14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015

2 Kannen kuva: Satakunnansilta ja Tampella Kuvaaja: Susanna Lyly

3 Sisällysluettelo Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1 Kaupungin omistajaohjaus Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Osingot Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Tampereen Sähkönmyynti Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tammervoima Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampere-talo Oy Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy Finnpark konserni Finnpark Oy Tampereen Särkänniemi Oy Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy Elinkeinopoliittiset kehittämisyhtiöt Finnmedi Oy Pikespo Invest Oy Ltd Tamseed Ky Tampere Technology Oy Tuotekehitys Oy Tamlink Matkailua ja elinkeinotoimintoja palvelevat yhtiöt Tredea Oy Suomen Hopealinja Oy Oy Runoilijan Tie Tampereen Ravirata Oy Muut kehitys- ja palveluyhtiöt Coxa-Konserni Coxa Oy Ekokumppanit Oy Pikassos Oy Tampereen Sarka Oy Tampereen Työvalmennussäätiö Syke Tavase Oy Verte Oy Vuores Palvelu Oy Asuntoyhteisöt Insinöörioppilastalo Oy Kiinteistö Oy Opintanner Tampereen Kotilinnasäätiö Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy Tampereen Vuokra-asunnot Oy Vilusen Rinne Oy Tampereen Vuokratalosäätiö YH Kodit Oy Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy TREDU-Kiinteistöt Oy Tunnuslukujen laskentakaavat 96

4

5 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta Raportissa Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta esitetään yhtiöiden perustiedot, tilikauden 2014 tärkeimmät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät. Raportin sisältö pohjautuu yhtiöiden tilinpäätösaineistoon, erityisesti toimintakertomusinformaatioon sekä sähköisesti saatavissa olevaan aineistoon (mm. yhtiöiden internet-sivut ja yritysrekisterit). Tunnuslukuyhteenvedot on vuoden 2014 osalta tehty aiempien vuosien mukaisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto asettaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä tytäryhteisöilleen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuoden 2014 osalta on raportoitu Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa sekä Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta laajemmin. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on myös käsitellyt toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ( ). Kaupungin omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja erilaisilla toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Siten organisaatioiden tavoitteet ja tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi asuntoyhteisöjen kohdalla lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista erilaisille kohderyhmille, jolloin tuloksen maksimointi ei ole tarpeen kunhan velanhoito- ja investointikyvystä pidetään huoli. Osa yhtiöistä toimii taas puhtaassa markkinataloudessa avoimilla markkinoilla ja tavoittelee mahdollisimman hyvää kannattavuutta sekä pyrkii laajentamaan toimintaansa. Osa yhtiöistä taas toimii yhtiömuodossa pitkälti toiminnallisten tekijöiden johdosta, esimerkiksi kuntien yhteisesti omistamat yhtiöt. Osakeyhtiömalli on yleisesti havaittu selkeäksi ja toimivaksi yritysmuodoksi. Omistamisen keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, että harjoitettava toiminta palvelee kaupunkistrategian toteutumista paremmin julkisomisteisesti kuin se yksityisessä omistuksessa tekisi. Lisäksi strategisesti tärkeiden toimintojen kohdalla julkinen omistaminen voi olla perusteltua. Omistaminen voi perustua myös hyvään vuosittaiseen tuloutustasoon. Kaupungin omistamien yhtiöiden joukossa on myös yhtiöitä, joiden omistamisen taustalla on jokin muu tekijä kuin strategisuus tai vuosittainen tuloutus. Omistamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet on tiedostettava ja huomioitava päätöksenteossa. Kaupungin omistajaohjaus Toimintaa ovat ohjanneet kaupunginvaltuuston ( , 159 ) hyväksymä Tampereen kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajapolitiikka ja omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapolitiikan tärkeänä päämääränä on, että Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja selkeä omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Kaupungin omistajapoliittista päämäärää konkretisoidaan 13 omistajapoliittisen linjauksen kautta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin omistamien yhtiöiden ja merkittävien säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan omistajan näkökulmasta kerran valtuustokaudessa. Kokonaistarkastelussa käydään systemaattisesti läpi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä säätiöt. Tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään vuosittain yleensä maalis-kesäkuussa. Tytäryhteisöjen omistajakeskustelut käytiin pääsääntöisesti syksyn 2014 aikana. Vuonna 2015 ajankohtana on samoin syksy. Omistajakeskusteluun osallistuu tytäryhteisöistä toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Kesän 2014 aikana käytiin lisäksi tytäryhteisöjen tavoitekeskusteluja vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden osalta. Merkittävän osan kaupungin omistajaohjauksesta muodostaa tytäryhteisöjen omistajan ennakkokäsitystä vaativien asioiden käsittely sekä yhtiöiden tiedottamisvelvollisuus omistajalle. Molemmista määrätään Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjeessa. Asioita pyritään viemään eteenpäin ennakoiden ja hyvässä vuoropuhelussa yhteisöjen johdon ja hallitusten kanssa. Kaikki omistamista koskevat tärkeät päätökset käsitellään kaupungin luottamuselimissä, pääasiassa kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa. Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien tapaamisia, joissa käsitellään Tampereen kaupunkikonsernin ajankohtaisia asioita, pidettiin vuonna 2014 kaksi kertaa ja vuonna 2015 toistaiseksi kerran. Vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin noin kaksi kertaa vuodessa. 1 Raportissa käsitellään myös tärkeimmät säätiöt sekä tietyin edellytyksin myös muut kuin varsinaiset osakkuusyhtiöt. Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1

6 Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Pirko-Kiinteistöt Oy, TAO-Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus sulautuivat perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön TREDU-Kiinteistöt Oy:n. Yhtiö aloitti toimintansa TREDU-Kiinteistöt Oy:n perustaminen on osa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tilahallinnon järjestelyä. Tavoitteena oli muodostaa ammattioppilaitosten tilojen omistamiseen ja investointeihin erikoistunut seudullinen yhtiö, jonka toiminnan päätavoitteena on luoda hyvää oppimisympäristöä, varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja tilojen käytettävyys koulutustoimintaan. Tampereen Ravirata Oy:ssä keväällä 2014 toteutettu suunnattu osakeanti vanhoille osakkaille muutti yhtiön omistussuhteita siten, että Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiöstä tuli suurin omistaja 62,7 % osuudella. Säätiön vuonna 2012 yhtiölle myöntämän lainan loppuosuus, noin euroa konvertoitiin osakepääomaksi. Myös toinen vähemmistöosakas Pohjois-Hämeen Hippos ry nosti järjestelyssä omistusosuuttaan 17,47 %:iin. Tampereen kaupunki ei käyttänyt osakeannissa merkintäoikeuttaan ja kaupungin omistusosuus laski yhtiössä 19,66 %:iin. Suomen Hippos ei myöskään käyttänyt merkintäoikeutta ja sen osuus painui 0,13 %:iin. Kiinteistö Oy Finn-Medi Deltan osakkeita (1 154 kappaletta) myytiin aivan vuoden 2014 lopulla Tampereen Tuberkuloosisäätiölle euron kauppahinnalla. Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta hallitsee vuokraoikeuden nojalla erotettua tonttia Kaupin sairaala-alueella osoitteessa Biokatu 4 ja omistaa tontille rakennetun rakennuksen. Rakennuksessa ovat vuokralla mm. Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Fimlab Oy ja se on valmistunut vuonna Kaikkiaan rakennuksessa on huoneistoalaa neliömetriä, josta tehty kauppa koski m2 suuruisia huoneistoja. Kaupan jälkeen Tampereen kaupunki omisti yhtiön osakekannasta osaketta eli 30,9 % osakkeista. Kaikki loput osakkeet on myyty vuoden 2015 puolella Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiölle euron kauppahinnalla. Nykyisen Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n edeltäjänä toimineiden oppilaitosten kautta tulleiden rahastojen varat ovat olleet Tampereen kaupungin hoidossa. Rahastoja oli neljä: Teknillisen Oppilaitoksen opintoavustusrahasto, TAMK Tutkimus- ja kehitysrahasto, Tampereen Kauppaoppilaitoksen 75-vuotis juhlarahasto ja Tampereen Ammattikorkeakoulun K-kauppiasrahasto. Vuoden 2014 aikana Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiö aloitti toimintansa ja kaupungin hoidossa olleiden rahastojen varat oli tarkoituksenmukaista siirtää säätiölle. Yhteismäärältään lähes 11,0 milj. euron varallisuus siirrettiin Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiön tilille joulukuussa Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto aloitti toimintansa helmikuussa Jaosto vastaa kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä. Liiketoimintajaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin lukuun ottamatta kuntayhtymiä, antaa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille sekä tekee esitykset yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vuonna 2014 liiketoimintajaoston jäsenet olivat (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kalervo Kummola (Elina Sirén), Harri Airaksinen (Ilkka Sasi), Atanas Aleksovski (Ulla Kampman), Anneli Kivistö (Ilpo Sirniö), Jaakko Mustakallio (Anna-Kaisa Heinämäki), Satu Sipilä (Timo Hanhilahti) ja Sirkkaliisa Virtanen (Minna Minkkinen). Liiketoimintajaoston puheenjohtaja on Kalervo Kummola ja varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski. Liiketoimintajaosto kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa alkaen kaupunginhallitus valitsi liiketoimintajaoston uudeksi jäseneksi Petri Siuron (Olga Haapa-aho) eronneen Jaakko Mustakallion (Anna-Kaisa Heinämäki) tilalle. 2 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta

7 Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Yleinen heikko taloudellinen tilanne vaikutti usean kaupungin tytäryhteisön taloudelliseen kehitykseen vuonna Liikevaihdolla mitaten merkittävimmistä yhtiöistä ja säätiöistä vain Tampere-talo Oy, Vuokratalosäätiö, Kotilinnasäätiö ja kiinteistöyhtiöt pystyivät kasvattamaan liiketoimintaansa. Merkittävimmän tytäryhteisön, Tampereen Sähkölaitos -konsernin, taloudellisen toiminnan kannalta vuosi 2014 oli edelleen vaikea ja konsernin liikevaihto laski ja kannattavuus pysyi vaatimattomana pienestä tulosparannuksesta huolimatta. Myös Särkänniemi Oy:n liikevaihto jatkoi edelleen lasku-uralla ja nettotulos painui yli kaksi miljoonaa euroa tappiolliseksi. Sähkölaitoksen ja Särkänniemen yhtiökohtaisten tietojen yhteydessä on raportissa esitetty myös kilpailevien yhtiöiden tilinpäätöstietoja, jotka vahvistavat ao. yhtiöiden heikkoa sijoitusta toimialallaan. Taulukossa 1 esitettyjen 15 suurimman yhteisön yhteenlaskettu liikevaihto laski 3,3 % edellisvuoteen verrattuna. Nettotulostaan edellisvuodesta paransivat suurimmista yhtiöistä Sähkölaitos konserni, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Coxa konserni, Finnpark konserni, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Opintanner, Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampereen Kotilinnasäätiö ja Tredea. Yhtiöiden korollisen velan määrä oli vuodenvaihteessa yhteensä milj. euroa. Korollisen velan määrä väheni edellisvuodesta yhteensä 3,2 milj. eurolla. Suhteellisesti eniten velan määrä väheni Sähkölaitoksella ja Tampereen Vuokratalosäätiöllä. Korollisen velan määrä lisääntyi puolestaan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:llä ja Tampereen Kotilinnasäätiöllä. Yleisesti ottaen suurimmat velat ovat juuri Sähkölaitoksella ja vuokra-asuntoyhtiöillä, joiden toiminta on luonnostaan erittäin pääomaintensiivistä. Kokonaisuuden ylivelkaantumisesta ei voida puhua, mutta yhteisökohtaisesti tarkasteltuna asia on kuitenkin tarpeen huomioida. Raportissa on aikaisempiin vuosiin nähden keskeisemmin tuotu esiin yhtiöiden nettotulosta ja korollisen velan määrää. Nettotulos kuvaa tilinpäätöksen tuloksista parhaiten yhtiön operatiivista kannattavuutta ja siihen on myös sidottu kaupunginvaltuuston asettamat osingonmaksutavoitteet. Korollisen velan määrä on aiemmin kommentoitua kokonaisvelkojen määrää informatiivisempi siinä mielessä, että sillä on lyhennysohjelma ja se asettaa vaatimuksia yhtiön kassavirralle. Yhtiö/säätiö, milj. euroa Liikevaihto (muutos-%) Nettotulos Tilikauden tulos Taseen loppusumma Korolliset velat Tampereen Sähkölaitos konserni 289,4 (-5,9) 3,6 3,7 421,5 340,0 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 71,7 (-2,0) 4,0 4,0 78,2 19,3 Tampereen Vuokratalosäätiö 59,1 (3,9) 9,6 0,0 316,4 273,9 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 37,9 (-2,2) 3,3 3,3 50,0 0,0 Coxa konserni 33,8 (-0,7) 1,9 1,9 28,6 9,3 Finnpark konserni 22,1 (-4,0) 1,9 1,9 118,7 66,4 YH Kodit Oy 21,2 (-11,3) 1,7 1,7 54,9 24,4 Tampereen Särkänniemi Oy 17,8 (-8,5) -2,1-1,0 25,8 7,3 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 17,2 (7,4) 1,9 0,3 79,6 51,1 Tampereen Kotilinnasäätiö 10,7 (3,9) 0,2 0,0 76,1 64,8 Vilusen Rinne Oy 9,6 (5,5) 0,7 0,0 61,9 52,4 Tampere-talo Oy 7,7 (11,4) -0,1-0,1 3,7 0,0 Kiinteistö Oy Opintanner 5,5 (1,4) 0,3 0,3 38,7 36,6 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 5,0 (3,6) -0,1-0,4 60,0 60,9 Tredea Oy 4,8 (-3,7) 0,2 0,2 2,3 0,0 Yhteensä 613,5 27,0 15,8 1412,7 1006,4 Taulukko 1 Liikevaihdon perusteella ryhmiteltynä 15 suurinta raportissa esitettävää yhtiötä/säätiötä vuonna Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 3

8 Osingot Kaupunginvaltuusto on toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä asettanut muutamille yhtiöille selkeän osingonmaksutavoitteen. Konserniohjauksen näkemyksen mukaan tätä kehitystä on tarkoituksenmukaista jatkaa ja vahvistaa markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta. Tällä tavoin vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Asialla on merkitystä myös peruskaupungin erittäin haastavan taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Vuoden 2014 tuloksista osinkoa maksaneet yhtiöt on mainittu alla taulukossa 2. Kaupungin yhteenlasketut osingot kasvoivat edellisvuoteen nähden 61 prosentilla. Osinkojaan viime vuodesta kasvattivat Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, YH Kodit Oy, Coxa Oy ja Finnpark Oy. Sen sijaan jo kaksi peräkkäistä vuotta tappiota tehnyt Tampereen Särkänniemi Oy ei maksanut lainkaan osinkoa. Yhtiöiden maksamat osingot tulee suhteuttaa yhtiöiden toiminnan luonteeseen ja siihen sitoutuneeseen pääoman määrään sekä liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Kokonaisuudessaan kaupungin yhtiöomistuksistaan saama osinkotulo on edelleen erittäin vaatimaton ja sen selkeä kasvu tulevaisuudessa tulee olla tavoitteena. Yhtiö Osinko vuodelta 2014 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2014 ( ) Osinko vuodelta 2013 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2013 ( ) Osinko vuodelta 2012 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2012 ( ) Tampereen Sähkölaitos Oy , , , , , ,00 Finnpark Oy , , , , , ,26 Tampereen Särkänniemi Oy 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Pikespo Invest Oy LTD 0,00 0, , , , ,10 Tuotekehitys Oy Tamlink 0,00 0, , , , ,40 Coxa Oy , , , , , ,00 YH Kodit Oy , , , , , ,58 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy , , , ,00 0,00 0,00 Tampere Technology Oy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , , , ,37 Taulukko 2 Raportissa esitettyjen yhtiöiden tilikausien 2012, 2013 ja 2014 tuloksista maksamat osingot (hallitusten esitykset voitonjaosta). Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupunki on aiemmin lainoittanut tytäryhteisöjään tapauskohtaisesti. Viime vuosina yhteisöt ovat hankkineet itse rahoituksensa suoraan markkinoilta, usein kaupungin avustuksella ja joskus takaamana. Kokonaisuudessaan kaupungilla oli vuoden 2014 lopussa pitkäaikaisia lainasaamisia tytäryhteisöiltään 100,8 milj. euroa. Suurimmat pitkäaikaiset lainasaamiset olivat Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä ja Tampereen Vuokratalosäätiöltä. Tampereen kaupunki on myös taannut tytäryhteisöjen ottamia lainoja silloin kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Vuoden 2014 lopussa takauksia oli yhteensä 379,6 milj. euron edestä ja takausvastuiden määrä kasvoi 13 milj. eurolla. Takaukset kasvoivat erityisesti Kotilinnasäätiön, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n ja TREDU Kiinteistöt Oy:n investointirahoitusten johdosta. 4 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta

9 Taulukko 3 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat Lainansaaja Lainamäärä Lyhennykset 2014 Lainamäärä Korot 2014 Finnpark Oy , , ,26 Kiinteistö Oy Opintanner , , ,00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy , , ,49 Tampereen Sähkölaitos Oy , , ,55 Tampereen Vuokra-asunnot Oy , , , ,25 Tampereen Vuokratalosäätiö , , , ,95 Vellamonkodit Oy , , , ,87 Vilusen Rinne Oy , , ,46 Yhteensä , , , ,83 Muut lainasaamiset Ateljeetalo Oy , , , ,63 YH kodit Oy , , ,20 Taulukko 4 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset Tytäryhteisöjen puolesta Finnpark Oy , ,85 Insinöörioppilastalo Oy , ,11 Kiinteistö Oy Opintanner , ,79 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy , ,00 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy , ,00 Pirkanmaan Jätehuolto Oy , ,00 Tampereen Kotilinnasäätiö , ,97 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy , ,00 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy , ,37 Tampereen Vuokra-asunnot Oy , ,08 Tampereen Vuokratalosäätiö , ,92 TREDU-Kiinteistöt Oy , ,00 Tavase Oy , ,00 Vellamonkodit Oy , ,00 Vilusen Rinne Oy , , , ,11 Osakkuusyhteisöjen puolesta Coxa Oy , , , ,00 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 5

10 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 1.1. Pirkanmaan Jätehuolto Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio p Osoite: Naulakatu 2, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 1994 Tampereen kaupungin omistus 49,69 % (65,33 % äänimäärästä), 631 osaketta, nimellisarvo yhteensä ,91 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 64 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Pasi Hälli, Jukka Mäkelä, Olli Viita-saari, Oskari Auvinen ja Juha Kuusisto Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Juha Kuusisto, Oskari Auvinen, Olli Niemi, Piila Paalanen ja Olli Viitasaari Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Oskari Auvinen, Heidi Rämö, Piila Paalanen, Juha Kuusisto ja Olli Niemi Toiminta-ajatus: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tehtäviin kuuluvat jätehuollon kehittäminen, ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja käyttää tuloksensa jätehuollon kehittämisen edellyttämiin investointeihin. Pirkanmaan Jätehuolto konsernin muodostaa emoyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja sen tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös osakkuusyhtiö Tammervoima Oy, josta yhtiö omistaa 49,0 %. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistavat 17 kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä- Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Omistajakunnilla on lakimääräinen yhteislautakunta, joka käsittelee mm. taksat, jätehuoltomääräykset ja erivapaudet. Emoyhtiön operatiivinen toiminta oli vuonna 2014 edellisten vuosien kaltaista. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 37,9 milj. euroa (38,8 milj. euroa vuonna 2013). Tilikauden voitoksi muodostui 3,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2013). Liikevaihdon pieneneminen johtui suhdannetilanteesta pääosin aiheutuneesta yritysten jätemäärien vähenemisestä. Emoyhtiölle tulleet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemäärät olivat edellisen vuoden tasoa. Emoyhtiön tulosta tarvitaan lähivuosien investointien ja maisemointitöiden rahoitukseen sekä kaatopaikkojen jälkihoitoon, joka jatkuu ainakin 30 vuotta niiden sulkemisen jälkeen. Merkittävimmät investoinnit (konserni 2,4 milj. euroa) olivat Pirkan Putkikeräys Oy:n investoinnit Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmään 0,6 miljoonaa euroa, emoyhtiön Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen biojätekentän laajennus 0,6 milj. euroa ja Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen hankittu kaatopaikkajyrä 0,3 milj. euroa. Emoyhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Tytäryhtiön investoinnit ovat vahvasti etupainotteiset ja se joutuu rahoittamaan niitä lainarahalla. Tilinpäätöshetkellä Pirkan Putkikeräys Oy:llä oli lainaa emoyhtiöltä 6,75 milj. euroa (6,50 milj. euroa vuonna 2013). Vuoden 2016 alussa on tulossa orgaanisen jätteen, muovin ja kumin kaatopaikkaläjityksen kieltävä asetus. Muutos on yhtiön toiminnan kannalta erittäin merkittävä. Osakkuusyhtiö Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitos valmistuu vuoden 2015 aikana ja sen varsinainen toiminta alkaa vuoden 2016 alussa. Vuoreksen alueen putkikeräysjärjestelmän toimintaa on seurattu jatkuvasti ja järjestelmää on kehitetty yhdessä toimittajan kanssa. Putkikeräysjärjestelmän soveltuvuutta uusille alueille on tutkittu yhdessä kuntien kanssa Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

11 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -2,2 11,8 3,6 8,8 5,9 8 Käyttökate-% 20,3 21,9 21,1 20,5 21,8 21,3 Liiketulos-% 11,0 10,4 7,6 7,9 10,7 10,3 Nettotulos-% 8,7 6,3 5,8 4,9 7 7,1 Oman pääoman tuotto-% 11,6 9,5 8,6 7,7 10,9 11,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 15,1 15,9 11,6 12, ,5 Quick ratio 6,7 5,7 5,5 4,7 3,9 3,9 Omavaraisuus-% 60,2 58,1 59,3 57,7 58,3 59,9 Velkaantumisaste Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 7

12 1.2. Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holding-yhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön asiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Kaukolämpö Oy, energiantuotantoa harjoittava Tampereen Energiantuotanto Oy sekä sen 51 %:sti omistama Tammervoima Oy. Tammervoiman toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energian hyötykäyttäjäosakkailleen. Vähemmistön Tammervoima Oy:stä omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tampereen Sähkölaitos -konserni 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -5,9-2,2-2,7-4,8 38,3 533,3 Käyttökate-% 18,0 18,8 18,9 22,6 22,1 23,1 Liiketulos-% 4,8 6,1 7,2 12,1 12,6 9,7 Nettotulos-% 1,3 0,8 0,4 3,8 3-1,8 Oman pääoman tuotto-% 4,2 3,2 1,6 15,5 14,6-6,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,2 4,3 5,1 8,5 9,3 5,2 Quick ratio 1,7 1,5 0,2 1,3 2,1 2 Omavaraisuus-% 18,5 17,0 15,8 16,5 14,8 13 Velkaantumisaste 3,8 4,2 4,4 4,5 5 6, Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

13 Energiayhtiöt 2014 Liikevaihto milj. euroa Muutos-% Liiketulos milj. euroa Nettotulos milj. euroa SIPO Investoinnit milj. euroa Nettotulos-% Omavaraisuusaste-% Henkilöstö Helen Vantaan Energia Tampereen Sähkölaitos Turku Energia Oulun Energia EPV Energia Savon Voima Jyväskylän Energia Pori Energia Suur-Savon Sähkö Lahti Energia Loiste Vaasan Sähkö Lappeenrannan Energia Lähde: Talouselämä Naistenlahden voimalaitos 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 9

14 Tampereen Sähkölaitos Oy päätoimialana energialiiketoimintojen hallinnointi Toimitusjohtaja Jussi Laitinen p (vaihde) Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 1950 Tampereen kaupungin omistus 100 % Yhtiön palveluksessa 44 henkilöä ( , koko konserni 416 henk.) Hallituksen jäsenet (alk ): Peter Löfberg (pj.), Satu Eskelinen, Tero Mattila, Riitta Lyytikäinen, Mikko Kriikku, Kirsikka Siik ja Timo Lahtinen Hallituksen jäsenet (5/2015 alkaen): Peter Löfberg (pj), Marjut Ontronen, Tero Mattila, Auli Korhonen, Kirsikka Siik, Timo Lahtinen ja Jari Niemelä Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkölaitos konserni toimittaa sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konsernin emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy omistaa tytäryhtiöt Tampereen Energiantuotanto Oy:n, Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Sähkönmyynti Oy:n, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n. Vuosi 2014 oli taloudellisen tuloksen osalta heikko. Konsernin liikevaihto oli 289,4 milj. euroa jääden 5,9 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Konsernin liiketulos laski 5 miljoonaa euroa eli 26,7 prosenttia edellisvuodesta. Tilikauden tulos nousi edellisvuodesta ja oli 3,7 milj. euroa. Tulosparannusta edesauttoivat alhaisemmat materiaali- ja palvelukulut ja merkittävästi alentuneet rahoituskulut. Sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotot jäivät vaatimattomiksi. Emoyhtiön liikevaihdoksi muodostui 8,2 milj. euroa ja tulos oli 4,4 milj. euroa positiivinen. Sähkön markkinahinta oli vuoden 2014 alussa alhaisimmillaan 11 vuoteen. Teollisuuden sähkönkysyntä oli alhaalla taantuman vuoksi, vesitilanne Norjassa ja Ruotsissa oli hyvä ja markkinoille on tullut tuulivoimaa kivihiilen ja päästöoikeuksien pysyessä edullisina. Vuoden 2014 alussa alkanut sähkön markkinahinnan lasku jatkui koko vuoden. Vuosi oli myös keskimääräistä lämpimämpi, mikä näkyy energianjakelu-liiketoimintojen liikevaihdossa ja kaukolämmön tuloksessa. Sähkölaitoksen heikon kannattavuuden taustalla on osin joustamaton tuotantorakenne, mikä tarkoittaa maakaasun merkittävää 60 % osuutta käytetystä energiasta. Sähkölaitoksen kaasuriippuvuus on suurin verrattuna Suomen muihin energiayhtiöihin. Maakaasun hinta oli alkuvuonna korkea, eikä loppuvuonna laskenut öljyn hinta ehtinyt riittävästi vaikuttaa kaasun hankintahintaan. Sähköntuotannon kannattavuus oli heikko. Sen sijaan sähkönsiirtoliiketoiminta paransi tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkölaitos investoi vuonna 2014 peräti 98,2 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa 68,4 miljoonaa euroa rahoitetaan leasingrahoituksella. Merkittävimpiä investointeja tilikaudella olivat Tammervoiman hyötyvoimalaitos, suuri hakelämpölaitos Hervantaan sekä savukaasupesurit Naistenlahteen ja uusiin laitoksiin. Myös kaukojäähdytykseen investoitiin merkittävästi tilikauden aikana. Investointiohjelma uusiutuvan energian lisäämiseksi eteni voimakkaasti. Uusiutuvan energian hankinnan osuus oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ollen 25 prosenttia. Tampereen Energiantuotannossa ja Tampereen Sähkölaitoksella toteutettiin yt-prosessina henkilöstön siirtoja. Nämä henkilöstöjärjestelyt astuvat voimaan vuoden 2015 aikana Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

15 Tampereen Sähkölaitos Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -5,1-4,2-19,6 5,3 2,5 278,4 Käyttökate-% -24,2-22,0-19,0 7,1 3,8 4,2 Liiketulos-% -33,1-31,9-27,4 0,8 0,3-14,7 Nettotulos-% -164,2-220,5-163,2-128,1-147, Oman pääoman tuotto-% -18,0-26,4-20,5-20,0-22,5-25,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% -0,6-0,7-3,4-3,2-3,6 2,3 Quick ratio 1,5 1,5 0,5 1,4 5,7 6,4 Omavaraisuus-% 18,2 16,9 17,2 17,2 17,3 16,7 Velkaantumisaste 4,4 4,8 4,8 4,5 4,7 5,0 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 11

16 Tampereen Sähköverkko Oy päätoimialana sähköverkkotoiminta Toimitusjohtaja Tapio Salonen p (vaihde) Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 53 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Tero Mattila, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen ja Vesa Eskola Hallituksen jäsenet (alk ): Seppo Mäkinen (pj.), Vesa Eskola, Johanna Hirvimies, Niina Laitinen, Tero Mattila saakka, Helena Nikkanen, Jarmo Salmi Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen, Vesa Eskola, Pentti Herranen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähköverkko Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia harjoittaen Energiamarkkinaviraston valvomaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa jakelualueellaan, johon kuuluu pääosa Tampereen kaupungin alueesta ja lisäksi pieniä osia Kangasalan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnista. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkönjakelu- ja siirtoverkkojen omistus, ylläpito, käyttö, suunnittelu ja rakennuttaminen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 40,3 (40,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,2 (9,3) miljoonaa euroa, josta emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:lle annettiin konserniavustuksena 8,6 miljoonaa euroa. Koska siirtohinnat pysyivät ennallaan ja siirretyn sähkön määrä kasvoi vain hiukan, liikevaihto oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 11,9 (11,1) miljoonaa euroa. Investointitaso on noussut edellisistä vuosista. Jakeluverkon investoinneissa korostui aiempia vuosia selvästi enemmän vanhan verkon korvaus ja saneeraus, jolla pyritään toimintavarmuuden parantamiseen. Isoimpana yksittäisenä investointieränä oli toimintavuonna käynnistynyt uuden Nurmin sähköaseman ja siihen liittyvän kantaverkkoyhteyden rakentamisen aloittaminen. Sähkömarkkinalaki vaatii parempaa toimitusvarmuutta, joka edellyttää merkittäviä verkon korvausinvestointeja. Yhtiön investointitason odotetaan myös tulevaisuudessa pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Jakelualueen sähkönsiirron odotetaan kasvavan maltillisesti lähivuosina. Energiaviraston seuraava valvontajakso alkaa vuonna 2016, eikä valvontamallin sisällöstä ole vielä varmuutta. Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkön siirtohinnat ovat Suomen halvimmassa neljänneksessä, eikä yhtiö siitä huolimatta ole valvontamallin mukaan tasapainoisessa tilanteessa. Sähköverkkoliiketoiminnan tuotto tullaan tasapainottamaan seuraavalla valvontajaksolla Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

17 Tampereen Sähköverkko Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -0,3-12,3 0,4 5,2 19,6 12,5 Käyttökate-% 46,6 46,5 51,8 53,3 52,4 48,1 Liiketulos-% 22,8 23,1 32, ,9 Nettotulos-% 23,0 24,3 31,5 31,1 31,4 16,6 Oman pääoman tuotto-% 7,6 8,2 12,2 11,9 11,5 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,6 7,8 11,7 11,4 10,4 4,8 Quick ratio 0,5 0,6 0,5 0,7 1 1 Omavaraisuus-% 77,9 72,4 72,4 70, ,7 Velkaantumisaste 0, ,1 0,1 0,1 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 13

18 Tampereen Vera Oy päätoimialana sähkö-, liikennevalo- ja ulkovalaistusverkkojen rakentaminen Toimitusjohtaja Pekka Hyvönen p Osoite: Väkipyöränkatu 5, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 103 henkilöä Hallituksen jäsenet ( ): Antti- Jussi Halminen, Pertti Suuripää, Olavi Toiva, Leena Parvio ja Jussi Laitinen (pj.) Hallituksen jäsenet (alk ): Jussi Laitinen (pj.), Olavi Toiva ( asti), Leena Parvio, Pertti Suuripää, Antti-Jussi Halminen Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Jussi Laitinen (pj), Pasi Muurinen, Timo Laaksonen, Leena Parvio, Mika Pekkinen Toiminta-ajatus: Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kilpailukykyisesti sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen sekä liikennetelematiikan rakentamis- ja kunnossapitopalveluita ja sähköverkon energianmittaus-palveluita. Tampereen Vera Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ollen 14,5 (14,7) milj. euroa. Liiketulos heikkeni jälleen lähes 50 prosenttia jääden 0,3 miljoonan euron tasolle. Toimialan kovasta hintakilpailusta johtuen yhtiön kannattavuus sähköverkkoliiketoiminnassa heikkeni huomattavasti. Tilikauden tulokseksi muodostui emolle annetun euron konserniavustuksen jälkeen euroa. Tampereen kaupunkikonsernin ulkopuolelle myytyjen projektien arvo jäi 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden myynnistä. Suurimpia toteutuneita kohteita olivat 110 kv kaapelipäätteiden uusintatyö Joutsenossa ja Mäntyharjun sähköasemalle tehdyt 110 kv kaapeloinnit ja pääteasennukset. Laajempia ulkovalaistuksen rakennusprojekteja toteutettiin Härmälän ja Vuoreksen kaupunginosissa. Tampereella jatkuivat myös noin valopistettä käsittävän ulkovalaistusverkon kunnossapitotyöt. Tampereen liikennevalojärjestelmiin toteutettiin muutostöitä uuden keskusohjausjärjestelmän käyttöönottoa ennakoiden. Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian, Ylöjärven, Kangasalan ja Sastamalan sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa solmittiin jatkoa liikennevalojen ja telematiikkalaitteiden ylläpitosopimukseen. Uuden sopimuksen ansioista Vera ylläpitää Pirkanmaan alueella liikennevaloja vähintään viisi seuraavaa vuotta. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Veran liiketoimintaympäristö säilyy haastavana myös tulevilla tilikausilla. Yhtiön myynnin arvioidaan säilyvän vähintään samalla tasolla. Kannattavuustasoa pyritään parantamaan tarkkaan kohdistetuilla kehittämistoimilla ja noudattamalla edelleen tiukkaa kustannuskuria Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

19 Tampereen Vera Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -1,1-9,7 12,3 23,4-9,8-14,2 Käyttökate-% 2,9 4,5 8,7 6,7-6 -7,7 Liiketulos-% 1,8 3,6 8 5,9-6,9-8,5 Nettotulos-% 1,8 3,5 7,5 5,8-7 -8,6 Oman pääoman tuotto-% 7,1 14,2 33, ,3-37,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,2 14,3 35, ,3-37,7 Quick ratio 1, ,9 0,7 Omavaraisuus-% 58, , ,4 45,2 Velkaantumisaste Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 15

20 Tampereen Sähkönmyynti Oy päätoimialana sähkönmyyntitoiminta Toimitusjohtaja Pertti Suuripää Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2008 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 20 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Jussi Laitinen (pj.), Antti-Jussi Halminen, Olavi Toiva ( asti), Pekka Hyvönen ja Leena Parvio Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Jussi Laitinen (pj.), Timo Laaksonen, Leena Parvio ja Pasi Muurinen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkönmyynti Oy myy sähköä ja palvelee pienkuluttajia ja yrityksiä Pirkanmaalla. Tampereen Sähkönmyynti Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2014 oli 61,6 (62,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseksi muodostui -1,4 (-2,4) milj. euroa. Myös tilikauden tulos painui 1,1 milj. euroa negatiiviseksi. Yhtiön tulos ja kannattavuus olivat kaikilla mittareilla mitattuna heikkoja. Negatiivinen tulos johtui sekä myyntihintojen laskusta että sähkön hankinnasta, jossa ei onnistuttu hyödyntämään alentuneita sähkön markkinahintoja. Koko vuoden alhaisena pysynyt sähkön hinta johti erittäin kovan kilpailun kautta loppuasiakashintojen laskuun sekä yritysettä yksityisasiakasmyynnin puolella. Tästä syystä liikevaihto ei kasvanut myynnin volyymin kasvusta huolimatta. Keväällä 2014 laskettiin toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hintoja yli 10 prosenttia. Yhtiö lanseerasi kaksi uutta tuotetta: sähkön pientuottajille suunnatun OmaSähkön ja yksityisasiakkaille suunnatun TuntiSähkön. Sähköisten laskutusvaihtoehtojen käyttäjämäärät kasvoivat vuoden aikana, minkä avulla saatiin hieman kustannussäästöjä. Sähkön hinnan jatkuva aleneminen vuosi toisensa jälkeen aiheuttaa kilpailua ostavista asiakkaista. Riskin hallitsemiseksi myyntiyhtiön tulee hallita kulurakenteensa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Sähkön markkinahinta on pysytellyt nykyisellä, alhaisella tasolla jo pitkään ja näyttää vahvasti siltä, että taso tulee säilymään vielä vuosia. Tulevina vuosina hankinnassa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää alhaiset markkinahinnat ja sitä kautta saada yhtiön liiketulos vaikeiden vuosien jälkeen positiiviseksi. Kilpailu vähittäismarkkinoilla tulee säilymään kireänä myös tulevina vuosina, minkä vuoksi toimintaa tulee kehittää kustannustehokkaaksi ja vastaamaan toimintaympäristön haasteeseen Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2013

kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2013 Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta 13Raportti vuodelta 2013 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014 Kannen kuva: Satakunnansilta ja Tampella Kuvaaja: Susanna Lyly

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2014 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sähkölaitos -konsernin

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2015 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä Ennen fuusiota Fuusion jälkeen Muutoksen kohde kaupunki Sähkölaitos Oy kaupunki Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2013 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

ENERGIAKÄÄNNE ENERGIAKÄÄNNE

ENERGIAKÄÄNNE ENERGIAKÄÄNNE Tampereen ENERGIAKÄÄNNE ENERGIAKÄÄNNE Enemmän kotimaista uusiutuvaa energiaa Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä Lisää työpaikkoja Pirkanmaalle puun toimitusketjuun 1 Euroopan Unionin ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012 2 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tampere Exhibition and Sports Centre (TESC) o keskeinen sijainti,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot