TOIMENPIDESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMENPIDESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUVA-ALA Kuvalla tai ilman. Sijoita mahdollinen kuva tälle paikalle, ylätunnisteeseen (= jää yläkaaren alle: Näytä, Yläja alatunniste. Lisää, Kuva, Tiedostosta; kuvan alareuna reunoissa oleviin merkkiviivoihin asti.) Maantien 180 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Puistotie; Kaarina

2 Maantien 180 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Puistotie; Kaarina Koulukeskus; Parainen Turussa syyskuussa 2014 Destia Oy

3 3 ALKUSANAT Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ollut etsiä toimenpiteet, joilla maantien 180, seututielle 180 välillä Puistotie (Kaarina) Koulukeskus (Parainen) liikenneturvallisuutta kohennetaan ja samalla sujuvuutta parannetaan. Lisäksi tavoitteena on ollut priorisoida selvitettyjä parannustoimenpiteitä ja arvioida kuntien kanssa niiden toteuttamismahdollisuuksia. Esitetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet. Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutuksessa Varsinais-Suomen ELY:n ja Paraisten ja Kaarinan kaupunkien edustajien kanssa. Suunnittelutyössä ovat olleet mukana: Matti Kiljunen Varsinais-Suomen ELY-keskus Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskus Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskus Manne Carla Paraisten kaupunki Matias Jensén Paraisten kaupunki Raine Ruohonen Kaarinan Kaupunki Suunnittelutyöstä on vastannut projektipäällikkö Matti Vuolamo ja liikennesuunnittelija Antti Soisalo Destia Oy:stä. Suunnitelmassa selvitettiin mm: liikenneturvallisuus, vaarallisten liittymien poistaminen / yhdistäminen Norrbynrantatien liittymän tarkastelu liikennevalo-ohjauksena / kiertoliittymävaihtoehtona kulkuyhteydet linja-autopysäkeille nopeusrajoitukset, mahdollisia kohtia vaihtuviin nopeusrajoituksiin mopoliikenteen sijoittaminen ajoradalle / kevyen liikenteen väylälle esitettyjen parannustoimenpiteiden järjestäminen kiireellisyysjärjestykseen Haasteena suunnitteluvälillä on erityisesti saaristotien suuri keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, lähes ajon/vrk joista raskaita ajoneuvoja noin 650 ajon/vrk. Yksityistieliittymien huono sijainti ja suuri lukumäärä muodostavat liikenneturvallisuuteen ongelman. Sivuteiltä päätielle pyrkivien viivytykset ovat suuria. Saaristotieltä vasemmalle kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat päätielle jonoutumista, sillä väistötilat puuttuvat. Liittymät ovat usein nelihaaraliittymiä, tarvetta on porrastamiselle. Paraisille on valmistunut uusi laajennettu K-Supermarket Reimari, jolloin lisääntyvä kävijämäärä vaikeuttaa jo nykyisinkin liikenneturvallisesti ongelmallista Saaristotien, Norrbybyntien liittymäaluetta. Kaarinassa Kuusistonkaaren liittymän läheisyyden uuden asutusalueen kasvanut asukasmäärä on heikentänyt Saaristotien ja Kuusistonkaaren liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Maantielle 180 välillä Puistotie; Kaarina ehdotettavat parantamistoimenpiteet: pienet liittymien parantamistoimenpiteet, väistötilat / yksityistiejärjestelyt suuret liittymien parantamistoimenpiteet, porrastamiset Norrbyntien liittymävaihtoehdot kevyen liikenteen parannustoimenpiteet kevyen liikenteen viitoituksen kohentaminen vaihtuvat nopeusrajoitukset

4 4 INLEDNING Målet med åtgärdsplanen var att söka åtgärder med vilka trafiksäkerheten höjs och trafiken blir smidigare på landsväg 180/regionalväg 180 mellan Puistotie (St. Karins) Skolcentret (Pargas). Dessutom var målet att prioritera utredda förbättringsåtgärder och tillsammans med kommunerna bedöma möjligheterna att genomföra dem. I de föreslagna åtgärderna beaktades den tunga trafikens och specialtransporternas behov. Planeringsarbetet gjordes i samarbete med representanter för Egentliga Finlands NTM-central samt Pargas och St. Karins städer. I planeringsarbetet deltog: Matti Kiljunen Jaakko Klang Piritta Keto Manne Carla Matias Jensén Raine Ruohonen Egentliga Finlands NTM-central Egentliga Finlands NTM-central Egentliga Finlands NTM-central Pargas stad Pargas stad St. Karins stad Ansvariga för planeringsarbetet var projektchef Matti Vuolamo och trafikplanerare Antti Soisalo från Destia Ab. I planen utreddes bland annat: trafiksäkerheten, avlägsnande/förenande av farliga anslutningar, granskning av Norrby strandvägs anslutning med alternativen trafikljusstyrning/cirkulationsplats, passagerna till busshållplatserna, hastighetsbegränsningar, eventuella platser för växlande hastighetsbegränsningar, mopedtrafiken till körbanan/gång- och cykelvägen, ordnande av de föreslagna förbättringsåtgärderna i angelägenhetsordning. Utmaningen på den planerade sträckan är särskilt Skärgårdsvägens stora genomsnittliga dygnstrafikmängd, nästan fordon/dygn, varav ungefär 650 tunga fordon/dygn. Den dåliga placeringen av och det stora antalet anslutningar till enskilda vägar utgör ett problem för trafiksäkerheten. Fördröjningarna för bilister som försöker köra ut från sidovägarna är stora. Fordon som svänger till vänster från Skärgårdsvägen orsakar köbildning på huvudvägen eftersom väjningsfält saknas. Anslutningarna är ofta fyrgrenade. Det finns behov av gradering. I Pargas har den nya utvidgade K-Supermarket Reimari färdigställts. Det ökade kundantalet försvårar det problematiska anslutningsområdet mellan Skärgårdsvägen och Norrbyvägen, som redan nu är problematiskt med tanke på trafiksäkerheten. I St. Karins har det ökade antalet invånare i det nya bostadsområdet i närheten av Kuusistonkaaris anslutning försämrat trafiksäkerheten och smidigheten i anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Kuusistonkaari. Förbättringsåtgärder som föreslås för landsväg 180 mellan Puistotie; St. Karins Skolcentret; Pargas: små förbättringsåtgärder för anslutningarna, väjningsfält/arrangemang för enskilda vägar, stora förbättringsåtgärder för anslutningarna, graderingar, anslutningsalternativ för Norrbyvägen, förbättringsåtgärder för gång- och cykelvägarna,

5 5 förbättring av skyltarna för gång- och cykelvägarna, växlande hastighetsbegränsningar.

6 6 SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT Hankkeen sijainti Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Tiestö ja liikenne Kaavoitus ja maankäyttö Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Ympäristö Suunnittelukohdetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 11 2 ONGELMAT Liikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus 12 3 TOIMENPITEET Kartta 1, Mt 180 / Ålontien / Koulukadun liittymä Kartta 1, Mt 180 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet Ålontien ja Koulukadun liittymän pohjoispuolella Kartta 1, Mt 180 / Hietapellonkadun liittymän katkaisu Kartta 2, Mt 180 / Norrbynrantatie / Kirkkoesplanadin liittymä Kartta 3, Mt 180 / Valoniementien liittymä Kartta 3 ja 4, Mt 180 / Kalakouluntie / Veistämönlahdentie /Suoniityntie / Bergbontie Kartta 4, Suoniityntien jatkaminen ja nykyisen yksityistieliittymän poistaminen Kartta 4, Mt 180 / Kyrkkängintien yksityistien liittymä Kartta 5, Mt 180 / Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linja-autopysäkille johtavan yhteys / Tukkisuontien liittymä / yksityistieliittymä länteen; tierekisteri 180/2/ Kartta 5 ja 6, Mt 180 / Kårkullan liittymäalueen järjestelyt Kartta 6, Mt 180 / Kårlahdentien / Pärnäsintien liittymäalueiden järjestelyt Kartta 6 ja 7, Mt180 / Kirjalan rantatien liittymä Kartta 8, Mt180 / Lauttarannantie Kartta 9, Mt 180 / Klementie / Olkikaupungintien liittymät Kartta 9, Mt 180 / Kuusistonkaaren liittymä Kartta 9, Mt 180 / Puistotien liittymä Mopoliikenteen paikka Vaihtuvat nopeusrajoitukset 42 4 VAIKUTUKSET Kiireellisyysjärjestys 46

7 7 5 RAKENTAMISKUSTANNUKSET, H/K-SUHTEET JA HEVA-VÄHENEMÄT 48 6 LIITTEET 49

8 8 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Hankkeen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kaarinan ja Paraisten kaupunkien alueella, Kaarina Korppoo maantien 180 (Saaristotie) välillä Puistotien liittymä; Kaarina Koulukeskuksen liittymäalue; Parainen. Tierekisteritunnus 180/1/ /4/250. Kuva 1. Suunnittelualue, pituus n. 13 km 1.2 Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Selvitystyön tavoitteena on ollut esittää toimenpiteet, joilla maantien 180 liikenneturvallisuutta kohennetaan ja samalla tien sujuvuutta parannetaan. Toimenpiteissä otetaan huomioon raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet. Nykyisen Kirjalansalmen sillan kunnostamista / toimenpiteitä sen alueella ei tutkittu tarkemmin tässä toimeksiannossa. Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutuksessa VARELY:n ja Kaarinan ja Paraisten kaupunkien edustajien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti ollut selvittää: liittymien liikenneturvallisuus, vaarallisten liittymien poistaminen / yhdistäminen Norrbynrantatien liittymän tarkastelu liikennevalo-ohjauksena / kiertoliittymävaihtoehtona kulkuyhteydet linja-autopysäkeille nopeusrajoitukset, mahdollisia osuuksia vaihtuville nopeusrajoituksille mopoliikenteen sijoittaminen ajoradalle / kevyen liikenteen väylälle esitettyjen parannustoimenpiteiden järjestäminen kiireellisyysjärjestykseen Haasteena suunnitteluvälillä on erityisesti Saaristotien suuri keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, lähes ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja noin 650 ajon/vrk.

9 9 1.3 Tiestö ja liikenne Maantie 180 on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Sen keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä on suunnittelualueen eteläpäässä (Paraisten keskustan kohdalla) noin ajon./vrk ja kasvaen pohjoiseen mentäessä lähes ajon./vrk (Puistotien liittymä). Raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Liikenteen kasvuksi IVAR-laskentaohjelman avulla on ennustettu: Laskentapaikka Puistotien liittymä, Kaarina KVL (kpl) 2030 KVL (kpl) 2035 KVL (kpl) 2014 KVLRAS kpl (%) 2030 KVLRAS kpl (%) 2035 KVLRAS kpl (%) (6%) 648 (5%) 657 (5%) Laskentapaikka Paraisten keskustan kiertoliittymä, Parainen KVL (kpl) 2030 KVL (kpl) 2035 KVL (kpl) 2014 KVLRAS kpl (%) 2030 KVLRAS kpl (%) 2035 KVLRAS kpl (%) (8%) 533 (7%) 540 (7%) KVL= keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVLRAS= raskaan kaluston keskimääräinen vuorokausiliikenne Tien ajoradan leveys vaihtelee 7,0 10,0 metrin välillä, ollen pääosin 7,0 metrin levyinen. Päällysteen leveys vaihtelee 8,5 12,0 metrin välillä. Tien geometria on pääosin maastoa myötäilevä ja yksityisten- / katuliittymiä on 42 kpl. Suunnitteluosuudella nopeusrajoitus vaihtelee km/h. Tievalaistus on koko suunnitteluosuudella. Kevyen liikenteen väylä on koko maantien 180 suunnitteluosuudella. Mopoliikenne on sijoitettu kevyen liikenteen väylälle. 1.4 Kaavoitus ja maankäyttö Maakuntakaava Suunnittelualuetta ohjaa vuonna 2013 vahvistettu Varsinais-Suomen maakuntakaava. Maakuntakaavassa on esitetty maakuntasuunnitelmassa määritellyt alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitettu alueiden kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet kohdistuvat nykyisen saaristotien käytävään, useimmiten kohteissa pysytään lähes tiealueella. Esitetyt toimenpiteet eivät ole maakuntakaavan vastaisia.

10 10 Kuva 2. Ote maakuntakaavasta, Parainen Kuva 3. Ote maakuntakaavasta, Kaarina

11 Yleiskaavat Suunnittelualueella on sekä Paraisten että Kaarinan yleiskaavoja. Suunnitelmassa on esitetty kohteittain kaavaotteet mikäli niitä osuu esitettyihin toimenpidekohteisiin Asemakaavat Suunnittelualueella on sekä Paraisten että Kaarinan asemakaavoja. Suunnitelmassa on esitetty kohteittain kaavaotteet mikäli niitä osuu esitettyihin toimenpidekohteisiin Ympäristö Suunnitteluosuus on Paraisten keskustan ja saariston sisääntuloväylän ympäristöä. Paraisten koulukeskus Kalkkitien kiertoliittymä väli on väljästi rakennettua kaupunkimiljöötä, jossa tien reuna-alueet ovat puistomaista. Kalkkitien kiertoliittymä Kirjalansalmen silta välisellä osuudella tiealueen ja asutuksen väliin jää usein kapea metsäkaistale. Kirjalansalmen silta Räfnäsintien liittymän välillä tieympäristö on maalaismaisemaa, jossa vuorottelevat pellot ja metsät. Räfnäsintien liittymä Puistotien liittymän välillä tien ympäristö on rakennettua asemakaava-aluetta, jossa näkyy kaupunkiympäristön vaikutus Suunnittelukohdetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset Vuonna 2009 valmistunut Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa selvitettiin liikenneturvallisuuden nykytilaa ja kartoitettiin liikenneturvallisuusongelmia kyselyn ja onnettomuusanalyysien avulla. Selvityksen mukaan Kaarinan kaupungin alueella maantien 180 onnettomuudet kasautuivat erityisesti liittymäkohtiin. Selvitystyön tuloksena laadittiin kuntakohtaiset toimenpideohjelmat liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Pääpaino esitetyissä toimenpiteissä oli, nopeasti toteutettavat pienet kustannustehokkaat kohteet. Toimenpidesuunnitelma; Kevyenliikenteen väylän alikulku Norrbyntien ja Maantien 180 risteysalueelle, Länsi-Turunmaa Suunnitelmassa tarkasteltiin alikulun toteuttamisedellytyksiä, kuten järjestelyjen tilantarvetta suhteessa maankäyttöön sekä kaavavarauksiin, pohjaolosuhteita, liikenteellistä toimivuutta sekä toteuttamisen kustannuksia. Turun seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa 2012 esitetään katsaus seudun väestönkehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Suunnitelma sisältää ehdotuksen liikenneturvallisuustyön jatkuvasta toimintamallista. Suunnitelma käsittelee Kaarina kaupungin aluetta. Vuonna 2013 Jaakko Klangin tekemä selvitys St180 Saaristotien välillä Kaarina- Parainen ongelmat mistä oikein on kysymys? Selvitys luo pohjan keskustelulle maantien 180 liikenneturvallisuuden puutteista.

12 12 2 ONGELMAT 2.1 Liikenteen sujuvuus Saaristotien tarkasteluosuudella keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on lähes ajon/vrk joista raskaita ajoneuvoja on noin 650 ajon/vrk. Myös paikalliselle liikenteelle tiejakso on ongelmallinen, koska liittymistä pääsy päätielle ja päätieltä poistuminen liittymistä on ajoittain hankalaa. Yksityistieliittymien huono sijainti ja suuri lukumäärä lisäävät onnettomuusriskiä. Sivuteiltä päätielle pyrkivien viivytykset ovat suuria. Saaristotieltä vasemmalle kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat päätielle jonoutumista, koska väistötilat puuttuvat. Nykyiset liittymät ovat usein nelihaaraliittymiä, kun liikenneturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto olisi liittymien porrastaminen. Kaarinan Puistotien ja Paraisten koulukeskuksen liittymän välillä ruuhka-aikoina jonoutumista esiintyy nykyisillä huipputuntiliikennemäärillä jo läpi vuoden. Loma-aikana liikennemäärä kasvaa lähes ajon./vrk. Paraisille on valmistunut uusi laajennettu K-Supermarket Reimari, jolloin lisääntyvä kävijämäärä vaikeuttaa jo nykyisinkin liikenneturvallisesti ongelmallista Saaristotien, Norrbyntien liittymäaluetta. Kaarinassa Kuusistonkaaren liittymän läheisyyden uuden asutusalueen kasvanut asukasmäärä on huonontanut Saaristotien ja Kuusistonkaaren liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. 2.2 Liikenneturvallisuus Suunnitteluosuudella on ajanjakson aikana tapahtunut 130 liikenneviraston rekisteriin kirjattua onnettomuutta. Onnettomuuksissa on kuollut kaksi ja loukkaantunut 27 henkeä. Eläinonnettomuuksia on tapahtunut 55 kappaletta, joissa yksi ihminen on loukkaantunut. 4 peräänajo-onnettomuutta, joissa loukkaantuneita 7 kpl 1 kääntymisonnettomuutta, joissa loukkaantuneita 3 kpl 3 kohtaamisonnettomuutta, joissa kuolleita 1 kpl ja loukkaantuneita 6 kpl 3 jalankulkijaonnettomuutta, joissa kuolleita 1 kpl ja loukkaantuneita 2 kpl 5 yksittäistä onnettomuutta, joissa loukkaantuneita 7 kpl 1 mopo-onnettomuus, jossa loukkaantuneita 1 kpl 1 muu onnettomuus, jossa loukkaantuneita 1 kpl Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet v on esitetty liitekartalla 14.

13 13 3 TOIMENPITEET Maantien 180 välillä Puistotie; Kaarina parantamistoimenpiteet: pienet liittymien parantamistoimenpiteet, väistötilat / yksityistiejärjestelyt suuret liittymien parantamistoimenpiteet, porrastamiset Norrbyntien liittymävaihtoehdot kevyen liikenteen parannustoimenpiteet kevyen liikenteen viitoituksen kohentaminen vaihtuvat nopeusrajoitukset Laaditut suunnitelmakartat (1:2000) on esitetty tämän raportin liitteissä 1 9. Suunnitelmakartoilla esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet on esitetty kohteittain jäljempänä kohdissa Liikenneturvallisuuden parantamiskohteiden sijaintikartta on esitetty liitteessä Kartta 1, Mt 180 / Ålontien / Koulukadun liittymä Maantien nykyinen nelihaaraliittymä muutetaan porrastetuksi liittymäksi. Ålontien kaavatienliittymä siirretään uuteen paikkaan noin 250 metriä etelämmäksi. Nykyisen Ålontien liittymän kohdalle rakennetaan väistötila. Nauvon suunnan linja-autopysäkki siirretään Ålontien uuden liittymän eteläpuolelle. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 2,14 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,02. Kuva 4. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/4/0

14 14 Kuva 5. Ålontien ja Koulukadun liittymä Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen

15 Kartta 1, Mt 180 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet Ålontien ja Koulukadun liittymän pohjoispuolella Tiealueelle esitetyt toimenpiteet ovat, sivuojan syventäminen, isokokoisten puiden poisto ja tiekaiteen asettaminen maantielle kevyen liikenteen ylitysten estämiseksi. Toimenpiteiden toteutus esitetään toteutettavaksi ylläpidon yhteydessä. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet eivät edellytä kaavamuutoksia. Kuva 7. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/3/5705 Kuva 8. Mt180 etelään, ennen Ålontien ja Koulukadun liittymää

16 Kartta 1, Mt 180 / Hietapellonkadun liittymän katkaisu Paraisten kaupunki poistaa kaavanvastaisen Hietapellonkadun liittymän maantielle 180. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on 3 000, hyötykustannussuhde (H/K) on 34,62 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Kuva 9. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/3/5425 Paraisten kaupungin vireillä olevassa asemakaavahankkeen; Pohjois-Keskusta, kortteli 1 ja osa korttelista 2 sekä Parsby päivittämisessä ja laadinnassa tulee Hietapellonkadun liittymä poistaa maantielle 180. Kuva 10. Hietapellonkadun liittymä

17 17 Kuva 11. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen 3.4 Kartta 2, Mt 180 / Norrbynrantatie / Kirkkoesplanadin liittymä Nykyinen liittymä on pääsuunnassa kanavoitu ja kevyen liikenteen maantien 180 ylitys on toteutettu keskisaarekkeellisena ratkaisuna. Kevyen liikenteen maantien ylitys on koettu liikenneturvallisesti vaaralliseksi, eteenkin raskaanliikenteen suuren liikennemäärän johdosta. Liittymän välittömässä läheisyydessä on laajennettu liikerakennus; K- Supermarket Reimari. Uudistuksen myötä liikennöinti liittymässä on kasvanut. Nykyisin alueella 50 km/h nopeusrajoitus. Kuva 12. Ote suunnitelmakartasta 2; tierekisteriosoite 180/3/4690

18 18 Suunnittelun yhteydessä tarkasteltiin liittymän liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamista kiertoliittymänä ja liikennevalo-ohjauksella. Liikennevalo-ohjauksella kevyen liikenteen maantien 180 ylitys toteutettaisiin nykyisen keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Raskaan liikenteen sujuvuuden huomioiminen liikennevaloissa ennen mäkiosuutta pohjoiseen toteutettaisiin yhdessä havainnoimalla raskas liikenne silmukoin sekä liikennevalo-ohjauksen ohjelmoinnilla. Liittymän nykyiset kaistajärjestelyt säilyvät ja kaavamuutoksia ei tarvita. Alustava kustannusarvio liikennevalo-ohjauksen toteuttamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 1,30 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Nykyisin liittymän alueella 50 km/h nopeusrajoitus ja etelän suunnan liikenteelle on liittymän jälkeen nopeusvalvontakamera. Kiertoliittymävaihtoehdossa kevyen liikenteen maantien 180 ylitys toteutettaisiin keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Kevyen liikenteen ylitykset häiritsisivät maantien 180 liikenteen sujuvuutta ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuus ei kohentuisi liittymäalueella. Raskaan liikenteen sujuvuus ja pohjoisen suunnan mäkeen hankaloituisi. Kiertoliittymävaihtoehdon alustava kustannusarvio toteuttamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,27 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Kiertoliittymän halkaisijavaihtoehtoina käytettiin 20 ja 26 metriä. Kiertoliittymävaihtoehdon toimenpiteet vaativat kaavamuutoksia. (Liitteet 10,11 ja 12) Kuva 13. Ote kiertoliittymävaihtoehdosta; tierekisteriosoite 180/3/4690

19 19 Kuva 14. Norrbyn liittymä etelään Kuva 15. Norrbyn liittymä pohjoiseen Kuva 16. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen

20 20 Vuonna 2010 laaditun kevyen liikenteen väylän alikulun toimenpidesuunnitelman mukaan alikulun kustannusarvio on nykyrahassa Esitetyt toimenpiteet vaatisivat kaavamuutoksia. Kuva 17. Ote toimenpidesuunnitelmasta 2010; tierekisteriosoite 180/3/ Kartta 3, Mt 180 / Valoniementien liittymä Nykyisten kevyen liikenteen väylien viitoituksen kohentamista, jotta pitkämatkainen kevyt liikenne ei ohjautuisi vahingossa maantien 180 pientareelle tai linja-autopysäkeille. Viitoituskohteet, Kaarina ja Parainen. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on 2 000, hyötykustannussuhde (H/K) on 1,22 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,0002. Kuva 18. Ote suunnitelmakartasta 3; tierekisteriosoite 180/3/2550

21 21 Kuva 19. Parametin teollisuusalueen puoli Kuva 20. Valoniemen liittymän puoli

22 Kartta 3 ja 4, Mt 180 / Kalakouluntie / Veistämönlahdentie /Suoniityntie / Bergbontie Kalakoulun liittymä siirretään noin 40 metriä pohjoiseen, nykyinen pohjoisen suunnan linja-autopysäkki siirretään uuden rakennettavan liittymän jälkeen, Veistämönlahdentien liittymä katkaistaan maantielle 180, nykyisen etelänsuunnan linja-autopysäkin kohdalle rakennetaan väistötila ja nykyinen etelän suunnan linja-autopysäkki siirretään etelään. Maantien 180 länsipuolen kevyen liikenteen väylää siirretään hieman länteen pengertämällä. Veistämönlahdentien korvaava liikennöinti uuden liittymän (kartta 4) kautta. Uusi korvaava Veistämönlahden liittymä sijoitetaan kallioleikkauksen matalimpaan kohtaan, uusi liittymä korvaa poistuvat Veistämönlahden ja Suoniityntien liittymät. Nykyisin alueella 80 km/h nopeusrajoitus. Suoniityntien liittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, liittymän kohdalle rakennetaan väistötila ja etelän ja pohjoisen suunnan linja-autopysäkeille johtavat yhteydet parannetaan. Bergbontien, pohjoisen suunnan linja-autopysäkin mitoitus parannetaan ja linjaautopysäkille toteutetaan uusi kevyen liikenteen yhteys. Suoniityntien ja kevyen liikenteen liittymän viitoitusta kohennetaan. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Osuudella, Kalakouluntien liittymä Suoniityntien kevyenliikenteen alikulkukäytävän esitetyt toimenpiteet edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,52 ja henkilövahinkoonnettomuusvähenemä on 0,02. Kuva 21. Ote suunnitelmakartasta 3; tierekisteriosoite 180/3/1920

23 23 Kuva 22. Ote suunnitelmakartasta 4; tierekisteriosoite 180/3/1460 Kuva 23. Kalakoulun liittymä, katsottuna etelään Kuva 24. Suoniityn liittymä, katsottuna etelään

24 24 Kuva 25. Ote Kirjalansaaren osayleiskaavasta Kartta 4, Suoniityntien jatkaminen ja nykyisen yksityistieliittymän poistaminen Nykyinen maantien 180 Kyrkkänngintien liittymän länsipuolella oleva linja-autopysäkin yhteydessä oleva yksityistien liittymä katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Suoniityntien kautta. Nykyinen linja-autopysäkki säilyy. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Tämän kohteen esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio ja hyötykustannussuhde on sisällytetty kohteeseen Kyrkkängintien yksityistien liittymä. Kuva 26. Ote suunnitelmakartasta 4a; tierekisteriosoite 180/3/1460 ja tierekisteriosoite 180/3/860

25 25 Kuva 27. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta Kartta 4, Mt 180 / Kyrkkängintien yksityistien liittymä Nykyinen maantien 180 linja-autopysäkin yhteydessä oleva Kyrkkängintien yksityistieliittymä katkaistaan ja korvaava yhteys toteutetaan yhdistettynä kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen väylänä ns. suolavaraston liittymän kautta. Toinen suolavaraston liittymistä poistetaan ja liittymään rakennetaan etelänsuunnalle väistötila. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Toimenpide-ehdotukset, Suoniityntien jatkamisessa ja Kyrkkängintien siirrossa edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,88 ja henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 0,01. Kuva 28. Ote suunnitelmakartasta 4a; tierekisteriosoite 180/3/860 ja tierekisteriosoite 180/3/514

26 26 Kuva 29. Kyrkkängin liittymä vasemmalla, katsottuna etelään Kuva 30. Suolavaraston nykyiset liittymät, katsottuna etelään

27 27 Kuva 31. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 4 Vaihtoehtoinen ratkaisu Kyrkkängintien yksityistien liittymäratkaisuksi siten, että nykyinen Kyrkkängin yksityistieliittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja kevyen liikenteen yhteys linja-autopysäkille ja kevytväylälle sallitaan. Kyrkkängintien korvaava yksityistien liittymä siirretään etelän suuntaan ja nykyinen linja-autopysäkki siirretään pohjoisemmaksi, nykyisen liittymän kohdalle. Uuden Kyrkkängin liittymän kohdalle rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Samalla etelän suunnan linja-autopysäkki sijoitetaan väistötilan jälkeen. Toimenpide-ehdotukset, Suoniityntien jatkosta ja Kyrkkängintien siirrosta eivät edellytä kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 1,79 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,02. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Kuva 32. Ote suunnitelmakartasta 4b; tierekisteriosoite 180/3/860

28 Kartta 5, Mt 180 / Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linja-autopysäkille johtavan yhteys / Tukkisuontien liittymä / yksityistieliittymä länteen; tierekisteri 180/2/2670 Parannetaan kevyen liikenteen yhteyttä nykyiselle Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linjaautopysäkille, erillisellä yhteydellä. Alustava kustannusarvio esitetylle toimenpiteelle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,78 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,05. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Ohjeiden mukaan liittymäalueella tulisi olla rajoitus 50 km/h, koska maantiellä on keskisaarekkeellinen suojatien ylitys. Esitetyt toimenpiteet mahtuvat nykyiselle tiealueelle. Kuva 33. Ote suunnitelmakartasta 5; Kuva 34. Ali-Kirjalan etelän suunnan linja-autopysäkki

29 29 Nykyiselle Tukkisuon yksityistien liittymän etelänsuunnalle rakennetaan väistötila. Yksityistieliittymä länteen tierekisteriosoitteessa 180/2/2670 katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Ali-Kirjalantien kautta. Näiden molempien esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,77 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,04. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet eivät mahdu tiealueelle. - Kuva 35. Ote suunnitelmakartasta 5; tierekisteriosoite 180/2/2850 ja tierekisteriosoite 180/2/2670 Kuva 36. Tukkisuon yksityistien liittymä, katsottuna pohjoiseen

30 30 Kuva 37. Yksityistien liittymä länteen tierekisteriosoite 180/2/2670 Kuva 38. Yksityistien liittymässä on nykyisin liittymäturvallisuutta parannettu peiliratkaisulla Kuva 39. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 4

31 Kartta 5 ja 6, Mt 180 / Kårkullan liittymäalueen järjestelyt. Maantien 180 liikenneturvallisuutta parannetaan yksityistieliittymien järjestelyillä Trollgärdan- ja Kårkullantien alueella. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu elokuussa Kuvat 40 ja 41. Otteet suunnitelmakartoista 5 ja 6; tierekisteriosoite 180/2/ Kartta 6, Mt 180 / Kårlahdentien / Pärnäsintien liittymäalueiden järjestelyt Nykyinen Bredvikin yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä. Uusi korvaava yhteys Bredvikintielle rakennetaan Pärnäsin ja Tammimäen yksityistien kautta. Kårlahden liittymään rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Kårlahden liittymän tasauksen korjaus ja nosto parantavat liittymisnäkemää pohjoiseen. Nykyisin alueella on 60 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet mahtuvat nykyiselle tiealueelle. Kuva 42. Ilmakuva Bredvikin yksityistien järjestelyistä

32 32 Kuva 43. Ote suunnitelmakartasta 6, Kårlahdentien ja Bredvikintien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/1445 Kuva 44. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5

33 33 Kuva 45. Kårlahden ja Bredvikin yksityisteiden liittymäalue, katsottuna etelään Nykyinen Pärnäsin yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, uusi korvaava yhteys Pärnäsintielle rakennetaan noin 50 metriä etelämmäksi, pohjoisen suunnalle rakennetaan väistötila. Pärnäsin ja Tammimäen yksityisteiden kautta ohjataan myös Bredvikintien korvaava liikenne. Nykyisen Pärnäsintien liittymän kohdalle rakennetaan etelän suunnalle väistötila ja etelän suunnan linja-autopysäkki sijoitetaan Pärnäsintien uuden liittymän jälkeen. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet eivät mahdu nykyiselle tiealueelle. Alustava kustannusarvio Kårlahdentien ja Pärnäsintien liittymien ja Tammimäentien esitetyille toimenpiteelle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 5,44 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,09. Kuva 46. Ote suunnitelmakartasta 6, Pärnäsintien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/800

34 34 Kuva 47. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5 Kuva 48. Pärnäsintien ja Riihipellontien liittymäalue katsottuna etelään

35 Kartta 6 ja 7, Mt180 / Kirjalan rantatien liittymä Nykyinen Kirjalan rantatien yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, uusi korvaava yhteys toteutetaan Riihipellontien yksityistien ja yhdistetyn kevyen liikenteen väylän kautta. Riihipellontien liittymään rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Katso kuva 47. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet eivät mahdu nykyiselle tiealueelle. Alustava kustannusarvio Kirjalan rantatien katkaisulle ja korvaavan yhteyden rakentamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,41 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,03. Kuvat 49 ja 50. Otteet suunnitelmakartoista 6 ja 7, Kirjalan rantatien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/600 Kuva 51. Kirjalan rantatien liittymäalue, katsottuna etelään

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 3.6.2010 Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 1. Nykytilanne Laukaantie on tärkeä seudullinen pääväylä ja yksi Jyväskylän kaupungin viidestä pääsisääntuloväylästä.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus (LJ3) Liikennejärjestelmän käytettävyys (LJ2) LJ 3.3: kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan taajamissa

Liikenneturvallisuus (LJ3) Liikennejärjestelmän käytettävyys (LJ2) LJ 3.3: kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan taajamissa Liite 2 Ohjelman laadinnan kriteeristössä mainittujen tavoitteiden toteutuminen hankekohtaisesti LIIKENNEJÄRJESTELMÄTAVOITTEET RAKENNEMALLITAVOITTEET TOIMENPIDE Mt 12191 Littoisten kevyen liikenteen väylä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos

Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos KH 02.03.2015 50 Metsä Groupin suunnitteilla olevan Biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuva raskaankaluston liikennemäärän kasvu ei aiheuta merkittävää

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 50 02.03.2015 Kaupunginhallitus 84 30.03.2015 Kaupunginhallitus 178 22.06.2015 Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos KH 02.03.2015 50 Metsä Groupin suunnitteilla

Lisätiedot

Box 2 - Boxin työpaikka-alueen asemakaava, Sipoo. Liikenneselvitys

Box 2 - Boxin työpaikka-alueen asemakaava, Sipoo. Liikenneselvitys Liikenneselvitys 4.3.2016 2 (13) Liikenneselvitys Tiivistelmä Sipoon kunta on kaavoittamassa työpaikka-aluetta valtatien 7, maantien 170 (Uusi Porvoontie) ja maantien 11746 (Kilpilahdentie) väliselle alueelle

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Terveystalon ympäristön katuverkon alustava yleissuunnitelma

Terveystalon ympäristön katuverkon alustava yleissuunnitelma Terveystalon ympäristön katuverkon alustava yleissuunnitelma 12.5.2009 JÄRVENPÄÄ ELINVOIMAINEN KULTTUURIKAUPUNKI FCG PLANEKO OY JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Terveystalon ympäristön 12.5.2009 katuverkon alustava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356

Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta. 1. Kiireellisyysluokka 2. Kiireellisyysluokka 3. Kiireellisyysluokka. Karttakeskus, L4356 Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys. Kiireellisyys 3. Kiireellisyys 5 3 1 4 5 19 9 15 13 17 15 8 4 Karttakeskus, L4356 Virolahti, liikenneympäristön toimenpidekartta 1. Kiireellisyys.

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava Liikenneselvitys. Nummi-Pusula

Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava Liikenneselvitys. Nummi-Pusula Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava Nummi-Pusula 2011 Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 NYKYINEN MAANKÄYTTÖ JA

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot