ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 ESC-200 ESC-200P OSOITTEELLINNEN TURVAVALOKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

2 Pikaohje 1. Asenna keskus kiinnityskohdista seinään 2. Valaisinasennusten jälkeen kytke väylien kaapelit keskukseen - Älä kytke valaisimia jännitteisenä keskuksen väylään - Varmistu että + ja lähdöissä oikeinpäin. L1 L2 G - + G Kytke keskuksessa oleva akku Ni-MH keskuksen piirilevylle 4. Kytke keskuksen verkkosyöttöön sähkö. 5. Hae keskuksen valikosta painamalla SET-näppäintä kohta aloita uusi asennus. UP ja DOWN painikkeilla pääset selaamaan valikkoa. Aloita asennus painamalla SET-painiketta. Näytöllä näkyy: Asennus menossa ja Kesto noin 30 min Sitä mukaan kun valaisimia löytyy väylästä keskus kirjaa muistiinsa löytämänsä valaisimet. Löytyneitä valaisinosoitteita voidaan katsoa painamalla LEFT tai RIGHT painiketta Asennuksen jälkeen keskus palautuu automaattisesti normaali tilaan. Keskuksessa on kaksi valaisinväylää jossa kummasakin voi olla 100 valaisinta. 6. Keskuksen haettua kaikki väylissä olevat valaisimet näytössä teksti Kaikki kunnossa 7. KELLON AJAN ASETUS (menu-valinta) Kellon ajan ja päivityksen asetus suoritetaan menuvalikon kohdasta: SET Aseta päiväys+aika (valinta painamalla LEFT-painiketta) Kellonasetus valitaan painamalla SET-painiketta. Kellonaika näytetään muodossa: pp.kk.vvvv hh:mm :10 Näytöllä näkyvää kohtaa voi muuttaa painikkeilla UP ja DOWN. Valinta hyväksytään SETpainiketta jolloin siirrytään seuraavaan kohtaan. Kun kaikki kohdat on käyty läpi niin uusi aika asetetaan. Jos poistutaan RIGHT-painikkeella ennen kuin kaikki käyty läpi, uusi aika ei asetu muistiin. 8. VALAISIMET Valaisimiin on valmiiksi ohjelmoitu osoitetieto ja valaisimen mukana tulee kaksi osoitetarraa josta toinen on valaisimessa ja toinen tulee kiinnittää valaisinkuviin tai keskuksella olevaan valaisintaulukkoon josta ilmenee valaisimen sijainti. 9. VALAISIMEN LISÄÄMINEN Järjestelmään on helppo lisätä valaisimia. Asenna valaisin mihin tahansa linjaan, keskus etsii automaattisesti uuden valaisimen osoiterekisteriin.

3 ESC-200 Osoitteelliset valaisinlähdöt 2kpl. Max. 100 valaisinta / linja. Väylän nimellisjännite 65 VDC, Kaapelointi KLMA 2x0,8+0,8 LINJA 2 LINJA 1 Hälytystieto ulos. Akun liitin Ulkoiset ohjaukset 2kpl L1 ja L2 avautuvalla kosketintiedolla Ulkoinen ohjaus L1 avautuvalla kosketintiedolla Ulkoinen ohjaus L2 avautuvalla kosketintiedolla

4 ESC-200P SYÖTTÖ 230 VAC Osoitteelliset valaisinryhmät Jännite Un=65VDC Turvavalaisinlähdöt 230 VAC 10. ESC-200P keskus. Valaisinasennusten jälkeen kytke väylien kaapelit keskukseen - Keskuksessa 10 ryhmää osoitteellisille valaisinväylille - ryhmissä voi olla sekaisin sekä opaste- että turvavalaisimia - suositus 20 kpl valaisimia / ryhmä, 100 val./ L1 ja L2 yht. 200 val./keskus - L1 ryhmät 1-5, L2 ryhmät Älä kytke valaisimia jännitteisenä keskuksen väylään 11. Keskuksessa on myös 3 kpl lähtöjä 230 V turvavalaisimille. ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KYTKE OSOITTEELLISIA LED-VALAISIMIA NÄIHIN RYHMIIN. Käytä näissä ryhmissä vain 230 V turvavalokäyttöön hyväksyttyjä valaisimia. 12. Hae keskuksen näytön valikosta INVERTTERIKÄYTTÖ sieltä voit valita joko ON tai OFF. Keskusakustojärjestelmässä ESC-200P tulee invertterikäyttö olla ON.

5 Keskuksen toiminnasta: Näyttö on 2-rivinen lcd jossa 20 merkkiä / rivi. Painikkeita on viisi: LEFT, RIGHT, MENU, UP ja DOWN. MENU-painikkeen takaa löytyy valikko toiminnoista joita tarvitaan harvemmin mutta jotka ovat tarpeellisia käyttöönotossa ja mahdollisesti myöhemmin tulevien lisätoimintojen kanssa. Keskuksen ohjelmassa on seuraavat tilat: 1. NORMAALI TILA jossa voi olla: a) KAIKKI KUNNOSSA b) JÄRJESTELMÄSSÄ JOKIN VIKA PÄÄLLÄ 2. VIKATIETOJEN SELAUS (menu-valinta) 3. VIRRANMITTAUS 4. GND LEAKAGE SET UP (maavuotovirtojen asetukset, ei käytössä ESC-200P) 5. KIELIVALINTA 6. LUE OSOITTEET PC:ltä 7. ESTÄ/SALLI KOMM.VIAT 8. LAITTEIDEN SELAUS 9. INVERTTERIKÄYTTÖ 10. LAITE ID TULOSTUS 7. AUTOMAATTINEN TESTAUS KERRAN KUUKAUDESSA 8. ULKOPUOLINEN TESTAUS-OHJAUS PÄÄLLÄ 9. MANUAALINEN TESTAUS 15min 10. VERKKOJÄNNITEKATKOS 11. ALOITA UUSI ASENNUS / ASENNUSVAIHE 12. KELLONAJAN ASETUS (menu-valinta) 13. VALAISIMEN POISTAMINEN KESKUKSELTA 14. VALAISIMEN LISÄÄMINEN LINJAAN 15. VIKATIETOJEN TULOSTUS. Vikalogin lähetys sarjaportista PC:lle (menu-valinta) 16. TAPAHTUMA TULOSTUS. Testilogin lähetys sarjaportista PC:lle (menu-valinta) 1. NORMAALITILA Keskus on asennuksen yhteydessä saanut tiedot väyliin asennetuista valaisinmoduleista ja se kyselee näiltä jatkuvasti tilatietoja. a) KAIKKI KUNNOSSA: Näytöllä tila ja kellonaika: kaikki kunnossa, HH:MM b) JOKIN VIKA PÄÄLLÄ Näytöllä näytettään päällä olevista, ei kuitatuista vioista, viimeisin vika. Ylärivillä näytettään päällä olevien vikojen lukumäärä ja alarivillä viallisen laitteen IDnumero(D) ja väylä(l) ja vikakoodi Esim. Ei kuitattu 10/10 (kymmenen vikaa) D00067 L1 E06 (val.osoite 00067, vika 06) Näytöllä näkyvän vian tietoja pääsee lähemmin tutkimaan LEFT-painikkeella josta näkyy vian alkamisaika ja vian selkokielinen info. Lisää tietoja saa painamalla uudestaan LEFT-painiketta: jos ei ole enempää lisätietoja palataan alkuperäiseen näyttämään. DOWN-painikkeella pääsee seuraavan päällä olevan vian kohdalle. VIAN KUITTAUS Päällä olevat viat täytyy kuitata vian korjaamisen jälkeen.

6 Näytöllä olevan vian kuittaus tapahtuu painamalla painiketta RIGHT kaksi kertaa. Painamalla painiketta yhtäjaksoisesti 5 sekunnin ajan, kaikki päällä olevat viat kuittaantuvat. Kuittaus on tarkoitettu tehtäväksi vian korjauksen jälkeen. Jos vikaa ei ole korjattu sama vikatieto käsitellään uudestaan. 2. VIKATIETOJEN SELAUS (menu-valinta) Painamalla menu-painiketta normaalitilassa tullaan menu-valikkoon jonka ensimmäinen kohta on: Vikatiet. selaus Menu-valinta hyväksytään painamalla SET-painiketta jolloin päsee selaamaan vika- ja tapahtumahistoria tietoja. Tiedot näytettään aikajärjestyksessä siten että viimeisin historiaan kirjoitettu vika näytetään ensimmäiseksi. Näytöllä näytettään vian tiedot: havaintoaika, viallisen valaisimen ID-numero(D) ja valaisinväylä(l) ja vikakoodi(e) E01 Akku irti E02 LED-vika E03 Akkuvika E14 Kommunikaatiovika DOWN/UP painikkeilla pääsee selaamaan vikatietoja. Selailu lopetetaan painikkeella RIGHT, jolloin näyttö palaa normaalitilaan. 3. VIRRANMITTAUS Valikosta näkee keskuksen sisäiset jännitteet ja virrat. Line = linjajännite / virta 4. GND LEAKAGE SET UP Maavuotovirtojen hälytysarvoja on mahdollista muuttaa, (neljä eri mahdollisuutta). Maavuotovirtojen mittaus ei ole käytössä ESC-200P keskuksissa invertterikäytöllä. 5. KIELIVALINTA Voidaan valita näytön kieleksi suomi, ruotsi tai englanti 6. LUE OSOITTEET PC:ltä Valaisimien osoitteet on mahdollista lukea PC:n valvontaohjelmalta. 7. ESTÄ/SALLI KOMMUNIKAATIOVIAT Normaalitilanteessa kommunikaatioviat on estetty. Haluttaessa voidaan katsoa onko jollain valaisimella kommunikaatiovaikeuksia eli keskus ei saa yhteyttä johonkin valaisimeen. 8. LAITTEIDEN SELAUS Valikosta nähdään kaikki keskukseen kytkettyjen valaisimien osoitteet molemmista väylistä. Valitset ensin väylä SET-painikkeella. UP ja DOWN painikkeilla voit selata osoitteita. 9. INVERTTERIKÄYTTÖ, keskus ESC-200P Valikosta valitaan keskusakustojärjetelmässä invertterikäyttö ON. ESC-200P keskusversiossa tulee invertterikäyttö olla ON-asennossa.

7 ESC-200 keskusversiossa OFF-asennossa 10. AUTOMAATTINEN TESTAUS KUUKAUSITTAIN Valaisinyksiköt ohjataan päälle akkujen varaan kerran kuukaudessa. Tässä yhteydessä testataan myös kaikkien yksiköiden akun kunto. Keskus tekee tämän testauksen automaattisesti kuukauden välein alkaen asennuksen käyttöönottopäivästä. Testin alkaessa valaisimet kytkevät itsensä akkukäytölle 0,5 h ajaksi. Jos lamppuyksikkö testin aikana havaitsee akkujännitteen laskevan liian alas niin se voi lopettaa testin ennen testiajan kulumista. Testauksesta tallentuu tieto testilogiin. Testin aikana näytöllä: Kuukausitestaus Jäljellä 1:15 Testin jälkeen kysytään vikatiedot kaikilta yksiköiltä ja vikatiedot kirjautuvat vikalogiin ja keskus palautuu normaalitilaan. 11. ULKOPUOLINEN TESTAUS-OHJAUS PÄÄLLÄ Keskuksessa on mahdollisuus kytkeä neljä erillistä ulkopuolista ohjaustietoa. Ohjaukset ovat avautuvalle kosketintiedolle. Yhden ohjauksen perässä voi olla myös useampia avautuvia ohjaustietoja jotka ovat sarjassa. Ohjauksen riviliittimet keskuksessa oikealta vasemmalle: - ensimmäinen ohjaa linjan 1 valaisimet päälle - toinen ohjaa linjan 2 valaisimet päälle - kolmas ohjaa molempien linjojen valaisimet päälle - neljäs oikeanpuoleisin ohjaa molempien linjojen valaisimet päälle. ESC-200P keskuksissa neljäs on käytössä invertterikäytön ohjaukseen. Ohjaustiedon avautuessa keskus komentaa kaikki järjestelmässä olevat lamput päälle samanaikaisesti yhdellä komennolla. Valaisimet pidetään päällä niin kauan kuin ohjaus on päällä (kosketintieto auki) tai maksimissaan 3h ajan. Näytöllä tieto, Ulkoinen ohjaus, kulunut Testin tai ohjauksen jälkeen keskus palaa normaalitilaan. 12. MANUAALINEN TESTAUS (menu-valinta) Menu-valikosta löytyy kohta josta käyttäjä voi valita manuaalisen testaustoiminnon: testaus 15min Testissä keskus komentaa kaikki järjestelmässä olevat valaisimet akkukäytölle 15 minuutin ajaksi. Haluttaessa pidempiaikainen testi, täytyy keskusta syöttävän jännitteen katkaisemisella tehdä keinotekoinen verkkokatkos. Verkkokatkos täytyy muistaa palauttaa normaalitilaan jotta valaisimet ja keskus pysyy toimintakunnossa. Manuaalisesta testauksesta jää tieto testilogiin. Testaustoiminto hyväksytään painikkeella SET jolloin testi käynnistyy ja näytöllä siirrytään näyttämään testin jäljellä olevaa aikaa. Testaus 15min, Jäljellä 7min Testin alkaessa kaikki valaisimet kytkevät itsensä akkukäytölle 15min ajaksi, kaikki valaisimet syttyvät. Jos lamppuyksikkö testin aikana havaitsee akkujännitteen laskevan liian alas se voi lopettaa testin ennen 15 min. kulumista. Testin jälkeen keskus palaa normaalitilaan. 13. VERKKOJÄNNITEKATKOS Jos verkkojännite katkeaa keskukselta, keskus siirtyy akkukäytölle. Sähkön säästämiseksi näytön valo pidetään sammutettuna koko ajan. Kommunikointi valaisimille ei ole käytössä

8 sähkökatkoksen aikana joten esim. testausta ei voida käynnistää. Muuten keskus toimii kuten normaalistikin. Verkkokatkoksen aikana näytössä tieto, Verkkokatkos 11. ASENNUSVAIHE Järjestelmän asennus tehdään jännitteettömänä siten että lamput on kytketty kiinni ja lopuksi sähköt kytketään järjestelmään. Jos keskusta ei ole aikaisemmin asennettu niin käynnistyessään se menee asennustilaan ja alkaa kyselemään järjestelmään liitettyjä laitteita. Näytöllä: Asennus menossa Kesto noin 30 min. Sitä mukaan kun valaisimia löytyy väylästä keskus kirjoittaa muistiin löytämänsä valaisimet. Keskuksessa on kaksi valaisinväylää jossa kummasakin voi olla 100 valaisinta. Kun keskus on käynyt asennuksen läpi se siirtyy automaattisesti normaali tilaan, kaikki kunnossa. 12. KELLONAJAN ASETUS Katso pikaohje 13. VALAISIMEN POISTAMINEN KESKUKSELTA (menu-valinta) Järjestelmästä poistettu vikaantunut yksikkö täytyy poistaa myös keskuksen konfiguraaiosta. Tämä siksi koska keskus kysyy kaikkien lamppujen tilaa jatkuvasti jotka sillä on konfiguraatioon määritelty. Niinpä vaikka viallinen valaisin olisi kokonaan poistettu niin keskus yrittää silti kysyä vielä senkin tilaa ja tämä aiheuttaa turhia kyselyjä ja viiveitä järjestelmään. Toisaalta keskus ei voi itse poistaa laitetta konfiguraatiostaan vaikka laite ei vastaakaan kyselyihin koska voi ollakin niin että laite on poistettu korjauksen ajaksi tai kommunikointi laitteen kanssa pätkii aika ajoin. (Kommunikointivirheen havaittuaan keskus kirjoittaa vikalogiin tiedon tästä mutta vain yhden kerran / valaisin) Laitteen poistaminen konfiguraatiosta tapahtuu seuraavasti Menu-valikosta löytyy kohta: Laitteen poisto Toiminto valitaan SET-painikkeella. Seuraavaksi ohjelma kysyy poistettavan valaisimen tunnuksen. Näytöllä: Laitteen poisto Loop=1? eli kysytään ensin kummassa linjassa poistettava valaisin sijaitsee. UP/DOWN-painikkeilla linjavalintaa voidaan muuttaa. Jos linjassa ei ole yhtään valaisinta ohjelma ei anna valita tätä linjaa. SET-painikkeella hyvääksytään valinta ja mennään seuraavaan vaiheeseen. Laitteen poisto Loop=1 D=0014? Keskuksen ohjelma tietää minkä osoitteisia laitteita kummassakin linjassa on. Se alkaa tarjota valaisimen osoitteita valitun linjan pienimmästä osoitteesta. UP/DOWN-painikkeilla voi valita linjassa olevan valaisimen. SET-painikkeella hyväksytään valaisinyksikkö ja toiminto. Tällöin keskus kysyy vielä varmistuksen: Oletko varma Loop=1 D=0014 SET-painikkeella hyväksytään poisto jolloin keskus poistaa valaisimen konfiguraatiosta ja näyttää:

9 Poistettu Loop=1 D=0014 Tämän jälkeen palataan normaalitilan näyttöön painamalla mitä tahansa painiketta. 14. VALAISIMEN LISÄÄMINEN LINJAAN Valaisimia voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan molempia linjoja. Keskuksella ei tarvitse tehdä lisäyksen takia mitään asetuksia vaan keskus hakee linjasta automaattisesti uusien valaisimien osoitteet ja lisää ne keskuksen osoitetiedostoon. HUOM! Valaisimen asennusta ei saa tehdä jännitteisenä oikosulkuvaaran sekä jännitepiikkien vuoksi. Kytke valaisin aina jännitteettömään linjaan. 15. VIKATIETOJEN TULOSTUS Kytkemällä tietokone keskuksen sisällä olevan piirilevyn sarjaporttiin saadaan logissa olevat vikatiedot siirrettyä tietokoneelle ja tulostettua. 16. TAPAHTUMATIETOJEN TULOSTUS Kytkemällä tietokone keskuksen sisällä olevan piirilevyn sarjaporttiin saadaan logissa tapahtumatiedot siirrettyä tietokoneelle ja tulostettua. 17. HOITO JA HUOLTO Tilojen haltijan/ omistajan on nimitettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa. Tälle henkilölle on annettava riittävä päätäntävalta varmistaa kaikkien tarvittavien töiden suorittaminen järjestelmän oikean toiminnan ylläpitämiseksi. 18. TAKUU Laitteen valmistaja vastaa laitteen olevan vapaa työ ja materiaalivirheistä 12 kuukauden ajan. Tänä aikana valmistaja korjaa tai vaihtaa laitteen veloituksetta. Toimituskuluista vastaa ostaja. Tämä takuu raukeaa jos laite on ulkoisesti vaurioitunut, sillä on kytketty ylisuuria kuormia tai laitetta on muuten käytetty sopimattomissa olosuhteissa. Takuu raukeaa myös jos laitetta on käytetty vastoin käyttöohjeita, kytketty väärin tai korjattu tai huollettu kenenkään muun kuin valmistajan valtuuttaman henkilön toimesta. Korjaus tai vaihto ovat ainoat takuun korvaamat tavat jotka valmistaja myöntää laitteelle. Laitteen takuu ei koske sen mahdollisesti muille laitteille tai henkilöille aiheutuneita vahinkoja eikä keskuksissa olevia akustoja tai muita virtalähteitä. Vikatapauksissa ota aina yhteyttä valmistuttajaan: EXILIGHT OY Hermiankatu 6-8A TAMPERE Puh Fax

10 Exilight vikakoodit Planea LKe LAMPPUKORTIN HAVAITSEMAT VIAT: Vikanimi Selitys Vikakoodi AKKU IRTI Ei noteerata invertterikäytössä E1 AKKU OIKOSULUSSA Ei noteerata invertterikäytössä E2 LEDI IRTI LEDI OIKOSULUSSA HEIKKO AKUN KUNTO Ei noteerata invertterikäytössä E5 E3 E4 KESKUKSEN HAVAITSEMAT VIAT: Vikanimi Selitys Vikakoodi Sähkökatko ALHAINEN OHJAUSJÄNNITE Ei varsinaisesti vika, ei edellytä käyttäjältä kuittausta, mutta merkitään vikalogiin kuitenkin Merkitään jos ohjaus-jännite putoaa mutta ei tule sähkökatkoa. LINJA 1 KUOLLUT Syy voi olla: Linjajännite alhaalla / sulake mennyt / tms LINJA 2 KUOLLUT Kts. Edellinen E18 LINJA 1 MAAVUOTO Linjassa 1 maavuoto suojajohtoa vastaan E19 LINJA 2 MAAVUOTO Linjassa 2 maavuoto suojajohtoa vastaan E20 LINJA 1 YLIVIRTA Linja 1 ylikuormittuu E21 LINJA 2 YLIVIRTA Linja 2 ylikuormittuu E22 E15 E16 E17

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-300, EXI-450 JA EXI-900 230 V AC/DC Exilight Oy Hyllilänkatu 15 33730 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 etunimi.sukunimi@exilight.fi Y-TUNNUS

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Etäohjattava ja lähettävä, Inframusta salama, Suomenkielinen käyttövalikko Ominaisuudet: E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera SW V3- * Lähettävä ja etäohjelmoitava

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Uovision UM565 GSM (GPRS) 8.0MP Inframusta salama & Suomenkielinen käyttövalikko E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera

Käyttöohje Uovision UM565 GSM (GPRS) 8.0MP Inframusta salama & Suomenkielinen käyttövalikko E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera Käyttöohje Uovision UM565 GSM (GPRS) 8.0MP Inframusta salama & Suomenkielinen käyttövalikko E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera Perustiedot Ominaisuudet: 2012ohjever. * Lähettävä riista- ja

Lisätiedot

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18 Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1 versio 2.1 2 (62) Käyttöohje Miratel Evolution Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä

Lisätiedot

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Notesco MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Huomautus: Micraa voidaan etäohjelmoida ja käyttää Internetistä PC:lle asennettavalla ohjelmalla. Micran datayhteys

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

EH-60 Käsikirja GSM-ohjaus sähkölämmitystaloihin Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla voidaan

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com SmartStart Käyttö - ja asennusohje www.defa.com SISÄLLYS SMARTSTART 3 YLEISESTI KÄYTTÖOHJEESTA 3 TOIMINTOPERIAATE 4 NÄYTTÖ 4 SYMBOLIT 5 NÄYTÖN PÄÄKUVAT 6 ASETUKSET 7 KELLO 7 PÄIVÄMÄÄRÄ 7 TEHDASASETUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi EH-203 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-203 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-203:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA BRAILLIANTISTA....2 2. LAITTEEN KUVAUS 2 2.1 Brailliantin ulkomuoto...2

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS 3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS KÄYTTÖOHJE Lismar Oy, Telinetie 3, 33880 Lempäälä Puhelin : (03) 31249110 Fax: (03) 3672116 Web: www.lismar.fi Email: lismar@lismar.fi Document Revision Details Issue

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot