Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille"

Transkriptio

1 Sijoittumisseuranta (22) Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille

2 Sijoittumisseuranta (22) Sisällys 1 Johdanto Kysymyksiä opinnoista Työmarkkinatilanne Työllistymisvaikeudet Nykyinen työ Tulevaisuuden suunnitelmat Työssä tarvittava osaaminen Taulukot... 22

3 Sijoittumisseuranta (22) 1 Johdanto Sijoittumisseurantakysely on toteutettu talven välillä. Kohderyhmänä olivat 2014 amk-tutkinnon suorittaneet. Kysely on toimitettu valmistuneille vastattavaksi postitse, sähköisenä linkkinä tai molemmilla tavoilla. Vertailutietona raportissa on vuonna 2009 kerätty vastaavanlainen aineisto. Kysely lähetettiin 1311 (2009: 1260) vuonna 2014 valmistuneelle (nuoret, aikuiset) ja siihen vastasi 290 (2009: 451) henkilöä vastausaktiivisuuden ollessa 22 % (2009: 35,6 %). Vastaajista 6 % (2009: 5 %) oli suorittanut tutkinnon englanninkielellä. Vastaajien jakautuminen aloittain: 49 % (n=139) Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (2009: 44 %) 35 % (n=100) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (2009: 38 %) 11 % (n= 33) Matkailu-, ravitsemus- ja talousala (2009: 9 %) 5 % (n=15) Luonnontieteiden ala ( %) Eniten vastauksia saatiin hoitotyön (24 %), liiketalouden (24 %), ja sosiaalialan (15 %) koulutusohjelmasta valmistuneita. (2009 hoitotyö 22 %, liiketalous 31 %, sosiaaliala 12 %) Sijoittumisseurannassa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää opintojen sisällöllisessä kehittämisessä, uraohjauksessa sekä uraohjauksen kehittymisen seurannassa. Tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että uraohjausta tulisi kehittää paremmin tukemaan opintoja vastaavan työn saamista sekä verkostojen kehittämistä ja hyödyntämistä. Sijoittumisseurannan tulokset on tallennettu kokonaisuudessaan K-asemalle: K:\07 SEURANTA JA ARVIOINTITIETO\03 Opiskelijapalaute\08 Alueet ja Laurea\Laurea\05 Tutkinnon suorittaneet\sijoittumisseuranta K-asemalta on tarkasteltavissa myös vuosien 2009, 2011 ja 2013 valmistuneilta kerättyjen sijoittumisseurantojen tulokset.

4 Sijoittumisseuranta (22) 2 Kysymyksiä opinnoista Vastaajat arvioivat väitteitä, jotka liittyivät suoritettuun tutkintoon asteikolla 1 (täysin eri mieltä) 6 (täysin samaa mieltä). Vastausten keskiarvot ovat: 4,1 Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin (2009: 4,0) 3,3 Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta (2009: 3,2) 4,6 Ammattikorkeakoulututkinto on ollut hyvä investointi työllistymisen kannalta (2009: 4,4) 4,1 Oma tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa (2009: 3,9) 4,1 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä (2009: 3,9) 3,9 Koulutus on laadukas (2009: 3,8) Taulukko 1: Tutkintoa koskevien väittämien keskiarvot

5 Sijoittumisseuranta (22) Työllistymistä parantavien tekijöiden kohdalla vastaajat arvioivat väitteitä, jotka liittyivät suoritettuun tutkintoon asteikolla 1 (ei lainkaan) 4 (paljon): 3,5 Harjoittelu kotimaassa (2009: 3,4) 2,8 Kansainvälinen kokemus (2009: 2,8) 2,3 Opinnäytetyö (2009: 2,3) 2,4 Hankkeet/ projektit, joihin on osallistunut osana koulutusta (2009: 2,2) 3,2 Työssäolo opintojen aikana (ei vertailutietoa) Taulukko 2: Työllistymistä ja työnhakua koskevien väittämien keskiarvot

6 Sijoittumisseuranta (22) Osa kysymyksistä koskien työllistymistä parantavia tekijöitä on kysytty ensimmäisen kerran vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä. Taulukko 3 kuvassa on listattuna väittämien keskiarvo koko Laurean sekä suurimpien koulutusohjelmien osalta. 2,3 Omien tavoitteiden suunnittelu HOPSissa/ opintojen valinta 1,9 Uraohjaus/ ura- tai rekrytointipalvelut 2,2 Työnhakutaitojen oppiminen 2,2 Opintojen ohjaus/ opettajatuutorointi 2,0 Vertaistuutorointi 1,7 Portfolion hyödyntäminen Taulukko 3: Työllistymistä ja työnhakua koskevien ohjauksellisten tekijöiden keskiarvot

7 Sijoittumisseuranta (22) 3 Työmarkkinatilanne Työllistymistilanne valmistuvilla on ollut hyvä. Vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä oli 79 % vastaajista (2009: 85 %). Työttöminä työnhakijoina vastaajista oli vain 2 % (2009: 2 %). Alla olevassa taulukossa 4 on listattuna kyselyssä vastanneiden työmarkkinatilanne kokonaisuudessaan sekä suurimpien koulutusohjelmien osalta. Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan Vakituinen kokopäivätyö 47 % 62 % 29 % 45 % Määräaikainen kokopäivätyö 32 % 23 % 53 % 38 % Osa-aikatyö 5 % 3 % 3 % 5 % 0-tuntisopimuksella työskentelevä 1 % 0 % 0 % 0 % Projektirahalla työskentelevä 0 % 1 % 0 % 0 % Apurahalla työskentelevä 0 % 0 % 0 % 0 % Tutkijakoulussa 0 % 0 % 0 % 0 % Itsenäinen yrittäjä/ammattiharjoittaja/ 3 % 4 % 0 % 0 % freelancer (oma y-tunnus) Tekee ns. keikkahommia tai on useita rinnakkaisia työsuhteita 1 % 0 % 3 % 0 % (työskentelee verokortilla) Työtön työnhakija tai työvoimapoliittinen koulutus 2 % 1 % 1 % 0 % Työllistetty/työharjoittelu 0 % 0 % 0 % 0 % Lomautettu 0 % 0 % 0 % 0 % Perhevapaa (työstä) 2 % 0 % 7 % 5 % Perhevapaa (ei työsuhdetta) 1 % 0 % 3 % 2 % Asevelvollisuus tai muuten työvoiman ulkopuolella 0 % 0 % 0 % 0 % Päätoiminen opiskelu 3 % 4 % 0 % 2 % Muu työmarkkinatilanne 1 % 0 % 1 % 2 % Vastaajia yhteensä Taulukko 4: Vastaajien työmarkkinatilanne

8 Sijoittumisseuranta (22) Vastaajista 65 % (2009: 73 %) oli saanut ensimmäisen tutkintoa vastaavan työpaikan jo ennen valmistumista. 16 % (2009: 26 %) heistä olivat tutkintoa vastaavissa tehtävissä jo ennen opintojen aloittamista. Seuraavassa taulukossa on listattuna ensimmäisen tutkintoa vastaavan työpaikan saanti. Ensimmäisen tutkintoa/koulutustasoa vastaavan työpaikan saanti Oli tutkintoa/ koulutustasoa vastaavissa tehtävissä jo ennen opintojen aloittamista 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan 16 % 24 % 11 % 14 % Ennen valmistumista 49 % 43 % 70 % 52 % Valmistumisen jälkeen 22 % 22 % 19 % 29 % Ei ole ollut tutkintoa/ koulutustasoa vastaavassa työssä 14 % 12 % 0 % 5 % Vastaajia yhteensä Taulukko 5: Koulutusta vastaavan työpaikan saanti

9 Sijoittumisseuranta (22) 4 Työllistymisvaikeudet Työllistymisvaikeuksista vastaajat arvioivat väitteitä, jotka liittyivät suoritettuun tutkintoon asteikolla 1 (ei lainkaan) 6 (erittäin paljon). Eniten työllistymistä koettiin vaikeuttavan puutteelliset suhdeverkostot (ka 4,3), työkokemuksen puute (ka 4,2) sekä alan ja alueellinen työmarkkinatilanne (ka 4,2). 4,2 Työkokemuksen puute (2009: 4,1) 2,8 Epävarma omasta osaamisesta (2009: 2,9) 4,3 Puutteelliset suhdeverkostot (2009: 4,0) 2,1 Tutkinnon aineyhdistelmä/ HOPS (2009: 2,6) 2,2 Tutkinnon huono tunnettuus (2009: 2,7) 2,4 Tutkinnon heikko arvostus (2009: 3,0) 4,2 Alan heikko työmarkkinatilanne (2009: 4,1) 4,2 Alueellinen työmarkkinatilanne (2009: 3,9) 2,2 Valmistumisajankohta (2009: 2,9) 2,2 Katkot määräaikaisissa työsuhteissa (2009: 2,2) 1,3 Syrjityksi tuleminen (esim. sukupuolen perusteella) (2009: 1,6) 5,1 Jokin muu asia (2009: 4,7) Taulukko 6: Työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden keskiarvot

10 Sijoittumisseuranta (22) 5 Nykyinen työ Vastanneista 40 % (2009: 41 %) työskenteli yksityisen yrityksen palveluksessa sekä 38 % (2009: 41 %) kunnan, kuntayhtymän taikka kunnallisen liikelaitoksen palveluksessa. Seuraavassa taulukossa on listattuna työnantajatarjonta yksityiskohtaisemmin. Nykyinen työnantaja 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan Yksityinen yritys 40 % 65 % 9 % 10 % Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos 38 % 2 % 84 % 71 % Valtio, valtion liikelaitos 11 % 20 % 0 % 7 % Ammattikorkeakoulu 1 % 3 % 0 % 0 % Yliopisto 1 % 0 % 0 % 0 % Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava 7 % 5 % 7 % 12 % Oma yritys, vastaanottaja, toiminimi tms. 2 % 3 % 0 % 0 % Muu nykyinen päätyönantaja 1 % 3 % 0 % 0 % Vastaajia yhteensä Taulukko 7: Päätyönantaja Vastaajia pyydettiin listaamaan nykyisen päätyön tehtävien luonnetta. 46 % (2009: 39 %) vastanneista työskenteli terveys- ja sosiaalipalveluluiden parissa, mikä heijastaa Laurean suurta volyymiä sote-alan koulutuksessa. Seuraavassa taulukossa on esitelty työtehtävien luonnetta yksityiskohtaisemmin.

11 Sijoittumisseuranta (22) Nykyisen päätyön tehtävien luonne 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan Terveys- ja sosiaalipalvelut 46 % 5 % 99 % 86 % Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 10 % 14 % 1 % 5 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 % 25 % 0 % 2 % Muu palvelutoiminta 8 % 16 % 1 % 2 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 % 16 % 0 % 10 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 7 % 2 % 0 % 2 % sosiaalivakuutus 7 % 9 % 0 % 2 % Informaatio ja viestintä 6 % 9 % 1 % 0 % Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja 4 % 6 % 0 % 0 % moottoripyörien korjaus Koulutus 4 % 11 % 0 % 2 % Rakentaminen 2 % 2 % 0 % 0 % Kiinteistöalan toiminta 2 % 5 % 0 % 0 % Taiteet, viihde ja virkistys 2 % 2 % 0 % 2 % Teollisuus 2 % 2 % 0 % 0 % Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 % 3 % 1 % 0 % Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 1 % 3 % 0 % 0 % puhtaanapito Kuljetus ja varastointi 1 % 3 % 0 % 0 % Kansainvälisten organisaatioiden ja 1 % 3 % 0 % 0 % toimielinten toiminta Maatalous, metsätalous ja kalatalous 0 % 0 % 1 % 0 % Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 0 % 2 % 0 % 0 % jäähdytysliiketoiminta Kaivostoiminta ja louhinta 0 % 0 % 0 % 0 % Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen 0 % 0 % 0 % 0 % tuottamiseksi omaan käyttöön Vastaajia yhteensä Taulukko 8: Päätyön tehtävän luonne 55 % (2009: 49 %) vastaajista koki, että nykyinen työpaikka vastasi koulutustasoa hyvin. Koulutustasoa nähden vaativammissa työtehtävissä oli 18 % (2009: 16 %) vastaajista. Vastaajista 16 % (2009: 25 %) työskenteli työssä, joka oli vaatimustasoltaan osittain alhaisempi. Seuraavassa taulukossa on esitelty työn vastaavuudet yksityiskohtaisemmin.

12 Sijoittumisseuranta (22) Nykyisen työn vastaavuus vaativuudeltaan AMKkoulutukseen Työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastaa hyvin koulutustasoa Työ on koulutustasoon nähden vaativampaa 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan 11 % 9 % 1 % 2 % 16 % 26 % 7 % 12 % 55 % 46 % 72 % 79 % 18 % 18 % 19 % 7 % Vastaajia yhteensä Taulukko 9: Työn vaativuus suhteessa AMK-koulutukseen Yleisin syy (21 %), miksi vastaajat työskentelivät koulutustasoa vastaamattomissa työssä, oli haluttomuus työskennellä koulutustasoa vastaavissa tehtävissä. 18 % vastaajista eivät olleet saaneet koulutustasoa vastaavaa työtä. Seuraavassa taulukossa on esitelty yksityiskohtaisemmin tärkeimmät syyt työn vastaanottamiseen. Tärkein syy työn vastaanottamiseen, mikäli ei vastaa koulutustasoa Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä Ei ole saanut koulutustasoa vastaavaa työtä Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan 21 % 27 % 25 % 30 % 18 % 13 % 5 % 30 % 17 % 20 % 10 % 10 % Työ on mielenkiintoisempaa 16 % 7 % 40 % 30 % Jatkaa työssä, jossa oli jo opintojen aikana 11 % 10 % 10 % 0 % Muu koulutus on ohjannut nykyisiin tehtäviin 10 % 10 % 5 % 0 % Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat 8 % 13 % 5 % 0 % Vastaajia yhteensä Taulukko 10: Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn vastaanottamiseen

13 Sijoittumisseuranta (22) Vastaajien mukaan yleisin kanava työpaikkojen tiedonsaantiin oli 24 % (2009: 19 %) työministeriön mol.fi sivusto. Suhdeverkostojen kautta 20 % (2009: 16 %) vastaajista olivat saanet tietoa työpaikasta, mutta tämä määrä nousee 35 %, kun huomioidaan niiden osuus, joille työnantaja on ilmoittanut paikasta henkilökohtaisesti. Huomionarvoista on, että sosiaalisen median merkitys työllistymisessä on ollut olematon, vaikka se rekrytointitrendinä on nousussa. Seuraavassa taulukossa on esitelty työpaikkojen tiedonsaanti yksityiskohtaisemmin. Tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta Työministeriön - sivusto Suhdeverkoston kautta (ystävät, tuttavat, sukulaiset, korkeakouluopintojen aikana saatu kontakti) Työnantaja ilmoitti paikasta henkilökohtaisesti Yrityksen tai organisaation omat Internet-sivut Kysyi työmahdollisuuksia suoraan työnantajilta Muu Internet-palvelu (esim. Muu tiedonsaantikanava nykyiseen työhön Korkeakoulu (koulutusohjelma/ ura- ja rekrytointipalvelut) Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu tms. Työllistin itse itsensä (yrittäjyys tms.) 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan 24 % 15 % 25 % 38 % 20 % 23 % 18 % 10 % 15 % 17 % 13 % 19 % 11 % 11 % 10 % 7 % 10 % 5 % 21 % 12 % 7 % 12 % 4 % 2 % 5 % 6 % 3 % 10 % 3 % 3 % 1 % 0 % 3 % 0 % 1 % 2 % 2 % 5 % 0 % 0 % Lehti-ilmoitus 1 % 3 % 3 % 0 % Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen 0 % 0 % 0 % 0 % Sosiaalinen media 0 % 0 % 0 % 0 % Vastaajia yhteensä Taulukko 11: Tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta

14 Sijoittumisseuranta (22) Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan bruttopalkkansa syyskuun 2015 mukaisesti (sis. säännölliset lisät, luontaisetujen verotusarvot ja ylityökorvaukset). Palkkojen keskiarvoksi muodostui /kk. Keskipalkka on noussut kuudessa vuodessa 201. Seuraavassa taulukossa on esitelty bruttokuukausipalkka yksityiskohtaisemmin. 6 Tulevaisuuden suunnitelmat Bruttokuukausipalkka syyskuussa valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan Alle 2000 e 5 % 3 % 0 % 3 % e 38 % 32 % 28 % 68 % e 29 % 29 % 44 % 24 % e 16 % 17 % 24 % 6 % e 8 % 8 % 2 % 0 % 4000 e - 5 % 10 % 2 % 0 % Vastaajia yhteensä Palkkojen keskiarvo Palkkojen keskiarvo Taulukko 12: Bruttokuukausispalkka Vastaajilta kyseltiin mitkä ovat uratoiveet seuraavan viiden vuoden aikana. 49 % (2009: 48 %) vastaajista todennäköisemmin etenee nykyisellä alallaan, joko asiantuntijana tai esimiehenä. Vastaajista 31 % (2009: 30 %) oli tyytyväinen nykyiseen tehtävätasoonsa tai työnsä sisältöön. Seuraavassa taulukossa on esitelty uratoiveet yksityiskohtaisemmin. Uratoiveet seuraavan viiden vuoden aikana Tulla todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä On tyytyväinen nykyiseen tehtävätasoon tai työn sisältöön Suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan 49 % 69 % 34 % 37 % 31 % 17 % 53 % 46 % 16 % 9 % 11 % 12 % Aikoo ryhtyä yrittäjäksi 3 % 5 % 0 % 2 % Suunnittelee siirtoa vähemmän vaativiin 1 % 0 % 1 % 2 % tehtäviin Vastaajia yhteensä Taulukko 13: Uratoiveet seuraavien viiden vuoden aikana

15 Sijoittumisseuranta (22) Vastaajista yli puolet 65 % (2009: 51 %) aikoo opiskella tai aloittaa opinnot seuraavan vuoden aikana. Tyypillisin suunnitelma jatkokouluttautumisesta oli suorittaa maisterin tutkinto (17 %) tai ylempi amk-tutkinto (11 %). Seuraavassa taulukossa on esitelty opiskeluaikeet yksityiskohtaisemmin. Opiskelu ja opiskeluaikeet seuraavan vuoden aikana Aikoo suorittaa tohtori- tai lisensiaatin tutkinnon Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää Muu opiskelu tms. suunnitelma seuraavan vuoden sisällä 2014 valmistuneet Liiketalouden Hoitotyön Sosiaalialan 1 % 0 % 3 % 0 % 17 % 22 % 10 % 7 % 11 % 26 % 1 % 2 % 6 % 0 % 6 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 7 % 6 % 6 % 12 % 6 % 4 % 6 % 10 % 39 % 29 % 51 % 62 % 16 % 14 % 19 % 12 % Vastaajia yhteensä Taulukko 14: Opiskelu ja opiskeluaikeet seuraavan vuoden aikana

16 Sijoittumisseuranta (22) 7 Työssä tarvittava osaaminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan tietojen ja taitojen merkitystä työssä sekä niiden kehittymistä opintojen aikana. Vastaajat arvioivat väitteitä, jotka liittyivät suoritettuun tutkintoon asteikolla 1 (ei lainkaan) 6 (erittäin paljon). Vastaukset ovat keskiarvon mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Taulukko 15 kuvaa tietojen ja taitojen merkityksen arviointia työssä kyselyissä Taulukko 16 kuvaa vastaajaprosentilta suurimpien koulutusohjelmien tuloksia vuodelta ,5 Suomen kielen viestintätaidot (2009: 5,3) 5,4 Itsenäinen työskentelykyky (2009: 5,4) 5,4 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot (2009: 5,3) 5,3 Joustavuus ja sopeutumiskyky (2009: 5,2) 5,3 Ongelmanratkaisutaidot (2009: 5,1) 5,2 Oman alan tehtävien käytännön taidot (2009: 5,2) 5,1 Organisointi- ja koordinointitaidot (2009: 4,8) 5,0 Neuvottelutaidot (2009: 4,8) 4,8 Tieto- ja viestintätekniikan taidot (2009: 4,6) 4,8 Tiedonhankintataidot (2009: 4,7) 4,7 Oman alan teoreettinen osaaminen (2009: 4,7) 4,6 Eettinen osaaminen 4,6 Jatkuvan opiskelun taidot (2009: 4,5) 4,5 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot (2009: 4,4) 4,4 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot (2009: 4,2) 4,3 Lainsäädännön tuntemus (2009: 4,3) 4,3 Luovan ajattelun taidot (2009: 4,2) 4,3 Esiintymistaidot (2009: 4,2) 4,2 Englannin kielen viestintätaidot (2009: 3,9) 4,2 Monikulttuurisissa ympäristöissä toimiminen (2009: 3,7) 3,8 Projektinhallintataidot (2009: 3,6) 3,6 Kestävän kehityksen huomioon ottamiskyky 3,2 Esimiestaidot (2009: 3,2) 2,8 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus (2009: 3,0) 2,7 Taloussuunnittelu ja budjetointi (2009: 2,9) 2,6 Sisäisen yrittäjyyden taidot 2,6 Muu tieto/taito 2,6 Ruotsin kielen viestintätaidot (2009: 2,9) 1,8 Muiden kielten viestintätaidot (2009: 1,8)

17 Sijoittumisseuranta (22) Taulukko 15: tietotaitoarviot työssä vuosilta

18 Sijoittumisseuranta (22) Taulukko 16: tietotaitoarviot työssä koulutusohjelmat vuonna 2014

19 Sijoittumisseuranta (22) Vastaajat arvioivat sitä, miten tiedot ja taidot olivat kehittyneet tutkinnon aikana asteikolla 1 (ei lainkaan) 6 (erittäin paljon). Tulokset on laitettu keskiarvon mukaan suuruusjärjestykseen. Taulukossa numero 17 on esitelty tietotaitoarvioiden kehittymistä opinnoissa vuosina Taulukossa 18 on listattuna väittämien keskiarvo koko Laurean sekä suurimpien koulutusohjelmien osalta. 4,8 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot (2009: 4,7) 4,5 Tiedonhankintataidot (2009: 4,5) 4,4 Itsenäinen työskentelykyky (2009: 4,4) 4,4 Suomen kielen viestintätaidot (2009: 4,4) 4,3 Esiintymistaidot (2009: 4,1) 4,2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot (2009: 4,1) 4,2 Jatkuvan opiskelun taidot (2009: 4,1) 4,1 Projektinhallintataidot (2009: 3,9) 4,1 Joustavuus ja sopeutumiskyky (2009: 4,0) 4,1 Eettinen osaaminen 4,0 Organisointi- ja koordinointitaidot (2009: 3,7) 3,9 Ongelmanratkaisutaidot (2009: 3,8) 3,9 Oman alan teoreettinen osaaminen (2009: 3,9) 3,9 Monikulttuurisissa ympäristöissä toimiminen (2009: 3,4) 3,9 Englannin kielen viestintätaidot (2009: 3,9) 3,8 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot (2009: 3,8) 3,7 Neuvottelutaidot (2009: 3,7) 3,6 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot (2009: 3,3) 3,6 Luovan ajattelun taidot (2009: 3,5) 3,5 Kestävän kehityksen huomioon ottamiskyky 3,5 Oman alan tehtävien käytännön taidot (2009: 3,3) 3,4 Lainsäädännön tuntemus (2009: 3,4) 3,3 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus (2009: 3,4) 3,2 Ruotsin kielen viestintätaidot (2009: 3,4) 3,1 Sisäisen yrittäjyyden taidot 3,0 Esimiestaidot (2009: 2,9) 2,8 Taloussuunnittelu ja budjetointi (2009: 2,9) 2,6 Muu tieto/ taito (2009: 2,6) 1,8 Muiden kielten viestintätaidot (2009: 1,9)

20 Sijoittumisseuranta (22) Taulukko 17: tietotaitoarvioiden kehittyminen opiskelussa

21 Sijoittumisseuranta (22) Taulukko 18: tietotaitoarvioiden kehittyminen opinnoissa koulutusohjelmat vuonna 2014

22 Sijoittumisseuranta (22) Taulukot Taulukko 1: Tutkintoa koskevien väittämien keskiarvot... 4 Taulukko 2: Työllistymistä ja työnhakua koskevien väittämien keskiarvot... 5 Taulukko 3: Työllistymistä ja työnhakua koskevien ohjauksellisten tekijöiden keskiarvot... 6 Taulukko 4: Vastaajien työmarkkinatilanne... 7 Taulukko 5: Koulutusta vastaavan työpaikan saanti... 8 Taulukko 6: Työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden keskiarvot... 9 Taulukko 7: Päätyönantaja Taulukko 8: Päätyön tehtävän luonne Taulukko 9: Työn vaativuus suhteessa AMK-koulutukseen Taulukko 10: Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn vastaanottamiseen Taulukko 11: Tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta Taulukko 12: Bruttokuukausispalkka Taulukko 13: Uratoiveet seuraavien viiden vuoden aikana Taulukko 14: Opiskelu ja opiskeluaikeet seuraavan vuoden aikana Taulukko 15: tietotaitoarviot työssä vuosilta Taulukko 16: tietotaitoarviot työssä koulutusohjelmat vuonna Taulukko 17: tietotaitoarvioiden kehittyminen opiskelussa Taulukko 18: tietotaitoarvioiden kehittyminen opinnoissa koulutusohjelmat vuonna

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE 1..2016 Sara Heikkilä SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 2 3. KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3. TYÖMARKKINATILANNE... 6 5. TYÖLLISTYMISVAIKEUDET... 8 6. NYKYINEN TYÖ... 10 7. TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Tekniikan ja liikenteen ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Tekniikan ja liikenteen ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.5.11 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 17.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 18.5.2012 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA KEVÄÄLLÄ 2012 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Syyskuu 2013 ALKUSANAT Tampereen yliopistossa suoritettiin vuoden 2012 tammikuun

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2008 valmistuneille maistereille Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2011 SISÄLLYS 1. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot