TOIMENPIDESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMENPIDESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUVA-ALA Kuvalla tai ilman. Sijoita mahdollinen kuva tälle paikalle, ylätunnisteeseen (= jää yläkaaren alle: Näytä, Yläja alatunniste. Lisää, Kuva, Tiedostosta; kuvan alareuna reunoissa oleviin merkkiviivoihin asti.) Maantien 180 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Puistotie; Kaarina

2 Maantien 180 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Puistotie; Kaarina Koulukeskus; Parainen Turussa syyskuussa 2014 Destia Oy

3 3 ALKUSANAT Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on ollut etsiä toimenpiteet, joilla maantien 180, seututielle 180 välillä Puistotie (Kaarina) Koulukeskus (Parainen) liikenneturvallisuutta kohennetaan ja samalla sujuvuutta parannetaan. Lisäksi tavoitteena on ollut priorisoida selvitettyjä parannustoimenpiteitä ja arvioida kuntien kanssa niiden toteuttamismahdollisuuksia. Esitetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet. Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutuksessa Varsinais-Suomen ELY:n ja Paraisten ja Kaarinan kaupunkien edustajien kanssa. Suunnittelutyössä ovat olleet mukana: Matti Kiljunen Varsinais-Suomen ELY-keskus Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskus Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskus Manne Carla Paraisten kaupunki Matias Jensén Paraisten kaupunki Raine Ruohonen Kaarinan Kaupunki Suunnittelutyöstä on vastannut projektipäällikkö Matti Vuolamo ja liikennesuunnittelija Antti Soisalo Destia Oy:stä. Suunnitelmassa selvitettiin mm: liikenneturvallisuus, vaarallisten liittymien poistaminen / yhdistäminen Norrbynrantatien liittymän tarkastelu liikennevalo-ohjauksena / kiertoliittymävaihtoehtona kulkuyhteydet linja-autopysäkeille nopeusrajoitukset, mahdollisia kohtia vaihtuviin nopeusrajoituksiin mopoliikenteen sijoittaminen ajoradalle / kevyen liikenteen väylälle esitettyjen parannustoimenpiteiden järjestäminen kiireellisyysjärjestykseen Haasteena suunnitteluvälillä on erityisesti saaristotien suuri keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, lähes ajon/vrk joista raskaita ajoneuvoja noin 650 ajon/vrk. Yksityistieliittymien huono sijainti ja suuri lukumäärä muodostavat liikenneturvallisuuteen ongelman. Sivuteiltä päätielle pyrkivien viivytykset ovat suuria. Saaristotieltä vasemmalle kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat päätielle jonoutumista, sillä väistötilat puuttuvat. Liittymät ovat usein nelihaaraliittymiä, tarvetta on porrastamiselle. Paraisille on valmistunut uusi laajennettu K-Supermarket Reimari, jolloin lisääntyvä kävijämäärä vaikeuttaa jo nykyisinkin liikenneturvallisesti ongelmallista Saaristotien, Norrbybyntien liittymäaluetta. Kaarinassa Kuusistonkaaren liittymän läheisyyden uuden asutusalueen kasvanut asukasmäärä on heikentänyt Saaristotien ja Kuusistonkaaren liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Maantielle 180 välillä Puistotie; Kaarina ehdotettavat parantamistoimenpiteet: pienet liittymien parantamistoimenpiteet, väistötilat / yksityistiejärjestelyt suuret liittymien parantamistoimenpiteet, porrastamiset Norrbyntien liittymävaihtoehdot kevyen liikenteen parannustoimenpiteet kevyen liikenteen viitoituksen kohentaminen vaihtuvat nopeusrajoitukset

4 4 INLEDNING Målet med åtgärdsplanen var att söka åtgärder med vilka trafiksäkerheten höjs och trafiken blir smidigare på landsväg 180/regionalväg 180 mellan Puistotie (St. Karins) Skolcentret (Pargas). Dessutom var målet att prioritera utredda förbättringsåtgärder och tillsammans med kommunerna bedöma möjligheterna att genomföra dem. I de föreslagna åtgärderna beaktades den tunga trafikens och specialtransporternas behov. Planeringsarbetet gjordes i samarbete med representanter för Egentliga Finlands NTM-central samt Pargas och St. Karins städer. I planeringsarbetet deltog: Matti Kiljunen Jaakko Klang Piritta Keto Manne Carla Matias Jensén Raine Ruohonen Egentliga Finlands NTM-central Egentliga Finlands NTM-central Egentliga Finlands NTM-central Pargas stad Pargas stad St. Karins stad Ansvariga för planeringsarbetet var projektchef Matti Vuolamo och trafikplanerare Antti Soisalo från Destia Ab. I planen utreddes bland annat: trafiksäkerheten, avlägsnande/förenande av farliga anslutningar, granskning av Norrby strandvägs anslutning med alternativen trafikljusstyrning/cirkulationsplats, passagerna till busshållplatserna, hastighetsbegränsningar, eventuella platser för växlande hastighetsbegränsningar, mopedtrafiken till körbanan/gång- och cykelvägen, ordnande av de föreslagna förbättringsåtgärderna i angelägenhetsordning. Utmaningen på den planerade sträckan är särskilt Skärgårdsvägens stora genomsnittliga dygnstrafikmängd, nästan fordon/dygn, varav ungefär 650 tunga fordon/dygn. Den dåliga placeringen av och det stora antalet anslutningar till enskilda vägar utgör ett problem för trafiksäkerheten. Fördröjningarna för bilister som försöker köra ut från sidovägarna är stora. Fordon som svänger till vänster från Skärgårdsvägen orsakar köbildning på huvudvägen eftersom väjningsfält saknas. Anslutningarna är ofta fyrgrenade. Det finns behov av gradering. I Pargas har den nya utvidgade K-Supermarket Reimari färdigställts. Det ökade kundantalet försvårar det problematiska anslutningsområdet mellan Skärgårdsvägen och Norrbyvägen, som redan nu är problematiskt med tanke på trafiksäkerheten. I St. Karins har det ökade antalet invånare i det nya bostadsområdet i närheten av Kuusistonkaaris anslutning försämrat trafiksäkerheten och smidigheten i anslutningen mellan Skärgårdsvägen och Kuusistonkaari. Förbättringsåtgärder som föreslås för landsväg 180 mellan Puistotie; St. Karins Skolcentret; Pargas: små förbättringsåtgärder för anslutningarna, väjningsfält/arrangemang för enskilda vägar, stora förbättringsåtgärder för anslutningarna, graderingar, anslutningsalternativ för Norrbyvägen, förbättringsåtgärder för gång- och cykelvägarna,

5 5 förbättring av skyltarna för gång- och cykelvägarna, växlande hastighetsbegränsningar.

6 6 SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT Hankkeen sijainti Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Tiestö ja liikenne Kaavoitus ja maankäyttö Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Ympäristö Suunnittelukohdetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 11 2 ONGELMAT Liikenteen sujuvuus Liikenneturvallisuus 12 3 TOIMENPITEET Kartta 1, Mt 180 / Ålontien / Koulukadun liittymä Kartta 1, Mt 180 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet Ålontien ja Koulukadun liittymän pohjoispuolella Kartta 1, Mt 180 / Hietapellonkadun liittymän katkaisu Kartta 2, Mt 180 / Norrbynrantatie / Kirkkoesplanadin liittymä Kartta 3, Mt 180 / Valoniementien liittymä Kartta 3 ja 4, Mt 180 / Kalakouluntie / Veistämönlahdentie /Suoniityntie / Bergbontie Kartta 4, Suoniityntien jatkaminen ja nykyisen yksityistieliittymän poistaminen Kartta 4, Mt 180 / Kyrkkängintien yksityistien liittymä Kartta 5, Mt 180 / Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linja-autopysäkille johtavan yhteys / Tukkisuontien liittymä / yksityistieliittymä länteen; tierekisteri 180/2/ Kartta 5 ja 6, Mt 180 / Kårkullan liittymäalueen järjestelyt Kartta 6, Mt 180 / Kårlahdentien / Pärnäsintien liittymäalueiden järjestelyt Kartta 6 ja 7, Mt180 / Kirjalan rantatien liittymä Kartta 8, Mt180 / Lauttarannantie Kartta 9, Mt 180 / Klementie / Olkikaupungintien liittymät Kartta 9, Mt 180 / Kuusistonkaaren liittymä Kartta 9, Mt 180 / Puistotien liittymä Mopoliikenteen paikka Vaihtuvat nopeusrajoitukset 42 4 VAIKUTUKSET Kiireellisyysjärjestys 46

7 7 5 RAKENTAMISKUSTANNUKSET, H/K-SUHTEET JA HEVA-VÄHENEMÄT 48 6 LIITTEET 49

8 8 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Hankkeen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kaarinan ja Paraisten kaupunkien alueella, Kaarina Korppoo maantien 180 (Saaristotie) välillä Puistotien liittymä; Kaarina Koulukeskuksen liittymäalue; Parainen. Tierekisteritunnus 180/1/ /4/250. Kuva 1. Suunnittelualue, pituus n. 13 km 1.2 Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet Selvitystyön tavoitteena on ollut esittää toimenpiteet, joilla maantien 180 liikenneturvallisuutta kohennetaan ja samalla tien sujuvuutta parannetaan. Toimenpiteissä otetaan huomioon raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeet. Nykyisen Kirjalansalmen sillan kunnostamista / toimenpiteitä sen alueella ei tutkittu tarkemmin tässä toimeksiannossa. Suunnittelutyö on tehty vuorovaikutuksessa VARELY:n ja Kaarinan ja Paraisten kaupunkien edustajien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti ollut selvittää: liittymien liikenneturvallisuus, vaarallisten liittymien poistaminen / yhdistäminen Norrbynrantatien liittymän tarkastelu liikennevalo-ohjauksena / kiertoliittymävaihtoehtona kulkuyhteydet linja-autopysäkeille nopeusrajoitukset, mahdollisia osuuksia vaihtuville nopeusrajoituksille mopoliikenteen sijoittaminen ajoradalle / kevyen liikenteen väylälle esitettyjen parannustoimenpiteiden järjestäminen kiireellisyysjärjestykseen Haasteena suunnitteluvälillä on erityisesti Saaristotien suuri keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, lähes ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja noin 650 ajon/vrk.

9 9 1.3 Tiestö ja liikenne Maantie 180 on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Sen keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä on suunnittelualueen eteläpäässä (Paraisten keskustan kohdalla) noin ajon./vrk ja kasvaen pohjoiseen mentäessä lähes ajon./vrk (Puistotien liittymä). Raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Liikenteen kasvuksi IVAR-laskentaohjelman avulla on ennustettu: Laskentapaikka Puistotien liittymä, Kaarina KVL (kpl) 2030 KVL (kpl) 2035 KVL (kpl) 2014 KVLRAS kpl (%) 2030 KVLRAS kpl (%) 2035 KVLRAS kpl (%) (6%) 648 (5%) 657 (5%) Laskentapaikka Paraisten keskustan kiertoliittymä, Parainen KVL (kpl) 2030 KVL (kpl) 2035 KVL (kpl) 2014 KVLRAS kpl (%) 2030 KVLRAS kpl (%) 2035 KVLRAS kpl (%) (8%) 533 (7%) 540 (7%) KVL= keskimääräinen vuorokausiliikenne, KVLRAS= raskaan kaluston keskimääräinen vuorokausiliikenne Tien ajoradan leveys vaihtelee 7,0 10,0 metrin välillä, ollen pääosin 7,0 metrin levyinen. Päällysteen leveys vaihtelee 8,5 12,0 metrin välillä. Tien geometria on pääosin maastoa myötäilevä ja yksityisten- / katuliittymiä on 42 kpl. Suunnitteluosuudella nopeusrajoitus vaihtelee km/h. Tievalaistus on koko suunnitteluosuudella. Kevyen liikenteen väylä on koko maantien 180 suunnitteluosuudella. Mopoliikenne on sijoitettu kevyen liikenteen väylälle. 1.4 Kaavoitus ja maankäyttö Maakuntakaava Suunnittelualuetta ohjaa vuonna 2013 vahvistettu Varsinais-Suomen maakuntakaava. Maakuntakaavassa on esitetty maakuntasuunnitelmassa määritellyt alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitettu alueiden kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet kohdistuvat nykyisen saaristotien käytävään, useimmiten kohteissa pysytään lähes tiealueella. Esitetyt toimenpiteet eivät ole maakuntakaavan vastaisia.

10 10 Kuva 2. Ote maakuntakaavasta, Parainen Kuva 3. Ote maakuntakaavasta, Kaarina

11 Yleiskaavat Suunnittelualueella on sekä Paraisten että Kaarinan yleiskaavoja. Suunnitelmassa on esitetty kohteittain kaavaotteet mikäli niitä osuu esitettyihin toimenpidekohteisiin Asemakaavat Suunnittelualueella on sekä Paraisten että Kaarinan asemakaavoja. Suunnitelmassa on esitetty kohteittain kaavaotteet mikäli niitä osuu esitettyihin toimenpidekohteisiin Ympäristö Suunnitteluosuus on Paraisten keskustan ja saariston sisääntuloväylän ympäristöä. Paraisten koulukeskus Kalkkitien kiertoliittymä väli on väljästi rakennettua kaupunkimiljöötä, jossa tien reuna-alueet ovat puistomaista. Kalkkitien kiertoliittymä Kirjalansalmen silta välisellä osuudella tiealueen ja asutuksen väliin jää usein kapea metsäkaistale. Kirjalansalmen silta Räfnäsintien liittymän välillä tieympäristö on maalaismaisemaa, jossa vuorottelevat pellot ja metsät. Räfnäsintien liittymä Puistotien liittymän välillä tien ympäristö on rakennettua asemakaava-aluetta, jossa näkyy kaupunkiympäristön vaikutus Suunnittelukohdetta koskevat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset Vuonna 2009 valmistunut Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa selvitettiin liikenneturvallisuuden nykytilaa ja kartoitettiin liikenneturvallisuusongelmia kyselyn ja onnettomuusanalyysien avulla. Selvityksen mukaan Kaarinan kaupungin alueella maantien 180 onnettomuudet kasautuivat erityisesti liittymäkohtiin. Selvitystyön tuloksena laadittiin kuntakohtaiset toimenpideohjelmat liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Pääpaino esitetyissä toimenpiteissä oli, nopeasti toteutettavat pienet kustannustehokkaat kohteet. Toimenpidesuunnitelma; Kevyenliikenteen väylän alikulku Norrbyntien ja Maantien 180 risteysalueelle, Länsi-Turunmaa Suunnitelmassa tarkasteltiin alikulun toteuttamisedellytyksiä, kuten järjestelyjen tilantarvetta suhteessa maankäyttöön sekä kaavavarauksiin, pohjaolosuhteita, liikenteellistä toimivuutta sekä toteuttamisen kustannuksia. Turun seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa 2012 esitetään katsaus seudun väestönkehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Suunnitelma sisältää ehdotuksen liikenneturvallisuustyön jatkuvasta toimintamallista. Suunnitelma käsittelee Kaarina kaupungin aluetta. Vuonna 2013 Jaakko Klangin tekemä selvitys St180 Saaristotien välillä Kaarina- Parainen ongelmat mistä oikein on kysymys? Selvitys luo pohjan keskustelulle maantien 180 liikenneturvallisuuden puutteista.

12 12 2 ONGELMAT 2.1 Liikenteen sujuvuus Saaristotien tarkasteluosuudella keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on lähes ajon/vrk joista raskaita ajoneuvoja on noin 650 ajon/vrk. Myös paikalliselle liikenteelle tiejakso on ongelmallinen, koska liittymistä pääsy päätielle ja päätieltä poistuminen liittymistä on ajoittain hankalaa. Yksityistieliittymien huono sijainti ja suuri lukumäärä lisäävät onnettomuusriskiä. Sivuteiltä päätielle pyrkivien viivytykset ovat suuria. Saaristotieltä vasemmalle kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat päätielle jonoutumista, koska väistötilat puuttuvat. Nykyiset liittymät ovat usein nelihaaraliittymiä, kun liikenneturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto olisi liittymien porrastaminen. Kaarinan Puistotien ja Paraisten koulukeskuksen liittymän välillä ruuhka-aikoina jonoutumista esiintyy nykyisillä huipputuntiliikennemäärillä jo läpi vuoden. Loma-aikana liikennemäärä kasvaa lähes ajon./vrk. Paraisille on valmistunut uusi laajennettu K-Supermarket Reimari, jolloin lisääntyvä kävijämäärä vaikeuttaa jo nykyisinkin liikenneturvallisesti ongelmallista Saaristotien, Norrbyntien liittymäaluetta. Kaarinassa Kuusistonkaaren liittymän läheisyyden uuden asutusalueen kasvanut asukasmäärä on huonontanut Saaristotien ja Kuusistonkaaren liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. 2.2 Liikenneturvallisuus Suunnitteluosuudella on ajanjakson aikana tapahtunut 130 liikenneviraston rekisteriin kirjattua onnettomuutta. Onnettomuuksissa on kuollut kaksi ja loukkaantunut 27 henkeä. Eläinonnettomuuksia on tapahtunut 55 kappaletta, joissa yksi ihminen on loukkaantunut. 4 peräänajo-onnettomuutta, joissa loukkaantuneita 7 kpl 1 kääntymisonnettomuutta, joissa loukkaantuneita 3 kpl 3 kohtaamisonnettomuutta, joissa kuolleita 1 kpl ja loukkaantuneita 6 kpl 3 jalankulkijaonnettomuutta, joissa kuolleita 1 kpl ja loukkaantuneita 2 kpl 5 yksittäistä onnettomuutta, joissa loukkaantuneita 7 kpl 1 mopo-onnettomuus, jossa loukkaantuneita 1 kpl 1 muu onnettomuus, jossa loukkaantuneita 1 kpl Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet v on esitetty liitekartalla 14.

13 13 3 TOIMENPITEET Maantien 180 välillä Puistotie; Kaarina parantamistoimenpiteet: pienet liittymien parantamistoimenpiteet, väistötilat / yksityistiejärjestelyt suuret liittymien parantamistoimenpiteet, porrastamiset Norrbyntien liittymävaihtoehdot kevyen liikenteen parannustoimenpiteet kevyen liikenteen viitoituksen kohentaminen vaihtuvat nopeusrajoitukset Laaditut suunnitelmakartat (1:2000) on esitetty tämän raportin liitteissä 1 9. Suunnitelmakartoilla esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet on esitetty kohteittain jäljempänä kohdissa Liikenneturvallisuuden parantamiskohteiden sijaintikartta on esitetty liitteessä Kartta 1, Mt 180 / Ålontien / Koulukadun liittymä Maantien nykyinen nelihaaraliittymä muutetaan porrastetuksi liittymäksi. Ålontien kaavatienliittymä siirretään uuteen paikkaan noin 250 metriä etelämmäksi. Nykyisen Ålontien liittymän kohdalle rakennetaan väistötila. Nauvon suunnan linja-autopysäkki siirretään Ålontien uuden liittymän eteläpuolelle. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 2,14 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,02. Kuva 4. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/4/0

14 14 Kuva 5. Ålontien ja Koulukadun liittymä Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen

15 Kartta 1, Mt 180 pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet Ålontien ja Koulukadun liittymän pohjoispuolella Tiealueelle esitetyt toimenpiteet ovat, sivuojan syventäminen, isokokoisten puiden poisto ja tiekaiteen asettaminen maantielle kevyen liikenteen ylitysten estämiseksi. Toimenpiteiden toteutus esitetään toteutettavaksi ylläpidon yhteydessä. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet eivät edellytä kaavamuutoksia. Kuva 7. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/3/5705 Kuva 8. Mt180 etelään, ennen Ålontien ja Koulukadun liittymää

16 Kartta 1, Mt 180 / Hietapellonkadun liittymän katkaisu Paraisten kaupunki poistaa kaavanvastaisen Hietapellonkadun liittymän maantielle 180. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on 3 000, hyötykustannussuhde (H/K) on 34,62 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Kuva 9. Ote suunnitelmakartasta 1; tierekisteriosoite 180/3/5425 Paraisten kaupungin vireillä olevassa asemakaavahankkeen; Pohjois-Keskusta, kortteli 1 ja osa korttelista 2 sekä Parsby päivittämisessä ja laadinnassa tulee Hietapellonkadun liittymä poistaa maantielle 180. Kuva 10. Hietapellonkadun liittymä

17 17 Kuva 11. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen 3.4 Kartta 2, Mt 180 / Norrbynrantatie / Kirkkoesplanadin liittymä Nykyinen liittymä on pääsuunnassa kanavoitu ja kevyen liikenteen maantien 180 ylitys on toteutettu keskisaarekkeellisena ratkaisuna. Kevyen liikenteen maantien ylitys on koettu liikenneturvallisesti vaaralliseksi, eteenkin raskaanliikenteen suuren liikennemäärän johdosta. Liittymän välittömässä läheisyydessä on laajennettu liikerakennus; K- Supermarket Reimari. Uudistuksen myötä liikennöinti liittymässä on kasvanut. Nykyisin alueella 50 km/h nopeusrajoitus. Kuva 12. Ote suunnitelmakartasta 2; tierekisteriosoite 180/3/4690

18 18 Suunnittelun yhteydessä tarkasteltiin liittymän liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamista kiertoliittymänä ja liikennevalo-ohjauksella. Liikennevalo-ohjauksella kevyen liikenteen maantien 180 ylitys toteutettaisiin nykyisen keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Raskaan liikenteen sujuvuuden huomioiminen liikennevaloissa ennen mäkiosuutta pohjoiseen toteutettaisiin yhdessä havainnoimalla raskas liikenne silmukoin sekä liikennevalo-ohjauksen ohjelmoinnilla. Liittymän nykyiset kaistajärjestelyt säilyvät ja kaavamuutoksia ei tarvita. Alustava kustannusarvio liikennevalo-ohjauksen toteuttamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 1,30 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Nykyisin liittymän alueella 50 km/h nopeusrajoitus ja etelän suunnan liikenteelle on liittymän jälkeen nopeusvalvontakamera. Kiertoliittymävaihtoehdossa kevyen liikenteen maantien 180 ylitys toteutettaisiin keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Kevyen liikenteen ylitykset häiritsisivät maantien 180 liikenteen sujuvuutta ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuus ei kohentuisi liittymäalueella. Raskaan liikenteen sujuvuus ja pohjoisen suunnan mäkeen hankaloituisi. Kiertoliittymävaihtoehdon alustava kustannusarvio toteuttamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,27 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,01. Kiertoliittymän halkaisijavaihtoehtoina käytettiin 20 ja 26 metriä. Kiertoliittymävaihtoehdon toimenpiteet vaativat kaavamuutoksia. (Liitteet 10,11 ja 12) Kuva 13. Ote kiertoliittymävaihtoehdosta; tierekisteriosoite 180/3/4690

19 19 Kuva 14. Norrbyn liittymä etelään Kuva 15. Norrbyn liittymä pohjoiseen Kuva 16. Ote ajantasa-asemakaavasta, Parainen

20 20 Vuonna 2010 laaditun kevyen liikenteen väylän alikulun toimenpidesuunnitelman mukaan alikulun kustannusarvio on nykyrahassa Esitetyt toimenpiteet vaatisivat kaavamuutoksia. Kuva 17. Ote toimenpidesuunnitelmasta 2010; tierekisteriosoite 180/3/ Kartta 3, Mt 180 / Valoniementien liittymä Nykyisten kevyen liikenteen väylien viitoituksen kohentamista, jotta pitkämatkainen kevyt liikenne ei ohjautuisi vahingossa maantien 180 pientareelle tai linja-autopysäkeille. Viitoituskohteet, Kaarina ja Parainen. Alustava kustannusarvio toimenpiteille on 2 000, hyötykustannussuhde (H/K) on 1,22 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,0002. Kuva 18. Ote suunnitelmakartasta 3; tierekisteriosoite 180/3/2550

21 21 Kuva 19. Parametin teollisuusalueen puoli Kuva 20. Valoniemen liittymän puoli

22 Kartta 3 ja 4, Mt 180 / Kalakouluntie / Veistämönlahdentie /Suoniityntie / Bergbontie Kalakoulun liittymä siirretään noin 40 metriä pohjoiseen, nykyinen pohjoisen suunnan linja-autopysäkki siirretään uuden rakennettavan liittymän jälkeen, Veistämönlahdentien liittymä katkaistaan maantielle 180, nykyisen etelänsuunnan linja-autopysäkin kohdalle rakennetaan väistötila ja nykyinen etelän suunnan linja-autopysäkki siirretään etelään. Maantien 180 länsipuolen kevyen liikenteen väylää siirretään hieman länteen pengertämällä. Veistämönlahdentien korvaava liikennöinti uuden liittymän (kartta 4) kautta. Uusi korvaava Veistämönlahden liittymä sijoitetaan kallioleikkauksen matalimpaan kohtaan, uusi liittymä korvaa poistuvat Veistämönlahden ja Suoniityntien liittymät. Nykyisin alueella 80 km/h nopeusrajoitus. Suoniityntien liittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, liittymän kohdalle rakennetaan väistötila ja etelän ja pohjoisen suunnan linja-autopysäkeille johtavat yhteydet parannetaan. Bergbontien, pohjoisen suunnan linja-autopysäkin mitoitus parannetaan ja linjaautopysäkille toteutetaan uusi kevyen liikenteen yhteys. Suoniityntien ja kevyen liikenteen liittymän viitoitusta kohennetaan. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Osuudella, Kalakouluntien liittymä Suoniityntien kevyenliikenteen alikulkukäytävän esitetyt toimenpiteet edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,52 ja henkilövahinkoonnettomuusvähenemä on 0,02. Kuva 21. Ote suunnitelmakartasta 3; tierekisteriosoite 180/3/1920

23 23 Kuva 22. Ote suunnitelmakartasta 4; tierekisteriosoite 180/3/1460 Kuva 23. Kalakoulun liittymä, katsottuna etelään Kuva 24. Suoniityn liittymä, katsottuna etelään

24 24 Kuva 25. Ote Kirjalansaaren osayleiskaavasta Kartta 4, Suoniityntien jatkaminen ja nykyisen yksityistieliittymän poistaminen Nykyinen maantien 180 Kyrkkänngintien liittymän länsipuolella oleva linja-autopysäkin yhteydessä oleva yksityistien liittymä katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Suoniityntien kautta. Nykyinen linja-autopysäkki säilyy. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Tämän kohteen esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio ja hyötykustannussuhde on sisällytetty kohteeseen Kyrkkängintien yksityistien liittymä. Kuva 26. Ote suunnitelmakartasta 4a; tierekisteriosoite 180/3/1460 ja tierekisteriosoite 180/3/860

25 25 Kuva 27. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta Kartta 4, Mt 180 / Kyrkkängintien yksityistien liittymä Nykyinen maantien 180 linja-autopysäkin yhteydessä oleva Kyrkkängintien yksityistieliittymä katkaistaan ja korvaava yhteys toteutetaan yhdistettynä kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen väylänä ns. suolavaraston liittymän kautta. Toinen suolavaraston liittymistä poistetaan ja liittymään rakennetaan etelänsuunnalle väistötila. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Toimenpide-ehdotukset, Suoniityntien jatkamisessa ja Kyrkkängintien siirrossa edellyttävät kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 0,88 ja henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 0,01. Kuva 28. Ote suunnitelmakartasta 4a; tierekisteriosoite 180/3/860 ja tierekisteriosoite 180/3/514

26 26 Kuva 29. Kyrkkängin liittymä vasemmalla, katsottuna etelään Kuva 30. Suolavaraston nykyiset liittymät, katsottuna etelään

27 27 Kuva 31. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 4 Vaihtoehtoinen ratkaisu Kyrkkängintien yksityistien liittymäratkaisuksi siten, että nykyinen Kyrkkängin yksityistieliittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja kevyen liikenteen yhteys linja-autopysäkille ja kevytväylälle sallitaan. Kyrkkängintien korvaava yksityistien liittymä siirretään etelän suuntaan ja nykyinen linja-autopysäkki siirretään pohjoisemmaksi, nykyisen liittymän kohdalle. Uuden Kyrkkängin liittymän kohdalle rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Samalla etelän suunnan linja-autopysäkki sijoitetaan väistötilan jälkeen. Toimenpide-ehdotukset, Suoniityntien jatkosta ja Kyrkkängintien siirrosta eivät edellytä kaavamuutoksia. Alustava kustannusarvio esitetyille toimenpiteille on , hyötykustannussuhde (H/K) on 1,79 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,02. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Kuva 32. Ote suunnitelmakartasta 4b; tierekisteriosoite 180/3/860

28 Kartta 5, Mt 180 / Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linja-autopysäkille johtavan yhteys / Tukkisuontien liittymä / yksityistieliittymä länteen; tierekisteri 180/2/2670 Parannetaan kevyen liikenteen yhteyttä nykyiselle Ali-Kirjalantien etelänsuunnan linjaautopysäkille, erillisellä yhteydellä. Alustava kustannusarvio esitetylle toimenpiteelle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,78 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,05. Nykyisin alueella 60 km/h nopeusrajoitus. Ohjeiden mukaan liittymäalueella tulisi olla rajoitus 50 km/h, koska maantiellä on keskisaarekkeellinen suojatien ylitys. Esitetyt toimenpiteet mahtuvat nykyiselle tiealueelle. Kuva 33. Ote suunnitelmakartasta 5; Kuva 34. Ali-Kirjalan etelän suunnan linja-autopysäkki

29 29 Nykyiselle Tukkisuon yksityistien liittymän etelänsuunnalle rakennetaan väistötila. Yksityistieliittymä länteen tierekisteriosoitteessa 180/2/2670 katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Ali-Kirjalantien kautta. Näiden molempien esitettyjen toimenpiteiden alustava kustannusarvio on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,77 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,04. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Esitetyt toimenpiteet eivät mahdu tiealueelle. - Kuva 35. Ote suunnitelmakartasta 5; tierekisteriosoite 180/2/2850 ja tierekisteriosoite 180/2/2670 Kuva 36. Tukkisuon yksityistien liittymä, katsottuna pohjoiseen

30 30 Kuva 37. Yksityistien liittymä länteen tierekisteriosoite 180/2/2670 Kuva 38. Yksityistien liittymässä on nykyisin liittymäturvallisuutta parannettu peiliratkaisulla Kuva 39. Ote Keski-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 4

31 Kartta 5 ja 6, Mt 180 / Kårkullan liittymäalueen järjestelyt. Maantien 180 liikenneturvallisuutta parannetaan yksityistieliittymien järjestelyillä Trollgärdan- ja Kårkullantien alueella. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu elokuussa Kuvat 40 ja 41. Otteet suunnitelmakartoista 5 ja 6; tierekisteriosoite 180/2/ Kartta 6, Mt 180 / Kårlahdentien / Pärnäsintien liittymäalueiden järjestelyt Nykyinen Bredvikin yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä. Uusi korvaava yhteys Bredvikintielle rakennetaan Pärnäsin ja Tammimäen yksityistien kautta. Kårlahden liittymään rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Kårlahden liittymän tasauksen korjaus ja nosto parantavat liittymisnäkemää pohjoiseen. Nykyisin alueella on 60 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet mahtuvat nykyiselle tiealueelle. Kuva 42. Ilmakuva Bredvikin yksityistien järjestelyistä

32 32 Kuva 43. Ote suunnitelmakartasta 6, Kårlahdentien ja Bredvikintien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/1445 Kuva 44. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5

33 33 Kuva 45. Kårlahden ja Bredvikin yksityisteiden liittymäalue, katsottuna etelään Nykyinen Pärnäsin yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, uusi korvaava yhteys Pärnäsintielle rakennetaan noin 50 metriä etelämmäksi, pohjoisen suunnalle rakennetaan väistötila. Pärnäsin ja Tammimäen yksityisteiden kautta ohjataan myös Bredvikintien korvaava liikenne. Nykyisen Pärnäsintien liittymän kohdalle rakennetaan etelän suunnalle väistötila ja etelän suunnan linja-autopysäkki sijoitetaan Pärnäsintien uuden liittymän jälkeen. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet eivät mahdu nykyiselle tiealueelle. Alustava kustannusarvio Kårlahdentien ja Pärnäsintien liittymien ja Tammimäentien esitetyille toimenpiteelle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 5,44 ja henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 0,09. Kuva 46. Ote suunnitelmakartasta 6, Pärnäsintien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/800

34 34 Kuva 47. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5 Kuva 48. Pärnäsintien ja Riihipellontien liittymäalue katsottuna etelään

35 Kartta 6 ja 7, Mt180 / Kirjalan rantatien liittymä Nykyinen Kirjalan rantatien yksityistien liittymä maantielle 180 katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, uusi korvaava yhteys toteutetaan Riihipellontien yksityistien ja yhdistetyn kevyen liikenteen väylän kautta. Riihipellontien liittymään rakennetaan etelän suunnalle väistötila. Katso kuva 47. Ote Pohjois-Kirjalansaaren osayleiskaavasta 5. Nykyisin alueella on 80 km/h nopeusrajoitus. Liittymään esitetyt toimenpiteet eivät mahdu nykyiselle tiealueelle. Alustava kustannusarvio Kirjalan rantatien katkaisulle ja korvaavan yhteyden rakentamiselle on , hyötykustannussuhde (H/K) on 4,41 ja henkilövahinko-onnettomuus vähenemä on 0,03. Kuvat 49 ja 50. Otteet suunnitelmakartoista 6 ja 7, Kirjalan rantatien liittymäalue; tierekisteriosoite 180/2/600 Kuva 51. Kirjalan rantatien liittymäalue, katsottuna etelään

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-94-4 2004 julkaisun karttaotteet pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot