Liikuntatoimen vuoden 2014 avustuksiin on varattu Hakuaikana klo mennessä saapui 7 avustushakemusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntatoimen vuoden 2014 avustuksiin on varattu 13 000. Hakuaikana 28.3.2014 klo 15.00 mennessä saapui 7 avustushakemusta."

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Liikuntatoimen avustusten jakaminen Sivltk 45 Liikuntatoimen vuoden 2014 avustuksiin on varattu Hakuaikana klo mennessä saapui 7 avustushakemusta. Liikuntatoimen avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt ja rekisteröimättömät yhdistykset. Liikuntatoimen avustustoiminta on kohdennettua ja harkinnanva raista ja sillä tuetaan juuka laisille järjestettyä urheilu- ja liikunta toimintaa. Liikunta-avustuksia jaettaessa huomioidaan myös seurojen järjestämien toimintojen kävijämäärät, sekä toimintojen laajuus ja alueellisuus. Avustettavalla toiminnalla tu lee olla myös omarahoitusosuutta. Avustus ta myönne tään enintään 70% toiminnan hy väksyttävistä ku luista. Avustusta ei voi käyttää alkoholi - ja ruokailukustannuksiin eikä rakentamiskuluihin. Hakemuksesta tuli käydä ilmi liitteinä: - Selvitys vuon na 2013 myönnetyn Juuan kunnan liikunta-avustuk sen käytöstä - Vuoden 2013 toimintakertomus - Vuoden 2013 tilinpäätös - Vuoden 2013 toiminnantarkastajien lausunto - Vuodelle 2014 toimintasuunnitelma - Vuodelle 2014 talousarvio Liikuntatoimen haettavana oleva avustus-summa on kokonaisuu des saan , josta vara taan liikuntastrategian mukaisesti 1000 harkinnanvaraiseksi liikunnan kohdeavustussum maksi. Loppu 1000 suurui nen kohdeavustus on haetta vana marraskuussa erikseen ilmoitettavana aikana. Kohde avus tukset myön netään takautuvasti vuon na 2014 ta pahtu nee seen toi min taan. Har kin nanvarai nen avustus on tarkoitettu muille toimijoil le kuin lii kunta seu rat ja sitä myönne tään enintään 70 % toiminnan hyväk syttä vistä kuluista. Liikunta-avustuksia haettaessa painopistealueina vuoden 2014 toiminnassa ovat: - Lasten ja nuorten liikunta - Terveyttä edistävä liikunta - Erityisryhmien liikunta Coach Team ry Coach Team hakee avustusta (5 000 ) sarjamaksuihin, tuomarimaksuihin sekä bussikyyteihin. Seuralla on kolme sarjatoiminnassa mukana olevaa lasten ja nuorten joukkuetta. Kilpailutoiminnan lisäksi seuralla on myös kerhotoimintaa salibandyssa eri-ikäisille tytöille ja pojille. Seura järjestää terveyttä edistävää liikuntaa järjestämällä kaikille kuntalaisille avoimia salibandytapahtumia (salibandypuulaaki, nurmisähly, syyssäbät ja

2 katusähly). Avustusta haetaan lisäksi edustusjoukkueen kilpailutoimintaan (sarja- ja tuomarimaksut sekä matkakulut). Seuran jäsenmäärä on yhteensä 130 jäsentä, joista alle 18-vuotiaita 81. Juuan Jänne ry Juuan Jänne ry hakee avustusta (1 850 ) kaikille kuntalaisille avointen kuntoliikunta- ja laji harjoitusten järjestämi seen, nuorten val mennus- ja kilpailutoiminnan tu kemiseen, lii kuntaker hojen sekä hiihto-, yleisurhei lu- ja suunnistuskoulujen toimin taan.seuralla on kolme lajijaostoa (hiihto-, suunnistus- ja yleisurheilu) sekä kuntoliikuntaa kaikille kuntalaisille. Seuran kokonaisjäsenmäärä on 145 jäsentä, joista alle 18 - vuotiaita 56. Juuan Kyykkäseura ry Juuan kyykkäseuralle on myönnetty pidettäväksi Kansalliset kisat (CUP), ja SM- henkilökohtaiset kisat ja UKK-kilpailu. Avustusta haetaan (300 ) kyykkien hankkimiseen, siirrettävien vessojen vuokraamiseen kisoja varten. Lisäksi seura hakee avustusta Lappeenrannassa järjestettävien SM joukkue- ja parikilpailujen, Kuusankosken SM viisiottelun matkakuluihin sekä muiden cupin kisojen osalta osanottomaksuihin ja matkakuluihin. Seuran kokonaisjäsenmäärä on 23 jäsentä, joista alle 18 - vuotiaita 6. Juuan Mielenterveysyhdistys Mielekäs ry Mielekäs ry hakee avustusta (800 ) erityisryhmien liikuntaan hankkimalla jäsenistön salikortit (liikuntaa kuntosalilla) ja uintiretken toteutukseen. Lisäksi yhdistys haluaa järjestää luontoliikuntaa, palkata ohjaajan liikuntatoimintaan ja järjestää keilaamista jäsenilleen. Yhdistyksen jäsenmäärä on 52 aikuisjäsentä. Juuan Palloseura ry Juuan Palloseura ry hakee avustusta (4800 ) kuuden joukkueen pelimatka-, väline- ja tuomarikuluihin, valmentajakoulutukseen, Itä-Suomen piirin jalkapallon tekniikkamestaruuskisaan osallistumiseen, lasten luistelukoulun ja jääkiekon talviklassikkopelin järjestämiseen, jalkapallokoulun ja futsalturnauksen järjestämiseen, ikämiesjalkapallon toteutukseen, tyttöjalkapalloharrastuksen kehittämiseen sekä yhteistyön tekemiseen Juuan kunnan ja muiden yhdistysten kanssa. Seuran kokonaisjäsenmäärä on 103, joista alle 18 - vuotiaita on 58. Juuan Urheilijat ry Juuan Urheilijat ry hakee avustusta (7000 ) seuraaviin toimintoi hin: Lasten ja nuorten liikunnallisten harrasteryhmien toimintaan yleisurheilussa, koripallossa ja nyrkkeilyssä. Avustusta haetaan edellä mainittujen toimintojenosalta välineisiin ja tarvikkeisiin, ohjaajien salikortteihin ja ohjaajien ja muiden vapaaehtoistoimijoiden muistamiseen, koulutukseen,

3 LETE-toiminnan kuluihin ja kisapalkintoihin. Lasten ja nuorten kilpailutoimintaan yleisurheilussa ja nyrkkeilyssä. Harrastetoimintojen lisäksi luvat, osallistumismaksut, kilpailuista aiheutuviin matkakuluihin, päättäjäisten palkintoihin, leiritykseen sekä nyrkkeilyn koulutukseen ja välineisiin. Kaikille kuntalaisille tarjottavien kuntoliikuntatapahtumien järjestämisestä (terveyttä edistävä liikunta) aiheutuviin kuluihin, välineisiin, lehti-ilmoituksiin ja muihin kuluihin, palkintoihin sekä matkakuluihin. Seuran kokonaisjäsenmäärä on 466, joista 254 on alle 18-vuotiasta. Nunnanlahden viesti ry Nunnanlahden Viesti ry hakee avustusta (1000 ) uintiretken kuljetuskuluihin, kalusto- ja välinehankintoihin (painonnostotanko ja painot), ohjaajakoulutukseen, viestintään mm. nettisivujen ylläpitoon ja kirjanpitokuiluihin. Seuran kokonaisjäsenmäärä on 103, joista alle 18 - vuotiaita on 47. Liikuntatoimen valmistelu: Coach Teamin avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti sarjamaksuihin, tuomarimaksuihin sekä bussikyyteihin lasten ja nuorten liikunnan osalta sekä edustusjoukkueen kilpailutoimintaan ja kaikille kuntalaisille suunnattujen salibandytapahtumien järjestämiseen sekä lasten kerhotoimintaan. Juuan Jänteen avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti kaikille kuntalaisille avointen kuntoliikunta- ja laji harjoitusten järjestämi seen, nuorten val mennus- ja kilpailutoiminnan tu kemiseen, liikuntaker hojen sekä hiihto-, yleisurhei lu- ja suunnistuskoulujen toimin taan. Juuan Kyykkäseuran avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti kyykkien hankkimiseen, siirrettävän vessan vuokraamiseen sekä kilpailujen matkakuluihin. Juuan Mielenterveysyhdistyksen avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti uinti- ja keilaretken järjestämiseen sekä luontoliikuntaan. Juuan Palloseuran avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti kuuden joukkueen pelimatka-, väline- ja tuomarikuluihin, valmentajakoulutukseen, Itä-Suomen piirin jalkapallon tekniikkamestaruuskisaan osallistumiseen, lasten luistelukoulun ja jääkiekon talviklassikkopelin järjestämiseen, jalkapallokoulun ja futsalturnauksen järjestämiseen, ikämiesjalkapallon toteutukseen sekä tyttöjalkapalloharrastuksen kehittämiseen. Juuan Urheilijoiden avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti lasten ja nuorten liikunnallisten harrasteryhmien toimintaan yleisurheilussa, koripallossa ja nyrkkeilyssä. Avustusta esitetään edellä mainittujen toimintojenosalta välineisiin ja tarvikkeisiin, ohjaajien salikortteihin ja ohjaajien ja muiden vapaaehtoistoimijoiden muistamiseen, koulutukseen, LETE-toiminnan kuluihin. Lasten ja nuorten kilpailutoimintaan yleisurheilussa ja nyrkkeilyssä. Harrastetoimintojen

4 lisäksi luvat, osallistumismaksut, kilpailuista aiheutuviin matkakuluihin, leiritykseen sekä nyrkkeilyn koulutukseen ja välineisiin. Kaikille kuntalaisille tarjottavien kuntoliikuntatapahtumien järjestämisestä (terveyttä edistävä liikunta) aiheutuviin kuluihin välineiden, lehti-ilmoitusten, palkintojen ja sekä matkakulujen osalta. Nunnanlahden viestin avustussumma esitetään käytettäväksi hakemuksen mukaisesti uintiretken kuljetuskuluihin, kalustohankintoihin (painonnostotanko ja painot) ja kerhotoiminnan välineisiin sekä viestintään. Hakija Haettu summa Esitys Coach Team ry Juuan Jänne ry Juuan Kyykkäseura ry Juuan Palloseura ry Juuan Urheilijat ry Mielekäs ry Nunnanlahdenviesti ry Yhteensä Sivjoht Sivistyslautakunta päättää jakaa liikuntatoimen avustukset liikuntatoimen valmistelun mukaisesti: Coach Team ry Juuan Jänne ry Juuan Kyykkäseura ry 250 Juuan Palloseura ry Juuan Urheilijat ry Mielekäs ry 300 Nunnanlahden viesti ry 600 Yht Päätös Keskustelun aikana Joni Kortelainen esitti, että avustussummia muutetaan seuraavasti: Coach Team ry Juuan Jänne ry Juuan Kyykkäseura ry 250 Juuan Palloseura ry Juuan Urheilijat ry Mielekäs ry 400 Nunnanlahden viesti ry 700 Yht Jarmo Tolvanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tullut pohjaesityksestä poikkeava kannatettu

5 esitys, joten joudutaan äänestämään. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa sivistysjohtajan pohjaesitys on JAA ja Joni Kortelaisen tekemä vastaesitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 0 JAA- ääntä, 7 EI-ääntä, Puheenjohtaja totesi, että Joni Kortelaisen tekemä vastaesitys tuli päätökseksi äänin 7-0. Liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Lea Hyttinen oli esittelemässä avustusten jaon valmistelua. Hän poistui enne päätöksen tekoa. Reima Louhelainen jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Heli Parkkonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän poistui ennen äänestystä ja päätöksen tekoa.

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot