Laurea-ammattikorkeakoulu LaureaKerava. Moniaistisuus Nurmijärven matkalituotteissa Case: Aleksis Kiven syntymäkoti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurea-ammattikorkeakoulu LaureaKerava. Moniaistisuus Nurmijärven matkalituotteissa Case: Aleksis Kiven syntymäkoti"

Transkriptio

1 Laurea-ammattikorkeakoulu LaureaKerava Moniaistisuus Nurmijärven matkalituotteissa Case: Aleksis Kiven syntymäkoti Elomaa, Karell, Rutanen, Viljanen MME09SN Marraskuu 2011

2 Sisällys 1 Johdanto Selvityksen tarkoitus Kohdealueena: Nurmijärvi Paikallinen identiteetti Kohdealueen matkailu toimijoiden kartoitus Moniaistisuus Aistit markkinoinnissa Moniaistisuus matkailumarkkinoinnissa Moniaistisuus matkailun tuotteistamisessa Moniaistisuus Nurmijärvellä Tuntoaistin hyväksikäyttö Nurmijärven matkailussa Vesi Luonto Liikunta Hyvinvointi Eläintilat Selvityksen tulokset... 18

3 1 Johdanto Tämä selvitys toteutettiin osana Matkailun tuotteistaminen ja laatu -opintojaksoa. Tutkimuksen laajuus on 60 % koko opintojakson yhteisarvosanasta. Jatkoimme MME08SN ryhmän keväällä 2011 aloitettua SING Sensing Rural Cultures projektia. Tutkimus aloitettiin meidän osaltamme tutustumalla kohdealueen eli Nurmijärven ympäristöön ja toimijoihin kenttäpäivänä. Tämä jälkeen syvennyimme aiheeseemme kirjallisten sekä sähköisten lähteiden avulla. Lisäksi lähestyimme Nurmijärven toimijoita ja Nurmijärven kuntaa useilla sähköpostiviesteillä ja -haastatteluilla. Tavoitteenamme oli saada tietoa esimerkiksi Aleksis Kiven ja moniaistisuuden hyödyntämisestä Nurmijärven matkailussa.

4 4 2 Selvityksen tarkoitus Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää Nurmijärven kuntaa matkailukohteena osana Laurean koordinoimaa hanketta, jonka lähtökohtana ovat paikalliset identiteetit kuten kulttuurien aitous, moniaistisuus ja suomalaisuus. Sensing Rural Cultures eli SING hanke alkoi syksyllä 2011 ja nykyisen suunnitelman mukaan jatkuu aina keväälle 2013 asti. Hankkeen tutkimusalueina ovat Nurmijärven lisäksi Vantaa, Tuusula, Hausjärvi, Loppi, Järvenpää, Hyvinkää ja Riihimäki. Moniaistisuuteen liittyy oleellisesti kaikki olemassa olevat aistit, joten myös ne ovat tutkimuskohteina SING-hankkeessa. Tässä tutkimuksessa käsittelemme tuntoaistia ja kuinka sitä hyödynnetään ja voidaan hyödyntää Nurmijärven matkailussa. Tutkimuksen aloitusvaiheessa SING-hankkeen rahoitus oli vielä epävarmaa. Nyt kuitenkin rahoitus on myönnetty ja selvityksen tulokset ovat tärkeitä tekijöitä hankkeen edistämisessä. 3 Kohdealueena: Nurmijärvi Nurmijärvi on asukasluvultaan Suomen suurin kunta. Asukkaita on yli Nurmijärvi on helposti saavutettavissa Helsingistä ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentältä. Nurmijärven kuntaa voidaan pitää luonnonläheisenä ja rauhallisena pientalovaltaisena alueena. Kolme neljäsosaa Nurmijärven asukkaista asuu taajamissa, joista suurimmat ovat Klaukkala, Kirkonkylä ja Rajamäki. Kunnan ikärakenne on nuorekas, sillä noin neljännes asukkaista on alle 15-vuotiaita. Nurmijärven hieman yli yritystä työllistävät henkilöä. Palvelualat tarjoavat eniten työpaikkoja ja suurin työnantaja on Nurmijärven kunta. (Nurmijärvi tietoa kunnasta 2011.) Nurmijärvi tunnetaan myös Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kiven syntymäkuntana. Aleksis Kivi syntyi Palojoen kylässä lokakuussa vuonna Aleksis Kiven syntymäkoti toimii nykyisin museona ja lähialueella järjestetään kesäisin paljon kulttuuritapahtumia. Nurmijärvellä on myös hyvät mahdollisuudet liikkumiseen ja retkeilyyn, sillä siellä on paljon tilaa liikkua ja avaria maisemia. Esimerkiksi Sääksjärven uimaranta ja

5 5 koskialueet ovat suosittuja kohteita. Suurimmat kosket ovat Myllykoski ja Nukarinkoski, jotka molemmat ovat entisiä myllypaikkoja. Sääksi on sen sijaan Suomen suurin lähde, jonka vesi on erittäin kirkasta. Järven vesi vaihtuu maaperän kautta. (Nurmijärvi Tietoa kunnasta 2011.) 3.1 Paikallinen identiteetti Paikallisuus tarkoittaa kulttuurisen tason ja paikallisen fyysisen läheisyyden muodostamaa vuorovaikutusverkostoa. Kulttuurinen ja historiallinen traditio erottavat paikallisuuden globaalista tasosta. Fyysinen läheisyys sen sijaan mahdollistaa konkreettisen vuorovaikutuksen. Paikallisuus ja alueellisuus on Suomessa perinteisesti koettu identiteetin lähteinä. Ihmiset ovat asuneet lähellä toisiaan ja eläneet tiiviissä vuorovaikutuksessa. Myös lähiyhteisön voidaan katsoa muovaavan ihmisen identiteettiä. (Kansalaisfoorumi 2006.) Alueellista identiteettiä voi huonontaa esimerkiksi alueen huono maine. Tämä voi myös heikentää asukkaiden sitoutumista alueelle sekä vetää puoleensa rikollisuutta ja ikivaltaa. Turvallisen tuntuista pysyvyyttä ympäristöön voidaan taas luoda ajallisilla kerrostumilla ja vaalimalla historiallista jatkuvuutta. Paikalliset ominaispiirteet ovatkin hyvä lähtökohta alueen identiteetin kehittymiselle. Alueen tunnistettavuutta voidaankin parantaa omaleimaisen arkkitehtuurin ja maamerkkien käyttämisellä. Asukkaiden pysyvyys mahdollistaa kiintymisen paikkaan ja luo pohjaa alueen identiteetin kehittymiselle. (Turvallinen kaupunki 2011.) Nurmijärven paikallinen identiteetti rakentuu alueelle tyypillisistä asioista; alueella on paljon pientaloja luonnonläheisissä oloissa. Alueen rauhallisuus on monien lapsiperheiden mieleen ja maalaistunnelma tarjoaa asukkaille turvallisen asuinympäristön. (Nurmijärvi Asuminen 2011.) 3.2 Kohdealueen matkailu toimijoiden kartoitus Monet Nurmijärven nähtävyyksistä ja matkailupalveluita tarjoavista yrityksistä kytkeytyvät jollakin tavalla Aleksis Kiveen. Palojoen kylässä on Aleksis Kiven syntymäkodista entisöity museo ja aivan museon vieressä sijaitsee Taaborinvuoren museoalue, joka toimii kesäisin monien tapahtumien järjestyspaikkana. Nurmijärvellä on myös

6 6 monia kotieläin- ja hevostiloja sekä luontokohteita, jotka tarjoavat monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja matkailupalveluita. (Nurmijärvi Matkailu 2011.) Nurmijärven kunta tarjoaa matkailijoille maaseutumaista majoitusta. Nurmijärvellä voi majoittua niin huonemajoituksessa, vuokramökeissä kuin matkailuvaunualueellakin. Lisäksi tarjolla on Bed and Breakfast-tyylistä majoitusta. (Nurmijärvi Majoitus ja juhlatilat 2011.) Tarkempaa tietoa näistä eri majoitusmahdollisuuksista ja yhteystietoja löytyy Nurmijärven kunnan Internet-sivuilta. Matkailija saa opastettujen kierrosten avulla enemmän irti vierailukohteestaan. Nurmijärven kunta tarjoaa matkailijoille opastuksia Nurmijärven eri matkailukohteissa. Nurmijärvellä toimii kunnan Internet-sivujen mukaan kolme eri tahoa, jotka järjestävät opastuksia. Nurmijärven opaskerho tarjoaa opastettuja kiertoajeluita kulttuurija matkakohteissa. Opaskerho järjestää myös kotiseuturetkiä. Nurmijärven museon vastuulla on taas opastusten järjestäminen eri museokohteissa kuten Aleksis Kiven syntymäkodissa ja Nukarin koulumuseossa. Kolmas opastuksia järjestävä taho on Kartanomatkat, joka on erikoistunut ryhmille räätälöityihin matkailupalveluihin. (Nurmijärvi Opastukset 2011.) Nurmijärven kulttuuripalvelut järjestää erilaisia tapahtumia kunnan eri taajamissa ja Taaborinvuoren museoalueella. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä museon, kirjastojen ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut välittävät myös tietoa tapahtumista ja kulttuuriharrastukista sekä järjestävät taidenäyttelyitä. Nurmijärven Kulttuuripalvelut toimii sivistystoimen alaisuudessa, joka tukee paikallista taiteen tekemistä, tapahtumien järjestämistä ja kotiseutua myöntämällä avustuksia. (Nurmijärvi - Kulttuuripalvelut 2011.) 1.1 Kansalliskirjailija Aleksis Kivi Monet Nurmijärven nähtävyyksistä kytkeytyvät jollakin tavalla kansalliskirjailija Aleksis Kiven elämään. Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kivi on syntynyt Nurmijärvellä Palojoen kylässä Nuoruudessaan Aleksis Kivi muutti Helsinkiin opiskelemaan ja Siuntiossa ja Helsingissä hän on asunut suurimman osan aikuisiästään. Henkikirjoilla hän on kuitenkin ollut koko elinaikansa Nurmijärvellä. Aleksis Kivi kuoli vain 38-vuotiaana. Aleksis Kivi on kirjoittanut ensimmäisen merkittävän suomenkielisen romaanin, Seitsemän veljestä, ja useita näytelmiä ja runoja aikana,

7 7 jolloin kaunokirjallisuuteen sopivaa suomenkieltä ei vielä ollut. Näiden ansioiden johdosta Aleksin Kivi on noussut Suomen kansalliskirjailijan asemaan. (Nurmijärvi Aleksis Kivi 2011) luvun puolenvälin aikoihin ilmestyneen Bröllopdansen- näytelmän voidaan katsoa aloittaneen Aleksis Kiven merkittävämmän kirjallisen tuotannon. Vuonna 1871 julkaistu näytelmä Margareta taas päättää Kiven tuotannon. Tuotannossaan Aleksis Kiveä on luultavasti innoittanut hänen rakastajansa, joiden kanssa avioliittoa ei kuitenkaan koskaan syntynyt viran ja tulojen puutteiden vuoksi. Aleksis Kiven teoksista voi löytää myös omaa kaipuuta perhettään kohtaan. Aleksis Kivi oli hiukan vaikeassa tilanteessa sääty-yhteiskunnassa, sillä hän ei ollut rahvasta eikä oikein säätyläinenkään. Aleksis Kiven kirjailijauran voimalähteinä voidaan pitää hänen mahtavaa mielikuvitusta, ihmistuntemusta, ja kirjallista lahjakkuutta. (Aleksis Kivi Kansalliskirjailija 2011.) Nykyään Aleksis Kiven syntymäkoti on entisöity ja se toimii kotimuseona (Nurmijärvi Aleksis Kivi 2011). Kotimuseon lisäksi Nurmijärven kirkonkylän keskusaukiolla sijaitsee Aleksis Kivi-patsas sekä Nurmijärven pääkirjaston tiloissa Aleksis Kivi- huone. Huoneessa säilytetään Aleksis Kivi-kokoelmaa, johon kuuluu hänen teoksia sekä kirjailijasta tehtyjä tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta. Huoneessa on myös esillä eri taiteilijoiden tekemiä muotokuvia Aleksis Kivestä. (Aleksis Kivi-huone 2011.) Kiven lapsuudessa ja nuoruudessa Palojoen kylä oli laajojen koskemattomien metsien rajoittama kaukainen erämaakylä pohjois- Uudellamaalla Hämeen rajalla. Palojoen maisemia voidaan pitää esikuvina Kiven teoksissa esiintyville paikoille, nimille ja tapahtumille. Siellä vieraileva henkilö voi siis kokea Kiven teoksissa kuvaillut maisemat itse näkemällä, haistamalla, kuulemalla ja tuntemalla. Tosin liikenne on alueella vilkkaampaa kuin Kiven elinaikana, mutta luonnon rauhallisuus on edelleen ominaista alueelle. (Ekelund 1997, 26.) Vuonna 1941 perustettiin Aleksis Kiven Seura, jonka tarkoituksena on herättää ja pitää yllä Aleksis Kiveen itseensä ja hänen tuotantoonsa liittyvää mielenkiintoa. Seuran tarkoituksena on myös tukea Aleksis Kiven henkilöstä ja tuotannosta aiheensa löytävää tutkimustyötä sekä luovaa ja esittävää taidetta. Seurassa pidetään tärkeänä Aleksis Kiven elämänkatsomuksellisten arvojen ja kansallisen merkityksen arvostamista. Seuran tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää Aleksis Kiven synnyinkodin en-

8 8 tisöimistä museoksi. Seura on ollut myös järjestämässä sävellyskilpailua ja ollut mukana monissa Aleksis Kiveen liittyvissä tapahtumissa ja näyttelyissä. Seuraan kuuluu esimerkiksi kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoita, taiteilijoita, kirjailijoita sekä muita kielemme ja perinteiden harrastajia. (Aleksis Kivi- Aleksis Kiven Seura 2011.) 4 Moniaistisuus Ihmisellä on viisi perusaistia: näköaisti, makuaisti, kuuloaisti, hajuaisti sekä tuntoaisti. Nämä aistit auttavat ihmistä havainnoimaan ympäristöään. Ihmisen aisteihin voidaan laskea myös kuuluvaksi tasapaino- ja asentoaisti, jotka kertovat kehon sijainnista ympäristössään. Tässä työssä ja kappaleessa keskitymme kuitenkin ihmisen perusaisteihin. (Mäkilä 2010, 16.) Moniaistisuus, toiselta nimeltään multisensorisuus, käsittää kaikki edellä mainitut ihmisen aistit, missä yhdistyy kaksi tai useampi aisti samanaikaisesti (Mäkilä 2010, 16). Asiakkaan moniaistisista kokemuksista voi syntyä elämys, sillä elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka on paljon enemmän kuin pelkkä mukava tai miellyttävä kokemus. Matkailualalla moniaistisuutta tulisi hyödyntää ja pyrkiä tätä kautta luomaan matkailijalle elämyksiä. (LEO.) 4.1 Aistit markkinoinnissa Eri aisteilla on erilaisia vaikutuksia markkinointiviestinnässä. Esimerkiksi näkö on voimakkain kaikista aisteistamme. Kaikesta viestinnästä 75% kulkee silmien kautta ensin. Näköaistiin onkin panostettu markkinointiviestinnässä eniten. Äänellä, esimerkiksi musiikilla pystytään vaikuttamaan ihmisten tunnetiloihin, joka taas vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Esimerkiksi brändin ääni voi olla tärkein ostokseen vaikuttava tekijä. Äänien täytyy kuitenkin olla suunniteltuja eikä vain mitä tahansa musiikkia, sillä jos musiikki on vääränlainen tietyn tuotteen markkinointiin, voi siitä olla enemmän haittaa kuin hyötyä. (Tekes ) Kun muodostetaan brändikäsitystä, konkreettisesta tuotteesta on pakko saada tunto. Tuntoaisti ja laatu ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa, vaikka tuntoaisti ei niinkään liity esimerkiksi televisio- tai radiomarkkinointiin sillä on suuri merkitys esimerkiksi markkinointiin, jossa käytetään oheismateriaaleja, kuten esitteet jossa tuntoaistia

9 9 voi esimerkiksi käyttää paperin laadussa tai muissa mielenkiintoisissa pinnoissa hyväkseen. (Tekes ) Makuaisti on heikoin kaikista ihmisen aisteista ja sitä on markkinoinnissa hankala käyttää, sillä jokainen ihminen kokee maun eri tavoin. Makuaisti toimiikin muiden aistien kanssa yhteistyössä, sillä esimerkiksi punainen ja oranssi liitetään usein makeaan. Makuaistia voi markkinoinnissa hyödyntää muun muassa jakamalla maistiaisia. Tuoksumarkkinointia on käytetty jo pitkään markkinointikeinona. Tuoksuja voi helposti käyttää hyväkseen esimerkiksi lisäämällä kahvin tuoksua kaupan kahvikäytävälle tai esimerkiksi asuntonäyttöihin kehotetaan leipomaan, jotta asunnossa tuoksuisi miellyttävälle. Näköaistin liittäminen tuoksuun on erittäin tärkeää, jos ollaan myymässä tiettyä tuotetta. Tuoksua ja brändiä on erittäin vaikea yhdistää toisiinsa ilman, että haistaa tai näkee molempia samaan aikaan. (Tekes ) 4.2 Moniaistisuus matkailumarkkinoinnissa Matkailumarkkinoinnissa haasteena on pystyä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin erilaisilla ja luovilla strategioilla. Matkailumarkkinoinnin ja markkinoinnin suurimpana erona on lähinnä se, että matkailutuotteet ovat lähinnä aineettomia, mikä osaltaan tekee matkailutuotteiden markkinoinnista haastavampaa. (Rekonen 2009,15.) Moniaistisesta markkinoinnista ei ole tehty vielä paljoa tutkimuksia matkailun alalta, sillä se on suhteellisen uusi markkinointikeino. Moniaistisuutta on matkailun markkinoinnissa käytetty jonkin verran. Kuitenkin paljon on vielä tehtävä moniaistisuuden kehittämisessä tällä saralla. (Rekonen 2009, 48.) Suurin osa yrityksistä luottaa markkinoinnissaan joko kahteen aistiin (näkö ja kuulo) tai pelkästään yhteen aistiin, näköön. Kuitenkin tutkimuksissa on huomattu, että kokemukset, joissa on mukana muitakin aisteja kuin näkö ja kuulo muistetaan paremmin. Mitä useampaa aistia käytetään, sitä suurempi tulos saadaan. Matkailualalla kaikki viisi aistia ovat tärkeitä. (Tekes ) Moniaistisessa markkinoinnissa on kyse prosessista, jossa tunnistetaan ja toteutetaan asiakkaiden tarpeita ja haluja ja sitä kautta elävöitetään tuotetta tai palvelua. Perinteisestä markkinoinnista moniaistinen markkinointi eroaa neljällä eri tavalla. Moniaistinen markkinointi keskittyy kuluttajien kokemuksiin, käsittelee kuluttamista

10 10 kokonaisvaltaisena kokemuksena, tunnustaa kuluttamisen järki- ja tunneperäiset syyt sekä siinä käytetään monenlaisia menetelmiä. Jos moniaistista markkinointia käytetään oikein, se tuottaa voimakkaita aistillisia kokemuksia, jotka sitten erottavat tuotteita ja yrityksiä toisistaan. Tämä taas voi motivoida asiakkaita sekä tuottaa yritykselle tai tuotteelle lisäarvoa. (Mäkilä 2010, 18.) Markkinoinnissa eri aistien hyväksikäyttö on tärkeää ja moniaistisuudella saadaan asiakkaalle luotua mielikuvia ja erilaisia mielleyhtymiä, mikä taas saattaa vaikuttaa elämyksen syntymiseen asiakkaalle. Aisteilla on erilaisia tarkoituksia ja vaikutuksia markkinoinnissa ja monet aisteista pelaavatkin yhteen. Eri aisteja hyväksikäyttämällä saadaan aikaan moniaistisuutta markkinoinnissa. Seuraavassa kappaleessa käsitellään ihmisen pääaisteja ja niiden vaikutuksia ja tarkoituksia ja miten niitä voi käyttää hyväksi markkinoinnissa. 4.3 Moniaistisuus matkailun tuotteistamisessa Tuotekehityksen perustana toimii asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden tunteminen. Matkailualalla on koko ajan kehitettävä uusia tuotteita tai pitää vanhat tuotteet ajan hermolla, sillä mikään tuote ei elä ikuisesti. Jokaisella tuotteella on elinkaari eli markkinoillaoloaika, jos tuotetta ei kehitetä. Moniaistinen tuote on koettavissa mahdollisimman monin aistein, mikä tarkoittaa sitä, että matkailutuote tarjoaa ärsykkeitä useammalle aistille. Tämä tarkoittaa visuaalisuutta, tuoksuja, ääniä, makuja ja erilaisia tuntoaistimuksia. Jotta aistit vahvistaisivat haluttua teemaa ja tuotetta tarkoituksen mukaisesti ja mukaansatempaavasti, täyttyy ärsykkeiden toimia harmoniassa keskenään. (Nokkanen & Suomela 2009,17.) Matkailutuotteen kehittämisessä olisi hyvä ottaa huomioon eri aistit ja niiden muodostama moniaistisuus, sillä elämyksen syntymiseen tarvitaan moniaistisuutta. Kuitenkaan moniaistisia tuotteita ei ole matkailun saralla kehitetty ainakaan kovin näkyvästi, mutta on alettu huomaamaan moniaistisuuden potentiaali ja sitä on alettu tutkia ja kehittää. 4.4 Moniaistisuus Nurmijärvellä Kun mietitään moniaistisuutta ja sen hyväksikäyttöä Nurmijärven matkailupalveluissa, tuntuu että koko asia on enemmän tai vähemmän jätetty huomiotta niin tuotteis-

11 11 tamisen kuin markkinoinninkin alueella. Toki erilaisia liikunta-alueita, hyvinvointipalveluja ja rantoja alueelta löytyy, joiden kokemiseen tarvitaan useampaa kuin kahta aistia. Kuitenkaan näitä alueita ei ole tuotteistettu eikä ainakaan markkinoitu moniaistisina alueina tai tuotteina. Esimerkiksi Aleksis Kiven syntymäkotia ei ole esitelty muuna kuin museona, eikä siitä ole tehty vierailijalle moniaistista kokemusta. Aleksis Kivi on ehkä muutenkin jätetty enemmän taka-alalle Nurmijärven palveluiden tuotteistamisessa tai ainakaan Aleksis Kiveä ei ole erityisemmin hyväksikäytetty palveluiden kehittämisessä. Yksi Nurmijärven suosituimmista rannoista Sääksjärvi taas tuntuu tarjoavan virikkeitä useammille aisteille kirkkaan vetensä, hiekkarantansa, ruoka- ja leikkipaikkojensa sekä beachvolleykenttiensä ansiosta. Kuitenkin herää kysymys onko nämä asiat tehty, jotta rannasta tulisi moniaistinen kokemus vierailijalle vai kuuluvatko nämä asiat yleisesti ottaen uimarantojen varustukseen. Mikä tällöin erottaisi Sääksjärven muista kilpailijoista. Moniaistisuuden kehittäminen tai edes markkinointi voisi tuoda alueelle lisää vierailijoita viettämään esimerkiksi kesäpäivää. Hyvinvointipalvelut ehkä näistä hyödyntävät moniaistisuutta parhaiten hoidoillaan, musiikillaan ja tuoksuillaan. Kuitenkaan Nurmijärveä ei ole mainostettu hyvinvointipaikkana, joten ehkä tässä tilanteessa voisi hyväksikäyttää enemmän moniaistista markkinointia ja tällä tavalla erottua kilpailijoista. Myös eläintilat luottavat paljon tuntoaistiin sekä näköaistiin. Kuitenkaan nämä kaksi ei välttämättä riitä moniaistisuuteen. Esimerkiksi alpakkatilasta voisi saada hyvän ja tunnetun retkikohteen moniaistisuutta lisäämällä sekä oikeanlaisella markkinoinnilla. Moniaistisuutta ei ole kovin hyvin hyödynnetty Nurmijärven matkailussa, vaikka potentiaalia käytännössä olisikin. Tosin moniaistisuus itsessään on suhteellisen uusi käsite, joten voi olla että myöhemmin kun palvelut tajuavat moniaistisuuden potentiaalin asiat voivat hyvinkin kehittyä parempaan suuntaan. Kuten aikaisemmissa kappaleissa on todettu, moniaistisuus tekee mahdolliseksi elämykset, joita palvelujen pitäisi asiakkailleen tuottaa, jotta asiakkaita jatkossakin riittäisi.

12 12 5 Tuntoaistin hyväksikäyttö Nurmijärven matkailussa Nurmijärvellä on erinomaiset mahdollisuudet ulkona liikkumiseen. Erityisesti Sääksjärvi ja sen ympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisten vesiurheilulajien sekä liikuntamuotojen parissa. Hyvinvointimatkailu on kasvava matkailun osa-alue, joten pohdimme kuinka sitä voitaisiin hyödyntää Nurmijärven matkailussa. Tuntoaisti teemaa mukaillen olemme ottaneet tutkimuskohteeksi myös eläintilat, joita on Nurmijärven alueella ainakin kaksi. Seuraavissa kappaleissa paneudumme näihin aktiviteetteihin ja kohteisiin tarkemmin. Diane Ackermanin (1990, 89) mukaan iho on kuin ihmistä haitallisilta säteiltä ja mikrobien hyökkäyksiltä suojaava kupla, joka on elävää ja hengittävää kerrosta. Iho on se osa, joka erottaa ihmisen muista sekä maailmasta. Iho pystyy korjaamaan itse itsensä ja uudistuu jatkuvasti, se pitää ihmisen nesteet sisällä sekä elimistön kasassa. kaikista tärkein ihon ominaisuus kuitenkin on kosketusaisti. (Ackerman 1990, ) Kosketus on kaikkein vanhin ja tärkein aisti. Kosketus selkeyttää ja täydentää näkemäämme ja opettaa meille sen, että elämme kolmiulotteisessa maailmassa. Tuntoaisti on tärkeää ihmisen kehitykselle ja perusturvallisuuden syntymiselle sekä auttaa välttämään vaaroja ja sopeutumaan ympäröivään lämpötilaan. Tuntoaistin avulla pystymme havaitsemaan asioita pimeässä tai muissa oloissa, joissa emme voi käyttää muita aisteja täysivaltaisesti. Jos ihmisen näkökyky on heikko tai olematon, tuntoaistin merkitys kasvaa huomattavasti. Sen avulla voimme tarkastella maailmaa koskettelemalla ja tunnustelemalla. Sanotaankin, että iholla on silmät. (Ackerman 1990, 118.) Tuntoaistiin liittyy myös tasapaino- ja asentoaistit. Tasapainoaisti hahmottaa kehon tasapainoa ja liikkeitä. Asentoaistin avulla lihasten ja nivelten välittämät aistiärsykkeet pitävät aivot jatkuvasti ajan tasalla eri ruumiinosien sijainnista. Näin ihminen tietää koko ajan, missä esimerkiksi hänen jalkansa tai kätensä ovat ja onko hänen suunsa auki vai kiinni, ilman että hän tarkastaa asian katsomalla. (Ihmisen seitsemän aistia 2010.) Kosketusaistia käytetään myös menestyksellisesti kuulon korvikkeena muun muassa Miamin yliopiston käynnistämässä hankkeessa, jossa ärsykevyötä käyttämällä kuurolle henkilölle tuotetaan erilaisia äänistä johtuvia tuntemuksia ihoon. Tällaista laitetta

13 13 käyttävä kuuro henkilö ymmärtää puhetta huomattavasti paremmin, kuin turvautuessaan pelkästään huulilta lukemiseen. (Ackerman 1990, 119.) 5.1 Vesi Nurmijärvi on kahdeksan järven kunta. Uimarantoja Nurmijärven kunnan kotisivuilla mainitaan kuusi kappaletta, joista neljä sijaitsee Sääksjärven rannalla ja kaksi Valkjärven rannalla. (Nurmijärven kunta 2011a.) Nurmijärvellä sijaitsee Etelä-Suomen kirkasvetisin järvi nimeltään Sääksjärvi. Sääksjärvi on suuri lähdepohjainen järvi, eli se on laskuojaton pohjavesijärvi, jonka vesi vaihtuu maaperän kautta. Sääksjärvi on kooltaan 2,6 neliökilometriä ja sitä ympäröi noin 300 metriä hiekkarantaa. Sääksjärven uimaranta tarjoaa erilaisia vesiaktiviteettimahdollisuuksia. Uimarannalla on hyppytornit ja hyvinvointikeskus Haukilammesta voi vuokrata veneen, jolla voi soudella esimerkiksi Mustasaareen laavulle paistamaan makkaraa. Uimareita palvelee kesäisin myös kahvila, WC:t, pukukopit, lasten leikkipaikat ja beachvolley-kentät. Moottoroiduilla kulkuneuvoilla liikkuminen Sääksjärvessä on kiellettyä. (Nurmijärven kunta 2011b.) Nurmijärvellä toimii myös sukellusseura nimeltään Moonlight Divers. Moonlight Divers on perustettu vuonna 1980 ja nykyään heidän toimintansa on aktiivista ympäri vuoden ja he tekevät yhteistyötä Nurmijärven liikuntatoimen ja Rajamäen uimahallin kanssa. (Moonlight divers 2008.) Niin uimista ja rannalla makaamista, kuin laitesukellustakin olisi erittäin helppoa markkinoida moniaistisuuden avulla. Uiminen itsessään ruokkii oikeastaan moniakin aisteja, mutta tuntoaisti on siinä tärkeimmässä osassa. Kesähelteellä Sääksjärven kirkkaassa ja viilentävässä vedessä vedessä uiminen virkistää mieltä ja kehoa. 5.2 Luonto Nurmijärven luonto ja kunnan luonnonläheinen identiteetti mahdollistavat suuren määrän erilaisia luontoaktiviteetteja. Nurmijärvellä voi kalastaa kirjolohta, harjusta, taimenta ja haukea kuntaa halkovassa Vantaanjoessa tai särkeä, ahventa ja haukea Valkjärvellä. Nukarinkoskella ja Myllykoskella voi kalastella rauhassa luonnon helmassa. (Nurmijärven kunta 2011c.)

14 14 Kesäisin Nurmijärvellä on käytettävissä pitkät matkat eri ulkoilureittejä, kuten luontopolkuja ja vaellusreittejä. Vantaanjokeen kuuluvan Myllykosken alue on kesäisin mukavaa ulkoilualuetta. Myllykosken kupeesta lähtee myös pari kilometriä pitkä luontopolku nimeltään Koskikara, jonka opastustaulut kertovat Vantaanjoen alueen linnuista. Kirkonkylästä Myllyniitylle kulkevalla ulkoilureitillä voi käydä katsomassa myös hiidenkirnuja. Vantaanjoen vesistön suurin koskijakso, Nukarinkoski, sijaitsee Nurmijärvellä. Nukarinkosken ympäristössä kulkee myös ulkoilureittejä, jonka varrella on laavuja ja tulentekopaikkoja. (Klaukkala 2011; Nurmijärven kunta 2011d.) Aleksis Kiven teoksen seitsemän veljestä mukaan on nimetty vaellusreitti Nurmijärvelle. Seitsemän veljeksen vaellusreitti on Nurmijärven puolella noin 33 kilometrin pituinen ja se kulkee Aleksis Kiven lapsuudenmaisemissa ja parin kilometrin päästä Aleksis Kiven synnyinkodista. Reitti sopii yhden tai useamman päivän vaellusreitiksi ja sen varrella on taukopaikkoja, ruokailu-, peseytymis-, ja majoituspalveluita. Reitin varrella on mm. kallion kielekkeellä näköalapaikka, josta on näkymä jokilaaksoon. Näköalapaikan historia kerrotaan paikalla olevassa infotaulussa. Seitsemän veljeksen reitti kulkee myös Kaanaan metsän läpi, joka on luonnonsuojelumetsikkö ja osa Natura 2000-aluetta, myös tästä on reitillä oma infotaulunsa. Vaellusreitti jatkuu myös Hyvinkään puolelle. (Nurmijärven kunta 2011e.) Nurmijärven kunnassa on Kaanaan metsän Natura-alueen lisäksi kolme muuta Natura 2000-aluetta. Suurin osa näiden alueiden yhteispinta-alasta sijaitsee Sääksjärven ympäristössä Kalkkilammi Sääksjärvi Natura 2000-alueella. Sääksjärven lisäksi alueeseen kuuluu Sääksjärven saaret, järven ympärillä oleva Kiljavanummen kaavoittamaton harjualue joka on ensimmäistä Salpausselkää, joka on syntynyt viimeisen jääkauden vetäytymisvaiheessa, Vihtilammi, Märkiö, Kakari, Haukilampi, Matkunsuo sekä Matkunlammi. Tämä alue on luonnoltaan erittäin monipuolinen ja siellä on paljon Uudellamaalla uhanalaisia letto-, lähteikkö-, harju- ja vesikasvilajeja. Erityisesti Kiljavanummen harjualue on tärkeää aluetta matkailullisesti sekä virkistyskohteena, sillä sinne on sijoittunut paljon eri matkailun toimintoja, kuten uimarantoja, matkailuperävaunualue ja yksityistä loma-asutusta. (Uudenmaan ympäristökeskus 2009.) Rauhallinen vaeltaminen Nurmijärven ulkoilureiteillä ja suojelumetsissä on moniaistinen kokemus kaikinpuolin, oikeastaan se on moniaistisen kokemuksen määritelmä. Riippuen vuodenajasta, on ulkona aina eri luonnon tuoksut. Ilman voi tuntea kasvoil-

15 15 laan, kesällä lämpimän ja talvella raikkaan. Luonto on esteettistä katsottavaa vuodenajasta riippumatta. 5.3 Liikunta Nurmijärven luontoon mahtuu liikkumaan ja siellä onkin paljon erilaisia liikuntaaktiviteettimahdollisuuksia. Nurmijärvellä on helppoa harrastaa perinteistä liikuntaa, kuten pyöräilyä ja hiihtoa, elitisteille suunnattua golfia tai uudehkoa nuorten suosimaa frisbeegolfia. (Nurmijärven kunta 2011f.) Pyöräilyn Nurmijärvellä mahdollistaa hyvät pyöräilyreitit, jotka kulkevat vilkkaiden pääväylien ulkopuolella rauhallisilla pikkuteillä maalaismaisemissa. Nurmijärven halki kulkee myös valtakunnallinen pyöräilyreitti 49, jota voi pyöräillä Tuusulanjärven kulttuurimaisemista Nurmijärvelle. Matkailu- ja ulkoilukarttoja, joihin on merkattu myös pyöräilyreitit sekä kiinnostavimmat kohteet Nurmijärvellä, jakaa Nurmijärven kirjastot sekä kunnan muut toimipisteet. (Nurmijärven kunta 2011g.) Nurmijärvellä on hyvät ulkoilumahdollisuudet niin kesäisin, kuin talvisinkin. Pelkästään Kiljavanummella on noin 45 kilometriä ympärivuotisesti hoidettuja ulkoilureittejä ja hiihtolatuja. Myös Nurmijärven golfkenttä, joka kesäisin palvelee asiakkaitaan kolmella eri radalla ja 27 väylällä sekä harjoitteluradalla, muuttuu talvisin hiihtoladuiksi. Golfin lisäksi Nurmijärvellä voi maksutta harrastaa nykynuorison keskuudessa suosittua frisbeegolfia kahdella eri radalla Maaniityn ja Rajamäen liikuntapuistoissa. (Nurmijärven golfkeskus; Nurmijärven kunta 2011h.) Extreme urheilusta nauttiville Nurmijärven Klaukkalassa sijaitseva Tornikeskus tarjoaa aktiviteettia ympärivuoden. Kesäisin Tornikeskuksessa voi harrastaa alamäki- ja BMX-pyöräilyä ja talvisin laskettelua, lumilautailua sekä snowtubingia. He, joita urheilu vedessä kiinnostaa enemmän kuin maa-aktiviteetit, voivat vuokrata kajakit Suomen vanhimmalta melonta-alan yritykseltä Welhonpesä Oy:ltä ja laskea jonkun Nurmijärven monista koskista tai osallistua melontakurssille. (Tornikeskus; Welhonpesä Oy.) Edellä mainittujen harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien lisäksi Nurmijärvellä on muun muassa muutamia hevostalleja sekä useiden eri urheilulajien seuroja kamppailu-urheilusta moottoriurheiluun. (Nurmijärven kunta 2011i.)

16 Hyvinvointi Hyvinvointipalvelut ovat iso osa nykyajan matkailutarjontaa. Matkailutuotteeseen liittyvät hyvinvointipalvelut kuten erilaiset hoidot, kylvyt ja hieronnat hemmottelevat olennaisesti ihmisen tuntoaistia. Hieronta on tarkoitettu virkistämään verenkiertoa, laajentamaan verisuonia, rentouttamaan jännittyneitä lihaksia ja karkottamalla myrkyt kehosta lymfanesteiden kiertoa parantamalla. Nurmijärvellä sijaitsee muutamia hyvinvointipalveluita ja -lomia tarjoavia yrityksiä. Hyvinvointikeskus Haukilampi Oy sijaitsee Sääksjärven rannalla ja tarjoaa majoitus-, ateria- ja tilapalveluita ympäri vuoden. Hyvinvointikeskuksessa voi järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, perhejuhlia, leirejä ja ryhmäretkiä. Majoitustilaa on kuitenkin melko vähän. Keskuksen päärakennuksessa on ympärivuotisessa majoituskäytössä ainoastaan 11 huonetta ja yksi perhehuoneisto, joka tekee yhteensä vain 44 vuodepaikkaa. Kesällä päärakennuksen lisäksi on käytössä viisi pientä mökkiä ja yksi isompi mökki, joissa vuodepaikkoja on yhteensä 20. Hyvinvointikeskus tarjoaa myös erilaisia ohjelmapalveluita luonnonhelmassa kuten melontaretkiä, suunnistusta, metsäretkiä ja erätaitopäiviä. Vieraiden käytössä on rantasauna sekä grillikatos. Hyvinvointikeskus ei kuitenkaan tarjoa minkäänlaisia hoitoja, joille varmasti olisi kysyntää asiakkaiden keskuudessa. (Hyvinvointikeskus Haukilampi Oy.) Kiljavassa sijaitseva Lomakoti Kotoranta tarjoaa samoja palveluita kuin hyvinvointikeskus. Lisäksi Lomakoti Kotorannan erikoisuutena ovat teemalomat. Yksi suosituimmista on jokavuotinen Hyvän olon- hemmotteluviikko, joka tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen joulun alla. Hemmotteluloman viikko-ohjelmaan kuuluu muun muassa jokapäiväinen aamujumppa, hiljaisuuden kävelyä, rentoutushetkiä, naurujoogaa ja hemmottelua. Viherpeukaloille tarkoitettu lomajakso tarjoaa monipuolisesti virikkeitä ja ideoita oman kotipuutarhan hoitoon. Päivittäiset luennot puutarhanhoidosta antavat uusia vinkkejä, joita pääsee loman aikana kokeilemaan myös käytännössä. Omaishoitajille tarkoitettu teemaloma on uudenlainen räätälöity lomajakso omaishoitajille ja hoidettaville kumppaneille, joka tarjoaa virkistäytymistä ja auttaa jaksamaan. Lomajakson ohjelmaan kuuluu monipuolista toimintaa, joka tuo iloa elämään. Lomalla omaishoitajat saavat myös vertaistukea ja pääsevät jakamaan kokemuksia keskenään. Luonnosta kiinnostuneille on tarjolla luontoloma, jonka aikana voi nauttia luonnossa liikkumisesta, yöpyä leirinuotion äärellä teltassa, löylytellä telttasaunassa tai vaikkapa lumikenkäillä kuutamoyössä. Lomakoti Kotoranta on tuotteis-

17 17 tanut lomia erinomaisesti ja teemalomista tuntuu löytyvän melkein jokaiselle jotakin. (Lomakoti Kotoranta 2011a.) Lisäksi Lomakoti Kotoranta tarjoaa hierontaa, terapiaa ja erilaisia ammattilaisten tekemiä hoitoja. Nämä ovat mielestäni oleellisia palveluita hyvinvointikeskuksessa ja on harmillista, että ne puuttuvat Hyvinvointikeskus Haukilammen tarjonnasta. Loman aikana on mahdollisuus käydä esimerkiksi kampaajalla, klassisessa hieronnassa, intialaisessa päähieronnassa, käsi-, kasvo- ja jalkahoidossa sekä Klaukkalassa sijaitsevissa tiloissa suolahuonehoidossa. (Lomakoti Kotoranta 2011b.) Nurmijärvellä on Suolahuone Halos niminen yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna Suolahuonehoitojen lisäksi sieltä löytyy höyrysauna ja poreamme. Höyrysaunassa voi avata hengitysteitä ennen suolahuoneeseen menoa sekä hoitaa ihoa muta- suola- ja turvekylvyillä. Poreammeessa on mahdollisuus käydä yrttikylvyssä. Yrityksellä on tarjota tilat 16 hengelle erilaisten tilaisuuksien viettoon.(suolahuone T:mi Halos 2007.) 5.5 Eläintilat Eräässä kokeessa on havaittu, että pelkkä lemmikkieläinten silittely on terveyttä edistävää (Ackerman 1990, 148). Tuntoaistin merkitys eläintiloista puhuttaessa lienee päivänselvää. Nurmijärvellä on kaksi eläintilaa, Ketolan strutsitila ja Ali-Ollin Alpakkatila, missä voi käydä katsomassa alpakoiden lisäksi myös siperian maaoravia ja silittämässä pupuja. Eläinten tuijottamisen ja paijaamisen ja erilaisten kierrosten lisäksi molemmilla tiloilla on oma myymälänsä. Näistä myymälöistä voi ostaa kaikkea mahdollista tiloihin liittyvää, kuten pehmeää alpakan villasta kudottua lankaa ja joululahjoja strutsin munista, nahasta ja sulista. (Agrocenter Oy; Ali-Ollin Alpakkatila.) Eläintilojen eläimiä ei aina välttämättä pääse koskemaan, mutta pelkkä mielikuva niiden pehmeästä villasta tai höyhenistä aiheuttaa sen, että haluaa päästä näkemään eläimet elävänä. Eläintilat ovat myös varmasti yksi moniaistisimmista paikoista jo itsessään. Eläinten koskeminen on tietenkin varmasti pääosassa, mutta maalaismaiset tuoksut, sekä itse maalaismaisemat aktivoivat näkö- ja hajuaisteja ja eläinten äänet kuuloaistia. Makuaistia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi niin, että tarjottaisiin strutsitilalla vieraille esimerkiksi strutsinmunakasta tai vastaavaa.

18 18 6 Selvityksen tulokset Nurmijärven matkailutarjonta on melko monipuolista ja jokaiselle löytyy jotakin. Ongelma Nurmijärvellä tuntuisi kuitenkin olevan se, että matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa on parantamisen varaa. Osalla Nurmijärven matkailualan toimijoista ei ole edes Internet-sivuja ja ainoa paikka mistä löytyy edes vähän tietoa kyseisistä palveluista on Nurmijärven kunnan sivut. Nurmijärvellä ei luultavasti ole kunnolla ymmärretty kaikkia mahdollisuuksia, koska Aleksis Kivi tuntuisi olevan se Nurmijärven vetonaula, mihin lähes kaikki matkailupalvelut yritetään jollakin tavalla liittää. Moniaistisuuden käyttämistä Nurmijärven matkailun suosion kasvattamiseen ei ole havaittavissa. Sääksjärven kirkkaat ja raikkaat vedet sekä lämpimät hiekkarannat ja Ali-ollin alpakkatilan pehmeät, maaseudulta tuoksuvat, alpakat ovat helposti liitettävissä moniaistisuuteen, mutta ainakaan vielä sitä ei ole kunnolla hyödynnetty. Nurmijärven matkailualan toimijat eivät vaikuta kovin innostuneilta kehittämään tilannettaan. Lähestyimme useita eri matkailualan toimijoita sähköpostiviesteillä ja - haastatteluilla, kuten Nurmijärven laitesukellusseura Moonlight Diversia, Ali-Ollin alpakkatilaa ja Nurmijärven kuntaa, huonoin tuloksin. Ali-Ollin alpakkatilalla luvattiin kasvotusten, että vastaus sähköpostihaastatteluun tulee, mutta sitä ei koskaan tullut. Muilta toimijoilta ei useista yhteydenottoyrityksistä huolimatta saatu vastauksia.

19 19 Lähteet Ackerman, D. A Natural History of the Senses Agrocenter Oy. Palvelut. Viitattu Aleksis Kivi-huone Viitattu Aleksis Kivi Kansalliskirjailija Viitattu &Itemid=37 Ali-Ollin alpakkatila. Viitattu Ekelund, E Aleksis Kivi. 2.painos. Otavan Kirjapaino: Keuruu Hyvinvointikeskus Haukilampi Oy. Viitattu Ihmisen seitsemän aistia. Tiedon maailma Viitattu Kansalaisfoorumi. Paikallisuus identiteetin lähteenä Viitattu Klaukkala.fi Myllykosken ulkoilureitti. Viitattu Lomakoti Kotoranta 2011a. Teemalomat. Viitattu Lomakoti Kotoranta 2011b. Hieronnat, terapiat ja hoidot. Viitattu Moonlight Divers Moonlight Divers historian lyhyt oppimäärä. Viitattu Mäkilä, H Chileä kaikille aisteille - multisensorinen matkailumarkkinointitutkimus. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Kerava. Kerava. Opinnäytetyö. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14902/makila_hanna.pdf?sequence= 1 Nokkanen, H & Suomela, S Moniaistinen tapahtuma. Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3024/nokkanen_hannele.pdf?sequen ce=2 Nurmijärven golfkeskus Radat. Viitattu Nurmijärven kunta 2011e. 7 veljeksen vaellusreitti. Viitattu Nurmijärven kunta 2011c. Kalastus. Viitattu

20 20 Nurmijärven kunta 2011f. Liikunta. Viitattu Nurmijärven kunta 2011d. Myllykoski. Viitattu Nurmijärven kunta 2011d. Nukarinkoski. Viitattu Nurmijärven kunta 2011g. Pyöräily. Viitattu Nurmijärven kunta 2011b. Sääksjärvi. Viitattu Nurmijärven kunta 2011a. Uimarannat- ja paikat. Viitattu Nurmijärven kunta 2011h. Ulkoilureitit esite. Viitattu Nurmijärven kunta 2011i. Urheiluseuratoiminta ja liikuntalajit. Viitattu Nurmijärvi Aleksis Kivi Viitattu Nurmijärvi Asuminen Viitattu Nurmijärvi Majoitus ja juhlatilat Viitattu Nurmijärvi Matkailu Viitattu Nurmijärvi Opastukset Viitattu Nurmijärvi Tietoa kunnasta Viitattu Rekonen, S Aistit matkailun markkinointiviestintään. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Opinnäytetyö. Viitattu https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4687/rekonen_sini.pdf?sequence=1 Tekes. Alakoski, L, Bäck, A & Isacsson, A Mmm... Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä. Hankeraportti. Viitattu mmm_tutkimusraportti.pdf Tornikeskus. Viitattu Turvallinen kaupunki. Alueen identiteetti, omaleimaisuus ja tunnistettavuus 2011.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

A H O L A J A V I L L A K O K K O N E N J Ä R V E N P Ä Ä N P A I K A L L I S I N A J A M O N I A I S T I S I N A V I E R A I L U K O H T E I N A

A H O L A J A V I L L A K O K K O N E N J Ä R V E N P Ä Ä N P A I K A L L I S I N A J A M O N I A I S T I S I N A V I E R A I L U K O H T E I N A Järvenpää & maku A H O L A J A V I L L A K O K K O N E N J Ä R V E N P Ä Ä N P A I K A L L I S I N A J A M O N I A I S T I S I N A V I E R A I L U K O H T E I N A ESITYKSEN SISÄLTÖ SING-projekti ja sen

Lisätiedot

Elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla

Elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Tervetuloa Nurmijärvelle Valitset asuinympäristösi: taajamassa palveluiden lähellä tai maaseutumaisessa ympäristössä luonnon läheisyydessä. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KAIKKI IRTI ISOSTA KIRJASTA!

YRITTÄJÄ KAIKKI IRTI ISOSTA KIRJASTA! YRITTÄJÄ KAIKKI IRTI ISOSTA KIRJASTA! VAPAA-AIKA YRITYSPALVELUT MAINOSTAMINEN Vierailemme Ison Kirjan leirintäalueella joka vuosi, usein asuntovaunulla. Pari vuotta sitten vuokrasimme myös suuren mökin

Lisätiedot

Perustietoja Ähtäristä

Perustietoja Ähtäristä Perustietoja Ähtäristä asukasluku 6182 pinta-ala 906 km² 169 järveä elinkeinorakenne: alkutuotanto 10 %, jalostus 26 %, palvelut 64 % valtakunnallisesti tunnettu matkailusta 200 000 kävijää/v E-P:n toiseksi

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

Aito suomalainen saunaelämys -yhdistää luonnon, hiljaisuuden ja rentoutumisen. Carita Harju Levi

Aito suomalainen saunaelämys -yhdistää luonnon, hiljaisuuden ja rentoutumisen. Carita Harju Levi Aito suomalainen saunaelämys -yhdistää luonnon, hiljaisuuden ja rentoutumisen Carita Harju Levi 31.8.2017 Sauna from Finland Yhdistys perustettiin 29.4.2010 Jäseniä nyt laajasti eri toimialoilta yli 170

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia  Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1 Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia www.outdoorsfinland.com Lisätietoja: Pirjo Räsänen pirjo.rasanen@lamk.fi 044 708 1242 Skype: pirjorasanen1 1 2 3 21.10.2015 2 21.10.2015 3 Liiketoimintapoten tiaali

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Sauna from Finland -konsepti 9/2009

Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Monta ulottuvuutta Saunominen tutussa ympäristössä arkinen, toistuva, puhdistauminen Suvi-illan saunominen järven rannassa ihanne, luksusta, rentoutuminen Saunominen

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3. Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.2014 Ähtäri Jaana Rintala, projektikoordinaattori MATKO3-hanke SeAMK Elintarvike

Lisätiedot

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9. Aistit Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori kaisa.tiippana@helsinki.fi Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.2017 Aivokuoren alueita /eke/? /epe/? /ete/? Havainto Havainto on subjektiivinen

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA. Brändikäsikirja

RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA. Brändikäsikirja RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA Brändikäsikirja RAJAT YLITTÄVÄÄ VOIMAA Imatran brändikäsikirja Sisällys... 2 Johdanto... 3 Arvokartta... 5 Tavoitemielikuva...6 Brändipersoona...8 Brändiattribuutit...9 Ydinviesti...10

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET

VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET Hanhikivi Kunta Seutukunta Yleisötilaisuus Pauhasalissa 16.1.2009 MAAKUNNALLINEN JA SEUTUKUNNALLINEN TASO Luontomatkailu Perämerenkaaren luontokeskusten verkosto Energiatalous

Lisätiedot

Maiseman tuotteistamisen infotilaisuus 16.1.2014 Maiseman tuotteistaminen Vihreällä Väylällä

Maiseman tuotteistamisen infotilaisuus 16.1.2014 Maiseman tuotteistaminen Vihreällä Väylällä Maiseman tuotteistamisen infotilaisuus 16.1.2014 Maiseman tuotteistaminen Vihreällä Väylällä Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut, ProAgria Etelä-Suomi ry Maisema Maisema on aistein havaittu

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

Luontoliikuntalähtöiset palvelut hyvinvoinnin edistämisessä. 17.9.2013 Lea Konttinen

Luontoliikuntalähtöiset palvelut hyvinvoinnin edistämisessä. 17.9.2013 Lea Konttinen Luontoliikuntalähtöiset palvelut hyvinvoinnin edistämisessä Vihreää hyvinvointia: Testi luonnon hyvinvointivaikutuksista N=33 Hyvinvointia, mutta miten? Teknologialla? Lääkkeillä? Luonnolla? Ihminen edellä

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorum Imatra 17.11.2011 Liisa Hentinen Liisa Matkailun Hentinen, MEK edisämiskeskus 1 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta

Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Tuetut täysihoitolomat vuonna 2009 Viihdy ja virkisty - elämyksiä lomalta Lomakotien Liitto järjestää kohtuuhintaisia ja hyvätasoisia lomia aikuisille, lapsiperheille ja ryhmille. Tähän työhönsä liitto

Lisätiedot

Ikimuistoinen leirikoulumatka Hangossa! Varmasti viihtyy.

Ikimuistoinen leirikoulumatka Hangossa! Varmasti viihtyy. Ikimuistoinen leirikoulumatka Hangossa! Varmasti viihtyy. Ikimuistoinen leirikoulumatka Hangossa! 1 Majoittuminen Hangosta löytyy monta majoituskohdetta, jotka sopivat leirikoulu ryhmälle. Valitsetko motellin

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Onko Villa Breda koti vai laitos? Tietysti sen pitäisi olla koti! avulias persoonallinen lepoa-antava kutsuva interaktiivinen active aktiivinen?

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Miten saada valmiuksia kansainvälisten asiakkaiden vastaanottamiseen

Miten saada valmiuksia kansainvälisten asiakkaiden vastaanottamiseen Miten saada valmiuksia kansainvälisten asiakkaiden vastaanottamiseen Kansainvälinen turisti: Moderni Humanisti Avoin ja utelias matkailija, maailman metropolit jo kertaalleen kolunnut. Vieraiden kulttuurien

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014

NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO. Satu Selvinen 6.2.2014 NUUKSION TAIKA MAGIC OF NUUKSIO Satu Selvinen 6.2.2014 ELÄMYKSEN ELEMENTITI Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO AINUTKERTAISUUS AITOUS TARINA MONISAISTISUUS KONTRASTI VUOROVAIKUTUS Hyvä tarina antaa

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella

Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella Tuija-Liisa Soininen, kulttuuriympäristö ja matkailu; puheenvuoro kulttuurimatkailuseminaarin yhteydessä Työväenmuseo Werstaalla, Tampereella 25.10.2017 Photo: Vapriikki photo archive, S. Säilynoja Kulttuuriympäristöä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

LOHJA ASUNTOMESSUPAIKKAKUNTANA

LOHJA ASUNTOMESSUPAIKKAKUNTANA LOHJA ASUNTOMESSUPAIKKAKUNTANA Lohja on vireä Länsi-Uudenmaan keskus, noin 50 000 asukkaan kaupunki ja sijaitsee Etelä-Suomen suurimman järven, Lohjanjärven rannalla. Lohjan vahvuudet Lohjan vahvuutena

Lisätiedot

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Kuva: Veikko Hahmo Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Retkelle lännestä Mistä retkelle: Kuntakeskusta, Takamaa, Vähäjärvi Kävellen kohti Takamaata ja moottoritien alikulun

Lisätiedot

Sähköinen matkailumarkkinointi

Sähköinen matkailumarkkinointi Sähköinen matkailumarkkinointi Case: Tornin veljekset Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 31.8.2011. Tornin veljekset Savonlinnan seudun matkailumarkkinoinnissa on mukana kolme sympaattista

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

"Hyvinvointirakentaminen"

Hyvinvointirakentaminen "Hyvinvointirakentaminen" Rakennetun ympäristön ohjelma, TEKES 18.5.2010 Helsinki Kari Reijula, professori Työterveyslaitos Taustaa "Kymmenen kirjaa arkkitehtuurista" (Vitruvius 80-15 eaa.) rakennelman

Lisätiedot

Luonnosta hyvinvointia

Luonnosta hyvinvointia Psykologi Kirsi Salonen Luonnosta hyvinvointia Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi Luonto psykologin työssä Elämää maaseudulla eläin-ja ihmisperheen kanssa Elämäntapa Psykologiliiton

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ.

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. 18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. PARAS PALVELU 2007 GOLF DIGEST -LEHTI PAY & PLAY PREMIUM Minämäki Aura Masku Naantali Kultaranta Golf Turku Sauvo

Lisätiedot

Aistit tuoteinnovaatioiden kehitystyössä Mari Sandell ja Mari Norrdal Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Aistit tuoteinnovaatioiden kehitystyössä Mari Sandell ja Mari Norrdal Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Aistit tuoteinnovaatioiden kehitystyössä Mari Sandell ja Mari Norrdal Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus 9.11.2017 MIKSI AISTINVARAISTA ARVIOINTIA Miksi aistinvaraista arviointia tarvitaan?

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla. Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut

Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla. Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut Suomalaiset viihtyvät veden äärellä Lähes joka toinen suomalainen veneilee

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

PUUTARHATERAPIA DEMENTIATYÖN TUKENA

PUUTARHATERAPIA DEMENTIATYÖN TUKENA PUUTARHATERAPIA DEMENTIATYÖN TUKENA Aistikokemuksia vahvistamassa Opinnäytetyö HAMK Sosiaalialankoulutusohjelma Raija-Leena Löövi 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ JA KESKEISET TEORIAT... 2 2.1 Keskeisiä

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kirsi Mutka-Paintola 21.11.2013 Kestävän toiminnan tavoitteet: - Yrityksen arvot - Yrityksen

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA MAANANTAI 13:00-17:00 KANOOTTIRETKI OULUJOKISUISTOSSA (EI OPASTUSTA) Ohjelma alkaa Hietasaaren Vauhtipuistosta, josta saat tarvittavat varusteet, turvallisuusohjeet sekä reittiohjeistukset. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

VALKOISEN HUONEEN KANSIO

VALKOISEN HUONEEN KANSIO KASVU-HANKE SINIWILLAN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ Tuula Hietasaari, Johanna Niemelä, Teea Salonen, Tiina Tuominen ja Sari Syrjä 16.11.2010 VALKOISEN HUONEEN KANSIO TAUSTA JA TARVE Työskentelemme kunnan ylläpitämässä

Lisätiedot

Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee

Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee Tämä metsä on meille tärkeä kilpailu Sarjassa Päiväkodit Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Restoratiivisen ympäristön suunnittelu

Restoratiivisen ympäristön suunnittelu Restoratiivisen ympäristön suunnittelu Marjut Nousiainen Sisustusarkkitehti SIO ja Kalustemuotoilija Design Studio Marjut Nousiainen Meritullinkatu 7, 00170 Helsinki www.marjutnousiainen.com 1 http://issuu.com/restorativeenvironment/docs/

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

Terveellisen ympäristön suunnittelu

Terveellisen ympäristön suunnittelu Terveellisen ympäristön suunnittelu Marjut Nousiainen Sisustusarkkitehti ja Kalustemuotoilija Design Studio Marjut Nousiainen Meritullinkatu 7, 00170 Helsinki www.marjutnousiainen.com Restoratiivinen ympäristö

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot