Tutustu kuviin (3.2., 3.14, 3.15, 3.16); lukeminen pitäisi onnistua. Pohdi mallien rajausta ja näkökulmaa. Keksi entiteettejä tai attribuutteja, jotka voisivat olla mukana mallissa (kuten CUSTOMER kirjan COMPANY-tietokantaesimerkissä). Miksi niitä ei ole mallinnettu? 7. Miten ER-mallit syntyvät? Miten ne pysyvät hengissä? Mikä on tietomallin ja toteutetun kannan välinen suhde järjestelmän elinkaaren näkökulmasta? 8. Kuten tehtävässä 6, tutustu mm. kuviin 4.7., Mitkä ovat EER-mallinnuksen lisäominaisuudet verrattuna ER-malliin? Listaa kaikki ominaisuudet ja niihin liittyvät vaihtoehdot ymmärtääksesi lisäominaisuudet kokonaisuudessaan. 9. Tarkastele ensimmäisen demokerran tehtävää 4b) eli velkajärjestely -tehtävää. Olisiko vihje entiteettien vastuut, velvollisuudet ja oikeudet (obligations, rights and responsibilites) auttanut mallin tehnyttä noviisia? Miksi luulet, että noviisilla ajatukset harhautuivat prosessien kuvaamiseen? Kpl Miten tiedostot ja tiedon tallentaminen liittyvät tietokantoihin? Keskeiset ongelmat? 11. Selvitä pääpiirteittäin mikä on RAID. Kpl Mikä on hakemisto? Mihin sitä tarvitaan? Miten se toimii? 13. Mikä on ankkuri? 14. Mitä erilaisia hakemistotyyppejä on? Perehdy hakemistoihin niin, että osaat selittää taulut 6.1 ja 6.2. eli eri hakemistotyyppien perusominaisuudet. 15. Tutustu kpl 6. (ss. 159,. 162, 167) esimerkkeihin 1-3. Mitä tulokset tarkoittavat? 16. Mikä on grid-hakemisto? 3

4 Harjoitustehtäviä ja vastauksia OHJE: Tehtäviin löytyy vastaus kurssin www-sivulta pdf-tiedostosta. Kannattaa ehdottomasti pohtia tehtäviä omin päin, pienissä ryhmissä ja vasta sitten katsoa vastaukset. Luentopäiväkirja auttaa asioiden omaksumisessa: kirjoita ylös ainakin käyttämäsi aika, epäselvät kohdat ja oppimasi asiakokonaisuudet. 1. Selitä seuraavien termien merkitykset: Kirjasta (Elmashri, Navathe: Fundamentals of database systems, Third edition): Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla löydät vastaukset. Nämä termit ovat keskeisiä. Kannattaa ottaa selvää. a) Logical data independence (looginen tiedon riippumattomuus) s.28 b) Concurrency control (samanaikaisuuden hallinta) s.11 c) DDL (Data defininion language) s.30 d) SDL (Storage definition language) s.30 e) DML (Data modelling language) s.30 f) System catalog (järjestelmähakemisto) s.35 g) Information repository s. 35 (information säilytyspaikka) h) Functional requirements, (funktionaaliset vaatimukset) s. 42 i) Logical design, (looginen suunnittelu) s. 44 j) Derived attribute (johdettu attribuutti) s.48 k) Binary and ternary relationships (binaariset ja 3-asteiset liittymät) s l) Aggregation, (keräytymä, yhteenlaskeminen) s ja m) Blocking factor, (jaksotuskerroin) s.131 n) Clusters, (ryppäät) s.119 o) Sequential file, (peräkkäistiedosto) s. 136 p) Collision (törmäys) s.141 q) Indexing fields, (indeksoivat kentät) s r) Clustering field, (klusteroiva kenttä) s.159 s) Block anchor, (blokin (lohkon) ankkuri) s.157 t) Non-dense(sparse) index, (harva indeksi) 157. Lisäksi: hakutarpeet (avaimet) ja kolme hakemistoa: päähakemisto, klusterihakemisto, toisiohakemisto (mm. luentomoniste ss ) 2. a) Tee seuraavat tehtävät (kirjasta review questions 3.2, ja 3.12 s. 67). i) Määrää tapauksia, jolloin NULL arvon käyttö voisi olla hyväksyttävää. ii) Mikä on entiteettityyppi? Mikä on entiteetti joukko? Selitä mitä eroa on entiteetin, entiteettityypin ja entiteettijoukon välillä. 4

5 iii) iv) Selitä mitä eroa on attribuutin ja arvojoukon välillä. Mikä on liittymätyyppi (relationship type)? Selitä erot liittymäistanssin (relationship instance), liittymätyypin (relationship type) ja liittymäjoukon (relationship set) välillä. v) Mitä tarkoittaa osallistumisrooli (participation role)? Milloin on välttämätöntä käyttää roolinimiä (role names) liittymätyyppien kuvaamisessa? vi) vii) Kuvaa rakenteellisen rajoituksen (structural constraint) kaksi vaihtoehtoa liittymätyypin määrittelyssä. Mitä etuja ja haittoja kummassakin on? Mitä heikko entiteetti tarkoittaa ja miten se kuvataan? Milloin käsitettä heikko entiteetti käytetään tiedon mallinnuksessa? 2. b) Tutustu kuvaan 4.1 s. 77 (myös alla). Mieti tietokannan käyttäytymistä lisäämällä kantaan työntekijöitä? Voiko sihteeri johtaa projekteja? Onko kaikille maksettava palkkaa? Onko sallittua että alilluokalla ei ole mitään attribuutteja kuten "Manager"-luokalla? Miksi "Manager" on mallinnettu? Miten malli käyttäytyy, kun siihen lisää työntekijän, joka toimii yrityksessä siivojana? Entä jos lisäät konsultti-työntekijän, joka vetääprojekteja? Voidaanko rakenteet tehdä "automaattisiksi" niin että yliluokkaan liittyy oikea aliluokka? 2. c) Mitä eroa on erikoistumisella (specialization) ja yleistämisellä (generalization)? Miksi tätä eroa ei näy EER-kaaviossa? (kirja teht. 4.8 s 105) 5

6 3. Olet kansallisen EER-mallinnuskisan tuomariston jäsen. Alla on tehtävä, jonka perusteella kolme semifinalistia on tuottanut tietomallin 10 minuutissa. Mitä erilaista, hyvää, huonoa tai kummallista niissä on toisiinsa verrattuna? Tekisitkö jonkin ratkaisun toisella tavalla. Mistä erot johtuvat? Mikä malli voitti? Miksi? Semifinaalitehtävä: Suunnittele relaatiotietokantaan pohjautuva tietokanta. Järjestelmä on tarkoitettu erään konsulttiyrityksen asiakasprojektien ja oman osaamisensa hallintaan. Tarvittavat tiedot on kerätty haastattelemalla vastaavia henkilöitä ja muita järjestelmän tulevia käyttäjiä. Konsulttiyrityksen nykytilan kuvaus: Konsulttifirman laaja-alainen organisaatio-osaaminen on tuotteistettu hyvin luokiteltuihin dokumentteihin. Asiakkaiden konsulttitarpeet ovat hyvin monimuotoisia ja -tasoisia. Siten asiakasprojektin hallintaan liittyy olennaisena osana projektin osien ja niiden tavoitteiden ja mittareiden selvitys. Projektivaiheen selvitykseen sisältyy myös tiedot keinoista (työtavat ja välineet), joilla tietyn vaiheen tavoitteisiin voidaan päästä. Konsultointi perustuu osaamisdokumentteihin, sekä jatkuvasti suoritettavaan reflektointiin, jossa asiakasprojektin toimintaa (vaiheita) arvioidaan. Usein mukana arvioinnissa on myös asiakkaan edustaja. Selvää on, että konsulttitunteja seurataan tarkasti laskutusta varten. Tehty työ on suoraan johonkin projektin vaiheeseen liittyvää työtä. Lisäksi laskutusperusteena käytetään firman osaaamisdokumentteja siten, että dokumentti (esim. WAP-teknologia ja ryhmätyöskentely) voidaan liittää asiakasprojektin vaiheeseen hintalapun kera. Siis sekä työtunnit että asiakirjat (dokumentit) maksavat asiakkaalle (firma onkin kasvattanut liikevaihtoaan yli 50 % joka vuosi...). Laskusta siis pitää voida eritellä tunnit ja liitetyt asiakirjat. Vanha dokumenttien arkistointijärjestelmä päätettiin yhdistää asiakastietoihin paremman laadunseurannan, tietojen hallittavuuden saavuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarvittavat tiedot: Asiakastiedot Asiakas on yritys, josta osoitetiedot ja projektiin osallistuvien henkilöiden tiedot. Konsultaatioprojekti Kohteen kuvaus, osaprojektit, asiantuntijat ja projektin vastuuhenkilö. Toiminta Yleisesti firma tarvitsee monipuolisen dokumenttien hallintajärjestelmän. Dokumentin voi luoda yksi tai useampia työntekijöitä, ja dokumentilla on sisältö, luontipvm ja yleinen asiasanaluokka. Dokumenteissa voi olla myös viittauksia toisiin dokumentteihin. Lisäksi dokumentit on luokiteltu firman tarpeita varten siten, että yksi dokumentti voi kuulua moneen hyvin itsemääriteltyyn luokkaan. Luokitus voi muuttua eli uusia keksitään ja vanhat poistuvat. Asiakasprojektin käynnistyessä määritetään sen vaiheet sekä vaiheiden tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen työtunnit, tulokset yms. dokumentit kirjataan. Lopuksi laskutetaan asiakasta. 6

7 Malli A. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. 7

8 Malli B. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. Seuraavalla sivulla malli C. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. Mikä malli voitti? Miksi? 8

9 9

10 4. Tee kansainvälisen A-maajoukkueiden jääkiekkoturnauksen tietomalli eli (E)ER-kaavio turnauksen organisaation ja pelitapahtumien hallintaan: - pelaaja: nimi, syntymäaika, pelinumero, pelipaikka (hyökkääjä, puolustaja, maalivahti), maa, nykyinen seurajoukkue, pelaajahistoria (ajanjakso, seura, maa) - valmentajat ja muu huoltohenkilöstö: nimi, syntymäaika, tehtävä - tuomarit: nimi, kansallisuus, kansainvälisen tuomarikortin myöntämispvm - joukkue: maa, ryhmä johon sijoitettu (A/B) - ottelut: koti- ja vierasjoukkuen, aika, paikka, tulos, tuomarit, pelitapahtumat (maali, rangaistus sekä tekijät) Pelaajan pelihistoria kertoo missä seurajoukkueissa pelaaja on pelannut aiemmin. Pelitapahtumat ovat joko maaleja tai rangaistuksia ja niihin liittyy aina yksi tai useampia tekijöitä. Jos teet lisäoletuksia, kerro myös ne. 5. Tee (E)ER-malli seuraavasta kohteesta: Nide Oyj on kirjoja suoraan kuluttajille myyvä yritys. Myynti tapahtuu suoramarkkinoinnilla asiakaslehden avulla ja tilattujen kirjojen toimitus tapahtuu postin välityksellä. Toimitus voi tapahtua useammissa erissä. Nide Oyj:n kirjakerhoidea tarvitsee toimintansa tukemiseen tietokantajärjestelmän. Yrityksellä on sopimuksia muutamien kustantajien kanssa kirjatoimituksista. Nide Oyj pitää yllä asiakasverkostoa, joille kirjoja markkinoidaan. Kirjat on luokiteltu (lasten, nuorten, aikuisten jne.) ja vastaavasti asiakkaat voivat kirjoittautua erilaisiin aihealueisiin (kodinkunnostus, ruoanlaitto, matkailu jne.). Myös aihealueet voivat liittyä toisiinsa (esim. matkailu ja autoilu). Asiakkaat ovat yrityksen näkökulmasta joko potentiaalisia asiakkaita, jäsenasiakkaita tai lopettaneita (suoramarkkinointikielto). Uusille asiakkaille tarjotaan erikoistarjouksia ja jäsenasiakkaille ns. kuukauden kirja. Asiakas voi perua kuukauden kirjan sen saatuaan. Nide Oyj:n pitää saada selville mm. ostokäyttäytyminen eli mitä ostetaan ja kuka ostaa. Laskutusta ja kirjojen hankitaa ei tarvitse mallintaa. 6. Suunnittele tietokanta taidemuseota varten (kirja teht 4.20, s. 108). Piirrä EER-kaavio tätä sovellusta varten. Kirjaa myös tekemäsi lisäoletukset ja niiden vaikutukset siihen, miten olet suunnitellut EER-kaaviosi.Oletetaan että seuraavat tiedot on kerätty: Museossa on kokoelma taideteoksia. Jokaisesta taideteoksesta ylläpidetään seuraavia tietoja: yksilöllinen teoksen numero, taiteilija (jos hänet tunnetaan), teoksen maalausvuosi (jos se tiedetään), taideteoksen nimi ja kuvaus teoksesta. Taideteoksia luokitellaan usealla tavalla. Luokittelusta seuraavassa: Taideteokset luokitellaan niitten tyypin mukaan. Päätyyppejä on kolme: MAALAUS, VEISTOS JA PATSAS, sekä lisäksi tyyppi MUUT, jota käytetään silloin kun teos ei sovi kolmeen edellä mainittuun tyyppiin. MAALAUS-teoksesta tarvitaan seuraavia tietoja: maalaustapa (öljy, vesiväri ym.), materiaali (paperi, kangas, puu ym.) sekä tyylisuunta (moderni, absrakti, ym.). 10

11 VEISTOKSISTA tarvitaan tietoja: materiaali (puu, kivi ym.) ja lisäksi veistoksen korkeus, paino ja tyyli. Taideteokset MUUT-luokassa kuvaillaan tyypin (juliste, valokuva ym.) ja teoksen tyylin avulla. Taideteokset luokitellaan myös sen mukaan ovatko ne pysyviä, eli museon omistamia (tällöin tarvitaan tietoa siitä milloin se on hankittu, onko teos näytteillä vai varastossa, sekä mikä on ollut teoksen hankintahinta). Toinen vaihtoehto on että taideteos on lainattu, jolloin tarvitaan tietoa siitä mistä kokoelmasta se on lainattu, lainauspäivämäärä, ja milloin teos tulee palauttaa. Taideteoksesta ylläpidetään myös tietoa, joka kuvailee sitä maata ja kultuuria mistä teos on peräisin (Italialainen, Amerikkalainen, Intialainen, ym.), sekä aikakautta milloin taideteos on luotu (Renessanssi, Moderni, Muinaistaidetta ym.) Museo pitää kirjaa taiteilijasta (jos hänestä jotain tiedetään). Tietoja ovat nimi, syntymäpäivä, kuolinpäivä (jos taiteilija ei ole enää elossa), syntymämaa, aikakausi, päätyylisuunta sekä luonnehdinta taiteilijasta. Oletetaan että kahta samannimistä taiteilijaa ei ole. Museo järjestää erilaisia NÄYTTELYITÄ. Näyttelyllä on nimi, avajaispaivä ja päättymismispäivä. Näyttelyssä on esillä taideteoksia. Museo pitää kirjaa siitä keiden muiden taidekokoelmia ylläpitävien tahojen kanssa se on yhteistyössä. Tähän kuuluu seuraavanlaista informaatiota: taideinstituution nimi (sen oletetaan olevan yksilöllinen), tyyppi (museo, yksityiskokoelma ym.), kuvaus taideinstituutiosta, osoite, puhelinnumero ja nykyinen yhteyshenkilö. 7. Julkishyödyllinen, voittoa tavoittelematon non-profit -organisaatio HyvätTeot on täysin riippuvainen organisaation toimintaan osallistuvista yksityishenkilöistä. Henkilöistä tarvitaan luonnollisesti nimi- ja yhteystiedot, mutta myös yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten henkilötunnus. Toimijat voidaan jakaa ainakin kolmeen ryhmään: työntekijät, vapaaehtoiset ja lahjoittajat. Työntekijöistä ylläpidetään koulutustietoja ja työsuhteen alkamispäivää. Vapaaehtoisista tallennetaan tietokantaan myös heidän erikoisosaamisensa ( pätevyys, virallinen tai epävirallinen, esim. lääkäri tai ohjelmoija). Lahjoittajien lahjoituksista ylläpidetään myös tietoja (tyyppi, sisältö, esim. käteinen, 1000 tai lastenvaatteita, 1000 kg), ja yhteen lahjoitukseen voi liittyä useita lahjoittajia. Lahjoituksia voit tehdä myös anonyymisti. Lisäksi on muita henkilöitä, joista ylläpidetään tietoja kaiken varalta. Toisaalta henkilö voi olla samanaikaisesti esimerkiksi sekä lahjoittaja että työntekijä. 11

12 8. Oy Firma Ab on päättänyt tehdä kyselytutkimuksen asiakkailleen saadakseen selville mitä mieltä he ovat Firmasta. Vastauksia arvellaan tulevan n Jokaisessa kyselylomakkeessa on 18 vaihtoehto- ja kaksi vapaamuotoista kysymystä. Kyselyn tulokset talletetaan tietokantaan käsittelyä varten. Levyn tietojakson (blokin) koko on 1024 tavua. Osoitin tietojaksoon on 9 tavun ja osoitin tietueeseen 5 tavun mittainen. Tiedostoon talletetaan kiinteämittaiset VASTAUS-tietueet, joissa on seuraavat kentät: VAST_ID(5 tavua), TYYPPI(6), SUKUPUOLI(1), IKA_LUOKKA(1), KYSYMYKSET1-14 (4 tavua jokainen), KYSYMYKSET15-16 (120 tavua kumpikin). Lisäksi käytetään yksi tavu poistetun tietueen merkiksi. a) Laske tietueen koko tavuina b) Laske jaksotuskerroin (blocking factor) ja tietojaksojen määrä, kun yhtä tietuetta ei jaeta useampaan tietojaksoon c) Oletetaan, että tiedosto on järjestetty avainkentän VAST_ID mukaan. Konstruoidaan VAST_ID-kentän mukaan päähakemisto. Laske (1) hakemiston jaksotuskerroin, joka kertoo samalla hakemiston leviämisen (index fan-out), (2) hakemiston ensimmäisellä tasolla olevien alkioiden ja tietojaksojen määrä, (3) tarvittavien tasojen määrä, jos kysymyksessä on monitasoinen hakemisto, (4) monitasoisen hakemiston käyttämä tietojaksojen määrä ja (5) ja VAST_ID:n perusteella tietueen etsimiseksi ja lukemiseksi tarvittavien tietojaksojen saantien (block access) lukumäärä päähakemistoa käyttämällä. 12

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III TIETOKAAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III Valikoituja vastauksia harjoitustehtäviin (itseopiskelu). Selitä seuraavien termien merkitykset: Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla

Lisätiedot

oheishakemistoja voi tiedostoon liittyä useita eri perustein muodostettuja

oheishakemistoja voi tiedostoon liittyä useita eri perustein muodostettuja Tietokantojen hakemistorakenteet Hakemistorakenteiden (indeksien) tarkoituksena on nopeuttaa tietojen hakua tietokannasta. Hakemisto voi olla ylimääräinen oheishakemisto (secondary index), esimerkiksi

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi HELIA 1 (19) Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi Muistit... 2 Päämuisti (Primary storage)... 2 Apumuisti (Secondary storage)... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Looginen taso... 3 Fyysinen taso...

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto Tietokanta Tiedosto Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (17) Luento 4.1 Looginen suunnittelu... 2 Relaatiomalli... 3 Peruskäsitteet... 4 Relaatio... 6 Relaatiokaava (Relation schema)... 6 Attribuutti ja arvojoukko... 7 Monikko... 8 Avaimet... 10 Avain

Lisätiedot

Liigan taulut ja attribuutit

Liigan taulut ja attribuutit HARJOITUS 3. Tehtävä 1. Laadi harjoitusmielessä kaksi käsitekaaviota, (juniori. Nappula tms.)liiga ja äänitearkisto. Levyarkisto: Tietokannassa tulee olla perustiedot äänitteistä (CD, vinyyli, kasetti),

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 7. Pasi Ranne /10/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 7. Pasi Ranne /10/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2017 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 7 TX00CN57-3001 TXQ16ICT, TXQ16S1 ja TXQ16PROS Pasi Ranne 02.10.2017 1/10/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Tietokannan

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

HELIA 1 (20) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (20) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (20) Luento 3.1 7LHWRNDQWDSRKMDLVHQVRYHOOXNVHQVXXQQLWWHOXSURVHVVL Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Abstraktiotasot tietokannan suunnittelussa... 4 3-taso -malli... 4 TIHA-standardi... 5

Lisätiedot

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio 3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Käsiteanalyysi Selvitetään mitä tietokantaan pitää tallentaa Lähtökohtana käyttäjien

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 7 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli 2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Tietokannan suunnitteluprosessin osat sivu 2 Käsiteanalyysi ER-mallinnus, tietomallinnus

Lisätiedot

Tietokanta (database)

Tietokanta (database) Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja 1 Tiedosto Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 01 Peruskäsitteitä Kurssin tavoite: antaa osallistujille valmiudet ymmärtää tietokantojen periaatteet ymmärtää tietokantojen suunnittelunäkökohtia osallistua tietokantojen

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne HAAGA-HELIA Heti-09 1 (6) Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne Tietovarastotekniikan kehittyminen... 2 Tiedostopohjaiset ratkaisut... 2 Tiedoston palvelut... 3 Tiedostopohjaisten

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2006 Tiedon mallinnus ja tietokannat. Harri Laine 1. Tietokanta.

Helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2006 Tiedon mallinnus ja tietokannat. Harri Laine 1. Tietokanta. Tieto - data Digitaalisesti tallennettua informaatiota jostakin kohteesta Vapaamuotoinen tieto (unformatted) Esim. teksti, puhe, kuvat, Sisältö jäsentämätöntä Koneellinen käsittely vaikeaa paitsi kokonaisuutena

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2007 ER-mallin peruskäsitteet.

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2007 ER-mallin peruskäsitteet. Tietosisällön kuvaaminen Toteutusvälineistä riippumaton tietosisällön kuvaus Entity-Relationship malliperhe Lähtökohta: Chenin malli vuodelta 1976 Useita muunnelmia, pieniä eroja peruskäsitteissä ja erityisesti

Lisätiedot

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun 1 / 13 2015 Etelä-Karjalan taidemuseo Sisällys 3 Johdanto tehtävät: 4 Museo ilmiönä 1 5 Museo ilmiönä 2 6 Henkilökohtainen taidekokemus 1 7 Henkilökohtainen taidekokemus

Lisätiedot

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Polku luokkakaavioista taulujen toteutukseen kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003,

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

Tietokannan hallinta. Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1

Tietokannan hallinta. Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1 Tietokannan hallinta Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1 Tietokannan hallinta 1. Johdanto (käsitteitä) 2. Tietokannan talletusrakenteet 3. Tietokannan hakemistorakenteet 4. Kyselyiden käsittely ja optimointi

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja mikä tahansa tietokokoelma? --> erityispiirteitä Tietokanta vs. tiedosto 1

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 5 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 11.9.2013 11/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Tietokannan normalisoinnin

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

3. Tietokannan hakemistorakenteet

3. Tietokannan hakemistorakenteet 3. Tietokannan hakemistorakenteet Tiedoston tietueiden haku voi perustua johonkin monesta saantipolusta (access path): - perustiedoston tiedostorakenne - hakemistot, joita voidaan tehdä käsittelytarpeiden

Lisätiedot

3. Tietokannan hakemistorakenteet

3. Tietokannan hakemistorakenteet 3. Tietokannan hakemistorakenteet Tiedoston tietueiden haku voi perustua johonkin monesta saantipolusta (access path): - perustiedoston tiedostorakenne - hakemistot, joita voidaan tehdä käsittelytarpeiden

Lisätiedot

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Kirjaudu ResultCodeen, valitse sarja jota pelaatte ja sarjataulukosta oma joukkueesi Valitse JOUKKUE valikon alta OTTELUT Valitse ottelu jonka tietoja haluat

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 1. Saapumisryhmä: TXQ16ICT, TXQ16S1 ja TXQ16PROS. 27/8/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 1. Saapumisryhmä: TXQ16ICT, TXQ16S1 ja TXQ16PROS. 27/8/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2017 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 1 TX00CN57-3001 TXQ16ICT, TXQ16S1 ja TXQ16PROS Pasi Ranne 28.8.2017 Mukaillen: Olli Hämäläinen: Tiedonhallinnan perusteet, syksy 2010 ja Hannu

Lisätiedot

UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET

UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET HYVÄ LUKIJA Tämän ottelupöytäkirjan täyttöohjeen tarkoitus on toimia oppaana, jotta kaikki tuomarit ja kirjurit osaavat täyttää uppopallon ottelupöytäkirjan

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Pelin kautta oppiminen

Pelin kautta oppiminen Pelin kautta oppiminen Suunnittele PELI Suunnittele E11-ikäluokalle sopiva peli Valitse pelille AIHE, joka on ikäluokalle tärkeä Mieti ainakin seuraavat asiat Montako maalia ja miten sijoitettu Miten maali

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE MYEERIKKILÄN AVAINTOIMINNALLISUUDET VALMMENNUSPÄÄLLIKÖN NÄKÖKULMASTA Kehittymisen seuranta Seuran pelaajien ja joukkueiden taso ja kehittyminen Seuran eri ikäluokkien

Lisätiedot

HELIA 1 (16) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (16) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (16) Luento 3.2 Suorituskyvyn optimointi jatkuu...... 2 Tietojen tallennusratkaisut... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Loogiset... 3 Fyysiset... 3 Tallennusmäärittelyt Oraclessa... 5 Loogiset

Lisätiedot

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (12) Luento 4.3 Eheyssäännöt (Integrity Constraints)... 2 Eheyden valvonta... 3 Yksilön eheyssääntö... 4 Viite-eheyssäännöt... 5 Arvojoukkoeheyssäännöt... 8 Null-arvoista... 10 Sovelluskohtaiset

Lisätiedot

UML - unified modeling language

UML - unified modeling language UML - unified modeling language Lähtökohtana: Booch, Rumbaugh, Jacobsson Tavoitteena Unified Method - syntyykö? Kehittäjänä: Rational Inc. Standardointi: Object Management Group (OMG) - vaiheessa Lähteet:

Lisätiedot

Tulospalvelun pikaohje

Tulospalvelun pikaohje Tulospalvelun pikaohje http://gameresultsonline.com Turnauksen kotisivut: http://www.gameresultsonline.com/jyki/kevatturnaus 2017/ Kirjaudu tulospalveluun saamillasi tunnuksilla, http://gameresultsonline.com/login

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet Valmentajalisenssi Käyttöohjeet Valmentajalisenssi on maksullinen TrainIt-palvelun lisäosa, joka tarkoitettu valmentajien ja Personal Trainereiden käyttöön. Valmentajaominaisuuksien avulla voit valmentaa

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjlmiston suunnittelu

HELIA 1 (14) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjlmiston suunnittelu HELIA 1 (14) Luento 7 Käyttöliittymäolio... 2 Olioajattelun perusteet... 3 Tavoitteet... 3 Peruskäsitteet... 4 Olio / Olioinstanssi / Olion esiintymä... 4 Ominaisuudet... 4 Toiminnot... 4 Olioluokka /

Lisätiedot

Ohjelmointi Palautettavat 10 1 (5) 1.4.2014. OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista

Ohjelmointi Palautettavat 10 1 (5) 1.4.2014. OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista 1 (5) OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista 1) Tee ohjelma SanalistaSovellus, joka lisää listaan sanoja, listaa kaikki sanat, laske tietyn sanan esiintymät listassa, poistaa tietyn

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE MYEERIKKILÄN AVAINTOIMINNALLISUUDET VALMENTAJAN NÄKÖKULMASTA Kehittymisen seuranta Pelaajien/ joukkueen taso ja kehittyminen Vertailu tavoitetasoihin ja muihin joukkueisiin

Lisätiedot

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Access-kyselyt Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Ennen kuin aloitat MS Access on asennettu Oracle ODBC-ajuri on asennettu C:\Voyager\Access Reports\Reports.mdb > Voyager-taulut on linkitetty

Lisätiedot

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi 1(5) Kausi: Joukkue: 1. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Varajoukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja: Valmentaja: Vastuuhuoltaja: Huoltaja: Rahastonhoitaja Suku- ja etunimi Valmentajakoulutus

Lisätiedot

8. Iso rangaistus ja siihen liittyvä rangaistus merkitään minuuttimääräisesti

8. Iso rangaistus ja siihen liittyvä rangaistus merkitään minuuttimääräisesti Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2015 Nimi: Kerho: Pisteet: 4. Käytösrangaistus merkitään minuuttimääräisesti 5. Pelirangaistus merkitään minuuttimääräisesti 6. Ottelurangaistus

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia.

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia. 4. Periytyminen 4.1. Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 2. Pasi Ranne /8/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

TIEDONHALLINTA - SYKSY Luento 2. Pasi Ranne /8/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences TIEDONHALLINTA - SYKSY 2017 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 2 TX00CN57-3001 TXQ16ICT, TXQ16S1 ja TXQ16PROS Pasi Ranne 28.8.2017 27/8/17 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Oppitunnin

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

1.1 Käsitteet ja termit 1.2 Historia. Luku 1. Johdanto. ITKA204 kevät

1.1 Käsitteet ja termit 1.2 Historia. Luku 1. Johdanto. ITKA204 kevät 1.1 Käsitteet ja termit 1.2 Historia Luku 1 Johdanto ITKA204 kevät 2016 1 Kurssin sisältö - tarvittavat käsitteet - historiaa 1. johdanto 2. analyysi ja arkkitehtuuri - DBMS:n sovellusarkkitehtuuri - käsitteellinen

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille,

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, huutokaupoille, taidekouluille, taidekilpailuille ARTEST on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu Johdatus ohjelmointiin 811122P Yleiset järjestelyt: Kurssin sivut noppa -järjestelmässä: https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu 0. Kurssin suorittaminen Tänä vuonna kurssin suorittaminen tapahtuu

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJALLE Suomen Jääkiekkoliitto 1

OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJALLE Suomen Jääkiekkoliitto 1 OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJALLE 26.09.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Kouluttajana tänään Länsirannikon alueen toimitsijakouluttaja Pekka Artukka 0400 823307 pekka@artukka.net Suomen Jääkiekkoliitto 2 TOIMENPITEET

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Tietokantakurssit / TKTL

Tietokantakurssit / TKTL Tietokantakurssit / TKTL Tietokantojen perusteet - tietokannan käyttö: SQL, sovellukset Tietokannan hallinta - tietokannanhallintajärjestelmän ominaisuuksia: tallennusrakenteet kyselyjen toteutus tapahtumien

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2 GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 1 Table of Contents 2 EXHIBITIONS 2 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 REGISTER EXHIBITION 3 2.3 UPDATE EXHIBITION 4 2.3.1 BASICS 5 2.3.2 ARTICLE 6 2.3.3 PUBLISH 6 2.3.4 REVIEW 7 2.4 REGISTER

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (13) Luento 2 Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Lähestymistapa... 5 Tietolähteet... 5 Vaiheistus... 5 Tietotarpeen

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (15) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (15) Luento Suorituskyvyn optimointi... 2 Tiedonhallintajärjestelmän rakenne... 3 Suunnittele... 4 SQL-komentojen viritys... 5 Tekninen ympäristö... 6 Fyysisen tason ratkaisut... 7 Indeksit...

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen... 10 Loki-tiedosto... 11

Lisätiedot