OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN PSYKOMOTORIIKAN KEINOIN. Anita Ahlstrand ja Mari Jaakkola, Veromäen koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN PSYKOMOTORIIKAN KEINOIN. Anita Ahlstrand ja Mari Jaakkola, Veromäen koulu"

Transkriptio

1 OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN PSYKOMOTORIIKAN KEINOIN

2 Kasvatetaan elämää varten Joka ei ole vielä minä ei voi olla me. Sitä ei voi kiintyä toiseen, kun ei ole vielä kiintynyt itseensä. Se ei voi käyttää isoja ympyröitä, kun se sekoaa pienissäkin. Sitä pitää lähestyä sen omilla ehdoilla, kaikki muu pelästyttää ja suistaa sen raiteilta... (Tiainen 1977: 10.)

3 Elämän hallintaa ja vuorovaikutustilanteita -Oppiminen on tehokkainta, kun se on hauskaa!! -Oma tapa oppia - >Visuaalinen / auditiivinen / kinesteettis-taktiilinen -Oppimisvalmiudet - kouluvalmiudet - yleiset oppimisen perusvalmiudet -Kokeilun halu -Elämänhallintataidot Ihminen oppii 10 prosenttia lukemastaan ja 15 prosenttia kuulemastaan, mutta 80 prosenttia kokemastaan

4 Toimitaan yhdessä sosiaaliset taidot ja oppiminen -Ihminen oppii suurelta osin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. -Vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle - > omaksumisesta osallistumiseen -Leikin ja toiminnan kautta oppiminen -Yhteistoiminnalliset harjoitukset edistävät oppimista ja tukevat samalla oppilaan kykyä itsensä ilmaisemiseen, kuuntelemisen sekä erilaisuuden sietämiseen. Ei mikään jännittävä tunnu paljon miltään, kun sitä ei voi jakaa kenenkään kanssa. (Milne Shepard 2000.)

5 Lapset oppivat kaikesta mitä tekevät liikunta oppimisen välineenä -Lapsen elämä on täynnä liikettä ja liikkumisen ilo näkyy hänessä. - Liikuntakasvatuksen yhtenä päätavoitteena on positiivisen sosiaalisen käyttäytymisen edistäminen -Joukkuepelit eivät aina sosiaalista! ->runsas parityöskentely liikuntatunnilla edistää huomattavasti oppilaiden sosiaalisia suhteita ja empatiaa. - >eniten kehitystä on saatu aikaan ryhmissä, joissa ongelmatilanteita ja riitoja on ratkaistu keskustelemalla. Miten asiat tehdään on tärkeämpää kuin mitä tehdään!

6 Liikunta oppimisen välineenä -Liikkuminen ja toiminta antavat lapselle uusia mahdollisuuksia oppia monia asioita -Liikkumistaitojen oppiminen heijastuu lapsen pätevyyden kokemiseen ja oman itsetunnon kehittymiseen -Liikunta voidaan nähdä välineenä, jolla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia Lapsen oma luovuus ja mielikuvitus ovat myös tärkeä osa liikuntaa ja sille on järjestettävä riittävästi tilaa ja aikaa!

7 TUTKITTUA TIETOA Pelkkä ajattelutoiminta ei riitä aivotoiminnan kehittymiseksi, tarvitaan omaa toimintaa. Varhainen liikuntataitojen oppiminen kehittää ajattelua ja edistää myös kielellisten taitojen oppimista

8 TUTKITTUA TIETOA Mitä säännöllisempää liikunnallinen toiminta on, sitä suurempi hyöty siitä on aivojen kehitykselle ja myöhemmälle oppimiselle -> tarkkaavaisuuden lisääntyminen ja oppimistulosten paraneminen (Chaddock, Laura - Palmer, Lyelle) Lisätty liikunta näyttää tutkimusten mukaan tukevan myös äidinkielen ja matematiikan oppimista (Ericsson)

9 KIELI JA LIIKE - Liikunnan ja kielen oppimisen välistä yhteyttä tutkittu vähän. - Kielelliset ongelmat esiintyvät usein motoristen ongelmien kanssa samanaikaisesti (Hill 2001, Rintala ym. 1998). - Liike ja kieli ovat yhteydessä toisiinsa (Eggert 1990, Ruoho 1990, Rintala ym ) -> yhteyden voimakkuus ikäsidonnainen - Sosiaalinen ympäristö edellytyksenä kielen kehitykselle - > lapsi liikkuu usein yhdessä muiden kanssa... - Luku- ja kirjoitusprosessi edellyttää motorisia toimintoja

10 Auta minua tekemään itse Jos lasta kannustetaan, hän oppii luottamaan itseensä. Jos lasta kiitetään, hän oppii itsekin kiittämään. Jos lasta kohdellaan reilusti, hän oppii oikeudenmukaiseksi. Jos lapsi kokee olonsa turvalliseksi, hän oppii luottamaan. Jos lapsesta pidetään, hän oppii pitämään itsestään. Jos lapsi kokee hyväksyntää ja ystävyyttä, hän oppii löytämään rakkauden maailmasta. (Nolte 1996: 104.) Useimmat lapset saavat kuusi kielteistä huomautusta jokaista myönteistä kohti.

11 Auta minua tekemään itse Ratkaisevaa on: - miten opetetaan - miten liikuntatuokio järjestetään ja ohjeet annetaan - miten paljon lapsi saa vaikuttaa liikuntatuokion kulkuun - miten paljon hänen luovuudelleen annetaan tilaa - millaista palautetta hän saa - viljelläänkö kieltoja vai toimintaohjeita?? - miten virheisiin suhtaudutaan Aikuisen käyttäytyminen opetustilanteessa vaikuttaa ratkaisevasti haluun oppia uusia asioita ja haluun yrittää.

12 Auta minua tekemään itse On pitkälti aikuisista kiinni oppiiko lapsi uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä. Virheet ovat osa oppimista eikä kenenkään tulisi pelätä epäonnistumista. - käytä omaa persoonaasi työvälineenä - uskalla heittäytyä - anna tilaa myös lapsen ideoille ja oivalluksille. - sovella tarvittaessa ja anna ajoissa lapselle tilaa tehdä ja kokea.

13 PSYKOMOTORIIKKA OPPIMISEN TUKENA - kehon ja mielen toiminnallinen kokonaisuus - tie ihmiseen itseensä ja silta toisiin ihmisiin - tavoitteet: vahvistaa ihmisen luottamusta omiin kykyihinsä, edistää omatoimisuutta, antaa valmiuksia toimia muiden kanssa, tukea ihmisen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti - tärkeää: onnistumisen kokemukset ja liikunnan ilo, elämysja kokemuspainoitteinen liikunta LUE LISÄÄ:

14 Tsemppisjumppa liikunnan iloa ja onnistumisia - Toteutettu jo kymmenen vuoden ajan - Liikuntatuokio, jossa käytetään musiikkia, erilaisia psykomotorisia pelejä ja leikkejä sekä arkipäivän materiaalia - Ryhmässä 8-10 oppilasta samalta luokka-asteelta, toteutuu koulupäivän aikana, pitkäkestoista, tuokiolla tietty runko - Oppilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta - Motoristen taitojen lisäksi harjoitellaan ryhmässä toimimista,aistimusten käsittelyä, aktiivisuuden säätelyä ja rauhoittumista

15 - Myöhemmin tullut mukaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvien taitojen harjoittelua; keskittymistä, itsehillintää, itsensä hyväksymistä - PUNAISENA LANKANA ->ONNISTUMISEN ELÄMYKSET JA YHDESSÄ TEKEMISEN MEININKI - Tsemppis-jumpissa käytetty psykomotoriikka perustuu leikinomaiseen, hauskaan ja omaehtoiseen liikuntaan - Lapset houkutellaan osallistumaan hauskoilla leikeillä ja harjoituksilla, hauskoilla välineillä rennolla ilmapiirillä - Tärkeää luottamus, hyväksyntä ja turvallisuus - Myös opettaja nauttii

16

17 Viilikupit ja kärpäslätkät arkipäivän materiaalit liikunnan opetuksessa - Materiaalin tulisi olla sellaista, että lapsi voi itse antaa niille leikkiessään erilaisia merkityksiä - Patjakasat, pahvilaatikot, penkit - Liikunnalliset taidot ja luovuus kehittyvät - Omatoimisuus ja oma-aloitteisuus edistyvät - Opitaan toimimaan yhteistyössä muiden kanssa - Lapsi kokee olevansa tärkeä ja hänen toimintaansa arvostetaan - Käytetään paljon myös muilla oppitunneilla - Madaltaa lapsen kynnystä osallistua toimintaan

18

19 - Välineet ovat kiinnostavia ja houkuttelevat toimimaan - Lapsilla ei ole välineistä ennakkokäsityksiä - Motivoi käyttäjää - Piristävä vaihtelu - Aikuinen voi helpommin olla tarkkailijan roolissa - Voidaan luopua yksityiskohtaisesta suunnittelusta -> tunti etenee kunkin ryhmän mukaan

20 Jokaisella lapsella on oikeus liikunnan iloon ja elämyksiin, ei vain taitavilla ja motorisesti lahjakkailla!

21 LUE LISÄÄ Zimmer, Renate Psykomotoriikan käsikirja Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. Kataja, Jukka Jaakkola, Timo Liukkonen, Jarmo Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Juva: Bookwell Oy. Karvonen, Pirkko Tarinan kertojat. Iloa ja leikkiä kieleen, liikkumiseen ja laskemiseen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Rintala, Pauli Ahonen, Timo Cantell, Marja Nissinen, Anu Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. Pulli, Elina Opi liikkuen, liiku leikkien. Tampere: Tammer- Paino Oy.

Anita Ahlstrand. Tsemppiä liikunnasta. Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin

Anita Ahlstrand. Tsemppiä liikunnasta. Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin Anita Ahlstrand Tsemppiä liikunnasta Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikka Erikoistumisopinnot Kehittämistyö 16.5.2011

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

TÄMÄ OLI KIVA KERHO! MILLOIN ON SEURAAVA KERTA? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta psykomotoriikkaryhmässä

TÄMÄ OLI KIVA KERHO! MILLOIN ON SEURAAVA KERTA? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta psykomotoriikkaryhmässä Laitinen Hannele, Perukangas Heidi ja Ryynänen Johanna TÄMÄ OLI KIVA KERHO! MILLOIN ON SEURAAVA KERTA? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta psykomotoriikkaryhmässä 2 Suomessa

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

A3: Oppimaan oppiminen

A3: Oppimaan oppiminen A3: Oppimaan oppiminen Kelpo-hanke 2008 2009 Heidi Lavio-Koivisto, Tuija Huikuri, Saija Roos, Ulla Ahonen, Susanna Huttunen ja Jenni Pelkonen 27.3.2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 Mitä oppimaan oppiminen

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012

OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 Koululiikuntaliiton kanta tiivistetysti Opetussuunnitelman perusteisiin lukuihin 1-12 sekä

Lisätiedot