Laurea-ammattikorkeakoulu LaureaKerava. Moniaistisuus Nurmijärven matkalituotteissa Case: Aleksis Kiven syntymäkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurea-ammattikorkeakoulu LaureaKerava. Moniaistisuus Nurmijärven matkalituotteissa Case: Aleksis Kiven syntymäkoti"

Transkriptio

1 Laurea-ammattikorkeakoulu LaureaKerava Moniaistisuus Nurmijärven matkalituotteissa Case: Aleksis Kiven syntymäkoti Elomaa, Karell, Rutanen, Viljanen MME09SN Marraskuu 2011

2 Sisällys 1 Johdanto Selvityksen tarkoitus Kohdealueena: Nurmijärvi Paikallinen identiteetti Kohdealueen matkailu toimijoiden kartoitus Moniaistisuus Aistit markkinoinnissa Moniaistisuus matkailumarkkinoinnissa Moniaistisuus matkailun tuotteistamisessa Moniaistisuus Nurmijärvellä Tuntoaistin hyväksikäyttö Nurmijärven matkailussa Vesi Luonto Liikunta Hyvinvointi Eläintilat Selvityksen tulokset... 18

3 1 Johdanto Tämä selvitys toteutettiin osana Matkailun tuotteistaminen ja laatu -opintojaksoa. Tutkimuksen laajuus on 60 % koko opintojakson yhteisarvosanasta. Jatkoimme MME08SN ryhmän keväällä 2011 aloitettua SING Sensing Rural Cultures projektia. Tutkimus aloitettiin meidän osaltamme tutustumalla kohdealueen eli Nurmijärven ympäristöön ja toimijoihin kenttäpäivänä. Tämä jälkeen syvennyimme aiheeseemme kirjallisten sekä sähköisten lähteiden avulla. Lisäksi lähestyimme Nurmijärven toimijoita ja Nurmijärven kuntaa useilla sähköpostiviesteillä ja -haastatteluilla. Tavoitteenamme oli saada tietoa esimerkiksi Aleksis Kiven ja moniaistisuuden hyödyntämisestä Nurmijärven matkailussa.

4 4 2 Selvityksen tarkoitus Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää Nurmijärven kuntaa matkailukohteena osana Laurean koordinoimaa hanketta, jonka lähtökohtana ovat paikalliset identiteetit kuten kulttuurien aitous, moniaistisuus ja suomalaisuus. Sensing Rural Cultures eli SING hanke alkoi syksyllä 2011 ja nykyisen suunnitelman mukaan jatkuu aina keväälle 2013 asti. Hankkeen tutkimusalueina ovat Nurmijärven lisäksi Vantaa, Tuusula, Hausjärvi, Loppi, Järvenpää, Hyvinkää ja Riihimäki. Moniaistisuuteen liittyy oleellisesti kaikki olemassa olevat aistit, joten myös ne ovat tutkimuskohteina SING-hankkeessa. Tässä tutkimuksessa käsittelemme tuntoaistia ja kuinka sitä hyödynnetään ja voidaan hyödyntää Nurmijärven matkailussa. Tutkimuksen aloitusvaiheessa SING-hankkeen rahoitus oli vielä epävarmaa. Nyt kuitenkin rahoitus on myönnetty ja selvityksen tulokset ovat tärkeitä tekijöitä hankkeen edistämisessä. 3 Kohdealueena: Nurmijärvi Nurmijärvi on asukasluvultaan Suomen suurin kunta. Asukkaita on yli Nurmijärvi on helposti saavutettavissa Helsingistä ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentältä. Nurmijärven kuntaa voidaan pitää luonnonläheisenä ja rauhallisena pientalovaltaisena alueena. Kolme neljäsosaa Nurmijärven asukkaista asuu taajamissa, joista suurimmat ovat Klaukkala, Kirkonkylä ja Rajamäki. Kunnan ikärakenne on nuorekas, sillä noin neljännes asukkaista on alle 15-vuotiaita. Nurmijärven hieman yli yritystä työllistävät henkilöä. Palvelualat tarjoavat eniten työpaikkoja ja suurin työnantaja on Nurmijärven kunta. (Nurmijärvi tietoa kunnasta 2011.) Nurmijärvi tunnetaan myös Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kiven syntymäkuntana. Aleksis Kivi syntyi Palojoen kylässä lokakuussa vuonna Aleksis Kiven syntymäkoti toimii nykyisin museona ja lähialueella järjestetään kesäisin paljon kulttuuritapahtumia. Nurmijärvellä on myös hyvät mahdollisuudet liikkumiseen ja retkeilyyn, sillä siellä on paljon tilaa liikkua ja avaria maisemia. Esimerkiksi Sääksjärven uimaranta ja

5 5 koskialueet ovat suosittuja kohteita. Suurimmat kosket ovat Myllykoski ja Nukarinkoski, jotka molemmat ovat entisiä myllypaikkoja. Sääksi on sen sijaan Suomen suurin lähde, jonka vesi on erittäin kirkasta. Järven vesi vaihtuu maaperän kautta. (Nurmijärvi Tietoa kunnasta 2011.) 3.1 Paikallinen identiteetti Paikallisuus tarkoittaa kulttuurisen tason ja paikallisen fyysisen läheisyyden muodostamaa vuorovaikutusverkostoa. Kulttuurinen ja historiallinen traditio erottavat paikallisuuden globaalista tasosta. Fyysinen läheisyys sen sijaan mahdollistaa konkreettisen vuorovaikutuksen. Paikallisuus ja alueellisuus on Suomessa perinteisesti koettu identiteetin lähteinä. Ihmiset ovat asuneet lähellä toisiaan ja eläneet tiiviissä vuorovaikutuksessa. Myös lähiyhteisön voidaan katsoa muovaavan ihmisen identiteettiä. (Kansalaisfoorumi 2006.) Alueellista identiteettiä voi huonontaa esimerkiksi alueen huono maine. Tämä voi myös heikentää asukkaiden sitoutumista alueelle sekä vetää puoleensa rikollisuutta ja ikivaltaa. Turvallisen tuntuista pysyvyyttä ympäristöön voidaan taas luoda ajallisilla kerrostumilla ja vaalimalla historiallista jatkuvuutta. Paikalliset ominaispiirteet ovatkin hyvä lähtökohta alueen identiteetin kehittymiselle. Alueen tunnistettavuutta voidaankin parantaa omaleimaisen arkkitehtuurin ja maamerkkien käyttämisellä. Asukkaiden pysyvyys mahdollistaa kiintymisen paikkaan ja luo pohjaa alueen identiteetin kehittymiselle. (Turvallinen kaupunki 2011.) Nurmijärven paikallinen identiteetti rakentuu alueelle tyypillisistä asioista; alueella on paljon pientaloja luonnonläheisissä oloissa. Alueen rauhallisuus on monien lapsiperheiden mieleen ja maalaistunnelma tarjoaa asukkaille turvallisen asuinympäristön. (Nurmijärvi Asuminen 2011.) 3.2 Kohdealueen matkailu toimijoiden kartoitus Monet Nurmijärven nähtävyyksistä ja matkailupalveluita tarjoavista yrityksistä kytkeytyvät jollakin tavalla Aleksis Kiveen. Palojoen kylässä on Aleksis Kiven syntymäkodista entisöity museo ja aivan museon vieressä sijaitsee Taaborinvuoren museoalue, joka toimii kesäisin monien tapahtumien järjestyspaikkana. Nurmijärvellä on myös

6 6 monia kotieläin- ja hevostiloja sekä luontokohteita, jotka tarjoavat monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja matkailupalveluita. (Nurmijärvi Matkailu 2011.) Nurmijärven kunta tarjoaa matkailijoille maaseutumaista majoitusta. Nurmijärvellä voi majoittua niin huonemajoituksessa, vuokramökeissä kuin matkailuvaunualueellakin. Lisäksi tarjolla on Bed and Breakfast-tyylistä majoitusta. (Nurmijärvi Majoitus ja juhlatilat 2011.) Tarkempaa tietoa näistä eri majoitusmahdollisuuksista ja yhteystietoja löytyy Nurmijärven kunnan Internet-sivuilta. Matkailija saa opastettujen kierrosten avulla enemmän irti vierailukohteestaan. Nurmijärven kunta tarjoaa matkailijoille opastuksia Nurmijärven eri matkailukohteissa. Nurmijärvellä toimii kunnan Internet-sivujen mukaan kolme eri tahoa, jotka järjestävät opastuksia. Nurmijärven opaskerho tarjoaa opastettuja kiertoajeluita kulttuurija matkakohteissa. Opaskerho järjestää myös kotiseuturetkiä. Nurmijärven museon vastuulla on taas opastusten järjestäminen eri museokohteissa kuten Aleksis Kiven syntymäkodissa ja Nukarin koulumuseossa. Kolmas opastuksia järjestävä taho on Kartanomatkat, joka on erikoistunut ryhmille räätälöityihin matkailupalveluihin. (Nurmijärvi Opastukset 2011.) Nurmijärven kulttuuripalvelut järjestää erilaisia tapahtumia kunnan eri taajamissa ja Taaborinvuoren museoalueella. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä museon, kirjastojen ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut välittävät myös tietoa tapahtumista ja kulttuuriharrastukista sekä järjestävät taidenäyttelyitä. Nurmijärven Kulttuuripalvelut toimii sivistystoimen alaisuudessa, joka tukee paikallista taiteen tekemistä, tapahtumien järjestämistä ja kotiseutua myöntämällä avustuksia. (Nurmijärvi - Kulttuuripalvelut 2011.) 1.1 Kansalliskirjailija Aleksis Kivi Monet Nurmijärven nähtävyyksistä kytkeytyvät jollakin tavalla kansalliskirjailija Aleksis Kiven elämään. Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kivi on syntynyt Nurmijärvellä Palojoen kylässä Nuoruudessaan Aleksis Kivi muutti Helsinkiin opiskelemaan ja Siuntiossa ja Helsingissä hän on asunut suurimman osan aikuisiästään. Henkikirjoilla hän on kuitenkin ollut koko elinaikansa Nurmijärvellä. Aleksis Kivi kuoli vain 38-vuotiaana. Aleksis Kivi on kirjoittanut ensimmäisen merkittävän suomenkielisen romaanin, Seitsemän veljestä, ja useita näytelmiä ja runoja aikana,

7 7 jolloin kaunokirjallisuuteen sopivaa suomenkieltä ei vielä ollut. Näiden ansioiden johdosta Aleksin Kivi on noussut Suomen kansalliskirjailijan asemaan. (Nurmijärvi Aleksis Kivi 2011) luvun puolenvälin aikoihin ilmestyneen Bröllopdansen- näytelmän voidaan katsoa aloittaneen Aleksis Kiven merkittävämmän kirjallisen tuotannon. Vuonna 1871 julkaistu näytelmä Margareta taas päättää Kiven tuotannon. Tuotannossaan Aleksis Kiveä on luultavasti innoittanut hänen rakastajansa, joiden kanssa avioliittoa ei kuitenkaan koskaan syntynyt viran ja tulojen puutteiden vuoksi. Aleksis Kiven teoksista voi löytää myös omaa kaipuuta perhettään kohtaan. Aleksis Kivi oli hiukan vaikeassa tilanteessa sääty-yhteiskunnassa, sillä hän ei ollut rahvasta eikä oikein säätyläinenkään. Aleksis Kiven kirjailijauran voimalähteinä voidaan pitää hänen mahtavaa mielikuvitusta, ihmistuntemusta, ja kirjallista lahjakkuutta. (Aleksis Kivi Kansalliskirjailija 2011.) Nykyään Aleksis Kiven syntymäkoti on entisöity ja se toimii kotimuseona (Nurmijärvi Aleksis Kivi 2011). Kotimuseon lisäksi Nurmijärven kirkonkylän keskusaukiolla sijaitsee Aleksis Kivi-patsas sekä Nurmijärven pääkirjaston tiloissa Aleksis Kivi- huone. Huoneessa säilytetään Aleksis Kivi-kokoelmaa, johon kuuluu hänen teoksia sekä kirjailijasta tehtyjä tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta. Huoneessa on myös esillä eri taiteilijoiden tekemiä muotokuvia Aleksis Kivestä. (Aleksis Kivi-huone 2011.) Kiven lapsuudessa ja nuoruudessa Palojoen kylä oli laajojen koskemattomien metsien rajoittama kaukainen erämaakylä pohjois- Uudellamaalla Hämeen rajalla. Palojoen maisemia voidaan pitää esikuvina Kiven teoksissa esiintyville paikoille, nimille ja tapahtumille. Siellä vieraileva henkilö voi siis kokea Kiven teoksissa kuvaillut maisemat itse näkemällä, haistamalla, kuulemalla ja tuntemalla. Tosin liikenne on alueella vilkkaampaa kuin Kiven elinaikana, mutta luonnon rauhallisuus on edelleen ominaista alueelle. (Ekelund 1997, 26.) Vuonna 1941 perustettiin Aleksis Kiven Seura, jonka tarkoituksena on herättää ja pitää yllä Aleksis Kiveen itseensä ja hänen tuotantoonsa liittyvää mielenkiintoa. Seuran tarkoituksena on myös tukea Aleksis Kiven henkilöstä ja tuotannosta aiheensa löytävää tutkimustyötä sekä luovaa ja esittävää taidetta. Seurassa pidetään tärkeänä Aleksis Kiven elämänkatsomuksellisten arvojen ja kansallisen merkityksen arvostamista. Seuran tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää Aleksis Kiven synnyinkodin en-

8 8 tisöimistä museoksi. Seura on ollut myös järjestämässä sävellyskilpailua ja ollut mukana monissa Aleksis Kiveen liittyvissä tapahtumissa ja näyttelyissä. Seuraan kuuluu esimerkiksi kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoita, taiteilijoita, kirjailijoita sekä muita kielemme ja perinteiden harrastajia. (Aleksis Kivi- Aleksis Kiven Seura 2011.) 4 Moniaistisuus Ihmisellä on viisi perusaistia: näköaisti, makuaisti, kuuloaisti, hajuaisti sekä tuntoaisti. Nämä aistit auttavat ihmistä havainnoimaan ympäristöään. Ihmisen aisteihin voidaan laskea myös kuuluvaksi tasapaino- ja asentoaisti, jotka kertovat kehon sijainnista ympäristössään. Tässä työssä ja kappaleessa keskitymme kuitenkin ihmisen perusaisteihin. (Mäkilä 2010, 16.) Moniaistisuus, toiselta nimeltään multisensorisuus, käsittää kaikki edellä mainitut ihmisen aistit, missä yhdistyy kaksi tai useampi aisti samanaikaisesti (Mäkilä 2010, 16). Asiakkaan moniaistisista kokemuksista voi syntyä elämys, sillä elämys on moniaistinen, merkittävä ja unohtumaton kokemus, joka on paljon enemmän kuin pelkkä mukava tai miellyttävä kokemus. Matkailualalla moniaistisuutta tulisi hyödyntää ja pyrkiä tätä kautta luomaan matkailijalle elämyksiä. (LEO.) 4.1 Aistit markkinoinnissa Eri aisteilla on erilaisia vaikutuksia markkinointiviestinnässä. Esimerkiksi näkö on voimakkain kaikista aisteistamme. Kaikesta viestinnästä 75% kulkee silmien kautta ensin. Näköaistiin onkin panostettu markkinointiviestinnässä eniten. Äänellä, esimerkiksi musiikilla pystytään vaikuttamaan ihmisten tunnetiloihin, joka taas vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Esimerkiksi brändin ääni voi olla tärkein ostokseen vaikuttava tekijä. Äänien täytyy kuitenkin olla suunniteltuja eikä vain mitä tahansa musiikkia, sillä jos musiikki on vääränlainen tietyn tuotteen markkinointiin, voi siitä olla enemmän haittaa kuin hyötyä. (Tekes ) Kun muodostetaan brändikäsitystä, konkreettisesta tuotteesta on pakko saada tunto. Tuntoaisti ja laatu ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa, vaikka tuntoaisti ei niinkään liity esimerkiksi televisio- tai radiomarkkinointiin sillä on suuri merkitys esimerkiksi markkinointiin, jossa käytetään oheismateriaaleja, kuten esitteet jossa tuntoaistia

9 9 voi esimerkiksi käyttää paperin laadussa tai muissa mielenkiintoisissa pinnoissa hyväkseen. (Tekes ) Makuaisti on heikoin kaikista ihmisen aisteista ja sitä on markkinoinnissa hankala käyttää, sillä jokainen ihminen kokee maun eri tavoin. Makuaisti toimiikin muiden aistien kanssa yhteistyössä, sillä esimerkiksi punainen ja oranssi liitetään usein makeaan. Makuaistia voi markkinoinnissa hyödyntää muun muassa jakamalla maistiaisia. Tuoksumarkkinointia on käytetty jo pitkään markkinointikeinona. Tuoksuja voi helposti käyttää hyväkseen esimerkiksi lisäämällä kahvin tuoksua kaupan kahvikäytävälle tai esimerkiksi asuntonäyttöihin kehotetaan leipomaan, jotta asunnossa tuoksuisi miellyttävälle. Näköaistin liittäminen tuoksuun on erittäin tärkeää, jos ollaan myymässä tiettyä tuotetta. Tuoksua ja brändiä on erittäin vaikea yhdistää toisiinsa ilman, että haistaa tai näkee molempia samaan aikaan. (Tekes ) 4.2 Moniaistisuus matkailumarkkinoinnissa Matkailumarkkinoinnissa haasteena on pystyä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin erilaisilla ja luovilla strategioilla. Matkailumarkkinoinnin ja markkinoinnin suurimpana erona on lähinnä se, että matkailutuotteet ovat lähinnä aineettomia, mikä osaltaan tekee matkailutuotteiden markkinoinnista haastavampaa. (Rekonen 2009,15.) Moniaistisesta markkinoinnista ei ole tehty vielä paljoa tutkimuksia matkailun alalta, sillä se on suhteellisen uusi markkinointikeino. Moniaistisuutta on matkailun markkinoinnissa käytetty jonkin verran. Kuitenkin paljon on vielä tehtävä moniaistisuuden kehittämisessä tällä saralla. (Rekonen 2009, 48.) Suurin osa yrityksistä luottaa markkinoinnissaan joko kahteen aistiin (näkö ja kuulo) tai pelkästään yhteen aistiin, näköön. Kuitenkin tutkimuksissa on huomattu, että kokemukset, joissa on mukana muitakin aisteja kuin näkö ja kuulo muistetaan paremmin. Mitä useampaa aistia käytetään, sitä suurempi tulos saadaan. Matkailualalla kaikki viisi aistia ovat tärkeitä. (Tekes ) Moniaistisessa markkinoinnissa on kyse prosessista, jossa tunnistetaan ja toteutetaan asiakkaiden tarpeita ja haluja ja sitä kautta elävöitetään tuotetta tai palvelua. Perinteisestä markkinoinnista moniaistinen markkinointi eroaa neljällä eri tavalla. Moniaistinen markkinointi keskittyy kuluttajien kokemuksiin, käsittelee kuluttamista

10 10 kokonaisvaltaisena kokemuksena, tunnustaa kuluttamisen järki- ja tunneperäiset syyt sekä siinä käytetään monenlaisia menetelmiä. Jos moniaistista markkinointia käytetään oikein, se tuottaa voimakkaita aistillisia kokemuksia, jotka sitten erottavat tuotteita ja yrityksiä toisistaan. Tämä taas voi motivoida asiakkaita sekä tuottaa yritykselle tai tuotteelle lisäarvoa. (Mäkilä 2010, 18.) Markkinoinnissa eri aistien hyväksikäyttö on tärkeää ja moniaistisuudella saadaan asiakkaalle luotua mielikuvia ja erilaisia mielleyhtymiä, mikä taas saattaa vaikuttaa elämyksen syntymiseen asiakkaalle. Aisteilla on erilaisia tarkoituksia ja vaikutuksia markkinoinnissa ja monet aisteista pelaavatkin yhteen. Eri aisteja hyväksikäyttämällä saadaan aikaan moniaistisuutta markkinoinnissa. Seuraavassa kappaleessa käsitellään ihmisen pääaisteja ja niiden vaikutuksia ja tarkoituksia ja miten niitä voi käyttää hyväksi markkinoinnissa. 4.3 Moniaistisuus matkailun tuotteistamisessa Tuotekehityksen perustana toimii asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden tunteminen. Matkailualalla on koko ajan kehitettävä uusia tuotteita tai pitää vanhat tuotteet ajan hermolla, sillä mikään tuote ei elä ikuisesti. Jokaisella tuotteella on elinkaari eli markkinoillaoloaika, jos tuotetta ei kehitetä. Moniaistinen tuote on koettavissa mahdollisimman monin aistein, mikä tarkoittaa sitä, että matkailutuote tarjoaa ärsykkeitä useammalle aistille. Tämä tarkoittaa visuaalisuutta, tuoksuja, ääniä, makuja ja erilaisia tuntoaistimuksia. Jotta aistit vahvistaisivat haluttua teemaa ja tuotetta tarkoituksen mukaisesti ja mukaansatempaavasti, täyttyy ärsykkeiden toimia harmoniassa keskenään. (Nokkanen & Suomela 2009,17.) Matkailutuotteen kehittämisessä olisi hyvä ottaa huomioon eri aistit ja niiden muodostama moniaistisuus, sillä elämyksen syntymiseen tarvitaan moniaistisuutta. Kuitenkaan moniaistisia tuotteita ei ole matkailun saralla kehitetty ainakaan kovin näkyvästi, mutta on alettu huomaamaan moniaistisuuden potentiaali ja sitä on alettu tutkia ja kehittää. 4.4 Moniaistisuus Nurmijärvellä Kun mietitään moniaistisuutta ja sen hyväksikäyttöä Nurmijärven matkailupalveluissa, tuntuu että koko asia on enemmän tai vähemmän jätetty huomiotta niin tuotteis-

11 11 tamisen kuin markkinoinninkin alueella. Toki erilaisia liikunta-alueita, hyvinvointipalveluja ja rantoja alueelta löytyy, joiden kokemiseen tarvitaan useampaa kuin kahta aistia. Kuitenkaan näitä alueita ei ole tuotteistettu eikä ainakaan markkinoitu moniaistisina alueina tai tuotteina. Esimerkiksi Aleksis Kiven syntymäkotia ei ole esitelty muuna kuin museona, eikä siitä ole tehty vierailijalle moniaistista kokemusta. Aleksis Kivi on ehkä muutenkin jätetty enemmän taka-alalle Nurmijärven palveluiden tuotteistamisessa tai ainakaan Aleksis Kiveä ei ole erityisemmin hyväksikäytetty palveluiden kehittämisessä. Yksi Nurmijärven suosituimmista rannoista Sääksjärvi taas tuntuu tarjoavan virikkeitä useammille aisteille kirkkaan vetensä, hiekkarantansa, ruoka- ja leikkipaikkojensa sekä beachvolleykenttiensä ansiosta. Kuitenkin herää kysymys onko nämä asiat tehty, jotta rannasta tulisi moniaistinen kokemus vierailijalle vai kuuluvatko nämä asiat yleisesti ottaen uimarantojen varustukseen. Mikä tällöin erottaisi Sääksjärven muista kilpailijoista. Moniaistisuuden kehittäminen tai edes markkinointi voisi tuoda alueelle lisää vierailijoita viettämään esimerkiksi kesäpäivää. Hyvinvointipalvelut ehkä näistä hyödyntävät moniaistisuutta parhaiten hoidoillaan, musiikillaan ja tuoksuillaan. Kuitenkaan Nurmijärveä ei ole mainostettu hyvinvointipaikkana, joten ehkä tässä tilanteessa voisi hyväksikäyttää enemmän moniaistista markkinointia ja tällä tavalla erottua kilpailijoista. Myös eläintilat luottavat paljon tuntoaistiin sekä näköaistiin. Kuitenkaan nämä kaksi ei välttämättä riitä moniaistisuuteen. Esimerkiksi alpakkatilasta voisi saada hyvän ja tunnetun retkikohteen moniaistisuutta lisäämällä sekä oikeanlaisella markkinoinnilla. Moniaistisuutta ei ole kovin hyvin hyödynnetty Nurmijärven matkailussa, vaikka potentiaalia käytännössä olisikin. Tosin moniaistisuus itsessään on suhteellisen uusi käsite, joten voi olla että myöhemmin kun palvelut tajuavat moniaistisuuden potentiaalin asiat voivat hyvinkin kehittyä parempaan suuntaan. Kuten aikaisemmissa kappaleissa on todettu, moniaistisuus tekee mahdolliseksi elämykset, joita palvelujen pitäisi asiakkailleen tuottaa, jotta asiakkaita jatkossakin riittäisi.

12 12 5 Tuntoaistin hyväksikäyttö Nurmijärven matkailussa Nurmijärvellä on erinomaiset mahdollisuudet ulkona liikkumiseen. Erityisesti Sääksjärvi ja sen ympäristö tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisten vesiurheilulajien sekä liikuntamuotojen parissa. Hyvinvointimatkailu on kasvava matkailun osa-alue, joten pohdimme kuinka sitä voitaisiin hyödyntää Nurmijärven matkailussa. Tuntoaisti teemaa mukaillen olemme ottaneet tutkimuskohteeksi myös eläintilat, joita on Nurmijärven alueella ainakin kaksi. Seuraavissa kappaleissa paneudumme näihin aktiviteetteihin ja kohteisiin tarkemmin. Diane Ackermanin (1990, 89) mukaan iho on kuin ihmistä haitallisilta säteiltä ja mikrobien hyökkäyksiltä suojaava kupla, joka on elävää ja hengittävää kerrosta. Iho on se osa, joka erottaa ihmisen muista sekä maailmasta. Iho pystyy korjaamaan itse itsensä ja uudistuu jatkuvasti, se pitää ihmisen nesteet sisällä sekä elimistön kasassa. kaikista tärkein ihon ominaisuus kuitenkin on kosketusaisti. (Ackerman 1990, ) Kosketus on kaikkein vanhin ja tärkein aisti. Kosketus selkeyttää ja täydentää näkemäämme ja opettaa meille sen, että elämme kolmiulotteisessa maailmassa. Tuntoaisti on tärkeää ihmisen kehitykselle ja perusturvallisuuden syntymiselle sekä auttaa välttämään vaaroja ja sopeutumaan ympäröivään lämpötilaan. Tuntoaistin avulla pystymme havaitsemaan asioita pimeässä tai muissa oloissa, joissa emme voi käyttää muita aisteja täysivaltaisesti. Jos ihmisen näkökyky on heikko tai olematon, tuntoaistin merkitys kasvaa huomattavasti. Sen avulla voimme tarkastella maailmaa koskettelemalla ja tunnustelemalla. Sanotaankin, että iholla on silmät. (Ackerman 1990, 118.) Tuntoaistiin liittyy myös tasapaino- ja asentoaistit. Tasapainoaisti hahmottaa kehon tasapainoa ja liikkeitä. Asentoaistin avulla lihasten ja nivelten välittämät aistiärsykkeet pitävät aivot jatkuvasti ajan tasalla eri ruumiinosien sijainnista. Näin ihminen tietää koko ajan, missä esimerkiksi hänen jalkansa tai kätensä ovat ja onko hänen suunsa auki vai kiinni, ilman että hän tarkastaa asian katsomalla. (Ihmisen seitsemän aistia 2010.) Kosketusaistia käytetään myös menestyksellisesti kuulon korvikkeena muun muassa Miamin yliopiston käynnistämässä hankkeessa, jossa ärsykevyötä käyttämällä kuurolle henkilölle tuotetaan erilaisia äänistä johtuvia tuntemuksia ihoon. Tällaista laitetta

13 13 käyttävä kuuro henkilö ymmärtää puhetta huomattavasti paremmin, kuin turvautuessaan pelkästään huulilta lukemiseen. (Ackerman 1990, 119.) 5.1 Vesi Nurmijärvi on kahdeksan järven kunta. Uimarantoja Nurmijärven kunnan kotisivuilla mainitaan kuusi kappaletta, joista neljä sijaitsee Sääksjärven rannalla ja kaksi Valkjärven rannalla. (Nurmijärven kunta 2011a.) Nurmijärvellä sijaitsee Etelä-Suomen kirkasvetisin järvi nimeltään Sääksjärvi. Sääksjärvi on suuri lähdepohjainen järvi, eli se on laskuojaton pohjavesijärvi, jonka vesi vaihtuu maaperän kautta. Sääksjärvi on kooltaan 2,6 neliökilometriä ja sitä ympäröi noin 300 metriä hiekkarantaa. Sääksjärven uimaranta tarjoaa erilaisia vesiaktiviteettimahdollisuuksia. Uimarannalla on hyppytornit ja hyvinvointikeskus Haukilammesta voi vuokrata veneen, jolla voi soudella esimerkiksi Mustasaareen laavulle paistamaan makkaraa. Uimareita palvelee kesäisin myös kahvila, WC:t, pukukopit, lasten leikkipaikat ja beachvolley-kentät. Moottoroiduilla kulkuneuvoilla liikkuminen Sääksjärvessä on kiellettyä. (Nurmijärven kunta 2011b.) Nurmijärvellä toimii myös sukellusseura nimeltään Moonlight Divers. Moonlight Divers on perustettu vuonna 1980 ja nykyään heidän toimintansa on aktiivista ympäri vuoden ja he tekevät yhteistyötä Nurmijärven liikuntatoimen ja Rajamäen uimahallin kanssa. (Moonlight divers 2008.) Niin uimista ja rannalla makaamista, kuin laitesukellustakin olisi erittäin helppoa markkinoida moniaistisuuden avulla. Uiminen itsessään ruokkii oikeastaan moniakin aisteja, mutta tuntoaisti on siinä tärkeimmässä osassa. Kesähelteellä Sääksjärven kirkkaassa ja viilentävässä vedessä vedessä uiminen virkistää mieltä ja kehoa. 5.2 Luonto Nurmijärven luonto ja kunnan luonnonläheinen identiteetti mahdollistavat suuren määrän erilaisia luontoaktiviteetteja. Nurmijärvellä voi kalastaa kirjolohta, harjusta, taimenta ja haukea kuntaa halkovassa Vantaanjoessa tai särkeä, ahventa ja haukea Valkjärvellä. Nukarinkoskella ja Myllykoskella voi kalastella rauhassa luonnon helmassa. (Nurmijärven kunta 2011c.)

14 14 Kesäisin Nurmijärvellä on käytettävissä pitkät matkat eri ulkoilureittejä, kuten luontopolkuja ja vaellusreittejä. Vantaanjokeen kuuluvan Myllykosken alue on kesäisin mukavaa ulkoilualuetta. Myllykosken kupeesta lähtee myös pari kilometriä pitkä luontopolku nimeltään Koskikara, jonka opastustaulut kertovat Vantaanjoen alueen linnuista. Kirkonkylästä Myllyniitylle kulkevalla ulkoilureitillä voi käydä katsomassa myös hiidenkirnuja. Vantaanjoen vesistön suurin koskijakso, Nukarinkoski, sijaitsee Nurmijärvellä. Nukarinkosken ympäristössä kulkee myös ulkoilureittejä, jonka varrella on laavuja ja tulentekopaikkoja. (Klaukkala 2011; Nurmijärven kunta 2011d.) Aleksis Kiven teoksen seitsemän veljestä mukaan on nimetty vaellusreitti Nurmijärvelle. Seitsemän veljeksen vaellusreitti on Nurmijärven puolella noin 33 kilometrin pituinen ja se kulkee Aleksis Kiven lapsuudenmaisemissa ja parin kilometrin päästä Aleksis Kiven synnyinkodista. Reitti sopii yhden tai useamman päivän vaellusreitiksi ja sen varrella on taukopaikkoja, ruokailu-, peseytymis-, ja majoituspalveluita. Reitin varrella on mm. kallion kielekkeellä näköalapaikka, josta on näkymä jokilaaksoon. Näköalapaikan historia kerrotaan paikalla olevassa infotaulussa. Seitsemän veljeksen reitti kulkee myös Kaanaan metsän läpi, joka on luonnonsuojelumetsikkö ja osa Natura 2000-aluetta, myös tästä on reitillä oma infotaulunsa. Vaellusreitti jatkuu myös Hyvinkään puolelle. (Nurmijärven kunta 2011e.) Nurmijärven kunnassa on Kaanaan metsän Natura-alueen lisäksi kolme muuta Natura 2000-aluetta. Suurin osa näiden alueiden yhteispinta-alasta sijaitsee Sääksjärven ympäristössä Kalkkilammi Sääksjärvi Natura 2000-alueella. Sääksjärven lisäksi alueeseen kuuluu Sääksjärven saaret, järven ympärillä oleva Kiljavanummen kaavoittamaton harjualue joka on ensimmäistä Salpausselkää, joka on syntynyt viimeisen jääkauden vetäytymisvaiheessa, Vihtilammi, Märkiö, Kakari, Haukilampi, Matkunsuo sekä Matkunlammi. Tämä alue on luonnoltaan erittäin monipuolinen ja siellä on paljon Uudellamaalla uhanalaisia letto-, lähteikkö-, harju- ja vesikasvilajeja. Erityisesti Kiljavanummen harjualue on tärkeää aluetta matkailullisesti sekä virkistyskohteena, sillä sinne on sijoittunut paljon eri matkailun toimintoja, kuten uimarantoja, matkailuperävaunualue ja yksityistä loma-asutusta. (Uudenmaan ympäristökeskus 2009.) Rauhallinen vaeltaminen Nurmijärven ulkoilureiteillä ja suojelumetsissä on moniaistinen kokemus kaikinpuolin, oikeastaan se on moniaistisen kokemuksen määritelmä. Riippuen vuodenajasta, on ulkona aina eri luonnon tuoksut. Ilman voi tuntea kasvoil-

15 15 laan, kesällä lämpimän ja talvella raikkaan. Luonto on esteettistä katsottavaa vuodenajasta riippumatta. 5.3 Liikunta Nurmijärven luontoon mahtuu liikkumaan ja siellä onkin paljon erilaisia liikuntaaktiviteettimahdollisuuksia. Nurmijärvellä on helppoa harrastaa perinteistä liikuntaa, kuten pyöräilyä ja hiihtoa, elitisteille suunnattua golfia tai uudehkoa nuorten suosimaa frisbeegolfia. (Nurmijärven kunta 2011f.) Pyöräilyn Nurmijärvellä mahdollistaa hyvät pyöräilyreitit, jotka kulkevat vilkkaiden pääväylien ulkopuolella rauhallisilla pikkuteillä maalaismaisemissa. Nurmijärven halki kulkee myös valtakunnallinen pyöräilyreitti 49, jota voi pyöräillä Tuusulanjärven kulttuurimaisemista Nurmijärvelle. Matkailu- ja ulkoilukarttoja, joihin on merkattu myös pyöräilyreitit sekä kiinnostavimmat kohteet Nurmijärvellä, jakaa Nurmijärven kirjastot sekä kunnan muut toimipisteet. (Nurmijärven kunta 2011g.) Nurmijärvellä on hyvät ulkoilumahdollisuudet niin kesäisin, kuin talvisinkin. Pelkästään Kiljavanummella on noin 45 kilometriä ympärivuotisesti hoidettuja ulkoilureittejä ja hiihtolatuja. Myös Nurmijärven golfkenttä, joka kesäisin palvelee asiakkaitaan kolmella eri radalla ja 27 väylällä sekä harjoitteluradalla, muuttuu talvisin hiihtoladuiksi. Golfin lisäksi Nurmijärvellä voi maksutta harrastaa nykynuorison keskuudessa suosittua frisbeegolfia kahdella eri radalla Maaniityn ja Rajamäen liikuntapuistoissa. (Nurmijärven golfkeskus; Nurmijärven kunta 2011h.) Extreme urheilusta nauttiville Nurmijärven Klaukkalassa sijaitseva Tornikeskus tarjoaa aktiviteettia ympärivuoden. Kesäisin Tornikeskuksessa voi harrastaa alamäki- ja BMX-pyöräilyä ja talvisin laskettelua, lumilautailua sekä snowtubingia. He, joita urheilu vedessä kiinnostaa enemmän kuin maa-aktiviteetit, voivat vuokrata kajakit Suomen vanhimmalta melonta-alan yritykseltä Welhonpesä Oy:ltä ja laskea jonkun Nurmijärven monista koskista tai osallistua melontakurssille. (Tornikeskus; Welhonpesä Oy.) Edellä mainittujen harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien lisäksi Nurmijärvellä on muun muassa muutamia hevostalleja sekä useiden eri urheilulajien seuroja kamppailu-urheilusta moottoriurheiluun. (Nurmijärven kunta 2011i.)

16 Hyvinvointi Hyvinvointipalvelut ovat iso osa nykyajan matkailutarjontaa. Matkailutuotteeseen liittyvät hyvinvointipalvelut kuten erilaiset hoidot, kylvyt ja hieronnat hemmottelevat olennaisesti ihmisen tuntoaistia. Hieronta on tarkoitettu virkistämään verenkiertoa, laajentamaan verisuonia, rentouttamaan jännittyneitä lihaksia ja karkottamalla myrkyt kehosta lymfanesteiden kiertoa parantamalla. Nurmijärvellä sijaitsee muutamia hyvinvointipalveluita ja -lomia tarjoavia yrityksiä. Hyvinvointikeskus Haukilampi Oy sijaitsee Sääksjärven rannalla ja tarjoaa majoitus-, ateria- ja tilapalveluita ympäri vuoden. Hyvinvointikeskuksessa voi järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, perhejuhlia, leirejä ja ryhmäretkiä. Majoitustilaa on kuitenkin melko vähän. Keskuksen päärakennuksessa on ympärivuotisessa majoituskäytössä ainoastaan 11 huonetta ja yksi perhehuoneisto, joka tekee yhteensä vain 44 vuodepaikkaa. Kesällä päärakennuksen lisäksi on käytössä viisi pientä mökkiä ja yksi isompi mökki, joissa vuodepaikkoja on yhteensä 20. Hyvinvointikeskus tarjoaa myös erilaisia ohjelmapalveluita luonnonhelmassa kuten melontaretkiä, suunnistusta, metsäretkiä ja erätaitopäiviä. Vieraiden käytössä on rantasauna sekä grillikatos. Hyvinvointikeskus ei kuitenkaan tarjoa minkäänlaisia hoitoja, joille varmasti olisi kysyntää asiakkaiden keskuudessa. (Hyvinvointikeskus Haukilampi Oy.) Kiljavassa sijaitseva Lomakoti Kotoranta tarjoaa samoja palveluita kuin hyvinvointikeskus. Lisäksi Lomakoti Kotorannan erikoisuutena ovat teemalomat. Yksi suosituimmista on jokavuotinen Hyvän olon- hemmotteluviikko, joka tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen joulun alla. Hemmotteluloman viikko-ohjelmaan kuuluu muun muassa jokapäiväinen aamujumppa, hiljaisuuden kävelyä, rentoutushetkiä, naurujoogaa ja hemmottelua. Viherpeukaloille tarkoitettu lomajakso tarjoaa monipuolisesti virikkeitä ja ideoita oman kotipuutarhan hoitoon. Päivittäiset luennot puutarhanhoidosta antavat uusia vinkkejä, joita pääsee loman aikana kokeilemaan myös käytännössä. Omaishoitajille tarkoitettu teemaloma on uudenlainen räätälöity lomajakso omaishoitajille ja hoidettaville kumppaneille, joka tarjoaa virkistäytymistä ja auttaa jaksamaan. Lomajakson ohjelmaan kuuluu monipuolista toimintaa, joka tuo iloa elämään. Lomalla omaishoitajat saavat myös vertaistukea ja pääsevät jakamaan kokemuksia keskenään. Luonnosta kiinnostuneille on tarjolla luontoloma, jonka aikana voi nauttia luonnossa liikkumisesta, yöpyä leirinuotion äärellä teltassa, löylytellä telttasaunassa tai vaikkapa lumikenkäillä kuutamoyössä. Lomakoti Kotoranta on tuotteis-

17 17 tanut lomia erinomaisesti ja teemalomista tuntuu löytyvän melkein jokaiselle jotakin. (Lomakoti Kotoranta 2011a.) Lisäksi Lomakoti Kotoranta tarjoaa hierontaa, terapiaa ja erilaisia ammattilaisten tekemiä hoitoja. Nämä ovat mielestäni oleellisia palveluita hyvinvointikeskuksessa ja on harmillista, että ne puuttuvat Hyvinvointikeskus Haukilammen tarjonnasta. Loman aikana on mahdollisuus käydä esimerkiksi kampaajalla, klassisessa hieronnassa, intialaisessa päähieronnassa, käsi-, kasvo- ja jalkahoidossa sekä Klaukkalassa sijaitsevissa tiloissa suolahuonehoidossa. (Lomakoti Kotoranta 2011b.) Nurmijärvellä on Suolahuone Halos niminen yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna Suolahuonehoitojen lisäksi sieltä löytyy höyrysauna ja poreamme. Höyrysaunassa voi avata hengitysteitä ennen suolahuoneeseen menoa sekä hoitaa ihoa muta- suola- ja turvekylvyillä. Poreammeessa on mahdollisuus käydä yrttikylvyssä. Yrityksellä on tarjota tilat 16 hengelle erilaisten tilaisuuksien viettoon.(suolahuone T:mi Halos 2007.) 5.5 Eläintilat Eräässä kokeessa on havaittu, että pelkkä lemmikkieläinten silittely on terveyttä edistävää (Ackerman 1990, 148). Tuntoaistin merkitys eläintiloista puhuttaessa lienee päivänselvää. Nurmijärvellä on kaksi eläintilaa, Ketolan strutsitila ja Ali-Ollin Alpakkatila, missä voi käydä katsomassa alpakoiden lisäksi myös siperian maaoravia ja silittämässä pupuja. Eläinten tuijottamisen ja paijaamisen ja erilaisten kierrosten lisäksi molemmilla tiloilla on oma myymälänsä. Näistä myymälöistä voi ostaa kaikkea mahdollista tiloihin liittyvää, kuten pehmeää alpakan villasta kudottua lankaa ja joululahjoja strutsin munista, nahasta ja sulista. (Agrocenter Oy; Ali-Ollin Alpakkatila.) Eläintilojen eläimiä ei aina välttämättä pääse koskemaan, mutta pelkkä mielikuva niiden pehmeästä villasta tai höyhenistä aiheuttaa sen, että haluaa päästä näkemään eläimet elävänä. Eläintilat ovat myös varmasti yksi moniaistisimmista paikoista jo itsessään. Eläinten koskeminen on tietenkin varmasti pääosassa, mutta maalaismaiset tuoksut, sekä itse maalaismaisemat aktivoivat näkö- ja hajuaisteja ja eläinten äänet kuuloaistia. Makuaistia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi niin, että tarjottaisiin strutsitilalla vieraille esimerkiksi strutsinmunakasta tai vastaavaa.

18 18 6 Selvityksen tulokset Nurmijärven matkailutarjonta on melko monipuolista ja jokaiselle löytyy jotakin. Ongelma Nurmijärvellä tuntuisi kuitenkin olevan se, että matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa on parantamisen varaa. Osalla Nurmijärven matkailualan toimijoista ei ole edes Internet-sivuja ja ainoa paikka mistä löytyy edes vähän tietoa kyseisistä palveluista on Nurmijärven kunnan sivut. Nurmijärvellä ei luultavasti ole kunnolla ymmärretty kaikkia mahdollisuuksia, koska Aleksis Kivi tuntuisi olevan se Nurmijärven vetonaula, mihin lähes kaikki matkailupalvelut yritetään jollakin tavalla liittää. Moniaistisuuden käyttämistä Nurmijärven matkailun suosion kasvattamiseen ei ole havaittavissa. Sääksjärven kirkkaat ja raikkaat vedet sekä lämpimät hiekkarannat ja Ali-ollin alpakkatilan pehmeät, maaseudulta tuoksuvat, alpakat ovat helposti liitettävissä moniaistisuuteen, mutta ainakaan vielä sitä ei ole kunnolla hyödynnetty. Nurmijärven matkailualan toimijat eivät vaikuta kovin innostuneilta kehittämään tilannettaan. Lähestyimme useita eri matkailualan toimijoita sähköpostiviesteillä ja - haastatteluilla, kuten Nurmijärven laitesukellusseura Moonlight Diversia, Ali-Ollin alpakkatilaa ja Nurmijärven kuntaa, huonoin tuloksin. Ali-Ollin alpakkatilalla luvattiin kasvotusten, että vastaus sähköpostihaastatteluun tulee, mutta sitä ei koskaan tullut. Muilta toimijoilta ei useista yhteydenottoyrityksistä huolimatta saatu vastauksia.

19 19 Lähteet Ackerman, D. A Natural History of the Senses Agrocenter Oy. Palvelut. Viitattu Aleksis Kivi-huone Viitattu Aleksis Kivi Kansalliskirjailija Viitattu &Itemid=37 Ali-Ollin alpakkatila. Viitattu Ekelund, E Aleksis Kivi. 2.painos. Otavan Kirjapaino: Keuruu Hyvinvointikeskus Haukilampi Oy. Viitattu Ihmisen seitsemän aistia. Tiedon maailma Viitattu Kansalaisfoorumi. Paikallisuus identiteetin lähteenä Viitattu Klaukkala.fi Myllykosken ulkoilureitti. Viitattu Lomakoti Kotoranta 2011a. Teemalomat. Viitattu Lomakoti Kotoranta 2011b. Hieronnat, terapiat ja hoidot. Viitattu Moonlight Divers Moonlight Divers historian lyhyt oppimäärä. Viitattu Mäkilä, H Chileä kaikille aisteille - multisensorinen matkailumarkkinointitutkimus. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Kerava. Kerava. Opinnäytetyö. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14902/makila_hanna.pdf?sequence= 1 Nokkanen, H & Suomela, S Moniaistinen tapahtuma. Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3024/nokkanen_hannele.pdf?sequen ce=2 Nurmijärven golfkeskus Radat. Viitattu Nurmijärven kunta 2011e. 7 veljeksen vaellusreitti. Viitattu Nurmijärven kunta 2011c. Kalastus. Viitattu

20 20 Nurmijärven kunta 2011f. Liikunta. Viitattu Nurmijärven kunta 2011d. Myllykoski. Viitattu Nurmijärven kunta 2011d. Nukarinkoski. Viitattu Nurmijärven kunta 2011g. Pyöräily. Viitattu Nurmijärven kunta 2011b. Sääksjärvi. Viitattu Nurmijärven kunta 2011a. Uimarannat- ja paikat. Viitattu Nurmijärven kunta 2011h. Ulkoilureitit esite. Viitattu Nurmijärven kunta 2011i. Urheiluseuratoiminta ja liikuntalajit. Viitattu Nurmijärvi Aleksis Kivi Viitattu Nurmijärvi Asuminen Viitattu Nurmijärvi Majoitus ja juhlatilat Viitattu Nurmijärvi Matkailu Viitattu Nurmijärvi Opastukset Viitattu Nurmijärvi Tietoa kunnasta Viitattu Rekonen, S Aistit matkailun markkinointiviestintään. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Opinnäytetyö. Viitattu https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4687/rekonen_sini.pdf?sequence=1 Tekes. Alakoski, L, Bäck, A & Isacsson, A Mmm... Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä. Hankeraportti. Viitattu mmm_tutkimusraportti.pdf Tornikeskus. Viitattu Turvallinen kaupunki. Alueen identiteetti, omaleimaisuus ja tunnistettavuus 2011.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Lisätietoa majoituksesta

Lisätietoa majoituksesta Lisätietoa majoituksesta Huoneet Kartanon päärakennuksessa Huoneita on yhteensä 11, joista yksi on neljän hengen huone (hinta 95 per vrk), kaksi kolmen hengen (75 vrk), kuusi kahden hengen (60 vrk) ja

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Soveltavan liikunnan seutufoorumi 29.11.2016 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Luontopalvelut Kuva: Juha Kalaoja Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Kalle Michelsen 23.3.2010 25.3.2010 1 Matkailun megatrendit Post-modernissa maailmassa matkailu tapahtuu monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Aktiviteetit ryhmille

Aktiviteetit ryhmille Aktiviteetit ryhmille Tiimihenkeä nostattavaa kisailua ja hauskanpitoa Puhalletaan yhteen hiileen 60 min, max 30 hlöä 135 Kisaillaan tiimin nostatus hengessä hauskojen tehtävien parissa. Aktiviteetti toteutetaan

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa!

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa! Etelä Hesaan Elisa Anttonen Ilona Damski Aura Kajaniemi Antti Kemppainen Vanamo Korell Inka Luhtanen Antton Nuotio Marja Ojala Emmi Pakkanen Ida-Sofia Tuomisto Eija Vehviläinen Sandra Wirtanen Lomamieli

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA Mari Parikka-Nihti 26.11.2015 KÄSITTEISTÄ Luonnossa liikkuen Ympäristökasvatusta Kestävän kehityksen näkökulmasta MIKSI? Luonto lähelle ja terveydeksi

Lisätiedot

Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009

Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009 Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009 Silloin tutkimusten mukaan 40 % asuinkunnista on sinkkutalouksia Yli viidennes suomalaisista kokee yksinäisyyttä Yli puolet suomalaisista liikkuu pääsääntöisesti

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

lomat leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit Tervetuloa lomalle!

lomat leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit Tervetuloa lomalle! lomat leirit lapset ja nuoret aikuiset seniorit Tervetuloa lomalle! Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön loma- ja leiriopas kesään 2015 lomat ja leirit 2015 Uudenmaan vammaispalvelusäätiö järjestää ja kehittää

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Vierumäki. Tyyppi-hanke Tulosseminaari Sarianna Manselius Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Mahdollisuuksien Vierumäki. Tyyppi-hanke Tulosseminaari Sarianna Manselius Liikunta- ja hyvinvointipalvelut Mahdollisuuksien Vierumäki Tyyppi-hanke Tulosseminaari 8.12.2015 Sarianna Manselius Liikunta- ja hyvinvointipalvelut Vierumäki on lähellä Vierumäki sijaitsee 25km päässä Lahdesta, keskellä suomalaista

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995

Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Vähä-Kiljava voimassa oleva kaava: Kytäjän osa-yleiskaava 1995 Kytäjän osa-yleiskaavan kaavamerkinnät Vähä-Kiljavan alueella RA LOMA-ASUNTOALUE Alueelle saa sijoittaa yksikerroksisia lomaasuntorakennuksia

Lisätiedot

NEXT Hotel Satulinna

NEXT Hotel Satulinna www.nexthotels.fi Suomi NEXT Hotel Satulinna NEXT Hotel Satulinna, Hirvensalmi Satulinna Ryökäsveden Urmaslahden rannalla kutsuu. Haluatpa järjestää hulppeat juhlat tai antoisan kokouksen. Nukkua viihtyisässä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011 Hyvinvointi megatrendinä Sisältö Miksi vastuullisuus, hyvinvointi ja hitaus voimistuu kuluttajakäyttäytymisessä? Elämysyhteiskunnasta

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Sosiaalisen paikkatiedon keruu hyvinvointimatkailun kehittämisessä ja matkailijoiden kiinnostus luonnontuotteisiin liittyviin palveluihin

Sosiaalisen paikkatiedon keruu hyvinvointimatkailun kehittämisessä ja matkailijoiden kiinnostus luonnontuotteisiin liittyviin palveluihin Sosiaalisen paikkatiedon keruu hyvinvointimatkailun kehittämisessä ja matkailijoiden kiinnostus luonnontuotteisiin liittyviin palveluihin Sini Kantola, Luonnonvarakeskus Voimametsät-hanke Hankkeen vetäjä:

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

Verkostoitumalla uusia tuotteita. Case: Serlachius-museot

Verkostoitumalla uusia tuotteita. Case: Serlachius-museot Verkostoitumalla uusia tuotteita Case: Serlachius-museot Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 31.8.2011 Serlachius-museot Mäntän Serlachius-museot koostuvat kahdesta museosta: Gösta

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme RIKALANMÄKI Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme TERVETULOA RIKALANMÄELLE. Rikalanmäki Salon Halikon kulttuurimaisemassa yhdistää historialliset puitteet ja modernin palvelun. Meillä onnistutte luomaan

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot