Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)"

Transkriptio

1 Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2012 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila Eeva Professori Anttila, E. & Sansom, A. Movement, embodiment and creativity: Perspectives on the value of dance in early childhood education. In O. Saracho (Ed.), Contemporary perspectives on research in creativity in early childhood education. Charlotte, NC: IAP. Anttila Eeva Professori Siljamäki, M., Anttila, E., Perttula, J. & Sääkslahti, A Tanssinharrastajien kokema voimaantuminen eri kulttuureista lähtöisin olevissa tanssimuodoissa. Liikunta & Tiede, 49 (6), Anttila Eeva Professori Siljamäki, M., Perttula, J., Sääkslahti, A. & Anttila, E Tanssikulttuurisia kohtaamisia. Länsiafrikkalaisten tanssien, itämaisen tanssin ja flamencon kulttuuritaustan merkitys suomalaisten harrastajien kokemana. Kulttuurintutkimuslehti, 29 (3), Anttila Eeva Professori Anttila, E Children's right to dance. Proceedings of the Discovering Dance/Discovering through dance conference, Lissabon, Portugal. Arlander Annette Professori Arlander, Santa Marian suola-altaat epäpaikoista ja performatiivisen tutkimuksen haasteista teoksessa Liisa Ikonen, Hanna Järvinen, Maiju Loukola (toim.) Näyttämöltä tutkimukseksi esittävien taiteiden metodologiset haasteet, Näyttämö ja tutkimus 4, Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2012, Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape: Live and Alive Total Art Journal Vol , Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape as Autotopographical Exercise Contemporary Theatre Review 22:2, 2012, Arlander Annette Professori Arlander, Performing Time Through Place in Riku Roihankorpi and Teemu Paavolainen (eds.) SPACE EVENT AGENCY EXPERIENCE Open Access E-Publication of the DREX Project, Centre for Practice as Research in Theatre Univ Tampere Arlander Annette Professori Arlander, Performing Landscape Notes on Site-specific Work and Artistic Research, Texts Acta scenica 28, Theatre Academy, Helsinki Heimonen Kirsi Muu An abyss where darkness dwells, Journal of Arts & Communities 2011/3: 2, pp , doi: /jaac _1 (referee-julkaisu, ilm. 12/12) Heimonen Kirsi Muu Taiteen tekeminen alttiutena toiselle sanojen suo ja lihan tieto muistisairaitten parissa. Hanna Järvinen, Maiju Loukola & Liisa Ikonen (toim.), Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden haasteet. Näyttämö ja tutkimus 4. Teatterintutkimuksen seura. Helsinki. 2012, (referee- taiteilijapuheenvuoro) Heimonen Kirsi Muu Taiteilija astuu toiselle kentälle. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.

2 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Liisa Ikonen, Hanna Järvinen & Maiju Loukola (toim.): Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden metodologiset haasteet - From the Stage to Research: Methodological Challenges in Performing Arts. Näyttämö ja tutkimus 4, Teatterintutkimuksen seura 2012, Järvinen Hanna Yliopistonlehtori André Lepecki: Esitys ja liikkeen politiikka Käännös teoksesta Exhausting Dance: Performance and the politics of movement. Kinesis 3, Like, Helsinki. Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tanssi taipuu puheeksi Teatteri & Tanssi + Sirkus 4/2012 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Susan Leigh Fosterin neljä ruumista Teatterikorkea 1/2012 teatterikorkea /artikkelit/110-susan-leigh-fosterin-nelj%c3%a4-ruumista.html Karjunen Kimmo Yliopistonlehtori Kimmo Karjunen, VALOKARTAN PIIRTÄMINEN, Meteli-lehti 3/2012 s 27-29, julkaisija Teatteri ja Mediatyöntekijät ry Kirkkopelto Esa Professori Hölderlin, Sofokles ja modernin kaksi rytmiä, Niin & Näin, nro 75, talvi 4 / 2012, Kirkkopelto Esa Professori Inventiot ja instituutiot. Taiteellisen tutkimuksen kritiikistä, Synteesi 3 / Kirkkopelto Esa Professori I am a Child. Hypothesis on Spectator Pedagogy, Ethics in Progress Quarterly, vol. 2 (2011), issue 2, pp Kirkkopelto Esa Professori Hölderlin, Sophocle et les deux rythmes de la modernité, Po&sie, n 141, 2012, pp Kirkkopelto Esa Professori The Utopia of Institution: On Institutional Theatres and Artistic Research, Utopia and Critical Thinking in the Creative Process, Prospero Colloquium of Tampere, Les Solitaires Intempestifs, Besançon 2012 / «L utopie de l institution: sur les institutions théâtrales et la recherche dans le domaine artistique» Utopie et pensée critique dans el processus de création, Prospero Colloque de Tampere, Les Solitaires Intempestifs, Besançon Kirkkopelto Esa Professori Julkaistu esitelmä: An Actor never deals with elements smaller than a world, How Performance Thinks? Conference proceedings, ed. Helen Julian Minors ( , Kingston University), : Kirkkopelto Esa Professori Köyhyys esityksen kiistakenttänä, Esitys-lehti, 4/2012. Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava A Performance for a Non-Human, artikkeli performance platform. body affects -esitystaiteen festivaalin katalogi/toim. Silke Bake ja Bettina Knaupt, Berliini heinäkuu Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kumpulainen Seppo. From sweat and tears towards sweat and harmony. Theatre, Dance and Performance Training. Vol. 3(2).2012, Routledge. Taylor & Francis Group. UK. Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kumpulainen Seppo. Hikeä ja Harmoniaa Liikunta & Tiede 49 1/ Liikuntatieteellinen Seura ry Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kolumni: Lisääkö pakottaminen luovuutta? LIITO 1/12 lehti (Liikunnanopettajaliiton lehti)

3 Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen, teoksessa Korhonen S-M. & Rantala, P. (toim.) 2012 Uutta osaamista luomassa Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training, teoksessa Smith, Ali (toim.) Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Suljettuja suita ja sammakoita, Liitos, 3/2012, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Tanssin yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Liitos 1/2012, ss Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taide uusissa ympäristöissä mahdollisuus vai uhka? Kolmetoistataide, Taideyliopiston tabloidi 2/2012, s. 9. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Lehikoinen, Kai Taide pelastusrenkaana yhteiskunnassa. Teatterikorkea-lehti 2/2012, ss Monni Kirsi Professori Kirsi Monni: Koreografian poliittiset ulottuvuudet. Esipuhe kirjaan André Lepecki: Tanssitaide ja liikkeen politiikka (suom Hanna Järvinen), julkaisija TeaK, Kinesis, kustantaja Like Monni Kirsi Professori Kirsi Monni: Yliopistoyhteisö tiedon ja taidon verkostona. Liikekieli.com., Miettinen Jukka Lehtori "Tanssija idän ja lännen välissä Leena Rintala ja hänen kaakkoisaasialainen ohjelmistonsa, Teatterimuseon nettijulkaisu Weimarista Valtoihin Rouhiainen Leena Professori Rouhiainen, Leena From Bodypsychotherapy to a Performative Installation Environment: A Collaborating Performer's Point of View. In Susanne Ravn and Leena Rouhiainen (Eds.) Dance Spaces: Practices of Movement. Odense: University of Souther Denmark Press, Rouhiainen Leena Professori Rouhiainen, Leena and Hämäläinen, Soili Emotions and Feelings in a Dance-Making Process. Special Issue, Day of the Arts, International Review of Qualitative Research (forthcoming) Rouhiainen Leena Professori Ravn, Susanne ja Rouhiainen, Leena (Toim) Dance Spaces: Practice of Movement. Odense: University of Southern Denmark Press Sandqvist Ville Yliopistonlehtori Raha, taide ja usko 1, Teatterikorkea 1/2012 Sandqvist Ville Yliopistonlehtori Raha, taide ja usko 2, Teatterikorkea 2/2012 Thuring Anna Tutkijatohtori Thuring, Anna: Kohti queerimpaa, Näyttämö ja Tutkimus 4. Suomen Teatterintutkimuksen Seuran TeaTSin open access-julkaisu. Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Turpeinen, I Ohimeneviin hetkiin kurkottaminen. Mahdollisuuksien horisontit poikien ja miesten kokemuksessa. Teoksessa Kiviniemi, L. et al. (toim.). Kokemuksen tutkimus III Teoria, käytäntö, tutkija. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi. Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Turpeinen, I Raakalautaa ja rakkautta. Teatterikorkeakoulu 1/2012. s

4 Nimi Tehtävä Kongressi- tai vastaavat esitelmät Anttila Eeva Professori Playing with patterns: An embodied dialogue; luento-performanssi yhdessä Anita Valkeemäen kanssa; Congress on Qualitative Inquiry (Day of the Arts), Illinois, Chicago, USA Arlander Annette Professori Becoming Juniper alustus konferenssissa Performance Studies International PSi #18, Performance, Culture, Industry, Leeds Arlander Annette Professori Immediate mediation - on the performativity of blogging alustus Performance as Research työryhmässä IFTR/FIRT konferensissa Mediating Performance, Santiago de Chile Arlander Annette Professori Mitä tekijä voi tehdä? tekijäfunktiosta ja muista tekijöistä key note Teatterintutkimuksen seuran syyspäivillä Helsingissä Hulkko Pauliina Jatko-opiskelija Esitelmä Self-directing Actors at the Gates of the Unknown, TaPRA, University of Kent Karjunen Kimmo Yliopistonlehtori SCANDLIGHT seminaari, puheenvuoro "What role can projected image have in the performance", , Malmö. Kirkkopelto Esa Professori Esitelmiä: Self-directing Actors at the Gates of the Unknown, together with Pauliina Hulkko, TaPRA Performer Training Working Group, Canterbury Brecht and Heidegger on the Art of Acting, Friedrich Hölderlin Gastvorträge, Allgemeiner & Vergleichender Theaterwissenshaft, Goethe-Unversität, Frankfurt Inventions and institutions: Artistic Research as a Medium of Change, Sharing Practice symposium, Kingston University, Practice Research Unit, London Artistic Research as Medium of Change, Senses of Embodiment research workshop, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki An actor never deals with elements smaller than a world, How Performance Thinks? Conference organized by PSi Performance & Philosophy working group with Kingston University s Practice Research Unit «Inventions and institutions: Artistic Research as a Medium of Change», Aesthetics Today. The Finnish Society for Aesthetics, 40 years symposium Théâtre et poésie. An intervention at the discussion moderated by Michel Déguy, organized by the journal Po&sie, Maison de la Poésie, Paris Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Esitelmä aiheesta 'Practical Knowledge in Arts-based work with People with Dementia: Some Ideas on Trainer Training' konferenssissa Mind the gap: dementia and the art to de-regulate, Amsterdamissa , osana EU:n Leonardo-da-Vinci ohjelman rahoittamaa Quality of Life -hanketta. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Esitelmä Tarton yliopiston Viljandin kulttuuriakatemiassa, aiheena 'Looking at a Performance: A Dance Analytic Approach' , osana EU:n Leonardo da Vinci -kumppanuushanketta European Network on Continuing Education in Performing Arts. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Alustus aiheesta 'Taiteelliset interventiot ja taidelähtöinen työ eri ympäristöissä: osaamiskehyksen kehittämishaasteita', Metropolia ammattikorkeakoulussa Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Paneelipuheenvuoro aiheesta Arts & Business, G18 kulttuuritalossa,

5 Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Kouluttajana aiheesta 'Management and strategic planning in Performing Arts Organisation', Taivex2- hankkeessa, Teatterin tiedotuskeskus, Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Paneelipuheenvuoro aiheesta Arts & Bussiness: next steps, järjestäjänä Produforum Åboland och Produforum Nyland, Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Tutkimuspaperin esittely aiheesta 'Taiteelliset interventiot työelämään: erityisosaamisen jäljillä TAFI hankkeessa', Työelämän tutkimuspäivillä, Tampereella Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Asiantuntijapuheenvuoro aiheesta 'Taidealojen soveltava erityispätevyys ja erikoistumiskoulutusta tukeva tutkimus', Taidealojen osaamispaletti -seminaarissa Helsingissä Thuring Anna Tutkijatohtori Shifting Dialogues. Site, Locality and Context in Asian Theatre and Visual Arts - kansainvälisen konferenssin organisointi (convening) toukokuuksi 2012 ja oma tieteellinen esitelmä ko. konferenssissa (ja sitä edeltänyt perusainesiton keruu kevään 2012 aikana). Konferenssia edeltänyt ja siihen johdattava luentosarja, joka oli tarjolla myös laajemmalle yleisölle. Ruotsinkieliset luentosarjat länsimaisesta teatteri. ja kulttuurihistoriasta Novia Yrkeshögskolanissa Vaasassa. Kevätlukukausi 2012: 4 päivää. Syyslukukausi: 8 päivää. Populaariteatteria ja sirkusta käsittelevät luennot Teakissa marraskuussa Nimi Opetusala Taiteelliset/tieteelliset asiantuntijatehtävät Anttila Eeva Professori Nordic Journal of Dance, member of the editorial board Anttila Eeva Professori International Journal of Education in the arts, co-editor Anttila Eeva Professori Vastaväittäjä, Tampereen yliopisto Anttila Eeva Professori Keynote -puhuja: Close Encounters -konferenssi, Dans- och circushögskolan, Tukholma Anttila Eeva Professori Hollo-instituutin johtokunta, varapuheenjohtaja Anttila Eeva Professori Suomen kasvatustieteellisen seura, taito- ja taidekasvatuksen SIG, johtokunnan jäsen Anttila Eeva Professori Discovering dance/discovering through dance -conference; Member of scientific committee Arlander Annette Professori JAR -journal of artistic research julkaisun "editorial board" Heimonen Kirsi Muu Ohjausryhmän jäsen, Kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin yhteydet, tutkimusohjelmaehdotuksen laadinta. Turun yliopisto Hulkko Pauliina Jatko-opiskelija Valtion näyttämötaidetoimikunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Kinaesthetic Empathy Reflected Dance through the Looking Glass: An International Conference on Dance and Moving Bodies. University of Ghent, Belgium

6 Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tanssi valokuvan ja toden välillä. (Dancing Between Photography and Reality.) Nordic Forum for Dance Research (NOFOD) Finnish branch meeting, Theatre Academy, Helsinki Järvinen Hanna Yliopistonlehtori The Other's Masculinity - Representations of Russian Ballet Dancers in the Twentieth Century. Meanings and Makings of Queer Dance. Congress on Research in Dance (CORD) special topics conference, University of Michigan at Ann Arbor, Michigan Järvinen Hanna Yliopistonlehtori RUUKKU -lehden toimituskunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori SQS Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehden toimituskunnan jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Teatterintutkimuksen seura ry, puheenjohtaja Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Teatterimuseon hallitus, jäsen Järvinen Hanna Yliopistonlehtori Tieteellisen neuvonantajaryhmän jäsen, Atlas-hanke, Aalto-yliopisto, Sim-lab. Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Hakemusten arvioitsija, Koneen säätiö. Yliopistonlehtori Toimikunnan jäsen, Valtion tanssitaidetoimikunta Lehikoinen Kai Yliopistonlehtori Hallituksen jäsen, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry Kirkkopelto Esa Professori Theatre, Dance and Performance Training (Routledge) - toimituskunnan jäsen Kirkkopelto Esa Professori Performance Philosophy -Association, koollekutsuja-jäsen Kirkkopelto Esa Professori Ruukku. Taiteellisen tutkimuksen aikakauslehti. Toimituskunnan jäsen. Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava Eläin- seminaari, pyydetty esitelmä, Kuvataideakatemia toukokuu Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava asiantuntijana Riiassa, Latviassa taiteellis-tieteellisessä symposiumissa "Change the Climate: Alternative Scenarios in Art, Ecology and Economy", jossa symposiumiin myös "artistic response" yhdessä näytelmäkirjailija Janis Balodiksen kanssa, elokuu 201 Kokkonen Tuija Tutkijakoulutettava Performance as a meeting point for humans and non-humans -työpaja Baltic Circle -festivaalilla yhdessä Animalian pj:n ja Luonto-Liiton järjestösihteeri Sami Säynevirran kanssa, marraskuu 2012 Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Tutkimusartikkelin vertaisarvionti, Liikunta & Tiede 49 6/12. Liikuntatieteellinen Seura ry Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Asiantuntija lausunnon antaja Luulajan Teknillisen yliopiston teatterikorkeakoulun yliopistonlehtorin (liikunta) virkaa hakeneista. Kumpulainen Seppo Yliopistonlehtori Kentin Yliopisto: TaPRA:n (Theatre&Performance Research Accosiation) Konferenssi Performer Training Working Group Seppo Kumplainen:Workshop. Towards the natural body: teaching acrobatics and the use of voice together. Kuuranne-Autelo Marja-Liisa Lehtori Kordelinin säätiön lausunnan asiantuntija Kuuranne-Autelo Marja-Liisa Lehtori Multiaista Satoa -kulttuuri- ja viihdetapahtuman hallitus ja toimikunnan jäsenyys Monni Kirsi Professori Suomen Estetiikan seuran hallituksen jäsen. Monni Kirsi Professori Teatterikorkeakoulun hallituksen jäsen. Naava Marita Lehtori FATS, pohjoismaisten teatterikoulujen puheopettajien seminaari Helsingissä ( vastaava järjestäjä) Rouhiainen Leena Professori Vertaisarviointi: Scandinavian Journal of Education

7 Rouhiainen Leena Professori Vertaisarviointi: Journal of Dance and Somatic Practices Rouhiainen Leena Professori Päätoimittaja: Nordic Journal of Dance: practice, education, research (numerot 3, 2012 ja 3(2) 2012) Rouhiainen Leena Professori Varapuheenjohtaja: Nordic Forum for Dance Research Board Rouhiainen Leena Professori Teatterimuseon hallituksen jäsen Rouhiainen Leena Professori Tanssilehden toimitusneuvoston jäsen Tenhula Ari Professori Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaalin taiteellinen johto Thuring Anna Tutkijatohtori Helsingin tutkijanaiset ry:n hallituksen jäsenyys Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava Puheenjohtaja, Taideosuuskunta Apinatarha, Helsinki Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava hallituksen jäsen, Muodonvoksi Oy, teollinen muotoilu, Helsinki Turpeinen Isto Tutkijakoulutettava tes-neuvotteluryhmän jäsen, Tanssinopettajien työehtosopimus, Teatteri ja mediatyöntekijät ry Uimonen Markku Professori LUX Helsinki Light Festival, Artistic Director

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2011 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2011 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2011 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila Eeva Professori

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Opetus- ja tutkimushenkilökunnan artikkelit, julkaisut, esitelmät ja asiantuntijatehtävät 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Opetusala Tehtävä Artikkelit ja julkaisut Anttila

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

List of PUBLICATIONS by Annette Arlander

List of PUBLICATIONS by Annette Arlander List of PUBLICATIONS by Annette Arlander Peer-reviewed scientific articles Blogin pitämisen performatiivisuus [The performativity of blogging]. In Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat Helsinki, 7.6.2013 Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Curriculum vitae 2013 Kirsi Monni. Work in the field of art and positions of trust

Curriculum vitae 2013 Kirsi Monni. Work in the field of art and positions of trust Curriculum vitae 2013 Kirsi Monni Work in the field of art and positions of trust 2009 2018 Professor of choreography, Theatre Academy of the University of the Arts, 2010 2012 Executive Board, Theatre

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiteatterituotannon kulttuuriteollistuminen 2000 - luvulla

Suomalaisen musiikkiteatterituotannon kulttuuriteollistuminen 2000 - luvulla Suomalaisen musiikkiteatterituotannon kulttuuriteollistuminen 2000 - luvulla Miten julkinen valta on rakentanut kulttuuriteollisuuden käsitettä ja miten musiikkiteatterin tuotanto on tähän vastannut? Musiikkiteatteri

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Julkaisuluettelo Annette Arlander

Julkaisuluettelo Annette Arlander Julkaisuluettelo Annette Arlander Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit Blogin pitämisen performatiivisuus. Teoksessa Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena Saarikoski (toim.) Esitystutkimus

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Curriculum vitae Kirsi Monni

Curriculum vitae Kirsi Monni Curriculum vitae Kirsi Monni S.4.6.1962, Helsinki Tanssitaiteen tohtori, 2004, Teatterikorkeakoulu, Helsinki Tutkimusaihe: Taidetanssin ja koreografian ontologiset kysymykset Työ tanssin kentällä ja luottamustoimet

Lisätiedot

Suomessa julkaistuja tanssikirjoja vuodesta 1990

Suomessa julkaistuja tanssikirjoja vuodesta 1990 Suomessa julkaistuja tanssikirjoja vuodesta 1990 Historiaa teemoittain Rotta vai tarua - Tanssiteatteri Hurjaruuth Toim. Riina Maukola Like Kustannus Helsinki 2006 ISBN 952-471-717-4 Näytös vailla loppua

Lisätiedot

Opiskelijoiden taiteellinen toiminta TeaKin ulkopuolella 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen)

Opiskelijoiden taiteellinen toiminta TeaKin ulkopuolella 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Opiskelijoiden taiteellinen toiminta TeaKin ulkopuolella 2010 (tiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen) Nimi Koulutusohjelma Muut merkittävät taiteelliset työt TeaKin ulkopuolella Alastalo Marko

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE Hanna Kaarina Järvinen, Ph.D. Fleminginkatu 7 A 14 00530 Helsinki Finland, EU email: gekko@iki.fi

CURRICULUM VITAE Hanna Kaarina Järvinen, Ph.D. Fleminginkatu 7 A 14 00530 Helsinki Finland, EU email: gekko@iki.fi CURRICULUM VITAE Hanna Kaarina Järvinen, Ph.D. Fleminginkatu 7 A 14 00530 Helsinki Finland, EU email: gekko@iki.fi Education 2003 September Ph.D. University of Turku, Cultural History. Dissertation title:

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

SOVELTAVAN TEATTERIN JA YLEISÖTYÖN SEMINAARI 5.10. 6.10.2009

SOVELTAVAN TEATTERIN JA YLEISÖTYÖN SEMINAARI 5.10. 6.10.2009 SOVELTAVAN TEATTERIN JA YLEISÖTYÖN SEMINAARI 5.10. 6.10.2009 Tutkivan teatterityön keskus, Tampereen yliopisto Hämeenpuisto 28 D, Tampere MAANANTAI 5.10. 10.00 10.30 Ilmoittautuminen 10.30 11.00 Seminaarin

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

Jatkolukemista: Koivunen, Anu & Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere 1996. Moser, Caroline: Gender planning and development. Theory, practice

Lisätiedot

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11. Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.2013 Vimma, Turku MIMO faktoina Hankkeen nimi: MIMO Moving In, Moving On! Application

Lisätiedot

Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua

Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua Metodifestivaalit 2015 / Sukupuolentutkimuksen metodipäivitys / 19.8.2015 Hanna Ojala, KT, dos., yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto Hanna.L.Ojala@uta.fi

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Tainio, Matti Ilmari Helsinki 1967. e. matti.tainio@iki.fi www.mattitainio.net

CURRICULUM VITAE. Tainio, Matti Ilmari Helsinki 1967. e. matti.tainio@iki.fi www.mattitainio.net CURRICULUM VITAE Tainio, Matti Ilmari Helsinki 1967 e. matti.tainio@iki.fi www.mattitainio.net Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot Taiteen tohtori (TaT), Aalto-yliopisto, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa Voimaa taiteesta -seminaari 27.9.2012 Anu Laukkanen projektitutkija ESITYKSEN RAKENNE I Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa II

Lisätiedot

TAITEEN SOVELTAVIEN MENETELMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET HYVINVOINTIALALLA

TAITEEN SOVELTAVIEN MENETELMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET HYVINVOINTIALALLA TAITEEN SOVELTAVIEN MENETELMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET HYVINVOINTIALALLA Kansainvälinen seminaari 3. 4.10.2011, Tutkivan teatterityön keskus, Hämeenpuisto 28 D, Tampere Voimaa taiteesta - hanke järjestää

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä

Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä Taide uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä TAIKA Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä Anu-Liisa Rönkä, Helsingin yliopisto / Palmenia & Mia Liski, Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus. Tiina Pusa 26.10.2015

Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus. Tiina Pusa 26.10.2015 Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus Tiina Pusa 26.10.2015 Taidekasvatuksen tutkimuksen metodiperheet KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS eli määrällinen tutkimus TAIDEPERUSTAINEN TUTKIMUS Taiteellinen tutkimus,

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

mikael.eriksson@iki.fi www.iki.fi/mikael.eriksson p. 040-760 7255

mikael.eriksson@iki.fi www.iki.fi/mikael.eriksson p. 040-760 7255 Eriksson, Patrick Mikael Syntymävuosi 1978 Koulutus mikael.eriksson@iki.fi www.iki.fi/mikael.eriksson p. 040-760 7255 Pohjoiskaari 4 A 14 00200 HELSINKI Jatko-opinnot (tohtorintutkinto äänisuunnittelun

Lisätiedot

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00

DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 2010-2015. 1 Työelämään perehdyttäminen Arbetslivsorientering Professional Orientation 05-XXA00 DRAMATURGIAn KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATTIRAKENNE 00-05 TEAK YLEISOPINNOT 0-XXC00 3 Opiskelu- ja ammattitieto Studie- och yrkeskunskap Orientation to studies and professional field 0-DXC0, 0-DXC0, 0-DXC03

Lisätiedot

EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa

EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa EU-rahoitusta luovien alojen kv. yhteistyöhön Luova Eurooppa Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 18.9.2014 Riikka Koivula Luova Eurooppa / Kulttuuri Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

Monilukutaito. Kemi Sari Räisänen KT, lo, ela. Sari Räisänen

Monilukutaito. Kemi Sari Räisänen KT, lo, ela. Sari Räisänen Monilukutaito Kemi 5.11.2015 Sari Räisänen KT, lo, ela Sari Räisänen The literacy of yesterday is not the literacy of today, and it will not be the literacy of tomorrow. (Donald Leu, 2000) 2001 Prensky:

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Kuvaus TAIKA II -hankkeen tutkimusryhmän toiminnasta Tuotetut tutkimusaineistot, konferenssit, tutkimusesittelyt, esitelmät, puheenvuorot

Kuvaus TAIKA II -hankkeen tutkimusryhmän toiminnasta Tuotetut tutkimusaineistot, konferenssit, tutkimusesittelyt, esitelmät, puheenvuorot LIITE 2 Kuvaus TAIKA II -hankkeen tutkimusryhmän toiminnasta Tuotetut tutkimusaineistot, konferenssit, tutkimusesittelyt, esitelmät, puheenvuorot Taidelähtöisen työskentelyn vaikutusten tutkimista ja laadullisen

Lisätiedot

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields

Campus and the City. XL Interactive University -Interactive learning -Crossfield teaching -Learning three fields Campus and the City CASPER WREDE Kunkin yhdistyvän korkeakoulun tarpeita tyydytetään parhaiten säilyttämällä niiden toimintakapasiteetti ja lisäämällä kuhunkin kampukseen sitä puuttuvia ja kaivattuja osia.

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Cecilia von Brandenburg Aalto /Arts YH Novia/ ArtGoesWork cecilia.vonbrandenburg@aalto.fi Jäniksen tarina Voimmeko ajatella maailmaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto ja lukion päästötodistus 31. 5. 1985 Munkkiniemen Yhteiskoulusta Helsingistä.

Ylioppilastutkinto ja lukion päästötodistus 31. 5. 1985 Munkkiniemen Yhteiskoulusta Helsingistä. ANSIOLUETTELO Nimi Virpi Maria Ruohomäki Syntymäaika 20. 5. 1966 Syntymäpaikka Helsinki Koulutus Filosofian tohtorin tutkinto 15. 5. 2002 Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osastolta. Väitöskirjan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto Jatko-opinnot ja tutkimustyö Kai Sirén Aalto yliopisto Aalto-yliopiston strategia Visio Aalto-yliopistossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti tieteen, taiteen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä Kristiina Abdallah Kääntäjän ääni Kahdeksan kääntäjää pohtivat toimijuutta, laatua ja etiikkaa tuotantoverkostoissa Kansainvälinen kääntäjienpäivä Helsinki 28.9.2012 Luennon punainen lanka Käsitteiden

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ PALVELUMUOTOILUSTA

ESIMERKKEJÄ PALVELUMUOTOILUSTA Leena Alakoski, ETL, projektipäällikkö ja lehtori Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara, Espoo leena.alakoski@laurea.fi ESIMERKKEJÄ PALVELUMUOTOILUSTA 1 Markkinointiajattelun muuttuminen. 2010 yhteiskunta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot