TOIMENPIDESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMENPIDESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUVA-ALA Kuvalla tai ilman. Sijoita mahdollinen kuva tälle paikalle, ylätunnisteeseen (= jää yläkaaren alle: Näytä, Yläja alatunniste. Lisää, Kuva, Tiedostosta; kuvan alareuna reunoissa oleviin merkkiviivoihin asti.) Maantien 180 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Puistotie; Kaarina

2 Maantien 180 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Puistotie; Kaarina Koulukeskus; Parainen Turussa syyskuussa 2014 Destia Oy

3 3 ALKUSANAT Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ollut etsiä toimenpiteet, joilla maantien 180, seututielle 180 välillä Puistotie (Kaarina) Koulukeskus (Parainen) liikenneturvallisuutta kohennetaan ja samalla sujuvuutta parannetaan. Lisäksi tavoitteena on ollut priorisoida selvitettyjä parannustoimenpiteitä ja arvioida kuntien kanssa niiden toteuttamismahdollisuuksia. Esitetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet. Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutuksessa Varsinais-Suomen ELY:n ja Paraisten ja Kaarinan kaupunkien edustajien kanssa. Suunnittelutyössä ovat olleet mukana: Matti Kiljunen Varsinais-Suomen ELY-keskus Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskus Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskus Manne Carla Paraisten kaupunki Matias Jensén Paraisten kaupunki Raine Ruohonen Kaarinan Kaupunki Suunnittelutyöstä on vastannut projektipäällikkö Matti Vuolamo ja liikennesuunnittelija Antti Soisalo Destia Oy:stä. Suunnitelmassa selvitettiin mm: liikenneturvallisuus, vaarallisten liittymien poistaminen / yhdistäminen Norrbynrantatien liittymän tarkastelu liikennevalo-ohjauksena / kiertoliittymävaihtoehtona kulkuyhteydet linja-autopysäkeille nopeusrajoitukset, mahdollisia kohtia vaihtuviin nopeusrajoituksiin mopoliikenteen sijoittaminen ajoradalle / kevyen liikenteen väylälle esitettyjen parannustoimenpiteiden järjestäminen kiireellisyysjärjestykseen Haasteena suunnitteluvälillä on erityisesti saaristotien suuri keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, lähes ajon/vrk joista raskaita ajoneuvoja noin 650 ajon/vrk. Yksityistieliittymien huono sijainti ja suuri lukumäärä muodostavat liikenneturvallisuuteen ongelman. Sivuteiltä päätielle pyrkivien viivytykset ovat suuria. Saaristotieltä vasemmalle kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat päätielle jonoutumista, sillä väistötilat puuttuvat. Liittymät ovat usein nelihaaraliittymiä, tarvetta on porrastamiselle. Paraisille on valmistunut uusi laajennettu K-Supermarket Reimari, jolloin lisääntyvä kävijämäärä vaikeuttaa jo nykyisinkin liikenneturvallisesti ongelmallista Saaristotien, Norrbybyntien liittymäaluetta. Kaarinassa Kuusistonkaaren liittymän läheisyyden uuden asutusalueen kasvanut asukasmäärä on heikentänyt Saaristotien ja Kuusistonkaaren liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Maantielle 180 välillä Puistotie; Kaarina ehdotettavat parantamistoimenpiteet: pienet liittymien parantamistoimenpiteet, väistötilat / yksityistiejärjestelyt suuret liittymien parantamistoimenpiteet, porrastamiset Norrbyntien liittymävaihtoehdot kevyen liikenteen parannustoimenpiteet kevyen liikenteen viitoituksen kohentaminen vaihtuvat nopeusrajoitukset

4 4 INLEDNING Målet med åtgärdsplanen var att söka åtgärder med vilka trafiksäkerheten höjs och trafiken blir smidigare på landsväg 180/regionalväg 180 mellan Puistotie (St. Karins) Skolcentret (Pargas). Dessutom var målet att prioritera utredda förbättringsåtgärder och tillsammans med kommunerna bedöma möjligheterna att genomföra dem. I de föreslagna åtgärderna beaktades den tunga trafikens och specialtransporternas behov. Planeringsarbetet gjordes i samarbete med representanter för Egentliga Finlands NTM-central samt Pargas och St. Karins städer. I planeringsarbetet deltog: Matti Kiljunen Jaakko Klang Piritta Keto Manne Carla Matias Jensén Raine Ruohonen Egentliga Finlands NTM-central Egentliga Finlands NTM-central Egentliga Finlands NTM-central Pargas stad Pargas stad St. Karins stad Ansvariga för planeringsarbetet var projektchef Matti Vuolamo och trafikplanerare Antti Soisalo från Destia Ab. I planen utreddes bland annat: trafiksäkerheten, avlägsnande/förenande av farliga anslutningar, granskning av Norrby strandvägs anslutning med alternativen trafikljusstyrning/cirkulationsplats, passagerna till busshållplatserna, hastighetsbegränsningar, eventuella platser för växlande hastighetsbegränsningar, mopedtrafiken till körbanan/gång- och cykelvägen, ordnande av de föreslagna förbättringsåtgärderna i angelägenhetsordning. Utmaningen på den planerade sträckan är särskilt Skärgårdsvägens stora genomsnittliga dygnstrafikmängd, nästan fordon/dygn, varav ungefär 650 tunga fordon/dygn. Den dåliga placeringen av och det stora antalet anslutningar till enskilda vägar utgör ett problem för trafiksäkerheten. Fördröjningarna för bilister som försöker köra ut från sidovägarna är stora. Fordon som svänger till vänster från Skärgårdsvägen orsakar köbildning på huvudvägen eftersom väjningsfält saknas. Anslutningarna är ofta fyrgrenade. Det finns behov av gradering. I Pargas har den nya utvidgade K-Supermarket Reimari färdigställts. Det ökade kundantalet försvårar det problematiska anslutningsområdet mellan Skärgårdsvägen och Norrbyvägen, som redan nu är problematiskt med tanke på trafiksäkerheten. I St. Karins har det ökade antalet invånare i det nya bostadsområdet i närheten av Kuusistonkaaris anslutning försämrat trafiksäkerheten och smidigheten i anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Kuusistonkaari. Förbättringsåtgärder som föreslås för landsväg 180 mellan Puistotie; St. Karins Skolcentret; Pargas: små förbättringsåtgärder för anslutningarna, väjningsfält/arrangemang för enskilda vägar, stora förbättringsåtgärder för anslutningarna, graderingar, anslutningsalternativ för Norrbyvägen, förbättringsåtgärder för gång- och cykelvägarna,

5 5 förbättring av skyltarna för gång- och cykelvägarna, växlande hastighetsbegränsningar.

6 6 SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT Hankkeen sijainti Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Tiestö ja liikenne Kaavoitus ja maankäyttö Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Ympäristö Suunnittelukohdetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 11 2 ONGELMAT Liikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus 12 3 TOIMENPITEET Kartta 1, Mt 180 / Ålontien / Koulukadun liittymä Kartta 1, Mt 180 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet Ålontien ja Koulukadun liittymän pohjoispuolella Kartta 1, Mt 180 / Hietapellonkadun liittymän katkaisu Kartta 2, Mt 180 / Norrbynrantatie / Kirkkoesplanadin liittymä Kartta 3, Mt 180 / Valoniementien liittymä Kartta 3 ja 4, Mt 180 / Kalakouluntie / Veistämönlahdentie /Suoniityntie / Bergbontie Kartta 4, Suoniityntien jatkaminen ja nykyisen yksityistieliittymän poistaminen Kartta 4, Mt 180 / Kyrkkängintien yksityistien liittymä Kartta 5, Mt 180 / Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linja-autopysäkille johtavan yhteys / Tukkisuontien liittymä / yksityistieliittymä länteen; tierekisteri 180/2/ Kartta 5 ja 6, Mt 180 / Kårkullan liittymäalueen järjestelyt Kartta 6, Mt 180 / Kårlahdentien / Pärnäsintien liittymäalueiden järjestelyt Kartta 6 ja 7, Mt180 / Kirjalan rantatien liittymä Kartta 8, Mt180 / Lauttarannantie Kartta 9, Mt 180 / Klementie / Olkikaupungintien liittymät Kartta 9, Mt 180 / Kuusistonkaaren liittymä Kartta 9, Mt 180 / Puistotien liittymä Mopoliikenteen paikka Vaihtuvat nopeusrajoitukset 42 4 VAIKUTUKSET Kiireellisyysjärjestys 46

7 7 5 RAKENTAMISKUSTANNUKSET, H/K-SUHTEET JA HEVA-VÄHENEMÄT 48 6 LIITTEET 49

8 8 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Hankkeen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kaarinan ja Paraisten kaupunkien alueella, Kaarina Korppoo maantien 180 (Saaristotie) välillä Puistotien liittymä; Kaarina Koulukeskuksen liittymäalue; Parainen. Tierekisteritunnus 180/1/ /4/250. Kuva 1. Suunnittelualue, pituus n. 13 km 1.2 Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Selvitystyön tavoitteena on ollut esittää toimenpiteet, joilla maantien 180 liikenneturvallisuutta kohennetaan ja samalla tien sujuvuutta parannetaan. Toimenpiteissä otetaan huomioon raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet. Nykyisen Kirjalansalmen sillan kunnostamista / toimenpiteitä sen alueella ei tutkittu tarkemmin tässä toimeksiannossa. Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutuksessa VARELY:n ja Kaarinan ja Paraisten kaupunkien edustajien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti ollut selvittää: liittymien liikenneturvallisuus, vaarallisten liittymien poistaminen / yhdistäminen Norrbynrantatien liittymän tarkastelu liikennevalo-ohjauksena / kiertoliittymävaihtoehtona kulkuyhteydet linja-autopysäkeille nopeusrajoitukset, mahdollisia osuuksia vaihtuville nopeusrajoituksille mopoliikenteen sijoittaminen ajoradalle / kevyen liikenteen väylälle esitettyjen parannustoimenpiteiden järjestäminen kiireellisyysjärjestykseen Haasteena suunnitteluvälillä on erityisesti Saaristotien suuri keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, lähes ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja noin 650 ajon/vrk.

9 9 1.3 Tiestö ja liikenne Maantie 180 on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Sen keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä on suunnittelualueen eteläpäässä (Paraisten keskustan kohdalla) noin ajon./vrk ja kasvaen pohjoiseen mentäessä lähes ajon./vrk (Puistotien liittymä). Raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Liikenteen kasvuksi IVAR-laskentaohjelman avulla on ennustettu: Laskentapaikka Puistotien liittymä, Kaarina KVL (kpl) 2030 KVL (kpl) 2035 KVL (kpl) 2014 KVLRAS kpl (%) 2030 KVLRAS kpl (%) 2035 KVLRAS kpl (%) (6%) 648 (5%) 657 (5%) Laskentapaikka Paraisten keskustan kiertoliittymä, Parainen KVL (kpl) 2030 KVL (kpl) 2035 KVL (kpl) 2014 KVLRAS kpl (%) 2030 KVLRAS kpl (%) 2035 KVLRAS kpl (%) (8%) 533 (7%) 540 (7%) KVL= keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVLRAS= raskaan kaluston keskimääräinen vuorokausiliikenne Tien ajoradan leveys vaihtelee 7,0 10,0 metrin välillä, ollen pääosin 7,0 metrin levyinen. Päällysteen leveys vaihtelee 8,5 12,0 metrin välillä. Tien geometria on pääosin maastoa myötäilevä ja yksityisten- / katuliittymiä on 42 kpl. Suunnitteluosuudella nopeusrajoitus vaihtelee km/h. Tievalaistus on koko suunnitteluosuudella. Kevyen liikenteen väylä on koko maantien 180 suunnitteluosuudella. Mopoliikenne on sijoitettu kevyen liikenteen väylälle. 1.4 Kaavoitus ja maankäyttö Maakuntakaava Suunnittelualuetta ohjaa vuonna 2013 vahvistettu Varsinais-Suomen maakuntakaava. Maakuntakaavassa on esitetty maakuntasuunnitelmassa määritellyt alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitettu alueiden kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet kohdistuvat nykyisen saaristotien käytävään, useimmiten kohteissa pysytään lähes tiealueella. Esitetyt toimenpiteet eivät ole maakuntakaavan vastaisia.

10 10 Kuva 2. Ote maakuntakaavasta, Parainen Kuva 3. Ote maakuntakaavasta, Kaarina

11 Yleiskaavat Suunnittelualueella on sekä Paraisten että Kaarinan yleiskaavoja. Suunnitelmassa on esitetty kohteittain kaavaotteet mikäli niitä osuu esitettyihin toimenpidekohteisiin Asemakaavat Suunnittelualueella on sekä Paraisten että Kaarinan asemakaavoja. Suunnitelmassa on esitetty kohteittain kaavaotteet mikäli niitä osuu esitettyihin toimenpidekohteisiin Ympäristö Suunnitteluosuus on Paraisten keskustan ja saariston sisääntuloväylän ympäristöä. Paraisten koulukeskus Kalkkitien kiertoliittymä väli on väljästi rakennettua kaupunkimiljöötä, jossa tien reuna-alueet ovat puistomaista. Kalkkitien kiertoliittymä Kirjalansalmen silta välisellä osuudella tiealueen ja asutuksen väliin jää usein kapea metsäkaistale. Kirjalansalmen silta Räfnäsintien liittymän välillä tieympäristö on maalaismaisemaa, jossa vuorottelevat pellot ja metsät. Räfnäsintien liittymä Puistotien liittymän välillä tien ympäristö on rakennettua asemakaava-aluetta, jossa näkyy kaupunkiympäristön vaikutus Suunnittelukohdetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset Vuonna 2009 valmistunut Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa selvitettiin liikenneturvallisuuden nykytilaa ja kartoitettiin liikenneturvallisuusongelmia kyselyn ja onnettomuusanalyysien avulla. Selvityksen mukaan Kaarinan kaupungin alueella maantien 180 onnettomuudet kasautuivat erityisesti liittymäkohtiin. Selvitystyön tuloksena laadittiin kuntakohtaiset toimenpideohjelmat liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Pääpaino esitetyissä toimenpiteissä oli, nopeasti toteutettavat pienet kustannustehokkaat kohteet. Toimenpidesuunnitelma; Kevyenliikenteen väylän alikulku Norrbyntien ja Maantien 180 risteysalueelle, Länsi-Turunmaa Suunnitelmassa tarkasteltiin alikulun toteuttamisedellytyksiä, kuten järjestelyjen tilantarvetta suhteessa maankäyttöön sekä kaavavarauksiin, pohjaolosuhteita, liikenteellistä toimivuutta sekä toteuttamisen kustannuksia. Turun seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa 2012 esitetään katsaus seudun väestönkehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Suunnitelma sisältää ehdotuksen liikenneturvallisuustyön jatkuvasta toimintamallista. Suunnitelma käsittelee Kaarina kaupungin aluetta. Vuonna 2013 Jaakko Klangin tekemä selvitys St180 Saaristotien välillä Kaarina- Parainen ongelmat mistä oikein on kysymys? Selvitys luo pohjan keskustelulle maantien 180 liikenneturvallisuuden puutteista.

12 12 2 ONGELMAT 2.1 Liikenteen sujuvuus Saaristotien tarkasteluosuudella keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on lähes ajon/vrk joista raskaita ajoneuvoja on noin 650 ajon/vrk. Myös paikalliselle liikenteelle tiejakso on ongelmallinen, koska liittymistä pääsy päätielle ja päätieltä poistuminen liittymistä on ajoittain hankalaa. Yksityistieliittymien huono sijainti ja suuri lukumäärä lisäävät onnettomuusriskiä. Sivuteiltä päätielle pyrkivien viivytykset ovat suuria. Saaristotieltä vasemmalle kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat päätielle jonoutumista, koska väistötilat puuttuvat. Nykyiset liittymät ovat usein nelihaaraliittymiä, kun liikenneturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto olisi liittymien porrastaminen. Kaarinan Puistotien ja Paraisten koulukeskuksen liittymän välillä ruuhka-aikoina jonoutumista esiintyy nykyisillä huipputuntiliikennemäärillä jo läpi vuoden. Loma-aikana liikennemäärä kasvaa lähes ajon./vrk. Paraisille on valmistunut uusi laajennettu K-Supermarket Reimari, jolloin lisääntyvä kävijämäärä vaikeuttaa jo nykyisinkin liikenneturvallisesti ongelmallista Saaristotien, Norrbyntien liittymäaluetta. Kaarinassa Kuusistonkaaren liittymän läheisyyden uuden asutusalueen kasvanut asukasmäärä on huonontanut Saaristotien ja Kuusistonkaaren liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. 2.2 Liikenneturvallisuus Suunnitteluosuudella on ajanjakson aikana tapahtunut 130 liikenneviraston rekisteriin kirjattua onnettomuutta. Onnettomuuksissa on kuollut kaksi ja loukkaantunut 27 henkeä. Eläinonnettomuuksia on tapahtunut 55 kappaletta, joissa yksi ihminen on loukkaantunut. 4 peräänajo-onnettomuutta, joissa loukkaantuneita 7 kpl 1 kääntymisonnettomuutta, joissa loukkaantuneita 3 kpl 3 kohtaamisonnettomuutta, joissa kuolleita 1 kpl ja loukkaantuneita 6 kpl 3 jalankulkijaonnettomuutta, joissa kuolleita 1 kpl ja loukkaantuneita 2 kpl 5 yksittäistä onnettomuutta, joissa loukkaantuneita 7 kpl 1 mopo-onnettomuus, jossa loukkaantuneita 1 kpl 1 muu onnettomuus, jossa loukkaantuneita 1 kpl Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet v on esitetty liitekartalla 14.

13 13 3 TOIMENPITEET Maantien 180 välillä Puistotie; Kaarina parantamistoimenpiteet: pienet liittymien parantamistoimenpiteet, väistötilat / yksityistiejärjestelyt suuret liittymien parantamistoimenpiteet, porrastamiset Norrbyntien liittymävaihtoehdot kevyen liikenteen parannustoimenpiteet kevyen liikenteen viitoituksen kohentaminen vaihtuvat nopeusrajoitukset Laaditut suunnitelmakartat (1:2000) on esitetty tämän raportin liitteissä 1 9. Suunnitelmakartoilla esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet on esitetty kohteittain jäljempänä kohdissa Liikenneturvallisuuden parantamiskohteiden sijaintikartta on esitetty liitteessä Kartta 1, Mt 180 / Ålontien / Koulukadun liittymä Maantien nykyinen nelihaaraliittymä muutetaan porrastetuksi liittymäksi. Ålontien kaavatienliittymä siirretään uuteen paikkaan noin 250 metriä etelämmäksi. Nykyisen Ålontien liittymän kohdalle rakennetaan väistötila. Nauvon suunnan linja-autopysäkki siirretään Ålontien uuden liittymän eteläpuolelle. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 2,14 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,02. Kuva 4. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/4/0

14 14 Kuva 5. Ålontien ja Koulukadun liittymä Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen

15 Kartta 1, Mt 180 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet Ålontien ja Koulukadun liittymän pohjoispuolella Tiealueelle esitetyt toimenpiteet ovat, sivuojan syventäminen, isokokoisten puiden poisto ja tiekaiteen asettaminen maantielle kevyen liikenteen ylitysten estämiseksi. Toimenpiteiden toteutus esitetään toteutettavaksi ylläpidon yhteydessä. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet eivät edellytä kaavamuutoksia. Kuva 7. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/3/5705 Kuva 8. Mt180 etelään, ennen Ålontien ja Koulukadun liittymää

16 Kartta 1, Mt 180 / Hietapellonkadun liittymän katkaisu Paraisten kaupunki poistaa kaavanvastaisen Hietapellonkadun liittymän maantielle 180. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on 3 000, hyötykustannussuhde (H/K) on 34,62 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Kuva 9. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/3/5425 Paraisten kaupungin vireillä olevassa asemakaavahankkeen; Pohjois-Keskusta, kortteli 1 ja osa korttelista 2 sekä Parsby päivittämisessä ja laadinnassa tulee Hietapellonkadun liittymä poistaa maantielle 180. Kuva 10. Hietapellonkadun liittymä

17 17 Kuva 11. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen 3.4 Kartta 2, Mt 180 / Norrbynrantatie / Kirkkoesplanadin liittymä Nykyinen liittymä on pääsuunnassa kanavoitu ja kevyen liikenteen maantien 180 ylitys on toteutettu keskisaarekkeellisena ratkaisuna. Kevyen liikenteen maantien ylitys on koettu liikenneturvallisesti vaaralliseksi, eteenkin raskaanliikenteen suuren liikennemäärän johdosta. Liittymän välittömässä läheisyydessä on laajennettu liikerakennus; K- Supermarket Reimari. Uudistuksen myötä liikennöinti liittymässä on kasvanut. Nykyisin alueella 50 km/h nopeusrajoitus. Kuva 12. Ote suunnitelmakartasta 2; tierekisteriosoite 180/3/4690

18 18 Suunnittelun yhteydessä tarkasteltiin liittymän liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamista kiertoliittymänä ja liikennevalo-ohjauksella. Liikennevalo-ohjauksella kevyen liikenteen maantien 180 ylitys toteutettaisiin nykyisen keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Raskaan liikenteen sujuvuuden huomioiminen liikennevaloissa ennen mäkiosuutta pohjoiseen toteutettaisiin yhdessä havainnoimalla raskas liikenne silmukoin sekä liikennevalo-ohjauksen ohjelmoinnilla. Liittymän nykyiset kaistajärjestelyt säilyvät ja kaavamuutoksia ei tarvita. Alustava kustannusarvio liikennevalo-ohjauksen toteuttamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 1,30 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Nykyisin liittymän alueella 50 km/h nopeusrajoitus ja etelän suunnan liikenteelle on liittymän jälkeen nopeusvalvontakamera. Kiertoliittymävaihtoehdossa kevyen liikenteen maantien 180 ylitys toteutettaisiin keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Kevyen liikenteen ylitykset häiritsisivät maantien 180 liikenteen sujuvuutta ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuus ei kohentuisi liittymäalueella. Raskaan liikenteen sujuvuus ja pohjoisen suunnan mäkeen hankaloituisi. Kiertoliittymävaihtoehdon alustava kustannusarvio toteuttamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,27 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Kiertoliittymän halkaisijavaihtoehtoina käytettiin 20 ja 26 metriä. Kiertoliittymävaihtoehdon toimenpiteet vaativat kaavamuutoksia. (Liitteet 10,11 ja 12) Kuva 13. Ote kiertoliittymävaihtoehdosta; tierekisteriosoite 180/3/4690

19 19 Kuva 14. Norrbyn liittymä etelään Kuva 15. Norrbyn liittymä pohjoiseen Kuva 16. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen

20 20 Vuonna 2010 laaditun kevyen liikenteen väylän alikulun toimenpidesuunnitelman mukaan alikulun kustannusarvio on nykyrahassa Esitetyt toimenpiteet vaatisivat kaavamuutoksia. Kuva 17. Ote toimenpidesuunnitelmasta 2010; tierekisteriosoite 180/3/ Kartta 3, Mt 180 / Valoniementien liittymä Nykyisten kevyen liikenteen väylien viitoituksen kohentamista, jotta pitkämatkainen kevyt liikenne ei ohjautuisi vahingossa maantien 180 pientareelle tai linja-autopysäkeille. Viitoituskohteet, Kaarina ja Parainen. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on 2 000, hyötykustannussuhde (H/K) on 1,22 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,0002. Kuva 18. Ote suunnitelmakartasta 3; tierekisteriosoite 180/3/2550

21 21 Kuva 19. Parametin teollisuusalueen puoli Kuva 20. Valoniemen liittymän puoli

22 Kartta 3 ja 4, Mt 180 / Kalakouluntie / Veistämönlahdentie /Suoniityntie / Bergbontie Kalakoulun liittymä siirretään noin 40 metriä pohjoiseen, nykyinen pohjoisen suunnan linja-autopysäkki siirretään uuden rakennettavan liittymän jälkeen, Veistämönlahdentien liittymä katkaistaan maantielle 180, nykyisen etelänsuunnan linja-autopysäkin kohdalle rakennetaan väistötila ja nykyinen etelän suunnan linja-autopysäkki siirretään etelään. Maantien 180 länsipuolen kevyen liikenteen väylää siirretään hieman länteen pengertämällä. Veistämönlahdentien korvaava liikennöinti uuden liittymän (kartta 4) kautta. Uusi korvaava Veistämönlahden liittymä sijoitetaan kallioleikkauksen matalimpaan kohtaan, uusi liittymä korvaa poistuvat Veistämönlahden ja Suoniityntien liittymät. Nykyisin alueella 80 km/h nopeusrajoitus. Suoniityntien liittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, liittymän kohdalle rakennetaan väistötila ja etelän ja pohjoisen suunnan linja-autopysäkeille johtavat yhteydet parannetaan. Bergbontien, pohjoisen suunnan linja-autopysäkin mitoitus parannetaan ja linjaautopysäkille toteutetaan uusi kevyen liikenteen yhteys. Suoniityntien ja kevyen liikenteen liittymän viitoitusta kohennetaan. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Osuudella, Kalakouluntien liittymä Suoniityntien kevyenliikenteen alikulkukäytävän esitetyt toimenpiteet edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,52 ja henkilövahinkoonnettomuusvähenemä on 0,02. Kuva 21. Ote suunnitelmakartasta 3; tierekisteriosoite 180/3/1920

23 23 Kuva 22. Ote suunnitelmakartasta 4; tierekisteriosoite 180/3/1460 Kuva 23. Kalakoulun liittymä, katsottuna etelään Kuva 24. Suoniityn liittymä, katsottuna etelään

24 24 Kuva 25. Ote Kirjalansaaren osayleiskaavasta Kartta 4, Suoniityntien jatkaminen ja nykyisen yksityistieliittymän poistaminen Nykyinen maantien 180 Kyrkkänngintien liittymän länsipuolella oleva linja-autopysäkin yhteydessä oleva yksityistien liittymä katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Suoniityntien kautta. Nykyinen linja-autopysäkki säilyy. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Tämän kohteen esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio ja hyötykustannussuhde on sisällytetty kohteeseen Kyrkkängintien yksityistien liittymä. Kuva 26. Ote suunnitelmakartasta 4a; tierekisteriosoite 180/3/1460 ja tierekisteriosoite 180/3/860

25 25 Kuva 27. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta Kartta 4, Mt 180 / Kyrkkängintien yksityistien liittymä Nykyinen maantien 180 linja-autopysäkin yhteydessä oleva Kyrkkängintien yksityistieliittymä katkaistaan ja korvaava yhteys toteutetaan yhdistettynä kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen väylänä ns. suolavaraston liittymän kautta. Toinen suolavaraston liittymistä poistetaan ja liittymään rakennetaan etelänsuunnalle väistötila. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Toimenpide-ehdotukset, Suoniityntien jatkamisessa ja Kyrkkängintien siirrossa edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,88 ja henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 0,01. Kuva 28. Ote suunnitelmakartasta 4a; tierekisteriosoite 180/3/860 ja tierekisteriosoite 180/3/514

26 26 Kuva 29. Kyrkkängin liittymä vasemmalla, katsottuna etelään Kuva 30. Suolavaraston nykyiset liittymät, katsottuna etelään

27 27 Kuva 31. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 4 Vaihtoehtoinen ratkaisu Kyrkkängintien yksityistien liittymäratkaisuksi siten, että nykyinen Kyrkkängin yksityistieliittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja kevyen liikenteen yhteys linja-autopysäkille ja kevytväylälle sallitaan. Kyrkkängintien korvaava yksityistien liittymä siirretään etelän suuntaan ja nykyinen linja-autopysäkki siirretään pohjoisemmaksi, nykyisen liittymän kohdalle. Uuden Kyrkkängin liittymän kohdalle rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Samalla etelän suunnan linja-autopysäkki sijoitetaan väistötilan jälkeen. Toimenpide-ehdotukset, Suoniityntien jatkosta ja Kyrkkängintien siirrosta eivät edellytä kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 1,79 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,02. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Kuva 32. Ote suunnitelmakartasta 4b; tierekisteriosoite 180/3/860

28 Kartta 5, Mt 180 / Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linja-autopysäkille johtavan yhteys / Tukkisuontien liittymä / yksityistieliittymä länteen; tierekisteri 180/2/2670 Parannetaan kevyen liikenteen yhteyttä nykyiselle Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linjaautopysäkille, erillisellä yhteydellä. Alustava kustannusarvio esitetylle toimenpiteelle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,78 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,05. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Ohjeiden mukaan liittymäalueella tulisi olla rajoitus 50 km/h, koska maantiellä on keskisaarekkeellinen suojatien ylitys. Esitetyt toimenpiteet mahtuvat nykyiselle tiealueelle. Kuva 33. Ote suunnitelmakartasta 5; Kuva 34. Ali-Kirjalan etelän suunnan linja-autopysäkki

29 29 Nykyiselle Tukkisuon yksityistien liittymän etelänsuunnalle rakennetaan väistötila. Yksityistieliittymä länteen tierekisteriosoitteessa 180/2/2670 katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Ali-Kirjalantien kautta. Näiden molempien esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,77 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,04. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet eivät mahdu tiealueelle. - Kuva 35. Ote suunnitelmakartasta 5; tierekisteriosoite 180/2/2850 ja tierekisteriosoite 180/2/2670 Kuva 36. Tukkisuon yksityistien liittymä, katsottuna pohjoiseen

30 30 Kuva 37. Yksityistien liittymä länteen tierekisteriosoite 180/2/2670 Kuva 38. Yksityistien liittymässä on nykyisin liittymäturvallisuutta parannettu peiliratkaisulla Kuva 39. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 4

31 Kartta 5 ja 6, Mt 180 / Kårkullan liittymäalueen järjestelyt. Maantien 180 liikenneturvallisuutta parannetaan yksityistieliittymien järjestelyillä Trollgärdan- ja Kårkullantien alueella. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu elokuussa Kuvat 40 ja 41. Otteet suunnitelmakartoista 5 ja 6; tierekisteriosoite 180/2/ Kartta 6, Mt 180 / Kårlahdentien / Pärnäsintien liittymäalueiden järjestelyt Nykyinen Bredvikin yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä. Uusi korvaava yhteys Bredvikintielle rakennetaan Pärnäsin ja Tammimäen yksityistien kautta. Kårlahden liittymään rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Kårlahden liittymän tasauksen korjaus ja nosto parantavat liittymisnäkemää pohjoiseen. Nykyisin alueella on 60 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet mahtuvat nykyiselle tiealueelle. Kuva 42. Ilmakuva Bredvikin yksityistien järjestelyistä

32 32 Kuva 43. Ote suunnitelmakartasta 6, Kårlahdentien ja Bredvikintien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/1445 Kuva 44. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5

33 33 Kuva 45. Kårlahden ja Bredvikin yksityisteiden liittymäalue, katsottuna etelään Nykyinen Pärnäsin yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, uusi korvaava yhteys Pärnäsintielle rakennetaan noin 50 metriä etelämmäksi, pohjoisen suunnalle rakennetaan väistötila. Pärnäsin ja Tammimäen yksityisteiden kautta ohjataan myös Bredvikintien korvaava liikenne. Nykyisen Pärnäsintien liittymän kohdalle rakennetaan etelän suunnalle väistötila ja etelän suunnan linja-autopysäkki sijoitetaan Pärnäsintien uuden liittymän jälkeen. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet eivät mahdu nykyiselle tiealueelle. Alustava kustannusarvio Kårlahdentien ja Pärnäsintien liittymien ja Tammimäentien esitetyille toimenpiteelle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 5,44 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,09. Kuva 46. Ote suunnitelmakartasta 6, Pärnäsintien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/800

34 34 Kuva 47. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5 Kuva 48. Pärnäsintien ja Riihipellontien liittymäalue katsottuna etelään

35 Kartta 6 ja 7, Mt180 / Kirjalan rantatien liittymä Nykyinen Kirjalan rantatien yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, uusi korvaava yhteys toteutetaan Riihipellontien yksityistien ja yhdistetyn kevyen liikenteen väylän kautta. Riihipellontien liittymään rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Katso kuva 47. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet eivät mahdu nykyiselle tiealueelle. Alustava kustannusarvio Kirjalan rantatien katkaisulle ja korvaavan yhteyden rakentamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,41 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,03. Kuvat 49 ja 50. Otteet suunnitelmakartoista 6 ja 7, Kirjalan rantatien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/600 Kuva 51. Kirjalan rantatien liittymäalue, katsottuna etelään

Paraisten kaupungin lausunto maantien 180 eli Saaristotien toimenpidesuunnitelmasta, Koulukadun ja Kaarinan välinen osuus

Paraisten kaupungin lausunto maantien 180 eli Saaristotien toimenpidesuunnitelmasta, Koulukadun ja Kaarinan välinen osuus Ympäristölautakunta 15 04.02.2015 Kaupunginhallitus 61 02.03.2015 Paraisten kaupungin lausunto maantien 180 eli Saaristotien toimenpidesuunnitelmasta, Koulukadun ja Kaarinan välinen osuus 1731/10.03.01.01/2014,

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014 Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat 3.10.2014 2 Alustavat liikenneympäristön parantamisesitykset

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA

UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA 16UTS0163 11.1.2013 UURAISTEN KUNTA KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA Esipuhe Tämä liikennejärjestelysuunnitelma on laadittu Uuraisten kunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liite 7 Tekninen ltk 21.1.2015 RAPORTTEJA 124 2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 JAAKKO KLANG CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Ulvila

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki. Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku Porin kaupunki Toimenpideselvitys Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle 23 välille Söörmarkku Noormarkku

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Mäntyharju. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Mäntyharju Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA 26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi 3 Aluevaraussuunnitelman yleiskartta on esitetty liitteessä 1. Tavoitetilanteen (tilavarausvaihe)

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys TOIMENPIDERAPORTTI 3..20 Someron kaupunki Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys Tienpitäjä Turuntie (mt 280) välillä Rankkulantie - Kyttälän th Kevyen liikenteen

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Takkulan alueen liittymäjärjestelyt

Takkulan alueen liittymäjärjestelyt Takkulan alueen liittymäjärjestelyt Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2008 alussa. Kaavassa otetaan kantaa myös valtatien 12 tavoitteellisiin rinnakkaistieja

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS E26192 UURAISTEN KUNTA LUONNOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari Luonnos MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio

Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 3.6.2010 Laukaantien liittymä- ja rinnakkaisväyläratkaisut välillä Suluntie - Valio 1. Nykytilanne Laukaantie on tärkeä seudullinen pääväylä ja yksi Jyväskylän kaupungin viidestä pääsisääntuloväylästä.

Lisätiedot

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 16X205184 03.10.2014 NAANTALIN KAUPUNKI PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA-ALUE LIITTYMÄVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 1 Yhteenveto Naantalin kaupunki on laatimassa asemakaavaa Porhonkallion-Virpin alueelle, jonne

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot