Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala"

Transkriptio

1 Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.

2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä kyselyn, jolla selvitettiin v. 9 valmistuneiden työllistymistä ja valmistuneiden näkemyksiä koulutuksen työelämävastaavuudesta. Kysely liittyi Turun yliopiston koordinoimaan yhteishankkeeseen, johon osallistuivat: Hämeen amk Keski-Pohjanmaan amk Kymenlaakson amk Laurea amk Metropolia amk Oulun seudun amk Rovaniemen amk Tampereen amk Turun amk Turun yliopisto Vaasan amk Vaasan yliopisto Yrkeshögskolan Arcada Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Syksyllä 8 ja 9 toteutettiin samanlaiset kyselyt, joten nyt on mahdollista katsoa missä määrin ja mihin suuntaan tulokset ovat muuttuneet. Syksyllä 9 toteutetun kyselyn tulokset ovat mukana tässä raportissa vertailujen tekemiseksi. Tutkimus toteutettiin siten, että vuonna 9 valmistuneille (6 henkilöä Metropoliasta) postitettiin kysely syksyllä. Osoitetietojen puuttumisen vuoksi kirje pystyttiin lähettämään 56 valmistuneelle. Tutkimukseen oli mahdollista vastata joko postitse tulleella lomakkeella tai nettilomakkeella. Metropolian kyselyyn vastanneita oli 78. Vastausprosentiksi kyselyn saaneista muodostui 38, mikä on jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna (4 ). Vastausprosentti on luonnollisesti otettava huomioon tulosten tarkastelussa. Tuloksista on tehty raportit sekä koko Metropolian osalta että koulutusala- ja koulutusohjelmakohtaisesti. Raportit ovat katsottavissa ja tulostettavissa Tuubissa. Koulutusohjelmista on laadittu omat raportit, mikäli niissä on ollut vähintään vastaajaa. Pienemmissä koulutusohjelmissa sääntönä on kuitenkin pidetty sitä, että mikäli vastaajia on ollut kyseisen koulutusalan vastausprosenttia vastaava määrä tai enemmän ja vastanneita vähintään viisi (5) henkilöä, niin raportti on tehty. Tutkimus toteutettiin Metropolian Työelämäpalvelujen ja Metropolian alumnit ry:n yhteistyönä. Vastauksien tallennus ja raportit tuloksista on tehty Tampereen yliopiston Tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAssa. Lisätietoja Metropoliassa antavat Työelämäpalvelujen projektipäällikkö Olli Pekkanen ( ) ja Metropolia alumnien toiminnanjohtaja Pirve Lapiolahti (5 3434).

3 VALMISTUNEIDEN / VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA Vuonna 9 Metropoliasta SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALALTA valmistuneiden koulutusohjelma Valmistuneita kpl Valmistuneita Vastanneita kpl Vastanneita Vastaus VALMISTU- NEISTA Vastaus KYSELYN SAA- NEISTA Suoritettujen opintopisteiden mediaani vastanneilla Apuvälinetekniikan ko Bioanalytiikan ko Degree Programme in Nursing D.P. in Social Services Ensihoidon ko Fysioterapian ko Hammastekniikan ko Hoitotyön ko Jalkaterapian ko Kuntoutuksen ko. (ylempi AMK-tutkinto) Muun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksen erikoistumisop. 4 7 Optometrian ko Radiografian ja sädehoidon ko Sosiaali- ja terveysalan (alojen yhteiset) erikoistumisopinnot Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko. (ylempi AMK-tutkinto) Sosiaalialan ko Sosiaalialan ko. (ylempi AMK-tutkinto) Suun terveydenhuollon ko Terveysalan erikoistumisopinnot Terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko. (ylempi AMK-tutkinto) Toimintaterapian ko Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala yhteensä Metropolia yhteensä Metropoliassa vastanneita yhteensä 78, joista alatiedot puuttuvat 4 vastaajalta ja koulutusohjelmatiedot 6 vastaajalta

4 Vuonna 9 Metropoliasta SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALALTA valmistuneiden tutkintonimike Valmistuneita kpl Valmistuneita Vastanneita kpl Vastanneita Vastaus VALMISTU- NEISTA Apuvälineteknikko (AMK) 6 55 Apuvälineteknikko (ylempi AMK) Bioanalyytikko (AMK) Bioanalyytikko (ylempi AMK) Ensihoitaja (AMK) Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapeutti (ylempi AMK) Hammasteknikko (AMK) Jalkaterapeutti (AMK) 4 36 Kätilö (AMK) Laboratorioanalyytikko (AMK) Optometristi (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Sosionomi (AMK) Sosionomi (ylempi AMK) Suuhygienisti (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (ylempi AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Toimintaterapeutti (ylempi AMK) 4 5 Yhteensä Sukupuoli v. 8 v. 9 Mies 5 Nainen Yhteensä LKM 38 33

5 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä v. 9 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneilla Vakituinen kokopäivätyö 46 Määräaikainen kokopäivätyö Osa-aikatyö 4 37 Projektirahalla työskentelevä Apurahalla työskentelevä Tutkijakoulussa Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer (Oma Y-tunnus) Tekee ns. keikkahommia tai on useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentelee verokortilla) Työtön työnhakija tai työvoimapoliittinen koulutus Työllistetty/ työharjoittelu Lomautettu Perhevapaa (työstä) Perhevapaa (ei työsuhdetta) 3 3 Asevelvollisuus tai muuten työvoiman ulkopuolella Päätoiminen opiskelu Muu työmarkkinatilanne

6 Työnhakua/ työllistymistä edesauttavien tekijöiden keskiarvot Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi harjoittelu kotimaassa Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu) Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi muut työelämäyhteydet (koulutusohjelmien järjestämät kurssit, mentorointi jne.) Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opinnäytetyö ei ollut vaihtoehtona 8 valmistuneilla v. 8 valm. v. 9 valm. Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi hankkeet/ projektit, joihin on osallistunut osana koulutusta Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opintojen ja opiskelutaitojen ohjaus (esim. HOPS-ohjaus, ohjaus koulutusohjelmissa) =ei lainkaan 4=paljon

7 Keskiarvot työllistymistä vaikeuttavista tekijöistä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Alueellinen työmarkkinatilanne Alan heikko työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Puutteelliset suhdeverkostot Valmistumisajankohta Epävarma omasta osaamisesta Katkot määräaikaisissa työsuhteissa v. 8 valm. v. 9 valm. Tutkinnon heikko arvostus Tutkinnon huono tunnettuus Tutkinnon aineyhdistelmä/ HOPS Syrjityksi tuleminen (esim. sukupuolen perusteella) =ei lainkaan 6=erittäin paljon

8 Opiskeluaikana tehty tutkinnon alaan liittyvä työssäoloaika v. 8 v. 9 Ei yhtään kk kk kk kk Yli kolme vuotta 4 4 Yhteensä LKM Keskiarvo Milloin sai ensimmäisen tutkintoa/ koulutustasoa vastaavan työpaikan? v. 8 v. 9 Oli tutkintoa/ koulutustasoa vastaavissa tehtävissä jo ennen opintojen aloittamista 7 3 Ennen valmistumista Valmistumisen jälkeen 9 9 Ei ole ollut tutkintoa/ koulutustasoa vastaavassa työssä 5 4 Yhteensä LKM 37 3 Työttömänä oleminen valmistumisen jälkeen v. 8 v. 9 Ei 9 88 Kyllä 9 Yhteensä LKM Onko ollut koulutustasoa vastaamattomissa töissä valmistumisen jälkeen? v. 8 v. 9 Ei 7 79 Kyllä 9 Yhteensä LKM Nykyinen työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta v. 8 v. 9 Työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi 3 3 Työn vaativuustaso on koulutustasoa osittain alhaisempi 9 Työ vastaa hyvin koulutustasoani Työ on koulutustasooni nähden vaativampaa 8 Yhteensä LKM Tärkein syy työn vastaanottamiseen, kun se ei vastannut koulutustasoa v. 8 v. 9 Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista 3 4 Ei ole saanut koulutustasoa vastaavaa työtä 8 Työ on mielenkiintoisempaa 3 4 Palkka ja/ tai työehdot ovat paremmat Muu koulutus on ohjannut nykyisiin tehtäviin 5 7 Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä 7 Muu syy koulutustasoa vastaamattoman työn vastaanottamiseen 8 8 Yhteensä LKM 6 9

9 Pääasiallinen tehtävien luonne v. 9 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneilla Sosiaali- ja terveysalan työ Opetus tai kasvatus Asiakaspalvelu- ja myyntityö Hallinto- ja suunnittelutehtävät Tutkimus Liikunta-ala Muu nykyisen päätyön luonne IT-alan työ Kaupalliset tehtävät (osto, myynti, markkinointi tms.) Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Tuotannolliset tehtävät Tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Kirkollinen työ Konsultointi tai yrityskoulutus Kuljetus ja logistiikka Lainopillinen työ Maa- ja metsätalous Rakennusala Taiteellinen työ Viestintä- ja mediatyö

10 Erillisten työ- tai virkasuhteiden lukumäärä valmistumisen jälkeen v. 8 v. 9 Ei yhtään Yksi 3 4 Kaksi 3 5 Vähintään Yhteensä LKM 36 3 Keskiarvo.5.3 Nykyinen päätyönantaja v. 8 v. 9 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö (esim. Itella Oyj, Oy Yle Ab) 5 4 Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos 6 65 Ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos 3 Yliopisto Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö (esim. Eläketurva-keskus, Työterveyslaitos, Kela, Suomen Pankki) 5 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. Muu nykyinen päätyönantaja Yhteensä LKM 3 36 Onko toiminut valmistumisen jälkeen esimiestehtävissä? v. 8 v. 9 Kyllä, työskentelee tällä hetkellä 6 6 Kyllä, mutta ei työskentele tällä hetkellä 3 3 Ei 9 9 Yhteensä LKM 33 36

11 Tyytyväisyys ammattikorkeakoulututkintoon työllistymisen kannalta Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala v. 8 valm. v. 9 valm Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen

12 Tiedonsaantikanava nykyiseen työhön Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Yrityksen tai organisaation omat Internet-sivut 8 7 Työministeriön -sivusto Muu Internet-palvelu Korkeakoulu (koulutusohjelma/ ura- ja rekrytointipalvelut) 3 Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu tms. Työvoimatoimisto ja/ tai työllistäminen Lehti-ilmoitus 3 v. 8 valm. v. 9 valm. Kysyi työmahdollisuuksia suoraan työnantajilta 8 8 Työnantaja ilmoitti paikasta henkilökohtaisesti 6 7 Suhdeverkoston kautta (ystävät, tuttavat, sukulaiset, korkeakouluopintojen aikana saatu kontakti) 9 9 Työllistin itse itsensä (yrittäjyys tms.) Muu tiedonsaantikanava nykyiseen työhön 5 8

13 Bruttokuukausipalkka syyskuussa 9 ja kokopäivätöissä/ keikkahommissa/ useita töitä tekevillä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala v. 8 valm. v. 9 valm Alle e -499 e e e e 4 e -

14 Uratavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana On voinut valita useampia vaihtoehtoja v. 8 v. 9 Tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä 9 3 On tyytyväinen nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön Aikoo ryhtyä yrittäjäksi 3 3 Suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee Suunnittelee siirtoa vähemmän vaativiin tehtäviin - Yhteensä LKM Opiskelusuunnitelmat seuraavan vuoden sisällä v. 9 valmistuneilla On voinut valita useampia vaihtoehtoja Lkm Tohtori- tai lisensiaatintutkinto 4 Maisterintutkinto 9 Ylempi AMK-tutkinto 3 8 Alempi korkeakoulututkinto 4 Toisen asteen tutkinto 6 Täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulututuksella 35 Erikoistumisopinnot 4 5 Ei opiskele lähitulevaisuudessa lisää 7 57 Muu opiskelusuunitelma 3 Yhteensä 35 5 LKM 99 Puuttuiko opinnoista tietoja tai taitoja, mitkä olisivat olleet tarpeellisia työelämässä? v. 8 v. 9 Ei 36 5 Kyllä Yhteensä LKM Ammattikorkeakoulussa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä v. 8 v. 9 Ei voi hyödyntää juuri lainkaan 4 Jonkin verran / osittain 3 7 Hyödyntää jatkuvasti Yhteensä LKM 3 34

15 Keskiarvot tutkintoa koskevista väittämistä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala AMK-tutkinto on ollut hyvä investointi työllistymisen kannalta Oma tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä v. 8 valm. v. 9 valm. Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta Koulutus on laadukas Koulutus oli liian teoreettinen ei ollut vaihtoehtona 9 valmistuneilla Opinnäytetyö edisti työllistymistä ei ollut vaihtoehtona 9 valmistuneilla =täysin eri mieltä 6=täysin samaa mieltä

16 Tietotaito-osa-alueiden tärkeys työssä ja kehittyminen ammattikorkeakouluopiskelussa vuonna 9 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneilla Ryhmätyö- ym. sos. taidot Tiedonhankintataidot Suomen viestintätaidot Kyky itsenäiseen työhön Oman alan teor. osaaminen Oppimiskyky Joustavuus ja sopeutumiskyky Tieto- ja viestintätekniikka Esiintymistaidot Analyyttinen, syst. ajattelu Ongelmanratkaisutaidot Oman alan tehtävien käyt. taidot Neuvottelutaidot Englannin viestintätaidot Opetus-, koulutus- ohjaustaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Organisointi ja koordinointi Toimiminen monikultt. ympäristöissä Luova ajattelu Ruotsin viestintätaidot Yritystoiminnan perust. tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Muiden kielten viestintätaidot Tärkeyden keskiarvo työssä (=ei lainkaan tärkeä 6=erittäin tärkeä) Kehittymisen keskiarvo amk:ssa (=erittäin puutteellisesti 6=erinomaisesti)

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon PAULA KARHUNEN Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista Finnish dance and theatre graduates on the labour market. Survey on

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Maistereiden työllistymisvaikeudet

Maistereiden työllistymisvaikeudet Maistereiden työllistymisvaikeudet Visa Tuominen 1 Juhani Rautopuro 2 Antero Puhakka 3 Johdanto Tota et työelämän vaatimukset on kuitenkin aika kovat, niin jos opintojen aikana opiskelija polttaa itsensä

Lisätiedot

SAVONIAN KYSELYT 2011

SAVONIAN KYSELYT 2011 SAVONIAN KYSELYT 2011 Opiskelija- ja toimeksiantajakyselyt 13.6.2011 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Tuula Peura aportti Heikki Likitalo Sisällysluettelo SAVONIAN KYSELYT...

Lisätiedot