14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 14Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2014 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015

2 Kannen kuva: Satakunnansilta ja Tampella Kuvaaja: Susanna Lyly

3 Sisällysluettelo Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1 Kaupungin omistajaohjaus Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Osingot Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos Oy Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Tampereen Sähkönmyynti Oy Tampereen Energiantuotanto Oy Tammervoima Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Tampere-talo Oy Tampereen Messu- ja urheilukeskus Oy Finnpark konserni Finnpark Oy Tampereen Särkänniemi Oy Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy Elinkeinopoliittiset kehittämisyhtiöt Finnmedi Oy Pikespo Invest Oy Ltd Tamseed Ky Tampere Technology Oy Tuotekehitys Oy Tamlink Matkailua ja elinkeinotoimintoja palvelevat yhtiöt Tredea Oy Suomen Hopealinja Oy Oy Runoilijan Tie Tampereen Ravirata Oy Muut kehitys- ja palveluyhtiöt Coxa-Konserni Coxa Oy Ekokumppanit Oy Pikassos Oy Tampereen Sarka Oy Tampereen Työvalmennussäätiö Syke Tavase Oy Verte Oy Vuores Palvelu Oy Asuntoyhteisöt Insinöörioppilastalo Oy Kiinteistö Oy Opintanner Tampereen Kotilinnasäätiö Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy Tampereen Vuokra-asunnot Oy Vilusen Rinne Oy Tampereen Vuokratalosäätiö YH Kodit Oy Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy TREDU-Kiinteistöt Oy Tunnuslukujen laskentakaavat 96

4

5 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta Raportissa Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta esitetään yhtiöiden perustiedot, tilikauden 2014 tärkeimmät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät. Raportin sisältö pohjautuu yhtiöiden tilinpäätösaineistoon, erityisesti toimintakertomusinformaatioon sekä sähköisesti saatavissa olevaan aineistoon (mm. yhtiöiden internet-sivut ja yritysrekisterit). Tunnuslukuyhteenvedot on vuoden 2014 osalta tehty aiempien vuosien mukaisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto asettaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä tytäryhteisöilleen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuoden 2014 osalta on raportoitu Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa sekä Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta laajemmin. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on myös käsitellyt toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ( ). Kaupungin omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja erilaisilla toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Siten organisaatioiden tavoitteet ja tehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi asuntoyhteisöjen kohdalla lähtökohtana on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista erilaisille kohderyhmille, jolloin tuloksen maksimointi ei ole tarpeen kunhan velanhoito- ja investointikyvystä pidetään huoli. Osa yhtiöistä toimii taas puhtaassa markkinataloudessa avoimilla markkinoilla ja tavoittelee mahdollisimman hyvää kannattavuutta sekä pyrkii laajentamaan toimintaansa. Osa yhtiöistä taas toimii yhtiömuodossa pitkälti toiminnallisten tekijöiden johdosta, esimerkiksi kuntien yhteisesti omistamat yhtiöt. Osakeyhtiömalli on yleisesti havaittu selkeäksi ja toimivaksi yritysmuodoksi. Omistamisen keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, että harjoitettava toiminta palvelee kaupunkistrategian toteutumista paremmin julkisomisteisesti kuin se yksityisessä omistuksessa tekisi. Lisäksi strategisesti tärkeiden toimintojen kohdalla julkinen omistaminen voi olla perusteltua. Omistaminen voi perustua myös hyvään vuosittaiseen tuloutustasoon. Kaupungin omistamien yhtiöiden joukossa on myös yhtiöitä, joiden omistamisen taustalla on jokin muu tekijä kuin strategisuus tai vuosittainen tuloutus. Omistamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet on tiedostettava ja huomioitava päätöksenteossa. Kaupungin omistajaohjaus Toimintaa ovat ohjanneet kaupunginvaltuuston ( , 159 ) hyväksymä Tampereen kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajapolitiikka ja omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapolitiikan tärkeänä päämääränä on, että Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja selkeä omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Kaupungin omistajapoliittista päämäärää konkretisoidaan 13 omistajapoliittisen linjauksen kautta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin omistamien yhtiöiden ja merkittävien säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta arvioidaan omistajan näkökulmasta kerran valtuustokaudessa. Kokonaistarkastelussa käydään systemaattisesti läpi kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä säätiöt. Tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään vuosittain yleensä maalis-kesäkuussa. Tytäryhteisöjen omistajakeskustelut käytiin pääsääntöisesti syksyn 2014 aikana. Vuonna 2015 ajankohtana on samoin syksy. Omistajakeskusteluun osallistuu tytäryhteisöistä toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Kesän 2014 aikana käytiin lisäksi tytäryhteisöjen tavoitekeskusteluja vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden osalta. Merkittävän osan kaupungin omistajaohjauksesta muodostaa tytäryhteisöjen omistajan ennakkokäsitystä vaativien asioiden käsittely sekä yhtiöiden tiedottamisvelvollisuus omistajalle. Molemmista määrätään Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohjeessa. Asioita pyritään viemään eteenpäin ennakoiden ja hyvässä vuoropuhelussa yhteisöjen johdon ja hallitusten kanssa. Kaikki omistamista koskevat tärkeät päätökset käsitellään kaupungin luottamuselimissä, pääasiassa kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa. Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien tapaamisia, joissa käsitellään Tampereen kaupunkikonsernin ajankohtaisia asioita, pidettiin vuonna 2014 kaksi kertaa ja vuonna 2015 toistaiseksi kerran. Vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää jatkossakin noin kaksi kertaa vuodessa. 1 Raportissa käsitellään myös tärkeimmät säätiöt sekä tietyin edellytyksin myös muut kuin varsinaiset osakkuusyhtiöt. Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 1

6 Merkittävät muutokset konsernirakenteessa Pirko-Kiinteistöt Oy, TAO-Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus sulautuivat perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön TREDU-Kiinteistöt Oy:n. Yhtiö aloitti toimintansa TREDU-Kiinteistöt Oy:n perustaminen on osa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tilahallinnon järjestelyä. Tavoitteena oli muodostaa ammattioppilaitosten tilojen omistamiseen ja investointeihin erikoistunut seudullinen yhtiö, jonka toiminnan päätavoitteena on luoda hyvää oppimisympäristöä, varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja tilojen käytettävyys koulutustoimintaan. Tampereen Ravirata Oy:ssä keväällä 2014 toteutettu suunnattu osakeanti vanhoille osakkaille muutti yhtiön omistussuhteita siten, että Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiöstä tuli suurin omistaja 62,7 % osuudella. Säätiön vuonna 2012 yhtiölle myöntämän lainan loppuosuus, noin euroa konvertoitiin osakepääomaksi. Myös toinen vähemmistöosakas Pohjois-Hämeen Hippos ry nosti järjestelyssä omistusosuuttaan 17,47 %:iin. Tampereen kaupunki ei käyttänyt osakeannissa merkintäoikeuttaan ja kaupungin omistusosuus laski yhtiössä 19,66 %:iin. Suomen Hippos ei myöskään käyttänyt merkintäoikeutta ja sen osuus painui 0,13 %:iin. Kiinteistö Oy Finn-Medi Deltan osakkeita (1 154 kappaletta) myytiin aivan vuoden 2014 lopulla Tampereen Tuberkuloosisäätiölle euron kauppahinnalla. Kiinteistö Oy Finn-Medi Delta hallitsee vuokraoikeuden nojalla erotettua tonttia Kaupin sairaala-alueella osoitteessa Biokatu 4 ja omistaa tontille rakennetun rakennuksen. Rakennuksessa ovat vuokralla mm. Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Fimlab Oy ja se on valmistunut vuonna Kaikkiaan rakennuksessa on huoneistoalaa neliömetriä, josta tehty kauppa koski m2 suuruisia huoneistoja. Kaupan jälkeen Tampereen kaupunki omisti yhtiön osakekannasta osaketta eli 30,9 % osakkeista. Kaikki loput osakkeet on myyty vuoden 2015 puolella Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiölle euron kauppahinnalla. Nykyisen Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n edeltäjänä toimineiden oppilaitosten kautta tulleiden rahastojen varat ovat olleet Tampereen kaupungin hoidossa. Rahastoja oli neljä: Teknillisen Oppilaitoksen opintoavustusrahasto, TAMK Tutkimus- ja kehitysrahasto, Tampereen Kauppaoppilaitoksen 75-vuotis juhlarahasto ja Tampereen Ammattikorkeakoulun K-kauppiasrahasto. Vuoden 2014 aikana Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiö aloitti toimintansa ja kaupungin hoidossa olleiden rahastojen varat oli tarkoituksenmukaista siirtää säätiölle. Yhteismäärältään lähes 11,0 milj. euron varallisuus siirrettiin Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiön tilille joulukuussa Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto aloitti toimintansa helmikuussa Jaosto vastaa kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja säätiöiden osalta sekä muista sille määrätyistä tehtävistä. Liiketoimintajaosto nimeää kaupungin edustajat kaupunkikonsernin yhteisöjen ja säätiöiden hallituksiin lukuun ottamatta kuntayhtymiä, antaa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille sekä tekee esitykset yhtiöiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vuonna 2014 liiketoimintajaoston jäsenet olivat (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kalervo Kummola (Elina Sirén), Harri Airaksinen (Ilkka Sasi), Atanas Aleksovski (Ulla Kampman), Anneli Kivistö (Ilpo Sirniö), Jaakko Mustakallio (Anna-Kaisa Heinämäki), Satu Sipilä (Timo Hanhilahti) ja Sirkkaliisa Virtanen (Minna Minkkinen). Liiketoimintajaoston puheenjohtaja on Kalervo Kummola ja varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski. Liiketoimintajaosto kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa alkaen kaupunginhallitus valitsi liiketoimintajaoston uudeksi jäseneksi Petri Siuron (Olga Haapa-aho) eronneen Jaakko Mustakallion (Anna-Kaisa Heinämäki) tilalle. 2 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta

7 Kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys Yleinen heikko taloudellinen tilanne vaikutti usean kaupungin tytäryhteisön taloudelliseen kehitykseen vuonna Liikevaihdolla mitaten merkittävimmistä yhtiöistä ja säätiöistä vain Tampere-talo Oy, Vuokratalosäätiö, Kotilinnasäätiö ja kiinteistöyhtiöt pystyivät kasvattamaan liiketoimintaansa. Merkittävimmän tytäryhteisön, Tampereen Sähkölaitos -konsernin, taloudellisen toiminnan kannalta vuosi 2014 oli edelleen vaikea ja konsernin liikevaihto laski ja kannattavuus pysyi vaatimattomana pienestä tulosparannuksesta huolimatta. Myös Särkänniemi Oy:n liikevaihto jatkoi edelleen lasku-uralla ja nettotulos painui yli kaksi miljoonaa euroa tappiolliseksi. Sähkölaitoksen ja Särkänniemen yhtiökohtaisten tietojen yhteydessä on raportissa esitetty myös kilpailevien yhtiöiden tilinpäätöstietoja, jotka vahvistavat ao. yhtiöiden heikkoa sijoitusta toimialallaan. Taulukossa 1 esitettyjen 15 suurimman yhteisön yhteenlaskettu liikevaihto laski 3,3 % edellisvuoteen verrattuna. Nettotulostaan edellisvuodesta paransivat suurimmista yhtiöistä Sähkölaitos konserni, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Coxa konserni, Finnpark konserni, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Opintanner, Tampereen Vuokratalosäätiö, Tampereen Kotilinnasäätiö ja Tredea. Yhtiöiden korollisen velan määrä oli vuodenvaihteessa yhteensä milj. euroa. Korollisen velan määrä väheni edellisvuodesta yhteensä 3,2 milj. eurolla. Suhteellisesti eniten velan määrä väheni Sähkölaitoksella ja Tampereen Vuokratalosäätiöllä. Korollisen velan määrä lisääntyi puolestaan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:llä ja Tampereen Kotilinnasäätiöllä. Yleisesti ottaen suurimmat velat ovat juuri Sähkölaitoksella ja vuokra-asuntoyhtiöillä, joiden toiminta on luonnostaan erittäin pääomaintensiivistä. Kokonaisuuden ylivelkaantumisesta ei voida puhua, mutta yhteisökohtaisesti tarkasteltuna asia on kuitenkin tarpeen huomioida. Raportissa on aikaisempiin vuosiin nähden keskeisemmin tuotu esiin yhtiöiden nettotulosta ja korollisen velan määrää. Nettotulos kuvaa tilinpäätöksen tuloksista parhaiten yhtiön operatiivista kannattavuutta ja siihen on myös sidottu kaupunginvaltuuston asettamat osingonmaksutavoitteet. Korollisen velan määrä on aiemmin kommentoitua kokonaisvelkojen määrää informatiivisempi siinä mielessä, että sillä on lyhennysohjelma ja se asettaa vaatimuksia yhtiön kassavirralle. Yhtiö/säätiö, milj. euroa Liikevaihto (muutos-%) Nettotulos Tilikauden tulos Taseen loppusumma Korolliset velat Tampereen Sähkölaitos konserni 289,4 (-5,9) 3,6 3,7 421,5 340,0 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 71,7 (-2,0) 4,0 4,0 78,2 19,3 Tampereen Vuokratalosäätiö 59,1 (3,9) 9,6 0,0 316,4 273,9 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 37,9 (-2,2) 3,3 3,3 50,0 0,0 Coxa konserni 33,8 (-0,7) 1,9 1,9 28,6 9,3 Finnpark konserni 22,1 (-4,0) 1,9 1,9 118,7 66,4 YH Kodit Oy 21,2 (-11,3) 1,7 1,7 54,9 24,4 Tampereen Särkänniemi Oy 17,8 (-8,5) -2,1-1,0 25,8 7,3 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 17,2 (7,4) 1,9 0,3 79,6 51,1 Tampereen Kotilinnasäätiö 10,7 (3,9) 0,2 0,0 76,1 64,8 Vilusen Rinne Oy 9,6 (5,5) 0,7 0,0 61,9 52,4 Tampere-talo Oy 7,7 (11,4) -0,1-0,1 3,7 0,0 Kiinteistö Oy Opintanner 5,5 (1,4) 0,3 0,3 38,7 36,6 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 5,0 (3,6) -0,1-0,4 60,0 60,9 Tredea Oy 4,8 (-3,7) 0,2 0,2 2,3 0,0 Yhteensä 613,5 27,0 15,8 1412,7 1006,4 Taulukko 1 Liikevaihdon perusteella ryhmiteltynä 15 suurinta raportissa esitettävää yhtiötä/säätiötä vuonna Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 3

8 Osingot Kaupunginvaltuusto on toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä asettanut muutamille yhtiöille selkeän osingonmaksutavoitteen. Konserniohjauksen näkemyksen mukaan tätä kehitystä on tarkoituksenmukaista jatkaa ja vahvistaa markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta. Tällä tavoin vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Asialla on merkitystä myös peruskaupungin erittäin haastavan taloudellisen tilanteen näkökulmasta. Vuoden 2014 tuloksista osinkoa maksaneet yhtiöt on mainittu alla taulukossa 2. Kaupungin yhteenlasketut osingot kasvoivat edellisvuoteen nähden 61 prosentilla. Osinkojaan viime vuodesta kasvattivat Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, YH Kodit Oy, Coxa Oy ja Finnpark Oy. Sen sijaan jo kaksi peräkkäistä vuotta tappiota tehnyt Tampereen Särkänniemi Oy ei maksanut lainkaan osinkoa. Yhtiöiden maksamat osingot tulee suhteuttaa yhtiöiden toiminnan luonteeseen ja siihen sitoutuneeseen pääoman määrään sekä liiketoimintaan liittyviin riskeihin. Kokonaisuudessaan kaupungin yhtiöomistuksistaan saama osinkotulo on edelleen erittäin vaatimaton ja sen selkeä kasvu tulevaisuudessa tulee olla tavoitteena. Yhtiö Osinko vuodelta 2014 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2014 ( ) Osinko vuodelta 2013 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2013 ( ) Osinko vuodelta 2012 ( ) Kaupungin osuus osingosta 2012 ( ) Tampereen Sähkölaitos Oy , , , , , ,00 Finnpark Oy , , , , , ,26 Tampereen Särkänniemi Oy 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 Pikespo Invest Oy LTD 0,00 0, , , , ,10 Tuotekehitys Oy Tamlink 0,00 0, , , , ,40 Coxa Oy , , , , , ,00 YH Kodit Oy , , , , , ,58 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy , , , ,00 0,00 0,00 Tampere Technology Oy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , , , ,37 Taulukko 2 Raportissa esitettyjen yhtiöiden tilikausien 2012, 2013 ja 2014 tuloksista maksamat osingot (hallitusten esitykset voitonjaosta). Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat ja takaukset Tampereen kaupunki on aiemmin lainoittanut tytäryhteisöjään tapauskohtaisesti. Viime vuosina yhteisöt ovat hankkineet itse rahoituksensa suoraan markkinoilta, usein kaupungin avustuksella ja joskus takaamana. Kokonaisuudessaan kaupungilla oli vuoden 2014 lopussa pitkäaikaisia lainasaamisia tytäryhteisöiltään 100,8 milj. euroa. Suurimmat pitkäaikaiset lainasaamiset olivat Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä ja Tampereen Vuokratalosäätiöltä. Tampereen kaupunki on myös taannut tytäryhteisöjen ottamia lainoja silloin kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Vuoden 2014 lopussa takauksia oli yhteensä 379,6 milj. euron edestä ja takausvastuiden määrä kasvoi 13 milj. eurolla. Takaukset kasvoivat erityisesti Kotilinnasäätiön, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n ja TREDU Kiinteistöt Oy:n investointirahoitusten johdosta. 4 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta

9 Taulukko 3 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat lainat Lainansaaja Lainamäärä Lyhennykset 2014 Lainamäärä Korot 2014 Finnpark Oy , , ,26 Kiinteistö Oy Opintanner , , ,00 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy , , ,49 Tampereen Sähkölaitos Oy , , ,55 Tampereen Vuokra-asunnot Oy , , , ,25 Tampereen Vuokratalosäätiö , , , ,95 Vellamonkodit Oy , , , ,87 Vilusen Rinne Oy , , ,46 Yhteensä , , , ,83 Muut lainasaamiset Ateljeetalo Oy , , , ,63 YH kodit Oy , , ,20 Taulukko 4 Kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset Tytäryhteisöjen puolesta Finnpark Oy , ,85 Insinöörioppilastalo Oy , ,11 Kiinteistö Oy Opintanner , ,79 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy , ,00 Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu Oy , ,00 Pirkanmaan Jätehuolto Oy , ,00 Tampereen Kotilinnasäätiö , ,97 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy , ,00 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy , ,37 Tampereen Vuokra-asunnot Oy , ,08 Tampereen Vuokratalosäätiö , ,92 TREDU-Kiinteistöt Oy , ,00 Tavase Oy , ,00 Vellamonkodit Oy , ,00 Vilusen Rinne Oy , , , ,11 Osakkuusyhteisöjen puolesta Coxa Oy , , , ,00 Alkusanat ja katsaus kaupungin omistajaohjauksesta 5

10 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 1.1. Pirkanmaan Jätehuolto Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio p Osoite: Naulakatu 2, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 1994 Tampereen kaupungin omistus 49,69 % (65,33 % äänimäärästä), 631 osaketta, nimellisarvo yhteensä ,91 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 64 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Pasi Hälli, Jukka Mäkelä, Olli Viita-saari, Oskari Auvinen ja Juha Kuusisto Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj.), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Juha Kuusisto, Oskari Auvinen, Olli Niemi, Piila Paalanen ja Olli Viitasaari Hallituksen jäsenet (alk ): Oras Tynkkynen (pj), Antti Ivanoff, Esa Kanerva, Oskari Auvinen, Heidi Rämö, Piila Paalanen, Juha Kuusisto ja Olli Niemi Toiminta-ajatus: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tehtäviin kuuluvat jätehuollon kehittäminen, ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja käyttää tuloksensa jätehuollon kehittämisen edellyttämiin investointeihin. Pirkanmaan Jätehuolto konsernin muodostaa emoyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja sen tytäryhtiö Pirkan Putkikeräys Oy. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös osakkuusyhtiö Tammervoima Oy, josta yhtiö omistaa 49,0 %. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistavat 17 kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä- Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Omistajakunnilla on lakimääräinen yhteislautakunta, joka käsittelee mm. taksat, jätehuoltomääräykset ja erivapaudet. Emoyhtiön operatiivinen toiminta oli vuonna 2014 edellisten vuosien kaltaista. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 37,9 milj. euroa (38,8 milj. euroa vuonna 2013). Tilikauden voitoksi muodostui 3,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2013). Liikevaihdon pieneneminen johtui suhdannetilanteesta pääosin aiheutuneesta yritysten jätemäärien vähenemisestä. Emoyhtiölle tulleet kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemäärät olivat edellisen vuoden tasoa. Emoyhtiön tulosta tarvitaan lähivuosien investointien ja maisemointitöiden rahoitukseen sekä kaatopaikkojen jälkihoitoon, joka jatkuu ainakin 30 vuotta niiden sulkemisen jälkeen. Merkittävimmät investoinnit (konserni 2,4 milj. euroa) olivat Pirkan Putkikeräys Oy:n investoinnit Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmään 0,6 miljoonaa euroa, emoyhtiön Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen biojätekentän laajennus 0,6 milj. euroa ja Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen hankittu kaatopaikkajyrä 0,3 milj. euroa. Emoyhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Tytäryhtiön investoinnit ovat vahvasti etupainotteiset ja se joutuu rahoittamaan niitä lainarahalla. Tilinpäätöshetkellä Pirkan Putkikeräys Oy:llä oli lainaa emoyhtiöltä 6,75 milj. euroa (6,50 milj. euroa vuonna 2013). Vuoden 2016 alussa on tulossa orgaanisen jätteen, muovin ja kumin kaatopaikkaläjityksen kieltävä asetus. Muutos on yhtiön toiminnan kannalta erittäin merkittävä. Osakkuusyhtiö Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitos valmistuu vuoden 2015 aikana ja sen varsinainen toiminta alkaa vuoden 2016 alussa. Vuoreksen alueen putkikeräysjärjestelmän toimintaa on seurattu jatkuvasti ja järjestelmää on kehitetty yhdessä toimittajan kanssa. Putkikeräysjärjestelmän soveltuvuutta uusille alueille on tutkittu yhdessä kuntien kanssa Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

11 Pirkanmaan Jätehuolto Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -2,2 11,8 3,6 8,8 5,9 8 Käyttökate-% 20,3 21,9 21,1 20,5 21,8 21,3 Liiketulos-% 11,0 10,4 7,6 7,9 10,7 10,3 Nettotulos-% 8,7 6,3 5,8 4,9 7 7,1 Oman pääoman tuotto-% 11,6 9,5 8,6 7,7 10,9 11,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 15,1 15,9 11,6 12, ,5 Quick ratio 6,7 5,7 5,5 4,7 3,9 3,9 Omavaraisuus-% 60,2 58,1 59,3 57,7 58,3 59,9 Velkaantumisaste Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 7

12 1.2. Tampereen Sähkölaitos -konserni Tampereen Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holding-yhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön asiakasmyyntiä harjoittava Tampereen Kaukolämpö Oy, energiantuotantoa harjoittava Tampereen Energiantuotanto Oy sekä sen 51 %:sti omistama Tammervoima Oy. Tammervoiman toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energian hyötykäyttäjäosakkailleen. Vähemmistön Tammervoima Oy:stä omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tampereen Sähkölaitos -konserni 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -5,9-2,2-2,7-4,8 38,3 533,3 Käyttökate-% 18,0 18,8 18,9 22,6 22,1 23,1 Liiketulos-% 4,8 6,1 7,2 12,1 12,6 9,7 Nettotulos-% 1,3 0,8 0,4 3,8 3-1,8 Oman pääoman tuotto-% 4,2 3,2 1,6 15,5 14,6-6,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,2 4,3 5,1 8,5 9,3 5,2 Quick ratio 1,7 1,5 0,2 1,3 2,1 2 Omavaraisuus-% 18,5 17,0 15,8 16,5 14,8 13 Velkaantumisaste 3,8 4,2 4,4 4,5 5 6, Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

13 Energiayhtiöt 2014 Liikevaihto milj. euroa Muutos-% Liiketulos milj. euroa Nettotulos milj. euroa SIPO Investoinnit milj. euroa Nettotulos-% Omavaraisuusaste-% Henkilöstö Helen Vantaan Energia Tampereen Sähkölaitos Turku Energia Oulun Energia EPV Energia Savon Voima Jyväskylän Energia Pori Energia Suur-Savon Sähkö Lahti Energia Loiste Vaasan Sähkö Lappeenrannan Energia Lähde: Talouselämä Naistenlahden voimalaitos 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 9

14 Tampereen Sähkölaitos Oy päätoimialana energialiiketoimintojen hallinnointi Toimitusjohtaja Jussi Laitinen p (vaihde) Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 1950 Tampereen kaupungin omistus 100 % Yhtiön palveluksessa 44 henkilöä ( , koko konserni 416 henk.) Hallituksen jäsenet (alk ): Peter Löfberg (pj.), Satu Eskelinen, Tero Mattila, Riitta Lyytikäinen, Mikko Kriikku, Kirsikka Siik ja Timo Lahtinen Hallituksen jäsenet (5/2015 alkaen): Peter Löfberg (pj), Marjut Ontronen, Tero Mattila, Auli Korhonen, Kirsikka Siik, Timo Lahtinen ja Jari Niemelä Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkölaitos konserni toimittaa sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konsernin emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy omistaa tytäryhtiöt Tampereen Energiantuotanto Oy:n, Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Sähkönmyynti Oy:n, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n. Vuosi 2014 oli taloudellisen tuloksen osalta heikko. Konsernin liikevaihto oli 289,4 milj. euroa jääden 5,9 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Konsernin liiketulos laski 5 miljoonaa euroa eli 26,7 prosenttia edellisvuodesta. Tilikauden tulos nousi edellisvuodesta ja oli 3,7 milj. euroa. Tulosparannusta edesauttoivat alhaisemmat materiaali- ja palvelukulut ja merkittävästi alentuneet rahoituskulut. Sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotot jäivät vaatimattomiksi. Emoyhtiön liikevaihdoksi muodostui 8,2 milj. euroa ja tulos oli 4,4 milj. euroa positiivinen. Sähkön markkinahinta oli vuoden 2014 alussa alhaisimmillaan 11 vuoteen. Teollisuuden sähkönkysyntä oli alhaalla taantuman vuoksi, vesitilanne Norjassa ja Ruotsissa oli hyvä ja markkinoille on tullut tuulivoimaa kivihiilen ja päästöoikeuksien pysyessä edullisina. Vuoden 2014 alussa alkanut sähkön markkinahinnan lasku jatkui koko vuoden. Vuosi oli myös keskimääräistä lämpimämpi, mikä näkyy energianjakelu-liiketoimintojen liikevaihdossa ja kaukolämmön tuloksessa. Sähkölaitoksen heikon kannattavuuden taustalla on osin joustamaton tuotantorakenne, mikä tarkoittaa maakaasun merkittävää 60 % osuutta käytetystä energiasta. Sähkölaitoksen kaasuriippuvuus on suurin verrattuna Suomen muihin energiayhtiöihin. Maakaasun hinta oli alkuvuonna korkea, eikä loppuvuonna laskenut öljyn hinta ehtinyt riittävästi vaikuttaa kaasun hankintahintaan. Sähköntuotannon kannattavuus oli heikko. Sen sijaan sähkönsiirtoliiketoiminta paransi tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkölaitos investoi vuonna 2014 peräti 98,2 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa 68,4 miljoonaa euroa rahoitetaan leasingrahoituksella. Merkittävimpiä investointeja tilikaudella olivat Tammervoiman hyötyvoimalaitos, suuri hakelämpölaitos Hervantaan sekä savukaasupesurit Naistenlahteen ja uusiin laitoksiin. Myös kaukojäähdytykseen investoitiin merkittävästi tilikauden aikana. Investointiohjelma uusiutuvan energian lisäämiseksi eteni voimakkaasti. Uusiutuvan energian hankinnan osuus oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ollen 25 prosenttia. Tampereen Energiantuotannossa ja Tampereen Sähkölaitoksella toteutettiin yt-prosessina henkilöstön siirtoja. Nämä henkilöstöjärjestelyt astuvat voimaan vuoden 2015 aikana Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

15 Tampereen Sähkölaitos Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -5,1-4,2-19,6 5,3 2,5 278,4 Käyttökate-% -24,2-22,0-19,0 7,1 3,8 4,2 Liiketulos-% -33,1-31,9-27,4 0,8 0,3-14,7 Nettotulos-% -164,2-220,5-163,2-128,1-147, Oman pääoman tuotto-% -18,0-26,4-20,5-20,0-22,5-25,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% -0,6-0,7-3,4-3,2-3,6 2,3 Quick ratio 1,5 1,5 0,5 1,4 5,7 6,4 Omavaraisuus-% 18,2 16,9 17,2 17,2 17,3 16,7 Velkaantumisaste 4,4 4,8 4,8 4,5 4,7 5,0 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 11

16 Tampereen Sähköverkko Oy päätoimialana sähköverkkotoiminta Toimitusjohtaja Tapio Salonen p (vaihde) Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 53 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Tero Mattila, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen ja Vesa Eskola Hallituksen jäsenet (alk ): Seppo Mäkinen (pj.), Vesa Eskola, Johanna Hirvimies, Niina Laitinen, Tero Mattila saakka, Helena Nikkanen, Jarmo Salmi Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Seppo Mäkinen (pj.), Johanna Hirvimies, Jarmo Salmi, Helena Perälä, Niina Laitinen, Vesa Eskola, Pentti Herranen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähköverkko Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia harjoittaen Energiamarkkinaviraston valvomaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa jakelualueellaan, johon kuuluu pääosa Tampereen kaupungin alueesta ja lisäksi pieniä osia Kangasalan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnista. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkönjakelu- ja siirtoverkkojen omistus, ylläpito, käyttö, suunnittelu ja rakennuttaminen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 40,3 (40,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,2 (9,3) miljoonaa euroa, josta emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy:lle annettiin konserniavustuksena 8,6 miljoonaa euroa. Koska siirtohinnat pysyivät ennallaan ja siirretyn sähkön määrä kasvoi vain hiukan, liikevaihto oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 11,9 (11,1) miljoonaa euroa. Investointitaso on noussut edellisistä vuosista. Jakeluverkon investoinneissa korostui aiempia vuosia selvästi enemmän vanhan verkon korvaus ja saneeraus, jolla pyritään toimintavarmuuden parantamiseen. Isoimpana yksittäisenä investointieränä oli toimintavuonna käynnistynyt uuden Nurmin sähköaseman ja siihen liittyvän kantaverkkoyhteyden rakentamisen aloittaminen. Sähkömarkkinalaki vaatii parempaa toimitusvarmuutta, joka edellyttää merkittäviä verkon korvausinvestointeja. Yhtiön investointitason odotetaan myös tulevaisuudessa pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Jakelualueen sähkönsiirron odotetaan kasvavan maltillisesti lähivuosina. Energiaviraston seuraava valvontajakso alkaa vuonna 2016, eikä valvontamallin sisällöstä ole vielä varmuutta. Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkön siirtohinnat ovat Suomen halvimmassa neljänneksessä, eikä yhtiö siitä huolimatta ole valvontamallin mukaan tasapainoisessa tilanteessa. Sähköverkkoliiketoiminnan tuotto tullaan tasapainottamaan seuraavalla valvontajaksolla Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

17 Tampereen Sähköverkko Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -0,3-12,3 0,4 5,2 19,6 12,5 Käyttökate-% 46,6 46,5 51,8 53,3 52,4 48,1 Liiketulos-% 22,8 23,1 32, ,9 Nettotulos-% 23,0 24,3 31,5 31,1 31,4 16,6 Oman pääoman tuotto-% 7,6 8,2 12,2 11,9 11,5 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,6 7,8 11,7 11,4 10,4 4,8 Quick ratio 0,5 0,6 0,5 0,7 1 1 Omavaraisuus-% 77,9 72,4 72,4 70, ,7 Velkaantumisaste 0, ,1 0,1 0,1 1. Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 13

18 Tampereen Vera Oy päätoimialana sähkö-, liikennevalo- ja ulkovalaistusverkkojen rakentaminen Toimitusjohtaja Pekka Hyvönen p Osoite: Väkipyöränkatu 5, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2005 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 103 henkilöä Hallituksen jäsenet ( ): Antti- Jussi Halminen, Pertti Suuripää, Olavi Toiva, Leena Parvio ja Jussi Laitinen (pj.) Hallituksen jäsenet (alk ): Jussi Laitinen (pj.), Olavi Toiva ( asti), Leena Parvio, Pertti Suuripää, Antti-Jussi Halminen Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Jussi Laitinen (pj), Pasi Muurinen, Timo Laaksonen, Leena Parvio, Mika Pekkinen Toiminta-ajatus: Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kilpailukykyisesti sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen sekä liikennetelematiikan rakentamis- ja kunnossapitopalveluita ja sähköverkon energianmittaus-palveluita. Tampereen Vera Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ollen 14,5 (14,7) milj. euroa. Liiketulos heikkeni jälleen lähes 50 prosenttia jääden 0,3 miljoonan euron tasolle. Toimialan kovasta hintakilpailusta johtuen yhtiön kannattavuus sähköverkkoliiketoiminnassa heikkeni huomattavasti. Tilikauden tulokseksi muodostui emolle annetun euron konserniavustuksen jälkeen euroa. Tampereen kaupunkikonsernin ulkopuolelle myytyjen projektien arvo jäi 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden myynnistä. Suurimpia toteutuneita kohteita olivat 110 kv kaapelipäätteiden uusintatyö Joutsenossa ja Mäntyharjun sähköasemalle tehdyt 110 kv kaapeloinnit ja pääteasennukset. Laajempia ulkovalaistuksen rakennusprojekteja toteutettiin Härmälän ja Vuoreksen kaupunginosissa. Tampereella jatkuivat myös noin valopistettä käsittävän ulkovalaistusverkon kunnossapitotyöt. Tampereen liikennevalojärjestelmiin toteutettiin muutostöitä uuden keskusohjausjärjestelmän käyttöönottoa ennakoiden. Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian, Ylöjärven, Kangasalan ja Sastamalan sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa solmittiin jatkoa liikennevalojen ja telematiikkalaitteiden ylläpitosopimukseen. Uuden sopimuksen ansioista Vera ylläpitää Pirkanmaan alueella liikennevaloja vähintään viisi seuraavaa vuotta. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Veran liiketoimintaympäristö säilyy haastavana myös tulevilla tilikausilla. Yhtiön myynnin arvioidaan säilyvän vähintään samalla tasolla. Kannattavuustasoa pyritään parantamaan tarkkaan kohdistetuilla kehittämistoimilla ja noudattamalla edelleen tiukkaa kustannuskuria Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

19 Tampereen Vera Oy 1000 EUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut yhteensä Myyntikate Kiinteät kulut yhteensä Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät yhteensä Tuloverot Nettotulos Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Korolliset velat Kokonaisvelat Vastattavaa yhteensä Nettoinvestoinnit Liikevaihdon kasvu-% -1,1-9,7 12,3 23,4-9,8-14,2 Käyttökate-% 2,9 4,5 8,7 6,7-6 -7,7 Liiketulos-% 1,8 3,6 8 5,9-6,9-8,5 Nettotulos-% 1,8 3,5 7,5 5,8-7 -8,6 Oman pääoman tuotto-% 7,1 14,2 33, ,3-37,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,2 14,3 35, ,3-37,7 Quick ratio 1, ,9 0,7 Omavaraisuus-% 58, , ,4 45,2 Velkaantumisaste Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt 15

20 Tampereen Sähkönmyynti Oy päätoimialana sähkönmyyntitoiminta Toimitusjohtaja Pertti Suuripää Osoite: Voimakatu 11, PL 175, Tampere y-tunnus perustettu vuonna 2008 Yhtiön palveluksessa keskimäärin 20 henkilöä Hallituksen jäsenet (alk ): Jussi Laitinen (pj.), Antti-Jussi Halminen, Olavi Toiva ( asti), Pekka Hyvönen ja Leena Parvio Hallituksen jäsenet (alk. 5/2015): Jussi Laitinen (pj.), Timo Laaksonen, Leena Parvio ja Pasi Muurinen Toiminta-ajatus: Tampereen Sähkönmyynti Oy myy sähköä ja palvelee pienkuluttajia ja yrityksiä Pirkanmaalla. Tampereen Sähkönmyynti Oy toimii osana Tampereen Sähkölaitos konsernia. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2014 oli 61,6 (62,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseksi muodostui -1,4 (-2,4) milj. euroa. Myös tilikauden tulos painui 1,1 milj. euroa negatiiviseksi. Yhtiön tulos ja kannattavuus olivat kaikilla mittareilla mitattuna heikkoja. Negatiivinen tulos johtui sekä myyntihintojen laskusta että sähkön hankinnasta, jossa ei onnistuttu hyödyntämään alentuneita sähkön markkinahintoja. Koko vuoden alhaisena pysynyt sähkön hinta johti erittäin kovan kilpailun kautta loppuasiakashintojen laskuun sekä yritysettä yksityisasiakasmyynnin puolella. Tästä syystä liikevaihto ei kasvanut myynnin volyymin kasvusta huolimatta. Keväällä 2014 laskettiin toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hintoja yli 10 prosenttia. Yhtiö lanseerasi kaksi uutta tuotetta: sähkön pientuottajille suunnatun OmaSähkön ja yksityisasiakkaille suunnatun TuntiSähkön. Sähköisten laskutusvaihtoehtojen käyttäjämäärät kasvoivat vuoden aikana, minkä avulla saatiin hieman kustannussäästöjä. Sähkön hinnan jatkuva aleneminen vuosi toisensa jälkeen aiheuttaa kilpailua ostavista asiakkaista. Riskin hallitsemiseksi myyntiyhtiön tulee hallita kulurakenteensa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä: Sähkön markkinahinta on pysytellyt nykyisellä, alhaisella tasolla jo pitkään ja näyttää vahvasti siltä, että taso tulee säilymään vielä vuosia. Tulevina vuosina hankinnassa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää alhaiset markkinahinnat ja sitä kautta saada yhtiön liiketulos vaikeiden vuosien jälkeen positiiviseksi. Kilpailu vähittäismarkkinoilla tulee säilymään kireänä myös tulevina vuosina, minkä vuoksi toimintaa tulee kehittää kustannustehokkaaksi ja vastaamaan toimintaympäristön haasteeseen Tampereen kaupungin suurimmat tytäryhtiöt

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2015 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä Ennen fuusiota Fuusion jälkeen Muutoksen kohde kaupunki Sähkölaitos Oy kaupunki Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014

UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 2014. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.2014 UPM OSAVUOSIKATSAUS Q1 214 Toimitusjohtaja Jussi Pesonen 29.4.214 Kannattavuuden parannusohjelman eteneminen näkyy vahvassa Q1 214 tuloksessa Q1 14 EBITDA oli 3 miljoonaa euroa (Q1 : 284 milj. euroa) Kannattavuuden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj 1 Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj Tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani erityisesti Suomen toimitilarakentamisen ansiosta. Tilauskanta yli 2 miljardiin euroon. Tulos vaatimaton

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot