Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)"

Transkriptio

1 Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila Eeva Professori Anttila, E. & Sansom, A. Movement, embodiment and creativity: Perspectives on the value of dance in early childhood education. In O. Saracho (Ed.), Contemporary perspectives on research in creativity in early childhood education. Charlotte, NC: IAP. Anttila Eeva Professori Siljamäki, M., Anttila, E., Perttula, J. & Sääkslahti, A Tanssinharrastajien kokema voimaantuminen eri kulttuureista lähtöisin olevissa tanssimuodoissa. Liikunta & Tiede, 49 (6), Anttila Eeva Professori Siljamäki, M., Perttula, J., Sääkslahti, A. & Anttila, E Tanssikulttuurisia kohtaamisia. Länsiafrikkalaisten tanssien, itämaisen tanssin ja flamencon kulttuuritaustan merkitys suomalaisten harrastajien kokemana. Kulttuurintutkimuslehti, 29 (3), Anttila Eeva Professori Anttila, E Children's right to dance. Proceedings of the Discovering Dance/Discovering through dance conference, Lissabon, Portugal. Arlander Annette Professori Arlander, Santa Marian suola-altaat epäpaikoista ja performatiivisen tutkimuksen haasteista teoksessa Liisa Ikonen, Hanna Järvinen, Maiju Loukola (toim.) Näyttämöltä tutkimukseksi esittävien taiteiden metodologiset haasteet, Näyttämö ja tutkimus 4, Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2012, Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape: Live and Alive Total Art Journal Vol , Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape as Autotopographical Exercise Contemporary Theatre Review 22:2, 2012, Arlander Annette Professori Arlander, Performing Time Through Place in Riku Roihankorpi and Teemu Paavolainen (eds.) SPACE EVENT AGENCY EXPERIENCE Open Access E-Publication of the DREX Project, Centre for Practice as Research in Theatre Univ Tampere Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape Notes on Site-specific Work and Artistic Research, Texts Acta scenica 28, Theatre Academy, Helsinki Heimonen Kirsi Muu An abyss where darkness dwells, Journal of Arts & Communities 2011/3: 2, pp , doi: /jaac _1 (referee-julkaisu, ilm. 12/12) Heimonen Kirsi Muu Taiteen tekeminen alttiutena toiselle sanojen suo ja lihan tieto muistisairaitten parissa. Hanna Järvinen, Maiju Loukola & Liisa Ikonen (toim.), Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden haasteet. Näyttämö ja tutkimus 4. Teatterintutkimuksen seura. Helsinki. 2012, (referee- taiteilijapuheenvuoro) Heimonen Kirsi Muu Taiteilija astuu toiselle kentälle. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.

2 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Liisa Ikonen, Hanna Järvinen & Maiju Loukola (toim.): Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden metodologiset haasteet - From the Stage to Research: Methodological Challenges in Performing Arts. Näyttämö ja tutkimus 4, Teatterintutkimuksen seura 2012, Järvinen Hanna Yliopistonlehtori André Lepecki: Esitys ja liikkeen politiikka Käännös teoksesta Exhausting Dance: Performance and the politics of movement. Kinesis 3, Like, Helsinki. Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tanssi taipuu puheeksi Teatteri & Tanssi + Sirkus 4/2012 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Susan Leigh Fosterin neljä ruumista Teatterikorkea 1/2012 teatterikorkea /artikkelit/110-susan-leigh-fosterin-nelj%c3%a4-ruumista.html Karjunen Kimmo Yliopistonlehtori Kimmo Karjunen, VALOKARTAN PIIRTÄMINEN, Meteli-lehti 3/2012 s 27-29, julkaisija Teatteri ja Mediatyöntekijät ry Kirkkopelto Esa Professori Hölderlin, Sofokles ja modernin kaksi rytmiä, Niin & Näin, nro 75, talvi 4 / 2012, Kirkkopelto Esa Professori Inventiot ja instituutiot. Taiteellisen tutkimuksen kritiikistä, Synteesi 3 / Kirkkopelto Esa Professori I am a Child. Hypothesis on Spectator Pedagogy, Ethics in Progress Quarterly, vol. 2 (2011), issue 2, pp Kirkkopelto Esa Professori Hölderlin, Sophocle et les deux rythmes de la modernité, Po&sie, n 141, 2012, pp Kirkkopelto Esa Professori The Utopia of Institution: On Institutional Theatres and Artistic Research, Utopia and Critical Thinking in the Creative Process, Prospero Colloquium of Tampere, Les Solitaires Intempestifs, Besançon 2012 / «L utopie de l institution: sur les institutions théâtrales et la recherche dans le domaine artistique» Utopie et pensée critique dans el processus de création, Prospero Colloque de Tampere, Les Solitaires Intempestifs, Besançon Kirkkopelto Esa Professori Julkaistu esitelmä: An Actor never deals with elements smaller than a world, How Performance Thinks? Conference proceedings, ed. Helen Julian Minors ( , Kingston University), : Kirkkopelto Esa Professori Köyhyys esityksen kiistakenttänä, Esitys-lehti, 4/2012. Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava A Performance for a Non-Human, artikkeli performance platform. body affects -esitystaiteen festivaalin katalogi/toim. Silke Bake ja Bettina Knaupt, Berliini heinäkuu Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kumpulainen Seppo. From sweat and tears towards sweat and harmony. Theatre, Dance and Performance Training. Vol. 3(2).2012, Routledge. Taylor & Francis Group. UK. Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kumpulainen Seppo. Hikeä ja Harmoniaa Liikunta & Tiede 49 1/ Liikuntatieteellinen Seura ry Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kolumni: Lisääkö pakottaminen luovuutta? LIITO 1/12 lehti (Liikunnanopettajaliiton lehti)

3 Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen, teoksessa Korhonen S-M. & Rantala, P. (toim.) 2012 Uutta osaamista luomassa Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training, teoksessa Smith, Ali (toim.) Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Suljettuja suita ja sammakoita, Liitos, 3/2012, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Tanssin yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Liitos 1/2012, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taide uusissa ympäristöissä mahdollisuus vai uhka? Kolmetoistataide, Taideyliopiston tabloidi 2/2012, s. 9. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taide pelastusrenkaana yhteiskunnassa. Teatterikorkea-lehti 2/2012, ss Monni Kirsi Professori Kirsi Monni: Koreografian poliittiset ulottuvuudet. Esipuhe kirjaan André Lepecki: Tanssitaide ja liikkeen politiikka (suom Hanna Järvinen), julkaisija TeaK, Kinesis, kustantaja Like Monni Kirsi Professori Kirsi Monni: Yliopistoyhteisö tiedon ja taidon verkostona. Liikekieli.com., Miettinen Jukka Lehtori "Tanssija idän ja lännen välissä Leena Rintala ja hänen kaakkoisaasialainen ohjelmistonsa, Teatterimuseon nettijulkaisu Weimarista Valtoihin Rouhiainen Leena Professori Rouhiainen, Leena From Bodypsychotherapy to a Performative Installation Environment: A Collaborating Performer's Point of View. In Susanne Ravn and Leena Rouhiainen (Eds.) Dance Spaces: Practices of Movement. Odense: University of Souther Denmark Press, Rouhiainen Leena Professori Rouhiainen, Leena and Hämäläinen, Soili Emotions and Feelings in a Dance-Making Process. Special Issue, Day of the Arts, International Review of Qualitative Research (forthcoming) Rouhiainen Leena Professori Ravn, Susanne ja Rouhiainen, Leena (Toim) Dance Spaces: Practice of Movement. Odense: University of Southern Denmark Press Sandqvist Ville Yliopistonlehtori Raha, taide ja usko 1, Teatterikorkea 1/2012 Sandqvist Ville Yliopistonlehtori Raha, taide ja usko 2, Teatterikorkea 2/2012 Thuring Anna Tutkijatohtori Thuring, Anna: Kohti queerimpaa, Näyttämö ja Tutkimus 4. Suomen Teatterintutkimuksen Seuran TeaTSin open access-julkaisu. Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Turpeinen, I Ohimeneviin hetkiin kurkottaminen. Mahdollisuuksien horisontit poikien ja miesten kokemuksessa. Teoksessa Kiviniemi, L. et al. (toim.). Kokemuksen tutkimus III Teoria, käytäntö, tutkija. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi. Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Turpeinen, I Raakalautaa ja rakkautta. Teatterikorkeakoulu 1/2012. s

4 Nimi Tehtävä Kongressi- tai vastaavat esitelmät Anttila Eeva Professori Playing with patterns: An embodied dialogue; luento-performanssi yhdessä Anita Valkeemäen kanssa; Congress on Qualitative Inquiry (Day of the Arts), Illinois, Chicago, USA Arlander Annette Professori Becoming Juniper alustus konferenssissa Performance Studies International PSi #18, Performance, Culture, Industry, Leeds Arlander Annette Professori Immediate mediation - on the performativity of blogging alustus Performance as Research työryhmässä IFTR/FIRT konferensissa Mediating Performance, Santiago de Chile Arlander Annette Professori Mitä tekijä voi tehdä? tekijäfunktiosta ja muista tekijöistä key note Teatterintutkimuksen seuran syyspäivillä Helsingissä Hulkko Pauliina Jatko-opiskelija Esitelmä Self-directing Actors at the Gates of the Unknown, TaPRA, University of Kent Karjunen Kimmo Yliopistonlehtori SCANDLIGHT seminaari, puheenvuoro "What role can projected image have in the performance", , Malmö. Kirkkopelto Esa Professori Esitelmiä: Self-directing Actors at the Gates of the Unknown, together with Pauliina Hulkko, TaPRA Performer Training Working Group, Canterbury Brecht and Heidegger on the Art of Acting, Friedrich Hölderlin Gastvorträge, Allgemeiner & Vergleichender Theaterwissenshaft, Goethe-Unversität, Frankfurt Inventions and institutions: Artistic Research as a Medium of Change, Sharing Practice symposium, Kingston University, Practice Research Unit, London Artistic Research as Medium of Change, Senses of Embodiment research workshop, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki An actor never deals with elements smaller than a world, How Performance Thinks? Conference organized by PSi Performance & Philosophy working group with Kingston University s Practice Research Unit «Inventions and institutions: Artistic Research as a Medium of Change», Aesthetics Today. The Finnish Society for Aesthetics, 40 years symposium Théâtre et poésie. An intervention at the discussion moderated by Michel Déguy, organized by the journal Po&sie, Maison de la Poésie, Paris Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Esitelmä aiheesta 'Practical Knowledge in Arts-based work with People with Dementia: Some Ideas on Trainer Training' konferenssissa Mind the gap: dementia and the art to de-regulate, Amsterdamissa , osana EU:n Leonardo-da-Vinci ohjelman rahoittamaa Quality of Life -hanketta. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Esitelmä Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemiassa, aiheena 'Looking at a Performance: A Dance Analytic Approach' , osana EU:n Leonardo da Vinci -kumppanuushanketta European Network on Continuing Education in Performing Arts. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Alustus aiheesta 'Taiteelliset interventiot ja taidelähtöinen työ eri ympäristöissä: osaamiskehyksen kehittämishaasteita', Metropolia ammattikorkeakoulussa Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Paneelipuheenvuoro aiheesta Arts & Business, G18 kulttuuritalossa,

5 Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Kouluttajana aiheesta 'Management and strategic planning in Performing Arts Organisation', Taivex2- hankkeessa, Teatterin tiedotuskeskus, Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Paneelipuheenvuoro aiheesta Arts & Bussiness: next steps, järjestäjänä Produforum Åboland och Produforum Nyland, Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Tutkimuspaperin esittely aiheesta 'Taiteelliset interventiot työelämään: erityisosaamisen jäljillä TAFI hankkeessa', Työelämän tutkimuspäivillä, Tampereella Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Asiantuntijapuheenvuoro aiheesta 'Taidealojen soveltava erityispätevyys ja erikoistumiskoulutusta tukeva tutkimus', Taidealojen osaamispaletti -seminaarissa Helsingissä Thuring Anna Tutkijatohtori Shifting Dialogues. Site, Locality and Context in Asian Theatre and Visual Arts - kansainvälisen konferenssin organisointi (convening) toukokuuksi 2012 ja oma tieteellinen esitelmä ko. konferenssissa (ja sitä edeltänyt perusainesiton keruu kevään 2012 aikana). Konferenssia edeltänyt ja siihen johdattava luentosarja, joka oli tarjolla myös laajemmalle yleisölle. Ruotsinkieliset luentosarjat länsimaisesta teatteri. ja kulttuurihistoriasta Novia Yrkeshögskolanissa Vaasassa. Kevätlukukausi 2012: 4 päivää. Syyslukukausi: 8 päivää. Populaariteatteria ja sirkusta käsittelevät luennot Teakissa marraskuussa Nimi Opetusala Taiteelliset/tieteelliset asiantuntijatehtävät Anttila Eeva Professori Nordic Journal of Dance, member of the editorial board Anttila Eeva Professori International Journal of Education in the arts, co-editor Anttila Eeva Professori Vastaväittäjä, Tampereen yliopisto Anttila Eeva Professori Keynote -puhuja: Close Encounters -konferenssi, Dans- och circushögskolan, Tukholma Anttila Eeva Professori Hollo-instituutin johtokunta, varapuheenjohtaja Anttila Eeva Professori Suomen kasvatustieteellisen seura, taito- ja taidekasvatuksen SIG, johtokunnan jäsen Anttila Eeva Professori Discovering dance/discovering through dance -conference; Member of scientific committee Arlander Annette Professori JAR -journal of artistic research julkaisun "editorial board" Heimonen Kirsi Muu Ohjausryhmän jäsen, Kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin yhteydet, tutkimusohjelmaehdotuksen laadinta. Turun yliopisto Hulkko Pauliina Jatko-opiskelija Valtion näyttämötaidetoimikunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Kinaesthetic Empathy Reflected Dance through the Looking Glass: An International Conference on Dance and Moving Bodies. University of Ghent, Belgium

6 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tanssi valokuvan ja toden välillä. (Dancing Between Photography and Reality.) Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) Finnish branch meeting, Theatre Academy, Helsinki Järvinen Hanna Yliopistonlehtori The Other's Masculinity - Representations of Russian Ballet Dancers in the Twentieth Century. Meanings and Makings of Queer Dance. Congress on Research in Dance (CORD) special topics conference, University of Michigan at Ann Arbor, Michigan Järvinen Hanna Yliopistonlehtori RUUKKU -lehden toimituskunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori SQS Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehden toimituskunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Teatterintutkimuksen seura ry, puheenjohtaja Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Teatterimuseon hallitus, jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tieteellisen neuvonantajaryhmän jäsen, Atlas-hanke, Aalto-yliopisto, Sim-lab. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Hakemusten arvioitsija, Koneen säätiö. Yliopistonlehtori Toimikunnan jäsen, Valtion tanssitaidetoimikunta Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Hallituksen jäsen, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry Kirkkopelto Esa Professori Theatre, Dance and Performance Training (Routledge) - toimituskunnan jäsen Kirkkopelto Esa Professori Performance Philosophy -Association, koollekutsuja-jäsen Kirkkopelto Esa Professori Ruukku. Taiteellisen tutkimuksen aikakauslehti. Toimituskunnan jäsen. Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava Eläin- seminaari, pyydetty esitelmä, Kuvataideakatemia toukokuu Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava asiantuntijana Riiassa, Latviassa taiteellis-tieteellisessä symposiumissa "Change the Climate: Alternative Scenarios in Art, Ecology and Economy", jossa symposiumiin myös "artistic response" yhdessä näytelmäkirjailija Janis Balodiksen kanssa, elokuu 201 Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava Performance as a meeting point for humans and non-humans -työpaja Baltic Circle -festivaalilla yhdessä Animalian pj:n ja Luonto-Liiton järjestösihteeri Sami Säynevirran kanssa, marraskuu 2012 Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Tutkimusartikkelin vertaisarvionti, Liikunta & Tiede 49 6/12. Liikuntatieteellinen Seura ry Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Asiantuntija lausunnon antaja Luulajan Teknillisen yliopiston teatterikorkeakoulun yliopistonlehtorin (liikunta) virkaa hakeneista. Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kentin Yliopisto: TaPRA:n (Theatre&Performance Research Accosiation) Konferenssi Performer Training Working Group Seppo Kumplainen:Workshop. Towards the natural body: teaching acrobatics and the use of voice together. Kuuranne-Autelo Marja-Liisa Lehtori Kordelinin säätiön lausunnan asiantuntija Kuuranne-Autelo Marja-Liisa Lehtori Multiaista Satoa -kulttuuri- ja viihdetapahtuman hallitus ja toimikunnan jäsenyys Monni Kirsi Professori Suomen Estetiikan seuran hallituksen jäsen. Monni Kirsi Professori Teatterikorkeakoulun hallituksen jäsen. Naava Marita Lehtori FATS, pohjoismaisten teatterikoulujen puheopettajien seminaari Helsingissä ( vastaava järjestäjä) Rouhiainen Leena Professori Vertaisarviointi: Scandinavian Journal of Education

7 Rouhiainen Leena Professori Vertaisarviointi: Journal of Dance and Somatic Practices Rouhiainen Leena Professori Päätoimittaja: Nordic Journal of Dance: practice, education, research (numerot 3, 2012 ja 3(2) 2012) Rouhiainen Leena Professori Varapuheenjohtaja: Nordic Forum for Dance Research Board Rouhiainen Leena Professori Teatterimuseon hallituksen jäsen Rouhiainen Leena Professori Tanssilehden toimitusneuvoston jäsen Tenhula Ari Professori Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaalin taiteellinen johto Thuring Anna Tutkijatohtori Helsingin tutkijanaiset ry:n hallituksen jäsenyys Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Puheenjohtaja, Taideosuuskunta Apinatarha, Helsinki Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava hallituksen jäsen, Muodonvoksi Oy, teollinen muotoilu, Helsinki Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava tes-neuvotteluryhmän jäsen, Tanssinopettajien työehtosopimus, Teatteri ja mediatyöntekijät ry Uimonen Markku Professori LUX Helsinki Light Festival, Artistic Director

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2011 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2011 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2011 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila Eeva Professori

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Opetusala Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies Taideyliopiston Kuvataideakatemian liikkuvuusopinnot Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoille, syksy 2015 Academy of Fine Arts Mobility courses for the students of Sibelius Academy and

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Julkaisuluettelo Annette Arlander

Julkaisuluettelo Annette Arlander Julkaisuluettelo Annette Arlander Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit Blogin pitämisen performatiivisuus. Teoksessa Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena Saarikoski (toim.) Esitystutkimus

Lisätiedot

Curriculum vitae Kirsi Monni

Curriculum vitae Kirsi Monni Curriculum vitae Kirsi Monni S.4.6.1962, Helsinki Tanssitaiteen tohtori, 2004, Teatterikorkeakoulu, Helsinki Tutkimusaihe: Taidetanssin ja koreografian ontologiset kysymykset Työ tanssin kentällä ja luottamustoimet

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit

Opetusohjelma FOR-, Y- ja muut kurssit Opetusohjelma 2012-2013 FOR-, Y- ja muut kurssit Koodi Nimi Laajuus Opettaja Periodi Tarkat päivämäärät Päivä Kellonaika Sali Syyslukukausi, I periodi: 3.9.-21.10. Väliviikko: 22.-28.10.2012 ma (äikkä)

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Monilukutaito. Kemi Sari Räisänen KT, lo, ela. Sari Räisänen

Monilukutaito. Kemi Sari Räisänen KT, lo, ela. Sari Räisänen Monilukutaito Kemi 5.11.2015 Sari Räisänen KT, lo, ela Sari Räisänen The literacy of yesterday is not the literacy of today, and it will not be the literacy of tomorrow. (Donald Leu, 2000) 2001 Prensky:

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo

IPBES ja Suomi. Eeva Furman SYKE Suomen IPBES seminaari, Säätytalo IPBES ja Suomi Eeva Furman SYKE 18.11.2013 Suomen IPBES seminaari, Säätytalo Planeetan kestävyyden rajat on ylitetty räikeimmin biodiversiteettikadon osalta Rockström et al. 2009 Kansainvälinen yhteisö

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00 DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 00-05 TEAK YLEISOPINNOT 0-XXC00 3 Opiskelu- ja ammattitieto Studie- och yrkeskunskap Orientation to studies and professional field 0-DXC0, 0-DXC0, 0-DXC03

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus. Tiina Pusa 26.10.2015

Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus. Tiina Pusa 26.10.2015 Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus Tiina Pusa 26.10.2015 Taidekasvatuksen tutkimuksen metodiperheet KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS eli määrällinen tutkimus TAIDEPERUSTAINEN TUTKIMUS Taiteellinen tutkimus,

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA STN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 26.1. VIIKKI KATRI HUUTONIEMI JA KAISA KORHONEN-KURKI HELSINGIN YLIOPISTON YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Sosiaalinen media tietolähteenä:

Sosiaalinen media tietolähteenä: Sosiaalinen media tietolähteenä: - Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta - Paikkamuistojen joukkoistaminen Nikkilässä Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto / kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta Some-data

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Uutta tutkimuksen valossa ja alustavia tuloksia JOThankkeesta

Uutta tutkimuksen valossa ja alustavia tuloksia JOThankkeesta Uutta tutkimuksen valossa ja alustavia tuloksia JOThankkeesta 13.20-13.40 Miten koulu voisi tarjoutua? Palvelukeskeinen oppimisen arkkitehtuuri. Prof Jarmo Suominen Aalto-yliopisto 9 Nobel s Building 20

Lisätiedot

Kuvaus TAIKA II -hankkeen tutkimusryhmän toiminnasta Tuotetut tutkimusaineistot, konferenssit, tutkimusesittelyt, esitelmät, puheenvuorot

Kuvaus TAIKA II -hankkeen tutkimusryhmän toiminnasta Tuotetut tutkimusaineistot, konferenssit, tutkimusesittelyt, esitelmät, puheenvuorot LIITE 2 Kuvaus TAIKA II -hankkeen tutkimusryhmän toiminnasta Tuotetut tutkimusaineistot, konferenssit, tutkimusesittelyt, esitelmät, puheenvuorot Taidelähtöisen työskentelyn vaikutusten tutkimista ja laadullisen

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Haastattelut menetelmänä ja aineistona

Haastattelut menetelmänä ja aineistona Haastattelut menetelmänä ja aineistona Luentosarja: Laadullisen tutkimuksen suuntaukset, Tutkija, YTM, Heidi Sinevaara- Niskanen Johdannoksi Kronologisuus Menetelmänä ja aineistona Painotusten erot Eettisyydestä

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi. Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Hydrologian iltapäivä Suomen hydrologian yhdistys

Hydrologian iltapäivä Suomen hydrologian yhdistys Hydrologian iltapäivä 5.11.2014 Suomen hydrologian yhdistys Ohjelma 14:00-14:10 Seminaarin avaus ja Suomen hydrologian yhdistyksen toiminnan esittely Johanna Korhonen, SHY & SYKE 14:10-14:30 Veden virtauksen,

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

11.00 Avajaissanat: Paula Toppila, Taidesäätiö Pro Arte; Hanna Nurminen, Koneen Säätiö/Saaren kartano; Suvi Solkio, Taiteen edistämiskeskus

11.00 Avajaissanat: Paula Toppila, Taidesäätiö Pro Arte; Hanna Nurminen, Koneen Säätiö/Saaren kartano; Suvi Solkio, Taiteen edistämiskeskus IHME-teos 2016: Kateřina Šedán Ratikkasoittajien kiertue Helsingin raitiolinjoilla 16. 19.3. IHME-PÄIVÄT OHJELMA 1. 3.4. Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki IHME-päivät juontaa kulttuurikriitikko,

Lisätiedot

(yhteisartikkeli- tai kirja; toimitustyö)

(yhteisartikkeli- tai kirja; toimitustyö) Liite Kumppanit (suluissa yhteistyötä tekevät kielten laitoksen henkilö(t), oppiaineet tai projektit) Jyväskylän yliopisto, humanistinen tdk, eri laitoksia (useita oppiaineita ja henkilöitä) Jyväskylän

Lisätiedot

8 Kide 5 2010. Laura Junka-Aikio

8 Kide 5 2010. Laura Junka-Aikio 8 Kide 5 2010 Laura Junka-Aikio Millä alalla liikutaan, kun sopraano kirjoittaa laulusta yhteiskuntatieteellisen väitöskirjan, politiikantutkija tekee käsitteellisen lyhytelokuvan ja mediataiteilija muuttaa

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016

Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016 Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016 Hallituksessa jatkavat 2016 Taina Pieski, puheenjohtaja FM, viestintäjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 2008- Toiminut aiemmin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita TÄNÄÄN 1. KÄYTTÄJÄKOKEMUS EI OLE 2. KÄYTTÄJÄKOKEMUS ON 3. RYHMÄTEHTÄVÄ 4. HUOMIOINTI SUUNNITTELUSSA CSE- C3800, 16.9.2015,

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Koordinaattori Sanna Niukko, KEVEKO-tohtoriohjelma, TY & FinEd-verkosto (Tutkimus-

Lisätiedot