UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ:.10 Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS VÄESTÖ JA ELINKEINOT VÄESTÖENNUSTEET KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ VESIHUOLLON NYKYTILA ORGANISAATIO JA HALLINTO VEDENHANKINTA- JA JAKELU JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY HULEVEDET TEOLLISUUDEN VESIHUOLTO ALUEELLINEN SUUNNITTELUTILANNE HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA VESIHUOLLON KEHITYSENNUSTEET VEDENKULUTUSENNUSTEET JÄTEVESIENNUSTEET VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET VEDENHANKINNAN JA -JAKELUN KEHITTÄMISTARPEET JÄTEVEDENKÄSITTELYN KEHITTÄMISTARPEET VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA TAVOITTEET PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA KESKEISET STRATEGIAT VESIHUOLLON PAINOPISTEET JA PERIAATTEET LÄHITULEVAISUUDESSA RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN TAVOITTEET KEHITTÄMISTOIMENPITEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN YLEISTÄ TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISESTÄ KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS OSUUSKUNNAT SUUNNITELMAN TOTEUTUS...26 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , fax , sähköposti:

3 9.1 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN JA MUUTTAMINEN SUUNNITELMAN YLLÄPITO, VALVONTA JA TIEDOTTAMINEN TIIVISTELMÄ...27 LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Kehittämistoimenpiteet Asutuksen sijoittuminen Vesiosuuskunnat KARTAT: Kartta 101 Yleiskartta 1: Kartta 102 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 1: / ARY / JOT / JOT KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ / ARY / JOT / JOT KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ / ARY / JOT / JOT UUDENKAUPUNGIN VEDEN JOHTOKUNNAN HYVÄKSYMÄ / ARY / JOT / JOT LAUSUNNOILLE / ARY / JOT / JOT LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , fax , sähköposti:

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISSUUNNITELMA TYÖ.10 1 JOHDANTO Uudenkaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kaupungin vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka ja sitä tulisi päivittää neljän vuoden välein tai tarvittaessa. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 ). Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Uudenkaupungin kaupungin / Uudenkaupungin Veden kunnan toimeksiannosta ja ohjauksessa AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistolla. Projektiin ovat osallistuneet projektivastaavana Kai Saralehto, pääsuunnittelijana Antti Ryynänen, suunnittelijana ja avustavissa tehtävissä Jonna Tuomiranta. Työn ohjaukseen ovat osallistuneet Kyösti Hallikainen Uudenkaupungin Vedestä, Leena Arvela-Hellén Uudenkaupungin kaupungilta ja Jyrki Lammila Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Suunnittelualueena on Uudenkaupungin kaupunki. Uusikaupunki sijaitsee Pohjanlahden rannikolla, Varsinais-Suomen maakunnan luoteisosassa Vakka-Suomessa. Naapurikuntia ovat Pyhäranta, Laitila, Vehmaa, Taivassalo ja Kustavi. Uudenkaupungin kokonaispinta-ala on 1 932,72 km 2, josta maapinta-ala on 502,68 km 2 (26 %) ja vesipinta-ala on 1 430,04 km 2 (74 %). Vesipinta-alasta makeaa vettä on 49,05 km 2 ja merivettä 1 380,99 km 2.

5 2/29 Keskustan lisäksi Uudessakaupungissa on kolme merkittävää taajama-aluetta, Lokalahti, Kalanti ja Pyhämaa. Uusikaupunki kuuluu Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueisiin. 2.1 VÄESTÖ JA ELINKEINOT Uudenkaupungin väkiluku on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana laskenut. Vuoden 2008 lopussa Uudenkaupungin väkiluku oli noin asukasta. Väestömäärän kehitys on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 2.1. Uudenkaupungin väestökehitys vuosina (Tilastokeskus) Vuosi Väkiluku Vuonna 2007 Uudessakaupungissa oli asuntokuntia yhteensä Lomaasuntoja oli yhteensä kpl. Kaupungin väestöstä noin 80 % asui taajamissa. Asutus on keskittynyt taajamiin ja kyläkeskittymiin. Keskustan lisäksi Uudessakaupungissa on kolme merkittävää taajama-aluetta, Lokalahti, Kalanti ja Pyhämaa. Asutuksen sijoittuminen on esitetty liitteenä (Liite 2). Vuonna 1997 Uudessakaupungissa oli reilut työpaikkaa. Yli puolet kunnan työpaikoista on palvelualalla. Jalostuksen osuus oli suhteellisen suuri 43 %. Alkutuotannon osuus oli 5 %. Kunnan elinkeinorakenne on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 2.2 Kunnassa sijaitsevat työpaikat toimialoittain vuonna 2006 (Tilastokeskus) Toimiala kpl % Alkutuotanto 347 5,2 Teollisuus (jalostus) ,2 Palvelut ,7 Muut 60 0,9 Yhteensä Vuonna 2007 yritystoimipaikkoja oli kunnassa noin (Tilastokeskus). 2.2 VÄESTÖENNUSTEET Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan väestömäärän arvioidaan laskevan jatkossa. Vuonna 2030 asukasluvun ennustetaan olevan noin asukasta eli vähennystä tulee noin asukasta (6,5 %) vuoden 2008 lopun tasosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan väestöennusteet vuoteen 2030 (Tilastokeskus).

6 3/29 Taulukko 2.3 Väestöennuste (Tilastokeskus) Vuosi Väkiluku KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus Varsinais-Suomen alueella maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liiton laatimat Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehityskuntien maakuntakaavaehdotukset ovat käsittelyssä. Kaavat korvaavat alueille vahvistetut seutukaavat. Yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitustyötä. Sen on tarkoitus välittää valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen yksityiskohdat määritetään kunnan laatimissa osayleiskaavoissa ja asemakaavoissa. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella muutoin kuin näitä kaavoja muutettaessa, jolloin sillä on ohjaava vaikutus. Maakuntakaavan keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat valtakunnalliset ja maakunnalliset liikenne- ja energiahuoltoverkostot ja muut teknisen huollon ratkaisut, luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, ylikunnallisia ympäristövaikutuksia aiheuttava tai ylikunnallisia tarpeita palveleva maankäyttö (mm. maa-ainesten otto, kauppakeskukset, virkistys- ja matkailualueet ja liikenneterminaalit) Yleiskaavoitus Kaupungin alueella on laadittu seuraavat yleiskaavat: - Keskeisen alueen yleiskaava, vahvistettu Kirkonseutu-Orivon yleiskaava, vahvistettu Lokalahden kirkonseudun yleiskaava, vahvistettu Pyhämaan yleiskaava, vahvistettu Kammelan yleiskaava, vahvistettu Keskeisen alueen yleiskaava, vahvistettu Uudenkaupungin yleiskaava, vahvistettu 1994 Koko Kalannin alueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan tekeminen on vireillä Asemakaavoitus Asemakaavoja on vahvistettu n. 250 kappaletta ja ranta-asemakaavoja n. 100 kappaletta. Voimassa olevat asemakaava-alueet on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 101).

7 4/29 Tulevan asemakaavoituksen painopiste asumisrakentamisen osalta on Hiun alueella Pohjavesialueet Uudessakaupungissa on kolme luokiteltua pohjavesialuetta, jotka ovat Lokalahden pohjavesialue, Kalannin kirkonkylän (Haudon ottamo) pohjavesialue ja Elkkyisten pohjavesialue. Lokalahden ja Kalannin kirkonkylän pohjavesialueet ovat I-luokan pohjavesialueita (veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue). I-luokan pohjavesialueilla muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 700 m 3 /d. Elkkyisten pohjavesialue on II-luokan pohjavesialue (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Elkkyisten pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 200 m 3 /d. Pohjavesialueet on esitetty liitteenä olevassa kartassa (kartta 101). Yhteenveto pohjavesialueista on esitetty taulukossa 2.4. Taulukko 2.4. Uudenkaupungin pohjavesialueet (Valtion ympäristöhallinto).. Pohjavesialueen nimi Alueluokka Kokonaispinta-ala km 2 Muodostumisalue km 2 Kokonaisantoisuus m 3 /d Lokalahti I Kirkonkylä I Elkkyinen II 1,19 0, Luokka I: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Luokka II: Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Natura-alueet Uudessakaupungissa Natura 2000 kohteisiin kuuluvat Ahmasvesi, Lautvesi, Kulju, Uudenkaupungin Saarnimetsät, Uudenkaupungin saaristo ja Vakka-Suomen kedot. Natura-alueiden rajaukset on esitetty liitteenä olevassa kartassa (Kartta 101). Taulukko 2.5. Uudenkaupungin Natura-alueiden pinta-alat ja liittämisperusteet. Alue Paikkakunta Pinta-ala (ha) Liittämisperuste* Ahmasvesi Uusikaupunki/ 259 SCI Mynämäki Lautvesi Uusikaupunki/ 822 SPA Vehmaa Kulju Uusikaupunki/ 472 SCI/SPA Pyhäranta Seksmiilarin saaristo Uusikaupunki/ SPA Kustavi Uudenkaupungin saarnimetsät Uusikaupunki 57 SCI Uudenkaupungin saaristo Uusikaupunki/ SCI/SPA Pyhäranta Vakka-Suomen kedot Uusikaupunki 3 SCI *) SCI-alueet (Sites of Community Importance) ovat luontodirektiivin perusteella Natura verkostoon sisällytettyjä alueita. SPA-alueet (Special protection Areas) ovat lintudirektiivin perusteella Natura verkostoon sisällytettyjä alueita.

8 5/29 3 VESIHUOLLON NYKYTILA 3.1 ORGANISAATIO JA HALLINTO Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin vedenhankinnasta ja -jakelusta sekä viemäröinnistä vastaa Uudenkaupungin Vesi. Uudenkaupungin Vesi on kunnallinen liikelaitos, jolla on johtokunta. Uudenkaupungin Vettä koskevista periaateratkaisuista päättävät kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Uudenkaupungin Veden vastaavana viranhaltijana toimii vesihuoltopäällikkö Vakka-Suomen Vesi Vakka-Suomen Vesi vastaa Laitilan ja Uudenkaupungin kuntien välisestä siirtoviemäristä sekä Häpöniemen jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Vakka-Suomen Vesi on Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos. Liikelaitoksen toimintaa ohjaa ja kehittää johtokunta, johon Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungit nimittävät jäsenet. Varsinaisia jäseniä johtokunnassa on kuusi, kolme kummastakin kaupungista. Lisäksi kumpikin kaupunki nimittää johtokuntaan yhden asiantuntijajäsenen. Johtokunnan puheenjohtaja on Uudestakaupungista ja varapuheenjohtaja Laitilasta. Liikelaitos aloitti toimintansa varsinaisesti , jolloin Uudenkaupungin Veden Häpönniemen puhdistamon käytössä oleva irtaimisto ja laitteisto purkuputkineen sekä Laitila-Uusikaupunki -siirtoviemäri siirtyivät liikelaitoksen omaisuudeksi. 3.2 VEDENHANKINTA- JA JAKELU Vedenottamot Uudenkaupungin päävesilähteenä on makean veden allas. Makean veden allas on merestä padoilla erotettu luonnonallas, johon vesi tulee valuma-alueen lisäksi Sirppujoesta. Makean veden altaan tilavuus on n m 3. Makean veden altaasta on lupa ottaa m 3 /d. Raakavesi pumpataan Tammion pumppuasemalta Nervanderin vesilaitokselle ja raakavettä käyttävän teollisuuden tarpeisiin. Raakavesi käsitellään Nervanderin vesilaitoksella ennen verkostoon johtamista. Vesilaitoksen puhdistusprosessi on seuraava: kemikaalien syöttö (kaliumpermanganaatti, rautasuola, kalkki), hämmennys, flotaatioselkeytys, kalkinsyöttö, hiekkasuodatus, hiilidioksidin syöttö, aktiivihiilisuodatus ja desinfiointi natriumhypokloriitilla ja ultraviolettisäteilytyksellä. Laitoksen kapasiteetti on 300 m 3 /h. Laitos on käytössä 16 h vuorokaudessa, joten sen tuotto on ollut n m 3 /d. Kaupungissa on lisäksi kaksi pohjavedenottamoa, Lokalahti ja Haudo (Kalanti). Haudon vedenottamolla on L-S VEO:n vuonna 1970 myöntämä lupa 400 m 3 /d vedenottoon. Lokalahden ottamo ei tarvitse ottolupaa. Haudon ottamon on varavesilähteenä, mutta se on tarkoitus ottaa jatkuvaan käyttöön. Lokalahden ottamo ei ole käytössä. Ottamon paikalla on paineenkorotusasema.

9 6/29 Taulukko 3.1. Uudenkaupungin vedenottamot, ottoluvat ja mitoitusvirtaamat. Ottamo Vesilähde Lupavuosi Ottolupa Mitoitusvirtaama, m 3 /d Käyttö m 3 /d Haudo Kirkonkylä L-S VEO Tammio makean veden allas L-S VEO n * Sisältää vesilaitoksen raakaveden (myös huuhtelut ja ylivuodot Ruokolan järveen) ja teollisuudelle toimitettavan raakaveden Vesijohtoverkosto Keskitetty vedenjakelu kattaa Uudessakaupungissa keskustan lisäksi suurimmat taajamat ja kylämuodostelmat. Uudenkaupungin Veden vesijohtoverkon pituus on n. 310 km. Verkostoon kuuluu lisäksi ylävesisäiliö ja kaksi paineenkorotuspumppaamoa. Ylävesisäiliön tilavuus on m 3. Uudenkaupungin vesijohtoverkko on yhteydessä Taivassalon, Vehmaan ja Pyhärannan vesijohtoverkostoihin. Uudenkaupungin Vesi myy vettä Taivassalon, Vehmaan ja Kustavin kuntiin sekä tarvittaessa Pyhärantaan ja Laitilaan. Uudenkaupungin Veden Kustavin kunnalle toimittama vesi johdetaan Taivassalon kunnan verkoston kautta. Uudenkaupungin Veden vesijohtoverkostoihin on liittynyt n asukasta eli 87 %. Kun lukuun lisätään vesiosuuskuntien ja yhtymien liittyjät, voidaan todeta, että Uudenkaupungin Vesi toimittaa vettä n. 89 %:lle kaupungin asukkaista. Seuraavassa taulukossa on esitetty Uudenkaupungin Veden vesijohtoverkoston liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta 1995, 2000 ja Taulukko 3.2. Uudenkaupungin Veden vesijohtoverkoston liittyjämäärät ja liittymisprosentit vuosilta 1995, 2000 ja Väkiluku Liittyjämäärä Liittymisprosentti 83 % 85 % 87 % Vedenkulutus Vuonna 2002 verkostoon pumpattiin vettä m 3 (keskimäärin m 3 /d). Seuraavassa taulukossa on esitetty vedenkulutus vuosilta 2002, 2007 ja 2008.

10 7/29 Taulukko 3.3. Vedenkulutukset vuosilta 2002, 2007 ja Verkostoon pumpattu vesimäärä m 3 /a myyty Taivassaloon ja Kustaviin m 3 /a myyty Vehmaan kuntaan m 3 /a myyty vesiosuuskunnille ja -yhtymille m 3 /a * Uudenkaupungin vedenkulutus m 3 /a Vedenkulutus - asutuksen vedenkulutus m 3 /d teollisuuden vedenkulutus (sis. sairaalat) m 3 /d yhteensä m 3 /d Ominaisvedenkulutus l/as/d Ominaisvedenkulutus ilman teollisuutta l/as/d Laskutettu vedenkulutus - laskutettu vedenkuluttajilta m 3 /a laskuttamaton käyttö + hukkavedet m 3 /a laskuttamaton käyttö + hukkavedet % * Vesiosuuskuntien vedenkulutus 2002 perustuu arvioon. Merkittäviä vedenkuluttajia ovat mm. Valmet Automotive Oy (60 m 3 /d), Yara (85 m 3 /d), Kalarannan Vihannes KY (45 m 3 /d) ja Saaristomeren Kala Oy (38 m 3 /d) sekä sairaalat (55 m 3 /d). Lisäksi Uudenkaupungin Vesi Oy toimittaa teollisuuden käyttöön raakavettä suoraan makean veden altaasta (Valmet Automotive Oy, Rautavalimo, Kemira Agro Oy) eli n m 3 /d Vedenlaatu Uudenkaupungin Veden asiakkailleen toimittaman veden laatu on ollut hyvää. Vuonna 2008 verkostovesinäytteiden keskiarvot ovat täyttäneet sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja suositukset kaikkien tutkittujen ominaisuuksien osalta. Jaettavan veden laatua tarkkaillaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti Poikkeusolojen vedenhankinta Varmuusluokitus (I-III, 0) perustuu siihen, kuinka monta litraa talousvettä asukasta kohti voidaan toimittaa käyttöön poikkeustilanteessa. Poikkeustilanteeksi määritellään tilanne, jossa ensisijainen vesilähde on poissa käytöstä. Pohjavedenottamon varaottamon tulee sijaita eri pohjavesialueella, jotta se kelpaa luokituksessa huomioiduksi. Luokitus perustuu valtion ympäristöhallinnon ohjeisiin. Laitoksen tavoitteena tulee olla saavuttaa varmuusluokka I tai vähintään II. Tarkastelu on tehty verkostokohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjeistuksen mukaisesti laskettu varmuusluokitus.

11 8/29 Taulukko 3.4 Vesijohtoverkoston varmuusluokitus vuonna 2009 Verkosto Liittyneet (as) Pääottamo (m 3 /d) Varaottamot (m 3 /d) Uudenkaupungin Vesi Tammio Haudo 400 Laitilasta n Luokkarajat: I (> 120 l/as d), II (> 50 l/as d), III (>5 l/as d), 0 (< 5 l/as d) Poikkeusolot, käytössä (l/ as d) Varmuusluokka 166 I Poikkeustilanne syntyy, jos Tammion vedenottamo makean veden altaalla on poissa käytöstä pitempiaikaisesti. Haudon varaottamosta on mahdollista ottaa vettä 400 m 3 /d. Laitilasta on mahdollista johtaa vettä varmuusvesijohtoa pitkin. Laitilan ottamoiden kapasiteetti on yhteensä m 3 /d ja oma kulutus noin m 3 /d. Tällöin Uuteenkaupunkiin jäisi toimitettavaksi noin m 3 /d. Varmuusottamoista ja -yhteyksistä on mahdollista hankkia vettä 166 l/as d, joka vastaa varmuusluokkaa I. Uudestakaupungista on myös yhteydet Pyhärantaan ja Vehmaan kautta Mynämäellä asti. Näiden yhteyksien kautta vedensaanti on epävarmempaa etäisyyksistä ja kapasiteeteistä johtuen. Uudenkaupungin Vesi on laatinut Nervanderin vesilaitosta ja sen verkostoa koskevan suunnitelman varautumisesta terveydensuojelulain mukaisiin erityistilanteisiin. Uudenkaupungin Vesi on myös laatinut valmiuslain (1080/91) mukaisen valmiussuunnitelman. 3.3 JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY Jätevesien viemäröinti Kaupungin viemäriverkostot kattavat Uudessakaupungissa asemakaava-alueet sekä joitakin asuma-alueita kaava-alueiden liepeillä ja niiden välissä. Pyhämaan keskustassa on lisäksi viemäriverkosto. Keskustan, Kalannin ja Pyhämaan jätevedet käsitellään Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla ja Lokalahden jätevedet Lokalahden jätevedenpuhdistamolla. Verkostojen kunnosta vastaa Uudenkaupungin Vesi. Viemäriverkostoihin liittyneiden määrä vuoden 2008 lopussa oli yhteensä ja liittymisaste 85 %. Viemäriverkon pituus oli yhteensä n. 254 km. Lokalahden verkostossa oli vuoden 2008 lopussa 385 liittyjää ja verkoston pituus oli 9,8 km. Pyhämaan kirkonkylän jätevedet johdetaan Pyhärannan kunnan kautta Häpönniemen puhdistamolle. Pyhämaan verkostossa on noin 120 liittyjää. Keskimääräinen jätevesivirtaama on noin 13,5 m 3 /d. Verkoston pituus on n. 4,2 km. Uudenkaupungin viemäriverkosto on pääosin materiaaliltaan muovia. Betonisia jätevesiviemäreitä ja kaivoja on kuitenkin vielä n. 20 km. Betonisia sekaviemäreitä on lisäksi n. 7 km (vuoden 2000 tietoja). Vuonna 2008 laskuttamattoman jäteveden osuus oli 58 %. Vähäsateisena vuotena 2002 osuus oli 34 %. Tavoiteltava taso on alle 30 %. Laskuttamattoman jäteveden osuus johtuu osittain vanhoista sekaviemäröidyistä alueista ja osittain vuotavista kaivoista ja viemäriosuuksista. Keskustan viemäriverkostosta ollaan tekemässä vuotovesiselvitystä ja osa verkostoa on jo saneerattu selvityksen perusteella. Lo-

12 9/29 kalahden viemäriverkostoon ei ole tehty vuotovesitutkimusta, mutta puhdistamon tarkkailuraporteista käy ilmi, että vuotovedet ovat haitanneet puhdistustulosta. Verkostojen saneeraustöitä on tehty vuosittain ja vuotovesiä on saatu vähennettyä. Seuraavassa taulukossa on esitetty liittyjämäärät, verkostojen pituudet ja jätevesimäärät vuosina ja Taulukko 3.5. Liittyjämäärät, verkostojen pituudet ja jätevesimäärät vuosina ja Liittyjämäärä - väkiluku (Uudessakaupungissa) as liittyjämäärä (Uudessakaupungissa) as Häpönniemi as Lokalahti as Pyhärannan kunta as Liittymisprosentti (Uudessakaupungissa) % Viemäriverkoston pituus yhteensä m Keskusta m Lokalahti m Kalanti m Pyhämaa m Jätevesimäärä - käsitelty jätevesimäärä * ) m 3 /a Häpönniemi * ) m 3 /a Lokalahti m 3 /a käsitelty jätevesimäärä asukasta kohti l/as/d laskutettu jätevesimäärä m 3 /a laskuttamaton jätevesimäärä m 3 /a laskuttamaton jätevesimäärä % - 55 % 34 % 58 % *) Sisältää Pyhärannan Rohdaisten jätevedet Jätevesien käsittely ja jätevesikuormitus Häpönniemen keskuspuhdistamo Häpönniemen keskuspuhdistamo on 1977 valmistunut kemiallinen puhdistamo, joka on vuonna 2004 saneerattu biologis-kemialliseksi typpeä poistavaksi biosuodatinlaitokseksi. Vuonna 2007 tehtiin laajennus, jossa lisättiin 2 denitrifikaatioyksikköä. Saostuskemikaalina käytetään ALF:a ja PAX-18:ta. Prosessiin syötetään myös soodaa alkaliteetin ja ph:n nostamiseksi sekä metanolia hiililähteeksi denitrifikaatiosoluihin. Biologiseen osaan syötetään ajoittain lisäfosforiravinnetta (Kemphos Bio 52) typenpoistomikrobien riittävän ravinnon varmistamiseksi. Lisäksi esiselkeytykseen syötetään ajoittain polymeeriä. Lietteenkuivaus tapahtuu ruuvikuivaimella. Puhdistamolle johdetaan Uudenkaupungin keskusta-alueen lisäksi Kalannin, Raulion ja Pyhämaan taajamien, Pyhärannan Rohdaisten taajaman sekä osuuskuntien jätevedet. Vuoden 2009 keväästä alkaen Laitilan kaupungin viemäröintialueen jätevedet on johdettu siirtoviemärillä Uudenkaupungin viemäriverkkoon ja edelleen Häpönniemen keskuspuhdistamolle.

13 10/29 Biologis-kemiallisen puhdistamon mitoitusarvot ovat: Keskivirtaama (Q d ) m 3 /d Keskivirtaama (q ka ) 280 m 3 /h Mitoitusvirtaama (q mit ) 400 m 3 /h Maksimivirtaama (q max ) m 3 /d BOD 7 -kuorma kg/d Fosforikuorma 61 kg/d Typpikuorma 340 kg/d Kiintoainekuorma kg/d Minimilämpötila T min 6 C Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi antamallaan päätöksellään nro 9/2007/1 Uudenkaupungin Häpönniemeen jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan. Lisäksi Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi (päätös nro 25/2007/1) Uudenkaupungin kaupungille luvan Laitilan kaupungin yhdyskuntajätevesien vastaanotolle ja käsittelylle Häpönniemen puhdistamossa ennen ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemista ehdolla, että ympäristöluvan lupamääräyksiä noudatetaan. Vaasan hallinto-oikeus vahvisti päätökset (päätös nro 08/0027/3) tietyin muutoksin. Vuonna 2008 Häpönniemen puhdistamolla käsiteltiin kuutiota jätevesiä (keskimäärin m 3 /d). Ohituksia oli vuoden aikana m 3 eli keskimäärin 222 m 3 /d. Seuraavassa taulukossa on esitetty puhdistamon tulokuormituksen kehitys vuodesta Taulukko 3.6. Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tulovirtaaman ja -kuormituksen kehitys Käsitelty jätevesi m 3 /d BOD 7ATU kg/d Kok. fosfori kg/d Kok. typpi kg/d Vuonna 2008 Puhdistamo täytti ympäristöluvan vaatimukset kaikilla neljännesvuosijaksoilla BOD 7ATU :n, COD Cr :n, fosforin ja kiintoaineen osalta. Kokonaistypen puhdistustehovaatimusta vuosikeskiarvona laskettuna ei saavutettu. Seuraavassa taulukossa on esitetty vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot.

14 11/29 Taulukko 3.7 Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot koko vuoden ja eri neljännesvuosijaksojen osalta. Pitoisuus (mg/l) Lupaehdot LSYLV, VHO I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 Vuosikeskiarvo BOD7ATU 6,7 (3,9) 7,6 (7,3) 7,1 (5,6) 6,4 (5,5) 6,7 (5,3) 15 CODCr 48 (43) 53 (53) 55 (53) 51 (49) 51 (48) 90 Kokonaisfosfori 0,24 (0,14) 0,21 (0,20) 0,25 (0,21) 0,18 (0,16) 0,21 (0,17) 0,5 Kokonaistyppi 24 (22) 16 (16) 21 (21) 11 (11) 16 (16) Ammoniumtyppi 13 (13) 8,0 (8,0) 6,1 (5,8) 3,1 (2,6) 7,9 (7,5) Kiintoaine 6,4 (2,9) 4,7 (4,4) 6,2 (4,4) 3,9 (3,1) 5,3 (3,5) 25 Puhdistusteho (%) Lupaehdot LSYLV, VHO I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 Vuosikeskiarvo BOD7ATU 97 (99) 96 (96) 98 (98) 97 (97) 97 (97) 90 (95) CODCr 92 (93) 88 (89) 92 (93) 89 (89) 90 (90) 80 Kokonaisfosfori 96 (98) 97 (98) 97 (98) 97 (97) 97 (98) 90 (95) Kokonaistyppi 45 (53) 69 (70) 62 (63) 66 (68) 63 (64) 70 1) Ammoniumtyppi 69** (73**) 85** (85**) 89** (90**) 91** (92**) 84** (89**) Kiintoaine 97 (99) 98 (98) 99 (99) 98 (98) 98 (98) 90 Suluissa ovat puhdistamon arvot ilman ohituksia Arvot, jotka eivät täyttäneet lupaehtoja, on esitetty lihavoituna. BOD 7ATU:n, CODCr:n, fosforin ja kiintoaineen osalta arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina ja typen osalta vuosikeskiarvona. LSYLV, VHO = Länsi-Suomen ympäristölupavirasto nro 9/2007/1 ja Vaasan hallinto-oikeus nro 08/0027/3 (vaatimukset täytettävä neljännesvuosikeskiarvoina) 1) Täytettävä vuosikeskiarvona. * Tavoitearvo ** Nitrifikaatioaste Puhdistamolta lähtevän kuormituksen kehitys on esitetty seuraavassa taulukossa. Kuormitus on vähentynyt kaikkien haitta-aineiden suhteen. Taulukko 3.8. Häpönniemen puhdistettujen jätevesien vesistöön aiheuttaman kuormituksen kehitys BOD 7ATU kg/d COD Cr kg/d Kok. fosfori kg/d 1,9 2,8 2,7 1,4 2,0 1,3 Kok. typpi kg/d Ammoniumtyppi kg/d Kiintoaine kg/d Lokalahden jätevedenpuhdistamo Lokalahden jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa fosfori saostetaan ferrisulfaatilla (PIX-105). Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna Puhdistamon mitoitusarvot ovat: Virtaama (Q kesk ) 170 m 3 /d Mitoitusvirtaama (q mitt ) 12,6 m 3 /h

15 12/29 Mitoitusvirtaama max (q max ) 31,0 m 3 /h BOD 7 -kuorma 34 kg/d Fosforikuorma 1,8 kg/d Typpikuorma 5,9 kg/d Asukasvastineluku (AVL) 450 asukasta Lokalahden puhdistamolle tuleva jätevesi koostuu asumajätevesistä. Vuoden 2008 puhdistettu vesimäärä oli m 3 eli keskimäärin 120 m 3 /d. Ohituksia oli yhteensä 7 m 3. Puhdistamolle tulevat vuotovesimäärät olivat suuret. Vuotovesien osuus tulevasta vesimäärästä oli helmikuussa noin 50 %, joulukuussa noin 60 %, huhtikuussa noin 70 % ja marraskuussa noin 75 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty Lokalahden puhdistamon tulokuormituksen kehitys vuodesta Taulukko 3.9. Lokalahden puhdistamon tulokuormituksen kehitys vuodesta BOD 7ATU kg/d , Kok. fosfori kg/d 0,58 0,75 0,60 0,53 0,68 0,68 0,69 0,66 0,63 0,63 0,66 Kok. typpi kg/d 3,5 4,7 3,9 3,1 3,5 4,1 3,9 4,2 3,9 3,6 3,9 Lokalahden puhdistamolle ei ole tuotu saostus- eikä umpikaivolietteitä. Lupatilanne Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi Lokalahden jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Luvan mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että ojaan johdettavan jäteveden BOD 7ATU -arvo on enintään 15 mg/l ja fosforipitoisuus enintään 0,7 mg/l sekä kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l. Käsittelytehon tulee BOD 7ATU :n, fosforin ja kiintoaineen osalta olla vähintään 90 % ja COD Cr :n osalta vähintään 75 %. Edellä mainitut arvot lasketaan vuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Lisäksi laitoksella on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen ammoniumtypen poistoon. Puhdistusteho Lokalahden puhdistamo ei täyttänyt kaikilta osin lupaehtoja vuonna BOD 7ATU :n suhteen käsittelyteho jäi 88 %:iin, COD Cr :n osalta 72 %:iin ja fosforin osalta 67 %:iin. Nitrifikaatio oli vähäistä. Suuresta vuotovesimäärästä johtuen marraskuussa puhdistamolta karkasi lietettä, mikä nosti lähtevän jäteveden pitoisuuksia ja huononsi puhdistustehoja. Näytteenottoaikana puhdistamolle on saattanut tulla hetkellisesti runsaasti vettä, mikä on osaltaan aiheuttanut lietteen karkaamista. Tämän vuoksi laitoksen puhdistustulos jäi heikoksi Puhdistamolietteet Häpönniemen keskuspuhdistamolla puhdistamoliete sakeutettiin ja kuivattiin ruuvikuivaimella polymeerilisäyksen jälkeen. Lietteen kuiva-ainepitoisuus oli tällöin 15,3 % (tammikuu 2008). Vuonna 2008 kuivattua lietettä syntyi tonnia ja se kompostoitiin Munaistenmetsän kaatopaikan kentällä. Liete loppusijoitettiin kaatopai-

16 13/29 kan maisemointiin. Vuonna 2009 puhdistamolle on hankittu kuivauslinko. Vuoden 2010 alusta alkaen puhdistamolietteet kuljetetaan Köyliöön Satakierto Oy:n käsittelylaitokselle. Lokalahden puhdistamon ylijäämäliete käsitellään sakeuttamossa ja käsitelty liete kuljetetaan Häpönniemen puhdistamolle kuivattavaksi. Vuonna 2008 lietettä kuljetettiin keskuspuhdistamolle n m 3. Lokalahden puhdistamolietteestä ei ole tehty erillistä lieteanalyysiä, vaan lieteanalyysit tehdään pelkästään Häpönniemen jätevedenpuhdistamolta muodostuvasta kuivatusta lietteestä. 3.4 HULEVEDET Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös perustusten kuivatusvedestä käytetään nimeä hulevesi. Tiiviisti asutuilla alueilla, joilla hulevesiä ei pystytä hallitusti käsittelemään tonteilla, hulevedet johdetaan viemäriin. Sekaviemäröinnissä hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, jolloin hulevedet päätyvät jätevedenpuhdistamolle. Hulevedet aiheuttavat haittaa puhdistusprosessille, kuten turhaa kuormitusta, suuria virtaamavaihteluita ja veden lämpötilan alenemista. Erillisviemäröinnillä tarkoitetaan jätevesien johtamista jätevesiviemärissä ja hulevesien johtamista hulevesiviemärissä. Tällöin hulevedet eivät päädy jätevedenpuhdistamolle, vaan ne puretaan hallitusti maastoon. Uudessakaupungissa on sadevesiviemäreitä lähinnä asemakaava-alueilla. Rakennetun verkoston pituus on n. 140 km, josta sadevesiviemäreitä on n. 133 km ja sekaviemäreitä n. 7 km. 3.5 TEOLLISUUDEN VESIHUOLTO Häpönniemen puhdistamolle johdetaan Uudessakaupungissa sijaitsevien Valmet Automotive Oy:n, Vihannes-Laitila Oy:n ja Vakka-Suomen Panimo Oy:n jätevedet sekä Munaistenmetsän kaatopaikan suotovedet. Laitilan kaupungin alueelta puhdistamolle johdetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n, Naval Oy:n, Amitec Oy:n, Veme Oy:n, Comforta Oy:n ja Laitila Coating:n jätevedet. 3.6 ALUEELLINEN SUUNNITTELUTILANNE Vakka-Suomen ja Länsivyöhykkeen alueelle on tehty vesihuollon kehittämissuunnitelma (2002), jonka tarkoituksena oli selvittää Laitilan ja Uudenkaupungin kaupunkien sekä Askaisten, Kustavin, Lemun, Maskun, Mietoisten, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Ruskon, Taivassalon, Vahdon, Vehmaan ja Velkuan kuntien vesihuollon ratkaisuvaihtoehdot niin, että vedenhankinta sekä jätevesien käsittely voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelma laadittiin vuoteen 2030 saakka. Suunnitelman mukaisesti on toteutettu Laitilan jätevesien johtaminen Uuteenkaupunkiin ja Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamon laajentaminen. Samoin Kustavi Lokalahti - Häpönniemi -siirtoviemärin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2010 alussa.

17 14/29 Tämän lisäksi suunnitelmassa esitettiin Vehmaan ja Taivassalon jätevesien johtamista Uuteenkaupunkiin. 3.7 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON NYKYTILA Kunnallisen laitoksen vesijohtoverkostojen ulkopuolella asuu noin 11 % kunnan asukkaista eli noin asukasta. Haja-asutusalueiden asukkaiden vedentarve on yhteensä noin 260 m 3 /d (150 l/as d). Viemäriverkostojen ulkopuolella asuu noin 15 % kunnan asukkaista eli noin asukasta. Näiden lisäksi vapaa-ajan asuntoja on yhteensä kappaletta, joista osa on liitetty vesijohtoverkostoon ja viemäriin. Vapaa-ajan asunnoista suurin osa on ilman vesivessaa, vesikalusteita tai paineellista vettä. Näissä asunnoissa vedenkulutus on todellisuudessa vähäistä, alle 50 l/as d. Asuntojen varustelutaso tulee jatkossa nousemaan, mikä lisää myös vedenkulutusta Vesiyhtymät Uudenkaupungin alueelle on vuodesta 1986 alkaen perustettu yli 30 vesiosuuskuntaa tai yhtymää. Uudenkaupungin Vesi toimittaa vettä kaikille vesiosuuskunnille. Osuuskunnille ja yhtymille toimitettu vuotuinen vesimäärä on n m 3 (vuonna 2008) eli n. 280 m 3 /d. Osuuskunnat ja yhtymät ovat rakentaneet yli 320 km vesijohto- ja viemärilinjoja. Suurin yksittäinen yhtymä on Lepäinen-Lyökki vesiosuuskunta, joka perustettiin vuonna Vesijohdon pituus on n. 180 km ja liitettyjä kiinteistöjä 320. Toinen merkittävä on vuotta aiemmin perustettu Kammelan vesiosuuskunta, jossa kiinteistöjä on 368 ja johtolinjan pituus n. 94 km. Puhtaan veden jakelun lisäksi on perustettu viemäröinnistä vastaavia osuuskuntia. Näistä suurimmat ovat Lyökki-Lepäinen jätevesiosuuskunta ja Kammelan jätevesiosuuskunta. Kaikki viemäröintiä tarjoavat yhtymät toimittavat jätevedet Uudenkaupungin Veden viemäriverkostoon. Uudenkaupungin vesiyhtymät on esitetty luettelona liitteenä (Liite 3) Haja-asutuksen vedenhankinta Verkostojen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen vedenhankinta on kiinteistökohtaisten kaivojen varassa. Vaihtoehtoina ovat tällöin rengaskaivo tai kallioporakaivo. Valtaosa kiinteistökohtaisista kaivoista saa veden moreenikerrostumista. Kaivovesien laatu vaihtelee maa- ja kallioperäolosuhteista johtuen sekä paikallisesti että alueellisesti. Kaivovesissä saattaa esiintyä luonnollisia kallio- ja maaperästä johtuvia veden laatuhaittoja tai pohjavesi voi olla likaantunut.

18 15/29 Rengaskaivoissa yleisesti esiintyvä ongelma on korkea rauta- tai mangaanipitoisuus. Myös kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja. Pintavesien päästessä huonokuntoiseen kaivoon, veteen joutuu pieneliöitä, eloperäistä ainesta, hienojakoista maa-ainesta ja typpiyhdisteitä kuten nitraattia ja nitriittiä. Kaivon lähellä voi olla myös pohjavettä likaavia toimintoja, kuten teiden suolaus, peltojen tai puutarhan lannoitus tai pysyviä riskitekijöitä kuten jätevesisäiliöt, öljysäiliöt ja karjasuojat. Monet vanhat kaivot olisivatkin kunnostuksen tarpeessa. Uudessakaupungissa kiinteistökohtaisissa kaivoista saatu vesi on usein rauta-, mangaani- ja humuspitoista. Lisäksi porakaivoissa on esiintynyt radonia. Vuoden kuiva ajanjakso on myös paikoin aiheuttanut ongelmia veden riittävyyden kanssa Haja-asutuksen jätevedet Suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpiä ovat mahdolliset pohjavesien ja kaivojen saastumiset ja hajuhaitat sekä vesistöjen rehevöityminen. Riittämättömät kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelymenetelmät ovat tietenkin uhka myös pohjavesialueilla ja makean veden altaan valuma-alueella Rakennusjärjestyksen mukaan tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet on johdettava käsiteltäviksi pohjavesialueen ulkopuolelle yhteiseen viemärilaitokseen tai kaikille jätevesille on oltava tiiveyden suhteen valvottavissa oleva umpikaivo. Makean veden altaan valuma-alueella ja Sirppujoen suojavyöhykkeellä sekä rantaalueilla tulee WC-vesille olla umpikaivo, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen. Muille jätevesille on oltava saostuskaivot ja maaperäkäsittely tai muu puhdistusteholtaan vastaava käsittely. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on perinteisesti hoidettu vanhoilla kiinteistöillä pääosin 2-3:n saostuskaivon laskeutuksella. Saostuksen jälkeen jätevedet johdetaan maastoon tai avo-ojiin. Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen (542/2003) voimaan tulon myötä jätevesijärjestelmiä on ryhdytty parantamaan. Asetuksen vaatimukset on täytettävä heti kiinteistöissä, jotka rakennetaan jälkeen. Jos kiinteistö on rakennettu ennen , siirtymäaika on 10 vuotta, eli asetuksen vaatimusten on täytyttävä Jos kiinteistöä korjataan siirtymäaikana siten, että töihin tarvitaan rakennuslupa, jätevesijärjestelmä on yleensä samalla muutettava vaatimusten mukaiseksi. Muutoin vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän rakentamistöihin haetaan toimenpidelupa. Selvitys kiinteistön nykyisestä jäteveden käsittelystä piti olla tehtynä vuoden 2006 alussa niillä kiinteistöillä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen viemäriin ja joilla on käytössä vesivessa. Jos vesivessaa ei ole, selvitys tuli olla tehtynä vuoden 2007 loppuun mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia sitä nähtäväksi. Suunnitelma jätevesien käsittelystä liitetään rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemuksen liitteeksi.

19 16/29 Asetuksen myötä on lisääntynyt kiinnostus paineviemäriverkon rakentamiseen haja-asutusalueelle. Suurin merkitys haja-asutusalueiden jätevesillä on vesistöjen ravinnekuormitukseen, terveydensuojeluun ja ympäristöviihtyvyyteen, joista merkittävimpinä mainittakoon mahdolliset kaivovesien saastumistapaukset ja hajuhaitat Haja-asutuksen jätevesilietteet Haja-asutusalueilla syntyviä saostuskaivo- ja umpikaivolietteitä otetaan Häpönniemen puhdistamolla vastaan yhteensä noin m 3 vuodessa, mikä on 0,3 % puhdistamolla käsitellystä jätevedestä. Saostus- ja umpikaivolietteet johdetaan välppien kautta vesiprosessiin. 4 VESIHUOLLON KEHITYSENNUSTEET 4.1 VEDENKULUTUSENNUSTEET Vesijohtoverkoston liittyjämäärä- ja vedenkulutusennusteet on laskettu Länsivyöhykkeen ja Vakka-Suomen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2003). Seuraavassa taulukossa on esitetty ennuste vesijohtoverkoston liittyjämäärälle. Liittyjämääräennustetta on tarkistettu suunnitelman laatimisen jälkeen perustuen tapahtuneeseen kehitykseen ja uuteen väestöennusteeseen. Taulukko 4.1. Vesijohtoverkostojen liittyjämäärät ja liittymisaste vuonna 2008 sekä ennusteet vuosille 2010, 2020 ja Väkiluku Liittyjät Liittymisaste % 87 % 89 % 95 % 97 % Koska Uusikaupunki myy vettä Taivassaloon, Kustaviin ja Vehmaalle, vaikuttaa Uudenkaupungin vedentarpeeseen tulevaisuudessa myös näiden kuntien lisääntyvä vedentarve. Seuraavassa taulukossa on Uudenkaupungin ja Uudenkaupungin Veden asiakaskuntien sekä vesiosuuskuntien vedenkulutusennusteet. Taulukko 4.2. Uudenkaupungin, Kustavin, Taivassalon, Vehmaan ja Pyhärannan vedenkulutusennusteet vuoteen (m 3 /d) (m 3 /d) (m 3 /d) (m 3 /d) Uusikaupunki Vesiosuuskunnat Kustavi ja Taivassalo Vehmaa Pyhäranta Yhteensä Uudenkaupungin oma vedenkulutus tulee ennusteen mukaan pysymään nykyisellä tasolla vuoteen 2030 mennessä. Jos Uudenkaupungin Veden asiakaskunnat sekä vesiosuuskunnat ja yhtymät ostavat myös jatkossa kaiken tarvitsemansa veden Uudenkaupungin Vedeltä, verkostoon pumpattava vesimäärä olisi m 3 /d vuonna Pyhäranta ja Taivassalo kuitenkin ostavat todennäköisesti myös jatkossa vain osan tarvitsemastaan vedestä Uudenkaupungin Vedeltä.

20 17/ JÄTEVESIENNUSTEET Kiinnostus viemäriverkostoon liittymiseen tulee kasvamaan jätevesien käsittelyä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla koskevien määräysten takia. Ennusteen mukaan viemäriverkostoon on liittynyt vuoteen 2030 mennessä n asukasta, mikä on 95 % kunnan asukkaista. Seuraavassa taulukossa on esitetty viemäriverkoston liittyjämäärät ja liittymisaste vuonna 2008 ja ennusteet vuoteen Taulukko 4.3. Viemäriverkon liittyjämäärät ja liittymisaste vuonna 2008 sekä ennusteet vuosille 2010, 2020 ja Väkiluku Liittyjät Liittymisaste % 85 % 89 % 93 % 95 % Uudenkaupungin alueella jätevesimäärän odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrä tulee nousemaan tarkastelujakson aikana Lokalahden ja Kustavin rakennettavien siirtoviemäreiden ansiosta. Vuosien 2020 ja 2030 ennusteissa on otettu huomioon Vehmaan ja Taivassalon mahdolliset siirtoviemärit. Seuraavaan taulukkoon on kerätty Uudenkaupungin ja sen mahdollisten tulevien yhteistyökuntien jätevesimääräennusteet. Taulukossa on esitetty keskimääräinen jätevesimäärä vuonna 2008 ja ennusteet vuoteen Taulukko 4.4. Keskimääräinen jätevesimäärä vuonna 2008 sekä ennusteet vuoteen (m 3 /d) (m 3 /d) (m 3 /d) (m 3 /d) Uusikaupunki 1) Pyhäranta Laitila Lokalahti Kustavi Taivassalo Vehmaa yhteensä * 8 175** 8 300** 1) Vähennetty Pyhärannan kunnan osuus *) Vuoden 2010 jätevesimäärään on laskettu Uudenkaupungin ja Pyhärannan lisäksi Lokalahden, Laitilan ja Kustavin jätevedet. **) Vuoden 2020 ja 2030 jätevesimäärään on laskettu kaikkien taulukossa olevien kuntien jätevedet. 5 VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET 5.1 VEDENHANKINNAN JA -JAKELUN KEHITTÄMISTARPEET Vesijohtoverkostossa on alueita, jotka ovat pelkästään yhden linjan varassa. Kyseisissä linjoissa saattaa myös veden laatu heiketä pitkien viipymien ja vähäisen vedenkulutuksen vuoksi. Linjat kuuluvat kuitenkin pääosin eri vesiosuuskunnille ja niiden yhdistäminen vaatii joko vesiosuuskuntien yhteisiä päätöksiä tai Uudenkaupungin Veden osallistumista hankkeisiin. Tällaisia alueita ovat mm. Sairisten veden, Hallu-Kallelan, Saariston ja Tirkkala-Hakalan vesiosuuskuntien verkostot. Vesijohdon vuotojen monitoroimiseksi tulisi verkostoon sijoittaa mittarikaivoja.

KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23134.10. Turku, 11.11.2009. Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11.

KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23134.10. Turku, 11.11.2009. Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11. KEMIÖNSAAREN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnanvaltuuston hyväksymä 11.11.2009 Työ:.10 Turku, 11.11.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010

HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010 HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 2010 2.2.2011 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 Väestö 2.2

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA, TALOUSVESI Raportti 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 14.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 2 (36) Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 5 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS)

MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS) MÄNTSÄLÄN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 8.9.2010 (LUONNOS) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 VESIHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 2.1 VÄESTÖNKEHITYS... 5 2.2 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 7 2.3

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA. Työ: E26353. Turku, 21.11.2013

KIRKKONUMMEN KUNTA. Työ: E26353. Turku, 21.11.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA 1924 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E26353 Turku, 21.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Helsinki ja Oulu

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen toimiala KAJAANIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen toimiala KAJAANIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 KAJAANIN KAUPUNKI Tekninen toimiala KAJAANIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 SISÄLLYSLUETTELO SANASTO...3 JOHDANTO...4 1. LÄHTÖTIETOJA...6 1.1 Alue... 6 1.2 Väestö... 6 1.3 Elinkeinoelämä...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2008 0135-C8725 10.6.2009 FCG Planeko Oy SUUNNITELMASELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raportti. Sipoon kunta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 67080618 30.9.2009

Raportti. Sipoon kunta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 67080618 30.9.2009 Raportti Sipoon kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Sivu 1 (15) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 SIPOON KAAVOITUSTILANNE JA VESIHUOLLON TAVOITTEET 3 2.1 Kunnan ja kaavoituksen nykytila 3 2.2 Kunnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hajaasutuksen. kehittämissuunnitelma

Päijät-Hämeen hajaasutuksen. kehittämissuunnitelma Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen hajaasutuksen vesihuollon kehittämissuunnitelma Tiivistelmä 1.7.2009 Viite 82123648 Hyväksynyt Kirjoittanut Osmo Niiranen Osmo Niiranen, Suvi Virta Ramboll Finland Oy

Lisätiedot

HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA

HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Karjaan, Karkkilan ja Lohjan kaupungit Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Pohjan, Sammatin, Siuntion ja Vihdin kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 18.10.2010 Ylä-Savon jätevesien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot