Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)"

Transkriptio

1 Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila Eeva Professori Anttila, E. & Sansom, A. Movement, embodiment and creativity: Perspectives on the value of dance in early childhood education. In O. Saracho (Ed.), Contemporary perspectives on research in creativity in early childhood education. Charlotte, NC: IAP. Anttila Eeva Professori Siljamäki, M., Anttila, E., Perttula, J. & Sääkslahti, A Tanssinharrastajien kokema voimaantuminen eri kulttuureista lähtöisin olevissa tanssimuodoissa. Liikunta & Tiede, 49 (6), Anttila Eeva Professori Siljamäki, M., Perttula, J., Sääkslahti, A. & Anttila, E Tanssikulttuurisia kohtaamisia. Länsiafrikkalaisten tanssien, itämaisen tanssin ja flamencon kulttuuritaustan merkitys suomalaisten harrastajien kokemana. Kulttuurintutkimuslehti, 29 (3), Anttila Eeva Professori Anttila, E Children's right to dance. Proceedings of the Discovering Dance/Discovering through dance conference, Lissabon, Portugal. Arlander Annette Professori Arlander, Santa Marian suola-altaat epäpaikoista ja performatiivisen tutkimuksen haasteista teoksessa Liisa Ikonen, Hanna Järvinen, Maiju Loukola (toim.) Näyttämöltä tutkimukseksi esittävien taiteiden metodologiset haasteet, Näyttämö ja tutkimus 4, Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2012, Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape: Live and Alive Total Art Journal Vol , Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape as Autotopographical Exercise Contemporary Theatre Review 22:2, 2012, Arlander Annette Professori Arlander, Performing Time Through Place in Riku Roihankorpi and Teemu Paavolainen (eds.) SPACE EVENT AGENCY EXPERIENCE Open Access E-Publication of the DREX Project, Centre for Practice as Research in Theatre Univ Tampere Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape Notes on Site-specific Work and Artistic Research, Texts Acta scenica 28, Theatre Academy, Helsinki Heimonen Kirsi Muu An abyss where darkness dwells, Journal of Arts & Communities 2011/3: 2, pp , doi: /jaac _1 (referee-julkaisu, ilm. 12/12) Heimonen Kirsi Muu Taiteen tekeminen alttiutena toiselle sanojen suo ja lihan tieto muistisairaitten parissa. Hanna Järvinen, Maiju Loukola & Liisa Ikonen (toim.), Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden haasteet. Näyttämö ja tutkimus 4. Teatterintutkimuksen seura. Helsinki. 2012, (referee- taiteilijapuheenvuoro) Heimonen Kirsi Muu Taiteilija astuu toiselle kentälle. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.

2 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Liisa Ikonen, Hanna Järvinen & Maiju Loukola (toim.): Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden metodologiset haasteet - From the Stage to Research: Methodological Challenges in Performing Arts. Näyttämö ja tutkimus 4, Teatterintutkimuksen seura 2012, Järvinen Hanna Yliopistonlehtori André Lepecki: Esitys ja liikkeen politiikka Käännös teoksesta Exhausting Dance: Performance and the politics of movement. Kinesis 3, Like, Helsinki. Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tanssi taipuu puheeksi Teatteri & Tanssi + Sirkus 4/2012 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Susan Leigh Fosterin neljä ruumista Teatterikorkea 1/2012 teatterikorkea /artikkelit/110-susan-leigh-fosterin-nelj%c3%a4-ruumista.html Karjunen Kimmo Yliopistonlehtori Kimmo Karjunen, VALOKARTAN PIIRTÄMINEN, Meteli-lehti 3/2012 s 27-29, julkaisija Teatteri ja Mediatyöntekijät ry Kirkkopelto Esa Professori Hölderlin, Sofokles ja modernin kaksi rytmiä, Niin & Näin, nro 75, talvi 4 / 2012, Kirkkopelto Esa Professori Inventiot ja instituutiot. Taiteellisen tutkimuksen kritiikistä, Synteesi 3 / Kirkkopelto Esa Professori I am a Child. Hypothesis on Spectator Pedagogy, Ethics in Progress Quarterly, vol. 2 (2011), issue 2, pp Kirkkopelto Esa Professori Hölderlin, Sophocle et les deux rythmes de la modernité, Po&sie, n 141, 2012, pp Kirkkopelto Esa Professori The Utopia of Institution: On Institutional Theatres and Artistic Research, Utopia and Critical Thinking in the Creative Process, Prospero Colloquium of Tampere, Les Solitaires Intempestifs, Besançon 2012 / «L utopie de l institution: sur les institutions théâtrales et la recherche dans le domaine artistique» Utopie et pensée critique dans el processus de création, Prospero Colloque de Tampere, Les Solitaires Intempestifs, Besançon Kirkkopelto Esa Professori Julkaistu esitelmä: An Actor never deals with elements smaller than a world, How Performance Thinks? Conference proceedings, ed. Helen Julian Minors ( , Kingston University), : Kirkkopelto Esa Professori Köyhyys esityksen kiistakenttänä, Esitys-lehti, 4/2012. Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava A Performance for a Non-Human, artikkeli performance platform. body affects -esitystaiteen festivaalin katalogi/toim. Silke Bake ja Bettina Knaupt, Berliini heinäkuu Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kumpulainen Seppo. From sweat and tears towards sweat and harmony. Theatre, Dance and Performance Training. Vol. 3(2).2012, Routledge. Taylor & Francis Group. UK. Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kumpulainen Seppo. Hikeä ja Harmoniaa Liikunta & Tiede 49 1/ Liikuntatieteellinen Seura ry Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kolumni: Lisääkö pakottaminen luovuutta? LIITO 1/12 lehti (Liikunnanopettajaliiton lehti)

3 Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen, teoksessa Korhonen S-M. & Rantala, P. (toim.) 2012 Uutta osaamista luomassa Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training, teoksessa Smith, Ali (toim.) Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Suljettuja suita ja sammakoita, Liitos, 3/2012, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Tanssin yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Liitos 1/2012, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taide uusissa ympäristöissä mahdollisuus vai uhka? Kolmetoistataide, Taideyliopiston tabloidi 2/2012, s. 9. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taide pelastusrenkaana yhteiskunnassa. Teatterikorkea-lehti 2/2012, ss Monni Kirsi Professori Kirsi Monni: Koreografian poliittiset ulottuvuudet. Esipuhe kirjaan André Lepecki: Tanssitaide ja liikkeen politiikka (suom Hanna Järvinen), julkaisija TeaK, Kinesis, kustantaja Like Monni Kirsi Professori Kirsi Monni: Yliopistoyhteisö tiedon ja taidon verkostona. Liikekieli.com., Miettinen Jukka Lehtori "Tanssija idän ja lännen välissä Leena Rintala ja hänen kaakkoisaasialainen ohjelmistonsa, Teatterimuseon nettijulkaisu Weimarista Valtoihin Rouhiainen Leena Professori Rouhiainen, Leena From Bodypsychotherapy to a Performative Installation Environment: A Collaborating Performer's Point of View. In Susanne Ravn and Leena Rouhiainen (Eds.) Dance Spaces: Practices of Movement. Odense: University of Souther Denmark Press, Rouhiainen Leena Professori Rouhiainen, Leena and Hämäläinen, Soili Emotions and Feelings in a Dance-Making Process. Special Issue, Day of the Arts, International Review of Qualitative Research (forthcoming) Rouhiainen Leena Professori Ravn, Susanne ja Rouhiainen, Leena (Toim) Dance Spaces: Practice of Movement. Odense: University of Southern Denmark Press Sandqvist Ville Yliopistonlehtori Raha, taide ja usko 1, Teatterikorkea 1/2012 Sandqvist Ville Yliopistonlehtori Raha, taide ja usko 2, Teatterikorkea 2/2012 Thuring Anna Tutkijatohtori Thuring, Anna: Kohti queerimpaa, Näyttämö ja Tutkimus 4. Suomen Teatterintutkimuksen Seuran TeaTSin open access-julkaisu. Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Turpeinen, I Ohimeneviin hetkiin kurkottaminen. Mahdollisuuksien horisontit poikien ja miesten kokemuksessa. Teoksessa Kiviniemi, L. et al. (toim.). Kokemuksen tutkimus III Teoria, käytäntö, tutkija. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi. Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Turpeinen, I Raakalautaa ja rakkautta. Teatterikorkeakoulu 1/2012. s

4 Nimi Tehtävä Kongressi- tai vastaavat esitelmät Anttila Eeva Professori Playing with patterns: An embodied dialogue; luento-performanssi yhdessä Anita Valkeemäen kanssa; Congress on Qualitative Inquiry (Day of the Arts), Illinois, Chicago, USA Arlander Annette Professori Becoming Juniper alustus konferenssissa Performance Studies International PSi #18, Performance, Culture, Industry, Leeds Arlander Annette Professori Immediate mediation - on the performativity of blogging alustus Performance as Research työryhmässä IFTR/FIRT konferensissa Mediating Performance, Santiago de Chile Arlander Annette Professori Mitä tekijä voi tehdä? tekijäfunktiosta ja muista tekijöistä key note Teatterintutkimuksen seuran syyspäivillä Helsingissä Hulkko Pauliina Jatko-opiskelija Esitelmä Self-directing Actors at the Gates of the Unknown, TaPRA, University of Kent Karjunen Kimmo Yliopistonlehtori SCANDLIGHT seminaari, puheenvuoro "What role can projected image have in the performance", , Malmö. Kirkkopelto Esa Professori Esitelmiä: Self-directing Actors at the Gates of the Unknown, together with Pauliina Hulkko, TaPRA Performer Training Working Group, Canterbury Brecht and Heidegger on the Art of Acting, Friedrich Hölderlin Gastvorträge, Allgemeiner & Vergleichender Theaterwissenshaft, Goethe-Unversität, Frankfurt Inventions and institutions: Artistic Research as a Medium of Change, Sharing Practice symposium, Kingston University, Practice Research Unit, London Artistic Research as Medium of Change, Senses of Embodiment research workshop, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki An actor never deals with elements smaller than a world, How Performance Thinks? Conference organized by PSi Performance & Philosophy working group with Kingston University s Practice Research Unit «Inventions and institutions: Artistic Research as a Medium of Change», Aesthetics Today. The Finnish Society for Aesthetics, 40 years symposium Théâtre et poésie. An intervention at the discussion moderated by Michel Déguy, organized by the journal Po&sie, Maison de la Poésie, Paris Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Esitelmä aiheesta 'Practical Knowledge in Arts-based work with People with Dementia: Some Ideas on Trainer Training' konferenssissa Mind the gap: dementia and the art to de-regulate, Amsterdamissa , osana EU:n Leonardo-da-Vinci ohjelman rahoittamaa Quality of Life -hanketta. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Esitelmä Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemiassa, aiheena 'Looking at a Performance: A Dance Analytic Approach' , osana EU:n Leonardo da Vinci -kumppanuushanketta European Network on Continuing Education in Performing Arts. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Alustus aiheesta 'Taiteelliset interventiot ja taidelähtöinen työ eri ympäristöissä: osaamiskehyksen kehittämishaasteita', Metropolia ammattikorkeakoulussa Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Paneelipuheenvuoro aiheesta Arts & Business, G18 kulttuuritalossa,

5 Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Kouluttajana aiheesta 'Management and strategic planning in Performing Arts Organisation', Taivex2- hankkeessa, Teatterin tiedotuskeskus, Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Paneelipuheenvuoro aiheesta Arts & Bussiness: next steps, järjestäjänä Produforum Åboland och Produforum Nyland, Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Tutkimuspaperin esittely aiheesta 'Taiteelliset interventiot työelämään: erityisosaamisen jäljillä TAFI hankkeessa', Työelämän tutkimuspäivillä, Tampereella Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Asiantuntijapuheenvuoro aiheesta 'Taidealojen soveltava erityispätevyys ja erikoistumiskoulutusta tukeva tutkimus', Taidealojen osaamispaletti -seminaarissa Helsingissä Thuring Anna Tutkijatohtori Shifting Dialogues. Site, Locality and Context in Asian Theatre and Visual Arts - kansainvälisen konferenssin organisointi (convening) toukokuuksi 2012 ja oma tieteellinen esitelmä ko. konferenssissa (ja sitä edeltänyt perusainesiton keruu kevään 2012 aikana). Konferenssia edeltänyt ja siihen johdattava luentosarja, joka oli tarjolla myös laajemmalle yleisölle. Ruotsinkieliset luentosarjat länsimaisesta teatteri. ja kulttuurihistoriasta Novia Yrkeshögskolanissa Vaasassa. Kevätlukukausi 2012: 4 päivää. Syyslukukausi: 8 päivää. Populaariteatteria ja sirkusta käsittelevät luennot Teakissa marraskuussa Nimi Opetusala Taiteelliset/tieteelliset asiantuntijatehtävät Anttila Eeva Professori Nordic Journal of Dance, member of the editorial board Anttila Eeva Professori International Journal of Education in the arts, co-editor Anttila Eeva Professori Vastaväittäjä, Tampereen yliopisto Anttila Eeva Professori Keynote -puhuja: Close Encounters -konferenssi, Dans- och circushögskolan, Tukholma Anttila Eeva Professori Hollo-instituutin johtokunta, varapuheenjohtaja Anttila Eeva Professori Suomen kasvatustieteellisen seura, taito- ja taidekasvatuksen SIG, johtokunnan jäsen Anttila Eeva Professori Discovering dance/discovering through dance -conference; Member of scientific committee Arlander Annette Professori JAR -journal of artistic research julkaisun "editorial board" Heimonen Kirsi Muu Ohjausryhmän jäsen, Kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin yhteydet, tutkimusohjelmaehdotuksen laadinta. Turun yliopisto Hulkko Pauliina Jatko-opiskelija Valtion näyttämötaidetoimikunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Kinaesthetic Empathy Reflected Dance through the Looking Glass: An International Conference on Dance and Moving Bodies. University of Ghent, Belgium

6 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tanssi valokuvan ja toden välillä. (Dancing Between Photography and Reality.) Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) Finnish branch meeting, Theatre Academy, Helsinki Järvinen Hanna Yliopistonlehtori The Other's Masculinity - Representations of Russian Ballet Dancers in the Twentieth Century. Meanings and Makings of Queer Dance. Congress on Research in Dance (CORD) special topics conference, University of Michigan at Ann Arbor, Michigan Järvinen Hanna Yliopistonlehtori RUUKKU -lehden toimituskunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori SQS Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehden toimituskunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Teatterintutkimuksen seura ry, puheenjohtaja Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Teatterimuseon hallitus, jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tieteellisen neuvonantajaryhmän jäsen, Atlas-hanke, Aalto-yliopisto, Sim-lab. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Hakemusten arvioitsija, Koneen säätiö. Yliopistonlehtori Toimikunnan jäsen, Valtion tanssitaidetoimikunta Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Hallituksen jäsen, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry Kirkkopelto Esa Professori Theatre, Dance and Performance Training (Routledge) - toimituskunnan jäsen Kirkkopelto Esa Professori Performance Philosophy -Association, koollekutsuja-jäsen Kirkkopelto Esa Professori Ruukku. Taiteellisen tutkimuksen aikakauslehti. Toimituskunnan jäsen. Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava Eläin- seminaari, pyydetty esitelmä, Kuvataideakatemia toukokuu Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava asiantuntijana Riiassa, Latviassa taiteellis-tieteellisessä symposiumissa "Change the Climate: Alternative Scenarios in Art, Ecology and Economy", jossa symposiumiin myös "artistic response" yhdessä näytelmäkirjailija Janis Balodiksen kanssa, elokuu 201 Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava Performance as a meeting point for humans and non-humans -työpaja Baltic Circle -festivaalilla yhdessä Animalian pj:n ja Luonto-Liiton järjestösihteeri Sami Säynevirran kanssa, marraskuu 2012 Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Tutkimusartikkelin vertaisarvionti, Liikunta & Tiede 49 6/12. Liikuntatieteellinen Seura ry Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Asiantuntija lausunnon antaja Luulajan Teknillisen yliopiston teatterikorkeakoulun yliopistonlehtorin (liikunta) virkaa hakeneista. Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kentin Yliopisto: TaPRA:n (Theatre&Performance Research Accosiation) Konferenssi Performer Training Working Group Seppo Kumplainen:Workshop. Towards the natural body: teaching acrobatics and the use of voice together. Kuuranne-Autelo Marja-Liisa Lehtori Kordelinin säätiön lausunnan asiantuntija Kuuranne-Autelo Marja-Liisa Lehtori Multiaista Satoa -kulttuuri- ja viihdetapahtuman hallitus ja toimikunnan jäsenyys Monni Kirsi Professori Suomen Estetiikan seuran hallituksen jäsen. Monni Kirsi Professori Teatterikorkeakoulun hallituksen jäsen. Naava Marita Lehtori FATS, pohjoismaisten teatterikoulujen puheopettajien seminaari Helsingissä ( vastaava järjestäjä) Rouhiainen Leena Professori Vertaisarviointi: Scandinavian Journal of Education

7 Rouhiainen Leena Professori Vertaisarviointi: Journal of Dance and Somatic Practices Rouhiainen Leena Professori Päätoimittaja: Nordic Journal of Dance: practice, education, research (numerot 3, 2012 ja 3(2) 2012) Rouhiainen Leena Professori Varapuheenjohtaja: Nordic Forum for Dance Research Board Rouhiainen Leena Professori Teatterimuseon hallituksen jäsen Rouhiainen Leena Professori Tanssilehden toimitusneuvoston jäsen Tenhula Ari Professori Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaalin taiteellinen johto Thuring Anna Tutkijatohtori Helsingin tutkijanaiset ry:n hallituksen jäsenyys Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Puheenjohtaja, Taideosuuskunta Apinatarha, Helsinki Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava hallituksen jäsen, Muodonvoksi Oy, teollinen muotoilu, Helsinki Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava tes-neuvotteluryhmän jäsen, Tanssinopettajien työehtosopimus, Teatteri ja mediatyöntekijät ry Uimonen Markku Professori LUX Helsinki Light Festival, Artistic Director

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007

TÄYDENKUUN TANSSIT 24.- 28.7.2007 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY 24.-28.2007 TAITEELLISEN JOHTAJAN TERVEHDYS ARTISTIC DIRECTOR S GREETING TÄYDENKUUN TANSSIT.-..00 FULL MOON DANCE FESTIVAL JULY.-.00 Tein tilausteoksen nuorena aloittelevana koreografina Täydenkuun Tanssit -festivaalille.

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä)

2011 Exchange and Evolution: Worldwide Video Long Beach 1974-1999 (kuraattorina Kathy Rae Huffman), Long Beach Museum of Art, USA (Turppiryhmä) Ansioluettelo Lea Kantonen, s. 25.10. 1956 Helsingissä Pekka Kantonen, s. 11.5. 1955 Helsingissä Jousikuja 11, 04660 Numminen, FINLAND www.kantonenart.com YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Kodin väreilyä, Helsingin

Lisätiedot

Expressive and tender We will dance as hard as we can

Expressive and tender We will dance as hard as we can sivuaskel / side step festival 2015 sivuaskel / side step festival 2015 Ekspressiivistä ja hellää We will dance as hard as we can Sivuaskel 2015 -festivaali vilisee outoja paratiisilintuja, eläimellisiä

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Refereed publications

Refereed publications Mikko Villi D.A., M.Soc.Sc. Postdoctoral Researcher, Aalto University School of Business, Department of Communication Visiting Researcher, University of Tokyo, Interfaculty Initiative in Information studies

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS Kailo, Mervi KAARINA Elisabet Docent, Dept. of English, Faculty of Humanities Date of birth: 31st Aug. l951 Nationality: Finnish University of Oulu Linnanmaa,

Lisätiedot

CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015

CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015 CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015 Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna 1948. Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: +358-50-5113586 Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike:

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1

teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1 Esittävät taiteet, niiden harjoittaminen ja niistä nauttiminen kuuluvat kulttuurien ja yhteisöjen elämään. Niillä on oma

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

SISÄLTÖ. TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4

SISÄLTÖ. TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4 2-3/2007 SISÄLTÖ TALVEN JÄSENTIEDOTE 2 3/2007 Martina Paatela-Nieminen, s. 3-4 Kongressbericht horizons/horizonte insea2007germany professori, tohtori Joachim Kettel, s. 5-8 Kongressiraportti horizons/horizonte

Lisätiedot

kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset

kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset 1 Curriculum Vitae Nimi: Maija Sisko Gellin Kotipaikkakunta: Kirkkonummi gsm: 040-7079076 / email: maija.gellin@sovittelu.com Työhistoria vuodesta 1996 eteenpäin koulusovitteluohjelman VERSO ohjelmajohtaja,

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

Programme. www.tamperefilmfestival.fi

Programme. www.tamperefilmfestival.fi Programme catalogue OHJelmaKIRJA 2013 www.tamperefilmfestival.fi SEKÄ Elämyksiä Finnkinossa! Kuukauden elokuva The Metropolitan Opera Maaliskuun viiden tähden valintana nähdään Matrixtrilogiallaan itsensä

Lisätiedot

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl)

4. Merilampi, S., IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 2011. (Arvioinnit tieteellisissä kansainvälisissä lehdissä, yhteensä 2 kpl) Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Julkaisuluettelo (ei täydellinen) 1(37) Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Publications 2011 1. Hongisto V,

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

Sosiologipäivät Sociology Days

Sosiologipäivät Sociology Days Sosiologipäivät Sociology Days Kiinnipitävät siteet Ties that bind 27. 28.3.2014 Lapin yliopisto, Rovaniemi ABSTRAKTIKOOSTE ABSTRACT BOOK Työryhmät Sosiologipäivilllä 2014 1. Asumisen sosiologia... 2 2.

Lisätiedot