Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2014-2018 kansainvälisille markkinoille"

Transkriptio

1 Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille

2 Tuotetarjonnan teemat KESÄN LUONTOAKTIVITEETTITARJONTA Tarvitsee perustiedot Luontoaktiviteetit tuotteistettava helposti löydettäviksi ja helposti käytettäviksi. Harrastaja Omatoiminen aktiviteettimatkailija Pakettimatkailija Luontoaktiviteetit matkanjärjestäjän kautta 2

3 3. Suomalaisen luontomatkailun missio Missio Luontomatkailu tuottaa hyvinvointia kestävällä tavalla kaikille Suomen alueille myös syrjäseuduille. 3

4 3. Suomalaisen luontomatkailun visio Visio 2018 Vaihtoehdot: a) Suomi on aktiivisten perheiden (Modernit Humanistit) ihanneluontokohde, jonka puhtaassa luonnossa on tilaa kokea kaikilla aisteilla ja tehdä erilaisia elämyksiä. b) Suomi tarjoaa aktiivisille perheille (Modernit Humanistit) merkityksellisiä kohtaamisia puhtaan ja ruuhkattoman luonnon kanssa hyvää oloa tuottavan luonnossa liikkumisen parissa. c) Finland - Easiest access to wild nature. d) Finland World s Greatest Outdoor Destination. 4

5 3. Luontomatkailun pääviesti ja avainvahvuudet Avainvahvuudet mihin kilpailuetumme perustuu? Ruuhkaton, puhdas, hiljainen, rauhallinen, kiireetön Monipuolinen/monimuotoinen luonto; järvien ja rannikon saaristo, metsät (havumetsät, taigametsä, tundra, suot) poikkeavat Keski-Euroopasta, helposti saavutettava eksoottinen eläimistö; Wildlife Suomessa lähellä mutta eksoottinen Hyvinvointia ja lähiruokaa luonnosta Vesistöjen runsaus ja rikkaus (meret, järvet, joet, lammet) Keskiyön aurinko, kirkkaus Retkeilijöitä palveleva laaja kansallispuistoverkosto (sis. UNESCO, GEOPARK) ja hyvät palvelurakenteet Arktinen kesä Vahvat suomalaiset perinteet, joista kumpuava kulttuuri, joka näkyy elämäntavassamme; itse kalastetut kalat, itse paistetut marjapiirakat, nuotiolla evästelyt, marjojen ja sienien poimiminen, paikallinen ruoka. Pääviesti millä erotumme kilpailijoista? 24/7 easy access to the last wilderness of Europe Suomen luonto; ruuhkaton, mutta ei autio, puhdas mutta kaikille avoin, turvallinen mutta eksoottinen Hyvinvointi luonto elvyttää, tutkitusti Welcome to use the nature / the Finnish waterways, nature trails, forest s delicasies, wilderness. Tervetuloa käyttämään/nauttimaan Suomen luontoa/voimaan hyvin Suomen luonnossa 24/7; vesistöt, reitit, luonnon antimet, kulttuuri The greatest network of National Parks open for every man 5

6 4. Tavoitteet Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet 2018 Isot matkailu/majoitusyritykset/matkailukeskukset ovat aktiivisia luontomatkailun toimijoita, ja palvelutarjoajia ja myyjiä. Pienet majoitusyritykset ovat tuotteistaneet luontotarjonnan ympäristössään ja hyödyntävät sitä. Yritysryppäiden, joilla yhteinen myyjä/markkinointitaho (DMC, incoming-tsto,), syntyminen kansallispuistojen ympärille kaupunkimaiseen ympäristöön muun vetovoimaisen kohteen/reitin ympärille ja näiden yhteistyö valtakunnallisten markkinointitahojen kanssa. Koko Suomen luontokohteet ja reitistöt on valikoitu ja tuotteistettu omatoimituotteiksi ja elinkeinon hyödynnettäväksi (reitistöt, kohteet, palvelut, informaatio). Luontomatkailutuotteet näkyvät viestinnässä kaikilla tasoilla; (alueet, yritykset, valtakunnalliset tahot, Visit Finland, kansainväliset markkinoijat). Tuotteet löytyvät kotimaisista ja kansainvälisistä jakelukanavista helposti ostettavassa muodossa. 4.2 Imagolliset tavoitteet Suomi mielletään monipuolisena luontomatkailumaana. Suomi erottautuu omalla luontoprofiililla kilpailijoista. 6

7 6. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset 6.2Temaattiset painopistealueet mihin teemassa keskitytään Hyvinvointi a luonnosta Helpot aktiviteeti t Puhtaat vesistöt, puhdas ilma Kansallis puistot Pääviesti, avainvahvuudet Luonnon monimuotoi suus eri puolilla Suomea Ruoka Majoitusk ohteet mukaan Pääteemoj en yhdistämin en (CinN), ja teemoitetut aktiviteetit Kohdenn us: aktiiviset perheet, seniorit 7

8 ho/ 6. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset rahoitus 1. Lisätään ymmärrystä omatoimisen luontomatkailutuotteen sisällöstä ja vaatimuksista ja sen arvosta matkailulle. 2. Laajennetaan luontomatkailutarjontaa ja luontomatkailutuotteita tarjoavien yritysten osuutta (määrää). Reittikriteerit täyttävien reittien kehittäminen (infran parantaminen), luonnon avaaminen tuotteistukseen. Järjestetään konseptoitua reittikoulutusta, niille jotka vastaavat reiteistä (OF etelän työn levittäminen vk) Tukipalvelujen synnyttäminen reiteille. Laajennetaan tietämystä oman alueen reitistöistä, opitaan tuntemaan ja hyödyntämään reitistöjen tuottama arvo yritykselle. Edistetään teemallisesti erikoistuneiden majoituskohteiden syntymistä. Palveluiden lisääminen (mm. matkatavaroiden kuljetus jne.) Myös poliitikkoihin ja päättäjiin vaikuttaminen, taloudellisten vaikutusten selvittäminen ja tiedon levittäminen Laajennetaan erityisesti omatoimisille suunnattujen tuotteistettujen helppotasoisten reitti-ehdotusten määrää TUOTTEISTUS Edistetään kansallispuistojen hyödyntämistä yritysten tuotteissa ja markkinoinnissa. Laajennetaan wildlife-käsitettä ja lisätään wildlife-palveluita tarjoavien yritysten osuutta (määrää); Olemassa olevien oppaiden lajituntemuksen lisääminen koulutuksella. Opaspankki. Myös tiedot erikoistuneista oppaista kaikkien saataville.tärkeää, oppaiden kierto alueelta toiselle hyödyttäisi oppaita ja toimialaa Luodaan opaspankki tiettyihin teemoihin erikoistuneista oppaista. Pyritään saamaan majoitustoimijat ja luontomatkailuyrittäjät kohtaamaan, lisää majoituskohteita tai hotelleja, jotka tarjoavat aktiviteettiretkiä (vrt. Wanderdörfer).majoitusyrityksille kurssit, retriitit,rauhoittuminnen, teemat jolloin ovat mukana markkinoinissa, valjastettava myyjään aktiviteettejä. Ketjuhotellien johdon vakuuttaminen luontoaktiviteettien hyödyistä liiketoiminnassa. Lerintäalueluokituksen laajentaminen ja kehittäminen,. Ensisijassa kv-markkinoille tähtäävää, olemassa olevaa tarjontaa hyödyntäen, ei uusia juttuja keinotekoisesti. Satsattava jo kv-markkinnointia tekeviin yrityksiin, ei resursseja uusien tuotteiden ja toimijoiden etsimiseen. MEK, OF, vk ylhteistyötahot, OF- ja muut alueelliset hankkeet Tk-hankkeet Kehittäjäorganis aatiot, ammattiopistot, oppaita kouluttavat organisaatiot (Helmi) Suomen Leirintäalueyhdi stys 8

9 Strateginen 6. Strategian kehittämisalue: keskeiset periaatteet ja linjaukset Tuotekehitys Kehitysalue Toimenpide Vastuuta ho/ rahoitus 3. Parannetaan laatua; sekä reitistöt että ohjelmapalveluyritysten tuotteet 4. Asiakastuntemuksen lisääminen, erityisesti segmenttitasolla. Laadunkehittämisohjelmien käyttöönoton lisääminen Yritykset, incomingtoimijat, digitoimijat Tutkimustiedon tuottaminen ja jalkauttaminen kohderyhmien erityispiirteistä. Tieto käytännönläheisesti ja nopealukuisesti käyttöön. Tutkimustiedon kokoaminen yhteen paikkaan. Kiinan/Hong Kongin aktiviteettikohderyhmätuntemus. Venäläiset luontomatkailuasiakkaina Järjestetään lissä MoHu-työpajoja, kv-valmennusta. Kartoitetaan teemakohtaisesti, mitä on tehty, kun on onnistuttu hyvin esim. melontakohteiden myynnissä. Hankkeet, matkailutieyhdist ykset, maakuntien liitot, Tiehallitus 5. Työkalujen hyödyntäminen. Tuotettujen työkalujen ja tiedon tehokas jalkauttaminen eri kanavia käyttäen, uusien jalkauttamiskeinojen kehittäminen. (Esim. ansaintalogiikkaoppaasta verkko-oppimateriaali/työpaja) Uusia työkaluja esim perusinfoa metsästä ja kasveista helpommin matkailijalle ja kieliversioina MEK, OF, vk ylhteistyötahot, aluehankkeet 9

10 6. 6. Strategian keskeiset periaatteet ja ja linjaukset Strateginen kehittämisalue: Tuotekehitys Kehitysalue Toimenpide Vastuutaho/ Rahoitus 6. Culture in Nature, OF + Finrelax, OF + Ruoka luonto ja kulttuuri tärkeä yhdistelmä Tuotteistus ja paketointi teemoja yhdistäen ja teemoittaen luontoaktiviteettituotteita, esim. yrittivaellus. Suomalaista elämäntapaa avaavien tuotteiden hyödyntäminen esim. metsäsuhde, marjojen kerääminen. Osallistaminen, muistijälki suomalaisesta luonnosta. Paikallisen ruoan ja villiruoan liittäminen tiukemmin luontomatkailuun. Ruokapalveluiden tarjonnan parantaminen aktiviteettiasiakkaille. Ruokatoimijoiden tuominen yhteen luontomatkailutoimijoiden kanssa. Yksittäisille matkailijoille tavallisia ruokapalveluita saataville. (eväspaketteja, helppoja nopeita pikkuruokia ja picnicboxeja majoituskohteisiin tai maaseuturavintoloihin). Koulutusta eri kohderyhmien huomioimiseen, erit. aasialaiset. 7. Kiertomatkailureitit Sisällytetään luontoaktiviteetteja kiertomatkatuotteisiin. Suurten kiertomatkatukkureiden (auto/bussimj:t) tavoittaminen ja Suomen aktiviteettitarjonnan esittely. Iltatuotteiden kehittäminen ryhmät vaihtavat paikkaa päivän aikana 8. Yritysten tuotekehityksen tukeminen. Jalkautuminen yrityksiin, tuotekehityksen tukemiseksi. Uudet keinot PK-yritysten tavoittamiseen ja tukemiseen. Uusien kohderyhmien (MoHut, Venäjä, Kiina, Japani) tarpeiden mukaisen tuotekehitystä tukevien työkalujen tuottaminen ja jalkauttaminen (esim. työpajat, suositukset). Tuotteena teemotetut paketit jotka koostuvat majoituksesta, ruoasta ja aktiviteetista Yritykset, incomingtoimijat, Digi-toimijat, Tk-hankkeet, kehittäjäorganisaatiot, alueelliset myyntiorganisaatiot Hankkeet, matkailutieyhdistykset, maakuntien liitot, Tiehallitus, alueelliset myyntiorganisaatiot MEK, Of, alueorganisaatio, myyntitahot, muut vk tahot, alueelliset hankkeet 10

11 6. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset Strateginen kehittämisalue: Tuotekehitys Kehitysalue Toimenpide Vastuutaho/ rahoitus 9. Kansallispuistojen, Geoparkien, UNESCON luonnonperintökohteiden hyödyntäminen Tunnistetaan ne kansallispuistot, joissa kv luontomatkailua kannattaa edistää. (pääalueittain: pääkaupunkiseutu, Saimaa, Lappi, saaristo) Joidenkin etelän kansallispuistojen haaste, että ovat kaukana sieltä, missä matkailija yöpyy ja käyttää muita matkailupalveluita.. Miten saada ne tiiviimmin yhteen. Vrt Lapin hanke kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi tämän tulosten levittäminen muualle Suomeen. Majoitusyritysten ja kansallispuistoissa toimivien luontomatkailuyritysten lähentäminen. Metsähallitus, OF, hankkeet, matkailun alueorganisaatiot, yritykset 11. Luontovetovoiman tarkentaminen tuotteistuksessa ja tuotteistusta lisää päävetovoimiin kuten yötön yö. Nostetaan valoisat kesäyöt, keskiyön aurinko, yötön yö, ( ideoita tuotteistukseen iltamelonta, iltapatikointi, iltaretket luontoon.) + METSÄT JA SUOT Yöttömän yön ulkoilmaaktiviteetteja lisää, Midnight Golf-tyyliin: uinti, soutu, melonta, kalastus, rantanuotio Puhdas luonto toimintaympäristönä: puhtaat vesistöt ja vesi (järvet, meri, rannikko, saaristo, joet, lähteet, juomavesi, vesiaktiviteeti, vesiliikenteen hyödyntäminen tuotteistuksessa lisää tämä toimenpiteisiin) OF, MEK, alueelliset koordinaattorit ja kehittäjätahot 11

12 6. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset Strateginen kehittämisalue: Yhteistyö ja verkostot 6.3 Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet Kehitysalue Toimenpide Vastuut aho/rah oitus 1. Varmistetaan Outdoors Finlandkoordinaation ja alueellisten toteuttajien jatkuminen. Voisiko yhdistää kohdan 3 tähän? OF-ohjelman rahoituksen varmistaminen ja kehittämismallin jalostaminen koordinaation vahvistaminen CF_mallin mukaisesti ja tarvittavilta osilta laajentaminen (alueellisesti ja vk sidosryhmät). Myös alueellisten toteuttajien ja vk koordinaation toimeenpanon varmistaminen, esim. suuremman alueen oma alueellinen koordinaattori (esim. OF länsi, OF pohjoinen.. Alueellisia vetäjiä tarvitaan kokoamaan yritykset ja palveluntuottajat yhteen, foorumi verkostointiin alueellisesti. MEK OF 2. Uudet verkostot ja strategiset kumppanuudet. Yli toimialarajojen ulottuvien verkostojen ja suhteiden rakentaminen edistämään tuotekehitystä ja markkinointia Verkostoidutaan hotelliketjujen ja muiden majoitusyritysten kanssa yhteistuotteiden luomiseksi ja sidotaan nämä tiiviimmin luontoaktiviteettien myyntiin. Tiedottaminen kaikille osapuolille YHTEISTYÖ METSÄHALLITUKSEN JA ETENKIN LUONTOKESKUSTEN KANSSA TIIVIIMMÄKSI Kehittämisen linjaukset myös oppilaitoksiin ja opaskoulutukseen. Yritysyhteistyötä enemmän koulutukseen. Kaikki toimijat 3. Varmistetaan reitistöjen kehittämiseen ja tuotteistamiseen kohdistuvan työn ja rahoituksen jatkuminen. Yhdistä kohtaan 3. OF Etelän reitistötyön jatkaminen ja laajennus koko Suomeen. Informaation kehittäminen Hankebyrokratia mahd. vähäiseksi MEK, OF, rahoittajat, vk toimijat 12

13 Myynti ja markkinointikanavat ja näkyvyys 6. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset Kehitysalue Toimenpide Vastuutah o/rahoitus 1. Näkyvyyden lisääminen. Uusien tuotteiden systemaattinen lanseeraus myyntikanaviin Vaiko olemassaolevien tehokkaampi myyminen ja tunnettavuuden nosto ja myyntikanavien laajentaminen.. Näkyvyyskampanjat; materiaalin tuottaminen, aktiviteettituotteiden näkyminen vs. vain luonto. Laadukas kuva ja videomateriaali. Selkeä aktiviteettiprofiili ja avainvetovoimatekijät mainontaan mukaan. Alueiden vs MEK markkinointi, sen rooli. Yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö ja tapahtumien hyödyntäminen Yhteistyö muiden toimialojen kanssa esim. Outdoors-vaatetus, - laitteet Kansallispuistojen hyödyntäminen etenkin puhtaan luonnon ja kestävän kehityksen aspektista. Parempaa ja enemmän kuvamateriaalia, yksi hanke pelkästään kuvien tuottamiseen. Enemmän paukkuja nettimarkkinointiin ja FB:kiin Yritykset, muut tuotteiden myyntitahot MEK, alueelliset myyntiorganisaat iot 2. Myynti- ja välittäjäportaan toiminnan kehittäminen omatoimisissa tuotteissa. 3. Autetaan pieniä luontomatkailuyrityksiä pääsemään kv-markkinoille sekä jakelukanaviin, että markkinointiin. Tuottaja/välittäjätoiminnan kehittäminen kartoittamalla potentiaaliset myyntitahot omatoimisille tuotteille. (tärkeä) Yritysryppäille yhteinen myynti/markkinointitaho. Tuottaja/välittäjätoiminnan edistäminen mm. kohdistamalla hankerahoituspäätökset vastaavasti. Myyntitahojen kuten incoming-toimistojen mukaansaaminen ja sitominen tuotteistus- ja myyntiprosessiin. Hotellien vastaanottohenkilökunnan ja matkailuinfojen (kaupunkien infotkaan ei välttämättä tiedä reiteistä ) kouluttaminen luontoreiteistä. Markkinointiyhteistyö peer to peer (Jakelukanavakartoituksen päivitys, uudet markkinat, seurantatyökaluna) Useamman vuoden rullaava kehittämisuunnitelma Koulutetaan ja sparrataan ostajan kohtaamiseen.. Tärkeää! Ei vain kohtaamiseen vaan ajatus aktiivisesta myyntityöstä tarvitaan OF ELY-keskukset alueelliset myyntiorganisaat iot MEK, OF, kehittäjätahotalu eelliset myyntiorganisaat iot 4. Hyödynnetään paremmin myyntitoimenpiteet Myyntiosaamisen parantaminen: Toteutetaan kv-valmistautumiskoulutuksia Keskitytään tuotekehityksen tuloksena syntyneiden tuotteiden saamiseen paremmin näkyville eri jakeluteihin ja markkinointiin ei unohdeta olemassaolevaa. Myös kauden jatkaminen tärkeää.. OF, hankkeet 13

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen loppuseminaari 9.12.2014 Pori terhi.hook@visitfinland.com

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen loppuseminaari 9.12.2014 Pori terhi.hook@visitfinland.com Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen loppuseminaari 9.12.2014 Pori terhi.hook@visitfinland.com Kohti kansainvälisiä markkinoita Mitä Visit Finland tarjoaa maaseutumatkailuyrittäjälle? 10.12.2014

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Visit Finland -toiminnot

Visit Finland -toiminnot Visit Finland -toiminnot Markkinointikampanjat, sähköiset kanavat, PR ja media, markkinointimateriaalit, kasvuohjelmat Teemakohtainen kehittäminen, alue- ja hankekoordinointi, laadun parantaminen/laatuton

Lisätiedot

Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness

Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness Finland placed ninth in FutureBrand sinternational Country Brand Index 2012. The country did especially well in the Environmental Friendliness category, placing second. Finnish nature was considered to

Lisätiedot

2 Finpro Mitä tehty? Visit Finland tehtävät Matkailumaakuva ja markkinointi kansainvälisillä markkinoilla B2B mahdollisuudet ja verkostoituminen Vetovoimaisen tuotetarjonnan vahvistaminen, markkinatieto

Lisätiedot

www.visitfinland.fi 3

www.visitfinland.fi 3 2 www.visitfinland.fi 3 www.visitfinland.com 4 Strategiset projektit = Kärkihankkeet Visit Finland kehitettävät teemat Teemojen kehittämisstrategiat Hyvinvointi Kulttuuri Kesäaktiviteetit Talvi Ruoka Markkinointi

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018 Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2014-2018 1. Hyvinvointimatkailun nykytila 1.1. Suomalainen

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen. 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen. 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide-esityksineen 22.5.2010 fememare Oy Nina Vesterinen 0 Tiivistelmä Matkailun edistämiskeskus MEK on saanut valtakunnallisessa matkailustrategiassa

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Työpaja II - Tulokset Yhteinen tahtotila ja organisoituminen

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Työpaja II - Tulokset Yhteinen tahtotila ja organisoituminen Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Työpaja II - Tulokset Yhteinen tahtotila ja organisoituminen 28.8.2012 klo 15.00-18.00, Ravintola Liisanpuiston auditorio,

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Loppuraportti 28.9.2012 Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Loppuraportti 28.9.2012 Konsultit: Kimmo Kivinen, Martti Setälä, Nette Lehtinen Capful Oy Projektiryhmä: Viveka Lanne, Satakuntaliitto,

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015 1 Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Lausuntoversio 25.8.2015 Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia?... 2 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Matkailun Ac@on plan

Matkailun Ac@on plan www.loviisa.fi www.lovisa.fi Matkailun Ac@on plan 2014-2020 Loviisa- Pieni kaupunki, suuria elämyksiä Lovisa - Liten stad, stora upplevelser Loviisa - Small town, great experiences Etunimi 27.3.2014 Sukunimi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015-2025 16.1.2015 Yhdessä enemmän Yhteistyön ja uudistumisen kautta kasvuun Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com 2013 MARKKINOINTI & PALVELUT Matkailun edistämiskeskus Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com HYÖTY IRTI KAMPANJOISTA MEK Visit Finland edistää voimakkailla imagokampanjoilla Suomen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot