14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015

2 Kannen kuva: Satakunnansilta ja Tampella Kuvaaja: Susanna Lyly

3 Sisällysluettelo Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1 Kaupungin omistajaohjaus Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Osingot Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Tampereen Sähkönmyynti Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tammervoima Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampere-talo Oy Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy Finnpark konserni Finnpark Oy Tampereen Särkänniemi Oy Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy Elinkeinopoliittiset kehittämisyhtiöt Finnmedi Oy Pikespo Invest Oy Ltd Tamseed Ky Tampere Technology Oy Tuotekehitys Oy Tamlink Matkailua ja elinkeinotoimintoja palvelevat yhtiöt Tredea Oy Suomen Hopealinja Oy Oy Runoilijan Tie Tampereen Ravirata Oy Muut kehitys- ja palveluyhtiöt Coxa-Konserni Coxa Oy Ekokumppanit Oy Pikassos Oy Tampereen Sarka Oy Tampereen Työvalmennussäätiö Syke Tavase Oy Verte Oy Vuores Palvelu Oy Asuntoyhteisöt Insinöörioppilastalo Oy Kiinteistö Oy Opintanner Tampereen Kotilinnasäätiö Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy Tampereen Vuokra-asunnot Oy Vilusen Rinne Oy Tampereen Vuokratalosäätiö YH Kodit Oy Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy TREDU-Kiinteistöt Oy Tunnuslukujen laskentakaavat 96

4

5 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta Raportissa Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta esitetään yhtiöiden perustiedot, tilikauden 2014 tärkeimmät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät. Raportin sisältö pohjautuu yhtiöiden tilinpäätösaineistoon, erityisesti toimintakertomusinformaatioon sekä sähköisesti saatavissa olevaan aineistoon (mm. yhtiöiden internet-sivut ja yritysrekisterit). Tunnuslukuyhteenvedot on vuoden 2014 osalta tehty aiempien vuosien mukaisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto asettaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä tytäryhteisöilleen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuoden 2014 osalta on raportoitu Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa sekä Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta laajemmin. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on myös käsitellyt toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ( ). Kaupungin omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja erilaisilla toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Siten organisaatioiden tavoitteet ja tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi asuntoyhteisöjen kohdalla lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista erilaisille kohderyhmille, jolloin tuloksen maksimointi ei ole tarpeen kunhan velanhoito- ja investointikyvystä pidetään huoli. Osa yhtiöistä toimii taas puhtaassa markkinataloudessa avoimilla markkinoilla ja tavoittelee mahdollisimman hyvää kannattavuutta sekä pyrkii laajentamaan toimintaansa. Osa yhtiöistä taas toimii yhtiömuodossa pitkälti toiminnallisten tekijöiden johdosta, esimerkiksi kuntien yhteisesti omistamat yhtiöt. Osakeyhtiömalli on yleisesti havaittu selkeäksi ja toimivaksi yritysmuodoksi. Omistamisen keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, että harjoitettava toiminta palvelee kaupunkistrategian toteutumista paremmin julkisomisteisesti kuin se yksityisessä omistuksessa tekisi. Lisäksi strategisesti tärkeiden toimintojen kohdalla julkinen omistaminen voi olla perusteltua. Omistaminen voi perustua myös hyvään vuosittaiseen tuloutustasoon. Kaupungin omistamien yhtiöiden joukossa on myös yhtiöitä, joiden omistamisen taustalla on jokin muu tekijä kuin strategisuus tai vuosittainen tuloutus. Omistamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet on tiedostettava ja huomioitava päätöksenteossa. Kaupungin omistajaohjaus Toimintaa ovat ohjanneet kaupunginvaltuuston ( , 159 ) hyväksymä Tampereen kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajapolitiikka ja omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapolitiikan tärkeänä päämääränä on, että Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja selkeä omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Kaupungin omistajapoliittista päämäärää konkretisoidaan 13 omistajapoliittisen linjauksen kautta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin omistamien yhtiöiden ja merkittävien säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan omistajan näkökulmasta kerran valtuustokaudessa. Kokonaistarkastelussa käydään systemaattisesti läpi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä säätiöt. Tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään vuosittain yleensä maalis-kesäkuussa. Tytäryhteisöjen omistajakeskustelut käytiin pääsääntöisesti syksyn 2014 aikana. Vuonna 2015 ajankohtana on samoin syksy. Omistajakeskusteluun osallistuu tytäryhteisöistä toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Kesän 2014 aikana käytiin lisäksi tytäryhteisöjen tavoitekeskusteluja vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden osalta. Merkittävän osan kaupungin omistajaohjauksesta muodostaa tytäryhteisöjen omistajan ennakkokäsitystä vaativien asioiden käsittely sekä yhtiöiden tiedottamisvelvollisuus omistajalle. Molemmista määrätään Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjeessa. Asioita pyritään viemään eteenpäin ennakoiden ja hyvässä vuoropuhelussa yhteisöjen johdon ja hallitusten kanssa. Kaikki omistamista koskevat tärkeät päätökset käsitellään kaupungin luottamuselimissä, pääasiassa kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa. Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien tapaamisia, joissa käsitellään Tampereen kaupunkikonsernin ajankohtaisia asioita, pidettiin vuonna 2014 kaksi kertaa ja vuonna 2015 toistaiseksi kerran. Vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin noin kaksi kertaa vuodessa. 1 Raportissa käsitellään myös tärkeimmät säätiöt sekä tietyin edellytyksin myös muut kuin varsinaiset osakkuusyhtiöt. Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1

6 Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Pirko-Kiinteistöt Oy, TAO-Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus sulautuivat perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön TREDU-Kiinteistöt Oy:n. Yhtiö aloitti toimintansa TREDU-Kiinteistöt Oy:n perustaminen on osa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tilahallinnon järjestelyä. Tavoitteena oli muodostaa ammattioppilaitosten tilojen omistamiseen ja investointeihin erikoistunut seudullinen yhtiö, jonka toiminnan päätavoitteena on luoda hyvää oppimisympäristöä, varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja tilojen käytettävyys koulutustoimintaan. Tampereen Ravirata Oy:ssä keväällä 2014 toteutettu suunnattu osakeanti vanhoille osakkaille muutti yhtiön omistussuhteita siten, että Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiöstä tuli suurin omistaja 62,7 % osuudella. Säätiön vuonna 2012 yhtiölle myöntämän lainan loppuosuus, noin euroa konvertoitiin osakepääomaksi. Myös toinen vähemmistöosakas Pohjois-Hämeen Hippos ry nosti järjestelyssä omistusosuuttaan 17,47 %:iin. Tampereen kaupunki ei käyttänyt osakeannissa merkintäoikeuttaan ja kaupungin omistusosuus laski yhtiössä 19,66 %:iin. Suomen Hippos ei myöskään käyttänyt merkintäoikeutta ja sen osuus painui 0,13 %:iin. Kiinteistö Oy Finn-Medi Deltan osakkeita (1 154 kappaletta) myytiin aivan vuoden 2014 lopulla Tampereen Tuberkuloosisäätiölle euron kauppahinnalla. Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta hallitsee vuokraoikeuden nojalla erotettua tonttia Kaupin sairaala-alueella osoitteessa Biokatu 4 ja omistaa tontille rakennetun rakennuksen. Rakennuksessa ovat vuokralla mm. Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Fimlab Oy ja se on valmistunut vuonna Kaikkiaan rakennuksessa on huoneistoalaa neliömetriä, josta tehty kauppa koski m2 suuruisia huoneistoja. Kaupan jälkeen Tampereen kaupunki omisti yhtiön osakekannasta osaketta eli 30,9 % osakkeista. Kaikki loput osakkeet on myyty vuoden 2015 puolella Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiölle euron kauppahinnalla. Nykyisen Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n edeltäjänä toimineiden oppilaitosten kautta tulleiden rahastojen varat ovat olleet Tampereen kaupungin hoidossa. Rahastoja oli neljä: Teknillisen Oppilaitoksen opintoavustusrahasto, TAMK Tutkimus- ja kehitysrahasto, Tampereen Kauppaoppilaitoksen 75-vuotis juhlarahasto ja Tampereen Ammattikorkeakoulun K-kauppiasrahasto. Vuoden 2014 aikana Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiö aloitti toimintansa ja kaupungin hoidossa olleiden rahastojen varat oli tarkoituksenmukaista siirtää säätiölle. Yhteismäärältään lähes 11,0 milj. euron varallisuus siirrettiin Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiön tilille joulukuussa Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto aloitti toimintansa helmikuussa Jaosto vastaa kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä. Liiketoimintajaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin lukuun ottamatta kuntayhtymiä, antaa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille sekä tekee esitykset yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vuonna 2014 liiketoimintajaoston jäsenet olivat (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kalervo Kummola (Elina Sirén), Harri Airaksinen (Ilkka Sasi), Atanas Aleksovski (Ulla Kampman), Anneli Kivistö (Ilpo Sirniö), Jaakko Mustakallio (Anna-Kaisa Heinämäki), Satu Sipilä (Timo Hanhilahti) ja Sirkkaliisa Virtanen (Minna Minkkinen). Liiketoimintajaoston puheenjohtaja on Kalervo Kummola ja varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski. Liiketoimintajaosto kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa alkaen kaupunginhallitus valitsi liiketoimintajaoston uudeksi jäseneksi Petri Siuron (Olga Haapa-aho) eronneen Jaakko Mustakallion (Anna-Kaisa Heinämäki) tilalle. 2 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta

7 Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Yleinen heikko taloudellinen tilanne vaikutti usean kaupungin tytäryhteisön taloudelliseen kehitykseen vuonna Liikevaihdolla mitaten merkittävimmistä yhtiöistä ja säätiöistä vain Tampere-talo Oy, Vuokratalosäätiö, Kotilinnasäätiö ja kiinteistöyhtiöt pystyivät kasvattamaan liiketoimintaansa. Merkittävimmän tytäryhteisön, Tampereen Sähkölaitos -konsernin, taloudellisen toiminnan kannalta vuosi 2014 oli edelleen vaikea ja konsernin liikevaihto laski ja kannattavuus pysyi vaatimattomana pienestä tulosparannuksesta huolimatta. Myös Särkänniemi Oy:n liikevaihto jatkoi edelleen lasku-uralla ja nettotulos painui yli kaksi miljoonaa euroa tappiolliseksi. Sähkölaitoksen ja Särkänniemen yhtiökohtaisten tietojen yhteydessä on raportissa esitetty myös kilpailevien yhtiöiden tilinpäätöstietoja, jotka vahvistavat ao. yhtiöiden heikkoa sijoitusta toimialallaan. Taulukossa 1 esitettyjen 15 suurimman yhteisön yhteenlaskettu liikevaihto laski 3,3 % edellisvuoteen verrattuna. Nettotulostaan edellisvuodesta paransivat suurimmista yhtiöistä Sähkölaitos konserni, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Coxa konserni, Finnpark konserni, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Opintanner, Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampereen Kotilinnasäätiö ja Tredea. Yhtiöiden korollisen velan määrä oli vuodenvaihteessa yhteensä milj. euroa. Korollisen velan määrä väheni edellisvuodesta yhteensä 3,2 milj. eurolla. Suhteellisesti eniten velan määrä väheni Sähkölaitoksella ja Tampereen Vuokratalosäätiöllä. Korollisen velan määrä lisääntyi puolestaan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:llä ja Tampereen Kotilinnasäätiöllä. Yleisesti ottaen suurimmat velat ovat juuri Sähkölaitoksella ja vuokra-asuntoyhtiöillä, joiden toiminta on luonnostaan erittäin pääomaintensiivistä. Kokonaisuuden ylivelkaantumisesta ei voida puhua, mutta yhteisökohtaisesti tarkasteltuna asia on kuitenkin tarpeen huomioida. Raportissa on aikaisempiin vuosiin nähden keskeisemmin tuotu esiin yhtiöiden nettotulosta ja korollisen velan määrää. Nettotulos kuvaa tilinpäätöksen tuloksista parhaiten yhtiön operatiivista kannattavuutta ja siihen on myös sidottu kaupunginvaltuuston asettamat osingonmaksutavoitteet. Korollisen velan määrä on aiemmin kommentoitua kokonaisvelkojen määrää informatiivisempi siinä mielessä, että sillä on lyhennysohjelma ja se asettaa vaatimuksia yhtiön kassavirralle. Yhtiö/säätiö, milj. euroa Liikevaihto (muutos-%) Nettotulos Tilikauden tulos Taseen loppusumma Korolliset velat Tampereen Sähkölaitos konserni 289,4 (-5,9) 3,6 3,7 421,5 340,0 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 71,7 (-2,0) 4,0 4,0 78,2 19,3 Tampereen Vuokratalosäätiö 59,1 (3,9) 9,6 0,0 316,4 273,9 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 37,9 (-2,2) 3,3 3,3 50,0 0,0 Coxa konserni 33,8 (-0,7) 1,9 1,9 28,6 9,3 Finnpark konserni 22,1 (-4,0) 1,9 1,9 118,7 66,4 YH Kodit Oy 21,2 (-11,3) 1,7 1,7 54,9 24,4 Tampereen Särkänniemi Oy 17,8 (-8,5) -2,1-1,0 25,8 7,3 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 17,2 (7,4) 1,9 0,3 79,6 51,1 Tampereen Kotilinnasäätiö 10,7 (3,9) 0,2 0,0 76,1 64,8 Vilusen Rinne Oy 9,6 (5,5) 0,7 0,0 61,9 52,4 Tampere-talo Oy 7,7 (11,4) -0,1-0,1 3,7 0,0 Kiinteistö Oy Opintanner 5,5 (1,4) 0,3 0,3 38,7 36,6 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 5,0 (3,6) -0,1-0,4 60,0 60,9 Tredea Oy 4,8 (-3,7) 0,2 0,2 2,3 0,0 Yhteensä 613,5 27,0 15,8 1412,7 1006,4 Taulukko 1 Liikevaihdon perusteella ryhmiteltynä 15 suurinta raportissa esitettävää yhtiötä/säätiötä vuonna Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 3

8 Osingot Kaupunginvaltuusto on toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä asettanut muutamille yhtiöille selkeän osingonmaksutavoitteen. Konserniohjauksen näkemyksen mukaan tätä kehitystä on tarkoituksenmukaista jatkaa ja vahvistaa markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta. Tällä tavoin vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Asialla on merkitystä myös peruskaupungin erittäin haastavan taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Vuoden 2014 tuloksista osinkoa maksaneet yhtiöt on mainittu alla taulukossa 2. Kaupungin yhteenlasketut osingot kasvoivat edellisvuoteen nähden 61 prosentilla. Osinkojaan viime vuodesta kasvattivat Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, YH Kodit Oy, Coxa Oy ja Finnpark Oy. Sen sijaan jo kaksi peräkkäistä vuotta tappiota tehnyt Tampereen Särkänniemi Oy ei maksanut lainkaan osinkoa. Yhtiöiden maksamat osingot tulee suhteuttaa yhtiöiden toiminnan luonteeseen ja siihen sitoutuneeseen pääoman määrään sekä liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Kokonaisuudessaan kaupungin yhtiöomistuksistaan saama osinkotulo on edelleen erittäin vaatimaton ja sen selkeä kasvu tulevaisuudessa tulee olla tavoitteena. Yhtiö Osinko vuodelta 2014 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2014 ( ) Osinko vuodelta 2013 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2013 ( ) Osinko vuodelta 2012 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2012 ( ) Tampereen Sähkölaitos Oy , , , , , ,00 Finnpark Oy , , , , , ,26 Tampereen Särkänniemi Oy 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Pikespo Invest Oy LTD 0,00 0, , , , ,10 Tuotekehitys Oy Tamlink 0,00 0, , , , ,40 Coxa Oy , , , , , ,00 YH Kodit Oy , , , , , ,58 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy , , , ,00 0,00 0,00 Tampere Technology Oy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , , , ,37 Taulukko 2 Raportissa esitettyjen yhtiöiden tilikausien 2012, 2013 ja 2014 tuloksista maksamat osingot (hallitusten esitykset voitonjaosta). Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupunki on aiemmin lainoittanut tytäryhteisöjään tapauskohtaisesti. Viime vuosina yhteisöt ovat hankkineet itse rahoituksensa suoraan markkinoilta, usein kaupungin avustuksella ja joskus takaamana. Kokonaisuudessaan kaupungilla oli vuoden 2014 lopussa pitkäaikaisia lainasaamisia tytäryhteisöiltään 100,8 milj. euroa. Suurimmat pitkäaikaiset lainasaamiset olivat Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä ja Tampereen Vuokratalosäätiöltä. Tampereen kaupunki on myös taannut tytäryhteisöjen ottamia lainoja silloin kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Vuoden 2014 lopussa takauksia oli yhteensä 379,6 milj. euron edestä ja takausvastuiden määrä kasvoi 13 milj. eurolla. Takaukset kasvoivat erityisesti Kotilinnasäätiön, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n ja TREDU Kiinteistöt Oy:n investointirahoitusten johdosta. 4 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta

9 Taulukko 3 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat Lainansaaja Lainamäärä Lyhennykset 2014 Lainamäärä Korot 2014 Finnpark Oy , , ,26 Kiinteistö Oy Opintanner , , ,00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy , , ,49 Tampereen Sähkölaitos Oy , , ,55 Tampereen Vuokra-asunnot Oy , , , ,25 Tampereen Vuokratalosäätiö , , , ,95 Vellamonkodit Oy , , , ,87 Vilusen Rinne Oy , , ,46 Yhteensä , , , ,83 Muut lainasaamiset Ateljeetalo Oy , , , ,63 YH kodit Oy , , ,20 Taulukko 4 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset Tytäryhteisöjen puolesta Finnpark Oy , ,85 Insinöörioppilastalo Oy , ,11 Kiinteistö Oy Opintanner , ,79 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy , ,00 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy , ,00 Pirkanmaan Jätehuolto Oy , ,00 Tampereen Kotilinnasäätiö , ,97 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy , ,00 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy , ,37 Tampereen Vuokra-asunnot Oy , ,08 Tampereen Vuokratalosäätiö , ,92 TREDU-Kiinteistöt Oy , ,00 Tavase Oy , ,00 Vellamonkodit Oy , ,00 Vilusen Rinne Oy , , , ,11 Osakkuusyhteisöjen puolesta Coxa Oy , , , ,00 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 5

10 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 1.1. Pirkanmaan Jätehuolto Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio p Osoite: Naulakatu 2, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 1994 Tampereen kaupungin omistus 49,69 % (65,33 % äänimäärästä), 631 osaketta, nimellisarvo yhteensä ,91 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 64 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Pasi Hälli, Jukka Mäkelä, Olli Viita-saari, Oskari Auvinen ja Juha Kuusisto Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Juha Kuusisto, Oskari Auvinen, Olli Niemi, Piila Paalanen ja Olli Viitasaari Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Oskari Auvinen, Heidi Rämö, Piila Paalanen, Juha Kuusisto ja Olli Niemi Toiminta-ajatus: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tehtäviin kuuluvat jätehuollon kehittäminen, ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja käyttää tuloksensa jätehuollon kehittämisen edellyttämiin investointeihin. Pirkanmaan Jätehuolto konsernin muodostaa emoyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja sen tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös osakkuusyhtiö Tammervoima Oy, josta yhtiö omistaa 49,0 %. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistavat 17 kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä- Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Omistajakunnilla on lakimääräinen yhteislautakunta, joka käsittelee mm. taksat, jätehuoltomääräykset ja erivapaudet. Emoyhtiön operatiivinen toiminta oli vuonna 2014 edellisten vuosien kaltaista. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 37,9 milj. euroa (38,8 milj. euroa vuonna 2013). Tilikauden voitoksi muodostui 3,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2013). Liikevaihdon pieneneminen johtui suhdannetilanteesta pääosin aiheutuneesta yritysten jätemäärien vähenemisestä. Emoyhtiölle tulleet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemäärät olivat edellisen vuoden tasoa. Emoyhtiön tulosta tarvitaan lähivuosien investointien ja maisemointitöiden rahoitukseen sekä kaatopaikkojen jälkihoitoon, joka jatkuu ainakin 30 vuotta niiden sulkemisen jälkeen. Merkittävimmät investoinnit (konserni 2,4 milj. euroa) olivat Pirkan Putkikeräys Oy:n investoinnit Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmään 0,6 miljoonaa euroa, emoyhtiön Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen biojätekentän laajennus 0,6 milj. euroa ja Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen hankittu kaatopaikkajyrä 0,3 milj. euroa. Emoyhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Tytäryhtiön investoinnit ovat vahvasti etupainotteiset ja se joutuu rahoittamaan niitä lainarahalla. Tilinpäätöshetkellä Pirkan Putkikeräys Oy:llä oli lainaa emoyhtiöltä 6,75 milj. euroa (6,50 milj. euroa vuonna 2013). Vuoden 2016 alussa on tulossa orgaanisen jätteen, muovin ja kumin kaatopaikkaläjityksen kieltävä asetus. Muutos on yhtiön toiminnan kannalta erittäin merkittävä. Osakkuusyhtiö Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitos valmistuu vuoden 2015 aikana ja sen varsinainen toiminta alkaa vuoden 2016 alussa. Vuoreksen alueen putkikeräysjärjestelmän toimintaa on seurattu jatkuvasti ja järjestelmää on kehitetty yhdessä toimittajan kanssa. Putkikeräysjärjestelmän soveltuvuutta uusille alueille on tutkittu yhdessä kuntien kanssa Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

11 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -2,2 11,8 3,6 8,8 5,9 8 Käyttökate-% 20,3 21,9 21,1 20,5 21,8 21,3 Liiketulos-% 11,0 10,4 7,6 7,9 10,7 10,3 Nettotulos-% 8,7 6,3 5,8 4,9 7 7,1 Oman pääoman tuotto-% 11,6 9,5 8,6 7,7 10,9 11,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 15,1 15,9 11,6 12, ,5 Quick ratio 6,7 5,7 5,5 4,7 3,9 3,9 Omavaraisuus-% 60,2 58,1 59,3 57,7 58,3 59,9 Velkaantumisaste Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 7

12 1.2. Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holding-yhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön asiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Kaukolämpö Oy, energiantuotantoa harjoittava Tampereen Energiantuotanto Oy sekä sen 51 %:sti omistama Tammervoima Oy. Tammervoiman toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energian hyötykäyttäjäosakkailleen. Vähemmistön Tammervoima Oy:stä omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tampereen Sähkölaitos -konserni 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -5,9-2,2-2,7-4,8 38,3 533,3 Käyttökate-% 18,0 18,8 18,9 22,6 22,1 23,1 Liiketulos-% 4,8 6,1 7,2 12,1 12,6 9,7 Nettotulos-% 1,3 0,8 0,4 3,8 3-1,8 Oman pääoman tuotto-% 4,2 3,2 1,6 15,5 14,6-6,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,2 4,3 5,1 8,5 9,3 5,2 Quick ratio 1,7 1,5 0,2 1,3 2,1 2 Omavaraisuus-% 18,5 17,0 15,8 16,5 14,8 13 Velkaantumisaste 3,8 4,2 4,4 4,5 5 6, Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

13 Energiayhtiöt 2014 Liikevaihto milj. euroa Muutos-% Liiketulos milj. euroa Nettotulos milj. euroa SIPO Investoinnit milj. euroa Nettotulos-% Omavaraisuusaste-% Henkilöstö Helen Vantaan Energia Tampereen Sähkölaitos Turku Energia Oulun Energia EPV Energia Savon Voima Jyväskylän Energia Pori Energia Suur-Savon Sähkö Lahti Energia Loiste Vaasan Sähkö Lappeenrannan Energia Lähde: Talouselämä Naistenlahden voimalaitos 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 9

14 Tampereen Sähkölaitos Oy päätoimialana energialiiketoimintojen hallinnointi Toimitusjohtaja Jussi Laitinen p (vaihde) Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 1950 Tampereen kaupungin omistus 100 % Yhtiön palveluksessa 44 henkilöä ( , koko konserni 416 henk.) Hallituksen jäsenet (alk ): Peter Löfberg (pj.), Satu Eskelinen, Tero Mattila, Riitta Lyytikäinen, Mikko Kriikku, Kirsikka Siik ja Timo Lahtinen Hallituksen jäsenet (5/2015 alkaen): Peter Löfberg (pj), Marjut Ontronen, Tero Mattila, Auli Korhonen, Kirsikka Siik, Timo Lahtinen ja Jari Niemelä Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkölaitos konserni toimittaa sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konsernin emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy omistaa tytäryhtiöt Tampereen Energiantuotanto Oy:n, Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Sähkönmyynti Oy:n, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n. Vuosi 2014 oli taloudellisen tuloksen osalta heikko. Konsernin liikevaihto oli 289,4 milj. euroa jääden 5,9 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Konsernin liiketulos laski 5 miljoonaa euroa eli 26,7 prosenttia edellisvuodesta. Tilikauden tulos nousi edellisvuodesta ja oli 3,7 milj. euroa. Tulosparannusta edesauttoivat alhaisemmat materiaali- ja palvelukulut ja merkittävästi alentuneet rahoituskulut. Sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotot jäivät vaatimattomiksi. Emoyhtiön liikevaihdoksi muodostui 8,2 milj. euroa ja tulos oli 4,4 milj. euroa positiivinen. Sähkön markkinahinta oli vuoden 2014 alussa alhaisimmillaan 11 vuoteen. Teollisuuden sähkönkysyntä oli alhaalla taantuman vuoksi, vesitilanne Norjassa ja Ruotsissa oli hyvä ja markkinoille on tullut tuulivoimaa kivihiilen ja päästöoikeuksien pysyessä edullisina. Vuoden 2014 alussa alkanut sähkön markkinahinnan lasku jatkui koko vuoden. Vuosi oli myös keskimääräistä lämpimämpi, mikä näkyy energianjakelu-liiketoimintojen liikevaihdossa ja kaukolämmön tuloksessa. Sähkölaitoksen heikon kannattavuuden taustalla on osin joustamaton tuotantorakenne, mikä tarkoittaa maakaasun merkittävää 60 % osuutta käytetystä energiasta. Sähkölaitoksen kaasuriippuvuus on suurin verrattuna Suomen muihin energiayhtiöihin. Maakaasun hinta oli alkuvuonna korkea, eikä loppuvuonna laskenut öljyn hinta ehtinyt riittävästi vaikuttaa kaasun hankintahintaan. Sähköntuotannon kannattavuus oli heikko. Sen sijaan sähkönsiirtoliiketoiminta paransi tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkölaitos investoi vuonna 2014 peräti 98,2 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa 68,4 miljoonaa euroa rahoitetaan leasingrahoituksella. Merkittävimpiä investointeja tilikaudella olivat Tammervoiman hyötyvoimalaitos, suuri hakelämpölaitos Hervantaan sekä savukaasupesurit Naistenlahteen ja uusiin laitoksiin. Myös kaukojäähdytykseen investoitiin merkittävästi tilikauden aikana. Investointiohjelma uusiutuvan energian lisäämiseksi eteni voimakkaasti. Uusiutuvan energian hankinnan osuus oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ollen 25 prosenttia. Tampereen Energiantuotannossa ja Tampereen Sähkölaitoksella toteutettiin yt-prosessina henkilöstön siirtoja. Nämä henkilöstöjärjestelyt astuvat voimaan vuoden 2015 aikana Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

15 Tampereen Sähkölaitos Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -5,1-4,2-19,6 5,3 2,5 278,4 Käyttökate-% -24,2-22,0-19,0 7,1 3,8 4,2 Liiketulos-% -33,1-31,9-27,4 0,8 0,3-14,7 Nettotulos-% -164,2-220,5-163,2-128,1-147, Oman pääoman tuotto-% -18,0-26,4-20,5-20,0-22,5-25,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% -0,6-0,7-3,4-3,2-3,6 2,3 Quick ratio 1,5 1,5 0,5 1,4 5,7 6,4 Omavaraisuus-% 18,2 16,9 17,2 17,2 17,3 16,7 Velkaantumisaste 4,4 4,8 4,8 4,5 4,7 5,0 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 11

16 Tampereen Sähköverkko Oy päätoimialana sähköverkkotoiminta Toimitusjohtaja Tapio Salonen p (vaihde) Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 53 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Tero Mattila, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen ja Vesa Eskola Hallituksen jäsenet (alk ): Seppo Mäkinen (pj.), Vesa Eskola, Johanna Hirvimies, Niina Laitinen, Tero Mattila saakka, Helena Nikkanen, Jarmo Salmi Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen, Vesa Eskola, Pentti Herranen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähköverkko Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia harjoittaen Energiamarkkinaviraston valvomaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa jakelualueellaan, johon kuuluu pääosa Tampereen kaupungin alueesta ja lisäksi pieniä osia Kangasalan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnista. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkönjakelu- ja siirtoverkkojen omistus, ylläpito, käyttö, suunnittelu ja rakennuttaminen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 40,3 (40,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,2 (9,3) miljoonaa euroa, josta emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:lle annettiin konserniavustuksena 8,6 miljoonaa euroa. Koska siirtohinnat pysyivät ennallaan ja siirretyn sähkön määrä kasvoi vain hiukan, liikevaihto oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 11,9 (11,1) miljoonaa euroa. Investointitaso on noussut edellisistä vuosista. Jakeluverkon investoinneissa korostui aiempia vuosia selvästi enemmän vanhan verkon korvaus ja saneeraus, jolla pyritään toimintavarmuuden parantamiseen. Isoimpana yksittäisenä investointieränä oli toimintavuonna käynnistynyt uuden Nurmin sähköaseman ja siihen liittyvän kantaverkkoyhteyden rakentamisen aloittaminen. Sähkömarkkinalaki vaatii parempaa toimitusvarmuutta, joka edellyttää merkittäviä verkon korvausinvestointeja. Yhtiön investointitason odotetaan myös tulevaisuudessa pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Jakelualueen sähkönsiirron odotetaan kasvavan maltillisesti lähivuosina. Energiaviraston seuraava valvontajakso alkaa vuonna 2016, eikä valvontamallin sisällöstä ole vielä varmuutta. Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkön siirtohinnat ovat Suomen halvimmassa neljänneksessä, eikä yhtiö siitä huolimatta ole valvontamallin mukaan tasapainoisessa tilanteessa. Sähköverkkoliiketoiminnan tuotto tullaan tasapainottamaan seuraavalla valvontajaksolla Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

17 Tampereen Sähköverkko Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -0,3-12,3 0,4 5,2 19,6 12,5 Käyttökate-% 46,6 46,5 51,8 53,3 52,4 48,1 Liiketulos-% 22,8 23,1 32, ,9 Nettotulos-% 23,0 24,3 31,5 31,1 31,4 16,6 Oman pääoman tuotto-% 7,6 8,2 12,2 11,9 11,5 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,6 7,8 11,7 11,4 10,4 4,8 Quick ratio 0,5 0,6 0,5 0,7 1 1 Omavaraisuus-% 77,9 72,4 72,4 70, ,7 Velkaantumisaste 0, ,1 0,1 0,1 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 13

18 Tampereen Vera Oy päätoimialana sähkö-, liikennevalo- ja ulkovalaistusverkkojen rakentaminen Toimitusjohtaja Pekka Hyvönen p Osoite: Väkipyöränkatu 5, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 103 henkilöä Hallituksen jäsenet ( ): Antti- Jussi Halminen, Pertti Suuripää, Olavi Toiva, Leena Parvio ja Jussi Laitinen (pj.) Hallituksen jäsenet (alk ): Jussi Laitinen (pj.), Olavi Toiva ( asti), Leena Parvio, Pertti Suuripää, Antti-Jussi Halminen Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Jussi Laitinen (pj), Pasi Muurinen, Timo Laaksonen, Leena Parvio, Mika Pekkinen Toiminta-ajatus: Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kilpailukykyisesti sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen sekä liikennetelematiikan rakentamis- ja kunnossapitopalveluita ja sähköverkon energianmittaus-palveluita. Tampereen Vera Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ollen 14,5 (14,7) milj. euroa. Liiketulos heikkeni jälleen lähes 50 prosenttia jääden 0,3 miljoonan euron tasolle. Toimialan kovasta hintakilpailusta johtuen yhtiön kannattavuus sähköverkkoliiketoiminnassa heikkeni huomattavasti. Tilikauden tulokseksi muodostui emolle annetun euron konserniavustuksen jälkeen euroa. Tampereen kaupunkikonsernin ulkopuolelle myytyjen projektien arvo jäi 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden myynnistä. Suurimpia toteutuneita kohteita olivat 110 kv kaapelipäätteiden uusintatyö Joutsenossa ja Mäntyharjun sähköasemalle tehdyt 110 kv kaapeloinnit ja pääteasennukset. Laajempia ulkovalaistuksen rakennusprojekteja toteutettiin Härmälän ja Vuoreksen kaupunginosissa. Tampereella jatkuivat myös noin valopistettä käsittävän ulkovalaistusverkon kunnossapitotyöt. Tampereen liikennevalojärjestelmiin toteutettiin muutostöitä uuden keskusohjausjärjestelmän käyttöönottoa ennakoiden. Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian, Ylöjärven, Kangasalan ja Sastamalan sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa solmittiin jatkoa liikennevalojen ja telematiikkalaitteiden ylläpitosopimukseen. Uuden sopimuksen ansioista Vera ylläpitää Pirkanmaan alueella liikennevaloja vähintään viisi seuraavaa vuotta. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Veran liiketoimintaympäristö säilyy haastavana myös tulevilla tilikausilla. Yhtiön myynnin arvioidaan säilyvän vähintään samalla tasolla. Kannattavuustasoa pyritään parantamaan tarkkaan kohdistetuilla kehittämistoimilla ja noudattamalla edelleen tiukkaa kustannuskuria Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

19 Tampereen Vera Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -1,1-9,7 12,3 23,4-9,8-14,2 Käyttökate-% 2,9 4,5 8,7 6,7-6 -7,7 Liiketulos-% 1,8 3,6 8 5,9-6,9-8,5 Nettotulos-% 1,8 3,5 7,5 5,8-7 -8,6 Oman pääoman tuotto-% 7,1 14,2 33, ,3-37,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,2 14,3 35, ,3-37,7 Quick ratio 1, ,9 0,7 Omavaraisuus-% 58, , ,4 45,2 Velkaantumisaste Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 15

20 Tampereen Sähkönmyynti Oy päätoimialana sähkönmyyntitoiminta Toimitusjohtaja Pertti Suuripää Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2008 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 20 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Jussi Laitinen (pj.), Antti-Jussi Halminen, Olavi Toiva ( asti), Pekka Hyvönen ja Leena Parvio Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Jussi Laitinen (pj.), Timo Laaksonen, Leena Parvio ja Pasi Muurinen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkönmyynti Oy myy sähköä ja palvelee pienkuluttajia ja yrityksiä Pirkanmaalla. Tampereen Sähkönmyynti Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2014 oli 61,6 (62,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseksi muodostui -1,4 (-2,4) milj. euroa. Myös tilikauden tulos painui 1,1 milj. euroa negatiiviseksi. Yhtiön tulos ja kannattavuus olivat kaikilla mittareilla mitattuna heikkoja. Negatiivinen tulos johtui sekä myyntihintojen laskusta että sähkön hankinnasta, jossa ei onnistuttu hyödyntämään alentuneita sähkön markkinahintoja. Koko vuoden alhaisena pysynyt sähkön hinta johti erittäin kovan kilpailun kautta loppuasiakashintojen laskuun sekä yritysettä yksityisasiakasmyynnin puolella. Tästä syystä liikevaihto ei kasvanut myynnin volyymin kasvusta huolimatta. Keväällä 2014 laskettiin toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hintoja yli 10 prosenttia. Yhtiö lanseerasi kaksi uutta tuotetta: sähkön pientuottajille suunnatun OmaSähkön ja yksityisasiakkaille suunnatun TuntiSähkön. Sähköisten laskutusvaihtoehtojen käyttäjämäärät kasvoivat vuoden aikana, minkä avulla saatiin hieman kustannussäästöjä. Sähkön hinnan jatkuva aleneminen vuosi toisensa jälkeen aiheuttaa kilpailua ostavista asiakkaista. Riskin hallitsemiseksi myyntiyhtiön tulee hallita kulurakenteensa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Sähkön markkinahinta on pysytellyt nykyisellä, alhaisella tasolla jo pitkään ja näyttää vahvasti siltä, että taso tulee säilymään vielä vuosia. Tulevina vuosina hankinnassa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää alhaiset markkinahinnat ja sitä kautta saada yhtiön liiketulos vaikeiden vuosien jälkeen positiiviseksi. Kilpailu vähittäismarkkinoilla tulee säilymään kireänä myös tulevina vuosina, minkä vuoksi toimintaa tulee kehittää kustannustehokkaaksi ja vastaamaan toimintaympäristön haasteeseen Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2014 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sähkölaitos -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Tilinpäätökset 2009 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt 2 Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampereen Sähkönmyynti

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Vuosi 2007. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2007. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 27 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 27 TAMMIKUU TkT, dosentti Veli-Pekka Nurmi aloitti toimitusjohtajana. Muutto Koskitalosta Ratinan Jokikadulle toteutui. Onnettomuusharjoitus järjestettiin

Lisätiedot

Vuosi 2012. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2012. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 212 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 212 Talouden tunnuslukuja 212 211 21 Liikevaihto (1 e) 314 255 322 946 339 297 Liiketulos (1 e) 22 753 39 13 42 895 Liiketulos

Lisätiedot

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 211 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 211 SISÄLLYS Talouden tunnuslukuja 211 21 29 Liikevaihto (1 e) 322 946 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 39 13 42 895 23 857 Liiketulos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Vuosi 2008. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2008. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Sisältö HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat... 1 Organisaatio... 2 Tampereen Sähkölaitoksen hallinto... 4 Yhtiöiden hallinto...

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt. avauksia. Vuosi 2009

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt. avauksia. Vuosi 2009 Sähkölaitos -yhtiöt avauksia Vuosi 29 1 Visio 212 Olemme Pirkanmaan johtava ja halutuin energiayritys. Muutostilanteessa vaaditaan osuvia analyysejä Vuosi 29 oli haasteellinen ja yllätyksellinen koko energia-alalla.

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot